Op het internet circuleren ook buiten deze website Myriamgebeden
die ten dele niet met de echte versies overeenstemmen.

Als authentiek mogen slechts de gebeden worden beschouwd,
die U op www.maria-domina-animarum.net aantreft.

Elk gebruik van andere versies dient niet het Plan
dat God met deze Hemelse inspiraties beoogt te verwezenlijken.

TOTUS TUUS, MARIA !

Een gewenst gebed kan het snelst worden bereikt door
CTRL+F
te klikken en daarna het volgnummer van het gebed in te tikken.

Belangrijke opmerking bij de gebeden: Zie hier.


MARIA’S BLOEMENTUIN

Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria
Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

Myriam van Nazareth

vanaf mei 1997

Gebeden 1001-1250

Algemene opmerking: In gebeden waarin woorden in de vrouwelijke vorm staan (bijvoorbeeld 'dienares'), kunnen de betreffende woorden uiteraard worden veranderd in hun mannelijke vorm (bijvoorbeeld 'dienaar')

1001. Gebed om de Vrede vóór de Heilige Eucharistie
1002. Aanroeping tot overwinning van elke bekoring
1003. Offerande tot uitbanning van alle zonden der wereld
1004. Zelfofferande van de wankelende ziel aan Maria
1005. Smeekgebed tot Maria, Redster in alle nood
1006. Nooduitdrijvingsgebed
1007. Adventsgebed voor de wedergeboorte van mijn ziel
1008. Toewijding van mijn Innerlijke genezing aan Maria
1009. Toewijding van mijn menselijke natuur aan Maria
1010. Smeekgebed tot Maria om aanvaarding van mijn levensweg
1011. Opdracht van een kwelling aan Jezus in de Communie
1012. Korte akte van eerherstel voor heiligschennende Communies
1013. Gebed om de verdiensten van het Doopsel van Jezus
1014. Rozengebed voor de grondvesting van Gods Rijk op Aarde
1015. Toewijding van mijn kind aan het Kind Maria
1016. Akte van vertrouwen in de macht van Maria
1017. Akte van zelfofferande aan Maria
1018. Smeekgebed om Gods Barmhartigheid
1019. Smeekgebed tot Maria om bevrijding uit innerlijke onrust
1020. Zelfofferande tot eenheid met Maria
1021. Smeekgebed tot Maria om rouwmoedigheid
1022. Gebed tot Maria, Moeder van de Kerk
1023. Korte akte van toewijding aan Maria
1024. Zelfofferande voor totale Verlossing van een overledene
1025. Gebed tot Maria, Overwinnares van de duisternis
1026. Kort gebed tot Maria om vergeving
1027. Offerande van mijn kwellingen en bekoringen
1028. Toewijding van gewijde palm
1029. Kort gebed om de vrucht van het bloedzweten van Jezus
1030. Gebed tot Maria, Brug naar de Verrijzenis
1031. Gebed tot bestrijding van mijn oppervlakkigheid
1032. Smeekgebed om doopsel in Gods Licht
1033. Toewijding aan Maria voor een veilige toekomst
1034. Toewijding aan Maria als Meesteres van mijn oogst
1035. Offerande tot aanvulling van mijn Gebeden
1036. Offerande van mijn onvermogen aan Maria
1037. Smeekgebed om begeleiding door de Aartsengel Gabriël
1038. Zelfofferande aan de Heilige Geest om totale innerlijke zuivering
1039. Toewijding aan Maria, Wieg van het Licht
1040. Gebed tot Maria, Waterval der Goddelijke genade
1041. Smeekgebed tot de Heilige Geest om het Goddelijk Leven
1042. Smeekgebed tot Maria om vrijwaring van zonde
1043. Gebed tot Maria, Koningin van de Eeuwige Lente
1044. Gebed tot Maria op vrijdag
1045. Smeekgebed voor een noodlijdende ziel
1046. Smeekgebed tot Maria voor een misleide ziel
1047. Verheerlijking van Maria’s macht tot bevrijding uit elke duistere kracht
1048. Gebed tot de Heilige Jozef, Patroonheilige van de stervenden
1049. Gebed om de verzamelde verdiensten der heiligen
1050. Toewijding van een slapeloze nacht aan Maria
1051. Smeekgebed tot Maria, Koningin van het vagevuur
1052. Krachtige aanroeping tot Maria om de genade van totale verandering
1053. Aanroeping tot Maria tot herstel van de Schepping
1054. Smeekgebed tot Maria in afwachting van een Biecht
1055. Smeekgebed om Maria’s hulp in innerlijke strijd
1056. Gebed tot Maria vóór de maaltijd
1057. Gebed tot Jezus voor geestelijke communie
1058. Toewijding van alle ogenblikken van bekoring aan Maria
1059. Aanroeping tot Maria Medeverlosseres bij de Heilige Communie
1060. Gebed tot Maria om totale uitzuivering
1061. Gebed voor een dag in eenheid met Maria
1062. Gebed tot Maria, aanvulling van mijn onvolkomenheid
1063. Avondtoewijding ten behoeve van mijn medemens
1064. Smeekgebed tot Maria om de ontsluiting van een gekwelde ziel
1065. Toewijding tot opname in Maria’s Ketting van Licht
1066. Gebed tot Maria om vruchtbaarheid van Mijn zielenboom
1067. Gebed tot Maria Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid
1068. Dagelijks Gebed tot de engelen om bijstand
1069. Heilig verbond met Gods engelen
1070. Gebed van zelfgave aan Jezus na de Heilige Communie
1071. Avondgebed tot Maria, gezegende Morgenster
1072. Ochtendgebed tot Maria, beschermster van Mijn ziel
1073. Belijdenis van berouw tot Jezus
1074. Toewijding aan de Moeder van Smarten vóór de Biecht
1075. Smeekgebed om bezieling vóór de Biecht
1076. Smeekgebed tot Maria om vrijwaring van de zuiverheid van
onze kinderen
1077. Smeekgebed tot Jezus om de volheid der Verlossing
1078. Gebed tot Maria voor een vruchtbare dag
1079. Gebed tot Maria om bewaking voor de nacht
1080. Toewijding van mijn stervensuur aan Maria
1081. Gebed voor een nieuwe Lente in mijn ziel
1082. Uitnodiging van Maria in de tempel van mijn ziel
1083. Akte van eerherstel voor de wereldgeschiedenis
1084. Noodgebed van een gekwelde ziel tot Maria
1085. Gebed tot de Moeder van het Licht om bescherming
1086. Dagelijks smeekgebed tot Maria, Koningin der engelen
1087. Smeking tot Maria, Meesteres van de Voorzienigheid
1088. Toewijding aan Maria voor totale innerlijke omvorming
1089. Toewijding van mijn levensweg aan Maria
1090. Gebed tot Maria om drie hartenrozen
1091. Smeekgebed tot Jezus, Goddelijke Bron der wonderen
1092. Toewijding van de pelgrim aan Maria
1093. Smeekgebed tot Maria om bevrijding uit ontmoediging
1094. Smeekgebed tot Jezus om ware genezing
1095. Toewijding van de gekwelde ziel aan Maria
1096. Stormklokgebed tot Maria voor bestrijding van alle onrecht
in de wereld
1097. Gebed tot Maria om het Licht van de ware vrijheid
1098. Gebed om eenheid met de gesteldheden van Maria
1099. Toewijding aan Maria, Koningin van de vervolmaking
1100. Gebed tot Maria om ontsluiting van mijn talenten
1101. Toewijding van vroeger lijden aan Maria
1102. Gebed tot Maria tot aanvulling van de Passie
1103. Passiebeschouwing met toewijding aan Maria
1104. Gebed tot Maria tot ondermijning van de werken der duisternis
1105. Gebed van verlangen naar het Doopsel
1106. Toewijding van leed door een medemens aangedaan
1107. Smeekgebed tot Maria om bevruchting van beproevingen
1108. Toewijding van een verkeerde beslissing in het verleden
1109. Gebed om vruchtbare rouw over een overleden dier
1110. Gebed tot Maria, de Hemelse Tuinierster
1111. Gebed tot Maria om genezing van gevoelens van minderwaardigheid
1112. Gebed tot Maria voor de reinheid van onze jeugd
1113. Gebed tot Maria als innerlijke Gids
1114. Toewijding aan Maria als Meesteres van mijn zielentempel
1115. Smeking tot Maria om bewustwording
1116. Akte van goedmaking voor alle zonden uit de geschiedenis
der mensheid
1117. Smeekgebed tot Aartsengel Gabriël voor een wankelende ziel
1118. Akte van verlangen aan Maria voor de nacht
1119. Toewijding van een priester aan Maria
1120. Dagelijkse aanroeping tot herschepping in het Licht
1121. Gebed tot Maria, Koningin van de innerlijke Vrede
1122. Smeekgebed tot Maria om genezing van mijn levenswonden
1123. Gebed tot de Heilige Geest, Wind van bezieling
1124. Gebed tot Maria, Koningin van de oogst
1125. Gebed tot de Geest der Waarheid
1126. Gebed tot de Heilige Geest om Ontsluiting van de ziel
1127. Gebed tot de Koningin van al het geschapene
1128. Smeekgebed tot Aartsengel Gabriel om bezieling door Gods Licht
1129. Smeekgebed tot Maria om overgave bij dwaling van een medemens
1130. Smeekgebed tot de Heilige Geest om Licht
1131. Gebed tot Maria in mijn innerlijke storm
1132. Gebed tot Jezus voor mijn zielengrot
1133. Smeekgebed tot Maria voor het breken van duistere krachten
1134. Smeking tot Maria, Vrijkoop der slaven
1135. Toewijding van een botfractuur aan Maria
1136. Gebed tot Maria om kracht tegen alle duisternis
1137. Gebed tot Maria, Brug van Licht
1138. Toewijding van mijn leegheid aan Maria
1139. Toewijding van nooit aanvaarde beproevingen aan het Kruis
1140. Toewijding van mijn fouten van deze dag
1141. Gebed om genezing van mijn verblinding
1142. Akte van goedmaking voor negatieve gevoelens
1143. Smeekgebed tot Maria om zuivering van mijn levensweg
1144. Korte toewijding van een ziekte aan Maria
1145. Smeekgebed tot Maria om zuivering van mijn verleden
1146. Smeekgebed tot Maria om kracht in gehoorzaamheid aan Haar
1147. Toewijding van de levensweg als lijdensweg
1148. Smeking tot Maria om bevruchting van mijn lijden
1149. Toewijding van een opname in het ziekenhuis
1150. Overdracht van mijn wezen aan de Moeder van het Licht
1151. Offerande van Liefdesvuur voor de Schepping
1152. Toewijding van mijn zielenroos aan Maria
1153. Smeekgebed tot de Moeder Gods om de Geboorte van Christus in mij
1154. Noodgebed tot Maria vóór de Heilige Mis
1155. Smeekgebed om de vrucht van het Doopsel van Jezus
1156. Ochtendtoewijding aan de Heilige Geest
1157. Toewijding van regenweer aan Maria
1158. Smeekgebed tot Maria om verzegeling van mijn ziel
1159. Gebed om de vrucht van het wonder van Kana
1160. Afstand van mijn vrije wil aan Maria
1161. Gebed tot Maria om aanvaarding van mijzelf
1162. Smeekgebed tot Maria om bevrijding uit bekoringen
1163. Stormgebed om eenheid met Maria voor de dag
1164. Toewijding van mijn eenzaamheid aan Maria
1165. Toewijding van mijn onzekerheid aan Maria
1166. Toewijding aan Maria, Koningin van mijn levensweg
1167. Toewijding van het voorbije leven van een huisdier aan Maria
1168. Gebed tot Maria om loutering
1169. Smeekgebed om bescherming voor de nacht
1170. Gebed tot Maria om Gods nabijheid
1171. Aanroeping tot Maria na een gemaakte fout
1172. Overdracht van een pas overleden familielid aan Maria
1173. Aanroeping tot de Lijdende Jezus na de Heilige Communie
1174. Bevrijdingsgebed tot de Goddelijke Verlosser
1175. Gebed tijdens het Vormsel van een ziel
1176. Ochtendtoewijding aan Maria, Behoedster van het Hemels zaad
1177. Gebed tot Maria om het zaad der heiligheid
1178. Toewijding van onze priesters in nood aan Maria
1179. Offerande van mijn dag aan het Hart van Maria
1180. Eerherstellende toewijding van geaborteerde kinderen aan Maria
1181. Gebed van de zoekende ziel tot Maria
1182. Toewijding van een bezwaard verleden aan Maria
1183. Gebed tot Maria, Meesteres van alle deugden
1184. Gebed tot Jezus voor de wederopbouw van mijn zielentempel
1185. Toewijding aan Maria, Meesteres van alle zielen
1186. Toewijding van natuurrampen aan Maria
1187. Toewijding van onze velden aan Maria
1188. Toewijding aan Maria, Koningin van de nacht
1189. Offerande van zielen aan Maria, Vrijkoop der slaven
1190. Korte akte van verlangen naar overgave
1191. Korte toewijding van alle zielen aan Maria
1192. Kettinggebed om de komst van Gods Rijk op aarde te bespoedigen
1193. Toewijding van al het onuitspreekbare aan Maria
1194. Offerande van een ziel in stervensnood aan Maria
1195. Smeekgebed tot Maria om inzicht van een ziel in haar dwaling
1196. Toewijding aan Maria tot bescherming tegen duivelse aanvallen
1197. Volledige akte van toewijding aan Maria als mijn Meesteres
1198. Smeekgebed tot Maria om bekleding met Haarzelf
1199. Smeking tot Maria bij zorgen
1200. Korte toewijding van gebeden aan Maria
1201. Toewijding van mijn hart aan Maria tot vergeving
1202. Toewijding voor de moeder van een ongewenst kind aan Maria
1203. Toewijding voor een moeder die zich weinig om haar kind bekommert
1204. Offerande voor een nieuw begin na een verwonding
1205. Zelfofferande aan Maria tot bevrijding uit elke duistere kracht
1206. Kort gebed voor een probleemgezin
1207. Smeekgebed om goedmaking voor een niet vervulde roeping
1208. Gebed om bescherming tegen nachtelijke onrust
1209. Toewijding tijdens het H. Vormsel
1210. Gebed om genezing van een verziekte relatie
1211. Toewijding in voorbereiding op het Doopsel
1212. Gebed om bescherming tegen stormweer
1213. Offerande van de dag als doorlopend gebed aan Maria
1214. Kort Gebed tot Maria om bescherming
1215. Toewijding van kinderen aan de Heilige Maagd Maria
1216. Toewijding vanwege een kind aan de Heilige Maagd Maria
1217. Offerande van lijden voor een juist gebruik van de vrije wil
1218. Mijn groet aan het Kind Jezus
1219. Gebed tot Maria, Tuinierster van de zielen
1220. Avondgebed tot Maria om het gordijn van Licht
1221. Smeekgebed tot Maria in de Paasnacht
1222. Gebed tot Maria om Heil voor de bloem van mijn ziel
1223. Smeekgebed om Maria’s bijstand in mijn hulpeloosheid
1224. Gebed tot Maria bij uitputting
1225. Gebed tot Maria om verzegeling met het Pinkstervuur
1226. Ochtendtoewijding aan Maria, Koningin van het Morgenlicht
1227. Gebed tot Maria, Hoop van de morgen
1228. Smeekgebed tot de Koningin van de Schepping
1229. Gebed tot Maria, Hoop van de avond
1230. Toewijding van een onweer aan Maria
1231. Gebed tot Maria, Hoop van de nacht
1232. Toewijding van kwaad aan Maria
1233. Gebed tot de H. Apostel Johannes voor de Priesters
1234. Korte Toewijding van de dagelijkse Levensweg aan Maria
1235. Gebed tot de Messias om genezing van zielen
1236. Ochtendgebed tot de Onbevlekte Ontvangenis
1237. Smeekgebed om volkomen zuiverheid
1238. Akte van hoop van de zondige ziel in de kerstnacht
1239. Kettinggebed voor het welzijn van de dieren
1240. Korte toewijding van dierenleed aan Maria
1241. Offerande van hartenpijn over dierlijk leed aan Maria
1242. Dagelijks Smeekgebed tot Maria en de Heilige Geest
1243. Gebed tot Maria bij gebruik van wijwater
1244. Gebed tot Maria bij gebruik van gewijd zout
1245. Ochtendgebed tot Maria voor een vruchtbare dag
1246. Gebed tot het Licht der wereld bij de Heilige Communie
1247. Toewijding van de dood van kinderen aan Maria
1248. Kort gebed tot Maria en Jozef om bescherming tegen het kwaad
1249. Smeekgebed tot Maria tot overwinning van mijn angsten en onrust
1250. Verzoeningsgebed tot de Smartvolle Moeder op Golgotha


www.maria-domina-animarum.net

1001. GEBED OM DE VREDE VÓÓR DE HEILIGE EUCHARISTIE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van de Eucharistie en Koningin van de Vrede,
Gods oneindige Barmhartigheid nodigt mij uit tot de eenwording met mijn Verlosser Jezus Christus, doch hoezeer is mijn hart verontreinigd door duisternis en onvrede.
Ik smeek U, laat nu Uw eigen Hart in mij kloppen, opdat ik tot rust en Vrede moge komen op de zachte golven van de adem van Gods Geest.
Zuiver mij, o Moeder van de schone Liefde, en hul mij in de mantel van Uw deugden, opdat ik geopend moge worden voor de weldaden van de ware Vrede van Christus.


www.maria-domina-animarum.net

1002. AANROEPING TOT OVERWINNING VAN ELKE BEKORING

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, in de Naam van de lijdende Christus en van Maria, mijn Smartvolle Medeverlosseres, ontsteek mijn hart aan het Vuur van de Goddelijke Liefde, opdat alles wat God niet dient, verbrand moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

1003. OFFERANDE TOT UITBANNING VAN ALLE ZONDEN DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, door de allesvermogende Voorspraak en bemiddeling van de Allerheiligste Maagd Maria, en
Op grond van de verdrijving van de opstandige engelen uit de Hemel,
Op grond van het Verlossend Lijden van Jezus Christus, en
Op grond van de beloofde definitieve overwinning van Maria, de Onbevlekte Ontvangenis en Koningin van Hemel en aarde, over de bron van alle kwaad, smeek ik U:
Mogen vandaag overal ter wereld talloze zielen ervan weerhouden worden om te zondigen in handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens of nalatigheden.
Als onderpand voor deze genade der genaden offer ik mijn hele wezen en mijn hele leven totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig op aan Maria, mijn Meesteres en de Uitvoerster van Uw Plannen en Werken, tot grondvesting van Uw Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1004. ZELFOFFERANDE VAN DE WANKELENDE ZIEL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van mijn ziel,
Ik lever mij geheel aan U uit, want voor U vlucht alle duisternis, en onder Uw voet worden mijn zwakheden tot zaad voor mijn wedergeboorte.
Niets kan mij nog raken wanneer ik van U ben, want Uw macht zal mij bevrijden.


www.maria-domina-animarum.net

1005. SMEEKGEBED TOT MARIA, REDSTER IN ALLE NOOD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde en Draagster van Goddelijk Licht, ik smeek U om Uw kracht in al mijn innerlijke armoede en nood.
Vul al mijn tekortkomingen aan uit de overvloed van Uw volmaaktheden.
Wek in mij het Vuur van Uw Hemelse Liefde, opdat al mijn zwakheden verbrand mogen worden.
Wees het Hemels Geneesmiddel tegen al mijn bekoringen, de roepstem in de nacht van mijn ziel.
Wees de bron van mijn kracht en volharding in mijn grote verleidbaarheid.
Wees de zin van mijn leven in alle uren van twijfel en ontmoediging.
Wees de bloem langs mijn weg, de bron van nieuwe vreugde in al mijn uren van verdriet en smart.
Wees de dageraad van een nieuw leven in mijn donkere dagen van hartenpijn, rouw en troosteloosheid.
Wil mijn verleden met al zijn pijnen, verwondingen en slechte herinneringen voorgoed begraven in de hoogheilige grond van Uw Hart, opdat mijn hart de Ware Vrede moge vinden.
Prent Uzelf zo levendig in mij, dat mijn geest tot rust moge komen in alle uren van verwarring en in alle stormen van het leven.
Laat mij delen in de Hemelse Vrede van Uw Hart, opdat ik bevrijd moge worden van al mijn angsten, bekoringen en onrust, en ik mij voortaan geborgen moge weten in de Liefde die U tot Spiegel van Gods Licht heeft gemaakt.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is door Maria ingegeven als een uitdrijving (exorcisme) die door leken mag worden gebeden over een gekwelde ziel, zelfs op afstand (wanneer deze ziel niet lichamelijk aanwezig is). Het is gunstig dat de biddende ziel vóór en na het gebed een kruisteken maakt met wijwater, en dat ook de gekwelde ziel, indien deze aanwezig is, hetzelfde doet. De bedoeling van het gebed is deze: de gekwelde ziel nieuwe rust te geven, en haar onder een schild van Hemels Licht te plaatsen. Maria dringt erop aan dat de ziel over wie dit gebed wordt uitgesproken (indien zij hiervan op de hoogte is), zich daarna formeel aan Maria toewijdt (indien dit nog niet gebeurd zou zijn), en zich elke dag uitdrukkelijk overgeeft aan de allermachtigste bescherming van de Moeder Gods. Het is zeer gunstig, het gebed te combineren met gebed nr. 998 (Stormgebed tot Maria, Meesteres over alle duisternis)

1006. NOODUITDRIJVINGSGEBED

(Myriam van Nazareth)

Almachtige God van Licht, Liefde en Eeuwig Leven,
In de onoverwinnelijke kracht van het Kruis, de Wonden en het Bloed van Uw Zoon Jezus Christus, de Messias en Verlosser der zielen, en in het alles doordringend Goddelijk Licht van de Heilige Geest, smeek ik U om de uitstorting van de genade van totale bevrijding van deze ziel uit de invloed van elke duistere kracht.
Ik smeek U hierom door de oneindige verdiensten van de Allerheiligste Maagd Maria, eeuwig vrij van alle zonde, Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, aan Wie onbegrensde macht is gegeven om te heersen over alle engelen en over elke bron van duisternis.
Moge Haar voet elke kracht die deze ziel kwelt, breken, vernederen en voorgoed onderwerpen.
Moge Zij, Die vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis alle duisternis totaal en volmaakt beheerst, de levensweg van deze ziel bevrijden van elke valstrik van het kwaad, en van alle schade en bedreiging door het kwaad.
Moge Zij, Die Draagster is van de herscheppende macht, deze ziel veranderen in een burcht van sterkte tegen elke bekoring, elke duistere invloed en elke zwakheid tegen de machten van het kwaad.
Moge deze ziel haar leven vanaf nu verderzetten onder de volle heerschappij van de Allerheiligste Maagd Maria, en onder Haar allermachtigste bescherming.
Moge de Heilige Aartsengel Michaël elke verdere bedreiging van deze ziel door enige invloed van duisternis ontkrachten, en deze ziel dag en nacht op al haar wegen begeleiden als een schild van Vuur.
Almachtige Eeuwige God, wil deze ziel in U opnemen, opdat zij vanaf nu moge leven in de ware Vrede van Christus, Uw Zoon, en in de volmaakte Hemelse Liefde van Maria, Moeder van alle mensen.
(maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

MARIA: "Elke ziel is een grot. Ik ben de Draagster van het Goddelijk Licht. Doorheen een winters bergland van wereldse invloeden om de ziel heen, zoek Ik Mijn weg naar de grot om er het Licht te baren. Hoe wonderbaar is toch in de ziel de geboorte van het Licht. Hoe groot is het Kerstfeest in de Hemel wanneer het Licht op aarde nieuwe grotten heeft gevonden om er Zijn Goddelijk Leven uit te storten en van daar uit een hele leefwereld te doorstralen. Ik verlang vurig om opnieuw de reis naar het Bethlehem van vele zielen te beginnen. Dienaren van Maria, laat uit jullie hart nu de ster van het verlangen naar Gods Licht opstijgen, opdat Mijn voeten jullie zielengrot mogen betreden. Laat Mijn Hart gedurende de komende Advent dagelijks in jullie hart het volgend gebed aflezen als een akt van verlangen naar de geboorte van het Licht in jullie ziel. Schenk Mij de vreugde, Mijn Goddelijk Moederschap in ieder van jullie te kunnen vernieuwen".
Hier ontstaat gebed nr. 1007: te bidden ELKE DAG VAN DE ADVENT.

1007. ADVENTSGEBED VOOR DE WEDERGEBOORTE VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Draagster van het Licht der wereld,
Vanuit de aanschouwing van mijn armoede en mijn duisternis smeek ik om Uw komst naar de grot van mijn ziel.
Zie, vanuit mijn gekweld hart is de ster van de Hoop boven mijn grot opgegaan, want ik verlang zozeer dat U de Christus in mij zou komen baren.
Hoe koud is mijn ziel, want mijn Liefde is zo onvolmaakt.
Hoe duister is mijn ziel, want de dwaallichten der wereld hebben mij verblind voor Gods Eeuwige Waarheid.
Hoe beklemd is mijn ziel, want in mij razen de winden van alle onvrede in mijn hart en van alle onrust in mijn geest.
Kom toch tot mij, o machtige Morgenster, want in U is het ware Licht van de Heilige Geest.
Kom toch tot mij, o machtige Voorspreekster, want onder Uw voeten vervallen mijn bekoringen, hartstochten en ondeugden tot stof.
Kom toch tot mij, o machtige Moeder van God, want uit U is de Roos ontsprongen die ook voor mijn Verlossing zal bloeien.
Treed toch binnen in mijn ziel en heers in mij, opdat het Licht van Christus al mijn duisternis moge overwinnen, mij de ware Vrede van hart moge brengen, en al mijn afgoden moge ontkrachten tot opstanding van mijn ziel voor het ware Goddelijk Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1008. TOEWIJDING VAN MIJN INNERLIJKE GENEZING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, ik lever al mijn duisternis over aan Uw macht.
In de allerheiligste grond van Uw Smartvol Hart, Paradijs van Medeverlossing en Voorportaal van alle heiliging, kom ik alle doornen van mijn levensweg begraven.
Ik geef U al mijn zondige neigingen, al mijn ondeugden, al mijn zwakheden, alle herinneringen aan de fouten en misstappen uit mijn verleden, al mijn verkeerde beslissingen, al mijn pijnen over alles wat ik tegen God en tegen schepselen heb misdaan, alle afkeer die ik soms voel over wat ik ben geweest of nog steeds ben, alle verwondingen die mijn hart heeft opgelopen, al mijn onvermogen om oprecht vergeving te schenken aan hen die tegen mij hebben misdaan of nog misdoen, al mijn onvermogen om zuiver te blijven in handelingen, woorden, gedachten, gevoelens of verlangens, al mijn pijn over mijn onvolkomenheden en over mijn onvermogen om voor U te zijn zoals ik zou willen zijn.
O Hemelse Meesteres, oneindig zijn Uw Glorie en Uw macht. Ik smeek U, wil in mij alles genezen wat mijn ziel heeft verziekt of verwond.
Wil in mij alles veranderen wat God mishaagt en mij belemmert om Zijn Licht totaal in mij op te nemen of het in zuiverheid over mijn leefwereld uit te stralen.
Leef in mij als mijn ware Gids, mijn leidende Ster en Bron van Hemelse kracht om al mijn zwakheden en mijn verleidbaarheid te overwinnen en de ware Vrede van Christus in mij tot bloei te laten komen, tot mijn volkomen genezing en bevrijding, en tot afbetaling van mijn schuld jegens God.


www.maria-domina-animarum.net

1009. TOEWIJDING VAN MIJN MENSELIJKE NATUUR AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres,
In lofprijzing aan de volmaakte heiligheid van Uw Onbevlekte Ontvangenis en aan de verrukkelijke schoonheid van Uw hele Wezen, werp ik mij voor U neer.
Met ziel en lichaam wil ik U dienen tot in de eeuwigheid, en opdat mijn werken U waardig mogen zijn, wijd ik mijn zwakke menselijke natuur aan U toe.
O machtige Uitvoerster van Gods Plannen van Heil en Genade, ik smeek U:
Genees mij van alle verleidbaarheid van de menselijke natuur, opdat ik mijn ziel voortaan ongeschonden kan bewaren als een troon voor Uw majesteit.
Genees mij van alle uitingen van materialisme, van elke neiging tot het kiezen voor het werelds leven en voor de bevrediging van lichamelijke schijnbehoeften, opdat mijn ziel moge baden in Hemels Vuur.
Genees mij van alle zelfzucht, opdat ik mijzelf in blijheid en vreugde kan opofferen voor de bevrediging van al Uw noden en verlangens.
Genees mij van alle genotzucht, opdat ik moge worden tot een spiegel van Uw soberheid, boetvaardigheid en eenvoud.
Genees mij van alle twijfel, zorgen en onzekerheden, opdat ik niet langer Uw onbegrensde macht over mijn leven en mijn lot zou beledigen.
Genees mij van alle wispelturigheid, onstandvastigheid en wankelmoedigheid, opdat ik elk uur van mijn leven moge zijn als een vaste rots onder Uw voeten: betrouwbaar en volmaakt aan U onderworpen.
Genees mij van alle blindheid voor de diepere waarden, voor de Waarheid die God onder de oppervlakte van mijn leven heeft verborgen en die dragers zijn van mijn Eeuwig Geluk.
O Hemelse Koningin, met alle verlangen dat in mij leeft, smeek ik U, te mogen delen in de gesteldheden van Uw onbevlekte ziel waarin de zwakheden van de menselijke natuur zijn overwonnen vanaf het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis.
In ruil voor deze Genade der Genaden geef ik U de volle en onvoorwaardelijke beschikking over mijn hele wezen en mijn hele levensweg, tot Uw dienst en welbehagen. Wil mij bevrijden uit de ketenen van de zonde, en mij omhullen met Uw mantel van heilig Vuur tegen alle bekoring, opdat mijn menselijke natuur onderworpen moge blijven aan al Uw beschikkingen in mijn hart.

♥ ♥ ♥

Het delen in de gesteldheden van Maria wordt hier 'de Genade der Genaden' genoemd, omdat in Maria de menselijke natuur helemaal werd beheerst door Haar unieke 'vergoddelijkte eigenschappen' die Haar de totale macht over alle zonde en bekoring verleenden. Hierdoor genoot Maria het voorrecht van een leven in de grootste vruchtbaarheid die een geschapen ziel kan verwezenlijken.


www.maria-domina-animarum.net

1010. SMEEKGEBED TOT MARIA OM AANVAARDING VAN MIJN LEVENSWEG

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres,
Wil mijn dagelijks leven richting geven volgens Uw Wil en volgens de noden van Uw Werken, tot verwezenlijking van Gods Plannen.
Heers totaal in mijn hart en geest, opdat ik de kracht moge krijgen om alle kruisen en lasten op mijn weg in Vrede en vertrouwen te dragen, en schenk mij het vermogen tot volkomen berusting in Uw Wil als Meesteres van mijn levensweg.
Wil mij genezen van alle onvrede in mijn hart, van alle onrust in mijn geest, van alle protest en van alle innerlijke spanning of ongeduld, opdat ik U met Vuur moge dienen, elk uur van mijn leven.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd ingegeven tijdens een Heilige Communie. Het is bedoeld voor de ziel die gebukt gaat onder een bepaalde kwelling, een beklemmende toestand. Moge elke ziel die dit gebed verricht, ervaren welke ongekende uitwerkingen het bezoek van Jezus in de Heilige Communie in haar dagelijks leven kan krijgen.

1011. OPDRACHT VAN EEN KWELLING AAN JEZUS IN DE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Ik geef U mijn hart met alle pijn die erin heerst en alle leed dat ik reeds heb gedragen. Wil dit lijden maken tot mijn kruis van algehele bevrijding, en wil Uw volkomen Vrede in mij storten tot genezing van mijn hart en tot opstanding van mijn vertrouwen in het Goddelijk Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1012. KORTE AKTE VAN EERHERSTEL VOOR HEILIGSCHENNENDE COMMUNIES

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vervul mij zozeer met Uzelf, Uw Liefde en Uw heiligheid, dat mijn ziel een schild mag zijn rond het Hart van Jezus tijdens de mishandelingen die Hij eeuwigdurend ondergaat vanaf de Hof van Olijven tot in elke heiligschennende bedeling en ontvangst van de Heilige Communie, overal ter wereld.


www.maria-domina-animarum.net

Het is weinig bekend, en vindt hierdoor ook zelden toepassing, dat de handelingen die Jezus en Maria tijdens Hun aardse leven hebben gesteld, verdiensten hebben verworven waaruit de zielen in alle eeuwen kunnen putten, omdat het handelingen betreft die volmaakt heilig waren door de volmaakte vereniging ervan met Gods Hart.

Onderstaand gebed is hiervoor een voorbeeld.

1013. GEBED OM DE VERDIENSTEN VAN HET DOOPSEL VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Door de verdiensten van Uw Doopsel in de Jordaan smeek ik U, dat U mij vandaag wil dopen in het water van het Goddelijk Leven.
Moge dit Doopsel mij vervullen met het Licht van de kennis van mijn eigen gesteldheden van ziel en hart.
Moge het mijn ziel voeden voor een openbaar leven in dienst van de Eeuwige Waarheid van God.
Moge het in mij het vuur van alle bekoring en de dwaallichten der wereld doven.
Moge het in mij de Bron van de heiligheid ontsluiten.
Moge het mij reinigen van elke pijnlijke herinnering, van elk spoor van zonde en ondeugd in verleden en heden, en van elke belangstelling voor de dingen der wereld.
Moge het voorgoed de Heilige Geest laten rusten boven de tempel van mijn ziel, opdat de Eeuwige Vader ook over mij kan getuigen: "Dit is Mijn Beminde, in wie Ik Mijn welbehagen heb".
Was mij, o Jezus, reinig mij en laaf mij, opdat in mij de Eeuwige Lente moge bloeien tot getuigenis van de komst van Uw Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is de vrucht van een smeking met verwijzing naar de Openbaring van Maria als Meesteres van alle zielen de dato 20 april 2007:

MARIA: "Ik vraag aan Mijn dienaren dat zij samen met Mij de tuin willen aanleggen die zal uitgroeien tot het centrum van het Rijk Gods op aarde. Ik vraag dat zij dit doen door elke dag drie rozenbollen in de bodem van hun ziel te planten in de vorm van drie Weesgegroeten voor de bespoediging van het Rijk Gods op aarde. Na elk van deze drie Weesgegroeten zullen zij zeggen:

'Laat het Rijk Gods nu op aarde komen'."

Maria geeft onderstaand gebed ten behoeve van de zielen die deze dagelijkse gebedsoefening willen omlijsten met een speciaal gebed:

1014. ROZENGEBED VOOR DE GRONDVESTING VAN GODS RIJK OP AARDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik U de tuin van mijn ziel in handen geven, en U smeken dat U hem vandaag wil verrijken met drie nieuwe rozenbollen.
Mogen deze rozenbollen onder Uw toezicht, zorg en heerschappij openbloeien tot bloemen van Liefde, deugd en heiligheid.
Stort toch Uzelf uit in de bodem van mijn rozentuin, o allermooiste en allerheiligste Bloem van het Hemels Hof, opdat mijn ziel moge veranderen in een paradijs dat de Allerhoogste in verrukking brengt.
Moge Hij door de schoonheid en de macht van Uw Tegenwoordigheid in mijn zielentuin, de Heilige Geest over de mensheid uitstorten, tot grondvesting van Zijn Rijk op aarde.

SLOT: 3 x Wees gegroet Maria..., telkens gevolgd door:
"Laat het Rijk Gods nu op aarde komen"


www.maria-domina-animarum.net

1015. TOEWIJDING VAN MIJN KIND AAN HET KIND MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Heilig Kind Maria, allermooiste Prinses van de Hemelse deugdzaamheid,
God heeft mij mijn kind toevertrouwd, opdat ik het in staat zou stellen om te bloeien voor de taak waartoe Hij het in de wereld heeft gezonden.
Daarom, o heiligste van alle geschapen zielen, leg ik mijn kind voor U neer, opdat U het zou omhelzen met de volmaakte Liefde uit Uw onschuldig Kinderhart.
O vervul toch mijn kind met Uw zachtheid, opdat het vrij moge zijn van alle ruwheid in woord en daad.
Laat mijn kind toch delen in Uw hulpvaardigheid, opdat het, zoals U, in deze wereld een verschil moge maken.
Stort toch Uw blijheid in mijn kind, opdat zijn/haar hartje genezen mag worden van alle ontevredenheid.
Laat toch Uw geestdrift stralen als een lentezon die het hartje van mijn kind verwarmt en het opwekt uit alle luiheid en onverschilligheid.
O maak toch dat mijn kind Uw zuiverheid bemint en nastreeft als het Licht van zijn/haar eigen ziel.
Maak toch mijn kind tot een spiegel van Uw lieftalligheid, opdat het moge uitgroeien tot een zonnetje voor vele harten.
Bekom mijn kind toch de vriendelijkheid waarmee U zovele harten hebt gewonnen.
Maak toch mijn kind, zoals U, tot een toonbeeld van beleefdheid en eerbied.
Wil mijn kind bevruchten met Uw gehoorzaamheid, opdat het de weg van de deugd moge vinden.
Wek toch in mijn kind de Liefde voor de stilte en de rust, opdat het, zoals U, Gods stem in zich moge ervaren.
Ik smeek U voor mijn kind om Uw zorgzaamheid in de omgang met mensen, dieren en voorwerpen die aan hem/haar zijn toevertrouwd.
Leer toch mijn kind de waarde herkennen van grote en kleine dingen die voor hem/haar worden gedaan of die hem/haar worden gegeven, opdat een oprechte dankbaarheid zijn/haar ziel moge sieren.
O moge het hart van mijn kind begiftigd worden met een betrouwbaar inzicht in alle bronnen en wegen der bekoring, en moge het begenadigd worden met een geweten als een schild tegen alle zonde, opdat het de ware lente van de ziel in zich moge laten bloeien tot aan het einde van zijn/haar levensweg.


www.maria-domina-animarum.net

1016. AKTE VAN VERTROUWEN IN DE MACHT VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde,
In mijn ellende en mijn nood werp ik mij voor U neer tot verheerlijking van Uw onbegrensde macht, opdat Uw heerschappij zich moge ontvouwen over alles wat mij beklemt en bedrukt.
O Meesteres over alles uit Gods hand, al Uw woorden gelden alsof zij door God gesproken waren. Daarom smeek ik U:
O Meesteres van de engelen, wil toch de Hemelse legerscharen bevelen, mijn levensweg te bevrijden van de valstrikken en bedreigingen van duisternis en zonde.
O Meesteres over alle duivelen, wil toch elke duistere kracht aan Uw voeten vernederen, opdat zij moge voelen dat God U alle macht heeft gegeven.
O Meesteres van mijn hele wezen, wil mijn ziel zuiveren van elk spoor van zonde, mijn geest zuiveren van alle onrust en mijn hart zuiveren van alle onvrede, opdat ik U moge dienen met alles wat ik ben en heb, en in alle woorden en daden van mijn leven.
U bezit een totale macht op het Hart van God.
U hebt de macht om mijn hele leven te veranderen en mij te herscheppen tot een zielentuin naar Gods welbehagen.
Reeds kronkelt de satan onder Uw voet, want God heeft hem overgeleverd aan Uw macht.
Ik vertrouw op Uw totale overwinning op alle duisternis in het uur waarin de zielen U erkennen als hun Meesteres, door God geroepen.
Op U, o Koningin van de Schepping, stel ik al mijn vertrouwen, want voor Uw macht en Glorie vlucht alles wat niet uitgaat van Gods Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1017. AKTE VAN ZELFOFFERANDE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen,
In mijn nietigheid verschijn ik voor U, die door God bent bekleed met nooit geziene macht en Glorie.
Ik kom mijn hele wezen en mijn levensweg begraven in de hoogheilige bodem van Uw uitverkoren ziel, en smeek U in de diepste deemoed:
Aanvaard de gave van mijzelf tot Uw verheerlijking.
Heers over mijn lichaam, opdat het U volgens Gods Wil en Voorzienigheid moge dienen door gezondheid of door ziekte.
Heers over mijn hart, opdat het de zonnestralen van Uw Liefde moge ervaren en uitstralen.
Heers over mijn geest, opdat hij gezuiverd moge worden van alle negatieve gedachten en herinneringen, en van alles wat onrustig maakt.
Heers over mijn wil en al mijn verlangens, opdat zij slechts de volmaakte dienaren van Uw Wil en verlangens zouden zijn.
Heers over al mijn wegen, opdat zij beveiligd mogen zijn tegen alle onheil, tegen alle gevaren voor ziel en lichaam en tegen de werken van hen die mij vervolgen of mij willen schaden, en al mijn wegen mij mogen leiden naar mijn bestemming in het Rijk van het Licht.
Ik geef U al mijn hoop en al mijn verwachtingen, al mijn angsten en al mijn onrust, alle bronnen van onvrede en alle indrukken die de wereld in mijn ziel achterlaat, opdat U dit alles onder Uw machtige voeten zou leggen als trofeeën van Uw heerschappij over mij, die nog slechts Uw dienares wil zijn.
Aanvaard de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende offerande van mijzelf aan U, tot Heil van vele zielen, want voor U wil ik leven en sterven.
Daarom belijd ik U als mijn Meesteres en Eigenares, tot dank, eer en Glorie aan God, Die U aan mij heeft gegeven als Licht en Gids op mijn weg naar het Eeuwig Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

1018. SMEEKGEBED OM GODS BARMHARTIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, geknield vóór de voeten van Maria, Uw hoogverheven uitverkoren Dochter en mijn Hemelse Meesteres, belijd ik voor Uw allerheiligste Aanschijn in de diepste deemoed dat ik ben afgeweken van de wegen van Uw Wil, van de voorschriften van Uw Wet en van de Beschikkingen van Uw onfeilbare Voorzienigheid.
In vertrouwen op de volmaakte Liefde en de allermachtigste Voorspraak van mijn Hemelse Meesteres smeek ik nu om de uitstortingen van Uw Goddelijke Barmhartigheid, opdat mijn ziel en mijn hart gereinigd mogen worden van de gevolgen van mijn overtredingen, zwakheden en nalatigheden.
Ik smeek om vergeving voor elke daad, nalatigheid, woord of verlangen waardoor ik het Kruis van Jezus heb verzwaard, en doornen in het Smartvol Hart van Maria heb gedreven.
Ik smeek om de genadige uitstortingen van Uw Heilige Geest in mijn hart, opdat in mij het Vuur van de Ware Liefde moge oplaaien, ik het vermogen van onderscheiding tussen Uw Wil en de bekoring moge erven, en ik opnieuw geboren moge worden voor het ware Goddelijk Leven.
Ik smeek U om de voelbare leiding door Maria op al mijn wegen en om de genade van een vurig verlangen om Haar in alles volmaakt te gehoorzamen.
Mogen al mijn gesteldheden van hart en geest worden tot spiegels van Haar vlekkeloze heiligheid, opdat ook ik voortaan Uw Plannen en Werken moge dienen in al mijn doen en laten, in al mijn woorden, gedachten en verlangens.
Moge dit voornemen mij herscheppen tot Uw beeld en gelijkenis, opdat ik voorgoed moge verzaken aan elke dwaalweg die de duisternis mij voorhoudt, en aan alles wat afwijkt van de Bestemming die U in mijn ziel hebt gelegd.


www.maria-domina-animarum.net

1019. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING UIT INNERLIJKE ONRUST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Ik kom mijn ziel, mijn hart, mijn geest en alle omstandigheden van mijn dagelijkse levensweg overleveren aan de uitwerkingen van de onbegrensde macht die God U heeft gegeven.
Zie toch met erbarmen neer op de kerker waarin mijn angst en onvrede mijn hart en ziel gevangen houden.
U Die de macht hebt om alle ketenen van het aardse leven te breken, en de Liefde om elk gewond of beklemd hart te genezen, wil mij toch herscheppen in een burcht van vertrouwen en overgave, in een tempel van Geloof en Liefde.
Wil al mijn angsten, al mijn onrust, onvrede, gejaagdheid, gespannenheid, ongeduld, twijfels en onzekerheden, zorgen en gepieker maken tot de eeuwigdurende gevangenen van Uw macht, opdat mijn ziel, mijn hart en mijn geest vrij mogen zijn om God en U te dienen, want daartoe ben ik geschapen en geroepen.
Vervul mij met een onwankelbaar vertrouwen in U, o machtige Meesteres van mijn wezen en mijn levensweg, want voor U vlucht alle duisternis.
Wees voortaan de Bron van mijn Licht en mijn Vrede, opdat ik mij opgenomen moge weten in het Rijk van Uw Liefde, en ik nooit moge verdrinken in de stormen van mijn eigen hart.


www.maria-domina-animarum.net

1020. ZELFOFFERANDE TOT EENHEID MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Koningin van Hemel en aarde, allerheiligste Tabernakel van de Godheid,
U Die het grootste welbehagen van de Allerheiligste Drievuldigheid hebt gewekt, wil toch Uzelf uitstorten in mij, opdat mijn ziel herschapen worde in een Hemels paradijs.
Beheers toch elke beweging van mijn hart, opdat het een oord van Hemelse Vrede moge zijn.
Wil in mijn geest de rust brengen van Uw eigen gedachten, zozeer vervuld van de almacht van het onwankelbaar vertrouwen in de Werken van Gods Voorzienigheid.
Beziel toch al mijn handelingen en elke vezel van mijn lichaam, opdat het, zoals Uw eigen Lichaam, een tempel van zelfofferande en een portaal van het Rijk Gods op aarde moge zijn.
Mogen al mijn woorden zijn als druppels uit de bronnen van Uw Hart, zodat zij de hele Schepping kunnen laven aan het water dat Goddelijk Leven brengt.
Maak mij toch één met U, o Bloem van de Eeuwige Lente, want onder Uw voeten leg ik al het zaad van mijn duisternis om voor U te worden tot getuige van de zon die nooit meer ondergaat.


www.maria-domina-animarum.net

1021. SMEEKGEBED TOT MARIA OM ROUWMOEDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Toevlucht der zondaars,
Tot U vlucht mijn ziel, want ik heb niet steeds Gods Werken gedaan, niet steeds Zijn Plannen gediend.
Ik smeek U om een instorting van het Licht der rouwmoedigheid in mijn hart, opdat de diepste kern van mijn wezen moge voelen dat ik leed heb gebracht over mijn medeschepselen en over God.
Wek in mij het ware medeleven, opdat mijn hart moge wenen over alle daden, alle woorden en alle nalatigheden waardoor ik de zon op de levenswegen van andere schepselen van God heb verduisterd.
Hoezeer toch hebben mijn zonden, ondeugden en fouten mijn eigen ziel verwond.
Hoezeer toch heeft mijn eigenliefde mij afgesneden van Gods Genaden.
Hoezeer toch heeft dit alles mij verwijderd van het doel waartoe mijn ziel in de wereld is gekomen, en hoezeer toch heeft het mij de weg naar het Paradijs versperd.
Heb erbarmen met mijn zwakheid, o Moeder van de Ware Liefde, want ik heb niet de kracht om het Licht in mijn ziel opnieuw aan te steken.
Wek toch in mij het ware berouw, dat de bron van het Eeuwig Leven in mij opnieuw zal ontsluiten.
Leid mij toch naar wegen tot goedmaking, opdat ik de zon opnieuw kan laten opgaan over de levensweg van hen jegens wie ik heb misdaan.
Ontsteek toch in mij het Vuur van de oprechte Liefde, opdat ik voor U en voor mijn medeschepselen een bron van vreugde moge worden.
O bekom mij toch het inzicht in de gesteldheden van mijn eigen hart, opdat ik het aan U moge geven tot volkomen genezing.
Wek in mij het verlangen om Liefde en vreugde te brengen waar ik leed en pijn heb gezaaid.
Bevrijd mij, o machtige Voorspreekster, uit de ketenen van mijn zelfzucht en mijn verblinding, want in Uw Liefde ligt al mijn hoop op een wedergeboorte voor een leven in de deugd, en de sleutel van mijn Ware Geluk.


www.maria-domina-animarum.net

1022. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE KERK

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Kerk,
God heeft U gemaakt tot Ark van het Nieuw Verbond en Draagster van het Licht der wereld.
Ik smeek U, dat door Uw machtige tussenkomst de grote Nalatenschap van Christus gezuiverd moge worden van al haar menselijkheid in denken en handelen, opdat de zielen herinnerd mogen worden aan de Goddelijke oorsprong van de ene ware Kerk.
O vlekkeloos heilig Tabernakel van Gods Mysteries, in U waren de Verlossing en de heiliging reeds in hun volheid verwezenlijkt in het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis, want in U moest de kiem van de Kerk van Christus gevoed worden tot het uur waarin de Graanhalm aan de zielen geopenbaard moest worden.
O Middelares van alle Genaden, zo machtig dat de Christus op Uw woord te Kana Zijn Wonderwerken heeft vervroegd, spreek toch het woord waardoor Hij het water van alle modernisme in Zijn Kerk zal veranderen in wijn van ware Verlossing, want de zielen dorsten naar het ware Goddelijk Leven.
O Bruid van de Heilige Geest, roep toch het Licht af over de priesterharten, opdat zij de bron mogen zien die de Christus in hen heeft ontsloten, want zovele bronnen zijn bedolven onder het stof der wereld.
O Moeder van de Kerk, voed toch Uw Kind met de melk van de ene Waarheid van God, opdat het de smaak van het ware Goddelijke niet meer zou verliezen, en al het wereldse moge herkennen als gif voor de zielen.
O Uitverkorene van de God van het Nieuw Verbond, alle duisternis is onder Uw voeten gelegd. In mijn verlangen naar een zuivere Kerk smeek ik U om de uitstorting van zeeën van Hemels Licht over de Kerk van Christus, opdat zij de grote Werken kan volbrengen waartoe zij door God voor alle tijden is bestemd. Moge zij op Uw gebed voor vele zielen worden tot poort naar het Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

1023. KORTE AKTE VAN TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik geef mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U.
Ik smeek U om het voorrecht, U vandaag te mogen dienen, en om de kracht, de bescherming en de bezieling om al datgene te volbrengen waarmee ik U kan dienen.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed wordt aanbevolen in de vorm van een noveen (negen opeenvolgende dagen). Bij de offerande van Uw lijden, zal Gods Wijsheid bepalen welk aandeel van Uw beproevingen voor de verwezenlijking van deze intentie gebruikt zal/moet worden. Dit gebed kan evenzeer worden verricht voor zielen die reeds jaren geleden overleden zijn als voor pas overledenen.

