Op het internet circuleren ook buiten deze website Myriamgebeden
die ten dele niet met de echte versies overeenstemmen.

Als authentiek mogen slechts de gebeden worden beschouwd,
die U op www.maria-domina-animarum.net aantreft.

Elk gebruik van andere versies dient niet het Plan
dat God met deze Hemelse inspiraties beoogt te verwezenlijken.

TOTUS TUUS, MARIA !

Een gewenst gebed kan het snelst worden bereikt door
CTRL+F
te klikken en daarna het volgnummer van het gebed in te tikken.

Belangrijke opmerking bij de gebeden: Zie hier.


MARIA’S BLOEMENTUIN

Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria
Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

Myriam van Nazareth

vanaf mei 1997

Gebeden 1-250

Algemene opmerking: In gebeden waarin woorden in de vrouwelijke vorm staan (bijvoorbeeld 'dienares'), kunnen de betreffende woorden uiteraard worden veranderd in hun mannelijke vorm (bijvoorbeeld 'dienaar')

1. Betuiging van totale overgave aan Maria
2. Gebed tot Maria om bescherming
3. Offerande van mijzelf aan Maria
4. Betuiging van overgave aan Maria
5. Opdracht van gebeden aan Maria
6. Opdracht aan Maria vóór maaltijden op vastendagen
7. Betuiging van offerbereidheid ten gunste van de medemens
8. Zoenbede tot Maria
9. Bede tot Maria om vergiffenis
10. Opdracht van vastendag aan Maria
11. Gebed tot Maria, Koningin van de Vrede
12. Gebed tot Maria om zuiverheid van geest
13. Opdracht van een meerdaagse vasten aan Maria
14. Penitentiegebed tot Maria
15. Gebed tot mijn engelbewaarder
16. Avondgebed tot Maria om zuivering
17. Toewijding van een huwelijk aan Maria
18. Gebed tot Maria om vereniging met God
19. Gebed voor Maria Tenhemelopneming
20. Toewijding van het hele leven aan Maria
21. Gebed voor Maria’s Kroning tot Hemelkoningin
22. Gebed tot Maria om bijstand in negativiteit
23. Toewijding ter ere van Maria, Middelares van alle Genaden
24. Gebed tot Maria Rosa Mystica
25. Algemeen toewijdingsgebed aan Maria
26. Gebed voor erkenning van Maria als Medeverlosseres
27. Gebed ter ere van de Naam Maria
28. Gebed ter ere van Onze Lieve Vrouw van Smarten
29. Mariatoewijding op een verjaardag
30. Gebed tot Maria voor een vastendag
31. Gebed ter ere van het Moederschap van Maria
32. Toewijding van mijn hart aan Maria
33. Bede tot Maria om gebedsverdieping
34. Hulde aan Maria’s Liefde
35. Gebed tot Maria om de Gaven van de Heilige Geest
36. Toewijding voor het feest van de Opdracht van Maria
37. Toewijding voor Maria Onbevlekte Ontvangenis
38. Gebed voor eerherstel aan Maria
39. Gebed tot de Heilige Geest om gebedsverdieping
40. Mariatoewijding voor Kerstnacht
41. Gebed om vereniging met het Onbevlekt Hart van Maria
42. Akte van vertrouwen in Maria’s leiding
43. Toewijding voor Maria Lichtmis
44. Gebed tot de Koningin van de Liefde
45. Betuiging van mijn kleinheid aan Maria
46. Ochtendgroet tot Maria
47. Smeekbede om Maria’s zegen
48. Toewijding aan Maria voor de 40-daagse vasten
49. Avondgebed tot Maria
50. Toewijding bij het feest van de Boodschap aan Maria
51. Toewijding van een ziekte aan Maria
52. Dankgebed tot Maria
53. Gebed voor eerherstel aan Jezus
54. Toewijding van mijn vereniging met Maria
55. Toewijding van wereldse verlangens aan Maria
56. Gebed tot Maria, Sieraad van mijn ziel
57. Toewijding aan de Heilige Geest
58. Hulde aan Maria’s eigenschappen
59. Gebed tot Maria om zuivering van de zonde
60. Gebed tot Maria, Koningin van de eenzamen
61. Gebed tot Maria, Koningin van de vreugde
62. Toewijding ter ere van O.L.V. van de Berg Karmel
(Toewijding van kloosterleven)
63. Gebed tot Maria om vertrouwen en overgave in beproevingen
64. Gebed van vereniging met het Smartvol Hart van Maria
65. Hulde aan Maria’s heerlijke Tenhemelopneming
66. Gebed tot Maria om bescherming tegen bekoring en zonde
67. Toewijding aan Maria, Koningin van de deugden
68. Gebed tot Maria om bekeringen
69. Akte van berouw in vereniging met Jezus’ Lijden
70. Akte van Liefde tot Maria
71. Consecratiegebed tot Maria
72. Gebed tot de Heilige Geest om bevrijding uit de duisternis
73. Toewijding aan de Koning en Koningin van Smarten
74. Gebed tot Maria om zuiverheid
75. Gebed tot Maria, Koningin van de Hoop
76. Gebed tot Maria, Moeder van Barmhartigheid
77. Gebed van troost tot Maria, Moeder van Tranen
78. Dankgebed aan Maria Medeverlosseres
79. Akte van trouw aan Maria, Koningin van de Rozen
80. Hulde aan Maria, Koningin der vervoering
81. Gebed tot Maria, Belofte van een nieuwe lente
82. Gebed tot Maria, Koningin van de Hemelse weemoed
83. Groet aan mijn Engelbewaarder
84. Gebed tot Maria om steun in mijn zwakheid
85. Gebed tot de Onbevlekte Ontvangenis Maria om zuivering van de
mensheid
86. Aanroeping tot Aartsengel Michaël
87. Gebed van uitnodiging aan Maria, Moeder van het Licht
88. Gebed van overgave aan Maria, Moeder van Smarten
89. Gebed tot Aartsengel Gabriël
90. Akte van huwelijk met de gekruisigde Liefde
91. Smeekgebed tot Maria, Moeder van Bijstand
92. Hulde aan Maria, onze Morgenster
93. Lofprijzing aan Maria
94. Gebed van huwelijk van de ziel met Maria
95. Smeekbede om Maria’s leiding
96. Eerbetoon aan het Onbevlekt Hart van Maria
97. Gebed van eenheid met Maria onder het Kruis
98. Gebed van vereniging met de Heilige Geest
99. Dankgebed om Maria’s leiding in de Smarten
100. Avondgroet aan Maria
101. Smeekgebed tot Maria, Middelares van alle Genaden
102. Zelfofferande in de Tempel van het Onbevlekt Hart van Maria
103. Smeekbede tot Maria, Koningin van het Licht
104. Gebed tot Maria, Voorspreekster bij God
105. Gebed tot verheerlijking van de Kruisweg
106. Gebed tot bezegeling van mijn verbond met Moeder Maria
107. Smeekbede tot Maria om de zuivere Liefde
108. Gebed tot de Heilige Geest om het Goddelijk Licht
109. Akte van Liefde tot het Heilig Bloed
110. Gebed van vereniging met Maria, Moeder van de Verlossing
111. Gebed van vereniging met Maria, Openbaring der Hemelse Vreugden
112. Gebed van verlangen naar het Onbevlekt Hart van Maria
113. Gebed tot Maria, Moeder der verdwaalden
114. Gebed tot Maria, Koningin van de stilte
115. Smeekbede om de Komst van de Heilige Geest
116. Gebed tot Maria, Koningin van de nacht
117. Akte van totale toewijding aan Maria
118. Gebed tot Maria, Bloem van het Paradijs
119. Gebed tot Maria, Moeder van de Weg, de Waarheid en het Leven
120. Gebed van vereniging met Maria, Moeder van Smarten
121. Toewijding aan Maria, Moeder van geborgenheid
122. Ochtendgebed tot Maria
123. Groet aan Maria, Moeder van mijn Heil
124. Stille beschouwing van Maria’s Heerlijkheid
125. Gebed tot Maria, Koningin van de nederigheid
126. Verheerlijking van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
127. Gebed van dank aan mijn Moeder Maria
128. Gebed van steun aan Maria, Koningin van Smarten
129. Lofprijzing tot Maria, Koningin in Hemelse Glorie
130. Gebed tot Maria, Gids op de weg naar Eeuwig Leven
131. Gebed tot Maria, Brug tussen Hemel en aarde
132. Akte van huwelijk met Maria, Moeder van Smarten
133. Gebed tot Maria, Moeder van de Hoop
134. Gebed tot Maria, Moeder van het Kruis
135. Gebed tot Maria na de Biecht
136. Ochtendtoewijding aan Maria
137. Gebed tot Maria, Poort naar de heiligheid
138. Eerbetoon aan Maria, Hart van mijn hart
139. Gebed tot Maria, Moeder van de gekwelde Liefde
140. Ja-woord aan Maria, Moeder van Smarten
141. Nachtelijke groet aan Maria
142. Toewijding aan de Heilige Wonden van Jezus
143. Gebed tot Maria, Moeder van de Belofte
144. Gebed van vereniging met Maria, Koningin van het mystiek Vuur
145. Lofprijzing tot Maria, de Onbevlekte Ontvangenis
146. Gebed tot Maria, Moeder in de nood
147. Opdracht van mijn kruis aan Maria
148. Gebed tot de Eeuwige Vader om vergeving van mijn zonden
149. Gebed van vereniging met Maria, Moeder der gelukzaligheid
150. Gebed tot Maria, Draagster van het Heil
151. Gebed tot Jezus tot erkenning van het Nieuw Verbond
152. Huldegebed tot Maria Medeverlosseres
153. Gebed tot Maria, Moeder van verlangen
154. Toewijding van zondaars aan Maria
155. Avondtoewijding aan Maria
156. Gebed van eerherstel aan het Lam Gods
157. Dankgebed tot mijn engelbewaarder
158. Verheerlijking van Maria, Voorspreekster bij de Eeuwige Gerechtigheid
159. Gebed tot Maria, Bruid van God
160. Akte van vertrouwen in Maria, Hemelse Moeder
161. Akte van offerbereidheid voor Maria
162. Gebed tot Maria, Moeder van de bevrijding
163. Smeekbede tot Maria om de Wederkomst van Jezus
164. Eerbetoon aan Maria, Koningin van de natuur
165. Gebed van dank om eenwording met Maria
166. Gebed tot Maria, Moeder van de Hemelse Bruidegom
167. Gebed tot Maria, Moeder van de Boom des Levens
168. Smeekbede om Maria’s tussenkomst in mijn zelfgave
169. Gebed tot Maria, Overwinnares van de verleiding
170. Offer van Liefde aan Maria, Moeder van Smarten
171. Gelofte van zuiverheid van de aan Maria toegewijde ziel
172. Gebed tot Maria vóór de Heilige Eucharistie
173. Toewijding van onze kinderen aan Maria
174. Gebed tot Jezus na de Heilige Communie
175. Gebed tot Maria, Moeder van de apostelen van het Kruis
176. Gebed tot het Heilig Hart van Jezus
177. Gebed van eerherstel aan het Smartvol Hart van Maria
178. Gebed tot Maria, Spiegel van het Goddelijk Licht
179. Credo aan de Heilige Maagd Maria
180. Afroeping van de Heilige Geest over mijn tempel
181. Gebed tot Maria, Koningin van de Rozenkrans
182. Gebed tot de Eeuwige Vader om bevrijding en bescherming
183. Aanroeping van het Kruis
184. Gloria aan Maria, Patrones van het Heilsmysterie
185. Aanroeping van de Namen van Jezus en Maria tot redding van zielen
186. Gebed tot Aartsengel Michaël om bijstand
187. Ochtendgebed van een apostel van Maria
188. Zelfgave aan Maria, Koningin van Hemel en aarde
189. Gebed om Maria’s Voorspraak voor vergeving van zonden
190. Dagelijkse uitnodiging aan Maria
191. Opoffering van mijn lasten aan Maria
192. Smeekgebed tot Maria, Koningin van de engelen
193. Toewijding aan het Heilig Kruis
194. Smeekgebed tot het Kind Maria
195. Toewijding aan Maria, Moeder van Smarten
196. Smeekgebed tot wederopstanding van het Kruis der Verlossing
197. Aanroeping tot het Licht der wereld
198. Gebed voor aanbidding
199. Gebed van dank voor het Verlossend Lijden
200. Toewijding aan de Vlam van Liefde uit het Onbevlekt Hart van Maria
201. Opdracht van apostolaat aan Maria (Geloften aan de Heilige Maagd)
202. Offerande van Liefde aan Jezus in vereniging met Maria
203. Gebed voor geestelijke Communie van de aan Maria toegewijde ziel
204. Litanie tot Maria, Moeder van Tranen
205. Gebed om eenheid met Jezus aan het Kruis
206. Toewijding aan Maria, Medeverlosseres
207. Gebed tot de Heilige Geest om het Licht van bekering
208. Litanie tot de Heilige Geest
209. Smeekgebed tot de Eeuwige Vader tot vernietiging van het kwaad
210. Gebed van eenheid met Jezus in de Hof van Gethsemani
211. Ochtendtoewijding van mijn ziel aan Maria
212. Offerande van de Lijdende Jezus door de handen van Maria
213. Aanroeping tot de Eeuwige Vader om kracht
214. Akte van afstand van mijzelf aan Maria
215. Offergebed aan Maria, Middelares van alle Genaden
216. Smeekgebed om totale navolging van de Lijdende Jezus
217. Smeekgebed voor de zielen tot Maria, de Onbevlekte Ontvangenis
218. Akte van eerherstel aan God via Maria
219. Smeekgebed tot Maria om zuiverheid
220. Smeekgebed tot Maria, toevlucht der zondaars
221. Verering van de twaalf parels van het Verlossingsmysterie
222. Ja-woord aan Jezus
223. Toewijding aan Maria voor de nacht
224. Akte van toewijding aan Maria tot redding van zielen
225. Smeekgebed tot opneming in Maria
226. Noodkreet tot Maria voor de vallende zielen
227. Gebed van eerherstel voor de zonden der wereld
228. Toewijding aan Maria’s Leven
229. Toewijding aan Maria door de handen van mijn engelbewaarder
230. Toewijding van mijn zwakheid aan Maria
231. Dagelijkse groet aan Maria, Moeder van Smarten
232. Gedachtenis aan het Verlossend Lijden
233. Gebed tot de Heilige Geest om Leiding
234. Zoenbede tot de gekruisigde Jezus
235. Smeekgebed tot Maria om heiliging
236. Gebed tot de Heilige Apostel Johannes voor de opening van gesloten
harten
237. Dankgebed tot Maria om de Hemelse Gaven
238. Smeekgebed tot bevrijding van de vijanden van het Kruis
239. Gebed van verlangen naar de Hemelse Bruiloft
240. Gebed tot de engelen van het Licht
241. Smeekbede tot Jezus en Maria om de Ware Liefde
242. Verbond van lijden met Jezus en Maria
243. Litanie tot de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
244. Rozenhoedje van de Hemelse Bloementuin
245. Gebed om de openbaringen van de Heilige Geest
246. Toewijding van mijn aardse reis
247. Aanroeping van overgave aan Maria
248. Aanroeping tot de gekruisigde Jezus
249. Novene tot Maria, Moeder van Smarten
250. Kruisweglitanie - Smeekgebed om heiliging


www.maria-domina-animarum.net

1. BETUIGING VAN TOTALE OVERGAVE AAN MARIA
(voor toewijding in de streng Montfortaanse zin)

(Myriam van Nazareth)

Mijn lieve Moeder en verheven Meesteres Maria,
Ik dank U voor het voorrecht, Uw liefdesslaaf/liefdesslavin te mogen zijn.
Ik leg mijzelf in totale overgave aan Uw voeten neer.
Wil mij, met al mijn gebreken en deugden, aanvaarden als een levende offerande te Uwer ere.
Deemoedig en zuiver mij, lieve Moeder, opdat ik Uw Aanblik waardig worde.
Vereer mij met Uw permanente Aanwezigheid in mijn hart en ziel, en laat mijn hele wezen volledig in U wegsmelten, opdat ik van dag tot dag minder ... (eigen naam) en méér Maria moge worden.
Lieve Moeder, ik heb U lief tot in de eeuwigheid. Neem mij op in Uw heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

2. GEBED TOT MARIA OM BESCHERMING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mij beschermen opdat mijn groei naar God vandaag op geen enkele wijze ook zou worden belemmerd door enig obstakel dat mijn pad kruist, hetzij enige negatieve invloed die binnen mijzelf werkt, hetzij enige negatieve invloed van buitenaf.
Wil mijn hart en mijn ziel zuiveren, opdat ik volkomen voor U ontvankelijk kan worden.
Schenk mij Uw kracht van gelijkmoedigheid en blijmoedigheid, en verleen mij Uw machtige bescherming, opdat niets dat niet met U verenigbaar is, mij zou kunnen raken.


www.maria-domina-animarum.net

3. OFFERANDE VAN MIJZELF AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik schenk U deze dag en mijzelf als een tuil van rozen, tot eerherstel van Uw Onbevlekt Hart, en als een offer van dankbare Liefde.
Lieve Moeder Maria, zie Uw dienares ... (eigen naam), mij geschiede naar Uw woord.


www.maria-domina-animarum.net

4. BETUIGING VAN OVERGAVE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn liefste Hemelse Moeder, ik bemin U.
Ik treed voor U in totale overgave.
Laat mijn bewustzijn geheel in U opgaan.
Neem al mijn ego en mijn wil weg, en stel Uw Wil ervoor in de plaats.
Maak mij tot Uw apostel.
Roep mij en ik zal voor U klaar staan, waar en wanneer U dat ook wil.
O lieve Moeder, te Uwer ere verzaak ik voor eeuwig aan het kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

5. OPDRACHT VAN GEBEDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik bied U deze gebeden aan als een tuil van rozen, lelies en jasmijnen, tot eerherstel van Uw Onbevlekt Hart, als zoenoffer ter verzachting van de pijn die U om ons, mensen, lijdt, als instrumenten in Uw strijd tegen het kwaad, en tot Heil van de wereld.
Schatbewaarster en Bestuurster van alle Genaden, wil deze gebedsbloemen uitdelen aan wie U behaagt, wanneer het U behaagt, en in de mate waarin het U behaagt.
Dank U, lieve Moeder Maria en lieve Jezus, voor alles wat U reeds voor ons mensen hebt gedaan vanaf Uw leven hier op aarde.
Maak ons deze offers waardig.


www.maria-domina-animarum.net

6. OPDRACHT AAN MARIA VOOR MAALTIJDEN OP VASTENDAGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil dit vastenmaal zegenen opdat het de kracht zou krijgen, mij het voedsel te verschaffen dat mij in staat stelt, U en God waardig te dienen, en opdat deze versterving andere zielen ten goede zou komen.


www.maria-domina-animarum.net

7. BETUIGING VAN OFFERBEREIDHEID TEN GUNSTE VAN DE MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Al mijn lijden, beproevingen en tegenslagen worden op Uw Voorspraak door Gods Barmhartigheid omgezet in genade jegens mijn medemensen.
Ik dank U daarom voor elke moeilijkheid die mijn levensweg kruist, en smeek U om de kracht, deze waardig te dragen.


www.maria-domina-animarum.net

8. ZOENBEDE TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In vereniging met alle pijn in mijn hart wijd ik U alle onwetendheid en onverschilligheid toe met betrekking tot Uw zelfverloochening en genadegaven jegens de hele mensheid.
Ondanks Uw grenzeloze, tedere moederlijke Liefde, Barmhartigheid en Hemelse Genade is de mensheid ten prooi aan de misleiding dat zij haar Hemelse Moeder en het Lijden van Jezus miskent.
O Moeder, hoe meer ik Uw genadige, zegenende en heiligende werking en Uw liefdevolle aanwezigheid in mijn hart en ziel voel, des te inniger ga ik U liefhebben.
Daarom wordt mijn kinderlijk hart verscheurd onder het besef van alle versmadingen die Uw Smartvol Hart verduurt.
In rouwmoedigheid smeek ik U om leiding in de verlichting van Uw pijn en om de genade, het hart van de onverschilligen te laten ontvlammen in de gloed van Uw Liefde en Jezus’ Genade, opdat zij nog tijdig tot inkeer zouden komen.
Mogen ook zij het voorrecht leren waarderen, Uw toegewijde dienaren te worden.


www.maria-domina-animarum.net

9. BEDE TOT MARIA OM VERGIFFENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, lieve Jezus,
Vergeef mij mijn dwalingen.
Ik vraag om vergiffenis voor alle pijn en verdriet die de mens U door de eeuwen heen heeft aangedaan, en voor alle pijn en verdriet die ikzelf U nog elke dag berokken.
Leer mij, voortaan voor U alleen nog een bron van vreugde te zijn.


www.maria-domina-animarum.net

10. OPDRACHT VAN VASTENDAG AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, ik draag U deze vastendag op.
Wil deze kleine versterving, U geschonken door een hart dat U grenzeloos bemint, gebruiken voor de verwezenlijking van Uw Plan, en wil mij de kracht schenken, dit offer aan U waardig te dragen.


www.maria-domina-animarum.net

11. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE VREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Gods Schepping is bevlekt door oorlog, onenigheid, ruzie, onbegrip, haat, onverdraagzaamheid, afgunst, nijd, jaloersheid, broedertwist, moord, doodslag, vernietiging, kwelling, foltering, verachting en alle verdriet dat mensen elkaar aandoen.
Ik smeek U, laat het Licht uit Uw tedere ogen ons mensen de weg naar onze ware godskern terugvinden. Moge de kracht van Uw Liefde de bevroren mensenharten ontdooien en daardoor de antichrist, de eeuwige meester van de haat, ontwapenen.
O Koningin van de Vrede,
Laat ons, wier harten door de gevolgen van de erfzonde tegen Gods Plan van Bestemming worden verscheurd, Uw vredesapostelen zijn, opdat wij samen met onze Hemelse Meesteres de komst van het Tijdperk van de Vrede mogen inluiden.


www.maria-domina-animarum.net

12. GEBED TOT MARIA OM ZUIVERHEID VAN GEEST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
U weet dat ik mijzelf nog slechts als Uw bezit beschouw.
Als levende offerande te Uwer ere wil ik volkomen zuiver worden.
Wil mij toch bevrijden van alles wat mijn geest verstoort, opdat mijn ogen slechts op U en Jezus gevestigd zouden blijven, en ik elke niet met U verenigbare invloed kan breken en ontkrachten door het Licht van Uw Liefde.
Lieve Moeder Maria, ik smeek U om de machtige invloed van Uw Hemelse Bruidegom, de Heilige Geest.
Moge Hij mij laten zien wat vertroebelde mensenogen niet vermogen waar te nemen.


www.maria-domina-animarum.net

13. OPDRACHT VAN EEN MEERDAAGSE VASTEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Omdat mijn hart zich innig met het Uwe verbonden voelt, bied ik U deze vastenperiode aan. Ik erken Uw beschikkingsmacht over de vruchten van dit wapen, dat ik U daarom in handen geef tot verwezenlijking van Uw eigen intenties met deze wereld, tot meerdere eer en glorie van God.


www.maria-domina-animarum.net

14. PENITENTIEGEBED TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vanaf Uw leven op aarde is de mensheid een bron van leed voor U.
U moest toezien hoe Jezus’ goedheid met onbegrip en schanddaden werd vergolden. Niettemin hebt U aanvaard, onze Moeder te zijn.
U gaf ons Uw onbegrepen geschenk als Medeverlosseres, terwijl Uw Hart door de harteloze mensheid werd vertrapt.
Vanaf Uw leven op aarde moet U zien hoe Uw kinderen elkaar uitroeien met het gif van de haat, en U, hun Moeder, verwaarlozen en pijnigen.
Toch blijft U in goedheid en Liefde Gods Genaden over ons uitstorten.
Doch zovelen zijn te hooghartig om uit Uw goedheid en Liefde te leren, en laten U de Tranen huilen die hun verdord hart niet meer bezit.
Lieve Moeder, ik bemin U oneindig veel meer dan mijzelf.
Daarom smeek ik U, mijn boete te aanvaarden voor het leed dat mensen U berokkenen.
Huil niet langer om mij, geef mij Uw verdriet.
Laat mij de tranen huilen die Uw lieve ogen pijnigen, en laat elke traan een parel van goud in Uw handen zijn, een geschenk tot verzoening vanwege Uw kind dat zijn Moeder eert en innig liefheeft, zodat Uw glimlach mij opnieuw de Hemel kan tonen.


www.maria-domina-animarum.net

15. GEBED TOT MIJN ENGELBEWAARDER

(Myriam van Nazareth)

Mijn heilige engelbewaarder,
Ik leg mijzelf in Uw handen met de smeekbede, mij aan Maria aan te bieden als een offergave.
Wil vandaag mijn hart, mijn geestesoog en mijn ziel helemaal openstellen voor alles wat Maria mij wil zeggen of in mij wil doen, en wil al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen aan Haar opdragen.
Wil ook alle Liefde in mijn hart bij de Uwe voegen en als een gezamenlijke hulde aan Maria’s voeten neerleggen.


www.maria-domina-animarum.net

16. AVONDGEBED TOT MARIA OM ZUIVERING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Witte Lelie, Schitterende Roos, Parel van Zuiverheid, Licht van Hemel en aarde, tot U kom ik met een smeekbede om loutering van alle smet die vandaag mijn ziel heeft bevlekt.
O Moeder van Barmhartigheid,
Ik heb mijn klein hart totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Uw Onbevlekt Hart toevertrouwd.
Maak het zuiver en brandend, want in de gloed van de Goddelijke Liefde is geen nieuwe zonde meer mogelijk.


www.maria-domina-animarum.net

17. TOEWIJDING VAN EEN HUWELIJK AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Liefste Moeder Maria,
Vandaag ... jaar geleden zijn wij, ... (namen), in Gods Kerk getrouwd om elkaar onze Liefde en trouwe dienstbaarheid voor het leven te beloven.
Hier, in Uw Aanwezigheid, wijden wij U de voorbije ... jaren en alle komende jaren en dagen van ons samenzijn toe.
Wij bieden U onze pijnen, vreugden, ziekten en gezondheid, onze Liefde en vriendschap, onze angsten, teleurstellingen en Hoop, evenals onze groei naar U toe als een offer aan Uw Onbevlekt Moederhart, om aldus al deze gevoelens, gedachten en handelingen bewust tot instrumenten in Uw handen te maken.
Wij danken U voor de warmte waarmee Uw Liefde en goedheid ons de voorbije jaren hebben omhuld, en de vastberadenheid waarmee U ons als een opvoedende Moeder naar de enige juiste weg toe hebt geleid.
Wij danken U en God voor het geschenk dat wij allebei hebben gekregen, in elkaar een wederzijdse aanvulling te mogen vinden, een stimulans om eendrachtig samen deze grote weg naar God te gaan.
Liefste Moeder, wil hier en nu deze heilige band van ons huwelijk zegenen, opdat wij alle verdere dagen van ons leven in elkaar de inspirerende heiligheid mogen ontdekken en bevorderen, die ook U, Jezus en Jozef op aarde vele jaren tot het meest volmaakt en liefdevol Gezin heeft gemaakt.


www.maria-domina-animarum.net

18. GEBED TOT MARIA OM VERENIGING MET GOD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mijn ziel vereren met het bezoek van de Heilige Geest, opdat Hij mij de Goddelijke Wijsheid moge brengen, zodat ik de in de diepste kern van mijn ziel verborgen schat van de Godsschouwing moge ontdekken.
Schenk mij toch de Genade, U en God daar echt te ontmoeten, in de verheven vereniging die aan Uw uitverkorenen is voorbehouden.


www.maria-domina-animarum.net

19. GEBED VOOR MARIA TENHEMELOPNEMING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door een leven van uiterste zuiverheid en Liefde, vol van verdiensten en zonder enige zonde, hebt U alle mensenkinderen een Voorbeeld gesteld.
Door Uw Tenhemelopneming met ziel en Lichaam heeft God U daarom een nooit geziene mystieke Liefde betuigd.
U kent de Goddelijke Liefde beter dan wie ook.
Ik wens U op deze feestdag toe dat U als Koningin van de Hemelse Liefde in de harten van al Uw kinderen zou mogen heersen.
Lieve Moeder, ik neem U vandaag geheel en zonder enig voorbehoud op in de hemel van mijn ziel, mijn diepste vertrek dat God tot mijn vereniging met Hem heeft voorbestemd.
Vereer mij, ze in te richten zoals het U behaagt, en ze in de Vlam van Uw Liefde om te smelten tot een klein paleis waarin ik U en God voortaan te allen tijde kan ontmoeten.


www.maria-domina-animarum.net

20. TOEWIJDING VAN HET HELE LEVEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik offer en draag U alles op en wijd U alles toe wat ik U nog nooit heb opgedragen of toegewijd, opdat U elk ogenblik van mijn hele leven zou bezitten.
Moge mijn hele leven aldus een nederig geschenk aan U zijn.
Mogen de goed doorgebrachte ogenblikken vreugdebloemen voor U zijn,
en wil de minder goed doorgebrachte, omwille van mijn diep berouw, door Gods genadige vergeving in Uw zuiverende handen tot vreugdebloemen maken.
Wil mij, o teerbeminde Moeder, op deze wijze voorbereiden op de Eeuwige Heerlijkheid, samen met U voor Gods Aanschijn.


www.maria-domina-animarum.net

21. GEBED VOOR MARIA’S KRONING TOT HEMELKONINGIN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Na Uw Tenhemelopneming heeft God U tot onze Koningin gemaakt, Die als Schatbewaarster en Uitdeelster van alle Genaden over ieder van ons regeert.
Mijn Hemelse Koningin, ik smeek U, vestig vanaf vandaag in mij Uw eeuwig Rijk van Liefde.
Moge mijn hart de troonzaal van Uw paleis worden, de plaats van waaruit U over mijn hele wezen heerst.
Moge mijn Geloof en vertrouwen in U ook tegenover mijn medemens de grootste uiting van Uw koninklijke macht zijn.
Moge mijn streven naar heiligheid zijn als de grenswacht die Uw Rijk beschermt tegen de aanvallen van Uw en onze grote vijand.
Wil mijn ziel aanvaarden als het nederig geschenk van Uw armzalige liefdesslavin/liefdesslaaf, die alleen nog maar leeft om U en God te verheerlijken, voor U te werken, Uw eer te verdedigen, en Uw Rijk van Liefde op aarde te vestigen en te vergroten.
Mijn Hemelse Koningin Maria, indien U mij aanvaardt, ben ik, in totale en onvoorwaardelijke onderwerping, Uw instrument voor eeuwig.


www.maria-domina-animarum.net

22. GEBED TOT MARIA OM BIJSTAND IN NEGATIVITEIT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoe gemakkelijk wordt onze geest beneveld door gevoelens die geen plaats hebben in Uw heilig Licht.
Daarom vraag ik U de kracht, geestelijk leed dat mij dagelijks bewust wordt aangedaan, te dragen op de enige U waardige manier, in blijmoedigheid en volmaakt vertrouwen in Uw Macht en Leiding.
Wil mijn geest en gemoed verlossen van negatieve gevoelens over leed dat mensen mij aandoen. Leer mij, deze te vervangen door reacties die mij niet verder van U verwijderen, doch het U integendeel aangenaam maken, in mijn hart te verblijven. Schenk mij Uw Wijsheid, die mij zal leren dat negativiteit alleen met Liefde duurzaam bestreden kan worden.
Lieve Moeder, moge mijn gedrag steeds meer op het Uwe gaan lijken.


www.maria-domina-animarum.net

23. TOEWIJDING TER ERE VAN MARIA, MIDDELARES VAN ALLE GENADEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door U de totale beschikking over alle Genaden toe te kennen, heeft God U een onvoorstelbaar grote macht over ons gegeven. Daarom verschijn ik voor U in al mijn kleinheid.
In mijn zelfzucht vergeet ik zo vaak, U te danken voor de talloze vruchten van Uw grenzeloze Liefde en macht die U dagelijks over mij uitstort.
Vandaag smeek ik U hiervoor om vergiffenis, en wijd ik U elk ogenblik van mijn hele leven toe waarop ik een uiting van Uw Liefde en vrijgevigheid onbeantwoord heb gelaten, of in mijn hoogmoed heb gemeend dat ik zelf iets had verwezenlijkt dat ik zonder Uw genadige tussenkomst nooit had gekund.
Mijn lieve en vereerde Middelares, vanaf deze dag wil ik U nog slechts smeken om de genade dat ik in dit aardse leven mag worden als U, Die slechts behagen hebt geschept in

 1. Liefde en naastenliefde, en meer aan anderen dacht dan aan Uzelf;

 2. voorkomendheid, steeds andermans noden zag, en daarom nu, als verheven Koningin van Hemel en aarde, de aan U toegewijden ook geeft wanneer zij niet vragen;

 3. vrijgevigheid, en veel meer geeft dan wij nodig hebben en verdienen;

en om de genade dat ik vanaf het ogenblik van mijn dood eeuwig bij U en Jezus zou mogen verblijven.
Lieve Moeder, leer mij op mijn beurt mezelf weg te cijferen en mijn leven voortaan te leiden met mijn ogen niet op mijn, maar uitsluitend op Uw wensen en verlangens gericht.
Leer mij begrijpen dat wie zijn hart voor U opent, geen andere behoefte meer kan hebben dan deze, U te behagen, want als onze volmaakte en liefhebbende Moeder leidt U elk detail van ons leven in de richting die voor ons nodig is.
Wil mij daarom de genade schenken, de kracht en de Wijsheid te vinden om mijn hele verdere leven tot één blijmoedige dankzegging tot U te maken.
O Moeder, ik wens U toe dat al Uw kinderen zouden leren, niet steeds om allerlei genaden te vragen, doch klaar te staan om, zodra hun Moeder hen roept, Haar te geven waar Zij om vraagt, en dat zij met Vuur mogen betrachten, als oprechte dienaren Uw noden te bevredigen.


www.maria-domina-animarum.net

24. GEBED TOT MARIA ROSA MYSTICA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
voor ons verschenen met drie rozen uit de Hof der Hemelse Vreugden.
Wil via Uw WITTE roos Gods Licht over onze wereld brengen, opdat deze uit de verstikkende duisternis van de satan bevrijd moge worden.
Laat de Wijsheid van de Heilige Geest over Uw kinderen komen, opdat zij zouden zien wat U en God van hen verlangen, en laat Uw Vrede in hun hart regeren, opdat deze wereld een paradijs van naastenliefde en Liefde tot U en Jezus moge worden.
Wil via Uw RODE roos Gods Barmhartigheid over deze wereld laten komen, opdat Uw kinderen het waardig worden, uit hun zondeslavernij tegenover de satan verlost te worden en onder de zoete liefdesslavernij jegens U te mogen meewerken aan de grote Triomf van hun Hemelse Meesteres over het kwaad.
Wil via Uw GOUDEN roos Uw heiligheid over de wereld uitstorten opdat deze van alle satanische krachten bevrijd moge worden.
Mogen Uw kinderen onder Uw koninklijke macht een halt toeroepen aan alle heiligschennis, en door een vernieuwd godsbewustzijn verlangen naar dagelijks eerherstel voor de schandelijke beledigingen die U en Jezus zijn en nog worden aangedaan.


www.maria-domina-animarum.net

25. ALGEMEEN TOEWIJDINGSGEBED AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uit Liefde en eerbied voor U wil ik afstand doen van mijn menselijke gehechtheden door van dag tot dag steeds meer aan mijzelf af te sterven.
Daarom wijd ik U toe:

 1. alles wat ik ooit ben geweest, met een smeekbede om Gods vergeving van alle zonden die door de jaren heen mijn ziel belasten;

 2. alles wat ik ben, in mijn streven naar de eeuwige heiligheid;

 3. alles wat ik zal worden, in mijn kinderlijk vertrouwen op Uw Moederlijke leiding;

 4. alles wat ik heb, opdat mijn materiële bezittingen worden gelouterd van de smet van Uw en mijn grote vijand;

 5. alles wat ik doe, opdat mijn medemens niet mij maar U moge herkennen in de vrucht van mijn handelingen;

 6. alles wat ik denk, opdat de uitstraling van mijn gedachten de wereld uit de ketenen van de satan moge losrukken;

 7. alles wat ik zeg, opdat zelfs mijn adem Uw heiligheid en Gods Waarheid over de wereld moge verspreiden.

Ik verzaak voor eeuwig aan het kwaad. Wil daarom de wapens zegenen die U mij als apostel voor het Heil van de wereld, tegen de satan ter beschikking hebt gesteld: dat van het intensief gebed, het vasten, de boetvaardigheid, de materiële onthechting, de totale onderwerping, gehoorzaamheid en overgave aan U en Jezus, de onvoorwaardelijke Liefde tot U, tot God en mijn medemens, en de vergeving, opdat geen wrok noch haat meer mijn ziel zou vergiftigen.
Ter verheerlijking van Uw volmaaktheid, en opdat het offer van mijzelf dat ik U aanbied, U waardig zou zijn, smeek ik U, mij de grote deugden voor ogen te laten houden die U reeds tijdens Uw aardse leven volmaakt beheerste: een onverzettelijk Geloof in God en een vast vertrouwen in Zijn leiding, nederigheid, eenvoud, en het nastreven van een onopvallend leven, zin voor algehele versterving en onbaatzuchtige offerbereidheid, het verlangen naar gebed, een vurige Liefde tot God en de hele Schepping, volkomen zuiverheid van hart en gemoed, gelijkmoedigheid en blijmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid.
Daar het God heeft behaagd, ons in U een voorbeeld te stellen van wat Hij Zich van de ideale mens had voorgesteld, smeek ik U, o Maria, mij te vergunnen dat alles wat ik voortaan ben, denk, zeg en doe, door U moge worden geïnspireerd.
Help mij elk ogenblik van mijn leven door te brengen met een zuiver Godsbewustzijn in mijn geest, met een volledig geopend hart, en ogen en oren die volmaakt ontvankelijk zijn voor Uw ingevingen. Moge ik aldus steeds verder weg groeien van het rijk van materialisme en zielloos genot van de satan, naar Gods Rijk van de Eeuwige Waarheid toe.
O Maria, schiet wortel in mijn ziel en verricht er Uw wonderen van Genade, opdat het heiligingsproces dat U in mij hebt aangevat, mij het Rijk van Gods Liefde, waarvoor ik strijd, deelachtig moge maken.
Lieve Moeder Maria, ik hoor U toe tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

26. GEBED VOOR ERKENNING VAN MARIA ALS MEDEVERLOSSERES

(Myriam van Nazareth)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen, amen.
Beminde Eeuwige Vader, ik smeek U om de genade dat onze Moeder Maria door alle mensen moge worden erkend als onze Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, opdat Zij in alle harten moge heersen als de Poort van de Hemel.
Lieve Jezus, ontferm U over de mensheid. Moge Uw Lijden niet zinloos zijn geweest. Mogen de krachten van het kwaad voorgoed gebonden worden door de erkenning van Uw en mijn allerliefste Moeder als Medeverlosseres.
Beminde Heilige Geest, wil nu Uw Licht van de Eeuwige Wijsheid over onze aarde storten. Open ons aller ogen voor de Waarheid over Uw allerliefste Bruid Maria als onze Medeverlosseres, Toevlucht en Beschermster.
Lieve Medeverlosseres Maria, wil mijn smeekbeden voor de Heilige Drie-Eenheid brengen, opdat U tot meerdere eer en glorie van God erkend zou worden als Medeverlosseres van de mensheid, en de beloofde Triomf van Uw Onbevlekt Hart zich nu moge voltrekken.
Wil mij leiden in wat ik als Uw apostel hiervoor kan doen, want Uw verlangens zijn de mijne.

♥ ♥ ♥

De erkenning van Maria als Medeverlosseres is van onschatbaar groot belang voor de mensheid en de zuivering van de wereld. Deze erkenning betekent dat men beseft dat de duivel niet alleen door de gekruisigde Christus, maar ook door een mensenziel overwonnen is.


www.maria-domina-animarum.net

27. GEBED TER ERE VAN DE NAAM MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
U hebt de wereld zoveel gunsten geschonken nadat de Naam van Maria was aanroepen, en hebt beloofd, de mensheid in de Naam van Maria te zullen zuiveren van elke duivelse macht.
Maria, Uw Hemelse Naam vervult Uw kinderen van tedere Liefde voor hun Moeder, hij vervult Uw apostelen van nederig ontzag, en hij vervult de dienaren van de duisternis van angst voor de Vrouw Wier macht hen weldra voorgoed zal verlammen.
Moge het uitspreken van Uw gezegende Naam ons vervullen van de Hemelse krachten die God erin heeft gelegd.
Moge God ons laten begrijpen welke genade het betekent, Uw Naam met een van Liefde brandend hart in onze mond te mogen nemen.
Moge Uw heilige Naam ons als honing op de lippen liggen wanneer de machten van het kwaad ons met de bitterheid van dit aardse leven willen vervullen.
Moge de Naam Maria het heilig water zijn dat de roos van onze ziel tot wasdom brengt, vooral wanneer deze in de dorheid van onze materiële woestijn dreigt weg te kwijnen.
Moge hij ons inspireren tot het openbaren van al het goede dat God in ons hart heeft verborgen.
Moge Uw mooie Naam de kiem van de ware heiligheid in ons laten openspringen, moge hij de sleutel zijn die ooit de Poort van de Hemel voor ons zal openen, en het paswoord dat ons toegang zal verschaffen tot Gods Aanblik.
Moge de Naam Maria ons beschermen tegen onze vijanden, ons van dankbaarheid vervullen en ons veilig en zeker naar de eindbestemming van ons leven brengen.
Moge het uitspreken van Uw Naam zielen uit het vagevuur bevrijden.
Moge hij zieken kracht geven en bedroefden nieuw Leven inblazen.
Moge het eerbiedig gebruik van Uw Naam alle heiligschennis jegens Uw Onbevlekt Hart vergoeden.
Moge het liefdevol uitspreken van Uw Naam U vreugde bezorgen, Uw Moederhart vertederen, Uw zielenpijn verzachten en U troosten in Uw gezegende Smarten.
Ik wens U vandaag met alle krachten van mijn hart en mijn ziel toe dat Uw heilige Naam de hele wereld moge veroveren, en dat hij alleen nog zou worden gebruikt met eerbied, ontzag en Liefde, opdat hij zou mogen schitteren als de morgenster die weldra de duisternis van deze wereld zal openbreken.
Dank U, dat ik U mag dienen, danken, liefhebben, en mag verlangen naar Uw komst als onze Medeverlosseres en lieve Moeder onder de Naam MARIA.


www.maria-domina-animarum.net

28. GEBED TER ERE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis heeft God U aan de greep van de satan onttrokken.
Door Jezus als Uw Kind te aanvaarden, hebt U ons een voorbeeld van zelfverloochening en naastenliefde gesteld.
Jezus’ Missie heeft U tot Deelgenote aan het groot Verlossingsplan gemaakt. Als onze Medeverlosseres en Moeder hebt U de taak op Zich genomen, alle mensenkinderen aan de satan te onttrekken en naar God te leiden.
Geen pijn, verdriet of teleurstelling hebben U ervan weerhouden, op Calvarie de Moederlijke zorg te aanvaarden over alle mensen. Hoewel U ons toen niet eens kende, hebt U, toen U Jezus van het Kruis in Uw armen ontving, ook ieder van ons in Liefde aan Uw Hart gedrukt en ook onze wonden beweend. Maar wij hebben Uw Tranen niet gevoeld.
In diepe rouwmoedigheid, grote dankbaarheid en brandende Liefde smeekt mijn hart U, zich met Uw lijdend Hart te mogen verenigen.
Mijn lieve Moeder van Smarten,
U hebt de hele lijdensweg van Jezus bewust mee beleefd. Open ook mijn hart voor het leed dat U en Jezus voor mij hebben doorstaan, en maak mij op mijn beurt bewust van de schuld waarmee mijn ziel hierdoor jegens U is belast.
In elke Eucharistie opnieuw staat U Uw Goddelijk Kind aan ons af als offer tot genoegdoening voor fouten die wij dagelijks begaan. Zo leert U ons dat zelfs de diepste smart wegsmelt overal waar onzelfzuchtig Liefde wordt gegeven.
O laat mij al mijn tegenslagen en pijnen, en alle smartvolle ervaringen, aan U opdragen als kleine bijdragen tot het Verlossingswerk. Moge ik op deze wijze worden gezuiverd van de smet, mijn God en mijn Koningin mijn zonden te laten uitboeten. Laat mij U dit offer brengen in blijmoedigheid, als troost voor Uw Smartvol Moederhart, tot eerherstel voor alle leed en versmadingen die Jezus en U door de eeuwen heen om de mensheid hebt geleden, en ter verheerlijking van Uw overwinning over het kwaad, dat ons door pijnlijke ervaringen van U poogt af te scheuren.
Leer al Uw kinderen begrijpen dat leed en smart, met Liefde en in godsbewustzijn gedragen, geen weg van eenzaamheid is, doch de weg naar de Eeuwige Glorie in Uw en Gods Tegenwoordigheid.
O Maria, Ik draag U ook alle niet geofferd leed, pijn, ziekte en tegenslagen van mijn medemensen op, opdat ook dit alles niet ten prooi zou vallen aan satans werk van verwoesting, doch integendeel door U tot zijn eigen vernietiging zou kunnen worden gebruikt.
Lieve Moeder van Smarten,
Zoals U tot en met Calvarie in God hebt geloofd en op Hem bent blijven vertrouwen, wil ook ik vanaf vandaag bij alle tegenslag en leed onverzettelijk op U blijven vertrouwen en in U blijven geloven. Zo zal voor mij alle leed tot een geschenk van Liefde aan U worden, en de bitterheid van pijn en teleurstelling tot zoete nectar, zoals ook Uw zielenpijn van Calvarie is gevolgd door de vervoering bij Jezus’ Verrijzenis en de glorie van Uw Tenhemelopneming.


www.maria-domina-animarum.net

29. MARIATOEWIJDING OP EEN VERJAARDAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vandaag is het ... jaar geleden dat mijn ziel haar aardse levensweg in dit lichaam begon. Daarom wijd ik U vandaag toe:

 • mijn ouders, hun hele leven, dood en hun Zielenheil in de eeuwigheid. Wil hen vandaag genadig zijn en hen in mijn naam danken voor alle offers die zij tijdens hun aardse leven voor mij hebben gebracht;

 • het ogenblik van mijn conceptie, waarbij God mijn ziel heeft verbonden met mijn lichaam dat is ontstaan uit de liefdevolle vereniging van mijn ouders;

 • de periode van zwangerschap van mijn aardse moeder, alle vreugden, pijnen en emoties die zij tijdens die negen maanden heeft ervaren, en die toen al dan niet zijn geuit of geofferd;

 • de dag van mijn geboorte, het begin van mijn weg terug naar God. Wil die dag alsnog zegenen, opdat mijn ziel vanaf dat allereerste ogenblik geheel U moge toebehoren. Wil mij op dat ogenblik in Uw armen nemen, opdat ik in gezegende staat van genade dit leven moge zijn binnengeleid;

 • mijn engelbewaarder, die vanaf die dag mede verantwoordelijk is voor wat mij op mijn levensweg is gebeurd en nog zal gebeuren. Meesteres van de engelen, wees hem genadig, want ik ben dankbaar voor de bekomen bescherming en leiding;

 • de dag van mijn doopsel, mijn dooppeter, doopmeter, en de priester die mij die dag het Sacrament heeft toegediend, opdat ik U vandaag in gezegende omstandigheden mijn eeuwige verzaking aan alle kwaad kan aanbieden;

 • het gezin waarin mijn ziel bij mijn geboorte terecht is gekomen, alle lief en leed, ogenblikken van goede verstandhouding en van misverstand, van begrip en onbegrip, en de volledige weg van deze gezinsrelaties tot op heden en verder, tot in de eeuwigheid. Neem al de betrokken zielen onder Uw moederlijke Mantel, en wil ervoor zorgen dat onze zielen elkaar in Uw wereld van volmaakt begrip, Liefde en vergevingsgezindheid terug mogen vinden;

 • mijn jeugd, alle spel, alle schooldagen, mijn vrienden, leraren, familieleden, mijn kennismaking met de Kerk, met Jezus en met U, mijn intieme gesprekken en alle momenten van samenzijn met U, de pijnen, ziekten, ogenblikken van stille eenzaamheid, maar ook de zegenrijke ogenblikken van vreugde en stil geluk;

 • mijn huwelijk, mijn echtgeno(o)t(e), mijn aangetrouwde familie, alle lief en leed, het beroepsleven dat wij hebben uitgebouwd, alle dieren die ooit aan onze zorgen zijn toevertrouwd, en onze gezamenlijke groei naar U toe;

 • alle vorige verjaardagen, elke dag, elk uur en elk ogenblik van de voorbije ... jaar; alle eventuele volgende verjaardagen, elke dag, elk uur en elk ogenblik van mijn toekomst;

 • mijn dood. Wees bij mij wanneer mijn ziel dit leven verlaat, op zoek naar God. Moge ik aldus deze wereld verlaten in de genadegevende armen die mij in dit leven hebben ontvangen, nu ik U mijn geboorte heb toegewijd;

 • al mijn zonden, alle handelingen, uitspraken of gedachten waarmee ik U en Jezus heb bedroefd. Ik draag ze allemaal aan U op in diep berouw en met hartenpijn over het feit dat ze mij van U en God hebben verwijderd, en ik smeek U om vergiffenis, opdat ik U, reine Witte Lelie, met een zuivere ziel de hand van de verzoening kan aanreiken.

Mijn liefste Moeder Maria,
Ik heb U elke seconde van de voorbije ... jaar geschonken, al mijn handelingen, al mijn gedachten, elk door mij gesproken woord, al mijn bewuste en onbewuste gevoelens en indrukken, al mijn kwaliteiten en gebreken, alle vreugden en tegenslagen, al mijn bezittingen. Ik bied U dit alles aan als een totale offerande, een bloem als bijdrage tot de verwezenlijking van Uw intenties.
Ik schenk U op deze dag elk ogenblik van mijn verleden, heden en toekomst, tot in de eeuwigheid: Ik schenk U mijn warme dankbaarheid voor het verleden, mijn brandende Liefde in het heden, en mijn trouwe toewijding voor de eeuwigheid.
Voortaan behoort niets van mijn hele wezen, lichaam, geest, ziel, gevoelens, strevingen, wil, gedachten en handelingen mij nog toe.
In blind vertrouwen op Uw Liefde, Goedheid en Wijsheid lever ik mij volkomen aan Uw Wil over, tot mijn laatste uur.

♥ ♥ ♥

Toewijding aan Maria is de koninklijke weg naar God. Maria is de Poort van de Hemel, de Spiegel van God, de Sleutel tot de Schatkamer der Goddelijke Genaden, de Onbevlekte Ontvangenis Die de kop van de satan zal verpletteren. Haar macht is onbegrensd, want God heeft Zijn eigen macht in Haar handen gelegd. Wat Zij verlangt, gebeurt: Als Meesteres van de engelen is Haar Wil Wet, en God weigert Haar niets.
Geloof in Haar, geef Haar Uw hele wezen en Uw hele leven, teneinde geheel en al God toe te behoren.
Wees Maria onderdanig, vereer Haar in de diepste nederigheid en eerbied, en wees in alles Haar dienaar/dienares. Hoe meer U Uw wil aan Haar geeft om door Haar beheerst te worden, des te meer zal Zij U begenadigen.
Verneder Uzelf voor Haar, en Zij zal Uw ziel verheffen tot ongekende hoogten. Zij bezit er de macht toe, want Zij is de Koningin van Hemel en aarde.
Belijd voor Haar dat U Haar erkent als Uw absolute Meesteres, en Zij zal U de ware vrijheid der heiligen bekomen.
Maria’s grootheid en verhevenheid overtreft zelfs Uw stoutste voorstellingen duizend maal. Wanneer U zich daarvan rekenschap geeft, zult U beginnen te begrijpen hoe zinvol het is, U aan Haar weg te geven, Uw leven in Haar handen te leggen.
Niets kan Uw ziel nog schaden indien Zij volkomen over U heerst en U tot het uiterste bereid blijft om in alles Haar volmaaktheid in de deugden na te streven, voor zover dat voor een mens mogelijk is.


www.maria-domina-animarum.net

30. GEBED TOT MARIA VOOR EEN VASTENDAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Op deze vastendag richt ik in mijn hart voor U en Jezus een feestmaaltijd aan.
Wil er U laven aan de wijn van mijn Liefde, en U verzadigen aan het vlees van mijn dankbaarheid.
Hoe meer U eet en drinkt, des te rijker zal mijn tafel gevuld worden, want Uw Aanwezigheid maakt in mij onvermoede reserves vrij, die God in mijn schatkamer heeft gelegd en die de Heilige Geest door Uw Tegenwoordigheid te voorschijn heeft gehaald.
De bloemen op en rond mijn feesttafel zijn deze van de verzoening. Zij zijn opgeschoten uit de kiemen die de Heilige Geest in mijn hart heeft gezaaid, die door Uw glorierijk Licht zijn beschenen, en in de warmte van mijn Liefde tot U zijn opengebloeid. Zij worden U vandaag aangereikt als het zoenoffer van een zondaar die U nooit meer wil verliezen.

♥ ♥ ♥

Bemerk in bovenstaand gebed het contrast tussen de vastendag die het lichaam een gevoel van relatieve ontbering kan laten voelen, en anderzijds de feeststemming in het hart. Niet het bevredigen van materiële behoeften maakt gelukkig, wel het besef van Gods Aanwezigheid in de ware kern van ons wezen. Zo ook ligt de diepe betekenis van de uitspraak dat geld niet gelukkig maakt, hierin dat de bevrediging van materiële behoeften de ware honger van de ziel niet stilt: De ziel blijft zich onbevredigd voelen zolang de mens de ware roeping die God in hem heeft gelegd (namelijk een leven voor Gods Heilsplan), niet inlost.


www.maria-domina-animarum.net

31. GEBED TER ERE VAN HET MOEDERSCHAP VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God heeft U gekozen tot Moeder van Jezus. Hoe kan ik ooit begrijpen welke genade, welke eer en welk voorrecht het betekent dat ook ik Uw kind mag zijn.
O mijn volmaakte Moeder, hoezeer wil ik er naar streven, Uw volmaakt kind te worden.
U wil mij opvoeden. Leer mij, U in alle omstandigheden onvoorwaardelijk te gehoorzamen, zoals Jezus mij dat heeft voorgedaan. Wil mij leiden opdat ik slechts zou doen wat U behaagt.
U wil mij Liefde geven. Laat ook mij U liefhebben met elke vezel van mijn wezen, zoals alleen een kind van het Licht dat kan.
U wil mij voeden met de Eeuwige Wijsheid, het geloof en het vertrouwen in Gods Barmhartigheid. Moge mijn gedrag U voeden met de wetenschap dat ik als Uw toegewijde Uw Dageraad in deze duistere wereld wil brengen.
U wil mij beschermen. Verleen mij de genade van een totale overgave aan U, zodat ik mij niet door de inmenging van mijn eigen wil uit Uw beschermende armen kan wegrukken.
U wil mij troosten. Aanvaard mijn tranen wanneer U troost behoeft, en laat de liefdegloed in mijn hart Uw Tranen drogen.
U wil mijn wonden verzorgen. Zoals U na de Kruisafneming Jezus’ Wonden hebt gekust, kust U ook de mijne door Uw liefdevolle Aanwezigheid in mijn leven. Leer mij, alle pijn en leed blijmoedig aan U op te dragen, opdat U daarmee de wonden van Uw andere kinderen zou kunnen genezen.
U bent er voor mij, elk moment van de dag en de nacht. Maak dat ik op mijn beurt Uw roepen hoor, elk moment van de dag en de nacht.
U bent trots op Uw kind. Vergun mij mijn trots op U als de enige trots die ik in deze wereld wil koesteren.
U wil mij alles geven. U hebt mij Uzelf, en daardoor een nieuw Leven gegeven. Daarom geef ik U alles wat ik heb: mijn ziel, mijn hart, mijn lichaam en alles wat ik ben en heb, totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig, om over dit alles te heersen, het te gebruiken en erover te beschikken als Uw bezit.
U offert Uzelf voor Uw kind op. Laat ook mij mijzelf totaal aan U geven, U vóór mijzelf en mijn eigen belangen stellen, zoals ook de maan slechts zichtbaar wordt door het licht van de zon.
U zorgt voor de toekomst van Uw kind. U wil mij heiligen, zoals God dat met U heeft gedaan. O laat mij Uw geschenk eer aandoen door mijn hart en ziel totaal voor de Genade open te stellen.
U wil mij onderrichten. Schenk mij de Wijsheid dat ik slechts een vlammetje ben dat verzinkt in de intense stralengloed van Uw Hemels Licht. Leer mij naar U luisteren, en mijn onwetendheid belijden tot verheerlijking van mijn Eeuwige Moeder.
O Moeder, geen band is inniger dan deze tussen een moeder en haar kind. Maar geen andere moeder dan U kan haar kind de Eeuwige Gelukzaligheid binnenleiden, om het daar voor alle eeuwigheid te beschermen, te leiden en lief te hebben. Hoe zou ik dan, lieve Moeder Maria, U niet met hart en ziel kunnen dienen en beminnen?


www.maria-domina-animarum.net

32. TOEWIJDING VAN MIJN HART AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik heb U onvoorwaardelijk en totaal mijn hart en mijn hele wezen geschonken, als innig aan U toegewijde, maar ook als Uw kind.
Mijn hart is het rijk van het onuitspreekbare, de zetel van de gevoelens die God in mijn wezen heeft geplant.
U hebt het tot een rozentuin gemaakt, een plaats waar de geur van Uw Heiligheid mij bedwelmt.
De plaats waar mijn ziel Uw roep hoort, die in mij dat verscheurend verlangen naar de Hemel wekt, de pijnlijke roes van Gelukzaligheid waarin ik Uw Aanwezigheid heb leren herkennen.
De plaats waar Uw glimlach mij de wereld doet vergeten.
De plaats waar ik Uw verlangens, Uw leed en vreugden herken in die genadevolle ontmoeting tijdens dewelke mijn ziel heel even de Uwe mag aanraken.
De plaats waar de Vlam van Uw Liefde mijn hele wezen doet ontbranden in een verzengende gloed die moet worden geblust door de tranen uit mijn ogen, opdat het niet verteerd worde.
De plaats waar alleen deze tranen uitdrukking kunnen geven aan gevoelens die geen uitweg meer vinden in woorden, want voor Uw Aanschijn verstomt elke taal.
Ik wijd U toe, de diepste kern van mijn hart en mijn geest, de onzichtbare en voor mij ondoorgrondelijke niveaus van mijn wezen, waar geen mens ooit kan in kijken en waar ook ikzelf geen vat op krijg.
De plaats waar alle pijn en Liefde worden gevoeld, ontvangen en gegeven.
De plaats waar banden worden gesmeed en vernietigd.
De plaats waarin ik alles geef wat in mij leeft.
De plaats waar ik die weinige dingen koester waarvan en waarvoor mijn ziel leeft.
En de plaats waar ik mijn uitverkoren zielen huisvest, om daar samen te smelten voor de Eeuwigheid.
U bied ik de totale heerschappij erover aan.
U geef ik op elk ogenblik vrij en onbeperkt inzage in alles wat daar gebeurt, want voor U, Moeder, wil ik geen enkel geheim hebben.
Alleen U geef ik kennis van mijn meest intieme gevoelens, gedachten, ervaringen, verlangens en bestrevingen.
Alleen wanneer niets in mijn hele wezen U nog verborgen is, en ik alles open met U deel, ja er actief naar verlang dat mijn hart volkomen met het Uwe verenigd wordt, is Uw macht over mij volkomen, en kunt U mij waarlijk opvoeden en beschermen als Uw kind en leiden als Uw liefdesslaaf/ liefdesslavin. En alleen dan kunt U mijn geest en hart volkomen zuiveren van alles wat U niet past of behaagt, en mijn terugkeer naar God in de weg staat.
Ik smeek U, beminde Moeder, permanent in mijn hart te willen verblijven, elk moment van de dag en de nacht, en het eeuwig te verlichten met het Licht van Uw Wijsheid en te verwarmen met de gloed van Uw Liefde.
Moge het verschroeiend Vuur van de Liefde voor U die mijn hart verteert, alle onzuiverheden uit mijn ziel wegbranden, tot mijn hele wezen een spiegel van Uw Hemelse Glorie wordt, waarin de Eeuwige Vader behagen heeft.


www.maria-domina-animarum.net

33. BEDE TOT MARIA OM GEBEDSVERDIEPING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Spiegel van de Goddelijke Zuiverheid, Onbevlekt Ontvangen en daardoor vanaf Uw eerste levensmoment tot in de Eeuwigheid volkomen rein naar Lichaam, geest en ziel.
Gekweld door geestelijke nood richt Uw zo liefhebbend kind zich tot U.
Al mijn streven om in gebed nader tot U te komen, wordt door de satan bemoeilijkt. De onmacht verstikt mijn hart, beminde Moeder, want ik kan U noch mijn Ware Liefde, noch mijn eerbied betuigen.
Liefste Moeder Maria, ik weet dat U van mij houdt.
Daarom, mijn Moeder, Die van Uw hele leven één gebed hebt gemaakt, en tot de hoogste toppen van vervoering God met Uw prijzingen hebt weten te behagen, smeek ik U, mij genadig te hulp te willen komen.
Wil mij toch Uw Heilige Geest sturen, opdat Hij de tempel van mijn geest, die er zo naar hunkert, U in zuiverheid te ontvangen, zou reinigen van alle verwarring.
Moge Hij mij helpen, tijdens het gebed Uw beeld voor ogen te houden, want waar U aanwezig bent, kan geen kwaad gedijen.
Moge Hij mij de genade verlenen, mijn hart te laten ontvlammen met het Vuur van de Liefde dat alle gif van de satan uit mij wegbrandt.
Liefste Moeder, in Wier armen ik mij in veiligheid weet, in mijn nood smeek ik U, de Aartsengel Michaël te willen bevelen, alle krachten van het kwaad in mijn geest aan banden te leggen, opdat ik bevrijd voor U moge verschijnen om U de bloem van mijn hart aan te bieden.
O Moeder Maria, Schrik der duivelen, ik vertrouw op U.


www.maria-domina-animarum.net

34. HULDE AAN MARIA’S LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de ontmoeting van mijn Liefde voor U met Uw Liefde voor mij ontstaat het Vuur van de heiliging dat alle zonde verteert en hart en ziel zuivert;
het Vuur dat de materiële smet uit mijn hart wegbrandt, en ons geboorterecht van een permanent godsbewustzijn in mij blootlegt;
het Vuur dat oneindig sterker is dan de koorts van de wereldse bekoringen, en zo de ziel geneest van de ziekten waarmee de duivel haar infecteert;
het Vuur van Uw voelbare Tegenwoordigheid, de louterende omarming die elke boze aandrang voor mij onaantrekkelijk maakt;
het Vuur dat het ijs van de menselijke teleurstellingen laat smelten;
het Vuur waarvan de gloed mij de weg naar God wijst;
het Vuur dat mijn duisternis verlicht, en mij de horizon des Hemels laat herkennen;
het Vuur dat de nevelen verdunt, die Gods nabijheid aan mijn ogen onttrekken;
het Vuur dat de lente in mijn hart vereeuwigt, waardoor steeds nieuwe bloesems ontluiken.
Dank aan de Heilige Geest voor het Vuur van Zijn Liefde.
Dank aan U, lieve Moeder, voor Uw Aanwezigheid die God zo dichtbij brengt.

♥ ♥ ♥

In tegenstelling tot de Liefde van de mens die bevlekt is door de erfzonde, was Maria’s Liefde volmaakt vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis. Daarom is elk eerbetoon aan Haar Liefde een verheerlijking van God, Die Haar als enige ziel dit uniek voorrecht heeft geschonken. De grootste hulde die U aan Maria’s Liefde kunt brengen, bestaat hieruit dat U zelf de ontwikkeling van een vurige Liefde betracht, en bidt om die gave te verkrijgen. Het is in de eerste plaats op Uw vermogen tot liefhebben dat U na dit leven beoordeeld zult worden.


www.maria-domina-animarum.net

35. GEBED TOT MARIA OM DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In Uw liefdevol Moederhart leg ik mijn verlangen dat de Heilige Geest voorgoed bezit van mij zou mogen nemen.
Moge Hij mijn geest verlichten, opdat ik doorheen de nevelen waarmee de satan mijn ogen versluiert, de Eeuwige Waarheid zou zien. Moge ik zo leren herkennen wat echt van belang is, en mijn wereldse zorgen en tegenslagen als dermate onbelangrijk leren beschouwen dat zij mijn geest niet langer geketend houden.
Moge Hij mijn hart steeds meer laten ontbranden in Liefde tot U, opdat ik elk moment van de dag zodanig naar U en Jezus moge verlangen dat tijdens mijn gebedsvereniging met U niets anders meer een plaats in mijn hart en mijn geest krijgt.
Moge diezelfde verheven Liefde tot U mij onderdompelen in een volkomen zin voor versterving, opdat ik alle beperkingen en tekortkomingen in mijn dagelijks leven blijmoedig aan U zou kunnen opdragen, in plaats van deze als constante bron van afleiding mijn geest te laten domineren.
Moge mijn geloof in de Eeuwige Dingen als enig doel van mijn leven mij oprecht gelukkig maken, ongeacht wat in mijn leven gebeurt.
En moge mijn Liefde tot U de enige zin van mijn leven zijn en blijven, want als Uw toegewijde heb ik mijn hele wezen, al mijn zijn, hebben en doen voor eeuwig in Uw handen gegeven, en leef ik bijgevolg alleen nog voor U, de Deur naar mijn God.

♥ ♥ ♥

De Gaven van de Heilige Geest zijn voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam: levensnoodzakelijk. Wij mogen stellen dat de ingesteldheid, de levensvisie, de houding en de deugdzaamheid van een mens grotendeels wordt bepaald door de mate waarin hij door de Heilige Geest bezield wordt. Het is diezelfde bezieling die in verregaande mate de graad van Liefde en zuiverheid van de mens bepaalt. Liefde tot God, Maria en de medemens, en zuiverheid in daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens zijn de grootste graadmeters voor heiligheid. Dit alles laat begrijpen waarom de Heilige Geest de Heiligmaker wordt genoemd.


www.maria-domina-animarum.net

36. TOEWIJDING VOOR HET FEEST VAN DE OPDRACHT VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als kind hebt U Zich totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan God toegewijd, en hebt U elk ogenblik van Uw leven slechts voor en met Hem geleefd.
In navolging van U smeek ik U vandaag, mijn totale, onvoorwaardelijke en eeuwige toewijding aan U te willen aanvaarden, via dewelke ik mijzelf in Uw handen leg om in volkomen gehoorzaamheid, door U gezuiverd en geheiligd, aan God te worden gegeven.
Ik wijd U mijn ziel toe, mijn kostbaarste bezit. Ik wil dat zij U toebehoort, opdat zij tegen alle kwade invloeden beschermd zou worden, en naar Uw inzichten tot heiliging moge worden gebracht.
Ik wijd U mijn geest toe, opdat U de vrijheid zou krijgen, te allen tijde over al mijn gedachten en verlangens te heersen.
Ik wijd U mijn hart toe. Wil de bolster die de schijn van het dagelijks leven er omheen heeft gelegd, laten smelten in de onweerstaanbare macht van Uw Liefde. Moge de Vlam van Liefde uit Uw Onbevlekt Moederhart mijn hart voor eeuwig aan U binden.
Ik wijd U mijn lichaam toe. Wil het maken tot een tempel van zuiverheid die, in navolging van de Tempel van Uw allerheiligste Lichaam, het waardig is om U te huisvesten en Jezus te ontvangen in de Heilige Eucharistie. Wil mijn lichaam de kracht verlenen die mij in staat zal stellen, mijn apostolaat in Uw dienst onvermoeibaar uit te oefenen.
Ik wijd U mijn zintuigen toe. Wil ze zuiveren opdat zij, als poorten van mijn ziel, zouden openstaan voor al wat goed is en U kan dienen, en opdat zij voorbij de drempel van de materiële schijn zouden waarnemen, zodat ik wijs en mild van oordeel zou worden.
Ik wijd U mijn karakter toe. Wil het zuiveren van alle zwakheden en negatieve trekken die de heiliging van mijn ziel in de weg staan, opdat ik naar Uw voorbeeld door goedheid, zachtheid en Liefde moge worden beheerst.
Ik wijd U al mijn relaties met mensen toe. Wil ze als Koningin van de Vrede doordringen van de geest van Vrede, Liefde en begrip, opdat ikzelf en alle mensen die met mij in aanraking komen, al dan niet bewust door Uw geest van onvoorwaardelijke naastenliefde worden geraakt.
Ik wijd U mijn geloofsleven toe. Moge ik door Uw genade in volkomen overgave en totaal vertrouwen elk ogenblik van mijn leven, alles in Uw handen leggen in de wetenschap dat God alles leidt, mits ik Hem dit uitdrukkelijk toelaat.
Daarom wijd ik U ook mijn wil toe. Wil hem totaal laten opgaan in Uw Wil, opdat ik gedwee en volgzaam alles zou aanvaarden wat U van mij verlangt, want Uw Wil is Gods Wil.
Ik wijd U alle gebeden van mijn hele leven, verleden, heden en toekomst toe. Ik draag ze U op als bloemen voor al Uw intenties. Wil al mijn ogenblikken van gebed begenadigen met een innig contact met U, opdat zij ook bloemen van Liefde, troost en eerherstel vanuit mijn klein hart naar Uw en Jezus’ gegriefde Harten mogen zijn. Ik draag U tevens alle met mijn gebeden verbonden genaden op tot verwezenlijking van Uw intenties. Wil deze afstand van persoonlijke genaden aanvaarden als een zoenoffer van dankbaarheid en Liefde, tot eerherstel.
Ik wijd U het berouw over alle zonden van mijn hele leven toe.
Ik wijd U alle Heilige Missen toe die ik ooit heb bijgewoond en nog zal bijwonen, tot eerherstel van Uw Smartvol en Onbevlekt Hart en Jezus’ Heilig Hart, en tot zoenoffer aan de Eeuwige Vader voor alle heiligschennis en gebrek aan Liefde tot de Heilige Drie-Eenheid en U.
Ik wijd U al mijn apostolaat toe. Wil het aanvaarden als één lofzang aan U en God, en wil het zegenen tot verwezenlijking van Gods Heilsplan voor de wereld.
Ik wijd U mijn hele leven toe, opdat het tot één Magnificat tot Uw en Gods eer moge worden. Wil het op grond van de Liefde in mijn hart aanvaarden als een alomvattend geschenk van dankbaarheid.
Als Uw eeuwige dienares wijd ik U alle mensen toe die U niet zijn toegewijd, opdat al hun goede, U niet opgeofferde daden U tot bloemen voor de wereld kunnen dienen, en al hun zonden door U aan de satan ontrukt kunnen worden. Moge U hierdoor waarlijk over de hele wereld heersen als Koningin van de Liefde en Poort van de Hemel.
Lieve Moeder Maria, ik wil slechts leven om U te dienen en daardoor God toe te behoren. Wil mij te allen tijde Uw verlangens kenbaar maken. Doe met mij wat U wil, voor U aanvaard ik alles.
Zoals U Zich totaal aan God hebt toegewijd om via Uw Moederschap over Jezus het Heilsplan van de Eeuwige Vader ten dienste te staan, wijd ik mij totaal aan U toe, om op mijn beurt een instrument in Gods Heilsplan te zijn. Mogen al mijn woorden, gedachten en handelingen Uw bezit zijn, tot Uw eer, tot Gods Glorie en tot Heil van Zijn Schepping.

♥ ♥ ♥

Maria heeft Zichzelf in de Tempel aan God opgedragen. Dit was totale toewijding. In Haar navolging kunt U Uw hele wezen aan Haar opdragen (toewijden), om via Haar met heel Uw leven geheel aan God toe te behoren. Toewijding is een heilig verbond dat U niet lichtvaardig mag sluiten. Het is als het ware een overeenkomst waarbij U Uzelf aan Maria weggeeft als levenslange dienares, om door Uw offers, gebeden, apostolaat en onvermoeibare en ongeremde naastenliefde het Rijk van Christus op aarde te helpen bespoedigen, want dat is de kern van Maria’s taak. In ruil daarvoor bekomt Zij voor U het Eeuwig Leven, mits U Uw dienst in staat van genade blijft vervullen.


www.maria-domina-animarum.net

37. TOEWIJDING VOOR MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vandaag prijs ik U als het volmaakt Venster op God, de enige mensenziel die ooit door rechtstreekse Goddelijke tussenkomst in een mens is ontvangen en vanaf haar conceptie tot in de eeuwigheid in volmaakte zuiverheid heeft verkeerd. Volledig vrij gebleven van de erfzonde en elke mogelijke smet, bent U steeds onaantastbaar geweest tegen het kwaad, en van in den beginne bestemd om de duivel te overwinnen. God heeft U bedoeld als het Voorbeeld van hoe Hij bij de schepping de mens had voorzien.
U wil al Uw kinderen naar Gods Paradijs van zuiverheid leiden. Zovelen hebben de duivel toegestaan, hun hart, geest en ziel in dichte mist te hullen, waardoor zij het Licht niet langer ontwaren.
Omdat ik ernaar verlang, onder Uw leiding de poort van de Hemel te bereiken, heb ik mij totaal in Uw dienst gesteld. Op dit feest tot verheerlijking van Uw totale en vlekkeloze zuiverheid wil ik U alle situaties, ervaringen en gevoelens opdragen die ooit mijn ziel van de door God bedoelde reinheid hebben verwijderd.
Ik draag U alle gelegenheden op waarbij ik U, Jezus en mijn Eeuwige Vader heb teleurgesteld of U mijn kruis niet in gelijkmoedigheid als een offerbloem heb aangeboden.
Alle gebrek aan offerbereidheid leg ik in deemoed als een bos van rozen van verzoening voor Uw voeten neer.
O allerzuiverste Hemelse Bloem, wil ze aanvaarden als een geschenk uit een rouwmoedig hart, en mij bevrijden van alle last die ooit mijn hart heeft bedrukt, en van alle wrevel, wrok, verbittering, frustratie of teleurstelling die ooit mijn ziel hebben vergiftigd.
Lieve Onbevlekte Moeder, leer mij steeds begrijpen dat elke beproeving die mijn pad kruist, een middel is waardoor U mijn ziel dichter bij de door U gewilde zuiverheid kunt brengen.
Help mij, mijn hart te onthechten van materiële dingen, want zij binden mij aan de ketenen van het kwaad en verwijderen mij van Uw allerzuiverste Licht.
Help mij, Uw zuiverheid van hart en ziel uit te stralen, zodat ik mijn broeders en zusters naar U en Jezus toe kan leiden.
Lieve Moeder, mijn ziel is ziek door de zonde. Neem haar daarom in Uw armen en genees haar door Uw zuiverheid, opdat ik naar Uw voorbeeld de door God voor mij voorziene heiligheid kan bereiken.
Moge door deze aanraking van Uw zuiverende handen mijn ziel voorbereid worden op de Goddelijke kus die ooit Uw Onbevlekte Ontvangenis heeft bezegeld en U tot Vertegenwoordigster van de Goddelijke zuiverheid op aarde heeft gemaakt.


www.maria-domina-animarum.net

38. GEBED VOOR EERHERSTEL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Toen God Uw ziel geboren liet worden, was dit slechts om de Verlossing van de mensheid voor te bereiden. U hebt dan ook geen ogenblik voor Uzelf geleefd.
Onze benevelde ogen hebben Uw grootheid echter nooit herkend, en sedert het zwaard van onze zelfzucht Uw ziel doorboorde, hebt U Tranen zonder einde over onze wereld gestort. Doch zelfs huilen hebt U nooit ter wille van Uzelf gedaan, maar voor ons Heil.
Met Uw Tranen wast U onze ziel, en behoedt U haar voor de totale ondergang.
Uw mond gaf God de toestemming, het zaad van onze Verlossing in U te zaaien. Als enig antwoord kwam hierop uit onze mond het verscheurend oordeel 'kruisig Hem!' Het heeft U niet belet, dank zij de woorden uit Uw mond Gods welwillendheid voor ons te winnen.
Uw Hart heeft nooit een ogenblik voor Uzelf geklopt. Het is slechts vervuld geweest van een grenzeloze Liefde voor God, én voor de mensen, die Uw Hart met doornen blijven kronen. Naarmate wij U meer pijn deden, ging U ons nog méér liefhebben, bedelend om een beetje Liefde uit onze besmeurde harten, niet voor Uzelf, doch om het aan God te geven, opdat Hij ons mooier zou zien dan wij werkelijk zijn.
Uw Aanwezigheid trekt de Heilige Geest aan, Die ons hart opent voor de Vlam van Liefde uit Uw Onbevlekt Hart. Zo laat U ons hart ontbranden in het heilig Vuur dat ons laat proeven van de Hemelse Gelukzaligheid die U zo voor ons verlangt.
Uw handen hebben van ons mensen nooit iets ontvangen, tenzij het mishandeld en vermoord Lichaam van Uw Goddelijk Kind. Niettemin blijven deze handen Goddelijke Genaden over ons uitstorten, en reiken zij ons dagelijks in de Eucharistie het Geschenk van Uw Zoon aan.
Uw voeten hebben Uw allerheiligste Lichaam over wegen geleid die waren bezaaid met de doornen van onze zonden en het puin van onze onwilligheid om Gods Wet te volgen. Niettemin hebt U toegestemd, ons met Uw voeten te verlossen van het serpent dat door onze eigenwaan zo sterk is geworden en Uw Smarten nog dagelijks vergroot.
Lieve Moeder Maria, de mensen hebben U miskend, veracht, versmaad en gepijnigd. Onze ondankbaarheid heeft U zwaar onrecht aangedaan. Daarom smeek ik U in naam van de hele mensheid in verleden, heden en toekomst om vergiffenis.
Wil tot goedmaking het nederig geschenk aanvaarden van alles wat ik heb: mijzelf.
Ik geef mij aan U in de totaliteit van mijn wezen, zonder de minste voorwaarde te stellen, en voor eeuwig. Omdat ik U innig liefheb, en omdat het mij een eer is, door U te worden gebruikt zoals het U behaagt.
Ik doe geheel afstand van mijn eigen wezen, en geef U mijzelf tot eerherstel voor de heiligschennissen tegen U begaan.
Mogen mijn tranen parels te Uwer ere zijn, en mogen zij de uitingen zijn van zoet lijden dat U helpt, onze wereld te verlossen.
Moge mijn mond U eren door U te prijzen, Uw weldaden te bezingen en de waarheid over U te verkondigen.
Moge mijn van Liefde brandend hart Uw onderkomen zijn, een warm oord van troost in Uw heilige Smarten.
Wil mijn handen in de Uwe nemen ter bezegeling van de verzoening, en laat mij Uw voeten kussen in nederige dankbaarheid, en tot uitdrukking van de passende eerbied die U zo zelden hebt gekregen.


www.maria-domina-animarum.net

39. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM GEBEDSVERDIEPING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Samen met Uw Hemelse Bruid Maria, aan Wie ik mij totaal heb toegewijd, tracht U Gods kinderen in heiligheid naar de Vader toe te leiden.
Ook Uw tegenstander weet dit, en ondermijnt mijn geest opdat mijn gesprek met God en mijn overgave aan de kracht van het Licht verstoord zou worden.
Omdat U verschijnt in elke ziel waarvan Maria Zich totaal meester heeft gemaakt, richt ik mij vol vertrouwen tot U voor verlichting en bevrijding.
Verleen mij het vermogen tot onderscheiden van wat in dit leven en mijn denkwereld echt van belang is. Schenk mij inzicht in alle tekenen van het werk van de satan in mijn geest, opdat ik elke ontmoediging, verbittering, vrees of zorg zou leren zien als kinderen van zijn duisternis, en deze aan het Licht van Gods Liefde zou kunnen opdragen tot mijn bevrijding.
Zoals de Harten van Maria en Jezus in absolute Liefde verenigd zijn, zo wil ook ik mijn hart in Liefde met het Onbevlekt Hart verenigen.
Stuur mij daarom het Vuur van Uw Geest. Laat mijn hart in diepe Liefde ontbranden, opdat ik niet zou ophouden, naar Maria te verlangen. Mogen deze diepe Liefde en verlangen mijn hart en geest constant bij en in Maria laten verwijlen, en moge ik Haar permanent in mijn hart en geest huisvesten tot verwijdering van alle niet met Haar verenigbare gedachten.
Heilige Geest, wil mij tevens de genade van de totale overgave schenken. Leer mij, mijzelf in blind vertrouwen in Maria’s handen te leggen, zodat ik voor Haar kan verschijnen als een hulpeloos kind dat zelf niets kan, en weet dat Moeder met Goddelijke Liefde en Wijsheid voor haar/hem zorgt en over haar/hem heerst. Alleen zo zal mij de genade van de gelijkmoedigheid en blijmoedigheid ten deel vallen.
Maak van mij een waar kind van Maria, dat leeft in de geborgenheid van het Licht, en niet wordt geraakt door de schijnbare onzekerheden van de schaduw die de satan afwerpt wanneer hij de kans krijgt, zich tussen Gods Licht en de mensenziel op te stellen.
O Heiligmaker, verzadig mijn verlangen, en verenig mij met mijn Hemelse Moeder.

