TOTUS TUUS, MARIA !

GOD CONCREET LIEFHEBBEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN -
EEN TIENPUNTENPLAN

Speciale Openbaring vanwege de Heilige Maagd Maria

aan Myriam van Nazareth

18 juli 2022

"Sedert zoveel jaren onderricht Ik de zielen de Goddelijke Grondwet, de Wet van de zelfverloochenende Ware Liefde als de grote norm volgens dewelke God de waarde van elk mensenleven oordeelt.

Zo vaak lees Ik in mensenharten de vraag: 'Hoe kan ik God liefhebben, Die ik immers niet kan zien en niet kan horen'? Ik wil de zielen daarom tien eenvoudige richtpunten geven, op dewelke zij hun leven kunnen oriënteren om in alle details van het dagelijks leven waarlijk de Goddelijke Grondwet te vervullen.

1. Je kunt de Drie-Ene God kussen, strelen en liefhebben door elke tedere aanraking, elke handeling, elk woord, elk gevoel en elke gedachte van zuivere, zelfverloochenende Liefde jegens een medeschepsel. Vergeet nooit dat God een alomvattende waarneming heeft, wat betekent dat Hij ALLES voelt wat een mensenziel jegens om het even welk medeschepsel doet of juist niet doet, zegt, voelt en denkt, want dat Hij ELKE gewaarwording in het lichaam en het gevoelsleven van ELK schepsel tot in de allerkleinste details in Zijn eigen Wezen voelt.

2. Je kunt de Drie-Ene God liefhebben in elk teken van oprecht respect voor alle Leven en voor de waardigheid van elk schepsel, want elk schepsel is drager van de handtekening van zijn Schepper. Elk teken van respect voor de waardigheid van om het even welk medeschepsel wordt door God aangevoeld als een rechtstreeks teken van respect voor Hemzelf. Omgekeerd wordt elk gebrek aan respect voor een medeschepsel, elke vorm van mishandeling en elke vorm van verwaarlozing jegens om het even welk medeschepsel door God aangevoeld als een rechtstreeks gebrek aan respect voor Hem, respectievelijk als mishandeling of verwaarlozing jegens Hemzelf.

3. Je kunt de Drie-Ene God liefhebben in elke overwinning op een bekoring, op een zwakheid of op een slechte gewoonte, want voor Hem geldt een dergelijke overwinning als een keuze voor Hem, Zijn Wet en Zijn Licht, en tegen de duisternis.

4. Je kunt de Drie-Ene God liefhebben in een ononderbroken bestreven om dag na dag méér Licht te helpen verspreiden over de Schepping als geheel en over elk medeschepsel waarmee je op welke wijze dan ook in contact komt, en dit via een gesteldheid van positieve gevoelens, het bestreven om een bron van kracht, vreugde, Vrede en bemoediging te zijn voor elk medeschepsel, en door het koesteren van een oprecht vertrouwen in de eindoverwinning van het Licht over de duisternis.

5. Je kunt Jezus Christus, de Zoon van de Eeuwige Vader, liefhebben door elke beproeving, elk kruis van het leven te dragen in ZIJN geest, namelijk in een gesteldheid van oprechte aanvaarding, van zelfverloochenende Liefde en van oprecht en alles beheersend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

6. Je kunt Jezus Christus, de Zoon van de Eeuwige Vader, liefhebben door in Zijn navolging geen wrok noch haat te koesteren jegens medeschepselen, doch hen oprecht te vergeven. Oprechte vergeving kan de laatste sleutel zijn op de deur naar hun inzicht in hun eigen fouten en zonden, een oprecht en duurzaam berouw, en hun verlangen naar een oprechte bekering en goedmaking.

7. Je kunt Jezus Christus, de Zoon van de Eeuwige Vader, liefhebben door een nastreven van inzicht in je eigen gesteldheden, je eigen fouten, en een oprecht berouw en verlangen naar goedmaking van alles waardoor je ooit een medeschepsel leed of schade kunt hebben toegebracht.

8. Je kunt God de Heilige Geest liefhebben in elke verzaking aan werelds denken en verlangen, en aan elke neiging om materialistische doelstellingen te beschouwen als de ware zin van het leven. Materialistische doelstellingen sterven in het stervensuur van het stoffelijk lichaam. In dat uur verschijnt de mensenziel voor haar God en Schepper om te worden geoordeeld volgens de maat van haar Liefde en volgens de mate waarin zij heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van Gods Werken van Liefde in de wereld.

9. Je kunt God de Heilige Geest liefhebben in een oprechte Liefde voor de ene Waarheid van God, die geen leugen, geen misleiding, geen bedrog en geen corruptie verdraagt.

10. Je kunt God de Heilige Geest liefhebben door elk ogenblik van je leven, in elke situatie, bij elke gebeurtenis, bij elke ontmoeting met een medeschepsel en in alle mogelijke omstandigheden je reacties, handelingen en beslissingen te laten bepalen door de maat van Liefde die deze in zich dragen, en de mate waarin zij je medeschepselen en Gods Werken positief kunnen beïnvloeden".