TOTUS TUUS, MARIA!

DE ZIN VAN HET LEVEN

Myriam van Nazareth

Op 7 juni 2007 zei de Meesteres van alle zielen tot Myriam:

"Eén van de grootste boodschappen van hoop die Ik aan de zielen kan brengen, is deze: Gods Plannen en Werken zijn volmaakt. Zij laten niets onvervuld. Geen vragen blijven voor eeuwig zonder antwoord. Alles wordt vervolledigd zoals een puzzel die zich sluit. De mens wordt vervuld met vele vragen. Doordat het antwoord vaak schijnbaar uitblijft, is hij wel eens ten prooi aan de verleiding om te geloven dat vele dingen zinloos of zinledig zijn.

Ik druk de zielen op het hart dat op Gods Tijd alle vragen beantwoord worden. In het uur van haar oordeel bij Gods troon krijgt de ziel antwoord op alle vragen die zij zich tijdens haar leven heeft gesteld. Zo zal zij tijdens dat uur de volle zin van elk detail van haar leven zien. God oordeelt de ziel in de eerste plaats volgens haar vervulling van de Wet van de Liefde, maar Hij oordeelt haar eveneens volgens de mate waarin zij heeft geloofd in Zijn Wijsheid en Zijn Liefde, en heeft vertrouwd in de zinvolheid van alles waarvan zij de zin niet kon zien. (...)"

Elke ziel stelt zich vragen over de ware zin van het leven. De wereld geeft op vele van deze vragen geen bevredigend antwoord, en kán dit ook niet doen, daar de ware zin van het leven op een heel ander niveau dan het stoffelijke ligt: De ware zin van het leven ligt in de waarheid, dat elke mensenziel in de wereld wordt gezonden om door al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden (denken, voelen, verlangen, nastreven) Gods Werken van Liefde te helpen voltooien. Om deze levensopdracht te volbrengen, moet de ziel in elk detail van haar leven, in alle contacten met medeschepselen én met God (in gebed, meditatie, eredienst enz.) en via haar hele innerlijk leven de Wet van de Ware Liefde vervullen, met andere woorden: in haar hele doen en laten en in al haar innerlijke gesteldheden vastberaden en spontaan alle duisternis uitroeien en zich in oprechte Liefde volledig geven aan de bevordering van het welzijn van al haar medeschepselen en van de verwezenlijking van Gods bedoelingen. De ziel moet zich daarbij constant voor ogen houden, dat het Plan dat God voor de hele Schepping wil voltooien, ligt in de grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede voor en tussen alle schepselen over de hele wereld, en dat dit dus het Plan is, waartoe zij haar persoonlijke bijdrage moet leveren. Alle mensenzielen zijn werktuigen via dewelke God dit Plan zoekt te voltooien.

In de mate waarin de ziel aan deze opdracht beantwoordt, geeft zij haar leven op aarde de ware zin die God ervoor beoogt.

De Meesteres van alle zielen roept op tot de presentatie van dit menupunt om zielen extra te motiveren tot een waarlijk vruchtbaar leven in dienst van Gods Werken. De Koningin des Hemels heeft in dit verband reeds diverse onderrichtingen geïnspireerd, die via dit punt kunnen worden opgeroepen. Deze teksten behoren daarom tot de meest essentiële van de hele Wetenschap van het Goddelijk Leven.

Via de volgende onderrichtingen wil de Koningin des Hemels de mensenzielen helpen vormen tot een waar besef van de zinvolheid van het leven op aarde, ongeacht alle beproevingen die zij op hun levensweg vinden:

De Bloem uit de Goddelijke Bron

Het verlangen van de Eeuwige Liefde

De Bestemming van de mensenziel

Waarom leeft de mens?