♥ ♥ ♥

De diepgang van Uw gebeden is van het grootste belang, want gebed is spreken met God. Het is door het gebed dat U God bij Uw leven betrekt, en het is eveneens door Uw gebed dat U bijdraagt tot zuivering van de wereld: Hoe vuriger Uw gebed, des te meer draagt U bij tot de spoedige vestiging van het Rijk van Christus op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

40. MARIATOEWIJDING VOOR KERSTNACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de vroege lente hebt U 'ja' gezegd om mij te ontvangen als de kiem van Uw kind. U hebt mij negen maanden lang gedragen, en mij gevoed met de heilige kracht van Uw Liefde.
In deze gezegende Kerstnacht klop ik aan de deur van Uw Onbevlekt Moederhart met de smeekbede, mij te laten geboren worden als een volwaardig Mariakind.
Zoals destijds in de grot van Bethlehem de kleine Jezus, wil ik vannacht voor U verschijnen in al mijn kleinheid, als een hulpeloos kind dat totaal van U afhankelijk is.
Indien de Mens geworden Godheid U zo nodig had, hoeveel minder kan ik dan zonder U.
Toen was onder de mensen geen plaats voor Jezus. Ook nu zijn wij, Mariakinderen, door velen onbegrepen en het mikpunt van de vijandschap van de satan. Daarom zal ook mijn geboorte vannacht niet vrij zijn van tranen, want ook ik voel reeds het kruis dat mijn Liefde voor mijn Hemelse Moeder en Vader mij op de schouders legt. Maar Uw glimlach zal mij de kracht geven om te groeien en groot en sterk voor U te worden.
Wikkel mij vannacht in de doeken van Uw heiligheid, want de wereld is koud.
Druk mij aan Uw Onbevlekt Hart, dat overstroomt van de Liefde waarvan ik in Uw Schoot negen maanden lang ben doordrenkt.
Leg mij in de krib van Uw veilige, zorgende armen, want in mijn kleinheid kan ik nergens anders terecht dan bij Moeder.
Laat mij beademen door Uw Heilige Geest, opdat mijn geboorte het Goddelijk Licht moge helpen verspreiden.
Wieg mij op het vreugdevol gezang van Uw engelen om het nieuw Mariakind.
Toon mij als een trotse Moeder aan de Vader, opdat Hij moge zien dat de Bloem van Jesse nogmaals heeft gebloeid.
En wanneer, zoals destijds Herodes, de satan mij zoekt om mij te doden, neem mij dan op en breng mij in veiligheid, zoals U met Jezus naar Egypte trok, opdat wij, voor de grote moordenaar onbereikbaar, hem als uit één hart kunnen vernietigen.
Nu bent U nog alleen, verkleumd in de koude der mensenharten, en in tranen. Maar vannacht kom ik bij U, met een hartje dat dank zij U en alleen voor U klopt.
Ik zal Uw eenzaamheid verdrijven. Mijn Liefde zal U verwarmen.
Onze harten zullen voorgoed versmelten tot één, en voor eeuwig in hetzelfde ritme kloppen.
Uit Uw handen zal ik het voedsel eten dat U mij geeft. Ik zal de woorden spreken die U mij leert. Mijn dankbaarheid zal U eren.
Ik zal overal zijn waar U mij hebben wil, en doen wat U van mij verlangt. Overal zullen mijn voetsporen mijn Moeders heilige Naam schrijven. En ik zal U geheel toebehoren, over mijn aardse dood heen.
Doe open, lieve Moeder, en aanschouw de vrucht van Uw Liefde. Nog vóór de nieuwe dageraad zullen onze harten één zijn, en door Uw grootheid en mijn kleinheid zullen wij samen harten winnen voor het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

41. GEBED OM VERENIGING MET HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik leg mijn hele wezen in deze kaars, die ik ontsteek aan de Vlam uit Uw Onbevlekt Hart.
Mijn hart en ziel geef ik over aan het Vuur van Uw Moederliefde, opdat zij geheel en al door U verteerd zouden worden.
Zo wil ik, zoals deze kaars, van uur tot uur kleiner worden onder de verschroeiende gloed van Uw liefhebbend Hart, tot van mij niets meer overblijft dat aan de materie gebonden is, en heel mijn wezen in U is weggesmolten.
Moeder, bescherm met Uw Hemelse Mantel het proces van mijn totale overgave tegen de stormwinden in mijn wereldse geest, en wakker het Liefdesvuur aan door de zoete bries van Uw heiligheid, tot ik helemaal in Uw Onbevlekt Hart ben opgegaan, mijn geest Uw gedachten denkt, en alleen U door, met en in mij leeft.


www.maria-domina-animarum.net

42. AKTE VAN VERTROUWEN IN MARIA’S LEIDING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Laat mij toch voelen wat het betekent, te baden in de veilige geborgenheid van Uw machtige bescherming.
Maak mij U waardig, o Maria, en laat niet toe dat ik mijn lasten anders zou dragen dan met vreugde, U geschonken als een nederig offer en in het dankbaar besef dat U soms grote genaden verleent in de vermomming van een beproeving.
Verrijk toch mijn hart met de Wijsheid van de Heilige Geest, opdat ik steeds zou begrijpen, en met vreugde en nederigheid zou aanvaarden, dat mijn smekingen soms niet verhoord worden omdat U, in Uw onmetelijke Liefde, Goedheid en Wijsheid, weet dat de inwilliging ervan mij ongeluk zou brengen om redenen die zich aan mijn menselijk oog onttrekken.
Ik dank U nederig voor het voorbeeld dat U mij stelt, en smeek U om Gods Genade dat ik elke dag méér op U, mijn volmaakte Moeder, zou gaan lijken.


www.maria-domina-animarum.net

43. TOEWIJDING VOOR MARIA LICHTMIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zoals U ooit Jezus in de Tempel aan God hebt opgedragen, zo smeek ik U, ook mij vandaag aan God te willen aanbieden, in de Tempel van Uw Onbevlekt Hart.
Draag ook mij op Uw armen, Moeder, opdat het geklop van Uw liefhebbend Moederhart mijn ziel met Vrede en vertrouwen moge vervullen en mij in totale overgave aan de rust van Uw Aanwezigheid de wereld moge laten vergeten.
O volmaakt Venster op God, schenk mij het Licht uit Uw tedere ogen wanneer ik naar U opkijk, opdat de vreugde, de zuiverheid en de vastberadenheid van Uw blik mijn wezen zouden doordringen.
Aanschouw mijn kleinheid, lieve Moeder, ik kan niet eens op eigen benen staan. Ik wil naar God toe lopen, maar de weg is moeilijk en vol gevaren. Op Uw armen gedragen, wijken mijn angsten en voel ik mij veilig. Dan blijkt zelfs mijn zwakheid een zegen.
Geen boze kracht kan mij raken wanneer U zachtjes tot mij spreekt, voor mij bidt, en mij tot zuivering onderdompelt in de Oceaan van Gods Barmhartigheid.
Ik ben nog zo onmondig, lieve Moeder, spreekt U in mijn plaats mijn 'ja' uit tegenover de Eeuwige Vader, het 'ja' dat ik reeds door mijn Liefde en toewijding aan U heb betuigd. Bezegel voor mij het heilig Verbond waardoor U mij als een volwaardig instrument kunt gebruiken voor Gods Heilsplan, waarvan U de Uitvoerster bent.
O Poort van de Hemel, neem mij op in Uw Onbevlekt Hart, en drenk mij vandaag in het Eeuwig Licht van de Heilige Drievuldigheid, opdat ik vanaf heden het Vuur van de Geest moge brengen in de harten die wegkwijnen in duisternis en koude.


www.maria-domina-animarum.net

44. GEBED TOT DE KONINGIN VAN DE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Dageraad,
U hebt de nachtelijke hemel van mijn weifelende geest opengebroken en een straal van het Eeuwig Licht aan mijn hart geopenbaard.
In het paleis van mijn hart, dat ik U heb toegewijd, staat Uw Naam op alle muren geschreven. Elke hartenklop verheerlijkt er Uw Aanwezigheid.
Op de zoete lokroep uit Uw Onbevlekt Hart opent zich mijn hart dat zich als een dorstige bloem laaft aan Uw Tegenwoordigheid.
De schatkamer van mijn hart herbergt duizend mij vóór Uw komst onbekende, onuitspreekbare gevoelens die U één voor één ontsluiert om ze als bloemblaadjes aan God te offeren ter verheerlijking van het Mysterie van de diepste menselijke natuur, die Zijn Liefde heeft ontworpen.
In de stille intimiteit van ons één-zijn ontvouwen zich onvermoede diepten van mijn wezen, dat zich onder de aanraking van Uw zuivere Liefde in kinderlijke kleinheid in Uw Handen legt.
Dan bevrucht U de dorre akkers van mijn nuchtere geest met Hemelse wateren, die mijn laatste onzekerheid verdrinken en mijn dronken ogen laten schouwen waarvoor wij mensen leven.
Genadige Koningin van de Liefde,
Dompel Uw kinderen onder in de Vlammenzee van Uw Hart, om te verschroeien al wat God mishaagt.
Dood alle zonden met de blik uit Uw tedere ogen.
Ontsteek en heilig alle harten, opdat zij totaal in U mogen wegsmelten, en in U de volmaaktheid verheerlijken die God in Zijn Schepping heeft gelegd vóór de zonde haar kwam bevlekken.
Mogen alle harten zo één worden in Zijn Eeuwig Licht.


www.maria-domina-animarum.net

45. BETUIGING VAN MIJN KLEINHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik heb honger, alleen Uw Liefde kan mij verzadigen.
Ik heb dorst, alleen Uw Wijsheid kan mij laven.
Ik heb het koud, alleen Uw Aanwezigheid kan mij verwarmen.
Ik ben ziek, alleen Uw zuiverheid kan mij genezen.
Ik ben moe, alleen Uw Genade kan mij kracht geven.
Ik ben eenzaam, alleen Uw nabijheid kan mij troosten.
Ik ben bang, alleen Uw aanblik kan mij geruststellen.
Ik ben zwak, alleen Uw Hemelse macht kan mij beschermen.
Ik kan nergens terecht, alleen Uw Hart kan mij onderdak geven.
Ik ben zondig, alleen Uw goedheid kan mij redden.
Ik ben nietig, alleen Uw grootheid houdt mij in stand.
Lieve Moeder, ik ben niets en kan niets, zonder U ben ik verloren.


www.maria-domina-animarum.net

46. OCHTENDGROET TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Laat mij vandaag Uw Aanwezigheid voelen, en ik zal voor niets bevreesd zijn.
Laat mij vandaag Uw ogen zien, en ik zal tot rust komen.
Laat mij vandaag Uw stem horen, en ik zal U volgen.
Laat mij vandaag Uw Wil kennen, zodat ik U volmaakt kan dienen.
Laat mij vandaag in Uw Hart wonen, opdat ik U geen pijn kan doen.
Laat mij U vandaag mijn zorgen toewijden, dan zullen zij vanavond in vreugden veranderd zijn.
Doordrenk mij vandaag met Uw Onbevlekte zuiverheid, opdat ik elk ogenblik klaar moge zijn voor God.
Merk mij vandaag met Uw Teken, opdat ik overal Uw Licht moge uitstralen.
Schenk mij vandaag Uw verdriet, opdat ik U vanavond gelukkig moge weten.
Ik wil vandaag op U hopen alsof U mijn enige redding bent.
Ik wil vandaag in U geloven, want U stelt mij nooit teleur.
Ik wil U vandaag liefhebben alsof er geen nieuwe dag meer komt.
Moeder, geef mij vandaag Uw Liefde, en niets zal mij kunnen raken.
Dank U, Moeder, dat ik vandaag aan Uw hand verder de Hemel tegemoet mag gaan.


www.maria-domina-animarum.net

47. SMEEKBEDE OM MARIA’S ZEGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil al mijn woorden zegenen, opdat ze als door Uw mond gesproken zouden zijn.
Wil al mijn gedachten zegenen, opdat ze als door Uw geest gedacht zouden zijn.
Wil al mijn handelingen zegenen, opdat ze als door Uw handen gesteld zouden zijn.
Wil alles zegenen wat ik zie, opdat het als door Uw ogen waargenomen zou zijn.
Wil al mijn gevoelens zegenen, opdat het gevoelens zouden zijn die aan Uw Hart ontspringen.
Wil al mijn bestrevingen zegenen, opdat zij alleen door Uw en Jezus’ Wil ingegeven zouden zijn.

♥ ♥ ♥

Maria’s zegen is de zegen van God Zelf. Zij bekrachtigt daarmee Haar verlangen dat het U goed moge gaan, wat neerkomt op een Voorspraak voor al Uw noden.


www.maria-domina-animarum.net

48. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE 40-DAAGSE VASTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Gedurende deze Vastentijd bied ik U mijn stoffelijke gehechtheden aan, die mij vasthouden in de zonde. Wil mij bevrijden van de banden die mij herinneren aan mijn onvolkomenheid.
Ik wil U elke dag bloemen van versterving geven, dagelijkse uitingen van Liefde die mijn ziel zullen bevruchten met de schoonheid waarmee God Uw Onbevlekt Wezen begenadigd heeft.
Moge het louterend Vuur van de offerbereidheid mij tot de zuiverheid brengen waardoor ik het Paasmysterie in zijn volheid kan begrijpen, opdat ik Jezus en U in een ware geest van Liefde kan bijstaan op Calvarie, oprecht met U kan rouwen op Paaszaterdag en met de mystieke ogen van de Heilige Geest getuige mag zijn van Jezus’ Verrijzenis.
Geef mij de kracht, in deze periode totaal aan mijzelf te sterven. Groei in mij, maak mij kleiner dan ik ooit ben geweest, opdat ik op Calvarie mijn onrein werelds wezen moge afleggen om, met Uw deugden getooid, uit mijn as te verrijzen als een ziel die klaar is voor Gods Komst. Zo zal ook ik opstaan uit de slaap van het stoffelijk leven dat de vlucht van mijn ziel verlamt, en onbelemmerd openstaan voor de heiligende Gaven van de Geest, Die slechts verschijnt waar het Onbevlekt Hart van Zijn Bruid vertoeft.
Moge de geest van Ware Liefde tot U en Jezus mij dag na dag laten verlangen naar de boetedoening die mijn hart zal laten begrijpen wat U Uw hele aardse leven lang heeft bewogen, opdat ik in Uw voetsporen moge treden op de weg naar de zuiverheid.
Onbevlekte Koningin, wil mij in deze vastentijd leiden op het pad naar de vergeestelijking, waarvan U elke meter kent en waarop Uw Moederhart zich ooit met Jezus heeft verenigd, opdat ook ik de wereldse duisternis achter mij moge laten. Laat mij U volgen in zelfverloochening en onthechting, U mijzelf geven tot eerherstel voor de Smarten die U en Jezus lijden door het gedrag van mensen die slechts leven volgens de wetten van het vlees, en U en Jezus aldus het bewijs van mijn eeuwige Liefde geven.


www.maria-domina-animarum.net

49. AVONDGEBED TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Nu de zon in Gods schoot is opgenomen, wendt mijn blik zich tot Uw Licht in mijn hart, dat zich verheugt over de voorbije dag die het van God heeft gekregen om U en Jezus lief te hebben.
Dank U, Moeder, U hebt mij vandaag voor menige valstrik behoed.
Dank U, Moeder, U hebt mij het Licht boven de wolken getoond.
Dank U, Moeder, mijn tranen hebben zich met de Uwe mogen vermengen, en U hebt mij de Eeuwige Vreugde getoond.
Dank U, Moeder, ik heb vandaag Uw hand losgelaten, en toch mag ik mij nog steeds Uw kind noemen.
Mijn goede Moeder, ik smeek U om Gods vergiffenis voor al mijn dwalingen.
Mijn vereerde Voorspreekster, doe toch voor Gods Troon de overwinningen teniet die de satan vandaag over mij heeft behaald doordat ik tegen Uw Leiding in, eigen wegen ben gegaan.
O Moeder, wil mij opnieuw de hand reiken, en ga met mij mee doorheen de duisternis van de nacht, opdat ik niet zou verdwalen, en U mij de belofte van de nieuwe dageraad kan brengen.

♥ ♥ ♥

De 'duisternis van de nacht' moet ook worden beschouwd als een spiritueel symbool voor de duisternis die in de ziel kan heersen. Maria vragen dat Zij U bij de hand zou nemen doorheen het duister van de nacht, moet tevens worden gezien als een toewijding van alle beproevingen en een smeekbede om heiliging.


www.maria-domina-animarum.net

50. TOEWIJDING BIJ HET FEEST VAN DE BOODSCHAP AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Toen God U uitverkoos om Jezus aan de wereld te geven, werd daardoor ook Uw Moederschap over mij voorbereid. Hoewel de Eeuwige Vader Uw vrije Wil heeft gerespecteerd, hebt U Uw hele leven prijsgegeven om totaal in dienst van God en ons mensen te staan, en hebt U Zich volkomen aan het Kruis van onze Verlossing opgeofferd.
Door het Mysterie van de Menswording, dat met het bezoek van de Engel aan U is voorbereid, heeft God zijn oneindige Liefde en vertrouwen jegens U bewezen. Laat mij daarom vandaag op mijn beurt U mijn totale Liefde en vertrouwen betuigen. Wil vandaag mijn volmaakte overgave aan U aanvaarden. Ik wil volkomen voor U beschikbaar zijn, opdat God door U onbeperkt in mij zou kunnen werken. Daarom offer ik vandaag mijn vrije wil totaal en onvoorwaardelijk aan U op, opdat U naar Uw goeddunken in mij zou handelen. Moge ook ik aldus tot een Tempel van de Eeuwige Wijsheid worden, zoals Uw Onbevlekte Wezen dat was sedert de Heilige Geest U overschaduwde.
Lieve Moeder, U hebt God behaagd en naar U toe getrokken door voor Hem kind te willen blijven, in een band van ingetogen stilte en de pure eenvoud van de ware heiligheid. Laat mij op mijn beurt klein blijven, verborgen onder Uw tedere bescherming, en slechts groot in Liefde tot U en Gods Schepping. Zoals U Jezus in Uw Moederschoot hebt gevormd, zo smeek ik U, Onbevlekte Moeder, ook mij te vormen zodat ik steeds meer aan Gods Beeld en Plan moge beantwoorden, en ook mijn 'ja' Hem voor eeuwig naar mij toe zou trekken.


www.maria-domina-animarum.net

51. TOEWIJDING VAN EEN ZIEKTE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vandaag verschijn ik voor U in het volle besef van mijn aardse zwakheid.
Ik leg mijn ziekte in Uw handen. Wil ze op het altaar van Uw Onbevlekt Hart aan God offeren als een bloem van lijden voor het Heil van de wereld, zoals Jezus mij dat heeft voorgedaan.
Schenk mij de genade van een verlichte geest, opdat ik zin in mijn ziek-zijn moge vinden. Leer mij begrijpen dat mijn aardse lijden mijn ziel heiligt en tot bron van genaden voor mijn medemens wordt indien ik het met Liefde en geduld kan dragen.
Schenk mij de kracht van blijmoedigheid en gelijkmoedigheid, opdat ik U het offer van deze beproeving kan aanbieden als een bloem tot vertroosting, en niet als een nieuwe doorn in Uw Smartvol Hart.
Mijn liefhebbende Moeder, treur niet om Uw ziek kind, want ik wil U vreugde geven door zelfverloochening en onthechting van mijn stoffelijk wezen.
O Maria, zoals Uw Aanwezigheid de last van Jezus’ Lijden draaglijker heeft gemaakt, wil ook ik, uit Liefde tot U, dit kruis met vernieuwde moed torsen, nu ik U voor altijd aan mijn zijde weet.

♥ ♥ ♥

Alles heeft een betekenis, ook ziekte. Men moet daar dus iets mee doen. Zolang iemand ziekte ervaart als een last, zal ze hem irriteren of deprimeren. Zodra hij er echter zin in kan vinden, is zij niet langer zijn vijand, doch een instrument, een soort vermogen dat hij God ter beschikking kan stellen.
Ziekte kan de ziel heiligen, en lichamelijk lijden kan karakter, persoonlijkheid en levensvisie veranderen. Zodra de mens er zin in vindt, laat het hem groeien. Hij leert inzien dat alle lichamelijk leed slechts tijdelijk is. Wat lang duurt naar wereldse maatstaven, is nietig in vergelijking met het leven van Eeuwige Gelukzaligheid dat de mens wacht als hij zijn leven leidt zoals God dat van hem verwacht. Aan God offers brengen in Liefde, moet men hier en nu doen, alleen hier op aarde krijgt men die kans.
De eerste vreugde vindt de mens in het besef dat zijn leed, gedragen met Liefde en geduld, in gelijkmoedigheid en blijmoedigheid, zijn naasten genade kan geven. Daar zorgt Maria voor, als Schatbewaarster van alle Genaden. Ook Maria Zelf kan men er aldus mee verheugen, want Zij kan er Haar andere kinderen mee helpen. Indien de zieke echter knorrig loopt om zijn ziekte, prikt hij een nieuwe doorn in Haar Smartvol Hart. Zij heeft reeds zoveel geleden om de zondige wereld. Wanneer de mens Maria zijn leed aanbiedt als een geschenk, zal Zij ongetwijfeld aan zijn zijde blijven, zoals Zij dat bij Jezus langsheen Zijn Kruisweg heeft gedaan, en Haar Tegenwoordigheid zal hem de kracht geven om zijn kruis te dragen.


www.maria-domina-animarum.net

52. DANKGEBED TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Sedert de dag van mijn geboorte sta ik bij U in de schuld.
U bent de onvolprezen, onzichtbare en daardoor zo vaak vergeten Gezellin op al mijn wegen.
Nu, in de stralengloed van Uw genade, mijn ogen Uw Licht hebben ontwaard, keer ik mij in het besef van mijn nietigheid naar U toe met woorden van dank waarop ik U, tot mijn schuld, zo vaak vergeefs heb laten wachten.
Dank U, mijn Voorspreekster. Voor Gods Aanschijn verdedigt U mij onvermoeibaar tegen alle aanspraken die de satan op grond van mijn dwalingen op mijn ziel kan maken.
Laat mij U op mijn beurt onvermoeibaar verdedigen tegenover Uw vele kinderen die U miskennen.
Dank U, mijn Middelares. Hoe zou ik ooit de deur van de Hemel bereiken indien U mijn ziel niet onophoudelijk zou verlichten met de genaden die haar heiligen. Het meeste dat U voor mij doet, onttrekt zich aan mijn wereldse ogen. Toch behoef ik niet de schouwende ogen van de Eeuwigheid om in het bestaan van al deze verborgen geschenken te geloven, want U bent mijn liefhebbende Moeder.
Dank U, mijn Medeverlosseres. U hebt mij Jezus gegeven, en hebt Uw offer van gebed, ontbering, vervolging en zielenpijn bij Zijn Kruisoffer gevoegd om mij uit één Hart te verlossen van de eeuwige dood. Leer mij op mijn beurt mijn kruis op te nemen, opdat ik U mijn zielenpijn kan aanbieden als bloemen van dank.
Dank U, mijn Beschermster. Geen nood of gevaar hebben mij ooit gedeerd, want in het warm toevluchtsoord van Uw Maagdelijke Mantel zal Uw kind niet verloren gaan.
Dank U, mijn Leidster. U bent de Ster in mijn wereldse nacht. In Uw Aanwezigheid wijkt alle twijfel. U toont mij wegen die ik niet vond. Uw Stem in mijn hart is mijn wegwijzer. Maak mij klein, gedwee en volgzaam als het onwetend kind dat ik in mijn blindheid verloren waande, en ik zal groeien door nietigheid.
Dank U, mijn Moeder. Uw zorgen hebben mij gedragen als een reddingsboei in de stormen van dit leven. Uw Liefde laat mijn hart smelten tot ook ik alleen nog uit Liefde zal bestaan, een zuivere bloem, gezaaid door de Vader, besproeid door de Heilige Geest, opengebloeid in de warmte van Uw Onbevlekt Hart, om ooit te worden geplukt door Jezus.
O Maria, kneed mij naar Uw welbehagen, leer mij leven in het constant besef van Uw weldaden in mijn ziel, en laat mij leven en sterven in dankbaarheid.


www.maria-domina-animarum.net

53. GEBED VOOR EERHERSTEL AAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Mijn lieve Jezus, Mens geworden Liefde,
Al te lang zijn mijn zonden als zout in Uw Wonden geweest.
Vandaag kijk ik U aan door de ogen van Maria, Uw en mijn Moeder, en kom ik met mijn door Haar gezegende Tranen het leed genezen dat ik U heb aangedaan.
Lieve Jezus, ik zie U in de Hof van Gethsemani, diep bedroefd omdat mijn ziel, zo zeer door U bemind, zich niet wil laten verlossen. Lieve Jezus, waar zijn Uw vrienden van weleer? Waar ben ik?
Lieve Jezus, ik zie U verraden worden door mijn ziel, die geen avond kan zeggen dat zij de voorbije dag vrij van zonde is geweest.
Lieve Jezus, ik zie U gevangen genomen worden door mijn ziel, doordat zij U niet toelaat, vrij in haar te werken, en zij U vastketent door te kiezen voor het kwaad.
Lieve Jezus, ik zie U drie maal verloochend worden door mijn ziel, want toen mijn levenspad zwaar werd, kende ik U niet meer.
Lieve Jezus, ik zie U veroordeeld worden door mijn ziel die de haar door U getoonde Weg der Wijsheid te moeilijk vindt.
Lieve Jezus, ik zie U aan de geselkolom, verscheurd onder de zweepslagen van mijn zonden, want waarom zou ik lijden wanneer de Eeuwige Liefde dat zonder morren voor mij doet?
Lieve Jezus, ik zie U met doornen gekroond, boetend voor mijn ziel die zichzelf koning waant, verstikt in zelfzucht. De warme Mantel van Maria is vervangen door de kille mantel van de spot.
Lieve Jezus, ik zie U beladen met Uw Kruis, zuchtend onder de last van mijn zonden. Wat mijn ziel door de jaren heen niet heeft gevoeld, is voor mijn God zo zwaar dat Hij er tot drie maal toe onder bezwijkt. Uw Bloed tekent de weg naar mijn Verlossing. Ik zie mijn zo vereerde Moeder Maria op U toesnellen en laat Haar Tranen mijn hart breken.
Ja, Moeder, ik zal het kruis van mijn zonden helpen dragen.
Ja, Moeder, ik zal het Gelaat van de Eeuwige Liefde schoonwissen, opdat ik moge zien hoe een zuivere ziel er behoort uit te zien.
Ja, Moeder, ik zal met de vrouwen langs de weg mijn zonden bewenen.
Lieve Jezus, ik zie U van Uw kleren beroofd worden, doordat mijn zondige ziel U door haar onverschilligheid Uw waardigheid ontneemt.
Ja, Moeder, ik zal mijn Goddelijke Broer in de mantel van mijn Liefde hullen.
Lieve Jezus, ik zie U aan het Kruis. Mijn ziel is getuige van de ultieme geschenken van Uw Eeuwige Liefde: De Vader zal mijn onwetendheid vergeven; vanaf heden ligt het Paradijs voor mij open; U hebt mij alles gegeven, zelfs Uw Moeder.
Hoe onterecht voel ik mij verlaten terwijl U en Zij mij het meest nabij zijn. Maar ik verlaat U niet meer. Samen met Moeder Maria blijf ik onder Uw Kruis staan. Mijn rouwmoedig hart wordt de beker die Uw Bloed opvangt om het te bewaren voor de eeuwigheid.
U hebt dorst naar mijn ziel, ik beveel ze U aan door Maria’s Handen. Mijn Liefde tot U zal echter nooit volbracht zijn.


www.maria-domina-animarum.net

54. TOEWIJDING VAN MIJN VERENIGING MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik bied U mijn hele wezen aan als een offerkaars.
Toen God mijn kleine ziel aan de wereld vrijgaf, werd zij door de vorst der aarde omhuld met de koude mantel der wereldse normen.
In de Genade van Gods Geest hebt U mijn hart, de lont van mijn ziel, met Uw Liefde ontstoken.
Op de adem van Uw hoogheilige Aanwezigheid smelt mijn aardse wezen van dag tot dag verder weg in de Vlam van Uw omarming, en geeft het daarbij steeds meer van zichzelf prijs aan de gloed van Uw Liefde.
Uw geestelijke aanraking maakt elk aspect van mijn wezen kneedbaar, klaar voor totale overgave aan de stralenkroon van Uw Onbevlekt Hart, dat mij onophoudelijk uitnodigt tot een overgang naar het Rijk van de Eeuwige Liefde, waar onze harten zich met elkaar versmelten om samen het Licht van de Waarheid uit te stralen.
Naarmate Uw Liefde mij kleiner en kleiner maakt, laait het Vuur van onze vereniging hoger op en opent U vensters die mijn ogen in de nevel van het aardse dal niet hadden vermoed.
Mijn verlangen naar eenwording bespoedigt Uw genadige reis op de vleugels van de Geest, naar de kern van mijn ziel. Ooit breekt het uur aan waarop zij, ontdaan van alle wereldse onreinheden, door de handen van mijn Engel voorgoed in Uw Hart zal worden neergelegd.
Lieve Moeder Maria,
Moge de Vlam van Liefde uit Uw Onbevlekt Hart de kaarsen van al Uw kinderen ontsteken, opdat zij allen in gelukzalige vergeestelijking aan Gods Liefde geofferd kunnen worden.

♥ ♥ ♥

Alleen wanneer een aan Maria toegewijde ziel als instrument de offers brengt om haar leven totaal op Gods Heilsplan af te stemmen en zoveel mogelijk aan de wereld te verzaken (zoals Jezus het heeft uitgedrukt: "laat de doden hun doden begraven", met andere woorden: Laat de wereldse zaken over aan hen die zich met de wereld bezighouden), neemt Maria voorgoed Haar intrek in haar hart en gebeuren onvervalste wonderen. Het grootste wonder is dat van de vereniging, de eenwording met het Hart van Maria, waarbij Zij in steeds meer opzichten en met steeds opvallender diepgang Haar eigen eigenschappen in het hart van Haar uitverkorene begint te drukken.


www.maria-domina-animarum.net

55. TOEWIJDING VAN WERELDSE VERLANGENS AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Terwijl ik honger heb naar werelds brood, hongert U naar mijn bereidheid om in God te leven.
Terwijl ik dorst heb naar werelds water, dorst U naar de groei van de Hemelse deugden in mijn ziel.
Terwijl ik moe ben en hunker naar de vrede van de avond, hunkert U naar de oprechte Vrede in mijn hart.
Terwijl ik het koud heb en verlang naar de warme streling van de zon, verlangt U naar de warmte van mijn Liefde.
Terwijl ik mij arm voel en de troost van materieel bezit mij bedreigt, leert U mij de rijkdom van een leven in onthechting.
Terwijl mijn plichten mij vervelen en ik ontspanning begeer, werkt U onvermoeibaar voor een betere wereld.
Terwijl ik lijd en verzachting zoek voor mijn pijnen, offert U Uw verscheurd Hart voor het Heil van de zielen.
Terwijl ik huil om het verlies van wereldse dingen, stort U Tranen omdat ik Jezus heb verloren.
Terwijl ik ziek ben en mijn lichaam mij opeist, doktert U aan de gezondheid van mijn ziel.
Terwijl de dag van morgen mij zorgen baart, zorgt Uw Moederliefde voor mijn Eeuwig Geluk.
Lieve Moeder,
wanneer de avond vertrouwelijk maakt en mijn hart het Uwe ontmoet op de Weg van de Oneindigheid, toont U mij de onvergankelijke bloemen van de Eeuwigheid.
Met mijzelf leg ik al mijn wereldse verlangens als offergaven in de handen die mij uitnodigen aan de Tafel van de tijdloze verzadiging.
Poort van de Hemel, hoe vaak mag ik U van nabij aanschouwen, en heiligt Uw Parfum het zaad van mijn Hoop tot bloemen van zekerheid.
Door Uw Tegenwoordigheid, ontledig mij van alle ballast die mijn reis naar het Rijk van de Eeuwige Vervoering bemoeilijkt.
O Moeder, Bron van genot voor mijn ziel, wanneer het aardse begeren Gods Licht verduistert, verschijn voor mijn geestesoog in al Uw onbevlekte Schoonheid, en de wereld zal voor mij vergaan.
Verheug mij met Uw permanente omarming, en ik zal rijk zijn door gebrek aan verlangens.


www.maria-domina-animarum.net

56. GEBED TOT MARIA, SIERAAD VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uw liefdevolle Tegenwoordigheid laat mij de kale onvolkomenheid van mijn wezen betreuren. Wil toch het Sieraad worden dat mijn ziel zal laten fonkelen als de morgenster in de dageraad van Gods komend Rijk.
Mijn voeten mogen de heilige grond van Uw Onbevlekt Hart betreden. Vereer nu met Uw schreden de woning van mijn ziel, opdat zij voor eeuwig geheiligd moge worden.
Mijn handen hebben zo veel uit de Uwe ontvangen. Mogen zij zich voortaan slechts gevuld naar U toe uitstrekken, want ik heb U zo veel te geven.
Mijn hart is omhuld met het parfum van Uw Liefde. Moge het voor altijd diegenen aantrekken die U zoeken.
Mijn ogen ontwaren niet de afgrond naast het steile pad dat naar de Hemel leidt. Mogen Uw ogen mijn zon en maan zijn.
Mijn oren onderscheiden niet steeds de stemmen van goed en kwaad. Mag ik luisteren met de oren die de Blijde Boodschap hebben ontvangen?
Mijn mond treft door onzuivere woorden God in mijn medemens. Beadem mij met Uw mond, die slechts de rozengeur der Liefde fluistert.
Mijn ziel is besmeurd. Uit eerbied voor U durf ik ze U niet tonen. Raak haar genadig aan met Uw onbevlekte heiligheid, en zij zal Uw Licht verspreiden.
Mijn geest is versuft door werelds denken. Schenk mij Uw geest die de Waarheid heeft geschouwd, en ik zal begrijpen.
O Maria, Sieraad van mijn ziel, wees de Schat die mijn armoede laat vergeten wanneer ik voor God verschijn.


www.maria-domina-animarum.net

57. TOEWIJDING AAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, ik wijd mij aan U toe.
Maak mij tot een kind van het Licht.
Schenk mij de volheid van Uw Gaven.
Zuiver de tuin van mijn ziel van het onkruid van mijn zonden, opdat de Boom van mijn leven vruchten moge dragen.
Maak mijn hart tot een tempel van reinheid, een oord van heiligheid waar ik zielen aan Maria en Jezus mag toewijden.
Moge Uw Pinkstervuur alles verbranden wat dood is in mij. Wek in mijn ziel het Eeuwig Leven waarmee zij geschapen is, maar dat sluimert onder de vacht van de aardse duisternis.
Bevrijd mij van alle wereldse verwarring. Open mijn ogen voor het Plan waartoe God mij heeft bestemd.
Stort de onvergankelijke Liefde in mijn hart, opdat ik slechts behagen moge scheppen in geven, en door de totale gave van mijzelf tot volle rijkdom moge komen. Drenk mij aan de Oceaan van Uw Genaden, opdat ook de bron van mijn vrijgevigheid nooit moge opdrogen, en ik moge worden tot de maan die Gods Licht aan de wereld doorgeeft.
Heilige Geest, ik behoor U toe met heel mijn wezen. Bestraal mijn geest met de Goddelijke Wijsheid. Verlicht dag na dag mijn levenspad met het Goddelijk Vuur, opdat ik steeds Gods wegen zou vinden, opdat mijn ogen Uw Hemelse Bruid Maria mogen schouwen en ik Haar leiding moge begrijpen.
O Heilige Geest, verleen mij de kennis van de Eeuwige Waarheid. Laat mijn ogen zien wat werkelijk is.


www.maria-domina-animarum.net

58. HULDE AAN MARIA’S EIGENSCHAPPEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, ik wijd mij U toe in al mijn zwakheid.
Ik bied U twaalf bloemen van Liefde, dank en lof aan. Strooi hun zaad in de aarde van Uw Koninkrijk in mijn hart, opdat het onder Gods zon en door U gevoed, zou mogen opschieten tot nieuwe bloemen die Uw Naam dragen.

Na elke aanroeping 1 Weesgegroet

 1. Ik geef U een bloem, o Maria, om Uw Onbevlekte Ontvangenis.
  Moge mijn ziel vandaag zuiverder zijn dan gisteren.

 2. Ik geef U een bloem, o Maria, om Uw Eeuwige Maagdelijkheid.
  Moge ook mijn leven vruchtbaar zijn door rechtstreekse tussenkomst van God.

 3. Ik geef U een bloem, o Maria, als Bruid van de Heilige Geest.
  Wil mij vervullen van Gods Eeuwige Wijsheid.

 4. Ik geef U een bloem, o Maria, als Moeder van Jezus.
  Wil ook mij dragen en aan de wereld geven tot Heil van de zielen.

 5. Ik geef U een bloem, o Maria, als Moeder van alle mensen.
  Moge ik een kind worden dat U behaagt.

 6. Ik geef U een bloem, o Maria, om Uw Tenhemelopneming met Lichaam en ziel.
  Kneed mij, voed mij op en leid mij, opdat ik moge gaan in heiligheid.

 7. Ik geef U een bloem, o Maria, als Koningin van Hemel en aarde.
  Schenk mij de kracht en de moed, U in alle omstandigheden te dienen in totale overgave.

 8. Ik geef U een bloem, o Maria, als mijn Medeverlosseres.
  Leer mij, U al mijn pijn, leed en teleurstellingen te offeren in Liefde en blijmoedigheid.

 9. Ik geef U een bloem, o Maria, als mijn Voorspreekster.
  Wend mij af van alle zonde, opdat ik Gods Genade waardig worde.

 10. Ik geef U een bloem, o Maria, als Middelares van alle Genaden.
  Leer mij, U elk ogenblik alles te geven wat ik ben en heb.

 11. Ik geef U een bloem, o Maria, als Vernietigster van het kwaad.
  Maak mij tot Uw strijder voor Gods komend Rijk.

 12. Ik geef U een bloem, o Maria, als Poort van de Hemel.
  Leid mij binnen in het Rijk van de Eeuwige Bloemen, waar ik U en God nooit meer hoef te missen.


www.maria-domina-animarum.net

59. GEBED TOT MARIA OM ZUIVERING VAN DE ZONDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Bij elke misstap sterft mijn hart aan het zwaard dat ik dieper in Uw Smartvol Hart heb gestoten.
Uw Tranen om mijn fouten zijn als doornen voor mijn ziel.
Uw verdriet om mijn zwakheid verwijdert mij van U, en de scheiding laat mij het vagevuur beleven wanneer mijn kinderhart breekt om het vermeend verlies.
Vanuit deze beklemmende leegte keer ik mij rouwmoedig in mezelf, en vind ik U diep in mijn hart terug, even liefdevol als vóór mijn val.
Nooit schittert Uw Licht helderder dan in een ziel gehuld in het duister van de nacht.
Lieve Moeder,
Laat Uw Licht in mijn geest stralen, opdat Gods Wijsheid mijn ogen steeds op de deugd moge laten rusten.
Laat Uw Vuur mijn hart verschroeien, opdat de Liefde voor U en Jezus mij van de zonde moge afkeren.
Laat de herinnering aan mijn val niet de dag van morgen beheersen, want een ziel vindt de Hemel nooit achter zich, en het licht van de dageraad verdrijft de schaduwen van de nacht.
O Maria, de duisternis ontneemt een kind van het Licht de adem des levens.
Maak mij daarom alert voor alle tekenen van satans aanwezigheid.
Bekleed mij met Uw kracht tegen alle bekoringen die mijn ziel op dwaalwegen voeren, die haar van de Waarheid wegleiden.
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, bevrijd mijn ziel van de last van haar onzuiverheden, opdat zij Uw heiligmakende invloed kan ademen.
Doop mijn zonden in het kostbaar Bloed van Jezus, opdat zij tot een offer van boete en eerherstel aan de Vader mogen worden.
O mijn Middelares, vraag voor mij de genade, niet meer toe te geven aan mijn zwakheden.
Aanvaard mijn tranen van Liefde als een kroon van bloemen om Uw en Jezus’ Hart.
Lieve Moeder,
Laat elk ogenblik mijn hart voor U zingen, opdat mijn geest stil moge worden aan wereldse klanken.
Moge mijn Liefde tot U mij vrij maken van alle schuld en smet.
O mijn Voorspreekster, verkrijg toch voor mij vergiffenis voor al mijn dwalingen, opdat, wanneer mijn levensweg het kruispunt van de eeuwigheid bereikt, U op mij moge wachten om mijn ziel het Tijdloze binnen te leiden.


www.maria-domina-animarum.net

60. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN EENZAMEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als Uw kind en toegewijde heb ik mijn hele leven in Uw gezegende handen gelegd als Uw bezit en eigendom. Ik wil en kan nog slechts door, met en in U leven. Elk ogenblik van mijn bestaan behoort U toe. Omhuld met de mantel van Uw heilige Tegenwoordigheid, voel ik U nu ook door, met en in mij leven.
Mag ik aan Uw zijde staan, onafscheidelijk als Uw schaduw.
Wees mij toch tot steun en toeverlaat, elk ogenblik van de dag en de nacht, tot in de eeuwigheid, opdat ik mij nooit meer eenzaam zou voelen.
Maak mijn ziel tot een heldere spiegel van Uw Aanwezigheid.
Wees bij mij wanneer ik ’s ochtends ontwaak, opdat Uw glimlach de zon in mijn hart zou laten opgaan.
Wees bij mij wanneer ik bid, opdat geen woord noch gedachte voor God verloren zou gaan.
Wees bij mij tijdens de H. Eucharistie, opdat U mij samen met Jezus aan de Vader zou kunnen offeren.
Wees bij mij wanneer ik eet, opdat ik de gaven uit Gods natuur door Uw Moederlijke handen tot mij moge nemen.
Wees bij mij wanneer ik werk, opdat de vruchten van mijn handen Uw stempel zouden dragen.
Wees bij mij wanneer ik spreek, opdat mijn mond slechts Uw Liefde moge verspreiden.
Wees bij mij wanneer ik met mensen omga, opdat zij in mijn nabijheid rust en Vrede in hun hart mogen vinden.
Wees bij mij wanneer ik verheugd ben, opdat het gezang van mijn geopend kinderhart Uw zorgend Moederhart moge verblijden.
Wees bij mij wanneer ik bedroefd ben, opdat ik troost moge vinden bij Haar Die de ultieme Smart heeft overwonnen.
Wees bij mij wanneer ik pijn lijd, opdat ik niet zou vergeten, de Moeder van Smarten mijn leed aan te bieden als een bloem van Liefde.
Wees bij mij wanneer ik ziek ben, opdat Uw Hemelse schittering mij de kracht zou geven, U mijn zwakheid toe te wijden.
Wees bij mij wanneer ik onderweg ben, opdat Uw zachte hand mijn schild moge zijn in alle gevaren.
Wees bij mij wanneer ik Jezus beschouw aan het Kruis, opdat ik moge leren, Hem met Uw Hart lief te hebben.
Wees bij mij wanneer ik ’s avonds slapen ga, opdat U mijn ogen zou sluiten voor de duisternis van de nacht.
Wees bij mij gedurende de nacht, opdat U, o Morgenster, mijn Gids naar het nieuw Licht moge zijn.
Wees bij mij in het uur van mijn dood, opdat de poort tussen beide levens mij geen angst zou inboezemen.
Wees bij mij op het ogenblik van mijn oordeel, dan zal ik weten dat het Eeuwig Leven op mij wacht.
Wees bij mij in het Rijk van de Eeuwige Liefde, opdat ik U daar de bloemen kan geven die ik U in dit leven heb onthouden.
Lieve Moeder Maria, met U aan mijn zijde heb ik de Hemel in mijn hart. Dank zij U ben ik niet meer alleen.


www.maria-domina-animarum.net

61. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE VREUGDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In mijn verslagenheid kijk ik op naar U, Die met geopende armen naar mij glimlacht met ogen die mijn hart vertederen.
In Uw Tegenwoordigheid durf ik alles loslaten wat mij aan het Ware Leven ontrukt.
Lieve Moeder, pijn ontneemt mij alle vreugde. Raak mijn hart met Uw tedere blik, en ik zal weten waarvoor ik lijd.
Ziekte leidt mij weg van al mijn voornemens. Leer mij de zin van al mijn leed kennen, en mijn geest zal voor U genezen.
Hoe gemakkelijk raak ik toch ontmoedigd. Mijn dagen zijn in donkere wolken gehuld. Laat Uw ogen mijn zonlicht zijn, en ik zal de weg naar de Hemelse vreugde terugvinden.
Twijfel beklemt mijn hart. God is zo ver af en lijkt niet van mij te houden. Maar in de donkere kamer van mijn vertwijfeld hart fluistert U mij toe dat God de mens nooit méér nabij is geweest dan in de diepste ellende van Calvarie.
Hoe uitzichtloos zijn mijn dagen, alle hoop is voor mij verdwenen. Diep in mij schuilt slechts droefheid. Ik huil om wat ooit is geweest en niet meer terugkomt. O Moeder, druk mij aan Uw Smartvol Hart. Herinner mij aan Uw gezegende Tranen aan de voet van het Kruis, en ik zal mijn tranen in Uw zalvende handen laten vloeien, opdat U er mijn ziel mee zou wassen.
Het verleden drukt mij zwaar. Hoe groot lijkt toch de last van dit leven. Toon mij toch dat U op mij wacht, en mijn Kruis zal een bron van vreugde voor mij worden. Ik zal mijn lasten beminnen als een geschenk dat God mij geeft.
O Moeder, waarom ben ik zo alleen? Ik heb mensen verloren die mij dierbaar waren. Maar uit Liefde tot U zal ik mij verheugen, want U hebt Jezus afgestaan uit Liefde tot mij, en hem/haar die ik heb verloren, zal ik ooit bij U terugzien.
O lieve Moeder Maria, mijn droefgeestigheid heeft U om mij doen huilen. Maar God heeft mij niet geschapen om bedroefd te zijn. Uit Liefde voor U, o Koningin van de Vreugde, wil ik in blijmoedigheid leven. Zon van het Paradijs, sluit mij in Uw Moederlijke armen, en breek mijn zwaarmoedig hart voorgoed open, opdat ik voor U en God moge worden tot een ster van Liefde in deze duistere wereld.

♥ ♥ ♥

Vreugde is een vitale gesteldheid van het hart. Wie zijn toewijding aan Maria tot het uiterste toe beleeft en Maria ten volle in zijn hart laat leven en werken, oogst vanzelf de vreugde en blijmoedigheid. Zij vormt een groot eerbetoon aan Haar Die hem alles geeft om reeds hier op aarde een voorsmaak van het Eeuwig Geluk te beleven.


www.maria-domina-animarum.net

62. TOEWIJDING TER ERE VAN O.L.V. VAN DE BERG KARMEL
(toewijding van kloosterleven)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Sedert mijn hart de roep der stilte hoorde en het Eeuwig Woord mijn ziel ten huwelijk vroeg, werd mijn leven een voortdurend 'ja' aan de Blijde Boodschap van een bestaan met en voor God.
In Uw handen, gezegende Moeder, heb ik mijn werelds leven ontledigd. U hebt mij de volheid van een leven met Jezus en U in de plaats gegeven.
Voor mijn geschenk van de onthechting hebt U mij rijk gemaakt aan de eeuwige waarden die mijn ziel op de klanken van het Evangelie naar de heiliging voeren.
O Moeder, de Liefde wordt mij pijnlijker naarmate zij groeit. Haar Vuur beproeft mijn mens-zijn. Zij maakt mij tot een schim in het oneindig Licht.
Geef mij Uw ogen van Golgotha, en ik zal de ware Schoonheid herkennen. Hoe zalvend wordt de Aanblik van mijn God, hoe teder Uw ogen, wanneer mijn boete en versterving in mij de smetteloze ziel baren die het Licht der wereld voor mij had voorzien.
Maak mijn geest los van de chaos van de wereld. Tooi mij met Uw Moederlijke handen voor de enige Vereniging die ik in dit leven moet koesteren.
Ik wijd U toe elke handeling, elke gedachte, elke blik in zwijgzame verstandhouding gewisseld, opdat U over onze gemeenschap zou kunnen heersen, haar liefhebben en beschermen.
Sterk mij naar Uw voorbeeld in de geest van ingetogenheid.
Leer mij de stilte liefhebben, want op haar wiegt zich de stem van God.
Moge ook mijn mond zich matigen, want ware Wijsheid wordt pas herkend wanneer zij gefluisterd wordt.
Mogen mijn bescheidenheid en eenvoud mijn medemens Uw beeld voor ogen brengen.
Moge mijn verdraagzaamheid hem aan deze van Jezus herinneren, Die in Zijn schijnbare zwakheid de wereld heeft overwonnen.
Ik wijd U mijn Geloof toe, opdat het stevig zou blijven als een rots waaraan allen die door de branding van het werelds leven worden meegesleurd, zich kunnen vastklampen. Maak mij zo tot een licht van aansporing voor hen die mij in mijn vereniging met God en met U willen volgen, doch door de dwaasheid van de wereld daartoe ontmoedigd worden.
O Moeder van de Kerk, wees mijn Toeverlaat in al mijn moeilijke ogenblikken. Wees mijn Troost in al mijn ogenblikken van stil verdriet. Houd het Vuur van de Geest in mij brandend, opdat ik mijn 'ja' moge blijven herhalen, elke dag, tot mijn Huwelijk volmaakt zal zijn.


www.maria-domina-animarum.net

63. GEBED TOT MARIA OM VERTROUWEN EN OVERGAVE IN BEPROEVINGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Terwijl mijn hart Uw Licht zoekt, baart mijn geest onophoudelijk kinderen van de duisternis. Door mijn opstandigheid in ogenblikken van beproeving verloochen ik de band waardoor Uw Hart zich op Calvarie met het mijne verbonden heeft.
Hoe groot is toch de weerstand van mijn hoogmoed tegen de Tranen waarin, onder Jezus’ Kruis, Uw stilzwijgende belofte van ontferming over mijn Heil werd geboren.
Uw hoogheilig geboren ziel had geen beproevingen nodig om naar de volmaaktheid toe te groeien, en toch hebt U uit Liefde tot mij, in totale overgave het Zwaard der Smarten toegelaten en bemind.
Bevrijd mijn hart, liefste Moeder, opdat ik in absolute onderwerping de Leiding moge aanvaarden van Haar die zelfs Jezus onder Haar hoede kreeg.
Leer mij de heilige berusting in alles wat mij bezwaart, opdat ik net zoals U de Vrede moge vinden diep in mijn hart, het heiligdom dat God is toegewijd en waarin de Wijsheid troont.
Leer mij zoals U begrijpen dat het Ware Geluk het erfdeel is van het bewustzijn dat alles in Gods handen is.
O beminde Moeder, heilige Liefde stelt geen vragen noch voorwaarden. Zij wil slechts geven, en dankt om de mogelijkheid, zichzelf voor de geliefde te verloochenen. Naarmate het zwaard dieper in het hart doordringt, gaat zij heviger branden in het Vuur van de overgave.
Lieve Moeder Maria, waarom zien mijn benevelde ogen slechts schaduwen, en niet de zon waaraan die schaduwen hun bestaansrecht danken? Nochtans is de zon onvergankelijk, en de schaduw slechts een schim.
O Onbevlekte Zon van de Hemel, Uw schittering verblindt mijn zwakke ogen. Openbaar U in mijn ziel en verleen mij de gloed van de heiligheid, opdat ik U moge aanschouwen in Uw verheerlijkte zuiverheid die zelfs aan mij, in mijn grote onvolmaaktheid, nooit voorwaarden stelt. Dan zal mijn hart de schaduwen verachten, en zal ik begrijpen dat ik elk detail van mijn leven aan Uw Liefde, goedheid en Wijsheid moet toevertrouwen. Dan zal ik mijn beproevingen leren dragen in blijheid en Liefde, U ter ere, zonder de teleurstelling die ontspruit aan de dwaling van mijn vermeende eenzaamheid wanneer het kruis plots zo zwaar lijkt.
Lieve Moeder, begraaf mijn opstandigheid in Uw Onbevlekt Hart, en laat ze er verteren in het Vuur van Uw Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

64. GEBED VAN VERENIGING MET HET SMARTVOL HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met Jezus hebt U Hem gebaard Die de dood heeft gedood, Hem Die de eeuwige Smart aan het rijk van de duisternis heeft ontrukt en tot Bron van onze Vreugde heeft gemaakt.
O Moeder van mijn Heil, vandaag wil ik mij verenigen met de pijn die U hebt bemind, met Uw Hart dat liefheeft waar geen menselijke liefde zich meer waagt.
Met Jezus word ik één met Uw Smartvol Hart dat alle duistere paden verlicht waarop mensenharten struikelen.
Ik ben door U opgedragen in de Tempel van Uw Onbevlekt Hart, en heb er met U het Zwaard gevoeld dat U doorboorde bij het besef dat de wereld mij een weg van beproevingen zou bereiden alvorens ik naar de Vader terug kon keren. Maar mijn kinderlijke onschuld wil Uw gewond Hart zalven.
In Uw armen ben ik uit mijn oude wereld weggevlucht. U hebt mij de weg getoond die mij van het kwaad verwijdert, en mij het vertrouwen geschonken als sleutel van de Hemelpoort. Hoe moeilijk bleek de reis, maar mijn overgave wil Uw zorgend Hart verblijden.
Zo vaak ben ik Jezus gaan zoeken, Die ik telkens weer verloren was. Ik vond Hem steeds terug in de Tempel van Uw Onbevlekt Hart, wachtend om mij Zijn Wijsheid te onderrichten. Mijn hart lijdt omdat ik U heb bedroefd, want Uw leed is voortaan het mijne.
De wereld heeft mij een kruis op de schouder geladen, en mij over stof en stenen met mijn last omhoog gegeseld en gehoond, voor de ultieme beproeving. Ik ben gevallen, keer op keer. Maar U kwam naast mij lopen, samen hebben wij de wereld getart, en Uw gebed en Tranen hebben mij vooruit gebrand. Stap na stap voelde ik mijn lijdend hart verder wegsmelten in het Vuur van Uw trouwe Liefde. Zelfs mijn bloed is niet langer het mijne, maar het onze.
Terwijl ik mijn wereldse onreinheid op mijn kruis uitboet, voel ik Uw ogen onafscheidelijk op mij rusten. Uw Tranen verdrinken in mijn hart alles wat de wereld er nog had achtergelaten. O Moeder, geef mij toch al Uw pijn en verdriet, hoe kan ik sterven zolang U wenend vóór mij staat? Gun mij nog één maal de vervoering bij het zien van Uw glimlach.
Weldra is het volbracht. Ik zal terugkeren in de armen die mij hebben gedragen, en U zult mijn wonden verzorgen als waren zij goud voor de wereld. Onder donkere luchten ziet geen mens hoezeer mijn hart nu met Uw Smartvol Hart versmolten is. Onze pijn over wat geweest is, en onze vreugde over wat komt: alles is één.
Alleen U mag mijn zonden ten grave dragen, in Uw Smartvol Hart: de Wachtkamer van een nieuwe wereld van Eeuwig Heil, de zuivere Schoot die mij zal baren voor het Rijk van het Licht.
Daar wenkt de Hemel die U mij in de voortdurende uitstortingen van Uw Liefde hebt laten voelen. Dan zal Uw eeuwige omarming mij laten betreuren dat ik zo weinig voor U heb geleden.


www.maria-domina-animarum.net

65. HULDE AAN MARIA’S HEERLIJKE TENHEMELOPNEMING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik U aanschouwen in de Glorie van Uw Hemelse Heerlijkheid.
In nooit geziene zuiverheid werd U aan de mensheid geschonken.
In stille deugdzaamheid, klein voor de ogen van de wereld, gaf U ons het Licht. Mensenogen mochten Uw ware grootheid niet doorgronden.
Door Uw Tenhemelopneming in Heerlijkheid heeft God in U alle deugden verheerlijkt.
Herinner mij, verheven Moeder, dat het vermeend grote alleen zichtbaar is in de duisternis. Het Ware Licht laat slechts kleinheid stralen.
Zoals schaduwen slechts zichtbaar worden waar de zon verschijnt, heeft Uw Aanwezigheid in mijn hart mij mijn kleinheid onthuld.
Zij maakt mij weemoedig wanneer U aan mijn geestesoog Uw grootheid openbaart, mijn ziel overlevert aan Uw Wonderwerken, mijn tere hart laat kloppen op het bedwelmend ritme van Uw Smartvol en Onbevlekt Hart, en mij Uw verheerlijkt Wezen laat schouwen door vensters die zo lang gesloten zijn gebleven.
Herinner mij, verheven Moeder, dat voor Gods Liefde niets verloren gaat dat Hem oprecht is toegewijd. Uw hele leven was één gave aan God. Niets aan U is dan ook ooit echt gestorven. Zelfs de stoffelijke Mantel van Uw onbevlekte ziel heeft de Vader tot Zich teruggeroepen.
Nu geeft U Zich aan mij in Uw volheid.
Onvermoeibaar staat U aan mijn zijde, altijd en overal. Liefde en zuiverheid waken over al mijn schreden. Uw Rozen en Lelies bekoren zelfs mijn regendagen, wanneer mijn verdwaalde en gekwelde ziel Uw warme Aanwezigheid terugvindt in mijn hart, waar U op mij wacht als een Moeder op Haar verloren kind.
O Moeder, ik wijd U mijn laatste reis toe, opdat U mij zou kunnen leiden langs het gezegend pad dat U bent gegaan toen U deze wereld verliet. Dan zult U mij binnenleiden in het Huis van Duizend Vreugden. Opdat ik die reis veilig tegemoet moge zien, mijn verheven Moeder Maria, verleen mij genadig dat ik U vandaag voorgoed mag opnemen in de Hemel die U Zelf in mijn hart voor mij hebt bereid.

♥ ♥ ♥

Maria is nooit in de werkelijke zin van het woord 'gestorven', Zij is 'overgegaan' naar het 'ander Leven'. Dit was een uitzonderlijk voorrecht dat Haar door God is geschonken op grond van de unieke verdiensten die Zij door Haar allerheiligste leven en roeping heeft verworven. Het is goed, te bedenken dat God in feite elke mens tot deze bestemming had voorzien.


www.maria-domina-animarum.net

66. GEBED TOT MARIA OM BESCHERMING TEGEN BEKORING EN ZONDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mijn rouwmoedig hart vindt U als een eenzame Roos, kreunend onder striemende regen. De zielen van vele van Uw kinderen verworden tot stenen die de last van Jezus’ Kruis ondraaglijk maken.
Onverschilligheid en gemakzucht maken de Vaders erfgenamen tot onkruid van hem die haat en vernietiging tussen Gods vruchten zaait.
Hoe listig toch maakt hij mijn eigen zwakheden tot lokaas voor mijn ziel.
Met elke afwijking van de deugd wijs ik Gods Liefde af. Ik heb niet eens gemerkt hoezeer mijn wezen misvormd is. Hoe lelijk schijnt het mij nu toe in het Licht van Uw Onbevlekte Schoonheid.
Mijn hoogmoed stuurde mij op dwaalwegen. Onzichtbaar doch dichter dan mijn eigen schaduw volgt mij Uw liefhebbend Hart.
O beminnelijke Schoonheid, mag ik in Uw Liefde verankerd blijven, want zonder Uw genadige glimlach ben ik verdoemd tot eeuwig dolen.
Hoe wordt mijn ziel verwond bij elke stap op wegen die niet door U zijn geëffend.
Hoe weerzinwekkend geurt elk woord dat niet door U wordt beademd vóór het mijn mond verlaat.
O mijn Beschermster, hoe kan mijn hart weerstaan aan het zachte gefluister van de Gezante van het Rijk der Eeuwige Liefde?
U hebt mijn hart tot een portaal van het Paradijs gemaakt. Uw Tranen om mijn zonden zuiveren er mijn hele wezen.
Laat mij nooit meer los, mijn Heiligmaakster, want alleen een ziel in staat van heiligheid kan Gods Liefde onbeperkt in zich opnemen en vasthouden.
O Maria, maak mijn hart ziek van Liefde tot U en Jezus, vóór het kan sterven aan het gif van de duivel. Moge Uw stem voortaan mijn enige bekoring blijven.
Maak dat elke avond Uw blik met welbehagen op mij kan rusten, en dat mijn ziel voor U een nooit opdrogende bron van vreugde moge zijn.

♥ ♥ ♥

Maria is het enige schepsel dat ooit een leven heeft geleid dat volkomen vrij was van zonde. Zoals ieder mens was ook Zij onderhevig aan de bekoring, doch Zij heeft er op waarlijk heldhaftige wijze weerstand tegen geboden. Haar macht over de inspiraties van de duivel was totaal. Daarom ligt het voor de hand dat Maria de meest aangewezene is aan Wie U Uw eigen onmacht in de strijd tegen de bekoring kunt opdragen en van Wie U kracht kunt afsmeken.


www.maria-domina-animarum.net

67. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN DE DEUGDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Troon van Hemelse Glorie,
In U heeft alles waarmee de mens is geschapen, de volmaaktheid bereikt. Daarom lever ik in volkomen overgave mijn ziel aan U uit.
Wil ze in Uw zachte handen kneden en zegenen, opdat zij moge schitteren als een spiegel van Uw ziel, in gelijkvormigheid aan God.
Bevrucht mij met al Uw deugden die de lamp van mijn ziel brandend zullen houden wanneer de Vader haar betreedt.
O Beeld van nederigheid, maak mij kleiner en kleiner, opdat God mij moge vinden als een zaadje dat door Uw hand is toevertrouwd aan Zijn akker, die door het onkruid van de hoogmoed wordt overwoekerd.
O Rots van Geloof, schenk mij Uw volmaakt godsbewustzijn, opdat ik anderen door mijn voorbeeld kan genezen van de twijfels waarmee zij God en U beledigen, en de Hemel zielen ontroven.
O Koningin van de vurige Liefde, bezegel het heilig verbond waartoe U mij geroepen hebt. Voltooi het huwelijk tussen onze beide liefhebbende harten, opdat ik God voor eeuwig welgevallig moge zijn.
O Moeder van de engelachtige zachtmoedigheid, verleen mij Uw innig liefhebbend Hart en Uw tedere blik, spiegel van een heilige ziel, anker voor mijn zusters en broeders die dreigen te vergaan in de woelige wateren van hun verblind werelds gemoed.
O mijn Leermeesteres in het voortdurend gebed, maak mij bewust dat mijn hele leven één gesprek met God is. Leer mij, niet alleen smarten maar ook vreugden en ogenblikken van stille bezinning met U te delen.
O Voorbeeld van algehele versterving, geef mij de kracht, mijzelf totaal voor U, God en mijn naaste weg te cijferen. Pas wanneer ikzelf niet meer besta en in U ben opgegaan, kan ik U volmaakt toebehoren.
O Troon van Hemelse Wijsheid, open mijn hart en geest voor de Waarheid en de Eeuwige Kennis, opdat ik in alle omstandigheden moge begrijpen wat U van mij verlangt.
O Wonder van Goddelijke zuiverheid, sterk mij in de strijd tegen alle invloeden die mij ten prooi geven aan het bederf naar hart, ziel, geest en lichaam. Maak mij tot een bron van helder water van leven voor mijn noodlijdende naaste die dorst naar God.
O Moeder van de heilige voorzichtigheid, laat mij de wereld waarnemen door Uw ogen, opdat ik altijd en overal goed van kwaad kan onderscheiden en het goede kan doen, ter verheerlijking van God en U en tot loutering van mijn ziel.
O Beschermster van de rechtvaardigheid, verleen dat ik onbaatzuchtig alles doe en zeg wat God mij door U ingeeft, opdat ik in volkomen eerlijkheid slechts Geluk en harmonie zou zaaien bij mijn medemensen.
O Sieraad van blinde gehoorzaamheid, geef mij de kracht en de moed, in oprechte zelfverloochening en volmaakte trouw Uw stem te volgen, waar, wanneer en waarvoor U mij ook roept. Leer mij blind vertrouwen op Uw Wijsheid en goedheid, vooral wanneer de eenzaamheid op de weg van de deugd mij beklemt.
O Vriendin van de matigheid, doordrenk mij van de relativiteit van mijn wereldse behoeften. Leid mij bij de hand opdat ik nooit zou toegeven aan enig verlangen dat U niet welgevallig is.
O Moeder van het eindeloos geduld, doop mij in Uw Hemelse rust en Vrede van hart, opdat ik in stille berusting moge weten dat Gods woord steeds overwint, doch dat Hij Zich pas openbaart in het uur dat de Voorzienigheid in haar Eeuwige Wijsheid beschikt.
Lieve Moeder Maria, Koningin van alle deugden, bevrijd mijn hart en ziel van alle onkruid, en breng er alles tot bloei dat vruchten voor God en mijn medemens kan dragen, opdat ik U moge volgen in heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

68. GEBED TOT MARIA OM BEKERINGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wanneer Uw Moederhart lijdt, lijdt ook mijn kinderhart.
Elk ogenblik van elke dag worden Uw Smartvol Hart en het doorstoken Hart van Jezus gewond door menselijke zonden.
Daarom smeek ik U om Uw tedere ontferming en de genade van de bekering voor mijn arme zusters en broeders:

 • die verstrikt zitten in de zonde en in een leven zonder God

 • die zich voor Gods Liefde hebben afgesloten en hun hart prijsgeven aan waarden die hen naar de eeuwige dood leiden

 • die het geluk zoeken in materiële genoegens, en zich in hun teleurstelling tegen God en tegen hun naaste hebben gekeerd

 • die spotten met alle handelingen, woorden en voorbeelden die hen aan God en Zijn Wet van Liefde herinneren

 • die onbewust speelbal zijn van de prins van de duisternis, die hen gevangen houdt in onwetendheid, hen onechte behoeften influistert en hen deze laat vereren als heilige waarden boven alle naastenliefde

 • die hun eigen ziel vermoorden door slechts de groei van hun ego na te streven.

Mijn lijdende Moeder, voor deze beminde zusters en broeders smeek ik om vergeving, en zuivering naar hart, geest en ziel.
Mogen zij zich opgenomen weten in Gods Liefde.
Schenk hen het inzicht dat hun levenshouding zinloos is en hen slechts smart voor de eeuwigheid kan brengen.
Inspireer hen met de moed, hun verkeerde gewoonten af te leggen, ongeacht de reacties uit hun omgeving.
Mogen zij groeien in eerbied en Liefde voor alles wat heilig is, opdat hun hart zich zou openen voor de Wet van Liefde als de enige weg naar het Ware Geluk.
Mogen zij verlangen naar de H. Eucharistie, opdat zij Jezus zouden leren kennen als hun beste Vriend.
Mogen zij het Evangelie, hun Verlosser en hun Hemelse Moeder leren liefhebben boven alle wereldse rijkdom.
Mogen zij ernaar verlangen, U te vereren als hun Moeder van Troost, Die hen de kilte van hun leeg bestaan laat vergeten.
Moge de vreugde van hun bekering hun lotgenoten de weg naar het Licht wijzen.
Lieve Moeder van Smarten, zuiver alle harten van het duivels materialisme en egoïsme, en leid ieder van ons naar het Licht, opdat Gods Rijk van Liefde in al Uw kinderen moge bloeien tot vreugde van hun Moeder, Die hen zo bemint.


www.maria-domina-animarum.net

69. AKTE VAN BEROUW IN VERENIGING MET JEZUS’ LIJDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Vandaag kom ik mijn zonden begraven op Golgotha, de Tuin van Uw Barmhartigheid.
Het water uit Uw doorstoken Hart wast als tranen mijn ogen. Ik zie nu dat ik heb misdaan.
Zoals Judas het Laatste Avondmaal verlaat, zo heb ik U de rug toegekeerd nadat U mij naar ziel en lichaam had gevoed.
U gaat doorheen de diepste droefheid in Gethsemani, want mijn werelds bestaan heeft mij onverschillig gemaakt voor het Eeuwig Leven.
Zoals Judas U verraadt, heb ook ik Hem bedrogen Die door het Doopsel mijn Vriend was geworden.
In het duister van de nacht ondergaat U zinloze verhoren, omdat ik niet heb gezien hoe zwart de ziel wordt wanneer de mond de medemens en God heeft belogen.
Omdat de wereld geen smetteloze goedheid verdraagt, wordt Uw Lichaam, Tempel van Gods Geest en Maria’s Vlees, aan de geselkolom onherkenbaar verminkt. Is mijn ziel niet onherkenbaar geworden doordat ik mijn lichaam met genot en gemakzucht heb getooid?
Bloedend en rillend wordt U in een paarse mantel gehuld. Hoe hartverscheurend kil zijn wij mensen voor elkaar.
Gelaten ontvangt U een kroon van doornen en een scepter. Uw Hart bloedt om mijn hoogmoed.
Het Rijk van Liefde beleeft zijn langste nacht, alleen spot en haat regeren. Elke ziel wil groot worden door de naaste te vernederen en te kwetsen. De mens spuwt zijn broeders de minachting in het gelaat.
In deze donkere, eenzame nacht heeft mijn ziel alle Liefde weggehoond en verloren, en er een kruis van zonden en lasten voor geërfd. Maar U torst het voor mij, want nog steeds haat U mij niet.
Tot drie maal toe wordt de Liefde verpletterd onder de last van mijn zonden. De Genade van de Voorzienigheid heeft mijn ellendige ziel telkens tot bekering gebracht om haar bloedige weg naar de bevrijding verder te zetten.
In de grootste ellende ontmoet U Maria. Door mijn twijfel om vermeende eenzaamheid heb ik God beledigd. Ik schaam mij, nu ik Moeder naast mij zie verschijnen. Trouw als mijn schaduw wijkt Zij niet meer van mijn zijde.
Simon helpt U, het Kruis te dragen. Ben ik slechts hulpvaardig wanneer de omstandigheden mij dwingen? O Jezus, bemin ik U oprecht?
Uw Aangezicht is nu besmeurd door alles wat mensen elkaar aandoen. Veronica reikt U haar doek aan. Zoek ook ik het mooie in mijn zusters en broeders wier gelaat door de liefdeloosheid van hun naaste is vervuild?
Uitgeput, een spoor van rode parels van Liefde achter U latend, bereikt U de top van de berg der zonden.
Uw kleren worden U ontnomen, want door mijn liefdeloosheid heb ik mijn broeders hulpeloos gemaakt. Ik heb hen bestolen en ontwaardigd, en wil de hele wereld hun zwakheid tonen.
U wordt aan het kruis geslagen, want ik heb God vermoord in al Zijn ledematen: mijn naaste, de natuur, de dieren, de harten en zielen.
De Liefde is nog slechts een verminkt Lichaam, bloed, honger, dorst, pijn, stof, een paar vrouwen en een man. Rondom heersen haat en waanzin.
O Jezus, ik dorst naar inkeer.
De Eeuwige Moeder is mij tot troost geschonken, en staat als een bedroefde Koningin van Smarten triomferend op de berg van mijn zonden.
Wanneer Uw Hart breekt door de lans, breekt de top van Golgotha de Hemel open.
Mijn zondelast heeft de geest gegeven, U hebt mijn dorstig hart de genade van het berouw te drinken gegeven.
Mijn Jezus, neem mij tot U, want mijn ziel is bevrijd.
Ik ben één geworden met Maria.
Het zijn ook mijn armen die U van het Kruis ontvangen, het zijn ook mijn handen die Uw Wonden schoonmaken, het zijn ook mijn tranen die Uw Aangezicht verwarmen, het is ook mijn hart dat nu alle mensen in zich sluit. Mag het ook mijn ziel zijn die U naar de Hemel volgt?


www.maria-domina-animarum.net

70. AKTE VAN LIEFDE TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik belijd dat ik U liefheb als mijn Moeder, die uit Liefde de last van mijn bescherming op Zich heeft genomen.
Ik belijd dat ik U liefheb als mijn Voorspreekster, die mij uit Liefde wil redden uit de dreiging van de eeuwige dood.
Ik belijd dat ik U liefheb als mijn Middelares, die mij uit Liefde overspoelt met alle rijkdommen van de eeuwigheid.
Ik belijd dat ik U liefheb als mijn Medeverlosseres, die uit Liefde voor mij naast Jezus stond om er in Haar Hart het Zwaard der Smarten te laten verteren in het Vuur van de Heilige Geest.
Ik belijd dat ik U liefheb als mijn Koningin, die er uit Liefde heeft in toegestemd, mij naar het Hemels Koninkrijk te leiden.
Lieve Moeder,
Waar Liefde heerst, kan geen angst gedijen. Met U in mijn hart kan geen boze macht mij schaden, want Ware Liefde schept geborgenheid.
Waar Liefde heerst, bloeit vertrouwen. Daarom voel ik mij gedragen, want ik weet dat U er bent, altijd en overal. Hoe zou ik het aankunnen, door twijfel Haar te beledigen aan Wie ik mijn hart heb weggeschonken?
Waar Liefde heerst, bloeit overgave. Daarom laat ik in Uw Hart alles los wat in mij leeft, want Ware Liefde houdt niets achter en heeft geen geheimen.
Waar Liefde heerst, bloeit zachtmoedigheid. Uw Aanwezigheid zalft alle irritatie weg in de streling van Uw minzame glimlach. Moge mijn Liefde mij tot Uw spiegelbeeld maken.
Waar Liefde heerst, bloeit gelijkmoedigheid. Laat de Vlam van Uw Liefde alle ongeduld en onverdraagzaamheid uit mij wegbranden, want zij groeien slechts als onkruid op de kale, onvruchtbare velden van de liefdeloosheid.
Waar Liefde heerst, bloeien blijmoedigheid en vreugde. Hoe kan onvrede het deel zijn van een hart dat klopt doordat het U aanschouwt? Aanvaard mijn hart zoals het is, geliefde Moeder, en zijn stil Geluk zal U voor eeuwig verheugen.
Waar Liefde heerst, bloeit Vrede van het hart. Geen stormen van wereldse illusie kunnen mij nog beroeren, nu ik de rust van de Eeuwige Heerlijkheid in Uw ogen heb ontdekt.
Waar Liefde heerst, bloeit het verlangen om te dienen. Elk ogenblik dat niet voor U en Jezus is geleefd, is verloren. Moge God mij niet van deze wereld laten heengaan tot ik voor U een verschil heb gemaakt.
Waar Liefde heerst, bloeit zelfverloochening. Nooit kende mijn hart een grotere vervoering dan het vooruitzicht, U te verheugen ten koste van eigen welbehagen. O mijn Hemels Visioen, schenk mij de Genade, te vergeten dat ik besta.
Lieve Moeder Maria, God heeft Zich uit Liefde aan U gegeven, U hebt Zich uit Liefde aan mij geschonken. Wil het klein geschenk aanvaarden van Uw arm kind dat zich totaal en onvoorwaardelijk aan U weggeeft om uit Liefde voor eeuwig met U te versmelten.


www.maria-domina-animarum.net

71. CONSECRATIEGEBED TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In Uw diepste droefheid reik ik U de hand terwijl U, in gebed en bloedend van Hart, met Jezus de berg van onze zonden bestijgt.
Uw reine handen hebben jarenlang het Goddelijk Lam gevoed, tot het sterk genoeg was om voor mij geofferd te worden.
Nu bent U de Koningin van Golgotha, de grond die de voet van het Kruis omhelst, het punt waar Hemel en aarde elkaar raken, waar de Goddelijke zuiverheid de melaatsheid van mijn ziel tegemoet komt.
De berg waar de satan zich koning waande, waar haat, spot en pijn God en mens tartten, wordt nu Uw Rijk. De koning van bedrog en vernietiging wordt onder Uw voeten gebonden, door Uw gebed verlamd, door Uw Tranen verdronken, en door de hamerslagen op het Kruishout voor eeuwig gedood. Uw Hart is het Altaar waarop Jezus aan de Vader geofferd wordt.
O Moeder Maria, drieëndertig jaar eerder was U de Tempel waarin Jezus woonde tot Hij klaar was voor de wereld. Nu mijn Goddelijke Broer van het Kruis wordt afgenomen, bent U de Kelk Die het Offerlichaam draagt opdat ik klaar zou zijn voor de Hemel.
Ook ik heb in Uw Tempel mogen wonen, om er als Uw apostel gebaard te worden.
Ook ik ontvang uit Uw reine handen het voedsel dat mijn ziel sterk maakt.
Uw Tranen wassen en laven mij dag aan dag.
Zelfs het onmetelijk paleis van Uw Hart mag ik in mijn nietigheid betreden. In brandende Liefde en rouwmoedige overgave kniel ik er op Uw Altaar neer, o zoete Koningin van Smarten, en smeek ik U:
Neem mij op, want alles wat U aanraakt, hoort voortaan de Hemel toe.
Maak mij heilig, want ik verlang zo naar een eeuwige woonplaats in Uw Smartvol en Onbevlekt Hart.
Leg mij neer in Uw Kelk van het Mystiek Verbond, en hef mij ten Hemel:

 • wanneer U mij aantreft tijdens de dagelijkse bekrachtiging van mijn totale toewijding aan U, Koningin van de Dageraad, en U mij baadt in het Vuur van Uw Liefde. Bied mij dan aan de Vader aan alsof mijn aardse weg voltooid ware;

 • wanneer U mij aantreft tijdens de H. Eucharistie. O Moeder van de Kerk, uit Uw handen ontvang ik het Brood van Eeuwig Leven. Heilig ook mij tot een Hostie voor de Vader;

 • wanneer U mij aantreft in gebed. O Onbevlekte Moeder, U laat mij voelen waarvoor ik leef. Bied mij aan de Vader met al mijn intenties, want Hij zal er slechts de Uwe in herkennen;

 • in mijn stervensuur. O Poort van de Hemel, zalf dan mijn lichaam tot een laatste offerande, heilig mijn ziel en verzegel mijn hart met een laatste kus van Hemelse Liefde, opdat de Vader mij als Zijn kind moge herkennen.

