TOTUS TUUS, MARIA !

PUBLICATIES

De Meesteres van alle zielen laat wijzen op Haar verordening uit augustus 2019, krachtens dewelke geen publicaties meer worden verspreid en derhalve Haar website www.maria-domina-animarum.net geldt als enig authentiek infokanaal voor de onderrichting van Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven.