TOTUS TUUS, MARIA !

VASTENOPENBARING VOOR DE LAATSTE TIJDEN

door Maria geïnspireerd aan Myriam van Nazareth

"Vasten houdt verband met onthechting. Het Vasten waartoe Ik thans de zielen oproep, die bereid zijn, het zaad van Mijn onderrichtingen in hun hart te laten rijpen opdat zij mogen bloeien voor het Rijk Gods op aarde, is niet in de eerste plaats onthechting van voedsel.

In deze Laatste Tijden is geen onthechting groter dan het spontaan verlangen om afstand te doen van alle duisternis in het eigen innerlijk leven.

Het is geen toeval dat de gedachtenis aan de verlossende Passie van de Christus wordt voorafgegaan door de Vastentijd. In het licht van Mijn huidige oproep wijs Ik erop, dat de ziel de Verlossingswerken van Jezus Christus slechts in zichzelf kan helpen ontsluiten – dit wil zeggen: dat zij de vruchten van deze volmaakte Werken slechts tot hun volle rijping kan helpen brengen – in de mate waarin zij elke duistere neiging radicaal uit al haar gevoelens, gedachten en verlangens verbant. Slechts in die mate kan de ziel de eenheid met de Christus bereiken, die noodzakelijk is om de vruchten van Zijn zaad te oogsten.

Ik druk de zielen met klem in het hart, zich vanaf deze Vastentijd de hartsgesteldheid van Jezus en Mijzelf eigen te maken: Jezus en Ikzelf hebben Ons hele leven lang nooit het Licht in Onze Harten laten ondergaan. In een hart waarin ononderbroken het Licht straalt, krijgt de duisternis geen kans om haar onkruid uit te zaaien.

Wees te allen tijde een zon voor jullie leefwereld, voor elk medeschepsel dat Gods Voorzienigheid op jullie levensweg leidt, ongeacht of het contact slechts een ogenblik duurt, of jullie hele leven lang. De zon is een bron van licht en van warmte. Straal ook jullie het Licht van de blijmoedigheid en de warmte van de zachtmoedigheid uit, elk ogenblik van jullie leven en in alle situaties en omstandigheden, opdat jullie hele leefwereld moge herkennen dat de zon van Christus in jullie harten is opgestaan. In de mate waarin jullie vrije wil daarbij bruiloft zal sluiten met het Hart van Christus, en jullie vrije wil de Goddelijke Bruidegom geen ogenblik ontrouw wordt, zal deze zon in jullie nooit meer ondergaan, en zullen alle neigingen en sporen van duisternis tot in de donkerste hoeken van jullie hart op de knieën gaan voor de God van de volheid van het Licht en de Liefde.

Deze levenshouding is de enige Vasten die het hart kan klaarmaken voor de bevrijding van alles dat de ziel kan verhinderen om het einde van haar levensweg op aarde te bereiken in de staat van zuiverheid die voor haar het poortje tot het Paradijs van de Eeuwige Zomer kan openen".

(Maria, de Meesteres van alle zielen, op Quinquagesima-zondag, 23 februari 2020)

In het licht van deze Openbarung moet tevens worden verwezen naar het grote leer- en oefeningenboek Kruistocht naar de ziel (in Onderrichtingen > Boeken), dat vanaf Aswoensdag tot Paaszaterdag dag na dag wordt gebruikt.