Eeuwige Hogepriesteres van de Vader, ik ben geroepen om U te dienen. Door Uw handen word ik gevoed, in Uw handen wil ik leven, in Uw handen wil ik sterven, door Uw handen wil ik geofferd worden tot bevrijding van mijn zusters en broeders die ik liefheb.


www.maria-domina-animarum.net

72. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM BEVRIJDING UIT DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Boodschapper van het Licht,
Vanuit de doodsstrijd van onze omnachte zielen roepen wij tot U.
Duisternis onttrekt ons ware zelf aan onze ogen. De vensters van onze harten blijven gesloten voor onze naasten. God is nog slechts een schim in donkere verten.
Onze oren zijn verdoofd door de schreeuwende onwetendheid van deze wereld. Open ze voor de serene Waarheid van het Evangelie.
Onze ogen zijn vermoeid door de duisternis van de goddeloosheid om ons heen. Open ze voor de schittering van de ware heiligheid.
Onze verstomde monden spreken het stille oordeel van de onverschilligen. Open ze, opdat zij Gods Gerechtigheid zouden verkondigen.
Onze geesten dommelen op de sussende golven van een materieel leven zonder gevoel. Wek ze op met de bezielende kracht van de Wijsheid.
Onze harten kwijnen weg in de troosteloze koude van haat en zelfzucht. Brand het merkteken van de wereld uit onze harten weg door het alles verterend Vuur van de Liefde.
Ons gemoed verdrinkt in de stormen van de prins van alle chaos en onzekerheid. Neem alle twijfel uit de mensenharten weg in de Tekenen van Gods Aanwezigheid, opdat onze wankelmoedigheid moge worden tot onverwoestbare trouw aan het Rijk van de Eeuwige Vreugde.
Onze vermoorde zinnen komen nog slechts tot leven in de stuiptrekkingen van alles wat wil schokken en onze naaste vernedert. Geef ze het Eeuwig Leven in het genot van de schoonheid van ware eenvoud en naastenliefde.
Onze zielen sterven langzaam aan het gif uit Eva’s appel. Geef ze Jezus’ Lichaam te eten, geef ze Zijn Bloed te drinken, baad ze in Maria’s Boetetranen, en parfumeer ze door de zalvende aanraking van onze Hemelse Lelie, opdat zij in geur van heiligheid naar het Rijk van het Licht mogen overgaan.

♥ ♥ ♥

Alles wat verband houdt met het aardse, draagt elementen van duisternis in zich. Alles wat Hemels is, is Licht. Onze beproevingen, pijnen, smarten kunnen slechts vrucht dragen, en onze onwetendheid, verblinding, dwalingen en misleidingen kunnen slechts doorbroken worden mits wij ons volkomen openstellen voor het Licht. U openstellen voor het Licht, betekent U in verbinding stellen met de Heilige Geest, U door Hem laten 'inpalmen'. Hij kan U van alle duisternis bevrijden.


www.maria-domina-animarum.net

73. TOEWIJDING AAN DE KONING EN KONINGIN VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, lieve Jezus,
Nooit kunnen twee harten zich inniger verenigen dan in de smart, want waar leed Liefde ontmoet, ligt de sleutel van de eenwording.
Nooit straalt het Licht van de Liefde méér dan in de duisternis.
Nooit is Gods zegenende glimlach meer nabij dan waar pijn in Geloof en overgave wordt geofferd.
Nooit werd de Liefde voor de pijn méér verheerlijkt dan in het verenigd Lijden van U, beminde Moeder van Smarten, en mijn gekruisigde Broer Jezus.
Nooit werd Smart met heiliger overgave aanvaard dan in Uw verlossende 'ja', dat ons het Eeuwig Heil bracht.
Nooit kreeg mijn onwaardige ziel een groter geschenk dan in Uw mystieke versmelting met de Koning van Smarten, Die mij de weg naar de Eeuwige Vreugde heeft gebaand.
Nooit, in eeuwen der eeuwen, brachten tranen, ellende, pijn en dood zoveel zegen als op Golgotha, Doodsakker en portaal van Eeuwig Leven.
Nooit straalde de zon heviger over de zielen dan uit de loodgrijze lucht boven het Kruis dat mijn hart verzegelt.
Nooit zong een mensenmond een mooier liefdeslied dan de woorden van mijn stervende God.
Nooit baarde de onwetendheid een diepere Wijsheid dan tijdens de Kruisweg, de helletocht van de haat die de Hemel der volmaakte Liefde opende.
Lieve Moeder Maria, lieve Jezus,
Ik schenk U mijn kruisjes tot verheerlijking van de Tranen en het Bloed die om mij werden gestort, want sedert Calvarie kan mijn ziel niet meer sterven.
Ik schenk U al mijn dankbaarheid die onuitgesproken is gebleven omdat de weg van mijn hart naar mijn mond zo lang en moeilijk bleek.
Ik schenk U mijn armzalige duisternis, opdat ik het Licht van de Eeuwige Dageraad waardig moge worden.
Ik schenk U mijzelf met een 'ja' van eeuwigdurende overgave, vanaf mijn kleine kruis opkijkend naar U, met gespreide armen die alles naar zich toetrekken dat goed is voor de zielen, en met een hart dat in vereniging met het Uwe uit Liefde wil breken.

♥ ♥ ♥

Een 'ja' van eeuwigdurende overgave, dat is wat Jezus en Maria hebben uitgesproken en volbracht, en zo moet ook Uw eigen leven zijn, in woord en daad.


www.maria-domina-animarum.net

74. GEBED TOT MARIA OM ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uw ziel heeft de mijne bezocht in de nacht, en de dageraad van de Eeuwige Liefde is aangebroken.
U liet mij Uw smetteloze schoonheid aanschouwen, en mijn hart gaf U alles waaronder het werd verdrukt.
Als een stralende Koningin van de Zuiverheid kwam U in mijn hart wonen, en alles wat ik ben, werd Uw Rijk.
Mijn onreinheid beledigt U. Niettemin word ik in de stroom van Uw Liefde verdronken.
Mijn Hemelse Roos, Uw vurige Tranen van Liefde, Smart en Gelukzaligheid hebt U tot de mijne gemaakt.
Blijf in mij groeien, tot er geen plaats meer is voor de doornen die mij ontsieren.
Ik wil U aanschouwen in Uw kind-zijn, als de Onbevlekte Onschuld, Lelie van de Goddelijke Voorzienigheid.
Ik wil U aanschouwen als de allerzuiverste Maagd, Akker van het Licht der wereld.
Ik zie U geheiligd naar de ziel toen de Vader U de Onbevlekte Ontvangenis schonk. Wil ook mijn ziel heiligen door mijn zondelast van mij af te nemen en mij weg te leiden uit het land van het bederf.
Ik zie U geheiligd naar het Lichaam door Jezus te dragen. Wil ook mijn lichaam heiligen door het Brood van Eeuwig Leven.
Ik zie U geheiligd naar het Hart door Uw Vereniging met de Heilige Geest. Wil ook mijn hart heiligen door zijn verbond met Uw Onbevlekt Hart te vereeuwigen.
Parel van Reinheid, Uw Hart is de Schatkamer van alle deugden. Zonder Uw hulp kan ik er niet uit putten, want ik ben zo klein en zwak.
Uw ziel is de Spiegel van Gods volmaaktheid. Zonder Uw bescherming kan ik er niet in kijken, want Uw zuivere schoonheid verblindt mij.
O Onbevlekte Moeder, verteer mij in het Vuur van Uw Liefde, tot mijn hart nog slechts uit Vlammen van devotie, zachtmoedigheid en overgave bestaat. Begiet het Vuur met de olie van Gods genade tot het bloemen van Liefde, Geloof, Hoop en berouw baart, want mijn ziel dorst naar de laatste ontmoeting met U in de Tuin waar rozen van Liefde en lelies van zuiverheid bloeien in eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

75. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE HOOP

(Myriam van Nazareth)

Ik groet U, Maria, ongerept Morgenland uit Wier Schoot het Licht der wereld oprees.
De akkers der aarde waren verdord, tot Uw Onbevlekte Ontvangenis de vruchtbare dauw der heiligheid bracht, waarop mensenzielen het leven terugvinden.
Hoop werd in U gezaaid, Geloof bloeide in U, en U bracht de Liefde voort. En de Liefde zaaide nieuwe Hoop als tarwe tussen de distels, opdat geen ziel die Haar in zich opneemt, zou verhongeren.
Doordat U geloofd hebt, kon de Liefde tot mij komen. Zij stortte voor mij de druppels van de eeuwige Hoop, en op het Kruis werd Zij tot Brood van Eeuwig Leven.
O Kelk van zoete troost Die de dood tot leven wekt, U hebt Hem gedragen Die de pijn van de wereld torst. Wil ook mij, Uw aangenomen kind van de Liefde, dragen waar distels mij de tarwe ontoegankelijk maken, want mijn ziel hongert zo naar de eeuwigheid.
Als mijn Middelares en Voorspreekster hebt U de Hoop op het Godsrijk tot mijn erfdeel gemaakt. Ik heb Uw Gelaat gezien, en heb geloofd. Waar de Hoop het Geloof ontmoet, wordt vertrouwen geboren.
Uw goedheid en Liefde verlichten mijn duisternis. Ik weet nu dat ik zal leven.
O Koningin van de Hoop, Uw aanraking geneest mij van de slavernij van de wanhoop, de twijfel en de droefheid die mijn ziel vermoordden.
U hebt de vreugde in mij gezaaid, het kind van de vrijheid van Gods erfgenamen.
Schatbewaarster van het heilig zaad der Hoop, ik wijd U alle zielen toe die geen vreugde kennen. Mogen zij Uw glimlach zien, opdat zij zouden weten dat het Paradijs op hen wacht.
Ik wijd U alle zielen toe die verslaafd zijn aan de wereld. Mogen zij verdrinken in de genaden van Gods Liefde die door Uw zegenende handen stromen naar hen die de ware Zon willen zien, die niet van deze wereld is.
Neem al onze teleurstelling en pijn op in Uw Smartvol Hart, en druk het zegel van de Liefde op onze gewonde ziel, opdat wij in blijheid kunnen leven voor de Eeuwige Zaligheid. Moge ons hart zo worden tot Uw Rijk van de Hoop, waarin zelfs doornen aantrekkelijk zijn, omdat de Roos zo nabij is.

♥ ♥ ♥

Maria is een groot symbool van Hoop: Door Haar werd Jezus Mens, en door Zijn Menswording kon de mensheid opnieuw toegang krijgen tot de Hemel. Ook in Uw eigen leven kan Zij symbool van nieuwe Hoop worden. Laat Haar in U werken.


www.maria-domina-animarum.net

76. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN BARMHARTIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Duisternis bedreigt de wereld, doch Uw Mantel van Licht maakt schaduwen onvindbaar.
Duisternis bedreigt de zielen, doch Uw ontferming ontsluit voor elk vertroebeld oog het Rijk van Liefde.
Duisternis bedreigt de harten, doch Uw Gelukzaligheid straalt in elk wezen dat U bemint.
O tedere Koningin van zachtmoedigheid, geen armen omsloten ooit een kind in diepere overgave dan deze die Jezus hebben gedragen.
Geen mond wist ooit een kind méér gerust te stellen voor de nacht dan de Uwe.
Geen moederlijke Aanwezigheid inspireerde ooit duurzamer tot het goede dan de Uwe.
Uw kind blijft struikelen en vallen, doch Uw dronken makende Liefde heelt alle wonden.
Uw kind is bang, doch Uw vreugdevolle glimlach neemt alle dreiging weg.
Uw kind stamelt in onwetendheid, doch U leert het woorden van Wijsheid die de stilte zoeken.
O Moeder van goedheid, waar mijn zwakheid zich weggeeft aan Uw Liefde, oogst zij Uw Barmhartigheid.
Uw Barmhartigheid leidt mij vanuit het verborgene van mijn geest, die U toebehoort. Zij fluistert mij Uw heilige raad die mij voor de ondergang behoedt.
Uw Barmhartigheid legt bloemen van troost in mijn hart dat treurt om de heiligste Smarten, die geen mensenziel ooit kan vergoeden.
Uw Barmhartigheid wekt mij tot leven wanneer U mijn hart bezoekt en mij wegvoert uit alles wat sterfelijk is.
Uw Barmhartigheid begraaft mijn zonden, die door het Kruisoffer zijn gedood. Haar vergevingsgezindheid verzoent mijn God met mijn dodelijke wankelmoedigheid.
Uw Barmhartigheid dekt Hemelse tafelen voor mijn ziel, verziekt door het giftig voedsel van de wereld, en ondervoed voor haar reis naar het Land van Bestemming.
Uw Barmhartigheid hult mijn ziel in de heilige gewaden van de deugd. Wat is het koud in het kleed van zelfzucht en eigenwaan.
Uw Barmhartigheid heeft mijn zwervend hart onderdak geboden in het Paleis van Uw Onbevlekt Hart. Zij roept mij, arme bedelaar, tot U en geneest door vervoering de wonden die werelds ontij hebben aangericht.
Lieve Moeder van Barmhartigheid, ik geef mij over aan de almacht van Uw tedere Liefde. Moge zij zich voor eeuwig over mijn welwillende zwakheid ontfermen, opdat ik de kracht zou vinden, mijzelf totaal aan Gods Heilsplan op te offeren.


www.maria-domina-animarum.net

77. GEBED VAN TROOST TOT MARIA, MOEDER VAN TRANEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Van dageraad tot avondrood gaat Uw kind de weg van de heiligende smarten, en merkt aan de doornen dat de Hemelse Roos hem die is voorgegaan.
Bedroefde Moeder, ik aanschouw U tijdens de voorspelling van Simeon. Uw Hart bloedt, want U weet hoeveel Uw Kind in deze wereld zal lijden.
Huil niet langer, lieve Moeder. Heb ik U niet mijn hele leven geschonken? Laat mij Uw Hart van het Zwaard bevrijden, ik zal het genezen met de rozen van mijn Liefde.
Bedroefde Moeder, ik aanschouw U tijdens de Vlucht naar Egypte. Uw Hart bloedt, want U weet dat de draak Uw kind in deze wereld geen rust zal gunnen.
Huil niet langer, lieve Moeder. Ik verlang ernaar, aan het eind van de weg met U naar Huis terug te keren.
Bedroefde Moeder, ik aanschouw U wenend in de straten van Jeruzalem. Uw Hart bloedt, want U weet dat Uw kind in deze wereld soms Uw hand zal loslaten.
Huil niet langer, lieve Moeder, de leerschool der wereld laat mij zo naar U verlangen. Om Uwentwil zal ik de wijzen der wereld verbazen met de kracht van de Ware Liefde.
Bedroefde Moeder, ik aanschouw U tijdens de Kruisweg. Uw Hart bloedt, want U weet dat Uw kind in deze wereld een last van zonden over zich zal halen.
Huil niet langer, lieve Moeder. Heb ik U niet beloofd, deze getuige van mijn wereldse gehechtheden naar de Berg van het Oordeel te dragen als U mij onderweg Uw Liefde wilde geven?
Bedroefde Moeder, ik aanschouw U onder het Kruis. Uw Hart bloedt, want U weet dat de ziel van Uw kind in deze wereld met de dood wordt bedreigd.
Huil niet langer, lieve Moeder. Laat mij mijn aardse zusters en broeders dit laatste offer schenken, opdat ik naar Huis terug kan komen, want ik heb U allen zo lief.
Bedroefde Moeder, ik aanschouw U tijdens de Kruisafneming. Uw Hart bloedt, want U ziet van nabij welke verminkingen de zonde aanricht, en hoe weinig de wereld er uit leert.
Huil niet langer, lieve Moeder. Zijn wij niet opnieuw volmaakt verenigd, nu ik gezuiverd en zonder enige weerstand in Uw armen rust?
Bedroefde Moeder, ik aanschouw U tijdens de graflegging. Uw Hart bloedt, want U torst alle leed van de wereld om het opnieuw aan de aarde toe te vertrouwen, doch de wereld baart steeds nieuw leven zonder God.
Huil niet langer, lieve Moeder. Ik heb de stof prijsgegeven en ben in U overgegaan als de kaars in de vlam. Pijn noch verdriet kunnen ons nog deren, want wij behoren elkaar toe voor de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

78. DANKGEBED AAN MARIA MEDEVERLOSSERES

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met Jezus hebt U mijn ziel het leven gered. Met de bloemen van Uw pijn, verdriet en ontbering hebt U de tuin geschapen waarin weldra de eeuwige Paradijsvreugden voor mij zullen ontluiken.
Opdat ik niet tenonder zou gaan in de kilte van de wereld, hebt U in winterse koude Uw Goddelijke Zoon gebaard.
Opdat mijn toekomst mij geen zorgen zou baren, hebt U Uw Hart laten verteren door Simeons voorspelling over Uw en Jezus’ lot op aarde.
Opdat mij de eeuwige zekerheid ten deel zou vallen, hebt U de honger, dorst en ontberingen van de ballingschap in Egypte in gelatenheid en Liefde aanvaard.
Opdat ik nooit zou verdwalen op de weg naar de Eeuwige Zaligheid, hebt U drie dagen lang in zorgen en Smart Uw verloren Goddelijk Kind voor mij gezocht.
Opdat ik in de Hemel verheven zou worden, hebt U Zichzelf een leven lang vernederd en verloochend.
Opdat ik alle heerlijkheden van Gods Paradijs zou ontvangen, hebt U in stilte en verborgenheid geleden en Uzelf en wat U op aarde het dierbaarst was, weggeschonken.
Opdat ik zou weten dat voor Gods kinderen geen eenzaamheid bestaat, hebt U de lijdende Jezus vergezeld op zijn laatste Tocht der Verlatenheid.
Opdat ik eeuwig zou leven, hebt U op Golgotha Uw allerzuiverste Moederhart laten doden.
Opdat ik waarlijk kind zou kunnen blijven, hebt U de last en Smarten van het mystiek Moederschap op U genomen.
Opdat ik uit de slavernij van de antichrist zou verrijzen als een heilige, hebt U mijn Verlosser, Uw enige bezit, afgestaan aan het Graf van de Eeuwige Hoop.
Opdat mijn ziel de Paasvreugde van haar opstanding tot Leven moge kennen, hebt U in onbeschrijflijke Smarten gewaakt en gebeden tussen Jezus’ Dood en Verrijzenis.
Opdat ik in Gods Liefde zou blijven, bidt U in pijn om vergeving van al mijn zonden, uitingen van liefdeloosheid.
Mijn lieve Medeverlosseres,
In mijn nietigheid en gebrek aan enige verdienste verschijn ik voor U als een bedelaar, met niets anders getooid dan de Liefde die U Zelf in mijn hart hebt gelegd. U hebt mij alles gegeven, U geeft zelfs elke dag Uzelf aan mij weg. Uit Liefde smeek ik U om een laatste gunst: Sier mij met Uw volharding in de deugd en de offerzin, opdat ik in het uur van de waarheid mijzelf aan U zou kunnen geven als een kelk van heiligheid, tot vergoeding van mijn schulden jegens U.


www.maria-domina-animarum.net

79. AKTE VAN TROUW AAN MARIA, KONINGIN VAN DE ROZEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Bij mijn schepping heeft God de sporen van de bloem der eeuwigheid in mijn ziel gelegd. Zolang de zon mijn levensweg verlicht, zal ik hongeren naar de verzadiging die geen werelds voedsel mij kan geven.
O zoete Rozentuin, het parfum van Uw heiligheid overspoelt mijn hart en leidt mij over de Weg naar de Waarheid en het Leven.
Als rozenblaadjes strooit U de Hemelse Liefde in mijn hart. Zij slaat tussen onze harten de brug van het tijdloos Verbond. Laat mij het door mijn trouw bezegelen, want ik wil U alleen toebehoren.
Ik wil U trouw blijven in het Geloof. U hebt Hemelse rozen in mijn hart geplant. Zij vereeuwigen Uw Tegenwoordigheid in het diepste van mijn wezen. Ook op donkere dagen zal ik ze zien, want ik weet dat U er bent, en dat God op mij wacht.
Ik wil U trouw blijven in de Hoop. Uw Aanwezigheid heeft alle grenzen van mijn hart gesloopt. Al mijn Hoop rust op U, want ik weet dat U nieuwe en steeds mooiere rozen wil planten in mijn hart, dat Uw Tuin is geworden.
Ik wil U trouw blijven in de Liefde. Wereldse regen wil Uw rozen in mijn hart verwoesten, maar Uw bedwelmende Liefde heeft ze onsterfelijk gemaakt. Voor U wil ik bloeien tot in de eeuwigheid.
Ik wil U trouw blijven in het lijden. Hoe licht vergeet een mensenhart de rozen wanneer de doornen voelbaar worden. Maar U bleef schitteren door de doornen heen. Omgeven door Uw warmte en gevoed door de levenssappen uit Uw grond kan ook ik niet verwelken.
Ik wil U trouw blijven in de offerbereidheid. Opdat mijn tuin ontvankelijk zou worden voor Uw rozen, hebt U de doornen liefgehad. De weg omhoog is smal en pijnlijk. Toch schuw ik hem niet, omdat ik weet dat U in de kroon naar mij lacht.
Ik wil U trouw blijven in de dienstbaarheid. In Haar Hart is mijn Koningin dienstmaagd gebleven. Mag Uw dienares met U strijden voor een wereld met mooiere tuintjes? Moge het mij vergund zijn, vele harten te openen voor de bloemen van de eeuwige deugden die U erin wil uitstorten.
Ik wil U trouw blijven in het gebed. De gebeden van Uw kinderen zijn bloemen van Liefde, waarmee U dit tranendal zuivert van de stank van de zonde. O maak mijn tuin vruchtbaar, opdat hij niet zou ophouden, Gods Genade van Eeuwig Leven over alle andere tuinen af te roepen.
Ik wil U trouw blijven in de zuiverheid. Moge ik in volkomen gehoorzaamheid toestaan dat Uw Moederlijke hand mijn tuin wiedt, opdat de avondzon in mij de rozengeur der heiligheid moge vrijmaken, die God aangenaam is en mij Uw gelukzalige nabijheid waarborgt.
Ik wil U trouw blijven in de overgave. Zoals U Uzelf totaal voor mij hebt ontledigd, zal ik geen rust kennen vóór ik U alle rozen heb teruggegeven, die Uw zoete Liefde mij heeft geschonken, want in de Eeuwige Rozentuin wil ik van U zijn met alles wat ik ooit het mijne heb genoemd.


www.maria-domina-animarum.net

80. HULDE AAN MARIA, KONINGIN DER VERVOERING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Eenzaam doolt U met Uw Goddelijk Kind langs verlaten wegen. Aan talloze huisjes hebt U vergeefs geklopt. Nu wacht U in vergeten bomen en grotten op Uw kinderen, die Uw van Liefde kreunend Hart versmaden.
Overal waar U kwam, hebt U bloemen gezaaid, maar ze worden als onkruid vertrapt.
De Vader heeft Zijn Geest gezonden, Hij heeft mij Uw bloemen getoond, en ik heb er de schoonheid van mijn Moeder in herkend.
O Bron van Hemelse Bloemen, zacht weerklinkt Uw roep van Liefde in mijn teder kinderhart. Uw eenzaamheid verscheurt mij. In mijn armoede kan ik U niets geven dan mijn Liefde en al mijn gevoelens, die nu niet langer mijzelf toebehoren.
Mijn armoedig huisje is het Uwe geworden. Uw aanvaarding laat mij mijn kleinheid herkennen, want Uw schittering tovert mijn huisje om tot een Hemels paleis.
Ik leg mijn onwaardigheid in de handen van mijn engel, die alles voor U neerlegt wat nog van mij was overgebleven.
Mijn ogen zien nog slechts mijn Moeder en Koningin. De wereld in mij en om mij heen verteert in Hemels Vuur, en vergaat.
Mijn oren horen nog slechts Hemelse woorden.
Mijn hart begeeft. Alles wat nog leeft in mij, sterft nu weg in de aanschouwing van Uw Heerlijkheid en de Liefde die alle grenzen van Uw paleis in mijn hart vernietigt.
Uw ogen verheffen mij in onuitspreekbare gelukzaligheid.
Hoe kunt U mij zo innig liefhebben, ik ben zo nietig en zondig. Weemoed en verlangen verstikken mij.
De Hemel breekt open. O Hemelse Koningin, Uw geopende armen drukken mij aan Uw Onbevlekt Hart in een omhelzing die het Tijdloze voor mij ontsluit. Mijn lichaam en mijn wil bezwijken onder de vervoering van Uw aanraking, die ik voel in de diepste kern van mijn ziel.
Gezegende Tranen spoelen alle resten van de wereld weg uit mijn bewustzijn, dat wordt begraven onder Uw Moederlijke Mantel en verdampt in de gloed van Uw Liefde. O Maria, hier is geen ruimte meer voor de stof, alles is kleur, Licht en Liefde.
Onze harten verenigen zich. Mijn ik sterft de zalige dood van hen die zich totaal aan U wegschenken.
Mijn ogen zijn blind, verdronken in Uw Tranen, doch ik zie wat voor mijn wereldse ogen verborgen blijft.
Mijn oren zijn doof, doch ik hoor de klanken van de Eeuwige Liefde, de taal van de engelen.
Opgenomen en verteerd in Uw Hart, aanschouw ik met Uw ogen wat geen menselijke geest kan begrijpen.
U leidt mij over bergen van gelukzaligheid en dompelt mij onder in de diepste afgronden van Uw Smarten. O stralend Licht van Onbevlekte Heiligheid, waar krijg ik vat op U?
Golven van pijnlijke verrukking beuken onbarmhartig op de materiële tempel van Uw paleis in het hart van Uw dienares. O genadige Koningin der Vervoering, ik wil niet meer van U scheiden, en kan ook zonder Uw hulp niet terug.
U zegent mijn geest met een herinnering uit de Toekomst in het Rijk van het Licht. U zalft mijn hart met de kus van Uw Eeuwige Liefde en de Eeuwige Glorie, en schenkt het nieuwe grenzen.
Voortaan, o zoete Koningin, wil ik met U langs eenzame wegen gaan, en er kloppen aan de huisjes waarvan de tuinen de bloemen der Hemelse heerlijkheid ontberen. Ik smeek U, wil de verstopte harten openbreken, opdat Gods Wet van Liefde elke mensenziel moge verheffen naar het Land van Bestemming.


www.maria-domina-animarum.net

81. GEBED TOT MARIA, BELOFTE VAN EEN NIEUWE LENTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Een duister wolkendek van zonden had de Hemel voor de kinderen der aarde gesloten. Doch God schonk ons de eerste zonsopgang van een Nieuwe Lente toen Hij op de vleugels van de engelen der Hoop Uw Onbevlekte Roos in de harde, levenloze bodem van het aardrijk plantte.
O kleine Maria, Uw nooit geziene heiligheid beloofde nieuw Leven.
Als het eerste vogelgezang na de stilte van de winter der stervende zielen klonk de Boodschap van de Engel aan zijn nieuwe Meesteres.
In U werd de Kiem van Eeuwig Leven gezaaid.
De Kiem bracht de Bloem van het Geloof voort, en kondigde voor Gods kinderen de zomer aan.
Onder Uw tedere zorgen kwam de Bloem tot bloei en bracht kleur in de wereld. Als steeds nieuwe bloemen opende menig hart zich op de klanken van het Mens geworden Woord.
Het Woord plantte de Boom des Levens in ons midden, en bracht de Hemel dichterbij.
In het verborgene spreidde Uw Mantel zich als een oneindig blauw uitspansel over de hele wereld uit.
Uit het nachtelijk duister zie ik de krachten van het verval opdoemen, die als een herfststorm door Gods Land razen.
De Boom des Levens moet van vele bladeren scheiden, en menige bloem verwelkt doordat het sap van het Geloof niet langer tot haar wezen doordringt.
Regendruppels van haat en onbegrip vullen de Goddelijke Kelk, die door U in brandende Liefde ten Hemel wordt geheven, met bitterheid.
Het aardrijk schudt onder de geselslagen van wind en ontij. De Boom des Levens is geworden tot een ontbladerd Kruis, nog slechts rechtop gehouden door de Liefde uit twee eenzame Harten.
O gekwelde Moeder, voor Uw en mijn ogen wordt de Liefde vermoord. Een stervende Boom geeft ons het Leven terug.
Met een witte mantel van zuiverheid poogt de Hemel onze zonden te bedekken, doch na het Teken van Tegenspraak is de nieuwe Adam almachtig. Zoals de mens ooit de Liefde doodde, doodt hij nu zijn eigen zonde en schept zijn eigen vergeving.
Hij hoopt nog slechts op het werk van zijn eigen onreine handen.
Hij gelooft nog slechts in wat zijn onwetende mond spreekt.
De brandende Liefde is inbeelding van naïeven, want het is zo koud. Alles is dood, hoe kan God dan leven?
O Moeder van alle seizoenen, mijn klein hart gloeit van vreugde nu ik aan de horizon Uw nieuw Licht heb ontwaard. Daar wacht de Ware Hoop van de lente, het Ware Geloof van de zomer, en een Liefde die zelfs geen herfst meer nodig heeft. Want voor hen die U en de Boom des Levens oprecht liefhebben, gaat de zon ook in een bevroren mensenland nooit onder.
Barmhartige Moeder, talloze bladeren van de Levensboom waren te licht, zijn verdord en werden de eeuwige winter ingeblazen.
Ik wijd U alle bladeren toe die door de kleurenpracht van hun deugden de levensarme bodem van Gods Rijk op aarde kunnen bevruchten, opdat de Boom des Levens weldra voorgoed wortel moge schieten.
Op U stel ik al mijn vertrouwen, want in U schuilt de belofte van een Nieuwe Lente.


www.maria-domina-animarum.net

82. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE HEMELSE WEEMOED

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Geen moederhart werd ooit zo tot het uiterste gedreven als het Uwe.
Geen moederliefde werd ooit zwaarder beproefd dan de Uwe.
Sedert Uw ja-woord hebt U ons met schatten overladen.
Het besef van mijn tekorten en mijn onmacht om U te vergoeden, wurgt mijn hart.
Elke morgen geef ik U mijzelf als een bloempje, doch hoe vaak verwelk ik nog vóór de avond valt.
Elke morgen begroet ik U als een zonnestraaltje, doch hoe vaak word ik een wolk nog vóór de dag in Gods armen gaat rusten.
U leert mij voelen met Uw Hart. Uw eenzaamheid kwelt mij.
Mijn wereldse ik kan slechts tot U spreken, doch hoort niet de klanken van Uw Liefde.
Het kan U slechts uiterlijk aankijken, doch ziet niet de schittering noch de Tranen in Uw ogen.
Het ademt slechts lucht, doch ruikt niet het parfum van Uw Aanwezigheid.
Het spreekt slechts woorden, doch blijft stom voor de rijkdom der heilige gevoelens die de Geest in mijn ziel heeft gelegd en door Uw Aanblik ontsloten worden.
Uw roep wekt mijn eeuwige ik, dat mijn hart volmaakt voor U openlegt en alles begrijpt wat Uw Hart tot mij zegt. Het Mysterie overweldigt mij in mijn kleinheid. O Moeder, waarom ik? Wat ben ik méér dan zonden, tranen en onuitgesproken Liefde?
Welk liefhebbend kind gaat niet tot moeder wanneer zij roept?
De wereld poogt mij de ontmoeting met U te beletten, en ik dreig in mijn Liefde te stikken. Ware Liefde laat zich niet vergrendelen, doch wat zegt een mond nadat mensenogen U plots mogen aanschouwen? Hoe luider mijn hart schreeuwt, des te meer verstomt mijn mond.
Niet meer met woorden spreek ik, maar met uitbarstingen van een hart dat niet langer mij toebehoort.
Zie, o Moeder, de Vlam van Uw Liefde heeft mij ontstoken als een toorts. Ik ben nu zelf een Vuur waaraan Uw Hart zich kan warmen wanneer de kilte van de wereld het beklemt.
Tijdens de vervoering van Uw omarming torst mijn gemoed de schulden der wereld. Alle spot, minachting, verwaarlozing en liefdeloosheid uit gesloten mensenharten valt op mij als een kruis dat mij te gronde werpt. De vloedgolf van Uw Liefde breekt in mijn hart onvermoede dimensies van leven open, en vermoordt mijn ik door het dodelijk besef van mijn zonden, de distels die ik U en Jezus gaf terwijl U zo naar bloemen verlangde.
Alle Liefde die U wordt onthouden, vlecht zich als een doornenkroon om mijn lijdend hart. Alle bronnen van Uw Smarten vanaf de Boodschap tot in eeuwigheid trek ik in mijn armzalig wezen samen. Ik laat ze met mijzelf rouwmoedig aan Uw voeten neervallen. Doch het zwaard boort zich nog dieper naarmate de wederzijdse stroom van brandende Liefde tussen onze harten mij de onvolmaaktheid van mijn offergave laat beseffen.
Uw Hemelse gaven vervullen mijn hart met gelukzaligheid die niet van deze wereld is, en baren de weemoed van de ziel die haar onwaardigheid belijdt.
O Moeder van de Goddelijke Liefde, maak mij de genade waardig, opdat de pijn waarmee ik haar in mijn nietigheid ontvang, door Uw gezegende handen aan God kan worden aangeboden als een heilige offerande die Jezus’ Kruisoffer één ogenblik moge verkorten.


www.maria-domina-animarum.net

83. GROET AAN MIJN ENGELBEWAARDER

(Myriam van Nazareth)

Mijn lieve engelbewaarder, Gods geschenk aan mijn wereldse zwakheid, dichter bij mij dan mijn schaduw, met Liefde en dank groet ik U als mijn Hemelse broeder.
Elke morgen opent U mijn ogen opdat zij de wereld zouden waarnemen in een Hemels Licht.
Bid toch voor mij opdat ik heilig moge worden en mijn bestemming als kind van God moge bereiken.
Laat mij Uw hand voelen bij elke klip en op elk kruispunt op mijn levensweg.
Wees mijn schild wanneer de duivel de hand op mij wil leggen.
Verenig U met mij telkens ik bid, opdat mijn gebeden een engelachtige zuiverheid mogen verkrijgen.
Vul de onvolmaaktheid van mijn gebed aan, opdat het God waardig moge zijn en de wereld moge dienen.
Waak over mij wanneer ik in diep gebed en dood voor de wereld ben. Geleid mij dan veilig op de weg terug naar de lichamelijke tempel van mijn ziel.
Dank en loof God en Maria in mijn naam. Betuig Hen onophoudelijk de Liefde die mijn hart verteert doch die verdwaalt op de lange weg naar mijn mond.
Houd mij constant het Licht voor ogen, opdat de duisternis mijn ware bestemming niet aan mijn blik zou kunnen onttrekken.
Vervul mijn oren onophoudelijk met Uw zachte stem, opdat ik de luide schreeuw van het kwaad niet meer zou horen.
Spreek door mijn mond, opdat al mijn woorden lofzangen aan God mogen zijn.
Geef mijn lichaam de kracht die het nodig heeft om al mijn plichten en apostolaat te vervullen. Bid voor mij wanneer ik zwak, ziek of bewusteloos ben, en niet zelf kan bidden.
Laat mij vanavond onder Uw vleugels slapengaan, opdat de duisternis mij moge vinden als een heilig Licht.
Mijn lieve hemelbroeder, sterk mij in mijn stervensuur voor de laatste strijd, en leg mij aan Maria’s voeten neer, opdat mijn Voorspreekster mij met Haar allerzuiverste handen aan het Eeuwig Licht moge aanbieden.


www.maria-domina-animarum.net

84. GEBED TOT MARIA OM STEUN IN MIJN ZWAKHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wanneer ik Jezus, de gekluisterde Overgave, aanschouw, wordt het stil in mijn werelds gemoed.
Wanneer ik U, de zachtmoedige Liefde, aanschouw, breekt mijn hart om mijn zwakheid.
Hoe angstvallig wil mijn bloed in mijn eigen tempel blijven.
Al te vaak zijn menselijke overgave en Liefde kortstondige vlammen die doven op het ijs van het zelfbehoud dat de harten scheidt.
Telkens weer wil het vlees de harde weg omzeilen. Nochtans worden zachte paden onder regen tot modder waarin de ziel wegzinkt.
O Moeder, kom mij te hulp wanneer ik slechts op mijn onvolmaakte zintuigen vertrouw en, zoals ooit Thomas, de lamp van het Geloof laat doven.
Kom mij te hulp wanneer angst, gemakzucht of egoïsme mij, zoals ooit Petrus, verleiden om Hem te verloochenen Die mijn Bloedbroeder is.
Kom mij te hulp wanneer de prins van de materie mij, zoals ooit Judas, aan de Liefde tot Jezus wil ontrukken.
O Moeder, schenk mij de moed van Maria Magdalena opdat ik mijn eigen onreinheid moge bekennen, standvastig moge blijven in de bekering, en de Eeuwige Liefde van het Kruis moge zoeken boven wereldse en vergankelijke gehechtheden.
Schenk mij de moed van Veronica opdat ik de Liefde tot mijn naaste en tot God moge belijden, vooral wanneer zij alle schijn tegen zich hebben en de wereld hun gelaat heeft verminkt.
Schenk mij de moed van Johannes opdat ik God trouw moge blijven terwijl het kwaad schijnbaar hoogtij viert, en opdat ik U moge ondersteunen in Uw Smarten wanneer de wereld de Liefde vermoordt.
Schenk mij de moed van Jozef opdat ik de kracht moge vinden, Jezus en U te ondersteunen in Uw Werk van Liefde op aarde, en U Beiden te beminnen met de allerzuiverste Liefde.
O Moeder, schenk mij de moed om te delen in de volmaaktheid van Uw Onbevlekt Hart, God in mij geboren te laten worden en aan mijn wereldse gehechtheden te verzaken.

♥ ♥ ♥

Zwakheid is de mens eigen. Zij is geen zonde, zij is ook geen schande, maar zij moet ons er wel toe drijven om sterker te worden tegen alle bekoring en neiging tot zondigen. In onze zwakheid ligt onze kracht, want zwakheid brengt vaak lijden, en lijden is de munt waarmee wij de Verlossing van zielen kunnen betalen.


www.maria-domina-animarum.net

85. GEBED TOT DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS MARIA
OM ZUIVERING VAN DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onbevlekte Ontvangenis van de oneindige Goddelijke Liefde die de eeuwigheid bezielt, wil de mantel van Uw machtige bescherming over ons uitspreiden.
O Lelie uit de Tuin van alle Leven, beadem mij met de tedere bries van Gods kracht, opdat ik moge openbloeien tot een vlekkeloze bloem voor Gods Laatste Tijden.
O Allerzuiverste Maagd, moge de brandende Liefde uit Uw Onbevlekt Hart medeverlossers baren die het rijk van de satan onvruchtbaar maken.
O Moeder van onze Verlosser, bevrijd ons uit de greep van alle duistere machten die Jezus elk ogenblik opnieuw kruisigen.
O Bruid van de Heilige Geest, breng Licht in verduisterde geesten en Liefdesvuur in bevroren harten, laat de volheid der genade onze innerlijke leegte vervullen.
O Zoete Stem der laatste dagen, sluit onze zwakke oren voor de verdovende schreeuw der helse verleidingen.
O Koningin der Hemelse Schoonheid, schenk ons Uw ogen, opdat wij de lelijkheid der zonde zouden herkennen.
O schitterend Licht in onze wereldse duisternis, wek in onze ziel de Hoop op de Paradijsvreugden, opdat in ons de bloesems van het berouw mogen bloeien, waaruit de vruchten der bekering ontspruiten.
O Hemelse Leermeesteres, sterk ons in de toewijding aan U en de Heilige Drievuldigheid, en leid ons in de vernieuwing van onze doopbeloften tot verzaking aan alle kwaad, opdat de smet van de erfzonde ons niet langer zou tekenen.
O Koningin van de Eeuwige Liefde, reinig onze misleide harten van het gif van de haat. Moge de straal van de vurige Liefde uit Uw Onbevlekt Hart in alle harten een liefdewonde slaan, de enige wonde die ons sterker kan maken naarmate zij meer bloedt.
O zuivere Moeder van Barmhartigheid, bezegel de heilige band met Uw kinderen en sla een brug van rozen tussen alle harten, opdat de geur van heiligheid ons de weg naar U moge tonen.
Lieve Moeder Maria,
Schenk al Uw kinderen Uw zuiverheid naar ziel, geest, hart en lichaam, opdat wij zoals U in vreugde en overgave Gods wegen mogen volgen en ons voor eeuwig van de zonde mogen afkeren.


www.maria-domina-animarum.net

86. AANROEPING TOT AARTSENGEL MICHAEL

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Michaël,
Wil mij bijstaan opdat ik Uw en mijn Hemelse Meesteres Maria in volle overgave zou kunnen dienen, en noch de uitvoering noch de vruchten van mijn dienst ten prooi zouden vallen aan de bedervende invloed van duistere krachten.


www.maria-domina-animarum.net

87. GEBED VAN UITNODIGING AAN MARIA, MOEDER VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Terwijl winter heerst in de harten, en het kwaad zijn gevangenen telt, zie ik U, eenzaam zoekend naar geborgenheid, want het verlangen van het Licht is ongeduldig geworden.
Vele deuren zijn voor U gesloten gebleven. Andere werden geopend, doch door de macht van ongeloof en egoïsme vóór Uw verlangende ogen opnieuw gesloten. Wat is het Licht van Uw Gelaat pijnlijk voor verblinde ogen die voor de duisternis hebben gekozen. Zelfs het Godsgeschenk dat U draagt, opent geen sloten.
Als een Ster in de duistere nacht wenkt U de vlam van de Hoop in mijn begerige ziel.
Ik heb Uw kloppen gehoord. In Uw Aanblik heeft de Heilige Geest mijn hart begroet, en het is voor U opengegaan. Mijn ogen aanschouwen een Vuur dat geen schaduwen werpt, en Uw bedelaar herkent zijn lang verwachte Koningin van het Licht.
O Boodschapster van de Hemel, ik schenk U mijn huisje voor eeuwig. Vereer de tafel van mijn ziel met Uw Tegenwoordigheid, en niemand die mij bezoekt zal ooit nog honger lijden, want U draagt het Brood van Eeuwig Leven.
De warme gloed van mijn Liefde zal U omhelzen, en Uw Onbevlekte Schoonheid zal engelen en mensenzielen in mijn huisje uitnodigen.
De rozen van Uw Liefde en de lelies van Uw Zuiverheid zullen mijn tafel sieren tot het einde der tijden.
O Goddelijke Moeder, baar toch vannacht het Licht op het stro van mijn geestelijke armoede. Het zal schijnen in de duisternis, en Zijn uitstraling zal vele huisjes verlichten.
Moge de wereld zo de Hemelse Boodschap begrijpen en het Geschenk van het Licht aanvaarden.
Mogen Liefde en Vrede de nieuwe Lente aankondigen, en mogen alle lichtjes aan wie de geboorte is ontzegd, na Uw bezoek aanvaard worden in de warmte van verlichte harten.


www.maria-domina-animarum.net

88. GEBED VAN OVERGAVE AAN MARIA, MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De zwakheid der wereld heeft Uw Hart verscheurd en Jezus gedood.
Mijn zonden hebben de Witte Lelie in gewaden van rouw gehuld.
Als een zoenoffer leg ik mijn wenend hart voor U neer. Uit Liefde tot U heeft het de doodstrijd der zelfopoffering aanvaard.
O Moeder, gun Uw onwaardig kind slechts één blik, en het zal weer leven.
Uw donkere Mantel herinnert mij aan mijn bevlekte ziel. Ik kom er thans mijn hele leven in begraven.
Ik bied U mijn tranen van Liefde en medeleven met Uw Smartvol Hart als kleurloos bloed tot heiliging van zielen.
Uw kind is te zwak en te onwaardig om U bij de hand te nemen, doch het wil bij Moeder zijn, waar Zij ook gaat. Wil U mij daarom de hand reiken, ik zal U volgen op de Weg van het Kruis.
Zeer velen zullen ons toekijken, doch slechts weinigen zullen zien.
Uw Hemelse Schoonheid zal velen in het gezicht slaan, doch weinigen zullen begrijpen.
Zeer velen zullen ons bespotten en toeroepen, doch aller harten zullen stom blijven.
Ik wil de dwaas zijn die naast U loopt, tegen alle wereldse rede in, hunkerend naar de smart indien daardoor de Uwe wordt verlicht.
O Goddelijke Barmhartigheid, schenk mij toch de Tranen van Maria’s verdriet, stort de genade van Haar verscheurende Smarten in mijn liefhebbend hart, en laat mij sterven aan Haar pijn om de wereld, opdat Zij moge leven in de gelukzaligheid die toekomt aan Haar Die nooit de zonde heeft gekend.

♥ ♥ ♥

Als Moeder van Smarten is Maria een groot symbool van Verlossend Lijden. Sommige zielen zijn geroepen om Haar te volgen, in een eenwording van hart. Deze roeping is zeer genadevol, want zij nodigt de ziel aan de voet van het Kruis, de Boom die toegang geeft tot de Tuin der Hemelen.


www.maria-domina-animarum.net

89. GEBED TOT AARTSENGEL GABRIEL

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Gabriël,
Verkondiger van Gods Woord, Boodschapper van Gods Genade, Drager van de Goddelijke Liefde,
Vervul mijn hart met de blijheid die Maria in Uw tegenwoordigheid ten deel viel.
Versterk ook in mijn hart de Hoop, het Geloof en de Liefde van de ziel die weet dat God in haar geboren wil worden.
Zuiver mijn hart, opdat ook ik de woorden van Liefde en ontferming moge horen die God tot mij richt.
Zuiver mijn mond, opdat mijn ja-woord moge klinken met de Liefde, de overgave en het vertrouwen van dat van mijn Hemelse Moeder.
Neem de belijdenis van mijn bereidheid veilig met U mee, opdat mijn Vader mij waarlijk tot de Zijnen moge rekenen.


www.maria-domina-animarum.net

90. AKTE VAN HUWELIJK MET DE GEKRUISIGDE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Ik heb U in de kribbe gezien, en ik wist dat wij voor elkaar bestemd waren.
Ik heb Uw verlangende ogen gezien, en mijn hart is U gevolgd.
Ik heb Uw zachte stem beluisterd. Zaligsprekingen en huwelijksaanzoeken liet zij horen. Liefde behoeft slechts weinig woorden in een hart dat oren heeft.
Nu hangt U in de mensenharten te sterven, wachtend op een laatste kus van aanvaarding. Ik zie de striemen en hoor Uw kreunen. Ik heb begrepen. U bent bezweken onder de nimmer aflatende betuiging van Uw Liefde voor mij. U hebt Uzelf gegeven opdat wij voortaan samen door het leven zouden gaan.
In wanhoop boort de late kreet van mijn Wederliefde zich een weg door Uw Hart, waaruit nu de Wijn vloeit waarop weldra onze bruiloftstafel wacht.
Het is volbracht, het Verbond is bezegeld voor goede en slechte dagen.
O laat mij Uw handen losmaken, opdat ik ze met mijn bruidsschat kan vullen.
Laat mij Uw voeten losmaken, opdat U mij kunt voorgaan naar het Huis waar wij samen zullen wonen tot het einde der tijden.
Laat mij U van Uw kroon bevrijden, want Uw koningschap in mijn hart is niet van deze wereld.
Ik heb Uw geschenken ontvangen, en geef U op mijn beurt alles wat ik heb. Ik zal U omarmen, de eenzaamheid is voorbij. Het Brood, de Wijn en de Liefde van de Eeuwigheid rusten nu op mijn schoot.
Rust zacht, o Tempel van Liefde. Op de derde dag zullen wij samen verrijzen voor een Leven in Heerlijkheid.


www.maria-domina-animarum.net

91. SMEEKGEBED TOT MARIA, MOEDER VAN BIJSTAND

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Moeder van alle tijden, U Die alle harten bezielt, tot U smeek ik om leniging van de nood van mijn medemens.
O Moeder van Smarten, ontferm U over hen die verdrietig zijn en onder hartenpijn gebukt gaan. Richt hen op, opdat zij de Kelk kunnen ledigen tot redding van zielen.
O Middelares van alle Genaden, ontferm U over hen die ziek zijn naar lichaam of geest. Geef hen de kracht opdat hun kruis zegevierend moge zijn.
O Medeverlosseres, ontferm U over de zielen in het vagevuur. Leid hen de Eeuwige Gelukzaligheid binnen.
O Voorspreekster, ontferm U over hen die in staat van doodzonde leven. Spreek slechts één woord, en hun ziel zal niet verloren gaan.
O Moeder Gods, ontferm U over hen die God negeren of Zijn Bestaan ontkennen. Schenk hen de Wijsheid en de moed om hun hart te ontsluiten voor de Adem der Eeuwigheid.
O Onbevlekte Koningin, ontferm U over hen die de zonde tot hun levensweg hebben gemaakt. Wil hen leiden naar de zuiverheid die God voor hun ziel had voorbestemd.
O Schrik der duivelen, ontferm U over hen die bewust of onbewust instrument van het kwaad zijn. Moge Uw Liefde hen aan de slavernij van de satan ontrukken.
O Moeder van de Kerk, ontferm U over hen die de H. Eucharistie verzuimen of Jezus met onverschilligheid ontvangen. Geef hen de honger naar het Brood van Eeuwig Leven en de dorst naar het Bloed van hun Verlossing.
O Troon van Wijsheid, ontferm U over hen die het materiële tot hun god hebben gemaakt. Open hun verblinde ogen voor de eeuwige Waarden.
O Koningin van de Liefde, ontferm U over hen die slechts voor zichzelf leven. Leg de naastenliefde en de zin voor onbaatzuchtig dienen in hun hart, opdat zij tot instrument in Gods handen zouden worden.
O tedere Moeder, ontferm U over de eenzamen. Mogen zij Uw Moederlijke Aanwezigheid voelen, opdat zij zouden weten dat zij de weg naar God niet alleen gaan.
O Koningin van de Vrede, ontferm U over hen die lijden onder oorlog of onvrede in hun omgeving. Doordrenk hen met Uw zachtmoedigheid, opdat zij het pantser van de haat kunnen doorbreken.
O Bron van onze blijheid, ontferm U over hen die neerslachtig of teleurgesteld zijn. Beziel hen met het Vuur van Uw Hart, opdat de kilte uit hun leven moge wijken.
O Moeder van de armen, ontferm U over hen die de ellende en het gebrek niet meer aankunnen. Open hun hart voor de onmetelijke rijkdom van de ziel die zich in Uw handen overgeeft.
O Barmhartige Moeder van Bijstand, ik vertrouw U alle harten en zielen toe die in duisternis gehuld zijn. Mogen zij in Uw Tegenwoordigheid vertrouwen dat achter de wolken het Ware Leven op hen wacht.


www.maria-domina-animarum.net

92. HULDE AAN MARIA, ONZE MORGENSTER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hemels Licht op donkere wegen, U hebt verdwaalde zielen de weg naar de Hemel teruggegeven. In dankbaarheid kussen mijn ogen Uw lichtende sporen op het pad van de deugd dat zo weinige mensenvoeten ten einde toe hebben betreden.
Onze ongehoorzaamheid baarde satans rijk op aarde; Uw gehoorzaamheid baarde het Rijk van Christus.
Onze hoogmoed verdreef ons uit het Paradijs; Uw nederigheid legde de weg naar de Hemel weer open.
Onze haat verwoest de eenheid die God tussen onze zielen heeft voorzien; Uw Liefde heeft Hem aanvaard, gedragen en afgestaan Die de menselijke kudde op één weide wil verzamelen.
Onze zelfzucht heeft onze ziel tot gevangene van wereldse schijnbehoeften gemaakt; Uw zelfverloochening heeft ons de Weg der Bevrijding gebaand.
Onze hebzucht heeft onze harten in armoede gedompeld; Uw totale onthechting van alle bezit toont ons de weg naar de eeuwige rijkdom van de ziel.
Ons ongeloof heeft onze ogen verstrikt in wereldse afleidingen die God geen plaats meer geven; Uw godsbewustzijn leert ons, in blijde verwachting onze blik op de Hemel gevestigd te houden.
Zo velen onder ons willen kinderen van de duisternis zijn; U wilde voor ons de Moeder van het Licht worden.
O Morgenster Die de nacht der zielen openbreekt, wees mij tot Gids wanneer de zon in mijn hart dreigt onder te gaan en wolken mijn blik op God versluieren.

♥ ♥ ♥

De Morgenster moet U zien als een symbool voor de aankondiging van het Licht. Maria heeft Jezus, het Licht der wereld, gebaard, en kondigt ook in elke individuele ziel het Licht, de nieuwe dageraad, aan, wanneer deze ziel zich helemaal aan Maria overgeeft om haar duisternis door Haar te laten overwinnen.


www.maria-domina-animarum.net

93. LOFPRIJZING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Gloed uit duizend zonnen, geen bevroren hart houdt stand nadat Uw voet het heeft betreden.
O Licht uit duizend sterren, geen blinde ogen verliezen meer de Weg nadat ze U hebben aanschouwd.
O Klank als van duizend engelen, geen gekwelde oren blijven nog onverschillig nadat ze Uw stem hebben gehoord.
O Tederheid van duizend moederhanden, geen ziel blijft onbewogen nadat U haar liefkozend het Kruis hebt getoond.
O Macht oneindig groter dan deze van duizend demonen, geen duivel die niet siddert bij het horen van Uw zoete Naam.
O Geur als van duizend bloemen, geen stank van zonde die niet wijkt waar Uw adem deint.
O Hemelse Meesteres Maria, duizend maal heb ik mezelf aan U gegeven, geen vezel van mijn hart en ziel die U niet toebehoort.


www.maria-domina-animarum.net

94. GEBED VAN HUWELIJK VAN DE ZIEL MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Bruid van God en Huwelijkskamer van het Eeuwig Verbond tussen het Woord en de mens.
Bij mijn schepping voorzag de Vader in mijn hart een geheim vertrek voor mijn intieme ontmoeting met het Allerheiligste.
Onder het Kruis gaf de Zoon U de sleutel, en ik nam U bij mij op.
In de duisternis van de nacht hebt U het voor mij ingericht, doch het pad erheen bleek moeilijker dan enige uitwendige weg die mijn voeten ooit betraden.
Onder een regen van genadebloemen brak de dageraad van mijn ziel aan, en onder een vloedgolf van Licht hebt U de deur voor mij geopend.
O Maria, vóór alle eeuwen voorbestemd als Tabernakel van Gods Lichaam en Bloed, doordat U in mij bent, ben ik in U. In de geheime kamer van mijn hart roept U mij tot de intieme versmelting waartoe ik ben voorbestemd, en die aan de wereld van het zichtbare onttrokken moet blijven.
Ik vind haar terug als een oneindig paleis, doorstraald met Goddelijk Licht en verwarmd door Uw verlangende Liefde. Doch ik kan haar niet altijd betreden, want wereldse ballast maakt mij soms te groot voor een ruimte die slechts plaats biedt voor heiligheid.
O mijn Hemelse Geliefde, volmaakt in de deugden, kus mijn ziel opdat ik mij zuiver en klein in Uw armen kan werpen. De zachte aanraking van Uw heiligheid heeft mij aan U verslaafd.
Geef dat mijn verlangen naar de bloemen van de Geest uit Uw geheime Tuin mijn trouw aan Uw Liefde bestendigt.
Bij herhaling kwam U om mijn hart vragen. In de vervoering van Uw aanraking heb ik het U in bezit gegeven. Ontroof het nu voorgoed aan de wereld, en werp het in het Vuur van Uw Liefde tot het zelf nog slechts Liefde is, in gelijkvormigheid aan het Hart van de Heilige Drievuldigheid waaruit U bent voortgekomen.
Moge het Liefdesvuur in mijn hart oplaaien tot zijn Vlammen de Uwe raken, tot volmaakte en tijdloze vereniging.
Voltrek ook in mij het huwelijk van de in God verenigde zielen, opdat ook in mij Jezus geboren moge worden.
Moge ik voor eeuwig U alleen toebehoren, om alleen van God te zijn.

♥ ♥ ♥

Wanneer U een volkomen eenwording met Maria betracht, kan Zij door de genadewerking Zichzelf in zo hoge mate in U tot uitdrukking brengen, dat in spiritueel opzicht gesproken kan worden van een 'huwelijk': Dit is ook wat ik versta onder 'Hemelse Bruiloft'.


www.maria-domina-animarum.net

95. SMEEKBEDE OM MARIA’S LEIDING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Stralende Poort waardoor het Hemels Licht op mij neerschijnt, op Golgotha heeft het Lam der Liefde mij aan U gegeven.
Zie, ik kom, om mijn hand in de mij toegestoken Moederhand te leggen, want de eeuwige Zon is voor mij opgegaan.
Met U wil ik 'ja' zeggen tegen het kruis, de beproevingen die mij zuiveren van alle wereldse gehechtheden. Moge mijn 'ja' de akker zijn waarop in mijn ziel de heiligheid wordt gezaaid.
Ik ontledig mijzelf onder Uw ogen en word tot niets, doch mijn hart ervaart hoezeer U zelfs het niets bemint.
In Uw handen beveel ik mijn geest, opdat geen enkele gedachte of indruk mijn betrachting van de totale eenheid met U en God zou verstoren.
O Moeder, leer mij zoals U te leven in totale afhankelijkheid van God, geheel open voor de zuivering en Verlossing van mijn ziel. Omhul haar met Uzelf, zij wordt zo mooi wanneer ze Uw kleed draagt.
Vergun mij dat elk van mijn handelingen en woorden gesteld en gesproken wordt in vereniging met U. Moge ook ik in alles slechts door de Heilige Geest bewogen worden.
Bekom mij, zoals U, het vermogen tot onophoudelijk liefhebben. Dan zal geen pad mij te steil zijn, geen weg onbegaanbaar, en geen pijn mij nog kwellen. Wanneer U mijn hand met de Uwe omklemt, voel ik het warm bloed van de Liefde stromen.
Baken van Hemels Licht, hou mijn ogen op de Poort gericht, opdat zij het Heil mogen aanschouwen en ik nooit meer zou verdwalen.

♥ ♥ ♥

Waarom is het genadevol, Uzelf onder Maria’s leiding te plaatsen? Omdat Zij de volmaakte ziel is, in rang van heiligheid alleen door God overtroffen. Maria is bestemd om Leidster, Gids en Meesteres van de mensheid van alle eeuwen te zijn. De engelen hebben Haar als hun Meesteres aanvaard omdat zij in Haar hun Meerdere erkenden. Heiligen hebben in visioenen geschouwd hoe de engelen zich bij de Kroning van Maria in de Hemel vóór Haar voeten neerwierpen in eindeloze lofprijzing, verering en zelfvernedering. Engelen zijn wezens die volkomen vrij zijn van zonde. Wie is dan de mens, dat hij Maria niet tot zijn Meesteres zou erkennen? Maria is de onfeilbare weg naar volmaaktheid en heiligheid, een weg waartoe elke mens geroepen is. U toewijden aan Maria, betekent U onder Haar leiding stellen, zonder enige voorwaarde of beperking. Het loon voor de zelfvernedering aan Maria’s voeten is de Eeuwige Gelukzaligheid, waarvan Zij U reeds in dit leven voorsmaakjes kan vergunnen. Zij bezit daar de macht en de Liefde toe.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed uit januari 1999 is de vrucht van een diepe extase met een prachtig visioen, in hetwelk Myriam in symbolische beelden het Hart van de Koningin des Hemels werd getoond. Na het visioen stond Maria toe, onder Haar begeleiding iets van het aangrijpende dat was getoond, in een mystiek gebed tot uitdrukking te brengen, wat in het licht van dit onvatbare een buitengewone uitdaging leek. Zonder de hulp van de Moeder Gods zou dit nooit zijn gelukt.

96. EERBETOON AAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Terwijl voor mijn ogen de wereld zich sluit, voel ik mij opgenomen worden in Uw Onbevlekt Hart, waar het Bloed is ontsproten dat mij heeft verlost.
Het is het heiligdom van de Goddelijke Liefde, het Toevluchtsoord voor mijn gekwelde mens-zijn.
In Uw Hart klopt de ziel van de Heilige Drievuldigheid, Die U aan mij heeft gegeven als het Meesterwerk van Haar Liefde en Barmhartigheid.
Als een veelkleurig raam geeft Uw Onbevlekt Moederhart de stralen van Gods Gaven aan mij door in tederheid, opdat mijn zo breekbare ziel ze zou verdragen. Ik begrijp nu dat U alles met mij wil delen, doch de opgaande Zon verblindt vooral de stoutste ogen.
Op Uw tedere uitnodiging betreed ik Uw heiligdom, dat Weefsel van Smart en Vurigheid dat slechts de Schepper Zelf doorgrondt.
Het ontsluit zich voor mijn geestelijke blik als een Goddelijk Mysterie, versluierd door een onstoffelijk gordijn van gouden stralen, waarachter de eeuwigheid mij in volmaakte stilte met Vrede beademt.
Ik word er teder omhelsd door de vleugels van de Geest, Uw Bruidegom, Die mijn ogen opent in vervoering.
Ik vind er de Hemelse Akker waarop het Gouden Koren rijpt, dat wacht op de zielen die gesterkt Gods Rijk tegemoet willen treden.
Ik zie er een Tuin waarin de deugden bloeien als veelkleurige bloemen die geen mensenogen ooit aanschouwden. De Heilige Geest verstuift hun zaad op de winden van mijn beproevingen.
Ik vind er alle Hemelse Vreugde die opwelt uit de Bron en mij overspoelt in zoete golven van Gelukzaligheid. O Vader, met welke steen heeft de erfzonde mijn ziel voor Uw Liefde toegedekt.
Ik vind er het Bed waarop alle menselijke smarten tot rust komen. Zij worden er met Uw onbegrensde Liefde doorstraald en gemaakt tot een offergave tot mijn Verlossing.
Ik vind er de Schatkamer der Goddelijke Genaden, Hemels water van Leven voor de rozen waarmee U Zelf in mijn ziel een tuin hebt aangelegd.
Ik vind er de Begraafplaats van al mijn zonden. Zij verteren er in de bodem van Gods Barmhartigheid, bestrooid met de bloemen van Uw Voorspraak en gezegend met Uw heilige Tranen.
Ik vind er de Wachtkamer van het Paradijs, en begrijp dat wie U liefheeft, nooit alleen zal zijn op zijn reis naar God.
O Onbevlekte Moeder, mag ik voor eeuwig rusten in Uw Hart, waar geen stormen woeden en de grote misleider mij niet kan raken.
Vergun mij, tot glorie van de Drie-Ene God, dat de uitingen van mijn zwakheid Uw volmaakte Liefde nooit beschamen.


www.maria-domina-animarum.net

97. GEBED VAN EENHEID MET MARIA ONDER HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De zoete Vrucht van Uw Schoot heeft Zijn laatste reis ondernomen, en wij zijn Hem gevolgd.
De Berg der zonden leek eindeloos. Op zijn top wordt het Kruis, de Boom der Getuigenis, in het stof neergelegd om zich met de aarde te verzoenen.
Ik zoek Uw nabijheid. Hier staat de zonde naast de vlekkeloze Reinheid, doch door de Barmhartigheid worden U en ik één, want waar Licht straalt, wordt de duisternis onzichtbaar.
Uw Tranen branden zich een weg naar mijn hart, dat nu met het Uwe versmelt.
De Eeuwige Hogepriester is van Zijn Gewaad ontdaan. Doch ze herkennen Hem niet, want ze weten niet wat ze doen. Ze dobbelen erom, want voor wie in duisternis rondwaart, is haat en zonde een spel.
Voor onze ogen is de Bron van alle Licht tentoon gespreid, doch ons eengeworden hart gaat doorheen de donkerste nacht.
De wind van het verval is tot een storm aangezwollen, wij aanschouwen de zieltogende Zon, en in ons hart regent het tranen.
O Moeder, naarmate de duisternis dichter wordt, wijkt mijn blindheid. Ik betreur al mijn zonden. Mag ook ik, op Uw Voorspraak, met Hem in het Paradijs zijn?
Het Lam vertrouwt mij toe aan Uw hoede. Ik ben nu voor eeuwig de Uwe. Ik weet nu dat de Vader mij in het uur van mijn dood niet zal verlaten.
Want zie, de schaduw van de dood doolt om mij heen. De vruchten der Genade lijken wel uitgedroogd. Mijn Goddelijke Broer dorst naar Liefde en naar zielen. De mens drukt Hem slechts, vanop een afstand, bitterheid op de lippen.
O Maria, hoe zou ik dit doorstaan zonder U aan mijn zijde?
Het is volbracht. In de Mensenzoon voltrekt zich het ultieme Mysterie. Hier zwijgt zelfs de ziel. Zij ondergaat slechts, en herinnert zich in weemoed haar oorsprong.
Bij de lansstoot breekt ons hart van droefheid om de duisternis die de zielen als een modderstroom verzwelgt.
Jezus heeft Zijn laatste woorden gesproken. Mijn hart wil samen met U sterven, en daardoor voor eeuwig leven. De Heilige Geest spreidt Zijn Vleugels over het Kruis uit, en neemt de Verlosser met Zich mee.
De Hemelse Korenaar heeft Zijn Graan ter aarde gestort om er rijke velden voort te brengen, maar de distels zullen het niet aannemen.
O Moeder, ontsluit voor mij het Mysterie dat wij samen hebben beleefd, opdat mijn woorden en gedachten, mijn doen en laten geen nieuwe spijkers worden in Gods Heilsplan.


www.maria-domina-animarum.net

98. GEBED VAN VERENIGING MET DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Eeuwige Fakkel van het Goddelijk Vuur, Uw Hemelse Bruid heeft mijn hart ontstoken aan de Vlam van Haar Liefde. In zoete pijn levert mijn brandend hart zich over aan de smeltoven van de heiligmakende deugden die Moeder voor mij heeft bereid.
Wees mijn Gids in de Lusttuin van Maria’s Onbevlekt Hart, waar Uw zon nooit ondergaat en mijn Middelares Uw Gaven als bloemen uitdeelt aan de ziel die Haar lokroep beantwoordt.
Leid mij naar de Bron van de Wijsheid, en was er mijn ogen met de wateren van de versterving, de boete en de offervaardige Liefde, opdat ik de Boom van de Eeuwige Waarheid moge schouwen, wiens vruchten de ketenen van de slavernij van mijn ziel zullen verbrijzelen.
Bevrijd mijn tong uit de boeien van deze kerker van ballingschap, opdat zij uiting kan geven aan de indrukken uit het ongerept Rijk der zuivere schoonheid, waarmee Uw Onbevlekte Bruid mijn wezen streelt. Nog zijn mijn liefdesgezangen geen lofprijzingen doch beledigingen aan Gods grootheid.
O Vuur van kracht en vernieuwing, verlos mij uit de kwelling van mijn werelds onvermogen. Mijn stomheid maakt de brandende Liefde tot een foltering. Zonder Uw bezieling is het verlangen mijn enige gebed.
Uw Hemelse Bruid heeft mij in Haar armen gesloten en maakt mij trouw aan Uw inwerking. Doop mij op Haar Voorspraak met het Vuur van Eeuwig Leven.
Bewaar in mijn hart de paradijsvreugde van de vereniging met Maria, opdat ik alle lijden in blijmoedigheid moge offeren als brandstof voor het Vuur waarmee U de wereld zuivert en de geesten bevrucht.
Zie de glans van Maria’s merkteken in mijn arme ziel. Zij heeft er de lamp aangestoken waaraan Christus de Zijnen herkent.
Kom, o geliefd Vuur der heiliging, en voltrek in mij Uw Huwelijk met de Koningin van Hemel en aarde, opdat ook ik weldra Jezus aan de wereld moge schenken.

♥ ♥ ♥

De betrachting van eenwording met de Heilige Geest is een kind van het verlangen naar heiligheid. Dit verlangen wordt door Maria in Haar toegewijden fel aangewakkerd, soms in zodanig hoge mate dat het tot grootste drijfveer van hun leven wordt. Een vurige Liefde tot Maria brengt als vanzelf een vurige Liefde tot de Heilige Geest met zich mee, want God heeft Hen tot eenheid bestemd.


www.maria-domina-animarum.net

99. DANKGEBED OM MARIA’S LEIDING IN DE SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Waar Hemel en aarde elkaar raken, hebben mijn ogen Uw bedroefde blik ontmoet.
Ten koste van welke prijs hebt U aanvaard, mijn Moeder te zijn.
Het Zwaard in Uw Smartvol Hart is aangescherpt aan de slijpstenen van mijn zonden, onverschilligheid en ondankbaarheid.
O Moeder, hoezeer leggen stormen mijn zwakheden bloot. Geen vrucht aan mijn boom krijgt de kans om te rijpen, als U ze niet tegen wind en ontij beschermt. Laat mij niet los, ik wil niet vergaan vóór ik de Haven heb gezien.
Als een orkaan van bevrijding raast nu Uw Liefde door mijn hart. Zij zuivert er de lucht, opdat mijn ziel zou kunnen ademen.
Mijn hart voelt Uw pijn en Uw vreugde.
Mijn ogen huilen Uw Tranen.
Mijn handen zegenen met Uw tederheid alles om mij heen.
Ik ben met U één geworden. Weet de wereld dan niet dat ik Uw wegen moet gaan?
De gesel van de wereld is op mij neergekomen, doch hij heeft mij niet verscheurd. Ik heb niets dan Liefde gevoeld, want bij elke slag zag ik Uw ogen.
Vele van Uw kinderen komen niet meer naar Huis. Ik heb Uw droevige verzuchtingen in mijn hart gehoord, en heb mijn kruis opgenomen, want slechts wanneer ik mij door de wereld laat veroordelen, kunt U mij begeleiden naar de Hemel boven Calvarie.
Opdat mijn ziel straks in het wit gewaad van de zuiverheid kan verrijzen, moet ze nu van haar aardse kleren worden ontdaan. In kinderlijke overgave laat ik mij door U bekleden met de gewaden van de boete, de offerzin en de Liefde.
Zoals een moeder haar kind toedekt voor de nacht, legt U mij met een onaardse zachtheid op mijn kruishout neer, want ook over de Schepping is de avondschemering ingetreden.
Mijn lichaam kreunt, mijn geest is in rouw om de dood van de zielen, doch mijn hart zingt in dank om Uw Liefde die mij bij elke val heeft ondersteund.
Ik weet nu dat ik na mijn laatste smart in Uw armen genomen zal worden en in Uw Schoot terug zal keren, waar U mijn wonden zult zalven met Hemelse balsem, opdat ik ook de allerlaatste weg met U zou kunnen gaan.

100. AVONDGROET AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik deze nacht in Uw Moederschoot rusten.
Wil er mijn ziel wassen van alle smet die de voorbije dag haar heeft toegebracht.
Wil er mijn hart genezen van elke wonde die deze dag er heeft geslagen.
Wil er mijn geest bevrijden van elk trauma waarmee deze dag hem heeft verstoord.
Plant deze nacht in mijn hart de rozen van Uw Liefde en de lelies van Uw zuiverheid, opdat zij morgen onder de ochtendzon kunnen ontluiken, onder de middagzon kunnen bloeien, en hun zoete en heilige geur onder de avondzon U moge eren.
O Moeder, wil mij deze nacht in Uw Moederschoot vormen en kneden zoals U er ooit Jezus hebt gevormd, en wil mij morgenochtend voor de wereld baren in een grotere gelijkvormigheid aan Hem en U dan ik vandaag heb bezeten.

♥ ♥ ♥

Ik vraag Maria om in Haar Moederschoot te mogen rusten tijdens de nacht. Dit is een symbool voor wedergeboorte uit Maria, om naar volkomen heiligheid te worden gebracht. Maria’s Moederschoot is de plaats waar ook Jezus werd gedragen in voorbereiding op Zijn geboorte als Mens. Zo wordt Maria ook een 'Tabernakel' genoemd: de allerheiligste plaats waar God huist.


www.maria-domina-animarum.net

101. SMEEKGEBED TOT MARIA, MIDDELARES VAN ALLE GENADEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Haard van Liefde en Moederlijke Tederheid, in kinderlijke Liefde tot Uw lijdend Hart smeek ik U, reik mijn zusters en broeders Uw reddende hand, en bevrijd hen uit de poel van de ondergang. Spreek Uw woord, en de zielen zullen leven.
Bekom voor de verduisterde zielen een straal van het oneindig Goddelijk Licht dat U zo overvloedig heeft doordrongen.
Stort Uw brandende Liefde in elk mensenhart, opdat alle zonde en onverschilligheid moge verschroeien tot as die door de heilige winden van de Geest uit ons midden wordt verbannen.
Bekleed Uw kinderen met Uw zuiverheid, opdat zij de zonde zouden ontvluchten en een krans van Licht om deze wereld kunnen leggen.
Bekom voor de dwalenden de Goddelijke Wijsheid, opdat zij niet langer verblind zouden worden door het tegenlicht uit de lamp van dood en verderf.
Ontsteek in de zielen de ware Godsvrucht, opdat zij zich uit de ketenen der wereld kunnen bevrijden en het ware goud als hun enige rijkdom zouden betrachten.
Bekom voor Uw kinderen de deugd van de Hoop, opdat zij elke dag hun leven in dit land van ballingschap blijmoedig tegemoet zouden zien, en zin zouden vinden in het lijden.
Leid al Uw kinderen elke dag naar de Tafel van Barmhartigheid, en geef hen het Brood te eten dat hun uitgehongerde zielen zal redden van de eeuwige dood.
Bekom voor Uw kinderen inzicht in de veelzijdige misleiding waaraan zij ten prooi zijn, en voer hen met Uw zachte Moederhand naar de bekering.
O Machtige Moeder, U wordt niets geweigerd, moge op Uw Voorspraak de Hemel zich openen boven al Uw kinderen, opdat de Geest in elke ziel de kiem der heiligheid kan bevruchten.

♥ ♥ ♥

Zodra men zich totaal aan Maria heeft toegewijd, mag men niet te zwaar meer tillen aan de opinies van mensen, want de duivel gebruikt mensen om verwarring en onvrede te stichten, en hij doet dat met des te listiger methoden naarmate de roeping van diegene die hij wil vernietigen, voor hem gevaarlijker is. Als een opinie écht door de Hemel geïnspireerd is, zal Maria Zelf dat aan Haar toegewijde laten voelen, want Zij zal haar/hem het vermogen van onderscheiding verlenen.


www.maria-domina-animarum.net

102. ZELFOFFERANDE IN DE TEMPEL VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mijn ziel werd dorstig geboren, doch de woestijn der wereld kon haar niet laven.
Als een frisse bron verschijnt U in mijn hart, en leidt mij naar de Tempel van Uw Onbevlekt Hart, de Fontein die het Water van Eeuwig Leven aan de mensheid schonk.
Gedreven door de Geest, deinend op de Bries der Belofte, overschrijd ik de drempel naar Uw wereld, en schud er het aardse stof van mijn voeten.
In Uw Tempel van Hemelse Volmaaktheid worden mijn wereldse gewaden mij tot last, want ik vind er de eeuwige warmte en geborgenheid in Uw Liefde en deugden.
Mijn ziel wordt er gewassen in Jezus’ Bloed en voor eeuwig getekend met het Kruis der Tegenspraak.
Ik schouw Uw heiligdom der zoete Smart. Teder wordt mijn hart er doorboord met het zwaard van Uw smeken om mijn offer, en bloedt er leeg aan alles wat mij van God verwijdert.
Tranen van Liefde kondigen de doodstrijd aan van de wereld in mij.
O Moeder, deel met Uw kind de doornen van Uw Smartvol Hart. Ik schenk er U rozen voor in de plaats. Slechts wanneer Uw Hart vreugde om mij kent, wil ik leven.
In een zuil van Vuur stort de herscheppende Geest Zich zegenend over mij uit, en versmelt mijn wezen met dat van Zijn Bruid.
Uw ziel omhult mij als een kleed van Lelies, en als uit Uw mond wellen uit de vuuroven van mijn hart mijn gebeden van Liefde en overgave als vlammen op.
Op Uw aanraking laten mijn handen de wereld los. Uw Hart geeft nu leven aan mijn bloed, dat mij niet langer toebehoort. Uw zachte stem roept mij naar Uw Offerplaats, de wachtkamer van de Hemel.
Nu ik U aanschouw, is mijn 'ja' niet meer van deze wereld. U weet dat ik U volkomen toebehoor.
O Moeder, aan Uw hand bestijg ik mijn Calvarie op de trappen die leiden naar het Altaar van Uw Moederhart, de Vlammenzee waarin ook ik in zoete overgave geofferd zal worden als losprijs voor zielen.
Op Uw Voorspraak zal de Hemel zich boven ons openen en mij verteren.
Uit U ben ik herboren, in U wil ik naar mijn Schepper terugkeren, want door U hebben het water van de ziel en het Vuur van het hart zich voor altijd in mij verenigd.


www.maria-domina-animarum.net

103. SMEEKBEDE TOT MARIA, KONINGIN VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Terwijl een onpeilbare duisternis de groei en het leven van de kinderen van het Licht bedreigt, reikt mijn ziel naar U, volmaakt Venster op de God van Licht en Leven. Nog is het middernachtelijk uur niet aangebroken, doch in mijn hart gloort reeds de dageraad van de Koningin van het Licht.
Het Licht omhulde Uw ziel bij Uw Onbevlekte Ontvangenis. Geen schaduw kon ooit enig plekje van Uw Wezen voor God afsluiten, want waar de Zon huist, kan geen duisternis zijn.
Het Licht vervulde Uw hele Wezen bij de Blijde Boodschap, toen de Geest het Kind van de Zon van alle Leven aan Uw Tuin van Hemelse Deugden toevertrouwde.
Het Licht straalde uit U in de Geboortegrot van Bethlehem, toen U voor het stervend godsvolk de Korenaar en de Druiventros baarde.
Het Licht schitterde tussen Uw Hart en Jezus’ Hart op Golgotha, waar de alles verblindende straling der Liefde doorheen parels van Tranen en Bloed regenbogen van Hoop over de wereld spande.
Het Licht nam U in Zich op bij Uw glorierijke Tenhemelopneming, kroonde U tot Koningin van het Rijk van zon, maan en sterren, en schonk U alle macht over de duisternis.
O Moeder van alle Hoop, zie neer op de verdorde mensenharten, als rozenknoppen gesloten door de veelvuldige regen van de wereld.
Mijn Koningin van de Liefde, U bent de strelende Middagzon Die rozen opent, opdat zij ontvankelijk zouden zijn voor het Licht dat Leven geeft.
Zie neer op de verpeste zielen, als lelies afgeknakt onder het razen van de winden der zondige duisternis.
Mijn Koningin van de Zuiverheid, de tedere aanraking van Uw gezegende handen richt gebroken stengels op, opdat hun bloemen de geur van heiligheid kunnen verspreiden, die God behaagt.
O Maria, maak mij tot een pad van rozen en lelies, waarop U naar mijn naasten toe komt om hun hart te bevruchten met het Licht van Uw Liefde en hun ziel te doordringen van het Licht van Uw zuiverheid.
Schitterende Koningin, het uur van mijn getuigenis is aangebroken. Met de Liefde die U in mijn hart hebt gestort, zaai ik sterretjes van Hoop in donkere luchten. Maak mij nu tot Uw antwoord op de duisternis die de wereld van mijn God bedreigt met de eeuwige dood.


www.maria-domina-animarum.net

104. GEBED TOT MARIA, VOORSPREEKSTER BIJ GOD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hemelse Brug tussen onze vergankelijke zwakheid en de Eeuwige Barmhartigheid. Hoezeer zalven de uitstortingen van Uw brandend Moederhart Gods oor wanneer de zonden der wereld ten hemel schreeuwen.
Als een kostbare parel bergt U in de Bloem van Uw vlekkeloos Hart mijn ziel, die Jezus’ Lijden en Uw Moedersmarten heeft veroorzaakt.
Ik heb de Liefde gedood, doch de Liefde stond uit de dood op om mijn dwalende ziel tot het Ware Leven te roepen.
O volmaakte Vrucht van de Drie-Ene God, mijn hart bezwijkt onder het liefdevol vertrouwen waarmee U in mij naar sporen van Geloof, berouw en Liefde zoekt opdat U bij God Uw bevrijdend woord voor mij zou kunnen spreken.
Uw gezegende Mond herbergt de sleutel tot de ketenen der veroordeling waarmee de satan mijn besmette ziel aan zich vastkluistert.
Gouden Stem uit het Paradijs, Uw zoete woorden voor Gods Aanschijn verdrijven de bitterheid van mijn zonden. Geen klank is bij de Vader van Barmhartigheid machtiger dan deze van de zachte Stem die de zielen hielp bevrijden door het ja-woord.
Aan Uw allerreinste handen vertrouw ik alle ballast toe die mijn hart en ziel bezwaart. In kinderlijke overgave aan U verlang ik naar de ontmoeting met mijn Vader in de Biecht, het heiligend Bad der Hemelse Liefde, en laat er mijn mantel van Eeuwig Leven door U wassen.
O laatste Redmiddel voor mijn zwakke ziel, herinner mij aan alles wat mijn verzoening met God in de weg staat.
In Uw Hart giet ik in deemoed al mijn woorden en gevoelens van berouw, het doodvonnis van mijn slavernij jegens het kwaad.
Uw warme glimlach in mijn hart kondigt Gods vergiffenis en mijn bevrijding aan.
Onvolprezen Moeder, hoeveel zielen kiezen voor de vlammen der verwoesting, terwijl Uw woord hen het Vuur van de Eeuwige Liefde wil bereiden.
Hoeveel zielen worden gewillig door de helse gloed omgeven, terwijl Uw voor Gods Aanschijn gestorte Tranen deze willen doven.
In hoeveel harten is Uw liefderijk gefluister als een roep in de woestijn. O Moeder, red ze, Uw woord laat ook in de woestijn bloemen bloeien. Fluister nog één maal, en het zal rozen regenen voor hun zielen.
O smekende Almacht, ooit bereikt mijn weg de Poort waar elke tong verstomt. Ik zal er mijn ziel een laatste maal aan U uitleveren, mijn lieve Gids, en er mijn Heil laten bezegelen door de mond die in mijn armzalig hart Mysteries van Liefde heeft ontsloten.


www.maria-domina-animarum.net

105. GEBED TOT VERHEERLIJKING VAN DE KRUISWEG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
De engel heeft op de kelk geslagen, en al wat niet Liefde is, is weggevlucht.
Mysterievol boort de heilige klank van Maria’s uitnodiging zich in mijn hart, en het ja-woord dat ooit de Hemel op aarde bracht, leg ik op mijn beurt in de omhulling van mijn hart in Haar Kelk, opdat de aarde tot de Hemel zou kunnen gaan.
In Liefde tot mijn Bestemming hoor ik de wereld in mij ter dood veroordelen, opdat na mijn kruisweg zielen voor de Opperste Rechter tot het Eeuwig Leven toegelaten zouden worden.
Kruis van smaad en Eeuwige Vreugde, ik bemin U, want U bent mij door Moeder geschonken als gezel op mijn weg naar de Bevrijding. Met U wil ik gedoopt worden in het Bloed van het Heil.
Wankelend onder de pijn van mijn getekende ziel struikel ik over mijn hoogmoed, en vertrouw haar aan de aarde toe.
Mijn God, nu is opnieuw plaats voor U in mijn hart, want zie, mijn ogen ontmoeten deze van Moeder, Die mij omhelst en mijn benen de kracht geeft, mijn gezegende gezel verder naar de Hemel toe te dragen. De spot doet méér pijn dan voordien, want Maria lijdt om mijn aanblik en mijn zwakheid.
Moeder helpt nu mijn kruis dragen, daartoe door niets anders gedwongen dan door een Liefde die mensen vreemd is. Zij wist mij ook het gelaat schoon, de spiegel van mijn ziel, en herstelt Gods evenbeeld dat de Vader in mijn ziel had geprent.
Hoeveel beloften aan God heb ik in mijn zwakheid gebroken. Opnieuw stort mijn wankelmoedigheid mij ter aarde. O Jezus, ik voel er de Smart waarmee mijn ontrouw Uw en Maria’s Hart bezwaart. Louter de Liefde en de wil tot eerherstel vinden mij nog de kracht om weer op te staan.
In de weinige medelijdende ogen langs mijn weg zie ik gezanten van U en Moeder. Zij laten mij even mijn pijn vergeten. Laat mij hen troosten, want ik ben bezorgd om hen die na mij komen.
Wereldse gehechtheden trekken mijn mantel van stof en as nogmaals naar de aarde toe. Onder de zuiverende hand van Maria verloochen ik voor de derde maal de wereld, en maak mij van hem los in vergeestelijking. Door verlangen en heimwee verteerd, leef ik steeds méér in de andere wereld.
Op de top waarboven de Hemel zich weldra zal openen, berooft de wereld mij een laatste maal van alle schijn. In onbeklede eenvoud en nederigheid laat ik mij met mijn reisgezel verenigen. Vergeef hen, want hun dwaasheid kluistert mij met elke slag steviger aan U en Moeder vast.
O Moeder, weldra is mijn belofte aan U volbracht. De inhoud van Uw Kelk van Offer en Boete heb ik tot de laatste druppel langs mijn weg van Liefde vergoten. In Uw handen beveel ik mijn geest. Moge Jezus nu Zijn Geest over de aarde zenden.
O Toevlucht der zondaars, aanschouw mijn wonden wanneer ik straks op Uw Schoot zal rusten, en wil ze aan de Vader opdragen tot redding van zielen.
Nog meent de wereld dat ik hem toebehoor, want hij bereidt mijn kleed van stof en bloed een steen als stomme getuige van zijn dwaasheid. Doch spoedig verschijn ik voor U, aan Wie deze ballingschap mij nooit kon ontrukken, met het Kruis van de Liefde in mijn hart en de Kelk van de overgave in mijn ziel.


www.maria-domina-animarum.net

106. GEBED TOT BEZEGELING VAN MIJN VERBOND MET MOEDER MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de heilige bloem van Uw Moederschoot, de Tempel waarin Jezus voor deze wereld werd gevormd, ben ik één met U geworden. Mijn ziel en geest, mijn vlees en bloed zijn er door U gekneed en op de liefdegolven van Uw hartslag gevoed. Alles wat ik heb en ben, draagt de stempel van Uw vertrouwensvolle verwachting.
Zo hebt U mij aan de wereld toevertrouwd, met het genadevol verlangen om ooit in Uw armen naar mijn Bron terug te keren.
O Moeder, hoezeer poogt de wereld ons te scheiden.
Doch de band die mij aan U bindt, kan niemand aan deze zijde van het gordijn tussen onze werelden breken, want hij is door de Vader geschapen, door Jezus geheiligd en door de Heilige Geest voor de eeuwigheid bezield en verzegeld.
Kil verkrampt mijn kinderhart om Uw Tranen, Uw troosteloosheid om de onverschillige goddeloosheid van ontelbare zusters en broeders.
Zie mijn armoede, lieve Moeder, zij heeft U zoveel te geven.
Daarom kom ik tot U, rijk in mijn nietigheid, en geef U het niets dat ik heb, opdat wij samen alles zouden bezitten.
Uw Hart is gekroond met de doornen van de Smart. De naalden doorboren het dieper naarmate het zwelt onder Uw onbegrepen Liefde. Daarom geef ik U mijn hart. Het zal voor U kloppen opdat ons Verbond moge leven tot het einde der tijden.
Uw ogen aanschouwen leed dat geen mensengeest vermoedt. Zij hebben het steeds in Uw Tranen gewassen en ten Hemel gevoerd. Doch mijn hart kreunt onder Uw bedroefde aanblik. Daarom geef ik U mijn ogen. Begenadig hen met Hemelse regen, opdat in Uw blik weer de zon der heerlijkheid moge stralen.
Uw schouder torst de last van al Uw kinderen die sedert Golgotha aan Uw Voorspraak zijn toevertrouwd. Daarom geef ik U mijn schouder. Zwak als ik ben, wil ik door en voor U worden tot een rots waarop zielen rust en verkwikking vinden op hun tocht door het moeras van deze wereld.
Uw mond is moe, Uw stem in de harten is als een roep in de woestijn. Daarom geef ik U mijn mond, want ik wil voor U Jezus’ woord en de boodschap der Goddelijke Liefde in de wereld brengen.
Uw handen hebben de wereld zoveel gegeven, doch de wereld heeft ze slechts bespuwd. Daarom geef ik U mijn handen. Zij zullen Uw kinderen alles geven wat ik van U heb gekregen, opdat ik steeds rijker aan U en Jezus zou worden.
Uw voeten zijn verwond op het puin van de wegen der zonde waarop U Uw kinderen te hulp snelt. Daarom geef ik U mijn voeten, want ik wil voor U Gods wegen op aarde helpen bereiden.
Uw ziel oogst meer distels dan bloemen. Daarom geef ik U mijn ziel zoals een kind een bloempje geeft, nietig doch als goud in eigen ogen. Maak haar tot een lelie, zoals God haar heeft bedoeld, opdat zij U vreugde moge schenken.
O Moeder, de liefdegave van mijn ziel is voor U als de kleine ark van ons verbond. In haar heb ik mijzelf aan U weggeschonken, want het zaad van de Geest is in de aarde gezaaid om vruchten voort te brengen, en het zaad van de vruchten zal in de aarde terugkeren, voor alle eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

107. SMEEKBEDE TOT MARIA OM DE ZUIVERE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Volmaakte Akker aan Wie de Zaaier de Kiem der Vernieuwing toevertrouwde, in U ontsproot de Wijnstok die zielen laaft voor de eeuwigheid. Tussen Uw Hart en het Zijne stroomde het reine sap der Hemelse Liefde.
De Geest van de oogst verscheen boven de dorre woestijn, de Wijnstok werd uitgeperst en bracht het Bloed der Bevrijding voort, dat de Akker doordrenkte en er de Bron der volmaakte Liefde deed ontspringen.
O zuivere afstraling van de Heilige Drie-Eenheid, Uw hele Wezen is Liefde. Geen schaduw van zelfzucht houdt stand in de schittering van Uw Tegenwoordigheid. Wie in U leeft, smaakt de verlokking van de volmaakte Liefde, het Water dat zielen wast en zonden verdrinkt.
O Hemelse Koningin, hoe zoet is het verlangen, te beminnen met het Vuur van de Geest en de zuiverheid van de engelen.
O Maria, zo machtig op het Hart van Uw Goddelijke Zoon, hoe oneindig is Uw almacht over het klein hart van Uw nietig kind dat in Uw Aanwezigheid tot een bedelaar is geworden.
Met hoeveel vreugde verhoort U mijn smeken om in en door mij lief te hebben, opdat mijn schamele Liefde volkomen zou worden.
Slechts omdat U in mij bent en ik in U, kan ik U mijn Liefde schenken. Ik wijd ze U toe in haar vurigheid, want Uw gloed verteert in mijn hart alles wat niet Liefde is.
Ik wijd ze U toe in haar droefheid, want mijn kinderhart lijdt zo onder alle Liefde die U en Jezus niet wordt gegeven.
Ik wijd ze U toe in haar onuitsprekelijkheid, want onder de aanraking van Uw ziel verstomt elke taal.
O Moeder, leer mij Uw Liefde bij de Blijde Boodschap, opdat ook ik onvoorwaardelijk 'ja' kan zeggen tegen Gods Liefdegave.
Leer mij Uw Liefde bij Jezus’ Geboorte, opdat ook ik voor mijn medemensen zuivere Liefde kan baren.
Leer mij Uw Liefde bij de Opdracht van Jezus in de Tempel, opdat ook ik alles wat mij dierbaar is, in vertrouwen aan God durf weggeven.
Leer mij Uw Liefde bij de Vlucht naar Egypte, opdat ook ik gevaren en vervolgingen moge trotseren uit Liefde voor het onvergankelijke.
Leer mij Uw Liefde bij Uw zoektocht naar de 12-jarige Jezus, opdat ook ik onvermoeibaar moge zoeken naar verloren Hemelse schatten.
Leer mij Uw Liefde bij de Bruiloft te Kana, opdat ook ik te allen tijde oog zou hebben voor de noden van mijn naaste vóór de mijne.
Leer mij Uw Liefde tijdens de Kruisweg, opdat ook ik geen last of pijn zou schuwen om Jezus te volgen.
Leer mij Uw Liefde onder het Kruis, opdat ik trouw zou blijven aan de Liefde terwijl deze voor mijn ogen lijkt dood te bloeden.
Leer mij Uw Liefde bij de Kruisafneming, opdat ook ik de wonden moge zien die liefdeloosheid de medemens toebrengt.
Lieve Moeder, de erfzonde heeft ons beroofd van het vermogen tot volmaakt liefhebben. Bekom voor mij de zuivere Liefde waarmee Uw hele Wezen bij Uw Onbevlekte Ontvangenis werd omwikkeld, opdat ik bevrijd moge worden van de pijn om het onvermogen, U de bloemen te geven die voor mij in mijn armoede onbereikbaar zijn.


www.maria-domina-animarum.net

108. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM HET GODDELIJK LICHT

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Als een ondoorzichtbaar gordijn omweeft duisternis de aarde, en sluit in de harten het venster op Uw wereld.
Vele van Gods kinderen hebben de deur tot hun hart gesloten.
O Allerheiligst Vuur van Goddelijke Liefde, breek alle deuren van zelfverdoeming open en neem de sleutels in bewaring, opdat geen twijfel, angst, onzekerheid of misleiding uit de eeuwige poel van verderf de kans zou krijgen, ze opnieuw te sluiten.
Laat het gordijn van de liefdeloosheid in Uw Haard van heiliging verteren, opdat aller ogen het Eeuwig Licht mogen aanschouwen.
Laat elke schaduw in de harten wijken en vestig elke blik op Jezus en Maria, de Zon en Maan uit het Rijk van de Waarheid, Die de nacht tot een eeuwige dag zullen maken.
Moge Hun Licht de verborgen paden van de zonde voor alle ogen zichtbaar maken.
Moge alle duisternis in de harten opgenomen worden in de schittering van Hun altijddurende Aanwezigheid, opdat de mensheid in een geest van totale overgave ontvankelijk moge worden en blijven voor de wonderen van troost, verlichting en Verlossing, die God achter alle deuren wil verrichten.


www.maria-domina-animarum.net

109. AKTE VAN LIEFDE TOT HET HEILIG BLOED

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Korenaar van Eeuwig Leven, voor mij gemalen tussen de stenen der Voorzienigheid. Elke dag heb ik Uw Brood gegeten, opdat ik sterk zou worden voor Uw Rijk.
Verteerd door het Vuur van de Geest, omhelst mijn hart de Beker van Uw Heilig Bloed, het rode sap der Liefde dat alle haat beschaamt.
In ons beider Moeder Maria, Wier Bloed U in Haar Moederschoot heeft gevoed, zijn wij bloedbroeders geworden. Ik neem U op in de woning van mijn hongerig hart, en voel er het branden van Uw Hart, dat geen rust zal kennen tot Uw laatste druppel Bloed in mij is overgegaan.
O Jezus, open mijn hart. Slechts wanneer het Uw Bloed volkomen in zich opneemt, zal het niet verdrinken. Laaf mijn dorst vóór het Vuur mij verschroeit.
Ik bemin U, Heilig Bloed, voor mij uit hemelzoete poriën gevlucht in Gethsemani, in afgrijzen voor de afschuwelijke zondelast die Uw Kruis zal worden.
Ik bemin U, Heilig Bloed, onder de geselroede uit de Tempel der volmaakte onthechting gedrongen om te getuigen van de Ware Liefde van Hart tot hart, van Ziel tot ziel.
Ik bemin U, Heilig Bloed, Gave van het Hoofd onder de kroon van de spot, opdat mijn hoogmoed voor eeuwig bevlekt zou worden en de ledematen van Uw Kerk groot zouden worden in kleinheid.
Ik bemin U, Heilig Bloed, geschenk van de Schouder die het Kruis van mijn dwaasheid draagt. Laat mij vluchten in zelfinkeer, want de last van mijn zonden wordt vergolden met het Bloed dat Leven geeft.
Ik bemin U, Heilig Bloed dat zich bij de drievoudige val onder mijn onbeschaamdheid verenigt met de aarde die mij draagt. De grond waarvan ik leef en waarop ik gezondigd heb, is door U geheiligd.
Ik bemin U, Heilig Bloed dat de Liefde op Veronica’s doek prent, opdat ik mijn zwakheid zou begraven aan de voet van het Kruis.
Ik bemin U, Heilig Bloed aan Uw Wonden ontrukt wanneer de Eeuwige Hogepriester Zijn gewaad wordt ontnomen opdat de zelfgave volmaakt zou zijn. O Parels van Liefde, kom de naaktheid van mijn hart bekleden.
Ik bemin U, Heilig Bloed, ultiem geschenk uit Uw doornagelde Handen, die mij alle schatten uit mijn Vaders Erfenis hebben gegeven.
Ik bemin U, Heilig Bloed dat Uw doornagelde Voeten bevloeit en mij loswast van alle banden met de aarde.
Ik bemin U, Heilig Bloed dat de lans streelt die Uw Hart wil vernietigen. Zelfs na al het leed dat ik U heb aangedaan, wil Uw Hart zich niet voor mij sluiten. Moge de stroom der Barmhartigheid mijn zondigheid verzwelgen.
O Jezus, verlangend rusten Uw liefhebbende ogen op de talloze zielen die naast de Kelk van Uw Bloed verdorsten omdat zij in hun zelfzucht weigeren, eruit te drinken. Laat ook hen deel aan U hebben, opdat zij voor immer hun dorst zouden verachten en zich met de Beker van Liefde en zelfgave durven verenigen.


www.maria-domina-animarum.net

110. GEBED VAN VERENIGING MET MARIA, MOEDER VAN DE VERLOSSING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Opnieuw heerst de duisternis van Golgotha in de harten, doch de harten laten niet toe dat het stralend Kruis hun bodem heiligt.
In het Verlossend Lijden heeft Uw Jezus Zijn bestaansgrond vervuld. Ben ook ik niet geboren om door U aan het Doodsbed der zonden te worden prijsgegeven als kleine losprijs voor zielen.
Lieve Moeder, ik heb deel aan de Genaden van het Licht die U voor mij put uit de Bron die door het Kruis is ontsloten.
Laat mij ook deel hebben aan de grote belofte die U aan God hebt gedaan. Ik wil delen in de erfenis van Uw ja-woord. In U heeft het Woord het vlees gehuwd. Laat ook mij Uw heiligdom betreden om mij er met het Woord van Eeuwig Leven te verenigen.
Jezus heeft willen groeien in Uw Schoot, de Tempel van de Heilige Geest. Mag ik opgroeien in de Tempel van Uw Onbevlekt Hart, de Schoot die kinderen van het verlossend Licht baart.
Jezus heeft uit U geboren willen worden voor de wereld. Mag ik uit U geboren worden voor de Hemel.
Jezus heeft door U gevoed willen worden. Wil ook mij voeden, opdat ik moge leven voor het Licht, en mijn Calvarie besprenkeld moge worden met het Bloed waaraan het Woord Zich heeft gelaafd.
Jezus heeft op Uw armen gedragen willen worden. Houd mij klein, opdat U ook mij zou kunnen blijven dragen, want slechts in kleinheid kan ik doorheen de smalle Poort der Verlossing naar Uw wereld terugkeren.
O Moeder Maria, neem mij volkomen in U op, dan zal nog slechts het Hemels Licht mijn ziel doorstralen, en alle duisternis verwezen worden naar haar bron in het rijk van de dood.
Jezus’ Zelfgave had verlossende kracht omdat ze in uiterste Liefde gegeven werd. Laat mij liefhebben met Uw Hart, opdat ik door, met en in U de wereld moge helpen verlossen van de ketenen van de haat, en ook mijn kruis een bron van Licht voor zielen moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

111. GEBED VAN VERENIGING MET MARIA,
OPENBARING DER HEMELSE VREUGDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uw Moederlijke stem in mijn hart sluit mijn ogen van vlees met een gordijn van kleurrijk licht, en aan de schouwende ogen van mijn ziel vertoont zich Uw wereld.
Stralend als duizend zonnen ontvouwt zich voor mij Uw verheerlijkte Wezen als een verblindend witte Lelie.
Uw blik ontmoet de mijne in een niemandsland, niet meer van deze aarde, reeds behorend tot het Rijk van het Licht.
Onder Uw aanraking deint mijn hart weg op Hemelse golven.
Uw Glorie berooft mij van elk vermogen. Alle 'ik' wordt 'wij' naarmate mijn bewustzijn doordringt in de wereld van de ziel.
O Hemelse Verschijning, zelfs mijn waarneming lijkt nu de Uwe.
Ik leef slechts op het kloppen van Uw Hart, want hier omvat mijn hart de onuitspreekbare oneindigheid.
In het ontastbare bezit ik alles, omdat ik U nu volkomen toebehoor en van U, Venster op de Bron van alle Heerlijkheid, bezeten ben.
Uw glimlach ontsluit voor mij het tijdloze wanneer een engel schatten van Uw hand in mijn ziel begraaft. Doch Uw belofte is niet van deze wereld. De sleutel in Uw hand is niet bestemd voor aardse sloten.
Nog tikt de klok van mijn ballingschap de horizon van mijn bestemming tegemoet.
O schitterende Koningin, hoe dichtbij blijkt Uw Land zonder schaduwen, doch geen benen van vlees zullen het ooit bereiken.
Met Hemelse tederheid wordt Uw glimlach van Liefde aan mijn schouwende ogen onttrokken en als een onvergetelijke kus in mijn hart gegrift tot aandenken aan een reis die geen getuigen duldt.
In het rijk van onze ontmoeting was mijn ik gestorven en tot Liefde geworden. Nu U mij opnieuw baart in de wereld van het ik, moet ik om Liefde bedelen opdat ik zou leven. Ik vind haar terug in mijn hart, terwijl mijn voeten Gods wegen betreden en mijn schouder opnieuw de last van mijn loutering torst. Want zie, ik heb mij in Uw handen gegeven als een bedelaar, en heb de rijkdom van het Kruis der Hemelse Vreugden geërfd.
O Moeder van de Genade, eens komt de dag dat ook de schatten die U in mijn hart hebt gelegd, mij worden geopenbaard. Dan zal ik zelfs de Vader bezitten, omdat Uw zegel op mij rust.


www.maria-domina-animarum.net

112. GEBED VAN VERLANGEN NAAR HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Smartvol in de Heerlijkheid, hoezeer tracht Uw Moederhart naar de Liefde van Uw kind, U op Golgotha gegeven. Hoe ontembaar verlangt mijn hele wezen naar Uw nabijheid, die mij Jezus en de Heilige Geest in het hart stort.
Als een bloem in de zon opent mijn ziel zich in de warmte en het Licht van Uw Aanwezigheid.
O Bloesem van de Eeuwige Lente, Uw Vrucht heeft stervende volkeren gevoed. Openbaar nu Uw schoonheid aan mijn verblinde ogen, opdat ik de Zomer moge erven.
Bij elke ontmoeting in de Tempel van Uw Onbevlekt Hart drenkt U het diepste van mijn wezen aan de Fontein van het Hemels Vuur dat mij laat branden van Liefde en mij wil zien stralen van Uw zuiverheid. Heilig nu mijn dorstende ziel, opdat ik het Licht dat ik van U mag ontvangen, in zijn volheid over verduisterde zielen kan uitstorten.
Onbevlekt Hart, Bed van Hemelse rozen die mijn ziel beschermen tegen het onkruid dat haar bedreigt. Hoe kaal is de tuin die voor U gesloten blijft, hoe wankel is mijn Liefde wanneer ik U niet aanschouw, want wie U ziet, ziet het mooiste wat God in Zijn Liefde voor de mens heeft bereid.
Onbevlekt Hart, met lelies bezaaid, miskend Toonbeeld van zuiverheid. Hoezeer verlang ik ernaar, U het geschenk van een deugdzaam leven aan te bieden. Hoe snel verdort toch de tuin der deugden wanneer de Tuinier vergeten wordt.
Onbevlekt Hart, door het Zwaard doorboord. Hoezeer bemin ik het kleurloos Bloed dat zo overvloedig uit Uw liefhebbende ogen is gevloeid tot medeverlossing van mijn zondige ziel. Ondanks alle pijn is het Kruis Uw Eeuwige Liefde geworden. Ik geef U ook mijn kruisje als een liefdegave, want in U zal het door de Vader verheerlijkt worden.
Onbevlekt Hart, omkneld door doornen van haat en onverschilligheid. Hoezeer voel ik U hunkeren naar de zalvende balsem uit de tranen van mijn medelijden en Liefde. Welke Hemelse bloemen ontluiken in mijn hart wanneer mijn tranen zich met Uw doornen verenigen. Ik wil Uw doornen met U delen, want ze dragen Uw Naam.
Onbevlekt Hart, Hemels Rustoord voor mijn gekwelde ziel, Paleis van Licht dat alle duisternis verjaagt, Kerker waarin alle kwaad geketend wordt. Door de Vlam van Uw Liefde verteerd, wil ik in U verborgen worden, door de wereld vergeten, maar een kleine haard van warmte wanneer de wereld U en Jezus vergeet.


www.maria-domina-animarum.net

113. GEBED TOT MARIA, MOEDER DER VERDWAALDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als verloren schatten ziet U Uw kinderen verdwalen op de eenzame wegen der verleiding. Hun zielen scheuren op het puin van valse beloften die tot zonde leiden, doch trots en zelfzucht verhelen vele tranen. Vergeefs wacht het Ware Geluk op hen vóór de gesloten deur van hun eigen hart.
O Moeder van zoete Troost, roep hen naar huis terug. Bent U niet Gods Balsem voor gewonde harten?
Onder het Kruis heeft Jezus al Zijn schapen in Uw Hart binnengeleid, doch velen weten niet waar ze zijn. Ze worden er gedrenkt in de Oceaan van Gods Genaden, doch verdorsten.
O mag ik Uw kleine wegwijzer zijn. Mijn hart draagt Uw Naam. Mijn geest leeft van Uw gedachten. U beweegt zelfs mijn handen.
Zie, de Geest heeft mij aan Uw Moedermelk gelaafd, en ik ben geheel de Uwe geworden. De witte Nectar die de kleine Jezus sterk maakte, heeft mijn oude ik gedood. U hebt mij in Uw Hart begraven en mij op de as opnieuw gebaard om troosteloze wegen te bezaaien met Uw bloemen van Liefde. Nu vergezel ik U op elke reis naar mijn hart langs paden die geen sterveling kent noch vermoedt.
Ik heb mij aan U uitgeleverd als een stuk brood om door U te worden gegeten en verteerd, en in volmaakte vereniging totaal in U over te gaan.
O teerbeminde Moeder, in mij brandt het heimwee van Uw Hart. Uw ja-woord, uit Liefde geboren, is in Liefde gestorven en leeft verder in de verborgen Pijnen van Uw Moederhart. Alle Smart is geheiligd in een stroom van Liefde, die al het wereldse heeft weggespoeld.
Geloof en Hoop konden U nooit verlaten, want de Tranen die Uw ogen wasten, ontsproten aan de Bron der Hemelse Zuiverheid. Doch Uw Erfenis van volmaakte Liefde baart de meest verscheurende hartenpijn.
Mijn bedroefde Moeder, geen mensenhart peilt de bodem van de Smart waarmee het afscheid van Jezus Uw minziek Hart heeft gewurgd. Welk mensenhart doorgrondt ooit Uw pijn om elk kind dat zich van U heeft losgerukt om voor eeuwig aan Uw Moederliefde te verzaken.
Lieve Moeder Maria, U hebt mij tot volmaakte vereniging met en in U geroepen. Mag ik elke dag opnieuw mijn verdwaalde zusters en broeders de weg wijzen naar Uw Hart, opdat Zij er het Licht van Christus zouden vinden en ik Uw Moederhart moge helpen genezen van de wonden die de onwetendheid van misleide kinderharten er heeft geslagen.


www.maria-domina-animarum.net

114. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE STILTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Stille Burcht van Liefde en zachtmoedigheid, Koningin van het rijk van het hart, waar de onvergankelijke Liefde woont en slechts de stilte fluistert. Als een geruisloze beek holt Uw zachte Liefdegave elke rots van zelfzucht en haat uit.
Uw stilte overstemt de schreeuw van de bekoring voor al wie luistert met de oren van het hart.
O Moeder, in stille inkeer beschouwt mijn innerlijke blik U in Uw zo verheven eenvoud.
In stille toewijding huwde U met de Geest om het Woord te baren dat slechts de zuiveren zouden horen.
In de stilte van Uw Moederhart leed U onder het Kruis de Smarten die geen sterveling doorgrondt, terwijl het Woord in Gods Mond terugkeerde om voor eeuwig in de stille diepte van kleine harten wortel te schieten.
In stille overgave waste U de Wonden van Hem Die zweeg opdat kleine onmondigen de Eeuwige Waarheid zouden verkondigen.
In stille ontboezemingen spreekt U nu in mijn hart. In een tedere blik of zacht gebaar ontvloeien U duizend woorden. Onze harten verenigen zich in de taal van de Hemelse Liefde. U leert Uw kind, Uw stille Aanwezigheid te beluisteren die de Gelukzaligheid ademt die alle woorden tart en het begrip van dove zielen te boven gaat.
O Moeder, slechts in deze wereld van liefdeloosheid roepen de monden en zwijgen de harten. Doch waar harten geopend zijn, worden zielen één en laven zij zich aan dezelfde Bron.
Hoe zou ik U NIET kunnen begrijpen, U Wier Bloed mijn hart bevloeit in golven van het meest onuitspreekbare gemoed dat de Vader in de tedere stilte vóór alle tijden heeft gekneed.
Lieve Moeder, wil Uw kind leiden op de eenzame weg der stille beschouwing van de eeuwige schoonheid. Moge ook mijn mond zich slechts openen om woorden van Liefde, voorspraak, troost en gebed te fluisteren tot verdoofde harten die nog niet klaar zijn om de zoete stem van de Koningin van de Stilte te horen.

♥ ♥ ♥

God vindt U slechts in de stilte. Stilte staat voor inkeer, rustige beschouwing in de beslotenheid van het eigen hart. Maria spreekt in de stilte, want slechts in de stilte kan Vrede in Uw hart heersen. Een vredige ziel is zachtmoedig.


www.maria-domina-animarum.net

115. SMEEKBEDE OM DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Brandende Pijl die zich in de harten boort en er alle bloed bezwangert met het Vuur van de heiligheid, hoe onderkoeld is Gods Schepping geworden.
Tranen van leed, eenzaamheid en kwelling hebben in talloze harten het Vuur van de Liefde geblust. De smeulende as van de Hoop is alles wat hen rest.
O verschroeiende Wind van vernieuwing, uit Jezus’ mond gestoten aan het Kruis van de miskende Liefde, ontdooi de bevroren harten, erfenis van het kille vuur van de hel.
O Bloem der Eeuwige Waarheid, in uitverkoren zielen ontloken op het Eerste Pinksteren, zuiver de verwaarloosde tuinen van het onkruid der misleiding.
O oneindige Lichtbron Die duistere geesten verlicht, wek alles tot leven wat in de zielen gestorven is aan het gif van de onwetendheid. Sluit de ogen voor het dwaallicht uit het rijk van verval.
O Schatkamer der Eeuwige Deugden, wek in de afgedwaalde harten het verlangen naar het huwelijk met Uw Hemelse Bruid Maria, de Schatbewaarster van al Uw Gaven, opdat zij aan de Fontein van Gods genaden gelaafd mogen worden.
O verkwikkende Bries van de scheppende Wijsheid, verdrijf de rook die Uw wereld voor doffe mensenogen verbergt, opdat zij hun ongeloof kunnen begraven. Bevrijd Gods blinde erfgenamen van werelds denken en wereldse gehechtheden.
O alles bezielende Almacht, stort de kennis van de Eeuwige Waarden in de harten, opdat zij in vreugde en Vrede zouden leven. Leer Gods kinderen elkaars diepe schoonheid te ontdekken en te eren.
Kom Heilige Geest, zucht van Liefde, Eeuwige Stem die het Woord fluistert doorheen de eeuwen, kom ons vervullen van Gods Wijsheid.
Kom Heilige Geest, Vuur van de scheppende tedere Liefde, laat alle harten branden voor God en alles om zich heen.
Kom Heilige Geest, gevleugelde Drager van alle kennis, openbaar ons Gods Heerlijkheid en onthul ons het diepe wezen van onze eigen ziel.
Kom Heilige Geest, Adem van Eeuwig Leven, bevrijd ons uit de beklemmende slavernij van de duisternis die harten en zielen verstikt.
Kom Heilige Geest, stort U over ons uit met de volheid van Gods Gaven, opdat wij de weg van de heiligheid vinden die leidt naar het Ware Geluk in Uw Rijk van het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

116. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met de Vonk van de Geest in het hart heeft de Vader ons op onze levensweg gezonden, opdat wij ook in de duisternis niet zouden verdwalen. Doch de Goddelijke Vonk staat bloot aan regen en ontij, die Gods aarde teisteren. Hoe snel blijkt zij te zwak voor de nacht, die alles omsluit. Onze broze zielen rest slechts de Hoop op het Eeuwig Licht, dat alle duisternis doordringt.
O schitterende Moeder van het Licht der wereld, ook in de nacht heerst het Licht, doch slechts een hart dat de zuiverheid bemint, is in staat het Licht op te nemen en rondom zich af te stralen.
O Spiegel van Gods Glorie, in U zijn dageraad en avondrood verenigd, want Uw Mantel van Licht overspant het rijk van de nacht, dat in hen zijn grenzen moet erkennen.
Onbevlekte Morgenster, wanneer het innerlijk Vuur dooft, valt de nacht over de ziel. Maar U bent ons gegeven zoals de maan aan de nacht is gegeven. U stelt ook in de duisternis het Licht voor onze ogen.
Schitter met het Licht van de ware godsvrucht wanneer duisternis de rijping van de wijnrank bedreigt en de ziel zich aan Uw Zoon laat ontrukken.
Schitter met het Licht van de Hemelse kracht wanneer ziekte een kale donkere winter in lichaam, hart of geest aankondigt.
Schitter met het Licht van de moederlijke troost wanneer een prille traan de ochtendzon in een gebroken kinderhart blust.
Schitter met het Licht van de vurige bemoediging wanneer dreigende wolken de middagzon verbergen, de ochtend verloren lijkt, de middag tot last wordt en de avond niet meer hoeft.
Schitter met het Licht van de vertrouwensvolle overgave wanneer de avond valt, en de bloem van de ziel zich tot een laatste inkeer sluit alvorens de vruchten van haar aardse reis voor God neer te leggen.
O Moeder, wanneer de deur voor U opengaat, is geen nacht zo donker of hij moet wijken.
Geen weg blijft onverlicht voor de ziel die hem met U gaat. U maakt elk hart dat zich in totale overgave met U verenigt, tot een tempel van Licht, want U baart er een zon die nooit meer ondergaat.
O Koningin van de nacht, wees mijn ster van Hoop en vertrouwen wanneer mijn geest niets meer vindt dan duisternis.
En wanneer mijn levenspad zijn laatste horizon bereikt en de schaduwen steeds langer worden, smeek ik U, wees mijn Gids naar het Rijk zonder schaduwen, waar ook de nacht zich voor U buigt.


www.maria-domina-animarum.net

117. AKTE VAN TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de beschouwing van Uw volmaaktheid kniel ik voor U neer om mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan U te geven met alles wat ik ben en heb.
Ik wijd mij toe aan Uw handen, die zo vaak Jezus hebben aangeraakt en die mij voeden uit de Graanschuur van Gods Genaden. Mogen mijn handen de Uwe zijn, en slechts naar God uitgestrekt worden in verlangen, en naar mijn broeders en zusters tot zegening.
Ik wijd mij toe aan Uw voeten, die op Jezus zijn toegesneld op de Weg van het Kruis, en voorbestemd zijn om het kwaad te vertrappen. Mogen mijn voeten de Uwe zijn, en mij steeds naar Jezus en mijn medemens voeren tot hulp en troost, en tot beschaming van alles wat ondeugd is.
Ik wijd mij toe aan Uw ogen, die Gods volle Heerlijkheid op aarde hebben aanschouwd, en zoveel gezegende Tranen hebben gestort voor mijn Zielenheil. Mogen mijn ogen de Uwe zijn, slechts het goede om mij heen zien, en vanuit Uw Hart Liefdetranen over de wereld laten vloeien.
Ik wijd mij toe aan Uw oren, die Jezus’ woorden hebben gehoord, maar ook de spot, de beledigingen en de slagen van de onwetenden. Mogen mijn oren de Uwe zijn, en slechts geopend blijven voor Gods stem en de nood van mijn medemens.
Ik wijd mij toe aan Uw armen, die het Goddelijk Kind hebben gedragen. Mogen mijn armen de Uwe zijn, en steeds klaar zijn om God aan mijn hart te drukken.
Ik wijd mij toe aan Uw Schoot, die Jezus heeft gevormd voor deze wereld. Moge mijn schoot de Uwe zijn, opdat hij klaar zou zijn om onophoudelijk te voeden en te baren wat goed is voor deze wereld.
Ik wijd mij toe aan Uw mond, die 'ja' heeft gezegd aan Gods Heilsplan. Moge mijn mond de Uwe zijn, en zonder aarzeling 'ja' zeggen wanneer God en mijn naasten mij nodig willen hebben.
Ik wijd mij toe aan Uw geest, die zo vervuld was van godsbeschouwing en zegenende gedachten. Moge mijn geest de Uwe zijn, slechts verwijlen bij God, en gedreven worden door de behoefte om te dienen.
Ik wijd mij toe aan Uw Hart, kolkende Bron van Liefdesvuur dat Hemel en aarde verbindt. Moge mijn hart het Uwe zijn, opdat het zou branden voor alles wat leeft, en als een oven alle kwaad zou omsmelten tot een liefdegave.
Ik wijd mij toe aan Uw ziel, draagster van het allerzuiverste Licht, diamant van onbevlekte heiligheid. Moge mijn ziel de Uwe zijn, opdat zij gevrijwaard moge blijven voor de zonde en God moge verheerlijken.
O volmaakte Liefdekoningin, Kroon van Gods Schepping, ik wil van U zijn in al mijn nietigheid, opdat U in alles over mij zou heersen, opdat U in en door mij zou leven, en mijn omgeving in mijn nabijheid niet langer mij doch U moge aanschouwen.
Wil mij maken tot een spiegel van Uzelf, opdat mijn zelfgave aan het eind van de weg God moge behagen en U moge eren.


www.maria-domina-animarum.net

118. GEBED TOT MARIA, BLOEM VAN HET PARADIJS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Fontein van Licht waarin bij elke dageraad mijn ziel wordt gebaad voor haar reis naar de Eeuwige Deugden, bij U zoek ik hoop en steun in mijn onvruchtbaarheid.
Volmaakte Bloem, in Gods Schoot ontloken en er teruggekeerd met heel Haar Wezen, zalig zijn de akkers waarin Uw zaadjes wortel hebben geschoten, want zij zijn dragers van Eeuwig Leven.
Gezegende Tuin waarin de Vader Zijn Zoon heeft gezaaid, uit Uw bodem betrekken de U aan toegewijde bloempjes het sap van de heiligheid om op hun beurt zoete vruchten te dragen.
Eeuwig bloeiende Vertrouwelinge van de Heilige Drie-Eenheid aan Wie de Goddelijke Mysteries zijn toevertrouwd, Uitverkorene in Wie God alles heeft gelegd wat voor ons mensen voorbestemd was, besproei mij met het verkwikkend water van de Voorzienigheid en wees mijn Voorspreekster bij de Zon, opdat ook mijn bloem tot de Hemel moge reiken.
Als goud sieren alle deugden Uw bloesems, oord van veiligheid waar ik schaduw en beschutting vind tegen alle ontij van de wereld. Hoezeer zuivert hun heilige nabijheid de afstotelijke geur van het kwaad uit mijn hart en geest.
Op de heilige klank van Uw woord opent de onvergankelijke pracht van Uw Hemelse Aanblik mijn ziel, die zich als een bloem ontvouwt om onvermoede geheimen van de Goddelijke Schoonheid in zich op te nemen.
In weemoedige verrukking schouwt mijn geestesoog glorievolle gaven die God in de Tuin der Liefde voor de mens had bereid.
In diepe pijn ziet het ook de verwelkte bloemen der mensenzielen die deze heilige grond onteren en de Zaaier bedroeven.
Als een eeuwige offerkelk openbaart zich de vergoddelijkte Bloem van Uw Ziel. Zij heeft God gedragen voor de mensen, nu draagt Zij mensen voor God. Zalig de ziel die zich in tedere Liefde aan Uw bloemkroon overgeeft, want geen onkruid zal haar nog naar het leven staan.
O Bloem van het Paradijs, als een Leven schenkende meibries zweeft Uw Hemelse Bruidegom, de Heilige Geest, over de tere bloemen op Gods velden. Moge Hij de bezielende geur van Uw parfum in mijn hart vereeuwigen, opdat ook ik mijn blaadjes nooit zou sluiten voor het Eeuwig Licht. In Uw Schoot is mijn bloem tot bloei gebracht, in Uw Schoot wil ze terugkeren, vervuld van het Licht van de Zon, de geur van Uw zuiverheid en het sap van Uw heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

119. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Bedding van de Weg, Schoot van de Waarheid en Tempel van het Leven, door U begon de Goddelijke Ballingschap op aarde, aan U vertrouw ik ook mijn ballingschap toe.
Door Gods Geest gedreven, liep U met Jezus de Kruisweg, de Weg naar het Leven. Nu heeft de Geest mij geroepen om de Weg te volgen.
O Moeder, wie de Weg verlaat, dwaalt in nevel. Voor hem wordt het Licht pas zichtbaar wanneer U de nevel oplost in de gloed van Uw liefdevolle Aanwezigheid.
Ik heb mijn hart ontledigd. Mijn rug moest ik van de wereld bevrijden, want de wereld werd mij tot last op het pad dat steeds steiler wordt. Het Kruis van de Liefde werd mijn nieuwe gezel.
Maar ik heb Uw hand op mijn schouder gevoeld. Uw glimlach is mij tot wegwijzer. Uw Tranen spoelen de hindernissen voor mijn voeten weg.
O vereerde Moeder Maria, ik heb U herkend als de Poort waardoor mijn weg in de eeuwigheid zal verdwijnen. U hebt hem voorbereid, ook ik zal hem ten einde toe bewandelen, omdat U mijn Moeder bent.
Onder het Kruis werd U Moeder van de Kerk, het Huis van de Waarheid. Doch de stormen der valsheid beuken ongenadig op Haar muren.
De leugen is het kind van de duisternis. Wie haar koestert, struikelt en staat nooit meer op. Wie U als Moeder opneemt in het huis van zijn hart, bezit de kracht van het Eeuwig Licht, want hij erft de Zon als zijn Broeder.
O Moeder, ook ik zal de Waarheid beleven en verkondigen, omdat U mijn Moeder bent.
De dood waarde over Gods akkers, doch als een dauw van Leven kwam Uw onbevlekte ziel het aardrijk bevruchten. U schonk ons Gods Zoon, het Hemels Geneesmiddel voor onze kwijnende zielen.
Nu baart U kinderen voor het Eeuwig Leven.
U prent Uw Leven schenkende zuiverheid in elk hart dat zich voor U opent. Uw Moederliefde wekt onderkoelde harten tot leven.
Ja Moeder, ook ik zal leven, omdat U mijn Moeder bent.
O Schrik der duivelen, door de eeuwen heen zijn dwaling, leugen en dood gevlucht waar U verscheen, want de duisternis verdraagt niet het Licht van een Gelaat dat getekend is met de volmaakte Liefde en Zuiverheid. In Uw kinderen zullen de Weg, de Waarheid en het Leven één worden tot een Licht dat in eeuwigheid niet zal doven, omdat U onze Moeder bent.


www.maria-domina-animarum.net

120. GEBED VAN VERENIGING MET MARIA, MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als de ondergaande zon vervult Uw plotse aanblik mijn wereld, die voor mijn ogen onzichtbaar wordt.
In mijn hart voel ik Uw Tranen, het bloed dat mijn Liefde voedt met heilige bezieling.
Uw Hart sluit zich om het mijne, dat stervend in de Hemelse Vuurzee, op de golven van Uw Liefde naar Uw wereld wordt gevoerd.
O mooiste Mensenkind, telkens weer drukken Uw ogen woorden uit het Geheim Boek van Uw Onbevlekt Hart in mijn hart af, opdat het aan het Uwe gelijkvormig zou zijn. Ik lees er Uw nimmer aflatend verlangen naar God, Die in U woont en in Wie U voor eeuwig vastgeworteld bent. Uw verlangen verteert ook mij, want U laat mij schouwen met Uw ogen.
Onze vereniging ontsluit mij genadig het mysterie van Uw allerzuiverste glimlach, heilige sluier van een Hart dat zo lijdt om afgewezen Liefde en de miskenning van Uw Goddelijk Kind.
Mijn gekweld gemoed voelt Uw zegenende hand die teder op mij rust als levenschenkende dauw op een kwijnende bloem na een beklemmende nacht. Ik mocht niet verwelken, want weldra komt de Heer van de oogst om de vruchten van Zijn Offer.
Met ongekende Liefde dompelt U mij onder in de oneindige verborgen zee van Uw Smarten. Zij zijn de spijkers van de verbroedering met mijn kruis. Zij verzoenen mij met mijn last, want lijden Moeder en kind voortaan niet uit één hart?
Bedroefde Koningin, steeds dieper hechten de naalden uit de Kroon om Uw Hart mij aan het Kruis der Liefde. In gewillige overgave koestert mijn hart alle naalden die mijn Liefde bij U heeft afgesmeekt, want met hen tekent U mijn ziel voor eeuwig met Uw Zegel.
Uw pijnen zijn het graf waarin de mijne voor eeuwig opgeborgen worden. O Moeder, wat heb ik U lief, U Die in Uw mateloze droefheid mijn kleinheid bemint zoals U Jezus’ grootheid aanbad. Met Zijn Kruis zullen Uw pijnen mij tot zaad van verrijzenis worden.
O ondoorgrondelijk Mysterie van Hemelse Liefde, in Uw Tuin bloeien het Licht der Vreugde en de verlossende Smart aan één boom. Waar de klop van Uw minnend Hart het sap van Uw Liefde laat vloeien, dragen zelfs de doornen bloesems.
Tot verhoring van mijn verlangen van eenwording strooit U Uw Hemelse Vrede als bloemen in mijn hart, dat wordt bevrucht met Uw Gelukzaligheid, doch kreunt om Uw Moedertranen die de zondeberg bevloeien.
Lieve Moeder, Uw stem in mijn hart heeft mij geroepen tot de heilige vereniging, Uw ogen bemoedigen mij, Uw handen leiden mij op de weg.
Hoezeer heeft het U behaagd, mijn hart tot Uw tempel te maken. Tot Uw dienst wil U mij tooien met Uw kleed van zuiverheid, Uw sluier van nederigheid en Uw kroon van Liefde. Bekleed mij nu ook met Uw mantel van Smarten, opdat ik mijn liefdegave aan Uw voeten kan neerleggen.


www.maria-domina-animarum.net

121. TOEWIJDING AAN MARIA, MOEDER VAN GEBORGENHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onbevlekte Burcht van veiligheid en Licht in onze wereld van angst en duisternis, ik vertrouw mij aan U toe met al mijn onzekerheden.
U bent onverstoorbare Vrede van het hart. Ik geef mij aan U in mijn wankelmoedigheid. Koningin van mijn hart, bedwing de golven van mijn bruisend bloed met Uw scepter van bloemen, opdat alle stormen mogen luwen.
U bent heilige rust. De wereld verplettert mij. Ik geef mij aan U met al mijn lasten. Schitterende Ster uit het Land van Beloften, leid mij naar de bron van verkwikking in Uw Tuin van Hemelse Mysteries.
U bent mijn schuilplaats en toevlucht bij ontij. U schenk ik mijn geteisterd gemoed. Mag ook ik wegvluchten in de armen die het kleine Lam Gods voor Herodes onbereikbaar maakten?
U bent de rots van vertrouwen. Met al mijn wantrouwen geef ik mij aan U, Koningin van Golgotha, Die wist dat al wat heilig is, slechts sterft voor een wedergeboorte in heerlijkheid.
U bent engelachtige zachtmoedigheid. Zelfs de lucht die ik adem, wordt een tedere streling wanneer U in mij fluistert. Ik geef mij aan U met mijn wereldse opwellingen. Mogen zij wegsmelten in de betovering van Uw heilige minzaamheid.
U bent eindeloos geduld. Zelfs mijn ondeugden en zwakheden konden Uw glimlach nooit breken. Ik geef mij aan U met mijn onrust, opdat zij in U moge sterven onder de Wet van het Tijdloze.
U bent allerzuiverste Liefde. O Moeder, waar ik Uw ogen zie, Uw handen voel en Uw zachte stem hoor, vlucht mijn angst als de nacht voor de dageraad. Ik geef mij aan U met al mijn kwellingen, opdat Uw brandend Hart ze zou omhullen met het Vuur dat pijnen heiligt.
U bent de Moeder van Troost. De allerheiligste Wonden die mensenogen ooit aanschouwden, zijn door Uw Tranen gebalsemd. Ik geef U mijn bloedend hart om door U gezalfd te worden, want mijn wonden beangstigen mijn onwetende geest.
U bent Hemelse blijmoedigheid. Ik geef mij aan U met mijn droefheid en verbittering, die mijn geest omknellen als een kroon van doornen en mijn ogen sluiten voor het Licht. Toon mij de schoonheid van Uw glimlach, opdat in mij opnieuw rozen bloeien.
U bent onwankelbare trouw. Ook in de grootste pijn en verlatenheid vond Jezus U bij Zich. Ik geef mij aan U in mijn ontrouw, want hij schept slechts eenzaamheid. O blijf toch bij mij, het is zo kil buiten Uw Mantel.
U bent de Vlam Die de kaars van mijn Geloof brandend houdt wanneer regen en wind haar bedreigen, want als model van Geloof bent ook U Licht in de duisternis. Ik geef mij aan U met al mijn twijfels, want met U heb ik de zon zien opgaan boven troosteloze einders.
U bent het Licht van de Hoop wanneer wolken mijn gemoed verduisteren. In het ochtendgloren hebt U mij Uw hand gereikt. Wil U nog steeds mijn Gezellin zijn wanneer mijn tocht straks de horizon van het Eeuwig Licht bereikt.
O Moeder, in mijn kleinheid vlucht ik weg in de geborgenheid van Uw heilige Tempel om er door U te worden begraven onder Uw moederlijke Mantel, opdat mijn hart, geest en ziel mogen herbloeien in de ware vrijheid van Gods kinderen.


www.maria-domina-animarum.net

122. OCHTENDGEBED TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Nu God mij het licht van de nieuwe dag heeft geschonken, keer ik mij tot U, Die mijn hart verlicht.
U hebt zich vannacht over mijn zwakheid ontfermd, opdat ik vandaag sterk voor U zou zijn.
U hebt mij vannacht gevoed met de sappen van Uw ziel, opdat ik vandaag zuiver voor U zou zijn.
U hebt mij vannacht aan Uw Hart gesust, opdat ik vandaag een bloem van Liefde zou zijn.
Zoals een bloem vervuld wordt van het zonlicht om de Schepping te verblijden, zo hebt U mij vannacht met Uzelf vervuld, opdat ik mijn wereld met U zou verblijden.
De weg naar het avondland is vol gevaren, doch wat zou ik vrezen, Uw parfum zal mij nog steeds omgeven wanneer ik met de zon te ruste ga.
O Moeder, mag ik vandaag voelen met Uw Hart, denken met Uw geest, spreken met Uw mond, handelen met Uw handen, kijken met Uw ogen en luisteren met Uw oren.
Mag ik vandaag een volmaakte spiegel van Uw ziel zijn, die het allerzuiverste Licht waarmee God U heeft doordrongen, afstraalt op alle zielen die vannacht geen warmte hebben gevoeld en vandaag geen licht zullen zien.

♥ ♥ ♥

De ochtend is het begin van een nieuwe dag, dus een nieuwe kans die God U schenkt om Uw roeping na te volgen en datgene te volbrengen waartoe God U in de wereld heeft gezonden. U moet elke nieuwe dag beschouwen als een nieuw begin, en betrachten dat U bij het afsluiten van de dag in een grotere staat van genade zou leven dan bij het besluit van de vorige dag. De koninklijke weg om dat doel te bereiken, is de toewijding aan Maria. Door totale, onvoorwaardelijke toewijding aan Maria stelt U zich onder Maria’s leiding. Indien U zich daarbij volkomen aan Haar spiegelt, zult U daadwerkelijk steeds meer op Haar gaan lijken. Dat is wat Maria van U verlangt: dat U Haar spiegelbeeld wordt, want dat betekent de grootst mogelijke heiligheid en deugdzaamheid.


www.maria-domina-animarum.net

123. GROET AAN MARIA, MOEDER VAN MIJN HEIL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uitverkoren Schatbewaarster van het Allerheiligste, in U verheugt zich mijn ziel om het zaad van het Heil dat in haar is gestort en ooit in Uw handen tot bloei zal komen.
Ik groet U, ongerept Morgenland uit Wier vruchtbare Schoot de Zon is opgegaan.
Ik groet U, allerheiligste Dauw Die het Graan liet rijpen op dode akkers.
Ik groet U, Kelk van Vuur waaraan de Goddelijke Wijnpers het Bloed der Verlossing heeft toevertrouwd.
Ik groet U, zoete Lentebries Die bevroren zielen tot Leven wekt.
Ik groet U, tedere Bloem aan Wie de Boom des Levens is ontkiemd.
Ik groet U, allerzuiverste Fontein waaraan het Water der vergeving is ontsproten.
Ik groet U, Hemelse Tuin waarin alle Goddelijke deugden bloeien.
Ik groet U, ziel van Licht Die alle duisternis te schande maakt.
Ik groet U, Vreugde der engelen Die gesloten harten ontgrendelt.
Ik groet U, Schrik der duivelen in Wier nabijheid alle zonde vlucht.
Ik groet U, Bron van gezegende Tranen Die mij de poort der Eeuwige Vreugde ontsluit.
Ik groet U, verheven Tabernakel waarin het Vlees der Verlossing groot werd.
Ik groet U, eeuwige Tempel van de Heilige Geest uit Wie Gods adem van Leven stroomt.
Ik groet U, Onbevlekte Ontvangenis, Draagster van de kiem der absolute heiligheid Die vruchten voor de Hemel baart.
O Moeder, dankbaar en vertederd groet ik U uit de verborgen beslotenheid van mijn hart, het kleine rijk van vreugde en tranen voor U voorbestemd.
Door U, met U en in U heb ik het Heil ontvangen. Door U, met U en in U wil ik het voor de wereld baren tot het einde der tijden.

♥ ♥ ♥

Maria is de Moeder van het Heil, doordat Zij de Moeder van de Christus is, en Zij is ook de Moeder van het Heil van iedere individuele mens, mits deze zich door Haar naar de Eeuwige Gelukzaligheid laat voeren. Zij was volmaakt heilig, was volkomen in alle deugden, geen enkele duisternis vond een plaatsje in Haar ziel, en onder het Kruis van Jezus was Zij de onvolprezen Medeverlosseres van de mensheid van alle tijden. Zij heeft het Leven gebaard voor de wereld, laat Haar ook Uw Eeuwig Leven baren voor de Hemel, want in Haar is absolute Wijsheid, absolute Liefde, en het vermogen tot een almachtige Voorspraak waaraan niets wordt geweigerd.


www.maria-domina-animarum.net

124. STILLE BESCHOUWING VAN MARIA’S HEERLIJKHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Waar krijg ik vat op Uw Hart, zo vervuld van Goddelijke Mysteries.
Waar krijg ik vat op Uw geest, zo vervuld van godsbeschouwing.
Waar krijg ik vat op Uw ziel, Lusttuin van de Heilige Geest?
Waar krijg ik vat op U, Bloem van verrukking uit de Tuin der Hemelen?
Waar krijg ik vat op U, opperste Vreugde van God?
Waar krijg ik vat op U, verheerlijkte Koningin van Hemel en aarde?
O leef in mij, opdat mijn ogen waarlijk mogen zien.

♥ ♥ ♥

De Heerlijkheid van Maria kan door geen mensenziel worden bevat. Wat sommigen van ons te zien krijgen in Hemelse visioenen, licht een tipje op van het groot Mysterie dat Maria is. Wie Haar ooit in visioenen heeft aanschouwd, ligt onvoorwaardelijk aan Haar voeten. Zij is een volmaakte spiegel van Gods Glorie, zoals ook Jezus Zelf Haar ooit heeft genoemd. Zij is indrukwekkend in Haar schoonheid, zachtheid, Liefde, en Haar uitstraling brandt zich zo diep en onuitwisbaar in de ziel dat de sporen ervan als een onophoudelijke stimulans blijft nawerken.


www.maria-domina-animarum.net

125. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE NEDERIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoogverheven Koningin, met de edelste bloemen getooid, mijn onvruchtbaarheid kwelt mij. Hoe kan ik Haar behagen Die de Wijnstok heeft gevoed?
Geruisloos als de opgaande zon schreed U binnen in mijn hart om er het rijk van de gelukzalige stilte te vestigen.
Nergens straalt Uw Hart met grotere luister dan in de eenvoud.
Hoe kleiner mijn huisje werd, des te meer plaats was er voor U.
Uw glimlach heeft mij klein gemaakt. O mijn Hemelse Moeder, mag ik voor eeuwig Uw kind blijven. Moeten de groten van hart niet hun Calvarie bestijgen zonder U?
Uw ogen zijn de spiegel van Gods Heerlijkheid. Zij drukken het zegel van Uw majesteit in mijn hart. O mijn Hemelse Meesteres, mag ik U voor eeuwig dienen zoals de engelen dat doen. Houd mij onderdanig, zuiver en vol Liefdesvuur zoals zij, want de groten prijzen slechts zichzelf, en oogsten de kroon der eenzaamheid.
In Uw waardigheid koester ik mijn nietigheid. Uw Licht laat zelfs mijn schaduwen stralen, want God bemint mijn zwakheid omdat ik ze verafschuw.
Hoe hard schreeuwt toch de bekoring in mijn hart, doch het is Uw zachte stem die ik gehoorzaam.
Hoezeer bemint U de zachtheid, de heilige uitstraling der Liefde van hen die zichzelf en de wereld prijsgeven aan het kruis der verheerlijking. O engelachtige Lelie, ontferm U over de doornen in mijn ziel die Gods Hart en het Uwe verwonden.
Hoe verleidelijk schittert de vergankelijke glans der hoogmoed mij tegemoet, doch het is Uw bevallige ingetogenheid die mij in verrukking brengt.
Leer mij de lieftalligheid van Uw Hart dat zichzelf wegschenkt om zielen te winnen voor het Heil, terwijl de eigen ziel smartelijk lijdt om de zelfvoldaanheid der wereld.
Omdat U steeds de minste wilde zijn, hebt U macht over allen gekregen.
Om Uw ootmoed is de wereld aan Uw voeten gelegd. Hoe zou ik U kunnen dienen met een trots hart?
O mijn Koningin, schenk mij de kroon van de nietigheid, opdat ik oneindig groot moge worden in Uw Liefde.

♥ ♥ ♥

De grootste heiligen zijn niet zelden de nederigsten geweest. Dat geldt zeker voor Maria. In de ogen der wereld lijken zij daarom op de 'afgekeurde stenen', die echter binnen Gods Heilsplan tot hoeksteen zijn geworden.


www.maria-domina-animarum.net

126. VERHEERLIJKING VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Reeds bij Uw Onbevlekte Ontvangenis werd Uw ziel gedrenkt in het Bloed van de Verlossing.
Reeds bij het betreden van onze wereld was zij met de vrucht van het Rijk der Hemelen gekroond.
Geen genade uit Gods Heilige Bron, of ze werd overvloedig over U uitgestort.
Geen straal uit het Eeuwig Licht van de Scheppende God, of U werd ervan doordrongen.
Geen bloem uit Gods Tuin der volmaakte deugden, of U werd ermee gekroond.
Geen Vlam uit het oneindig Vuur van Gods Liefde, of Uw Hart nam haar in zich op.
Geen voedsel van Eeuwig Leven, of Uw Bloed werd ermee verzadigd.
Geen water uit de sprankelende Fontein van Gods Zuiverheid, of Uw ziel werd ermee gewassen.
Geen lieflijke geur uit Gods Tuin van heiligheid, of Uw hele Wezen heeft hem geademd.
Geen Mysterie uit het Heilsplan van de Goddelijke Drie-Eenheid, of Uw geest mocht het bewaren.
Geen woord gesproken door Hem Die was, is, en zal zijn, of het werd in Uw Hart gegrift.
Geen weg van de aarde naar de Hemel, of hij werd in Uw ziel uitgetekend.
Geen list van de meester der duisternis, of zij werd door U overwonnen.
Geen zonde die de ziel verwondt, of zij werd onder Uw voeten gelegd.
Geen schaduw van bederf, of hij werd uit Uw besloten Tuin geweerd.
Geen schoonheid uit de Schatkamer van Gods Liefde, of Uw Wezen werd ermee bekleed.
Geen parel uit Gods handen, of hij werd in Uw Tempel tot rijping gebracht.
O Onbevlekte Moeder, in dit tranendal is mijn ziel tot de bedelstaf veroordeeld. Mag ik ooit delen in de rijkdommen waarmee Uw ziel bij haar ontvangenis werd bekleed, opdat ook ik een troonplaats voor het Paradijs moge worden.

♥ ♥ ♥

Maria’s Onbevlekte Ontvangenis is bij uitstek het symbool voor absolute heiligheid en zuiverheid. Zij was volkomen vrij van de erfzonde, wat in Haar ziel een fundament van heiligheid legde dat uniek is en Haar onaantastbaar maakte voor alle zonde.


www.maria-domina-animarum.net

127. GEBED VAN DANK AAN MIJN MOEDER MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de aanblik van mijn kleinheid gaf God U op Golgotha aan mij als mijn Moeder.
Van dag tot dag lijkt de weg naar de poort van het Eeuwig Leven langer te worden. Toch kan de steen der wanhoop mij niet vellen, want waar hij op de weg verschijnt, draagt U mij op Uw armen.
Geen van mijn eindeloze noden ontgaat Uw zorgende moederlijke blik.
U wekt mij elke ochtend met de zon. Hoe zou mijn slapende ziel leven indien Uw glimlach haar niet de kracht gaf om op pad te gaan.
U geeft mij te eten aan de Tafel des Hemels. Hoe zou mijn hongerige ziel leven indien U niet het Brood van Eeuwig Leven aan haar toevertrouwde.
U geeft mij te drinken uit de Bron der Goddelijke Genaden. Hoe zou mijn dorstige ziel leven indien U niet het Hemels water voor mij zou putten.
U wijkt niet van mijn zijde wanneer ik ziek ben. Hoe zou mijn koortsige ziel leven indien U haar niet in Uw zalvende handen nam.
U troost mij wanneer mijn kinderhartje lijdt. Hoe zou mijn betraande ziel leven indien zij niet de zon in Uw tedere ogen mocht aanschouwen.
U leert mij spreken, want de woorden der groten ken ik nog niet. Hoe zou mijn onmondige ziel leven indien U haar gestamel niet voor God verstaanbaar maakte.
U verdedigt mij tegen wie mij kwaad wil berokkenen. Hoe zou mijn hulpeloze ziel leven indien U niet haar vijanden van haar verwijderd hield.
U wast mij wanneer het werelds spel mij heeft bevuild. Hoe zou mijn bezoedelde ziel leven indien U haar niet schoonmaakte voor Gods Aanblik.
U onderricht mij diep in mijn hart in alles wat U zelf ooit hebt geleerd. Hoe zou mijn onwetende ziel leven indien U haar niet vervulde met de Eeuwige Wijsheid.
U maakt ons huisje schoon voor de Bezoeker Die weldra komt. Hoe zou mijn bestofte ziel leven indien Uw schitterende Aanwezigheid haar niet leefbaar hield.
U dekt mij elke avond toe voor de nacht. Hoe zou mijn vermoeide ziel leven indien U haar niet de rust schonk voor de strijd die haar wacht.
O Moeder, U bent de hartslag van mijn ziel. Hoe zou ik leven zonder U in en naast mij.

♥ ♥ ♥

Wat Maria voor U kan betekenen, ervaart U pas goed wanneer U Uw hele leven volkomen in Haar handen legt. Geen mensenmond kan ooit zoveel dankwoorden uitspreken dat deze Maria’s Werking enigszins zouden kunnen vergoeden.


www.maria-domina-animarum.net

128. GEBED VAN STEUN AAN MARIA, KONINGIN VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Welk kinderhart kan zich verheugen terwijl het hart van zijn moeder lijdt?
Laat mij branden van Liefde, opdat U in mij nooit meer kou zou lijden.
Maak mij zuiver als een engel, opdat ik dag en nacht voor Uw troon kan zingen.
Maak mijn ziel tot een bevallige bloem, opdat haar aanblik U vreugde zou schenken.
Ontsteek het Licht in mijn hart, opdat ik straks een zonnestraal voor U moge zijn.
Fluister Wijsheid in mijn oor, opdat ik het Woord tegen de wereld kan verdedigen.
Stort Uw Tranen in mijn hart, opdat er een altijd vloeiende bron van troost voor U moge ontspringen.
Vertrouw mij Uw onvervulde dromen toe, opdat ik ze kan helpen waarmaken.
Baar Uw Jezus in mij, opdat ik de woestijn voor U tot een wijngaard kan maken.
Mijn lieve Koningin van Smarten, ik geef mij aan U tot troost, wil mij bevrijden van alles wat Uw schoonheid beledigt, opdat de heiligheid van Uw dienares U met een kroon van vreugde moge tooien.

♥ ♥ ♥

Hoe kunt U Maria 'steunen' in Haar Smarten? Door Uw eigen lijden aan Haar op te offeren, en door Uw lijdende medemens te helpen: Maria en Jezus lijden in de lijdende mens. Daarom is de mens die zijn lijdende medemens bijstaat, in de werkelijke zin van het woord een 'medeverlosser', want hij helpt daadwerkelijk Jezus en Maria bij het dragen van het Kruis en de Smarten der wereld.


www.maria-domina-animarum.net

129. LOFPRIJZING TOT MARIA, KONINGIN IN HEMELSE GLORIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mooi als duizend bloemen werd U geboren, in ongeziene schoonheid rees Uw ster tot de troon in het Rijk van Eeuwig Leven.
De Vader schiep U zuiver als de engelen, U bracht hen in verrukking en zij erkenden in U hun Koningin.
Reeds in de scheppende Bron van de Heilige Drievuldigheid werd U de koninklijke Kroon der volmaaktheid in alle deugden bereid.
Uw ziel werd in een vorstelijke mantel van genaden gehuld. U droeg hem in koninklijke waardigheid vanaf de allerheiligste Dageraad tot de maan Uw Heerlijkheid kwam begroeten.
De Geest bekleedde Uw Schoot met het Gewaad der allerheiligste zuiverheid, en in U groeide de Koning in heerlijkheid.
In U werd het huwelijk met de Koning voltrokken. Uw Hart werd het Paleis van het nieuwe koninkrijk der Liefde. Geen andere mensenziel bezat ooit de Zoon van de Opperkoning zoals de Uwe, geen ziel was inniger met Hem verenigd dan de Uwe.
Aan de voet van het Kruis van Christus Koning werden Uw Tranen in Jezus’ stervend Hart gesmeed tot parels. Uw verruimd Moederhart, erfenis van Uw deelgenootschap aan mijn Verlossing, werd de scepter van rozen waarmee U het hart regeert van hen die U beminnen. De eeuwigdurende Goddelijke Erfenis van Golgotha maakte U tot Leidster van alle zielen.
De bloemen der deugd zaaiden zelfvernedering in Uw ziel, en zij oogstte verheffing en bekroning in de Voortuin van de Troon.
Uw Lichaam zocht de totale versterving in vergeestelijking, doch het bederf van de dood raakte nooit Haar die Koningin van het Rijk van Eeuwig Leven werd.
In het Licht van Uw verlangende ogen brak onder de gouden stralen van de Avondzon de Hemel boven U open, alle Heerlijkheid der eeuwen omhulde Uw ziel en Lichaam, en de sleutel tot de oneindige Schatkamer der Genaden werd U in de hand gelegd.
Als Leven schenkende dauw sluit zich nu Uw koninklijke Voorspraak om verwelkende harten. Tranen om hen gestort bij de Troon der Barmhartigheid regenen als bloemen van vreugde in hun ziel neer.
O hoogverheven Koningin, de aanblik van Uw onuitspreekbare Glorie leidt mijn schouwende ziel in vervoering, want in haar herkent zij het Vuur van het Licht waaruit ook zij is voortgekomen.
Laat Uw Heerlijkheid over alle zielen stralen, opdat zij hen tot Licht moge worden op hun weg naar het Koninkrijk.


www.maria-domina-animarum.net

130. GEBED TOT MARIA, GIDS OP DE WEG NAAR EEUWIG LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In hoeveel pijn en Liefde heeft Jezus het Land van Belofte voor mij ontsloten. De Zon gaat er nooit onder, doch de wolken der wereld doen mij wankelen.
Hoe zouden mijn blinde ogen mijn Bestemming vinden, langs een weg die bij elke regenbui onder mijn zwakke benen lijkt weg te spoelen.
Leid mij, o Moeder, de Weg is U gegeven, en Uw ogen zijn de spiegels van het Licht zelf.
Slechts Uw hand wil ik in de mijne sluiten, want de Weg is zo smal, mijn tred zo onvast.
Slechts van Uw vruchten wil ik eten, opdat mijn honger naar het Eeuwig Leven onverzadigbaar moge blijven.
Slechts van de melk van Uw heiligheid wil ik drinken, opdat ik van dag tot dag méér op U moge lijken.
Slechts het spoor van Uw voeten wil ik volgen, opdat ik de altijdgroene weiden moge vinden.
Slechts met Uw Tranen wil ik gewassen worden, opdat mijn lijden zuiver moge zijn.
Slechts in Uw ogen wil ik kijken, zij geven mij kracht wanneer mijn kruis mijn moed ten val brengt.
Slechts naar Uw stem wil ik luisteren, zij zalft mijn wonden met de balsem der Waarheid.
Slechts onder Uw blik wil ik werken, opdat mijn handen steeds door Liefde geleid worden.
Slechts in Uw tuin wil ik rusten, waar alle bloemen mij herinneren aan wat mijn Vader voor mij heeft voorbestemd.
Slechts Uw Hart wil ik horen kloppen, het vertelt mij waarvoor U hebt geleefd en waarvoor U in mij verder leeft.
Slechts in Uw Tempel wil ik wonen, ik neem er Jezus in mij op met iedere ademtocht.
Slechts in Uw armen wil ik sterven, zij zullen mij het Eeuwig Leven binnendragen.


www.maria-domina-animarum.net

131. GEBED TOT MARIA, BRUG TUSSEN HEMEL EN AARDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Alleen Uw Bloed is ooit volmaakt één geweest met het Bloed van de Verlossing. Slechts Uw Vlees heeft de Heilige Graankorrel omsloten.
U hebt Jezus gekneed en gevormd om Hem als mensenkind te baren voor de wereld. Hoe groot is Uw verlangen om nu mensenkinderen te kneden en te vormen om hen als heiligen te baren voor de Hemel.
In U vond de Herder Zijn toevlucht. Hoe zouden de schapen U onverschillig kunnen laten?
U hebt met eigen handen het Hemels Brood voor mij bereid. Op de weg naar de Berg der Verlossing hebt U ook de Hemelse Wijn voor mij opgevangen.
Toen Jezus’ Hart door de lansstoot werd doorboord, opende zich ook Uw Hart voor al Uw kinderen.
O Onbevlekt Hart, zinderend van Liefde, God voorzag U als een onbegrensde Tempel van Vuur Die alle mensenzielen in Zich zou bergen. Ons hart werd gebrandmerkt met het heilig zegel van de Liefde tot U Die onze geestelijke Moeder bent. Doch vele harten laten zich niet verzegelen. Als Koningin van de harten legt U de zwakke uitingen van onze Liefde tot God als onweerstaanbare bloemen voor de hoogste Troon neer, doch Uw boodschap van Gods Liefde tot ons gaat verloren in ons ongeloof.
Op het veld van onze ziel gedijen zoveel distels. Bij de oogst worden ook zij in Uw Moederhart geborgen. Door Uw Voorspraak worden zij als bloemen over onze akker uitgestrooid.
Als een bliksem van Liefdesvuur stort Uw Hart zich onophoudelijk over Uw kinderen uit. O Moeder, waarom ontbranden zij niet?
Als vruchtbaar makende regen zoeken Uw Tranen van medeleven de harde bodem van stervende zielen opdat het zaad der bekering in hen zou ontkiemen, doch een rots drinkt geen water.
Als een tedere bries op verstikkende zomerdagen blaast U de herscheppende kracht van Gods deugden in de zielen in geestelijke ademnood.
Als een geestelijke Maan spreidt U de zachte mantel van Gods Licht uit over harten die geen zon meer vinden. Ogen die zich nog slechts aan de duisternis hebben gewend, en zij die verziekt zijn door de dwaallichten van deze wereld, vinden zalving in de aanschouwing van Uw glorievolle gloed. Door U zullen zij weldra weer het Licht van de Zon verdragen.
O Brug tussen Hemel en aarde, bezaaid met alle heerlijkheden der eeuwigheid, over U kwam de Verlossing tot ons. Wek in alle harten het verlangen naar het veilig pad over de kolkende stroom die zielen verzwelgt, want wie Uw wegen gaat, vindt de Hemelse redding.


www.maria-domina-animarum.net

132. AKTE VAN HUWELIJK MET MARIA, MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Geruisloos als de maan kwam U tot mij in de nacht om mijn dorstig hart te laven aan Uw beker van vervoering.
Aan Uw hand geleid, ontwaakte mijn ziel in het licht van de dageraad. O Hemelse Verschijning, hoe kan ik U loslaten, vóór alle tijden heeft onze Vader ons voor elkaar bestemd.
O allermooiste Bloem, hoe onvolmaakt ben ik, en toch hebt U in mij geloofd. Op mijn ja-woord vertoont U Zich aan mij, getooid in een bruidskleed van lelies van de zuiverheid waarmee de Heilige Geest U heeft bekleed.
O levende Tempel van de Heilige Drie-Eenheid, het voorhangsel van Uw Hart is gescheurd toen het Zwaard der Smarten U op Golgotha doorboorde.
Achter een sluier van Liefdesvuur ontsluiten Uw brandende ogen mij de kwellende pijn die U verteert. Als een mantel van satijn sluit zich Uw Smartvol Hart om het mijne, en in hun eenwording voeden beide zich aan het Bloed uit de Bron der zuivere Liefde.
Zie, ik schenk U een bruidsboeket van de rozen van mijn Liefde. Neem de bloemen in U op, de doornen wil ik als bruidsschat in mijn hart bewaren, opdat ik met U één moge blijven in de pijn.
Mijn totale zelfgave aan U zal de ring zijn die onze eenheid bezegelt.
Ik beloof U mijn eeuwige Liefde. Zonder Uw Bloed kan mijn hart niet leven.
Ik beloof U mijn eeuwige trouw. Voor wie zou ik U verloochenen?
Ik beloof U mijn eeuwige troost. Worden mijn ogen niet met Uw Tranen gezegend? Brandt mijn hart niet van Liefde wanneer U in mij fluistert en mij laat delen in Uw droefheid?
Ik beloof U mijn eeuwige ondersteuning. Zijn Uw verlangens niet de mijne?
Ik beloof U mijn eeuwige gehoorzaamheid. U bent mijn hart tot Bruid gegeven, maar U zult mijn Koningin blijven.
Ik zal aan Uw zijde zitten aan de bruiloftstafel, het Altaar van Golgotha. Ik zal er met U het bruiloftsmaal nuttigen, het Lam in Uw Liefde grootgebracht, door U bereid en afgestaan onder de zoete Tranen van de allerheiligste overgave. Ik zal er met U de bruiloftsbeker drinken, de Kelk van Bloed en Tranen die mijn hart dronken van Liefde hebben gemaakt.
Wij zullen samen leven in het huis van onze verenigde harten, tot de avond valt en U mij zult meenemen naar het Huis van Hem Die mijn hart heeft geschapen voor Uw Liefde en Uw Smart.
Wij zullen kinderen baren voor het Rijk van Liefde, en heilige vreugde zal opnieuw uit U stralen.
O mijn Hemelse Bruid, Uw glimlach verrukt mij, Uw Tranen maken mij ziek van Liefde. Voortaan zullen wij de doornen samen dragen, en de rozen zullen bloeien voor U en voor mij in eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

133. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE HOOP

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, bemoedigende kracht in mijn zwakheid.
Het Eeuwig Licht heeft Zich aan U overgegeven en heeft uit U gestraald. Zelfs de dichte duisternis van Golgotha kon de gloed in Uw Hart niet verdrijven.
In U werd de opperste vreugde van het moederschap over Jezus gestort, doch in Uw Schoot werd de heiligste Smart voldragen.
U hebt de warmste zonnestraal voor de wereld gebaard, doch de wereld gaf U de meest huiveringwekkende kilte ervoor in de plaats.
Uw ziel was de bergtop in het Land van de Zuiverheid, Uw Hart een maanbeschenen dal in de heilige nacht van het verraad.
Hoezeer tracht U in Uw kinderen de Liefde tot het Kruis op te wekken, doch de menselijke natuur aardt niet op Golgotha. Zien zij dan niet hoe doorheen de spijkergaten het zuiverste Licht straalt?
O Moeder, U overwon de diepste nacht, en een kroon van twaalf sterren werd Uw erfdeel.
Zie, de schaduw van mijn zonden wijkt onder de openbrekende hemel, want U hebt het Licht der wereld over mij afgeroepen.
Wanneer de avond valt, zult U de Eeuwige Dageraad baren, want sedert de duisternis mijn lichaam heeft gekluisterd, zie ik U zwanger van de Hoop die de Geest aan U heeft toevertrouwd.
Mijn aardse kerker weent, doch mijn ziel juicht, want de sleutel heb ik voor altijd aan U gegeven. De steen die mij drukt, wordt een diamant aan Uw kroon.
Ik wil mijn lijden dragen in vereniging met het Uwe, opdat het in Uw handen tot een bloem van Verlossing voor zielen zou worden, en ik voor U een zonnestraal in de mist van Uw Smarten moge zijn.
O Moeder van de Hoop, zelfs met Tranen ontsteekt U Vuur in gewillige harten. In Uw ontferming wordt dreigende regen tot een bron van vruchtbaarheid, want Hem Die U moest afstaan, laat U niet verloren gaan in een kinderhart dat U voor altijd tot zich neemt.

♥ ♥ ♥
Maria is verheerlijkt om al Haar deugden en verdiensten. Haar Hoop is waarlijk heldhaftig geweest. Zij hoopte met onvergelijkbare vurigheid op de komst van de Messias, en toen Hij uiteindelijk gekruisigd was, bleek Zij de Enige die vast geloofde dat Hij werkelijk zou verrijzen. Geloof, Hoop en Liefde hebben in Maria absolute toppen bereikt. Zij wist dat God de mens nooit in de steek laat en al Zijn beloften nakomt.


www.maria-domina-animarum.net

134. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uit de as der duisternis rees de Vrucht van Uw Schoot op boven de Berg van de Dood.
Als een brandende pijl heeft Uw verlangen naar aanvaarding van het Licht der Verlossing zich in mijn ziel geboord.
U vroeg om mijn overgave aan Uw Moederschoot opdat U mij zou vormen in het allerheiligste Bed waaruit ooit de Mensenzoon oprees.
Nu vraagt U om mijn overgave aan het Bed waarop Hij deze wereld wilde verlaten.
O Moeder, hoe kan ik rusten zolang ik Uw vragende ogen zie?
Zoals U in Liefde Uw armen naar mij uitstrekt om mij in Uw Hart op te nemen, zo wil ik mijn armen uitstrekken op het Kruis, want ook ik wil zielen in mijn hart sluiten, om ze tot redding aan U over te leveren.
Zoals onder het Kruis Uw Moederhart door het Zwaard der Smarten werd doorboord, zo is mijn hart doorboord door de brandende Liefde uit Uw eerste blik. Als met kruiswonden hebben Uw ogen mijn hart getekend, dat bloedt onder de verlossende smarten, de erfenis van Uw verheerlijking.
Ik laat mijn lichaam door U tekenen met de pijn van het Kruis, opdat Jezus’ Wonden gezalfd mogen worden.
Ik laat mijn hart door U tekenen met de Liefde tot het Kruis, opdat Uw Hart van vreugde moge stralen.
Ik laat mijn geest door U tekenen met het verlangen naar het Kruis, opdat de Heilige Geest mijn bloed moge heiligen.
Ik laat mijn ziel door U tekenen met de glorie van het Kruis, opdat Jezus en U in mijn offergave verheerlijkt mogen worden.
O Koningin van Golgotha, sedert U onze Moeder bent, is het Kruis onze broeder. Doch wij maken ons elke dag schuldig aan broedermoord. Hoevelen van Uw kinderen doden het Kruis omdat zij liever bezwijken onder de last van de wereldse schijn die zij tot hun god hebben verheven. Zij verachten het Bloed dat Hemel en aarde verlicht, zij bespotten de Tranen die zielen wassen, en aanbidden de ketenen van de kerker der eeuwige duisternis.
O Jezus, ziehier Uw en mijn Moeder. Voortaan zal Zij in mij wonen en ik in Haar, want Zij heeft Uw Kruis in mij gebaard. Op het Altaar in Haar Tempel heeft Zij mij met Haar Tranen aan de Getuige van de Eeuwige Liefde vastgehecht.
Bedroefde Moeder, Jezus ter ere hebt U mijn hart gestigmatiseerd.
Kruisig ook hen die ik op de vleugels van mijn gebed tot U breng met de brandende spijkers van Uw Liefde, opdat het Licht in de wereld moge verrijzen.


www.maria-domina-animarum.net

135. GEBED TOT MARIA NA DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik heb mijn ziel ontdaan van het grauw kleed van zonden dat haar bezwaarde. Was haar toch aan de Bron der Genaden die God onder Uw hoede heeft gesteld.
Wees mijn machtige Voorspreekster en schenk God mijn rouwmoedig hart, in Uw mond wordt mijn berouw tot een lofzang op God.
Volmaakte Moeder, help mij voortaan mijn hart te openen voor Uw leiding, opdat ik niet meer zou dwalen.
Wil mij de genade bekomen om mijn grootste zwakheden te overwinnen.
Leer mij zien dat de verleiding slechts werelds genot belooft, doch mijn ziel verziekt voor de Eeuwigheid. Ben ik niet gemaakt om voor altijd bij God te wonen?
Leer mij zien dat elke zonde een geselslag voor Jezus en een doorn in Uw Moederhart is.
Laat mij in elke bekoring Uw Liefde voelen, opdat ik sterk zou blijven tegen de duivel, die mij haat.
Laat mij zien dat ik door elke misstap de duivel voedsel geef en U de honing van mijn Liefde onthoud.
O Schrik der duivelen, aan U lever ik al mijn ondeugden uit, opdat ze onder Uw voeten verstikt zouden worden.
Maak mij tot een spiegel van Uzelf, o eeuwig levende Reinheid. Bekom voor mij de kracht om U voortaan volmaakt na te volgen.
Hoezeer verlangt mijn hart dat ik Uw trots moge zijn zoals Jezus dat ooit was.
O allerheiligste Lelie Die de Koning der zuiverheid hebt gebaard, bekleed mijn ziel en hart met Uw zuiverheid, opdat al mijn daden en gedachten voortaan bloemen zouden zijn die Uw Hart omkransen en Jezus genezen van de slagen die mijn zonden Hem hebben toegebracht.

♥ ♥ ♥
Vele heiligschennissen worden goedgemaakt door met Liefde en vurigheid de Communie te ontvangen op de tong in plaats van op de hand, en de eerste zaterdag van elke maand te biechten ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. Deze handelingen wekken Gods Barmhartigheid op en ontkrachten veel kwaad. Het is heel gunstig, na de Biecht met Maria een verbond te sluiten opdat Zij Uw gewassen ziel zou begeleiden en U waakzaam zou houden om niet meer in dezelfde zonden te vervallen.


www.maria-domina-animarum.net

136. OCHTENDTOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zoals de zon de dageraad begroet, zo begroeten Uw ogen deze ochtend mijn hart, dat opspringt van vreugde om de nieuwe dag die het met U mag delen.
Allerheiligste Moeder, ik geef mij vandaag aan U als Uw bezit en eigendom, opdat U mij zou vormen in de deugden en de heiligheid.
Wees mijn trouwe Gids op mijn reis naar Gods Licht.
Ik wijd mij vandaag toe aan Uw Hart, dat de meest verheven vreugden en de diepste Smarten heeft gevoeld, opdat Gods Wet van Liefde al mijn handelingen moge richten.
Ik wijd mij vandaag toe aan Uw Moederschoot, die Jezus heeft gedragen, opdat ik vandaag in U waarlijk een kind van God moge zijn.
Ik wijd mij vandaag toe aan Uw handen, die de kleine Jezus in de Tempel aan God hebben opgedragen, opdat ook ik door Uw zuivere handen aan God moge worden gegeven.
Ik geef U vandaag mijn lichaam, opdat het in U de Wonden van Jezus moge voelen en mijn lijden geheiligd moge worden. Wil het aan God opdragen tot Verlossing van zielen die niet willen lijden.
Ik geef U vandaag mijn hart, opdat het in U moge opbranden in de Vlammenzee van Gods Liefde. Aanvaard al mijn Liefde, al mijn gevoelens, als bloemen van bekering voor mensen die hun hart voor God en hun naaste hebben gesloten.
Ik geef U vandaag mijn geest, opdat hij in U moge opgaan in de beschouwing van Gods Heerlijkheid. Moge hij slechts het goede zoeken in alle mensen en dingen om mij heen, opdat ik voor mijn medemens een spiegel van Uw zuiverheid moge zijn.
Ik geef U vandaag mijn ziel, opdat zij in U gezuiverd en van deugden vervuld moge worden. Moge Uw bemiddeling mij vrijspreken van de straffen voor elke dwaling waaraan ik mij vandaag in mijn onwetendheid overgeef. Mogen door Uw tussenkomst al mijn goede bedoelingen worden bekleed met Gods zegen, opdat zij dwalende zielen naar het Eeuwig Licht zouden leiden.
O Onbevlekte Moeder Maria, ik ben zo klein en zondig. In U vind ik volmaakte Liefde, Hemelse Vrede, moederlijke troost en kracht voor mijn dagelijkse strijd. Uw Voorspraak opent mij de weg naar het Eeuwig Leven. Hoe zou ik U vandaag minder kunnen geven dan mijzelf en alles wat ik heb en doe.


www.maria-domina-animarum.net

137. GEBED TOT MARIA, POORT NAAR DE HEILIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Oneindig zacht raakt mij Uw blik van Hemelse tederheid, spiegel van Uw voortdurende aanschouwing van de verborgen Bron der Eeuwige Liefde.
Uw ogen willen mij laten delen in de onmetelijke rijkdom van Uw ziel, vurige diamant van volmaaktheid.
Uw aanblik verplettert mijn hart. Hij wekt in mijn ziel het zondebesef en het verlangen om te zijn zoals U.
Hij laat mij de wereld misprijzen.
Hij laat mij verlangen naar het kleed van de zuiverheid, opdat ik moge leven en dienen in Uw heilige Tempel.
U hebt mij Uw Mantel aangepast opdat ik op U zou lijken.
Nu vertrouwt U het zaad uit de hoogheilige Bloem van Uw Hart toe aan de bodem van mijn ziel. Doch bloemen bloeien en geuren slechts in vruchtbare grond.
O Moeder, zalig de bodem die zich door U laat drenken in het Bloed van Christus en op Uw woord beschutting vindt onder de vleugels van de Geest, Die hem bewaart voor de vernietigende stormen van de ondeugd.
Onder de milde zon van Uw Voorspraak zullen zijn vruchten langsheen het Kruis opklimmen en tot in de Hemel reiken.
Hoe zoet smaken de druiven der zielen die in U tot vereniging met de Heilige Geest zijn geroepen. Hun wijn maakt koele harten dronken van Liefde tot het Kruis en tot U, Onbevlekte Ontvangenis, Tabernakel van de Menswording.
Hoezeer verlangt mijn zondig hart naar de warmte van Uw zuiverende nabijheid, want ook voor distels schijnt de zon.
Als een gouden zonnestraal van hoop in een donkere kamer schrijdt U door mijn hart, en trekt er een spoor van Hemelse bloemen. Tranen van Liefde heiligen mijn zieke bodem, opdat Uw bloemen wortel zouden schieten en het Eeuwig Licht begroeten.
Ik adem Uw geur, ik eet Uw woorden, ik drink Uw Tranen en baad in Jezus’ Bloed.
O allerheiligste Moeder, ik leef niet meer, U leeft in en door mij. Alles wat ik ben en doe, draagt Uw Naam.
Mijn hart begeert, de zonde in mij ten grave te dragen. Moge de zoete pijn van het Kruis in mij leven en de schaduw van de dood verdringen.
O Onbevlekte Moeder, genees mijn ziel van het gif van de erfzonde, opdat de Liefde in mij niet gedood worde.
Zoals een bloem zich richt naar de zon, zo heb ik de poort van Uw Tempel gevonden, die het Licht van de oneindigheid in alles verterende stralen over mij heen stort.
Draag mij binnen door Uw Poort, o Moeder, opdat ik het Land van het Allerheiligste moge zien, dat mijn wankele benen niet kunnen noch durven betreden.


www.maria-domina-animarum.net

138. EERBETOON AAN MARIA, HART VAN MIJN HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik zie slechts wanneer U het Licht voor mijn ogen laat schijnen.
Ik spreek slechts wanneer U mijn mond met woorden voedt.
Ik glimlach slechts wanneer Uw vreugde uit mij wil stralen.
Ik huil slechts wanneer Uw Hart in mij bloedt.
Ik leef slechts wanneer Uw Hart voelbaar in mij klopt.
Ik ben slechts geboren omdat U mij tot Uw dienst wilde roepen.

♥ ♥ ♥

Eenwording met Maria is in hoge mate een mystieke gave. Naarmate de ziel méér met Maria versmelt, krijgt het hele wezen het gevoel dat Maria de motor is, en de Heilige Geest de brandstof. Volkomen zelfstandig handelen, denken, voelen, spreken en verlangen lijkt zo goed als onmogelijk, het is alsof alles gebeurt vanuit 'dat ander Hart' waarin het eigen wezen overgevloeid is. Dit uit zich in talrijke aspecten van het gedrag: Niets is nog zoals het voorheen was, en het eigen hart wordt oneindig veel gevoeliger voor allerlei indrukken.


www.maria-domina-animarum.net

139. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE GEKWELDE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik zie U op weg naar Bethlehem om er de verhongerde bodem te bevruchten met het zaad van Uw ja-woord, doch het slijk der wereld spoelt het weg. Ik deel Uw pijn om de afwijzing van Uw liefdegave.
O Moeder, leer mij geloven dat wat door God gezonden wordt, ook vrucht draagt wanneer het aanvankelijk niet aanvaard wordt.
Ik zie U bij het opdragen van de kleine Jezus in de Tempel. Hoezeer drukt op U de bezorgdheid om de toekomst die Uw Geliefd Kind op deze wereld wordt voorspeld.
O Moeder, leer mij geloven dat wie door Uw handen aan God wordt toegewijd, niets te vrezen heeft dan zijn eigen vrees om aardse pijn.
Ik zie U vluchtend naar Egypte, lijdend onder de angst om de Geliefde.
O Moeder, leer mij geloven dat zelfs wanneer ik uitverkoren akkers moet verlaten voor de woestijn, het Land van Belofte wacht zolang ik op God vertrouw.
Ik zie U in Jeruzalem, op zoek naar de twaalfjarige verloren Jezus. Hoezeer vreest Uw Moederhart, te hebben gefaald.
O Moeder, wees mijn onfeilbare Gids wanneer ik Jezus verlies, want ik geloof in U.
Ik zie U tijdens de geseling van Jezus. Hoe groot is Uw pijn om de vernietiging van het Mens geworden Woord uit Uw Schoot, dat U met volmaakte moederlijke zorgen had omringd.
O Moeder, herinner mij aan de Glorierijke Verrijzenis wanneer verheven dingen die ik koester, door de wereld worden stukgeslagen.
Ik zie de laatste aanraking van Uw levend Kind op de Kruisweg, en laat de eenwording van Roos en Doornen mijn hart verscheuren.
O Moeder, brand deze aanblik voor eeuwig in mijn hart, nu het lijden mijn pad kruist, opdat ook uit mijn gekwelde wezen slechts volmaakte Liefde moge stromen.
Ik zie U bij de aannageling van Jezus aan het Kruis, en huiver onder Uw Smart om de haat en de onwetendheid die de Bron van Barmhartigheid willen ledigen.
O Moeder, leer mij zoals U te bidden om vergeving wanneer verduisterde zielen mijn Liefde kruisigen.
Ik zie U onder het Kruis. O mijn Zoon, waarom lijdt Gij en niet Ik, Die U dit Vlees heb gegeven. Hoe vernietigend voelt de machteloosheid om het leed van de Geliefde wanneer de Liefde volmaakt is.
O Moeder, leer mij onwankelbaar geloven in het Paradijs boven deze donkere lucht, en ik zal met U rechtop staan tot de hemel zich opent.
Ik zie U bij de lansstoot doorheen Jezus’ Hart en voel het Zwaard der Smarten Uw ziel doorboren. Ook de laatste druppels van Jezus’ Bloed verzamelt U in de Kelk van Uw Hart.
O Moeder, schenk mij het vertrouwen om mijn hart onder Uw ogen over te leveren aan de lans van de onwetenden, opdat mijn bloed hen moge bekeren.
Ik zie U met de geslachtofferde Jezus op Uw Schoot. Uw Hart rouwt om de grauwe sluier waarmee zondige handen het Eeuwig Licht hebben bekleed.
O Moeder, leer mij geloven dat de haat de Liefde slechts uiterlijk kan verminken, want haar diepe wezen is de onaantastbare God.
Ik zie U bij de Graflegging van Uw Kind. De eenzaamheid wurgt Uw Hart, doch U weet dat de eeuwige Vereniging met Hem op U wacht.
O Moeder, leer mij geloven dat wie het Bloed der Verlossing in zijn hart koestert en de aanblik van het Kruis niet schuwt, Jezus nooit echt verliest.
Lieve Moeder van Smarten, in Uw en mijn ziel heeft het middernachtelijk uur geslagen, doch in U gloort reeds de hoop van de wordende Dageraad, die mij nog niet de hand heeft gereikt.


www.maria-domina-animarum.net

140. JA-WOORD AAN MARIA, MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Gehuld in de Mantel der Smarten, mooier dan een engel, verschijnt U in mijn hart en vraagt U om mijn ja-woord.
O Moeder, het Liefdesvuur in Uw bedroefde ogen heeft Uw heilige Naam in mijn kleine hart gebrandmerkt.
De onblusbare gloed leidt mij op wegen van vereniging die de brandende Druppels uit Uw ogen voor mij hebben uitgetekend.
Mij geschiede naar Uw woord. Ik heb ermee ingestemd om de Kruis dragende Jezus in mij te ontvangen.
In de overschaduwing door de Geest is Hij in mij gegroeid.
In een verborgen Mysterie van eenwording met U heb ik Hem gedragen.
In het duister van de winternacht heb ik van Hem getuigenis afgelegd, maar de duisternis nam Hem niet aan.
Nu vraagt Uw gewond Moederhart om mijn getuigenis onder het Kruis van de zelfofferande.
Zoals Uw allerheiligste Schoot in gelukzalige vreugde het Heil heeft gebaard, zo baart Uw Onbevlekt Hart nu in ontroostbare Smart Uw zegen brengende droefheid in mijn hart, dat het onze is geworden.
O Moeder, ik ben toch Uw kind van Golgotha. Zie, geen andere gunst behaagt mij nog dan op Uw roepstem aan Uw zijde te staan, met de ogen gevestigd op het Kruis, waaruit de rode vloed van het Heil stroomt.
Ter wille van de gelijkvormigheid en eenheid van hart waartoe U mij roept, wil ik er worden doorboord met het Zwaard dat voor U is bestemd.
Ja, Moeder, ik geef mij totaal en onvoorwaardelijk aan U, opdat ik waardig moge worden, U bij mij op te nemen wanneer de volgende regen voor U komt, en mijn liefdegave Uw eenzaamheid van het nimmer eindigend Golgotha moge verzachten.


www.maria-domina-animarum.net

141. NACHTELIJKE GROET AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de stilte van de nacht kom ik tot U, in Wier warme nabijheid mijn rusteloos hart de Vrede vindt. Nog slechts een herinnering is de voorbije dag met de wonden die hij heeft gebracht, nog slechts één stap weg is de nieuwe dag met de beproevingen die hij zal brengen. Laat Uw kind toch niet alleen.
Zoals een verdwaalde vogel het maanlicht begroet, zoek ik in dit niemandsland de zachte gloed van Uw verheerlijkt Wezen, en verlang naar het zachte fluisteren van Uw Moederstem.
O Moeder, in Uw armen komen Uw gekwelde kinderen tot rust.
Bezoek deze nacht hen die moeten sterven. Zij wachten op U om hen het Rijk van het Eeuwig Leven binnen te leiden.
Bezoek deze nacht hen die ziek zijn. Zij wachten op Uw tedere aanraking om de kracht te vinden, ook de komende dag hun lijden in heilige Hoop en vertrouwen op te offeren aan het Kruis der Verlossing.
Bezoek deze nacht hen die eenzaam zijn. Zij wachten op Uw voelbare Aanwezigheid, opdat Uw Liefde hun ontberen van menselijke steun tot een zegen moge maken.
Bezoek deze nacht hen die bedroefd zijn. Zij wachten op Uw glimlach in hun hart, opdat de donkere wolk boven hen rozen van Hemelse vreugde zou regenen.
Bezoek deze nacht hen die geen rust vinden omdat zorgen hen kwellen. Zij wachten op Uw Licht langsheen hun kruisweg, opdat hun last moge verlichten en hun kruis hen tot baken op de Weg naar de Waarheid en het Leven moge worden.
O Koningin van de vertroosting, ik smeek om Uw Moederlijke nabijheid voor al Uw kinderen die deze nacht verstoken blijven van de rust die zalft naar ziel, geest, hart en lichaam. Wees in dit nachtelijk uur voor hen als de maan, de spiegel van Gods Licht die hen er ook in de duisternis aan herinnert dat de zon in eeuwigheid niet verdwijnt.

♥ ♥ ♥

Er wordt wel eens gezegd 'De nacht maakt vertrouwelijk'. Dat geldt in zekere zin ook in het kader van Uw gebedsleven. Het relatief ontbreken van afleidingen kan er voor zorgen dat het U later op de avond of ’s nachts gemakkelijker valt om, als het ware, Uw hart uit te storten tegenover God. Het is zelfs mogelijk dat Uw hart in de donkere uren meer openheid vertoont voor Hemelse inspiraties, en gemakkelijker geraakt wordt door de overvloeiing van gevoelens uit Maria’s Hart, waarmee Uw Moeder U naar de Ware Liefde wil voeren.


www.maria-domina-animarum.net

142. TOEWIJDING AAN DE HEILIGE WONDEN VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
In vereniging met het Smartvol Hart van Maria, door liefdepijn beklemd, leg ik mij met ziel en lichaam voor U neer op de top van Golgotha, de Berg van Licht en leed.
Met onze Onbevlekte Moeder kus ik Uw glorievolle Wezen, getekend met de talloze geschenken die U mij geeft.
O Heilige Wonden, waarom voel ik U niet onophoudelijk. Hoezeer wil ik U toebehoren.
Is mijn hele wezen niet van Haar, Die U in de wereld bracht?
Voelt mijn hart niet het Vuur van Haar vervoeringen, huilt het niet de Tranen van Haar Smarten?
Denkt mijn geest niet Haar gedachten?
Maken mijn handen niet Haar gebaren?
Kreunt mijn lichaam niet onder Haar pijnen?
O mijn Broeder, ik wijd mij toe aan Uw door slagen en vallen verminkte Aangezicht. Moge ik zoals U ook de andere wang tonen aan onwetenden die de spiegel willen breken van een ziel die slechts Liefde wil uitstralen.
Ik wijd mij toe aan Uw Lichaam, door geselslagen verscheurd. Moge ik zoals U de wereld de rug toekeren, om in totale onthechting mijn stoffelijk wezen en mijn pijnen op te offeren voor de redding van zielen.
Ik wijd mij toe aan Uw hoofd, met doornen omkneld. Steun mij in het Geloof dat slechts een pad van doornen, in Liefde bewandeld, naar het Rijk der Hemelen leidt.
Ik wijd mij toe aan Uw schouder, ingedrukt onder het gewicht van het Kruis van mijn Verlossing. Moge ik zoals U mijn kruis blijven torsen, hoe zwaar het ook wordt en hoe vaak het mij ook te gronde moge storten.
Ik wijd mij toe aan Uw doornagelde handen. Moge ik zoals U zegenen wie mij misdoet, en geven aan wie slechts van mij neemt.
Ik wijd mij toe aan Uw doornagelde voeten. Moge ik zoals U slechts weldoende rondtrekken, en volharden op de met steenslag bezaaide weg naar mijn Calvarie.
Ik wijd mij toe aan Uw zijde, met de lans doorboord. Moge ik zoals U mijn hart laten openen om stromen van veredelde Liefde over de zielen uit te storten.
O Jezus, door en met en in Maria wil ik U op mijn schoot ontvangen om Uw Verlossende Wonden te kussen en met mijn tranen te wassen.
Door en met en in Haar wil ik mijn hele wezen laten verteren door het Mysterie van mijn Verlossing, opdat Uw Heilige Wonden ook in mij verheerlijkt worden tot in de eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

143. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE BELOFTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De eerste vrouw bracht de avond over de zielen, doch in U gloorde de grote Dageraad der Nieuwe Tijden.
In Uw Schoot werd de Hemel gelegd, opdat U de Verlossing zou baren.
O smetteloze schoonheid, zo mateloos vervuld van Leven brengende deugden, hoezeer hebt U Zich ontledigd om de volheid te ontvangen van het Woord dat de leegte van ieder zondig mensenhart wilde vervullen.
Heiligste Bloesem Die ooit de wereld heeft gesierd, geen Vrucht heeft ooit méér zielen verzadigd dan deze die uit U ontsproot.
O Bloem van Galilea, hoeveel zielen keken uit naar Uw Honing om de verloren zoetheid van hun Verbond met God terug te vinden. Doch zelfs toen de Honing U onder het licht van de rijzende Ster ontvloeide, herkenden de hongerigen Hem niet.
Zachtmoedige Duif, Boodschapster van het nieuw Rijk van de onsterfelijkheid, hoe veelbelovend was Uw vlucht over de oude wereld die onderging in de zondvloed van zonde en dood.
Ongerepte Bodem van deugdzaamheid en volmaaktheid, waaruit de Goddelijke Druivelaar ontsproot, hoe veelbelovend was de rode Wijn der Verlossing die de Kruiswonden ontstroomde.
Allerzuiverste Bron Die voedsel gaf aan de Fontein der Eeuwige Wijsheid, hoe veelbelovend was het Water van Barmhartigheid dat de woestijn der ondeugden kwam bevloeien.
O Tuin van Hemelse Heerlijkheden, hoe veelbelovend zijn nog steeds de vruchten van de Boom van het Nieuw Verbond, die de Geest in U heeft geplant.
In U werd de Genade gelegd die de nacht zou breken in elke ziel die het Licht zoekt als haar enige schat.
Uit U wordt elke dag opnieuw de Messias geboren in elk hart dat voor U de deur opent, U de voeten wast en Hem een wiegje bereidt. Want wie U aan zijn tafel nodigt, o Gouden Koren van Israël, zal het Paasmaal houden met de Belofte die sedert Uw ja-woord onder Uw Hart heeft gewoond.


www.maria-domina-animarum.net

144. GEBED VAN VERENIGING MET MARIA,
KONINGIN VAN HET MYSTIEK VUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Moeder van Hem Die doopt met Vuur, als een hete woestijnwind kondigt Uw heilige adem Uw Komst in mijn hart aan.
O gezegende Verschijning, amper heeft Uw vertrouwde Aanblik mij tot de volmaakte overgave uitgenodigd, of de eindeloze schat van Uw Heerlijkheden leidt mij langs nieuwe paden van vervoering.
Elke ademtocht blaast mijn armoede uit en ademt Uw rijkdom in.
Wanneer de verblindende straal uit Uw Onbevlekt Hart de duisternis aan mijn ogen onttrekt, aanschouw ik in het verborgene van mijn ziel de ring van ons verbond, waarmee U mij vóór alle tijden tot de vereniging met U hebt bestemd.
Als een sluier omsluit Uw verheerlijkt Wezen mijn ontembaar zwellend hart, dat U steen voor steen afbreekt om het te herbouwen tot een tempel van Licht, opdat Gods Geest er voor altijd verblijf zou houden.
Zoals de zaaier de akker beploegt opdat hij het kostbaar goud in zich zou bergen tot regen en zon het komen bevruchten, maakt U mijn hart klaar om Uw Mysteries te ontvangen, omdat ik het voor Uw oneindige Liefde heb geopend. Bestraal deze akker met de zon van Uw vreugden en Uw Hemelse tederheid. Laat mij de regen uit Uw ogen over hem uitstorten, en hij zal vrucht voor U dragen.
Uw heilige omhelzing onthult mij de armoede van mijn Kinderliefde.
Zij openbaart mij de verbroederingen tussen mijn ziel en de zonde als doornen die mijn hart wurgen.
O Hemels Vuur uit het Hart van de Nieuwe Eva, verbrand mijn schuldbrieven van Gethsemani tot Golgotha, opdat mijn voeten het waardig worden, in de bloedige sporen van Jezus op te gaan naar het Hemels Jeruzalem, dat mij in de schittering van Uw vurige ogen tegemoet straalt.
Brandende Roos, onder Uw aanraking wordt mijn hart herschapen tot een tuin van Vuur waarin alle aandrift tot de zonde als onkruid wordt verschroeid.
Slechts in de serafijnse gloed van Uw volmaakte Liefde kan het mystiek huwelijk met Uw kind in deze aardse ballingschap vruchtbaar blijven.
Brand in mij, o Tabernakel van God, opdat ik voor eeuwig dorstig moge blijven. O brand toch ongenadig, mijn Koningin van het Mystiek Vuur, ik wil restloos in U verteren.
Wanneer deze arme gestalte van Licht en Vuur opnieuw haar gekweld lichaam moet aannemen om de kille bodem der aardse dalen te betreden, zal niet langer ik, doch U door mij leven.


www.maria-domina-animarum.net

145. LOFPRIJZING TOT MARIA, DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Eeuwigdurende Zonsopgang, Draagster van de wieg van het Eeuwig Leven, uit U straalt het heilig Vuur, onaantastbaar voor de verleiding door de machten van kilte en duisternis.
O Middernachtzon, volkomen vrij van de nacht van de zonde, Uw Glorie stort paradijsvreugden in het hart van Uw kinderen in ballingschap.
Als een Hemelse diamant werd Uw vlekkeloze ziel in het gouden Tabernakel van Uw Lichaam geplant, opdat Gods schitterende Heerlijkheid door U in onze nacht zou stralen als een sneeuwwitte maan.
Uitverkoren Dochter van Hem Die zonder begin en einde is, in U was het Rijk der Hemelen voltooid vanaf Uw Ontvangenis.
Reik mij de hand op mijn moeizame tocht naar de Tuin der Volmaakte Zuiverheid.
O Poort van mijn Heil, Die het Vlees gaf aan het Mens geworden Woord van God, in U stroomt het Bloed uit de bron der Goddelijke deugden. Hoe zou bederf gedijen in sap dat Eeuwig Leven draagt?
Hoe lieflijk kijkt U neer op Uw kind dat zucht onder de last van de erfzonde, en verkwikking zoekt aan Uw reine wateren.
Verheven Vrucht van de Heilige Drie-Eenheid, in U stierf de kiem van alle kwaad de hongerdood. In wie God de dauw van de Heilige Geest als mantel omlegt, wordt de duisternis verdoemd.
Mystieke Tempel waarin God en de mens één moesten worden, als een Koningin van vlekkeloze schoonheid waart U geruisloos binnen mijn muren. Maak toch mijn arme tempel schoon, opdat zijn bestofte bodem Uw allerzuiverste Mantel niet zou bezoedelen. Hoe kan het Licht van Uw heiligheid stralen uit de ramen van een onrein huis?
O Hemelse Lelie, moge de kelk van Uw bloem mij dragen als stuifmeel dat op de bries van Gods Geest zielenbloemen gaat bevruchten met de kracht van het Leven waaruit ik in U mag rijpen.
Mijn Onbevlekte Moeder, in U schittert de hoop van het Nieuw Verbond.
In U is de nieuwe Mens opgestaan in de lichtkrans van Gods Zuiverheid.
In U prijs ik de overwinning van de Liefde op de dood.


www.maria-domina-animarum.net

146. GEBED TOT MARIA, MOEDER IN DE NOOD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onrust wurgt mijn hart en sluit zijn deuren. Leef in mij, heilige Moeder, klopt Uw Hart niet op de vredige golfslag van de Bron der Gelukzaligheid?
Ik ben ziek. Mijn lichaam kwelt mijn geest en ontmoedigt mijn hart. Leef in mij, heilige Moeder, was Uw Aanwezigheid op Golgotha geen zalf op Jezus’ gloeiende Wonden?
Ik voel mij zo verlaten. Wat lijkt alles leeg om mij heen. Leef in mij, heilige Moeder, stond U niet onder Jezus’ Kruis toen Hij Zich zelfs door de Vader verlaten voelde?
De angst weeft een web om mij heen. Mist onttrekt het Eeuwig Licht aan mijn ogen. Leef in mij, heilige Moeder, was Uw aanblik niet het gelaat der bemoediging toen Jezus’ mens-zijn afgleed in de diepe duisternis van de menselijke dood?
Ik ben blind, want ik heb de ogen van Adam geërfd. Leef in mij, heilige Moeder, hebben Uw ogen niet het schitterend Licht doorheen Jezus’ Kruiswonden zien stralen?
Wrok boort zich als spijkers door mij heen en verlamt mij aan handen en voeten. Wat zijn omsluierde mensenzielen wreedaardig. Leef in mij, heilige Moeder, terwijl ik gekruisigd word, opdat ik de wereld vergeef, want hij weet niet wat hij doet.
Verbittering belaagt als een sluipmoordenaar de kern van mijn ziel. Medeschepselen maken mijn dorst naar het Godsrijk onlesbaar. Leef in mij, heilige Moeder, was U niet de zoete Aanwezigheid toen Jezus op het Kruis met bitterheid werd gelaafd?
Haat zoekt als een mes zijn weg naar mijn hart. Ga weg van mij, satan, Liefde bloedt uit al mijn poriën. Leef in mij, heilige Moeder, kwam Uw Moederliefde niet tot voltooiing toen Jezus’ Hart met de lans werd doorboord?
De koude van de wereld verkleumt mijn gemoed. Leef in mij, heilige Moeder, en het Liefdesvuur uit Uw Hart zal mij als een Hemelse mantel omhullen.
O zoetste Druif aan Gods Wijnrank, wie U nuttigt, wordt één met het Bloed dat de Eeuwige Vreugde schenkt. Leef in mij, en plant in mij het Hart waarin het Zwaard der Smarten op Golgotha slechts Tranen van Liefde vond.


www.maria-domina-animarum.net

147. OPDRACHT VAN MIJN KRUIS AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Eerste Getuige en eerste Erfgename van de Nalatenschap van Gods Overwinningsteken op de top van Calvarie, in de meest onpeilbare diepte der Godsschouwing wordt Uw Smartvol Hart één met het Hart van Hem Die Zich voor het mensdom ontledigt.
O Mysterie van oneindige Liefde, geen Godminnende ziel verdroogt nog in de afgrond van het eeuwig verderf.
Tranen hoeven niet meer voor hen die hun hart begraven in de heilige Smarten die U voor Uw kinderen hebt doorstaan. Hebben lans en zwaard niet Jezus’ Hart en Uw Hart doorboord opdat wij reizigers van de nacht de eeuwige vreugde zouden kennen?
In een droefheid uit de kolkende Bron der Hemelse Liefde beweent U het vlekkeloze Lam, geschoren en uitgeleverd aan de vlammen als paasmaal van hen die slechts hongeren naar het voedsel van de wereld.
Als een zee van Goddelijk Liefdesvuur willen Jezus’ ontelbare Wonden de kilte van stenen mensenharten wegbranden.
Met drie stromen Bloed uit Handen van Barmhartigheid en baanbrekende Voeten sluit de Hemel de duistere wereld in Zijn armen.
Op Jezus’ laatste woorden wordt het zwarte doek van de mensenzielen opgelicht opdat zij het nieuwgeboren Licht van het Kruis in zich zouden opnemen.
O Moeder, heeft Jezus niet ook Uw Bloed vergoten? Werd in Hem niet ook een deel van Uw Lichaam gedood?
Maar de dood van Golgotha heeft duizendvoudig Leven gebaard, en ik ben vlees van Uw Vlees, hart uit Uw Hart geworden.
Toen de Duif mij kwam begroeten, nam ook ik mijn kruis op mijn schouder. Doch mijn aardse kleed is zo lang dat ik op mijn kruisweg zal blijven struikelen tot de kracht van de Geest in U mij tegemoet komt.
Het onbegrip van mijn broeders heeft mij de kroon der deemoed in het hoofd gedrukt. O smartvolle Moeder, U bemint zelfs mijn zondig bloed, dat mij langsheen de ogen vloeit en mijn blik op de Hemel vertroebelt.
Nu sleep ik het kruis van mijn Heil over het puin van de erfzonde.
Ooit heb ik de aarde geërfd, doch ik ben haar niet waardig, want zelfs de steenslag op mijn kruisweg, die mij bij elke stap de Hemel naderbij brengt, is ten koste van Jezus’ Bloed en Uw Tranen geheiligd.
Mijn gekwelde Medeverlosseres, de rijkste vruchten hebt U in mijn ziel verborgen, waarom voel ik dan slechts pijn?
Ik leg mijn kruis in Uw handen opdat het geheiligd worde. Leg het op het lichtend Kruis van Jezus, opdat mijn offer door de Vader aanvaard kan worden. De kroon wacht op hem die de wereld en de duivel in zichzelf overwint door zijn kruis in Liefde te omhelzen.
Zie hoe de duisternis over Jeruzalem is neergedaald. De Godsstad heeft dorst, doch spot met de Bron der Genaden die haar bevloeit. Waar is haar zuiverheid van weleer. Zij heeft het Kruis buiten haar muren gebannen en stuurt haar heiligen in ballingschap. O Moeder, neem de kinderen van Jeruzalem bij de hand, opdat de schoonheid van hun Moeder hen het Licht boven de Berg der Bannelingen openbaart en zij er hun kruis komen planten. Moge hun bloed de aarde bevruchten opdat de Godsstad heilige vruchten zou baren.
Lieve Moeder, ben ik niet uit Uw Smartvol Hart gebaard? O maak mij de onuitsprekelijke Erfenis van Golgotha waardig.


www.maria-domina-animarum.net

148. GEBED TOT DE EEUWIGE VADER OM VERGEVING VAN MIJN ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, God van het Licht, Begin en Einde van de Reis der zielen,
Spreid over Uw arm kind de warmte van Uw vergevend Hart.
Omwille van Jezus’ Geboorte in de grootste armoede, vergeef mij om de keren dat ik materiële welstand of aardse genoegens heb begeerd.
Omwille van Jezus’ verkondiging van het Woord, vergeef mij om de keren dat ik de Waarheid niet heb gediend of mijn mond gesloten bleef voor dank en prijzing aan de Allerheiligste Drie-Eenheid.
Omwille van het Laatste Avondmaal, vergeef mij om de keren dat ik de Heilige Sacramenten niet op hun waarde heb geschat of een gebrek aan eerbied heb betoond tegenover de Hemelse Geschenken die mijn ziel heeft ontvangen.
Omwille van Jezus’ morele Doodsstrijd in de Hof van Gethsemani, vergeef mij om de keren dat ik onverschillig was tegenover mijn eigen zonden.
Omwille van de geseling van Jezus, vergeef mij om de keren dat ik meer oog had voor de honger van mijn lichaam dan voor de honger van mijn ziel.
Omwille van de doornenkroning van Jezus, vergeef mij om de keren dat ik mijn kleinheid ben vergeten of mijn verstand niet heb aangewend ten dienste van mijn medemens.
Omwille van de beroving van Jezus’ kleren op Calvarie, vergeef mij om de keren dat ik niet oprecht was tegenover mijn medemens, of mijn ware armoede heb verborgen achter een uiterlijke schijn.
Omwille van de vergevingsgezindheid van de gekruisigde Jezus, vergeef mij om de keren dat ik wrok heb gekoesterd jegens hen die mij hadden misdaan.
Omwille van Jezus’ dorst aan het Kruis, vergeef mij om de keren dat de gifbeker van de eigenliefde mij aantrekkelijker toescheen dan de dorst naar bekering van een medemens.
Omwille van het Heilig Bloed dat Jezus voor mij heeft uitgestort, vergeef mij om de keren dat ik niet het beste van mijzelf heb gegeven in de dienst aan U in mijn medeschepselen.
Omwille van Jezus’ Dood aan het Kruis, vergeef mij om alle zonden die ik heb bedreven naar lichaam, geest en hart, en die het Eeuwig Leven verder van mij hebben verwijderd.
Omwille van de uitstorting van de Heilige Geest op de Eerste Pinksterdag, vergeef mij om de keren dat ik het Vuur van de Liefde voor God en medemens liet doven, de vreugde van de Hemel niet meer voelde, of onwijsheid en geestelijke verblinding mij hebben verleid tot beslissingen die nadelig waren voor het Zielenheil van mijzelf of anderen.
Omwille van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, vergeef mij om de keren dat duisternis in hart of geest mij de zuiverheid heeft ontstolen.
Omwille van Maria’s Voorspraak te Kana, vergeef mij om de keren dat ik zozeer in mijzelf opgesloten was dat ik geen oog had voor de armoede of de behoeften van mijn medemens.
Omwille van Maria’s ontmoeting met Jezus op de Kruisweg, vergeef mij om de keren dat ik niet klaar stond om mijn naaste tegemoet te komen in de nood.
Omwille van Maria’s Tranen onder het Kruis, vergeef mij om de keren dat ik onverschillig was tegenover het leed of de eenzaamheid van mijn medemens.
Eeuwige Vader, door de gezegende handen van Maria, de volmaakte Moeder Die U mij hebt gegeven, laat ik mijn rouwmoedig hart voor U neerleggen opdat mijn ziel bij U genezing moge vinden voor de wonden die zij op haar dwaalwegen heeft opgelopen.


www.maria-domina-animarum.net

149. GEBED VAN VERENIGING MET MARIA, MOEDER DER GELUKZALIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Terwijl de avond mijn zinnen kwelt, zoek ik de weg naar Uw Rijk in mijn hart, waar de adem van de Geest mij tot leven wekt.
Zie hoe onvermogend mijn hele wezen de hete storm ondergaat bij Uw komst achter mijn gesloten deur.
Hoe zou mijn zwakke geest de uitwerkingen begrijpen van de verzuchtingen die U in mijn ziel hebt gelegd.
Wanneer U in mij spreekt, ontsluiert de Geest mij de oren, opdat ik Uw hemelzoete klanken zou koesteren.
Wanneer U Zich aan mij vertoont, verlicht mijn engel mij de ogen, opdat ik verrukt zou worden door Uw schoonheid, die geen ogen van vlees uit zichzelf kunnen schouwen.
Hoe duister is de weg. Slechts door het Licht van Uw onophoudelijke werken in mijn hart heb ik U hierheen kunnen volgen.
Nog vóór het middernachtelijk uur wil U mij helemaal en onvoorwaardelijk bezitten.
O Bloem van Hoop en Liefde, slechts het Licht van de Genade heeft mij mondig gemaakt voor het ja-woord dat ik U in deze heilige nacht wil geven.
O Bloesem van Verrukking op mijn eenzame reis, U hebt mij de weg gewezen naar de geheime bruiloftskamer die God in het diepste van mijn hart heeft verborgen. Wanneer ik ze aan Uw hand betreed, laat ik het land van de dood met verachting achter mij, want in U woont het Leven, dat er slechts op wacht om in mij over te vloeien.
U gunt mij een blik in Uw ziel, en hoog laait mijn verlangen naar de Tuin van de Menswording, die slechts de zuiveren van hart betreden om er te proeven van de vruchten die de ziel voeden voor het Eeuwig Leven. Doch mijn onreinheid beschaamt mij. Slechts Uw brandende Liefde geeft mij de moed, U te benaderen.
Als onschatbare robijnen sprenkelt U het Bloed der Verlossing over mijn ziel uit, want slechts wie het Kruis omarmt, kan door U getooid worden voor de reis naar de altijddurende Vereniging.
Wanneer Uw heilige sluier zich deze nacht over mijn ziel vleit, zal ik geen onheil meer vrezen.
Zachtjes spreidt U mij uit op de Mantel van Uw deugden, het bed waarop U het huwelijk met mij wilt voltrekken.
O Meesteres van Gods Schatkamer, wanneer ik mij deze nacht totaal aan U geef, zal ik bij het ochtendgloren waarlijk Zijn erfgenaam zijn, want Uw heilige Naam zal voor eeuwig in mijn ziel gegrift staan.
Zie, ik kom en lever mij op de golven der extase aan U over. Mij geschiede naar Uw woord, opdat ik in Uw handen moge worden tot een parel in Uw diadeem, om U voor de Allerhoogste te verheerlijken tot het einde der tijden.
Gelukzaligheid zal de vrucht van onze eenwording heten, want zij zal door U worden gevoed met de zoete melk van het Licht dat nimmer dooft.


www.maria-domina-animarum.net

150. GEBED TOT MARIA, DRAAGSTER VAN HET HEIL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Over vele zielen is het doek gevallen, dat zij in de slaap van hun dwaling koesteren als de bron van alle warmte.
Brandend van Liefde onderneemt U de reis naar het Bethlehem der harten om er de ware Zon te laten opgaan boven winterse landschappen.
O Moeder, Hij Die komt om zielen te laven, ondergaat reeds in Uw Schoot de dorst van Golgotha, want aan de rijke tafelen van gesloten harten wordt de Wijn uit de Bron van Liefde slechts versmaad.
Hoezeer wil het Licht der wereld Zich ontledigen. Hoezeer wil Hij door U onze armoede tegemoetkomen. Doch hoe troosteloos is Uw tocht.
De koude van de nacht beklemt U, want onze Liefde verlaat onze kamer niet meer.
De honger der eenzamen kwelt U, want geen woorden van lofprijzing en dank verlaten nog onze lippen.
Vermoeidheid drukt U zwaar, want de ruwe paden van onze zonden gunnen U geen rust.
In het ongastvrije land der mensenharten vindt de Liefde geen onderdak. Zij die vervuld zijn van de wereld, hebben geen plaats voor de Hemel.
O liefdevolle Moeder van de Dageraad, hoezeer pijnigt mij de aanblik van de onherbergzame grot die U met kilte in zich opneemt.
Haar wanden zijn slechts harde steen. Gasten vinden er geen vuur. Geen straal van Gods Zon werd er ooit toegelaten.
Duisternis onttrekt de weg naar buiten aan de ogen van de ziel die haar bewoont, want haar lamp is gedoofd. Wanneer werd zij nog gevoed met de olie der Heilige Sacramenten?
O Moeder, ik heb U herkend in het licht van de Ster, en zie, ik schenk U mijn grot, het armoedig paleis van de nietige bedelaar die ik ben.
Omdat mijn Liefde U in dit nachtelijk uur de deur heeft geopend, opent zich voor mij de schatkamer van Uw Schoot, opdat het Licht der Heerlijkheid mijn muren zou betoveren.
O Goddelijke Moeder, zie hoe het wonder van Liefde zich voltrekt. Tussen dorre stenen heeft Uw Bloem gebloeid.
In mij is het Geloof geboren, want mijn ogen hebben het Heil aanschouwd.
In mij is de Hoop geboren, want ook ik mag voortaan het Heil onder mijn hart dragen.
In mij is de Liefde geboren, want mijn hart werd uit zijn slaap gewekt toen het Heil door Uw handen aan mijn deur klopte.
In mij is het verlangen naar de Waarheid geboren, want ik heb deze nacht de lieve stem van het Heil gehoord.
In mij is de afkeer van de zonde geboren, want de zuiverheid van het Heil heeft de wereld in mij gedood.
In mij is de zin voor het Kruis geboren, want om Zich aan mij te geven, lijdt het Heil ontbering.
In mij is de Vrede geboren, want de eenheid tussen Uw Hart en het Heil heeft mij bekeerd.
Gezegende Moeder, het Licht uit Uw Schoot heeft mij de ogen geopend. Ik zie nu de weg die U hebt afgelegd om het Heil in mijn hart te baren. Moge de Heilige Geest mijn Reisgezel zijn wanneer ik straks op mijn beurt in andere grotten de komst van het Licht uit Uw Schoot zal verkondigen.


www.maria-domina-animarum.net

151. GEBED TOT JEZUS TOT ERKENNING VAN HET NIEUW VERBOND

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, gezegende Messias,
Uw Licht is onder ons verschenen, doch het land van de blinden is niet ontwaakt, want slechts zij die zien met de ogen van het hart, hebben U herkend.
Vóór Uw komst was de Waarheid een roep in de woestijn. Nu wordt zij door de Geest in het hart gelegd van hen die U omhelzen aan het Kruis waarop U Gods Heilsovereenkomst met de mensheid bezegelt.
In Liefde had U gezaaid, in Smarten zou U oogsten, want de akker van het Leven viel aan onkruid ten prooi.
Zie, op Golgotha wordt het Nieuw Verbond ondertekend met Uw Bloed.
Uw Lichaam geeft U mij als onderpand. O houd het Vuur van de Berg der smartvolle Liefde in mij brandend, opdat ik op mijn beurt afstand kan doen van het mijne.
Druppel na druppel vult zich de Beker van het Laatste Avondmaal tot alles volbracht is.
Aan het Kruishout geeft U Uw geest, opdat de kinderen van het Nieuw Verbond door de Geest bezield worden tot Eeuwig Leven.
In U is mijn tijdelijkheid aan het Kruis geslagen. Uit Uw Wonden sijpelt nu mijn Eeuwigheid.
O Lam dat de slachtbank omhelst om de wolven te beschamen, opdat de verborgen Levensbestemming van mijn ziel in mijn hart geopenbaard moge worden, hebt U Uw Openbaar Leven laten bekronen met de dood aan de Boom van het Nieuw Verbond.
O Kruis, waarin het Mysterie van de Goddelijke Liefde de hand reikt aan hen die bereid zijn, de Kelk van het altijddurend Verbond te ledigen, ook aan mij mag de Kelk niet voorbijgaan, want zoet smaakt in de ziel slechts wat mijn aardse mantel als bitterheid ervaart.
Ook mijn graankorrel moet in de heilige grond van Golgotha tot stof vergaan, want slechts Liefde die zich restloos laat verteren, brengt vruchten voort.
Ook mijn mond behoort het Woord te blijven verkondigen terwijl onwetenden hem met bitterheid laven, want de mond die Uw bloemen van Waarheid om zich heen zaait, zal bij de Vader honing proeven.
Ook in mij zal de wereld veracht worden, want U hebt het Vlees aangenomen opdat de wereld in U vernietigd worde tot verheerlijking van zielen.
O Jezus, Uw geboorte uit de Onbevlekte Lelie heeft het dorre land met bloemen bevrucht. Het zaad in de harten kan slechts opschieten wanneer het de vrucht van Uw Bloed herkent. Moge Uw Geest in mijn hart het Nieuw Verbond heiligen dat U op Golgotha voor mij hebt vereeuwigd, opdat het gedragen worde op de Vlammen van mijn Liefde, tot het andermaal met Maria als getuige door mijn zelfgave zal worden erkend.


www.maria-domina-animarum.net

152. HULDEGEBED TOT MARIA MEDEVERLOSSERES

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vóór alle tijden voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren, opdat mijn ziel de vrucht van haar Verlossing zou oogsten.
Bij de Blijde Boodschap werd mij de poort tot het Eeuwig Heil geopend door Uw ja-woord, de sleutel tot de schatkist van mijn Verlossing.
Uw ja-woord was de eerste zonnestraal in de troosteloze kerker waarin de Eeuwige Gelukzaligheid van Gods erfgenamen geketend lag. Onder de vleugels van Gods Geest opende zich Uw Schoot als een Kelk om het Goddelijk Offerlam te ontvangen.
In Uw Tempel liet God de Bron van het Bloed van mijn Heil ontspringen. Uw Bloed werd Jezus’ Bloed, Zijn Hart klopte in het Uwe, Uw geest en Lichaam werden volle erfgenamen van de Zijne, opdat Zijn pijnen en Smarten in U gedragen en verder uitgeboet zouden worden tot de voleinding der tijden.
Door de Poort van Uw heilige Tuin trad Gods verlossend Woord op mij toe, doch uit een Roos geboren, kwam het over een weg van doornen.
Op de Kruisweg wordt in een onvatbare overvloeiing van Liefde Uw Verlossingsverbond met God bezegeld, dat bij Uw ja-woord tot stand was gekomen.
Hoezeer bloedt Uw Liefde wanneer de smaadvolle spijkers der Verlossing Jezus’ handen en voeten als gevangenen aan de schandpaal van de verdwaalde kudde uitleveren. Bij elke hamerslag scheurt Uw hart verder open, opdat Uw offer volmaakt zou zijn.
Hoe onpeilbaar diep is de afgrond van Uw Liefde voor het Lam van Uw Schoot. Hoe onpeilbaar diep boort zich daarom het Zwaard der Smarten in Uw Moederhart, opdat Uw offer volmaakt zou zijn.
Zie hoe het Licht der wereld voor mensenogen dooft, doch met verblindende schittering Uw geest doorstraalt tot het Heilsmysterie hem volkomen verteert, opdat Uw offer volmaakt zou zijn.
Jezus is om mijn zonden veroordeeld, de last van mijn zonden heeft Hem tot drie maal toe ter aarde gestort, de gevolgen van mijn zonden sterven nu de kruisdood. Op de zoetste woorden ooit gesproken, wordt U de Moeder van alle mensenkinderen, opdat U voor altijd de zonden der wereld zou bewenen, want Uw offer moet volmaakt zijn.
Zie hoe de Bron van Licht en Leven uitdroogt onder de liefdegave van Zijn laatste druppel Bloed. O Moeder, hoezeer dorst U onder de stroom van Uw Tranen naar Licht voor ontelbare zieltogende gevangenen van de duisternis, want Uw offer wil volmaakt zijn.
O Moeder, geen splinter van het Kruis der Smarten heeft nog geheimen voor U. De Liefde heeft alles volbracht, en het Vlees der Verlossing wordt in Uw Smartvol Hart begraven tot bekroning van het meest verheven moederschap dat mensenogen ooit aanschouwden, want Uw offer is volmaakt.
O hart, waarom zwijgt gij. Waarom blijft gij stom terwijl het grootste Mysterie van Liefde zich voor mijn ogen ontvouwt.
O Moeder, geen oren van vlees hoorden ooit de schreeuw van het Hart dat sterft onder de foltering van de meest onuitsprekelijke Liefde.
O innig beminde Moeder, in Uw Hart breekt het mijne, in Uw uitgeput lichaam onder het Kruis van Golgotha sterft het mijne, in Uw geest wordt de mijne aan het Mysterie der Eeuwige Liefde overgegeven.
Mijn Medeverlosseres, ik ben uit U herboren, ik heb Uw voorbeeld aanschouwd, het Zwaard der Smarten heeft mijn hart aan het Uwe geregen, ik weet nu dat de kroon van Uw Smarten op mij wacht. Zie, o Moeder, ik kom, om U door mijn daden te verheerlijken.


www.maria-domina-animarum.net

153. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN VERLANGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
U hebt mijn hart gekust en mijn ziel tot het Ware Leven geroepen.
Als een kostbare diamant heb ik Uw Hart in mij opgenomen, want ik heb de Schat herkend Die God vóór mijn deur had neergelegd.
Zoals U bij Uw Onbevlekte Ontvangenis tot een parel van Gods Heerlijkheid werd gemaakt, wil U mij tot een spiegel van Uzelf maken, opdat ik het Licht van Uw heiligheid op mijn broeders kan afstralen. Hoezeer verlangt U toch dat mijn huis zuiver moge blijven, opdat U het voor altijd zou kunnen bewonen en het Heilsplan zich aan mij kan voltrekken.
Zoals Jezus in de kracht van de Heilige Geest één werd met U, zo wil U mij met U één maken onder de vleugels van de Duif der Mystieke Liefde, om eveneens in Uw Moederschoot te worden gedragen tot ik, door Uw Bloed gevoed, klaar zal zijn om mijn ware missie op deze wereld te volbrengen.
Hoezeer verlangt U naar mijn kleinheid, om mij zoals de kleine Jezus op Uw armen aan God te geven in de Tempel van Uw Onbevlekt Hart.
Zie hoe onvruchtbaar ik ben. Uw kind vermag niets uit zichzelf. Zij die het sap van Uw Moederliefde niet in zich laten stromen, verdorren als bomen in een woestijn.
O Moeder, laat mijn hout zich aan Uw Vuur overgeven om in vereniging met U de harten van verkleumde mensenzielen te laten ontvlammen, opdat ook zij mogen leven.
Zie ik niet Uw leed om de bekoring die Uw kinderen vermoordt? Voel ik niet het wilde kloppen van Uw Hart wanneer zij zich van Uw hand losrukken?
Hoezeer verlangt U dat Uw zuiver, vertrouwvol Hart en Uw geest van zachtmoedigheid en Geloof in mij zouden heersen wanneer de wereld mijn gemoed verscheurt in mijn Gethsemani. Leeft een moeder niet het meest in haar kind waar het lijdt?
Verheug U, beminde Moeder, de ervaring van de eenwording met U laat mij de heiligheid van mijn lijden begrijpen. Zij dompelt mij onder in de geheimen der Liefde van Uw Smartvol Moederhart.
Zoals U op Golgotha volmaakt één was van Hart met Jezus, zo wil U mij volkomen één met U in de Smart. Zoals Jezus het Bloed vergoot dat uit het Uwe was ontsproten, zo huil ik Uw Tranen.
O volmaakte Moeder, schenk mij de kracht, mijn hele wezen aan U te geven, zodat U mijn handen kunt bewegen, mijn voeten kunt richten, mijn hart kunt laten ontbranden, en mijn ogen de tedere gloed van Uw zachtmoedige Liefde kunnen uitstralen. Bereid in mij de Wonderwerken voor die U hebben gemaakt tot de Wieg van het Licht en het Leven.
Leef waarlijk in mij, opdat ik weg moge groeien van alles wat mijn hart onrustig maakt en mijn ziel bevlekt, en mijn ogen slechts datgene zouden zien dat U hen wil laten zien, opdat ik de wereld achter mij moge laten en moge kiezen voor het Ware Leven.
Hoe lang reeds hebt U verlangd naar de volkomen versmelting van onze harten, opdat de Heilige Geest ook mij kan omvormen tot een Tempel van Licht en Heiligheid waarin Jezus geboren kan worden.
Hoezeer verlangt U ernaar dat al Uw kinderen, zoals U, zouden smachten naar de geboorte van de Messias in hun eigen schoot. O Moeder, geef ook hun hart de genadekus van Uw brandende Liefde, opdat het Mysterie van de Menswording zich in ieder van hen moge herhalen en Gods Rijk op aarde moge komen.


www.maria-domina-animarum.net

154. TOEWIJDING VAN ZONDAARS AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zoete Toevlucht der zondaars, op Uw Voorspraak worden in een rouwmoedig hart de ketenen der slavernij verbroken.
Ik vertrouw U alle zielen toe die de Wet van Gods Liefde hebben geschonden, en smeek U dat Uw heiligheid en tedere Moederliefde hen uit hun zwakheid moge oprichten, opdat zij voortaan tot lichtbakens aan de voet van het Kruis mogen worden.
Ik wijd U de losbandigen toe, die onverschillig zijn over de toestand van hun ziel. Zeg hen dat Jezus in de Hof van Gethsemani Bloed en Tranen heeft gestort omdat zij Gods geschenk van Liefde weigeren.
Ik wijd U hen toe die onverschillig zijn tegenover God en hun naaste. Zeg hen dat Jezus in Gethsemani de bittere Kelk van het Lijden heeft aanvaard tot verheerlijking van de Liefde.
Ik wijd U hen toe die hun medemens beoordelen of kritiek over hem uiten. Vertel hen hoe Jezus door de hogepriesters onschuldig is veroordeeld omdat niemand Hem kende zoals Hij was.
Ik wijd U de ijdelen toe, die hun lichaam misbruiken om hun trots te rechtvaardigen. Zeg hen dat Jezus voor hen Zijn volmaakt Lichaam aan de totale verminking van de geselroede heeft overgeleverd.
Ik wijd U de hoogmoedigen toe, die hun kleinheid en zwakheid verloochenen. Zeg hen dat Jezus Zich voor hen met doornen heeft laten kronen om Zich in Zijn Goddelijke Majesteit te laten bespotten.
Ik wijd U hen toe die de lasten van het leven niet aanvaarden en het kruis vervloeken dat God hen als een genadegave heeft toevertrouwd. Zeg hen dat Jezus, het Lam der Goddelijke Onschuld, voor hen het Kruis heeft opgenomen.
Ik wijd U hen toe die hun levensweg niet meer verder willen gaan. Vertel hen hoe Jezus bij herhaling onder het Kruis is gevallen, en in het vooruitzicht van een gruwelijke dood, in een oneindige Liefde de kracht vond om telkens weer Zijn last op zich te nemen.
Ik wijd U hen toe die de heiligheid van het gezin verloochenen. Laat hen de uitwisseling van volmaakte Liefde voelen die zich tussen U en Uw Zoon in de uiterste nood van Zijn Kruisweg heeft voltrokken.
Ik wijd U de zelfzuchtigen van hart toe, die hun medemens in de steek laten. Toon hen hoe Jezus op Zijn Kruisweg werd geholpen door Simon van Cyrene, die bekering vond in het leed van een Onschuldige.
Ik wijd U de onoprechten toe, die hun ware gelaat verbergen. Zeg hen dat Jezus niet heeft geaarzeld, de Aanblik van Zijn door Bloed en het vuil der aarde ontsierd Gelaat aan Veronica’s doek toe te vertrouwen.
Ik wijd U hen toe die beslag leggen op wat hen niet door God is gegeven. Zeg hen hoe Jezus de kleren werden ontnomen, opdat Hij de zielen de Schatkamer van de Eeuwigheid kon binnenleiden.
Ik wijd U hen toe die het materiële boven alles hebben verheven. Zeg hen dat Jezus Zich aan het Kruis heeft laten vasthechten opdat zij de materie zouden kunnen loslaten.
Ik wijd U hen toe die het leven niet eerbiedigen, en hebben gedood wat de Goddelijke Liefde tot leven had gewekt. Zeg hen dat Jezus aan het Kruis is gestorven om de zielen het Eeuwig Leven te bereiden.
O Moeder van Smarten, ik aanschouw U aan de voet van de Bron waarin de zielen der zondaars worden gewassen. Laat hen voelen hoe Uw Moederhart onder het zwaard der zonden scheurt, opdat de stroom van Uw Tranen hun hart in berouw zou openen en het Licht van het Kruis hen de weg der bekering moge tonen.


www.maria-domina-animarum.net

155. AVONDTOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In Uw handen leg ik mijn hele wezen te rusten.
Mijn ogen die deze ochtend vreugde hebben geschept in het jonge licht, laat ik vanavond door U sluiten, want ik vertrouw op Uw leiding naar het licht van de nieuwe dageraad.
Wat God mij deze ochtend heeft gegeven, leg ik vanavond in Uw Moederschoot, opdat U het deze nacht voor mij zou bewaren en heiligen.
Ik schenk U vanavond de sleutel van mijn ziel. Wil er de schat bewaken die God vandaag in haar heeft gestort, opdat hij mij in het duister van de nacht niet ontstolen zou worden.
In Uw Tegenwoordigheid belijd ik vanavond mijn zonden en falen van deze dag, want ik weet dat Uw Voorspraak bij het ochtendgloren ook de duisternis uit mijn ziel zal doen wijken.
Ik leg vanavond al mijn pijnen en kwellingen, mijn zorgen en kommer, mijn verdriet en teleurstellingen van deze dag in Uw teder en begrijpend Moederhart. Wil deze nacht mijn gemoed zuiveren, opdat de morgenstond mij moge vinden als een stralend kind van het Licht.
Wil mij vanavond opnemen in de Tempel van Uw Onbevlekt Hart tot volmaakte eenwording, om in U vanuit één hart, één geest en één ziel de dag van morgen tegemoet te kunnen treden, badend in het Licht dat U omstraalt.
O volmaakte Gids naar het Heilig Licht van Eeuwig Leven, U wil ik toebehoren tijdens mijn reis door het onbekende land van de nacht, opdat ik onder Uw zorgende ogen moge ontwaken, en indien het God behaagt dat mijn ziel onderweg van mijn lichaam scheidt, zij de nieuwe dag moge begroeten in Uw Rijk waarin het nooit meer avond wordt.

♥ ♥ ♥

De avond is een moment van rust, een uitgelezen gelegenheid om tot inkeer te komen, om de balans van de voorbije dag op te maken en U even te bezinnen over de toestand van Uw ziel. Het is zeer waardevol om die bezinning te doen in samenspraak met Maria: Vertel Haar alles wat Uw hart bezwaart, Zij zal U niet alleen verlichting en troost laten voelen, maar U ook inspireren wat U kunt doen om met Uzelf in het reine te komen. Wanneer U van het avondgesprek tot Maria een gewoonte maakt, zal de dag komen dat U die momenten gaat ervaren als de zaligste van de dag, omdat U Uw zorgen niet meer in Uw hart opsluit doch het gevoel krijgt dat 'iemand' ze met U mee draagt en ze 'op een hoger niveau' brengt, waardoor zij voelbaar nut krijgen. Dan zult U de waarde van Uw lijden begrijpen.


www.maria-domina-animarum.net

156. GEBED VAN EERHERSTEL AAN HET LAM GODS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Beminnelijk Lam, met welke smekende tederheid ontsluiten Uw zachte ogen mij de kwelling van Uw Goddelijk Hart.
De tafel op de Berg der Genaden blijft verlaten, want de kudde schuwt het steile pad naar het feestmaal van de Liefde.
In het Laatste Avondmaal geeft U mij reeds de Vrucht van Uw Kruisoffer te eten.
O Jezus, hoe zoet smaakt de oogst nadat de pijn door de Zaaier vergoddelijkt werd. Maar ze hebben Uw Gave niet begrepen.
Het Lam, vóór luttele dagen nog onder wuivende palmen geprezen om Zijn Vacht, wordt nu met alle zonden der mensheid beladen. O Jeruzalem, dat de Vacht van Hemelse Reinheid openscheurt op de slachtbank der tijden, de dood huist binnen uw muren, want het stof van uw straten heeft Zijn Bloed onteerd.
Hoezeer wil men de Graankorrel restloos vernietigen, maar Hij zal voedsel voor alle eeuwen voortbrengen. O zie toch hoe ze verhongeren, want ze herkennen Hem niet. Als kaf laten ze Hem door de winden der begeerten verstrooien, want nog steeds weten ze niet wat ze doen.
Onverschilligheid heeft de harten vergrendeld en Uw doodsstrijd in de mensenharten ingeluid. Weten zij dan niet dat, wanneer zij de Liefde van het Lam in het Aangezicht spuwen, zij hun eigen ziel kruisigen?
Ik aanschouw het gekruisigd Lam, en zie geen duisternis meer, want hoe kan uit een God Die Zich voor de ogen van Zijn dolend schepsel ontledigt, anders dan het heiligend en alles verterend Licht der Eeuwigheid stromen?
Als zaad van Liefde vertrouwt Uw Bloed zich aan de aarde toe, doch in de woestijn draagt zaad geen vrucht. De schapen van Uw kudde zijn levend dood. In Tranen van Liefde hebt U hen Uw Wonden gegeven, maar zij hebben Ze verloochend. Als bloemen van genezing wilden Zij hun gewonde zielen aan de dood ontrukken, doch welke vertroosting bieden bloemen aan ogen die hen niet willen zien?
Voel hoe mijn hart kreunt van Liefde onder de aanblik van de Lelie aan de voet van het Kruis. Zij tart de dorheid van het Golgotha der harten. Meer dan ooit wil Zij bloeien in het hart dat Haar de levenschenkende regen der inkeer en een zonnestraal van heilige Liefde bereidt.
Hoezeer verlangt U nu dat andere lammetjes uit Maria’s Schoot U volgen op de smalle en stenige Weg van het Kruis om op Calvarie, de Voortuin van de Eeuwige Weide, hun bloed te geven tot laving van de verdroogde zielen.
O hartverscheurend misprijzen. Weten zij dan niet dat hun kruisoffer de sluier van de dood verscheurt, daar het Vlekkeloze Lam de Weg voor hen heeft geheiligd?
O Jezus, de winden waaien nog steeds. Meer dan ooit maken zij de Adem van de Heilige Geest onvoelbaar. Het stof der wereld verblindt vele ogen. Zij zien niet meer het Sap der Verrijzenis dat aan Uw Wonden is ontvloeid. Wanneer zal de straal van Liefde uit Uw bloedend Hart hen de schoonheid openbaren van de weg naar het Altaar van het Kruis, opdat zij deze mogen gaan ter verheerlijking van het Paasmysterie dat zich aan elke gezuiverde ziel voltrekt.


www.maria-domina-animarum.net

157. DANKGEBED TOT MIJN ENGELBEWAARDER

(Myriam van Nazareth)

Mijn lieve engelbewaarder,
Broeder van Licht, als een schaduw volgt U mij op al mijn wegen.
U zuivert mijn levensweg van de vallen die hem onveilig maken, en leidt mij weg van de donkere paden van de zonde. Dank voor Uw ogen die zien wat mij in mijn wereldse blindheid ontgaat.
U bidt met mij, en draagt mijn gebeden met de Uwe omkranst, naar Maria’s Bloementuin der Genaden. Dank voor Uw mond die de taal van Gods Barmhartigheid spreekt, want mijn stomheid brengt de zielen geen Verlossing.
U plaatst mij onder een schild van Hemels Licht wanneer Gods vijand mij besluipt om mijn hart te vergiftigen, mijn geest te verzieken en mijn ziel te verminken. Dank voor Uw vleugels die mijn hulpeloosheid bedekken.
U opent mijn hart voor de wonderen van Gods Schepping, en ontsteekt het aan het Vuur dat U voor Gods Aanschijn verteert. Dank voor Uw hart dat klopt voor ons beiden wanneer het Ware Leven uit mij dreigt weg te vloeien.
U richt mij op wanneer het mijn gemoed aan kracht ontbreekt. Dank voor Uw handen die mij ondersteunen waar geen mensenhanden mij nog kunnen dragen.
U helpt mij de genaden benutten die God mij door Uw Koningin heeft gegeven. Dank voor Uw voeten die mij voorgaan op door mij onbetreden paden van het Heil, die mijn vermoeide voeten schuwen.
U fluistert Hemelse Wijsheid in mij wanneer de sluier der duisternis mijn geest omnevelt.
Dank voor Uw leiding, die het Boek des Levens voor mij ontvouwt.
O engel voor altijd met mijn lot verbonden, elke avond tekent U mij met het lichtend Kruis, opdat de nacht nooit meester van mijn ziel zou worden.
Hoe zou ik de weg vinden zonder Uw licht dat mij omgeeft.
Hoe zou ik mijn bestemming begrijpen zonder Uw trouw.
Hoe zou ik de reis door het aardse tranendal overleven zonder Uw kracht.
Want in Uw gezelschap ben ik op weg gegaan, en in Uw gezelschap zal ik de laatste einder achter mij laten.

♥ ♥ ♥

De moderne mens gelooft vaak niet meer in engelen, hun aanwezigheid of hun werkzaamheden in dienst van de mens. Dat ongeloof is een belediging voor God, want Hij heeft de engelen onder meer voorzien als helpers voor de mens, die bestemd is om de kroon op Zijn Schepping te zijn. Wanneer U Uw leven op een hoger spiritueel niveau wil brengen, is het aan te bevelen dat U Uw engelbewaarder nauw bij al Uw activiteiten en Uw zielenroerselen betrekt. U zult daar spoedig de vruchten van plukken op manieren die U voordien niet voor mogelijk hield.


www.maria-domina-animarum.net

158. VERHEERLIJKING VAN MARIA,
VOORSPREEKSTER BIJ DE EEUWIGE GERECHTIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onvolprezen Vlam van liefdevolle Voorspraak voor het Tribunaal der Opperste Gerechtigheid, als louterend Vuur storten zich de stralen van Liefde uit Uw Onbevlekt Hart over de aarde om de sporen van de zonde in de zielen weg te branden, opdat U de Vader de bloemen der ontluikende deugd kan tonen in tuinen waarin weleer de distels van de zonde woekerden.
Zie de hulpeloze mensenkinderen. Zonder tal zijn zij die hun Moeder niet kennen, noch Haar macht, noch Haar onvergankelijke geschenken.
Zie hoe ze de Zon misprijzen, Wier Licht zij niet langer verdragen. Doch zij verafschuwen ook de regendruppels van de Smart die uit Uw vertrapt Moederhart op de bodem van hun ziel neervallen opdat het laatste spoor van Leven in hen gered moge worden.
Hoe onweerstaanbaar wellen de gebeden om vrijspraak op uit de kristalheldere Bron van Uw allerzuiverste ziel.
Uw Mond is als een zon die stralen van Hemelse vreugde vleit over de ziel waarin de nacht de dageraad der genade heeft verslonden.
Uw woorden zijn als een bries van Leven voor de zielen in ademnood.
Hoezeer bloedt Uw Moederhart om elke val van de zielen die U onder het Kruis zijn toevertrouwd, want de aarde is hard als steen, en de verblinde zielen versmaden het water der vergeving om hun wonden te wassen.
Toon hen hoe Uw zoete Moederliefde hen zal redden. Als honing zal Zij de bittere smaak laten vergeten die hun achteloze zonden in de allerheiligste mond van hun Schepper hebben achtergelaten.
Bergt U niet de verstijfde zielen in doodsstrijd in Uw zachte Mantel, blauw als de Hemelpoort, opdat Uw Hart, Schatkamer van Gods Liefde, hen zou verwarmen, en het gevoel moge teruggeven aan hun bevroren hart?
Waarom voelen zij niet de tedere streling van de bevrijdende Hoop uit de Moederhanden die hen Jezus, hun Verlosser, hebben gegeven?
Tot de voleinding der tijden bindt de onverschilligheid der zielen U aan de voet van het Kruis, waar U de erfenis van Jezus’ Wonden afroept over hen die zichzelf hebben onterfd.
Machtige Koningin van Hemel en aarde, de stem van Uw ja-woord die het aardse leven schonk aan de Zoon des Hemels, schenkt nu het Hemels Leven aan ontelbare kinderen der aarde.
Hoeveel ketenen heeft Uw mond verbroken bij slaven van de duisternis, die door de Wet der Gerechtigheid waren veroordeeld.
O genadige Voorspreekster, Uw onzichtbare weldaden hebben mijn ziel het Leven gered. In dankbaarheid om Uw grenzeloze macht werp ik mij voor Uw voeten neer om mijn schuld jegens U te voldoen door mijn totale zelfgave.
Uit Liefde tot U sluit ik in mijn hart alle dwalende zielen, zo dronken van de wereld. Moge de Vlam van Uw Liefde hen verlichten, opdat ook zij niet de dageraad der Gerechtigheid afwachten om U te voet te vallen om de gelukzalige vrucht van het Kruisoffer die U voor hen tegen het eeuwig verderf hebt bewaard.


www.maria-domina-animarum.net

159. GEBED TOT MARIA, BRUID VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uit de samenvloeiing van de allerzuiverste bronnen der Hemelse deugden werd Uw ziel geboren als een Bloem die nooit zou verwelken.
De Vader voedde Uw ziel met ontelbare Hemelse vruchten. U voedde Jezus met de vruchten der aarde.
O begenadigde Moeder, nauw is de poort waardoor de mens Gods Rijk betreedt. Nauw was ook de poort door dewelke de Vlees geworden God Zijn aardrijk betrad.
Hoewel de mensheid de Liefde van de Bruidegom ontrouw was geweest, vroeg Hij in U de mensheid ten huwelijk. Zoals de Vader U Uw Bloed gaf, zo werd U het waardig, de Zoon Zijn Bloed te geven.
In U huwde God met Zijn Schepping. In U werd het Zaad van de Geest gezaaid, en de altijdgroene Akker van Belofte bracht Gouden Koren voort.
Uitverkorene van de Vader der onvergankelijke Liefde, als vrucht van Uw ja-woord in de vreugde schonk de Geest U de Zoon. Als vrucht van Uw ja-woord in de Smart schonk de Zoon U de kinderen van de Vader, opdat hun vreugden en smarten geheiligd worden in Uw Moederliefde, en opdat zij in U naar de Vader kunnen terugkeren.
Hoe zoet zijn de vruchten uit de Tuin van Haar Die bij regen en ontij het zaad van de heilige toewijding in Zich tot rijping liet brengen.
Want aan U heeft God het huwelijk met de zielen van het Licht voltrokken, opdat hun eenwording met U de bloesems der Eeuwige Lente voor de wereld zou aankondigen.
In Gods Genade heeft de schittering van Uw heiligheid mij de weg naar de Bruidskamer van Uw Onbevlekt Hart geopend.
God Zelf wijdde ze in met het Lichaam en de ziel van Zijn Zoon. Hemel en aarde sloten er het onverwoestbaar Verbond dat door de Dood van Golgotha het Eeuwig Leven baarde voor de zielen.
Nu tekent mijn ziel er met het Bloed van de Zoon haar eeuwig verbond met de Vader, en laat zij zich in het Vuur van de Geest smelten om over te vloeien in de Bron der Heiligheid, waaruit U werd gemaakt.
Zie, in Uw kind leeft de Moeder. Gaat het niet slechts de wegen waarop de Moeder het is voorgegaan?
U hebt mij ontvangen uit de Liefde van de Geest.
U hebt mij gebaard uit het Bloed van de Zoon.
U zult mij leiden langs de wegen van de Vader.
Want in U, Bruid van mijn God, zijn mij oorsprong en doel van mijn aardse tocht geopenbaard.
In de eenwording met U waartoe U mij hebt geroepen, heeft mijn ziel haar bruidsschat gevonden.
In de Geest zal ik met U vruchtbaar zijn.
In de Zoon zal ik met U lijden, sterven en verrijzen.
In de Vader zal ik met U eeuwig leven.


www.maria-domina-animarum.net

160. AKTE VAN VERTROUWEN IN MARIA, HEMELSE MOEDER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Moeder van Hem Die mijn huis niet beoordeelt naar zijn muren, schatten van goud hebt U mij in de schoot gestort.
O verborgen Parel van Israël, onbeschrijflijk mooi omdat U slechts uit Liefde bestaat, U heb ik in mijn akker gevonden als de prijs van het Verbond waartoe Gods goedheid mij heeft geroepen.
Uw Hart werd de bron, Uw Liefde het water dat de tuin van mijn ziel bevloeit.
Hoe zou ik U mijn zelfgave kunnen onthouden. Hoe zou ik de bron der genade kunnen droogleggen door mij niet aan U over te geven.
O Moeder van de Weg, hoe zou ik kunnen twijfelen aan de macht van de handen die U naar mij hebt uitgestoken om mij te leiden op de reis naar het Hemels Jeruzalem.
Mijn gezegende Gezellin, U wil ik volgen in overgave, want elke weg die niet is bezaaid met de bloemen van de Liefde, loopt dood in het land van verderf.
Wat zou ik vrezen wanneer U met mij de weg ten einde toe gaat? Waar U gaat, waaien geen winden van onheil en verwoesting.
Onder Uw voeten verbrijzelt elke steen tot zand.
Alle verleiding wijkt wanneer ik het liefdevol Vuur in Uw ogen aanschouw.
Uw handen plukken mij langs de wegrand voedsel dat ik in mijn onwetendheid nooit herkende.
Uw ogen vinden mij het water der genaden om het aardse stof van mijn voeten te wassen. O Moeder, wat maken de wegen der wereld moe zolang ze niet zijn geheiligd onder de voeten van Haar Die schrijdt door de Tuin der Hemelse Vreugden.
Uw glimlach sterkt mij in de ontmoediging, want de horizon komt mijn schreden niet tegemoet.
Geen smeken van mijn lippen ontgaat U. Uw oren horen het snikken van mijn hart, voor vlees en bloed een gesloten boek.
Uw kussen genezen al mijn wonden, want heeft Uw heilige mond niet de Wonden van Jezus Zelf gekust?
Wanneer de zon verdwijnt, bent U Zelf mijn licht. Geen duisternis zal mij ooit overweldigen zolang Uw hand zich om de mijne sluit.
O Licht van mijn ogen, warmte van mijn hart, op Golgotha opende Jezus mij de Poort naar het Eeuwig Heil. Ik vertrouw dat U mij doorheen de Poort zult leiden, want Uw Moederhanden laten Uw kind niet los, dat U onder het Kruis als erfenis van Bloed en Tranen is gegeven.


www.maria-domina-animarum.net

161. AKTE VAN OFFERBEREIDHEID VOOR MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uw Liefde heeft mijn hart ziek gemaakt. Hoezeer verlang ik ernaar dat mijn koorts de ijskoude, zieltogende lammeren zou verwarmen, waarop de gekwelde Herder vergeefs wacht. Zo weinigen volgen Hem nog, want langs het steile pad loeren de wolven.
De doornen langs de weg zijn kinderen van de tijd, doch onzichtbaar bloeien reeds de rozen der eeuwigheid in hem die de doornen bemint als het onderpand van Gods Rijk van Liefde.
Mijn geest kreunt onder de stormen van hem die de steen Gods uit mij wil rukken, maar welke wind houdt stand tegen de adem van de Heilige Geest Die U over mijn toren hebt afgeroepen?
Zie hoe mijn tempelmuren barsten, maar met de brokstukken bouwt U aan mijn ziel.
Ook deze tempel moet instorten onder het gewicht van het kruis, doch hij zal in Uw Tuin opnieuw verrijzen, want mijn ja-woord aan U is hem tot hoeksteen geworden.
Steeds harder zullen mijn beulen mij slaan. Weten zij dan niet dat het bloed dat zij begeren, hun vijanden zal laven en henzelf zal verdrinken? Doch mijn ziel zullen ze niet raken, want als Hemels satijn heeft Uw Mantel zich om haar gevleid.
O Moeder van het Heilig Bloed en de Verlossende Wonden, in Uw handen worden mijn pijnen tot zaadjes van Licht in de stervende bodem van dit rijk van duisternis. Nieuwe tempels zullen uit hen ontspruiten, want waar de wereld zich in overgave laat vernietigen, bloeien de altaren waarop de Hemel de aarde raakt.
Nog teistert regen mijn ramen, doch uit de regen van vandaag maakt U morgen de heiligende dauw der genade die mijn gewonde ziel verzacht.
Smartvolle Moeder, om Uw Tranen heb ik ja gezegd tot de regen. Hoe zou mijn ziel leven indien slechts zonnestralen mijn lichaam strelen.
Laat de zon der wereld niet de bloem van de ziel verwelken?
Droogt zij niet het Bloed der Verlossing dat mijn hart bevloeit?
Is niet elke traan, U gegeven, een parel tot opsmuk van een ziel?
Is niet elke pijn een kus op Jezus’ brandende Wonden?
Lijdende Moeder, waarom zou ik U deze smartvolle gave onthouden. Bereidt U mij geen kroon van bloemen die nooit zullen verwelken, omdat zij nu nog bloeien in de Tuin van Gods Genaden?
Nog steeds draait zich het Zwaard der allerheiligste Smarten in Uw Hart bij de aanblik van Uw kind dat geen rust vindt in de wieg der Goddelijke Gerechtigheid.
Huil niet langer, o tedere Moeder, voor Wie ik mijn pijnen neerleg als een liefdegave. Ik heb de doornen aanvaard, want ik heb de Roos gezien. Eens zal ik rust vinden op Uw Schoot, die de tranen van Uw allerkleinsten verzamelt om ze tot bloemen van heiligheid te maken en als kronen van onvergankelijke vreugde voor deze wereld te baren.


www.maria-domina-animarum.net

162. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN BEVRIJDING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De Dageraad van Uw Onbevlekte Ontvangenis heeft de nacht van de slavernij aan de zonde verslonden, en uit U rees de Zon uit het Rijk van de Vrijheid op.
De Vader heeft mij voorbestemd voor de oneindige vreugde van het Paradijs. Waarom heb ik mijn hart toch zo aan dit tranendal verpacht?
Waarom blijf ik najagen wat mij ongelukkig maakt?
Hoe kortstondig bloeien de bloemen der wereld, doch mijn ogen laten hen niet los.
Is de Zaaier niet uitgegaan met het Graan van het Geloof, opdat ik de honger van het lichaam zou versmaden?
Omdat ik de Erfenis van het Verlossingsmysterie heb aanvaard, komt U mij bevrijden uit de ketenen van alles wat mij aan de wereld bindt.
O Tuin door dewelke de stroom van Gods gaven vloeit alvorens zich over de aarde uit te storten, door U fluistert de stem der eeuwigheid in mijn hart, opdat ik de wereld zou minachten.
Hoezeer loert de wereld op hen die zich wees voelen, om hun zwakheid tot bron van ontrouw te maken.
Zien zij dan niet dat het Goddelijk Bloed en de Allerheiligste Tranen de band van Uw Moederschap hebben gesmeed?
Zien zij dan niet dat Uw verwantschap met de mensenkinderen sterker is dan deze naar het vlees?
De melk van de Wijsheid waarmee U de bodem van de harten wil drenken, is het geneesmiddel voor de gifbeker der wereldse genoegens, die de zielen met zoveel blinde overgave drinken.
Onder het Kruis hebt U voor mij de Wijn verzameld die mijn ziel zal verwarmen, indien ik bereid ben om de Kelk te omhelzen.
Zie Uw arme, blinde kinderen. Zij verafgoden de stof als het gouden kalf. Doch de stof schenkt geen leven, zij bereidt het slechts een graf. Steeds bergaf lopen de paden der wereld. Wie geen sterke benen heeft, struikelt en valt.
Kroongetuige van de vernietiging van de wereld op Golgotha, was Jezus’ Lijden niet de Weg van de verloochening van alles wat ons aan het aardse bindt? Zijn de kinderen van de nieuwe Adam niet aan U gegeven om nog slechts in hart en geest te leven?
O Moeder, Uw Liefde maakt mij vrij. Zij laat slechts verlangen, deel te hebben aan Uw wereld zonder verlangens die de Zon verduisteren en de Weg onzichtbaar maken.
Uw onbevlekte zuiverheid toont mij het Licht van de bevrijding. Draagt het kind niet de geest van zijn moeder in zich?
Met oneindige tederheid zaait U in mijn hart de gehechtheid aan het Kruis, opdat mijn ziel de vrijheid moge oogsten.
Moge Uw Liefde mij aan U en Jezus vastnagelen, opdat ik in gelukzaligheid aan de wereld moge sterven.
Moge ik mijn ogen gevestigd houden op het Licht uit Uw brandend Hart, en niet verblind worden door de vele dwaallichten die mijn pad kruisen, opdat mijn ogen de Bloemen van de Eeuwige Lente zouden koesteren, en mijn ziel vrij moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

163. SMEEKBEDE TOT MARIA OM DE WEDERKOMST VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Omdat U vurig naar de komst van Gods Rijk op aarde hebt verlangd, heeft Hij Zijn Zoon in de wereld gezonden.
Omdat U de gaven van de Heilige Geest in hun volheid in Uw Hart hebt aanvaard, is de Messias aan U toevertrouwd.
Omdat Uw hele Wezen een tempel van heiligheid wilde zijn, werd Hij in U gedragen en uit U geboren.
Omdat Uw Liefde volmaakt was, wilde Hij Uw Kind zijn en U met Hemelse vreugde vervullen.
Omdat Uw Hoop op het Heil van de zielen onwankelbaar bleef, hebt U met Hem de Kruisweg aanvaard, en alle lijden werd verheerlijkt.
Omdat Uw ogen op de Hemel gevestigd bleven, hebt U op Calvarie alles prijsgegeven wat U dierbaar was, en de Hemel ging boven U open.
Omdat U tegen alle schijn in bleef geloven in Zijn Verrijzenis, is Hij opgestaan om alle kwaad te beschamen.
Omdat U onvermoeibaar bleef bidden, heeft Hij de Heilige Geest doen neerdalen om elk geopend hart van alle duisternis te bevrijden.
O tedere Moeder en machtige Voorspreekster, neem mijn verlangen naar Gods Rijk op in het Uwe en verhoor het smeken uit mijn lijdend hart.
Ontsteek in mij Uw vurig verlangen, opdat Hij wederkomt.
Roep de Gaven van de Heilige Geest over mij af, opdat ik klaar ben voor de Komst van de Messias.
Maak mij heilig, opdat ik zuiver zou zijn om Hem te ontvangen.
Schenk mij Uw brandende Liefde, opdat Hij niet langer zou wachten.
Wek Uw Hoop in mij op, opdat mijn lijden niet vergeefs zou zijn, want aan een kruis met moed gedragen, kan Hij niet weerstaan.
Leer mij onophoudelijk naar de Hemel kijken, opdat Hij spoedig Zijn Verlossend Kruis onder ons moge planten.
Geef mij Uw rotsvast Geloof, want alleen zij die niet twijfelen, zullen Zijn Wondertekenen verdienen.
Verleen mijn gebed de schoonheid en kracht van het Uwe, want aan Uw stem heeft Hij nooit iets geweigerd.
O Moeder van alle mensen, ik geef mij aan U met al mijn Liefde, mijn Geloof, mijn Hoop en mijn kwellingen. Zuiver en heilig mij, en breng Uw Jezus opnieuw in de wereld.

