TOTUS TUUS, MARIA !

ADVENTSOPENBARING 2016

Woorden van de Meesteres van alle zielen aan Myriam op 27 november 2016, de eerste zondag van de Advent

Hoewel dit een private Openbaring aan Myriam betreft, heeft de Koningin des Hemels de publicatie van deze woorden toegelaten

"Zowel de Advent als de Vastentijd gelden als oproepen aan de zielen om vrijwillig, actief en spontaan hun duisternis te vervangen door Licht. Deze beide perioden moeten de zielen herinneren aan het overwicht van duisternis over het Licht in hun diepste gesteldheden, en hen aansporen tot inspanningen om hun hele wezen te veranderen in Licht.

Kerstmis is de geboorte van het Licht in de zielen, Pasen is het feest van de Verrijzenis van het Licht uit de wieg van lijden en beproevingen. Advent en Vastentijd symboliseren beide de hoop op, en het actief verlangen naar, het afleggen van eigen innerlijke duisternis voor een geboorte, respectievelijk verrijzenis, van het Ware Licht in de ziel, niet als een passief gebeuren dat door de Christus in de ziel wordt voltrokken, doch als vrucht van een eigen actieve wil en verlangen van de ziel om open te bloeien naar Gods beeld en gelijkenis, tot overwinning op de duisternis die door elke overtreding tegen Gods Wet van Liefde in de ziel wortel heeft geschoten.

Deze beide perioden willen tevens de zielen herinneren aan de noodzaak van ware rouwmoedigheid. Denk aan de paarse kleur in de liturgie in deze perioden. Paars is de kleur van rouwmoedigheid, doch ook van diepe spiritualiteit. Ware rouwmoedigheid is een springplank naar verheven spiritualiteit, omdat ware rouwmoedigheid één van de meest verheven uitingen van Ware Liefde is: Ware rouwmoedigheid bloeit in de ziel die waarlijk heeft begrepen dat haar gesteldheden niet in overeenstemming zijn met de Wet van de Liefde, en dat zij hierdoor Gods Werken en Plannen schade hebben toegebracht en in uiteenlopende opzichten nog steeds schade toebrengen, en dat deze gesteldheden afbreuk doen aan de bedoelingen die God steeds met de mensenziel heeft gekoesterd.

Overweeg dit alles zorgvuldig, want de Advent is een uitnodiging van God Zelf aan de ziel, opdat zij zich actief en vrijwillig naar Zijn Hart toe zou verheffen, niet door een passief afwachten van de Komst van de Christus, doch door een oprecht verlangen om zelf, door een vol en correct gebruik van Gods Genade, in al haar gesteldheden van dag tot dag méér op Zijn gesteldheden te lijken. Besef hierbij, dat God MIJ tot voorbeeld heeft gesteld, omdat de ziel zich weliswaar God niet kan voorstellen, doch wel een voorbeeld zou hebben in een Vrouw Die, net zoals zij, een geschapen ziel was en mens is geweest. De Vrouw, Mèr-i-am N’Zareth, is daarom het Signum Magnum, het Grote Teken dat aan de duisternis doch ook aan de mensenzielen wordt voorgehouden als bewijs voor het feit dat de mensenziel Gods beeld en gelijkenis in zich kan verwezenlijken. Daarom ben Ik voor de duisternis het Teken voor de uiteindelijke overwinning van het Licht, en voor de mensenzielen het Teken van Hoop op de overwinning van het Licht vanuit henzelf, alsook de grote aansporing om deze overwinning door een juist gebruik van hun eigen vrije wil te verwezenlijken".