1024. ZELFOFFERANDE VOOR TOTALE VERLOSSING VAN EEN OVERLEDENE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik smeek U om de aanwending van Uw zo machtige Voorspraak bij Gods Barmhartigheid, opdat de ziel van ..... (naam) spoedig bij U in het Paradijs moge zijn.
Tot vergoeding van deze genade geef ik U mijn hele wezen en mijn hele levensweg in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding.
Moge de offerande van al mijn lijden de Verlossing van deze ziel voltooien.


www.maria-domina-animarum.net

1025. GEBED TOT MARIA, OVERWINNARES VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Tot U, Die reeds gedurende Uw leven op aarde een totale macht had over alle zonde en bekoring, smeek ik:
Overwin in de zielen alle duisternis, opdat het Rijk van het Licht kome.
Neem bezit van mij, opdat ik mijn zwakheden moge overwinnen door de macht van Uw heerschappij in mijn hart.
Wees de volle maan in de nacht van mijn gemoed, opdat ik moge zien dat God over Zijn Schepping waakt.
Bedwing in mij het onweer der bekoringen, zoals de regenboog de voorbije storm onder zijn voeten legt.
O verrukkelijke Spiegel van Gods Glorie, open toch de poort van het Paradijs, opdat de zon van de Eeuwige Lente de onvruchtbare akker van mijn ziel moge bestralen, want de winter sterft in elke grond waarop Uw ogen rusten.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is bedoeld voor de ziel die zich totaal aan Maria heeft toegewijd, en richt zich daarom tot Haar in plaats van tot God (Die normaal wordt aangesproken voor vergeving).

1026. KORT GEBED TOT MARIA OM VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Meesteres van mijn ziel, Licht van mijn ogen en mijn Hoop op Eeuwig Leven,
Ik smeek U om vergiffenis voor al mijn dwalingen, voor elke bekoring waaraan ik heb toegegeven, voor elk ogenblik waarin ik Uw hand heb losgelaten, en voor elke meter van mijn weg waarop ik mijzelf heb gezocht en Uw verlangens heb verloochend.
Wil mij vervullen met Uw Liefde en Uw kracht, opdat ik al mijn zwakheden moge overwinnen.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is geïnspireerd tijdens één van de visioenen waarbij Myriam in de periode vóór Pasen 2008 werd vergund om te delen in de ware gesteldheden van het Hart van Jezus onmiddellijk vóór de Passie (zie het boek De Oogst van de Eeuwige Liefde). Jezus Zelf werd in die dagen zeer zwaar aangevallen door de satan. Myriam werd vergund, in Zijn Hart woorden te 'lezen' die Hij inwendig tot de Eeuwige Vader sprak, en op grond waarvan Maria het volgende gebed liet schrijven:

1027. OFFERANDE VAN MIJN KWELLINGEN EN BEKORINGEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Hoezeer wordt mijn hart gekweld door de ontwrichtende influisteringen der duisternis.
Ik laat al mijn kwellingen, zorgen, twijfels, angsten, en de onrust brengende uitwerkingen van al mijn bekoringen, overvloeien in de Harten van Jezus Christus en Maria.
Mogen zij daar versmelten met de kwellingen die deze allerheiligste Harten hebben geleden terwijl Zij nog op deze wereld leefden, opdat zij onwerkzaam mogen worden, de rust en Vrede in mijn hart terug mogen keren, en al mijn bekoringen veranderd mogen worden in krachten die alle invloeden der duisternis in mijn leven aan banden leggen.
Mogen in mij voortaan de Harten van Jezus en Maria kloppen, opdat ik een tabernakel van Vrede en Liefde moge zijn, en ik mijn levensweg moge voltooien in onwankelbaar Geloof en vertrouwen.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is bedoeld om elk jaar bij voorkeur te worden verricht tussen Palmzondag en Pasen. Houd U bij de woorden van dit gebed de beelden van de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem voor ogen, waarbij de wegen bedekt werden met palmtakken en mantels. Bedenk tevens dat Maria in Wedergeboorte van het Aards Paradijs de palm heeft voorgesteld als symbool voor de overwinning van de ziel op zichzelf.

1028. TOEWIJDING VAN GEWIJDE PALM

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Met deze gewijde palm breng ik U de offerande van mijn stoffelijkheid, en smeek ik U om de totale overwinning op mijzelf, opdat het Verlossingsmysterie in mij voltooid moge worden.
O Maria, Moeder van Smarten en machtige Medeverlosseres van de mensheid, wil mijn wereldse gehechtheden, gewoonten, herinneringen, zwakheden en verleidbaarheden bekleden met de mantel van de totale Verlossing van mijn ziel.
Moge deze palm mijn hele wezen de kracht schenken om al mijn lijden en beproevingen tot vrucht te brengen in een totale overwinning op mijzelf, in navolging van de lijdende Christus, en moge hij mijn huis maken tot een tempel van Goddelijk Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1029. KORT GEBED OM DE VRUCHT VAN HET BLOEDZWETEN VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, lijdend onder de vreselijke kwellingen van de aanschouwing van alle zonden,
Ik smeek U, moge het Bloed dat U in de Hof van Olijven hebt gezweet, de bodem van mijn ziel bevruchten met het Goddelijk Leven, opdat ook mijn eigen kruis moge leiden tot de verheerlijking en tot mijn verrijzenis voor het Eeuwig Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1030. GEBED TOT MARIA, BRUG NAAR DE VERRIJZENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Medeverlosseres naast Christus,
Bij het Kruis van Jezus aanschouw ik U, verscheurd om de talloze zonden der wereld die de Kruisiging van Gods Zoon noodzakelijk hebben gemaakt.
Met elke druppel Bloed die aan Zijn Goddelijk Lichaam ontvloeit, voltooit Jezus het grootste Werk van Gods Liefde.
Met elke Traan uit Uw allerzuiverste Hart laat U de zielen van goede wil overvloeien in hun verheerlijking.
O eeuwige Moeder van Smarten, Jezus geeft U aan mijn ziel als de volmaakte Bruidsschat voor de Bruiloft die mij voor eeuwig met Gods Hart zal verbinden.
Laat mij toch delen in Uw heiligheid, opdat ik alle duisternis in mijzelf moge verdrinken in de tranen van mijn rouwmoedig hart.
Laat mij toch delen in Uw volmaakte Liefde, die mij zal opnemen in de volheid van het Goddelijk Leven.
Laat mij toch delen in Uw oneindige verdiensten, opdat ik door de volkomen deelname aan de gesteldheden van de Harten Die mijn ziel hebben verlost, uit U herboren moge worden voor Gods Rijk.
O onwankelbare Brug naar de Verrijzenis, tussen de Dood en de Opstanding van de Verlosser ligt slechts Uw Smartvol Hart, dat de onvolkomenheden van elke ziel aanvult voor Gods Gerechtigheid. Toon mij toch de weg die U mij bent voorgegaan, opdat ik mijn duisternis moge laten kruisigen en over de Brug van Uw Hart moge binnengaan in het Rijk van de Eeuwige Vrede.


www.maria-domina-animarum.net

1031. GEBED TOT BESTRIJDING VAN MIJN OPPERVLAKKIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van de volmaakte deugd,
Tot Gods verheerlijking verlang ik zo zeer, U volkomen na te volgen.
Daarom smeek ik U om de genade van een afkeer van alles wat werelds is, opdat ik slechts moge leven om Gods Rijk te grondvesten in mijn ziel.
Maak mij bewust van al mijn zwakheden en verleidbaarheden, opdat ik elke bekoring en elk gevaar voor mijn ziel tijdig moge herkennen.
Wil mij inzicht bekomen in de diepten van mijn gedragingen en gesteldheden, opdat ik mijn eigen hart en ziel waarlijk moge leren kennen.
Bekom mij toch de ware innerlijke Vrede in elke beproeving en elk lijden, opdat mijn leven waarlijk Gods Werken moge helpen voltooien.
Ik smeek U om de genade van een grote vurigheid in de verwachting van elke Heilige Communie, in het besef dat God Zelf mij komt bezoeken.
O Koningin van de Hemelse volmaaktheid, wil al mijn denken en voelen totaal en volkomen beheersen, opdat ik elk ogenblik van mijn leven moge zien wat echt van belang is voor mijn ziel, en ik niet langer de gevangene zou zijn van de schijn der dingen.
Daartoe smeek ik U om de ware bezieling, opdat ik moge weten wat God van mij en mijn leven verwacht.


www.maria-domina-animarum.net

1032. SMEEKGEBED OM DOOPSEL IN GODS LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoogverheven Moeder van het Licht,
God heeft mij geschapen opdat ik vruchtbaar zou zijn voor Zijn Werken.
Daarom smeek ik U, Uzelf totaal in mij te willen uitstorten, opdat ik volkomen en uitsluitend bezield moge worden door Uw hartenklop in al mijn doen en laten.
Wil al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen dopen in de volheid van het Goddelijk Licht, opdat al mijn werken op de Uwe mogen gelijken.
Moge ik, door Uw totale heerschappij in mij, delen in de volheid van Uw vruchtbaarheid.
Wees daarom mijn Meesteres, alle dagen van mijn leven, en wil mij onderdompelen in Uw Hart, eeuwigdurend Tabernakel van het Goddelijk Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1033. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR EEN VEILIGE TOEKOMST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Jezus heeft mij een plaats bereid in het Rijk van de volmaakte Liefde.
De weg naar Gods Rijk is vol gevaren en beproevingen.
Daarom leg ik mijn verdere levensweg in Uw hoogheilige handen.
Ik smeek om Uw dagelijkse bescherming van al mijn doen en laten.
Wil al mijn handelingen bezielen met het Licht van Gods Geest.
Wil al mijn woorden zuiveren vóór zij mijn mond verlaten.
Wil mijn hart voeden met Uw eigen deugdzaamheid, opdat het nooit meer bron van zonden moge zijn en de ware, blijvende Vrede moge vinden.
Wil al mijn gedachten richten op de noden van Gods Plan voor alle zielen, opdat mijn geest niet meer verontrust moge worden.
Wil mijn hele wezen bekleden met Uw Mantel van heiligheid, opdat ik sterk moge worden tegen alle bekoring en tegen de tirannie van mijn eigen zwakheden over het Heil van mijn ziel.
Ik begraaf mijn hele wezen met alles wat het in zich draagt, in de hoogheilige grond van Uw Hart, opdat alles wat Gods Werken niet dient, in mij moge sterven.
Machtige Meesteres van mijn levensweg, ik leg mijn lot in Uw handen, in het blind vertrouwen dat voortaan alles wat ik op mijn levensweg vind en alles wat ik moet ontberen, het Eeuwig Heil van mijn ziel zal bevorderen.
Geef mij de kracht om alles te aanvaarden als uitingen van Uw Liefde.
Moge mijn hart de Ware Vrede ervaren als het zichtbare teken van Uw heersende Aanwezigheid op al mijn wegen.


www.maria-domina-animarum.net

1034. TOEWIJDING AAN MARIA ALS MEESTERES VAN MIJN OOGST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, onvolprezen Koningin van Hemel en aarde,
Omdat de winter der onvruchtbaarheid Gods Werken bedreigt, kom ik de akker van mijn ziel onder Uw voeten uitspreiden.
Ik smeek U om de inzaaiing van mijn akker met het hoogheilig zaad uit Uw allerzuiverste Hart.
Heers over mijn akker en bescherm hem, opdat de rijping van Uw schatten in zijn grond niet bedreigd moge worden door krachten die niet voor U willen buigen.
Wil hem zuiveren van alle onkruid van bekoring, en van alle ongedierte van slechte gewoonten, zwakheden en wereldse gehechtheden.
Wil hem ontdoen van de stenen van mijn herinneringen die hem onvruchtbaar maken en Uw zaad verstikken.
Wil niet ophouden, over mijn grond te lopen, opdat het zonlicht van de Heilige Geest de bodem moge bestralen en de regen der genaden zijn weg moge vinden naar Uw zaad.
Wil de opschietende planten zuiveren met Uw volmaakte Liefde en heiligheid, opdat zij Uw geur mogen verspreiden en de vruchtbaarheid van de Lijdende Christus mogen dragen.
O Maria, wees de Meesteres van mijn oogst, opdat in Gods Uur mijn akker overvloedig gezegend moge zijn met de vruchten uit Uw zaad, want de grond waarop Uw erfenis bloeit, wordt een wieg voor Gods Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

1035. OFFERANDE TOT AANVULLING VAN MIJN GEBEDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Tempel van volmaakte godsvrucht,
Hoezeer verlang ik U te bereiken, doch hoezeer vervliegen mijn gebeden in de stormen op de zee van mijn hart en geest.
Ik geef U daarom mijn geest, opdat U alles zou bedwingen wat mijn aandacht van U wegleidt.
Ik geef U mijn hart, opdat het Vuur van Uw Liefde mijn onrust tot zwijgen moge brengen.
Oefen toch de volheid van Uw macht over mij uit, opdat ik met hart en ziel naar U moge verlangen als naar de enige haven van toevlucht, en mijn gebed waarlijk moge worden tot een bloem van Liefde die de schoonheid van Uw ziel waardig is.
SLOT: 3 x "Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, bedwing mijn geest en open mijn hart".


www.maria-domina-animarum.net

1036. OFFERANDE VAN MIJN ONVERMOGEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Toevlucht van de arme zielen,
In het besef van mijn onwaardigheid en mijn onvermogen kom ik Uw verheven Glorie en Uw volmaakte heiligheid prijzen.
In haar armoede kan mijn ziel niets toevoegen aan de rijkdom die Uw ziel als Koningin van Hemel en aarde bezit, en toch verlangt U naar mij als naar een schat uit Gods hand.
Daarom geef ik U alles wat ik wel heb: mijn onvermogen, tekortkomingen, fouten, zwakheden, pijnen, smarten, en het besef van mijn kleinheid.
Ik geef U mijn armzalige wezen en de kruisweg die mijn leven is, bekleed met het goud van mijn pogingen om U lief te hebben en van mijn verlangen om een ziel te worden naar Gods welbehagen.
Ik smeek U, bekom mij een hart naar Uw model, opdat mijn ziel in haar nietigheid de schittering van Uw Hemelse rijkdom moge eren, en ik God iets van Zijn oneindige Liefde moge teruggeven.
Moge de belijdenis van mijn onwaardigheid mij laten delen in de oneindige verdiensten van Uw eeuwige zondeloosheid, opdat Uw zuiverheid in mijn hart mijn onvermogen vruchtbaar moge maken voor Gods Werken.


www.maria-domina-animarum.net

1037. SMEEKGEBED OM BEGELEIDING DOOR DE AARTSENGEL GABRIËL

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Gabriël, Boodschapper tussen de Hemel en de aarde,
Zuiver de weg tussen mijn hart en het Hart van Maria, opdat al mijn gebeden, lofprijzingen, dankzeggingen, en alle verlangens voor de bloei van mijn ziel, aan de voeten van onze Hemelse Meesteres mogen worden neergelegd als rozen van oprechte Liefde.
Wees toch voor mij de drager van alle genaden die ik nodig heb om een vruchtbare dienares van het Licht te zijn.
Wil aan de voeten van onze Hemelse Koningin in mijn naam Haar eigen gelofte herhalen: "Mij geschiede naar Uw woord", opdat Zij mijn verlangen naar dienstbaarheid aan Gods Heilsplan voor de Troon van de Allerhoogste moge brengen, bekleed met het goud van Haar volmaakte heiligheid en Glorie.
Heilige Aartsengel Gabriël, wees mijn onfeilbare gids telkens mijn hart blind wordt voor mijn Hemelse bestemming, en wil mij herinneren aan Gods Liefde, elke dag van mijn leven.


www.maria-domina-animarum.net

1038. ZELFOFFERANDE AAN DE HEILIGE GEEST
OM TOTALE INNERLIJKE ZUIVERING

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Bron van alle heiligheid, tot aanbidding van Uw Goddelijke Glorie breng ik U de offerande van mijn hele wezen en mijn levensweg.
Wil mij zuiveren van de ballast van mijn verleden, elk spoor van mijn opvoeding en van oude kritieken, verwijten en negatieve voorspellingen over de loop van mijn levensweg, die mij hebben prijsgegeven aan gevoelens van minderwaardigheid, falen en onvermogen.
Wil mij zuiveren van alle slechte gewoonten die mijn Zielenheil bedreigen.
Wil mij zuiveren van de effecten van mijn zwakheden en neigingen tot ondeugden, die mij vatbaar maken voor bepaalde bekoringen.
Wil mij genezen van elk gebrek aan inzicht en doorzicht in de belangen van de ziel en het Goddelijk Leven.
Wil mij genezen van alle oppervlakkigheid, gebrek aan diepgang in het aanvoelen van wat heilzaam of schadelijk is voor mijn ziel, en gebrek aan diepgang in de beleving van mijn contact met het Hemelse.
Leer mij mijn ware roeping en levensopdracht te ontdekken, opdat ik alles in mijn leven zijn ware zin en invulling kan geven, en ik aldus moge komen tot een ware blijheid en innerlijke Vrede.
Schenk mij de gave van een blind vertrouwen en geloof in Uw bezielende werking in mij, opdat uit mij alle angst, twijfel, ongeloof, onzekerheid, wankelmoedigheid en onrust uitgeroeid mogen worden, en geen wereldse ontwikkeling of woorden van mensen mij nog ooit kunnen raken.
Wees de Bron van mijn inspiratie in al mijn beslissingen. Vervang al mijn werelds denken en voelen door Hemels denken en voelen.
Leer mij mijzelf te vergeven, en toon mij wegen tot goedmaking van mijn vroegere fouten.
Leer mij mijzelf te aanvaarden, opdat het besef van mijn tekortkomingen mij niet moge verlammen doch mij in dankbaarheid moge aansporen tot de totale toewijding van mijzelf aan de Koningin van Hemel en aarde, Die mij uit Haar opnieuw zal baren voor een wedergeboorte als een gelouterde ziel die klaar is om Gods Werken te doen en vruchtbaar te worden voor de grondvesting van Zijn Rijk.
O Geest van God, Bron van alle Licht en van het Goddelijk Leven in de zielen, ik belijd voor Uw Goddelijk Aanschijn dat ik Uw Hemelse Bruid wil toebehoren, want de ziel die Maria tot Meesteres heeft, wordt, zoals Zij, door U overschaduwd om de volheid van Christus in zich te dragen, tot haar volmaakte heiliging.


www.maria-domina-animarum.net

1039. TOEWIJDING AAN MARIA, WIEG VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, door God uitverkoren en verheven tot Wieg van het Licht, uit U werd de Christus, het Licht der wereld, geboren.
Ik smeek U, wil totaal bezit van mij nemen, opdat geen enkele invloed vanuit de wereld noch vanuit mijn eigen lichaam de Ware Vrede in mijn hart kan verstoren.
Wil mijn hele wezen zo diep en zo totaal onderdompelen in het Licht van de Goddelijke Verlosser dat ik Zijn totale innerlijke Vrede moge ervaren, de Ware Vrede die het erfdeel is van de ziel die opgenomen is in het Goddelijk Leven.
O wil mijn hart en geest, mijn zintuigen en mijn lichaam, mijn wil en heel mijn ziel omsluiten met Uzelf, opdat in mij de Eeuwige Lente moge bloeien onder de stralen van de Heilige Geest en de genaden waarvan Uzelf zozeer bent vervuld.
Hemelse, volmaakt zuivere Wieg van het Goddelijk Licht, wil mij dragen tot in mij alles is gerijpt tot voedsel voor Gods Rijk op aarde, opdat ik uit U opnieuw geboren moge worden als een vrucht van Licht tot verheerlijking van God en van Uzelf.
Wees mijn ware Meesteres in alle omstandigheden en in elk uur van mijn dagen en nachten, opdat ik in de geborgenheid van Uw Hart moge stralen in het Licht van de Ware Vrede, tot Uw vreugde en tot gelijkenis van Uw Goddelijke Zoon, Die het Ware Licht in de wereld heeft gebracht.


www.maria-domina-animarum.net

1040. GEBED TOT MARIA, WATERVAL DER GODDELIJKE GENADE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allerzuiverste Middelares van alle Genaden,
Door U aanbid ik mijn God, de Bron van alle Genaden.
U bent de Waterval Die de stromen der Genade over de zielen uitstort.
Heb medelijden met mijn armoede en mijn vele onzuiverheden.
O stort toch Uzelf en de volheid van de schatten die God in U heeft verzameld, uit over mijn arme ziel.
O Waterval der Genade, stort U uit over de rotsbodem van mijn hart, opdat het moge oplossen in het water van het Goddelijk Leven.
O Waterval der Genade, stort U uit in het woelig water van mijn onrustige geest, opdat zijn onstuimige golven gebroken mogen worden.
O Waterval der Genade, stort U uit over mijn onreine ziel, opdat zij opnieuw toonbaar moge worden voor Gods Aanschijn.
Kom toch over mij neer, o Draagster van Gods Genaden, en laat Uzelf in mij bestralen door de zon van de Heilige Geest, opdat Zijn Godheid in U de regenboog van de hoop voor mij moge scheppen.
Kom, o Stroom van zuiverende Liefde, opdat de kwellende dorst van mijn leegheid gelaafd moge worden en mijn hele wezen gewassen moge worden in de mooiste Oceaan Die ooit van de Bron van Gods Hart is uitgegaan.


www.maria-domina-animarum.net

1041. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM HET GODDELIJK LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, op Voorspraak van Uw zo machtige Hemelse Bruid smeek ik U om de genade der genaden.
Uit Gods Liefde ben ik geboren. Voor de terugkeer in de volheid van Zijn Liefde ben ik bestemd.
Daarom smeek ik U om mijn wedergeboorte in de volheid van het Goddelijk Leven.
Wil mijn hart laten ontvlammen in de Vuurzee van de ware, allerzuiverste Liefde.
Wil mijn geest totaal onderdompelen in het denken zoals mijn God denkt, en in het waarnemen zoals Hij waarneemt, opdat ik moge zien en begrijpen hoe leeg de dingen en invloeden der wereld zijn.
Wil mijn lichaam laten verteren in een vlekkeloze zelfofferande, zoals mijn Goddelijke Verlosser het mij heeft voorgedaan.
Wil mijn wil eenvormig maken met de Wil van God, opdat ik niets anders meer zou doen dan Zijn Werken, en niets anders meer zou verlangen dan de verwezenlijking van Zijn Plannen.
O Geest van heiligheid, onder Uw ogen werp ik mij neer aan de voeten van Maria, in Wie het Goddelijk Leven volkomen is geworden. Moge Haar heerschappij over al mijn doen en laten, en over al mijn gesteldheden, totaal worden, opdat Zij in mij het Rijk Gods kan vestigen.
Wil mij nu om Harentwil opnemen in de volheid van het Goddelijk Leven, want daartoe heeft Jezus Zijn menselijk Leven prijsgegeven aan het Kruis van de wedergeboorte voor elke ziel die waarlijk verlangt om beeld en gelijkenis van God te worden.


www.maria-domina-animarum.net

1042. SMEEKGEBED TOT MARIA OM VRIJWARING VAN ZONDE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van mijn ziel,
In de diepste overgave aan Uw leiding over mijn leven smeek ik U om het voorrecht, dat Uw macht mij de weg van het Ware Licht moge ontsluiten.
Ik geef U mijn vrije wil, opdat U al mijn verlangens zou beheersen, en richting zou geven aan al mijn doen en laten.
Hoezeer verlang ik dat mijn hele wezen een bloem moge zijn vóór Uw voeten.
Hoezeer verlang ik dat mijn leven een ononderbroken verheerlijking moge zijn van Uw macht over mij.
Daarom smeek ik U, dat mijn hart volkomen in Uw Hart moge overvloeien en dat mijn menselijke zwakheden onder Uw voeten gebroken mogen worden in de kracht van een volhardende overwinning op mijzelf en op alle bekoringen.
Laat toch mijn hele wezen ontvlammen in een alles beheersende Liefde tot U, opdat de navolging van het voorbeeld van Uw leven in mij de macht van elke bekoring moge verbranden.
Sta niet toe dat de vele genaden die U onophoudelijk voor mij bekomt, weggeroofd worden door mijn zwakheden, want elke ondeugd rukt mij weg van U, Die mijn geborgenheid en het Licht op mijn weg naar de Eeuwige Zaligheid bent.
O machtige Middelares van alle Genaden, Schrik van alle duivelen, ontplooi toch in mijn zielentempel de volheid van Uw Hemelse macht, opdat ik de kracht moge vinden om mijzelf nooit meer over te leveren aan de zonde.
In ruil voor Uw bescherming en het geschenk van een heilige gesteldheid van hart en ziel, leg ik nu mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan Uw voeten neer, opdat ik totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig U alleen kan toebehoren als Uw bezit en eigendom, in mij alles gezuiverd kan worden wat U niet dient of niet heeft gediend, en ik voortaan Uw Werken moge doen volgens Uw welbehagen.
Maak van mij een heilige ziel, opdat de wereld moge zien dat ik U toebehoor en onder de stralen van Uw macht en heiligheid ben gerijpt tot een vrucht van de Kruisboom.


www.maria-domina-animarum.net

1043. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE EEUWIGE LENTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Licht van onbevlekte heiligheid,
God heeft de akker van mijn ziel gevoed met het zaad van Zijn Liefde, en hem verzegeld met Zijn vruchtbaarheid.
Door al mijn fouten en nalatigheden heb ik het Goddelijk zegel van de ware vruchtbaarheid in mijn ziel verbroken.
Het Goddelijk zaad is in mijn akker verstikt door het onkruid van mijn gehechtheid aan alles wat werelds is.
De winter is in mijn ziel opgestaan, want ik heb de zon van de Heilige Geest op mijn wegen versmaad.
O uitverkoren Draagster van de Messias, de Middagzon Die het Licht voor de harten heeft ontsloten, ik werp mij voor U neer in rouwmoedigheid en vervuld van de hoop op Uw macht die ook mijn ziel kan maken tot een wieg van Christus.
Zie mijn hart dat bevroren is door de onvolkomenheid van mijn Liefde. Ontsluit mij toch voor de onfeilbare bezieling door de Heilige Geest, opdat de bries van Gods Eeuwige Lente opnieuw mijn ziel moge strelen.
Zie het zaad van vruchtbaarheid voor Gods Rijk, dat in mij onwerkzaam is geworden. U uit Wie de Zoon van God is geboren, wil de bodem van mijn ziel bevloeien met Uw eigen vruchtbaarheid.
O wek in mij de bloemen van de ware deugd en de vruchten van de ware heiligheid. Bekleed mijn akker met de schoonheden van de Ziel die het verloren Paradijs heeft hersteld door Haar ja-woord aan Gods Plan van Eeuwig Heil.
O Koningin van de Eeuwige Lente, laat mijn hart naar U verlangen, want in U is Gods zaad tot volle rijping gekomen.
Grondvest toch in mij de Eeuwige Lente en wees de Koningin van mijn akker, opdat mijn hele wezen Uw Rijk moge zijn, en mijn levensweg moge worden tot de weg van Uw blijde intocht in vele zielen die het Licht, de zon en de onverwelkbare bloemen van de Hemelse Vrede niet meer vinden.


www.maria-domina-animarum.net

1044. GEBED TOT MARIA OP VRIJDAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Medeverlosseres van de mensheid,
Ik geef U vandaag mijn hele wezen en al mijn beproevingen, opdat U mij zou bezielen met Uw heiligheid en Uw oneindige vruchtbaarheid voor Gods Rijk.
Op Uw machtige Voorspraak smeek ik U, te mogen delen in de eeuwigdurende verdiensten van de lijdende Christus en in de beschermende en verlossende macht van het Heilig Kruis, symbool voor Gods enige Waarheid en voor het Mysterie van de Verlossing.
Moge door Uw totale heerschappij in mijn ziel, het Verlossingsmysterie in mij voltooid worden, opdat ik het Plan dat God met mijn leven heeft, volgens Zijn welbehagen moge verwezenlijken.


www.maria-domina-animarum.net

1045. SMEEKGEBED VOOR EEN NOODLIJDENDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Middelares van alle Genaden,
Uit Liefde voor de zielen smeek ik om de uitoefening van Uw ongeëvenaarde macht op Gods Hart voor ..... (naam).
Moge het Vuur van Uw Hemelse Liefde deze ziel louteren, haar onderdompelen in het Goddelijk Licht, en haar openen voor de instroming van de genade die zij op dit ogenblik zo nodig heeft.
Wil mijn verlangen naar de bloei van deze ziel aanvaarden, opdat mijn smekingen verhoring mogen vinden volgens het Plan dat God met deze ziel heeft.
Hiertoe geef ik mijzelf aan U in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Openbaring van de Meesteres van alle zielen op 16 april 2008, in verband met onderstaand gebed: "Geef dit gebed aan de zielen als een geschenk uit Mijn Hart. Deze woorden ontwikkelen een ongekende macht op het Hart van de Barmhartige God".

1046. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR EEN MISLEIDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van het Licht,
In mijn verlangen naar het Heil der zielen en naar de voleinding van Gods Werken, lever ik de ziel van ..... (naam) over aan de oneindige macht van Uw Liefde.
Ik smeek U om bevrijding van deze ziel, die door duistere invloeden is misleid en niet in staat is om de Waarheid te begrijpen en te aanvaarden, noch om zich te openen voor het volle Licht van Gods werkelijkheid.
Ik smeek U, moge door Uw zo machtige tussenkomst de Hemel zich boven deze ziel openen.
Moge haar een straal toekomen van het Licht dat Jezus voor Saulus heeft bereid toen deze de dragers van Gods Waarheid vervolgde.
Moge deze ziel hierdoor blind worden voor de dwaallichten der wereld en voor de bedrieglijke schijn der dingen.
Moge zij doof worden voor de misleidende woorden van verduisterde zielen, en nog slechts de stem horen van haar ene God, Die de volheid van de Waarheid in haar hart laat weerklinken.
Moge hierdoor haar reis doorheen de duisternis beëindigd, en haar levensweg een weg naar het volle Licht worden.
In ruil voor de bekering van deze misleide ziel, geef ik U mijzelf en al mijn beproevingen, opdat de offerande van mijzelf aan U, o Dageraad van het Heil, de nacht in deze ziel moge breken voor de aanvaarding van Gods Licht.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is door Maria gegeven als een buitengewoon krachtige combinatie van:

 • totale toewijding aan Maria
 • verheerlijking van de macht en Glorie van Maria
 • uitdrijvingsgebed

VERSPREID DIT GEBED, want het is door Maria verbonden met een speciale belofte. Vóór de ingeving van het gebed sprak de Koningin des Hemels:

MARIA: "Dit is de Tijd van de openbaring van de ongeëvenaarde Glorie en macht waarmee de Allerhoogste Mij heeft bekleed. Opdat de zielen mogen zien dat God Mij alle macht heeft gegeven over zielen, dus ook over deze in de regionen der duisternis, geef Ik je de volgende gebedswoorden voor alle zielen die gekweld worden door duistere krachten van welke aard dan ook, opdat deze zielen getuige mogen worden van Gods Beschikking dat Maria de Vrouw is Wier voet de satan zal vernederen voor alle eeuwigheid. Aan elke ziel die dit gebed tot Mij richt in blind vertrouwen op Mij, beloof Ik dat Mijn macht op een bijzondere wijze zal schitteren".

1047. VERHEERLIJKING VAN MARIA’S MACHT
TOT BEVRIJDING UIT ELKE DUISTERE KRACHT

(Myriam van Nazareth)

Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van Hemel en aarde, oneindig ver boven alle schepselen verheven en door God aangesteld als Meesteres over alle engelen, met inbegrip van de gevallen engelen die nu de zielen kwellen en in duisternis storten.
Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Gods Geneesmiddel tegen alle bekoring, Overwinnares over alle zonde en duisternis en Schrik der duivelen.
Alle zielen prijzen de oneindige macht en Glorie van Maria als Meesteres over alles wat door God is geschapen.
Krachten der duisternis, de Allerheiligste Maagd Maria beveelt u, nu uzelf aan Haar voeten te vernederen en Haar onoverwinnelijke macht over u te prijzen.
In Naam van de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, smeken wij Maria, elke duistere kracht die ons beklemt, volgens Haar welbehagen voorgoed van ons te verjagen of onder Haar voeten te verpletteren, tot verheerlijking van Haar onbegrensde macht en Glorie.
Daartoe belijden wij, tot getuigenis tegen alle duisternis, dat wij ons hele wezen, onze levensweg en ons lot overleveren aan de macht van Maria als onbetwistbare Meesteres van alle zielen, in de Hemel, op aarde, en in de regionen der duisternis.
Moge onze Hemelse Meesteres ons beschermen en bevrijden van elke duistere kracht, en de volheid van Haar macht over de duivelen ontplooien, tot hun eeuwigdurende vernedering en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1048. GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF, PATROONHEILIGE VAN DE STERVENDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Jozef, Voedstervader van Jezus mijn Verlosser, en bruidegom van Maria mijn Hemelse Koningin,
God heeft U gemaakt tot de patroonheilige van de stervenden.
Daarom wil ik met U een verbond van Liefde sluiten, vanaf nu tot in het uur van mijn dood.
Leer mij, U met Vuur te beminnen, opdat ik U zou navolgen, en opdat ik het waardig moge zijn, in mijn laatste levensdagen Uw machtige bescherming, begeleiding en voorspraak te ervaren.
Wil mij in alle verdere dagen van mijn leven onder Uw hoede en bescherming laten sterven aan alles wat werelds is, opdat ik in Uw navolging een leven moge leiden van totale overgave aan de noden en verlangens van Jezus en Maria.
Wil voor mij worden tot een schild van Vuur en een drijvende kracht op mijn weg naar de poort van het Heil, opdat ook ik, zoals U, moge worden tot een oord van warmte en geborgenheid voor mijn Goddelijke Verlosser en voor mijn Hemelse Meesteres.


www.maria-domina-animarum.net

1049. GEBED OM DE VERZAMELDE VERDIENSTEN DER HEILIGEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoogverheven Koningin des Hemels en Middelares van alle Genaden,
Hemel en aarde zijn vervuld van Gods Heerlijkheid.
Welke schatten aan verdiensten hebben toch alle gelukzaligen in het Paradijs in de Schatkamers der Goddelijke Genaden neergelegd.
Tot U, o Koningin der heiligen, smeek ik om deel te mogen krijgen aan de verzamelde verdiensten van alle heiligen, opdat de nalatenschap van hun gesteldheden van hart, hun volharding in alle deugden en de vruchten van hun verbeten strijd tegen alle bekoringen, mij moge louteren en sterken op mijn levensweg.
Moge mij worden vergund, mij te verheugen in de begeleiding van de heiligen die in hun leven al datgene hebben overwonnen wat mij de vruchtbare voltooiing van mijn levensreis het meest bemoeilijkt.
Moge hun voorspraak voor mijn ontwikkeling op de weg van het Heil, vóór Uw troon, o machtige Koningin, door U duizendvoudig worden versterkt, opdat ook mijn weg moge eindigen op de allerheiligste grond vóór Uw voeten.


www.maria-domina-animarum.net

1050. TOEWIJDING VAN EEN SLAPELOZE NACHT AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van de nacht,
Ik dank U voor het voorrecht, U met de engelen te mogen dienen in deze uren van duisternis.
Ik leg mijn vermoeide lichaam, mijn onrustige geest, mijn gekweld hart, mijn arme ziel en mijn opstandige wil aan Uw voeten neer, opdat U mijn hele wezen zou begraven in de allerheiligste grond van Uw Hart, tot mijn algehele zuivering.
Wil totaal over mij heersen, opdat mijn eigen verlangens mogen wegsmelten in Uw Wil, die de Werken van God volbrengt, want ook ik ben geroepen om de overwinning van het Licht te bespoedigen door mijn strijd tegen de nacht in mijn ziel.
Wees de Meesteres van mijn hele wezen, opdat het offer dat ik deze nacht mag brengen, mij de genade moge bekomen van Uw totale overwinning over al mijn duisternis, want U bent de volle Maan in de donkere nacht van mijn gemoed.
O volmaakte Spiegel van Gods Licht, wil mij doorstralen met Uw Hemelse Liefde en de ware innerlijke Vrede, opdat ik dit kruis moge kunnen aanvaarden als een geschenk tot mijn eigen bevrijding en voor het breken van de duisternis in vele zielen.
O Belofte van de dageraad, nu reeds straalt in mij de Hoop die bloeit in elke grond waarop Uw machtige voeten rusten.
Betreed toch mijn hart, opdat ik in de warmte van Uw Hart de rust moge vinden die deze nacht mij heeft ontroofd.


www.maria-domina-animarum.net

1051. SMEEKGEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN HET VAGEVUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allermachtigste Voorspreekster bij Gods Gerechtigheid,
Mag ik mijn hart vóór Uw voeten uitstorten, o Toevlucht van alle gekwelde zielen.
Ik smeek om Uw tussenkomst voor de bespoediging van de bevrijding van de zielen uit het vagevuur.
O Meesteres van alle zielen, ik geef U mijzelf, mijn levensweg, mijn offers van deze dag en mijn Liefde voor God en Zijn Werken, opdat U dit alles zou bekrachtigen met Uw macht als Brug tussen God en de zielen.
Ik geef U de offerande van alle lijden dat zielen nooit aan U hebben opgedragen, opdat U dit offer duizendvoudig zou versterken met Uw volmaakte Liefde, tot aflossing van de schuld van velen.
O Koningin van het vagevuur, op één woord uit Uw mond en op één wenk van Uw hand kunnen zielen hun loutering voltooien en het Paradijs der Hemelen binnengaan, want Uw macht op Gods Hart is onbegrensd.
Mogen op mijn gebed, zielen in het vagevuur hun kwellingen over de sporen van hun zonden in Uw Hart uitstorten en zich smekend aan Uw voeten neerwerpen, want de ziel die U in Liefde en overgave belijdt als haar ware Meesteres, kan niet van God gescheiden blijven.
Spreek slechts één woord, o machtige Meesteres van alle zielen uit het vagevuur, opdat de zielen van mijn dierbare overledenen gezond mogen worden, en vandaag nog bij God en bij U in het Paradijs mogen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1052. KRACHTIGE AANROEPING TOT MARIA
OM DE GENADE VAN TOTALE VERANDERING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, U Die de Zoon van God hebt gebaard en daardoor hebt omvat wat zelfs Hemel en aarde niet kunnen omvatten,
Ik smeek U om de gunst, de kiem van mijn zo diepe verlangen naar een wedergeboorte in Uw Moederschoot te willen opnemen, en de Moeder te willen worden van mijn nieuwe 'ik', de vrucht van Uw Liefde en Uw macht, tot glorie van God en tot verheerlijking van Uw heerschappij over mijn wezen en mijn levensweg.
O Paradijs van heiligheid, wil mij nu baren uit Uw onbevlekte Moederschoot, voor een nieuw leven in dienst van het Goddelijk Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1053. AANROEPING TOT MARIA TOT HERSTEL VAN DE SCHEPPING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
In naam van alle mensenzielen van alle tijden, en samen met alle engelen, smeek ik om de uitoefening van Uw onbegrensde macht over al het geschapene, opdat alle schepselen zich mogen openen voor de doorstroming van Gods Licht, en alle duisternis in de Schepping voorgoed overwonnen moge worden.
Moge door de uitwerkingen van Uw herscheppende macht, de Schepper het Werk van Zijn handen herkennen in elk schepsel en in al hun onderlinge relaties.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is bedoeld voor zielen die, buiten hun wil om, langdurig het Sacrament van de Biecht moeten ontberen.

1054. SMEEKGEBED TOT MARIA IN AFWACHTING VAN EEN BIECHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin en Meesteres van al het geschapene,
Ik werp mij aan Uw voeten op de knieën neer om door Uw allermachtigste bemiddeling Gods Barmhartigheid af te smeken.
O Toevlucht der zondaars, meer dan ik besef, ben ik dienaar van de duisternis geweest en heb ik Gods Licht in mij laten doven.
Tot mijn levensweg opnieuw wordt beademd door de Leven brengende bries van het Sacrament van de Biecht, smeek ik U om de onbetaalbare gunst van Uw heersende Aanwezigheid in mij.
O vlekkeloze Reinheid, verrukkelijke Roos uit het Paradijs, waar U heerst, wordt elk spoor van zonde en ondeugd onwerkzaam gemaakt.
Voor U vlucht alle duisternis, en elke ziel die zich in diep berouw en oprechte Liefde overlevert aan Uw heerschappij, wordt door U gezuiverd en omgevormd tot volkomen dienstbaarheid voor de Werken van het Licht.
Neem mij, o Hemelse Meesteres, en wees mijn veilig schild tegen alle listen der duisternis.
Wil mij tekenen met Uw allerheiligste Naam, opdat de aanblik van mijn ziel Gods Barmhartigheid over mij moge opwekken.
O Maria, Dochter van Gods welbehagen, wil mij aanvaarden als Uw dienares, opdat de God der Gerechtigheid al mijn afwijkingen van Zijn Wet, al mijn onvolkomenheden in doen, laten en spreken, en alle toegevingen aan mijn zwakheden, moge vergeven omdat ik hen in Liefde aan U heb uitgeleverd.


www.maria-domina-animarum.net

1055. SMEEKGEBED OM MARIA’S HULP IN INNERLIJKE STRIJD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gods Geschenk aan gekwelde harten,
Mijn hart is mijn grootste vijand geworden.
Daarom stel ik op U al mijn hoop voor een nieuwe zonsopgang in mijn gemoed.
Ik smeek U:
Wees de aanvulling van al mijn onvolkomenheden.
Genees mij van al mijn zwakheden, van zelfvernietigende gedachten, en van stemmingen die de bloei van mijn ziel belemmeren.
Ontwortel al mijn slechte gewoonten en onzuiverheden.
Wees mijn Wegwijzer telkens ik dreig te dwalen.
Herschep de tuin van mijn herinneringen in een oord van volmaakte Vrede.
Bevrucht mij met Uw kracht, Uw deugdzaamheid en Uw Liefde.
Reinig mij van elke ontmoediging over mijzelf, en vervul mij met de hoop op een totale wedergeboorte als de ziel die ik zo graag zou willen zijn.
Onschatbaar machtige Middelares van alle Genaden, U hebt de macht om mijn oude ik te veranderen in een ziel naar Gods Hart.
Ik geef U daarom mijn hele verleden, mijn hele wezen, alles wat in mij omgaat, de verborgen diepten van mijn geest, al mijn hartenpijnen en mijn strijd over mijzelf, als betaalmiddelen voor de grote genade om weldra te mogen verrijzen als een bloem uit Uw grond, bron van vreugde voor God, voor U, voor mijn medeschepselen en voor mijn eigen ziel, want voor de hele Schepping wil ik een oord van warmte zijn.
Hierom smeek ik U in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1056 GEBED TOT MARIA VOOR DE MAALTIJD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin over al het geschapene,
Gods Voorzienigheid heeft het zo beschikt dat deze voedingsmiddelen mij vandaag tot voedsel mogen dienen.
Ik draag hen aan U op, en smeek U dat U hen wil aanvullen met Uw versterkende, zuiverende en genezende Liefde.
Wees de Meesteres van mijn lichaam, opdat dit voedsel mij op geen enkele wijze zou schaden.
Moge dit voedsel mij vervullen met Uw volmaakte Liefde, opdat het mij in lichaam en ziel de kracht moge geven om mijn dagelijkse taken en mijn levenswerk voor God en voor U te volbrengen.


www.maria-domina-animarum.net

1057. GEBED TOT JEZUS VOOR GEESTELIJKE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Heilige Rabbi van Nazareth, Messias van de enige God van Liefde,
Wil vandaag te gast zijn in het huis van mijn ziel, waar ik U de maaltijd wil bereiden van alle vruchten die ik totnogtoe voor mijzelf heb gehouden.
Ik wil U mijzelf geven, in de volheid van mijn wezen, opdat in mij niets anders zou achterblijven dan het Goddelijk Licht van Uw Aanwezigheid.
Ik wil Uw voeten wassen met de vele ongeweende tranen uit mijn hart, opdat U daarmee mijn ziel zou reinigen van haar melaatsheid.
Kom, o Jezus, wil nu mijn tafel eren, opdat mijn zelfofferande een rechtstreekse akt van Liefde aan God moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed komt tegemoet aan een zeer grote verborgen behoefte van de ziel. Ontelbare malen wordt de ziel gedurende het aardse leven op vele uiteenlopende fronten bekoord. Wanneer aan een bekoring wordt toegegeven, is het resultaat een zonde, of een ondeugd. Dit resultaat vormt telkens een overwinning van de duisternis op het Licht. Ook wanneer aan een bekoring NIET wordt toegegeven, kan een grote innerlijke strijd ontstaan, die onvrede in het hart kan achterlaten en de ziel ten dele onwerkzaam of onvruchtbaar kan maken voor de werken die God van haar verlangt.
Al deze overwinningen van de duisternis in een ziel kunnen omgekeerd worden door toewijding van alle ogenblikken van bekoring aan Maria, Die van God voor de Laatste Tijden de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft gekregen. Zo kunt U zelfs al deze zwarte bladzijden uit Uw leven vandaag nog zuiveren en tegen de duisternis gebruiken.
Daarom vormt dit gebed een machtig wapen in de strijd van het Licht tegen de duisternis in de wereld.

1058. TOEWIJDING VAN ALLE OGENBLIKKEN VAN BEKORING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, vlekkeloze Hemelse Reinheid, Die elk ogenblik van Uw leven voor God hebt gekozen, en Zijn Plannen volmaakt hebt gediend door een zondeloos leven,
Ik geef U mijn ziel, zozeer bezwaard en ontsierd door de sporen van ontelbare bekoringen langsheen mijn levensweg.
Ik geef U mijn hart, zo onvolmaakt in de Liefde tot God en Zijn Plannen en Werken.
Ik geef U mijn geest, zo verleidbaar voor alle invloeden vanuit de wereld.
Ik geef U mijn zwakke wil, die zo vaak de slaaf is geweest van ontelbare behoeften.
Ik wijd mij aan U toe, met alle momenten van mijn hele leven waarin ik heb toegegeven aan bekoringen van allerlei aard.
O wil toch de Mantel van Uw heiligheid over mij uitspreiden, opdat mijn gewonde ziel moge genezen van alle littekens die mijn zonden, fouten, ondeugden en nalatigheden haar hebben toegebracht. Wil haar toch aanraken, opdat zij de schoonheid terug moge krijgen van het uur waarin God haar heeft geschapen.
Ik geef mijn hele wezen totaal aan U over, opdat het in U opnieuw geboren moge worden voor een leven naar Gods Hart.
Ik smeek U, dat U in Uw oneindige macht alle uren van bekoring van mijn hele leven zou verbranden in het Vuur van Uw volmaakte Liefde, opdat mijn ziel volkomen gelouterd moge worden, en alle werken der duisternis in mij ontworteld mogen worden.
Wil mij totale vergeving bekomen, en de genade van de overwinning op al mijn zwakheden.
Als onderpand voor deze gunsten geef ik U mijn diep berouw, mijn verlangen om op U te gelijken in een volkomen zuiverheid, en Uw totale beschikking over alle verdere uren van mijn leven.


www.maria-domina-animarum.net

1059. AANROEPING TOT MARIA MEDEVERLOSSERES
BIJ DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Medeverlosseres van de mensheid, moge de onovertroffen macht van Uw Voorspraak voor mij de oneindige verdiensten van het Lijden van Christus ontsluiten, opdat het Heilig Sacrament van Zijn Lichaam en Bloed mijn ziel moge brengen tot de volheid van de Verlossing en de heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

1060. GEBED TOT MARIA OM TOTALE UITZUIVERING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Hemelse Meesteres,
Heers en regeer in mijn hart, opdat het gezuiverd moge worden van elke invloed die niet voortkomt uit Gods Licht.
Sta niet langer toe dat mijn geest zich zou lenen tot gedachten, beelden of herinneringen die Uw Werken in mij niet bevorderen.
Bedwing mijn wil onder Uw voeten, die alle krachten der duisternis zullen verpletteren, want zo heeft God het beschikt.
Maak mijn hele wezen bruikbaar voor de weg die U mij wil zien gaan.
Beteugel toch mijn mond, opdat mijn woorden slechts de adem van de Heilige Geest mogen verspreiden.
O Maria, Hemelse Koningin, wees de machtige Meesteres van mijn hele wezen en van mijn hele levensweg, opdat Uw opperste reinheid al mijn doen en laten moge doordringen, en in mij niets anders meer moge leven dan het Licht van de ware innerlijke Vrede.


www.maria-domina-animarum.net

1061. GEBED VOOR EEN DAG IN EENHEID MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Licht van de nieuwe dageraad,
Nu mijn levensweg mij een dag dichter bij God wil brengen, kom ik Uw gezelschap afsmeken voor mijn dagelijkse reis.
Ontsluit toch in mijn ziel de heilige bronnen van Uw vruchtbaarheid voor Gods Rijk.
Wek in mijn hart de zon van Uw zachtmoedige Liefde.
Bekom mij het Licht van Uw ogen, opdat ik alle gevaren voor mijn ziel moge herkennen.
Zaai in mij Uw kracht en verlangen om elke bekoring te weerstaan.
Span in mij de regenboog van Uw Hoop en Uw vertrouwen, opdat ik van alle dingen en alle zielen slechts het goede moge verwachten.
Dompel mij onder in Uw Hemelse Wijsheid, opdat ik dieper moge zien dan de oppervlakte der dingen.
Help mij, vandaag Gods Werken te doen.
Wil daarom volkomen in mij heersen, o mijn Hemelse Gids, in het Licht van de Heilige Geest.


www.maria-domina-animarum.net

1062. GEBED TOT MARIA, AANVULLING VAN MIJN ONVOLKOMENHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, bekleed met de volheid der Goddelijke Genaden,
Als een overstromende rivier bevloeit Uw Liefde de akker van elke ziel die tot U nadert.
Heb toch erbarmen met mijn onvolkomenheid, die dorst om te worden gelaafd uit Uw overvloed.
Heb erbarmen met al mijn onzuiverheden, opdat de verduisterde kamers van mijn ziel mogen schitteren in het Licht van Uw vlekkeloze reinheid.
O Hemelse Koningin, dompel mij toch onder in de Jordaan van Uw Hart, onuitputtelijke Stroom van Liefde en Leven, opdat mijn ziel volkomen genezen moge worden.
Welke armoede brengt de wereld in de harten, doch welke onmetelijke rijkdom vind ik in Uw Hart, Schatkamer van het Hemelrijk.
Daarom smeek ik dat ik met hart en ziel in U opgenomen moge worden, opdat U de aanvulling van mijn innerlijke leegheid zou zijn, want in U is Leven in de volheid van de ziel die totaal in God is verzonken.
Kom dan, o Wonder van volmaaktheid, en louter de spiegel van mijn ziel in het Vuur van Uw heiligheid, opdat ik U op mijn leefwereld kan afstralen.


www.maria-domina-animarum.net

1063. AVONDTOEWIJDING TEN BEHOEVE VAN MIJN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Meesteres,
Ik breng U de offerande van de voorbije dag, van alles wat op mij is afgekomen, van wat in mij is omgegaan, van al mijn handelingen en woorden, en zelfs van mijn diepste, meest verborgen gedachten en verlangens.
Wil dit alles gebruiken als een sleutel tot het ontsluiten van de Schatkamers der Genaden voor alle zielen die de Goddelijke Voorzienigheid vandaag op mijn pad heeft gebracht, opdat zij mogen delen in de vreugde van het Ware Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1064. SMEEKGEBED TOT MARIA OM DE ONTSLUITING
VAN EEN GEKWELDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Hemelse Koningin en Meesteres van alle zielen,
Laat toch Uw Vrede overstromen in deze gekwelde ziel, opdat zij moge genezen van elke verwonding.
Heers in haar, opdat haar hart en geest zich mogen verzoenen met haar verleden, met haar leefwereld en met zichzelf.
Schenk haar toch het vermogen, zich opnieuw aan te passen bij de eisen van het leven, opdat zij vruchtbaar moge zijn voor Gods Werken.
Wil haar deze genade bekomen op grond van de offerande van al het lijden dat zij in het verborgene van haar hart en geest reeds heeft doorstaan.
Met alle Liefde van mijn hele wezen smeek ik U, o Moeder van het Licht, dat de geestelijke omnachting van deze geliefde ziel doorbroken moge worden door de dageraad van een wedergeboorte.


www.maria-domina-animarum.net

1065. TOEWIJDING TOT OPNAME IN MARIA’S KETTING VAN LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Opdat de Werken van Jezus Christus in mijn ziel voltooid kunnen worden, wil ik U totaal toebehoren, U navolgen in alle details van mijn dagelijks leven, en mijn leven en al mijn behoeften en verlangens aan U toewijden.
Ik geef U mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst, met alle lijden, beproevingen en ongemakken die ik ooit heb doorstaan in lichaam, hart, geest en ziel, en mijn verlangen naar een heilig leven en sterven.
Heers volkomen in mij, en maak mij tot een strijder voor Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde. Bekom mij de kracht en de Liefde om alle kwaad te overwinnen in mijzelf en mijn omgeving.
Wil mij opnemen in Uw Ketting van Licht, opdat ook ik het kwaad aan Uw voeten kan uitleveren. Moge de Heilige Geest mij in dit voornemen sterken.


www.maria-domina-animarum.net

1066. GEBED TOT MARIA OM VRUCHTBAARHEID VAN MIJN ZIELENBOOM

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als een boom heeft God mijn ziel gemaakt, opdat haar aanblik Hem zou verheugen.
Mag ik mij voor altijd in Uw hoogheilige grond wortelen, o Wonder der wonderen, want de stormen der wereld dreigen mij te vellen.
Voed mij, o Hemels Paradijs, opdat mijn bladeren mijn medeschepselen geborgenheid en de zuurstof van het Ware Leven mogen verschaffen.
Voed mij, o Bodem uit Gods Hart, opdat mijn bloesems zielen mogen verblijden met ware Hoop en bemoediging.
Voed mij, o Schatkamer van heiligheid, opdat ik vruchten moge dragen tot voedsel voor velen.
O allerheiligste Grond in het land van God, maak mij sterk en vruchtbaar, opdat mijn leven verkwikking moge brengen aan kwijnende zielen, en de vruchten van mijn werken mij niet ontroofd zouden worden vóór zij volrijp zijn geworden onder de stralen van het Licht der Waarheid en de regen van Gods Genaden.


www.maria-domina-animarum.net

1067. GEBED TOT MARIA, MEESTERES VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder en Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid,
God heeft U bekleed met de Wijsheid en de macht om zielen te leiden op hun weg naar Verlossing en heiliging.
Vol vertrouwen op U, smeek ik om Uw heerschappij over mijn hele levensweg.
Wil al mijn wegen gaan vóór ikzelf hen ga, opdat zij getekend mogen zijn door de sporen van Uw heilige voeten.
Wil elke ziel die ertoe bestemd is, mijn weg te kruisen, in het hart voorbereiden, opdat al mijn contacten vruchten voor Gods Rijk mogen dragen.
Wil mijn hart en geest het voedsel bereiden dat mijn ziel nodig heeft, opdat ik de resterende meters van mijn levensweg met kracht, Wijsheid en onwankelbare Hoop tegemoet moge treden.
Wil mij vervullen met de Wijsheid die ik nodig heb om Gods tekenen op mijn pad te herkennen, en heers over al mijn handelingen en al mijn verlangens, opdat ik op elk ogenblik van mijn leven de weg moge gaan die God voor dat ogenblik voor mij heeft voorzien.


www.maria-domina-animarum.net

1068. DAGELIJKS GEBED TOT DE ENGELEN OM BIJSTAND

(Myriam van Nazareth)

Heilige engelen van God,
In naam van de hele mensheid dank ik U voor alle Werken die U tussen God en de zielen voltrekt.
Ik smeek U om Uw tussenkomst, bemiddeling en bescherming op al mijn wegen, opdat zij mogen baden in het Hemels Licht.
Wil mij de kracht bekomen om boven mijn menselijke zwakheden uit te stijgen, en alle werken der duisternis in mij en om mij heen tijdig te herkennen en onvruchtbaar te maken.
Voer mij vandaag naar de voeten van Maria, Uw en mijn Hemelse Meesteres, opdat mijn werken door Haar geheiligd mogen worden voor het doel waartoe God mij heeft geroepen.
Ik wil vandaag met U een heilig verbond van eenheid met de koren der engelen sluiten, opdat mijn zelfofferande en Uw volmaakte Liefde de grondvesting van Gods Rijk op aarde mogen bespoedigen.


www.maria-domina-animarum.net

1069. HEILIG VERBOND MET GODS ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige engelen van God,
Mag ik met U een verbond sluiten.
Ik wil mijn gebeden voor de wereld en voor de zielen met Uw gebeden verenigen, opdat de grondvesting van Gods Rijk op aarde bespoedigd moge worden.
Opdat ik het effect van Uw Werken op aarde zou kunnen vermeerderen, smeek ik U:
Open mijn hart voor de instroming van Gods Licht, opdat ik Zijn Waarheid moge zien zoals U haar ziet.
Bekom mij het vermogen om te beminnen met Uw volmaakte Hemelse Liefde.
Draag mij doorheen de vlammen der wereldse beproevingen, opdat ik moge volharden op de moeilijke weg naar de heiligheid.
Wees mijn schild en mijn stille wegwijzers op de reis van mijn aardse leven, opdat in mij Uw gesteldheden gewekt mogen worden en de duisternis in mij nooit het Licht van het Leven in Christus moge doven.
Wil voor mij bidden tot Maria, Uw Koningin en mijn Hemelse Meesteres, opdat Zij op Uw voorspraak voor mij de wegen van Gods Genade moge ontsluiten.


www.maria-domina-animarum.net

1070. GEBED VAN ZELFGAVE AAN JEZUS NA DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

O mijn Jezus,
U kent de chaos die in mij heerst.
U kent de oorlog die in mij woedt.
U kent de stormen die in mij razen.
Maar U kent ook mijn verlangen naar de eindoverwinning van het Goddelijk Licht in mij.
Kom toch binnen in mijn hart, en schenk mij klaarheid, Vrede en rust, opdat ik vruchten moge dragen voor Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1071. AVONDGEBED TOT MARIA, GEZEGENDE MORGENSTER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de nacht,
In dit avondlijk uur nodig ik U uit in mijn hart, dat vandaag heeft geleden onder de beproevingen en invloeden van het aardse leven.
Ik geef U alles wat op mij is afgekomen.
Ik geef U alles wat in mij is omgegaan, mijn meest verborgen gesteldheden, gedachten, gevoelens en verlangens.
Ik geef U alles wat van mij is uitgegaan, al mijn werken en woorden, mijn onvolkomenheden, en de uitwerkingen van mijn fouten en nalatigheden voor mijn eigen ziel en voor andere zielen.
Wil dit alles zuiveren van alle duisternis, en het in de oneindige macht van Uw Liefde veranderen in Licht.
O gezegende Morgenster, Voorbode van de Dageraad van Gods dag die nooit eindigen zal, wil zodanig bezit van mij nemen dat ik Uw volmaakte vruchtbaarheid moge erven, want U draagt de Zon Die Jezus Christus heet, en het Leven brengend water der Genade.
Daarom kom ik nu de voorbije dag begraven in de bodem van Uw Onbevlekt Hart, opdat uit al mijn duisternis de morgenster van de Hoop moge verrijzen.


www.maria-domina-animarum.net

1072. OCHTENDGEBED TOT MARIA, BESCHERMSTER VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Dageraad van Gods Licht op mijn levensweg,
Vervuld van Hoop begroet ik deze dag, die God mij geeft als nieuw zaad van heiliging.
O mooiste der bloemen, ik smeek U:
Wil mij vandaag beschermen tegen alle invloeden der wereld en alles wat mijn ziel kan schaden.
Wil vandaag de nieuwe genadeschatten bewaken, die God mij wil geven.
Wil mij vandaag vrijwaren voor elke zonde, voor elke ondeugd, voor elke beslissing waardoor ik de uitwerkingen van Gods Plan kan tegenwerken.
Wees de Bewaakster van de deur van mijn hart, opdat ik Gods Liefde in mij kan opnemen, en zelf een zonnestraal voor de hele Schepping moge zijn.
Ik vertrouw U mijn ziel toe, opdat zij in U geborgen moge zijn, want alles wat U volkomen toebehoort, baart volmaakte vruchten voor Gods Rijk en is in elk uur klaar om naar zijn Schepper terug te keren voor een leven in de Eeuwige Lente van het Rijk der Hemelen.


www.maria-domina-animarum.net

1073. BELIJDENIS VAN BEROUW TOT JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Eeuwige Hogepriester,
Ik kom tot U met een hart dat bloedt door de verwondingen die elk gebrek aan Liefde mijn ziel heeft toegebracht.
Ik betreur zozeer elke handeling waardoor ik Uw Liefde heb beschaamd, want ik heb zo vaak de Schepping benadeeld en mijn Verlossing en heiliging bemoeilijkt.
O schenk mij toch het Vuur van de diepste Liefde, die de ware heiligheid in de ziel laat bloeien en mij ertoe zal brengen, de zonde en ondeugd te verafschuwen.
Wil in mij de gesteldheden van Maria wekken, Die al Haar medeschepselen totaal en vlekkeloos heeft liefgehad, en wil mij wegen tonen langs dewelke ik mijn herhaald gebrek aan Liefde jegens U kan goedmaken.
Reeds doorboren mijn onvolkomenheid en mijn gebrek aan Liefde mijn hart. Laat nu de Ware Liefde en het verlangen naar de volmaaktheid mijn hart doorboren.


www.maria-domina-animarum.net

1074. TOEWIJDING AAN DE MOEDER VAN SMARTEN VOOR DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van Smarten,
Mijn hart is verscheurd door mijn zondigheid en al mijn fouten en nalatigheden.
Mijn hart bloedt bij de aanblik van Uw lijden om de talloze dwalingen van Uw kinderen.
Ik geef U mijn hart in diepe rouwmoedigheid, opdat het vervuld moge worden van Uw volmaakte Liefde, die elke bekoring en elke zwakheid in de ziel overwint.
Ik geef U mijn berouw. Moge het in Uw Hart omgezet worden tot grondstof voor het herstel van mijn gewonde ziel.
Mogen mijn tranen mijn ziel reinigen.
Wil ook Uw eigen Tranen in mijn ziel storten, opdat haar bodem vruchtbaarder moge worden voor werken, gevoelens, gedachten en woorden die een bloemtapijt van volkomen Liefde in de zielen zaaien.
Neem mij restloos op in Uw Hart, o tedere Moeder, opdat mijn zelfofferande het Kruis van Jezus moge verlichten, en Uw eigen heiligheid mijn hele verdere leven richting moge geven.


www.maria-domina-animarum.net

1075. SMEEKGEBED OM BEZIELING VOOR DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest,
Beziel mij, bestraal mijn hart met het Licht van Gods Waarheid en Wijsheid.
Laat mij mijn zonden herkennen, opdat ik hen moge afwerpen in het Vuur van Gods Barmhartigheid, en laat mijn hart ontvlammen aan het Vuur van het ware verlangen om mij af te keren van alles wat God of Zijn Schepping pijn berokkent.
Want uit Gods Liefde ben ik geboren, en in het Vuur van deze Liefde wil ik sterven.


www.maria-domina-animarum.net

1076. SMEEKGEBED TOT MARIA
OM VRIJWARING VAN DE ZUIVERHEID VAN ONZE KINDEREN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allerheiligste Bloem der Hemelen, Die vanaf Uw geboorte van God de macht over alle duisternis hebt gekregen,
In naam van alle ouders der wereld wijd ik onze kinderen toe aan Uw vlekkeloos zuiver Hart.
Wil hen beschermen tegen elke poging van het kwaad om hen te bekoren of te verleiden tot enige onreinheid.
Wil hen bekleden met Uw eigen Wil om de zuiverheid te bewaren waarmee God elke ziel in de wereld zendt.
Wil hun hart vervullen met de Ware Liefde, en hen voeden met Uw eigen verlangen naar een leven in volle deugdzaamheid.
Wil hun hart ontsluiten voor de Wijsheid en voor alle richtlijnen en raadgevingen voor een gedrag en een leven naar Gods Hart.
Wil hun hart en geest vrijwaren van elke vergiftigende invloed door de media en door alle misleidingen en dwalingen der wereld.
Geef dat zij hun lichamelijke waardigheid ongeschonden mogen bewaren.
Wil hen bewaren voor elke verslaving aan gedragingen en stoffen die hun gezondheid in lichaam en geest bedreigen en die hun ziel overleveren aan de werken der duisternis.
Allerzuiverste Moeder van God, ik leg alle kinderen der wereld in Uw Moederschoot, opdat U volmaakt in hen kunt heersen, en U hen kunt ontrukken aan de verwoestende werken der duivelen, en zij hun leefwereld mogen zien vanuit Uw ogen, die doorheen alle duisternis nooit iets anders hebben gezien dan het Licht, de macht en de eindoverwinning van God over alle dwalingen en alle gevaren op de levensweg.


www.maria-domina-animarum.net

1077. SMEEKGEBED TOT JEZUS OM DE VOLHEID DER VERLOSSING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Goddelijke Verlosser der zielen,
Door de allermachtigste bemiddeling van Maria, Uw volmaakt heilige Moeder, smeek ik U:
Wil mijn hart verlossen van alles wat mij beklemt en van alle gevoelens die mijn zuiverheid bedreigen, opdat het moge openbloeien als een bloem aan de voet van het Kruis.
Wil mijn geest verlossen van de sporen van alle zintuiglijke indrukken die hem beladen en in verwarring brengen, en van alle ziekmakende herinneringen, opdat hij louter moge openstaan voor het begrijpen van de volheid van Gods enige Waarheid.
Wil mij verlossen van elke neiging tot zonde of ondeugd en van elk gebrek aan Ware Liefde. Laat toch mijn ziel de vruchten eten van Uw Verlossend Lijden, opdat alle wortels die haar vasthouden in de bodem van wereldse gewoonten en gesteldheden, restloos mogen afsterven.
O Jezus, open mij voor de totale, onverdeelde heerschappij van Maria in mij, want Zij is Uw Geschenk van Golgotha. Moge Zij mij volkomen openen voor de volheid der Verlossing, opdat mijn leven een verheerlijking van Uw Kruisdood moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1078. GEBED TOT MARIA VOOR EEN VRUCHTBARE DAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik kom tot U met het geschenk van mijn bevlekte armzaligheid aan Uw onbevlekte rijkdom, opdat ik mij vandaag moge verheugen in de Hemelse vruchten van Uw Liefde in mij.
Mag ik vandaag al mijn innerlijke gesteldheden en alles wat van mij uitgaat door mijn handelingen en door alle woorden die ik spreek, putten uit de bodem van Uw Hart, waar de Bron van het Goddelijk Leven zo overvloedig stroomt.
Moge Uw heerschappij in mijn hart zo totaal zijn, dat ik de ware Vrede van Christus moge ervaren, die alle werken vruchtbaar maakt en alle bekoring overwint.
Wil mijn ziel bekleden met een gordijn van Hemels Licht, opdat niets wat op mij afkomt, mij enige schade kan berokkenen, en in mij geen duisternis geboren kan worden.
Wil mijn zielentempel reinigen van alles wat hem van binnenuit bevuilt en hem onvruchtbaar maakt voor het zaad van Gods Werken, opdat ik vandaag moge bijdragen tot de voltooiing van het Goddelijk Plan van Heil voor alle zielen, en ik een steen moge zijn in de fundering van Gods Rijk op aarde.
Wil vandaag totaal in mij leven, mijn Hemelse Meesteres, opdat al mijn doen en laten het Goddelijk Zegel mogen dragen, want alles wat U door mij heen doet en zegt, geldt voor God alsof Hijzelf het heeft gedaan en gezegd, en wordt bekleed met de vruchtbaarheid van het Goddelijk Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1079. GEBED TOT MARIA OM BEWAKING VOOR DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Nacht,
Mag ik deze nacht rusten in het bed van Uw Moederhart, de plaats waarin een bron van Hemelse geborgenheid is ontsloten, die zal vloeien tot het einde der tijden.
Wees de Waaklamp van mijn ziel, opdat de duisternis mij niet kan raken.
Wil mij toedekken met het deken van Uw macht en mij wiegen op de golven van Uw Liefde, opdat deze nacht mij moge sterken voor de beproevingen van de dag, die morgen nieuwe schatten van God in mijn ziel zullen begraven.


www.maria-domina-animarum.net

Toewijding is een heel belangrijke zaak. Het is een heilig verbond dat door de ziel wordt aangegaan met God, over het algemeen via Maria. Toewijding die daadwerkelijk beleefd wordt, heeft een heel grote waarde voor de ziel. In onderstaand gebed wijdt de ziel haar stervensuur aan Maria toe. De betekenis van deze toewijding is zo groot, dat de ziel de diepgang ervan nauwelijks kan bevatten. Het uur van onze dood kennen wij niet. Het is daarom belangrijk dat U deze toewijding verricht zodra dit gebed op Uw levensweg komt. Het kan een groot verschil maken in het uur waarin Uw aardse leven ten einde loopt, want wanneer U deze toewijding ooit met Vuur aan Maria hebt aangeboden, en U houdt in het hart vol vertrouwen vast aan de uitwerkingen ervan, zult U in dat uur, dat zo mogelijk het belangrijkste is van Uw hele leven, een explosie van Maria’s oneindige macht ervaren.

1080. TOEWIJDING VAN MIJN STERVENSUUR AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Omdat de ziel dag noch uur van haar overgang naar God kent, geef ik U vandaag het uur van mijn dood. Wil in dat uur volmaakt in mij leven en heersen, opdat mijn ziel mijn levenseinde moge beleven in een volkomen innerlijke Vrede en rust.
Wil mij in dat uur het volmaakt Geloof en vertrouwen bekomen, opdat ik mij totaal kan openen voor een vreugdevolle ontmoeting met mijn Schepper.
Wil mij in dat uur bevrijden van alle angst en twijfel, opdat ik Gods Barmhartigheid moge prijzen zoals nooit voorheen.
Wil mij in dat uur bevruchten met het Vuur van de Ware Liefde, opdat nog vele sporen van zonden en tekortkomingen in mij verbrand mogen worden en mijn ziel gezuiverd en gerechtvaardigd vóór Gods Troon moge verschijnen.
Wil mij in dat uur ontsteken aan het Vuur van het verlangen naar totale, restloze vergevingsgezindheid en verzoening jegens de zielen die mij het leven op aarde soms moeilijk hebben gemaakt.
Wil mij in dat uur Uw eigen Hart lenen, opdat de hartenklop van de ware heiligheid mijn hele wezen moge bevloeien met het ware Goddelijk Leven, dat spoedig mijn aardse leven zal vervangen.
Wil mij in dat uur de genade van een volledige Biecht en een volmaakt berouw bekomen, opdat de bries van mijn laatste woorden de Hemelpoort voor mij moge openen.
Wees mijn Schild van Licht boven de einder van mijn levensweg, opdat de duisternis in mij niet het laatste woord moge hebben, en mijn dood waarlijk de dageraad van mijn Eeuwige Lente moge zijn.
Laat toch in mijn hart de avondzon stralen, opdat ik voortaan slechts moge leven met de blik op de gouden Poort binnen dewelke de wedergeboorte voor de eeuwigheid op mij wacht.


www.maria-domina-animarum.net

1081. GEBED VOOR EEN NIEUWE LENTE IN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In mijn ziel heerst winter. Wil toch boven mijn levensweg de zon van de Ware Liefde doen opgaan, opdat mijn ziel de vruchtbaarheid en de verrukkingen van de nieuwe lente moge ervaren.
Hoe hard is toch de bodem van mijn ziel, die Gods warmte heeft ingeruild voor de koude van de zonde.
Hoe verleidelijk was de schoonheid van de sneeuw der misleidingen, doch het winters deken sluit mijn bodem af van het Licht der Wijsheid, en belet de bloemen van de deugd om in mij op te schieten.
Hoezeer woeden in mij de stormen der beproevingen en de winden van mijn hartstochten, die zovele van mijn vruchten voortijdig van de boom van mijn ziel hebben gerukt.
Hoe dicht zijn de nevelen om mij heen, want in mij heeft niet de zuivere Liefde gebrand, doch de koorts van mijn bekoringen, en ik heb God meer rook dan vuur gegeven.
Kom toch mijn bodem verwarmen, o Koningin van al het geschapene, want onder Uw voeten ontdooit ook het hardste gemoed.
Roep de stralen van de nieuwe lentezon over mij af, de Geest Gods Die het Ware Leven brengt.
Zie, reeds opent zich mijn hart voor het zaad van Uw Liefde, dat zoekt naar het voedsel van mijn verlangen naar God.
Leid toch over mijn land de zoete bries van de Heilige Geest, opdat mijn ziel haar nieuwe vruchtbaarheid aan U moge offeren als de onverwelkbare bloesem van haar wederopstanding voor Gods Rijk.

♥ ♥ ♥

De nieuwe lente is symbool voor een nieuwe vruchtbaarheid, schoonheid en verrukkingen in een natuur die voordien dood werd gewaand. Ook in een ziel kan het in bepaalde perioden lijken of alle leven is weggevloeid, en geen rijpe vruchten meer worden voortgebracht omdat de bodem van het gevoelsleven hard en koud lijkt te zijn geworden. De ziel mag nooit vergeten dat onder de oppervlakte het leven verder gaat, wachtend op een toename van de kracht van de zon in het eigen hart om opnieuw kleur, geur en warmte in het leven te vinden. Maria wordt de "Oorzaak van onze blijheid" genoemd, de "Belofte van een nieuwe lente", omdat Zij in Zich alles verenigt wat God de zielen wil laten toekomen opdat hun verkilde en stervende ondergrond opnieuw tot leven moge worden gewekt. Maria’s voorbeeld toont ons ook waarom Zij al deze beloften in Zich draagt: Zij is de Draagster van de volmaakte, vlekkeloze Liefde, het onwankelbaar vertrouwen in Gods Voorzienigheid, en de heiligste Hoop. Zij weet dat Gods Licht het laatste woord heeft, en wil elke ziel van deze kennis doordringen, opdat zij de Ware Vrede en innerlijke rust moge vinden, die haar tot ware bloei en Geluk zal brengen.


www.maria-domina-animarum.net

1082. UITNODIGING VAN MARIA IN DE TEMPEL VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, verheven Tempel van de hoogste lofprijzing.
Zie hoezeer de tempel van mijn ziel lijdt onder de koude en de duisternis der wereld.
Hoe zwaar valt het mij, de roeping te volbrengen die God mij heeft toevertrouwd, want Hij heeft mijn tempel gebouwd om voor de hele Schepping een oord van Licht en warmte te zijn.
Hoezeer verlangt mijn zielentempel naar U, Die elk bouwwerk van God vervult met de warmte van de Ware Liefde, het Licht van de Ware Hoop en de Vrede van het Ware Geloof.
O Koningin van de volmaakte Liefde, wil tussen mijn muren verschijnen, opdat de golven der Hemelse Liefde en Vrede mij mogen bevrijden, verlossen en zuiveren van alles wat mijn bloei belemmert.
De winden der wereld heb ik binnen mijn muren gekoesterd, en zij hebben in mijn hart stormen gebaard.
Verwarm mij in de mantel van Uw tederheid, opdat ik ook binnen mijn muren de zon van Gods Liefde moge voelen.
Laat de schittering van Uw onbevlekte heiliging mijn tempel verlichten, opdat ik mijn duistere zijden moge zien, en hen onder Uw heerschappij moge helpen genezen.
Kom toch, o Wonder van Heerlijkheid, opdat ik opnieuw moge ervaren dat mijn levensweg God niet onverschillig laat, want U draagt de gouden sleutel tot de poort der Hemelen.

♥ ♥ ♥

De ziel kan vergeleken worden met een tempel: Zij is door God gemaakt als een heiligdom op zich, dat een kiem van heiligheid bevat. Deze kiem van heiligheid bevat als het ware het stuurmechanisme voor de ziel: de code voor een heilig gedrag in overeenstemming met Gods Wet. In de mate waarin deze code wordt gevolgd, verricht de ziel heilige werken en gelijkt zij méér op God. De zielentempel kan worden gezien als het geheel van alle vermogens die de ziel ontwikkelt in haar intieme leven met God en Zijn Schepping, en als de verzameling van alle innerlijke gesteldheden die in de ziel leven, en de effecten van al haar handelingen en woorden. Elke ziel lijdt onder het litteken van de erfzonde, en heeft daarom een Hemelse wegwijzer nodig. Daartoe heeft God Maria aan de zielen gegeven als Meesteres, Die de ziel op volmaakte wijze kan leiden in haar groei naar God toe. Zodra de ziel jegens Maria belijdt dat zij bereid is om zich van zichzelf en haar eigen verlangens te ontledigen, laat zij als het ware Maria de troon bestijgen, en wordt zij tot 'Rijk van Maria'. Vanaf die troon zal de Hemelse Koningin Gods Wet in het leven van de ziel afkondigen, die het Ware Geluk in haar zal grondvesten, in de mate van haar volgzaamheid en bewuste medewerking.


www.maria-domina-animarum.net

1083. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR DE WERELDGESCHIEDENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Dageraad van de Ware Hoop,
Sedert de erfzonde heeft de mens de heiligende uitwerkingen van de zon uit Gods Hart laten ontsporen.
In de zielen, die waren geschapen als bomen van Goddelijk Leven, verwelkt blad na blad, en slechts weinige vruchten bereiken nog de rijpheid van het ware Hemelse voedsel voor Gods Werken.
Omdat alle Werken van Gods Gerechtigheid en Barmhartigheid, van Zijn Liefde en Wijsheid, tijdloos zijn, zijn hun uitwerkingen als golven die alle eeuwen bevloeien met water van Goddelijk Leven.
Daarom, o Meesteres van alle zielen en Brug tussen Hemel en aarde, leg ik de geschiedenis van de hele mensheid van alle eeuwen vóór Uw voeten neer, en smeek ik U:
Begraaf in Uw Onbevlekt Hart alle gebiechte en niet gebiechte zonden die mensenzielen doorheen alle eeuwen jegens God en Zijn schepselen hebben bedreven.
Begraaf in Uw Onbevlekt Hart elke uiting van haat, zelfzucht, wraakzucht, onverzoenlijkheid, onvrede, en van elke vorm van lichamelijk en geestelijk lijden dat zielen doorheen alle eeuwen elkaar hebben aangedaan.
Begraaf in Uw Onbevlekt Hart elke toegeving van zielen van alle tijden aan bekoringen en misleidingen, onder welke vorm dan ook.
Begraaf in Uw Onbevlekt Hart alle oorlogen van alle tijden, en alle onrecht en ellende die eruit zijn voortgevloeid.
Begraaf in Uw Onbevlekt Hart elke uiting van verzet van zielen doorheen alle eeuwen tegen de tekenen van Gods Licht.
Ik vertrouw U toe: al het bloed dat ooit door mensenzielen is vergoten, en elke handeling en elk woord waardoor mensenzielen in alle eeuwen zichzelf of anderen van Gods Wet, Zijn Plannen en Werken hebben weggeleid, en aldus Gods Rijk hebben uitgeleverd aan de verwoestingswerken der duisternis.
O Maria, vlekkeloze Koningin van Hemel en aarde, ik wijd U alle mensenzielen van alle tijden, alle levenswegen en elke afwijking van Gods Wet in alle eeuwen toe, en smeek U om de aanwending van de oneindige macht van Uw vergoedende Liefde. Wil dit alles onderdompelen in het Verlossend Bloed van Jezus Christus en in Uw medeverlossende Tranen, opdat de satan nu nog beroofd moge worden van de onoverzienbare vruchten die hij in de zielentuinen van alle eeuwen heeft geoogst, en de effecten van zijn werken van duisternis nu nog teniet gedaan worden in de almacht van de Goddelijke Liefde en het Goddelijk Licht.
Voor de verhoring van deze smeking, en tot eerherstel voor de ontelbare zonden der wereld in alle eeuwen, geef ik U mijn hele wezen en mijn hele leven in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding.
1 x Onze Vader, 1 x Weesgegroet, 1 x Eer aan de Vader...


www.maria-domina-animarum.net

1084. NOODGEBED VAN EEN GEKWELDE ZIEL TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn tedere Moeder en Meesteres van mijn ziel,
Geen ziel buiten U bezit de macht en de Liefde om Gods Licht opnieuw voor mij te ontsluiten. Ik geef mij nu voorgoed aan U, opdat U mij uit mijn duisternis kunt bevrijden.
Ik geef U mijn hele leven en alle leed dat ik heb geleden, en dat mijn hart dreigt te verslinden.
Ik smeek U, U Die de Zon van Christus ter wereld hebt gebracht, laat toch de zon opnieuw opgaan in mijn hart.
Ik leg al mijn vertrouwen vóór Uw voeten neer.
Beziel al mijn contacten en relaties met Uw volmaakte Liefde, en zuiver mij van alle duisternis in mijn gedachten en gevoelens.
Wil mij totale vergeving, reiniging en wedergeboorte bekomen, opdat ik Uw macht moge prijzen door een leven in de zuiverste dienst aan U.
Op U is al mijn Hoop gevestigd, want U bent Gods Geneesmiddel voor bloedende harten. Ik weet nu, dat geen winter in het gemoed stand houdt nadat de ziel tot U heeft geroepen, want U bent de Belofte van de nieuwe lente.
Wil U nu verheffen van Uw troon, opdat al mijn twijfels, mijn angsten en mijn uitzichtloosheid mogen vluchten in de aanblik van Uw macht en Uw Glorie, want aan Uw voeten blijft niets in leven wat niet van God is uitgegaan.

♥ ♥ ♥

Een gekwelde ziel is een ziel die nog het meest nood heeft aan duidelijke tekenen van Gods Licht, doch op grond van haar innerlijke gesteldheid juist weinig ontvankelijk is voor deze tekenen. Zij moet in zich een soms onoverbrugbaar lijkende kloof overwinnen. Om de bevrijdende sprong met succes te maken, is het belangrijk dat zij zich werkelijk de inspanning getroost om haar hart totaal te richten op iets wat haar bemoedigt, wat in haar een aangename herinnering wakker roept. God heeft in de harten een wonderbaar systeem voorzien, dat de ziel in staat stelt om – diep in zich – onvermoede reserves te vinden, die haar de kracht kunnen schenken om de duistere wolken te verdrijven en opnieuw het Licht te zien. Elke ziel draagt in zich hier of daar een dergelijke krachtbron. Dit is een wonder van Gods Voorzienigheid, die reeds het geneesmiddel inbouwt vóór de ziekte komt.


www.maria-domina-animarum.net

1085. GEBED TOT DE MOEDER VAN HET LICHT OM BESCHERMING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoogverheven Koningin van het Paradijs, uit Wie het Licht der wereld is geboren en in Wie de duisternis nooit enig spoor heeft nagelaten,
Uw Hart is voor de eeuwigheid Gods Schatkamer van heiligheid.
Jezus heeft ons vanaf het Kruis der Verlossing aan elkaar toevertrouwd voor de verwezenlijking van Gods Verbond van Licht.
Daarom smeek ik U in totale overgave aan Uw leiding:
Wees mijn Brug van Licht naar Gods Hart, opdat ik niet moge dwalen op de weg naar mijn Eeuwige Bestemming.
Wil de akker van mijn ziel vrijwaren van alle onkruid, opdat het zaad van de Heilige Geest de volheid van Gods Licht moge drinken.
Verlicht door Uw heerschappij in mij de tempel van mijn ziel, opdat mijn zelfofferande aan Gods Heilsplan vrij moge worden van duisternis en onkruid, ik slechts Uw Werken moge doen, en slechts Uw woorden moge spreken.
Wil waken over alle wegen die ik ga, opdat zij mogen baden in het Licht van Uw Glorie en Uw volheid van genade, want mijn ogen herkennen niet steeds tijdig de bedreigingen van mijn ziel.
Wees het sturend Licht van al mijn verlangens en gedachten, opdat geen duisternis meer uit mijn hart over de Schepping moge uitstromen.
Bescherm mij, o Schild van heiligheid, opdat mijn levensweg mij moge leiden naar de Bron van alle Leven in het Rijk van Gods Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1086. DAGELIJKS SMEEKGEBED TOT MARIA, KONINGIN DER ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

O verheven Koningin van het Hemels Hof,
Ik belijd voor U mijn zwakheid en mijn verleidbaarheid.
Ik smeek U om de ondersteuning van al mijn werken, woorden en bestrevingen door engelen, de dragers van het Goddelijk Licht.
Mogen zij vandaag de weg verlichten die ik voor God en voor U zal gaan.
Mogen zij mijn handen geleiden, opdat ik Gods zegeningen moge overbrengen op elk schepsel dat mijn pad kruist.
Mogen zij mijn mond bewaken, opdat al mijn woorden Gods Licht mogen verspreiden.
Mogen zij mijn hart bezielen met hun volmaakt heilige Liefde, opdat ik alle duisternis in mij en om mij heen moge weerstaan.
Machtige Koningin van het Hemels Hof, maak mij tot een engel van Liefde en zuiverheid, opdat ik vandaag geen schaduwen tussen Gods Licht en Zijn Schepping zou werpen. Mogen Gods engelen het zaad van het Eeuwig Rijk in mij tot bloei brengen.


www.maria-domina-animarum.net

1087. SMEKING TOT MARIA, MEESTERES VAN DE VOORZIENIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, door God voorzien als Gids op mijn aardse reis,
U kent alle wegen die het leven uitspreidt, het onheil dat zij verbergen, en de blindheid der zielen voor het smalle pad der heiliging.
Daarom vertrouw ik U mijn levensweg toe, en smeek ik U om de opening van mijn hart voor de richting die God mij op elk kruispunt van het leven aanwijst.
Beziel en geleid mijn geest, opdat ik de tekenen van Gods leiding op mijn levensweg moge zien en begrijpen.
Wil al mijn wegen gaan vóór ikzelf hen ga, opdat zij door de sporen van Uw heilige voeten getekend mogen zijn.
Bevrucht mij met de bewegingen van Uw Hart, opdat al mijn verlangens slechts gevoed worden uit de Bron van Gods Wil.
Leer mij voelen wat God van mij verwacht, elk ogenblik van de dag en de nacht, opdat mijn wegen vruchtbaar mogen zijn voor Gods Rijk.
Mag ik delen in Uw volkomen aanvaarding van Gods Beschikkingen op mijn levensweg, opdat ik de vergankelijkheid van mijn eigen verlangens van harte moge inruilen voor de dienst aan Gods Werken, die mij de ware en blijvende Vrede zal brengen.
O Hemelse Moeder, ik geef mij over aan het Licht van Gods Wijsheid. Beheers al mijn verlangens, want vele rozen voor het oog worden tot doornen voor de ziel.
U kent Gods verwachtingen jegens mij. U hebt de macht om bruggen van Heil te bouwen voor mijn wankele ziel. Verlicht nu mijn pad, opdat ik moge zien dat alle uitingen van mijn lot Gods geschenken zijn voor mijn Eeuwig Geluk wanneer mijn levensweg zijn laatste horizont zal hebben bereikt.

♥ ♥ ♥
De Goddelijke Voorzienigheid is een wonderbare uiting van Gods Wil om Zijn schepselen te begeleiden om op een optimale wijze hun levensweg te voltooien en aldus een leven te leiden dat de grootst mogelijke vruchtbaarheid binnen Gods Plannen en Werken waarborgt. De titel van Maria als 'Meesteres van de Voorzienigheid' kan voor verwarring zorgen. Een Meesteres is een vrouwelijke ziel die macht heeft, die heerst, die gediend en gehoorzaamd moet worden. De Goddelijke Voorzienigheid is door God onder Maria’s macht gesteld wat de concrete uitwerkingen ervan naar de schepselen toe betreft, door Haar vast verworven positie als Middelares der Genaden en als Meesteres van alle zielen. Maria heeft van God de vrijheid gekregen, de genaden vrij over de zielen te verdelen en aldus de levensweg van zielen mede richting te geven. Door Maria’s werking in de verdeling der genaden en in de innerlijke omvorming van zielen, kan Zij de Werken van Gods Voorzienigheid beslissend beïnvloeden. De mate waarin dit gebeurt, wordt mede bepaald door de graad van toewijding van een ziel aan Maria.


www.maria-domina-animarum.net

MARIA’S NIEUWJAARSGESCHENK AAN DE ZIELEN

Onderstaand gebed werd door Maria ingegeven op de ochtend van 31 december 2008. Na optekening van het gebed sprak Maria:

"Dit is Mijn nieuwjaarsgeschenk aan de zielen".

Tevens herinnert Zij aan de woorden die Zij op de ochtend van 1 januari 2008 reeds had gesproken:

"Ik noem dit jaar het jaar van het Licht. God wil geen vuurwerk in de lucht, Hij wil vuurwerk in de zielen. Ik ben gezonden om het aan te steken. De vreugde zal groot zijn voor hen die Mij hun terrein ter beschikking stellen. Zij zullen zichzelf in een volkomen nieuw Licht zien. Ik heb het Goddelijk Vuurwerk gebaard in een donkere grot. Ik zal het vuurwerk van de zelfontdekking baren in elke zielengrot die Mijn voetstappen verwelkomt".

1088. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR TOTALE INNERLIJKE OMVORMING

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, machtige Koningin van Gods Schepping,
Door Gods Geest aangespoord, wil ik vandaag met U het heilig verbond van totale en eeuwigdurende toewijding aan U sluiten.
Ik spreid mijn hele wezen voor U uit als een akker, en smeek U:
Wil de ondergrond van mijn verleden volkomen uitzuiveren van de stenen van mijn onvermogen en mijn zwakheden, van de glasscherven van mijn pijnlijke herinneringen, en van het gif van alle verbittering over de verwondingen die vanaf mijn jeugd mijn hart zijn toegebracht.
Wil mijn ondergrond omploegen tot verhoging van mijn vruchtbaarheid voor Gods Rijk, en opdat alle elementen van mijn hele wezen het Licht van Gods zon mogen begroeten, want uit mij lijkt het Leven weggevloeid.
Wil mijn bodem inzaaien met het zaad van de hoogste heiligheid van Uw eigen ziel.
Wil mijn akker bevloeien met het water van het Goddelijk Leven, opdat ik totaal gereinigd moge worden, en ik moge delen in Uw oneindige kracht tegen alle beproevingen, ontmoedigingen en bekoringen.
Wil de lucht boven mijn akker beheersen, opdat ik bevrijd moge worden van alle innerlijke spanningen en stormen, en ik Uw ware Vrede van hart en Uw ware rust in de geest moge erven.
Wil de bloei van het zaad in mijn akker begeleiden met het Licht van de Ware Hoop.
Wil mijn bodem zuiveren van het ongedierte van twijfel en angst, opdat het heilig zaad niet onvruchtbaar gemaakt worde.
Zie, o Maria, ik kies definitief voor U als de Meesteres van mijn hele wezen, van mijn verleden, heden en toekomst.
Wil mij totaal omvormen naar Gods beeld en gelijkenis, opdat al mijn doen en laten, en elk woord uit mijn mond, Heil over de Schepping moge brengen, en mijn akker moge bloeien tot getuigenis van de Eeuwige Lente.
O laat mij elke dag drinken uit de Bron van Uw vlekkeloze heiligheid, opdat ik vruchten van Hemelse kracht en onverwelkbaar Geluk moge oogsten.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed kan op elk ogenblik worden verricht, doch Maria adviseert:

 • het 33 dagen opeenvolgend te verrichten
 • Haar gedurende die periode speciale offers en/of akten van boetedoening te geven
 • tijdens die periode ten minste één maal een grondige sacramentele Biecht te spreken

1089. TOEWIJDING VAN MIJN LEVENSWEG AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God voorziet de levensweg van elke ziel als een uiting van Zijn volmaakte Liefde en Wijsheid. De ziel verontreinigt deze weg naarmate haar voeten over hem voortschrijden. Daarom smeek ik U:
Wil U nu mijn levensweg in mijn plaats opnieuw gaan, vanaf het uur van mijn geboorte tot nu, opdat Uw allerheiligste voeten de uitwerkingen van alle verontreinigingen teniet kunnen doen, en alle sporen van duisternis die mijn leven op deze weg heeft achtergelaten, zouden kunnen uitwissen.
Wil de ongunstige uitwerkingen teniet doen van al mijn doen en laten, gedachten, gevoelens, woorden, verlangens en bestrevingen waardoor ik ben afgeweken van Gods Wet, Zijn Plannen en Werken niet heb bevorderd of deze zelfs heb tegengewerkt, en daardoor ook de vruchtbaarheid van mijn eigen levensweg heb verminderd.
Aanschouw het onkruid op mijn levensweg. Wil het nu nog ontwortelen in de oneindige macht van Uw Voorspraak, en mijn weg bestrooien met de bloemen van Uw volmaakte deugdzaamheid.
Aanschouw de woestijngrond van mijn dagen van dorheid in hart en ziel. Wil hem nu nog besproeien met het water van Goddelijk Leven uit Uw Hart.
Aanschouw het drijfzand van al mijn overtredingen op Gods Wet. Wil het nu nog maken tot vruchtbare grond door mij innerlijk volkomen te herscheppen naar Uw beeld.
Mogen al mijn lijden en beproevingen van deze dag, en al mijn berouw, vergoeding brengen voor al mijn overtredingen.
Wil op grond van deze toewijding nu nog Liefde en Licht brengen waar in mijn leven duisternis is geweest, opdat mijn hart en geest bevrijding mogen vinden uit de ketenen van mijn verleden.
Moge mijn verdere weg doorheen Uw Hart lopen, opdat hij alle duisternis moge beschamen.


www.maria-domina-animarum.net

1090. GEBED TOT MARIA OM DRIE HARTENROZEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allermooiste Bloem van het Paradijs, Koningin van de rozen, ik bied U de armzalige tuin van mijn hart aan.
Wil hem bewerken met de zachte ploeg der beproevingen, opdat zijn ondergrond uitgezuiverd en verlucht moge worden.
Wil de zon van de Wijsheid over hem laten opgaan.
Wil hem besproeien met het water uit Uw Hart als een doopsel in de Jordaan van het Goddelijk Leven.
Wil in mijn hart drie rozen planten:
De roos van de Hemelse Liefde, die het onkruid van al mijn zwakheden en ondeugden zal beheersen.
De roos van de onwankelbare Hoop, die het onkruid van alle ontmoediging en twijfel zal beheersen.
De roos van het Ware Geloof, die het onkruid van alle duisternis en dwaling zal beheersen.
Wil deze rozen volkomen tot bloei brengen, opdat mijn hart moge worden tot een vruchtbare lusttuin van de Allerheiligste Drievuldigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1091. SMEEKGEBED TOT JEZUS, GODDELIJKE BRON DER WONDEREN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Messias van God, heb medelijden met mijn zwakke ziel.
U Die noch de woestijn noch de vallei der doden hebt geschuwd, wil mij toch bezoeken in de duistere grot van mijn armzaligheid.
Bestrijk toch mijn blinde ogen, opdat ik alle wonderen van Gods Licht moge zien.
Open toch mijn dove oren, opdat ik het bezielend gefluister van de Heilige Geest moge horen.
Wil toch al mijn zonden en fouten vergeven, opdat ik moge genezen van de verlamming die mij verhindert om Gods wegen te gaan.
Wil toch uit mij elke onreine geest verdrijven, opdat ik niet langer werken van duisternis zou betrachten.
Wil mij toch genezen van mijn stomheid, opdat ik Gods Liefde moge verkondigen.
Spreek toch in mij Uw bevrijdend woord "Ik wil, word rein", opdat mijn ziel moge genezen van haar melaatsheid.
O spreek toch in mij Uw woord "Mijn Vrede zij met u", opdat ik moge genezen van de koorts en de onrust van de ziel die U door haar overtredingen heeft gekruisigd.
O Jezus, wil mij nu opwekken uit de dreigende dood van mijn ziel, opdat ik in andere stervenden het zaad van de Liefde moge uitstrooien als getuige van Gods Wonderwerken.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande toewijding is door Maria tevens bedoeld als middel tot bewustmaking van de pelgrim.

Het is belangrijk, te beseffen dat een bedevaart slechts haar bedoelde vruchtbaarheid kan krijgen indien zij wordt verricht met de enig juiste intentie in Gods ogen: deze, dat de eigen ziel en de zielen van al onze dierbaren EN van dezen met wie wij het soms moeilijk hebben, het ware Licht van God mogen ontvangen. De bedevaart wordt vaak beschouwd als een aanleiding om gunsten af te smeken voor het stoffelijk leven (gezondheid, materiële belangen, ontwikkelingen in het dagelijks leven). Het is goed, te begrijpen dat Gods Wet het zo beschikt, dat de ziel het meest begenadigd wordt wanneer zij:
1. de ware gunsten, deze voor het Zielenheil, nastreeft;
2. niet eerst en vooral wil krijgen, doch geven. Daarom is totale toewijding aan Maria de gouden weg naar de ware rijkdom van de ziel: Door totale toewijding geeft de ziel ALLES wat zij heeft – zichzelf en haar hele leven. De ziel die deze twee punten naleeft, opent hierdoor de Schatkamer van Gods Gaven.
De ziel die een bedevaart onderneemt met als voornaamste doel, iets van God te krijgen, zal uit de bedevaart zeer weinig vrucht en verdienste putten. Een bedevaart, zoals elke handeling in een mensenleven, moet in de eerste plaats beantwoorden aan de ware levensopdracht van elke ziel op aarde: werktuig van Gods Liefde te zijn en eerbetoon en lofprijzing aan God te geven.

1092. TOEWIJDING VAN DE PELGRIM AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Belofte van de nieuwe lente,
In de winter van mijn ziel heb ik Uw roepstem gehoord.
Nu reis ik naar U toe, om Uw eenzaam Hart te vervullen met mijn Liefde en mijn verlangen om bij U te zijn.
Aanschouw de armzaligheid van mijn ziel. Op deze weg naar U toe, o bloeiende Boomgaard van Hemelse verrukkingen, wil ik haar totaal ontledigen van alles wat haar belemmert om zich open te stellen voor de zon van Gods Liefde.
Laat Uw warmte mij tegemoet stralen, o geliefde Moeder, opdat ik mij moge openen voor de ware genezing van mijn diepste gesteldheden.
Zie, ik kom mijn ziel aan Uw voeten neerleggen, opdat U haar zou bezaaien met het zaad van het Goddelijk Leven, en haar zou bekleden met de dauw der genaden.
Ik geef U alles wat mij kwelt, al mijn zorgen, de verwondingen van mijn hart en de kwalen van mijn vergankelijk lichaam.
Bekom mij de ware bezieling van de Heilige Geest, opdat ik dit alles in dank kan aanvaarden, want slechts mijn aanvaarding, dankbaarheid en Liefde maken al mijn lijden tot een groot geschenk aan U wanneer ik spoedig Uw Hart begroet. In de Vuuroven van Uw Hart wordt al mijn U toegewijd lijden tot grondstof van genaden voor de mensheid, voor mijn dierbaren, en voor mijzelf.
Ik kom tot U om U mijzelf te geven, mijn hele levensweg, en mijn verlangen om U voortaan te dienen met elke ademtocht.
Moge mijn totale zelfofferande aan U het eeuwig Kruis van Christus verlichten en mijn ziel klaarmaken voor het geschenk dat U voor mij hebt bereid: dat ik naar huis terug mag keren als een wedergeboren ziel die in U het Ware Licht, de Ware Liefde en de ware zin van mijn leven heeft gevonden.
Ik smeek U, maak deze bedevaart voor mij tot een reis naar de diepten van mijn ziel, opdat ik mijzelf moge kennen, en U moge helpen, mij volkomen te genezen voor een nieuw leven in dienst van Gods Rijk op aarde.
Wek in mij de nieuwe lente, opdat ik moge weten waarvoor ik leef.


www.maria-domina-animarum.net

1093. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING UIT ONTMOEDIGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Regenboog van Hemelse Hoop,
Mijn hart is verpletterd onder beproevingen, de last van pijnlijke herinneringen, en de bewijzen van mijn zwakheid.
Door Uw Hart stromen de wateren van het Goddelijk Leven naar elke ziel die zich voor U ontledigt.
Daarom smeek ik U: Wil mijn hart genezen van alle verwarring in mijn gevoelens, en van mijn onvermogen om mij het Goddelijk Licht tot nut te maken.
Zie, mijn hart en alles wat erin omgaat, lever ik aan U uit als brandhout. Wil het laten verteren in het Vuur van de wedergeboorte uit U, opdat ik voor altijd een kind van Licht moge worden.
Werp in het Vuur mijn gevoelens van falen en onvermogen om het goede te doen.
Werp in het Vuur al mijn pijn over datgene wat ik zou willen zijn en doen, doch niet kan zijn en doen.
Werp in het Vuur al mijn ontmoediging over mijzelf en de moeilijkheden van het leven, want ik verlang ernaar, voor U een bloeiende tuin van leven en geestdrift te zijn.
Laat de zon uit Uw Hart doorheen mijn tranen stralen, opdat U Uzelf over mijn hart kunt uitspreiden als de Regenboog na de storm van mijn gemoed.
O Koningin van de Ware Hoop, in U is nieuw Leven voor de ziel die wegkwijnt in dorheid.
Wil mij oprichten en mij besproeien met Uzelf, opdat ik in Uw kracht een nieuw leven mag beginnen.


www.maria-domina-animarum.net

1094. SMEEKGEBED TOT JEZUS OM WARE GENEZING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Rabbi van Nazareth, Messias van God,
Wil mij aanraken met Uw Goddelijke hand, die het Ware Leven geeft.
Wil mijn hele wezen genezen van de melaatsheid van alle duisternis, onreinheid en kilte. Ik smeek U hierom op grond van Uw volmaakte Liefde tot Uw en Mijn Moeder Maria, aan Wie ik mijn leven en mijn sterven heb toegewijd.
Wil mijn ziel bekleden met het Goddelijk Zegel, opdat zij gezond moge blijven, en draagster mag worden van zuiver Licht en de oprechte, onvoorwaardelijke Liefde die het Ware Leven draagt.


www.maria-domina-animarum.net

1095. TOEWIJDING VAN DE GEKWELDE ZIEL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin van Hemel en aarde,
Ik smeek U nederig, wees vanaf heden de Meesteres van mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn verlangens en mijn wil, en van mijn hele leven – verleden, heden en toekomst.
Ik geef U al mijn pijnen en al mijn noden, mijn zwakheden, mijn herinneringen, mijn onvermogen om diegenen te vergeven die mij schade hebben berokkend, en mijn verlangen om een waarlijk heilig leven te leiden.
Laat toch Uw macht over mij neerstromen, opdat ik Gods Licht in mijn leven moge vinden.
Wees mijn zonneschijn wanneer mijn hart koud is, en mijn bloem wanneer de dag dor lijkt.
Wil mij opnemen in Uw Hart. Wees mijn Meesteres, maar ook mijn Vriendin, opdat ik een nieuw leven moge beginnen onder Uw heerschappij en gehuld in de warme Mantel van Uw volmaakte Hemelse Liefde.
Wees bij mij en in mij elke dag en nacht, opdat het Goddelijk Licht in mij moge bloeien als de Eeuwige Lente.


www.maria-domina-animarum.net

1096. STORMKLOKGEBED TOT MARIA
VOOR BESTRIJDING VAN ALLE ONRECHT IN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, gouden Stem van de Heilige Geest,
Temidden der stormen van zonde en ongerechtigheid in dit tranendal, heeft mijn hart Uw klok gehoord, die mij roept tot de verdediging van Gods Rijk.
Hoezeer is de wereld ten prooi aan onrecht, want de zielen beminnen Gods Werken niet meer, en verafgoden nu hun vergankelijke, materiële belangen.
O Meesteres van alle zielen door Goddelijke volmacht,
Ik smeek U om het Vuur van de Ware Liefde in alle zielen, opdat alle wereldse afgoden verbrand mogen worden.
Ik smeek U om het zaad van het ware geloof in Gods Werken en in het Eeuwig Leven, opdat de woestijn van de goddeloosheid moge veranderen in een paradijs van bloemen van heiligheid.
Ik smeek U om het doopsel van alle zielen in het water van Goddelijk Leven, opdat alle onrecht op de wereld moge verdrinken.
Daartoe, o Draagster van Goddelijk Licht, geef ik U mijn hele wezen, mijn hele leven, al mijn lijden en offers, en alle beproevingen en lijden van de hele mensheid.
Wil dit alles bekleden met de volmaakte verlossende macht van het Lijden van Jezus Christus, van Uw Smarten, van alle Heilige Missen die ooit op aarde zijn opgedragen, en van het Heilig Kruis als Teken van de eindoverwinning van de ene ware God over alle duisternis.
Moge door deze alomvattende offerande en de oneindige macht van Uw Voorspraak, deze wereld totaal herschapen worden.
Moge de God der volmaakte Liefde dit gebed bekleden met het Goddelijk Zegel, opdat het de geboorte van Zijn Geest in alle zielen moge helpen bespoedigen.


www.maria-domina-animarum.net

1097. GEBED TOT MARIA OM HET LICHT VAN DE WARE VRIJHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Dageraad van de eeuwige lentedag,
Omdat de nacht van mijn ziel mij verdrukt, roept mijn hart tot U om het Licht van God, want mijn bloemen verlangen er zo naar, hun ware schoonheid aan de wereld te vertonen.
O bekom toch mijn ziel het Zegel van God, opdat zij voor alle duisternis gesloten moge worden.
Aanschouw toch mijn arme ziel. Als een abdij van lofprijzing en Vrede werd zij gemaakt. In haar rust de kiem der heiligheid, doch de winden des levens hebben deze kiem bedolven onder het stof der wereld.
In het Vuur van Uw volmaakte Liefde, o Maria, verbrand toch alles wat mij belet om Gods Licht in mij tot vrucht te brengen.
Bevrijd de kiem der heiligheid in het tabernakel van mijn ziel, opdat ik opnieuw kan ademen, en de bloemen der deugd in mij de Eeuwige Lente mogen aankondigen.
Zie, zoals in elke ziel heeft God ook in mij iets van Zichzelf verborgen.
Heers nu totaal in mijn hart en geest, opdat de adem van mijn Schepper in mij gewekt moge worden en het Ware Leven mijn zielentuin moge betoveren, want in Hem is de overwinning op alles wat onvruchtbaar maakt.
O Vertegenwoordigster van het Goddelijk Licht in alle zielen, bevrijd mij van alle gevoelens en herinneringen die verlammen, en van alle invloeden die mijn geloof in het Licht hebben gehuld in de nevelen der twijfel, want:
In U is de lente vereeuwigd.
In U is de Vrede van de volmaakte eenheid met Christus.
In U is de ware vrijheid van de voltooide heiligheid.
Maak mij toch één met U, opdat ook mijn ziel zich uit de troosteloze duisternis van de wereld moge bevrijden.


www.maria-domina-animarum.net

1098. GEBED OM EENHEID MET DE GESTELDHEDEN VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte Dochter van de Eeuwige Vader,
Gedreven door het verlangen, vruchtbaar te zijn in alle werken waartoe God mij heeft geroepen, smeek ik U:
Wil mij het voorrecht bekomen, door U bevrucht te worden met het zaad van Uw ongeëvenaarde heiligheid.
Naar wie anders zou ik gaan, o volmaakte Moeder van God, Tabernakel dat het Allerheiligste heeft gedragen en voor eeuwig is vervuld met alle schatten der Hemelen. U Die het voorrecht geniet, voor alle eeuwen één te zijn met het Hart dat de hele Schepping in leven houdt.
Reeds tijdens Uw leven op aarde was alles wat in U omging, en alles wat van U uitging, volmaakt zoals het Goddelijk Hart en al Zijn Werken volmaakt zijn.
O laat mij leven op Uw hartenklop, opdat ik niets anders ervaar en voortbreng dan de reinste Liefde.
O laat mij denken met Uw geest, opdat al mijn werken en beslissingen mogen delen in de volheid van het Goddelijk Licht.
Zuiver toch de ondergrond van mijn ziel, opdat ik van alles bevrijd moge worden wat de duisternis van doen en denken, van voelen en spreken, in mij vasthoudt.
Laat mij toch alles herkennen wat in mij de onreinheid kan voeden, opdat ik mijn erfenis uit de erfzonde onder Uw voeten kan laten verpulveren.
Wil mij ontledigen van alles wat niet bij U past, opdat U mij kunt vervullen met de allerheiligste dauw van Uw Bloed, want ook ik verlang, in al mijn woorden slechts de heilige adem van het Goddelijk Leven te verspreiden.
Ook ik verlang, in al mijn daden de duisternis tot aanstoot te zijn.
Ook ik verlang, door elke hartenklop de Heerlijkheden van de Eeuwige Liefde te bezingen.
Machtige Koningin van Hemel en aarde, verkondig nu in het land van mijn ziel de Wet van het Licht, en breng alles wat in mij nog niet op U gelijkt, onder Uw macht, opdat slechts Uw Hart al mijn schreden moge leiden, en ik voor altijd slavin/slaaf moge zijn van Haar, Die mij geheel heeft bevrijd.


www.maria-domina-animarum.net

1099. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN DE VERVOLMAKING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de vervolmaking,
De Hemelse pracht van Uw zielentuin heeft in mij de Ware Hoop gewekt.
Zie, ik kom mijn hele wezen vóór Uw voeten neerleggen en smeek U, dat U de meest verborgen en vergeten hoeken van mijn zielentempel wil bezoeken, opdat ik moge genezen van alles wat mijn ziel ziek en onvruchtbaar heeft gemaakt.
Neem zozeer bezit van mijn diepste gedachten, mijn meest verborgen gevoelens, en van mijn wil, dat uit mij niets anders voortkomt dan Uw eigen heilige Werken en woorden.
Was mijn onderbewustzijn in de stromen van Gods Liefde, die alles ontkracht wat schadelijk is voor de ziel, en al het goede zaad overvloedig laat ontbloeien.
O Tuinierster van Gods Rijk, zovele vruchten aan mijn zielenboom zijn groen gebleven, zovele heb ik voortijdig afgeworpen, zovele zijn mij door het ongedierte der bekoringen ontroofd, en zovele zijn door de stormen van het leven van mijn zielenboom gerukt.
Ik smeek U daarom, in de diepste kern van mijn ziel de zon van de Goddelijke Liefde te laten stralen, de winden van alle wereldse invloeden in mij te bedwingen, en het sap van de ware deugd door mij heen te laten stromen.
Onderwerp elke bekoring aan de oneindige macht van Uw Wil om nooit te zondigen, opdat ook mijn boom zich moge tooien met de bloesems van de nieuwe lente.
Bevrucht mij met de gesteldheden van Uw Hart, opdat het ongedierte der bekoringen van mij moge wegvluchten, want in de geur van Uw Tegenwoordigheid kan geen vijand van het Eeuwig Rijk gedijen.
Vervul mij van Uzelf, opdat ik moge drinken van het Licht van het Goddelijk Leven. Neemt niet de vruchtboom de levenskracht van de nieuwe lente in zich op uit het licht van de zon, opdat God in zijn vruchten de kracht van Zijn Hart tot rijping brengt?
U schenk ik de troon in mijn tempel, o Maria, opdat U dag en nacht de ware Meesteres van mijn zielenleven moge zijn, en U alle bewegingen van mijn hart zou regeren tot mijn voeten de weg der volmaaktheid hebben gevonden en mijn ziel voor Gods Aanschijn Uw verhevenheid prijst.


www.maria-domina-animarum.net

1100. GEBED TOT MARIA OM ONTSLUITING VAN MIJN TALENTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Uitvoerster van Gods Werken,
God heeft mij op tocht gezonden met het zaad van Zijn gaven, waarmee ik mijn eigen ziel en de wegen van Zijn Rijk tot bloei moet brengen.
O kom mij toch te hulp, U Die de Eeuwige Lente in U draagt, en roep de zon van Gods Geest over mij af, opdat ik mijzelf moge zien zoals God mij ziet, en de diepste kamers van mijn ziel voor mij ontsloten mogen worden.
Wil mij verlichten, want het stof der wereld en de nevelen van het leven hebben het Goddelijk zaad voor mij verborgen.
Laat mij zien wie ik werkelijk ben, en welke rijkdommen God in mij begraven heeft, want zonder Uw Licht in mijn ziel lopen al mijn wegen dood.
Schatten heeft mijn Schepper in mij begraven, doch zonder U in mijn hart kan ik hen niet vinden, en zonder de macht van Uw hand in mijn leven kan ik hen niet openen.
Wees toch de aanvulling in al mijn onvolkomenheid, opdat Uw Liefde, Uw macht en Uw Wijsheid het zaad van mijn verborgen vermogens kunnen openbreken voor de ware bloei van mijn ziel.
Heers over mij, want ik kan slechts vruchtbaar worden wanneer mijn hele wezen en al mijn werken onder Uw voeten liggen.
Maak mij bewust van mijn ware roeping, en toon mij de wegen die naar haar voltooiing leiden, opdat uit mijn zaad het graan moge opschieten tot voeding van Gods Werken.
Sta nu op in mij, o Meesteres van mijn ziel, en wek in mij de talenten die God mij voor mijn aardse reis heeft toevertrouwd, want op Uw woord zullen zij bloeien als bloemen van verheerlijking, die de dorheid en de winter uit vele zielen zullen verdrijven.

♥ ♥ ♥
Elke ziel heeft haar eigen, specifieke opdrachten binnen het groot Goddelijk Heilsplan. Het geheel van deze opdrachten heet 'roeping van de ziel'. Opdat de ziel in de loop van haar leven op aarde dag na dag alles zou kunnen volbrengen wat God van haar verwacht, krijgt zij specifieke gaven, eigenschappen, gesteldheden en talenten. De ziel moet deze zo gebruiken, dat zij haar helpen, op optimale wijze aan de wenken van Gods Voorzienigheid te beantwoorden. God schept de zielen met een onfeilbare Intelligentie, die hen specifieke gaven enz. bereidt, die de zielen als geheel in staat zouden moeten stellen om de mensheid terug te voeren naar haar oorspronkelijke heiligheid. Dat dit niet gebeurt, is toe te schrijven aan het feit dat vele zielen Gods Wet niet volgen. Vaak herkent een ziel haar roeping en haar ware talenten voor het Goddelijk Leven niet. Maria is de zielen gegeven als Meesteres en Gids. Zij kan U Uw roeping en talenten helpen herkennen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande toewijding wordt onder meer aanbevolen om te verrichten na een periode van zware beproevingen. Elk lijden dat aan Maria wordt toegewijd, zelfs achteraf, wordt vruchtbaar voor de ziel, en wordt toegevoegd aan de verlossende kracht van het verenigd Lijden van Jezus Christus en van de Moeder van Smarten. Veel te veel lijden op deze wereld gaat verloren en blijft vruchteloos, omdat het nooit wordt toegewijd. Alle beproevingen zijn kansen om Uw ziel te louteren. God veroorzaakt de beproevingen niet, doch laat deze toe omdat zij verlossende waarde kunnen krijgen, die de ziel van veel wereldse ballast bevrijdt en haar kan helpen reinigen van de sporen van vele onvolkomen daden en woorden die zij in de loop van haar leven kan hebben gesteld of gesproken. Indien U op zekere dag tot het bewustzijn komt dat U bepaalde beproevingen of zware periodes in Uw leven niet aan Maria hebt toegewijd, kunt U dit nu nog doen. Het zal ertoe bijdragen, Uw hart van de wrange nasmaak van deze ervaring te genezen.

1101. TOEWIJDING VAN VROEGER LIJDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, eeuwige Moeder van Smarten,
Mag ik mijn gekweld hart aan Uw voeten neerleggen, om door U genezen te worden van de wonden die mijn lot in mij heeft geslagen.
Ik smeek U:
Wek in mij de warmte van de ervaring van Uw Hemelse Tegenwoordigheid.
Wek in mij het Licht van het besef dat het voorbije leed niet vergeefs is geweest zodra ik het onder Uw heerschappij heb gesteld, zodat U het op het verlossend Kruis van Jezus kunt leggen.
Wil God in mijn plaats danken door mijn totale offerande van mijzelf en mijn hele leven aan U, want dit leed kan Heil brengen over velen wanneer ik het nu in totale aanvaarding begraaf in de heilige grond van Uw Hart, waarin alle mensentranen worden tot bloemen van Eeuwige Gelukzaligheid.
Kus toch nu mijn hart, o Geliefde van de Heilige Geest, opdat ik moge kunnen vergeven, want veel leed is mij aangedaan door de handelingen, woorden en liefdeloosheid van mensen.
Elk ogenblik van leed, hartenpijn of geestelijke kwelling, al mijn innerlijk verzet en elke neiging om kwaad met kwaad te vergelden, wijd ik toe aan de grenzeloze macht van Uw Liefde, opdat ik moge genezen van deze herinnering, en zowel ikzelf als mijn betrokken medemensen tot het Ware Licht mogen komen.
Wil nu onder deze grauwe bladzijde in mijn levensboek de handtekening van Uw vergoedende Voorspraak plaatsen, opdat zij voor mijzelf en mijn medemensen moge bijdragen tot het Eeuwig Heil, en tot de verwezenlijking van mijn levenstaak.
Wil met Uw volmaakt heilige voeten de weg gaan die ik ben gegaan, opdat hij gereinigd moge worden van alles wat duisternis in mijn hart en geest heeft achtergelaten, en ik waarlijk bevrijd moge worden voor een nieuw leven.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is gebaseerd op een verlangen waaraan Maria uiting geeft in Haar Passieboodschap van 29 maart 2009. Het gebed is buitengewoon krachtig omdat elk element van toegewijd lijden de ziel één maakt met de lijdende Jezus. Neem U voor, dit gebed concreet toe te passen in alle situaties van beproeving, tegenslag of lijden van welke aard dan ook. Verbind elke lichamelijke pijn onmiddellijk met de gegeselde Jezus, elke kwelling in Uw hart met de Moeder van Smarten, enzovoort. U zult spoedig in Uw dagelijks leven ervaren dat ALLES in Uw leven zin heeft.

1102. GEBED TOT MARIA TOT AANVULLING VAN DE PASSIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Smarten en Medeverlosseres.
De eeuwigdurende verdiensten van het Lijden van Jezus en van Uw eigen Smarten zijn als een gesloten schat in mijn ziel gelegd.
Ik smeek U, wil in mijn hart de gezindheid wekken die mij de sleutel zal bereiden tot opening van deze schat, opdat mijn Verlossing voltooid moge worden en alle duisternis uit de wereld verdreven moge worden.
Ik geef U elke hartenpijn als een kus aan Jezus in de Hof van Gethsemani.
Ik geef U elke onrechtvaardigheid in mijn leven als een kus aan Jezus vóór de hogepriesters.
Ik geef U elk oordeel en elke veroordeling die ik vanwege een medemens onderga, als een kus aan Jezus bij Pilatus.
Ik geef U elke lichamelijke pijn, ziekte of ongemak als een kus aan Jezus tijdens de geseling.
Ik geef U elke vernedering als een kus aan Jezus tijdens de doornenkroning.
Ik geef U elk moment van vermoeidheid, uitputting, uiterste zielennood, elke val op de weg van de deugd, en al mijn lijden om alle onvrede om mij heen, als een kus aan Jezus op Zijn Kruisweg.
Ik geef U mijn wil om alle ellende en alle zonde in de wereld te kruisigen, als een kus aan de gekruisigde Jezus.
Ik geef U elke donkere wolk boven mijn levensweg als een kus aan U op Calvarie en tot de ochtend van de Verrijzenis.
O Medeverlosseres naast Christus, bekom mij de genade van totale overgave aan het kruis en aan de beschikkingen van Gods Voorzienigheid, opdat ik de Erfenis van Jezus in mijn ziel te gelde kan maken, want ook ik ben geroepen om aan te vullen wat nog ontbreekt in het Offer van de Messias.
Wil mij daartoe de kracht en de Vrede van hart bekomen, want U bent de Maan in de nacht der beproeving, en de Dageraad van de lentedag na de winter van mijn onvruchtbare ziel.
Moge elk moment van beproeving dat ik aan U opdraag, mij maken tot een Simon van Cyrene tot steun aan mijn Verlosser, Die voor mij en alle zielen heeft willen lijden tot het einde der tijden.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed maakt deel uit van de Passiemeditatie die werd ingegeven op Witte Donderdag 2009.

1103. PASSIEBESCHOUWING MET TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, Meesteres van mijn ziel, uit Liefde tot Jezus en tot U, offer ik U elk ogenblik waarop ik van mijn innerlijke Vrede ben beroofd door de drukte van het leven in de wereld. Wil mij bekleden met Uzelf, opdat ik in de moeilijkste uren van mijn leven Uw kracht in mij moge dragen.
Ik offer U elk ogenblik waarop ik de geest van de farizeeën heb toegelaten, mij van Gods Waarheid af te keren, ik mij beter heb geacht dan mijn medemens, en ik middelen heb gezocht om mijn eigen gedrag en denken te rechtvaardigen tegen Gods Wijsheid in.
Ik offer U de honger van mijn ziel naar verzadiging met het Goddelijk Leven.
Ik offer U elke heilige Communie van mijn hele leven. Wil mij nu nog de volheid van haar kracht in de ziel storten, want ik heb de waarde ervan zo vaak niet begrepen, en was met mijn hart zo vaak bij de dingen der wereld in plaats van bij God, Die in mij binnentrad.
Ik offer U de Kerk van Christus, alle leden ervan, alle strijd tegen alle uitingen van modernisme, en alle heiligschennissen van alle tijden, opdat de geest van Christus de Kerk en alle christenen totaal moge beheersen.
Ik offer U elk ogenblik waarop mijn ziel in aanraking is gekomen, en nog zal komen, met het stof en slijk van alle wereldse invloeden, opdat mijn hele wezen gereinigd moge worden.
Ik offer U alle fouten, dwalingen en bekoringen van mijn hele leven, al mijn berouw en al mijn pijnen over de vele afdwalingen van de levensweg die God voor mij had voorzien. Wees de Volle Maan van de Hoop boven mijn Gethsemani, opdat ik moge weten dat Gods Licht klaar is om al mijn wegen te verlichten opdat ik de poort van mijn verheerlijking moge vinden.
Ik offer U alle akten van verraad aan Jezus, die doorheen de geschiedenis zijn gepleegd in de talloze vormen van ondeugd. Maak mijn Liefde tot God zo oprecht, dat ik Hem elk ogenblik van mijn leven kan kussen met heilige daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens.
Ik offer U elk ogenblik van mijn leven, waarop ik God in boeien heb geslagen door het Hem onmogelijk te maken, in mij Zijn Werken te verrichten.
Ik offer U alle akten van verloochening aan Jezus, die doorheen de geschiedenis zijn gepleegd in alle geloofsafval onder de christenen en in elke afscheuring van de ene ware Kerk van Christus.
Ik offer U elk ogenblik van mijn leven, waarop ik mijn medemens heb geoordeeld of veroordeeld, en elk ogenblik waarop ikzelf ten onrechte ben beschuldigd, en ik dit heb beantwoord met woorden, daden, gevoelens of gedachten die de duisternis hebben gevoed.
Ik offer U elk ogenblik van mijn leven, waarop ik zodanig opging in de dingen van de wereld, dat ik Jezus niet meer zag en God uit mijn leven heb verbannen.
Ik wijd U elk ogenblik van mijn leven toe, waarop ik mijn ziel heb gegeseld door voorrang te geven aan de belangen van mijn lichaam.
Ik offer U elk ogenblik van mijn leven, waarop ik mijn ziel, het hoofd van mijn hele wezen, heb verwond door mijzelf tot koning van mijn leven te kronen, en hierdoor Gods waardigheid heb bespot, want ik heb niet begrepen dat mijn leven en mijn wezen niet mijzelf toebehoren, doch Gods eigendom zijn.
Ik smeek U, wil in mijn ziel het beeld drukken van de verminkingen die elke zonde de mensenziel toebrengt, opdat ik mij van alle ondeugd moge afwenden, en God van mij moge zeggen: "Ziedaar, de in ere herstelde mens".
Ik offer U elk ogenblik van mijn leven, waarop ik heb geleefd alsof God voor mij dood was, en ik heb gepoogd om mijn eigen zondigheid vrij te spreken.
Ik offer U de vele kruisen van mijn leven, en mijn onvermogen om de beproevingen lief te hebben als geschenken tot mijn verheerlijking en het Heil van velen.
Ik offer U de vele malen dat ik mijn kruis heb afgeworpen, de vele malen dat ik onder mijn lasten ben bezweken en mij voor Gods doelstellingen met mijn leven heb laten ontmoedigen, elke val in de bekoring en de ondeugd, en mijn herhaalde terugkeer naar werelds denken, voelen en verlangen.
Ik offer U elk ogenblik van mijn leven, waarop ik niet heb gezien dat U aan de rand van mijn levensweg op mij wachtte om mij tot bron van bemoediging, Hoop en kracht te zijn, en mijn levensweg met al zijn lasten in U op te nemen.
Ik offer U de vele malen dat ik heb geweigerd om Jezus het Kruis van alle zonden der wereld te helpen dragen, en ik heb gezocht naar wegen van genot en gemakzucht.
Ik offer U de vele malen dat ik niet klaar stond om mijn lijdende medemens te reinigen van het slijk der wereld en het bloed van het onrecht dat hem was aangedaan. Help mij, het Gelaat van Jezus in alle zielen te herstellen.
Ik offer U alle keren waarop ik God in mijn medemens van Zijn waardigheid heb beroofd, en Hem in de kou heb gelaten door Hem geen plaats te geven in mijn hart. Wil mij ontdoen van het kleed van mijn oude 'ik', opdat ik al het wereldse kan afwerpen en klaar moge zijn voor een volkomen heiliging.
Ik offer U alle keren waarop ik mijzelf heb vastgemaakt aan mijn herinneringen en aan wereldse gewoonten en gehechtheden, en daardoor het Goddelijk Leven in mijn ziel heb gekruisigd.
Ik offer U mijn onvermogen om mijn medemens te vergeven, en de vele uren die ik heb verspild door wrok, wrevel, ontevredenheid en protest tegen mijn lot.
Ik smeek U om het besef van mijn eigen schulden, en offer U mijn hele leven op, opdat U mij de toegang tot het Paradijs zou bekomen.
Ik offer U mijn verlangen om U volmaakt toe te behoren, en smeek U dat U de Meesteres van mijn hele wezen en van mijn hele levensweg wil zijn en blijven. Wil voor eeuwig wonen in de tempel van mijn ziel.
Ik smeek U, in mij het verlangen te wekken naar een totale inzet van elk ogenblik van mijn leven voor Gods Plannen en Werken, opdat ik Zijn dorst naar de grondvesting van Zijn Rijk moge helpen stillen.
Ik smeek U, in mij het verlangen te wekken naar een rijk innerlijk leven, opdat God in mijn hart nooit meer eenzaam moge zijn.
Ik offer U mijn onophoudelijke strijd tegen alle invloeden die mij van het Eeuwig Paradijs willen verwijderen. Ik geef mijzelf totaal aan U, opdat U het boek van mijn leven in Gods handen zou leggen tot voltooiing van mijn Verlossing en heiliging.
Ik offer U mijn hart en mijn ziel, mijn lichaam en mijn geest, en mijn vrije wil. Wil mij doorboren met de stralen van de Goddelijke Liefde, opdat het onzichtbaar bloed en de tranen van elke beproeving van mijn leven over de mensheid van alle tijden mogen stromen tot Heil van velen.
Maria, Meesteres van mijn ziel, ik smeek U, wil mij opnemen in Uw allerzuiverste Schoot, het Tabernakel van God, en mijn menselijk leven in Uw hoogheilig Hart begraven. Mag ik uit U opnieuw geboren worden voor een eeuwigdurende Verrijzenis, opdat het Lijden en de Dood van Jezus voor mij niet zinloos mogen zijn geweest.


www.maria-domina-animarum.net

1104. GEBED TOT MARIA TOT ONDERMIJNING
VAN DE WERKEN DER DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Overwinnares van de duisternis, door U smeek ik de barmhartige God om het Licht van Liefde en bekering voor elke ziel die andere schepselen van God kwaad of leed berokkent en de werken der duisternis over de wereld helpt verspreiden.
Ik wijd mijzelf en mijn leven totaal aan U toe, met alle leed dat mij ooit ten deel is gevallen, opdat U daarmee de verlossende macht van het Lijden van Christus en van Uw Smarten zou bekrachtigen, tot verwoesting van alle werken en plannen der duisternis.
Ik smeek U om de genade van overwinning van al mijn eigen zwakheden, opdat ik de heiligheid moge bereiken die mij zal maken tot een stevige bouwsteen in de fundering van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1105. GEBED VAN VERLANGEN NAAR HET DOOPSEL

(Myriam van Nazareth)

O Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van de Kerk van Christus,
Ik kom tot U om aan Uw voeten mijn verlangen neer te leggen, een kind van de Heilige Geest en bouwsteen in de Kerk van Christus te worden.
Omdat U tijdens Uw leven op aarde de vorst der zonde onder Uw voeten hebt getemd, en U de macht hebt ontvangen over de strijd tegen alle duisternis, wil ik U mijn hele leven lang volkomen toebehoren.
Daarom wijd ik mij totaal aan U toe, en belijd ik voor U mijn verlangen om te verzaken aan de werken der duisternis.
Mijn Hemelse Moeder en Meesteres, ik smeek U, door Uw bemiddeling op een door God vastgesteld tijdstip in de toekomst het Heilig Sacrament van het Doopsel te mogen ontvangen.
Wil mij door Uw macht en Uw Liefde bekomen dat de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, mij nu reeds de effecten van een geestelijk doopsel zou instorten, opdat mijn ziel vanaf vandaag reeds de bescherming van het ware Doopsel moge genieten.
Indien de dood mij zou treffen vóór ik dit Sacrament heb mogen ontvangen, smeek ik U, mijn Voorspreekster te willen zijn, opdat mijn ziel door de genadewerking van dit geestelijk doopsel voor Gods Troon moge worden beschouwd als gezuiverd en als ontsloten voor de Verlossing.


www.maria-domina-animarum.net

1106. TOEWIJDING VAN LEED DOOR EEN MEDEMENS AANGEDAAN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Hemelse Meesteres van mijn levensweg,
Doordat God U macht heeft geschonken over alle zielen, en ik mij volkomen onder Uw hoede heb gesteld, zijn U alle innerlijke pijnen bekend, die mijn hart kwellen, want mijn medemens heeft mij leed aangedaan.
Ik geef U al mijn pijnlijke ervaringen en alles wat daardoor in mijn hart omgaat.
Opdat dit leed niet voor het Heil der zielen verloren zou gaan, smeek ik U in verlangen naar eenheid met de lijdende Jezus en met Uw Smartvol Hart:
Wil mij de kracht bekomen, deze beproeving met volharding te aanvaarden en haar uit Liefde tot U en tot God te dragen, opdat zij mij moge heiligen, tot verheerlijking van God en tot bekering van de ziel die mij dit leed heeft berokkend.
Ik vergeef ........ (naam van de ziel die de beproeving heeft veroorzaakt) van harte, want hij/zij weet nu nog niet, wat hij/zij doet.
Wil mijn en zijn/haar ziel in U opnemen, opdat dit leed doorstraald moge worden van het Licht der Hemelse Liefde, en wij allebei opnieuw geboren mogen worden in een relatie van oprechte Vrede en verzoening, voor een heilig leven onder Uw leiding.


www.maria-domina-animarum.net

1107. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRUCHTING VAN BEPROEVINGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder der Hemelse Vruchtbaarheid,
Door U dank ik Gods Voorzienigheid voor het geschenk van de beproevingen, die ik in mijn leven heb gedragen en nog draag.
Laat mijn hart volkomen één worden met het Uwe, opdat ik het leven door Uw ogen kan leren beschouwen, en ik daarin de Vrede moge vinden die ik nodig heb om deze genaden waardig te zijn en hen volkomen vruchtbaar te maken.
Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres, voortaan leef ik voor U. Wil in mij leven, opdat ik mijn kracht moge putten uit de bron van Uw Hart.
Wil de Bron der volmaakte Liefde, die God voor eeuwig in Uw Hart heeft ontsloten, voortaan ook in mijn hart laten ontspringen, opdat al mijn ervaringen en mijn innerlijke gesteldheden bevloeid worden door het water van Goddelijk Leven.
Door Uw kracht in mij, zal ik elke dag begroeten met de Vrede die alle duisternis overwint. Wees in mij de Morgenster van de Hemelse hoop, want in het Licht uit Uw Hart zullen de nevelen van mijn gemoed worden tot dauw die mijn verwonde ziel tot nieuw Leven wekt.


www.maria-domina-animarum.net

1108. TOEWIJDING VAN EEN VERKEERDE BESLISSING IN HET VERLEDEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres van alle zielen,
Doordat ik de tekenen van Gods Licht niet meer zag, heb ik op één van de kruispunten op mijn levensweg een fout gemaakt (vermeld hier eventueel welke fout U wil toewijden).
Ik geef U nu nog het uur waarin ik deze beslissing heb genomen, die zowel mij als U zoveel leed heeft berokkend.
Wil dat uur bestralen met het Licht van Gods Barmhartigheid, opdat elk spoor van duistere invloeden uit dat uur verwijderd moge worden.
Wil met mij nogmaals in de geest de weg gaan van de tijd die sedertdien is verstreken, opdat U alle stenen op deze weg door bloemen kunt vervangen.
Wil mijn geest zuiveren van alle sporen van deze pijnlijke herinnering, en mijn hart zuiveren van alle negatieve gevoelens die deze ervaring in mij heeft nagelaten en nog steeds opwekt.
Wil ook de gevolgen van deze fout opnemen in de omvormende macht van Uw Liefde, opdat zij mij niet langer van het Heil mogen verwijderen.
Wees voortaan de ware Meesteres van mijn geest, hart, wil en lichaam, opdat ik slechts zou doen wat U van mij verlangt, tot mijn zuivering en genezing.


www.maria-domina-animarum.net

1109. GEBED OM VRUCHTBARE ROUW OVER EEN OVERLEDEN DIER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Gods Schepping,
God heeft mijn geliefd dier uit dit leven weggenomen omdat het zijn door God voorziene taak binnen de Schepping heeft vervuld.
ik wijd U het leven van ..... (eventueel naam van het dier vermelden) toe, met alle Liefde die ik hem/haar heb gegeven, met alle vreugde die hij/zij mij heeft gegeven, en met mijn hartenpijn vanwege zijn/haar dood, en ik smeek U:
Moge mijn ziel worden verrijkt door de ervaringen die dit dier mij heeft geschonken, opdat zij mij mogen helpen, een beter en vruchtbaarder mens te worden.
Ik smeek om inzicht in de eventuele fouten in mijn omgang met dit dier, opdat zijn/haar leven voor mij zijn volle nut mag hebben gehad. Wil mij voor deze fouten vergeving bekomen, en wil mij leiden naar wegen tot goedmaking voor de fouten waardoor ik Gods Plan kan hebben verstoord.
Wil mij de genade bekomen, dat de ervaring van Liefde die mij met dit dier vergund is geweest, en alle zorgen die ik aan hem/haar heb besteed, mijn ziel moge helpen genezen van alles wat haar bezwaart.
Ik wijd U elk ogenblik van dit voorbije leven en mijn aandeel erin toe, opdat de bedoelingen die God met dit contact op mijn levensweg heeft gehad, niet zonder uitwerking mogen blijven.


www.maria-domina-animarum.net

1110. GEBED TOT MARIA, DE HEMELSE TUINIERSTER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Hemels Paradijs,
God heeft mijn ziel geschapen als een grondstuk in Zijn Rijk.
Hoezeer toch poogt het gif van de wereld mijn bodem te verzieken.
Tot U smeek ik om de dauw van de Heilige Geest, die mijn vruchtbaarheid kan herstellen.
Hoezeer toch dorst het zaad in mijn ziel naar de zon van de Wijsheid. Hoezeer dorst het naar de malse regen der genade.
U die de macht hebt gekregen om mijn grond te bewerken en zijn zaad tot rijping te brengen, wil mijn grond bevrijden van de stenen van onverwerkte herinneringen, opdat ik kan worden tot de tuin waarmee ik mijn Schepper wil verheugen en vrucht kan brengen voor Zijn Werken.
Breng toch in mij alles tot bloei wat God aan gaven in mij heeft gezaaid.
Bevrucht mij met Uw heiligheid, opdat in mij geen onkruid meer zou bloeien, doch bloemen van deugd en innerlijke Vrede.
Begeleid en stuur alle innerlijke processen van mijn ziel, opdat ik zoals een bloem parfum van Hemelse weldaden om mij heen moge verspreiden, en ik Hemels zaad moge uitstrooien op al mijn wegen.


www.maria-domina-animarum.net

1111. GEBED TOT MARIA OM GENEZING
VAN GEVOELENS VAN MINDERWAARDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Troosteres van de Bedroefden,
God heeft mijn ziel gemaakt opdat zij Hem en Zijn Liefde zou vertegenwoordigen naar haar hele leefwereld toe.
Met Zijn zaad heeft Hij mijn ziel voorzien, opdat zij door haar werken een tuin van lofprijzing zou worden, die vreugde om zich heen zou verspreiden door het parfum van haar bloemen van deugd.
O leer mij toch geloven in de waarde van de Hemelse schatten, die ook ik in mij draag.
Is Jezus niet voor mij gestorven omdat de schoonheid van mijn diepste wezen Hem in verrukking bracht?
O Moeder, wil mij genezen van alle herinneringen die mijn zelfvertrouwen hebben verwond. Wil mij bevrijden uit de wurggreep van de trauma’s uit mijn verleden.
Moge het Vuur van Uw brandende Liefde de klank van alle woorden en het beeld van alle daden uit mij wegwissen, waarmee mijn medemens mij ooit heeft ontwaardigd of het vertrouwen in mijn eigen vermogens heeft verwoest of verlamd.
O Hemelse Moeder, wil mij er diep in mijn hart aan herinneren dat ik een kind van God ben, bloeiend uit Zijn zaad als een bloem die bestemd is, op Zijn Tijd te worden geplukt voor de Hemelse Tuinen.
Zuiver mijn geest en mijn hart, opdat ik opnieuw in de bloeikracht van de kiemen van het Goddelijk Leven kan geloven, die mijn Schepper ook in mij heeft gezaaid.
Hebt U niet aanvaard, mijn Moeder te zijn, omdat U in mij het beeld van Uw Goddelijke Zoon terugvond?
O Toevlucht in al mijn nood, besproei nu mijn zielentuin met de onuitputtelijke kracht van het vertrouwen in mijn Goddelijke oorsprong, opdat ik al mijn remmingen moge afwerpen, en ik kracht moge vinden in de zekerheid van Uw vertrouwen in mij.


www.maria-domina-animarum.net

1112. GEBED TOT MARIA VOOR DE REINHEID VAN ONZE JEUGD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hemelse Lelie van deugdzaamheid,
Onschuldig als de engelen zijn onze kinderen aan ons toevertrouwd, opdat wij voor hen zouden zorgen naar ziel en lichaam, want God heeft hen bedoeld als bomen in de boomgaard van Zijn Werken.
Ik kom hun zielen overdragen aan Uw volmaakte Liefde, want duistere krachten bedreigen hun onschuld, de handtekening van God die zij in zich dragen en die hen de toegang tot het Eeuwig Rijk moet waarborgen.
Machtige Schrik der duivelen, bevrijd hen uit de lawine van bekoringen die hen ertoe willen brengen, instrumenten van de werken der duisternis te zijn.
Allerzuiverste Spiegel van God, heilig hun zintuigen, opdat zij zich mogen afkeren van beelden, woorden en klanken die het zaad van het kwaad in hun zielen zaaien.
Onoverwinnelijke Koningin van de vergeestelijking, leid hen weg van de onheilzame paden van verderf en verleiding, opdat zij niet ten prooi vallen aan de valstrikken der wereld.
Oneindig machtige Middelares van alle Genaden, bekom hen de Wijsheid om de duisternis en haar listen te herkennen, en de sterkte om deze resoluut de rug toe te keren.
O Moeder van de Schone Liefde, Tabernakel van Gods Wet en Waarheid, wek in hen een onblusbaar Vuur van Liefde voor God, voor U, voor alle Goddelijke Werken, en voor een leven in volkomen deugdzaamheid, opdat de vruchten van hun zielenboom mogen rijpen onder de zon van Gods Eeuwige Lente.
Opperste Vreugde van God, genees hen van alle ongehoorzaamheid, opstandigheid en eigenzinnigheid, opdat zij nog slechts voor de duisternis een aanstoot mogen zijn.
O Maria, oneindig machtige Meesteres van alle zielen, ik draag onze kinderen over aan Uw onvolprezen macht en Uw vlekkeloze Liefde. Wil in hen aanvullen wat wij hen in onze zwakheid niet kunnen geven, en laat hen uit U herboren worden als vruchten van voedsel voor zielen en van vreugde voor God.


www.maria-domina-animarum.net

1113. GEBED TOT MARIA ALS INNERLIJKE GIDS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Schepping,
De Allerhoogste heeft U tot Meesteres van alle zielen verheven.
Tot Uw verheerlijking bied ik U mijn diep verlangen om te zijn zoals U.
Daarom stel ik U mijn hele wezen ter beschikking, opdat mijn hele leven door U geregeerd moge worden, en al mijn gedragingen door de Wet van de Goddelijke Liefde bezield mogen worden.
Laat mij in U sterven, opdat slechts U in mij zou verder leven. Daartoe lever ik mijn vrije wil over aan Uw macht.
Vervang mijn hart door het Uwe, opdat ik een nieuw leven moge beginnen.
Laat het Licht van Uw volmaaktheid in mij stralen, opdat al mijn wegen verlicht mogen worden door Gods Wijsheid en Zijn onfeilbare Intelligentie, en ik de kortste en vruchtbaarste weg naar Gods Troon moge vinden.
Sta niet toe dat ik nog wegen betreed die mij niet dichter bij de Hemelpoort brengen, en maak mijn hele levensweg tot een trofee van Uw overwinning op alle duisternis in mij en om mij heen, en op mijn zwakheden en verleidbaarheden.
Bekom mij de genade, te leven met mijn ogen op Uw voeten gericht, opdat ik U in volle overgave moge volgen, en sta niet toe dat ik wegen bewandel die niet eerst door Uw voeten zijn gekust, want slechts de door U gekozen wegen zullen voor mij vruchtbaar zijn.
Daarom smeek ik U dat U vandaag op voelbare wijze mijn Hemelse Gids wil zijn, in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1114. TOEWIJDING AAN MARIA ALS MEESTERES VAN MIJN ZIELENTEMPEL

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
U is door God alle macht gegeven over de tempel van elke ziel die zichzelf vrijwillig in Uw bezit en eigendom overlevert.
Ik smeek U daarom, met het diepste vertrouwen bezield:
Wil nu opstaan in het heiligdom van mijn ziel, waar God voor U een troon heeft voorzien, en wil er elke kamer en alle hoeken doorstralen met het Licht van de Heilige Geest, dat geen schaduwen werpt en dat alle duisternis verjaagt.
Kondig nu in mij Gods Wet af, en reinig mij van elke duistere invloed die mij ooit heeft aangezet en nog aanzet om deze Allerheiligste Wet te overtreden.
Schrijf nu Uw Naam op al mijn muren, want elke Godvijandige kracht beeft bij de aanblik van Uw heersende Tegenwoordigheid.
Reinig mij door Uw volmaakte Liefde van alles wat mij onrustig maakt, en wees mijn Bron van kracht en volharding op al mijn wegen, opdat zij mij van dag tot dag dichter bij God mogen brengen.
Heilig mij, en leen mij Uw mond, Uw handen, Uw Hart, Uw geest en Uw Wil, opdat ik moge leven op Uw hartslag, en van mij niets anders moge uitgaan dan het allerzuiverste Licht van onze God.
Spreid Uw koninklijke mantel uit over mijn tempel, opdat hij U alleen moge toebehoren, en beadem de poorten van mijn ziel, mijn hart en mijn geest, opdat in mij niets meer moge binnendringen dat U niet welgevallig is.
Wil nu elke kracht die mij bedreigt, aan Uw voeten op de knieën dwingen, opdat alle vijanden van God mogen weten dat U mijn Meesteres bent en dat alle macht over mijn leven en mijn wezen slechts U toebehoort.
Machtige Meesteres van mijn tempel, ik wil voortaan Uw uitsluitend bezit en eigendom zijn, en geef U nu de sleutel tot mijn ziel, opdat geen enkele kracht haar moge kunnen beïnvloeden buiten Uw Wil.
Verzegel nu de poorten van mijn hele wezen, en beziel mij met Uzelf, opdat ik dit heilig verbond vruchtbaar moge maken voor Gods Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd gegeven in het kader van Maria’s Hemelvaartopenbaring. Maria sprak in verband met het gebed:

"Ik roep de zielen op tot het volgend gebed. Laten de zielen dit gebed regelmatig in diepe bezinning tot Mij richten. In de mate van hun overgave aan Mij zullen zij de wonderen van Mijn macht ervaren".

1115. SMEKING TOT MARIA OM BEWUSTWORDING

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Ontsluit in mij de Mysteries van het Goddelijk Leven.
Laat de ogen van mijn ziel de Waarheid doorschouwen, opdat de Nalatenschap van Christus mijn ziel tot de ware rijkdom van de Verlossing en de heiliging moge brengen.


www.maria-domina-animarum.net

1116. AKTE VAN GOEDMAKING VOOR ALLE ZONDEN
UIT DE GESCHIEDENIS DER MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Voorspreekster bij de Goddelijke Gerechtigheid,
Uit Liefde tot God, tot U en tot de hele Schepping, geef ik U mijn hart en mijn hele leven.
In mijn verlangen om de duisternis der eeuwen nu nog te laten doorstralen met het machtig Licht van de Ware Liefde, bied ik U:
Goedmaking voor de talloze verschrikkelijke zonden die gedurende de geschiedenis van de mensheid zijn bedreven.
Goedmaking voor alle keren dat mensen in de loop der geschiedenis hun ziel hebben laten sterven door verloochening van de Liefde tot God en tot hun medeschepselen.
Ik wijd U alle lijden toe, dat mensenzielen elkaar hebben aangedaan, opdat U dit nu nog zou toevoegen aan het Verlossend Lijden van Jezus en Uw Smarten, tot afbetaling van de ontelbare overtredingen die zielen ooit tegen Gods Wet van Liefde hebben begaan.


www.maria-domina-animarum.net

In een openbaring als de Meesteres van alle zielen zei Maria dat het tot de opdracht van de heilige Aartsengel Gabriël behoort, de communicatie tussen de zielen en God te zuiveren, en de zielen die niet sterk staan in hun Geloof, aan te wakkeren tot een grotere vurigheid.

Onderstaand gebed maakt ten volle gebruik van deze wetenschap.

1117. SMEEKGEBED TOT AARTSENGEL GABRIEL VOOR EEN WANKELENDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Aartsengel Gabriël, die de weg tussen de harten en God kunt bevrijden van elke hindernis en van alle duisternis,
In de Naam van Jezus de Verlosser der zielen, en van Maria, Uw en mijn Meesteres, vraag ik U:
Wil ......... (naam) in hart en geest voorbereiden op een ware ontmoeting met de Goddelijke Wijsheid en het Goddelijk Licht, opdat zijn/haar ziel volkomen voor Gods Werken ontsloten kan worden.
Wil deze ziel naar het water van het Goddelijk Leven leiden, opdat zij spoedig moge bloeien als een bloem die in het zuiverste Geloof getuige wordt van de Werken uit Gods hand.


www.maria-domina-animarum.net

1118. AKTE VAN VERLANGEN AAN MARIA VOOR DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de nacht,
Ik bied U de offerande van de voorbije dag met alles wat hij op mijn weg heeft gebracht, met al mijn innerlijke gesteldheden en met alles wat ik vandaag heb gedaan, gezegd, gedacht, gevoeld en verlangd.
Ik bied U ook de offerande van mijn hele wezen, en begraaf het in de hoogheilige grond van Uw allerzuiverste Hart.
Wil mij deze nacht kneden zoals deeg, tot ik de vorm van Uw welbehagen heb aangenomen, opdat ik morgen moge dienen als voedsel voor alle zielen die U op mijn pad zult brengen.
Wil deze nacht in mij leven en heersen, en het zaad van de Eeuwige Lente in mij uitstrooien, opdat ik morgen moge bloeien tot verrukking van God, en ik de geur van Uw heiligheid moge achterlaten op al mijn wegen.
Wees voor mij de Volle Maan in de duisternis van mijn ziel, de zachte bries van de rust in mijn geest, en de dauw van de Vrede in mijn hart.
Wil mij deze nacht beschermen tegen alles wat onrustig maakt en alles wat niet Uw Werken in mij dient, opdat de zon van Uw Liefde, het Licht van Uw Geloof en de blauwe hemel van Uw Hoop in mij de nieuwe dag mogen aankondigen.
Neem mij nu totaal in U op, opdat U morgen in mij kunt verder leven.


www.maria-domina-animarum.net

1119. TOEWIJDING VAN EEN PRIESTER AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Apostelen,
Uw Goddelijke Zoon Jezus Christus heeft het Goddelijk Licht voor alle zielen zichtbaar gemaakt in al Zijn Werken, Zijn Evangelie, de Sacramenten en de ene ware Kerk van God.
Opdat Zijn Werken van Licht voor alle tijden levend en werkzaam zouden blijven, heeft Hij apostelen gewijd tot priesters om zielen te openen voor de stromen der verlossende Genade.
Als een eeuwigdurend antwoord op de duisternis heeft Jezus met Zijn priesters de bruiloft der eenwording met Hem gesloten, opdat zij Zijn wonderen in de zielen zouden verderzetten.
O Koningin der Apostelen, Tabernakel van de Allerheiligste Drievuldigheid, Ark van het Nieuw Verbond, ik wijd U ......... (naam van priester) toe. Wil hem opnemen in Uw allerzuiverste Moederschoot, waar Jezus Zelf volgens Gods Wil Zijn reis als de God-Mens voorbereidde, opdat daar zijn roeping tot de bruiloft met Jezus Christus verzegeld moge worden met de kus van de Heilige Geest en gevoed moge worden met het Bloed van Christus, dat één is met U voor alle eeuwen der eeuwen.
Wil deze priester van Uw Zoon bekleden met Uw Mantel van vlekkeloze heiligheid en zuiverheid, opdat hij in staat moge zijn, de Verlosser te baren in alle zielen die Gods Voorzienigheid aan hem heeft toevertrouwd en nog zal toevertrouwen.
Bekom hem een vlekkeloos rein hart en een uitstraling van Liefde die zielen wint voor Christus en voor U.
Maak hem tot een levend beeld van Uw volmaakte deugdzaamheid.
Maak hem sterk in de strijd voor de Nalatenschap van Jezus Christus.
Wees in hem werkzaam in alle werken die hij voor Uw Zoon en in Zijn naam volbrengt.
Wees voor altijd zijn kleed van Hemels Liefdesvuur, opdat hij beschermd moge zijn tegen alle aanvallen der duisternis, hij Heil en zegen moge brengen in alles wat hij doet en zegt, en hij een levend teken moge zijn voor de macht en de Liefde van God.
Wil hem volkomen rein bewaren, opdat hij voor velen een waardige gids naar de heiligheid moge zijn.
Wees zijn beschermende Moeder en de Meesteres van zijn hele wezen, opdat hij een onwankelbare steen moge zijn in de fundering van de ene ware Kerk van God.


www.maria-domina-animarum.net

1120. DAGELIJKSE AANROEPING TOT HERSCHEPPING IN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Drie-Ene God,
Ik wil, maak mij rein, en bevrijd mij uit mijn kerker.
Laat in mij Uw Licht opgaan, opdat mijn kerker van duisternis opnieuw een tempel van Uw Licht moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1121. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE INNERLIJKE VREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Vrede,
Door mijn innerlijke onrust gedreven, kom ik tot U, Die vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis de volmaakte Vrede van Christus hebt bezeten.
Wil het zaad van Uw innerlijke Vrede in mij tot bloei brengen, opdat de stormen van het leven in de wereld de boot van mijn ziel niet langer kunnen beschadigen.
Heers over al mijn hartstochten en alles wat mij tot onrust brengt.
Breng de beukende winden van al mijn tegenslagen en beproevingen tot zwijgen met de zachte bries van de Heilige Geest, opdat zij mij niet langer van de Ware Vrede beroven en ik moge leven van de hoop op de haven in het Paradijs van de Eeuwige Vrede.
Verdrijf uit mijn hart de talloze dreigingen der wereld, opdat ik doorheen alle donkere wolken de zon van Gods Liefde moge vinden.
Bedwing mijn onstuimig hart, opdat mijn gevoelsleven niet langer de sterkste tegenwind op mijn levensweg zou zijn, doch mijn reis naar Gods Hart moge versnellen.
Leef en heers in mij, o Hemelse Onverstoorbaarheid, en baar nu in mij de zaligheden van de ware Vrede van Christus, want in de ziel die in de storm de innerlijke rust heeft gevonden, vloeien reeds de heldere wateren van het Goddelijk Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1122. SMEEKGEBED TOT MARIA OM GENEZING VAN MIJN LEVENSWONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Hemelse Moeder Maria,
De rugzak van mijn herinneringen is zwaar geworden.
Vele donkere wolken bedekken de tuinen van mijn voorbije jaren.
Mijn levensweg heeft mij zo vaak tot struikelen gebracht, dat mijn ziel mij voorkomt als ongeneeslijk gewond.
Ik smeek U: Aanvaard mijn wil om te genezen, opdat ik werkelijk moge voelen dat ik U toebehoor.
Ledig mijn rugzak van alles wat mijn hart vergiftigt en mijn geest belast, en vervang dit alles door het voedsel van Uw volmaakte Moederliefde, opdat ik opnieuw kan openbloeien.
Wil de vele stenen op mijn weg in Uw handen nemen, opdat zij in goud veranderen, want alles wat door U is aangeraakt, kan mijn ziel slechts de rijkdommen van het Ware Geluk bereiden.
Richt mijn ogen op de zon aan het einde van mijn weg, die straalt uit de poort van het Paradijs, opdat de wolken mij niet langer kunnen bedreigen.
In Uw Liefde zal ik geloven. Geen storm zal mij nog doen wankelen.
Leer mij, U lief te hebben zoals U mij hebt liefgehad in de uren waarin ik U vergeten was, want wanneer de Liefde onze harten één maakt, zult U de Hemelse Bron van mijn Geluk zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1123. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST, WIND VAN BEZIELING

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, aanbiddelijk Licht van Gods Waarheid, Bron van alle Wijsheid,
Ik geef mij aan U over, opdat U mijn tempel tot Uw Rijk zou maken.
Zie, reeds gloort in mij de Dageraad van Gods Rijk, want al mijn lasten, al mijn beproevingen, de ballast van mijn hele verleden, en al mijn Hoop, heb ik voor de voeten van de Koningin van het Paradijs uitgespreid.
Door het Kruisoffer van Jezus ben ik erfgenaam van de belofte der wedergeboorte uit de Geest.
Daarom vertrouw ik mij toe aan het Hart van mijn Hemelse Meesteres, opdat Zij mij zou overleveren aan het zoete Vuur uit de Bron van alle Leven.
O verteer mijn oude ik, want de beloftevolle boom van mijn ziel is dor geworden in de verzengende gloed der bekoringen.
Beziel mij met het Vuur van het Goddelijk Leven, want hoe kan ik geven wat ik langsheen mijn levensweg heb verloren?
Doorstroom mij met Uw verrukking brengende bries van heiliging, want alles in mij smacht naar de adem van mijn God, opdat mijn tempel moge verrijzen in Zijn Licht.
Kom, o Vuur van loutering, o Licht van onthulling, o Wind van bezieling, opdat ik moge weten waarvoor ik leef, en waarvoor ik sterven zal.


www.maria-domina-animarum.net

1124. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE OOGST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Bewaarster van het Hemels zaad, Beheerster van Gods akkers,
In Uw handen beveel ik de schatten die de Schepper mij heeft toevertrouwd.
Zie, tot een akker voor Hemelse vruchten heeft Hij mijn ziel gemaakt.
Hoezeer is toch mijn bodem uitgeput, want de ongenadige zon van talloze bekoringen heeft hem verdord.
Hoe kaal zijn thans mijn velden, want zoveel water van Gods Genaden heb ik versmaad.
Hoeveel zaden van Hemelse vruchten heb ik in de kern van mijn hart laten verstikken onder een dikke vacht van wereldse bezigheden en interessen.
O machtige Koningin van de Oogst voor het Eeuwig Rijk, wil toch nu de akker van mijn ziel betreden in Uw glorievolle macht.
Zuiver toch mijn ondergrond van alles wat mijn zaad verstikt. Zoveel puin van herinneringen en ballast van wereldse gedachten en gevoelens heb ik erin begraven, en hoe onvruchtbaar is mijn ziel hierdoor geworden.
Roep toch over mijn bodem de regens van Hemelse Genaden af, opdat het zaad moge bloeien en ik spoedig de Heer van de Oogst en de Koningin van de Oogst met zijn geur en zijn vruchten moge verheugen.
Versterk toch de wortels van mijn graan, opdat het bestand moge zijn tegen de stormen van het leven.
Verkondig over mijn akker de Wetten van het Goddelijk Leven, opdat ik spoedig bron moge zijn van Heil voor de verdorde gronden der aarde, en van verrukking voor de Goddelijke Graanhalm, want een troon van wiegend goud wil ik worden voor Hem Die mij geschapen heeft, en voor Haar Die mij heeft bevrucht voor het Goddelijk Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1125. GEBED TOT DE GEEST DER WAARHEID

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Goddelijk Licht dat elke ziel doorstraalt,
Zoveel zielen zien zichzelf niet zoals God hen ziet. Ik smeek U, schenk alle zielen het Licht van de zelfkennis, opdat zij bevrijd worden uit de vele dwalingen over zichzelf, en de hoogmoed die hen van alle vruchten berooft.
Behoed hen voor elke inbeelding waardoor de duisternis hen ervan weerhoudt, aan hun ware heiliging te werken.
Schenk hen het Licht der Wijsheid, opdat zij niet langer andere zielen noch zichzelf misleiden.
Wek in hen de dorst naar Uw onderrichtingen die hen de weg van de heiliging leren, opdat zij mogen zien dat niet de tekenen die zij koesteren, doch slechts de kennis van het Goddelijk Leven en van hun eigen zwakheden, en de zelfverloochenende Liefde, hen in Gods Hart kunnen binnenleiden.


www.maria-domina-animarum.net

1126. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM ONTSLUITING VAN DE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, dompel mij onder in het Licht van Gods Eeuwige Waarheid, opdat ik de wegen van het Heil moge herkennen.
O toon mij Gods Beschikkingen voor mijn leven, de weg die Zijn Wijsheid voor mij heeft uitgetekend.
Ontsluit in mijn ziel de verborgen schatkamers van al mijn gaven en talenten, en drenk mij aan de Bronnen der Goddelijke Liefde, opdat ik de kracht en de wil moge oogsten om volkomen open te bloeien, want de ziel die het Goddelijk zaad heeft ontdekt dat de Schepper in haar heeft gelegd, wordt tot een paradijs van Hemelse bloemen.
Doop mij dan, o Geest van God, in Uw adem van Goddelijk Leven, opdat van de schat van heiligheid die God ook in mij heeft verborgen, niets verloren moge gaan.
Ik smeek U om verhoring, op grond van de Verlossing die Jezus Christus voor mij heeft bewerkt, en van de Voorspraak van Maria, Uw vlekkeloze Bruid. Laat mij verrijzen in het Licht van het Ware Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1127. GEBED TOT DE KONINGIN VAN AL HET GESCHAPENE

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria,
Omdat niets van Uw vlekkeloos heilig Wezen ooit tot de wereld heeft behoord, heeft God U met Ziel en Lichaam in de Hemel opgenomen.
U, Die Spiegel van Gods Hart bent, smeek ik:
Wil met U naar de Hemel meenemen:
Mijn hart, dat zozeer door de sporen der wereld is belast.
Mijn geest, die zozeer door wereldse indrukken is verontrust en verontreinigd.
Mijn ziel, zozeer verwond door de ontelbare uitingen van mijn gebrekkige Liefde tot God en tot mijn medeschepselen.
O wek in mij het volmaakt berouw, opdat ik voor Gods Troon volkomen vergeving moge bekomen.
Door de oneindige glorie van Uw unieke macht als Koningin van al het geschapene, wil mij een nieuw hart en een nieuwe geest bekomen, die slechts in staat zijn om Gods Werken te doen.
Nu de dag is aangebroken waarop de Allerhoogste U verheft tot Meesteres van al het geschapene, wil mij klaarmaken voor een leven in Uw dienst, opdat ik zielen moge helpen bevruchten met het zaad der heiligheid, en ik U in Gods Uur moge volgen op de weg der verheerlijking.


www.maria-domina-animarum.net

De Allerheiligste Maagd Maria wijst er geregeld op, hoe belangrijk het is, de bijstand en begeleiding van de Aartsengelen af te smeken. De Heilige Aartsengel Gabriël is de engel van de zuivere communicatie tussen God en de zielen. Het onderstaand gebed is bedoeld tot begeleiding van de ziel opdat zij zich louter en alleen door Hemelse krachten zou laten leiden, duidelijk zou kunnen onderscheiden tussen wat echt en van Hemelse oorsprong is, en wat niet, en klaarheid moge krijgen in haar innerlijke gesteldheden, opdat zij in alles slechts Gods Plannen moge dienen.

U kunt dit gebed voor Uzelf verrichten, maar ook voor een medemens. Daartoe wijzigt U eenvoudig de 'ik'-vorm in 'hij/zij/hem/zijn/haar... of in de naam van de betreffende ziel'.

1128. SMEEKGEBED TOT AARTSENGEL GABRIEL
OM BEZIELING DOOR GODS LICHT

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Gabriël,
Onze God, de Bron van alle Licht, heeft U de opdracht gegeven, mensenzielen met Zijn Hart te verbinden, opdat zij in reinheid Zijn boodschap mogen ontvangen.
Daarom smeek ik U:
Open mijn hart voor het Goddelijk Licht, opdat ik mijn ware opdracht en roeping binnen Gods Plan moge kennen.
Bevrijd mijn geest en mijn hart van elke duistere invloed, opdat in mij geen andere woorden worden geschreven dan deze van de Heilige Geest.
Bevrijd mijn wil van elke neiging die mij kan openen voor de werken der duisternis, opdat ik niet zou handelen of spreken tot bevrediging van mijn verlangens, doch tot vervulling van Gods Wil.
Open mijn hart en geest voor de onderscheiding tussen Waarheid en onwaarheid, tussen ware roeping en inbeelding, tussen Licht en duisternis, opdat ik niet moge afdwalen van datgene wat God van mij verwacht.
Wil voor mij bemiddelen opdat ik dag en nacht mijn innerlijke gesteldheden moge doorgronden, en ik niet meer misleid kan worden door krachten die mij van mijn ware levenstaak trachten weg te leiden. Help mij, mij van alles te bevrijden wat Gods Werken niet dient.
Heilige Aartsengel Gabriël, begeleid mij op al mijn wegen, want U kent de rechte weg tussen mijn ziel en het Hart van God, tussen mijn wil en Gods Plannen.
Leg in elk uur van beproeving mijn hart aan de voeten van Maria, Uw en onze Meesteres, de Koningin van Gods Heilsplan, opdat Zij moge heersen over elk ogenblik waarop mijn hart door duisternis wordt bedreigd.
Houd in mij het Goddelijk Licht brandend als de middagzon, opdat ik onder Uw vleugels een heilig en zuiver ja-woord moge blijven herhalen, dat de stroom van Gods Genaden over mijn inwendig leven in stand zal houden.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is vooral bedoeld voor situaties waarin U getuige bent van dwaling of ondeugd bij een ziel, in om het even welke vorm.

Voor de bespoediging van de bekering van de dwalende ziel is het heel belangrijk dat de biddende ziel:
 • over de situatie geen oordelen velt, opdat haar gebeden rein mogen zijn
 • geduld oefent, in de wetenschap dat Gods Wijsheid intussen de situatie in het verborgene benut ten bate van vaak verscheidene zielen, en dat Zijn Voorzienigheid slechts wacht op het vruchtbaarste ogenblik voor de uitstorting van bepaalde genaden, en op het ogenblik waarop de dwalende ziel klaar is om haar dwaling op duurzame wijze in te zien.

1129. SMEEKGEBED TOT MARIA OM OVERGAVE
BIJ DWALING VAN EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, die ook de Meesteres van .............. (naam) bent,
Ik smeek U, wil deze ziel zoveel Hemels Licht bekomen, dat zij uit de gebeurtenissen en ontwikkelingen op haar levensweg de lessen leert die de Heilige Geest haar tracht te leren.
Schenk mij de kracht om mij nu reeds te verheugen over het uur waarin Gods Tijd zal komen waarop deze ziel de weg van het zuiver Licht zal vinden, en zij deze vastberaden zal volgen.
In diepe overgave geef ik U mijn pijn over haar dwaling en over de Smart die zij Uw Hart en het Hart van Jezus kan kosten.
Ik smeek U om de genade van overgave, geduld, en vertrouwen in de onfeilbaarheid van Gods Tijd en van de wegen die Zijn Voorzienigheid voor alle zielen bereidt.


www.maria-domina-animarum.net

1130. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, alomvattend Licht uit de Bronnen der Schepping,
Doorstraal mijzelf en mijn omgeving met het Goddelijk Licht dat Waarheid en Goddelijk Leven brengt.
Beadem mijn levensweg, opdat hij gereinigd moge worden van alle sporen van duisternis, en onvruchtbaar moge worden voor de werken van hem die de Liefde haat.
Laat het Licht van volkomen inzicht stralen in de diepste regionen van mijn ziel, opdat ik de wortels van mijn handelen, spreken, denken, voelen en verlangen moge schouwen zoals zij werkelijk zijn, en wil mij de kracht en de Liefde schenken om voortaan te leven en te sterven voor het Licht van de Ware Liefde en de deugd, en alle duisternis te verafschuwen.


www.maria-domina-animarum.net

1131. GEBED TOT MARIA IN MIJN INNERLIJKE STORM

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gids op mijn aardse reis,
De verwarringen van het leven in deze wereld hebben mijn ziel verduisterd met de grauwe wolken van onzekerheden, twijfels en innerlijke kwelling.
In mij zijn de winden der bekoringen opgestoken, en de stortregens van hartenpijnen trachten mij de zomer van Gods nabijheid te doen vergeten.
Hoezeer heb ik U nodig, o zoete Dageraad van de stralende, eeuwigdurende zomerdag.
Hoezeer verlang ik naar Uw volkomen Vrede in mijn hart, die mijn ziel zal bekleden met de hemelsblauwe mantel der volmaakte deugdzaamheid.
Bedwing toch de harde winden der bekoringen, die mijn oogst bedreigen.
Verander toch de stortregens in de zachte druppels van Gods Genaden, opdat mijn levensweg opnieuw vruchtbaar moge worden.
Wil over mijn zielenakker lopen, opdat Uw heilige voeten het Hemels Licht in mijn bodem mogen drukken, en ik genezen mag worden van de verwoestingen die mijn innerlijke stormen hebben aangericht.
Laat toch boven mijn akker de ochtendzon der Belofte opgaan, opdat mijn bodem gedrenkt moge worden in het Licht van zelfkennis en van inzicht in mijn doen en laten, in mijn innerlijke gesteldheden en in de ontwikkelingen op mijn levensweg.
Aan U vertrouw ik mij restloos toe, o Koningin van het Hemels Paradijs.
Laat nu het Licht van Uw Liefde de bruiloft sluiten met de tranen die mijn hart hebben gevuld, opdat boven mijn grond nu de regenboog van de Ware Hoop moge verschijnen.


www.maria-domina-animarum.net

1132. GEBED TOT JEZUS VOOR MIJN ZIELENGROT

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, vervuld van de hoop op het Ware Leven smeek ik U, de armzalige grot van mijn ziel te willen vereren met Uw Goddelijke Tegenwoordigheid.
Wil mijn wanden bekleden met Uw wit gewaad, dat alle Lijden der wereld en de opperste verheerlijking heeft omhuld.
Bekleed mijn hemel met het blauw gewaad van Maria, Die mij de zalige Vrede van de Eeuwige Lente zal doen ervaren.
Vervul mijn grot met de zoete bries van de Heilige Geest, die mij zal onderdompelen in het parfum uit de bloemen der Hemelse deugden.
Vervul mijn grot met de lentezon van Gods Waarheid en Wijsheid, opdat zij herschapen moge worden tot het voorportaal van het Hemelrijk.
Leef in mij, o Zaaier van Goddelijk Leven, opdat ik de volheid der Verlossing en verheerlijking in mij moge dragen.


www.maria-domina-animarum.net

1133. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR HET BREKEN VAN DUISTERE KRACHTEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde,
In mijn beklemming smeek ik U om bevrijding van de uitwerkingen en sporen van elke duistere kracht die mij bedreigt.
Ontsteek mijn hart aan het Hemels Vuur van Uw volmaakte Liefde, die almachtig is over elke bron van duisternis en over alle werken die niet verenigbaar zijn met Gods Plan van Heil voor alle zielen, want slechts de Ware Liefde kan de duisternis overwinnen.
Gezegende Dochter van de Eeuwige Vader, de God van Licht en Liefde, elk woord uit Uw mond bezit de macht, de hel te doen beven en al haar werken onwerkzaam te maken.
Daarom smeek ik U, wil met Uw gouden stem de Goddelijke Naam van onze Verlosser Jezus Christus uitspreken over mijn ziel, en elke bron van duistere werken die mijn ziel bedreigen, aan Uw voeten gebieden.
Wil deze krachten van duisternis opnemen in het verblindend Licht van de Glorie en de macht die U voor alle eeuwigheid door God zijn gegeven.
Wil deze duisternis totaal omvormen tot Licht, en dit Licht terugsturen naar de haard waaruit de duisternis naar mij is gezonden, opdat de werktuigen die de duisternis tegen mij wil inzetten, tot inzicht en bekering mogen komen.
Ik smeek U voor mijzelf om de Ware Liefde tot God, tot U en tot hen die mij kwaadwillig zijn, en om het volle geloof in Uw macht, opdat ik aldus moge meewerken aan de verlamming van elk werk van duisternis in mijn leven.
Wees mijn haard van geborgenheid, en bewaar mijn ziel in de veiligheid en de heiligmakende uitwerkingen van Gods Licht,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

1134. SMEKING TOT MARIA, VRIJKOOP DER SLAVEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Brug tussen Hemel en aarde, Medeverlosseres van de zielen,
In mijn nood smeek ik U om de bevrijding van mijn geliefden en mijzelf uit de slavernij jegens de duisternis.
Ik geef U al mijn lichamelijk lijden en al mijn hartenpijn als losprijs voor de zielen die ik U nu op een bijzondere wijze toevertrouw.
Wil in al deze zielen de duivel van zonde, ondeugd, misleiding, dwaling en verslaving op de knieën dwingen, opdat hij zijn prooi aan U zou overleveren.
U Die de Volle Maan bent in de nacht van de ziel, breek in deze zielen de macht der duisternis.
Wil voor hen de straal van het Licht bekomen, die Saul op de weg naar Damascus heeft gewonnen voor de Werken van het Licht.
Wil toch de onvolkomenheid van mijn zelfofferande aanvullen met de oneindige waarde van Uw volmaakte Liefde, wier macht over Gods Barmhartigheid tallozen heeft bevrijd uit de strikken van kwaad en misleiding, want ik wil U vandaag mijn leven en mijn dood geven voor de wedergeboorte van deze zielen voor een leven van Licht en Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1135. TOEWIJDING VAN EEN BOTFRACTUUR AAN MARIA
(te verrichten bij een beenderbreuk)

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Hemelse Koningin, Medeverlosseres van de zielen,
In Uw Hart leg ik de fractuur die Gods onfeilbare Wijsheid mij heeft toegestaan, te ondergaan.
Wil deze vanuit het Vuur van mijn Liefde tot Uw eeuwig lijdende Zoon opdragen aan het Heilig Kruis van de Verlosser.
Ik geef ze U met de smeekbede dat zij door Uw machtige Voorspraak de kruik moge breken van de verslaving van zielen die niet loskomen van de verlokkingen der wereld.
Moge deze toewijding van mijn ongeluk deze genade als Hemels parfum afroepen over de arme zielen die de wil hebben, zich uit het omhulsel van hun bekoringen te bevrijden.


www.maria-domina-animarum.net

1136. GEBED TOT MARIA OM KRACHT TEGEN ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Liefde, Overwinnares van de duisternis,
God heeft U aan de zielen gegeven als de Vrouw met onbegrensde macht over alle duisternis en haar werken die de afgrond voor de zielen openen.
Daarom werp ik mij aan Uw voeten neer, opdat U voor mijn hart, mijn geest, mijn wil en mijn ziel de weg naar het Licht zou ontsluiten.
Maak toch alle duisternis in mij en om mij heen onwerkzaam, opdat zij mij niet kan schaden.
Maak mij toch tot een burcht van sterkte tegen alles wat de werkingen van Gods Genade in mij zoekt te verlammen.
Ontvlam mijn hart aan het Vuur van de heilige Liefde tot Gods Werken, opdat ik elk spoor van duisternis in mijzelf moge verbranden.
Wees mijn Schild van Vuur, o Toorts van volmaakte Liefde, opdat geen bron van duisternis nog mijn hart, mijn geest, mijn lichaam, mijn wil of mijn ziel kan verzieken.


www.maria-domina-animarum.net

1137. GEBED TOT MARIA, BRUG VAN LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Brug van Licht tussen Gods Hart en de zielen,
Over Gods Schepping is duisternis ingetreden, want de zielen herkennen niet langer het Ware Licht.
Zie, ik draag U alle zielen op, want wat U in handen wordt gegeven, wordt tot dienaar van de Koningin van het Licht, Middelares der Gelukzaligheid.
Wil hen bevrijden uit al hun duisternis, en hen genezen door de uitstorting van de Ware Liefde in hun hart.
Wees de Brug waarover de Heilige Geest tot de zielen zal komen, opdat zij mogen zien waarvoor zij leven, en dit inzicht hen vruchtbaar moge maken voor Gods Werken.
Dompel de zielen onder in de oneindigheid van het Goddelijk Licht, opdat zij de deur naar het Ware Heil mogen vinden.
O Brug van Gods Licht, maak alle zielen blind voor de schijnlichten der wereld die slechts ongeluk en verderf in de harten zaaien, want de vlekkeloze schoonheid van Uw ziel is het venster op het Paradijs van Gods Hart, waarin slechts de bloemen van het onvergankelijk Geluk wachten op elke ziel die haar duisternis heeft uitgebannen.


www.maria-domina-animarum.net

1138. TOEWIJDING VAN MIJN LEEGHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik geef mij aan U met alles wat in mijn geest en mijn hart leeft, en met de volle inhoud van mijn lijdende ziel.
Mag ik mij totaal in U ontledigen, o Schatkamer van Licht en heiligheid, opdat mijn hele wezen gezuiverd moge worden, en ik bevrijd moge worden van alles wat mijn heiliging in de weg staat.
Ik smeek U:
Wees het Bed dat mij opneemt telkens het nacht wordt in mijn ziel.
Wees de Moederschoot die mijn hele wezen voedt met het vlekkeloos Bloed waarvan zelfs de kleine Jezus heeft gedronken.
Wees de Wieg waarin ik verteerd zal worden in Uw alles omhullende en alles reinigende Liefde, nadat U mij de wedergeboorte voor Gods Rijk zult hebben geschonken.
Wees de volmaakte Moeder van Wie ik de wil zal erven om mijn leven te geven aan Gods Heilsplan, dat elke ziel bestemt voor de volheid van de Heerlijkheid.
Wees mijn Alles op mijn weg terug naar Gods Hart, want in mij is slechts leegheid, doch in U prijzen de engelen de volheid der Gelukzaligheid.
Zie, hier ben ik, om U te dienen en van U te zijn tot mijn definitieve ontmoeting met de Bron van alles wat ik ben, en van alles wat ik zal zijn voor alle eeuwigheid.
Wil nu mijn ziel laten drinken uit Uw overvloed aan genaden, opdat ik in alles de ware zin moge vinden, want Gods Voorzienigheid laat mij niet één ogenblik toevloeien zonder inhoud. Laat nu Uw Hart voelbaar in mij slaan, opdat ik Gods bedoelingen moge kennen, en mijn leegheid overwonnen worde door de volheid van Zijn Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1139. TOEWIJDING VAN NOOIT AANVAARDE BEPROEVINGEN AAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Medeverlosseres van de zielen,
Zo vaak hebben de pijn en de ellende van mijn beproevingen mij blind gemaakt voor de verlossende en heiligende waarde van mijn lijden.
Daarom smeek ik U:
Wil met Uw hoogheilige handen elke gelegenheid waarbij ik mij ooit in woorden, daden of gedachten tegen een beproeving heb verzet, opdragen aan het Kruis van Jezus, opdat ik van mijn verblinding moge worden verlost en de volle Waarheid over de waarde van het kruis op mijn levensweg mij moge worden ontsloten.


www.maria-domina-animarum.net

1140. TOEWIJDING VAN MIJN FOUTEN VAN DEZE DAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door de oneindige macht van Uw Voorspraak bid ik om vergeving van alle zonden, fouten en nalatigheden waaraan ik mij vandaag schuldig kan hebben gemaakt.
Ik vertrouw deze toe aan het Kruis van mijn Verlossing, opdat zij mijn ziel niet zouden afsnijden van Gods Liefde, die mij wil heiligen voor de Eeuwige Heerlijkheid.
Genees toch deze nacht in mij elke neiging om mijn fouten van deze dag te herhalen, en wil mij de genade bekomen van een totale reiniging.


www.maria-domina-animarum.net

1141. GEBED OM GENEZING VAN MIJN VERBLINDING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Draagster van het allerheiligst Licht van Liefde en Wijsheid,
Bekom mij de genade, alle schijn van de talloze wereldse verleidingen en misleidingen te doorschouwen.
Bekom mij het ware inzicht in Gods enige Waarheid.
Leer mij mijn medemens, mijn leven en de wereld te zien zoals deze werkelijk zijn en zoals God hen ziet, opdat ik dit alles op de vruchtbaarst mogelijke wijze moge benaderen.
Ik lever mij restloos over aan Uw machtige heerschappij, opdat U mij kunt baden in de oneindige stroom van het Licht der Eeuwige Waarheid.
Ik verlang zo zeer, een kleine spiegel van Gods Glorie te mogen zijn, die de Zon van de Eeuwige Wijsheid zal helpen stralen doorheen de nevelen waarmee de duisternis Gods zielen verblindt voor de enige Bron van het Ware Geluk.
Verlicht daarom mijn ogen en mijn hart in de Vuurgloed van Uw volmaakte heiligheid, opdat ik moge zien wat werkelijk IS.


www.maria-domina-animarum.net

Ontelbare zielen koesteren wrok of andere negatieve gevoelens en gedachten jegens één of meer medemensen, of zijn onverzoenlijk tegenover hen. In Gods ogen zijn de verzoenlijkheid en een volkomen zuiverheid van hart zo belangrijk, dat het Eeuwig Leven van de ziel er in hoge mate door bepaald wordt. De eenheid van hart en de naastenliefde behoren tot de grootste pijlers van de gezondheid van de ziel. Daarom onderstaand gebed, dat om nog een bijkomende reden zo belangrijk is: Het oprecht verlangen om te worden genezen van negatieve gevoelens jegens een medemens, en om deze goed te maken, vermindert in hoge mate het effect dat de satan beoogt met zijn bekoringen tot negativiteit tussen de zielen.

Met dit gebed kunt U derhalve bijdragen tot de verspreiding van nieuw Licht in de wereld.

1142. AKTE VAN GOEDMAKING VOOR NEGATIEVE GEVOELENS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin van de Liefde, Moeder van alle mensen,
God schept elke ziel om Zijn Licht en Zijn Liefde in de wereld te zaaien, doch duistere gevoelens hebben mijn hart vertroebeld.
Alle negatieve gevoelens die ik jegens mijn broeders en zusters in Christus heb gekoesterd, wil ik nu in de Vlammenzee van Uw Liefdesvuur werpen, opdat mijn hart bevrijd en mijn ziel gezuiverd moge worden.
Wil mij vergeving bekomen voor het onrecht dat ik mijn broeders en zusters door mijn gedachten heb aangedaan, want de gisting van mijn hart heeft hun ziel bedreigd.
O vervul mij toch met Uw onvoorwaardelijke Liefde, opdat ik Uw bloemen kan zaaien in de zielentuin van hen jegens wie ik in gedachten heb gezondigd.
Genees mij van alle wrok jegens hen, opdat tussen hen en mij opnieuw Licht en Liefde mogen stromen, en de geest der duisternis voorgoed onder Uw voeten bedwongen moge worden.
Wil mij leiden naar wegen tot goedmaking jegens mijn broeders en zusters, en jegens de God van Liefde, want ik heb niet Zijn Werken gediend.
Begraaf mijn oude hart in het Uwe, opdat ik uit U moge verrijzen voor een leven in Ware Liefde, want voortaan wil ik slechts de geur van Uw zuiverheid verspreiden.


www.maria-domina-animarum.net

1143. SMEEKGEBED TOT MARIA OM ZUIVERING VAN MIJN LEVENSWEG

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Moeder,
Ik aanvaard U geheel en al als de Meesteres van mijn hele wezen.
Ik leg mijn hart, mijn geest, mijn lichaam, mijn wil en mijn ziel aan Uw voeten neer.
Heers in mij, zuiver mij volkomen, en beheers al mijn herinneringen.
Ik leg mijn hele levensweg onder Uw voeten, vanaf mijn geboorte tot op dit ogenblik.
Wil deze weg opnieuw gaan, en alles wat niet bij het Plan past dat God met mijn ziel heeft, naar Uw welbehagen veranderen, opdat elke meter van de weg vruchtbaar moge worden.
Wil elke zondige plek bestrooien met de bloemen van Uw heiligheid en Uw eeuwige verdiensten.
Wil mijn hele levensweg bevruchten met de humus van het lijden, de ziekten, de lasten, de vermoeidheid, het verdriet en de morele verwondingen van alle dagen van mijn leven.
Indien mijn lijden niet zou volstaan om mijn weg volkomen te zuiveren en te bevruchten, smeek ik U, mij op grond van mijn diepste berouw en mijn pogingen om mijn schuldenaren oprecht te vergeven, Gods Barmhartigheid te bekomen, waardoor Zijn Goddelijk Bloed mijn armzaligheid zal aanvullen, omdat ik U als mijn Meesteres mijn levensweg heb geschonken.


www.maria-domina-animarum.net

1144. KORTE TOEWIJDING VAN EEN ZIEKTE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria,
Ik geef U de effecten van mijn ziekte als lichtstralen, en al het lijden dat ik daardoor in lichaam en ziel heb moeten doorstaan, als stralen van Hoop voor de genezing van zieke zielen in wie het Ware Licht op het punt staat om uitgedoofd te worden.
Wil mij doorheen deze moeilijke dagen dragen, opdat ik ooit mijn Schepper met dit geschenk kan verheugen.


www.maria-domina-animarum.net

1145. SMEEKGEBED TOT MARIA OM ZUIVERING VAN MIJN VERLEDEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Meesteres van mijn ziel,
Mijn hele leven en mijn hele wezen, al mijn gesteldheden en al mijn herinneringen, al mijn pijnen en al mijn hoop op volkomen genezing en bevrijding in hart en ziel, stort ik uit in de Vlammenzee van Uw Hart.
Wil alles wat mij kwelt en mij zou kunnen belemmeren om U lijnrecht te volgen, verbranden in Uw onblusbaar Liefdesvuur, want ik geef het U als brandhout voor de verwarming van lijdende zielen.
Ik nodig U uit in mijn hart dat U zo zeer bemint, en op de weg van mijn leven.
Wil nu op deze weg terugkeren vanaf dit ogenblik tot in het uur van mijn geboorte.
Zuiver toch mijn weg van alle stenen waarover ik gestruikeld ben.
Zuiver hem van alle scherven waaraan ik mij heb verwond.
Zuiver hem van het onkruid van mijn fouten, en zaai er de bloemen van de vruchtbaarheid van Uw eigen ziel voor in de plaats.
Zuiver hem van de effecten van mijn verkeerde beslissingen en mijn misstappen, opdat mijn verleden mij niet langer moge bedrukken.
Begraaf toch al mijn herinneringen in Uw Hart, opdat ik hen anders kan bekijken, want alles wat U toebehoort, is Hemels voedsel voor mijn ziel.
Betreed nu mijn levensweg, o mijn Hemelse Meesteres, opdat hij geheiligd worde, en ik bij elke terugblik nog slechts de verrukkelijke sporen van Uw altijddurende Tegenwoordigheid moge vinden.
Mijn verleden moge U voor altijd toebehoren, o Maria, opdat mijn heden en mijn toekomst uit U opnieuw geboren kunnen worden.


www.maria-domina-animarum.net

1146. SMEEKGEBED TOT MARIA OM KRACHT IN GEHOORZAAMHEID AAN HAAR

(Myriam van Nazareth)

Maria, Meesteres van mijn ziel en mijn levensweg,
Ik sta voor een zware beslissing.
U weet precies om welke redenen het mij niet gemakkelijk valt, Uw raadgevingen volkomen op te volgen.
Daarom geef ik U mijn hart, mijn verlangens en alle elementen van mijn huidige leven, opdat U in mij de veranderingen zou bewerken die mij in staat zullen stellen, in vreugde, innerlijke Vrede en overgave alles te veranderen wat U wil.
Ik weet dat U dit alles slechts van mij verlangt omdat U in mij zoveel mogelijk bloemen van Licht wil zien bloeien, opdat God mij al mijn inspanningen en onthechtingen duizendvoudig zou kunnen vergoeden.
Wil mij toch doorheen deze moeilijke dagen dragen, opdat ik deze knoop kan losmaken, en ik moge weten dat ik niets verlies, doch Gods Schatten zal winnen.


www.maria-domina-animarum.net

1147. TOEWIJDING VAN DE LEVENSWEG ALS LIJDENSWEG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, mijn Hemelse Meesteres,
U is alle lijden en alle ellende bekend, die mij sedert jaren ten deel vallen.
Ik smeek U vurig:
Wil mijn levensweg in mijn plaats opnieuw gaan, vanaf het uur van mijn geboorte tot op de dag van vandaag.
Betreed deze weg met Uw heilige voeten, die zo genadevol en zo machtig zijn, en verwijder van deze weg al het onkruid van mijn onvermogen om lijden op een heilvolle wijze te aanvaarden en te dragen.
Wil in de bodem van mijn levensweg het zaad strooien van de Hemelse bloemen uit Uw Hart, dat in zo buitengewone mate in staat was om te lijden in Liefde en zelfgave.
Wil aldus mijn hele levensweg zuiveren van alles wat hem berooft van zijn vruchtbaarheid voor Gods Werken, en van de sporen van mijn onvermogen om te volharden in de strijd in navolging van de lijdende Jezus.
Zuiver mijn hart en al mijn gedachten, opdat boven mijn weg het bevrijdend Licht moge opgaan, dat mij zal tonen welke rijkdom mijn God mij heeft geschonken.
Als een zucht is slechts mijn lijdensweg, oneindig echter is het land der verheerlijking dat aan de horizont op mij wacht.
Geef mij toch Uw Hart, o Maria, opdat ook in mij de bruiloft van de Liefde met het lijden als vrucht de ware innerlijke Vrede moge voortbrengen.


www.maria-domina-animarum.net

1148. SMEKING TOT MARIA OM BEVRUCHTING VAN MIJN LIJDEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van mijn hele wezen,
Bekom mij toch de genade, mijn lijden bewuster te ervaren, niet in angst of onrust, doch in vreugde, overgave, Hoop en Liefde, want in Uw Schoot is een schatkist aan munten gelegd tot Verlossing van zielen uit de zonde.
Wil mij daarom laten delen in Uw Hart, dat alles wat van U uitging, vruchtbaar maakte, opdat mijn beproevingen, die mij door God als Hemels zaad zijn gegeven, als bloeiende rozen door Uw handen aan Hem terug kan geven.


www.maria-domina-animarum.net

1149. TOEWIJDING VAN EEN OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Heil van de zieken en Meesteres van mijn ziel,
God heeft U aan mij gegeven als onfeilbare Wegwijzer doorheen de tijd van beproeving die nu voor mij komt.
Meer dan ooit stel ik mijzelf onder Uw hoede, maar ook de artsen die mij behandelen, en de zielen die op mij wachten.
Leid mij en al deze zielen, opdat ieder van ons precies het Plan moge vervullen dat God nu met hem of haar heeft.
Ik smeek U vol vertrouwen, de volheid van Uw macht over onze zielen te willen aanwenden.
Mijn Meesteres en Moeder, ik geef mij over in Uw handen. Moge deze fase mij en mijn dierbaren een wedergeboorte uit U brengen.
Wil mij de kracht bekomen, deze tijd in Liefde te doorstaan, opdat hij voor mijn ziel en alle zielen van Uw keuze, vruchtbaar moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1150. OVERDRACHT VAN MIJN WEZEN AAN DE MOEDER VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Die het vlekkeloos Licht van God in U draagt, aan U geef ik alles wat ik ben en heb.
Open toch mijn ziel, opdat zij gevoed moge worden met de kracht van het Goddelijk Leven.
In Uw vlekkeloze heiligheid ligt de volheid van de Heerlijkheid van het Hemels Paradijs.
Alles wat U volmaakt toebehoort, wordt doorheen de Gouden Poort van het Eeuwig Rijk, het Hart van God binnengedragen.
Daarom werp ik mij voor Uw voeten neer, en draag de sleutel van mijn hele wezen aan U over, opdat U onbeperkte macht moge uitoefenen over mijn ziel, mijn gevoelens, mijn gedachten, mijn doen en laten, mijn woorden, mijn verlangens en mijn wil.
Wil met deze sleutel mijn hele wezen ontsluiten, mij volledig in U laten overvloeien, en mij met U meenemen op de reis naar Gods Hart.
O machtige Moeder van het Licht, in U wil ik Gods Plan met mijn ziel tot voltooiing brengen. Neem daarom de sleutel van mijn ziel in bewaring tot in alle eeuwigheid, want van U alleen wil ik zijn, en blijven.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is geschreven onmiddellijk na een zeer diepe vervoering van brandende Liefde in eenheid met Maria, in de late avond van oudejaarsdag 2009. Het is derhalve een waar mystiek gebed, doch is geschikt als stof voor stille meditatie.

1151. OFFERANDE VAN LIEFDESVUUR VOOR DE SCHEPPING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de schone Liefde,
In de stilte van de nacht heeft Uw eenzaamheid mijn hart gezocht, om mijn verlangen te ontsteken aan het Vuur der volmaakte Liefde.
Zie, ik vertrouw mijn hele wezen toe aan de vlammenzee van onze harten, die thans worden verteerd in de bruiloft van twee werelden, die één geworden zijn.
Omhul toch mijn hele wezen in de Vuurzuil van Uw Hart, dat Hemel en aarde omvat, en laat mij sterven aan alles wat niet in onze bruidskamer past.
Voel toch hoe in mij alles sterft wat de stroom van Gods Liefdesvuur niet in stand zou kunnen houden.
Ik bied U de offerande van mijn tranen van Vuur, opdat zij zielen mogen laten ontvlammen.
Ik bied U het Vuur van mijn verlangen dat deze bruiloft der volmaakte Liefde, waarin mijn hart zich in U heeft ontledigd, stromen van Leven en Vrede doorheen de Schepping moge sturen, opdat schepselen de Ware Vrede mogen ervaren waartoe God hen heeft geroepen. Mogen zij hierdoor genezen van de duisternis die de wereld in hen heeft gezaaid.
Ik werp mijn hele wezen in het Vuur van mijn verlangen naar de opstanding van de Ware Liefde in alle schepselen, opdat Gods Schepping opnieuw geboren moge worden in het Vuur dat alle ellende dezer wereld zal verteren.


www.maria-domina-animarum.net

1152. TOEWIJDING VAN MIJN ZIELENROOS AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte Roos van het Hemels Hof,
Ik geef U vandaag de bodem van mijn zielentuin, opdat hij voor eeuwig Uw eigendom moge zijn.
Wil mij voeden met de onoverwinnelijke kracht van het Goddelijk Licht en de volmaakte vruchtbaarheid van het Goddelijk Leven.
Laat Uw vlekkeloos Wezen in mij overvloeien, opdat de roos van mijn ziel zich volmaakt moge openen, en uit mij het parfum van de ware heiligheid moge stromen om in vele zielen de Ware Liefde te ontsluiten.
Wil mijn leefwereld veranderen in een bloeiende rozentuin, bloembed van de Ware Liefde en de Eeuwige Lente.


www.maria-domina-animarum.net

1153. SMEEKGEBED TOT DE MOEDER GODS
OM DE GEBOORTE VAN CHRISTUS IN MIJ

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Moeder van God,
Aan Uw voeten neergeknield, smeek ik U, dat U in mij wil baren: het Goddelijk Leven, het Goddelijk Licht, en de volheid van de Christus, de Bron der volmaakte innerlijke Vrede.
Moge Hij, gevoed door Uw heerschappij over mijn ziel:

 • in mij groeien,
 • in mij Zijn Wonderwerken volbrengen,
 • mijn ziel genezen van haar melaatsheid,
 • mij opwekken uit de dood die het werelds leven in mij wil zaaien,
 • Zijn Verlossend Lijden voltooien, en
 • in mij verrijzen voor de vlucht naar de Hemelse Glorie.

Moge ik in deze eenheid met de God-Mens de vruchtbaarheid bereiken die God voor mij heeft voorzien.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is door Maria in de eerste plaats ingegeven om te worden gebruikt door zielen die in de onmogelijkheid verkeren om vóór de Heilige Mis (en dus de Heilige Communie) het Sacrament van de Biecht te ontvangen. Dit gebed is een uiting van Gods Barmhartigheid, opdat de ziel voor het ontvangen van de Heilige Communie als relatief zuiver moge worden beschouwd in afwachting van de gelegenheid om door de Biecht op sacramentele weg gezuiverd te worden.

1154. NOODGEBED TOT MARIA VÓÓR DE HEILIGE MIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Hemelse Koningin, vlekkeloze Roos van het Hemels Hof,
Ik leg de tuin van mijn ziel en mijn hart in Uw handen.
In hem is het onkruid der onzuiverheid opgeschoten, doch ik heb niet de kans gekregen, het te verwijderen.
Daarom smeek ik U, wees de Tuinierster van mijn ziel en mijn hart. Wil alle onkruid wieden door de oneindige macht van Uw Voorspraak, opdat ik Jezus moge ontvangen in een Hemelse rozentuin.
Wil mij de gelegenheid bekomen om mijn onkruid spoedig toe te vertrouwen aan het Vuur van de Heilige Biecht, opdat de as van mijn berouw en van de penitentie mijn zielenbodem moge bevruchten voor de bloei van nieuwe rozen van heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

1155. SMEEKGEBED OM DE VRUCHT VAN HET DOOPSEL VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Mens geworden Godheid,
Door de machtige Voorspraak van Maria, Uw vlekkeloze Moeder en Bruid van de Heilige Geest, vraag ik U om deelname in de genaden die Uw Doopsel in de Jordaan over de zielen heeft gebracht.
Moge Uw heilig Doopsel in vele zielen het Licht van de zelfkennis en van het inzicht in de volle Waarheid van God storten.
Moge dit Licht in hen het verlangen wekken om zich terug te trekken in de woestijn van de onthechting van de valstrikken der wereld, en hen kracht geven tegen elke bekoring.
Wil alle zielen onderdompelen in de Jordaan van het Goddelijk Leven, tot reiniging van het stof der wereld, dat hun leven onvruchtbaar heeft gemaakt.
Moge op Uw woord Gods Geest de Hemel boven mij laten openbreken.


www.maria-domina-animarum.net

1156. OCHTENDTOEWIJDING AAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Licht van de Bron van het Goddelijk Leven,
Ik open U mijn ziel, mijn hart en mijn geest als bloemen die dorsten naar de volheid van het Licht.
De dag van gisteren vertrouw ik toe aan Uw louterend Vuur, opdat al mijn schulden in U verteerd mogen worden.
Wil mij wassen van alle sporen van onzuiverheid die de wereld en mijn verleden in mij hebben achtergelaten.
Wil mijn ziel tot bloei brengen als een rozentuin in de lente, opdat mijn geur Gods Hart in verrukking moge brengen.
Wek in mij tot leven wat verziekt is, opdat ik Gods Plan met mijn leven tot rijke vruchtbaarheid kan brengen.
Wees vandaag mijn Licht, opdat geen wolk noch enige duisternis boven mijn weg mij nog kan deren.
Ik geef U mijzelf zoals ik nu ben, om door U gewassen en geheiligd te worden, en door de allerzuiverste handen van Uw Hemelse Bruid te worden geleid naar het altaar van het eeuwigdurend verbond met mijn God, in Wie ik nooit meer zondigen noch sterven zal.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed toont aan hoe ook de banale elementen van ons dagelijks leven voor de ziel tot vrucht kunnen worden gebracht door hen aan Maria toe te wijden. Door toewijding kan elk aspect van het leven op een hoger niveau van beleving worden verheven en hierdoor een nieuwe zin krijgen, die het louter wereldse ver overstijgt. Maria leert de zielen dat zij door toewijding letterlijk alles in hun leven tot nut kunnen maken voor hun Eeuwig Heil.

1157. TOEWIJDING VAN REGENWEER AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Middelares van alle Genaden,
Ik wijd U elke regendruppel toe, die vandaag het aardoppervlak zal raken.
Wil in Uw grenzeloze macht elke druppel omzetten in water van Goddelijk Leven dat de zielen wast, reinigt en bevrucht.
Moge elke regendruppel een ziel verkwikken met Gods kracht, en haar innerlijke blik op Gods Eeuwige Waarheid bevrijden van de stofwolken van werelds denken.
Ik wijd U de velden, akkers en tuinen toe, die deze regen opvangen, opdat dit water in hen de vruchtbaarheid voor Hemels voedsel moge ontsluiten.
Ik wijd U elke uiting van somberheid toe, die dit weer in zielen kan wekken, opdat elke regendruppel voortaan moge worden beschouwd als een zegen van Gods Liefde, die Leven brengt.
Moge elke regendruppel mijn ziel, mijn geest en mijn hart zuiveren van alles wat mij ooit heeft bezwaard, opdat ik dit water moge beschouwen als de voorbode van de opgaande zon boven mijn levensweg en in de duistere hoeken van mijn ziel.


www.maria-domina-animarum.net

1158. SMEEKGEBED TOT MARIA OM VERZEGELING VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verheven Koningin van Hemel en aarde,
Ik leg mijn ziel in Uw handen, en smeek U, dat U haar zou bekleden met het Goddelijk Zegel, opdat zij slechts U, en daardoor Gods Werken, moge toebehoren.
Moge het Goddelijk Zegel mijn ziel ontrukken aan de werken en plannen der duisternis, en haar maken tot een teken van Licht, Liefde en heiligheid.
Wil nu mijn ziel verzegelen tot een tuin van Hemelse vruchtbaarheid, in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1159. GEBED OM DE VRUCHT VAN HET WONDER VAN KANA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Goddelijke Wonderdoener van Nazareth,
Op de grenzeloze macht van de Voorspraak van onze Middelares van alle Genaden geef ik U de kruik van mijn ziel.
De stormen en smarten van mijn levensweg hebben haar gevuld met het water van mijn tranen.
Ik heb mijn hart aan Maria weggegeven.
Ik smeek U, moge Uw Liefde, die Haar niets kan weigeren, het water van alle geweende en niet geweende tranen van mijn hele leven nu in wijn veranderen, want zie: Mijn ziel verlangt naar de bruiloft met haar God in tijd en eeuwigheid.
Wil zo alle regens van mijn levensweg veranderen in wijn van Goddelijk Leven, opdat mijn ziel zich nu met haar Goddelijke Bruidegom moge verenigen.


www.maria-domina-animarum.net

1160. AFSTAND VAN MIJN VRIJE WIL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Goddelijke Wil,
Mijn Schepper heeft mij een vrije wil geschonken, opdat ik mijn weg zelf vorm zou kunnen geven.
Ik doe aan U afstand van mijn wil, want hij heeft mij bij herhaling op dwaalwegen gestuurd of prijs gegeven aan de valstrikken der bekoring.
Uw Wil was steeds volkomen één met de Wil van God. Laat daarom mijn wil totaal opgaan in Uw Wil, opdat Uw macht over mij volkomen moge zijn, en al mijn verlangens mij dichter bij God mogen brengen.

♥ ♥ ♥

De offerande van de eigen vrije wil aan Maria is een vorm van toewijding die, wanneer deze in het leven van elke dag ernstig wordt beleefd, de ziel een grote vruchtbaarheid kan brengen. Van alles wat de ziel bereid is, aan Maria af te staan, is de vrije wil meestal het laatste. De mens heeft de neiging, zijn eigen leven zoveel mogelijk zelf in de hand te willen houden. Hierin schuilt een grote reden voor de hardnekkige verleidbaarheid van de ziel. Zolang de ziel haar eigen leven zelf volkomen wil blijven regelen, valt zij gemakkelijk ten prooi aan de talloze valstrikken der wereld. Een volhardende overgave van de vrije wil aan Maria betekent dat de ziel ertoe bereid is, haar hele levensweg onder de heerschappij te stellen van Haar, Die volmaakt was omdat Zij Haar vrije Wil één had gemaakt met Gods Wil.


www.maria-domina-animarum.net

1161. GEBED TOT MARIA OM AANVAARDING VAN MIJZELF

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoogverheven Koningin van de Schepping,
Vervuld met de hoop op genezing van mijn ziel, kom ik tot U, want mijn hart lijdt onder het onvermogen, met mijzelf om te gaan.
Ik smeek U vurig, wil mij inzicht bekomen in het Plan dat God vanaf mijn geboorte met mijn leven had, opdat ik mijzelf moge kunnen aanvaarden zoals Hij mij heeft bedoeld.
Laat mij toch de Liefde voelen waarmee mijn Schepper mij heeft geschapen.
Laat mij toch inzien hoe belangrijk het is, mijn hele levenskracht te besteden aan de bevordering van Gods Werken, en mijzelf te beschouwen als Bouwwerk van Zijn handen.
Leer mij, mijzelf als woonplaats van de Drievoudige God en van de Meesteres van alle zielen te ervaren, en mijn Schepper te danken omdat Hij mij heeft gemaakt zoals ik ben, want in mijn specifieke natuur en eigenheid ligt de sleutel tot mijn heiliging.
Bekom mij toch Gods vergeving voor alle gedachten, gevoelens, woorden, handelingen en verlangens door dewelke ik het geschenk van mijzelf niet heb aanvaard, doch mij tegen Zijn Liefde jegens mij heb verzet.
Met Uw kracht, o Koningin en Meesteres van mijn wezen, wil ik voortaan elke bedoeling loven, die God met mij heeft, want op de aanvaarding van mijzelf zal de bloem van mijn ziel bloeien voor alle eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1162. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING UIT BEKORINGEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, mijn hart en mijn levensweg,
Wil de slangen der bekoringen vertrappen, die ik door mijn zwakheden soms zelf uitnodig in de tempel van mijn ziel, omdat deze zich met mijn ongeloof en mijn spirituele blindheid voeden.
Ik belijd Uw heerschappij over alles wat duisternis draagt, want God heeft U voorzien als de Vrouw Die de slang onwerkzaam zal maken.
Door mijn rotsvast geloof in Uw macht wil ik de slangen van mijn bekoringen naar Uw voeten toe leiden, om door U vernederd te worden.
Daarom geef ik U alle Liefde en alle pijn van mijn hart voor één enkel bevrijdend woord van U, dat deze slangen aan U zal onderwerpen, en mijzelf zal maken tot Uw dienares in zuiverheid.


www.maria-domina-animarum.net

1163. STORMGEBED OM EENHEID MET MARIA VOOR DE DAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allerzuiverste Meesteres van mijn ziel,
Aan Uw voeten smeek ik om eenheid met Uw volmaakt heilig Wezen, opdat ik als Uw bezit en eigendom vruchtbaar moge zijn in alles wat ik vandaag doe, zeg, denk, voel en verlang.
Wil mijn ziel, hart, geest, mijn lichaam en mijn wil totaal in U opnemen, opdat ik vandaag louter Uw Werken zou doen, en ik niets anders dan het Licht van de Ware Hoop en de warmte van de Ware Liefde in zielen kan zaaien.
Moge mijn levensweg vandaag zijn als een pad doorheen een boomgaard van Hemelse bloesems, voorboden van de vruchten voor Gods Rijk op aarde.
Laat Uw Hart in mij kloppen, opdat ik doordrongen moge zijn van het ware Goddelijk Leven.
Beadem mij met de heilige adem van Uw ziel, opdat de zuurstof van de Heilige Geest mijn ziel moge wekken voor een leven in ware heiligheid.
Bekleed mij met het bewustzijn van Uw Tegenwoordigheid en van Uw heerschappij in de kern van mijn ziel, opdat ik de Ware Vrede moge kennen van de ziel, in wie de zon van de Belofte nooit meer ondergaat.


www.maria-domina-animarum.net

1164. TOEWIJDING VAN MIJN EENZAAMHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de eenzamen,
Hoezeer beklemt mij de mantel der stilte waarin mijn lijden van deze dag is gehuld.
O wek toch in mijn hart de zon van Uw voelbare Tegenwoordigheid, opdat ik de Ware Vrede en vreugde moge oogsten op de akker van mijn ziel.
Toon mij toch de verrukkingen van Uw Liefde in de schaduw van mijn kruis, opdat ik moge zien dat God mij niet heeft verlaten.
Als een kille regen geselt mij de leegte van mijn hart, doch met U wordt alles tot een zegen, want slechts het hart dat leeg wordt aan zichzelf, kan vervuld worden met de volheid der Genade.
Duister en koud als een winternacht lijken mij mijn dagen, doch in U zijn het Licht en de warmte van de zomerdag.
Daarom geef ik U mijn gekweld hart, de leegte van mijn ziel, en de verwarring van mijn geest, opdat U mijn alles zou zijn, want geen huis blijft leeg wanneer Zij erin leeft, in Wie God alle heerlijkheden en verrukkingen van Zijn Schepping heeft verzameld.
Wil mij nu bekleden met Uzelf, opdat Uw Liefde mij moge helpen, mijzelf en de winter van mijn gemoed voor altijd te vergeten.


www.maria-domina-animarum.net

1165. TOEWIJDING VAN MIJN ONZEKERHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, heilige Moeder van geborgenheid,
Als razende stormwinden beroven de onzekerheden van mijn levensweg mij van de adem des levens.
Hoezeer toch verlammen dreigende wolken boven mijn ziel al mijn schreden.
Hoezeer toch hunkert mijn hart naar het Licht van de Ware Hoop, naar de zon van de moed en de blauwe hemel van de innerlijke Vrede.
In U bloeit voor eeuwig de lente van het onwankelbaar vertrouwen in Gods adem, die alle wolken oplost in de zachte regens der genaden.
Sterk toch mijn hart, o machtige Koningin van Gods Voorzienigheid, opdat de bloem van mijn ziel sterker moge worden dan de stormen van mijn twijfels.
O zuiver toch mijn geest van het stof van zijn wereldse beklemmingen, opdat ik de macht van Uw Geloof moge erven, want in U heeft Gods Licht gestraald in de volheid van Zijn kracht.
Toon mij toch Uw macht over mijn leven en over mijn wankelmoedig hart, o Hemelse Meesteres, mij door God gegeven, opdat ik moge weten dat Gods Voorzienigheid mij op Uw woord zal leiden naar de Tuinen der Eeuwige Verrukking.


www.maria-domina-animarum.net

1166. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN MIJN LEVENSWEG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van mijn levensweg,
Ik breng U de offerande van mijzelf en van het deeltje van mijn levensweg dat ik vandaag zal afleggen, omdat Gods Voorzienigheid dit voor mij heeft beschikt.
Wil alles beheersen wat vandaag op mij zal afkomen.
Wil de duisternis die ik op mijn levensweg zal vinden, onwerkzaam maken, opdat zij mij niet zou kunnen schaden.
Wil het Licht dat mijn weg zal beschijnen, in mijn ziel veranderen in bloesems, voorboden van de zomervruchten van een heilig zielsleven.
Uit U werd door Gods Beschikking de Weg naar het Ware Leven geboren.
Wil nu de Moeder en Meesteres zijn van de reis die mij elke dag wordt geschonken op de levensweg naar mijn verheerlijking in het Rijk van het Eeuwig Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1167. TOEWIJDING VAN HET VOORBIJE LEVEN VAN EEN HUISDIER AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Koningin van de Schepping en Meesteres van mijn ziel,
Ik geef U het voorbije leven van mijn huisdier, dat nu voor altijd in Gods Hart rust.
Moge alle Liefde die wij elkaar hebben gegeven, genezende Liefde in zielen stralen, die niet met dieren weten om te gaan.
Moge de rijke ervaring die God mij via ..... (naam van het dier) heeft geschonken, mijn ziel voor eeuwig ontsluiten voor de werkingen van het Ware Licht.
Door U, mijn Hemelse Moeder, dank ik God voor de beschikkingen van Zijn Wijsheid en Zijn Liefde, want zij hebben mij de voorbije jaren gegeven.
Wil mij helpen, mijn pijn over de scheiding te kunnen verwerken door het afscheid te leren beschouwen als mijn geschenk aan God en aan U.


www.maria-domina-animarum.net

1168. GEBED TOT MARIA OM LOUTERING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mij ontledigen van mijzelf, en van elk spoor van de wereld.
Wil de kelk van mijn hart bekleden met het goud van Uw heiligheid, opdat ik de kracht van God Zelf in mij moge kunnen ervaren en in stand moge kunnen houden.
Daartoe vraag ik U tevens om Uw bescherming.
(3 x Weesgegroet...)

♥ ♥ ♥

Dit gebed moet worden beschouwd als een smeking aan Maria opdat Zij onze eigen ziel volledig moge heiligen door Haar heersende Tegenwoordigheid.

Eerst en vooral smeekt de ziel dat Maria uit haar alles moge verwijderen, wat zij aan wereldse invloeden in zich draagt, evenals de elementen van haar eigen persoonlijkheid die de ziel verhinderen om zich te heiligen. De ziel smeekt er derhalve om, dat Maria in haar alles moge temmen wat haar van God kan verwijderen en de effecten van Gods Werken in haar zou kunnen vervormen, verlammen of op enige wijze negatief zou kunnen beïnvloeden of minder vruchtbaar zou kunnen maken.
Hoe zou Maria dit beter kunnen, dan door Zichzelf in de volheid van Haar heiligheid in de ziel uit te storten? Maria’s heiligheid wordt gesymboliseerd door goud. Ons eigen hart moet een kelk zijn, een instrument voor offeranden, voor verheerlijking, voor het opdragen van onze menselijkheid, onze zwakheden, onze beproevingen, ons lijden, kortom: van alles wat ook maar enige waarde voor Gods Heilsplan kan hebben, en van onze Liefde.
Daarom smeekt de ziel Maria dat Zij haar hart met Zichzelf zou bekleden, opdat het hart tot een echt gouden tabernakel moge worden, vanuit hetwelk heilige offeranden naar God kunnen opstijgen en waar God Zelf Zijn kracht in de ziel kan storten, en waar deze kracht werkelijk in de ziel kan wonen. Precies door de eenwording van het hart met Maria, en via de daaruit voortvloeiende uitnodiging aan Gods kracht, kan de ziel grondig worden gelouterd.
Omdat dit alles voor de ziel iets heel groots is, smeekt de ziel tot slot om Maria’s bescherming, opdat het geschenk van de heiliging, de loutering, de versmelting, zou worden beschermd tegen elke kracht die niet met God verenigbaar is.


www.maria-domina-animarum.net

1169. SMEEKGEBED OM BESCHERMING VOOR DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mij deze nacht beschermen tegen alle kwaad, tegen alle duisternis, tegen alles wat onrustig maakt, alles wat Uw Werken in mij kan verstoren, verontreinigen of onwerkzaam tracht te maken.
Wil mij bekleden met een schild van Vuur dat ondoordringbaar is voor elke kracht die niet verenigbaar is met God. Laat mijn ziel, hart, geest en lichaam delen in Uw Vrede en Uw rust.


www.maria-domina-animarum.net

1170. GEBED TOT MARIA OM GODS NABIJHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Brug tussen mijn ziel en het Hart van mijn Schepper, hoezeer verlang ik naar de voelbare hartenklop van het Ware Leven in mij.
O hoezeer verlangt mijn tuin naar het bezoek van de levende Liefde.
Bekom mij toch Zijn Licht, opdat ik Waarheid en onwaarheid moge herkennen.
Bekom mij Zijn Wijsheid, opdat ik Zijn Plan met mijn levensweg en Zijn bedoelingen met elk detail van mijn dagen moge doorschouwen.
Bekom mij Zijn Vrede, opdat ik al mijn beproevingen tot vrucht moge brengen.
Bekom mij Zijn bezieling, opdat ik in al mijn handelingen en woorden een spiegel van Zijn Hart moge zijn.
Bekom mij Zijn kracht, opdat ik alle duisternis in mijzelf moge overwinnen.
Bekom mij Zijn Liefde, opdat elk verlangen dat Zijn Plannen en Werken niet dient, in mij moge sterven.
Bekom mij het geloof in Zijn voortdurende nabijheid, opdat Hij voorgoed in mij Zijn intrek moge nemen, en mijn hele leven moge getuigen van Zijn Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1171. AANROEPING TOT MARIA NA EEN GEMAAKTE FOUT

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn Hemelse Meesteres,
U Die de volmaakte heiligheid belichaamt, en Die de macht, de Wijsheid en de Liefde bezit om mij naar de Hemelpoort te begeleiden, schenk mij kracht, opdat ik uit Liefde tot U, tot God en tot de hele Schepping, opnieuw moge kunnen beginnen en het elke dag beter moge doen.
Wil Uzelf in mij uitstorten, want met U in mij, zal ik opnieuw geboren worden voor een leven in het Ware Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1172. OVERDRACHT VAN EEN PAS OVERLEDEN FAMILIELID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Voorspreekster bij God,
Ik draag bij deze mijn ...... (verwantschapsvorm van de overledene) en mijzelf, evenals al ons lijden van de voorbije tijd, aan U over.
Wil onze zielen op grond van deze overgave volkomen ontsluiten voor de oneindige Liefde van God.
Wil toch nu mijn overleden ............ en zijn/haar hele voorbije leven op aarde met U meenemen naar Gods Troon, als getuigenis van onze Liefde.
Wil mijn ............ de wedergeboorte in de Eeuwige Gelukzaligheid bekomen.


www.maria-domina-animarum.net

1173. AANROEPING TOT DE LIJDENDE JEZUS NA DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

O lijdende Jezus,
Wil de muren van mijn zielentempel bekleden met Uw kracht, Uw Liefde, en Uw weerstand tegen alle duisternis, opdat ik bestand moge zijn tegen alle beproevingen, tegen alle stormen der wereld, en tegen alle verwondingen die mij door mensen worden aangedaan.
Wek in mij de kracht van Uw Kruis tegen alles wat Gods Werken in mij teniet wil doen.


www.maria-domina-animarum.net

1174. BEVRIJDINGSGEBED TOT DE GODDELIJKE VERLOSSER

(Myriam van Nazareth)

O Goddelijke Verlosser Jezus Christus,
Ik vertrouw de ziel van ............. (naam) toe aan de oneindig machtige uitwerkingen van Uw Kruis, Uw Wonden en Uw Bloed.
Mogen haar ondeugden en zondige neigingen gekruisigd worden.
Mogen de wonden van haar hart door de Uwe genezen worden.
Moge haar bloed vervuld worden van Goddelijk Leven, dat haar hele wezen reinigt, voedt en nieuw Leven schenkt.
Moge deze ziel, vervuld van de eeuwigdurende verdiensten van Uw Verlossingswerk, uit Maria herboren worden.


www.maria-domina-animarum.net

1175. GEBED TIJDENS HET VORMSEL VAN EEN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Maria, Heilige Moeder van Christus en Bruid van de Heilige Geest,
Ik smeek U om een levenslange leiding en begeleiding van deze ziel door de Heilige Geest op de weg in navolging van Christus.
Voor mijzelf smeek ik om de verlichting om voor deze ziel een waardige spiegel van Goddelijke deugd te zijn en te blijven.


www.maria-domina-animarum.net

1176. OCHTENDTOEWIJDING AAN MARIA,
BEHOEDSTER VAN HET HEMELS ZAAD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik geef mijn hele wezen aan U voor deze dag, opdat U mij van binnen uit zou leiden en beheersen.
Moge het zaad dat Gods Voorzienigheid vandaag op mijn levensweg zal strooien, door Uw Tegenwoordigheid in mij tot bloei worden gebracht, opdat ik vandaag slechts Hemelse vruchten moge voortbrengen.
Toon mij toch elk zaadje uit Gods hand, dat voor mij is bestemd, opdat geen enkel van Gods geschenken voor mijn heiliging verloren zou gaan, en ik U bij Gods Troon kan verheerlijken door de bloemen, die U in mij hebt laten ontbloeien.


www.maria-domina-animarum.net

1177. GEBED TOT MARIA OM HET ZAAD DER HEILIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik smeek U, wil in mijn ziel het zaad van Uw eigen gesteldheden van Hart en ziel uitstrooien.
Wil dit zaad voeden met het Licht uit de Bronnen der Eeuwige Wijsheid, en het besproeien met het water van Goddelijk Leven.
Wil de bodem van mijn ziel volkomen ontvankelijk maken voor de Eeuwige Waarheid van God, opdat Uw zaad in mij wortel moge schieten, en mijn ziel geen andere vruchten meer zou voortbrengen dan deze uit het zaad van Uw vlekkeloze heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

1178. TOEWIJDING VAN ONZE PRIESTERS IN NOOD AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Kerk,
In de paradijselijke Tuin van Uw Onbevlekt Hart dompel ik onze priesters in zielennood onder in de vijver van Uw deugden, opdat zij gereinigd en tot nieuw Leven worden gewekt.
In het Allerheiligst Hart van Jezus zijn zij geroepen tot het altaar van de bruiloft met Zijn Bruid, de Heilige Kerk, om zielenakkers voor te bereiden op het zaad van Gods Werken, vruchten van Verlossing voort te brengen, en de Eeuwige Waarheid van God tot bloei te brengen in de tuinen der harten.
O Moeder van de Weg, hoe licht heeft de wereld hen van hun ware roeping weggeleid.
O Moeder van de Waarheid, hoe licht zijn zij gevangenen geworden van de strikken der vernieuwing.
O Moeder van het Leven, hoe licht is in hen het Vuur van de ware roeping in doodsstrijd geraakt.
Heb erbarmen met hen, o Moeder van de oogst, Poort van het Hemels Jeruzalem, want Uw Zoon heeft in hen Zijn Woord gezaaid.
Heb erbarmen met hen, want Uw Zoon heeft hen gewijd in het Water uit Zijn doorstoken Hart.
Heb erbarmen met hen, want Uw Zoon heeft hen de lammeren toevertrouwd, die de Kerk van morgen moeten vrijkopen uit haar nood.
O Behoedster van Gods Mysteries, ik geef U onze priesters die de hartslag van Jezus niet meer horen, de schoonheden van Zijn Nalatenschap niet meer zien, en het parfum van hun roeping niet meer waarnemen, opdat U in hen het Ware Vuur opnieuw zou ontsteken.
Wil hen de genade bekomen, hun roeping met Vuur te volbrengen.
Wek in hen de Ware Liefde van Christus voor het Eeuwig Heil van de lammeren opnieuw tot leven, opdat in de herders de wereld moge sterven, en hun bruiloft met de Heilige Kerk vruchten van Verlossing, heiligheid en Goddelijk Leven moge voortbrengen.


www.maria-domina-animarum.net

1179. OFFERANDE VAN MIJN DAG AAN HET HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van mijn hele wezen,
Ik smeek om de genade, elk ogenblik van mijn leven in eenheid met U te mogen leiden.
Moge mijn levensweg vandaag een weg doorheen Uw Hart zijn.
In Uw Hart zal ik gesterkt en gevoed worden door Uw deugden.
In Uw Hart zal ik de volmaakte Vrede van Uw heiligheid vinden.
In Uw Hart zal ik drinken aan de Bronnen der Eeuwige Wijsheid.
In Uw Hart zal ik verrukt worden door de adem van Gods Geest.
In Uw Hart zal ik de bloeikracht van de Eeuwige Lente vinden.
In Uw Hart zal ik bestraald worden met het Licht van de Eeuwige Waarheid.
In Uw Hart zal mijn onrust sterven in het parfum van de volmaakte Liefde.
O Hart van de Hemelse Koningin, Meesterwerk van Gods Verrukkingen, omsluit toch de weg die ik vandaag zal gaan, opdat ik U restloos moge toebehoren, en ik nieuw Leven moge vinden in het Hemels zaad van Uw volmaaktheid. Mogen Uw voeten mij leiden naar de Poort van het Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

1180. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING
VAN GEABORTEERDE KINDEREN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van alle mensenkinderen,
Aan het Paradijs van Uw Moederhart vertrouw ik alle mensenzaadjes toe, die op aarde nooit mogen bloeien.
Gods Voorzienigheid had voor ieder van hen een tuin gekozen, doch de bodem heeft hen niet aangenomen.
De Bron van alle Leven had met hen een Plan, doch hun bloemen mochten de Schepping niet verblijden en Gods Werken van Liefde niet verder zaaien.
De Eeuwige Liefde wilde door hen Zijn Licht verspreiden, doch de duisternis der wereld heeft hen toegedekt.
O Koningin van de volmaakte Liefde, ik bied U de zielen aan van alle kinderen, die doorheen alle eeuwen hun weg op aarde niet mochten beginnen.
God had hen voorzien als zaad voor Zijn Rijk van Vrede en Liefde.
Wil hen nu uitstrooien in de hoogheilige en allervruchtbaarste bodem van Uw Hart, waar slechts volmaakte heiligheid bloeit en elk zaadje de vruchtbaarheid oplevert, die God heeft beoogd.
Wil mijn hart en al mijn beproevingen aanvaarden tot goedmaking voor elk Goddelijk Plan dat door abortus wordt verhinderd, en als betaalmiddel voor de genade van inkeer voor elke ziel die het Wonder van het Leven heeft afgewezen.


www.maria-domina-animarum.net

1181. GEBED VAN DE ZOEKENDE ZIEL TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hemelse Gids van de zoekende zielen,
Naar U zoekt mijn hart, dat wordt bezwaard door de aanblik van de regen der wereld op de rozen in mijn tuin, want hun geur verblijdt niet langer mijn ziel.
In U is het Licht van de hoop. Verberg Uzelf toch niet langer voor mijn dorstig hart.
Leid mij toch binnen in de Rozentuin van Uw volmaakte heiligheid, opdat ik moge drinken uit de Bron van de Waarheid, want de wereld kan mij niet laven.
Geef toch de nevelen van mijn verblinding prijs aan de zon van Uw Liefde, opdat ik mij moge verheugen over de opstanding van mijn ziel voor het Ware Leven.
O Hemelse Koningin, ik zoek de geborgenheid van Uw troostende nabijheid.
Ik zoek de tekenen van Gods Werken op mijn levensweg.
Ik zoek de zaadjes die Gods Geest in mijn ziel heeft gelegd, want zij wachten erop, zich door mijn overgave aan Uw leiding tot bloemen te ontvouwen.
O vertoon toch Uw verrukkelijk Hart aan de ogen van mijn ziel, opdat al mijn stappen mij dichter bij het Paradijs mogen brengen, want de ziel die U vindt, heeft de Poort van haar Heil gevonden.
O maak Uw wereld tot de mijne, opdat mijn zoektocht ten einde moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1182. TOEWIJDING VAN EEN BEZWAARD VERLEDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van mijn Verlosser,
Ik smeek U, wil de Meesteres van mijn leven, van mijn ziel en van mijn hart zijn, en mijn hele wezen en mijn hele levensweg van alle duisternis zuiveren, opdat elk schuldgevoel dat de duivel mij tracht in te fluisteren, onder Uw machtige voeten verbrijzeld moge worden.
Ik geef U de duistere dagen van mijn leven, met al mijn vrees, God pijn te hebben gedaan. Wil deze overgave van mijn hart aanvaarden, opdat ik moge weten dat ik een kind van het Licht ben.
Ik geef U de donkere wolk van mijn hartenpijn, opdat U haar in zonlicht zou veranderen, want ik wil slechts God toebehoren.
Moge mijn hele leven door deze toewijding een Werk van Uw handen zijn, want alles wat uit Uw handen komt, is voor God zoals een bloem uit Zijn Paradijs.
Op Uw Liefde hoop ik voor de toekomst, want waar U in een ziel leeft, gaat de zon van Christus op.


www.maria-domina-animarum.net

1183. GEBED TOT MARIA, MEESTERES VAN ALLE DEUGDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van alle deugden,
Uit dankbaarheid voor de kiem van het Eeuwig Heil, die mijn God in mij heeft gezaaid, en die U in mij met zoveel Liefde tot bloei brengt, smeek ik U met heel mijn hart om de genade van volkomen heiligheid.
Wil mij de kracht en het inzicht bekomen om alle verdere dagen van mijn leven de allergrootste Liefde op te brengen voor al mijn medeschepselen.
Wil mij op elk ogenblik naar de woorden en daden voeren waarmee ik hen het beste kan dienen, opdat mijn Liefde God en U moge verheerlijken.
Laat toch Uw Hart in mij kloppen, opdat ik elk ogenblik van de dag en de nacht moge volharden in de zelfverloochening, en ik mijn hele wezen kan opofferen aan het Vuur van de Liefde.
Dit alles wil ik U geven tot goedmaking van alle sporen van misstappen, fouten, tekortkomingen, nalatigheden en zwakheden, die zelfs de meest onbewuste regionen van mijn ziel bezwaren en verontreinigen, opdat ik op Gods Tijd dit leven moge kunnen verlaten in de vruchtbaarheid van de ware heiligen.
Moge vanaf dit uur elke klop van mijn hart een belijdenis van mijn Liefde voor God, voor U en voor al mijn medeschepselen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1184. GEBED TOT JEZUS VOOR DE WEDEROPBOUW VAN MIJN ZIELETEMPEL

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Goddelijke Verlosser van alle zielen die God willen toebehoren,
In mijn leegheid kom ik tot U, want de tempel van mijn ziel is bouwvallig geworden.
De wereld wilde U afbreken, doch in drie dagen is de Tempel van de God-Mens uit Zijn as herrezen.
De wereld heeft mijn tempel tot een ruïne gemaakt, tot de grot van een melaatse in de vallei des doods.
Kom mij toch genezen en heropbouwen, o Messias van God, Zoon van David, want slechts God kan Leven brengen waar het zaad van de dood wortel heeft geschoten.
Wek toch de dode stenen van mijn ziel tot Leven, o Eeuwige Liefde, want ik wil een toevlucht voor U zijn in een wereld die bevlekt is door de godsmoord.
Herstel in mij het Bouwwerk dat ooit uit Gods hand aan de aarde werd toevertrouwd, want ik wil voor U een heiligdom zijn, een teken van Gods overwinning op alle duisternis.


www.maria-domina-animarum.net

1185. TOEWIJDING AAN MARIA, MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van al het geschapene en Meesteres van alle zielen,
God heeft U aan de mensenzielen geschonken als de vlekkeloze Koningin der heiligheid, en U de macht geschonken om de heiliging te voltooien in elke ziel, die zich totaal en onvoorwaardelijk aan U weggeeft.
Daarom werp ik mij nu aan Uw voeten neer om aan U alles over te dragen wat ik ben en wat ik heb, opdat U erover zou heersen als de absolute en soevereine Meesteres.
Ik geef U de volledige beschikking over mijn hart, opdat het voortaan Uw volmaakte Liefde moge dragen, die in mij elke neiging tot zonde zal verlammen.
Ik geef U de volledige beschikking over mijn geest, opdat hij Uw verheven gedachten moge denken, en over al mijn herinneringen, opdat U al het zaad dat God langsheen mijn levensweg heeft gezaaid, zou veranderen in bloemen tot zuivering van mijn eigen ziel en tot vrijkoping van zielen, die hun eigen zaad van heiliging verloren hebben.
Ik geef U de volledige beschikking over mijn lichaam, opdat het moge worden tot een instrument van medeverlossing met de Lijdende Christus en met Uw Smarten. Wees mijn kracht en mijn innerlijk Vuur in al mijn beproevingen, opdat ik in eenheid met U met het Hart van Christus moge versmelten.
Ik geef U de volledige beschikking over mijn ziel, opdat zij onder Uw heerschappij tot de volmaaktheid moge worden geleid.
Ik geef U de volledige beschikking over mijn wil, opdat Uw Wil de Wet van mijn hele leven moge zijn, want God heeft U gemaakt tot het levend Wetboek van Zijn Liefde.
Voor U, Hemelse Meesteres van mijn hele wezen en van mijn hele levensweg, wil ik leven en sterven, want in U leeft de volheid van het Eeuwig Rijk.
Aan U, Die alle macht over de duisternis hebt ontvangen, geef ik al mijn zwakheden, mijn verleidbaarheid en alles wat mij van God kan verwijderen, opdat ik voortaan de slang der bekoring op al mijn wegen onder Uw voeten onderworpen moge weten, en ik een vruchtbaar leven in Uw dienst moge leiden, want in U, o Meesteres van alle zielen, heeft God de voltooiing van Zijn Rijk op aarde geborgen.
U wil ik totaal, onvoorwaardelijk en eeuwigdurend toebehoren als Uw bezit en eigendom, om door Uw heerschappij over mij, altijd en overal een bloem te zijn, die God verrukt en Zijn zaad in vele zielen strooit. Wil daartoe mijn ziel bewerken en koesteren als Uw tuin, opdat Gods Rijk vanaf vandaag in mij moge bloeien.


www.maria-domina-animarum.net

1186. TOEWIJDING VAN NATUURRAMPEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de natuur,
God heeft U de leiding over de uitvoering van Zijn Heilsplan toevertrouwd.
De hele Schepping kreunt onder de uitwerkingen van de zware zondelast waarmee de mensenzielen haar doorheen de eeuwen hebben bezwaard.
Daarom draag ik alle noodkreten van Gods natuur over aan de macht van Uw Voorspraak en Uw vermogen om duisternis om te zetten in Licht en genaden van bevrijding.
Ik geef U alle overstromingen en vloedgolven met de smeekbede, dat U deze wateroverlast op het spiritueel niveau zou omzetten in stromen van water van Goddelijk Leven voor vele zielen.
Moge dit water hen reinigen en hen het Ware Leven schenken, opdat zij de ware heiligheid mogen vinden.
Ik geef U alle branden in de wijde natuur en hittegolven met de smeekbede, dat U dit vuur op het spiritueel niveau zou omzetten in heilig Vuur van Ware Liefde voor velen, dat het verterend vuur van vele bekoringen uit zielen kan verjagen.
Ik geef U alle aardbevingen en aardverschuivingen met de smeekbede, dat U deze op het spiritueel niveau moge omzetten in de genade om in vele zielen de macht van wereldse gehechtheden en behoeften te breken.
Mogen zij zo bevrijd worden van hun gebondenheid aan de wereld en hun onvermogen of onwil om naar het Goddelijk Leven toe te groeien.
Ik geef U alle tornado’s, stormwinden en stormen op zee met de smeekbede, dat U deze op het spiritueel niveau moge omzetten in de Winden van de Heilige Geest, die Wijsheid in zielen storten, hen naar vergeestelijking voeren, en in hen de stormen van allerlei hartstochten en verslavingen tot bedaren brengen.
Ik geef U elke aanhoudende droogte met de smeekbede, dat U deze op het spiritueel niveau moge omzetten in grote vruchtbaarheid voor dorre zielenbodems.
Ik geef U alle aanhoudende dichte mist met de smeekbede, dat U deze op het spiritueel niveau moge omzetten in inzicht en bewustwording voor vele zielen, opdat zij de Eeuwige Waarheid mogen zien, erkennen en aanvaarden, uit hun verblinding bevrijd worden en tot bekering mogen komen.
Ik geef U alle sneeuwstormen, lawines en intense koude met de smeekbede, dat U deze op het spiritueel niveau moge omzetten in dooi voor bevroren harten en in een volkomen wedergeboorte.

♥ ♥ ♥

Het bovenstaand gebed is ontstaan naar aanleiding van de oproep van de Meesteres van alle zielen tot een solidariteitsactie bij natuurrampen, op 9 augustus 2010: zie Openbaringen 2010 > 9 augustus.


www.maria-domina-animarum.net

1187. TOEWIJDING VAN ONZE VELDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin der velden,
Omdat God U macht heeft gegeven over al het geschapene, draag ik onze velden en akkers aan U over, opdat U over hun leven en bloei zou heersen.
Wil hun ondergrond zuiveren van alles wat hun vruchtbaarheid kan schaden.
Wil hen beschermen tegen alle schade door storm en wind, overvloedige regen of droogte, strenge vorst, en elke invloed van duisternis en zonde.
Wil hun bodem beschermen tegen elke bron van vergiftiging.
Wil hun gewassen beschermen tegen elke invloed die de natuurlijke uitwerking van Gods Wet tijdens hun groei en hun oogst kan belemmeren.
Wees de Koningin van de oogst, opdat onze velden en akkers mensen en dieren kunnen voeden, en Gods grootheid kunnen verheerlijken.
Machtige Koningin der velden, ik geef U alle zielen die in de landbouw werkzaam zijn, opdat ook zij mogen bloeien volgens Gods Wet, en een rijke oogst van Licht, Liefde en deugdzaamheid mogen opleveren. Mogen zij onder Uw leiding worden tot heilige behoeders van de grond, die God hen heeft toevertrouwd.


www.maria-domina-animarum.net

1188. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de nacht,
Ik smeek U om Uw machtige bescherming voor deze nacht.
Wil mij beschermen tegen alle kwaad, in welke vorm dan ook en vanuit welke bron dan ook.
Bescherm mij deze nacht tegen elk werk van duisternis.
Bescherm mij tegen alles wat mij deze nacht onrustig kan maken, of mij van mijn innerlijke Vrede kan beroven.
Bescherm mij tegen alles wat mijn nachtrust kan verstoren.
Bescherm mij tegen alles wat Uw Werken in mij onwerkzaam kan maken, en tegen elke kracht die niet verenigbaar is met Uw heerschappij over mijn ziel, mijn hart, mijn geest en mijn lichaam.
Wil mij deze nacht zuiveren en omvormen volgens Uw inzichten, opdat ik morgen onder Uw leiding en inspiratie, en met de kracht die U mij deze nacht zult bekomen, mijzelf volledig kan geven voor de voltooiing van Gods Werken voor de zielen.
Ik smeek U om dit alles in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


www.maria-domina-animarum.net

1189. OFFERANDE VAN ZIELEN AAN MARIA, VRIJKOOP DER SLAVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van alle zielen,
U bent de Vrijkoop der slaven. Zovele zielen zijn slaven van de bekoring.
Ook de arme zielen die ik nu vóór U neerleg (namen...) zijn ten prooi gevallen aan duisternis en verblinding.
Ik bied U nu mijn hartenpijn en mijn gebeden en offers van deze dag als losgeld, opdat U deze zielen uit de greep van de duivel zou vrijkopen.
Ik heb het grootste vertrouwen in Uw macht over elke bron van bekoring, duisternis, verblinding en dwaling, en smeek U, mijn onvolkomenheid goed te maken door Uw Liefde, opdat mijn smeking de Schatkamer der Genade moge openen.
Moge het huwelijk van mijn naastenliefde en mijn pijnen met Uw volmaakte Hemelse Liefde deze zielen bevrijden, opdat de Wet der Goddelijke Gerechtigheid bevredigd moge worden.
Wil deze arme slaven tot Uw kinderen maken, die in de vrijheid van Uw heerschappij over hun zielen voor altijd zullen bloeien. Mogen deze zielen de Waarheid herkennen in het Licht, dat U over hen zult uitstorten.


www.maria-domina-animarum.net

1190. KORTE AKTE VAN VERLANGEN NAAR OVERGAVE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Meesteres van mijn ziel en van mijn levensweg,
Schenk mij Uw blind vertrouwen en Uw blind geloof in Gods Liefde voor mij, opdat ik mij dag en nacht in elke situatie moge kunnen overleveren aan de Werken van Zijn Voorzienigheid en aan Uw volmaakte leiding.
Alles is goed, zolang U bij mij bent.


www.maria-domina-animarum.net

1191. KORTE TOEWIJDING VAN ALLE ZIELEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van alle zielen,
Ik geef U mijzelf en mijn levensweg als een offerande voor de bevruchting van alle zielen met het zaad der heiligheid.
Ik wijd U alle zielen toe, en smeek U dat U in hen het Hemels zaad voor Gods Werken wil uitstrooien.
Moge in elke ziel onder Uw leiding en inspiratie de Ware Liefde opgaan als een zon uit Gods Hart, zodat het Hemels zaad kan openbloeien tot bloemen van heiligheid.
Mogen deze bloemen van alle zielen zich aan elkaar sluiten tot Hemelse bloementuinen, tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Kom, o Koningin van de hele Schepping, en druk in alle zielen het beeld van Uw volmaaktheid.


www.maria-domina-animarum.net

Oproep van de Meesteres van alle zielen aan Haar Ketting van Licht

De Allerheiligste Maagd Maria herhaalt steeds opnieuw dat het leven van elke ziel slechts twee doelstellingen heeft:

1. haar eigen heiliging;

2. bijdragen tot de voltooiing van Gods Heilsplan, dat zijn bekroning moet vinden in de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Maria roept de zielen van Haar Ketting van Licht, hen die zich volkomen aan Haar hebben toegewijd, op tot een gezamenlijk offensief van Licht tot bespoediging van de komst van Gods Rijk op aarde.
Daarom de uitnodiging aan alle zielen om vanaf vandaag dagelijks het volgende gebed tot de Meesteres van alle zielen te richten, opdat de Ketting van Licht het zaad van de Eeuwige Lente, dat door het Kruisoffer van Jezus is gezaaid, tot bloei moge brengen.

De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.

De komst van Gods Rijk op aarde ligt nu in onze handen! Laten wij samen kiezen voor een wereld in de volheid der Liefde en Vrede van Christus, en zonder de ellende van zonde en duisternis.


1192. KETTINGGEBED OM DE KOMST VAN GODS RIJK OP AARDE
TE BESPOEDIGEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, Hemelse Koningin en Moeder van de Goddelijke Verlosser,
Ik wil mijn hele wezen en mijn hele levensweg in Uw dienst stellen, opdat Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede en heiligheid nu spoedig gevestigd moge worden. Ik smeek U:
Zuiver de innerlijke gesteldheden van alle zielen door de stroom van Gods Liefde, opdat elke ziel nog slechts al haar medeschepselen oprecht en in zelfverloochening zou liefhebben. Weesgegroet...
Wek in elke ziel de vaste wil om alle zondige gedachten, gevoelens en verlangens in zich te laten sterven. Weesgegroet...
Wek in elke ziel een alles beheersend verlangen naar het volbrengen van Werken van Licht, opdat Gods Plan van Heil voor de hele Schepping spoedig voltooid moge worden. Weesgegroet...
O Meesteres van mijn ziel, wil al mijn offers, lijden en beproevingen begraven in Uw Hart, het Tabernakel der volmaakte heiligheid en der volmaakte Smarten, en wil mij in het Vuur van Uw vlekkeloze Liefde verenigen met het Heilig Kruis van Jezus Christus, de Sleutel tot Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1193. TOEWIJDING VAN AL HET ONUITSPREEKBARE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Mijn hart is voor mij een raadsel geworden. Zoveel wil ik U vragen, opdat ik mijzelf terug moge vinden.
Zoveel wil ik zeggen, doch weet niet waar te beginnen.
Al mijn gevoelens en verlangens zijn mij vreemd geworden.
Daarom leg ik mijn hart voor U open, opdat U Zelf er alles in zou lezen, wat erin omgaat.
Wil alles, wat U in mijn hart behaagt, aannemen als akt van Liefde en verheerlijking.
Wil alles wat op grond van Gods Wet niet verenigbaar is met Uw Hart, uitzuiveren tot het vruchtbaar wordt voor mijzelf en voor alle schepselen.
O Koningin van mijn hart, in mij staat alles geschreven wat ik altijd voor Gods Werken en Plannen wilde betekenen, en alles wat ik U wilde geven. Wil dit alles, en alle Liefde die de vermoeidheden en verwarringen van dit leven mij niet laten uitspreken, in Uw Hart bewaren als mijn eeuwigdurend geschenk aan U en aan de Schepper van mijn hart, dat U met elke klop zou willen verheugen.


www.maria-domina-animarum.net

1194. OFFERANDE VAN EEN ZIEL IN STERVENSNOOD AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Behoedster der zielen,
Ik leg de ziel van ...... (naam) in Uw Hart, opdat zij in eenheid met U haar Schepper moge ontmoeten.
Ik verbind al mijn Liefde met deze ziel, opdat zij bij haar spoedig oordeel voor Gods Troon in het Licht van Zijn Aanschijn getuigenis moge afleggen van mijn verlangen om ooit God te zien van aangezicht tot Aangezicht, en als dank aan God voor het leven van deze ziel op aarde en voor alles wat zij voor de ontwikkeling van andere zielen heeft betekend.
Wil deze ziel bevrijden van alles wat haar overgang naar God kan bemoeilijken, en wil haar de genade bekomen, rein te worden van elk spoor van onvrede of negatieve gevoelens die andere zielen jegens haar kunnen koesteren.
Wil deze ziel klaar maken voor de Eeuwige Gelukzaligheid. Ik vertrouw haar aan U toe, opdat U haar voor Gods Troon zou vertegenwoordigen, en Uw vlekkeloze Liefde en onbegrensde macht haar mogen bevrijden van alles wat haar ooit van God zou hebben gescheiden.


www.maria-domina-animarum.net

1195. SMEEKGEBED TOT MARIA OM INZICHT VAN EEN ZIEL IN HAAR DWALING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Hemelse Moeder en Meesteres van alle zielen,
Wil ..... (naam) het Licht der Waarheid bekomen, alsook de ontvankelijkheid voor dit Licht en de bereidheid om te kiezen voor de wegen van het Heil.
Wil hem/haar de kracht en de nederigheid bekomen om zijn/haar fout in te zien, deze ongedaan te maken, en haar goed te maken.
Wil mijn eigen pijn aanvaarden en mij wegen tonen om met Gods Voorzienigheid mee te werken aan de wedergeboorte van het Licht in deze ziel.


www.maria-domina-animarum.net

Wij beleven de meest duistere tijden uit de heilsgeschiedenis. In de openbaring van Maria in Haar hoogste hoedanigheid als Meesteres van alle zielen bewijst God de zielen wellicht de grootste Barmhartigheid sedert de Kruisdood en de Verrijzenis van Zijn Zoon Jezus Christus. In deze hoedanigheid ontplooit de Koningin des Hemels in Haar volheid de onbegrensde macht die God Haar heeft geschonken. Zij is voorbestemd om de Aanvoerster te zijn in de strijd tussen het Licht en de duisternis, waarin de eindoverwinning van God via 'de Vrouw' ons is beloofd. Aan de Vrouw, de Meesteres van alle zielen, is onbegrensde macht gegeven over alle zielen: engelen, heiligen, mensenzielen, maar dus ook alle duivels.
De duisternis heeft in de loop der eeuwen via ontelbare strategieën en werken alles in het werk gesteld om de zielen van God weg te trekken, opdat zij verloren zouden gaan. Zielen worden bij miljoenen in dwaling, ondeugd en zonde geleid, en verblind voor de ene echte Waarheid van God. Door dit alles lijkt de duisternis nu de wereld totaal te beheersen. Daarom roept God de zielen meer dan ooit op tot volkomen en onvoorwaardelijke toewijding aan Maria, de Meesteres van alle zielen, Die alle aan Haar toegewijde levens, handelingen, woorden, gebeden, offers, boete, gedachten, gevoelens en verlangens heiligt, hen met Haar absoluut volmaakte Liefde bekleedt, en hen in deze verveelvoudigde waarde aan God opdraagt om hen aan Gods Werken toe te voegen.
Hierin schuilt in deze Laatste Tijden het grootste wapen tegen de krachten der duisternis. Elke ziel die zich aan Maria toewijdt en deze toewijding in de praktijk van het dagelijks leven intens beleeft, bouwt mee aan de fundering van Gods Rijk op aarde.

Het navolgend gebed wordt de zielen door Maria geschonken als een toewijding die hen onder Maria’s oppermachtige bescherming tegen aanvallen van de duivel brengt. Elke ziel die zich in ziel, geest, hart, lichaam of levenssfeer door duistere krachten bedreigd voelt, kan dit gebed vrij gebruiken. Het vormt een nieuw wapen voor het herwinnen van het welzijn van de ziel, en biedt de Meesteres van alle zielen de kans om Haar grenzeloze macht over de duivel waarlijk te gebruiken, en de hoop op de eindoverwinning van het Licht in werkelijkheid te veranderen.

1196. TOEWIJDING AAN MARIA TOT BESCHERMING
TEGEN DUIVELSE AANVALLEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, Allerheiligste Maagd en Moeder van Gods Zoon Jezus Christus, de Mens geworden Verlosser der zielen,
Ter verheerlijking van de almacht van God over alles wat was, is, en zal zijn, wijd ik mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig toe aan U, Die van God de onbeperkte macht hebt ontvangen over de duivel en alle werken der duisternis.
Ik lever mijn hele wezen en mijn vrije wil restloos over aan Uw heerschappij en aan Uw bescherming, en smeek U:

 • om bevrijding van de aanvallen van de duivel tegen mij en alles wat mij dierbaar is;

 • om de verbreking van alle plannen die de duivel en zijn gevolg tegen mij smeden, en

 • om de ondermijning van alle verwoestingswerken van de duivel tegen mijn ziel, mijn lichaam, mijn geest en mijn gevoelens.

Ik wijd mij aan U toe in naam van de Allerheiligste Drievuldigheid, aan Wie alle zielen en al het geschapene toebehoren.
Ik wijd mij aan U toe in naam van het Heilig Kruis van Jezus Christus, waaraan de Verlossing van alle zielen uit de macht van het kwaad is ontsloten.
Ik wijd mij aan U toe in naam van het Heilig Bloed van Jezus Christus, dat Goddelijk Leven schenkt aan zielen.
Ik wijd mij aan U toe in naam van de Heilige Wonden van Jezus Christus, die Heil en heiliging brengen aan zielen die door de duisternis zijn verwond.
Ik wijd mij aan U toe in naam van het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van Jezus Christus, die voor eeuwig Licht en Leven brengen waar duisternis en dood van de ziel zijn gezaaid.

Ik belijd U als de Onbevlekte Ontvangenis, het Grote Teken van God tegen de satan, de Vrouw Die Gods eindoverwinning zal bezegelen.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Moeder van Jezus Christus, de Goddelijke Verlosser en Messias.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Medeverlosseres gedurende de Verlossingswerken van de Christus.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Schrik der duivelen, het symbool van de totaal geheiligde mensenziel.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Overwinnares van alle zonde, duisternis en bekoring, met onbegrensde macht over alle duivelen en alle werken van duisternis.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Meesteres van alle zielen in de Hemel, op aarde en onder de aarde, en Koningin van al het geschapene.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Koningin en Meesteres van alle engelen, de machtige Aanvoerster der onoverwinnelijke Hemelse machten in de strijd van het Licht tegen de duisternis.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.

Geprezen zij de macht van Maria, Dochter van God de Vader.
Geprezen zij de macht van Maria, Moeder van God de Zoon.
Geprezen zij de macht van Maria, Bruid van God de Heilige Geest.

Omdat ik U volkomen toebehoor, o Meesteres van mijn ziel, smeek ik U, elke duistere kracht te bevelen, mij en alles wat mij dierbaar is voor altijd te verlaten, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1197. VOLLEDIGE AKTE VAN TOEWIJDING AAN MARIA ALS MIJN MEESTERES

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van Jezus en mijn Hemelse Moeder, ik smeek U hierbij, mij te willen aannemen als Uw oprechte, hoopvolle en liefhebbende dienares.
Ik geef mijzelf, mijn ziel, al mijn gedachten, al mijn gevoelens en al mijn verlangens, alles wat ik ben en alles wat ik heb, al mijn herinneringen, al mijn innerlijk lijden en mijn lichamelijke klachten en ongemakken, alle lasten van mijn hele leven, mijn hele verleden, mijn heden en mijn hele toekomst, aan U als een onvoorwaardelijke toewijding, om voortaan een instrument van Gods Voorzienigheid jegens mijn medeschepselen te zijn.
Wil mij gebruiken zoals het U goed dunkt op grond van de volmaakte Wijsheid die God U voor alle eeuwigheid heeft geschonken.
Wil mij Gods Barmhartigheid en vergiffenis bekomen voor de fouten die ik heb gemaakt, alsook de genaden die ik nodig heb om volledig te worden gezuiverd tot in de diepste diepten van mijn ziel.
Wees toch voortaan de Gids op elk van mijn wegen, en de Meesteres Die regeert over al mijn innerlijke gesteldheden en over de loop van mijn leven.
Wil mij aanvaarden als Uw eigendom, opdat ik de bescherming moge genieten van Uw oneindige macht over alle invloeden en werken van duisternis, en opdat ik vanaf deze dag in een steeds toenemende staat van heiligheid moge leven.
Moge Uw macht mij de kracht, de Wijsheid en de wil bekomen om een leven te leiden dat vruchtbaar is binnen Gods Plan van Heil voor de hele mensheid, alsook de Liefde die zal verhinderen dat ik mij ooit nog zou afwenden van U, Die ik vanaf dit ogenblik aanvaard als mijn Koningin en mijn Meesteres.


www.maria-domina-animarum.net

1198. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEKLEDING MET HAARZELF

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Allerheiligste Moeder van Christus, Moeder van de Kerk en van de Eucharistie, ik bied U alle handelingen aan, die ik in het kader van mijn opdracht moet verrichten.
Ik smeek U, mijn ziel, mijn geest, mijn hart en mijn lichaam met de heilige Mantel van Uw volmaaktheid te bekleden opdat U het zou zijn, Die via mij deze opdracht vervult.
Gewaardig U, al deze handelingen voor God te brengen alsof zij door U Zelf waren verricht, want alles wat uit Uw handen vloeit, wordt door God als grondstof voor nieuwe genaden aangenomen, en brengt het Goddelijk Heilsplan dichter bij Zijn voltooiing.
Moge Uw tussenkomst en mijn eenheid met U tijdens de vervulling van mijn opdracht, mijn ziel heiligen en God verheerlijken.
Ik bied U alle handelingen aan, die ik ooit in het kader van deze opdracht heb moeten verrichten en via dewelke ik tegen Gods Wil kan hebben gehandeld, opdat deze nu nog door U aangevuld en geheiligd zouden worden, en ik van elke schuld jegens God zou worden bevrijd.
Ik schenk U mijn hart en mijn beklemming, opdat mijn ziel op Uw woord in het Allerheiligste Bloed van Christus zuiver gewassen worde.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed kan onder andere bij het begin van een gebedstijd tot Maria worden gericht wanneer de ziel zich wegens wereldse zorgen moeilijk kan concentreren, of in het algemeen wanneer zij door zorgen bezig wordt gehouden.

1199. SMEKING TOT MARIA BIJ ZORGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Hemelse Moeder en Meesteres van mijn ziel,
Ik schenk U deze woorden van lofprijzing.
Schenk mij toch de ware Vrede van hart, opdat ik zou weten dat U zich over mijn leven ontfermt.
Ik zal niet meer twijfelen, want ik weet dat U mij steeds duizend maal meer zult liefhebben dan ik U ooit zou kunnen liefhebben, want ik ben een zwak mens.


www.maria-domina-animarum.net

1200. KORTE TOEWIJDING VAN GEBEDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria,
Wees de Meesteres van mijn hele wezen, en beheers elk woord dat ik in deze gebeden zal uitspreken, opdat zij Licht, Heil en zegen mogen verspreiden, en zij mijn hart totaal mogen ontsluiten, want ik verlang naar de ware aanraking met het Hart van God.
Wees diegene, Die deze gebeden voor Gods Troon aanbiedt, opdat zij voor Hem mogen zijn zoals goud en edelstenen, grondstoffen der Genade.
Wil mij intussen maken tot een offerande van Uw Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1201. TOEWIJDING VAN MIJN HART AAN MARIA TOT VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, lieve Hemelse Moeder en Meesteres van mijn hele wezen,
U weet hoezeer ik elke zwakheid en elke tekortkoming die ik ooit in mijzelf heb bemerkt, en elke overtreding tegen Gods Wet waaraan ik mij ooit schuldig heb gemaakt, betreur.
Mijn hart doet pijn wegens elk ogenblik van mijn leven waarop ik mij door zonde, ondeugd, onverschilligheid en gebrek aan Liefde, van God en van U heb afgescheiden.
Mijn hart doet pijn wegens elk ogenblik waarop ik heb nagelaten, het goede te doen, en ik wegen ben gegaan die niet door Gods Licht werden bestraald en die mijn ziel geen vruchten konden opleveren.
Dit alles spijt mij zo, want ik bemin God en Zijn Werken boven alles.
Gods goedheid heeft mijn geest belet, zich elk detail te herinneren van de werken van duisternis die de duivel ooit in mij tot stand heeft kunnen brengen. Niettemin verlang ik er nu naar, volkomen te worden gezuiverd van alles wat sporen van duisternis in mij heeft kunnen achterlaten.
Daarom leg ik nu mijn hart en mijn geest voor U open, en smeek ik U, hen samen met Uw volmaakte Liefde en de onbegrensde macht van Uw Voorspraak voor Gods Troon te brengen, opdat Hij moge kunnen lezen wat in mij omgaat, en Hij mij de ware Vrede van de definitieve vergiffenis kan schenken.
Ik smeek U, de volledige toewijding van mijn verleden aan U aan te nemen, en deze met alle ooit door mij gesproken Biechten te verbinden, die toch voor eeuwig in Gods Hart rusten. Wil mij daardoor de volkomen zuivering van mijn levensweg bekomen, die nu door U met rozen zal worden bezaaid.
Met de kracht van Uw heerschappij in mij, hoop ik verder op een leven in volledige overeenstemming met Gods Wetten. Neem nu mijn hart, was het rein, en geef het aan mijn God tot goedmaking, want in mijn hart heb ik altijd slechts Hem willen toebehoren voor alle eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1202. TOEWIJDING VOOR DE MOEDER VAN EEN
ONGEWENST KIND AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres,
Ik kom tot U met een gebroken hart, opdat U voor mijn ziel en mijn leven genezing zou bekomen.
Toen God de kiem van mijn kind in mijn moederschoot met een ziel verenigde, ontbrak mij het Licht van de Ware Liefde voor dit Hemels geschenk.
Ik heb U gezocht, en de Eeuwige Liefde is mij genadig geworden. In het licht van het inzicht in mijzelf heb ik de schaduw in mijn hart herkend, doch U hebt mij het Licht getoond dat geen schaduwen werpt, omdat het uit Gods Hart straalt.
In dit Licht leg ik mijn wenende hart aan Uw voeten, opdat U het zou kunnen beheersen en het zou wassen.
Neem toch al mijn tranen, ook deze welke ik niet heb geweend.
Neem toch mijn pijn, want zij wurgt mij.
Neem mijn hart, dat nu alles wil omarmen wat ooit door mij is gewond.
Wees de Boodschapster van de Moederliefde in het hart van mijn kind.
Ik smeek U, o Koningin van de volmaakte Liefde, laat mijn hart met het hart van mijn kind versmelten, opdat onze wegen zich onder de golven van Uw Hemelse Liefde mogen verenigen.
Ik bied U nu nog de hele tijd aan, gedurende dewelke ik mijn kind droeg, alsook de hele tijd vanaf zijn geboorte, opdat U alle wonden zou kunnen genezen, en alle stenen op onze beide levenswegen door bloemen vervangen mogen worden.
Moge mijn lijden tot op deze dag de ontsluiting van de relatie tussen mijn kind en mij vrijkopen. Daarom smeek ik U, over onze beide levens te heersen als de Koningin van de eeuwigdurende verzoening, want waar de smart het huwelijk sluit met het berouw, worden harten en zielen opnieuw geboren.
In dit geloof wil ik vanaf heden in U verder leven, en vertrouw ik mijn kind toe aan het Vuur van Uw Hart, opdat wij elkaar terug mogen vinden, en wij elkaar in de Ware Vrede waarlijk mogen liefhebben.


www.maria-domina-animarum.net

1203. TOEWIJDING VOOR EEN MOEDER
DIE ZICH WEINIG OM HAAR KIND BEKOMMERT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Hemelse Moeder van alle zielen,
Omdat U de volmaakte Moeder van de God-Mens bent, kom ik vol vertrouwen tot U en leg ......... (naam) aan Uw voeten neer, die er door de duivel toe is verleid om zich niet over haar kind te ontfermen zoals God dit van elke moeder verwacht.
Ik geef U al mijn Liefde en smeek om vergeving voor ......... (naam), opdat zij uit haar bekoring vrijgekocht moge worden en zij in Liefde voor haar kind moge ontvlammen.
Bekom haar het inzicht dat haar kind een rol in Gods Heilsplan te vervullen heeft, en dat zij tot de vormgeving van deze rol moet bijdragen.
Bekom haar toch de genade van het Vuur voor de christelijke waarden, opdat zij deze jegens haar kind moge toepassen en hen in haar kind tot bloei moge brengen.
Stort toch Uzelf in haar uit, opdat zij Uw Moederliefde en Uw volharding in de zelfgave voor het Heil van haar kind moge erven.
Bekom haar een hart dat zijn rijkdom zoekt in de verloochening van haar eigen verlangens, en dat weet dat haar kind bij God van de Liefde van zijn moeder zal getuigen.
O Koningin des Hemels, ik wijd U de relatie en alle contacten tussen ......... (naam) en haar kind toe, opdat deze harten onder de macht van Uw Liefde met elkaar mogen versmelten, en zij onder Uw heerschappij hun weg samen vruchtbaar mogen maken.


www.maria-domina-animarum.net

1204. OFFERANDE VOOR EEN NIEUW BEGIN NA EEN VERWONDING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Hemelse Moeder Maria,
Vóór U breng ik al mijn smart, al mijn hartenpijn die ik sedert zo lange tijd heb moeten doorstaan en waarvan de bron U bekend is.
Ik leg dit alles samen met mijn lijdende en hopende hart aan Uw voeten neer, want in U is Licht, in U is zalving, in U is de macht der volmaakte Liefde.
Wil mij reinigen van elk gebrek aan vergeving en van elke bitterheid, want mijn hart heeft zich destijds verraden en veracht gevoeld.
Wil mij genezen van elke wonde, want mijn ziel bloedt vandaag nog steeds. Zonder U vindt zij niet de kracht om het nieuw leven dat Gods Voorzienigheid mij heeft bereid, vruchtbaar te maken en het met Licht te laten vervullen.
Wil mij voeden met het Licht van Uw nabijheid, want de duisternis om mij heen heeft mij zo zwak en zo bedroefd gemaakt.
O Maria, wil vanaf vandaag waarlijk in mij leven, opdat mij hart zich opnieuw moge durven openen voor de zon, die God ook voor mij nog laat schijnen, want mij wenkt nu de wedergeboorte tot een nieuw leven, waarin de bloemen geuriger, de bloesems weelderiger en de vruchten rijper zullen worden dan ik ze ooit heb gekend.
Kom, o machtige Koningin van Gods Voorzienigheid, en leid mij op nieuwe wegen naar de tuinen der Hoop, boven dewelke de zon nooit meer ondergaat.


www.maria-domina-animarum.net

1205. ZELFOFFERANDE AAN MARIA
TOT BEVRIJDING UIT ELKE DUISTERE KRACHT

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen, Schrik van alle duisternis,
In de Naam van Jezus Christus, Zijn Heilig Kruis, Zijn Heilige Wonden en Zijn Kostbaar Bloed smeek ik U, wil elke boze macht die mij vervolgt, bevelen, aan Uw voeten neer te knielen en al haar werken van duisternis aan Uw macht uit te leveren.
Wil mij toch bevrijden uit elke invloed die niet verenigbaar is met het Licht van Gods Liefde.
Ik bied U mijzelf, mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst aan.
Aan Uw voeten leg ik al mijn lijden en al mijn Hoop.
Wil mij verlossen uit elke kracht die niet met Jezus Christus is, de Redder der wereld.
Ik geef U mijzelf als losgeld voor mijn bevrijding.
Wil mij de genade bekomen dat ik mij spoedig aan Uw voeten moge neerwerpen tot verheerlijking van de macht van de Liefde door dewelke U mij zult bevrijden.
O Maria, geen kind van God wordt geschapen om de gevangene van enige kracht van duisternis te zijn. Hef toch nu Uw machtige hand op tegen mijn vijanden, want ik wil alle verdere dagen van mijn leven van God en van U zijn, mijn Hemelse Moeder, Koningin en Meesteres, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

1206. KORT GEBED VOOR EEN PROBLEEMGEZIN

(Myriam van Nazareth)

Maria, lieve Hemelse Moeder en machtige Koningin van Hemel en aarde,
Ik geef U mijzelf en al mijn dierbaren.
Beheers ons en onze onderlinge relaties en contacten, opdat wij allen in het Vuur van de Liefde mogen ontbranden.
Bevrijd ons van alle kwaad en van alle duisternis, in de Naam van Jezus Christus, mijn Verlosser.


www.maria-domina-animarum.net

1207. SMEEKGEBED OM GOEDMAKING VOOR EEN NIET VERVULDE ROEPING

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, Maker van het Plan dat elke ziel de schatten der heiligheid moet brengen,
Door de volmaakte Liefde van Maria, mijn Meesteres en Koningin, en Moeder van de Verlosser, bid ik om vergeving, omdat ik op de door Uw onfeilbare Wijsheid voor mij beschikte weg, die mij door Uw Geest is verkondigd, niet heb volhard, en ik voor een andere weg heb gekozen.
Ik smeek U vurig: Gelieve mij ook op deze nieuwe weg de gelegenheden tot vruchtbare bijdragen te verlenen, die op grond van mijn ware roeping van mij werden verlangd, opdat ik voor Uw Plan nu nog precies datgene moge kunnen doen, dat tot mijn ware levenstaak behoort.
Ik smeek om de voortdurende begeleiding en leiding vanwege de Meesteres van alle zielen, aan Wie ik mij met mijn hele wezen en mijn hele verdere weg overgeef.
Moge Zij mij de kracht en de ondersteuning verlenen om al datgene te doen, wat U op grond van Uw Gerechtigheid en Barmhartigheid nog van mij zult verlangen, tot ik de van mij verwachte bijdrage zal hebben geleverd.
Moge Zij in mij de Ware Vrede met Uw genadige Godheid en met mijzelf opnieuw laten bloeien, en op de moeilijke weg van de goedmaking bezit nemen van mijn hart, opdat ik door de kracht van de Ware Liefde Uw Hart opnieuw moge verheugen en U nog alles moge kunnen geven wat ik U heb onthouden.
Moge de versmelting tussen mijn volkomen overgave en Uw volledige vergeving mijn ziel bevrijden.


www.maria-domina-animarum.net

1208. GEBED OM BESCHERMING TEGEN NACHTELIJKE ONRUST

(Myriam van Nazareth)

Maria, Koningin van de nacht,
Wees toch de Meesteres van alle onbewuste processen van mijn geest.
Ik geef mij volledig aan U over, opdat U mij deze nacht moge kunnen beschermen.
Wil mijn hele wezen en dit huis vervullen met Uw Vrede en Uw Licht, opdat geen kracht van duisternis mij moge raken.
Beheers toch mijn dromen, opdat zij mij niet verontrusten, en laat in mij niets toe dat niet uit de bronnen van de Eeuwige Vrede ontspringt.
Bescherm Uw eigendom door de macht die God U voor eeuwig heeft geschonken, opdat ik de dageraad bevrijd moge begroeten.
Beadem toch mijn hart, o Koningin van de nacht, en in mij zal niets anders meer bloeien dan het zaad van de Ware Vrede.


www.maria-domina-animarum.net

1209. TOEWIJDING TIJDENS HET H. VORMSEL

(Myriam van Nazareth)

Maria, Meesteres van onze ziel,
Wil bij deze uitstorting van Uw Goddelijke Bruidegom, de Heilige Geest, in de ziel van ...... (naam), ook Zelf bezit nemen van zijn/haar ziel, hem/haar tegen elk gevaar en elke uiting van duisternis beschermen, en hem/haar in elke beslissing van het leven leiden en beheersen.
Wees de Meesteres van al zijn/haar handelen, spreken, denken, voelen en willen, opdat zijn/haar levensweg voor zijn/haar ziel en voor Gods Werken een genaderijke, vruchtbare weg moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1210. GEBED OM GENEZING VAN EEN VERZIEKTE RELATIE

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Ik bied U ......... (een offer) aan, met de bedoeling, ........ (naam), mijzelf en de relatie tussen ons beiden volkomen in het Licht van Uw volmaakte Liefde te laten genezen.
Wil mij de kracht van de volharding bekomen, want het komt erop aan, onze beide zielen uit de effecten van de duisternis van toen los te maken.
Schenk mij Licht en Liefde zonder einde, en weerstand tegen elke bekoring om dit belangrijke werk van eerherstel ooit op te geven.
Ik geloof in de Ware Liefde, en ik geloof in Uw macht, ons deze te bereiden, omdat zonder Liefde de Nalatenschap van God verloren gaat.


www.maria-domina-animarum.net

1211. TOEWIJDING IN VOORBEREIDING OP HET DOOPSEL

(Myriam van Nazareth)

Maria, lieve Hemelse Moeder, ik wijd U ............. (naam) toe, opdat hij/zij U volledig moge toebehoren.
Wil hem/haar tegen elke duistere invloed beschermen en hem/haar volkomen in Uw Hart opnemen, opdat dit kind klaar moge zijn om het Licht van de Heilige Geest in zich te laten stralen, en te allen tijde God tot enig doel van zijn/haar handelen en spreken, denken, voelen en willen te maken.
Ik bied U alle Liefde van mijn hart en elk offer dat ik U kan geven, opdat deze jonge ziel spoedig gedoopt moge worden.
Wil elke invloed die kan verhinderen dat dit doopsel spoedig voltrokken zou worden, van alle duisternis bevrijden, opdat Gods Wil moge overwinnen.


www.maria-domina-animarum.net

1212. GEBED OM BESCHERMING TEGEN STORMWEER

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van de Verlosser,
In dit uur van nood stel ik mijzelf, mijn dierbaren en alles wat ik heb, onder Uw machtige bescherming.
Wil niet toelaten dat wind, water of onweer schade zouden toebrengen aan datgene, wat U toebehoort.
Ik smeek U, moge Jezus tot de wind en het water het woord herhalen dat Hij ooit sprak op het meer van Galilea, toen Hij niet toestond dat Zijn apostelen zouden vergaan.
Moge Hij in dit uur mijn dierbaren en mijzelf beschouwen als Zijn apostelen, en alles wat ik heb als de boot op het stormachtig meer.
Moge Hij nu op Uw woord onder ons opstaan, en ons bevrijden door Zijn woord: "Zwijg stil!".
Als onderpand voor deze genade schenk ik U mijn belofte, voortaan in Uw dienst als een teken van Licht en Hoop te zijn in de stormen van al mijn medeschepselen.

♥ ♥ ♥

Het is goed, er even aan te herinneren hoe graag de Meesteres van alle zielen parallellen trekt tussen de natuur en de zielen. Dat komt doordat de ziel onder dezelfde Goddelijke Wetten valt als de natuur. Het is in die zin goed, te beseffen dat Maria ook een Hemels Geschenk is ter bescherming tegen elke storm in de ziel.


www.maria-domina-animarum.net

1213. OFFERANDE VAN DE DAG ALS DOORLOPEND GEBED AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Hemelse Moeder Maria, ik geef U vandaag alles wat ik doe, zeg, denk, voel en verlang als één ononderbroken gebed, want ik wil werkelijk elke seconde van deze dag in de innigste eenheid met U doorbrengen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat van mij zal uitgaan, leid ik in werkelijkheid naar Uw Hart.
Wil dit alles in Uw Hart sluiten en het daar bewaren, om het vanavond aan God aan te bieden in mijn naam, doch verrijkt met Uw volmaakte Liefde.
Laat toch mijn hart en mijn ziel deel hebben aan het kloppen van Uw Hart, opdat ik elk ogenblik ten volle moge benutten wat God mij vandaag zal laten toekomen.
Moge deze dag hierdoor voor mijn ziel en de zielen van al mijn dierbaren vruchtbaar, en voor God en U een vreugde zijn.
Wees vandaag de Meesteres van mijn hele wezen, opdat geen duisternis mij vandaag zou kunnen beklemmen of verlammen, want ik wil U helemaal toebehoren.

♥ ♥ ♥

Vele zielen denken er nooit aan, dat elk ogenblik van de dag, in al zijn schijnbare banaliteiten, gelegenheden biedt om offers aan God op te dragen, en daardoor de ziel een stapje hoger te brengen op de trap van haar ontwikkeling. De Meesteres van alle zielen wil hieraan herinneren door een toewijdingsgebed zoals het bovenstaande. De mens neigt er gemakkelijk toe, een dag waarin heel weinig gebeurt, als een 'verloren dag' te beschouwen, een 'maat voor niets'. Nochtans is ook een dergelijke dag opgebouwd uit precies evenveel ogenblikken, die eveneens gevuld zijn met innerlijke gesteldheden (blijheid, verveling, droefheid, ergernis, enz...) die allemaal aan Maria opgedragen kunnen worden en daardoor zinvol worden.


www.maria-domina-animarum.net

1214. KORT GEBED TOT MARIA OM BESCHERMING

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Beschermster van mijn ziel,
Ik smeek U, wil elke boze kracht die mij kan bedreigen, vervullen met Uw Licht en Uw Liefde en haar terugsturen naar haar bron, om daar bekering te bewerken.
Wil elke kracht die mij om hulp zou vragen, deze hulp schenken door de macht van Uw volmaakte Liefde en de offerande van mijzelf, opdat Gods Plan volbracht moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

Maria roept ook op tot de toewijding van kinderen aan Haar. Het onderstaand gebed kan worden gebruikt door een volwassene om een meervoud van kinderen (een groepering, een schoolklas, de kinderen van een gezin enz.) aan Maria toe te wijden, waardoor het zaad van het heilig verbond van toewijding in deze jonge zielen kan worden gestrooid.

1215. TOEWIJDING VAN KINDEREN AAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
(uit te spreken door een volwassene in aanwezigheid van kinderen)

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, Hemelse Moeder van alle mensen,
In vereniging met de harten van alle christelijke moeders, vaders en opvoeders, en in naam van de Kerk van Jezus Christus, kom ik deze kinderen overdragen aan de machtige hoede van de Koningin van Hemel en aarde. Wil in hen leven, en al hun dagen vervullen met het Licht van Gods Liefde.
Opdat deze zielen het Plan mogen volbrengen dat God met hun geboorte heeft gekoesterd, smeek ik U:
Schenk hen weerstand tegen de ontelbare verleidingen der wereld.
Bescherm hen tegen de vele bedreigingen van hun zuiverheid in lichaam, hart en geest.
Bewaar in hen de Liefde voor het ware christelijk denken, voelen en verlangen.
Beheers hun hart en geest in elk ogenblik van bekoring, en bij elke beslissing die zij op hun levensweg zullen nemen, opdat zij gevrijwaard zouden worden van alle zonde en ondeugd.
Moge hun vrije wil door U zodanig worden bestuurd, dat zij een leven leiden dat heilig en vruchtbaar is voor Gods Plannen en Werken.
Moge hun Liefde tot God, tot U en tot al hun medeschepselen hun hele leven lang groter blijven dan elke materiële begeerte.
Wees de Meesteres van hun hele levensweg, in dagen van zonneschijn en in dagen van storm, in vreugde en in de beproevingen, opdat al hun doen en laten slechts Gods Werken zou dienen.
Wees het Licht van hun Hoop in alle lijden en droefheid, opdat zij ook op de dagen van tegenslagen en ontmoedigingen mogen volharden in de levenslange strijd voor de heiligheid van hun ziel, het kostbaarste geschenk dat God hen heeft gegeven.
Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, aan U vertrouw ik nu deze kinderen toe. Wil hen laten bloeien als bloesems aan de rijke boom van het christendom, en wil hen vanaf dit ogenblik begeleiden naar de Poort van het Paradijs, want voor de Eeuwige Gelukzaligheid bij God en bij U zijn zij geboren.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is bedoeld als een middel waardoor een kind zichzelf een eerste maal aan Maria kan toewijden, in afwachting van een latere definitieve toewijding. Deze eerste toewijdingsakte zou kunnen worden beschouwd als het begin van een 'proefperiode' in dienst van Maria, in afwachting van het ogenblik waarop het kind een dieper besef heeft ontwikkeld van datgene wat van hem of haar als aan Maria toegewijde wordt verwacht. Deze eerste toewijdingsakte kan ook regelmatig worden herhaald, om het kind aan deze eerste voorlopige gelofte te herinneren.