♥ ♥ ♥

De Wederkomst van Jezus werd reeds in Bijbelse tijden beloofd. Wij kennen dag noch uur. Van ons wordt verwacht dat wij er vurig voor bidden, doch niet op een passieve wijze: Onze instelling mag er geen zijn van 'wachten op' die Komst, doch van actief aan onszelf werken opdat die Komst verantwoord moge worden tegen de achtergrond van de Wetten van Gods Gerechtigheid en Barmhartigheid. De Wederkomst van Jezus wordt niet bepaald door een welbepaald tijdstip, doch door de gesteldheid van hart van de christenen en van de intensiteit van hun verlangen, niet naar een tussenkomst van Jezus om hen van hun levenslasten te bevrijden, doch naar hun eigen heiliging. Daarom kan Jezus slechts terugkomen in harten en zielen die bereid zijn om tot het uiterste aan zichzelf te werken, met aanvaarding van alles wat hen op Jezus laat gelijken, dus met inbegrip van de beproevingen.
Laten wij vooral steeds de stelling van de Hemelse Koningin voor ogen houden, dat de zielen zich de 'Wederkomst van Jezus Christus' niet in de eerste plaats mogen voorstellen als een gebeurtenis die zich zichtbaar in de wreld voltrekt, doch als een opstanding van de ware geest van Christus in individuele harten, en daardoor in de wereld.


www.maria-domina-animarum.net

164. EERBETOON AAN MARIA, KONINGIN VAN DE NATUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Geen bliksem kan de Boom van het Kruis splijten, waaronder ik in de storm beschutting zoek.
Geen donder kan het gezang van Uw stem in mijn hart tot zwijgen brengen.
Geen regen spoelt de stroom der Genaden weg, die U in mij laat vloeien.
Geen hagel kan de bloemen vernietigen die U in mijn ziel hebt gezaaid.
Geen wind kan de strelende adem van de Heilige Geest in mij verstikken.
Geen mist kan de schittering van Uw Hemelse ogen voor mijn geestesoog verbergen.
Geen wolk kan de tedere blik verhullen die U in mijn hart hebt gegrift.
Geen zon is vuriger dan de toorts van Liefde die U in mijn hart hebt aangestoken.


www.maria-domina-animarum.net

165. GEBED VAN DANK OM EENWORDING MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zelfs wanneer mijn ogen droog zijn, weent mijn hart onophoudelijk met U, want de bron van Uw droefheid vloeit door mijn tuin.
Zelfs wanneer mijn mond gesloten blijft, roept mijn hart onophoudelijk om U, want de roep van Uw verlangen vindt zijn echo in mijn huis.
Zelfs wanneer de koude van de wereld mij doet verstijven, blijft het Vuur in mijn hart branden, want de Vlammenzee van Uw Liefde heeft mijn hele wezen tot Uw brandhout gekozen.
Dank, o Moeder, dat ik de kaars mag zijn die in het huwelijk met Uw Vlam wordt verteerd in een offer van verheerlijkende Liefde.

♥ ♥ ♥

Mystieke vereniging, met overvloeiing van gevoelens, bestrevingen, verlangens en zelfs pijnen tussen het Hart van Maria en het hart en lichaam van de geroepene, is een genadegave. Doch elke toegewijde ziel kan een leven betrachten waarin zij haar eigen lijden afstemt op verzachting van de Smarten van Maria en het Lijden van Jezus. U kunt dat lijden reeds mee dragen door daadwerkelijke inzet voor Uw beproefde medemens.


www.maria-domina-animarum.net

166. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE HEMELSE BRUIDEGOM

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Geprezen zij God, Die Zijn Zoon door Uw handen aan de lammeren ten huwelijk geeft. Voor dit uur hebt U Hem in de wereld gedragen.
Hoor hoe de Heilige Stad haar Bruidegom in haar schoot opneemt.
Doch hun vreugdekreten slijpen het gouden zwaard dat Gods hand Uw Hart heeft bereid, want hoog verheven buiten de muren ziet U de Huwelijkskelk die op Hem wacht.
In Zijn Hart leeft sedert zo lang het Nieuw Verbond, doch Jeruzalem heeft Hem nu reeds bedrogen, want reeds werpen de palmen van het lof dreigende schaduwen over Gethsemani.
O bittere glorie verkondigd door ondiepe mensenharten. Het gejuich uit hun mond heeft het Hemels Jeruzalem in rouw gedompeld, want in hun hart hebben zij Hem reeds gekruisigd.
De mantels onder Zijn voeten zullen morgen de stenen zijn die Hem ten val brengen onder het Hout der Dwaze Liefde. Het stof dat zij bedekken, wordt morgen gedoopt in Zijn Bloed, want slechts de zielloze wegen naar Golgotha begrijpen de pijn die Zijn schreden leidt.
O bedroefde Moeder, van de Liefde was Hij uitgegaan, door de Lelie was Hij gekomen, doch het bruidsboeket waarmee Jeruzalem Hem heeft begroet, is verwelkt onder de beklemmende nachtelijke hemel boven Gethsemani.
In twee gebroken Harten is het geruis der wuivende palmen uitgestorven onder de hamerslagen op de kruisboom.
De stem van het vergankelijk lof wordt tot zwijgen gebracht door de stem der nakende eeuwige verheerlijking op Golgotha, want in Uw Hart wordt het hosanna der wankelmoedigen reeds overstemd door het hosanna der engelen.
O Moeder van de lammeren wier wol is witgewassen in het doopwater van de Geest, hoezeer hebben hun lauwheid en ontrouw de Bruidegom verloochend.
Zaai in mijn hart het zaad van de allerheiligste bloemen die Uw ziel tooien, opdat ik Jezus het bruidsboeket van de Ware Liefde kan bieden en mijn hart slechts de kreten zou kruisigen die opwellen in een hart dat nooit het Ware Licht heeft gezien.

♥ ♥ ♥
De onoprechtheid van Palmzondag herhaalt zich ook in onze tijden nog steeds. Jezus met woorden beminnen doch met daden verloochenen door, bijvoorbeeld, een gebrek aan naastenliefde, is verraad en onoprechtheid.


www.maria-domina-animarum.net

167. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE BOOM DES LEVENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de boomgaard van de Vader werd de Christus aan de aarde toevertrouwd, en de wortels van de Boom des Levens ontnamen het onkruid alle voedsel.
Verleidelijk geurden Zijn bloesems, doch hun Hemels parfum verstrooide zich tussen de zielen in ontbinding.
Zie hoe de rook uit het land van de haat Zijn Schoonheid verbergt voor ogen die kijken, maar niet zien.
O Moeder, Zijn stam moest geveld worden, want Hij verduisterde het dwaallicht uit de tegenzon van de massa’s die ze begeerden.
Zijn schors viel ten prooi aan de bliksems der ergernis.
Zijn sap zou wegvloeien over de bodem die verzadigd was van de wijn der verdoving.
Doch de Heilige Geest heeft Zijn zaad bewaard voor alle eeuwen, want de kiem van het Leven mocht niet verloren gaan.
O Middelares van Gods Genaden, Bewaarster van alle goud uit de oneindige Schatkamer der Hemelen, heeft Uw hand niet Zijn wortels gesproeid? Heeft het Bloed uit Uw Hart niet Zijn bladeren gevoed? Heeft Hij de aanblik van Zijn eerste bloesems van belofte niet voor U bewaard?
Zie, de golven van Uw Liefde hebben hun echo gevonden in mijn huis.
Bronnen van Hemelse Genade hebt U in mijn tuin gegraven, en de vleugels van de Geest hebben mijn bodem aangeraakt.
U Die het Leven in Uw Schoot hebt ontvangen, hoe ontembaar is Uw verlangen om de zielsakkers te bevruchten met Zijn Zaad, want slechts hij die zich over de Boom ontfermt, kan Zijn vruchten erven.
Ja, Moeder, ik wil de Boom omhelzen. Met Zijn schors wil ik mij bekleden. Zijn sap wil ik drinken tot mijn ziel een bloesem van belofte wordt, die Uw Hart begroet.
Naar Zijn beeld en gelijkenis verlang ik ernaar, voor U te verschijnen als een zoete vrucht die Uw Hart streelt, opdat dolende zielen zich zouden verzadigen aan het voedsel dat de Boom des Levens mij in de warmte van Uw Liefde heeft toegevoerd.

♥ ♥ ♥

Jezus is de Levensboom. Van Hem moet onze ziel haar sap krijgen om vrucht te dragen. De ziel die zich van deze Bron afscheurt, is als een geknakte tak, die verdort, geen vrucht draagt, en uiteindelijk weggezuiverd zal worden.


www.maria-domina-animarum.net

168. SMEEKBEDE OM MARIA’S TUSSENKOMST IN MIJN ZELFGAVE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de aanschouwing van de ongeleste dorst van Golgotha wordt mijn vreugde, U te beminnen, slechts bekroond in de smart van het verlangen naar Uw volmaaktheid, die mij onbereikbaar is.
Doch zelfs het niets dat ik ben, wil ik U geven.
Waar anders kan de Hemel zich met de aarde verzoenen dan waar de aarde zichzelf verloochent?
O Moeder, wanneer U in mij zwijgt, spreekt mijn mond slechts onwijsheid. Laat mij U daarom begroeten door de rozengeur die U uit mijn hart toevloeit wanneer mijn stilzwijgen Uw Naam fluistert, want mijn liefdepijn tart alle woorden, en de omarming der Gelukzaligheid voltrekt zich slechts in de Tuin der Stilte.
Hoe zou ik leven indien Uw Hart niet in mij klopte?
Welk licht zou ik zien indien ik niet uit U geboren was?
Welke waarde zouden mijn gaven bezitten indien U niet eerst mijn handen waste?
O allerheiligste Gelaat, door het Eeuwig Licht gestreeld in de nacht der belofte te Bethlehem, verruk mijn geest met Uw Hemelse ogen, opdat hij bevrijd worde uit de omnachting waarmee de wereld hem bedreigt, want zijn gedachten moeten de poel der zonden bezaaien met de lelies van Uw zuiverheid.
Velden van plukrijpe zielen wil ik U geven, doch wat kan een kind geven dat het niet eerst van de moeder heeft gekregen?
Verachtelijk als slijk is de mantel van stof waarin mijn ziel doorheen dit dal van pijnen wordt gedragen, doch het offer van mijn nietige tempel wordt door U gekoesterd als een edelsteen waarmee U voor het Tribunaal der Eeuwigheid de zielen vrijkoopt die U zo zeer bemint.
O zalig Mysterie waardoor de vernietiging van het niets in de handen van mijn Koningin tot rijkdom voor het eeuwig bloedend Lam wordt.
Alles waarvan mijn ziel leeft, bekomt U mij.
Mijn hart draagt het zegel van Uw Liefde, want het moet ondoordringbaar worden voor de bittere honing der wereldse verlangens.
Hoe arm ik ook ben, hoe zou ik U iets kunnen vragen, tenzij mij waardig te maken om mijzelf als een totale offerande in Uw handen te geven.
Is mijn bloed niet drager van de zonde die al mijn vezels bevloeit?
Waar mijn voeten ook gaan, op alle wegen worden zij door stof bevuild. Hoe kan ik de hoogheilige Tempel der Onbevlektheid betreden, tenzij als offer van vergeestelijking?
O Gouden Offerkelk van de Heilige Drie-Eenheid,
Open mijn ogen opdat zij het Licht van de Vader ontvangen, zodat ik U het geschenk van door mijn Geloof bekeerde zielen kan geven.
Open mijn hart opdat het het Vuur van de Geest ontvangt, zodat ik U het geschenk van door mijn Liefde ontvlamde zielen kan geven.
Open mijn handen opdat zij de Spijkers van de Zoon ontvangen, zodat ik U het geschenk van door mijn hoopvolle kruisiging verloste zielen kan geven.


www.maria-domina-animarum.net

169. GEBED TOT MARIA, OVERWINNARES VAN DE VERLEIDING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hemelse Vuuroven van Onbevlekte Liefde Die het Zaad van de Heilige Geest voor het aardrijk tot rijping brengt, aan U wijdt zich de bloem van mijn ziel in haar strijd tegen de verstikking.
De wereld beklemt mij méér naarmate de ware Vreugde naderbij komt.
Steeds duisterder wordt mij de wereld en zijn glorie. Uit het rijk van zonde en genot daagt geen licht.
Slechts uit de nevel der zuiverende smarten rijst de zon op, doch slechts in een brandend hart wordt nevel niet ondoordringbaar voor het Ware Licht.
O verrukkelijke Lelie, mij gegeven uit het Goddelijk Hart dat voor mij de Liefdesdood is gestorven, in Uw nabijheid kent mijn Liefde geen rust. Hoe zou de vlam roerloos blijven terwijl de bries niet ophoudt, haar te strelen?
Als een bloem van deugden wil ik zijn, voor Uw voeten opschietend en reikend naar Uw Onbevlekt Hart, de Poort van de Tuin der Hemelse Vreugden. Doch hoe zwaar is de strijd voor het zaad om het Licht te zien, hoezeer begeert het ongedierte zijn ondergang alvorens de dauw van Gods Geest het tot een offerbloem kan heiligen.
Moeder van Hem Die mij heeft verlost aan het Rozenhout van de Liefde, leg Uw hand in de mijne wanneer ook mijn ziel zich neervlijt op het bloembed van het Heil.
Spreid in mijn hart Uw bed van Lelies waarop de gekruisigde Jezus voor eeuwig kan rusten, want de geur van onzuiverheid heeft Zijn doodsstrijd bezegeld voor eeuwen.
Overvloedig is het zaad aan de zielen toevertrouwd, doch pas wanneer de nacht zich prijsgeeft aan de dageraad, zal het bloeien in het Licht der Verrijzenis en de dauw van de Liefde.
Moge elke dag een nieuwe bloem U begroeten, tot voltooiing van de kroon die de Geest voor Zijn Bruid heeft bestemd.
O Moeder, zie hoe de wind van het verderf hen teistert.
Bevrijd hen uit hun angst en onzekerheid, opdat zij zich aan U kunnen overgeven, want slechts vertrouwen in de macht van Uw voet zal de betovering door het serpent voor hen verbreken.
O Uitverkorene van de Eeuwige Liefde, Gods Schepping rilt onder de koorts van de zwaar zieke zielen. Hun onrust heeft de Vrede uit de harten verbannen. Hun onreine monden ijlen de hatelijkheden van de eeuwig vervloekte.
Toevlucht der verblinden, leid hen naar de Tafel in de Tempel van het Licht, opdat hun dwaalwegen voorgoed dood mogen lopen.
Geef hen het Brood van Eeuwig Leven te eten, opdat zij de kracht vinden, aan de ziekmakende verleidingen der wereld te weerstaan.
Laat hen drinken van het Bloed der Verlossing, voor hen opgevangen in de Kelk van Uw Smartvol Moederhart, opdat zij de weg vinden naar de voet van het Kruis om er genezen te worden van het sluipend gif van de zonde.
Druk Uw Gelaat van zachtmoedige onschuld in hun hart, opdat Uw onbevlekte reinheid hen naar de onvergankelijke schoonheid van de deugd moge toewenden, want Uw hele Wezen ademt Christus, de Mens geworden Paradijsvreugde.
O Spiegel van Gods volmaaktheid, geen verleiding heeft U ooit overwonnen, want U bent de Hof der Hemelse Deugden, de Lusttuin van de Heilige Drie-Eenheid. Leid al Uw kinderen naar de Vader, breng Jezus in hen tot leven, en roep de heiligmakende uitstorting van de Heilige Geest over hen af, opdat de wereld moge worden tot een tuin van zuiverheid waarin nog slechts de Boom des Levens vruchten draagt.


www.maria-domina-animarum.net

170. OFFER VAN LIEFDE AAN MARIA, MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In Uw handen verlangt Uw van Liefdessmart kwijnend kind de zelfverzaking te voltrekken, opdat dorstige zielen zouden leven onder de stroom der reddende Genaden die mijn offer aan Uw Moederhart laat ontvloeien.
Onverzadigbaar is sedert Golgotha Uw honger naar graankorrels die zich in de Akker van het Nieuw Verbond willen laten verteren als voedsel dat Licht en Liefde schenkt.
Onpeilbaar is de afgrond van Uw Smarten om de verloren vruchten van de Boom van het Kruis die in de bodem van Uw liefdevol ja-woord werd geplant.
Ben ik geen vrucht, door U gevoed, gevormd en geplukt om hongerigen te herinneren aan het bestaan van de Boom?
O Moeder, geen liefdekreet uit het verpletterd hart van Uw kind bleef ooit onbeantwoord. Daarom leidt U mij op mijn smeken op de trap naar het Altaar van Uw Onbevlekt Hart om er de liefdegave van mijn zelfoffer voor Uw voeten neer te leggen.
O Smartvol Hart van Maria, levend en verheerlijkt Reliek van Golgotha, heeft Uw Eerste Kind niet Zijn aardse kruik laten breken opdat het Parfum Gods Land zou bevrijden van de stank van het bederf? Zo zal ook ik mijn broze mantel prijsgeven om zielen te verwarmen die in de winter der tijden het Hemels Vuur niet meer voelen.
Gezegend prijst zich mijn lijdend hart waarin de Moeder van Smarten de op Golgotha geheiligde pijnen opnieuw tot leven wekt.
Onophoudelijk doorboren de vurige pijlen van Uw Liefde het hart van Uw apostel, opdat de stralen van het Ware Licht er doorheen zouden schijnen.
O gezegend Mysterie van eenwording in de heilvolle Smart, hoe troostend is mij de vurige kus van de brandende Hemelse wonden die U in mij laat bloeden.
Hoezeer verlangt mijn hart naar de totale omhelzing door Uw Smarten, opdat de vreugde van mijn ziel volkomen moge worden.
Hoe meer ik in U mag sterven, des te meer voel ik U in mij leven, want de Vlam van Uw Liefde brandt Uw Naam in al mijn daden.
Hoezeer brengen Uw Tranen in mijn ziel het koren tot rijping, dat nu nog niet tot brood is geworden. Op de golven der verrukking laat U het wiegen, opdat het gezuiverd worde van het ongedierte dat zijn groei bedreigt.
Zoals de akker meer naar regen smacht naarmate de zon schijnt, smacht mijn hart vuriger naar het delen van Uw pijnen naarmate Uw Liefde het verteert.
O vereerde Kroongetuige van het Verlossingsmysterie, met de parels van Uw Tranen hebt U het gekruisigd Lam gekroond. Geen sterveling zag ooit grotere schatten verzameld dan in de hoogverheven zelfvernedering van de Mensenzoon en de Eeuwige Moeder op het Altaar van Golgotha.
Zie, ik kom, om mij volkomen aan U te geven en de kroon van het medeverlossend lijden uit Uw handen aan te nemen, opdat mijn Liefde tot U en Jezus verheerlijkt moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

171. GELOFTE VAN ZUIVERHEID VAN DE AAN MARIA TOEGEWIJDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Kroon van Gods Schepping, Uw onbevlekte zuiverheid brengt de engelen in verrukking.
Om U te verheerlijken, heb ik mijn hele wezen in Uw handen gelegd, opdat ook ik moge worden getooid met de kroon van de zuiverheid die God voor mij heeft voorzien.
Ik heb U mijn ziel ten huwelijk gegeven. Onder Uw hoede stel ik mijn vurige Liefde en mijn betrachting van een smetteloze reinheid, om U door mijn navolging te eren.
Nooit mag ontrouw jegens U de macht verloochenen die U over mijn hele wezen bezit, want ik behoor U toe.
Niets dat van de wereld is, mag mij ooit aantrekkelijker worden dan Uw Hemelse schoonheid die straalt in mijn hart.
Ik wil mij afwenden van alles wat het Licht in mijn ziel verduistert, want ik wil slechts Uw dienares zijn, o Moeder van het Licht.
Slechts naar Uw stem wil ik luisteren, want Uw woord behoedt mijn ziel voor de dood.
Slechts Uw hand wil ik omklemmen, want zij ontrukt mijn hart aan de doornen van de valse rozen die het willen verscheuren.
De koorts van alle bekoring vertrouw ik toe aan de verfrissende stroom van de bevrijding die U op mijn smeken doorheen mijn geest zult laten vloeien.
O allerzuiverste Maagd en Meesteres van alle deugden, ik smeek U om de genade van de volkomen reinheid, opdat de wereld in het kind de Moeder moge herkennen.
Voor U wil ik schitteren als een diamant.
Voor U wil ik geuren als een lelie.
Voor U wil mijn hele wezen een Hemelse woning zijn.


www.maria-domina-animarum.net

172. GEBED TOT MARIA VOOR DE HEILIGE EUCHARISTIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
U gaf Jezus aan de wereld op het Altaar van de kribbe te Bethlehem, maar de wereld nam Hem niet aan.
U gaf Uw Zoon voor de tweede maal aan de wereld op het Altaar van het Kruis, waar Hij het Offer van Zijn grote Liefde bracht, doch voor velen zou Zijn Zelfgave zonder vrucht blijven.
Vandaag wil Uw Moederliefde mijn Verlosser opnieuw aan mij geven op het Altaar van de kerk. O Moeder, laat Uw brandend Hart in mij kloppen, opdat ik Zijn Offer in vurige Liefde en dankbaarheid moge aanvaarden.
Zoals de Heilige Geest Uw Vlees bevruchtte opdat Jezus door U tot de mensheid zou komen, zo zal Hij straks op het Altaar het Brood bevruchten opdat mijn Verlosser door de Hostie de kleine woning van mijn ziel zou kunnen betreden.
Zoals de kleine Jezus in de allerheiligste Kelk van Uw Moederschoot wachtte om het Goddelijk Licht over de mensheid te laten stralen, zo wacht Hij weldra in de kelk op het Altaar om mijn klein hart door Zijn Goddelijke Kus van alle duisternis te bevrijden.
Zoals de zaligmakende Christus Zich na Zijn volmaakte Zelfgave aan het Kruis zonder enige weerstand aan Uw armen liet toevertrouwen, zal ook ik Hem straks na de gedachtenis van Zijn Verlossingsoffer in mijn armen mogen sluiten, opdat zelfs mijn zondig lichaam gezuiverd worde.
Zoals Uw vurig verlangen naar de komst van de Messias werd bezegeld door Uw Goddelijk Moederschap, zo wil mijn God vandaag ook mijn vreugde volkomen maken door mijn geest van Zijn Tegenwoordigheid te vervullen.
Lieve Moeder van God, weldra daalt het Vuur van de Verzoening over het Altaar neer.
Ontsteek in mij de gloed van het verlangen, opdat Uw Zoon in mij de pijn kan vergeten van de afwijzingen die Zijn Hart hebben vertrapt.
Spreid Uw Mantel in mijn hart uit, opdat ik er Jezus in warme Liefde en heiligheid moge ontvangen.

♥ ♥ ♥

De meest genadevolle ingesteldheid om Jezus in de Heilige Communie te ontvangen, is deze van het brandend verlangen en de vurige Liefde waarmee Maria Hem in Haar Schoot verwelkomde en koesterde. Zij zag toen reeds lange tijd met groot verlangen uit naar de komst van de Messias, en toen Zij Zijn Moeder werd, werd de Liefde tot versmelting. Dat is wat ook wij in spiritueel opzicht moeten nastreven. Elke Eucharistie is een groot gebeuren voor de ziel. Houd dit voor ogen, ooit zal U duidelijk worden hoeveel U hebt verzuimd indien U dit niet voldoende beseft.


www.maria-domina-animarum.net

173. TOEWIJDING VAN ONZE KINDEREN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onder Uw moederlijke bescherming en leiding stel ik vandaag onze kinderen, want op hen steunt morgen de nieuwe wereld die zoveel nood heeft aan heilige zielen.
O Koningin van Hemel en aarde, bewaar als een kostbare parel aan Uw kroon de zuiverheid die God bij hun geboorte in hun kleine ziel heeft neergelegd, want ooit zal zij hun grote schat bij de Hemelpoort zijn.
Zie hun kleine hartje, het is een bloempje waarrond de engelen spelen. Ik geef het U in handen opdat het niet zou verwelken, en in warmte moge bloeien tot U het voor Jezus zult plukken.
Moge de Heilige Geest op Uw gebed hun jonge geest verlichten, en vurigheid en Geloof in de grond van hun ziel zaaien, opdat de bloem van hun hart nooit verwoest zou worden door het ongedierte van haat, zelfzucht en goddeloosheid.
Open hun hart voor de genade van een diepe godsvrucht tot Jezus en Uzelf, opdat zij naar Gods welbehagen mogen groeien in weerstand tegen de talloze verleidingen waarmee de wereld Gods edelstenen in de afgrond stort.
Wil hun onzekere schreden leiden, opdat zij nooit verdwalen op de weg van de rechtvaardigheid, die hen over bergen en door dalen naar Gods Glorie zal voeren, want in het Eeuwig Rijk van de Vader spelen slechts zij die waarlijk kind zijn gebleven.
Kus hun kleine handen, opdat zij steeds vrijgevig mogen zijn en alles wat zij aanraken, door hun reinheid gezegend moge worden.
Ik geef U hun ziekten en pijnen, waarin hun kleine lichaam zo veel uitboet dat hun jonge onschuld niet begrijpt.
Ik geef U al hun kinderverdriet. Hoe zoet zullen zelfs hun tranen worden wanneer Uw engelachtige Aanblik hun kleine ogen streelt.
O tedere Moeder van Liefde, zoals God U de kleine Jezus toevertrouwde, leg ik in overgave en Geloof onze kinderen in Uw armen.
Soms zullen hun wegen hen eindeloos lijken, doch ik weet nu dat Uw Liefde hen ook verder zal dragen wanneer mij daartoe de kracht ontbreekt.
Soms zal hun reis doorheen dit leven hen teleurstellen, doch ik weet nu dat U hen ook langs de wegrand zult opwachten wanneer ik er niet zal zijn.
Soms zal hun hart worden verteerd door de verlokking van een andere weg, die niet naar het Heil voert, doch ik weet nu dat U hen altijd op het goede pad terug zult brengen, omdat ik hen vandaag aan U heb gegeven.


www.maria-domina-animarum.net

174. GEBED TOT JEZUS NA DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
U hebt Zich gewaardigd, als een voor mij geslachtofferde God tot mij te komen in het Hemels Brood.
Het Woord is Vlees geworden opdat het Licht voor altijd in de duisternis zou schijnen, en het Vlees heeft zich nu uit Liefde aan mijn hongerige ziel gegeven.
Mijn Heer en mijn God, U hebt mijn kleine tempel betreden via de deur waarlangs mijn hart zich over de wereld uitstort. Moge geen onzuiver woord meer het portaal van de tempel van de Heilige Geest verontreinigen.
Wil nu Uw reis doorheen mijn hele wezen vervolgen.
Moge de uitstorting van Uzelf zich voltrekken in mijn bloed, opdat mijn hart en elke cel van mijn hele wezen moge worden bevrucht met Uw Licht, Uw Wijsheid, Uw deugden en Uw miraculeuze Goddelijke Aanwezigheid.
Vervul mijn hele wezen van het Goddelijk Licht, opdat alle duisternis uit mij moge vluchten.
Moge Uw verblijf in mij, samen met de almachtige Voorspraak van mijn Hemelse Moeder Maria Die U in mijn hart heeft uitgenodigd, nu de Heilige Geest over mij afroepen, opdat ik vandaag opnieuw geboren moge worden als een heilige apostel van het Eeuwig Licht.

♥ ♥ ♥

Vele mensen geven er zich te weinig rekenschap van dat zij in de Communie God ontvangen. De Communie is een onschatbaar Goddelijk geschenk, waarmee de Hemelse Vader de christenen in staat stelt om Jezus werkelijk in zich te dragen. Indien de mens daadwerkelijk mocht beseffen wat dit in zijn volheid betekent, dan zou hij wellicht met een andere gesteldheid van hart dit geschenk aannemen. Vraag Maria dat Zij U op dit Goddelijk bezoek wil voorbereiden. Ooit zal U de immense waarde van dit gebeuren duidelijk worden.


www.maria-domina-animarum.net

175. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN APOSTELEN VAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onder het Kruis heeft Uw geest mij uitgezonden om aan stervende zielen hun wedergeboorte in het Rijk van de Vrijheid te verkondigen. Naar het Kruis moet ik terug om er te sterven voor alles wat mensenharten laat kiezen voor de dood, opdat het Licht der wereld verheerlijkt worde.
Zie hoe het koren der Liefde onder de hete adem van Gods vijand verschroeit.
O Moeder van Barmhartigheid, richt het toch op in de heilzame vloed uit de Bron der Genade die de Verlosser voor ons heeft ontsloten.
Laat Hij haar reddend water niet uit Uw tedere ogen naar het stervend koren vloeien, opdat de halmen gestreeld worden?
De Zaaier moest op Zijn hoge Akker sterven opdat al wie de weg erheen wil voleindigen, zich aan Zijn Brood zou kunnen verzadigen.
Zijn Bloed en Uw Tranen trekken onuitwisbare sporen van smartend Vuur en Licht in mijn hart, dat zich door Uw handen laat kneden tot een kleine baken op Zijn heiligende paden.
Uit mijn mond moet de echo weerklinken van Uw roepstem, want Uw woord kust de wanden van mijn hart in vreugde en pijn.
Mijn handen moeten het Heil verspreiden, want Uw handen zalven mij tot apostel van de onsterfelijke Liefde.
Mijn voeten moeten wegwijzers naar het Lichtend Kruis zijn, want Uw voeten hebben de sporen van de Messias gedrukt van de nacht van Bethlehem tot de duisternis van Golgotha.
O Kruis, door de wereld verafschuwd, hoe bitter smaken Uw vruchten in de mond die slechts de wereld tot zich neemt.
Doch met welke macht ontlaadt Uw Licht zich in de openscheurende ziel van Uw apostel wanneer de bliksem boven Calvarie de versmelting inzegent met de Geliefde Die in Uw armen heeft willen sterven.
O Kruis, gouden Sleutel van het Paradijs, hoe zou ik U niet liefhebben. Zijt Gij niet gezegend door het Bloed en de Tranen van Hen Die U tot Ring van het allerheiligste Huwelijk tussen God en mijn arme ziel hebben gemaakt?
O Moeder, wat verlamt toch de lammeren bij de zoete aanblik van de top van de berg des Levens? Waait van de berg niet de heilige wind die het gekruisigd Lichaam van de Verlosser en Uw sluier van Tranen heeft gestreeld?
Hoevelen zijn uitverkoren, doch willen ongewassen aanzitten tussen het Lam en de Lelie? Straalt het Licht op de berg niet slechts uit wie zijn duisternis op de flanken heeft achtergelaten?
O treurende Bloem van opperste Glorie, zij dragen hun ziel als een dode steen in zich. Laat de dageraad van de Hoop in hen gloren.
O verheerlijkte Lelie, roep hen tot het Leven terug. Werd de harde doodsakker van Golgotha niet tot bloembed van de Liefde?
Moge de wind van de Geest de voorhangsels oplichten van de kleine tempels die U voor Gods Glorie bereidt, opdat mensenogen waarlijk zien.
O Moeder van het Licht, ontneem mij mijn werelds kleed. Als een korenmaat verduistert het de lamp die U in mijn hart hebt ontstoken opdat ook andere lammeren de eeuwig groene weiden zouden vinden. Maak mij tot een heilig Licht op de berg waar Christus wacht op hen die U in Zijn Bloed en Uw Tranen hebt gewassen. Voed mijn hart met de heilige olie der genade, en zijn stralen zullen aan de wereld de grootheid verkondigen van de nederige Bloem die de voet van het Kruis zal kussen tot in eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

176. GEBED TOT HET HEILIG HART VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Heilig Hart van Jezus, onuitputtelijke Graanschuur tussen winters kale velden, op U hoopt elke ziel die de leegheid van de wereld heeft ervaren.
Heilig Hart van Jezus, veilige Schaapsstal in een land van wolven, op U hoopt elke ziel die door de tanden der wereld is verwond.
Heilig Hart van Jezus, Vat dat het Bloed der Verlossing uitstort over een wereld in slavernij, op U hoopt elke ziel die kwijnt in kettingen van klatergoud.
Heilig Hart van Jezus, Boomgaard van Leven die oprees aan het eind van de weg naar de dood, op U hoopt elke ziel die door de vruchten der wereld is verziekt.
Heilig Hart van Jezus, Bed van bloemen in een steppe van troosteloosheid, op U hoopt elke ziel die niet langer vreugde in de wereld vindt.
Heilig Hart van Jezus, Baken van Licht tussen harten in duisternis, op U hoopt elke ziel voor wie de zon in de wereld voorgoed is ondergegaan.
Heilig Hart van Jezus, Boom van Liefde, geplant in het rijk van de haat, op U hoopt elke ziel die door de wereld slechts met de judaskus is bemind.
O Heilig Hart van Jezus, in U sluit ik elke ziel die dwaalt op de wegen der wereld, want in U komt elk schepsel thuis.

♥ ♥ ♥

Het Heilig Hart van Jezus geeft uitdrukking aan de onbegrensde goedheid en vrijgevigheid van God, zoals op symbolische wijze is getoond in de volledige uitstorting van Bloed en Water uit het Hart toen het na de Kruisdood door de lans werd doorboord. Jezus’ Hart is ook een toevluchtsoord tegen alle kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

177. GEBED VAN EERHERSTEL AAN HET SMARTVOL HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Bedroefd Hart van Maria, Moeder Gods en mijn Moeder,
Ik kus Uw Hart, dat weent omdat Jezus, die tijdens Zijn Leven op aarde door zovele blinde zielen werd gehaat, nog steeds wordt gehaat door mensen die werelds genot verkiezen boven de Weg van de Waarheid die leidt naar het Leven.
Wees gegroet, Maria...

Ik kus Uw Hart, dat weent omdat Jezus, die bij de Farizeeën slechts miskenning en misprijzen vond, ook bij ons nog weinig ware godsvrucht vindt.
Wees gegroet, Maria...

Ik kus Uw Hart, dat weent omdat Jezus, die met zoveel Liefde de kinderen tot Zich liet komen, nu moet zien hoe de kinderen van Hem verwijderd of niet eens geboren mogen worden.
Wees gegroet, Maria...

Ik kus Uw Hart, dat weent omdat Jezus, die in de Hof van Olijven Tranen stortte om de eindeloze zonden der wereld, ook vandaag moet toezien hoe tallozen kiezen voor de duisternis van de zonde.
Wees gegroet, Maria...

Ik kus Uw Hart, dat weent omdat Jezus, die tijdens de geseling onherkenbaar werd verminkt, nog steeds wordt verminkt door alle ontheiligingen in de kerken en in de mensenharten.
Wees gegroet, Maria...

Ik kus Uw Hart, dat weent omdat Jezus, die bij de Doornenkroning werd bespot, nog steeds wordt bespot en vervolgd in vurige christenen die werken voor het Rijk Gods.
Wees gegroet, Maria...

Ik kus Uw Hart, dat weent omdat Jezus, die op weg naar Calvarie het Kruis van onze zonden droeg, nog steeds de last moet dragen van hen die hun kruis weigeren.
Wees gegroet, Maria...

Ik kus Uw Hart, dat weent omdat Jezus, die voor zovelen vruchteloos aan het Kruis is gestorven, vandaag nog steeds zoveel onverschilligheid ontmoet wanneer Hij Zichzelf offert in elke Eucharistie.
Wees gegroet, Maria...

Ik kus Uw Hart, dat weent omdat Jezus, God en Gever van het Leven, bij de Kruisafneming door Zijn schepselen vermoord in Uw Schoot werd gelegd, en sedertdien zonder ophouden opnieuw wordt gekruisigd en gedood in Zijn Schepping en in de mensenharten.
Wees gegroet, Maria...

O teerbeminde Moeder Maria, tot zalving van Uw lijdend Moederhart smeek ik om de genade van bekering voor ieder van ons die in daden, woorden of gedachten Jezus opnieuw bespot, versmaadt, geselt en kruisigt, opdat hij moge leren, de ware Weg te beminnen die leidt naar de voet van het Kruis, om er zichzelf aan U aan te bieden tot troost en vreugde van Uw Smartvol Hart.


www.maria-domina-animarum.net

178. GEBED TOT MARIA, SPIEGEL VAN HET GODDELIJK LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onbevlekte Ontvangenis, oneindig zuivere Edelsteen uit Gods Hand, in Wie de schittering van de Goddelijke schoonheid haar voltooiing heeft gevonden. Laat de zielen van Uw kinderen delen in Uw Rijkdom, want vele van hen sterven van armoede.
Glinsterende Morgenster, zwanger van de Zon des Levens. Uit U straalt het groot Licht, Gods antwoord op de mantel van duisternis die zich als een dwangbuis om het Werk van Zijn Handen heeft gesnoerd.
Kom, o Wonder van schoonheid, stort Gods grote Gave in de harten, want vele van hen hebben nooit de zonsopgang gezien.
Smartvol Hart van Maria, Schatkist waarin het oneindig Licht van het Kruis is opgeborgen. Slechts het venster van Uw Hart bezat de zuiverheid om de Liefdesstralen uit de gezegende Robijnen van Jezus’ Handen, Voeten en Zijde in hun volheid in Uw Wezen op te nemen.
Help mij, het venster van mijn kleine tempel schoon te maken, want onzuiverheid werpt schaduwen over mijn altaar.
O Moeder, gelukzalig de ogen die de Uwe ontmoeten, betoverende Saffieren die met Gods Licht Uw Naam van Liefde in de zielen schrijven.
Gelukzalig de schouders die Uw handen hebben gevoeld, draagsters van Gods Licht brengende zegen die de Weg opnieuw aan mijn ogen toont.
Oven van Liefde, Die de Toorts zou baren waaraan alle zielen ontstoken worden. Wie zich in U laat verteren, ervaart de doodstrijd van de verkleumende dauw waarmee de nacht zijn ziel heeft omhuld.
Tempel van het Allerheiligst Vuur, door Uw gloed in mijn hart geleid, laat ik mij elke dag door engelen van het Licht aan de voet van Uw Altaar neerleggen, opdat mijn hele wezen er het wonder van de zelfontbranding moge ondergaan.
Sprankelende Fontein van genaden, afstraling van Gods Heerlijkheid, in het brandpunt van de vlekkeloze Spiegel van Uw Hart werd mijn lont ontstoken. Onblusbaar laait nu het Vuur van het verlangen naar de blijvende eenwording met het Licht waarmee het Kruis de ziel omarmt die zichzelf heeft begraven in Uw Onbevlekt Hart.
Lieve Moeder, Uw ziel was de parel van de scheppende Bron van het Eeuwig Licht. Uw brandend Hart was de volmaakte Erfgenaam van het Verlossend Licht van het Kruis.
Kom, o Spiegel van het Goddelijk Licht, en tart de duisternis van elke ziel waarin de Zon is ondergegaan.


www.maria-domina-animarum.net

179. CREDO AAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria,
Ter verheerlijking van de Heilige Drievuldigheid, tot eerherstel van Uw Smartvol en Onbevlekt Hart en tot zuivering van de zielen, belijd ik mijn geloof in Uw uitverkiezing boven alle mensen als Voorbereidster en Medewerkster van Gods Plan voor Verlossing en Eeuwig Heil van de mensheid.
Ik geloof dat U onbevlekt ontvangen bent, vrij van de erfzonde die sedert Eva’s ongehoorzaamheid alle mensenzielen zou verontreinigen en hen de Hemel zou ontzeggen.
Ik geloof dat U op aarde een leven hebt geleid in volmaakte heiligheid, volkomen vrij van zonden in doen en laten, in woorden, gedachten en gevoelens.
Ik geloof dat God U heeft voorbestemd als een eeuwig Teken van heiligheid, onaantastbaar voor alle kwaad, de Vrouw Die de duivel onder Haar Voeten zal verpletteren in de definitieve overwinning van het Licht op de duisternis.
Ik geloof dat de Heilige Geest over U is neergedaald en Gods Zoon Jezus Christus, de Verlosser, in Uw Schoot heeft gestort, waardoor U zonder menselijke tussenkomst Moeder van de Messias bent geworden.
Ik geloof dat U Jezus als Mens ter wereld hebt gebracht, doch eeuwig Maagd bent gebleven.
Ik geloof dat U in de diepste Smart van Uw Hart bij Jezus was toen Hij het grote Lijden en aan het Kruis de Dood van het Lichaam onderging om de Hemel voor ons te openen, en dat U daardoor de Medeverlosseres van de mensheid bent.
Ik geloof dat Jezus U vanop het Kruis tot Moeder van alle mensen heeft gemaakt, en dat U daarom ook mijn Hemelse Moeder bent, Die over mij waakt, Die mij beschermt en mij bemint zoals U Uw Kind Jezus hebt bemind.
Ik geloof dat U aan het eind van Uw leven op aarde met ziel én Lichaam in de Hemel opgenomen bent, daar verheerlijkt bent en tot Koningin van Hemel en aarde bent gekroond.
Ik geloof dat U Middelares van alle Genaden bent, door Wier handen God de mensen op hun gebed Zijn Gaven schenkt om hen bij te staan naar ziel, geest, hart en lichaam.
Ik geloof dat U bij God Voorspreekster bent voor alle mensen, voor de berouwvollen vergiffenis van hun zonden bekomt en daardoor verantwoordelijk bent voor de redding van talloze zielen.
Ik geloof in Uw moederlijke ontferming over alle mensen die zich aan U toewijden, zichzelf in Uw handen leggen in vreugde en lijden, dat U hun ziel behoedt voor het eeuwig verderf en hen aan God geeft in het uur van hun dood.


www.maria-domina-animarum.net

180. AFROEPING VAN DE HEILIGE GEEST OVER MIJN TEMPEL

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
In en door het Licht werd mijn tempel geschapen. Tot U zingen nu zijn klokken om U zijn offer aan te kondigen. Kom dan, zoete Ziel der Schepping, oneindige Macht van stralende Liefde, opdat geen duisternis mijn Altaar kan ontheiligen.
O Wind van Vernieuwing, geen kaf verstikt het koren op de akker die door de Genade wordt gestreeld.
Kom, Heilige Geest, laat Uw heiligende wind door mijn tempel waaien, opdat alle stof buiten zijn muren verbannen worde.
O Zon van Licht, ontastbaar en onblusbaar voor de zinnen der vergankelijke wereld, hoe zouden mijn ogen mijn Altaar vinden indien Uw stralen hen niet bezielden?
Kom, Heilige Geest, laat Uw gouden sluier door mijn bevlekte ramen dringen, opdat ik moge erkennen dat God in mijn tabernakel woont.
O Stem der Eeuwige Wijsheid, geen blad aan Christus’ wijnranken blijft roerloos onder Uw gefluister.
Kom, Heilige Geest, open mijn oren voor de klanken van Liefde en Pijn waarmee de Hogepriester en de Koningin des Hemels mijn Altaar overwelven.
O Fontein van Goddelijk Vuur, geen andere bestemming heeft het Boek des Levens voorzien voor de tempels van de Geest, dan deze van de zelfvernietiging in de Vlammenzee van de Liefde.
Kom, Heilige Geest, besproei de offerkaars van mijn hart, opdat zij zich in de Eeuwige Mysteries moge verteren.
O Goddelijke Trooster, hebt U de vrucht van Jezus’ Offer niet over de wereld uitgestort toen de Kroon der verlossende Genade van het Altaar van Golgotha opsteeg naar de Hemelpoort?
Kom, Heilige Geest, spreid Uw Vleugels over mijn kruis en de tempel die het draagt, opdat zij gelouterd en geheiligd worden.
O Dauw van Heiliging, U hult in de Mantel des Levens alles wat door de wereld wordt verschroeid omdat het tot de heilige offerande is bestemd.
Kom, Heilige Geest, stort Ziel en Leven in mijn brood en wijn, opdat zij worden tot voedsel van Liefde, Verlossing en Zuivering, sleutels tot ontsluiting van de Bron der Genaden waaruit U nieuwe tempels schept voor de opbouw van het Rijk van het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

181. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE ROZENKRANS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis tot op deze dag hebt U de wereld met de rozen van Uw Liefde bezaaid.
Te Bethlehem baarde U voor de mens de Bloem der Verlossing, doch op Calvarie gaf de mens er U doornen voor in de plaats.
Elke dag doorboren ook de doornen van mijn onverschilligheid, fouten en nalatigheden Uw liefhebbend Hart.
Daarom kom ik nu tot U in Liefde en deemoed, om mijn gebed als rozen aan Uw voeten neer te leggen.
Mogen mijn rozen het Hemels Parfum van Uw ziel over onze wereld verspreiden, om hem te bevrijden van de stank van de zonden.
Moge de schoonheid van mijn rozen Uw Hart in verrukking brengen, opdat de straling van Uw Liefde onze wereld zou zuiveren van alles wat lelijk is.
Mogen mijn rozen U tooien met de kroon van de eeuwige overwinning op de doornen van mijn ondeugden, die Uw Smartvol Hart doorboren.
Mogen mijn rozen de pracht herstellen van Gods Schepping, die steeds meer in de kleurloze duisternis van het kwaad wordt gehuld.
Mogen mijn rozen het Leven brengend geneesmiddel zijn voor zwaar zieke zielen in staat van ongenade, waarin geen bloemen van Eeuwig Leven meer bloeien.
O Allerheiligste Moeder van Liefde, wil mijn gebedsrozen tot een kroon van bloemen rond onze wereld vlechten.
Mogen zij U kronen met de Liefde die Uzelf elke dag in het bloembed van mijn hart zaait, en mogen zij mijn antwoord zijn op de ketting van zonden waarmee het kwaad Uw kinderen wil binden.
O Koningin van de Rozenkrans, U vertrouw ik al mijn rozen van Liefde toe, want ik weet dat U ze zult bestemmen als bouwstenen voor de huisjes van vele zielen in de Hemel.

♥ ♥ ♥

De roos wordt wel eens de koningin van de bloemen genoemd. De roos is een symbool voor Liefde. Zo is Maria ook de Hemelse Roos, de belichaming van Gods oneindige, volmaakte, vurige Liefde. Het is Uw roeping als christen om voor Uw medemens een roos te zijn: Lichamelijke schoonheid is een gave waar U al dan niet mee geboren bent, doch de schoonheid van Uw hart en ziel is de eigenschap die bepaalt of U in de ogen van Uw medemens en in deze van God Zelf waarlijk mooi bent. Elke avond waarop U kunt zeggen dat U die dag hebt geleefd als een roos van echte Liefde voor God en Uw naaste, kunt U Uzelf aan Maria geven als offerande van een bloem. Hoe vaker U Uzelf aan Haar kunt geven als een bloem, des te dichter zal Uw ziel naderen tot de heiligheid die God voor U heeft bestemd.


www.maria-domina-animarum.net

182. GEBED TOT DE EEUWIGE VADER OM BEVRIJDING EN BESCHERMING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
God van Liefde, Licht en Leven. Schepper van mijn ziel en alles wat haar vreugde schenkt. Mijn Bron en Bestemming in de Gelukzaligheid van de Hemel.
Tot U roep ik om Licht in mijn duisternis, om kracht in mijn kwellingen, om moed in mijn wanhoop.
Zuiver mijn ziel, mijn geest, mijn hart, de mensen die ik ontmoet, en mijn hele omgeving van alle kwaad en alle invloeden die niet verenigbaar zijn met Uw Licht.
Omwille van het Kruis van Jezus, schenk mij de genade, mijn zwakheden te overwinnen, die mij tot zonde brengen, en red mij uit elke bedreiging door instrumenten van het kwaad.
Omwille van de Heilige Wonden van Jezus, voor ons geleden uit volmaakte Liefde, bevrijd mij van alle haat en zelfzucht die in mij geboren worden, en deze waarvan ik het slachtoffer ben.
Omwille van het Heilig Bloed van Jezus, Bron van Verlossing en genezing, bevrijd mij uit alle vervolging en bedreiging naar ziel en lichaam, en uit alle angst naar geest en hart. Verleen mij de kracht tot volharding en vertrouwen in ogenblikken waarin alles verloren lijkt.
Omwille van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, bevrijd mij van alle onzuiverheid die mij bedreigt naar ziel, geest, hart en lichaam, en schenk mij de Wijsheid om onzuiverheid en zonde te herkennen.
Omwille van de Tranen van Maria, onze Medeverlosseres, bevrijd mij van alle neerslachtigheid waarmee het kwaad mij ondermijnt, en van alle onverschilligheid tegenover de pijnen en noden van mijn medemens.
Omwille van de Heilige Kerk van Christus, bevrijd mij van alle opwellingen van ongeloof over het Eeuwig Heil en Uw Liefde, en van alle dwaling tegenover het Ware Geloof dat Jezus, de Verlosser, heeft verkondigd om ons naar het Eeuwig Geluk te leiden.
Omwille van de Heilige Sacramenten, instrumenten van Uw Barmhartigheid, raakpunten tussen Hemel en aarde, bevrijd mij van alle gevoelens van eenzaamheid, verlatenheid en dorheid. Zalf mijn hele wezen met de voelbare Aanwezigheid van Jezus mijn Heiland, Maria mijn liefhebbende Moeder, en de Heilige Geest mijn drijvende kracht.
Eeuwige Vader, Bron van Licht en Hoop, verleen mij, te leven in de heiligmakende genade, onder de krachtige bescherming van de engelen van het Licht en gesterkt door de Gaven van de Heilige Geest.
Ik smeek U hierom in de allerheiligste Namen van Jezus Christus, mijn Verlosser, en van de Onbevlekte Heilige Maagd Maria, Schrik der duivelen.


www.maria-domina-animarum.net

183. AANROEPING VAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Donkere wolken werpen schaduwen over de Berg van de Hoop, en willen Uw reddend Kruis aan mijn ogen onttrekken.
Ongeloof en miskenning van God en alle Hemelse machten hullen mijn omgeving in diepe nacht, en willen het Licht in mijn eigen ziel doven.
O Jezus, red Uw wereld, verhoor mijn smeken om de lichtende Dageraad van de Waarheid.
SCHITTER, O KRUIS, DOORSTRAAL ALLE DUISTERNIS.

Haat, verblinding en bekoring vreten als roofdieren aan alles wat God dierbaar is, en slaan wonden in talloze harten en zielen.
O Jezus, red Uw wereld, verhoor mijn smeken om een nieuwe wereld van Liefde en Leven.
SCHITTER, O KRUIS, DOORSTRAAL ALLE DUISTERNIS.

Zondigheid en zelfzucht hebben de wereld verkild, en bedreigen de Zon in mijn hart. In zovele zielen bevriezen de bloemen van zuiverheid.
O Jezus, red Uw wereld, verhoor mijn smeken om de strelende warmte van Gods Liefde en Vrede in een heilige wereld.
SCHITTER, O KRUIS, DOORSTRAAL ALLE DUISTERNIS.

Mijn Jezus, Verlosser, God van Liefde, omwille van de Tranen van Maria, mijn Moeder van Smarten en Medeverlosseres, brand Uw Kruis in alle harten, opdat het Vuur van het Ware Leven in God opnieuw de aarde moge verteren.

♥ ♥ ♥

De macht van het Kruis tegen het kwaad kan onmogelijk overschat worden. De enige beperking schuilt in Uw eigen twijfel, in het feit dat U vaak onvoldoende vertrouwt. Wonderen gebeuren wanneer het Geloof van hem die ze kan ontvangen, voldoende groot is. God geeft Zichzelf niet ten volle aan de mens die zichzelf niet ten volle aan Hem geeft. Wie het Kruis vereert alsof het werkelijk zijn enige houvast is, trekt daarmee een ware muur van Licht om zijn ziel. Het Licht verblindt de duisternis en verjaagt haar. Dat geldt ook voor het Licht in de ziel.


www.maria-domina-animarum.net

184. GLORIA AAN MARIA, PATRONES VAN HET HEILSMYSTERIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door Eva werd de erflast van de zonde over de zielen afgeroepen. Geprezen zij Uw Naam, o Koningin van mijn Heil, want door Uw ja-woord kan de bloesem van de heiligheid opnieuw in mij ontluiken.
Eer zij U, Maria, want met U kwam de Lelie tot voleinding, Die God aan de grond van het Oud Verbond had toevertrouwd.
Eer zij U, Maria, want Uw Onbevlekte ziel werd geschapen uit de Bron der Goddelijke deugden, en als eerste gedoopt in het Bloed der Eeuwige Zaligheid.
Eer zij U, Maria, want in de Bloem van Uw ziel stroomde de levenskracht der eeuwigheid.
Eer zij U, Maria, want door U werd de wolk doorbroken, die door de erfzonde over de mensheid was afgeroepen.
Eer zij U, Maria, want U bent het Tabernakel waaraan de diepste Goddelijke Mysteries werden toevertrouwd.
Eer zij U, Maria, want op Uw ja-woord nam God U tot Zijn Bruid, en in Zijn Zoon werd U de Smartvolle Moeder van alle mensen.
Eer zij U, Maria, want U bent de Hostie waarover de scheppende kracht van de Heilige Geest zich heeft uitgestort.
Eer zij U, Maria, want in U werd de Kiem van het Nieuw Verbond gezaaid.
Eer zij U, Maria, want in U is het Zaad van mijn hoop tot bloei gekomen.
Eer zij U, Maria, want in U rijpte het Bloed tot zalving van de oerwonde der zielen.
Eer zij U, Maria, want in Uw Schoot werd het Pakt van Verzoening tussen God en de mensen geschreven, dat op Calvarie met het Bloed van Jezus en Uw Tranen werd uitgevoerd.
Eer zij U, Maria, want door de gouden deur van Uw geheiligde maagdelijkheid kwam het Goddelijk Licht in de wereld.
Eer zij U, Maria, want uit U werd de Herder geboren, en in U vinden ook de schapen een thuis.
Eer zij U, Maria, want waar de Vuurzuil van Uw Onbevlekt Hart regeert, kan noch onzuiverheid noch zonde gedijen.
Eer zij U, Maria, want Uw aanraking ontvlamt harten, heiligt zielen en geneest wonden.
Eer zij U, Maria, want U bent de Boomgaard van de Heilige Drievuldigheid. In U zijn voedsel, rust en verademing voor de gekwelde ziel.
Eer zij U, Maria, want U bent de Sleutel Die de Hemelpoort voor mij zult openen.


www.maria-domina-animarum.net

185. AANROEPING VAN DE NAMEN VAN JEZUS EN MARIA
TOT REDDING VAN ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Verenigde Harten van Jezus en Maria, Die schatten van redding en genade draagt in Uw Namen, door God Zelf gemaakt, zaai de zoete klank van Uw allerheiligste Namen als rozen van bevrijding in de harten van Uw kinderen, opdat zij worden verlost uit de greep van het kwaad.
O Jezus, Uw verlossende Naam is de schrik van alle krachten der duisternis, want Uw Kruis heeft hen voor eeuwig overwonnen.
O Maria, Uw onbevlekte Naam is de vertwijfeling van alle krachten der duisternis, want U hebt totale macht gehad over alle zonde.
O Jezus, Uw beloftevolle Naam is de wanhoop van alle krachten der duisternis, want Uw Komst op aarde heeft Gods Rijk van het Licht gegrondvest.
O Maria, Uw genadevolle Naam is de vernedering van alle krachten der duisternis, want onder Uw voeten kronkelt het verslagen serpent van misleiding, bekoring, verwoesting en haat.
O Jezus, Uw liefdevolle Naam is de vernietiging van alle krachten der duisternis, want de ziel die zich tot kelk van Uw Bloed maakt, is geen slavin meer van de duivel.
O Maria, Uw allerzuiverste Naam beschaamt alle krachten der duisternis, want U was de onaantastbare Meesteres van alle deugden.
O Jezus, Uw hoopvolle Naam ontwapent alle krachten der duisternis, want voor wie in Uw navolging zijn kruis met overgave draagt, is lijden niet langer een zinloze kwelling, doch een Bron van Heil voor vele zielen.
O Maria, Uw leliezoete Naam is de woede van alle krachten der duisternis, want zijn heilige klank zalft wonden, ontvlamt harten en bekeert zielen.
O Jezus, Uw machtige Naam is de nederlaag van alle krachten der duisternis, want wie hem uitspreekt, opent zich de bronnen van het Eeuwig Licht.
O Maria, Uw reddende Naam is ons laatste schild tegen alle krachten der duisternis, want geen ziel die U aanroept, valt hen ten prooi.
O mijn Verlosser en Medeverlosseres, van Liefde smachtend naar elke mensenziel, laat Uw allerheiligste Namen mij met onblusbaar verlangen in het hart branden, opdat mijn mond hen als louterend Vuur moge storten in de zielen die U zo smartvol begeert.

♥ ♥ ♥

De Namen van Jezus en Maria vormen op zichzelf reeds gebeden tegen het kwaad en tot zuivering van hart en ziel. Zelfs voor een ongelovige die ertoe overgehaald kan worden om in zijn stervensuur met Liefde en overtuiging de Namen 'Jezus' en 'Maria' uit te spreken, kan dit de redding van zijn ziel betekenen.


www.maria-domina-animarum.net

186. GEBED TOT AARTSENGEL MICHAEL OM BIJSTAND

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Michaël, Prins van de Engelen van het Licht,
Samen met mijn engelbewaarder, en in de Naam van Maria, de Meesteres van de Engelen, smeek ik in mijn nood om Uw hulp, steun, bijstand en bescherming tegen alle invloeden die niet in overeenstemming zijn met Gods Wil.
Wil het Heilig Bloed van Jezus en de Tranen van Maria langs al mijn wegen sprenkelen als een ondoordringbare muur van Licht, opdat geen kwaad mij zou raken.
Bescherm mij altijd en overal tegen alle aanvallen die aanhangers van de machten van hel en duisternis tegen mijn ziel, geest, hart en lichaam beramen en ten uitvoer willen brengen.
Schitter in Uw zegekracht. Verdrijf alle schaduwen om mij heen, opdat mijn ziel in het Goddelijk Licht moge blijven.
Weer alle boosaardige invloeden af van de mensenzielen, opdat zij niet onder de druk van de duisternis bezwijken, en in het Licht van Uw strijdende engelen tot volledige bekering mogen komen.
Sterk de engelbewaarders van hen die mij dierbaar zijn, opdat zij dezen op ieder ogenblik kunnen vrijwaren van elke invloed of handeling waardoor zij Gods Genade zouden verliezen.
Sterk ook de engelbewaarders van hen die mijn vijanden willen zijn, opdat zij hun beschermelingen kunnen weerhouden van alle haat, geweld en boosaardigheid in woorden, gedachten en handelingen, waarmee deze mij willen treffen.
Wees de wachter van mijn huis, opdat het steeds een haard van Licht moge zijn, waaruit de zonde vlucht.
O glorievolle Lijfwacht der Hemelse Machten, ik stel mij volkomen onder Uw hoede. Wil mij ongedeerd bewaren, want ik behoor Maria toe, de Koningin van Hemel en aarde, voor Wie ik werk, lijd en strijd, en met Wie U de gevallen engelen en hun gevolg voorgoed zult overwinnen voor de vestiging van het Rijk van Christus op aarde.
Heilige Aartsengel Michaël, ik heb U lief.
Heilige Aartsengel Michaël, ik geloof in U.
Heilige Aartsengel Michaël, ik vertrouw op U.

Kom, Heilige Aartsengel Michaël, en word mijn onoverwinnelijke Gezel op de weg van het Lichtend Kruis waarvoor ik vandaag opnieuw kies met alle krachten van mijn ziel, en die ik onder Uw schild ten einde toe wil gaan.

♥ ♥ ♥

Ooit werd vanwege een Paus verordend dat elke Eucharistie besloten moest worden met een bede tot Aartsengel Michaël, tot bestrijding van het kwaad. Wij mogen ten zeerste betreuren dat dit gebruik niet in stand is gehouden.


www.maria-domina-animarum.net

187. OCHTENDGEBED VAN EEN APOSTEL VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Liefste Moeder Maria,
Mag ik vandaag smeken om innige eenwording met U.
Moge mijn hart kloppen op Uw hartslag.
Moge mijn geest Uw gedachten denken.
Moge mijn mond Uw woorden spreken.
Mogen mijn handen Uw handelingen stellen.
O Moeder, druk Uw hele Wezen zo diep in mij, dat niet langer ikzelf leef, maar dat U in en door mij zou leven, in volkomen versmelting naar ziel, geest, hart en lichaam.
Stort Uw heiligheid en Uw deugden in mij, en laat Uw Licht in en door mij stralen, opdat ik elk ogenblik van de dag Uw wegen moge bewandelen, volkomen ontvankelijk moge zijn voor Uw leiding en inspiratie, en ook andere mensen moge aantrekken naar dat Licht, om ook hen naar U toe te brengen, tot verheerlijking van Uw Onbevlekt Hart, tot troost en vreugde aan Uw Smartvol Hart, en tot eer en glorie van God.
Totus Tuus, Maria. Amen.

♥ ♥ ♥

Wie door Maria wordt geroepen voor een speciale opdracht, is Haar apostel. Een apostel van Maria moet een leven leiden dat de aard en de deugden van haar/zijn Hemelse Meesteres uitstraalt in heel het gedrag, in alle woorden, in alle verlangens en bestrevingen, zelfs in gevoelens en gedachten. De eerste voorwaarde om dat te verwezenlijken, bestaat hierin, dat men de brandende Liefde van Maria in zich zoekt op te nemen en deze tot zijn eigen brandstof maakt. Naarmate men daar met Haar hulp in slaagt, zal men ook sterker worden in alle andere deugden. Het is belangrijk dat men zichzelf dagelijks blijft motiveren door intensief gebed, want het oprecht, volgehouden apostolaat in dienst van Maria is een hard leven, en de stem van de wereld houdt niet op in haar pogingen om de apostel te ontmoedigen. Geloof in Maria, bemin Haar meer dan Uw eigen leven, vereer Haar tot het uiterste toe, en geef Haar Uzelf totaal, onvoorwaardelijk en eeuwig.


www.maria-domina-animarum.net

188. ZELFGAVE AAN MARIA, KONINGIN VAN HEMEL EN AARDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door God boven alles verheerlijkt en gekroond tot machtige Koningin van al wat leeft, opperste Verrukking van de Hemel, hoopvolle vreugde van elke ziel die U herkent, en vernietigende kwelling voor de hel.
Mijn Hemelse Meesteres, door Wie ik geroepen ben als dienares voor de vestiging van Gods Rijk van Liefde, ik werp mij voor Uw voeten neer en geef mij aan U als Uw slavin, opdat U volkomen in mij zou heersen.
In mijn armoede wil ik U kronen met mijn trouw als een diadeem van twaalf edelstenen.
Wees mijn Koningin in de Liefde. Laat mij opbranden in het alles verterend Vuur van Uw Hart, opdat de prins van de haat in Uw Vlammen verslonden worde.
Wees mijn Koningin in de zuiverheid. Leg in mij alle zonde aan banden, o onbevlekte Maagd, opdat de grote besmetter der zielen in U zijn meerdere erkent.
Wees mijn Koningin in de nederigheid. Maak mij zoals U groot in de ootmoed, opdat de koning van de hoogmoed onder Uw voeten verpletterd worde.
Wees mijn Koningin in de vredigheid. Moge Uw serene blik mij onverstoorbaar maken in de storm, opdat de helse furie door de majesteit in Uw ogen op de knieën gedwongen worde.
Wees mijn Koningin in de zachtmoedigheid. Moge Uw zalvende uitstraling zich door mij heen in mijn medemens dringen, opdat Uw vijanden zich op Uw heilige muur te pletter storten.
Wees mijn Koningin in de overgave. Laat mijn mond niet ophouden, Uw ja-woord tot God als wierook om mij heen te verspreiden, opdat de duivel door de schittering van Uw Glorie verblind worde.
Wees mijn Koningin in de smart. Kroon Uw dienares met de doornen uit Uw lijdend Hart, opdat mijn pijn geheiligd worde, want de oude draak zal in Uw Tranen verdrinken.
Wees mijn Koningin in de vreugde. Raak mij slechts aan, en ik zal in gelukzaligheid in U sterven, tot ondergang van de grote kweller.
Wees mijn Koningin in de godsvrucht. Neem mij op in de vuurfontein van Uw voortdurende lofprijzing, opdat Gods grote vijand moge zien dat ik Uw bezit en eigendom ben.
Wees mijn Koningin in de onthechting. Maak mij los van de wereld en mijzelf, opdat de geest der duisternis alles verliest waarmee hij U in mij dacht te raken.
Wees mijn Koningin in de trouwe volharding. O bedwelm mij onder de verrukking van de Gaven van de Heilige Geest, opdat hij die de zielen ontmoedigt, zich onder Uw macht gewonnen geeft.
Wees mijn Koningin in de boetvaardigheid. Leer mij, U te dienen met een leven van offer en eerherstel, opdat de prins van losbandigheid, genotzucht en ontheiliging begrijpe dat Uw Rijk in mij niet meer tenonder gaat.
Mijn Hemelse Koningin,
Ik geef U mijn hart, opdat mijn gevoelens U tot bron van vreugde mogen zijn.
Ik geef U mijn geest, opdat mijn gedachten U tot bron van hoop mogen zijn.
Ik geef U mijn lichaam, opdat mijn lijden U tot bron van troost moge zijn.
Ik geef U mijn ziel, opdat het hele wezen van Uw dienares U tot bron van genot moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

189. GEBED OM MARIA’S VOORSPRAAK VOOR VERGEVING VAN ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Gouden Stem van Voorspraak en machtige Middelares van alle Genaden, gekweld door Uw Tranen geef ik U mijn gebed van Liefde tot zoenoffer voor de zonden der wereld.
Omwille van Uw vlucht met de kleine Jezus naar Egypte, sterk mij in mijn zwakheid, want ik word door bekoring achtervolgd. Laat toch de vruchtbaar makende regen der genade over de vervolgers neerkomen, opdat zij zich bekeren tot het Licht.
Omwille van Uw Smarten toen Uw twaalfjarige Zoon te Jeruzalem was achtergebleven, smeek ik om Uw Voorspraak tot vergeving van alle afwijzing van God, van ketterij en goddeloosheid. Ontsteek in de mensenharten het verlangen, elke dag opnieuw naar Jezus te zoeken.
Omwille van het vreselijk Lijden in het Hart van Jezus in de Hof van Gethsemani smeek ik om Uw Voorspraak tot vergeving voor alle zondige gevoelens. O Moeder van Liefde, ontvlam alle mensenharten tot zuivering van alle gehechtheid aan de zonde.
Omwille van de Geselwonden van Jezus smeek ik om Uw Voorspraak tot vergeving voor alle zonden, bedreven met het lichaam. O bevrijd de wereld van alle bederf van zeden, dat Gods Licht dooft. Vertoon U in de mensenharten in Uw verblindende onbevlekte schoonheid, opdat zij nog slechts naar zuiverheid zouden verlangen.
Omwille van het gewond Hoofd van de met doornen gekroonde Jezus smeek ik om Uw Voorspraak tot vergeving van alle zondige gedachten, onreine verbeelding en hoogmoed. Heers in de harten als de Koningin der nederigheid, opdat al Uw kinderen tot de Glorie verheven kunnen worden.
Omwille van de terdoodveroordeling van Jezus smeek ik om Uw Voorspraak tot vergeving voor alle zonden van gebrek aan eerbied voor het leven en het beoordelen en veroordelen van anderen. Leer Uw kinderen, niet langer God te vervolgen in hun medemensen.
Omwille van de herhaalde vallen van Jezus onder het Kruis smeek ik om Uw Voorspraak tot vergeving voor de steeds terugkerende zonden waaraan Uw kinderen het minst weerstand kunnen bieden. Wees bij hen terwijl zij hun kruis dragen, opdat zij tot inkeer komen en begrijpen dat hun lijden met Liefde hun ketenen zal verbreken.
Omwille van de vergevingsgezindheid van Jezus bij de aannageling aan het Kruis smeek ik om Uw Voorspraak tot vergeving voor alle zonden bedreven met de mond. Leer Uw kinderen begrijpen dat haat, wrok, wraakzucht, roddel en laster wapens van de duivel zijn.
Omwille van de Kruiswonden van Jezus smeek ik om Uw Voorspraak tot vergeving voor alle zonden bedreven met de handen. Leer mensen zien dat handen bloemen van vreugde voor hun naaste moeten zijn.
Omwille van Uw Tranen smeek ik om Uw Voorspraak tot vergeving voor alle zonden bedreven met de ogen. O Moeder, leer ons hoe de begeerte naar de dingen der wereld een graf graaft voor de ziel.
Lieve Moeder van Smarten, omwille van de Doodsstrijd van Jezus aan het Kruis smeek ik om Uw bijstand voor mensen in hun laatste levensuren, opdat zij gesterkt mogen worden in de ultieme strijd om hun ziel, en opdat hun bekering en redding voor de eeuwigheid in Uw handen bezegeld moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

190. DAGELIJKSE UITNODIGING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoe leeg zijn mijn wegen wanneer mijn ogen U niet vinden.
Kom toch, o machtige Gezellin, opdat ik vandaag waarlijk moge leven.
O Moeder, raak mij aan, want in Uw handen is Hemelse kracht.
O Moeder, kijk mij aan, want uit Uw ogen stroomt Hemelse rust.
O Moeder, spreek in mij, want Uw mond is bron van Hemelse vreugde.
O Moeder, beadem mij, want mijn hart heeft nood aan Uw Hemelse warmte.
O Moeder, omarm mij, want Uw hele Wezen is Hemelse Liefde.
O Moeder, inspireer mij, want Uw geest is een vat van Hemelse Wijsheid.
O Moeder, leid mijn schreden, want Uw voeten kennen de Weg naar de Hemel.
O Moeder, laat Uw Hart in mij kloppen, want ik wil aan de wereld sterven.
O Moeder, open Uw Schoot, want uit U wil ik opnieuw geboren worden.


www.maria-domina-animarum.net

191. OPOFFERING VAN MIJN LASTEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Tedere Moeder van Hemelse ontferming, in Uw handen leg ik al mijn lasten, opdat ze mij niet tot bron van ergernis zouden worden, doch aan het Kruis van Jezus gebonden mogen worden als offers van medeverlossing voor een nieuwe wereld van Licht en Liefde.
Aan U geef ik mijn pijn. Wil ze verenigen met Jezus’ Kruiswonden, tot redding van zielen in staat van ongenade.
Aan U geef ik mijn ziekte. Wil ze verenigen met Jezus’ gekruisigde Lichaam in doodsstrijd, tot uitboeting van de zonden der wereld.
Aan U geef ik mijn droefheid. Wil ze verenigen met Uw Tranen, gestort aan de voet van het Kruis, tot zuivering van de wereld.
Aan U geef ik mijn gekwetst-zijn. Wil het bergen in het doorstoken Hart van de gekruisigde Jezus, tot ontsluiting van de stroom van Gods Genaden in de mensenharten.
Aan U geef ik mijn vermoeidheid. Wil ze verenigen met deze van de rondtrekkende Jezus, opdat de Weg naar God in de dwalende harten gedrukt moge worden.
Aan U geef ik mijn behoeftigheid. Wil ze verenigen met de honger van de vastende Jezus in de woestijn, tot bekering van hen die materiële welstand tot hun God hebben gemaakt.
Aan U geef ik mijn zorgen. Wil ze verenigen met Uw kommer om Jezus Die door de Farizeeën wordt vervolgd, opdat het zaad van de ware christelijke leer de hele wereld moge bevruchten.
Aan U geef ik mijn angsten. Wil ze verenigen met de kwellingen van de bloedzwetende Jezus in de Hof van Olijven, tot bevrijding van zielen uit de greep van het kwaad.
Aan U geef ik mijn vernederingen. Wil ze verenigen met de vernederingen van de lijdende Jezus, tot bekering van de hoogmoedigen, die God zo zeer mishagen.
Aan U geef ik mijn tegenslagen. Wil ze verenigen met de pijn van Jezus om hen die Zijn Woorden niet aanvaarden, tot bespoediging van de Triomf van de Verenigde Harten van Jezus en Maria.
Aan U geef ik mijn teleurstelling over mensen die tegen mij misdoen. Wil ze verenigen met de Hartenpijn van de verraden Jezus, opdat het Vuur van de Goddelijke Liefde over de wereld moge komen.
Aan U geef ik al mijn lasten. Wil ze verenigen met de uitputting van de Kruis dragende Jezus, tot vestiging van het Glorievolle Rijk van Christus op aarde.
Open Uw handen, o Moeder van de Genade, om alles te ontvangen wat mij beklemt, want in Uw handen worden mijn kruisen tot goud voor mijn ziel en voor de wereld.


