Op het internet circuleren ook buiten deze website Myriamgebeden
die ten dele niet met de echte versies overeenstemmen.

Als authentiek mogen slechts de gebeden worden beschouwd,
die U op www.maria-domina-animarum.net aantreft.

Elk gebruik van andere versies dient niet het Plan
dat God met deze Hemelse inspiraties beoogt te verwezenlijken.

TOTUS TUUS, MARIA !

Een gewenst gebed kan het snelst worden bereikt door
CTRL+F
te klikken en daarna het volgnummer van het gebed in te tikken.

Belangrijke opmerking bij de gebeden: Zie hier.


MARIA’S BLOEMENTUIN

Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria
Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

Myriam van Nazareth

vanaf mei 1997

Gebeden 1251-1500

Algemene opmerking: In gebeden waarin woorden in de vrouwelijke vorm staan (bijvoorbeeld 'dienares'), kunnen de betreffende woorden uiteraard worden veranderd in hun mannelijke vorm (bijvoorbeeld 'dienaar')

1251. Overdracht van mijzelf en mijn huis aan Maria
1252. Ochtendtoewijding van de dagelijkse weg aan Maria
1253. Smeekgebed tot Jezus, de Barmhartige Rechter
1254. Smeekgebed tot Maria om het Goddelijk Zegel
1255. Schuldbelijdenis aan Jezus via Maria
1256. Smeekgebed om het Allerheiligste Bloed van Jezus
1257. Offergebed aan de Meesteres van alle zielen tot uitroeiing
van alle kwaad
1258. Novene tot Maria, Koningin van Hemel en aarde
1259. Gebed tot Maria ter voorbereiding op het levenseinde
1260. Gebed tot Maria tot zuivering van het hart van alle duisternis
1261. Toewijding aan Maria, Troosteres van de bedroefden
1262. Toewijding van een handeling aan Maria
1263. Toewijding van een ziel over wier gedrag men bezorgd is
1264. Smeekgebed tot Maria om hulp in mijn zwakheid
1265. Gebed tot Maria, Gids op mijn aardse reis
1266. Gebed tot Opname van Jezus in mijn ziel
1267. Gebed tot de Heilige Geest, Licht van God
1268. Gebed tot Maria, Moeder van de Schone Liefde
1269. Smeekgebed tot de genezende Messias
1270. Dagelijks Gebed tot Maria om Begeleiding op de Levensweg
1271. Smeekgebed tot Maria om Bevrijding uit de Nood van de ziel
1272. Smeekgebed tot Maria voor de Vastentijd
1273. Smeekgebed tot Maria om de Bloei van mijn ziel
1274. Gebed van totale overgave aan de Gekruisigde Jezus
1275. Gebed tot Jezus om een blijvende Communie
1276. Toewijding van mijn lichaam aan de Heilige Familie
1277. Toewijding van slapeloosheid aan Maria
1278. Smeking tot de Heilige Geest om Ontsluiting van mijn ziel
1279. Dagelijkse Toewijding aan het Kruis
1280. Smeekgebed tot Maria om Bevrijding van een verblinde ziel
1281. Akte van overdracht van mijn leven aan Maria
1282. Korte Geestelijke Communie
1283. Smeekgebed tot Maria om bescherming tegen een dreiging
1284. Smeekgebed tot Maria, Heil van de zieken, voor genezing van een
zieke ziel
1285. Akte van goedmaking van mijn fouten
1286. Belijdenis van de ziel tegen de duisternis
1287. Gebed om Maria’s Begeleiding bij ziekte
1288. Korte Smeking tot Maria om Bescherming tegen alle duisternis
1289. Gebed tot Maria om een nieuw Leven
1290. Gebed tot verzoening van de ziel met Gods Gerechtigheid
1291. Smeekgebed tot Maria om de Ware Liefde voor de hele Mensheid
1292. Gebed tot de Eeuwige Vader om Ontsluiting van mijn hele Wezen
1293. Toewijding aan Maria, Heil van de zieken
1294. Smeekgebed tot Maria, Troosteres van de bedroefden
1295. Akte van verlangen naar het Heilig Hart van Jezus
1296. Adventsgebed tot Maria
1297. Ochtenddankgebed tot Maria
1298. Gebed tot ontkrachting van alle duisternis van mijn leven
1299. Gebed vóór een eerherstellende Biecht
1300. Gebed tot bekroning van de Biecht
1301. Smeekgebed om de verdiensten van alle heiligen door
totale toewijding aan Maria
1302. Smeekgebed om vervulling van mijn ware levensroeping
1303. Toewijding van elke ontsporing van Gods Voorzienigheid op mijn
levensweg
1304. Adventstoewijding
1305. Verjaardagsgeschenk aan Gods Messias
1306. Toewijding aan de Moeder Gods
1307. Smeekgebed tot de Schrik der duivelen om bevrijding uit de greep
van de duisternis
1308. Opdracht van mijn hart aan Jezus
1309. Smeekgebed om ontsluiting van de Ware Lente in het hart
1310. Smeekgebed om de ononderbroken regen van het Licht der Verlossing
1311. Smeekgebed om vergeving van vergeten zonden
1312. Smeekgebed om de Goddelijke Intelligentie in mijn hele wezen
1313. Smeekgebed tot de Barmhartige Jezus
1314. Smeekgebed om de geest van vruchtbaarheid
1315. Toewijding aan de Eeuwige Vader
1316. Ochtendtoewijding aan de Meesteres van alle zielen voor
een betere wereld
1317. Smeekgebed tot Maria, Volle Maan in de nacht
1318. Toewijding voor Kruisverheffing
1319. Avondgebed tot Maria, Moeder van het Licht
1320. Smeekgebed tot bevruchting van de vrije wil
1321. Toewijding aan Maria op Kerstmis
1322. Toewijding aan Maria op Nieuwjaarsdag
1323. Toewijding aan Maria op Driekoningen
1324. Smeekgebed tot Maria, Tuinierster van mijn ziel
1325. Toewijding op de dag van Maria’s Verloving
1326. Toewijding aan Maria op Lichtmis
1327. Toewijding aan Maria, Koningin van de Liefde
1328. Toewijding aan Jezus in de woestijn
1329. Toewijding aan Maria, Moeder van Tranen
1330. Toewijding aan Maria bij de Bruiloft te Kana
1331. Toewijding aan Maria bij het begin van de Vasten
1332. Toewijding aan de Heilige Jozef
1333. Toewijding aan Maria op het feest van de Menswording van Christus
1334. Toewijding aan Maria op Halfvasten
1335. Toewijding aan Maria op Palmzondag
1336. Toewijding aan Maria op Witte Donderdag
1337. Toewijding aan Maria op Goede Vrijdag
1338. Toewijding aan Maria op Paaszaterdag
1339. Toewijding aan Maria op Pasen
1340. Toewijding aan Maria bij de terugvinding van Jezus
1341. Toewijding aan Maria op Barmhartigheidszondag
1342. Smeekgebed na de H. Communie tot reiniging en genezing
1343. Toewijding aan Maria als Moeder van Goede Raad
1344. Ochtendtoewijding aan Maria voor een dag in volkomen zuiverheid
1345. Toewijding aan de Hemelse Lelie vóór de Biecht
1346. Toewijding aan Maria voor de maand mei
1347. Akte van berouw tot de lijdende Jezus
1348. Toewijding aan Maria, Koningin der Hemelse Bloemen
1349. Toewijding aan Maria, Hulp der Christenen
1350. Toewijding aan Maria op Hemelvaart
1351. Toewijding aan Jezus Christus, de God-Mens
1352. Toewijding aan Maria, Koningin van de Apostelen
1353. Toewijding aan Maria bij Haar Bezoek aan Elisabeth
1354. Toewijding aan Maria op Pinksteren
1355. Toewijding aan Maria, Brug van het Pinkstervuur
1356. Toewijding aan Maria, Zetel van Wijsheid
1357. Heilig Verbond met de Godheid
1358. Toewijding aan Maria op Sacramentsdag
1359. Smeekgebed tot de Heilige Aartsengel Michaël voor de wereld
1360. Gebed om de bevrijdende macht van het Lijden van Jezus
1361. Belijdenis van goedmaking jegens de Goddelijke Rechter
1362. Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus
1363. Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
1364. Toewijding aan Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand
1365. Toewijding aan de Kelk van het Kostbaar Bloed van Jezus
1366. Smeekgebed tot de Heilige Geest om inzichten
1367. Toewijding aan Maria, Koningin van de engelen
1368. Toewijding aan Maria ter Sneeuw
1369. Smeekgebed bij de Heilige Communie
1370. Toewijding aan Maria, Toevlucht der zondaars
1371. Toewijding aan Maria bij Haar Opneming ten Hemel
1372. Gebed om Maria’s Tussenkomst voor de permanente inwoning
van Jezus
1373. Smeekgebed tot Maria, Schrik der duivelen, tot ontkrachting
van alle duisternis
1374. Toewijding aan Maria, Koningin van Hemel en aarde
1375. Toewijding aan Maria tot zuivering van mijn levensboom
1376. Ochtendtoewijding aan Maria, Koningin van de Hoop
1377. Toewijding aan Maria, Middelares van alle Genaden
1378. Offergebed aan Maria voor een stervende of een overledene
1379. Smeekgebed om genezing van mijn blindheid
1380. Toewijding aan Maria op de dag van Haar Geboorte
1381. Smeekgebed om bescherming door de Naam 'Maria'
1382. Smeekgebed voor Kruisverheffing
1383. Smeekgebed om eenheid met de Moeder van Smarten
1384. Smeekgebed om ontkrachting van bekoringen
1385. Herfsttoewijding aan Maria
1386. Toewijding van de uitnodiging tot volmaaktheid
1387. Toewijding aan Maria, Vrijkoop der slaven
1388. Noodgebed tot Maria om bescherming tegen de duisternis
1389. Toewijding tot bestrijding van alle ellende der wereld
1390. Smeekgebed tot Maria voor mijn zielentempel
1391. Toewijding aan Maria, Koningin van de Rozenkrans
1392. Gebed om bijdrage tot de ontsluiting der Verlossing
1393. Smeking om voortdurende bestorming van de wereld
met Liefdesvuur
1394. Gebed tot Maria om zelfkennis
1395. Smeekgebed tot Maria om het zegel van God
1396. Stormgebed tot omkering van duisternis
1397. Toewijding aan Maria op Allerheiligen
1398. Toewijding aan Maria op Allerzielen
1399. Gebed van dank voor mijn leven
1400. Toewijding aan Christus Koning
1401. Belijdenis van navolging van Christus via Maria
1402. Offerande van mijn leven aan Christus via Maria
1403. Belijdenis van Liefde via Maria
1404. Belijdenis van Geloof via Maria
1405. Belijdenis van verlangen naar zuiverheid via Maria
1406. Belijdenis van Hoop via Maria
1407. Belijdenis van berouw via Maria
1408. Toewijding van mijn hart als kribbe voor de Christus
1409. Toewijding aan Maria, Moeder van de Goddelijke Barmhartigheid
1410. Wintertoewijding aan Maria
1411. Smeking om de beschermende en zuiverende zegen van Maria,
Koningin van het Goddelijk Licht
1412. Smeekgebed tot Maria om bescherming van Gods Werken in mij
1413. Vastentoewijding aan Maria
1414. Noodgebed voor de wereld
1415. Ochtendtoewijding aan Maria, de heilige Morgenster
1416. Smeekgebed tot Maria om bloei van de Boom des Levens
1417. Passietoewijding aan de Christus
1418. Toewijding op kracht van de Kruiswoorden van Jezus
1419. Toewijding aan het Licht der wereld in de Paasnacht
1420. Heilige gelofte van afstand van duisternis
1421. Stormgebed tot de Goddelijke Barmhartigheid
1422. Lentetoewijding aan Maria
1423. Stormgebed tot de Heilige Geest voor verblinde zielen
1424. Gebed om ontsluiting van de weg naar mijn hart
1425. Gebed tot voorbereiding van de ziel op haar ontmoeting met God
1426. Gebed tot de Heilige Geest om eenheid van hart met God
1427. Toewijding tot navolging van Maria in de vruchtbaarheid
1428. Lofgebed tot Maria, Gods Teken tegen de duisternis
1429. Toewijding aan Maria voor de maand juni
1430. Zomertoewijding aan Maria
1431. Eed van trouw aan God
1432. Gebed van deelname aan de grootste Vreugden van Maria
1433. Toewijding aan Maria voor de maand juli
1434. Kus aan de Eeuwige Liefde
1435. Toewijding ter verheerlijking van Maria in augustus
1436. Gebed tot Jezus op het Tabor van mijn ziel
1437. Gebed tot opneming van Jezus in het huis van mijn hart
1438. Toewijding aan Maria voor de maand augustus
1439. Smeekgebed tot de gekruisigde Verlosser
1440. Gebed tot verheerlijking van Maria, vlekkeloze Maan in de nacht
1441. Gebed tot Jezus, Goddelijke Weldoener
1442. Gebed van permanente aanbidding
1443. Toewijding aan Maria voor de maand september
1444. Toewijding van mijn voorbije leven aan Maria
1445. Opdracht van mijn levensweg aan de Heilige Aartsengelen
1446. Stormgebed tot het Licht der wereld
1447. Akte van dank aan de God der Eeuwige Liefde
1448. Akte van verlangen naar wedergeboorte
1449. Toewijding aan Maria voor de maand oktober
1450. Verheerlijking aan Maria, Koningin van het Goddelijk Licht
1451. Stormgebed tot ontkrachting van duisternis in een voorwerp
1452. Stormgebed tot ontkrachting van verwensing van de eigen
persoon
1453. Toewijding aan Maria voor de maand november
1454. Toewijding aan het Lam Gods
1455. Akte van vereniging met het Lam God
1456. Lofprijzing voor de Advent
1457. Eerbetoon aan de Onbevlekte Ontvangenis
1458. Eed van trouw tot ontsluiting van de Belofte van Christus
1459. Toewijding aan Maria voor de maand december
1460. Korte Akte tot de Goddelijke Barmhartigheid
1461. Akte van berouw tot de Drie-Ene God
1462. Toewijding aan Maria voor de Quatertemperdagen
1463. Gebed tot ontsluiting van de Kerstgenade
1464. Akte van wedergeboorte met Christus
1465. Gebedsreis uit de duisternis naar het Licht
1466. Toewijding aan Maria, Sterre der zee
1467. Lichtmisnovene
1468. Toewijding aan Maria voor de maand januari
1469. Week van toewijding aan Maria
1470. Toewijding aan Maria voor de maand februari
1471. Stormgebed tot eerherstel voor de zwaarste duisternis uit de
geschiedenis van de mensheid
1472. Ochtendsmeking voor elke dag van de Vastentijd
1473. Toewijding aan Maria voor de maand maart
1474. Smeekgebed om de schaduw van het Kruis voor de mensheid
1475. Stormgebed tot de Moeder van Smarten
1476. Versmelting van hart met Jezus in de Hof van Gethsemani
1477. Versmelting van hart met Jezus bij de geseling
1478. Versmelting van hart met Jezus bij de doornenkroning
1479. Versmelting van hart met de Kruis dragende Jezus
1480. Versmelting van hart met Jezus op Golgotha
1481. Toewijding aan Maria voor de maand april
1482. Restloze overdracht van mijn eeuwig lot aan de Goddelijke Verlosser
1483. Smeekgebed om Maria’s ondersteuning in de zuivering van een
bezwaard hart
1484. Vereniging van mijn vrije wil met Maria
1485. Toewijding aan Maria tot ontsluiting van Gods Barmhartigheid
1486. Stormgebed tot Maria tot bestrijding van alle liefdeloosheid in de
wereld
1487. Toewijding aan Maria voor de kruisdagen
1488. Korte smeking tot de ten Hemel opgestegen Christus
1489. Toewijding van de natuur aan Maria
1490. Gebed tot Maria om uitstorting van de Heilige Geest in mijn
zielentuin
1491. Toewijding aan Maria om blijvende leiding door de Heilige Geest
1492. Ochtendgroet aan mijn Schepper
1493. Stormgebed tot Maria, Koningin van de Laatste Tijden
1494. Avondgroet aan mijn Schepper
1495. Gebed van diepe overgave aan Maria, Gods Wonderwerk
1496. Middaggebed tot Maria, Koningin van het Licht
1497. Toewijding van het uur van mijn levensoordeel aan Maria
1498. Gebed om leiding door de engelen
1499. Gebed om eenheid met het Wonderwerk van God
1500. Gebed tot verheerlijking van de Koningin der Hemelse schoonheid


www.maria-domina-animarum.net

1251. OVERDRACHT VAN MIJZELF EN MIJN HUIS AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin des Hemels en Meesteres van mijn leven,
Vestig Uw troon in dit huis.
Wil vanaf deze troon over mij en dit huis regeren en heersen, en Gods Wet verkondigen in de harten van alle zielen die dit huis ooit nog zullen betreden.
Wil dit huis onder Uw machtige bescherming stellen, opdat geen duisternis het ooit moge verontreinigen noch het onveilig moge maken, het voor altijd Uw inwoning waardig moge zijn, en de adem van Uw machtige, liefdevolle Tegenwoordigheid in dit huis voelbaar moge zijn en blijven.
Mogen dit huis en mijn hele wezen U toebehoren voor alle eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1252. OCHTENDTOEWIJDING VAN DE DAGELIJKSE WEG AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin des Hemels, aan Wie ik mij totaal heb weggegeven,
Ik vertrouw U het gedeelte van mijn levensweg toe, dat ik vandaag op uitnodiging van Gods Voorzienigheid mag afleggen.
Wil Uzelf in mij uitstorten, en de bodem van mijn weg inzaaien met het zaad van Uw heiligheid, opdat Uw zaad in mij moge rijpen tot bloesems en vruchten voor Gods Rijk, en mijn weg de vruchtbaarheid moge krijgen van alles wat ooit door U is aangeraakt.
Wil mij door Uw Tegenwoordigheid en Uw werking in mij, de genade van een vruchtbare dag bekomen, in het machtig Licht van Uw Liefde, Uw bescherming en Uw innerlijke leiding.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed werd geïnspireerd tijdens de H. Communie, als een genaderijk middel voor het afsmeken van het Eeuwig Heil voor de ziel die een last op het hart draagt, bijvoorbeeld wegens situaties met betrekking tot dewelke zij geen zekerheid heeft over haar eigen aandeel in de schuld. In zekere zin heeft vrijwel elke ziel dergelijke situaties in haar leven, zodat dit gebed mag worden beschouwd als een groot geschenk van Gods Liefde. Dit gebed kan worden aanbevolen aan zielen die vermoedelijk niet lang meer te leven hebben, doch het kan op elk ogenblik van het leven worden gebeden, want geen ziel kent dag of uur.

1253. SMEEKGEBED TOT JEZUS, DE BARMHARTIGE RECHTER

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Koning van Barmhartigheid,
Niet omdat ik het verdien, doch omdat ik ten volle vertrouw op Gods Liefde, smeek ik U om de volle uitwerking van Uw Barmhartigheid in het uur van mijn levensoordeel.
Door de allerzuiverste handen van Maria, de Koningin des Hemels, aan Wie ik mijn hele leven heb toevertrouwd, bied ik U elke situatie van mijn leven en elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen, elke bestreving en elk verzuim aan, in dewelke Gods onfeilbare Wijsheid een schuld van mijnentwege zou kunnen vinden.
Ik smeek U om de totale ontplooiing van Maria’s oppermachtige Voorspraak en van Uw grenzeloze Barmhartigheid te mijnen gunste, opdat ik ook voor alle mij bewuste of niet bewuste schulden van mijn leven vrijspraak moge verkrijgen.
Om deze genade te bekomen, bied ik U vanuit het Hart van Maria mijn hartenpijn over elk punt waarin ik gedurende mijn leven van Gods Wet kan zijn afgeweken, want nooit heb ik God noch enig schepsel willen kwetsen noch benadelen, noch droefheid willen brengen.
Moge de Heilige Geest de onbekende hoeken van mijn ziel voor mij ontsluieren, opdat mijn inzichten in mijn eigen wezen en in alle aspecten van mijn hele leven volkomen mogen worden, ik mijzelf en mijn leven moge zien zoals God dit alles ziet, en ik op grond van dit nieuw Licht het louterend Vuur van Gods Liefde in mij moge ontvangen.
Met dit verlangen bezield, wijd ik mijn hele wezen en mijn hele leven toe aan de oneindigheid van Uw Liefde, opdat ik mij geborgen moge weten in de zekerheid van Uw vergeving.


www.maria-domina-animarum.net

1254. SMEEKGEBED TOT MARIA OM HET GODDELIJK ZEGEL

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Meesteres,
Mijn hele leven en mijn hele wezen leg ik in Uw handen, opdat zij geheiligd mogen worden in de schaduw van het Kruis van Jezus Christus, mijn Verlosser.
Niets dat U waarlijk toebehoort, kan nog door duisternis worden verontreinigd. Daarom smeek ik U, in de naam van het Nieuw Verbond tussen de Eeuwige Liefde en de zielen, waardoor ik voor de totale heiliging ben voorbestemd:
Wil over mijn ziel, mijn hele wezen, mijn leven en alles wat mij in dit leven is toevertrouwd, het Goddelijk Zegel afroepen, opdat dit alles door Uw tussenkomst en begeleiding nu reeds in Gods Hart geborgen moge zijn, en ik in niets nog ooit de duisternis moge toebehoren noch haar in enig opzicht moge kunnen dienen.
Wil dit Zegel sluiten met mijn wil, die ik voor altijd aan U afsta als de sleutel tot mijn Heil, want ik verlang ernaar, door U alleen te worden beheerst, opdat Uw hartslag mijn ziel moge vrijwaren voor de dood.


www.maria-domina-animarum.net

1255. SCHULDBELIJDENIS AAN JEZUS VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Medeverlosseres aan de voet van het Kruis, Eeuwige Moeder van Smarten, Kelk van het Kostbaar Goddelijk Bloed van onze Verlossing,
Aan Uw Smartvol Hart vertrouw ik mijn rouwmoedigheid toe, want ik besef en belijd dat Jezus ook voor mij heeft geleden.
Zie, o Jezus, met Uw en mijn Hemelse Moeder kom ik tot U met een wenend hart, en smeek U:
Wil mij vergeven voor mijn schuld aan Uw Wonden. Omdat ik door elke liefdeloosheid en elke zonde mijn eigen ziel verwond, werd Uw zondeloos Lichaam tot één enkele Wonde.
Wil mij vergeven voor mijn schuld aan Uw Bloed. Omdat ik het Goddelijk Leven uit mijn ziel laat wegvloeien, hebt U Uw Leven schenkend Bloed aan de zielen van alle tijden toevertrouwd.
Wil mij vergeven voor mijn schuld aan Uw Kruis. Wegens mijn aarzeling om de wereld in mij te kruisigen, hebt U Zich door de wereld laten kruisigen.
O Jezus, verdrink mijn zwakheden in Uw Bloed, genees de wonden van mijn melaatse ziel, en kruisig alles wat mij van U verwijdert, want ooit wil ik mij in heiligheid totaal voor U ontledigen.


www.maria-domina-animarum.net

1256. SMEEKGEBED OM HET ALLERHEILIGSTE BLOED VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, levende Schatkamer der eeuwen en der eeuwigheid,
Elk uur van mijn leven tracht duisternis mij van het erfdeel te beroven, dat U mij op Golgotha hebt nagelaten.
Zie, ik verschijn voor U in mijn armoede, gedreven door het verlangen, vanaf heden mijn hart vervuld te mogen weten van de schat der Ware Liefde, die mij de oogst der Eeuwige Rijkdom zal opleveren.
Daarom smeek ik U, wil Uw Bloed in mij uitstorten, opdat het mijn hele wezen tot nieuw Leven moge wekken, want hoe zou ik anders voor altijd in mijn God verder leven?
O Maria, Schatbewaarster van alle Genaden, U smeek ik om versmelting van mijn hart met Uw Hart, opdat het Bloed van Jezus in mij moge stromen op Uw hartslag, en mijn hele wezen moge leven op de golven uit de Bron van alle Gelukzaligheid.


www.maria-domina-animarum.net

1257. OFFERGEBED AAN DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
TOT UITROEIING VAN ALLE KWAAD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, verheerlijkte Koningin van al het geschapene en machtige Meesteres van alle zielen,
U Die de Vrouw bent, de Onbevlekte Ontvangenis, de volmaakt Zondeloze met onbegrensde macht over alle duisternis,
Ik breng U de offerande van alle lijden van mijn lichaam, mijn geest en mijn gemoed, en de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van mijn hele leven en mijn hele wezen.
Op grond van deze zelfofferande smeek ik U, wil nu over de zielen de genaden uitstorten:

 • alle duivels die over de wereld rondwaren, aan Uw voeten te vernederen en onwerkzaam te maken,
 • hun werken van duisternis te ontkrachten en hun effecten te laten oplossen in Gods Licht, en
 • de zielen die door hen worden gekweld en in duisternis ondergedompeld, te bevrijden en tot het Licht van het ware inzicht te brengen.

Moge hierdoor deze offerande van mijzelf aan Uw voeten de oneindige macht verheerlijken, die U door God is geschonken en door dewelke U de satan onder Uw voeten zult verpletteren.
Moge diezelfde macht dag na dag méér zielen uit de greep van de duisternis bevrijden door de oneindige en onuitputtelijke verdiensten van het Lijden en de Kruisdood van Jezus Christus, tot verheerlijking van de Drie-Ene God in Zijn Werken van schepping, Verlossing en heiliging, en van U, Die Zijn uniek Wonderwerk bent, de Brug van Zijn definitieve overwinning in alle zielen.
Maria, machtige Meesteres over alle duisternis door Gods Belofte, vestig nu Uw heerschappij in alle zielen, en verpletter in hen alle werken die niet geboren zijn in het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

Deze novene is hoofdzakelijk bedoeld om te worden gebeden van 14 augustus (vooravond van Maria’s Tenhemelopneming) tot en met 22 augustus (feestdag van Maria’s Kroning in de Hemel)

1258. NOVENE TOT MARIA, KONINGIN VAN HEMEL EN AARDE

(Myriam van Nazareth)

1e dag – Maria, Koningin van mijn hart

Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft U in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens Uw leven in de volheid van de Ware Liefde en in de volmaakte zuiverheid van Hart.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn hart. Beheers mijn hele gevoelsleven, en sta niet toe, dat ik enig medeschepsel door negatieve gevoelens of woorden zou kwetsen of in mijn hart met duisternis zou omhullen, noch dat mijn Liefde op enige wijze bevlekt zou worden. Breng in mij de volmaakte Liefde tot bloei, opdat ik vervuld moge worden van het Licht der ware heiligheid.

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.

Salve Regina (Wees gegroet, Koningin)
Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad Te clamamus, exsules filii Hevæ, ad Te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, Advocata nostra, illos Tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum Fructum ventris Tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi
.

2e dag – Maria, Koningin van mijn geest

Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft U in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven omdat U Uw geest vrij hebt gehouden van alles wat de ziel aan de wereld bindt en haar verontreinigt.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn geest. Beheers mijn hele denkwereld, en sta niet toe, dat ik enig medeschepsel door negatieve, onreine of zondige gedachten of plannen zou verontreinigen, noch mijn verstand zou gebruiken voor het beramen van enig kwaad. Wil mijn geest richten op de verwezenlijking van het Plan dat God met mijn leven heeft, opdat ik bevrijd moge worden van alle werelds denken.

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...

3e dag – Maria, Koningin van mijn lichaam

Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft U in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven omdat U Uw Lichaam smetteloos rein hebt bewaard, en het uitsluitend hebt prijsgegeven aan de verwezenlijking van Gods Heilsplan met alle zielen.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn lichaam. Beheers al mijn lichamelijke processen, opdat mijn gezondheid, mijn welbevinden en mijn lichamelijk lijden, alsook de bevrediging van al mijn stoffelijke behoeften, volkomen en uitsluitend door U geleid mogen worden tot mijn vervolmaking als werktuig van Gods Verlossingswerken. Houd mij rein, want reinheid verzegelt de ziel voor alle werken der duisternis.

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...

4e dag – Maria, Koningin van mijn wil

Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft U in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens de eenheid van Uw Wil met Gods Wil. Deze eenheid heeft U tot Spiegel van Gods Hart gemaakt en U een unieke macht over al het geschapene verleend.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn wil. Beheers al mijn verlangens, opdat zij mij niet tot zonde of ondeugd kunnen verleiden, want elk verlangen dat niet uit Gods Wil doch uit de vrije menselijke wil wordt geboren, verduistert Gods Werken in de ziel.

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...

5e dag – Maria, Koningin van mijn ziel

Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft U in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven omdat Uw ziel de volheid van de heiligheid in zich heeft ontsloten.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn ziel. Wil haar zo omvormen, dat zij met Liefde aan de ballast, de indrukken en de gewoonten van de wereld verzaakt, de valstrikken der wereld tijdig moge herkennen, en te allen tijde klaar is voor de vlucht van de heiligheid, die het zaad van de Eeuwige Gelukzaligheid tot volle rijping brengt.

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...

6e dag – Maria, Koningin van mijn beproevingen

Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft U in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens Uw volmaakte Liefde tot het Kruis en de Smarten. Elke Traan die U om mij hebt geweend, wil het huwelijk sluiten met een offer van Liefde en rouwmoedigheid, dat ik U bereid.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn beproevingen. Beheers al mijn tegenslagen, alle wolken boven mijn weg en elke neiging tot ontmoediging of onwil, opdat ik vanuit Uw volmaakte Liefde telkens opnieuw mijn kruis moge dragen tot bevrijding van al mijn medeschepselen uit hun ellende en tot vervolmaking van mijn eigen leven.

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...

7e dag – Maria, Koningin van mijn leven

Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft U in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens de voltooiing van een leven in absolute bevrediging van Gods verwachtingen. Uw leven was de unieke verwezenlijking van het Plan dat God ten aanzien van elke mensenziel koestert.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn leven. Beheers al mijn herinneringen, het verloop en de beleving van al mijn dagen, en de ontwikkeling van mijn levensweg tot in het uur van mijn overgang naar het Rijk der Hemelen, opdat slechts Gods Voorzienigheid mijn schreden moge leiden naar de Poort van het Heil.

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...

8e dag – Maria, Koningin van mijn gezin, mijn familie en mijn huis

Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft U in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens de volmaaktheid van Uw Moederschap en Uw relaties tot Uw dierbaren.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn gezin en mijn familie. Beheers al mijn relaties, het hele leven binnen mijn gezin, mijn huis en de buurt waarin het ligt. Dompel de hele atmosfeer van mijn dagelijks leven onder in Uw volmaakte Vrede en Liefde, opdat mijn gezin, mijn huis en mijn hele leefomgeving een oord van geborgenheid moge zijn.

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...

9e dag – Maria, Koningin van Hemel en aarde

Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft U in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens de unieke heiligheid van Uw hele Wezen. In U heeft Hij de erfzonde teniet gedaan en een mensenziel verheerlijkt om Haar absolute macht over alle werken en listen van de duisternis.
Daarom smeek ik U:
Wees daadwerkelijk de Koningin van Hemel en aarde. Wek in de zielen het verlangen om U volmaakt toe te behoren, opdat U de grondvesting van Gods Rijk in elke ziel moge kunnen voltooien, en in elke ziel de werken der duisternis onder Uw voeten verpletterd mogen worden, tot bevrijding van deze wereld uit zijn ellende.

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...


www.maria-domina-animarum.net

1259. GEBED TOT MARIA TER VOORBEREIDING OP HET LEVENSEINDE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Middelares en Voorspreekster in alle noden van het leven,
God heeft mij dit ene leven op aarde geschonken opdat ik moge bijdragen tot de voltooiing van Zijn Werken van Liefde.
Daarom smeek ik U: Wil nu reeds mijn levenseinde in Uw handen nemen, opdat ik dit geschenk uit Gods hand met vruchtbaarheid moge kunnen bekronen.
Wil mij inzichten geven in alles wat nog ontbreekt om mijn ziel volkomen te zuiveren, opdat ik in het reine moge zijn met het Plan dat God met mijn leven heeft gehad.
Wil mij een volmaakt berouw bekomen over alle fouten, nalatigheden, tekortkomingen, ondeugden en zonden van mijn hele leven.
Wil mij de gelegenheid bekomen, jegens God en mijn medeschepselen datgene goed te maken dat in Gods ogen niet volkomen was. Daartoe smeek ik U om de vervolmaking van mijn Liefde nog vóór het uur van mijn levensoordeel.
Wil mij een zo volkomen mogelijke onthechting van het wereldse bekomen, opdat ik mijn verleden, alle wereldse gewoonten, en alle resten van werelds denken, voelen en verlangen vrijwillig, van harte en voorgoed in Uw Hart moge begraven.
Wil mij de genade bekomen van een grondige levensbiecht in het Vuur van een diep inzicht en van een volkomen Liefde, opdat Gods Gerechtigheid de vervulling van mijn opdracht als volkomen moge beoordelen, en Zijn Barmhartigheid mij moge opnemen in de volheid der Eeuwige Gelukzaligheid.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed werd door de Allerheiligste Maagd ingegeven in reactie op de noodkreten van lijdende zielen, die door wereldse invloeden alsook door de haat en verachting vanwege hun medemens onwerkzaam worden gemaakt en worden beladen met een last van duisternis, waardoor de duivel zelf hen wil ontwrichten. De Meesteres van alle zielen beveelt aan, dit gebed geregeld tot Haar te richten, opdat Zij het hart opnieuw klaar moge maken voor werken van Licht. Zij nodigt de gekwelde zielen ertoe uit, de zielen waaruit boosaardige intenties op hen worden gericht, op te dragen aan de Eeuwige Liefde, opdat zij bevrijd mogen worden, want zij zelf zijn de grootste slaven van hun duistere gevoelens.

1260. GEBED TOT MARIA TOT ZUIVERING VAN HET HART
VAN ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, onbevlekte Lelie vóór Gods Troon, U Die mij gegeven bent tot Brug naar de Poort der Hemelen,
De slagen van het leven en de invloeden der wereld bedreigen mijn hart met onzuiverheid, en dreigen het Vuur van de onvoorwaardelijke Liefde in mij te doven.
Mijn medemens heeft mijn ziel verwond door zijn woorden, daden, gedachten en gevoelens van duisternis, en door onbegrip over datgene wat God van mij in dit leven verlangt. Daarom geef ik U mijn hart in bezit, opdat U het moge baden in het Licht van het inzicht in datgene wat God van mij verwacht.
Mijn hart is beklemd, o Hemelse Moeder, wil de ballast van duisternis verteren in het Vuur van Uw volmaakte Liefde.
Mijn hart is teleurgesteld, o Hemelse Moeder, wil het richten op de vervulling van mijn levenstaak, want ik leef niet in de eerste plaats voor de verlangens van mensen noch voor deze van de wereld, doch voor deze van God.
Mijn hart is gekwetst, o Hemelse Moeder, wil het genezen in het besef dat geen onkruid wortel schiet in een tuin waarin Uw bloemen bloeien.
Mijn hart is bedroefd, o Hemelse Moeder, wil mijn lijden aanvaarden voor de verlamming van de duisternis in hen, die mij in hun hart reeds hebben gedood.
Zie, mijn hart heeft U toebehoord sedert God mij tot het Ware Leven riep. Hoe zou datgene wegkwijnen, wat Gods Geest U in handen heeft gelegd.
Op U alleen zullen mijn ogen rusten tot mijn ziel is overgegaan naar de Tuin der Hemelen.
In U alleen zal mijn hart kloppen tot U het zult begraven in het Paradijs.
Van U alleen zal mijn hele wezen zijn, opdat de duisternis die nu nog mijn hart bedreigt, in U moge worden tot een waterval van tranen van Licht, waarin U de werken van de vijand der zielen zult verdrinken.
Mijn Hemelse Moeder en Meesteres, sluit mijn hart op in het Uwe, opdat het slechts gedreven worde door het Ware Leven, en in mij alle zaad moge sterven, dat de duisternis uit de wereld en uit hen, die Christus in mij hebben gekruisigd, in mij heeft uitgestort.


www.maria-domina-animarum.net

1261. TOEWIJDING AAN MARIA, TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Troosteres van de bedroefden, Gods Haard van geborgenheid,
Alle mensenzielen van alle tijden en mijzelf, met alle zonden die ooit zijn bedreven en alle tekortkomingen jegens Gods Wet van Liefde, vertrouw ik toe aan Uw zorg en aan de genezende werking van Uw tussenkomst.
Moge elke Traan die U ooit om alle zielen hebt gestort, zich vandaag over de hele mensheid uitwerken als een explosie van Goddelijk Licht.
Moge elke ziel worden gewassen in de Tranen die U ooit om haar hebt vergoten.
Mogen in deze Oceaan van heilige Tranen alle werken van de satan worden verdronken, en alle zielen worden gereinigd van alle effecten en sporen van duisternis.
Moge elke Traan die U ooit om mij hebt geweend, vandaag in mij worden uitgestort tot reiniging van mijn hele wezen en als bron van genezing van mijn ziel en mijn hart.
Moge deze toewijding van de hele mensheid van alle tijden aan Uw Tranen, de intrede van alle overledenen in het Eeuwig Paradijs en de grondvesting van Gods Rijk op aarde bespoedigen.
Moge deze toewijding van mijn hele wezen en mijn hele leven aan Uw Tranen, de spiegel van mijn ziel schoonwassen, en mij in het uur van mijn dood totale vergeving bekomen van al mijn tekortkomingen.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is door Maria ingegeven om te worden gebruikt in het kader van een diep beleefde toewijding aan de Hemelse Koningin. Het wil de zielen eraan herinneren dat zij alles wat zij doen een bijzondere spirituele waarde kunnen meegeven, mits het in de innigste eenheid met de Moeder Gods wordt gedaan. Geen handeling in het leven hoeft banaal, onbenullig of zinloos te zijn. God kan met alles iets doen, wanneer het Hem uitdrukkelijk – bij voorkeur via de vervolmakende tussenkomst van de Koningin des Hemels – wordt aangeboden. De ziel kan haar levensweg tot een weg van Hemelse bloemen maken, wanneer zij slechts alles met Maria en in Haar innerlijke gesteldheid tracht te volbrengen. Dat is precies de grote les van de totale Mariatoewijding, het grootste geschenk van God aan de zielen van de Laatste Tijden op hun zware weg naar de heiliging, dit wil zeggen: naar een waarlijk vruchtbaar leven, dat ook na hun aardse dood het zaad van Hemelse bloemen achterlaat.
Dit gebed leert de ziel, elke taak in haar leven, al lijkt deze nog zo onbenullig, te beschouwen als een kruispunt van wegen, waarop zij haar vrije wil kan gebruiken om een beslissing te nemen die haar verder kan helpen op de weg naar God en daarbij Gods Rijk kan helpen ontsluiten.
Vanzelfsprekend kan men niet vóór elke handeling in de loop van zijn leven dit gebed woordelijk uitspreken. Het is echter belangrijk dat de ziel leert, haar hele leven met Maria te leiden volgens de zin van dit gebed. De woorden van dit gebed moeten uitdrukking geven aan een diep gewortelde gesteldheid van hart, want zij drukken de 'levensstijl' van een volkomen vruchtbare Mariatoewijding uit.

1262. TOEWIJDING VAN EEN HANDELING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van mijn ziel en van mijn hele wezen, in Wier handen ik mijn hele leven heb gelegd opdat geen kracht ter wereld mij moge kunnen beroven van het Eeuwig Heil,
Gods Voorzienigheid heeft mij naar dit kruispunt op mijn levensweg geleid, waar ik een beslissing moet nemen en een handeling moet stellen.
Neem volkomen bezit van mij, want slechts Uw Hemelse Wijsheid kan mijn handelen heilvol maken, slechts Uw Liefde kan mij de ware Vrede van hart brengen, en slechts Uw macht kan mij vrijwaren voor duistere invloeden.
Wil mij vervullen met Gods Licht, het juiste begrip en een onwankelbaar inzicht, want wanneer U in mij denkt, voelt, wilt, spreekt en handelt, zal mijn hele wezen en alles wat van mij uitgaat, baden in het Licht van de Eeuwige Liefde en de Eeuwige Wijsheid, en mijn ziel en mijn medeschepselen Heil en zegen brengen.
Vervul mij toch met Uw heilige Vrede en Uw heilige rust, o mijn Meesteres, want in U zijn de scheppende macht van de Vader, de verlossende macht van Christus, en de heiligende en genezende macht van de Heilige Geest verenigd, en in U mag ook mijn eigen nietigheid opgaan als in een Paradijs van Goddelijke Werken.
Wil mij nu met Uw handen deze taak laten volbrengen, want alles wat U aanraakt, wordt tot een teken van Gods Tegenwoordigheid en tot een werktuig voor de grondvesting van Gods Rijk in de zielen.


www.maria-domina-animarum.net

1263. TOEWIJDING VAN EEN ZIEL
OVER WIER GEDRAG MEN BEZORGD IS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Meesteres, aan Wier hoede ook de ziel van ....... (naam) is toevertrouwd, wil deze ziel zo verlichten, dat zij uit haar levensweg de lessen moge trekken die de Heilige Geest en de wenken der Goddelijke Voorzienigheid haar trachten te leren.
Wil haar begeleiden en richten in gevoelens en gedachten, in verlangens en bestrevingen, in al haar handelen en spreken, opdat zij de Liefde tot de ware zuiverheid en tot een heilvol gedrag moge vinden.
Wil mij de zuiverheid bekomen, deze ziel noch te oordelen noch te veroordelen, en de kracht, mij nu reeds te verheugen over de komst van Gods Tijd, waarop zij de weg van het Licht zal vinden, en de moed zal krijgen, deze weg onwankelbaar te volgen, tot Heil en zegen van zichzelf en al haar medeschepselen.
Om deze genade smeek ik U:

 • op kracht van de gekruisigde Jezus, Die ook voor deze ziel heeft geleden en is gestorven;

 • op kracht van de Tranen die Uzelf om deze ziel hebt gestort en nog steeds stort;

 • op kracht van de toewijding van mijn eigen hartenpijn om deze ziel.


www.maria-domina-animarum.net

1264. SMEEKGEBED TOT MARIA OM HULP IN MIJN ZWAKHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, van mijn hart en van mijn levensweg,
Tot U roep ik in mijn nood, want steeds opnieuw ben ik te zwak om mijn Heil de hand te reiken.
Wil de slangen vertrappen, die ik in mijn zwakheid vaak zelf uitnodig in de tempel van mijn ziel, want zij voeden zich aan mijn momenten van ongeloof, twijfel, blindheid en oppervlakkigheid.
Vul mijn krachteloosheid aan met Uw Vuur dat nooit dooft, want in U straalt de regenboog der volmaakte Hoop, die alle wegen naar Gods Hart verlicht. Uw voelbare Tegenwoordigheid in mijn hart zal mij oprichten, want zij zal mijn lasten verbranden in de Vlammenzee van Uw Hemelse Liefde.
Laat Uw Hart in mij kloppen, dat zozeer is vervuld van het Goddelijk Leven, opdat ik van alle wereldse invloeden in mijn geest en hart gereinigd moge worden, en de opgaande zon in mijn ziel mij de kracht moge vinden om te leven en te sterven voor het Licht van Gods Waarheid en voor de vervulling van Zijn Eeuwige Belofte in mij.


www.maria-domina-animarum.net

1265. GEBED TOT MARIA, GIDS OP MIJN AARDSE REIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres,
Uit Gods Hart ben ik voortgekomen, en Hij heeft mij dit ene leven op aarde geschonken om naar Zijn Paradijs der Eeuwige Liefde terug te keren.
U bent mij gegeven als Gids op deze levensreis naar het Ware Licht.
Ik smeek om Uw voelbare werking in al mijn handelen en spreken, in al mijn gedachten, gevoelens en verlangens, opdat de bloemen langsheen mijn levensweg niet verwelken, want duisternis en stormen bedreigen mijn Heil.
Wees de Meesteres van mijn geweten en van mijn hele voorkeur en afkeur, opdat in mijn ziel de lente nooit verloren zou gaan en de vruchten van het Heil mij niet ontnomen mogen worden.
Moge op Uw machtige tussenkomst de Heilige Geest mijn wegen verlichten met het Licht van Zijn Liefdesvuur, opdat ik moge zien wat mij van God verwijdert, want de schijnrozen der bekoringen bloeien slechts voor korte tijd, en hun vallende blaadjes leiden de misleide ziel naar de woestijn.
Wees mijn innerlijk oog, o Meesteres van alle deugden, opdat ik alle duisternis om mij heen en in mij moge herkennen, en mijn hart een onfeilbaar kompas moge worden op mijn reis naar de Eeuwige Gelukzaligheid.


www.maria-domina-animarum.net

1266. GEBED TOT OPNAME VAN JEZUS IN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Mag ik U opnemen in het huisje van mijn ziel.
Buiten razen de stormen der wereld, die U zo vijandig is en Uw Liefde niet heeft begrepen.
Zie, in mij brandt het Vuur dat Uw Moeder er heeft aangestoken, opdat de Eeuwige Liefde Zich in mij geborgen zou weten.
Op mijn deur beuken de winden van het onbegrip, want de wereld heeft niet erkend dat Uw Moeder mijn huisje heeft ingericht.
Bij de haard van mijn verlangen naar de Eeuwige Lente wil ik U mijn goede wil te eten geven, want hij heeft zich bekleed met het brood van de onthechting.
Ik wil U mijn leven te drinken geven, want de dorheid van alle wereldse verlangens in de zielen tracht U uit te drogen. Hoe groot is toch Uw dorst naar zielen.
Mag ik U ondanks mijn kleinheid en mijn gebreken aan mijn hart drukken, opdat U in mijn huisje zou blijven, want ik wil er het Vuur brandend houden aan het hout van mijn zelfofferande in de Liefde van en tot Haar, Die mij voor Uw Geest heeft willen inrichten.


www.maria-domina-animarum.net

1267. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST, LICHT VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

O Licht van God, schiet wortel in mijn ziel, opdat in de bodem van mijn hele wezen geen duisternis meer kan gedijen.
Maak in mij alle zaad der wereld onvruchtbaar, want het wordt niet uit Gods hand in mijn akker gezaaid.
Ontwortel in mij de distels waaraan mijn ziel zich verwondt, opdat zij mijn levensweg niet overwoekeren, want zij beroven de rozen in mijn hart van alle Licht.
Bestraal mijn hele wezen uit alle hoeken met het Goddelijk Licht, opdat in mij geen schaduw in leven blijft.
Grondvest in mij de Eeuwige Lente, want in U is de volheid van het Goddelijk Leven, in U bloeit de volheid der heiligheid, in U word ik genezen van alle gif dat ooit in mij de Eeuwige Wijsheid heeft willen misleiden.
Zie, U heb ik lief als de Belofte van de dageraad na de nacht, de Belofte van de zomerdag die mij zal opnemen in het Hart waarin de Eeuwige Liefde op mij wacht.
Daarom leg ik mijn armzaligheid neer aan de voeten van de Koningin van alles wat is, opdat Zij mij met U moge bekleden, en ik in U het Ware Leven moge vinden, waartoe ik voor alle tijden was geroepen. Aan de voeten van Haar Die zonder schaduw was van in den beginne, worden slechts kinderen van het Licht geboren, want waar Haar voeten rusten, houdt geen duisternis stand.


www.maria-domina-animarum.net

Vele zielen verkeren in deze tijd in zware strijd met zichzelf. Heel vaak komt deze gesteldheid niet in de eerste plaats voort uit eigen fouten, doch grotendeels uit de talloze verontreinigende invloeden vanuit de wereld en uit gedrag en opmerkingen van medemensen. Slechts de Liefde kan het hart genezen, en uiteindelijk zal de ziel haar evenwicht pas echt terugvinden zodra zij zich totaal op de Hemel (Jezus, Maria) richt en zich in zo hoog mogelijke mate losmaakt van de invloeden der wereld en de uitspraken van mensen. Om deze reden heeft de Heilige Maagd dit gebed geïnspireerd, tot ondersteuning van de zielen in hun innerlijke genezing.

1268. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE SCHONE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Schone Liefde,
Ik kom tot U in mijn armzaligheid, en stort aan Uw voeten mijn hart uit, dat zo zwaar is beladen met alle invloeden der wereld en met de verwarringen van het leven.
Zie, voor U opent zich mijn hart als een boek, vol geheimen voor mijzelf doch zonder geheimen voor U.
Onuitsprekelijk is mijn verlangen om God, U en mijn medeschepselen lief te hebben met een Vuur dat alles verteert wat niet met God verenigbaar is, doch krachteloosheid belemmert mijn hart, zich te laten ontsteken aan de Vlammen van de Heilige Geest.
Daarom leg ik mijn hele wezen voor U neer, om door U te worden geladen met Uw Hemelse rust en Vrede, en door U opnieuw tot leven te worden gewekt.
In U bloeide vanaf het begin de Goddelijke Liefde tot beschaming van alle duisternis. Uit U werd voor de wereld Hij geboren, Die de Goddelijke Liefde is.
Mogen Uw heilige voeten de bodem van mijn hart betreden, opdat het zaad van het Hemels Vuur in mij moge ontkiemen, en in mij alles moge verbranden wat mijn weg naar Gods Hart tracht te vergrendelen, want Uw Liefde tot God en Zijn Werken heeft ons de Verlosser gebracht, Uw Vuur heeft alle duisternis op Uw weg verbrand, in Uw Liefde zal ik ontbloeien voor het Goddelijk Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1269. SMEEKGEBED TOT DE GENEZENDE MESSIAS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Verlosser der zielen,
Gods Voorzienigheid stuurt U op alle wegen die leiden naar de zielen die ernaar verlangen, met U de maaltijd der bevrijding te eten.
Zie, zalig prijst mijn zielentuin de dag waarop Uw schaduw hem bedekt, want zelfs Uw schaduw draagt de volheid van het Goddelijk Licht. In U begroet de middagzon de vruchten der goede wil.
Mag ik de zoom van Uw kleed aanraken, o Zoon van David, want ik heb de genezing nodig die uit de Bron der Eeuwige Liefde stroomt.
Wil mijn hart aanraken, o Licht der wereld, want de wereld heeft het zo zwaar bedroefd.
Wil mijn geest aanraken, o Bron van Wijsheid, want de duisternis heeft zijn chaos in hem achtergelaten.
Wil mijn ogen aanraken, o Oceaan van tederheid, want doorheen een gordijn van brandende tranen zoeken zij de tekenen van Gods Waarheid.
Wil mijn oren aanraken, o Echo van Gods Barmhartigheid, want in hen schreeuwt de wereld zijn liefdeloosheid en zijn leugens.
Wil mijn mond aanraken, o Waterval van Goddelijke Troost, want hij zoekt de woorden die de poorten van het Paradijs zullen openen.
Wil mijn handen aanraken, o nimmer opdrogende Bron van wonderen, want zij zijn gemaakt om de Ware Liefde voelbaar te maken voor mijn medeschepselen.
Wil mijn voeten aanraken, o onvermoeibare Reiziger op de paden der Verlossing, want zij sterven langzaam op de stenige wegen naar de woestijn der onvruchtbaarheid.
Wil mijn lichaam aanraken, o Schatkamer der verlossende Wonden, want ziekte en vermoeidheid verlammen mijn hele wezen.
Wil mijn ziel aanraken, o Bron van alle Leven, want melaatsheid bedreigt haar. O laat niet verdwalen in de vallei des doods wat ooit van Gods Hart is uitgegaan.
O Jezus van Nazareth, Zoon van David, genezende Messias, in de onbevlekt heilige Naam van Uw en mijn Moeder, mag ik U in eenheid met Haar in mij opnemen, want mijn hele wezen smacht naar het Goddelijk Leven dat in mij alles zal opwekken, wat door de schaduw van de dood wordt bedreigd.
In U is de Bron van het Licht dat Leven geeft.
In U huist de kracht die genezing brengt.
Op Uw bevrijdend woord vertrouwt mijn hele wezen, dat door het gif der wereld is gekust.


www.maria-domina-animarum.net

1270. DAGELIJKS GEBED TOT MARIA OM BEGELEIDING OP DE LEVENSWEG

(Myriam van Nazareth)

Voor U, mijn Hemelse Moeder en Meesteres, verdraag ik alle beproevingen van mijn leven, opdat U ze met Uw Liefde zou bekleden en vervolmaken, en zij waarlijk tot de voltooiing van Gods Heilsplan mogen bijdragen.
Bekom mij de kracht, hen te dragen in ware navolging van Jezus, de Verlosser.
Wil mij slechts dit in ruil geven: de ervaring van Uw leiding en Uw bescherming, en Uw kracht tegen elke bekoring, dwaling en misleiding die mij van God kan verwijderen tot ik de hemelpoort bereik.
Moge ik met U in mijn ziel, in mijn hart, in mijn geest, in mijn wil en zelfs in mijn lichaam, alle duisternis op mijn levensweg kunnen overwinnen, en haar in Licht kunnen laten veranderen.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is tegen het einde van de Advent 2012 door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd als een buitengewoon machtig middel om de genade van een nieuwe Vrede in het hart af te smeken, het gemoed te reinigen van alles wat het beklemt, en Haar tussenkomst af te smeken voor alle aspecten van het zielenleven evenals voor het stervensuur.

1271. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING UIT DE NOOD VAN DE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Uitverkoren Dochter van de Allerhoogste, mag ik mijn hele wezen voor U neerleggen, opdat Uw volmaakte Liefde, de onbegrensde macht van Uw Bemiddeling en Voorspraak, en Uw oneindige macht over de duivel en al zijn werken van duisternis de algehele bevrijding van mijn ziel uit haar nood moge ontsluiten.
Machtige Koningin van Hemel en aarde, aan U is macht gegeven over alle schepselen en al het geschapene. Daarom kan geen enkele kracht die buiten God staat, mij schaden zolang ik U wil toebehoren. Ik belijd mijn vurig verlangen naar een leven in Uw dienst, opdat mijn zielennood moge verteren in het Vuur van Uw Liefde. Maak mijn hele wezen en mijn hele leven tot Uw Rijk.
Machtige Onbevlekte Ontvangenis, heers volkomen over al mijn gesteldheden, opdat mijn ziel sterk moge worden tegen de zwakheden die door de erfzonde in haar zijn ontsloten.
Machtige Overwinnares van de duisternis, vervul toch elke kamer van mijn zielentempel met Uw lichtvolle Tegenwoordigheid, opdat alles wat in mij leeft en wat van mij uitgaat, vervuld moge zijn van het Licht van God Zelf, dat U in Zich draagt.
Machtige Koningin van de nacht, breek onder Uw machtige voeten de nacht van mijn ziel en van mijn gemoed, opdat alles in mij rotsvast moge geloven in de opstanding van de Dageraad, die uit Uw Hart straalt.
Machtige Overwinnares van de zonde, tem in mij elke zondige neiging en elke influistering die niet van God uitgaat, opdat de duivel moge zien dat ik niet hem, maar U, en door U Christus toebehoor.
Machtig Geneesmiddel tegen alle bekoring, bedwing in mij elke aandrang tot handelen, spreken, denken, voelen of willen die niet met Gods Werken en Plannen verenigbaar is. Wil mij reinigen van alle zaad der duisternis, dat hart en ziel vergiftigt.
Machtige Schrik der duivelen, beveel aan Uw voeten elke duistere kracht die mij bedreigt, opdat de helse slang in U haar Meesteres moge herkennen, want U bent de Vrouw Die alle duisternis voorgoed zal verlammen.
Machtige Toevlucht der zondaars, genees mijn gemoed dat door zovele invloeden van duisternis wordt bedreigd, want uit U stromen de Hoop en het vertrouwen op mijn redding door de verlossende macht van de Eeuwige Liefde, en het geloof in de eindoverwinning van de Waarheid.
Machtige Middelares van alle Genaden, wil mij de gaven en instortingen bekomen, met dewelke in mij het Goddelijk Leven zal groeien en bloeien, opdat de dreiging van de dood van de ziel uit mij verdreven moge worden.
Machtige Voorspreekster voor de zielen, verzucht toch voor mij Uw woorden van Liefde die de Hemel voor mij zullen openen, want zelfs God kan niet aan de verrukkingen weerstaan, die door Uw woorden worden gewekt. Bekleed mij in het uur van mijn dood met de mantel van Uw reddende macht.
Machtige Medeverlosseres van de zielen, wil alle beproevingen, kruisen, en alle verdriet en teleurstellingen van mijn leven veranderen in het goud, dat de Verlossing van mijn ziel zal voltooien. Maak mijn leven tot een schatkamer van Hoop voor velen.
Machtige Moeder van de Verlosser, wil in mij Gods Tegenwoordigheid baren, opdat geen duisternis nog in mij tot bloei kan komen. Werk al Uw Plannen uit in mijn ziel, opdat in mij de Verlossing volkomen ontsloten moge worden.
Machtige Draagster van het Heil der zielen, wil mij doordringen van Uw gesteldheden, die deze van Christus Zelf zijn, opdat mijn leven tot een spiegel van het Uwe moge worden. Laat Uw Hart in mij kloppen tot in de eeuwigheid.
Machtige Bruid van het Goddelijk Vuur, wil mijn hart ontvankelijk maken voor de instortingen van de Heilige Geest, opdat in mij alle deugden mogen openbloeien tot volmaaktheid. Ontsteek in mij een Vuur dat alle beklemming in mijn hart en ziel verbrandt.
Machtige Gids naar het Goddelijk Leven, verkondig in mij Gods Wetten, teken in mij de wegen die U mij wil zien gaan, en regeer over mijn hart, opdat elke stap op mijn levensweg door Uw voeten geheiligd moge zijn.
Machtige Troosteres van de bedroefden, sluit mijn hart in het Uwe, opdat ik de zin van alles moge zien en beleven, en mijn hart niet langer ontsteld worde door de regens en winden op mijn weg. Wil alle tranen van mijn leven veranderen in parels van goud voor de afbetaling van Gods Rijk op aarde.
Machtige Koningin van de Hoop, ontsluit voor mij elke meter van mijn weg, opdat ik waarlijk moge zien, en ik elke moeilijkheid nu reeds door U overwonnen moge weten, want aan Uw voeten sterft alles wat niet Gods Werken dient.
Machtige Meesteres van alle zielen, ik geef mij volledig aan U over en onderwerp mij aan alles wat U in mij wil uitwerken. Heers volkomen over mij, opdat alle duisternis die zich tegen mij keert, ten prooi moge vallen aan Uw macht. Elke seconde van mijn leven, vanaf mijn geboorte tot het tijdstip van mijn dood, begraaf ik restloos in Uw Hart, opdat dit leven Uw bezit en eigendom moge zijn voor alle eeuwigheid.
Machtige Hoop der stervenden, wek in mij alles tot leven wat door duisternis onwerkzaam is gemaakt, en wees mijn Beschermster en Toevlucht wanneer mijn weg de poort naar het levensoordeel nadert, opdat mijn ziel aan Uw voeten en door Uw macht op Gods Hart, de verkondiging van haar vrijspraak en de Eeuwige Zaligheid moge ontvangen. Aan U vertrouw ik mijn Vrede toe voor alle verdere uren van mijn leven, mijn stervensuur, en mijn Eeuwig Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1272. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR DE VASTENTIJD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde,
Ik werp mij voor U neer, en bied U mijn hele wezen aan, opdat U het zou zuiveren van alles wat Uw Werken in mij onwerkzaam kan maken.
Zie, ik geef U alle spoken uit mijn verleden, die onbewust mijn geest en mijn hart blijven kwellen, opdat U hen in het Vuur van Uw macht over alle duisternis tot as moge laten vergaan.
Ik geef U alle distels die mijn medemens in de velden langsheen mijn levensweg heeft gezaaid, opdat de bloemen van mijn Liefde tot U en tot Gods Werken om mij heen, mij Uw Eeuwige Lente mogen aankondigen.
Ik geef U alle stenen die ooit mijn levensweg hebben verzwaard en die mijn hart hebben verwond omdat onder hen de slangen van duistere werken zich verscholen. U hebt de macht, de stenen te veranderen in goud, en de slangen te beroven van hun gif.
Moge deze Vastentijd mijn hart genezen van al zijn oude wonden, mijn geest zuiveren van alle nevelslierten van negatieve ervaringen, en mijn ziel zuiveren van elke invloed die ooit heeft getracht, mijn roeping van Liefde in haar te wurgen.
U bent de Belichaming van de volmaakte zuiverheid, in U is mij de rijzende zon van de hoop op mijn ontlediging van al mijn ballast geschonken. In U leg ik mijn hele verdere levensweg, opdat hij moge eindigen in de avondzon van de ware heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

1273. SMEEKGEBED TOT MARIA OM DE BLOEI VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van mijn zielentuin,
Hoezeer verlangt mijn hele wezen naar U, Die de vorst in mijn bodem kunt veranderen in water van Goddelijk Leven.
U bent de Draagster van de Zon der Ware Liefde, Die Zich liet kruisigen opdat ik het kruis van mijn gehechtheid aan al het wereldse zou afleggen.
Uit U stroomt de bries der Eeuwige Waarheid waarmee Gods Geest het onkruid uit mijn bodem maakt tot een offerande voor de verrijzenis van mijn zielentuin.
U bent de Moeder van het Licht, dat de ogen van mijn ziel opent voor alle dwaallichten der duisternis, die mij wil leiden naar wegen die niet in Gods Hart zijn ontworpen.
U bent de Draagster van het zaad van Goddelijk Leven, waaruit in mij bloemen zullen bloeien die getuigen van Gods volmaakte Liefde.
Zie toch hoezeer mijn bodem snakt naar de regen der genade, waarin de wereld niet Gods handtekening herkent. O was mijn ogen rein, opdat zij mogen zien wat is.
O Bloem der bloemen, geen tuin die U in zich opneemt, blijft onvruchtbaar. Zalig de bodem die door U wordt aangeraakt, want zijn vruchten worden tot bron van verrukking voor hen die het Ware Licht hebben omhelsd.
Wil in mij de ware lente baren, opdat mijn ziel onverwelkbare bloesems moge krijgen, wier parfum van Liefde de geur van Gods Rijk over de aarde zal helpen verspreiden.
Leid toch de zon van Gods Barmhartigheid naar mijn tuin, o Behoedster van mijn ziel, en de boom der deugden zal in mij de vruchten dragen van de zomer die in eeuwigheid niet eindigen zal.


www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

Tijdens beschouwing voor Goede Vrijdag spreekt Maria als volgt:

MARIA: "Beschouw de gekruisigde Jezus. Op de top van de berg der zonden schenk Ik je dit gebed, dat door de Goddelijke Verlosser met buitengewone genaden is bekleed.

De ziel die zich aan Mij toewijdt, deze toewijding met hart en ziel beleeft, en het volgend gebed regelmatig via Mij aan Jezus geeft, zal een grondige zuivering en een algehele bevrijding van de sporen van alle zonden en fouten van haar hele leven bekomen.

Buitengewone genaden worden verleend aan de ziel die dit gebed
33 maal verricht op Goede Vrijdag.

Het kan eveneens met vrucht worden gebeden voor de bekering van een medemens".

Terwijl ik het gebed vervolgens 33 maal tot Jezus richt, spreekt de Verlosser in mij de volgende woorden:

JEZUS: "Beschouw dit gebed als het krachtigste dat Mijn en jouw Moeder en jouw Meesteres je ooit heeft gegeven. Je Meesteres zal je spoedig een onderrichting schenken als uitvoerige toelichting voor de zielen over de unieke rijkdom van dit gebed. Een volkomen inzicht in de buitengewone betekenis ervan heb je nu reeds in je hart ontvangen. Je zult dit gebed daarna samen met de onderrichting verspreiden. Het geheel is uitzonderlijk gezegend en bekleed met een unieke macht tot voltooiing van Ons Plan van Heil voor de zielen.

Aan de ziel die dit gebed
33 maal tot Mij richt op Paaszaterdag
in een diep geloof in Mijn Moeder als Medeverlosseres der zielen,
verleen Ik dezelfde genaden als op Goede Vrijdag".

Op Paaszaterdag 2016 zei de Hemelse Koningin tot Myriam:
"Ik wijs erop, dat Mijn Bloem 1274 eveneens geschikt is om 33 maal te worden gebeden bij een stervende, waarbij diegenen die het verrichten, het gebed uitdrukkelijk opdragen in naam van de stervende indien deze niet in staat is om zich actief bij het gebed aan te sluiten".

1274. GEBED VAN TOTALE OVERGAVE AAN DE GEKRUISIGDE JEZUS

Myriam van Nazareth)

Jezus Christus, Messias van God, Verlosser der zielen,
Door de onbevlekte Liefde van Maria, Uw en mijn Moeder van Smarten en Medeverlosseres der zielen:

 • vertrouw ik alle fouten, nalatigheden, overtredingen en momenten van liefdeloosheid van mijn leven toe aan de reinigende werking van Uw Heilig Bloed,
 • vertrouw ik alle verwondingen en alle leed van mijn hele leven toe aan de genezende werking van Uw Heilige Wonden, en
 • vertrouw ik alles wat mijn intrede in de Eeuwige Gelukzaligheid van de Hemel kan verhinderen, toe aan Uw Heilig Kruis.

O Jezus, aan de voet van Uw Kruis wil ik alle zielen vergeven die jegens mij hebben misdaan. Wil mij vergeven, wek in mij een levenslange onvoorwaardelijke Liefde, en vergun mij een blijvende wedergeboorte uit Maria.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed werd tijdens de H. Communie op Barmhartigheidszondag ingegeven. Het kan worden gebruikt na de H. Communie of tijdens geestelijke Communie, om de effecten van de intrede van Jezus in de ziel wortel te laten schieten. De via dit gebed afgesmeekte genaden zijn gericht op de ware heiliging van de ziel.

1275. GEBED TOT JEZUS OM EEN BLIJVENDE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Goddelijke Verlosser der zielen,
God heeft mij dit ene leven gegeven opdat ik Zijn Plan van Heil voor de hele Schepping moge helpen voltooien. Daarom verlangt mijn ziel naar een blijvende versmelting met U, opdat zij niets anders moge volbrengen dan Gods Werken van Liefde.
Door de handen van Maria, mijn Moeder en Behoedster van mijn ziel, geef ik U mijzelf, opdat U waarlijk in mij zou leven en ik een spiegel van Gods Tegenwoordigheid moge zijn. Door de allermachtigste Voorspraak van de Koningin van Hemel en aarde, de Kelk van Uw Goddelijk Bloed, smeek ik U om deze zevenvoudige genade van heiliging:

 1. Breng toch in mij het Goddelijk Leven tot bloei, opdat ik mij van alle zonde moge afwenden.

 2. Grondvest toch in mij de ware Vrede van Christus, opdat mijn hart alle stormen moge kunnen trotseren.

 3. Neem toch elk ogenblik van mijn leven op in Uw Barmhartigheid, opdat mijn ziel moge bloeien door de volheid van Gods vergeving.

 4. Breng toch in mij de volle vrucht van Uw Verlossingswerk tot rijping, opdat in mij de ware heiligheid ontsloten moge worden.

 5. Schenk mij toch inzicht in de vlekkeloze Waarheid, opdat in mij geen enkele dwaling in leven moge blijven.

 6. Breng mij toch tot onthechting van werelds denken, voelen en verlangen, opdat de geest der duisternis in mij definitief en volkomen moge sterven.

 7. Toon mij toch mijn rol en roeping binnen Gods Heilsplan, opdat ik mijn hele leven voor God en de hele Schepping vruchtbaar moge kunnen maken.


www.maria-domina-animarum.net

1276. TOEWIJDING VAN MIJN LICHAAM AAN DE HEILIGE FAMILIE

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef,
Ik vertrouw U mijn lichaam toe, opdat U de huishouding ervan zou besturen tot de volheid van mijn Heil.
Wil in mijn lichaam de werkingen van de Goddelijke Intelligentie ontsluiten, opdat het volledig volgens Gods Wetten moge functioneren.
Moge alle voedsel dat ik tot mij neem, mijn lichaam opbouwen, herstellen en genezen in overeenstemming met het Plan dat God met mijn leven heeft.
Moge elke pijn, elk ongemak en elke ziekte mij bewust maken van mijn roeping als klein werktuig van Gods Licht in navolging van Christus, en moge Uw Vrede en Uw Liefde mij doorheen al mijn beproevingen dragen, bij dag en bij nacht.
Wil mij telkens opnieuw de kracht bekomen, mijn kruis te dragen tot vruchtbaarheid van dit ene leven dat God mij heeft vergund, opdat mijn verblijf op deze aarde Licht moge helpen brengen waar voorheen duisternis was.


www.maria-domina-animarum.net

1277. TOEWIJDING VAN SLAPELOOSHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van de nacht, Moeder van het Licht, Draagster van de Hoop aan Wier voeten alle duisternis haar macht verliest,
Wil mijn uren van slapeloosheid in Uw Hart sluiten, opdat hun duisternis in het Vuur van Uw Liefde moge veranderen in Licht en in een kracht van wedergeboorte.
Wil alle ogenblikken van slaap in Uw Hart sluiten, opdat zij daar mogen worden tot bronnen van kracht en herstel voor ziel en lichaam.
Moge elke bron van slapeloosheid die in mij tot stand komt of die van buitenaf op mij inwerkt, onder Uw macht worden gemaakt tot een bron van Heil voor mij en voor vele zielen die in de nacht worden gekweld naar ziel, geest, hart en lichaam.
Zie, elke bron van onrust in mijn geest, mijn hart en mijn lichaam, en alles wat drager is van duisternis, lever ik uit aan de macht die U is gegeven, opdat het door U veranderd moge worden in een kracht die Gods Plannen en Werken dient.
Wees in de nacht het Licht in mijn duisternis, de Belofte van de zonsopgang in de uren waarin alle Hoop en vreugde mij lijken te verlaten. Moge ik in U de Liefde en de Hoop, de Vrede en de rust vinden waarin mijn ziel, mijn lichaam en mijn verduisterd gemoed de kracht zullen vinden voor een nieuwe dag in dienst van Gods Werken.
O Koningin van het Paradijs waarin de zon nooit ondergaat, wees de Meesteres van mijn nachten, opdat het in mijn hart nooit meer donker worde, en alles wat duisternis in mij brengt, van zijn duisternis beroofd moge worden tot verheerlijking van de overwinning van het Licht in mij en in de wereld.


www.maria-domina-animarum.net

1278. SMEKING TOT DE HEILIGE GEEST OM ONTSLUITING VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, op kracht van mijn roeping als kind van God en van mijn totale toewijding aan Uw onbevlekte Bruid smeek ik U:
Ontsluit mijn geest voor de kennis en het begrip van de Waarheid, opdat voor de ogen van mijn ziel elke dwaling ontmaskerd moge worden als een kind der duisternis dat Gods zaad in mij onwerkzaam wil maken.
Ontsluit mijn hart voor de diepten van Gods Liefde in alles wat mijn levensweg kruist, opdat ik mijn God en al mijn medeschepselen moge onderdompelen in het Vuur van een hart dat alle duisternis, liefdeloosheid en onverschilligheid op deze wereld beschaamt.
O laat mij in elk schepsel een Werk van mijn liefhebbende God herkennen, opdat ik het moge omhullen met mijn verlangen, één met Hem te zijn, want in elk schepsel klopt Zijn Hart, in elk schepsel verbergt Hij een bron van het Leven waarmee Zijn Liefde alles bezielt dat Hem wil toebehoren.
O Heilige Geest, verbrand toch de sluier van mijn ziel met het Vuur van de Goddelijke Liefde, want alle verblinding wijkt waar de Ware Liefde wortel heeft geschoten. Hoe kan ik één worden met mijn God zolang de muren van mijn menselijkheid rechtop blijven? Hoe kan ik Hem bezitten zolang de volheid van Zijn Waarheid niet het enige voedsel is dat mijn ziel begeert?
Kom toch, o Geest der eeuwigdurende verrukkingen, want in het wervelend Vuur van Uw bezieling heb ik mijn enige Bestemming herkend. In U zal mijn ziel zich openen voor het uur van de eenwording voor de Troon der Eeuwige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

De Meesteres van alle zielen adviseert het onderstaand gebed telkens de ziel zich een kruisje om de hals hangt of telkens zij een ogenblik van stilte betracht vóór een kruisbeeld

1279. DAGELIJKSE TOEWIJDING AAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve gekruisigde Jezus, Verlosser van mijn ziel,
Heilig Kruis van mijn Verlossing,
Ik stel mij onder Uw levenslange bescherming en begeleiding op mijn levensweg.
Moge Uw Bloed het Ware Leven in mij storten, het in stand houden en in mij steeds rijker maken, opdat ik een vruchtbaar leven moge leiden voor Gods Plan van Heil voor alle schepselen.
Mogen Uw Wonden in mij de wil versterken, door mijn eigen beproevingen actief, vrijwillig en met zelfverloochenende Liefde mee te werken aan de voltooiing van de Verlossing, die U voor mij hebt vrijgekocht.
Wil nu mijn hele wezen verzegelen met Uw Kruis, opdat mijn ziel, mijn geest, mijn hart, mijn lichaam en mijn wil beveiligd mogen zijn tegen alle invloeden der duisternis, en mijn hele wezen verzegeld moge zijn als Gods eigendom. Moge geen enkele duistere kracht nog de macht krijgen, mij van U te verwijderen.


www.maria-domina-animarum.net

1280. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING VAN EEN VERBLINDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gids der dwalende zielen,
Uit Liefde voor de verlossende en heiligende Werken van mijn God, en vanuit mijn verlangen naar de voltooiing van Zijn Heilsplan voor de hele Schepping, breng ik vóór U de ziel, het hart en de geest van ........... (naam), die is verblind voor haar eigen gesteldheden, voor de gevolgen van haar woorden en van haar hele doen en laten, en voor datgene wat Gods Voorzienigheid werkelijk van haar verlangt.
Laat toch deze ziel ontwaken in het Licht van de zelfkennis, opdat zij zichzelf moge kunnen zien zoals zij is en zoals zij op haar medeschepselen overkomt, en zij moge kunnen beseffen welke invloed al haar werken, woorden en gedachten en haar hele gesteldheid op Gods Werken en op haar medeschepselen hebben.
Wil haar bevrijden uit de blindheid waarin de listen der duisternis haar hebben gehuld, opdat zij Gods Werken van volmaakte Liefde niet langer moge kunnen ondermijnen en zij niet langer bron van duisternis, onvrede en droefheid in andere zielen moge zijn.
Teken toch in haar hart de wegen der ware vruchtbaarheid, opdat zij haar eigen wegen moge kunnen herkennen als wegen die naar de woestijn leiden, zij tot inkeer moge komen, en zij niet langer de zielen die haar levensweg kruisen, van hun vruchten moge beroven.
O Moeder der verdwaalden en verblinden, bekom toch deze ziel het Licht van volkomen inzicht in zichzelf, in haar doen en laten, in haar ware levensroeping en in haar verzuim om te zien wat waarlijk is. Wek toch haar wil om de volheid van de vruchtbaarheid te verwezenlijken, die God voor haar heeft bedoeld.
Wil mij de kracht bekomen, deze ziel van harte te vergeven voor alle leed dat zij mij heeft berokkend, opdat de macht van de vergeving haar ertoe moge aansporen, haar donkere kerker te verlaten.


www.maria-domina-animarum.net

1281. AKTE VAN OVERDRACHT VAN MIJN LEVEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van mijn leven en van mijn stervensuur,
Mijn hele wezen, alles wat ooit in mij heeft geleefd, nu nog leeft en ooit nog tot stand kan komen, en alles wat op welke wijze dan ook ooit van mij is uitgegaan, draag ik over aan Uw uitsluitend bezit en eigendom, opdat mijn hele leven moge worden bekleed met de volheid van Uw Liefde en in het uur van mijn overgang door Uw handen aan God moge worden aangeboden als Licht.
Aan Uw bemiddeling vertrouw ik alle effecten en gevolgen van mijn hele leven op al mijn medeschepselen en op Gods Heilsplan toe.
Ik leg elk element van mijn verleden in Uw handen. Elke handeling die ik ooit heb gesteld, elk woord dat ik ooit heb gesproken of geschreven, zelfs elke gedachte, elk gevoel of elk verlangen die ik ooit heb gekoesterd, draag ik nu nog aan U over, opdat geen seconde van mijn leven verloren moge gaan voor Gods Werken.
Elk moment van duisternis van mijn leven, dat U nooit werkelijk heeft toebehoord, begraaf ik nu nog in de hoogheilige bodem van Uw Onbevlekt Hart, opdat alle elementen van mijn leven nu nog omgevormd mogen worden tot Licht van Verlossing en heiliging van zielen.
Elke fout die ik volgens Gods oordeel in mijn leven heb begaan, vertrouw ik nu toe aan de Vuuroven der volmaakte Liefde in Uw Hart, opdat ik volledige vergeving moge verkrijgen en de gevolgen ervan geen enkel werk van duisternis mogen kunnen dienen, noch tijdens mijn leven noch na mijn heengaan.
Alles waardoor ik Gods Plannen en Werken kan hebben gediend, stel ik onder Uw hoede, opdat het moge worden gevrijwaard voor bederf door welke invloed dan ook vanwege de duisternis.
Ik smeek om Uw bemiddeling van Gods zegen over alle beproevingen van mijn leven en alles wat ik doe en wat ik ooit heb gedaan, opdat dit alles op een zinvolle en vruchtbare wijze moge worden ingebouwd in Gods Plan van Heil voor de zielen en voor de grondvesting van Zijn Rijk op aarde.
Elk spoor van duisternis dat in mijn hart of geest kan zijn achtergebleven, wil ik restloos toevertrouwen aan het Hemels Licht van Uw Onbevlekt Hart, door volkomen vergeving aan elk schepsel dat mij ooit op welke wijze dan ook schade heeft toegebracht. Moge hierdoor mijn ziel worden gezuiverd van het slijk waarin slechts het onkruid bloeit dat de hemelpoort verspert.
O Maria, Moeder van mijn Verlosser, aanvaard mijn hart en mijn wil, mijn ziel en alles wat met mij verband houdt. Moge mijn verlangen om U volmaakt toe te behoren, U in staat stellen om, met mijn hele leven als onderpand, te zorgen voor mijn Eeuwig Heil, want U kies ik tot Voogdes van mijn leven en mijn stervensuur. In U, Uw vlekkeloze Liefde en de oneindige macht van Uw Voorspraak en bemiddeling stel ik al mijn vertrouwen.


www.maria-domina-animarum.net

1282. KORTE GEESTELIJKE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Mijn Jezus,
Geen enkele ziel is het waardig, de Godheid in zich te dragen. Toch is het voor mij een noodzaak van Liefde, U te smeken om Uw blijvende inwoning in mij, want de Godheid is de enige en ware Bron van alle Leven.
Daarom kan ik slechts in eenheid met U het Ware Leven ervaren en het Plan helpen voltooien, dat God met mij heeft.
Op grond van de gave van mijzelf aan Haar Die Uw en mijn Moeder en mijn Meesteres is, smeek ik U om de uitstorting van Uzelf in mij.
Wees gedurende mijn hele aardse reis de harteklop van mijn ziel, opdat ik het Eeuwig Leven moge erven.


www.maria-domina-animarum.net

Bij de ingeving van onderstaand gebed zei de Heilige Maagd: "Verricht dit gebed bij voorkeur geknield voor een beeltenis van Mij".

1283. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BESCHERMING
TEGEN EEN DREIGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Schrik der duivelen,
Aan Uw voeten leg ik elke kracht, elk woord, elke handeling, elke gedachte en elk gevoel die mij trachten te schaden, alsook de bron waaruit deze voortkomen.
Wil deze onderdompelen in de Vuurzee van Uw volmaakte Liefde die elk werk van duisternis verbrandt, opdat ik in U bescherming moge vinden, want U bent de Spiegel van Gods Tegenwoordigheid.
Wees het Licht waarvoor alle duisternis om mij heen vlucht.
Wees de Bron van mijn rust en mijn vertrouwen, want Uw macht is de macht van onze God.
Ik noem U mijn Koningin en Meesteres, want aan Uw voeten moet elke duistere kracht haar machteloosheid belijden.
Moge Uw heerschappij over mij de ketting zijn die al mijn vijanden onwerkzaam maakt in de schaduw van het Kruis van Jezus Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1284. SMEEKGEBED TOT MARIA, HEIL VAN DE ZIEKEN,
VOOR GENEZING VAN EEN ZIEKE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hoop van mijn gekweld hart,
Ik kom tot U als Gods Teken van Zijn macht over alle duisternis.
Aan Uw voeten leg ik de zieke ziel van ......... (naam), en smeek U vanuit de diepten van mijn hart om haar genezing, want zij bemint de duisternis méér dan het Licht.
Toon toch Uw macht, o Overwinnares van alles wat de ziel verziekt. Bied toch Uw Goddelijke Zoon Jezus Christus, de Verlosser van de zielen en Overwinnaar van alle werken der duisternis, tot bevrijding en genezing van deze ziel Uw Smartvol Hart van Golgotha aan, dat zozeer is gekweld door alles wat mensenzielen wegleidt van het Licht en hen ertoe aanzet, hun vrije wil te gebruiken voor gedrag dat de duisternis dient, en dat leed en pijn over de wereld brengt.
Wil Hem eveneens alle pijnen en kwellingen aanbieden van de zielen, die reeds zozeer onder de gedragingen en gesteldheden van deze ziel hebben geleden.
Moge, door de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde op Gods Hart en op de uitwerkingen van Zijn Barmhartigheid, en door Uw oneindige verdiensten tot goedmaking van ontelbare overtredingen tegen de Wet van Zijn Gerechtigheid, deze ziel tot inzicht worden gebracht in haar eigen gesteldheden, haar fouten, de duistere aard van haar gedrag, en het leed dat zij haar medeschepselen heeft toegebracht en blijft toebrengen.
Moge dit inzicht haar brengen tot een diep en oprecht berouw over haar gesteldheden en gedragingen, over de schade die zij haar medeschepselen heeft toegebracht, en tot het verlangen om de Ware Liefde te leren kennen en deze voortaan tot enige drijfveer van al haar gesteldheden en handelingen te maken.
Moge dit inzicht haar ertoe brengen, haar vrije wil voortaan in te zetten voor de overwinning van het Licht in haar hart, en haar brengen tot een afkeer van alle duisternis in haar hart, haar geest en al haar gedragingen.
Moge zij de vreugde leren kennen, voortaan te leven voor het welzijn van haar medeschepselen, die zij door onverschilligheid of kortzichtigheid zovele kruisen op de schouders heeft gelegd.
Moge elke kracht die in deze ziel werkzaam is en die niet met God verenigbaar is, haar tegenwoordigheid en werkingen in deze ziel door haar eigen mond belijden, en voorgoed uit deze ziel worden verdreven.
Wil deze ziel de volheid van Gods vergeving bekomen, opdat zij in de diepte gezuiverd en genezen moge worden, en opnieuw geboren moge worden voor het Ware Licht. Moge zij hierdoor voortaan voor haar medeschepselen een bron van vreugde en Vrede zijn.
Om deze genade smeek ik U in de naam van de Vader die deze ziel heeft geschapen, in de naam van de Zoon die voor haar aan het Kruis is gestorven, en in de naam van de Heilige Geest die nooit heeft opgehouden, haar de wegen van het Licht en de Liefde te tonen.
Moge door de genezing van deze ziel de Allerheiligste Drievuldigheid worden verheerlijkt in de alles herscheppende genade van de Ware Liefde, die alle duisternis overwint in de ziel, die bewust heeft willen kiezen voor het goede.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is de vrucht van een inspiratie vanwege de Moeder Gods in antwoord op de behoefte van zielen om – naar aanleiding van de maand november, de maand van volkomen vergeving en verzoening – in het reine te komen met fouten die zij hebben begaan en die hen van een deel van hun vruchtbaarheid als medewerker aan de verwezenlijking van Gods Heilsplan (wat de eerste roeping van elke ziel is) hebben beroofd.
Dit gebed is eveneens heel geschikt tijdens de voorbereiding van een diepgaande sacramentele Biecht.

1285. AKTE VAN GOEDMAKING VAN MIJN FOUTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gouden Brug naar het Heil van mijn ziel,
God heeft mij dit ene leven gegeven met de roeping, aan de voltooiing van Zijn Heilsplan voor de hele Schepping mee te werken.
Om deze heilige roeping te volbrengen, heb ik een geweten gekregen, dat mij ertoe aanspoort om Gods Wetten en regels voor een heilig leven te volgen, en het vermogen om waarlijk lief te hebben, opdat ik elk ogenblik van de dag en de nacht voor al mijn medeschepselen een straal van Licht en vreugde moge zijn.
Door deze Goddelijke gaven ben ik een kind van het Licht, dat is geroepen om alle duisternis in de wereld te verlammen en haar niet in mijn hart en geest toe te laten, want de duisternis is vijand van alles wat Liefde is, en daardoor bron van alle ellende onder de schepselen.
O Hemelse Moeder, ik heb gezondigd. Steeds weer heb ik de stem van mijn geweten in mijn hart vermoord en heb ik fouten begaan, die mij tot dienares van de duisternis hebben gemaakt.
Steeds weer heb ik niet willen luisteren naar de raad van zielen, die mij zozeer beminden dat zij mij niet konden achterlaten in het moeras van mijn ondeugd, en heb ik hun hulp niet gebruikt om naar de weg van de Ware Liefde terug te keren.
Steeds weer heb ik het onmetelijk geschenk dat God mij via de Liefde van mijn medeschepselen gaf, onverschillig van mij weggeworpen.
Steeds weer heb ik slechts mijn eigen behoeften bevredigd en heb ik niet willen merken welke wonden en welke schade mijn gedrag, mijn woorden en mijn onverschilligheid aan mijn medeschepselen toebrachten.
O Toevlucht der zondaars, red toch mijn ziel uit deze ellende, en bevrijd mijn hart uit deze duisternis waarin ik mijzelf heb begraven, want mijn eigen fouten hebben mij van het Ware Geluk beroofd.
Bevrijd mij toch uit mijn onverschilligheid voor de noden en de Liefde van mijn medeschepselen, want deze gevoelloosheid maakt mij ongelukkig en doodt mijn ziel.
Genees mij toch van al mijn blindheid voor de ware bedoeling met dewelke God mij dit leven heeft geschonken, want in plaats van aan Zijn Plan mee te werken, heb ik mijn eigen regels gemaakt. O laat mij zien wat ik verkeerd heb gedaan, want elke fout is een gebrek aan Liefde.
Wek in mij een volledig inzicht in alle fouten van mijn leven, een oprecht berouw erover, en een vurig verlangen om hen te herstellen, zowel jegens God als jegens mijn medeschepselen.
O Hemelse Moeder, ik geef U al het ongeluk en alle leed dat ik in mijn leven over anderen en over mijzelf heb gebracht. Wil het in het Vuur van Uw Hart werpen, opdat het in de wereld moge worden vervangen door Liefde en Licht.
Ik beloof U de goedmaking van alles wat ik in mijn leven verkeerd heb gedaan, door voortaan voor al mijn medeschepselen een bron van hulp, vreugde en Ware Liefde te worden. Ik smeek daarom om Uw bijstand en bescherming, opdat ik niet meer door nieuwe fouten nieuwe duisternis over mijn omgeving en over mijn eigen ziel moge brengen.
O Maria, Moeder van de Hoop, wil mij zuiveren van alles wat mij ooit van Gods wegen heeft weggevoerd, opdat ik de wereld de Liefde moge brengen die God in mij heeft gezaaid, doch die ik onder mijn fouten had begraven.


www.maria-domina-animarum.net

1286. BELIJDENIS VAN DE ZIEL TEGEN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, onder Wier voeten de slang, de belichaming van alle werken en plannen der duisternis, onwerkzaam zal worden gemaakt, voor U belijd ik mijn afkeer van alle duisternis en mijn verlangen, mijn hele leven te richten op het Licht van God.
Ik wil niemand anders volgen dan Jezus Christus en U, Die Hem door God tot Moeder bent gegeven.
Ik belijd het Kruis als Teken van mijn Geloof, het Verlossingsmysterie als diepe zin van mijn leven, en mijn geloof in de zin van alle kruisen van het leven. Nooit wil ik de stem van de duivel volgen, die:

 • mij wil beroven van mijn geloof in de volmaakte Liefde van mijn God,
 • mij door de uitzichtloosheid en leegheid van het werelds leven wil ontmoedigen, en
 • mij elk ogenblik van de dag en de nacht door ontelbare bekoringen en misleidingen wil aansporen tot verloochening van de Ware Liefde en tot het opgeven van de dagelijkse strijd voor mijn Heil en voor de voltooiing van Gods Werken.

Ik wil de satan niet in mijn ziel, hart, geest of lichaam, en belijd mijn verlangen, nooit de inhoudsloze dingen der wereld tot zin of doel van mijn leven te laten worden, want zij worden door alle eeuwen heen door de satan geschapen om de zielen te misleiden en hun innerlijk Licht te verduisteren.
Ik wil het kwaad herkennen in alles wat op mij afkomt, en begrijpen dat alles wat van de satan afkomstig is of verband houdt met zijn werken, en dus alles wat louter werelds is, vergif is voor mijn ziel, en haar verziekt en tracht te doden.
Alle duisternis die vanaf het uur van mijn geboorte tot in het uur van mijn dood onophoudelijk mijn hart, mijn geest en mijn lichaam bedreigt, leg ik aan Uw voeten neer, opdat U haar zou veranderen in Licht van heiliging.
Ter verheerlijking van de onbegrensde macht die U over de satan en de uiteindelijke effecten van zijn werken is gegeven, en ter verheerlijking van het Licht der wereld, de lijdende en verrezen Christus, wil ik dit alles via Uw Onbevlekt Hart aan God opdragen, opdat het tegen de satan zou worden gebruikt als vergif waarmee zijn werken gedood zullen worden.


www.maria-domina-animarum.net

1287. GEBED OM MARIA’S BEGELEIDING BIJ ZIEKTE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van al het geschapene, Heil van de zieken,
Ik bied U de offerande aan van mijn lichaam, opdat U alle processen zou beheersen, die zich erin voltrekken.
Wil alles wat in mijn lichaam is ontspoord, opnieuw in overeenstemming brengen met de Goddelijke Intelligentie, die mijn Schepper in mijn lichaam heeft gelegd, opdat alles wat in mij verziekt is, zich moge herstellen tot eer van Hem Die mijn lichaam heeft gemaakt, en van Haar onder Wier machtige hoede ik het heb gesteld.
Wees waarlijk de Meesteres van mijn lichaam, opdat alles wat ik eet en drink het moge herbouwen tot een tempel te Uwer verheerlijking, en alles wat zich vanaf dit uur in mij voltrekt, een wapen uit Uw hand moge zijn tegen de duisternis, die de Schepping heeft verziekt.
Leef en heers waarlijk in mij, o Koningin en Meesteres van al mijn gesteldheden, opdat Uw Tegenwoordigheid en alle uitwerkingen van Uw Wil in mij, mijn lichaam mogen bezielen met de kracht en de rust die het nodig heeft om ook in uren van duisternis de Vrede van het Ware Licht te vinden.
Moge deze offerande van mijn stoffelijke natuur aan Uw voeten, mijn lichaam maken tot een bloem in de schaduw van het Kruis, waaraan alle lijden van de menselijke natuur door God is gemaakt tot de voortuin van Zijn Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

1288. KORTE SMEKING TOT MARIA
OM BESCHERMING TEGEN ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Schrik der duivelen,
Wil mij beschermen tegen alle werken van duisternis die medemensen tegen mij richten.
Wil mij beschermen tegen alle plannen van duisternis die medemensen tegen mij koesteren.
Wil mij beschermen tegen de effecten van alle kwaadwillige gedachten en gevoelens van medemensen jegens mij.
Wil mij onderdompelen in de ondoordringbare omhulling van Uw Hemels Licht, want de ene God van Liefde heeft gewild dat geen duistere kracht iets vermag tegen datgene, wat zich aan U heeft uitgeleverd.


www.maria-domina-animarum.net

1289. GEBED TOT MARIA OM EEN NIEUW LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Barmhartigheid, Spiegel van het Goddelijk Leven,
In Uw Hart, het Paradijs van Gods Verrukkingen, zoek ik mijn toevlucht en verkwikking voor mijn hele wezen, want de stormen der wereld hebben mij uitgeput.
Beadem mij met de Heilige Geest, o Bruid van het Vuur der Eeuwige Liefde, want de oceaan van mijn beproevingen dreigt mij te verdrinken.
Wil mij voeden met de melk van Uw heiligheid, want zovele invloeden van duisternis hebben mij van mijn krachten beroofd.
Laat mij toch de heerlijkheden van Uw Tuin van Eeuwig Leven in mijn hart opdrinken, o Koningin van de vlekkeloze schoonheid, Belichaming van het Ware Leven, opdat ik de moed moge vinden om mijn hele leven aan U op te dragen tot vrijkoop van mijn gekwelde ziel.
O bestraal toch mijn beneveld gemoed met de stralen van de nooit ondergaande zon van Uw volmaakte eeuwige zondeloosheid, opdat het water van mijn tranen de bodem van mijn ziel moge bevruchten voor een wedergeboorte.
Zie, o Moeder van het Verrezen Licht der wereld, aan U lever ik alles uit wat in mij dreigt te sterven, opdat U mij opnieuw tot leven zou wekken, want in U is elk zaadje der wereld veranderd in een Paradijs van deugd en Eeuwig Leven.
Wil mij nu in U opnemen, o maagdelijke Schoot door de Christus geheiligd tot Tabernakel van Goddelijk Leven, en wil mij opnieuw baren in het Licht van de Heilige Geest, opdat ook ik het Paradijs in mij moge dragen, want wat uit U geboren wordt, brengt nog slechts Verlossing en heiligheid voort.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is bedoeld om bij te dragen tot het bekomen van totale vergeving van de ziel. Het verdient aanbeveling dat de ziel dit gebed via de Allerheiligste Maagd Maria tot God zou richten zodra zij ermee in contact komt, daar geen ziel de dag en het uur kent, waarop God haar tot Zich terug zal roepen. De verspreiding van dit gebed geldt voor God als een bijzondere handeling van Liefde, daar het elke ziel die het met een oprecht hart tot God richt, bijzondere genaden voor het Eeuwig Leven kan opleveren.

1290. GEBED TOT VERZOENING VAN DE ZIEL MET GODS GERECHTIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Middelares van alle Genaden en Voorspreekster voor mij bij God, aan U heb ik mijn hele leven toevertrouwd.
Door Uw tussenkomst en op grond van de oneindige macht van Uw vlekkeloze Liefde, smeek ik om Gods Barmhartigheid voor elke gelegenheid van mijn leven waarbij ik heb verzuimd, God of een medeschepsel ware, oprechte Liefde te geven.
Ik smeek om Gods Barmhartigheid voor elk gebrek aan Liefde of voor elke liefdeloosheid in alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens of bestrevingen die gedurende mijn hele leven van mij zijn uitgegaan.
Ik smeek om Gods Barmhartigheid voor elke schade die ik enig medeschepsel kan hebben toegebracht, want elk medeschepsel dat ik op mijn levensweg heb gevonden, is daar door Gods Voorzienigheid gebracht opdat ik het Zijn Liefde zou tonen.
Ik smeek om Gods Barmhartigheid voor alle tekortkomingen en fouten van mijn leven.
Ik smeek om Gods Barmhartigheid voor elke schuld die ik jegens Zijn Gerechtigheid op mij heb geladen, want de levenstaak waarmee Hij mij op deze wereld had gezonden, heb ik niet steeds vervuld.
Wil mij vergeving bekomen, o machtige Koningin van het Paradijs der gelukzaligen, want ik ben niet steeds de wegen gegaan die God voor mij had voorzien, en de vervulling van mijn eigen verlangens was mij soms dierbaarder dan Gods Liefde voor mij en mijn Liefde voor God en mijn medeschepselen.
Oneindig machtige Middelares, wil elke tekortkoming van mijn hele leven aanvullen met de volmaaktheid van alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen van Uw eigen leven op aarde, opdat de eindeloze verdiensten van Uw allerheiligste Liefde mijn schuld jegens Gods Gerechtigheid tegemoet mogen komen.
Mogen mijn totale toewijding aan U, en het Vuur van mijn berouw en mijn verlangen om U volmaakt toe te behoren, door U worden aanvaard tot vergoeding van Uw voor mij onverdiende tussenkomst voor mijn ziel.
Moge de handtekening, die U door Uw genadige tussenkomst op mijn hele levensweg zult nalaten, de sleutel zijn, die mij totaal met mijn God zal verzoenen.


www.maria-domina-animarum.net

1291. SMEEKGEBED TOT MARIA OM DE WARE LIEFDE
VOOR DE HELE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de vlekkeloze Liefde,
Dompel alle mensenzielen van de hele wereld onder in de Oceaan der verdiensten van het Lijden en de Kruisdood van Jezus Christus en van Uw Smarten, opdat zij al hun medeschepselen niets dan onvoorwaardelijke en onzelfzuchtige Liefde zouden geven in al hun doen en laten, in al hun woorden, gedachten en gevoelens.
Moge door de volmaakte heiligheid en macht van Uw bemiddeling Gods Barmhartigheid neerdalen over de hele mensheid, opdat elke uiting van liefdeloosheid en elke drang tot handelingen, woorden, gedachten en gevoelens van liefdeloosheid in elke mensenziel mogen sterven.
Moge vanuit elke mensenziel niets dan Ware Liefde stromen naar alle schepselen.
Moge Uw Hart in mij kloppen, elk uur van de dag en de nacht, opdat ik in alle omstandigheden en in elke situatie van mijn leven een zon van Ware Liefde moge zijn voor alle medeschepselen die Gods Voorzienigheid op mijn levensweg moge zenden. Moge mijn betrachting, in alles een Licht van Liefde te zijn, de duisternis in vele harten helpen breken.


www.maria-domina-animarum.net

1292. GEBED TOT DE EEUWIGE VADER OM ONTSLUITING
VAN MIJN HELE WEZEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Vervuld van een rotsvast geloof in Uw Liefde, en van een onwankelbare hoop op Uw Barmhartigheid, belijd ik U als de Oorsprong en de Bestemming van mijn levensweg in de tijd en in de eeuwigheid.
Ik geloof in het Woord van Jezus, dat U mij alles zult geven wat ik U in Zijn Naam vraag, mits het de vervulling van mijn levensopdracht binnen Uw Heilsplan voor de hele Schepping kan dienen. Hoezeer verlang ik ernaar, Hem lief te hebben als de Zon van al mijn dagen.
Ik geloof in de onvolprezen macht van het Geschenk dat U mij hebt gegeven in de roeping, mijn hele levensweg toe te vertrouwen aan de leiding en bescherming vanwege Maria, Uw uitverkoren Dochter, de volmaakt heilige en zondeloze Maagd en Moeder van Uw Messias, want Zij is geroepen om de Werken van mijn Verlosser in mij tot voltooiing te helpen brengen. Hoezeer verlang ik ernaar, Haar lief te hebben als de volle Maan in al mijn nachten.
In dit Geloof, in deze Hoop en in deze Liefde smeek ik U om de onverdeelde macht van de Heilige Geest, Die de Zon van de heiliging boven mijn levensweg zal doen opgaan en het Goddelijk Leven in mij zal doen bloeien als een onverwelkbare bloem. O stort toch Zijn Gaven in mij uit, opdat de wolken der wereld in mijn ziel mogen wijken, want zij trachten het Vuur van Uw Zon boven mijn weg te doven.
Hoezeer toch verlangt mijn ziel, U volmaakt toe te behoren en voor U een bloem van vreugde te zijn. Wil daarom het zaad van het verlangen in mijn ziel ontsluiten, opdat het volgens Uw Wetten moge rijpen, want U hebt mijn ziel bekleed met het vermogen, een paradijs van heiligheid te worden.
O Vader, Die mij uit Liefde hebt geschapen om voor de eeuwigheid over te vloeien in de oneindige verrukkingen van Uw Tegenwoordigheid, in de Namen van Jezus en Maria vertrouw ik U mijn hele wezen toe, opdat het gereinigd moge worden van alles wat de rijping van Uw zaad in mijn ziel heeft willen verhinderen, en Uw Wet van bloei en vervolmaking zich ten volle in mij moge uitwerken. Moge ik de kans krijgen, een bloesem te worden aan de boom van Uw Werken voor de grondvesting van Uw Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed werd door de Koningin van Hemel en aarde geïnspireerd op Haar feestdag als Heil van de zieken in augustus 2014. De Meesteres van alle zielen verklaarde reeds jaren geleden dat elke afwijking van de volmaakte gezondheid, zowel naar ziel als naar lichaam, voortkomt uit de staat van zondigheid van de mensheid als geheel. Zij ontspruit ten dele uit eigen overtredingen tegen de Goddelijke Intelligentie die zich tracht uit te werken in alles wat leeft, en ten dele uit de noodzaak dat elke mensenziel bijdraagt tot het herstel van het evenwicht in de hele Schepping, dat verloren is gegaan door de erfzonde en alle verdere zonden van de mensheid. Maria wil dit gebed kenbaar maken als een krachtig wapen om bepaalde effecten van de werken der duisternis in deze wereld teniet te helpen doen.

1293. TOEWIJDING AAN MARIA, HEIL VAN DE ZIEKEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Heil van de zieken,
Omdat Uw Hart nooit de volmaakte eenheid met Gods Hart heeft verlaten, waren Uw ziel en Lichaam in volkomen harmonie met de staat waarin God hen voor elke mensenziel had bedoeld.
Daarom kom ik tot U, om met alle krachten van mijn hele wezen te smeken om Uw oneindig machtige Voorspraak en tussenkomst, opdat U mijn zwakheid tegemoet moge komen.
Zie, mijn ziel en mijn lichaam zijn ziek, want zij hebben de Wetten van Gods Wijsheid overtreden, die zich elk ogenblik van mijn leven in hen wil uitwerken. Mijn afwijkingen van de Levenswetten die Gods Intelligentie in mijn ziel en mijn lichaam heeft geschreven, hebben mijn levenskracht verzwakt en mij van de gezondheid beroofd, die God voor Zijn schepselen had voorzien.
Ik smeek U om de genezing van mijn zieke ziel en om de gunst, dat mijn lichaam moge terugkeren naar een gezonde harmonie met Gods Intelligentie, die in al mijn cellen en weefsels werkzaam is naarmate de Ware Liefde de kans krijgt om hen te bevloeien met de reinheid van het Goddelijk Leven.
Om deze gunsten smeek ik U op grond van de Liefde die ik al mijn medeschepselen en God wil bereiden, van mijn verlangen om naar de eenheid met Gods Intelligentie in mijn ziel en lichaam terug te keren, en van mijn verlangen dat ik Gods Liefde moge kunnen verheerlijken door het getuigenis van Zijn Wonderwerken in mij.
O allerzuiverste Overwinnares van alle duisternis, Hoop en Heil van de zieken naar ziel en lichaam, moge op Uw machtige tussenkomst God mijn arme ziel en haar stoffelijke tempel genadig zijn, opdat ik Zijn Werken en Plannen spoedig met vermeerderde kracht moge kunnen dienen.
Opdat ik deze genade waardig moge worden, geef ik U mijn ziel en lichaam onverdeeld in handen. Wil alles wat in hen omgaat, besturen in volmaakte harmonie met Gods Wijsheid, en mijn hele wezen maken tot getuige van Zijn volmaakte Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed werd door Maria ingegeven als een uitnodiging aan zielen om tot Haar te gaan wanneer zij zich emotioneel leeg voelen of gekweld worden door het gevoel dat zij door allerlei verkeerde beslissingen het Ware Leven hebben verloren. De Meesteres van alle zielen benadrukte reeds vroeger dat de ziel bedroefd kan zijn over vele dingen, doch dat slechts de droefheid over elke overtreding jegens de Liefde en over elk verzuim om de door God voor haar bedoelde wegen te gaan, waarlijk vruchtbaar is. Vruchtbare droefheid houdt steeds nauw verband met gevoelens van Ware Liefde. Gevoelens van leegte in het hart kunnen voortkomen uit een besef van eigen fouten, doch ook uit het besef dat men door omstandigheden buiten de eigen wil om, niet steeds de eigen levensopdracht of roeping heeft kunnen vervullen. Voor dit alles is de Hemelse Moeder Gods Geschenk van steun, bemoediging en genezing voor de ziel.

1294. SMEEKGEBED TOT MARIA, TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gods Kanaal van troost en geborgenheid voor alle wenende harten,
Tot U roept alles wat zich in mij verlaten voelt, want mijn hart heeft de verkwikkende koelte van de boomgaard van het Ware Leven verlaten voor de zon boven de woestijn.
Zie, zoveel vruchten wilde God mij voor Hem en mijn medeschepselen laten plukken, opdat Zijn Liefde mij ooit zou kunnen verzadigen aan de wijn der Eeuwige Gelukzaligheid. In zijn blindheid is mijn hart telkens opnieuw gezwicht voor de lokroep van eigen wegen. Hoezeer verlangt thans mijn hele wezen terug naar de boomgaard, waar mijn leven vruchtbaar moest worden.
O Troosteres van de bedroefden, ik smeek om de gunst van Uw voelbare nabijheid, opdat in mij het Vuur van de Ware Liefde moge worden gewekt, die al mijn pijn zal maken tot brandstof voor een waar berouw en een waar inzicht in alles, wat mij ooit van de voor mij bedoelde wegen heeft weggetrokken.
O raak mij toch aan met de strelende stralen van de zon der Hoop, die in mij de kracht zal wekken om van mijn dwaalwegen terug te keren en mijn hele leven te maken tot een volkomen dienst aan Gods Plan van Heil voor de hele Schepping, opdat ik Gods bedoeling met mijn leven moge kunnen verwezenlijken.
Mogen de Vlammen van Uw Hart in mij alles ontsluiten wat mij verhindert om de enige droefheid te koesteren die de Poort des Hemels voor de ziel opent: deze over elke meter die ik van Gods wegen ben afgedwaald. Moge mijn hart Uw Hart vinden, en zich voeden aan Uw troostende Liefde op zijn terugkeer over de bloemenrijke wegen naar het Heil.


www.maria-domina-animarum.net

1295. AKTE VAN VERLANGEN NAAR HET HEILIG HART VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Mijn lieve Jezus,
Vervuld van verlangen naar de volmaakte Liefde van mijn God neem ik U op in mijn hart.
O mag ik U omhelzen om voor altijd één met U te worden. Wil het huis van mijn hart betreden, want zonder U is het leeg.
Wil Uw Hart in het mijne uitstorten, opdat ik kracht en ondersteuning moge vinden in alle ogenblikken en situaties waarin de wereld mij met onzekerheid, verwarring, onrust of droefheid vervult, en in mij het Licht wil doven, dat God in mij heeft aangestoken.
O wees de Zon van de Hoop in de stormen die de wereld in mijn gemoed wil zaaien.
Moge Uw Hart voor altijd in mij kloppen, opdat het Goddelijk Leven doorheen mijn ziel moge stromen en de wereld voorgoed in mij moge sterven.
Moge het verbond dat mijn hart met het Uwe wil sluiten, het Hemels zaad dat Uw en mijn Moeder Maria in mij heeft gezaaid en wil blijven zaaien, nu in mij laten ontluiken in een Lente die nooit meer eindigen zal.