1216. TOEWIJDING VANWEGE EEN KIND AAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
(uit te spreken door een kind)

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus,
Vandaag geef ik mij aan U met alles wat ik ben en alles wat ik heb, om van U te zijn en voor U en voor Jezus een bloempje te zijn.
Wil voor mij zorgen zolang ik leef. Daarvoor geef ik U al mijn blijheid.
Wil mij beschermen in al mijn moeilijkheden. Daarvoor geef ik U al mijn verdriet.
Wil mij leren, U en Jezus elke dag lief te hebben. Daarvoor geef ik U al mijn pijn.
Wil mij leren, nooit slechte dingen te doen. Daarvoor geef ik U elke dag mijn offertjes.
Wil mij leren leven zoals Jezus. Daarvoor geef ik U elke dag mijn gebedjes.
Laat de zon schijnen in mijn hartje. Daarvoor wil ik zelf een zonnetje zijn voor alle mensen, voor alle dieren en voor alle bloemen.
Lieve Hemelse Moeder Maria, kom nu wonen in mijn hart, opdat ik elke dag alles met U kan delen. Daarvoor geef ik U mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

1217. OFFERANDE VAN LIJDEN VOOR EEN JUIST GEBRUIK VAN DE VRIJE WIL

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Meesteres, Moeder van de Goddelijke Verlosser,
Ik wil U mijn leven en al mijn lijden ter beschikking stellen, opdat zielen het juiste gebruik van hun vrije wil, dit Goddelijk geschenk, mogen terugvinden.
Wil mij de kracht bekomen, deze taak onder Uw leiding vruchtbaar te maken.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed werd door Maria ingegeven om door een kind tot het Kind Jezus te worden gericht:

1218. MIJN GROET AAN HET KIND JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, mijn Broeder in de Hemel, ik nodig U uit in mijn leven.
Wees mijn Gast bij dag en bij nacht.
Ik wil altijd van U zijn, wees U van mij.
Ik zou U vandaag zoveel vreugde willen geven.
Geef toch Uw Vrede aan allen die mij dierbaar zijn,
maar ook aan hen, van wie ik niet veel houd.
U kent alleen de Ware Liefde, o lief Jezuskind,
maak toch dat ik, zoals U, iedereen verdraag.
Maak mij goed en braaf in elk uur,
want zoals U wil ik voor ieder een zonnetje zijn.
Houd ons allen in de ziel gezond,
Dan kunt U ons van alle kwaad bevrijden.


www.maria-domina-animarum.net

1219. GEBED TOT MARIA, TUINIERSTER VAN DE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Tuinierster van de zielen,
Voor U spreid ik mijn ziel uit als een tuin.
Wil het zaad van de heiligheid uit Uw eigen Hart in de bodem van mijn ziel strooien, opdat in mij Uw bloemen mogen bloeien.
Verwijder uit mij het onkruid van alle bekoringen, opdat de zonde niet mijn zielenbodem moge overwoekeren.
Besproei mij met de regen van Gods genaden.
Roep toch de zon van Gods Liefde over mijn zaad af, opdat in mij slechts de volheid van Gods Waarheid moge rijpen, en mijn ziel een paradijs moge zijn dat God aan U herinnert.
Onder Uw voeten, o Koningin van het Hemels Paradijs, zal mijn dorheid tot vruchtbaarheid en verrukking worden.
Daarom geef ik mij nu restloos aan U over, opdat U mijn bloei zou bekronen met de Boom van het Kruis, dat het Goddelijk Leven brengt.
Kom en heers in mij, o Koningin van het Hemels Hof, en ontsluit mij voor het zaad van de Eeuwige Liefde, dat Gods Werken in mijn ziel zal voltooien.


www.maria-domina-animarum.net

1220. AVONDGEBED TOT MARIA OM HET GORDIJN VAN LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mij deze nacht beschermen tegen alle kwaad, tegen alle duisternis, tegen elke kracht die niet met God verenigbaar is of geen onverdeelde Liefde in zich draagt.
Ik smeek U, wil deze nacht een gordijn van Licht om mij heen weven, dat ondoordringbaar is voor alle duisternis en alle kwaad.
Wil elke kwaadwillige gedachte, elk duister gevoel en elk verlangen om mij schade toe te brengen naar ziel of lichaam, doordringen van het Hemels Licht en van de oneindige macht van Uw Liefde, en deze daarna terugsturen naar de bron waaruit zij zijn voortgekomen, om daar bekering te bewerken.


www.maria-domina-animarum.net

1221. SMEEKGEBED TOT MARIA IN DE PAASNACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik tot U komen in deze hoogheilige nacht, waarin aan de horizont reeds het Licht der Verrijzenis gloort.
Stort toch in mij het Licht van de Hoop, dat in de uren van de Passie Uw Hart heeft beheerst.
O wenende Almacht, op Uw woord kan deze nacht mijn ziel verrijzen uit het graf van mijn zwakheden, die U aan het Kruis van mijn Verlosser hebt toevertrouwd, want Hij heeft ook mijn verrijzenis volbracht.
Zie, in het Vuur van Uw Tranen heb ik mijn duisternis gezien, en ik heb haar in Uw Hart begraven.
Uit de vuuroven van Uw onbevlekte Liefde wil nu mijn ziel opstaan voor een leven van heiligheid, want in U wordt alle zonde beschaamd.
In U wordt elk kruis tot een weg van wedergeboorte.
In U knielt alle duisternis voor het Licht van het Ware Leven.
Onder Uw ogen heeft Jezus mijn oude ik met Zich gekruisigd.
Onder Uw ogen zal Hij mij nu dopen met het Licht van de dageraad, opdat in mijn ziel Gods Rijk moge verrijzen, want daartoe is Hij in de wereld gekomen.
Roep nu het Licht van het Goddelijk Leven af over het graf van mijn ziel, opdat ik de verrezen Christus moge volgen naar het Ware Leven, dat nu ook voor mij ontsloten is.


www.maria-domina-animarum.net

1222. GEBED TOT MARIA OM HEIL VOOR DE BLOEM VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hemelse Tuinierster van mijn ziel,
Zie toch met erbarmen neer op mijn zielentuin. Hoor hoe hij kreunt onder de stormen van het leven. Voel hoezeer hij lijdt onder elke invloed die niet uitgaat van zijn Schepper en die niet onder de voeten van zijn Meesteres is gelegd.
Daarom geef ik mij aan U over en smeek ik U :
Beadem de bloem van mijn ziel, opdat zij zich moge openen onder de stralen van de Hemelse Liefde.
Voed haar uit de Bron der genaden, waarvan Uw hele Wezen volkomen is verzadigd.
Sta niet toe dat haar wortels ooit uit andere grond zouden drinken dan deze van Uw vlekkeloos Hart.
O heiligste Roos uit Gods Hart, wil mijn tuin bevruchten met het zaad uit Uw eigen ziel, dat zijn grond zal vervullen met de heiligheid die Gods Werken dient, want slechts in de eenheid met Uw volmaaktheid kan ik God in het uur van de oogst de vruchten van de Ware Liefde schenken, die in Uw Hart zijn gerijpt.
Slechts in Uw handen zal de bloem van mijn ziel bloeien tot verheerlijking van Haar, Die Zich ondanks mijn onwaardigheid in mijn tuin heeft uitgestort.


www.maria-domina-animarum.net

1223. SMEEKGEBED OM MARIA’S BIJSTAND IN MIJN HULPELOOSHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In mijn hulpeloosheid kom ik tot U, want ik voel mij zo verloren.
Mijn hart weent onder het besef van mijn kleinheid.
Hoezeer verlang ik ernaar, te denken zoals U denkt, te voelen zoals U voelt, en precies te willen wat U wil.
Wakker in mij Uw vlekkeloze Liefde aan, opdat zij al mijn wereldse verlangens moge verbranden, en ik nog slechts gedreven moge worden door alles wat Gods Werken naar hun voltooiing kan leiden.
Wek in mij het verlangen naar het Goddelijk Leven als de enige zin en het enige doel van mijn leven.
Beadem mijn hele wezen, o Koningin van de Hemelse schoonheid, en ik zal waarlijk leven, want U bent de Hoop in al mijn duisternis.


www.maria-domina-animarum.net

1224. GEBED TOT MARIA BIJ UITPUTTING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, lieve, machtige Meesteres van mijn hele wezen,
In mij hebben de wederwaardigheden van het leven het vuur van de lichamelijke krachten gedoofd.
Ik leg mijn lichaam aan Uw voeten neer en smeek U, het met een volkomen nieuwe zielenkracht te vervullen.
Wil mij zodanig doorheen de dagen leiden dat ik al mijn inspanningen en mijn uitputting een nieuwe zin kan geven.
Wil mijn lichamelijke krachteloosheid in het Vuur van Uw Hart veranderen in nieuwe bezieling en spirituele kracht voor mijn medemens.
Alle krachten die uit mij weggevloeid zijn, bied ik U aan als de verwijdering van alle restanten van duisternis uit mijn ziel, opdat de zwakheid van mijn lichaam mij tot fundament voor een verrijzenis in de kracht van de Heilige Geest kan worden.
Laat toch Uw Hart in mij kloppen, o mijn Hemelse Meesteres, Koningin van het Goddelijk Leven, opdat mijn bloed mijn hele wezen kan vervullen met Uw kracht, elk ogenblik van de dag en de nacht.
Met U wil ik dit lijden beleven en overwinnen, opdat ik in U moge verrijzen.


www.maria-domina-animarum.net

1225. GEBED TOT MARIA OM VERZEGELING MET HET PINKSTERVUUR

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Bruid van de Heilige Geest,
Ik geef mijn hele wezen restloos aan U over, opdat ik een open poort moge zijn voor Gods Werken in mij.
Wil mij van mijn duisternis bevrijden, en mij bekleden met Uzelf, o Belichaming van de hoogste heiligheid, Verrukking van de Allerhoogste.
Wil nu mijn ziel verzegelen met het Pinkstervuur, opdat in mij het teken van Gods Waarheid gebrand moge worden.
Moge het Pinkstervuur mij de ogen openen voor de schoonheid van Gods Mysteries en voor de lelijkheid van de zonde.
Moge het Pinkstervuur mij afkeren van alles wat niet verenigbaar is met Gods Werken, en van alle bekoring en dwaling.
Moge het Pinkstervuur mij doordringen van de Ware Liefde en van de volmaakte Vrede van Christus.
Moge het Pinkstervuur in mij alles tot bloei brengen wat mijn ziel sedert haar ontvangenis van God heeft gekregen.
Roep nu de Heilige Geest over mij af, o Troon van het Goddelijk Licht, opdat ik opnieuw geboren moge worden voor het ware Goddelijke Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1226. OCHTENDTOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN HET MORGENLICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Licht van mijn Hoop voor deze dag,
Ik bied mijzelf aan U, opdat ik U ook vandaag volmaakt moge toebehoren.
Omhul mijn hart met het Licht van Uw Liefde, opdat mijn werken door geen duisternis kunnen worden aangetast.
Richt mijn ogen op alles wat de nevels der wereld voor de zielen verbergen, opdat ik de Waarheid moge zien en begrijpen.
Maak mijn geest leeg van de stemmen der wereld, opdat ik slechts Uw gezangen van Liefde in mijn hart moge horen.
Maak mij vrij van alles wat onrustig maakt, want slechts in de ware Vrede van hart zal mijn ziel Gods Tegenwoordigheid ervaren.
O Koningin van het morgenlicht, ik offer U alles op wat ik deze dag op mijn weg zal vinden, opdat U het door mijn handen, mijn mond en mijn hart tot Heil en zegen zou maken voor alle medeschepselen die ik vandaag zal ontmoeten in het Licht van Gods Voorzienigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1227. GEBED TOT MARIA, HOOP VAN DE MORGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Dageraad van de Ware Hoop,
Nu Gods Licht de duisternis heeft verdreven, begroet mijn ziel U als mijn Hoop voor de nieuwe dag.
Geen wolk zal mij vandaag bedreigen, want U hebt de Zon van het Ware Leven gebaard.
Geen beproeving zal mij vandaag verlammen, want U bent de Koningin van alle kruisen.
Geen misleiding zal mij vandaag van Gods Waarheid wegleiden, want U bent de Gouden Stem uit Gods Hart.
Niets zal mij vandaag ontmoedigen, want U draagt de sleutel tot de Poort van de Eeuwige Belofte.
Zie, ik geef mij aan U over, o Koningin van alle Hoop, want in de ziel waarin U de troon bestijgt, wordt elke tegenwind tot dienaar van de eeuwige vervulling.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is ingegeven door de Moeder Gods in Haar majestatische verschijning als Meesteres van alle zielen, op het middaguur van 22 augustus 2011, feestdag van de Kroning van Maria als Koningin van Hemel en aarde.
In Haar openbaring van 26 juli 2006 verlangde Maria dat

deze dag (22 augustus) tevens zou worden herdacht als
feestdag van de Meesteres van alle zielen.

De Koningin des Hemels verkondigt dat Zij dit gebed heeft bekleed met een buitengewone kracht.

1228. SMEEKGEBED TOT DE KONINGIN VAN DE SCHEPPING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, gekroonde Koningsdochter,
Ik geef mij aan U, opdat ik met hart en ziel, met geest en lichaam onverdeeld onze God der volmaakte Liefde moge toebehoren.
U Die aan de zielen bent gegeven als de Gouden Stem uit het Paradijs, de Echo van Gods tijdloze Waarheid, zaai toch in elke ziel het Hemels zaad van de volheid der Eeuwige Waarheid, opdat het Ware Licht in haar wortel moge schieten en de vorst van misleiding, dwaling en leugen in alle harten onttroond moge worden.
U heeft God verheven tot Koningin van al het geschapene, om U in deze Laatste Tijden kenbaar te maken als de Dageraad van Zijn Rijk op aarde.
Wie U opneemt, begroet reeds de Middagzon van de Verrijzenis van Christus in elke ziel die alle geschenken uit Gods Hart in zich tot bloei wil brengen.
Daarom belijd ik nu voor het Aangezicht van de Drie-Ene God, dat ik U aanneem als Koningin en Meesteres van mijn hele wezen en van mijn hele levensweg, opdat U mij zou vervullen met de volheid der Waarheid die bevrijdt, en die mijn heiliging zal bezegelen.
Voor Gods Troon en in het Teken van het Kruis van mijn Verlossing belijd ik mijn geloof in U als het Zegel waarmee Jezus Christus nu Zijn Verlossingswerk wil tekenen in elke ziel die alle verblinding en misleiding wil toevertrouwen aan het Vuur van Gods Geest.
O Eeuwige Vader, door mijn Koningin en Meesteres verheerlijk ik Gods grootheid, die Haar zo onaantastbaar hoog heeft verheven.
O Jezus Christus, door mijn Koningin en Meesteres verheerlijk ik Gods Liefde, die Haar in deze Laatste Tijden aan ons heeft gegeven.
O Heilige Geest, door mijn Koningin en Meesteres verheerlijk ik de volheid van Gods Waarheid, die U door Haar wil openbaren.
Open toch de ogen der zielen, o verheven Koningsdochter, opdat zij de Waarheid van Uw Werken in dienst van het Kruis mogen herkennen,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1229. GEBED TOT MARIA, HOOP VAN DE AVOND

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, in Wie nooit duisternis heeft gebloeid,
In U laat ik de voorbije dag overvloeien, want in U vindt alles de Vrede der volmaakte heiligheid.
Vele dingen hebben vandaag mij hart beroerd, doch in U komt zelfs de tijd tot rust.
Vele beelden, gedachten en woorden hebben vandaag getracht, mij van de Eeuwige Liefde te scheiden, doch in Uw Hart kan ik de wereld begraven.
Vele beproevingen hebben vandaag getracht, de zon van mijn Geloof te verduisteren met wolken van twijfel. Bent U niet de Avondzon uit het Paradijs, het Tabernakel van Gods Licht dat geen schaduwen werpt?
O Horizont naar de Ware Hoop, omhul mij met de stralen van de zon die nooit ondergaat, want aan het bed van Uw volmaakte Liefde vertrouw ik nu al mijn zorgen en pijnen toe.
Aan Uw macht vertrouw ik nu al mijn voorbije dagen toe, opdat zij in Uw Hart veranderd mogen worden in Heil en zegen.
Terwijl de nacht Gods Schepping bedekt, wil mij bewaren in het eeuwig stralend Licht van Gods Tegenwoordigheid in Uw Hart, en mij bij dageraad vervullen met Uzelf, voor een nieuwe dag in dienst van Gods Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

1230. TOEWIJDING VAN EEN ONWEER AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Middelares van het Heil,
In Uw handen leg ik dit onweer. Ik smeek om Uw tussenkomst, opdat het geen enkel levend wezen moge schaden.
Ik geef U elke bliksem. Moge hij een ziel treffen met het Licht van Gods Waarheid en de warmte van de Ware Liefde.
Ik geef U elke donderslag. Moge hij een ziel doof maken voor het gebrul van alle leugen, misleiding en dreiging door de vijand van alle Licht.
Ik geef U elke stortbui. Moge zij een ziel rein wassen van elke vervuiling door de werken der duisternis.
Ik geef U elke rukwind. Moge hij de zachte bries van de Heilige Geest in een ziel brengen, en haar bevrijden van de stormen der bekoring.
Machtige Koningin van de Hemelse Vrede, wil mij, mijn gezin, al mijn vrienden en vijanden onder Uw Hemelse bescherming brengen, en bevrijden van alle onrust die de zielen bedreigt.


www.maria-domina-animarum.net

1231. GEBED TOT MARIA, HOOP VAN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de nacht,
God heeft gewild dat ik U zou ontmoeten in dit uur van duisternis.
Ik schenk U al mijn pijnen en al mijn innerlijke onrust, al mijn kwellingen en onzekerheden, want uit U is de Ware Vrede geboren.
Weldra wil God mij met Zijn dageraad verblijden, doch de voorbije dag laat mij geen rust.
Wil toch de troon bestijgen in de kerker die mijn hart, mijn geest en mijn lichaam omsluit, opdat mijn ziel de Ware Vrede en de ware rust moge vinden.
Zie, ik geef U elke minuut van slapeloosheid, opdat hij een ziel moge laten ontwaken uit haar verblinding en misleiding.
Met U, o machtige Koningin en Moeder van het Licht, sluit ik een verbond tot bestrijding van alle duisternis die de zielen bedreigt.
Moge de komende morgen de opstanding van een ziel uit de duisternis van haar omnachting brengen.
Alle werken der duisternis op deze aarde vertrouw ik toe aan Uw machtige voeten, opdat zij onwerkzaam worden.
Wees voor alle zielen de Dageraad van de Ware Hoop. Moge met elk Weesgegroet uit mijn hart, een ziel uit haar duisternis worden bevrijd.
Weesgegroet Maria...

(de Meesteres van alle zielen belooft een diepe innerlijke rust aan de ziel die Haar op dit punt vanuit een liefhebbend hart Weesgegroeten schenkt)

♥ ♥ ♥

Maria is in vele opzichten de Hoop van de nacht. Als de Onbevlekte Ontvangenis was Zij van meet af aan een symbool voor het stralend Licht van God, dat Jezus, het Licht der wereld, naar de zielen zou brengen. Zij is eveneens de Hoop in de nacht van het gemoed en van de ziel: Zij heeft alle macht ontvangen over elke vorm van duisternis, kan de ziel reinigen van alles wat haar weghoudt van het Ware Licht, kan het proces van bekering in de ziel op gang brengen, en kan een volkomen nieuwe innerlijke Vrede brengen waardoor het hart zich vrijer kan voelen en de ziel haar leven en haar omgeving op een heel andere wijze begint te bekijken.
Dit alles is een overwinning op de duisternis, de nacht van het gemoed, die bezwaart en de ziel verhindert om vruchtbaar te worden in de vervulling van de roeping die zij in dit leven heeft ontvangen. Het is ook Maria Die door God is geroepen om de duisternis in het algemeen voorgoed te onderwerpen en te vernederen (de Vrouw met de voet op de slang) tot bekroning van de effecten van de Kruisdood van Jezus.


www.maria-domina-animarum.net

Op het eerste gezicht lijkt het thema van het volgend gebed wat ongewoon. Normaal gesproken worden dingen en toestanden aan Maria toegewijd opdat zij geheiligd mogen worden, dit wil zeggen: opdat zij ten volle en op de vruchtbaarste wijze in Gods Heilsplan ingeschakeld mogen worden.
De Hemelse Koningin laat in het volgend gebed kwaad aan Haar toewijden opdat Zij het ten volle aan de omvormende macht van Haar tussenkomst zou kunnen onderwerpen. In die zin moet dit gebed worden beschouwd als een ontsluiting van het hele domein der duisternis voor de inwerkingen van de Goddelijke Liefde.
De Meesteres van alle zielen wijst erop, dat dit gebed een enorme macht kan ontwikkelen, wanneer het door individuele zielen wordt gebeden, en nog méér wanneer het wordt gebruikt in het kader van Haar Ketting van Licht, dit wil zeggen: wanneer zielen een soort gebedsverbond vormen waarbij ieder van hen dit gebed regelmatig gebruikt.
Op deze wijze draagt dit gebed op krachtige wijze bij tot het groot offensief van Licht waartoe de Meesteres van alle zielen Zelf geroepen is, en waartoe Zij de zielen oproept.

1232. TOEWIJDING VAN KWAAD AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Koningin van Gods Schepping,
God heeft U tot Spiegel van de Ware Liefde gemaakt, en U tot de toppen der heiligheid gevoerd.
Alles wat in Uw Hart wordt begraven, wordt tot nieuw Leven gewekt en herschapen tot een bron van Heil.
Daarom vertrouw ik U alle kwaad toe, en smeek U in naam van de hele Schepping om de uitstorting van Licht en Liefde tot verlamming van elke kracht van duisternis.
Ik wijd U toe, de hele Schepping, alle mensenzielen, alle dieren en de hele natuur.
Ik wijd U toe, elke kwaadwillige gedachte, elk gevoel dat kwaad in zich draagt, elke onheilzame handeling, en elk woord dat niet in het Licht wordt gesproken.
Ik wijd U toe, alle nevel en duisternis die zielen wegleiden van het Ware Licht en hen ongemerkt uitleveren aan de vallen van het kwaad.
Ik wijd U toe, alle uitwerkingen van de zonden van de hele mensheid doorheen alle eeuwen.
Ik wijd U toe, de verleidbaarheid en de zwakheden van alle mensenzielen.
Ik wijd U toe, alle twijfel van zielen aan uitingen van Gods Werken, en hun neiging om werken van duisternis blind te volgen.
Wil dit alles toevertrouwen aan de Oceaan van de volheid van Uw Genaden, opdat alle werken der duisternis verlamd en alle plannen der duisternis vernietigd mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

1233. GEBED TOT DE H. APOSTEL JOHANNES VOOR DE PRIESTERS

(Myriam van Nazareth)

Lieve H. Apostel Johannes, Apostel van de Liefde, hoe zou de Eeuwige Liefde U iets kunnen weigeren? Daarom kom ik tot U als tot een Hemelse brug voor onze kwijnende Kerk.
O priester van Christus, zozeer door Jezus bemind vanwege Uw zuiverheid, Uw onschuld en Uw eenvoud, wil voor onze priesters bekomen dat zij mogen delen in de gesteldheden van Uw hart, want Uw hart heeft waarlijk geklopt op het ritme van het Goddelijk Hart van de Messias.
O visser van het meer van Galilea, die zovele zielen de weg uit de stormen der zonde naar het Paradijs van de ware Vrede van Christus hebt getoond, bekom onze priesters de bezieling om vruchtbare vissers van zielen te worden.
U die de ontberingen van de tochten met Jezus hebt ervaren, maak onze priesters bereid tot zelfverloochenende offers voor het Heil der zielen, want slechts de zon van de zelfverloochenende Liefde kan het wolkendek verdrijven, dat zich boven de Kerk van Christus heeft gesloten.
O priester van het eerste uur, die de gezangen der Eeuwige Waarheid met verrukking in Uw hart hebt opgenomen, bekom de Kerk van Uw zo geliefde Jezus dat zij de traditionele Leer van Christus en Zijn oorspronkelijke overlevering moge omhelzen als de enige Schat die de Verlossing der zielen kan betalen, nu en in alle eeuwen.
O getuige van de Kruisdood van Jezus, moge Uw hartenpijn van Golgotha onze priesters voortdurend herinneren aan hun ware roeping, te leven voor de Verlossing van zielen.
U die onder het Kruis de Nalatenschap van de Moeder van alle mensen onder Uw hoede hebt gekregen, wil de harten van al onze priesters openen voor de huisvesting van Maria, opdat zij door hun innige verbondenheid met Haar nooit het Hart van Jezus mogen verliezen, dat voor niets anders heeft geklopt dan voor het Eeuwig Heil der zielen.


www.maria-domina-animarum.net

1234. KORTE TOEWIJDING VAN DE DAGELIJKSE LEVENSWEG AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik geef U de weg die ik vandaag zal gaan als een etappe naar mijn Eeuwig Heil.
Wil het zaad der Genade op mijn weg uitstrooien, opdat dit in mijn ziel tot rijping moge komen en ik deze dag vruchten voor Gods Rijk moge oogsten.
Leef en heers vandaag in mij, o Meesteres van mijn levensweg, opdat ik in staat moge zijn om alles te ontsluiten wat U deze dag voor mij hebt bereid.


www.maria-domina-animarum.net

1235. GEBED TOT DE MESSIAS OM GENEZING VAN ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Messias van God,
De Liefde van de Allerheiligste Drievuldigheid heeft U aan de zielen geschonken als de Genezer van hun onreinheden, opdat geen van hen voor het Eeuwig Leven verloren moge gaan.
O Zoon van David, heb medelijden met ons. Raak alle zielen aan, opdat zij de volmaakte Liefde mogen ervaren, want de zonde heeft de zielen zo ziek gemaakt.
O Jezus, U die lammen genas, genees toch de zielen die geen stap zetten op de weg naar hun Heil.
O Jezus, U die doven genas, genees toch de zielen die Gods Waarheid niet willen horen.
O Jezus, U die blinden genas, genees toch de zielen die de tekenen van Gods Werken en de bronnen van hun eigen ongeluk niet zien.
O Jezus, U die stommen genas, genees toch de zielen die niet willen getuigen van Gods geschenken aan de mensheid, en slechts de werken verkondigen, die de duisternis dagelijks in de wereld zaait.
O Jezus, U die melaatsen genas, genees toch de zielen die helemaal worden verteerd door hun ongebreidelde zonden.
O Jezus, U die doden opwekte, wek toch de zielen op, in wie de zonde het Goddelijk Leven onwerkzaam heeft gemaakt, opdat zij mogen sterven aan de wereld en leven voor Gods Werken.


www.maria-domina-animarum.net

1236. OCHTENDGEBED TOT DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve onbevlekte Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Wil mijn hele wezen bekleden met de hoogheilige gloed van Uw Onbevlekte Ontvangenis, opdat alles wat zich vandaag in mij voltrekt en alles wat van mij uitgaat, een smetteloze weerspiegeling moge zijn van de heilige gaven die U in mij tot bloei tracht te brengen.
Moge in mij onder Uw Mantel van heiligheid het zaad rijpen, dat Uw Liefde in mij zo overvloedig heeft uitgestrooid, opdat ik vandaag vruchten moge voortbrengen die Uw Werken helpen voltooien.
Bekom mij bescherming en kracht tegen alle duisternis, misleiding en bekoring, opdat Uw Tegenwoordigheid en Uw werking in mij, mij vandaag moge vrijwaren van elke besmetting door de invloeden der wereld.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is door de Hemelse Koningin ingegeven als een antwoord op de noodkreten van zeer vele zielen, die gebukt gaan onder de last van bekoringen in verband met de zuiverheid van lichaam, hart en/of geest.

1237. SMEEKGEBED OM VOLKOMEN ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Spiegel van volmaakte heiligheid,
Tot U kom ik in mijn grote nood, want mij ontbreekt de kracht om de spiegel van mijn ziel rein te houden.
O Hemelse Lelie, God heeft mij geschapen voor een leven in heiligheid.
Door de volheid van Uw onbegrensde macht en Uw absoluut volmaakte Liefde, wil in mij een Liefdesvuur ontsteken dat in mij elke neiging tot ontrouw jegens U en mijn God zal breken, want mijn hele wezen behoort Hem toe op grond van mijn totale toewijding aan U.
Wil toch mijn vrije wil verzadigen met het Bloed van Jezus Christus dat in mij de zwakheid jegens elke bekoring zal breken.
Wil mijn vrije wil laven aan het water van Goddelijk Leven dat elke vezel van Uw eigen Wezen heeft vervuld vanaf het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis, opdat in mij het vuur van elke bekoring geblust moge worden.
Hul mij in de mantel van Uw volmaakte zuiverheid, opdat mijn ziel en hart, mijn geest en lichaam waarlijk het verbond van heiligheid mogen bezegelen, dat God aan mij heeft voltrokken en dat Jezus aan het Kruis van Golgotha voor de hele mensheid heeft ondertekend met het Bloed dat alle duisternis overwint.
Wil mijn geest zuiveren van alle onreine beelden en gedachten.
Wil mijn hart zuiveren van alle onreine gevoelens en verlangens.
Wil mijn zintuigen richten op de Werken, Plannen en belangen van mijn God, en hen beschermen tegen elke verontreinigende invloed.
Wil mijn ziel ontledigen van elke behoefte aan wereldse bevredigingen. Ik vertrouw deze hier en nu voor altijd toe aan de hoogheilige bodem van Uw Onbevlekt Hart, waar U hen zult begraven tot Uw en Gods verheerlijking.
O Koningin van de vlekkeloze zuiverheid, ik leg al mijn zwakheden en verleidbaarheden voor U neer, opdat U hen moge beheersen.
Ik offer U al mijn pijn over mijn overtredingen tegen de zuiverheid op als betaalmiddel voor mijn bevrijding uit de slavernij van mijn lichaam en geest, hart en ziel jegens mijn zwakheden en verleidbaarheden, en smeek U om een vermenigvuldiging van mijn Liefde, opdat geen bekoring nog macht over mij moge krijgen.


www.maria-domina-animarum.net

1238. AKTE VAN HOOP VAN DE ZONDIGE ZIEL IN DE KERSTNACHT

(Myriam van Nazareth)

O Moeder van Christus, die ook mijn Moeder bent, ik smeek U,
Wil het Jezuskind in mijn ziel baren.
Omdat ik gezondigd heb, is mijn ziel slechts een grot. Ik bied haar U aan voor de allerheiligste Geboorte van het Jezuskind. Zij is zo nietig, doch zij is alles wat ik heb, dus geef ik U hierbij mijn hele bezit.
Hoop vervult mij, omdat ik weet dat God toen ook een koude grot heeft uitgekozen om geboren te worden. Daarom kan ook mijn zondige ziel ondanks haar duisternis en koude deze nacht uitkijken naar Gods bezoek.
Kom toch binnen, o Moeder van mijn Heil, want mijn hart wil nu alle Liefde verzamelen die het kan opbrengen, om U Beiden te verwarmen.
Laat toch nu Gods Zoon in mij geboren worden, opdat ik genezen moge worden en ik een nieuwe Vrede moge vinden.
Met Uw hulp wil ik het Christuskind in mij laten groeien, opdat de Ware Liefde mij moge beletten om mij ooit nog van God af te wenden.


www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

Begeleidende oproep van 20 december 2011
vanwege de Heilige Maagd Maria, de Meesteres van alle zielen,
voor de organisatie van een gebedsketting met een

gebedsdag voor het welzijn van de dieren
op de vierde dag van elke maand

Naar aanleiding van de inspiraties die zijn uitgewerkt in het Myriam-geschrift De Beekjes van het Heil roept Maria op tot de organisatie van een gebedsketting waarbij op de vierde dag van elke maand wordt gebeden en de toewijding van zichzelf op die dag aan Maria wordt opgedragen voor het welzijn van de dieren op deze wereld en van een diepe uitzuivering van de hartsgesteldheden van mensenzielen jegens dieren en van hun omgang met hen.

In De Beekjes van het Heil leert de Hemelse Koningin de zielen het onvermoed belang van de dieren in hun onrechtstreekse rol binnen Gods Heilsplan voor de mensenzielen. Maria wijst erop dat God de dieren om verschillende redenen heeft geschapen, en dat één van deze redenen ligt in de immense rol van de dieren in de vorming van mensenzielen in de deugdzaamheid en de heiliging.

Om deze reden is het in Gods ogen letterlijk een schande en een oneer voor de mensenziel en een grote belediging aan Zijn Liefde wanneer de mens dieren mishandelt, verwaarloost of op welke wijze dan ook liefdeloos, zelfzuchtig of onverschillig benadert.

Daarom roept de Heilige Maagd nu dringend op tot de organisatie van deze gebedsdagen, voor het afsmeken van genaden voor bekering van mensenzielen die met dieren omgaan op een wijze die niet overeenstemt met Gods Liefde, en voor de bevrijding van de dieren zelf uit al deze vormen van ellende die hen wordt aangedaan door mensenzielen, die binnen de Schepping waren bedoeld als kroon op Gods Werken en vertegenwoordigers van Zijn volmaakte Liefde.

Maria wijst erop dat Zij voor deze gebedsdagen de vierde dag van elke maand heeft uitgekozen wegens de symbolische waarde van het feit dat op de vierde dag van een maand (oktober) de patroonheilige voor de dieren, de H. Franciscus van Assisi, wordt herdacht.

Mogen zoveel mogelijk zielen door deze Hemelse oproep in het hart worden geraakt. De inzet van deze gebedsdagen is oneindig veel groter dan de meeste mensenzielen beseffen. De strijd tegen alle gedrag jegens de dieren dat niet in overeenstemming is met Gods Wet van Ware Liefde, vormt volgens de Heilige Maagd een heel belangrijk onderdeel van de strijd tegen alle duisternis op deze wereld, zodat de mensheid niet uit haar ellende kan worden bevrijd zolang de ingesteldheid van ontelbare zielen jegens de dieren niet drastisch wordt veranderd. De relaties die mensen onderhouden met dieren, worden op deze wereld dagelijks miljoenen malen door de meest uiteenlopende invloeden van duisternis bespeeld en verziekt, wat in zeer hoge mate bijdraagt tot de duisternis en ellende binnen de hele Schepping. Vandaar Maria’s oproep voor een intense spirituele strijd op dit gebied. Het gaat om de waardigheid van de dieren en om deze van de mensenzielen, en uiteindelijk om de hele staat van genade van de mensheid als geheel.

In dienst van de Heilige Maagd Maria als Meesteres van alle zielen,
Haar Myriam

1239. KETTINGGEBED VOOR HET WELZIJN VAN DE DIEREN
dit gebed is onder meer bedoeld voor gebruik op de
'gebedsdagen voor het welzijn van de dieren',
zoals gevraagd door Maria in Haar oproep tot de zielen
op 20 december 2011

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Koningin van Gods Schepping en Middelares van alle Genaden,
God heeft de dieren geschapen tot vreugde van de mensenziel en tot vervolmaking van haar vermogen tot een heilig gedrag.
Dagelijks wordt dit geschenk van God op deze wereld ontelbare malen door liefdeloos gedrag van mensenzielen jegens dieren onteerd.
Hierdoor is de stroming van de Liefde en van het Goddelijk Leven doorheen de hele Schepping zwaar verstoord, en wordt de duisternis die door de zonde over de mensheid is uitgespreid, dagelijks in een onvermoede mate verzwaard.
O Moeder van Barmhartigheid, in naam van de hele mensheid smeek ik U dringend om Uw machtige tussenkomst. Wil door de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde elke goede daad, elke handeling van Liefde van alle mensenzielen ter wereld ten gunste van een dier, vermenigvuldigen in kracht en uitstraling, opdat Licht van inzicht en bekering over de mensheid moge worden uitgestort in een explosie van Liefde:

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van mishandeling in welke vorm dan ook door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van verwaarlozing door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van elke vorm van liefdeloos en/of onverschillig gedrag vanwege mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van elk materialistisch gedrag vanwege mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die door mensenzielen in de steek worden gelaten of worden verstoten. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die door de schuld van mensenzielen te weinig voedsel hebben. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van ontwaardigende experimenten en andere ontwaardigende handelingen door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van stroperij door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van uitbuiting voor menselijk vermaak, in sport of voor welk winstgevend doel dan ook. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die slachtoffer zijn van verdrijving uit hun natuurlijk leefmilieu om welke menselijke reden dan ook. Onze Vader + Weesgegroet...

O Moeder Gods, machtige Overwinnares van alle duisternis, van alle zonde en van alle bekoring, ik offer U mijn beproevingen van deze dag op voor de uitstorting van genaden van barmhartigheid en bekering voor alle mensenzielen ter wereld die niet hebben begrepen dat slechts de Liefde van de mensenziel jegens al haar medeschepselen – mens en dier – de wereld uit zijn ellende kan redden, en die de waarde van elk dier binnen Gods Werken en voor hun eigen innerlijke Vrede en Geluk niet hebben begrepen.
Wil in al deze zielen de macht van de bekoring tot elk liefdeloos en/of zelfzuchtig gedrag, tot elke onverschilligheid en tot alle materialisme ten nadele van dieren breken, opdat zij tot bekering mogen komen, en de wereld bevrijd moge worden uit de ellende die de bittere vrucht is van de dood van de Liefde in de ziel jegens haar medeschepselen die Gods Voorzienigheid op haar levensweg heeft toegelaten voor haar Geluk en haar Eeuwig Heil.
Voor het bekomen van deze gunsten smeek ik U:

 1. om een explosie van Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde in alle zielen,

 2. om het breken van de macht van de satan, die in ontelbare mensenzielen de Liefde voor hun medeschepselen heeft gedood of deze zielen dagelijks verziekt, opdat zij de effecten van zijn werken van duisternis ook in hun gedrag en hun ingesteldheid jegens de dieren zouden vergroten, en

 3. om de genade dat door dit gebed alle dieren op deze wereld Gods Liefde en Barmhartigheid mogen ervaren, tot verheerlijking van de Liefde waarmee Hij de hele Schepping in leven houdt.


www.maria-domina-animarum.net

1240. KORTE TOEWIJDING VAN DIERENLEED AAN MARIA
dit gebed werd geïnspireerd in het kader van het schrijven van het boek
De Beekjes van het Heil

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van alle schepselen,
Ik wijd U alle dieren toe, die op deze wereld door mensenhanden worden mishandeld en gedood, opdat zij met mijn Liefde en hartenpijn bekleed naar Gods Hart terug kunnen keren als een getuigenis tegen de werken van de satan.
Moge op grond van hun stilzwijgend getuigenis Gods Barmhartigheid over de mensenzielen komen in de vorm van het Licht van inzicht, rouwmoedigheid en bekering tot de ware, onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige Liefde voor alle Werken van God, opdat deze werken van duisternis over de hele wereld totaal gebroken mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

1241. OFFERANDE VAN HARTENPIJN OVER DIERLIJK LEED AAN MARIA
ook dit gebed werd geïnspireerd in het kader van het schrijven van het boek
De Beekjes van het Heil

(Myriam van Nazareth)

Maria, Koningin van al het geschapene,
Ik offer U al mijn hartenpijn over het lijden van dit dier, opdat het dit lijden kan doorstaan in de ervaring van de Goddelijke Liefde, en dit lijden op grond van mijn hartenpijn en mijn Liefde voor dit schepsel van God moge worden veranderd in genaden voor de wereld.

Wanneer het klaarblijkelijk gaat om lijden dat door mensenhand is veroorzaakt, voegt men er nog aan toe:

Moge dit gebed de veroorzaker van dit lijden bevrijden uit alle duisternis, en hem genezen door de uitstorting van de Ware Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed werd door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd tijdens het schrijven van Kruistocht naar de ziel, in het vroege voorjaar van 2007, ten gebruike voor de Vastentijd in het kader van het dagelijkse gebeds- en oefenplan. Het gebed werd toen bij vergissing niet in de verzameling Maria’s Bloementuin opgenomen. Begin 2012 is dit alsnog gebeurd, daar dit gebed onder geen beding alleen is bedoeld voor de Veertigdagentijd.

1242. DAGELIJKS SMEEKGEBED TOT MARIA EN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van mijn ziel,
Roep de Heilige Geest over mij af.
Kom, Heilige Geest, doorstraal mijn hart, mijn geest en mijn ziel met Uw Goddelijk Licht, opdat ik mijzelf moge zien zoals God mij ziet.
Breng mij tot zelfkennis. Laat mij zien wie ik werkelijk ben.


www.maria-domina-animarum.net

De beide volgende gebeden werden op zekere dag aan Myriam geïnspireerd in het kader van de ochtendtoewijding aan Maria, en worden sedertdien dagelijks uitgesproken, vaak met spontane afwijkingen volgens de ingeving van het ogenblik, al naargelang de wensen van de Hemelse Koningin.

1243. GEBED TOT MARIA BIJ GEBRUIK VAN WIJWATER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, mijn Hemelse Meesteres.
Moge dit wijwater mijn hele wezen onderdompelen in het water van Goddelijk Leven, dat voor alle eeuwigheid in overvloed in U stroomt.
Moge deze onderdompeling gelden als een doopsel voor mijn wedergeboorte in het Goddelijk Leven.
Mogen mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn wil worden gereinigd, en worden vervuld van Uw hele Wezen.
Moge dit water de spiegel van mijn ziel wassen, opdat ik herschapen moge worden naar Uw beeld.
Moge het mij vervullen met nieuwe levenskracht, een grotere Liefde, een dieper Geloof, een onwankelbare Hoop, een vaster vertrouwen en een totale overgave.
Mogen in dit water van Goddelijk Leven al mijn gebreken en tekortkomingen en al mijn ontmoediging over de slagen van het leven worden verdronken, opdat ik vruchtbaar moge worden voor het Ware Leven waartoe ik ben geroepen.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed wordt uitgesproken:

 • ofwel terwijl men een snuifje gewijd zout vóór zich op de grond uitstrooit in de vorm van een kruis;
 • ofwel onmiddellijk vóór men dit doet;
 • ofwel onmiddellijk nadat men dit heeft gedaan.

1244. GEBED TOT MARIA BIJ GEBRUIK VAN GEWIJD ZOUT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, mijn Hemelse Meesteres.
Wil mijn ziel verzegelen met het zegel van God, als Bron van Leven, kracht en bescherming tegen alle kwaad, alle duisternis, alles wat mij bedreigt in ziel, hart, geest en lichaam.
Wil dit zegel op mijn ziel aanbrengen met Uw hoogheilige handen, als Uw handtekening op mijn hele wezen, als het teken dat ik U volkomen toebehoor als Uw bezit en eigendom.
Moge dit Goddelijk zegel mij bekleden met Uzelf, opdat geen werk van duisternis mij nog zou schaden.


www.maria-domina-animarum.net

1245. OCHTENDGEBED TOT MARIA VOOR EEN VRUCHTBARE DAG

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Meesteres,
Ik geef U de voorbije nacht in handen. Wil hem in Uw Hart begraven voor mijn Eeuwig Heil.
Ik geef U nu de komende dag met alles wat hij mij kan brengen, alsook het stukje levensweg dat ik vandaag zal afleggen.
Wil mijn weg inzaaien met het zaad uit Uw Hart, opdat ik vandaag voor U vruchtbaar moge zijn.
Neem mijn hele wezen in U op tot mijn innige versmelting met U, opdat ik de Werken kan doen waartoe U mij vandaag uitnodigt.
Stort Uzelf in mij uit, met Uw heiligheid, Uw Wijsheid, Uw diepe Vrede en rust, opdat U in mij en door mij heen moge heersen over alles wat onvrede brengt, onrustig maakt of tot zonde of dwaling kan verleiden, en opdat ik U vandaag voelbaar in mij moge dragen.
Wil mij vandaag beschermen tegen alle kwaad en alle duisternis, mij bewaken in alle bekoring en in alle wereldse invloeden waaraan ik vandaag ten prooi kan vallen, en mij vrijwaren van alle zonde.


www.maria-domina-animarum.net

1246. GEBED TOT HET LICHT DER WERELD BIJ DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Licht der wereld,
Mag ik U in mijn onwaardigheid omarmen, want hoe zou mijn ziel leven indien zij niet de Liefde laat stromen, die God in haar heeft gezaaid.
O Jezus, vestig mijn ogen op het Licht van de Ware Hoop.
Vervul mijn hart met de warmte van de Ware Liefde.
Leid mijn voeten op de vaste grond van een onwankelbaar Geloof.
Laat in mij de Waarheid bloeien, opdat mijn gemoed bevrijd moge worden.
Maak mij vandaag tot een bron van vreugde voor God en voor mijn medeschepselen.
Laat mij Uw Tegenwoordigheid en Uw werking in mij voelen, opdat ik de kracht moge vinden om de kruisen te dragen, die Gods Voorzienigheid vandaag voor mij zal toelaten opdat mijn ziel de weg moge vinden naar de poort van Zijn Rijk van eeuwige verrukking.


www.maria-domina-animarum.net

1247. TOEWIJDING VAN DE DOOD VAN KINDEREN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder en Meesteres van alle zielen,
Wil deze jonge slachtoffers, al hun dagen op deze aarde, en de beproeving van alle door hun dood getroffen zielen, in Uw Hart sluiten, en dit alles, vermenigvuldigd met Uw zo volmaakte Liefde, begraven in de schaduw van het Kruis, waar Gods Verlossingsmysterie voor alle eeuwen wordt voltooid.
Wil deze heilige offerande verzegelen met mijn eigen hartenpijn over dit gebeuren.
Moge deze toewijding de voltooiing van Gods Werken van Licht bespoedigen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).
Moge Zijn Rijk spoedig komen.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend kort gebed werd door Maria geïnspireerd tot ondersteuning van een ziel die buitenshuis getraumatiseerd werd.

1248. KORT GEBED TOT MARIA EN JOZEF
OM BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Maria, lieve Hemelse Moeder en Meesteres van mijn ziel,
Wil mij naar lichaam en ziel beschutten wanneer ik mij door duisternis bedreigd voel, in het bijzonder buitenshuis.
Heilige Jozef, wil elke duistere kracht verlammen zodra zij mij zou willen schaden.
Ik vertrouw op Uw Hemelse macht over alle kwaad, en op Uw volmaakte Liefde, die mij zal omhullen als een ondoordringbaar Licht.
Wees mijn schild van zuiverheid en Licht, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (hier maakt men het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1249. SMEEKGEBED TOT MARIA TOT OVERWINNING
VAN MIJN ANGSTEN EN ONRUST

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres van mijn hele wezen,
U Die de volmaakte rust en de volmaakte Vrede bent omdat God in Zijn volheid in U leeft, tot U smeek ik vol vertrouwen:
Wees mijn onuitputtelijke Bron van kracht. Is Jezus niet voor tijd en eeuwigheid één met U?
Wees de Heerseres over al mijn onrust. Is U niet alle macht gegeven over alle golven van het hart dat U wil toebehoren?
Wees de Heerseres over al mijn angst. Is U niet alle macht gegeven over elke godvijandige kracht?
Wees de Heerseres over mijn geest. Welke storm zou niet luwen wanneer de Koningin van de hele Schepping spreekt?
Wees de Heerseres over mijn hele wezen en elk uur van mijn leven. Is Uw Wil niet volkomen één met de Wil van God, aan Wie alle schepselen, alle tijd en alle eeuwigheid toebehoren?
O Maria, allermachtigste Meesteres van mijn hele wezen, U wil ik onverdeeld toebehoren, opdat U in en door mij zou kunnen leven, spreken, denken, voelen en willen, want voor U wijkt alles wat de ziel kan schaden.
U behoort de macht over al mijn zwakheid. Bekom mij de kracht, volkomen op U te vertrouwen, want wanneer U in mij leeft en heerst, kan ik alles.
Spreek slechts, o Meesteres van alle zielen, Meesteres van de engelen en Meesteres over elke duistere en verontrustende kracht, en alles wat mij bedreigt, zal aan Uw voeten worden verlamd, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (hier maakt men het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is door Maria geïnspireerd tijdens beschouwend gebed op Goede Vrijdag 2012. De Meesteres van alle zielen, Die Zich hierbij vertoonde als de Moeder van Smarten, zei hierover:

"Deze woorden zijn bekleed met Mijn macht als Medeverlosseres. Het is Mijn verlangen dat zielen dit gebed gebruiken op Goede Vrijdag, Paaszaterdag, en ten gunste van zielen die stervende zijn of mogelijk weldra zullen sterven. Dit gebed kan de ziel rijke genaden brengen".

1250. VERZOENINGSGEBED TOT DE SMARTVOLLE MOEDER OP GOLGOTHA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, eeuwige Moeder van Smarten, Brug van de machtigste Offerande van alle tijden, Gouden Kelk van het Bloed der Verlossing,
In diepe rouwmoedigheid kom ik tot U, tronend op Golgotha, de berg van alle zonden van alle tijden, en smeek U met al mijn krachten:
Wil mij toestaan dat ik alle zonden, ondeugden, tekortkomingen, dwalingen en nalatigheden, en elke afwijking jegens Gods Wet van Liefde, aan dewelke ik mij in mijn hele leven schuldig kan hebben gemaakt door handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen, of door verzuim, nu op Golgotha voor Uw voeten uitstort.
Machtige Medeverlosseres der zielen, wil onder Uw voeten en onder het Kruis van onze Verlosser, de werkingen van dit alles in mijn ziel en binnen Gods Werken ontkrachten door de verlossende macht van de Goddelijke Liefde, het Goddelijk Bloed, het ongeëvenaard Lijden van de God-Mens, en Uw allerheiligste Smarten en Tranen.
Moge op grond van deze alomvattende offerande van alle duisternis van mijn hele leven, mijn ziel volkomen gezuiverd worden, en moge de verlossende en heiligende macht van de Goddelijke Liefde mijn hele wezen vervullen en mij sterken tegen alle duisternis, vanaf nu tot in het uur van mijn verschijning voor God.
Wil alle lijden en beproevingen van mijn hele leven restloos opnemen in Uw Hart om, bekleed met de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde, met Jezus aan het Kruis te worden geslagen tot verheerlijking van de Verlosser en de Medeverlosseres en voor het Heil van zielen.
Moge deze offerande mijn hele leven en mijn hele wezen onderdompelen in de eeuwigdurende uitwerkingen van het Verlossingsmysterie, en mij de Eeuwige Gelukzaligheid bereiden.
O machtige Koningin van Golgotha, ik leg mijn hele leven aan Uw voeten neer, opdat het in het Tabernakel van Uw Smartvol en Onbevlekt Hart met Jezus Christus verenigd moge worden.