www.maria-domina-animarum.net

192. SMEEKGEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door God aangesteld tot Koningin van de Hemelse Legerscharen, tot U smeek ik om de machtige tussenkomst van onze Broeders van Licht, opdat het smeulend Vuur van Christus in alle harten moge oplaaien en de bries der Hemelse Liefde onze wereld moge strelen.
Zend Gods engelen onder de mensen, opdat het Rijk der Hemelen in alle zielen gewekt moge worden.
O Hemelse Meesteres,
Zend de engelen naar hen die lijden in hun lichaam, om hen de verdiensten van de gekruisigde Jezus als Licht in de ziel te storten.
Zend de engelen naar hen die lijden in hun hart, om de verdiensten van de lijdende Jezus in de Hof van Olijven als genadevolle balsem op hun droefheid en gekwetste gevoelens te spreiden, zodat zij God in hun hart mogen vinden.
Zend de engelen naar hen die lijden in hun geest, ongelovig of wantrouwig zijn en gemakkelijk door het kwaad beïnvloed worden, om hen de verdiensten van de met doornen gekroonde Jezus deelachtig te maken en hun geest te openen voor het goede.
Zend de engelen naar hen die hun ziel hebben afgesloten voor Gods Licht, om hen aan de duisternis te ontrukken.
Zend de engelen naar hen die zwaar bekoord worden en niet geloven dat zij weerstand kunnen bieden aan het kwaad, om hun ketenen te verbreken.
Zend de engelen naar plaatsen waar duisternis heerst die de zielen verstikt, waar zonde wordt bedreven en God wordt beledigd in woord en daad, om er de haard van verderf te ontwortelen.
Zend de engelen naar plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, en de geest van onvrede en bekoring de harten bedreigt.
Zend de engelen naar hen die door het kwaad worden opgehitst tot haat, ruzie, geweld of oorlog, om hen de klanken der Hemelse Liefde in het hart te fluisteren.
Zend de engelen naar kerken en plaatsen van devotie, opdat de geest van oneerbiedigheid en ontheiliging geen kans zou krijgen.
Zend de engelen naar de priesters van Jezus, om hen de kracht, inspiratie en volharding te schenken om hun roeping met trouw en diepe Liefde na te leven, opdat het Licht van Christus uit hen moge blijven stralen.
Zend de engelen naar hen die bidden of handelingen stellen ten gunste van het Geloof en de Kerk van Christus, opdat zij hierbij beschermd, bemoedigd en geïnspireerd mogen worden.
Zend de engelen naar hen die Sacramenten ontvangen, opdat zij dit zouden doen in volle bewustzijn van Gods Tegenwoordigheid en de gave van Zijn Genade.
Zend de engelen naar alle gezinnen, opdat hun woning de geest van de Heilige Familie van Nazareth moge ademen.
Zend de engelen naar mensen in doodsstrijd, opdat zij in staat van genade mogen sterven, met een hart vervuld van Liefde, en klaar om in Gods schoot terug te keren.
O Koningin der Hemelen, zend de engelen over de aarde, laat het Hemels Licht onder ons stralen.


www.maria-domina-animarum.net

193. TOEWIJDING AAN HET HEILIG KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Heilig Kruis van Jezus Christus, bron van onze Verlossing, ik verenig mij met U in een geest van aanbidding, en vertrouw mijn hele wezen aan U toe tot eerherstel voor alle heiligschennissen in deze wereld tegen U begaan, tot bekering van zielen, en tot goedmaking van mijn eigen zonden.
Heilig Kruis, door Jezus zo vurig omhelsd, leer mij het lijden liefhebben.
Heilig Kruis, met Jezus drie maal ter aarde gestort, richt mij op uit alle moeilijkheden.
Heilig Kruis, met Jezus eengeworden in de dood tot Eeuwig Leven, help mij aan mijzelf te sterven.
Heilig Kruis, getuige van Maria’s heilige Tranen, maak mij rouwmoedig over de zonden der wereld.
Heilig Kruis, bekroning van Calvarie, druk het heilig verlangen naar de kroon van het martelaarschap in mijn ziel.
Heilig Kruis, zegenrijke standaard van het Rijk van Christus, leer mij geloven in Gods Genade.
Heilig Kruis, onverwoestbaar teken van de Triomf van het Licht, leer mij vertrouwen op de overwinning van het goede.
Heilig Kruis, kroongetuige van de Verlossingsdaad, maak mij tot medeverlosser van zielen.
Heilig Kruis, ring van het Huwelijk tussen God en de mensheid, verenig mij in alles met Christus.
Heilig Kruis, doodsbed van de zondeval, help mij mijn zonden te begraven.
Heilig Kruis, bevrucht door het Goddelijk Bloed, bevrucht mij met de gaven van de Heilige Geest.
Heilig Kruis, boom van de vruchten van Eeuwig Leven, breng de Hemel in mij tot rijping.
Heilig Kruis, instrument van vernietiging van alle kwaad, laat bloemen van heiligheid in mijn ziel ontluiken.
Heilig Kruis, bron van Goddelijk Licht in de duisternis, maak mij bewust van alle onzichtbare bekoringen.
Heilig Kruis, verpletterend teken van Gods Liefde en Barmhartigheid, laat mijn hart ontbranden.
Heilig Kruis, troon van de God van vergeving, leer mij alle kwaad ontkrachten door vergevingsgezindheid.
Heilig Kruis, verheven boven de Berg der zonden, leer alle zielen het Verlossingsmysterie begrijpen.
Heilig Kruis, beschaming voor de godsmoordenaars, druk Uzelf in het hart van Uw vervolgers, opdat zij bekeerd worden.
Heilig Kruis, met spijkers doorboord, nagel mijn hele wezen aan U vast, opdat ik niet meer kan dwalen.
Heilig Kruis, onbegrepen godsgeschenk van bevrijding, red alle onwetende zielen.
Heilig Kruis, wees mijn gids op al mijn wegen, en bescherm mij in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. (maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

194. SMEEKGEBED TOT HET KIND MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Trots van de Vader, mag ik U benaderen in Uw kinderlijke onschuld, kristalzuivere Edelsteen Die nooit uit Gods Kroon verwijderd werd.
In U, o Hemels Kind, zijn alle schoonheden van de Schepping verenigd.
Geen bron schonk ooit méér zegen en vrucht aan de aarde dan de stroom van genaden die vanaf Uw Ontvangenis Uw onbevlekte ziel ontvloeide.
O allerheiligste kinderogen, verteder de meest verharde harten, breek ze open met de stralen uit de mooiste Ziel die ooit de aarde bewoonde, en bekeer hen die hun wonden voor de balsem der Liefde hebben afgesloten.
Laat mij Uw Hart omhelzen, o heiligste der mensenkinderen, heeft het niet vóór alle tijden begeerd, in mij te kloppen? Voor U leg ik mijn oude mens af, want in U wil ik opgaan om te worden zoals U.
Help mij de onschuld terug te vinden van het kind dat ik langs mijn levensweg heb verloren.
Laat mij één worden met Uw ziel, zuiver als een Hemelse diamant, met Uw Hart, zuiver als een Hemelse bloem, met Uw geest, zuiver als het water uit de Bronnen van het Paradijs, en met Uw Lichaam, zuiver als een Hemelse Tempel.
Help mij, mij klein en afhankelijk te voelen, want ik wil mij in Uw kleine armen kunnen verbergen.
Laat mij door Uw betoverende ogen kijken, opdat ik de schoonheid van alles kan zien, want U hebt Gods heilige bedoelingen doorschouwd.
Stort in mij de vreugde van Uw Kinderhart dat zich één weet met God, en zelfs mijn tranen zullen Geluk over de wereld brengen.
Bekleed mij met de ongerepte geest waarmee de Vader U heeft gezegend, opdat geen boze gedachte uit mij geboren kan worden.
Vorm in mij de volgzaamheid en alles verterende Liefde van het heilig Meisje van Nazareth, dat 'ja' heeft gezegd tot een leven van zelfopoffering voor de mensheid van alle tijden.
Druk in mij de godsvrucht van de Ziel Die onbesmet is gebleven en de herinnering aan Haar geboorte in de Goddelijke Bron levendig heeft bewaard.
O kleine Maria, oneindig verheven, open ook mijn hart voor de Goddelijke Voorzienigheid die al Uw wegen heeft verlicht, opdat ook mijn ziel moge worden geroepen tot het allerhoogste Verbond met de Heilige Geest. O maak mij tot stof waarin het zaad van Uw Bloem kan ontkiemen, opdat ook ik voor God tot bron van verrukking moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

195. TOEWIJDING AAN MARIA, MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Koningin van de martelaren, Die mij hebt geroepen om de duisternis van zielen uit te boeten op het kruis van het leven, aan U vertrouw ik al mijn lijden, mijn pijnen, kwellingen, droefheid en tranen toe.
Hoezeer wil ik met U lijden voor het Heil van Uw kinderen wanneer ik de droefheid aanschouw, die U voor mij hebt doorstaan.
Zie, ik leg mijn verlangen in de Kelk van Uw Smartvol Hart, opdat het er moge worden gewassen in Uw Tranen en geheiligd in Jezus’ Bloed.
Ik wil van U zijn bij het Kruis van Golgotha, smeltoven van de zonden der wereld, om er mijn onwil tegenover het lijden te laten verteren in de Vlammen der Hemelse Liefde.
O bloedend Moederhart, doorboord met het Zwaard der Smarten, welke woorden uit een kindermond kunnen de wonde sluiten die eeuwen van haat U hebben toegebracht? Hier kan slechts het hart spreken, dat zich in het Uwe heeft begraven.
O Moeder van alle pijn, Uw Smartvol Hart is de Kelk waarin de dauw der Genade huist, die U over mij uitgiet als het doopwater van de wedergeboorte in het Licht, opdat ik moge zien waarvoor ik lijd.
In Uw handen leg ik mijzelf met alles wat mij bezwaart, om het met Uw onpeilbare Smarten te verenigen, want zij hebben voor velen de Hemelpoort ontsloten.
In Uw handen leg ik alle lijden waartegen ik in opstand ben gekomen, om het met de sluier van Uw Tranen te omhullen, want zij hebben de vensters van menige ziel schoongewassen voor het Licht van Gods Geest.
In Uw handen leg ik alle smarten die Gods Heilsplan voor mij heeft voorzien, om ze te beademen met de heilige klank van Uw ja-woord, want Uw stem heeft de Verlossing over de zielen afgeroepen.
In Uw handen leg ik de weg van het kruis die ik op Uw Voorspraak in gelijkvormigheid met de gefolterde Jezus zal gaan, want geen Bloed aan geheiligde Wonden ontvloeid, werd ooit aan de Vader als Zoenoffer aangeboden alvorens het met Uw Tranen was vermengd.
In Uw Schoot leg ik mijn oude ik, dat ik aan het Kruis heb geslagen omdat het U zovele offers onthield. Wil het met Uw handen ten grave dragen, opdat het op de derde dag zijn wonden moge tonen tot wassing van zielen aan de Bron der Genade.


www.maria-domina-animarum.net

196. SMEEKGEBED TOT WEDEROPSTANDING VAN HET
KRUIS DER VERLOSSING

(Myriam van Nazareth)

Mijn Jezus, beminde Verlosser,
Voor wereldse ogen heeft de Liefde geen vruchten gebaard, en vele harten hebben Uw reddend Kruis buiten hun muren verbannen. Onder het stof der aarde hebben zij het bedolven, want zijn schittering heeft alle duisternis beschaamd.
Kom, o Jezus, druk de Kus der Verzoening op de mensenharten, opdat hun deuren opensmelten en zij het Kruis der Verlossing omhelzen.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, en alle stof zal vallen tot ontsluiering van blinde ogen.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, en geen andere wind zal nog waaien dan deze van de heiliging.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, Zon in de nacht, en in de zielen zullen weer bloemen bloeien.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, en de last van onze wereldse kruisen zal licht worden.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, en alle tranen zullen drogen in de gloed van Uw Liefdesvuur.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, opdat de Godsstad moge zien dat God Zich opnieuw met haar heeft verzoend.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, en Uw schaduw zal de machten van het kwaad verjagen.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, sta weer op in alle harten, en alle dwaallichten zullen doven.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, doorbreek het avondrood in vertwijfelde zielen, opdat zij de Dageraad van de Hoop tegemoet durven treden.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, en zij die in duisternis dolen, zullen hun Bestemming terugvinden.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, want Uw dorstige Geliefde wacht nog steeds op lafenis.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, opdat de Christus waarlijk alle zielen naar Zich toe kan trekken.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, opdat de zielen opnieuw de Hartslag van hun reddende God mogen voelen.
Verrijs, o Kruis van Verlossing, verberg Uw Eeuwige Glorie niet langer voor de blinden der wereld, want geen muur zal Uw Licht tegenhouden, geen regen zal Uw Vuur doven, geen ziel zal ongevoelig blijven voor de armen waaruit het Woord der Verlossing ten Hemel is gerezen.


www.maria-domina-animarum.net

197. AANROEPING TOT HET LICHT DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Gods Liefde heeft de mens vrij geschapen, doch de mens heeft zijn vrije wil misbruikt om zich van Gods Licht af te wenden en de duisternis te volgen. O Zoon van God, verlicht de zielen, opdat zij het Eeuwig Licht mogen terugvinden.
Ik erken dat Eva’s ongehoorzaamheid de mens in duisternis en zonde heeft gestort, doch dat de Vader U als Messias onder ons heeft willen zenden om een Nieuw Verbond van Eeuwig Heil tussen God en de mens te sluiten.
KOM, JEZUS, LICHT DER WERELD, kom opnieuw zichtbaar onder ons wonen.

Ik erken dat Maria met Haar Onbevlekte Ontvangenis de volmaakte heiligheid heeft verkregen, opdat in Haar de mens alle kwaad zou overwinnen en Zij God in Haar Schoot zou kunnen dragen.
KOM, JEZUS, LICHT DER WERELD, stort het Licht van de heiligheid in de zielen.

Ik erken dat Maria Zich als eerste van de mensen volkomen aan God heeft gegeven, dat de Heilige Geest Haar de volheid van Zijn Gaven heeft geschonken en Haar tot Moeder van de Zoon van God heeft gemaakt, en dat in Haar het Woord van God Vlees is geworden.
KOM, JEZUS, LICHT DER WERELD, wil door Maria in ieder van ons tot leven komen.

Ik erken dat door Uw geboorte uit de Heilige Maagd Maria het Licht in de duisternis scheen, doch dat de duisternis het niet heeft aangenomen.
KOM, JEZUS, LICHT DER WERELD, vernietig alle duisternis in de zielen, opdat zij ertoe gebracht worden, het Licht aan te nemen.

Ik erken dat U met het Evangelie de Waarheid van God aan de wereld hebt geopenbaard, en dat U de enige ware Kerk hebt gegrondvest om deze genadevolle Schat van Eeuwig Geluk te bewaren.
KOM, JEZUS, LICHT DER WERELD, geef Uw Woord en Uw Kerk de kracht om harten naar het Licht te laten verlangen.

Ik erken dat U op de avond van Uw veroordeling de Eucharistie hebt ingesteld opdat ieder mens van alle tijden zich in de Heilige Communie met God zou kunnen verenigen.
KOM, JEZUS, LICHT DER WERELD, overweldig met Uw Licht elke ziel die U ontvangt in de Hostie, in de Wijn of in de geest.

Ik erken dat door Uw Lijden alle menselijk leed is geheiligd tot bron van Verlossing van zielen uit de duisternis, want dat U door Uw vrijwillig Offer het Lam Gods bent, dat de zonden der wereld wegneemt.
KOM, JEZUS, LICHT DER WERELD, laat het bloed en de tranen van Uw getrouwen alle machten der duisternis ontwapenen.

Ik erken dat Uw Dood aan het Kruis de weg naar de Hemel heeft vrijgemaakt voor alle mensen die in U geloven, en ik geloof in het Kruis als eeuwig Teken van Overwinning van het Licht op de duisternis.
KOM, JEZUS, LICHT DER WERELD, druk het Licht van Uw Kruis in alle harten, opdat zij Gods Liefde begrijpen.

Ik erken dat U bent verrezen uit de dood, en daardoor de wereld hebt getoond dat sterven in toewijding aan God geen einde is, doch het begin van Eeuwig Leven.
KOM, JEZUS, LICHT DER WERELD, ik smeek om de genade van een uitbarsting van het Licht der Goddelijke Mysteries in de zielen, opdat zij uit de duisternis van kwaad en zonde mogen verrijzen.


www.maria-domina-animarum.net

198. GEBED VOOR AANBIDDING

(Myriam van Nazareth)

Mijn Drie-Ene God, in Uw Tegenwoordigheid leg ik mijzelf in de handen van Maria, de Parel van Uw Schepping, Die mij tijdens de voltrekking van het groot Verlossingsmysterie tot Moeder is gegeven.
Moge Zij mij onderdompelen in de Bron der Genaden, en Haar Mantel om mijn ziel heen slaan, opdat deze in zuiverheid met U alleen kan zijn.
Mijn God, wat kan ik zeggen. Welke woorden doen geen afbreuk aan de heilige gloed die mijn hart bezielt?
Kom, o Lam Gods, ik weet dat U hier bent, dichter dan ik durf dromen. Wie kan de zalige geur van Uw Tegenwoordigheid voor mij verborgen houden?
In mijn hart welt de wierook van de lofprijzing op uit het Vuur van de Liefde.
Voor mijn ogen wijkt het gordijn van de onwetendheid op de vleugels van Uw Geest, Die mij bestraalt met het Licht van het Geloof.
In mijn oren weerklinkt de zang van de hoop op Uw zachte stem die mijn hele wezen omhelst, en mij op al mijn wegen zal leiden en bemoedigen.
U hebt mij geschapen, U hebt mij eindeloze heerlijkheden bereid,
U hebt mij een leven op aarde gegeven om de Hemel te verdienen, U hebt de Kruisdood aanvaard om mij in Uw Rijk te verwelkomen, nu stort U Uw Geest over mij uit opdat ik waarlijk een kind van het Licht moge zijn.
O Drie-Ene God van Liefde, wil hier en nu mijn verlangen naar vereniging met U aanvaarden als een bede van verzoening tot redding van zielen uit de greep van de duisternis.
Maak mij tot een heilig tabernakel dat Uw Tegenwoordigheid in zich kan bergen, opdat wij één blijven.
Druk Uw Aanschijn onuitwisbaar in mijn hart, opdat ik de zin van mijn aardse leven moge begrijpen en mijn ware roeping binnen Uw Heilsplan voor de eeuwigheid mij geopenbaard moge worden, vandaag en tot in het uur van mijn terugkeer naar U.
Dank U, mijn God, ik mag U aanbidden, omdat mijn ziel door U is gemaakt.
Ik kan U aanbidden, omdat Maria mij voor de ontmoeting met U in de Tuin der Hemelse bloemen voorbereidt.
Ik wil U aanbidden, omdat mijn hart niet anders kan dan U beminnen.
Wees geprezen, o Vader, in Uw scheppende Liefde die mij tot zaad in het hart is gestort.
Wees geprezen, o Jezus, in Uw verlossend Kruis dat mij het Eeuwig Geluk zal geven.
Wees geprezen, o Heilige Geest, in de Wijsheid en het Licht die mijn ziel besturen, en in Maria, Uw Bruid Die de Tuin van Haar heerlijkheden voor mij heeft ontsloten, opdat ik U, mijn God, voor eeuwig moge toebehoren.


www.maria-domina-animarum.net

199. GEBED VAN DANK VOOR HET VERLOSSEND LIJDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Lieve Moeder Maria, mijn Verlosser en Medeverlosseres,
In de Liefde van het Goddelijk Heilsmysterie zijn Uw pijnen en Smarten, Uw Bloed en Uw Tranen voor mij gezegend, opdat ik de Waarheid en het Leven moge vinden. Heb dank, want Uw Verlossend Lijden heeft mij de weg getoond naar het Leven in het Eeuwig Heil voor mijn naaste en mijzelf.
O Jezus, Uw bloedzweten in de Hof van Gethsemani leert mij dat zonden waarover ik geen berouw heb of die ik niet heb gebiecht, het Goddelijk Licht in de wereld helpen doven en de nacht in mijn ziel doen vallen. Dank U, Jezus, mijn Verlosser.
O Jezus, Uw geseling leert mij dat de kroon der verheerlijking wacht voor hen die hun lichaam in ziekte en pijn opofferen voor het Heil van hun zondige of ongelovige medemens. Dank U, Jezus, mijn Verlosser.
O Jezus, Uw doornenkroning leert mij dat de Hemelpoort slechts opengaat voor wie klein blijft en zich vernedert. Dank U, Jezus, mijn Verlosser.
O Jezus, de Wonde van Uw schouder leert mij dat al mijn lasten, met Liefde en overgave gedragen, mijn medemensen naar het Eeuwig Heil brengen. Dank U, Jezus, mijn Verlosser.
O Jezus, Uw drievoudige val onder het Kruis leert mij dat de Eeuwige Glorie wacht voor hen die hun kruis met moed telkens weer opnemen, uit Liefde tot God, tot Maria, en tot hun medeschepselen. Dank U, Jezus, mijn Verlosser.
O Jezus, de Wonden van Uw handen leren mij, liever te geven dan te vragen, en te verlangen naar de belangeloze gave van mijzelf op het kruis van het leven. Dank U, Jezus, mijn Verlosser.
O Jezus, de Wonden van Uw voeten leren mij, steeds méér los te komen van aardse dingen en werelds denken, omdat het Ware Geluk niet van deze wereld is. Dank U, Jezus, mijn Verlosser.
O Jezus, de Wonde van Uw doorboorde zijde leert mij, ook mijn hart te openen om over mijn naasten alles uit te storten waarmee de Goddelijke Genade mij heeft vervuld. Dank U, Jezus, mijn Verlosser.
O Maria, Uw Tranen gestort aan de voet van het Kruis drukken mij de rouwmoedigheid in het hart over de talloze wijzen waarop Jezus in de zielen wordt gefolterd en gekruisigd. Dank U, Maria, mijn Medeverlosseres.
O volmaakte Moeder, mag ik met het Kruis als stille getuige Uw hand in de mijne nemen om mijn dank met Uw geheiligde Liefde te verenigen, opdat het Verlossingsmysterie geprezen zij tot in eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

200. TOEWIJDING AAN DE VLAM VAN LIEFDE
UIT HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Gods Geschenk aan lijdende mensenharten, aan U lever ik mijzelf en al Uw kinderen uit. Zij zijn zo hulpeloos, want hun Liefde is onvolmaakt.
Hoe duister is de wereld geworden, want de God van Licht is uit Zijn eigen Schepping verstoten.
Hoe arm heeft de erfzonde de zielen achtergelaten, want de rijkdom van de heilige deugden wordt niet meer begrepen.
Schitter in Uw schoonheid, o Koningin van de Liefde, roep het Hemels Vuur opnieuw over de harten af, opdat zij het Gelaat van hun reddende God herkennen.
Hoe zou de kilte van het leven in een hart regeren wanneer U het beheerst, o Draagster van de Zon en het Vuur van de Heilige Geest.
Indien ik in Uw moederlijke Tegenwoordigheid de wereld uit mij wil bannen, vleit Uw zachtheid zich om mijn hart als een Hemelse mantel.
Kom, Troon van oneindige tederheid Die de Messias in de wereld droeg, laat Uw kinderen voelen hoe heiligheid de ziel ontvlamt.
Ik geef mij aan U, o Onbevlekt Hart van Maria, Toorts van Hemels Vuur.
Laat niet toe dat de gloed wordt uitgewist, waarmee de Vader bij mijn schepping mijn hele wezen heeft bezield.
Laat niet toe dat het Vuur wordt geblust dat Christus, het Slachtoffer der Liefde, met Zijn Bloed op het Kruis in mijn ziel heeft gezaaid.
Laat niet toe dat de lont wordt gedoofd, die de Geest Gods bij mijn doopsel in mij heeft ontstoken.
Ontsteek mij voorgoed aan de Vlam van Liefde uit Uw Onbevlekt Hart, opdat ik moge begrijpen dat ik gemaakt ben om te beminnen, en Uw Liefdesvuur door mijn hart getuigenis moge afleggen tegen alle haat en onverschilligheid die het Geluk der mensenzielen verdoemt.

♥ ♥ ♥

De Liefde zoals wij die als mens kennen, is onvolmaakt. Zij is noodgedwongen bezoedeld door wereldse invloeden, verontreinigd door gedachten, gevoelens en verlangens die soms niet volkomen overeenstemmen met wat God van ons verwacht, en zij is tevens in vele gevallen meer op onze eigen noden gericht dan op deze van onze medemens. Maria’s Liefde is vrij van elke onzuiverheid. Aangezien de Liefde de grootste onder de deugden is, is het daarom verstandig, Haar te vragen om de genade dat Uw Liefde vuriger moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

201. OPDRACHT VAN APOSTOLAAT AAN MARIA
(Geloften aan de Heilige Maagd)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onbevlekte Koningin van het Paradijs, in Uw ziel, geest, Hart en Lichaam werd het zuiverste Licht van God de Vader gestort.
Allerheiligste Maagd en Moeder van de Messias, door U is het Licht van Christus in de wereld gekomen.
Onoverwinnelijke Schrik der duivelen, op Uw Voorspraak komt weldra het Licht van de Heilige Geest onze wereld van duisternis herscheppen, opdat Gods Rijk kome.
Bekroning van Gods Schepping, vanop het Kruis heeft Jezus mij aan U gegeven als Uw kind. Vandaag werp ik mij voor Uw voeten neer om mijzelf uit vrije wil aan U te geven als Uw dienares voor de verwezenlijking van Gods Plan van Heil in een nieuwe wereld van Liefde en Vrede.
Ik erken U als mijn Hemelse Meesteres, en smeek U, mij te aanvaarden als Uw eigendom, mij te beschermen en te leiden, opdat ik van heden af dienstbaar moge zijn als Uw instrument in de strijd voor de spoedige vestiging van het Rijk van Christus op aarde.
O Maria, vlekkeloze Parel van Hemel en aarde, U is de macht gegeven om de kop van de duivelse slang te verpletteren en de Wederkomst van Christus, het Licht der wereld, over ons af te roepen.
O heilige Dageraad van het nieuw Rijk van het Licht, opdat U onbeperkt over mij zou kunnen beschikken, bied ik U mijn geloften van een totale gave van mijzelf aan Uw Onbevlekt Hart, waaraan God de leiding heeft toevertrouwd van de strijd tegen alle krachten die Zijn Schepping vernietigen, zielen in het verderf storten, de mensheid gevangen houden in wereldse belangen en haar wegleiden van de Weg, de Waarheid en het Eeuwig Leven.
Ik schenk U mijn gelofte van een volkomen overgave aan Gods Wil in een betrachting van alle christelijke deugden en een leven in overeenstemming met de Geboden en het Evangelie.
Ik schenk U mijn gelofte van een onvoorwaardelijke Liefde tot de Heilige Drievuldigheid en Uw Smartvol en Onbevlekt Hart.
Ik schenk U mijn gelofte van zuiverheid naar geest, hart en lichaam, opdat ik een waardige tempel van de Heilige Geest en Uzelf moge zijn.
Ik schenk U mijn gelofte van eeuwige trouw aan Uw leiding op de Weg van Christus.
Ik schenk U mijn gelofte van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Uw ingevingen, en volgzaamheid tegenover de paus die zich met U verenigt.
Ik schenk U mijn gelofte van gebed tot zuivering van de wereld en redding van zielen.
Ik schenk U mijn gelofte van een leven in navolging van Uw heilige deugden en overgave aan Gods belangen boven alle wereldse genoegens.
Ik schenk U mijn gelofte van bereidheid tot offers naar lichaam en geest voor het afsmeken van genaden voor dwalende zielen en tot eerherstel voor heiligschennissen en beledigingen jegens alle Hemelse machten.
Ik schenk U mijn gelofte van totaal vertrouwen in Uw leiding over mijn ziel, geest, hart en lichaam, en van geloof in de macht die U daartoe door God is gegeven.
O Koningin van de Apostelen, U bent aan mij gegeven, ik wil van U zijn. Geef mij de kracht, deze heilige geloften volkomen na te leven, opdat God en Uzelf in mij verheerlijkt worden.


www.maria-domina-animarum.net

202. OFFERANDE VAN LIEFDE AAN JEZUS IN VERENIGING MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Verheerlijkte Moeder van Smarten, uit Liefde kwam Uw Jezus Zijn Hemelse rijkdommen over de mens uitstorten.
Zie hoe armzalig de onverschillige mens Hem op het Kruis heeft achtergelaten.
O Moeder, hoe zou mijn hart de Vrede vinden indien het niet aan Uw zijde met U treuren mag.
Allerheiligste Koningin van Golgotha, slechts wie het Vuur van de Verlossing in zijn hart heeft aanvaard, begrijpt de kracht van de Tranen waarmee U de verscheurende aanblik van de stervende Middagzon hebt bedwongen.
O Medeverlosseres van de mensheid, slechts Uw Liefdesvuur kan de uitgebluste Mensenzoon de koude van Zijn wereld laten vergeten.
O mag ik mijn zelfgave bij de Uwe voegen, opdat Hij Die Liefde is, Zijn wereld moge ontvlammen met de stralen der Genade.
Zie toch hoe Hij dorst naar zielen. O Moeder, laten wij Hem samen laven met gebed om bekeringen.
Zie toch hoe Hij hongert naar oprechte Liefde die niets meer achterhoudt. O Moeder, mag ik Hem voeden met de graankorrels van de offers die ik in Uw handen leg, want al mijn daden heb ik U toevertrouwd.
Zie toch hoe Hij bevuild is door alle heiligschennissen in daden, woorden en gedachten. O Moeder, mag ik Hem wassen met het water van mijn boete tot eerherstel, waarmee U mijn toegewijd hart bevloeit.
Zie toch hoe ziek de mishandelingen en de liefdeloosheid Hem hebben achtergelaten. O Moeder, wil Hem genezen met de strelende liefdesverklaringen van Uw hoogheilig gebed, waarbij ik mij in diepe deemoed aansluit door mijn zelfvernedering aan Uw voeten.
Zie toch hoe de koude der zielen hem verkleumt. O Moeder, sla Hem toch Uw Mantel om, de omhulling van de grootste Schat ooit door Gods Geest geschapen, waarin alle klanken van mijn liefdewoorden zijn opgeborgen.
O zie toch hoe Hij als gevangene van het kruishout door de aarde aan de Vader teruggegeven zal worden. Spreek, mijn geliefde Moeder, spreek opdat Hij uit de pijn bevrijd moge worden door de stem van het enige Schepsel dat Hem ooit volmaakt heeft liefgehad.
Als een leeggeroofde Schat der Hemelen heeft de Verlosser het Offer van Zijn Liefde volbracht.
Kom, o Roos van Calvarie, opdat ik Hem door U het armzalig niets kan geven dat ik ben, want door Uw Liefde heeft Hij de wereld kunnen verlossen.


www.maria-domina-animarum.net

203. GEBED VOOR GEESTELIJKE COMMUNIE VAN DE
AAN MARIA TOEGEWIJDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, kom tot mij, en wil voorgoed verblijf bij mij houden.
Dat vraag ik U omwille van Maria, Uw en mijn Moeder en mijn Hemelse Meesteres, de enige Die U ooit volmaakt heeft liefgehad.
Zij is het Die U in mijn hart uitnodigt.
Zij is het Die U in mij zal ontvangen.
Zij is het Die U in mij zal verwarmen.
Zij is het Die U in mij zal laten groeien tot wij volkomen één zijn.
Kom, o Jezus, omwille van Maria’s vreugde om elk hart waarin U geboren wordt.
Kom, o Jezus, omwille van Maria’s Tranen om de wereld.
Al ben ikzelf onwaardig, o Jezus, kom, doe het voor Haar.


www.maria-domina-animarum.net

204. LITANIE TOT MARIA, MOEDER VAN TRANEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In Uw smartvol leven, de pijnen van de Passie en de troosteloosheid van Paaszaterdag zijn Uw Tranen om de mensheid voor eeuwig geheiligd. Moge met hen ook de bekering van de zondaars aan Uw ogen ontvloeien.

Na elke aanroeping: "bekeer ons, zondaars"

Tranen van Maria, gestort om de verstokte blindheid der misleide zielen, bekeer ons, zondaars.
Tranen van Maria, gestort om de hardheid der mensenharten,...
Tranen van Maria, gestort om de ontelbare zielen die verloren gaan,...
Tranen van Maria, gestort om alle liefdeloosheid tegenover het Kruis,...
Tranen van Maria, gestort om de gewillige dienaren van het kwaad,...
Tranen van Maria, gestort om alle misdaden tegen ongeborenen,...
Tranen van Maria, gestort om alle misdaden tegen kleine kinderen,...
Tranen van Maria, gestort om alle misdaden tegen het leven,...
Tranen van Maria, gestort om de verminkingen van het oorspronkelijke erfgoed van het Christendom, de Kerk en de Eucharistie,...
Tranen van Maria, gestort om alle ongeloof en miskenning van de Aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie,...
Tranen van Maria, gestort om afvallige priesters en religieuzen,...
Tranen van Maria, gestort om de woekering van alle uitingen van modernisme en vrijzinnigheid in Kerk en Geloof,...
Tranen van Maria, gestort om de talloze heiligschennissen der wereld,...
Tranen van Maria, gestort om alle haat en oorlog,...
Tranen van Maria, gestort om de uitbuiting van armen,...
Tranen van Maria, gestort om het misbruiken van zwakken,...
Tranen van Maria, gestort om alle verwildering van zeden,...
Tranen van Maria, gestort om alle verafgoding van geld, bezit en materie,...
Tranen van Maria, gestort om alle mensen die hun kruis niet willen opnemen,...
Tranen van Maria, gestort om alle mensen die niet naar de heiligheid verlangen,...
Tranen van Maria, gestort om alle mensen die God niet beminnen,...
Tranen van Maria, gestort om alle onverschilligheid tegenover de naaste,...
Tranen van Maria, gestort om alle onoprechtheid tegenover God en de naaste,...
Tranen van Maria, gestort om alle zelfzucht en hoogmoed,...
Tranen van Maria, gestort om al mijn dwalingen, bekeer mij, zondaar.

O Jezus, ik offer U alle Tranen van Maria, mijn Medeverlosseres, voor de bekering van hen die Haar Smarten dagelijks vermeerderen. Moge de hartverscheurende droefheid van de Moeder van Smarten U bewegen tot de uitstorting van de genade van deugdzaamheid en heiliging in de zielen van al Haar kinderen, opdat zij nog slechts bron van vreugde zouden zijn voor Haar Die Uw Leed aan het Kruis met Haar Tranen heeft verzacht.


www.maria-domina-animarum.net

205. GEBED OM EENHEID MET JEZUS AAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Zie hoe mijn hart bloedt om de pijn door U en Maria geleden doorheen de eeuwen.
Hoor hoe mijn hart kreunt onder de hamerslagen en het heilig snikken die nooit hebben opgehouden.
Voel het wilde kloppen van mijn hart uit Liefde tot de Eeuwige Gekruisigde en Zijn gekwelde Moeder.
Hoezeer verlangt mijn hart, deel te hebben aan de Verlossende Wonden en het Zwaard der Smarten.
Tot eerherstel voor Uw doodsstrijd in de Hof van Gethsemani om mijn zonden, o Jezus, doorwond mij.
Tot eerherstel voor Uw schandelijke geseling en doornenkroning, o Jezus, doorwond mij.
Tot eerherstel voor de slagen, beledigingen en bespottingen door U geleden gedurende de lange uren van Uw Passie, o Jezus, doorwond mij.
Opdat ik waarlijk Uw Kruis moge helpen dragen, o Jezus, doorwond mij.
Tot vergoeding van Uw lijden in eenzaamheid aan het Kruis, o Jezus, doorwond mij.
Tot eerherstel voor het verscheurend Leed van Maria onder het Kruis, o Jezus, doorwond mij.
Tot bekering van de zondaars die Uw en Maria’s Hart het meest verwonden, o Jezus, doorwond mij.
Tot uitstorting van Genaden van Licht en bevrijding in dwalende zielen, o Jezus, doorwond mij.
Tot verbreking van de ketenen van de zondeslavernij die mensenkinderen gevangen houden, o Jezus, doorwond mij.
Tot uitboeting van de heiligschennissen tegen de Heilige Drievuldigheid en het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, o Jezus, doorwond mij.
Opdat Maria U volkomen in mij moge terugvinden, o Jezus, doorwond mij.
Tot verzachting van Maria’s Smarten om Haar kinderen die verloren gaan, o Jezus, doorwond mij.
Opdat ik een ware getuige van het Kruis van Verlossing moge zijn, o Jezus, doorwond mij.
Opdat in mijn lichaam de Hemel met de aarde moge huwen, o Jezus, doorwond mij.
Opdat Uw Allerheiligste Wonden ook door mij tot uitdrukking mogen komen, o Jezus, doorwond mij.
Opdat Uw Kostbaar Bloed van bevrijding ook door mij de wereld moge bevloeien, o Jezus, doorwond mij.
Opdat ik waarlijk met U één zou zijn, o Jezus, doorwond mij.


www.maria-domina-animarum.net

206. TOEWIJDING AAN MARIA, MEDEVERLOSSERES

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hemelse Bron van gezegende Tranen,
U hebt ja gezegd tot de Vader voor het allerheiligste leven van offers en zelfverloochening.
U hebt ja gezegd tot de Heilige Geest voor het allerheiligste huwelijk met God als smartvolle Moeder van de Verlosser der wereld.
U hebt ja gezegd tot de Zoon voor de allerheiligste Smarten van Zijn Kruisoffer van Verzoening en Liefde.
U hebt ja gezegd tot de hele mensheid voor de allerheiligste Tranen van het Moederschap over ontelbare dwalende zondaars, opdat zij de poort van de Redding zouden vinden.
Nu zegt U ja tot mij, Uw arm kind, voor het huwelijk tussen Uw Hart en het mijne, met mijn Eeuwige Zaligheid als Uw bruidsschat aan mij, doch zovele doornen van mijn ondeugden als mijn bruidsboeket aan U, want mijn ziel is zo arm.
O mijn Medeverlosseres, U hebt slechts geleefd om met Jezus de boeien te verbreken waarmee de duivel mij aan zich wil vastketenen. Zaai nu in mij de dankbaarheid, opdat zij moge opschieten als een bloem van diepe Liefde tot U, Die voor mij het Zwaard der Smarten hebt omhelsd.
Kom, o Moeder der Verlossing, leef in mij, opdat ik waarlijk van U moge zijn.
Ik zeg ja tot U voor een leven in zelfopoffering en boete, opdat ik in U waarlijk van de Vader moge zijn.
Ik zeg ja tot U voor een huwelijk met U, opdat ik in U waarlijk onder de vleugels van de Geest moge leven.
Ik zeg ja tot U als een kleine medeverlosser van zielen, opdat ik in U waarlijk met Jezus op het Kruis moge gaan.
Ik zeg ja tot U, o mijn Moeder en Medeverlosseres, opdat ik slechts in U moge leven, en U alleen in mij moge leven en heersen, zodat het Zwaard van Uw Smarten in mij vrucht zou dragen tot Verlossing van vele zielen die Uw Hart verscheuren.
Kom, o Maria, neem mij met U mee naar de voet van het Kruis, om er Uw huwelijk met mij te voltrekken en vruchten van medeverlossing en Eeuwig Heil te baren in de tranen en het bloed die U en Jezus in mij zult laten ontspringen.

♥ ♥ ♥

U toewijden aan Maria als Medeverlosseres, is voluit 'ja' zeggen tegen alles wat op Uw levenspad komt, ook het schijnbaar minst aangename. Bedenk dat alles in dit leven vergankelijk is, en van heel korte duur in vergelijking met het Eeuwig Geluk van de Hemel.


www.maria-domina-animarum.net

207. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM HET LICHT VAN BEKERING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Hoezeer verheugt de Eeuwige Vader Zich over de glorie die Hij Zijn kinderen zal geven in het Rijk van het Tijdloze. O waarom openen zij niet hun handen door een hart dat gelooft, hoopt en bemint?
Hoezeer wordt het doorboord Hart van Jezus gekweld door de verblinding die de erfgenamen van Zijn Nieuw Verbond laat wegzinken in de onverschilligheid en het moeras van het bederf der zielen. O bestraal het Kruis met Uw Hemels Licht, opdat de aanblik hun hart voor eeuwig moge tekenen.
O Heiligmaker, hoezeer verlangt U naar harten waarin U voorgoed Uw intrek mag nemen, opdat U hen over de weg van het Kruis en doorheen de Heilige Tuin van Uw Hemelse Bruid naar de Bron der Gelukzaligheid zou kunnen voeren.
O kom, Vuur van verzoening en zuivering, stort toch de Levensvlam van de Eeuwige God in de harten, om er alles te verschroeien wat niet Liefde is.
Ik smeek U voor hen die niet geloven in het Eeuwig Leven in de Hemel, en daardoor God buiten hun leven sluiten.
Ik smeek U voor hen die niet hopen op het Eeuwig Leven in de Hemel, en daardoor het geschenk van Gods heerlijkheden niet aanvaarden.
Ik smeek U voor hen die God niet liefhebben, en zich daardoor ook voor Zijn Liefde afsluiten.
Zuiver de ogen met de stralen van Uw Goddelijk Licht, opdat zij de enige Weg vinden en de duisternis achter zich laten.
Zuiver de oren met de balsem van Uw Eeuwig Woord, opdat zij de zoete klanken van het Evangelie in zich opnemen en de donderende stem van het kwaad naar de afgrond verwijzen.
Zuiver de harten met het Vuur van Uw Hemelse Liefde, opdat zij mogen voelen hoe vergankelijk de warmte van de wereldse verleidingen is.
Zuiver de geesten met de ingevingen van Uw Eeuwige Wijsheid, opdat zij begrijpen dat de wereld hen van de echte Waarheid wegleidt.
Zuiver de lichamen met het verlangen naar de opperste reinheid, opdat zij het waardig worden, een tempel van de Onbevlekte Maagd Maria te zijn, waarin alle zondige neigingen gekruisigd worden met de spijkers der genade.
Kom, o Heilige Geest, stort het Licht der bekering in de zielen, opdat zij zich voorgoed toewenden naar de Bron van Licht waaruit zij geschapen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

208. LITANIE TOT DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Gever van Gods Licht, Vuur en Kracht, door het Onbevlekt Hart van Maria, Uw Hemelse Bruid, en tot genezing van Haar Leed om de wereld, smeek ik U, stort Uzelf over Gods kinderen uit, want de verleidingen der wereld hebben hen verzwakt.

Opdat zij begrijpen dat aanbidding van de gekruisigde Jezus hun eigen kruis tot bron van genaden maakt, kom, Heilige Geest, stort Gods LICHT in de GEESTEN.
Opdat zij begrijpen dat boete en opoffering hen bevrijdt uit de greep van het kwaad, (...).
Opdat zij begrijpen dat het aanvaarden van lasten en ongemak de duivel van alle macht berooft, (...).
Opdat zij begrijpen dat vereniging met Maria, hun Moeder van Smarten en Medeverlosseres, al hun beproevingen heiligt, (...).
Opdat zij begrijpen dat totale toewijding van zichzelf aan Maria hen en vele anderen naar de Hemelpoort leidt, (...).
Opdat zij begrijpen dat ziekte en pijnen die aan Maria worden geofferd, genaden over de wereld afroepen, (...).
Opdat zij begrijpen dat de Rozenkrans de ketting is waarmee de duivel gebonden wordt, (...).

Opdat zij branden van verlangen naar bekeringen om de dorst van de gekruisigde Verlosser te lessen, kom, Heilige Geest, stort Gods VUUR in de HARTEN.
Opdat zij branden van verlangen naar gebed tot bevrijding van hun naasten die slaaf zijn van de zonde, (...).
Opdat zij branden van Liefde voor de scheppende en reddende God Die hen de Hemel bereidt, (...).
Opdat zij branden van Liefde voor Maria, hun Eeuwige Moeder Die door Haar Tranen de zielen veredelt, (...).
Opdat zij branden van ijver om ware dienaren van Jezus en Maria te zijn, (...).
Opdat zij branden in de gave van zichzelf en hun hele leven voor de vestiging van het Rijk van Christus op aarde, (...).
Opdat zij branden om door hun zelfverloochening de graankorrels te zijn waarmee de Heer van de Oogst stervende zielen voedt, (...).

Opdat zij in staat zijn, het ware christelijk erfgoed te verdedigen met verbetenheid en Liefde, kom, Heilige Geest, stort Gods KRACHT in de ZIELEN.
Opdat zij in staat zijn, hun kruis met Liefde te dragen voor de redding van Gods wereld, (...).
Opdat zij in staat zijn, het kortstondig geluk van hun aardse leven blijmoedig op te offeren voor het Eeuwig Heil, (...).
Opdat zij in staat zijn, afstand te doen van alle gehechtheden die hen van vereniging met God verwijderen, (...).
Opdat zij in staat zijn, werelds genot op te geven voor de belangen van God en van hun naaste, (...).
Opdat zij in staat zijn, alle deugden van Maria te betrachten door reinheid naar geest, hart en lichaam, (...).
Opdat zij in staat zijn, met moed en geloof wereldse gewoonten af te leggen en de stem van de wereld te negeren, (...).


www.maria-domina-animarum.net

209. SMEEKGEBED TOT DE EEUWIGE VADER
TOT VERNIETIGING VAN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Vanuit de onlesbare dorst van Jezus naar zielen, en de nimmer eindigende Smart van Maria om de teloorgang van Haar kinderen, smeek ik U om de uitstorting van alle verlossende machten uit Gods hand over de wereld tot verbreking van alle ketenen van het kwaad die de zielen binden.

Door het verblindend Licht van het Kruis van Christus, het Licht der wereld, breek de ketenen der duisternis.
Door de onbegrensde verlossende kracht van de Heilige Wonden van Christus, de Bevrijder der mensheid,...
Door de verpletterende macht van het Heilig Bloed van Christus, het Lam Gods,...
Door de veelvuldige duiveluitdrijvingen door Christus, de Messias,...
Door de veelvuldige mirakelen door Christus, het Mens geworden Woord van God,...
Door de Goddelijke Glorie van de Verrijzenis van Christus, Zoon van God,...
Door de vlekkeloze zuiverheid van de Allerheiligste Maagd Maria,...
Door het glorierijk maagdelijk Moederschap van de Moeder Gods Maria,...
Door de absolute volmaaktheid van de Allerheiligste Maagd Maria, de Koningin van Hemel en aarde,...
Door de geheiligde Tranen en Bloedtranen van de Allerheiligste Maagd Maria, de Medeverlosseres van de mensheid,...
Door de onvergelijkbare Verheerlijking van de Allerheiligste Maagd Maria naar ziel en Lichaam,...
Door de beloofde Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria, de Schrik der duivelen,...
Door de machtige, vernietigende en herscheppende uitstorting van de Gaven van de Heilige Geest,...
Door het alles verterend Liefdesvuur van de Heilige Geest,...
Door het zegenrijk zwaard van Aartsengel Michaël, de overwinnaar van Lucifer,...
Door de onoverwinnelijkheid van de Engelen van het Licht, Uw Hemelse Legerscharen,...
Door de reinheid en de trouw van de Heilige Jozef, de eerste dienaar van Jezus en Maria,...
Door de engelachtige Liefde van de Heilige Apostel Johannes, de geliefde leerling van Jezus,...
Door het onwankelbaar geloof van de Heilige Apostel Petrus, de eerste Paus van Uw Heilige Kerk,...
Door de zelfgave, de offers, de verstervingen, de boete en het gebed van Uw toegewijde christenen,...
Door de zelfverloochening, het bloed en het lijden van Uw heiligen en martelaren,...
Door de verandering van elke Heilige Hostie in Christus in elke Eucharistie,...
Door de eerherstellende kracht van elke oprechte Biecht,...


www.maria-domina-animarum.net

210. GEBED VAN EENHEID MET JEZUS IN DE HOF VAN GETHSEMANI
(sterk aanbevolen gebed voor elke donderdagavond -
de gedachtenis aan het lijden in de Hof van Olijven geeft veel genaden)

(Myriam van Nazareth)

Mijn Jezus,
Omdat mijn ziel de grauwheid van haar eigen kleed niet meer herkent, hebt U de nacht van Gethsemani getrotseerd, opdat Uw laatste zonsopgang op deze aarde U zou vinden als het Licht der wereld.
Hoe drukkend is de eenzaamheid, want zo weinigen zullen U volgen op de weg van het Kruis.
In hartverscheurende droefheid ontmoet mijn hart het Uwe, want Uw geestelijke Erfenis zal door weinigen in ere gehouden worden.
O mensheid, duister als het nachtelijk deken boven Gethsemani, waarom negeert gij de maan die Uw onwaardigheid met zoveel Barmhartigheid begroet?
O mijn Heiland, mijn talloze nalatigheden hebben de Kelk zo bitter gemaakt, doch ze mag niet aan U voorbijgaan, of alle mensenkinderen zijn verdoemd voor de eeuwigheid.
Waarom kust U biddend de grond die door alle zonden der eeuwen is verziekt.
O mijn ogen, aanschouw uw lijdende God, en was Hem in uw tranen, want om uw onreinheid laat Hij zich bevuilen.
O mijn voeten, waarom volgt gij de weg der wereldse verleidingen. Waarom wacht gij op de middagzon om Zijn sporen te drukken tot aan het Kruis van het Heil.
Mijn Jezus, ik zie Uw verlangen om de kelk van mijn zonden tot de bodem te ledigen en haar te vullen met Uw Bloed van Liefde en Verlossing.
Ik zie U Bloed zweten onder de last van mijn duisternis.
Waar is toch de Liefde gebleven waarmee de Vader de zielen heeft doordrongen. Ontelbare zielen zullen de God van Liefde verraden door de kus van de haat.
O ijzige nacht der vurigste Liefde, waar blijft toch de bevrijdende dageraad van de omhelzing met het Hout der Verlossing?
Kom, o Jezus, laat mij al mijn angsten, droefheid, eenzaamheid en het lijden van mijn hart om de zonden der wereld met de Uwe verenigen, opdat de nieuwe dageraad ook voor Uw Hart verlossing moge brengen.


www.maria-domina-animarum.net

211. OCHTENDTOEWIJDING VAN MIJN ZIEL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vanuit het diepste verlangen van mijn hart leg ik mijn ziel in Uw handen. Ik smeek U, o Hemelse Koningin, wil haar vervullen van Uw heiligheid, opdat mijn hele wezen doordrongen zou zijn van Uw Hemels Licht.
Wil vandaag in mij het huwelijk voltrekken tussen Uw ziel en de mijne, opdat U zonder enige beperking in en door mij zou leven, en ik Uw heiligheid over mijn omgeving moge uitstralen. Moge de eenwording van mijn ziel met de Uwe mij vrijwaren voor alle kwaad, en het hart van mijn naasten laten ontvlammen van het verlangen, ook in hun ziel het huwelijk met U te laten voltrekken, opdat Uw kinderen waarlijk steeds méér van U mogen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

212. OFFERANDE VAN DE LIJDENDE JEZUS
DOOR DE HANDEN VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Medeverlosseres van de mensheid,
Door U gaf de Eeuwige Vader Zijn Zoon Jezus aan de wereld, om door het offer van Zijn Lijden en Zijn Bloed de mensheid te verlossen uit het rijk der duisternis.
Ik, Uw dienares, werp mij voor Uw voeten neer opdat U met de offerande van mijn liefhebbend hart het Verlossend Lijden van Uw Goddelijke Zoon aan de Vader zou opdragen tot redding van de wereld.
God van Liefde,
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder het Lijden van Jezus’ Hart in de Hof van Gethsemani.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder het verscheurd Hart van Jezus bij het verraad en de gevangenneming.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder de pijnen van het door slagen getekend Aanschijn van Jezus.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder de talloze wonden van Jezus’ Lichaam bij de geseling.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder de pijnen van het met doornen gekroond Hoofd van Jezus.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder de diepe schouderwonde van de Kruis dragende Jezus.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder de pijnen van de doorwonde voeten van Jezus tijdens de martelgang naar Calvarie.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder de pijnen van Jezus’ handen en knieën bij Zijn herhaalde vallen onder het Kruis.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder de bloedende spijkerwonden in Jezus’ handen en voeten aan het Kruis.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder de pijn van de vernederingen en bespottingen van Jezus vanaf Zijn gevangenneming tot aan Zijn Kruisdood.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder de uitputting, honger en dorst van Jezus vanaf Zijn gevangenneming tot aan Zijn Kruisdood.
Aanvaard uit de handen van mijn Hemelse Moeder alle pijnen en folteringen van Jezus’ Lichaam in doodstrijd aan het Kruis.
O bitter wenende Moeder, Medeverlosseres aan de voet van het Kruis, de Liefde liet Jezus uit Uw Schoot geboren worden, de haat heeft Hem in het doopsel van Zijn eigen Bloed in Uw Schoot teruggelegd.
Toon Uw bloedend en stervend Kind aan de ogen van mijn hart, opdat het van Liefde moge breken.
O Maria, machtige Voorspreekster, ik smeek U, al Zijn Lijden samen met mijn Liefde, dank en berouw door Uw heilige handen aan de Eeuwige Vader te willen aanbieden als zoenoffer tot redding van de wereld, en in het bijzonder tot bekering en redding van de zielen die ik U uit mijn hart toevertrouw. Wil hen wassen in het Allerheiligste Bloed van Christus, opdat de duisternis van hun dwalingen gekruisigd worde.


www.maria-domina-animarum.net

213. AANROEPING TOT DE EEUWIGE VADER OM KRACHT

(Myriam van Nazareth)

God van Liefde, om de doornenkroning van Jezus, geef mij kracht naar de geest.
God van Liefde, om de kruisdraging van Jezus, geef mij kracht naar het lichaam.
God van Liefde, om de Doodsstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, geef mij kracht naar het hart.
God van Liefde, om de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, geef mij kracht naar de ziel.


www.maria-domina-animarum.net

214. AKTE VAN AFSTAND VAN MIJZELF AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onder het Kruis van Calvarie vertrouwde Jezus U alle mensen toe als Uw kinderen, doch hoe leeg is de erfenis gebleken, want zij hebben U hun hart onthouden.
In mijn armoede kom ik tot U, o verlaten Moeder, om U het nietig bloempje te geven dat ik ben, want de storm der zielen heeft niet alle zaad van Calvarie weggeblazen.
Hoe zou mijn hart U iets kunnen ontzeggen. Uw verlangens zijn heilig voor mij, want zij bloeien in mijn hart als het koren waarvan het leeft.
Hoe zou mijn geest de Vrede vinden zolang nog één van zijn bestrevingen niet is geworden tot voedsel voor Uw Smartvol Hart, waarin de honger naar Liefde sedert Golgotha nooit meer is verzadigd.
Hoe zou ik vrede hebben met mijn lichaam zolang het zich niet laat verteren in het Liefdesvuur van Jezus’ Wonden, zich niet laat laven aan Zijn Bloed, en zich niet laat wassen in Uw Tranen. Hoe kan het vlees mij behagen, tenzij als zoenoffer door Uw handen bereid.
Hoe zou mijn ziel zich verheugen zolang ik haar niet totaal in Uw handen weet, opdat U haar kunt koesteren als de bloemen van Galilea, die Jezus’ Hart zoveel vreugde schonken.
Moge mij als enige begeerte vergund blijven, U, mijn Hemelse Moeder, volmaakt toe te behoren.
Mijn vreugde om de zelfgave laat de bloemen bloeien in mijn ziel, doch Hemelse tuinen zal deze wereld zien wanneer Uw vreugde om mijn offer zich als een stroom van Genaden over hem uitstort.
Kom, o lijdende Moeder, neem mij zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking in U op, opdat de harten zien dat ik Uw kind ben.


www.maria-domina-animarum.net

215. OFFERGEBED AAN MARIA, MIDDELARES VAN ALLE GENADEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Aan Wie de macht is gegeven over Gods Bronnen van alle goeds, zie mij aan Uw voeten verschijnen als een bedelaar van de Liefde, om door het offer van mijn lasten Uw bemiddeling af te smeken voor de redding van zielen.
Stort de stralen van Gods goedheid over mijn dwalende naasten uit, opdat het Goddelijk Hart in Zich de zielen moge ontvangen voor wie het op het Kruis doorboord is.
O machtige Middelares van alle Genaden,
Ik geef U elk moment van honger, opdat Jezus verzadigd moge worden aan de zielen voor wie Hij zoveel geleden heeft.
Ik geef U elk moment van dorst, opdat Jezus gelaafd moge worden met de Liefde van de zielen die Hem zo uitgedroogd aan het Kruis hebben achtergelaten.
Ik geef U elk moment van pijn, opdat Jezus’ Wonden gebalsemd mogen worden met de bekering van zielen die nu nog niet weten wat ze doen.
Ik geef U elk moment van ziekte, opdat Jezus’ ten dode gekweld Lichaam verheerlijkt worde in een nieuwe Verrijzenis in genezen zielen.
Ik geef U elk moment van vermoeidheid, opdat Jezus Zich moge oprichten onder de last van het Kruis der zonden, tot vestiging van het Rijk van de Hoop in de zielen.
Ik geef U elk moment van moedeloosheid, opdat de zwaar beklemde Jezus in Gethsemani kracht moge putten uit een kelk van nieuw bloed van vurige zielen.
Ik geef U al mijn verstervingen, onthechtingen en boete, opdat Jezus de rijkdom moge proeven van de kroon der zielen die aan de genade hebben beantwoord.
Kom, o Maria, Gouden Sleutel tot de Schatkist van Gods Genaden, aanvaard de toewijding van al mijn momenten van lijden en ontbering, opdat zij in Uw handen mogen worden tot de edelstenen die de armoede uit de zielen zullen bannen.

♥ ♥ ♥

Als Middelares van alle Genaden stort Maria oneindig grote schatten in de zielen uit. Deze schatten worden betaald door Haar onophoudelijk gebed, en de offers en gebeden van alle christenen. In de eerste plaats van Haar toegewijden verwacht Maria offers en gebed. Het grootste offer dat U Haar kunt brengen voor de 'betaling' van genaden voor Uw medemensen, is de toewijding van Uw hele wezen en Uw hele leven, met alle beproevingen en lasten.


www.maria-domina-animarum.net

216. SMEEKGEBED OM TOTALE NAVOLGING VAN DE LIJDENDE JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Mijn Jezus,
Hoezeer smacht Uw doorstoken Hart naar liefhebbende erfgenamen die verlangen, het lichaam dat zij van U hebben gekregen, aan U terug te geven opdat U het zou sieren met de getuigen van de gelijkvormigheid met hun Verlosser.
Door de Tranen van Maria smeek ik U om de genade van de totale navolging van U in het Lijden, opdat mijn offer in vereniging met U zich over de zielen moge uitspreiden als een Hemelse balsem van genezing en redding.
Ik bied U mijn handen, mijn voeten, mijn hart, opdat U ze kunt tekenen met de robijnen van de ultieme Getuigenis, en de wereld moge zien dat de Eeuwige Liefde in en door Uw schapen wil leven.
Ik geef mijn bloed ten huwelijk aan het Uwe, opdat het door geheiligde Wonden vruchten van Verlossing moge baren.
Op de haat en onverschilligheid van de wereld jegens U en Uw Kruisiging wil ik antwoorden met de Liefde van mijn zelfoffer.
Zie, o Jezus, ik kom, om aan Maria’s hand het eenzame altaar der Verlossing te bestijgen, vanwaar Uw roepstem mijn hart heeft doorwond.
Ontferm U over mijn zwakheid, want mijn krachten zijn niet bestand tegen het Vuur van de opperste Liefde.
Wil alle angst voor het uitverkoren lijden oplossen in het parfum van Uw Goddelijke nabijheid.
Wil mijn bloed waarlijk tot het Uwe maken, opdat ik de kracht moge vinden, het kruis te aanvaarden waarvoor de wereld huivert en dat is getooid met de kostbaarste kroon die de Vader voor zielen heeft bereid.
Wil mijn kruisweg vrijmaken van de wolven der duisternis. Stel hem onder de bescherming van de engelen van het Licht.
Moge Uw en mijn Moeder Maria, de allerheiligste Medeverlosseres, ook op mijn Calvarie de Roos van de Hoop en de Troost zijn.
Omwille van Uw eenzaam Lijden en de Smarten van Maria, o Jezus, breng Uzelf in mij tot uiting, opdat ook ik in de armen van het Eeuwig Teken van Licht mijn hele wezen aan de Vader terug kan geven tot Heil van zielen.
O willig mijn heilig verlangen in, dat door de wereld niet wordt begrepen, doch dat begeert, zielen te redden die de wereld aanbidden boven U, Die als eerste volkomen door dit verlangen bent verteerd.


www.maria-domina-animarum.net

217. SMEEKGEBED VOOR DE ZIELEN TOT MARIA,
DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Stralende Koningin in de luister der eeuwige zuiverheid,
Vol vertrouwen in de stem van Haar Die de opperste Reinheid heeft bewaard vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis tot en met Haar Glorierijke Opneming ten Hemel, smeek ik om Uw onfeilbare Voorspraak bij het Lam Gods tot genezing en redding van alle zieke en bevuilde zielen.
Om elke mensenziel te ontrukken aan het moeras van de zonde die haar doodt, heeft het Lam Gods Zich door Uw handen laten opdragen om Zijn Kruisoffer op Calvarie te voltrekken.
O Maria, Onbevlekte Hemelse Lelie, Smartvolle Medeverlosseres van de mensheid, was alle zielen in het Verlossend Bloed van Jezus.

Om elke mensenziel te bevrijden uit de overheersing door de satan die haar naar het rijk van de eeuwige kwelling en haat wil voeren, laat het Lam Gods Zich nog dagelijks door Uw handen opdragen op alle altaren.
O Maria, Onbevlekte Hemelse Lelie, Smartvolle Medeverlosseres van de mensheid, was alle zielen in het Verlossend Bloed van Jezus.

Om de ogen van elke mensenziel te openen voor de verwoestingen door het kwaad, en de harten te openen voor de beloften van het Eeuwig Geluk en de volmaakte Liefde in Christus, verlangt het Lam Gods naar de offerande van ons gebed door Uw handen.
O Maria, Onbevlekte Hemelse Lelie, Smartvolle Medeverlosseres van de mensheid, was alle zielen in het Verlossend Bloed van Jezus.

Onbevlekt Hart van Maria, allerzuiverste Bloem, opperste Verrukking van het Paradijs, laat Uw Licht van vlekkeloze heiligheid in de zielen stralen, opdat zij ontvankelijk worden voor het Kostbaar Bloed van het Lam.
Door Uw handen draag ik alle dwalende zielen op voor de ultieme zuivering die hen zal verlossen uit de heerschappij van het kwaad, opdat zij klaar zouden zijn voor het huwelijk van eenwording met Jezus Christus, waartoe zij voor alle tijden zijn bestemd.


www.maria-domina-animarum.net

218. AKTE VAN EERHERSTEL AAN GOD VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Lusttuin der Hemelse Deugden, volkomen Welgevallen van God de Vader, allerheiligste Tabernakel van God de Zoon, volmaakte Bruid van God de Heilige Geest, allerzuiverste ziel en onfeilbare Bron van behagen voor de Goddelijke Drie-Eenheid.
Met diep berouw en kinderlijke Liefde belijd ik voor U, mijn Hemelse Moeder, dat ik God heb mishaagd in Zijn Hart en in mijn naaste.
O Maria, in Uw handen leg ik al mijn ondeugden, alle schade die ik daardoor mijn medemens heb toegebracht, en alle droefheid die ik daardoor God mijn Schepper heb berokkend.
Ik geef U mijn hoogmoed, die mij heeft laten vergeten hoe klein en zwak ik ben. Verander ze in Uw allerzuiverste Hart tot Uw nederigheid.
Ik geef U mijn zelfzucht. Ik schaam mij, want het Kruis leert mij hoe Jezus voor mij Zijn laatste druppel Bloed heeft gegeven. Verander ze in Uw allerzuiverste Hart tot Uw zelfverloochening.
Ik geef U mijn onverschilligheid jegens God, die Hem vergeefs op mijn gebeden heeft laten wachten. Verander ze in Uw allerzuiverste Hart tot Uw vurige devotie.
Ik geef U mijn ongeloof en gebrek aan vertrouwen, die mij zo gemakkelijk laten twijfelen aan de leiding van de Goddelijke Voorzienigheid in mijn leven. Verander ze in Uw allerzuiverste Hart tot Uw heilig Geloof.
Ik geef U mijn gebrek aan eerbied voor het leven, dat smeult op de kiem van opstandigheid tegen de Goddelijke bedoelingen. Verander ze in Uw allerzuiverste Hart tot Uw grenzeloze Liefde voor Gods Schepping.
Ik geef U mijn gehechtheid aan de materie, die haard van alle zonde is en mij wegleidt van de ware behoeften van de ziel. Verander ze in Uw allerzuiverste Hart tot Uw zin voor vergeestelijking.
Ik geef U mijn onoprechtheden, waardoor ik mijn naaste door woorden, daden of gedachten heb benadeeld. Verander ze in Uw allerzuiverste Hart tot de smetteloze reinheid die Uw hele Wezen siert.
Ik geef U al mijn daden, woorden en gedachten waardoor ik alles wat heilig is, beledigd heb, want ik schiet zozeer tekort tegenover Gods Liefde en de gaven der genaden. Verander mijn oneerbiedigheden in Uw allerzuiverste Hart tot Uw geest voor aanbidding.
Ik geef U al mijn onzuiverheden naar geest, hart en lichaam, in daden, woorden, gedachten en gevoelens, die de poort van de heiligheid voor mij gesloten hebben gehouden. Verbrand ze in het Liefdesvuur van Uw allerzuiverste Hart, opdat mijn ziel iets van Uw volmaaktheid in zich moge smaken.
O Maria, mijn Voorspreekster bij God en leidende Ster in de duisternis van mijn ziel, U vertrouw ik mijn berouw over al mijn afwijkingen van Gods Liefdewet toe, als arme vergoeding van Gods onvoorwaardelijke Liefde voor mij, en opdat God mij om Uwentwil moge vergeven.


www.maria-domina-animarum.net

219. SMEEKGEBED TOT MARIA OM ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Enige Bloem waarin het kwaad nooit sporen heeft gedrukt, gedreven door de wind van de Liefde reikt mijn ziel naar de eenwording met U en Jezus. O moge Uw machtige Voorspraak in mij het zaad der zuiverheid storten waaruit de bloemen zullen ontkiemen die U in mij zullen verwelkomen.
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, bekom voor mijn ogen het allerzuiverste Licht, opdat ik de verborgen verleiding van alle kwaad en zonde moge onderscheiden.
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, bekom voor mijn mond de gave van het allerzuiverste woord, opdat ik met elke ademtocht zielen moge oprichten, verblijden en op de weg der bekering brengen.
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, bekom voor mijn oren de allerzuiverste zin voor de Waarheid, opdat ik de listige klanken van de prins van leugen, bedrog en bekoring moge herkennen.
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, bekom voor mijn hart het Vuur van de allerzuiverste Liefde, opdat alles wat mij van God verwijdert, in mij uitgeroeid moge worden.
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, bekom voor mijn geest de allerzuiverste gedachten, opdat geen kwaad in mij tot bloei kan komen.
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, bekom voor mijn lichaam de genade van de afschuw voor alle onreinheid en onmatigheid, opdat Uw Liefde in mij steeds groter moge zijn dan de behoeften waaraan de wereld mij wil verslaven.
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, bekom voor mijn ziel de smaak van de allerzoetste vruchten uit de Tuin der Hemelse Vreugden, opdat zij moge streven naar de heiligheid die U reeds vóór Uw aardse reis was geschonken.
O Onbevlekte Moeder, moge ik door Uw handen worden gedoopt in de Bron van Gods Genaden, opdat mijn hele wezen in Uw Hart opnieuw geboren moge worden tot de heilige schittering van Uw maagdelijke zuiverheid.

♥ ♥ ♥

De zuiverheid van Maria is uniek in de geschiedenis van de mensenzielen. Het groot symbool voor Maria’s zuiverheid is Haar Onbevlekte Ontvangenis. Door dit Goddelijk Voorrecht werd de ziel van Maria volkomen gevrijwaard van de erfzonde. De erfzonde is als een put waaruit voortdurend de neiging tot zondigen blijft opwellen. Niettemin is het de mens nog steeds mogelijk om een hoge graad van heiligheid te bereiken. Totale toewijding aan Maria en een leven dat totaal in Haar navolging wordt gesteld, vormt de grote trap naar die hoogte die slechts weinigen bereiken. Bid Haar hierom, Zij wacht erop om U die genade te bekomen.


www.maria-domina-animarum.net

220. SMEEKGEBED TOT MARIA, TOEVLUCHT DER ZONDAARS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Middelares van alle Genaden, volmaakte Maan Die de schitterende stralen van de zon van Gods Genaden doorheen de duisternis van de zielen stuurt, in Uw zalvende handen leg ik alle zondaars, opdat zij onder Uw Mantel van bescherming en heiliging de Weg, de Waarheid en het Leven mogen vinden.
O Onbevlekte Ontvangenis, welriekende Lelie, Kelk van het parfum van de Goddelijke zuiverheid waarin alle berouwvolle zielen gereinigd kunnen worden, leid ons zondaars naar de Bron van Uw zuiverheid.
O Medeverlosseres, brandende Roos van Calvarie, ontvlamd aan het vurig Kruishout van de God van Liefde dat alle zonden uit berouwvolle zielen wegbrandt, leid ons zondaars naar de Bron van Uw Liefde.
O Schrik der duivelen, allerheiligste Bloem, vrij van alle zonde, Hemelse Meesteres Die de satan tot Haar slaaf maakt en uit alle berouwvolle zielen verjaagt, druk in ons zondaars Uw afschuw voor alle zonde.
O Meesteres van alle deugden, Wier heilige Naam alle duivelen kwelt, en in Wie alle berouwvolle zielen nieuwe levenskracht vinden, leid ons zondaars naar de Bron van Uw boetvaardigheid, kiem van bloemen van heiligheid.
O Allerheiligste Maagd, Parel van Gods Schepping, vlekkeloze Bruid van Gods Geest, Die Zichzelf heeft opgeofferd voor een leven van volmaakte toewijding aan het Kruis der Verlossing, leid ons zondaars naar de Bron van Uw onthechting van de wereld.
O Moeder van Smarten, Bron van heilige Tranen aan de voet van het Kruis van Uw Goddelijke Zoon, zalf met Uw Tranen alle zielen waarin wroeging, schaamte en berouw is gewekt, opdat zij in U de Bron van hun troost en hun ware bekering mogen vinden.
O Maria, Toevlucht der zondaars, in U zijn onbeperkte macht en tedere Moederliefde. Aan Uw voeten leg ik alle zielen neer, louter hen in het Vuur van de Goddelijke Liefde, en dompel hen onder in de stroom van Gods Barmhartigheid, opdat zij allen gered worden.


www.maria-domina-animarum.net

221. VERERING VAN DE TWAALF PARELS
VAN HET VERLOSSINGSMYSTERIE

(Smeekgebed om bekeringen en redding van zielen)

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Omwille van het Lijden van Jezus en Uw Nieuw Verbond met de zielen, en op Voorspraak van Maria, Uw uitverkoren Dochter aan Wie U niets kunt weigeren, smeek ik om de redding van de zielen die Uw Liefde niet beantwoorden. Moge onze Onbevlekte Moeder de kop van de duivelse slang verpletteren tot bevrijding van onze zwakke natuur uit de greep van het kwaad.

Na elke volgende aanroeping: O Hemelse Vader, stort het Verlossend Bloed van Christus over ons uit. Verblind alle kwaad in het Licht van Zijn Kruis – O Maria, verneder de satan onder Uw voeten. Door Uw machtige Voorspraak, red de zielen die hij nog dagelijks misleidt.

Gedenk de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, waardoor de duivel voorgoed vernederd en zijn macht over de mensheid gebroken werd (...)
Gedenk de Menswording van Jezus Christus uit de Allerheiligste Maagd Maria, Die de Messias het Lichaam schonk waarmee onze slavernij aan de zonde is uitgeboet (...)
Gedenk de doodsangst van Jezus in de Hof van Gethsemani, waarin de uitboeting van alle bekoring is begonnen, en alle ontmoediging en emotioneel lijden van de mensheid werd geheiligd (...)
Gedenk de Wonden van de geseling en alle slagen door Jezus doorstaan, want in hen is alles vernietigd wat de mens aan de wereld bindt en van God verwijdert (...)
Gedenk de Wonden van het met doornen gekroond Hoofd van Jezus, want in hen is de uitboeting begonnen van alle hoogmoed en zelfverheffing, en is alle geestelijk lijden van de mensheid geheiligd (...)
Gedenk de diepe Wonde van Jezus’ schouder, waarop Hij de kruislast van onze zonden heeft gedragen (...)
Gedenk de Wonden van Jezus’ doornagelde handen, waarmee Hij de zondaars reinigde en vergeving schonk (...)
Gedenk de Wonden van Jezus’ doornagelde voeten, waarmee Hij naar de zondaars toeging (...)
Gedenk de doodsstrijd van Jezus aan het Kruis tot ultieme uitbanning van alle zonde en van alles wat de mens van de Hemel scheidt (...)
Gedenk de Tranen van Maria, waarmee Zij onder het Kruis de zondaars heeft beweend (...)
Gedenk het doorboord Hart van Jezus, waaruit Hij alle Goddelijke Liefde over de wereld heeft uitgestort om de bekering van zondaars (...)
Gedenk de Bloedtranen van Maria, waarmee Zij het Goddelijk Oordeel over Haar zondige kinderen mildert (...)


www.maria-domina-animarum.net

222. JA-WOORD AAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O mijn Jezus,
Aanschouw Uw lauwe kudde, slechts vurig in de haat en in de aanbidding der wereldse verleidingen.
Hun bloed is geen sap van Liefde meer dat hun ziel het Leven geeft.
Hun hart klopt niet langer voor het Eeuwig Licht.
Voel hoe mijn hart is ontbrand aan het onblusbaar Vuur dat Maria, de Koningin van de Liefde, tot Moeder van de Verlossing heeft gemaakt.
Vanuit Haar Hart dat één is geworden met het mijne, herhaal ik nu Maria’s ja-woord, de sleutel tot de Hemelpoort voor de dienaren van het Kruis.
O miskende Verlosser, voel ik niet de Hemel zingen wanneer mijn hart zegt wat mijn lippen niet zeggen kunnen? Hebben de stenen van Golgotha niet geschreeuwd omdat de harten zwegen?
De onwil van de mensenkinderen om hun kruis te dragen, heeft Uw last op Calvarie zozeer verzwaard.
Uw roepstem vanop het Kruis heeft mij gewekt.
Zij Die U aan de Vader heeft opgedragen op het altaar van het Kruis, zal nu mij opdragen langs de weg van het medeverlossend offer.
Om in Uw sporen te treden, zal ook ik opgaan naar Jeruzalem, want de Geest heeft het verlangen van Uw Hart en het pijnlijk Vuur van de Moeder van Smarten in mij gezaaid, opdat bloesems van medeverlossing een nieuwe Lente voor stervende zielen zouden aankondigen.
Hoe schrikbarend is de straling van het Kruis in wereldse ogen, doch hoe zoet is de weg naar het Hout van Eeuwig Leven voor het hart dat in Maria’s Hart herboren is.
Ja, ik kom, want op het Kruis wacht de Ware Liefde. Al te veel hebben Moeder en U mij gegeven dat ik in mijn armoede niet heb beantwoord.
O Jezus, leg Uw Kruisweg aan in mijn hart, waar Maria’s Tranen vloeien. Laat mijn lichaam Uw Calvarie zijn.

♥ ♥ ♥

Het tart elk gevoel van Liefde wanneer wij bedenken dat zelfs de gemiddelde christen er van uitgaat dat het Lijden en de Kruisdood van Jezus alles moet vergelden. Gods Zoon is Mens geworden om datgene te doen waartoe de overweldigende meerderheid van de mensheid niet in staat zou zijn: totale en onvoorwaardelijke zelfgave in het lijden tot Verlossing van zielen. 'Ja' zeggen tot Jezus is in Gods ogen een heldhaftige akt van Liefde, die echter moet ingevuld worden door concrete daden in het leven van elke dag: daadwerkelijk opdragen van lijden en beproevingen, in Liefde en zonder protest. De waarde daarvan zal U na dit leven duidelijk worden.


www.maria-domina-animarum.net

223. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik mij vanavond toewijden aan Uw maagdelijke Moederschoot, Paradijs van zuiverheid, opdat ik er gevrijwaard moge worden voor de duisternis van de nacht.
Moge Uw Licht mij deze nacht zodanig doordringen dat ik het morgen om mij heen kan uitstralen en het in mij alles zou verteren wat mij aan deze wereld bindt, opdat ik waarlijk van U kan zijn, o zuivere Hemelse Bloem.
Wil mijn ziel doorstralen met Uw allerheiligste Licht, opdat zij, gevoed met het Bloed dat Jezus heeft gevormd, het licht van de dageraad moge begroeten als een spiegel van Uzelf.
O Tuin van Hemelse Rozen, was mij vannacht in het parfum van de volmaakte Liefde, opdat ik morgen op U moge lijken.

♥ ♥ ♥

De nacht mag nog zo duister zijn geweest, de ochtend brengt nieuw licht. Daarom is het ook voor de zwaarste zondaar nooit te laat om zich te bekeren, want hij kan altijd trachten, de toekomst (de nieuw aanbrekende dag) een betere vorm te geven dan zijn verleden heeft gehad. In de duisternis (de zonde) kan een kind van het Licht niet leven. Hierin schuilt één van de diepe betekenissen van een toewijding voor de nacht. De duisternis in het gemoed kan Uw ziel verstikken, zodat zij niet langer in staat blijkt, God te vinden noch vrucht te dragen voor het Rijk van het Licht. Uzelf aan Maria geven voor de nacht, is aldus in meer dan één opzicht een zinvolle handeling tot Heil van Uw ziel en dat van andere zielen.


www.maria-domina-animarum.net

224. AKTE VAN TOEWIJDING AAN MARIA TOT REDDING VAN ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria,
Bron van Hemelse Tranen, Bedding waarover de stroom van het Kostbaar Bloed van Jezus Zijn verlossende macht over de zielen uitstort.
Met het Vuur dat U Zelf in mij hebt ontstoken, smeek ik U, o Hemelse Moeder, aanvaard de liefdesverklaring die mijn hart wil laten vloeien in de wonden die het Zwaard der Smarten U heeft veroorzaakt.
Uit Liefde tot U, o Maria, kom ik mijzelf en alles wat ik heb, aan U weggeven als losprijs voor zielen om wier duisternis U bittere Tranen stort.
O Koningin van Hemel en aarde, in volkomen overgave aan U wil ik leven. Beschik over mij, handel met mij naar Uw welbehagen, maar bekom door de afstand van mijzelf in Uw handen, voor de dwalenden het inzicht van de ware Weg.
Leid mijn hele wezen, mijn tijd, mijn levensweg naar het ene doel dat U voor mij als Uw toegewijde zult beschikken, tot Heil van mijn onwetende naaste.
Heers in alles over mij. Aan Uw voeten leg ik mijzelf en alles wat ik van God heb gekregen, mijn verleden, mijn heden en toekomst, mijn verlangens en mijn wil. Voor U, o Moeder, maak ik mij arm en leeg zoals op de dag van mijn geboorte, maar stort toch de Hemelse rijkdom der bekering in de zielen die zichzelf aan het kwaad hebben verpand.
Maak mij voor eeuwig tot Uw dienares, maar bekom het water der genade voor de zielen die kwijnen in de woestijn waarin de ingewilligde bekoringen hen levenloos hebben achtergelaten.
Aanvaard het offer van mijn leven, mijn doen en laten, mijn denken, mijn woorden, mijn gevoelens, mijn alles, opdat de zielen die ik in mijn hart heb gesloten, gered mogen worden door de bloemen die mijn toewijding over hen zal afroepen.

♥ ♥ ♥

"Geen grotere Liefde kan een mens hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden": befaamde woorden van Jezus, die in het leven van de mens vaak weinig echte navolging vinden. In het licht van de beproevingen en het lijden verliezen velen gemakkelijk de moed, de Hoop, de Liefde, en wordt een angst geboren die hem ervoor laat terugdeinzen om zich voluit te geven. Hoeveel te meer is dat het geval wanneer het lijden vrijwillig zou moeten worden volbracht ten bate van de medemens. Totale toewijding aan Maria is in feite een totale gave van zichzelf en het hele leven met al zijn beproevingen en lijden, en moet worden beschouwd als een akt van zelfgave tot redding van zielen.


www.maria-domina-animarum.net

225. SMEEKGEBED TOT OPNEMING IN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoe vurig verlang ik dat mijn hele wezen U, de volmaakt Zuivere, zou toebehoren en door U getekend zou worden met het Kruis van eenheid met Jezus Christus, opdat ik Uw heilig kind moge zijn.
Laat mijn hart branden in het Vuur der Hemelse Liefde, want ik wil dat het U toebehoort.
Laat mijn geest baden in het Licht der Hemelse Wijsheid, want ik wil dat hij U toebehoort.
Laat mijn ogen de gloed van Uw onbevlekte heiligheid vinden en alle onreinheid schuwen, want ik wil dat zij U toebehoren.
Laat mijn handen doorstroomd worden van Hemelse kracht en zegen, want ik wil dat zij U toebehoren.
Laat mijn lichaam stralen van Hemelse zuiverheid, want ik wil dat het U toebehoort.
Laat mijn ziel openbloeien in de Uwe, o allermooiste Lelie der Hemelen, want ik verlang zo naar de eenwording met Haar in Wie Jezus Hemel en aarde met elkaar heeft verzoend.

♥ ♥ ♥

In de ogen van de wereld is het begrip 'opneming in Maria' iets onbegrijpelijks. Hoe kan men in iemand opgenomen worden? Nochtans is dit een mystieke realiteit die in zeker opzicht periodiek verwezenlijkt kan worden indien de ziel daartoe geroepen wordt. Die eenwording is te begrijpen in de zin van een 'spiritueel huwelijk'. De Bijbel zegt: "man en vrouw worden één vlees". Bij de mystieke eenwording met Maria zou men kunnen zeggen dat de geroepene en Maria 'één ziel worden'. Daarbij voltrekt zich vanuit Maria een overvloeiing van gedachten, gevoelens, eigenschappen, bestrevingen en verlangens, die de ziel 'laat opgaan in Maria' en waarbij de ziel zich in bepaalde fasen van het mystiek contact zodanig veranderd voelt dat zij haar eigen identiteit in zekere mate lijkt te verliezen. Deze toestand kan niet permanent in zijn volheid beleefd worden, want daartoe zou de ziel volledig uit haar aardse levenssituatie weggehaald moeten worden, wat God nooit kan toestaan. De nauwgezette navolging van Maria in elke levenssituatie kan tot op zekere hoogte reeds als een 'opgaan in Maria' worden beschouwd.


www.maria-domina-animarum.net

226. NOODKREET TOT MARIA VOOR DE VALLENDE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Gods laatste Redmiddel voor zielen in dwaling.
In vertrouwen op Uw vurige Moederliefde en op Uw macht als Koningin van Hemel en aarde smeek ik om Uw onfeilbare bemiddeling bij de God van het Eeuwig Heil voor de oprichting van de talloze zielen die vallen onder de listige bekoringen en misleidingen door de satan.
Aanschouw de zielen, door God als parels geschapen doch door het slijk der aarde van hun glans beroofd. Zij hebben nood aan voedsel, want de koorts der bekoringen heeft hen verzwakt. Stort het Verlossend Bloed van Christus over hen uit, opdat Gods kracht over hen kome.
Zij hebben nood aan Licht, want de duisternis der misleidingen heeft hen de weg naar het enige Ware Geluk doen verliezen. Plant het Kruis van Christus in hun hart, opdat Gods Licht in hen moge schitteren.
Zij hebben nood aan warmte, want de koude van de liefdeloosheid heeft hun deuren gesloten voor God en hun naaste. Roep het bezielend Vuur van de Heilige Geest over hen af, opdat zij in zuivere Liefde mogen ontbranden.
Zij hebben nood aan zuivering, want het gif van de zonde heeft hen verziekt en vervuild. Stort Uw heilige Moedertranen in hun hart, opdat alle sporen van zonde en onreinheid uit hen weggewassen worden.
Zij hebben nood aan rust, want het eindeloos najagen van wereldse behoeften heeft hen afgemat. Leid hen naar de Heilige Sacramenten, opdat zij Gods heilige Gaven in zich mogen opnemen en de Hemelse Vrede hen ten deel moge vallen.
Zij hebben nood aan bescherming, want de scherpe doornen van het kwaad willen hen voor de eeuwigheid verminken. Schenk hen het verlangen naar toewijding aan Uw Smartvol en Onbevlekt Hart, opdat zij onder Uw Mantel mogen genezen van de verwondingen die de dwaling hen heeft toegebracht.
In hun naam offer ik U hun vrije wil, want de duisternis in hun ziel heeft hun oordeel vertroebeld. Wil voortaan de Ster zijn Die hen in alles leidt.
O Maria, Hemels Schild van onze broze ziel, Bloem van zuivering en reddende Liefde, Middelares van alles wat goed is, stort genaden van bevrijding in dit aardse tranendal, opdat de zielen mogen bloeien in het Eeuwig Geluk.


www.maria-domina-animarum.net

227. GEBED VAN EERHERSTEL VOOR DE ZONDEN DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Voor Uw Aanschijn breng ik mijn pijn om de woekering der zonde in de wereld.
Tot uitboeting van onze genotzucht liet Jezus Zich tot het uiterste mishandelen, maar wij hebben ons hoofd afgewend om op te gaan in al wat werelds is.
Tijdens Zijn Kruisdraging dacht Jezus slechts aan ons, maar wij hebben Hem vergeten, want voor de wereld is lijden een dwaasheid.
Voor ons Eeuwig Geluk in de Hemel onderging Jezus de gruwelijke Kruisdood, maar wij hebben het Kruis en de Gekruisigde Liefde uit ons dagelijks leven gebannen, want wij hebben ons voor Hem geschaamd.
Tot goedmaking van onze eindeloze zonden offert Maria sedert Haar ja-woord op aarde de smartelijkste kwellingen en Tranen voor alle zielen, maar onze koudheid heeft slechts minachting gebaard voor het geschenk van Haar brandende Moederliefde.
Opdat wij de band met onze God niet meer zouden verliezen, stelde Jezus de Heilige Kerk en de Heilige Sacramenten in, maar wij hebben de Kerk de rug toegekeerd en de Sacramenten versmaad en ontwijd.
O Hemelse Vader, onze zonden en onverschilligheid hebben het Verlossend Bloed van Christus en de reddende Tranen van Maria ontheiligd en Uw Goddelijke Liefde zwaar beledigd.
In naam van de hele mensheid smeek ik U de redding van de onwetenden af, vooral van al diegenen die niet zelf bidden.
Door Maria, mijn Medeverlosseres en Hemelse Leidster, laat ik mij tekenen met het Kruis tot vergeving van alle zonden, heiligschennissen, beledigingen, onteringen en dwalingen door alle mensen begaan tegen de Allerheiligste Drievuldigheid, tegen de Onbevlekte Allerheiligste Maagd Maria, en tegen de Heilige Sacramenten.
O God van barmhartige Liefde,
Aanvaard mijn offers, boete, onthechtingen en vasten tot verbreking van de boeien door de wereldse behoeften rond de zielen gelegd.
Aanvaard mijn lijden tot vernietiging van het kwaad, dat de zielen verslaafd maakt aan genot.
Aanvaard het verlangen waarmee ik het Heilig Kruis van Jezus als Gids in mijn ziel heb gesloten, opdat het Kruis alle zielen moge redden.
Aanvaard het huwelijk van mijn ziel met Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, opdat mijn totale, onvoorwaardelijke en eeuwige toewijding en zuiverheidsgelofte jegens Haar mij tot een betrouwbaar instrument voor de zuivering van de wereld moge maken.
Aanvaard mijn aanbiddende Liefde tot de geconsacreerde Hostie en Wijn waarin Jezus op de altaren der gedachtenis Zijn Eeuwig Verbond met de zielen bekrachtigt, opdat zij waarlijk gevoed worden.
Zie, Hemelse Vader, zoals Jezus kom ik, om mijzelf prijs te geven tot eerherstel voor alle fouten van de dwalende mensheid, tot redding van de zielen en tot breking van de verwoestende macht van de antichrist.

3 x "Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U, red de zielen"
3 x "Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen"


www.maria-domina-animarum.net

228. TOEWIJDING AAN MARIA’S LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Opdat U mij tot een spiegel van Uzelf moge maken, wijd ik mij toe aan Uw leven op aarde.
Ik geef mij aan U bij Uw Onbevlekte Ontvangenis, opdat mijn onzuiverheden weggewassen worden aan de welriekende Bron waarin Uw ziel is gevormd.
Ik geef mij aan U bij Uw ja-woord aan de engel, opdat ik moge worden vervuld van Uw grenzeloze Liefde die mij tot zelfopoffering zal brengen.
Ik geef mij aan U bij de geboorte van Jezus, opdat ook uit mij Gods Licht moge stralen onder inwerking van de Heilige Geest.
Ik geef mij aan U op de bruiloft te Kana, opdat ook mijn gebed genaden over mijn medemensen moge afroepen.
Ik geef mij aan U bij Uw ontmoeting met Jezus op de Kruisweg, opdat mijn lijden als balsem over Uw gebroken Hart moge vloeien tot redding van zielen.
Ik geef mij aan U onder het Kruis van Jezus, opdat het Verlossingsmysterie zich in mij moge voltrekken onder de macht van Uw smartvolle Tranen, en ik U voor eeuwig moge opnemen in het huis van mijn hart.
Ik geef mij aan U bij Uw Tenhemelopneming, opdat ik in heiligheid de weg naar de Hemel moge vinden die U mij bent voorgegaan.
O Maria, moge Uw heilige Naam verheerlijkt worden in al mijn schreden over Gods aarde.

♥ ♥ ♥

Toewijding aan Maria’s Leven, is in feite een betrachting om Uw eigen leven volkomen met het Hare te laten verstrengelen, in een poging om te komen tot een zo volkomen mogelijke navolging. Het verheugt Maria bijzonder wanneer U voldoende belangstelling betoont voor Haar verwezenlijkingen en deze van Jezus, door Uw eigen leven zo veel mogelijk aan Hun allerheiligste levens te spiegelen. Daardoor leert U van Hen, en op Uw beurt geeft U al het Uwe aan Hen in ruil.


www.maria-domina-animarum.net

229. TOEWIJDING AAN MARIA DOOR DE HANDEN VAN MIJN ENGELBEWAARDER

(Myriam van Nazareth)

Mijn heilige engelbewaarder,
Ontferm U over mij, want ik verlang ernaar, vandaag door U te worden opgedragen aan Uw Hemelse Koningin.
Leg mij de zuiverheid der engelen in de ziel, want ik verlang ernaar, door U vóór Haar neergelegd te worden als een kristal uit Hemelse wateren.
Leg mij de vreugde der engelen in het hart, want ik verlang ernaar, Haar lief te hebben met het Vuur van de serafijnen die Haar verheerlijkt Wezen aanschouwen.
Ontsteek in mij de devotie der engelen, want ik verlang ernaar, Haar te bezingen met de lofliederen der engelenkoren.
Maak mijn ogen vrij van wereldse smet, opdat in mijn hart de aanwezigheid zichtbaar worde van Haar Die de opperste Verrukking der engelen is.
O Maria, Meesteres van de engelen, zie mij vóór U verschijnen in het Licht van mijn eeuwige gezel, om U te verheerlijken met zijn zuiverheid, U lief te hebben met zijn hart, U te dienen met zijn devotie, U te aanschouwen met de ongerepte ogen van de ziel die geen andere aandrift toestaat dan deze der Hemelse Liefde, en van U te zijn zoals hij: totaal, betrouwbaar, nederig, en voor eeuwig.


www.maria-domina-animarum.net

230. TOEWIJDING VAN MIJN ZWAKHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
met verlangen geef ik mijzelf aan U, want slechts in Uw Hart vind ik geborgenheid.
Ik vrees niet de nacht, want U bent de Maan Die mijn wegen verlicht.
Ik vrees niet de honger, want U hebt mij Jezus gegeven, Die mijn ziel voedt.
Ik vrees niet het lijden, want naast ieder kruis vind ik U, o teder liefhebbende macht.
Ik vrees niet de droefheid, want al mijn tranen vloeien over Uw Hart op de akker der zielen.
Ik vrees niet de eenzaamheid, want in de stilte hoor ik Uw adem in mijn hart.
Ik vrees niet de koude, want het Vuur van Uw zuivere Liefde brengt mij de Eeuwige Lente.
Ik vrees niet de armoede, want Uw Liefde heeft schatten voor mij bereid in het Rijk van de onvergankelijke Liefde.
Ik vrees niet de dood van het lichaam, want zij zal mijn huwelijk met U voor eeuwig bezegelen.
Ik vrees slechts mijn zwakheid, in de ogenblikken waarin mijn hand zich uit de Uwe losrukt en mijn ogen zich van Uw Hemelse schoonheid afwenden om mijzelf te zoeken.
O kom toch, mijn allerheiligste Moeder, heers in mijn hart, opdat ik de bloemen moge zien die mijn kwellingen reeds in mijn ziel hebben gezaaid omdat U mij hebt aanvaard als Uw bezit en eigendom.


www.maria-domina-animarum.net

231. DAGELIJKSE GROET AAN MARIA, MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, zo eenzaam aan de voet van het Kruis.
Om bij U te kunnen zijn, verberg ik mij in het hart van Johannes, want ik ben te onwaardig om te naderen tot U, o allerzuiverste Bloem van Calvarie, en tot het Kruis dat de zielen van alle tijden in zich zuigt.
Hier wordt alles gewassen wat onrein is.
Hier wordt alles verlicht wat duister is.
Hier wordt alles wat haat is, verbrand in de kus van de verlossende God.
Ik geef U mijn tranen, want ze beschamen mij nu ik Uw ogen zie sterven in de aanblik van Uw lijdend Kind aan het Kruis van de Liefde.
Ik geef U mijn hart, opdat het in U zou verder kloppen, want Uw Moederhart is uitgeput door medeverlossende Smarten.
Ik geef U mijn alles, want slechts in U wil ik voortaan leven, lijden, en mijn Verlosser beminnen, Die ik nu door Uw ogen op mij zie neerkijken, stervend van Liefde en verlangen naar de tuin van mijn ziel.
Kom, o bedroefde Moeder, hoezeer heb ik U lief. Kom in mij wonen, want ook ik ben zo alleen. Reik mij de handen van Uw Hart nog vóór de avond valt, want ook mijn levensweg heeft het kruis bereikt, en slechts in het Licht van Uw heilige ogen vind ik deze dag de spiegel van de Eeuwige Liefde, en zal deze nacht mij voeren naar de dageraad van het Rijk dat bij dit Kruis geboren is.


www.maria-domina-animarum.net

232. GEDACHTENIS AAN HET VERLOSSEND LIJDEN
(o.a. voor het afsmeken van speciale genaden)

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Door het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, mijn Moeder en Voorspreekster in het Licht van Uw Aanschijn, breng ik U mijn hulde voor het Verlossend Lijden dat door Jezus Christus, Uw Zoon, en de Allerheiligste Maagd Maria, Zijn Moeder en onze Medeverlosseres, voor de Verlossing der mensheid is volbracht. Wil mij op grond van mijn eerbetoon aan Uw goedheid vergunnen dat .... (intentie) ....

3 x Onze Vader...

Na elke van de 21 volgende aanroepingen: "Wil mij verhoren" + 1 Weesgegroet + "O Jezus, verhoor onze smeekbeden door de Tranen en Bloedtranen van Uw Allerheiligste Moeder"

Omwille van Maria’s voorbestemming tot Moeder van de Messias bij Haar Onbevlekte Ontvangenis,
Omwille van de totale zelfopoffering van Maria bij Haar ja-woord aan de engel,
Omwille van de Menswording van Jezus om voor ons te lijden en te sterven,
Omwille van de Vlucht van Maria met het Kind Jezus naar Egypte,
Omwille van de strijd, haat en vervolgingen tijdens het Openbaar Leven van Jezus,
Omwille van het bloedzweten van Jezus in Gethsemani,
Omwille van het verraad en de gevangenneming van Jezus,
Omwille van de smartvolle berechting en veroordeling van Jezus,
Omwille van de geseling van Jezus,
Omwille van de Doornenkroning van Jezus,
Omwille van de Kruisdraging van Jezus,
Omwille van de Smarten van Maria bij Haar ontmoeting met de Kruis dragende Jezus,
Omwille van de Kruisiging van Jezus,
Omwille van het Lijden van Jezus aan het Kruis,
Omwille van de Smarten van Maria onder het Kruis,
Omwille van de aanstelling van Maria tot smartvolle Moeder van alle mensen,
Omwille van de Kruisdood van Jezus,
Omwille van de Smarten van Maria bij de Kruisafneming van Jezus,
Omwille van de Smarten van Maria bij de Graflegging van Jezus,
Omwille van de Smarten van Maria op Paaszaterdag,
Omwille van de strijd van de jonge Kerk en de vervolgingen van de eerste Christenen.

SLOTGEBEDEN:

1) 3 x Ere zij de Vader...
2) Salve Regina (zie onderaan)
3) Memorare (zie onderaan)
4) Sub Tuum (zie onderaan)
5) "Gezegend zijn de Wonden van Jezus Christus, want zij hebben ons verlost van de straffen van de zonde. Gezegend zij zijn allerkostbaarst Bloed, dat onze zonden uitwist"

Tekst van slotgebeden nrs. 2, 3 en 4:

SALVE REGINA:
Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Welnu dan, onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op ons neer, en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw Schoot.
O genadige, o mededogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

MEMORARE:
Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, en Uw bijstand afsmeekte, door U verlaten is.
Bemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, o Moeder, Maagd der maagden. Zuchtend onder het gewicht van mijn zonden werp ik mij rouwmoedig voor Uw voeten neer.
O Moeder van het Eeuwig Woord, versmaad mijn nederige smeekbeden niet, maar in Uw goedheid, gewaardig U ze te verhoren.

SUB TUUM:
Onder Uw gezegende bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o roemrijke en gezegende Maagd Maria.


www.maria-domina-animarum.net

233. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM LEIDING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Bries van Eeuwig Leven Die Jezus, het Licht der wereld, tot bloei bracht in Maria’s Schoot.
Onrust dooft alle licht in mijn hart, duisternis maakt mijn schreden onzeker. Kom toch, Licht van Heiligheid, ontsteek in mij de Goddelijke Vonk die mijn hele omgeving laat ontvlammen.
Zalf mijn gemoed met de zekerheid en het geloof van de ziel die zich in Gods handen weet, opdat geen twijfel mij zou vergiftigen.
Beziel al mijn daden en woorden met de moed van Gods erfgenaam, die weet dat niets van deze wereld zijn ware wezen kan raken.
Leid mij in al mijn handelingen en beslissingen, opdat zij vruchten mogen zijn van het zaad dat U in mij hebt gezaaid.
Schenk mij het vertrouwen en de standvastigheid van een kind van God, opdat geen woord, geen handeling, geen blik van boosaardigen of onwetenden mij kan doen wankelen.
Leg de woorden van de Eeuwige Wijsheid in mijn mond, opdat slechts adem van Leven uit mij moge stromen.
Leer mij goed en kwaad te herkennen, opdat geen valstrik mij verborgen zou blijven en mijn ogen op het Licht gevestigd mogen blijven.
Stort over mij het Goddelijk Licht, dat alle duistere invloeden ver van mij verdrijft, opdat mijn hele wezen vrucht moge dragen.
Verteer mijn hart met Hemelse Liefde, opdat ik alles wat niet heilig is, met de Vrede van Christus en de zachtheid van Maria tegemoet kan treden.
Maak al mijn dagen tot één gebed, een nooit ophoudende samenspraak met God, opdat in mij slechts handelingen, gedachten en woorden van Licht en heiligheid geboren kunnen worden.
O Heilige Geest, Gids en Stem der heiligen, ik geef U mijn geest, mijn hart, mijn handen, mijn mond en heel mijn wezen. Wees bij en in mij, nu, straks en altijd, tot en met mijn laatste ademtocht op deze wereld.

♥ ♥ ♥

De moderne wereld lijkt op een stuurloos schip op een woelige zee. Dat komt in hoge mate doordat de mens de aloude christelijke waarden onvoldoende in stand houdt en niet langer luistert naar de stem van de Heilige Geest. De mens is omringd door het gewoel en de chaos van de beschaving, en keert niet meer in de stilte van zijn eigen hart, waar Gods Geest spreekt. De Heilige Geest spreekt met vele tekenen, die de mens niet meer ziet omdat zijn ogen zich hebben gewend aan opdringerige prikkels en ongevoelig geworden zijn voor de zachte ingevingen waarmee God Zich tot hem wendt.


www.maria-domina-animarum.net

234. ZOENBEDE TOT DE GEKRUISIGDE JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Met de eenzaamheid der eeuwen als Uw enige gezel, boet U mijn zonden uit aan het Kruis der Smarten. Zij aan wie U alles wilde geven, hebben U de rug toegekeerd. O mag ik Uw vriend zijn in deze nacht van haat.
Zie, ik kom Uw eenzaamheid verdrijven, want ik wil met U op het Kruis gaan voor de redding der zielen die God zo dierbaar zijn.
Ik kom Uw dorst lessen met de tranen van het berouw over mijn zonden.
Ik kom U mijn handen aanbieden om samen met de Uwe doornageld te worden, opdat zij waarlijk zaad van Eeuwig Leven kunnen uitstrooien.
Ik kom U mijn voeten aanbieden om zoals de Uwe doorwond te worden, opdat ook het spoor van mijn bloed zielen naar U zou leiden.
O Jezus, zoals de lans Uw Hart heeft doorstoken, heeft Uw aanblik mijn hart verscheurd in liefdepijn.
O mochten toch alle verloren lammeren van deze wereld hun pijnen aan U toevertrouwen om alle gif uit hun wonden te laten wegbranden in de vurige omhelzing van Uw verkleumde armen.
Zie mijn hart, o Jezus, dat de onzichtbare spijkers van Uw eenzaamheid in zich wil opnemen. Geen pijn, geen droefheid, geen verwonding noch bespotting zullen U nog treffen zonder dat mijn ziel er deel aan heeft, want in Uw Genade zullen wij voortaan samen rusten op het Bed der Verlossing.

♥ ♥ ♥

Het eenzaam Lijden van Jezus tussen de Hof van Olijven en het Kruis op Golgotha is zonder twijfel de grootste tragedie uit de geschiedenis van de mensheid. Het is daarom ook een grote daad van eerherstel wanneer U bidt tot de eenzame Gekruisigde, en nog méér wanneer U Hem boetedoening en verstervingen opdraagt als een akt van Liefde en troost. Zo wordt U in de geest één met Hem tijdens die eenzame uren waarin Hij ook voor U heeft geleden. Wanneer U daartoe de behoefte voelt, bijvoorbeeld op Goede Vrijdag, moet U daar ten volle aan toegeven, want deze roeping is buitengewoon genadevol.


www.maria-domina-animarum.net

235. SMEEKGEBED TOT MARIA OM HEILIGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Onbevlekte Ontvangenis,
Opdat het Graan van Eeuwig Leven in mij tot rijping moge komen, smeek ik om Uw ontferming over de akker van mijn ziel. Leef in mij, o Bloem van onvergankelijk Heil, en ik zal onsterfelijk zijn.
U draagt het zaad van de Heilige Geest. Maak van mijn ziel een tuin waarin slechts bloemen van heiligheid bloeien.
U draagt het Vuur van Christus dat de wereld heeft overwonnen. Maak mijn hart tot een oven waarin slechts Hemelse Liefde brandt.
U bewaakt de bronnen uit Gods Tuin. Was mijn hele wezen schoon van elke kiem van bederf.
U bent de stralende Koningin van de maagdelijkheid. Maak mijn lichaam tot een tempel van vlekkeloze zuiverheid.
U draagt de vrucht van de Goddelijke volmaaktheid. Verander mij in een boomgaard van zaligmakende deugden.
U bent de Meesteres van de Hemelse Legerscharen. Verwijder van mij elke geest van bekoring en verval.
U bezit het Licht dat alles ontsluiert. Bekom mij de vervulling met de Gaven van de Heilige Geest.
U bent mij tot onfeilbare Gids gegeven. O word toch één met mij, opdat mijn hart zielen moge verwarmen aan het Vuur van Uw Liefde, mijn geest dorstigen moge laven aan de stroom van Uw Wijsheid, mijn lichaam het parfum van Uw zuiverheid moge verspreiden, en mijn ziel moge schitteren in het Licht van Uw heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

236. GEBED TOT DE HEILIGE APOSTEL JOHANNES
VOOR DE OPENING VAN GESLOTEN HARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Johannes, Apostel van de Liefde,
Met een gekwetst gemoed klop ik aan de deur van Uw hart, waarin het allerheiligste Liefdesvuur van Jezus en Maria in eeuwigheid niet zal doven.
In Uw hart leg ik het versteend hart van mijn naaste ... (naam)..., die mij zoveel smart en droefheid berokkent. O ontsteek in hem/haar het Vuur van Calvarie, dat alle haat, koudheid en onverschilligheid te schande heeft gemaakt.
Uw Liefde maakte U waardig, het Hart van Jezus te horen kloppen toen U aan Zijn borst rustte.
Uw zuiverheid maakte U waardig, onder het Kruis de hoede te verkrijgen over Maria, de allerzuiverste Parel van Liefde en heiligheid Die God ooit aan onze wereld heeft toevertrouwd.
Uw nederige eenvoud maakte U waardig, aan de zijde te staan van onze verheven Medeverlosseres Maria terwijl Jezus de Verlossing van de mensheid volbracht aan het Kruis van de Hemelse Liefde.
Uw kinderlijke oprechtheid maakte U waardig, door de Heilige Geest te worden uitverkoren om het Woord van Eeuwig Leven na te laten aan de onwetende kinderen van God.
O getuige van het Mens geworden Goddelijk Vuur, in U is de Koningin van de Liefde mijn Moeder geworden. Uw hart is verteerd in de aanblik van het grootste Mysterie van Liefde dat zich vóór Uw bevoorrechte ogen aan het Kruis heeft voltrokken.
Moge Uw vurige Voorspraak het hart openbreken van mijn naaste, die is vastgevroren in de Liefde tot zijn/haar eigen belangen.
O Johannes, mijn geliefde Hemelse broeder, Uw handen hebben Jezus en Maria aangeraakt. Omhels nu in Hun naam de ziel die ik aan U toevertrouw, opdat ook voor haar het Licht in de duisternis moge schijnen in de gloed van Uw brandende Liefde.

♥ ♥ ♥

Apostel Johannes is een bijzondere gids naar de heiligheid. Hij was een toonbeeld van zuiverheid en Liefde, en was samen met Maria en Maria Magdalena kroongetuige van het Verlossend Lijden van Jezus op Golgotha. Wat hem bijzonder sierde, was zijn kinderlijke ingesteldheid: Hij was intelligent, doch eenvoudig en zeer bescheiden, zoals God verwacht van elke christen, en vooral van iedere ziel die geroepen is tot een bijzondere navolging van Jezus en Maria.


www.maria-domina-animarum.net

237. DANKGEBED TOT MARIA OM DE HEMELSE GAVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de Hof der Eeuwige Gelukzaligheid werd de kiem van mijn ziel geschapen. Op deze aarde moest zij besproeid worden uit de Bronnen der Genade die Uw Zoon Jezus door Zijn kruisdood voor haar heeft ontsloten.
O allerheiligste Kelk der Hemelse Gaven, door God voor alle eeuwen gevuld, in U leg ik de bloemen van mijn dankbaarheid, want in U vindt elke ziel de drank van Eeuwig Leven.
Mijn Medeverlosseres, onder het Kruis ben ik in de schoot van Uw Smartvol Hart ontvangen als kind van de Hemel.
O Moeder van de Verlosser, in het Kostbaar Bloed van de gekruisigde Jezus ben ik gewassen.
In de nooit opdrogende bron van heiliging uit het doorstoken Hart van Uw Jezus ben ik gedoopt tot de onsterfelijkheid.
Het schitterend Kruis van Calvarie is mij tot Licht geworden langs de duistere wegen der wereld.
Op Uw woord, o mijn Voorspreekster, heeft de Heilige Geest in mij de vruchten der bezieling gesloten waarvan ik zal leven tot in het Rijk van de Eeuwige Dageraad.
Het heiligend Liefdesvuur uit Uw Moederhart is mij tot balsem op mijn talloze wonden geworden, want de wegen der wereld zijn kil en hard.
In Uw Onbevlekt Hart heb ik onderdak gevonden, want de huizen der wereld blijven gesloten voor de Ziel die de Bedelaar van de Liefde in zich draagt.
Uit mijn gebeden hebt U een rozentuin gemaakt om mijn ziel te verheugen.
Alle blijken van Uw tedere moederlijke Aanwezigheid in mijn hart weven mij een Hemelse mantel die mij verwarmt wanneer de eenzaamheid mij beklemt.
O Hemelse Moeder, oneindige schat, mij gegeven in Gods barmhartige Liefde, Uw bemiddeling stort in mijn ziel de stroom der genaden die haar geneest van het dodelijk gif der wereld. Ontvlam mijn hart in Uw aanblik, opdat mijn onmondige ziel U door de heiligheid van haar daden moge dienen en danken, tot verheerlijking van de onvergankelijke Bron van alle Liefde.

♥ ♥ ♥

De beproevingen, lasten en teleurstellingen van dit leven maken de mens wel eens blind voor de vele geschenken die hij elke dag van God ontvangt. Niets is zo vanzelfsprekend als het wel lijkt. Gods geschenken zitten verborgen in talloze kleine zaken, zelfs in een bemoedigend woordje of een oprechte glimlach vanwege een medemens, maar ook in de vele genaden die op onzichtbare wijze in de ziel worden gelegd en die pas na dit leven openbaar gemaakt zullen worden.


www.maria-domina-animarum.net

238. SMEEKGEBED TOT BEVRIJDING VAN DE VIJANDEN VAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, zeer Verheven Hemelse Koningin en Meesteres van de Engelen, Gij die van God de macht en de opdracht hebt ontvangen om de kop van de satan te verpletteren. Wij smeken U nederig, Hemelse legioenen te zenden om onder Uw bevelen de duivels te vervolgen en overal te bestrijden, hun stoutmoedigheid te onderdrukken en hen naar de afgrond terug te drijven. Wie is aan God gelijk? O goede en tedere Moeder, Gij zijt altijd onze Liefde en onze hoop. O Goddelijke Moeder, zend de heilige engelen om mij te verdedigen, en om mijn wreedaardige vijand ver van mij te verdrijven. Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedig ons en bewaar ons.

O Jezus, brand Uw onoverwinnelijk Kruis in alle zielen die U haten, opdat alle duisternis uit hen weg zou vluchten. Besproei met Uw Verlossend Bloed alle zielen die Uw Heilig Lichaam onteren, Uw Kerk ondermijnen, de christelijke Leer vervalsen of de machten der duisternis aanbidden, opdat hun verblinding opgenomen worde in Uw Licht.
O Heilige Geest, stort Uw Licht van Waarheid en heiliging uit over de ketters, godslasteraars en goddelozen, opdat zij voortaan hun dwaalwegen schuwen. Voltrek in alle zielen het huwelijk met Jezus Christus, opdat slechts het Kruis van Verlossing aanbeden worde. Beziel alle gelovigen met de Goddelijke Verlichting, opdat zij niet bezwijken onder de listige verleidingen van Gods vijanden.
O Heilige Aartsengel Michaël, ruim met de engelen van het Licht elke haard van duisternis op, waar de Bron van het Eeuwig Geluk van de mensheid wordt verziekt en het Kruis van Christus wordt verbannen, onteerd of bespot.
Zoals U ooit de duivelse machten hebt verslagen, bevrijd nu ook onze wereld van de duivelen.
O Maria, plant de bloemen van Uw vlekkeloze zuiverheid in alle zielen die bewust heiligschennis plegen. Stort Uw machtige Tranen tot bekering uit over alle zielen die zich wijden aan een leven in zonde. Verpletter nu de kop van de grote verwoester van het christendom.
O Hemelse Vader, aanvaard deze smeekbede door het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, onze machtige Voorspreekster. Ik offer U de Heilige Wonden, het Kostbaar Bloed en de Kruisdood van Jezus, Uw Zoon, en alle Smarten van de Allerheiligste Maagd Maria, tot volledige zuivering van onze wereld van alle duisternis, voor de definitieve overwinning van het Kruis in een Rijk van Eeuwig Licht, en tot bevrijding van alle slaven der duisternis, in de allerheiligste Namen van Jezus en Maria.
Mijn God, wil Uw almachtige en totale bescherming naar lichaam, hart, geest en ziel verlenen aan al Uw kinderen die deze smeekbede tot U richten.

3 x Onze Vader... 3 x Weesgegroet... 3 x Ere zij de Vader...


www.maria-domina-animarum.net

239. GEBED VAN VERLANGEN NAAR DE HEMELSE BRUILOFT

(Myriam van Nazareth)

Mijn Drie-Ene God, hoezeer is mijn hele wezen ontbrand aan het Vuur dat Uw uitverkoren Dochter en Uzelf in mij hebben ontstoken. Zie, ik kom, om één te worden met de Vlam van het Eeuwig Goddelijk Licht.
O Jezus, huw toch mijn lichaam. Voel hoe het hunkert naar eenwording met U, want de Liefde heeft mij met U op het Kruis geroepen.
Mijn vlees wacht erop, door het Vuur van Uw Wonden verteerd te worden, want in Uw genade zal het tot bron van Uw Bloed worden, dat dwalende zielen zal kussen tot zij ontbranden in Liefde tot het Eeuwig Licht.
Wanneer de hamerslagen zwijgen, zal Uw eenzaamheid aan het Kruis sterven, en is alles volbracht, want onder de spijkers der Liefde zal geen mens mij nog van U scheiden.
O Maria, huw toch mijn hart. Voel hoe het klopt op de golven van Uw Tranen, want de Liefde heeft mij tot getuige gemaakt van het Zwaard van Smarten dat Uw Hart heeft doorboord. Hoezeer verlangt mijn hart naar lafenis aan de bevoorrechte Bron in de geheime Tuin van de Drie-Ene God, waarin Uw Onbevlekt Hart werd geboren als een tuil van Hemelse bloemen.
Kom, o betoverende Lelie, laat Uw kroon mij omhullen, opdat God moge vergeten dat ik slechts onkruid ben.
O Heilige Geest, huw toch mijn ziel. Voel hoe het Vuur der beschouwing de sporen der vergankelijke wereld uit mij wegbrandt. Aan U, ziel van mijn ziel, wil ik mijzelf prijsgeven tot ook de laatste vezel van mijn stoffelijkheid heilig is geworden.
Uw verrukking wil ik zijn, zoals U de mijne was vóór de grondvesting van mijn aardse tempel.
O zoete koorts van de geest, hoe kan ik genezen van mijn onrust zolang mijn ziel niet baadt in de Bron van de vurige Liefde waaruit God Zijn erfgenamen heeft geschapen.
O Jezus, omhels mijn lichaam, opdat het vruchtbaar worde van het zaad van Verlossing.
O Maria, omhels mijn hart, opdat het vruchtbaar worde van het zaad van de Liefde.
O Heilige Geest, omhels mijn ziel, opdat zij vruchtbaar worde van het zaad van de heiligheid.
Neem mij tot U, o God van Liefde, opdat mijn Hemelse Bruiloft nog op deze aarde vruchtbaar worde.


www.maria-domina-animarum.net

240. GEBED TOT DE ENGELEN VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Heilige Engelen van het Licht, ons in Gods Liefde toebedeeld,
Spreid over deze wereld het Licht van de Eeuwige Waarheid uit, opdat hij bevrijd moge worden van de duisternis waarmee Gods vijanden hem hebben verziekt.
Voer alle misleide zielen naar het Licht van Christus, opdat hen de ogen geopend worden.
Merk alle goddeloze zielen met het teken van het Kruis, opdat de duivel ze niet langer als de zijnen zou herkennen, en de vrucht van de Verlossing in hen moge rijpen.
Doe alle harten ontvlammen aan de volmaakte schoonheid van Uw Hemelse Koningin Maria, opdat zij rouwmoedig begrijpen hoe lelijk de zonde is.
Wek in alle zielen het berouw over hun geringste fout, opdat zij in Gods heiligheid opgenomen worden.
Bescherm alle mensen tegen de aanvallen van het kwaad in al zijn vormen, opdat zij zich naar ziel, geest, hart en lichaam veilig geborgen weten in de Verenigde Harten van Jezus en Maria.
Sterk alle zielen tegen de voortdurende verleidingen, bekoringen en ophitsingen der duivelen, opdat zuiverheid hen zou omhullen als het allermooiste Hemels Licht waartegen geen duistere macht bestand is.
Help alle zielen, steeds in de waarheid te blijven, opdat Jezus niet langer geslagen, gegeseld en gekruisigd worde in elke onoprechtheid jegens de medemens.
Bewaar in elke mensenziel de kinderlijke eenvoud en kleinheid waarmee zij geschapen is, opdat zij zich in Gods grootheid moge verheugen.
Laat Uw harten samensmelten met de harten van de mensen die aan Uw hoede zijn toevertrouwd, opdat zij uit Uw Hemelse krachten het Geloof, het vertrouwen en de kracht mogen putten om in zuiverheid en volharding te blijven strijden voor al het goede waarvoor Jezus aan het Kruis gestorven is.
Heilige Engelen van God, dompel alle mensenzielen onder in het Licht der Hemelen, opdat in alle harten de Ware Liefde, de Hemelse zuiverheid en het enige Ware Geluk kan rijpen tot vestiging van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

241. SMEEKBEDE TOT JEZUS EN MARIA OM DE WARE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

O Hart van Jezus, uit Liefde voor de hele mensheid gestorven aan het Kruis,
Geef mij Uw Liefde van Gethsemani, opdat ook ik mijn lijden kan aanvaarden voor de redding van zielen.
Geef mij Uw Liefde van de geseling, opdat ook ik bereid ben, mijn lichaam, geest en hart te laten verwonden tot zuivering van de wereld.
Geef mij Uw Liefde van de doornenkroning, opdat ook ik bereid ben, te aanvaarden dat anderen mij niet willen zien zoals ik werkelijk ben, zodat God in mijn nederigheid verheerlijkt worde.
Geef mij Uw Liefde van de Kruisdraging, opdat ook ik bereid ben, mijn lasten op te offeren tot uitboeting van de zonden der wereld.
Geef mij Uw Liefde van de Kruisiging, opdat ook ik bereid ben, tot het uiterste te gaan voor mijn medemens.
O van Liefde brandend Smartvol Hart van Maria,
Geef mij Uw Liefde bij Uw ja-woord aan engel Gabriël, opdat ook ik bereid ben, mijzelf volkomen weg te cijferen voor het Heil van de wereld.
Geef mij Uw Liefde bij Uw ontmoeting met Jezus op de Kruisweg, opdat ook ik ondanks al mijn smarten slechts aan mijn medemens moge denken.
Geef mij Uw Liefde aan de voet van het Kruis, opdat ook ik bereid ben, alles op te geven voor het Eeuwig Geluk van mijn broeders.
O Verenigde Harten van Jezus en Maria, verenigd in het Goddelijk Vuur,
laat mijn klein hart verteren in Uw verschroeiende volmaakte Liefde, opdat vele zonden der wereld in mij mogen verteren, en de volmaakte vrucht van Golgotha in mij tot voltooiing moge komen.

♥ ♥ ♥

Wat is 'Ware Liefde'? Menselijkerwijs is hierop geen antwoord te vinden, omdat het verschijnsel van de Ware Liefde (bemerk de hoofdletter) niet van deze wereld is. Ware Liefde is het vermogen om in elk opzicht in volkomen overeenstemming met Gods Wil te leven. Maria’s leven is evenals dat van Jezus één aanhoudend voorbeeld van Ware Liefde geweest. Dat kon ook niet anders, omdat Zij volmaakt vrij was van alle zonde. Het is inderdaad door de zonde dat de mens onvolkomen is in de Liefde, want zonde is afwijking van Gods Wil. De Ware Liefde behelst een intens verlangen om zichzelf totaal en onvoorwaardelijk weg te cijferen voor het belang van de ander, zelfs indien men daar zelf nadeel zou door ervaren, dit alles mits de inzet voor de ander en de bestrevingen van de ander in overeenstemming zijn met Gods Wil. De Ware Liefde is dus de uiterste en heldhaftige betrachting van volkomen deugdzaamheid, die de ziel heiligt.


www.maria-domina-animarum.net

242. VERBOND VAN LIJDEN MET JEZUS EN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, verlossende Liefde,
Om de wijn, de bloemen en het brood van de Eeuwige Bruiloft waardig te worden, heb ik de erfenis van de Beker, het Zwaard en het Kruis aanvaard.
O Maria, geef mij Uw lijdend Hart, want alle leven verlaat mij wanneer ik de doornen voel die de mensheid voor Jezus en U heeft bereid.
De wijn uit de Kelk van Gethsemani verschroeit mijn ziel.
De mantel der bespotting drukt mij.
Het kruis der zonden doet mij wankelen.
De spijkers van de Liefde verscheuren mij.
De Tranen van U, mijn Moeder, verbranden mijn hart.
In de tuinen der mensenharten bloeit nog steeds de liefdeloosheid van Golgotha.
O Jezus, zie de erfgenamen van Uw Verlossend Lijden.
Zij kusten U het doodsvonnis op het Gelaat. Waar is nu de kus van hun Liefde na Calvarie?
Zij knielden voor U neer bij de doornenkroning. Waar is de ware eerbied voor hun Koning na Zijn bekroning door de Kruisdood?
Zij baden vurig om Uw veroordeling. Waar is nu hun gebed van dank om hun vrijspraak?
Zij schreeuwden hun vreugde uit tijdens Uw Kruisweg. Waar zijn hun stralende ogen, nu U elke dag voor hun Geluk het Kruis opneemt dat zij weigeren?
Zij gaven zich over in de spot op Calvarie. Waar is hun overgave in de Liefde na het onschatbaar geschenk van hun Verlossing?
In welke eenzaamheid storten de Wijnstok en de Roos nog steeds hun Bloed en Tranen. O laat mij de Wonden kussen die mijn dwaasheid heeft geslagen.
Zoals de akker het zaad omsluit, zo omhelst mijn hart het Kruis, opdat het in de warmte van mijn Liefde in mij vruchten moge dragen.
Zoals de bloesem de takken omhult, zo willen mijn handen en voeten Uw Wonden bergen, opdat zij in het liefdevolle Licht van mijn eenwording met U ook verdorde zielen tot bloei mogen brengen.
Zoals de bloem om regen smeekt, zo smeken mijn ogen om Maria’s Tranen, opdat zij zielen tot schoonheid kunnen wassen eer zij verwelken.
O Jezus en Maria, Zon en Maan der mensenzielen,
Uw Namen staan in mijn ziel gegrift voor eeuwig. Met mijn bloed wil ik nu mijn naam schrijven op het Kruis van Verlossing en het Zwaard van Smarten, tot bezegeling van het Verbond dat op Golgotha met het sap van Uw zielen is geschreven.


www.maria-domina-animarum.net

243. LITANIE TOT DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
zuiver als maagdelijke sneeuw, geurig als de heerlijkste bloem, allerheiligste van Gods schepselen, in Uw allerreinste Hart leg ik mijn zondig wezen, opdat U het zou verteren in de Vuurzee van Uw volmaakte Liefde, en mij als een heilige zou baren uit de vergoddelijkte Tuin van Uw Schoot.

Elke aanroeping wordt voorafgegaan door "Onbevlekte Maagd Maria", en gevolgd door "zuiver en heilig mij"

..., geschapen in het welriekend bad der Goddelijke Deugden, ...
..., allerzuiverste Diamant van Gods Schepping,...
..., Gods Antwoord op alle onzuiverheid,...
..., vlekkeloze Maan in de nacht der zondige zielen,...
..., voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren,...
..., vrij van de erfzonde ontvangen,...
..., wier leven door geen enkele zonde of gebrek is besmet,...
..., allerzuiverste Tabernakel dat de Zoon van God heeft gedragen,...
..., volmaakt heilig in ziel, geest, Hart en Lichaam,...
..., Hemelse Lelie die bloemen van heiligheid stort in mensenzielen,...
..., zuiver Parfum van Hemelse Gelukzaligheid,...
..., gouden Kelk van het Goddelijk Bloed van Jezus,...
..., Hemelse Akker, vrij van het onkruid der zonde,...
..., genadevolle Bron van Hemelse Bloemen voor de tuin van elk hart,...
..., wier volmaakte Hemelse schoonheid zondige zielen bekeert,...
..., opperste Verrukking van de Hemel,...
..., aan wier voeten de engelen in vervoering zingen,...
..., onder wier voeten de duivelen beven,...
..., wier allerheiligste Naam de hel doet sidderen,...
..., bekleed met absolute macht over de krachten der duisternis,...
..., onder wier voeten alle kwaad wordt vernederd,...
..., onfeilbare Overwinnares van alle bekoringen,...
..., wier vurige Liefde de harten van engelen en mensen ontvlamt,...
..., wier zachte ogen elke zondige neiging uit de ziel wegbranden,...
..., wier allerzuiverste Schoot Jezus heeft gevoed,...

O allerheiligste Moeder, ik wijd mij toe aan Uw onbevlekte zuiverheid. Heers over mij, leef in en door mij, vernieuw mij, en maak mijn hele wezen tot een heilige spiegel van Uw volmaaktheid.


www.maria-domina-animarum.net

Het navolgend Rozenhoedje bidt men zoals een gewoon Rozenhoedje. Elk Weesgegroet wordt gevolgd door een aanroeping.

244. ROZENHOEDJE VAN DE HEMELSE BLOEMENTUIN
(voor eerherstel, verheerlijking en het afsmeken van genaden)

(Myriam van Nazareth)

1. TER ERE VAN MARIA, ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

 1. O Maria, uitverkoren Dochter van de Eeuwige Vader, leef in mij.
 2. O Maria, heerlijk Parfum uit de Bron der Goddelijke zuiverheid, leef in mij.
 3. O Maria, Schatkist van alle Gaven uit Gods Hart, leef in mij.
 4. O Maria, alreine Lelie uit de geheime Tuin der Hemelse volmaaktheden, leef in mij.
 5. O Maria, leidende Ster voor de verdwaalde zielen, leef in mij.
 6. O Maria, Bron van bloemen van Leven voor de zielen in dorheid, leef in mij.
 7. O Maria, Draagster van alle Goddelijke Voorrechten, leef in mij.
 8. O Maria, allerheiligste Kluis van de Goddelijke Mysteries, leef in mij.
 9. O Maria, onbevlekte Ziel van het Nieuw Verbond, leef in mij.
 10. O Maria, Dageraad van de verduisterde Schepping, leef in mij.

2. TER ERE VAN MARIA, MOEDER VAN GOD

 1. O Maria, uitverkoren Moeder van de langverwachte Messias, leef in mij.
 2. O Maria, Ring van het Huwelijk tussen God en de mensheid, leef in mij.
 3. O Maria, eeuwig maagdelijk Tabernakel van de Mensenzoon Jezus Christus, leef in mij.
 4. O Maria, Draagster van de Goddelijke Vrucht van de Heilige Geest, leef in mij.
 5. O Maria, Opvoedster van de Mens geworden Verlosser der mensenzielen, leef in mij.
 6. O Maria, Openbaring van het Licht in de duisternis, leef in mij.
 7. O Maria, Wieg van het Eeuwig Woord van God, leef in mij.
 8. O Maria, Zonsopgang van het heilig christendom, leef in mij.
 9. O Maria, Sleutel van de Poort naar onze redding, leef in mij.
 10. O Maria, Brug naar de Hemel voor de verdoemde mensheid, leef in mij.

3. TER ERE VAN MARIA, MEESTERES VAN ALLE DEUGDEN

 1. O Maria, Spiegel van de Goddelijke volmaaktheid, leef in mij.
 2. O Maria, Boomgaard van de vruchten der Verlossing, leef in mij.
 3. O Maria, onblusbaar Vuur van de Goddelijke Liefde, leef in mij.
 4. O Maria, verheerlijkt Licht van de Goddelijke zuiverheid, leef in mij.
 5. O Maria, boven alles verheven Koningin van de nederigheid, leef in mij.
 6. O Maria, verwarmende Straal van de Goddelijke zachtmoedigheid, leef in mij.
 7. O Maria, onfeilbare Koningin van alle Deugden, leef in mij.
 8. O Maria, vergoddelijkte Bruid van de Gever van alle Gaven, leef in mij.
 9. O Maria, verheerlijkte Diamant van opperste heiligheid, leef in mij.
 10. O Maria, Overwinnares van alle bekoringen, leef in mij.

4. TER ERE VAN MARIA, MEDEVERLOSSERES

 1. O Maria, doorboorde Moeder van het Lam Gods, leef in mij.
 2. O Maria, Smartvolle Medeverlosseres van mijn ziel, leef in mij.
 3. O Maria, Altaar van het Kruisoffer van Verlossing, leef in mij.
 4. O Maria, verheven Kelk van het Bloed der Verlossing, leef in mij.
 5. O Maria, Bron van Hemelse Tranen van Liefde, leef in mij.
 6. O Maria, gekwelde Moeder van alle mensen, leef in mij.
 7. O Maria, Koningin van de lijdende zielen, leef in mij.
 8. O Maria, Regenboog van Calvarie, leef in mij.
 9. O Maria, verscheurd Hart onder het Kruis van Jezus, leef in mij.
 10. O Maria, Deelgenote van de eerste Goddelijke Offerande, leef in mij.

5. TER ERE VAN MARIA, KONINGIN, MIDDELARES EN VOORSPREEKSTER

 1. O Maria, eerste Verrezene na Jezus, leef in mij.
 2. O Maria, nooit aangetast door het bederf van de dood, leef in mij.
 3. O Maria, verheerlijkte Troon van het Hemelrijk, leef in mij.
 4. O Maria, hoog verheven Koningin van engelen en mensen, leef in mij.
 5. O Maria, zoete Stem van Voorspraak bij Gods Gerechtigheid, leef in mij.
 6. O Maria, onbetwiste Meesteres van de Schatkamer van Gods Genaden, leef in mij.
 7. O Maria, gouden Stroom van genezende Liefde, leef in mij.
 8. O Maria, Glorierijke Heerseres over alle aan U toegewijde zielen, leef in mij.
 9. O Maria, gekroonde Bewaarster van het Kostbaar Bloed van bevrijding en Genade, leef in mij.
 10. O Maria, machtige Verbreekster van alle ketenen der duisternis, leef in mij.


www.maria-domina-animarum.net

245. GEBED OM DE OPENBARINGEN VAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Kom, Heilige Geest, neem de sluier weg die mij verblindt.
Onthul aan mijn hart wat zich aan mijn ogen onttrekt.
Openbaar aan het Licht van mijn geloof wat mijn verstand niet kan begrijpen.
Laat mij ontwaken voor de Liefde die duisternis en angst voor mij verborgen houden.
Zuiver in mij alles wat mijn oordeel vertroebelt.
Maak de bodem van mijn ziel vruchtbaar voor het zaad van de Goddelijke Wijsheid, opdat de Waarheid in mij moge rijpen.
Open de ogen van mijn ziel, opdat ik moge herkennen wat vals is.
Laat mijn hele wezen ontbranden in Uw voelbare Aanwezigheid, opdat ik niet langer misleid worde door de schijn van de wereldse verlokkingen, en ik mij bewust moge zijn van het Ware Geluk dat mij tegemoet straalt uit het Kruis van Jezus Christus.
Geef mijn hart ten huwelijk aan Uw Hemelse Bruid Maria, opdat ik zwanger moge worden van de Hemelse Deugden.
Maak mij ieder ogenblik bewust van de weg die Gods Plan voor mij op deze wereld heeft voorzien, en schenk mij de kracht om in volkomen overgave naar mijn heilige bestemming te streven.
Stort in mij het Vuur van Uw Gaven, opdat de brand van mijn ziel slechts heiligheid moge achterlaten.
Verleid mij met de gouden stralen van de Goddelijke Mysteries, opdat ik slechts vervoering moge vinden in de Zon die de meest geheime kamers van de ziel beschijnt.
Kom, Heilige Geest, overschaduw mij, opdat mijn hele wezen moge opgaan in de kracht van de Allerhoogste.

♥ ♥ ♥

De Heilige Geest inspireert elke mens. Vele mensen staan weinig of niet open voor die inspiraties. Verlangen naar de openbaringen van Gods Geest is Uw plicht, omdat het Uw plicht is om spiritueel te groeien. Het niet verlangen naar groei van de ziel is in Gods ogen een tekortkoming. Wat echter niet wenselijk is, is het verlangen naar openbaringen in de zin van 'mystieke ingevingen'. De weg van de mystiek is een weg waarop U al dan niet geroepen wordt, en indien dat wel het geval is, zullen de nodige openbaringen en gaven U geschonken worden. Het gaat daarbij dan om openbaringen en mystieke gaven die U nodig zult hebben om de speciale taak te vervullen die God U oplegt. Het ontvangen van openbaringen is geen spel, doch een zeer ernstig gebeuren dat uiteindelijk slechts één bedoeling heeft: Indien U ze ontvangt, is dat opdat U ze zou aanwenden voor de bevordering van Gods Rijk op aarde en de Verlossing van zielen.


www.maria-domina-animarum.net

246. TOEWIJDING VAN MIJN AARDSE REIS

(Myriam van Nazareth)

O Eeuwige Vader, Bron van al het bestaande, Gever van de Weg en het Licht, les mijn dorst naar het oneindige en was mij los van alle banden die mijn ziel aan de aarde binden. Maak mij bewust van mijn Bestemming in het Land van het Eeuwig Heil.
O Jezus, Zon Die schittert in de ziel die het Kruis haar Liefde heeft verklaard, verdrijf mijn kilte en bevrijd mij uit de doelloosheid die mij op dwaalwegen leidt. Wees mijn Weg naar het Eeuwig Heil.
O Heilige Geest, Ster die zich slechts zichtbaar maakt in de beslotenheid van het hart dat zich aan God voorbehoudt, verdrijf mijn duisternis en genees mijn blindheid. Wees mijn Licht op de Weg naar het Eeuwig Heil.
O Engelen van God, getuigen van de Bestemming en oasen van Licht, Vrede en beschutting langs de Weg, verdrijf de eenzaamheid en de krachteloosheid die mijn schreden onzeker maken. Wees mijn handen, voeten en ogen op de Weg naar het Eeuwig Heil.
O Maria, Maan vervuld van het Licht dat de nacht beschaamt, Ingewijde in de Mysteries der Bestemming, door U werd de Weg op deze wereld gelegd. De handen, voeten en ogen zijn onder Uw heerschappij gesteld. Vreugde van mijn hart, stem van mijn geest en kracht van mijn ziel, wees mijn Gids op de Weg naar het Eeuwig Heil, opdat mijn aardse reis U volmaakt zou toebehoren.


www.maria-domina-animarum.net

247. AANROEPING VAN OVERGAVE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn alreine Hemelse Meesteres,
Maak zuiver als sneeuw de ziel die zich voor U neerlegt als een vacht voor Uw voeten.
Maak vurig als de zon de ziel die Uw Hart met Liefde kust.
Maak geurig als een lelie de ziel die gebeden zaait in Uw Tuin.
Laat schitteren als een ster de ziel die Uw Licht omhelst.
Maak heilig als een engel de ziel die naar de wierook van Uw nabijheid snakt als naar de adem van leven.
Vervul met Hemelse Rijkdom de ziel die zich rouwmoedig voor U ontledigt.
Maak tot een parel in Uw Kroon de ziel die zich tot Uw slavin heeft gemaakt.


www.maria-domina-animarum.net

248. AANROEPING TOT DE GEKRUISIGDE CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, gekruisigde Liefde,
Waarom bloeden Uw handen, tenzij om mij te besprenkelen met de opperste Genaden der Verlossing?
Waarom bloeden Uw voeten, tenzij om mij de weg der heiligheid te wijzen naar het Hemels Vaderland?
Waarom bloedt Uw Hart, tenzij om Gods Liefde tot de laatste druppel over de wonden van mijn ziel te laten vloeien?
Waarom bloedt Uw hoofd, tenzij om mijn geest te zuiveren van alle wereldse gedachten?
Waarom bloedt Uw lichaam, tenzij omdat U dorst naar het offer van mijzelf aan Uw Kruis?
Waarom bloeden zovele zielen, tenzij omdat ze U nooit volkomen hebben toebehoord?


www.maria-domina-animarum.net

249. NOVENE TOT MARIA, MOEDER VAN SMARTEN
(als toewijding aan de Moeder van Smarten, voor het afsmeken van bekeringen
en speciale genaden bij zorgen en tegenslagen)

(Myriam van Nazareth)

1e dag - Het Zwaard van Smarten

O Maria, mijn lieve Moeder van Smarten, beladen met mijn lasten kom ik rusten aan Uw Hart.
O Moeder van Jezus, U bent voor mijn Heil geboren. Voor mijn Eeuwig Geluk hebt U geleefd, want U hebt mij Jezus gegeven, Die aan het Kruis mijn ziel van de ondergang heeft gered, want de erfzonde had de Hemel voor mij gesloten.
Voor mijn Eeuwige Gelukzaligheid is U geen Smart bespaard gebleven.

Met het Licht der wereld, de Bron van het Geluk, op Uw armen, moest U aanhoren hoe U werd voorspeld dat Uw Hart door een Zwaard van Smarten doorboord zou worden.
Zoals Uw Smartvol Hart bloedt nu ook mijn hart, want mijn medemens heeft mij gekwetst.
Daarom wijd ik U mijn hart en al mijn kwellingen toe, opdat mijn hele gevoelsleven U zou toebehoren.
Ik kom in dankbaarheid en kinderlijke Liefde mijn eigen pijnen, zorgen en droefheden aan Uw voeten neerleggen, opdat zij door Uw gezegende handen als een geheiligde offergave aan God aangeboden kunnen worden tot uitstorting van genaden over de zielen die mij dierbaar zijn en deze welke mij dit leed bezorgen.
O Maria, Moeder van Smarten, ik heb U zo lief. Leer mij alle lijden steeds met U te dragen.
Vermeerder mijn bereidheid tot zelfverloochening ten bate van mijn naasten.

       SLOTGEBED: Stabat Mater Dolorosa (zie na deze novene)

2e dag - De Vlucht naar Egypte

O Maria, mijn lieve Moeder van Smarten, beladen met mijn lasten kom ik rusten aan Uw Hart.
O Moeder van Jezus, U bent voor mijn Heil geboren. Voor mijn Eeuwig Geluk hebt U geleefd, want U hebt mij Jezus gegeven, Die aan het Kruis mijn ziel van de ondergang heeft gered, want de erfzonde had de Hemel voor mij gesloten.
Voor mijn Eeuwige Gelukzaligheid is U geen Smart bespaard gebleven.

Als jonge Moeder moest U ervaren hoe ongelovigen en onwetenden de kleine Jezus, Uw dierbaarste Schat, naar het leven stonden en U alles moest achterlaten om Hem te redden.
Ook ik word door kwaad achtervolgd, dat mijn Geluk bedreigt.
Daarom leg ik mijn Geluk in de beschutting van Uw liefhebbend Moederhart, opdat U het voor mij zou bewaren tot in het Rijk der Hemelen, waar geen smarten en geen kwaad bestaan.
O Maria, Moeder van Smarten, ik heb U zo lief. Leer mij alle lijden steeds met U te dragen.
Vermeerder mijn vermogen om God ook lief te hebben wanneer ikzelf of mijn geliefden vervolging ondergaan.

       SLOTGEBED: Stabat Mater Dolorosa (zie na deze novene)

3e dag - Maria, Smartvolle Moeder van Jezus

O Maria, mijn lieve Moeder van Smarten, beladen met mijn lasten kom ik rusten aan Uw Hart.
O Moeder van Jezus, U bent voor mijn Heil geboren. Voor mijn Eeuwig Geluk hebt U geleefd, want U hebt mij Jezus gegeven, Die aan het Kruis mijn ziel van de ondergang heeft gered, want de erfzonde had de Hemel voor mij gesloten.
Voor mijn Eeuwige Gelukzaligheid is U geen Smart bespaard gebleven.

Als Moeder werd U gekweld door zorgen om Uw Zoon, Die door zovelen werd gehaat. Hoezeer hebt U geleden onder de kritiek van mensen die de Missie van Jezus niet begrepen. Doch U bleef onwankelbaar, omdat U vasthield aan wat God van U verwachtte, en niet aan de woorden van mensen.
Daarom wijd ik U alle mensen toe die hun naasten belasteren, bespotten of haten, opdat zij bekeerd mogen worden door de Liefde uit Uw Smartvol Hart.
O Maria, Moeder van Smarten, ik heb U zo lief. Leer mij alle lijden steeds met U te dragen.
Vermeerder in mij de volharding in mijn ware levenstaak, die Gods Heilsplan voor mij heeft voorzien. Maak mij sterk tegen de ontmoedigende stem van de wereld, die mijn weg niet begrijpt.

       SLOTGEBED: Stabat Mater Dolorosa (zie na deze novene)

4e dag - De Ontmoeting tussen Maria en Jezus op de Kruisweg

O Maria, mijn lieve Moeder van Smarten, beladen met mijn lasten kom ik rusten aan Uw Hart.
O Moeder van Jezus, U bent voor mijn Heil geboren. Voor mijn Eeuwig Geluk hebt U geleefd, want U hebt mij Jezus gegeven, Die aan het Kruis mijn ziel van de ondergang heeft gered, want de erfzonde had de Hemel voor mij gesloten.
Voor mijn Eeuwige Gelukzaligheid is U geen Smart bespaard gebleven.

U moest zien hoe Jezus, de Mens geworden Onschuld, Uw eigen Vlees en Bloed, ter dood werd veroordeeld en onder zware mishandelingen naar de Berg van onze Verlossing werd gedreven.
Met het Kruis droeg Hij de last van alle zonden door anderen begaan.
Daarom leg ik in Uw Moederhart alle lasten die de wereld op mijn schouders legt en die mij zo vermoeien in hart, geest en lichaam.
Ik wijd U alle zielen toe die anderen oordelen, veroordelen of onrecht aandoen.
O Maria, Moeder van Smarten, ik heb U zo lief. Leer mij alle lijden steeds met U te dragen.
Vermeerder in mij het vermogen en de bereidheid om mijn naasten te troosten en te bemoedigen, vooral wanneer de wereld hen de rug heeft toegekeerd of hen veroordeelt en uitstoot.

       SLOTGEBED: Stabat Mater Dolorosa (zie na deze novene)

5e dag - Maria, Medeverlosseres onder het Kruis

O Maria, mijn lieve Moeder van Smarten, beladen met mijn lasten kom ik rusten aan Uw Hart.
O Moeder van Jezus, U bent voor mijn Heil geboren. Voor mijn Eeuwig Geluk hebt U geleefd, want U hebt mij Jezus gegeven, Die aan het Kruis mijn ziel van de ondergang heeft gered, want de erfzonde had de Hemel voor mij gesloten.
Voor mijn Eeuwige Gelukzaligheid is U geen Smart bespaard gebleven.

Aan de voet van het Kruis moest U toezien hoe Uw Kind in Zijn onschuld onder de gruwelijkste pijnen hing te sterven voor het Eeuwig Heil van alle mensen.
O mijn Medeverlosseres, hoe kan ik U ooit vergoeden voor zoveel Liefde. Mijn zonden hebben U Uw Kind afgenomen, en toch hebt U alles opgegeven voor mij en hebt U zelfs aanvaard om mijn Moeder te worden.
Daarom smeek ik U, laat Uw Tranen van Calvarie vloeien over de mensenharten die gesloten en koud zijn.
Ik wijd U alle smarten toe die op deze wereld worden veroorzaakt door liefdeloosheid, en leg in Uw Hart alle mensen die geen moeder meer hebben, of die met hun moeder geen band van Liefde meer hebben.
O Maria, Moeder van Smarten, ik heb U zo lief. Leer mij alle lijden steeds met U te dragen.
Maak mij steeds vuriger in de Liefde tot U als mijn Moeder van Smarten en Medeverlosseres, en in de Liefde tot mijn medemens.

       SLOTGEBED: Stabat Mater Dolorosa (zie na deze novene)

6e dag - De Kruisafneming van Jezus

O Maria, mijn lieve Moeder van Smarten, beladen met mijn lasten kom ik rusten aan Uw Hart.
O Moeder van Jezus, U bent voor mijn Heil geboren. Voor mijn Eeuwig Geluk hebt U geleefd, want U hebt mij Jezus gegeven, Die aan het Kruis mijn ziel van de ondergang heeft gered, want de erfzonde had de Hemel voor mij gesloten.
Voor mijn Eeuwige Gelukzaligheid is U geen Smart bespaard gebleven.

Pas was Jezus’ Hart met de lans doorboord, of ook Uw Hart brak bij de aanblik der verminkingen die de zonden der wereld Uw Kind hadden toegebracht. Met welke Liefde en zorg waste U de Heilige Wonden van Jezus, levenloos op Uw Schoot gelegd.
Daarom wijd ik U alle harten en zielen toe die door de wereld onherkenbaar zijn verwond, zodat zij niet meer in het Licht geloven en de warmte van de Eeuwige Zon hen niet meer lijkt te bereiken.
Laat ook hen rusten op Uw Moederschoot. Was hun wonden rein, en bedek hen met Uw Mantel, opdat zij opnieuw in Gods Liefde kunnen geloven.
O Maria, Moeder van Smarten, ik heb U zo lief. Leer mij alle lijden steeds met U te dragen.
Vermeerder mijn bereidheid tot ontferming over harten die gekwetst zijn en zielen die lijden onder de gevolgen van de zonde, en open mijn ogen voor de wonden die de zonde aan de zielen toebrengt.

       SLOTGEBED: Stabat Mater Dolorosa (zie na deze novene)

7e dag - De Graflegging van Jezus

O Maria, mijn lieve Moeder van Smarten, beladen met mijn lasten kom ik rusten aan Uw Hart.
O Moeder van Jezus, U bent voor mijn Heil geboren. Voor mijn Eeuwig Geluk hebt U geleefd, want U hebt mij Jezus gegeven, Die aan het Kruis mijn ziel van de ondergang heeft gered, want de erfzonde had de Hemel voor mij gesloten.
Voor mijn Eeuwige Gelukzaligheid is U geen Smart bespaard gebleven.

Smartvolle Moeder, U hebt de onuitsprekelijke Smarten, pijnen en beklemmingen van Uw hele Wezen samen met het geofferd Lichaam van Jezus aan het Graf toevertrouwd, opdat ik voor eeuwig zou leven.
Voor de redding van zondige zielen moest U verdragen dat het Lichaam van Uw Kind werd prijsgegeven aan het grootste onrecht waarvan deze wereld ooit getuige is geweest, en dat U, volkomen vrij van de geringste smet, met Hem werd verscheurd tot uitboeting van de diepste duisternis die de zielen in haar ban hield.
Daarom wijd ik U alle mensen toe die onder zware trauma’s gebukt gaan, of die ongelukkig zijn door misstappen of fouten van anderen.
O Maria, Moeder van Smarten, ik heb U zo lief. Leer mij alle lijden steeds met U te dragen.
Maak mijn geloof in het Eeuwig Leven onwankelbaar, en vermeerder mijn hoop op de Verrijzenis van Jezus in mijn eigen ziel, opdat Hij samen met U in mij zou leven.

       SLOTGEBED: Stabat Mater Dolorosa (zie na deze novene)

8e dag - De Moeder van Smarten op Paaszaterdag

O Maria, mijn lieve Moeder van Smarten, beladen met mijn lasten kom ik rusten aan Uw Hart.
O Moeder van Jezus, U bent voor mijn Heil geboren. Voor mijn Eeuwig Geluk hebt U geleefd, want U hebt mij Jezus gegeven, Die aan het Kruis mijn ziel van de ondergang heeft gered, want de erfzonde had de Hemel voor mij gesloten.
Voor mijn Eeuwige Gelukzaligheid is U geen Smart bespaard gebleven.

O gebroken Moeder, hoezeer zie ik U lijden in de stille beslotenheid van Uw Hart. U hebt Uw Kind aan God afgestaan voor het Heil van de zielen. Ik zie U lijden in de eenzaamheid van het Hart dat alles heeft verloren wat op deze wereld betekenis had. Maar Uw ziel blijft in Gods Licht, omdat zij zich in Geloof en Liefde totaal aan God heeft weggeschonken.
Daarom wijd ik U alle mensen toe die een zwaar verlies te verwerken hebben, opdat zij ook, zoals U, diep in zich de inwendige zekerheid mogen voelen dat leven en dood door God worden geregeld voor het goed van elke ziel en de Schepping als geheel.
O Maria, Moeder van Smarten, ik heb U zo lief. Leer mij alle lijden steeds met U te dragen.
Vermeerder mijn vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid, die alles met volmaakte Liefde bestuurt en elk kruis honderdvoudig vergoedt met Hemelse rijkdommen.

       SLOTGEBED: Stabat Mater Dolorosa (zie na deze novene)

9e dag - Maria, de Eeuwige Moeder van Smarten

O Maria, mijn lieve Moeder van Smarten, beladen met mijn lasten kom ik rusten aan Uw Hart.
O Moeder van Jezus, U bent voor mijn Heil geboren. Voor mijn Eeuwig Geluk hebt U geleefd, want U hebt mij Jezus gegeven, Die aan het Kruis mijn ziel van de ondergang heeft gered, want de erfzonde had de Hemel voor mij gesloten.
Voor mijn Eeuwige Gelukzaligheid is U geen Smart bespaard gebleven.

Ook in de Eeuwige Glorie van de Hemel blijven de Tranen van Uw innig medeleven met het menselijk leed de stroom der Genaden voeden. Zolang de zonde bestaat, zullen er pijnen en droefenis zijn. Daarom bent U onze eeuwige Moeder van Smarten.
Daarom draag ik U alle smarten op die ooit op deze wereld zijn geleden en die nog geleden zullen worden, opdat U ze zou toevoegen aan de gebedsbloemen die met de gouden sleutel van Uw Voorspraak de onuitputtelijke Bronnen der Genaden voor de zielen ontsluiten.
O Maria, Moeder van Smarten, ik heb U zo lief. Leer mij alle lijden steeds met U te dragen.
Vermeerder mijn bereidheid tot diep en vurig gebed voor het Heil van de zielen, en mijn dankbaarheid voor alle Smarten die U voor ons hebt doorstaan en nog dagelijks doorstaat.

SLOTGEBED: Stabat Mater Dolorosa (zie na deze novene)

ALGEMEEN SLOTGEBED na de 9e dag

O Maria, Moeder van Smarten en Medeverlosseres, sedert Calvarie omsluit Uw gepijnigd Moederhart alle mensen van alle tijden met al hun lijden in lichaam, hart en geest. Uw Tranen zijn als parels voor de zielen, genadevolle sieraden die de schatkamers der Hemelen ontsluiten. Mogen alle lijdenden zich bewust worden van hun verbondenheid met U, die Jezus Zelf aan het Kruis tot stand heeft gebracht.
Ik wijd U al Uw kinderen toe die door ziekte, smarten en tegenslagen worden achtervolgd, opdat zij in overgave met U tot medeverlossers aan de voet van het Kruis mogen worden, tot verheerlijking van Uw Smartvol Hart, tot Heil van de wereld en tot verheffing van hun eigen ziel.
Ik geef U alle tranen die ikzelf gedurende mijn hele leven heb gestort, tot troost en als parels tot goedmaking van Uw verdriet om mijn zonden, fouten en nalatigheden.
Maak mij volkomen één met U, opdat mijn hart moge begrijpen dat aardse smart het zaad is van bloemen van Hemelse vreugde.

STABAT MATER DOLOROSA
(zeer krachtig gebed uit de 13e eeuw)

Met de Tranen in Haar ogen stond de Moeder diep bewogen naast het Kruis waar Jezus hing.
Door Haar pijnlijk zuchtend Hart, overstelpt van wee en Smart, het scherpe zwaard van droefheid ging.
Hoe bedrukt, hoe neergeslagen moest de Zegenrijke klagen om Gods eniggeboren Zoon.
Ach, hoe schreide en hoe kreet Zij, en welke folteringen leed Zij, bij het aanschouwen van die hoon.
Wie kan nu zijn tranen houwen en de Moeder hier aanschouwen in Haar bitter zielewee.
Wie voelt niet zijn hart verscheuren, die de Moeder zo ziet treuren, lijdend met Haar Jezus mee?
Zij zag Jezus voor de zonden van Zijn volk bedekt met Wonden van de wrede geseling.
Zij zag Haar Lieveling sterven, alle troost van Zijn Vader derven, tot de geest uit het lichaam ging.
Geef, o Moeder, bron van Liefde, dat ik lijd wat U doorgriefde, geef mij dat ik met U klaag.
Ach, ontvlam mijn hart en zinnen, dat ook ik mijn God mag minnen en de Heiland steeds behaag.
Heilige Moeder, hoor mijn bede, deel mij Christus’ Wonden mede, druk ze diep in mijn hart.
Van Uw Zoon, bedekt met Wonden, die zo leed om mijn zonden, laat mij delen in de Smart.
Laat mij met U medewenen, mij met ’s Heren Leed verenen tot het uur van mijn dood.
Naast het Kruishout wil ik toeven en mij daar met U bedroeven om het Lijden, nameloos groot.
Maagd der maagden onvolprezen, wil mij niet ongunstig wezen, laat mij treuren aan Uw zij.
Laat mij Christus’ doodsstrijd strijden, deelgenoot van al Zijn Lijden, laat mij sterven zoals Hij.
Laat Zijn Wonden mij doorwonden, word ik bij Zijn Kruis verslonden in het Bloed van Uw Zoon.
Moge ik in ’t vuur niet branden, neem, o Maagd, mijn zaak in handen in het oordeel voor Gods Troon.
Christus, wil bij mijn verscheiden door Uw Moeder mij geleiden tot de overwinnaarsprijs.
Doe, als ’t lichaam dan zal sterven, mijn ziel de glorie erven van het Hemels Paradijs. Amen.

Het Offer van Jezus is op volmaakte wijze aangevuld (vervolledigd) door de Smarten van Zijn Moeder Maria. Maria heeft alle Lijden van Jezus intens meebeleefd in Haar geest en Hart, en wordt daarom Medeverlosseres genoemd. God verwacht ook van ieder mens dat hij zijn eigen smarten en pijnen zou aanvaarden (zijn dagelijks kruis zou opnemen) opdat dit toegevoegd zou kunnen worden aan het verlossend Offer van Jezus en Maria: De mensheid blijft zondigen, en de onzuiverheid van de wereld neemt razendsnel toe. Daarom is een nooit ophoudende uitboeting noodzakelijk om de stroom van Goddelijke genaden over de zielen in stand te houden (zonder uitboeting zou de mensheid opnieuw in ongenade vallen bij God).

Omdat al het leed van Jezus en Maria is doorstaan om Gods Plan van Verlossing te volbrengen, heeft elke gedachtenis hieraan (in de vorm van gebeden of beschouwingen in verband met het Lijden) een zeer grote kracht. Een gebed waardoor een biddende zich met het Verlossend Lijden verenigt, maakt ook die biddende een beetje tot medeverlosser, en helpt daardoor God met de mensheid verzoenen. Een gebed tot gedachtenis aan het Verlossend Lijden is als een akt van Liefde aan Jezus en Maria. Om deze reden worden aan dergelijke gebeden veel genaden verbonden. Zij wekken Gods Barmhartigheid en vergiffenis op.

Hierin ligt ook de grote kracht van dit noveengebed tot de Moeder van Smarten. Gedurende negen dagen verenigt U Uw eigen leed met dat van Maria. U betrekt Haar daardoor bij Uw eigen lijden. Terecht, want Zij is Uw Hemelse Moeder, en ook de Medeverlosseres, Die U door de verschrikkelijke Smarten van Haar Hart heeft helpen verlossen. Mede daarom sluit elke dag af met het gebed van het Stabat Mater Dolorosa, dat Maria zo dierbaar is.

Zelfs onder de christenen zijn slechts weinigen zich bewust van de immense kracht van lijden dat in Liefde en zonder protest aanvaard en aan Maria opgedragen wordt. Ten eerste wordt het eigen leed hierdoor verzacht, en ten tweede maakt U hierdoor vele genaden vrij die andere mensen in hun beproevingen kunnen bijstaan, en die vele zielen kunnen helpen bekeren doordat ook zij de zin van hun lijden gaan begrijpen en misschien ook zichzelf gaan toewijden. Zo kunt U onder andere door gebeden zoals deze novene meewerken aan de uitbouw van een ketting van Liefde die bestaat uit lijdende mensen die door toewijding van hun leed de wereld helpen bevrijden van het kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

250. KRUISWEGLITANIE - SMEEKGEBED OM HEILIGING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, in vurig verlangen, en op Voorspraak van mijn Hemelse Moeder Maria, smeek ik U om de genade van de heiligheid. Omwille van het Bloed van Jezus en de Tranen van Maria, stort in mijn ziel de genaden, door Jezus verworven op Zijn Kruisweg.

Na elke statie:

"Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over mijn ziel. O Maria, Onbevlekte Hemelse Lelie, Smartvolle Medeverlosseres van de mensheid, was mijn ziel in het Verlossend Bloed van Jezus"

Omwille van de Terdoodveroordeling van Jezus, vervul mij met de Gaven van de Heilige Geest, opdat ik de Liefde, de Wijsheid en de vurigheid moge vinden om de wereld in mij te veroordelen en slechts de Hemelse Deugden te betrachten.
Omwille van de Kruisopneming door Jezus, maak mij bereid, elke dag opnieuw het kruis van mijn lasten op te nemen, het te omhelzen uit Liefde tot Jezus, en het aan Maria op te dragen tot uitboeting van de zonden der wereld.
Omwille van de Eerste Val van Jezus onder het Kruis, was al mijn dagelijkse zonden weg in het Bloed van Christus, opdat ik niet meer zou wankelen onder het gewicht van mijn fouten en nalatigheden.
Omwille van de Ontmoeting tussen Jezus en Maria op de Kruisweg, leg in mij de bereidheid om, zoals Maria, de uiterste smarten van mijn medemens te delen.
Omwille van de Tussenkomst van Simon van Cyrene bij de Kruisdraging, maak mij bereid om steeds de lasten van mijn medemens te helpen dragen in daad en woord, door voor zijn verlichting en vergeving te bidden.
Omwille van het Optreden van Veronica op de Kruisweg, schenk mij de gave van onderscheid tussen goed en kwaad, en de bereidheid om de naam en het gelaat van mijn medemens te helpen schoonmaken van het slijk van roddel en laster.
Omwille van de Tweede Val van Jezus onder het Kruis, genees mij van mijn ontrouw aan God, het Kruis der Verlossing en Maria de Medeverlosseres, opdat ik niet meer zou vallen.
Omwille van de Ontmoeting met de wenende Vrouwen van Jeruzalem, schenk mij de moed om mijn eigen wijze van denken en handelen te herzien, en mijn medemensen in de Vrede van Christus op hun fouten te wijzen.
Omwille van de Derde Val van Jezus onder het Kruis, schenk mij de kracht en de genaden om de wereld en mijzelf te verloochenen en slechts te leven voor de Hemel en het Kruis.
Omwille van de Ontkleding van Jezus op Calvarie, maak mij volkomen zuiver in lichaam, hart en geest. Leer mij minder waarde te hechten aan uiterlijke schijn bij mijn medemens zowel als bij mijzelf.
Omwille van de Aannageling van Jezus aan het Kruis, schenk mij de volharding om de wereld in mij te kruisigen, en de Liefde om mij in alles te verenigen met het Verlossingsoffer van Jezus.
Omwille van het Lijden en de Dood van Jezus aan het Kruis, maak mij bereid tot volkomen zelfopoffering voor het Heil van mijn naasten. Breng mij tot de totale toewijding aan mijn Hemelse Moeder Maria, opdat al mijn lasten in Haar Smartvol en Onbevlekt Hart mogen dienen tot uitboeting voor de zonden der wereld.
Omwille van de Kruisafneming van Jezus, maak mij voortdurend bewust van de verminkingen die mijn zonden Jezus toebrengen, en van de Tranen die Maria huilt om al mijn fouten waarmee ik Jezus in mijn medemens verwond.
Omwille van de Graflegging van Jezus, maak mij heilig, opdat ik mijn oude ik volkomen kan afleggen voor een glorievolle Verrijzenis in het Licht van Christus.