www.maria-domina-animarum.net

1296. ADVENTSGEBED TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, uitverkoren Dochter van God, onbevlekt ontvangen opdat U de Verlosser aan de zielen zou kunnen geven, U Die vervuld bent van het Goddelijk Licht en de Goddelijke Liefde, en Draagster van de volheid der Genade,
Aan U lever ik de grot van mijn ziel uit, opdat zij de Heilige Familie moge herbergen en het Licht der wereld in haar geboren moge worden.
Moge mijn ziel worden tot een grot van Bethlehem, bewoond en beheerst door de Belichaming van Gods Tegenwoordigheid.
Mogen mijn hartsgesteldheden worden tot stro, verwarmd door het Vuur van Uw volmaakte Liefde, opdat mijn hart het Jezuskind moge ontvangen en het voor altijd moge dragen.
Moge de Ster van de Heilige Geest mijn ziel bestralen, opdat in haar de nacht voor altijd voorbij moge zijn. Moge dit Goddelijk Licht de bruiloft sluiten met mijn wil tot bekering, opdat ik opnieuw geboren moge worden voor het Goddelijk Leven.
Moge de Advent in mij de overwinning brengen van het Licht over elk element van duisternis dat zich in mijn ziel kan hebben verborgen.
Moge mijn hele wezen door U worden tot een haard van Licht en warmte in de onherbergzame wereld van zonde en duisternis, opdat Gods Zoon in mij Zijn Werk van Verlossing en heiliging kan beginnen.
Wil nu in mij de overwinning van de Ware Liefde op de duisternis verkondigen, o Koningin van Hemel en aarde, opdat ik een levend teken moge worden voor de Komst van het Eeuwig Heil en voor de Verlossing van elke ziel die verlangt, haar bodem te openen voor het zaad van het Rijk van de Christus op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1297. OCHTENDDANKGEBED TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mijn hart groet U als mijn Hemelse Meesteres en mijn Voorbeeld voor een vruchtbare levensreis.
In eenheid met Uw Hart, de Lusttuin van de Heilige Geest, wil ik mijn Schepper de eer en dank brengen, die mijn arme ziel alleen Hem niet kunnen bieden.
Met U dank ik God voor een nieuwe dag, de nieuwe kans die Zijn Liefde en Voorzienigheid mij willen schenken om mijn vervolmaking en heiliging te voltooien, en een getrouwere spiegel van Zijn Hart te worden dan ik gisteren was.
Met U dank ik God voor het leven van mijn dierbare medeschepselen, die ik ook vandaag als bloemen op mijn levensweg mag vinden en die ook vandaag mijn Liefde mogen helpen vervolmaken.
Met U dank ik God voor het leven dat mij is gegeven om Zijn Plan van Liefde en Vrede voor de hele Schepping te helpen verwezenlijken. Wees vandaag mijn kracht en mijn bezieling, opdat ik niets dan Liefde en Licht moge zijn voor Hem en voor al mijn medeschepselen.


www.maria-domina-animarum.net

In het volgend gebed geeft de Heilige Maagd Maria alle zielen een buitengewoon machtig wapen in handen om de duisternis in hun leven alle kracht te ontnemen en hierdoor een belangrijke bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan voor de hele Schepping.

Maria leert hierdoor vijf vernietigingswapens die de ziel kan inzetten tegen de effecten van de werken van de grote verwoester der zielen:

1. alle beproevingen van harte aanvaarden, en ervoor danken
2. oprecht berouw over alle eigen fouten
3. oprechte vergeving aan elke medemens
4. vervolmaking in de Liefde jegens alle medeschepselen en jegens God
5. oprecht verlangen naar volledige zuivering van hart

De gouden weg om dit alles de volheid van zijn uitwerking te bereiden, is deze van totale en waarlijk beleefde toewijding van het hele wezen en het hele leven aan Maria.

De Moeder Gods nodigt elke ziel uit, dit gebed geregeld tot Haar te richten. In de vorm van een noveen (negen opeenvolgende dagen) kan het de ziel een diepe zuivering bekomen.

1298. GEBED TOT ONTKRACHTING VAN ALLE DUISTERNIS VAN MIJN LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Aan Uw voeten wil ik smeken om de kracht en de Liefde om samen met U van harte deze grote belijdenis voor God neer te leggen, tot ontkrachting van alle duisternis van mijn leven en als een straal van Licht voor de hele Schepping.
Ik belijd dat ik de beproevingen van mijn hele leven aanvaard uit Liefde tot God, en dank ervoor, want zij vormen mijn sleutel tot het Hemelrijk.
Ik belijd mijn berouw over alle fouten, tekortkomingen en nalatigheden van mijn hele leven, opdat mijn hart gezuiverd moge worden en de duisternis alle effecten van haar werken moge verliezen.
Ik belijd dat ik elke ziel vergeef die ooit tegen mij heeft misdaan, die mij leed en schade heeft berokkend, opdat mijn Liefde volkomen moge worden en de duisternis haar greep op deze zielen moge verliezen.
Ik belijd mijn verlangen om onder Uw leiding en door Uw bemiddeling om Gods Genade, de Ware Liefde te beleven en toe te passen jegens al mijn medeschepselen en jegens God, in al mijn doen en laten en in al mijn gevoelens, gedachten en bestrevingen, elk ogenblik van mijn leven.
Ik belijd mijn verlangen om mijn hart te zuiveren van elk spoor van negatieve, duistere of onzuivere gevoelens, opdat ik een ware Vrede van hart moge bekomen, in mij elke neiging tot zonde of ondeugd moge sterven, en ik op geen enkele wijze nog de duisternis moge dienen.
Ik wijd U mijn hele leven toe, vanaf mijn ontvangenis tot in het uur van mijn dood, opdat elk detail van mijn levensweg moge zijn bekleed door Uw heiligheid, en U mij volkomen vergeving en de voltooiing van mijn Verlossing moge bekomen. Wees de Meesteres van mijn hele wezen en mijn hele leven, en wil mij openen voor elke inspiratie om in alle omstandigheden van mijn leven niets dan Liefde te verspreiden en voor al mijn medeschepselen een balsem te zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1299. GEBED VÓÓR EEN EERHERSTELLENDE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

Mijn God,
Uw Voorzienigheid heeft op zovele wijzen zo veel Liefde op mijn levensweg gebracht.
Ik belijd mijn berouw en pijn over het feit dat ik die Liefde vaak niet heb herkend, haar heb versmaad, of haar niet steeds ten volle heb benut voor de versterking en zuivering van mijn ziel en voor de uitvoering van Uw Werken en Plannen.
Ik belijd mijn berouw en pijn over het feit dat ik soms een eigen verlangen dat ik als een behoefte beschouwde, de voorrang heb gegeven boven de behoefte van een medeschepsel.
Ik belijd mijn berouw en pijn over elke situatie van onzuiverheid waartoe de duisternis mij heeft kunnen verleiden, zodat mijn gedrag en mijn gesteldheden niet steeds een spiegel van Uw Hart zijn geweest.
Ik vertrouw nu mijn hart toe aan de Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres, opdat Zij mijn berouw en hartenpijn vóór U moge neerleggen tot goedmaking van mijn tekortkomingen en van de wonden die ik Uw Hart heb toegebracht.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed moet zo spoedig mogelijk na een sacramentele Biecht met absolutie worden verricht:

1300. GEBED TOT BEKRONING VAN DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, Schepper, Verlosser en Heiligmaker,
Moge de absolutie die ik heb ontvangen, voor mijn ziel zijn als een instorting van Water van Goddelijk Leven. Moge dit water:

 • mijn hart zo zuiveren, dat het nog slechts een paradijs van Ware Liefde zou zijn;
 • mijn geest zo zuiveren, dat hij nog slechts gedachten zou voortbrengen die Uw Plannen en Werken mogen dienen;
 • mijn lichaam, de tempel van mijn ziel, zo zuiveren, dat daarin alle ziekte tot genezing moge worden gebracht, want ziekte geeft uiting aan de duisternis van alle overtredingen die ikzelf en mijn medemens hebben begaan tegen Uw Intelligentie, die zich in alles wat leeft, zoekt uit te werken.

Beminde Hemelse Vader, ik bemin U, ontsteek in mij het inzicht en het Vuur om al Uw verlangens te herkennen en met oprechte Liefde te vervullen.
Lieve Jezus, ik bemin U, moge mijn verlangen naar reinheid mij ontvankelijk maken voor de instroming van Uw Bloed, dat alle duisternis voorgoed uit mij wil wegspoelen.
Beminde Heilige Geest, ik bemin U, moge mijn hart worden herschapen tot vruchtbare grond voor alles wat U in mij hebt gezaaid en nog zult willen zaaien. Van U wil ik zijn voor eeuwig, opdat ik voortaan elk spoor van duisternis moge verafschuwen.


www.maria-domina-animarum.net

1301. SMEEKGEBED OM DE VERDIENSTEN VAN ALLE HEILIGEN
DOOR TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Mijn Jezus,
Door de hoogheilige handen van Maria, de Koningin der heiligen, leg ik vóór U neer: Mijn verlangen, dat de verzamelde verdiensten van alle heiligen in het Rijk der Eeuwige Gelukzaligheid mij de genade mogen bekomen:

 • mij in alle omstandigheden van dit aardse leven uitsluitend te richten op Gods Licht, en mij van harte af te wenden van alles wat dit Licht niet in zich draagt;
 • in al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen niets dan onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde te geven aan alle medeschepselen met wie Gods Voorzienigheid mij in aanraking brengt;
 • in alle omstandigheden van dit leven onwankelbaar te blijven geloven dat alles wat in mijn leven gebeurt, een zin en een plaats heeft binnen Gods Plan met de Schepping;
 • in alle omstandigheden van dit leven te blijven vertrouwen in de volle uitwerking van Gods Wet, die heeft voorzien in de totale overwinning van Gods Licht in deze wereld en in de ontkrachting van alle werken van duisternis in alle zielen.

Mogen alle heiligen in mijn hart worden tot spiegels van Gods Licht, dat alle zaad van duisternis in mijn hele wezen voor altijd onvruchtbaar zal maken.
Als onderpand voor de vervulling van dit verlangen geef ik mijn hele wezen in levenslange toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van alle heiligen, Meesteres van alle deugden en Overwinnares van de duisternis. Moge Zij mijn onfeilbare Gids zijn op mijn verdere reis naar de hemelpoort.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is door de Koningin des Hemels ingegeven omdat in een mensenleven vele dingen gebeuren waardoor de wenken van Gods Voorzienigheid niet ten volle worden gevolgd. Door dit gebed kan de ziel zich restloos geven voor een terugkeer naar een weg die volledig gelijkloopt met de weg die God voor haar leven heeft voorzien.

1302. SMEEKGEBED OM VERVULLING VAN MIJN WARE LEVENSROEPING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Leraar van Gods Eeuwige Wet,
In totale overgave aan de leiding van Maria, Uw verheerlijkte Moeder en Bruid van de Heilige Geest, smeek ik U om de genade van inzicht in de opdracht voor dewelke ik werkelijk in de wereld ben gezonden.
Ontsluit toch mijn hart, opdat de zon van Gods Wijsheid het moge vervullen en ik moge zien en begrijpen, welke rol God binnen de vervulling van Zijn Heilsplan voor mij heeft voorzien. Wil mij volmaakt ontvankelijk maken voor het Ware Licht en de Ware Liefde, opdat ik moge zien waarvoor ik leef, wat van mij wordt verwacht, en met welk doel God dagelijks mijn medeschepselen op mijn levensweg brengt.
Mogen mijn hele gedrag, al mijn doen en laten, al mijn innerlijke gesteldheden, gedachten en gevoelens naar al mijn medeschepselen toe niets anders uitstralen dan Licht en Ware Liefde, want God heeft mij in deze tijd en op deze plaats in Zijn Schepping voorzien om een Vuur te zijn waaraan mijn medeschepselen zich kunnen warmen, en een Licht dat hen God laat zien, waar zij voorheen slechts duisternis vonden.
Moge ik voor al mijn medeschepselen voortaan een bron van Geluk, vreugde en geborgenheid zijn, een beek van Liefde die al hun wonden geneest en in hen de bloemen kan laven, waarmee zij op hun beurt hun medeschepselen kunnen wekken voor het Ware Licht.
In dit verlangen naar een leven in vruchtbaarheid voor Gods Werken offer ik nu al mijn eigen verlangens op het altaar in de Tempel van Maria’s Hart, opdat de Heiligste aller geschapen zielen mijn zelfofferande kan maken tot zaad voor de velden waarop U Gods Rijk op aarde wil grondvesten.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is door de Koningin des Hemels geïnspireerd voor elke ziel wier leven ten prooi is geweest aan invloeden die zij niet zelf heeft gewild en die haar ook van Gods bedoelingen heeft trachten weg te leiden. De Moeder Gods stelt met dit gebed een groot teken van Hoop en van de almacht van het Licht over alle duisternis: Alles kan op elk ogenblik van het leven ten goede worden gekeerd, de duisternis kan ook lange tijd na de gebeurtenissen van alle effecten van haar werken worden beroofd, mits de ziel dit echt wil en aan deze omvorming gewild en actief meewerkt.

1303. TOEWIJDING VAN ELKE ONTSPORING VAN GODS VOORZIENIGHEID
OP MIJN LEVENSWEG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Goddelijke Voorzienigheid en Gids op mijn aardse reis,
Ik heb mijzelf en mijn hele leven aan Uw voeten neergelegd, opdat U mijn hele wezen en mijn levensweg zou veranderen in een tempel van lofprijzing, een gebouw dat deel moet zijn van de Godsstad waarop de Schepper Zijn Rijk op aarde wil bouwen.
Onophoudelijk hebben de stormen der duisternis op mijn tempel gebeukt om hem te verwoesten, opdat hij niet langer een bouwwerk voor Gods Plannen zou zijn.
Zie, ik offer U alle situaties van mijn leven op, die door Gods Voorzienigheid anders waren bedoeld dan zij zich hebben ontwikkeld.
Ik offer U alle handelingen die ik heb moeten stellen wegens situaties die ikzelf nooit heb gewild omdat zij niet pasten bij de levensopdracht die God voor mij had voorzien.
Ik offer U elke stap die ik heb moeten zetten op andere wegen dan deze, die Gods Voorzienigheid voor mij had bedoeld, en die mij nu en dan uit de boomgaard van Gods Werken heeft weggeleid naar de woestijn, waar de slangen der duisternis mij wilden vergiftigen.
O Meesteres van mijn leven, mijn hart is U nooit ontrouw geweest. Daarom begraaf ik in de hoogheilige bodem van Uw Hart alle invloeden van duisternis op mijn leven, en elke bocht die in mijn levensweg is getrokken tegen de bedoelingen van Gods Voorzienigheid, opdat de duisternis alle effecten van haar werken in mijn leven moge verliezen.
Moge deze toewijding mijn tempel ontdoen van elke steen die de duisternis heeft getracht, in zijn muren in te planten, en Uw Handtekening schrijven op al mijn muren, als een teken van Liefde en overgave tegen elke duistere invloed die heeft getracht, mijn leven en mijn ziel uit Gods Plan weg te snijden.


www.maria-domina-animarum.net

1304. ADVENTSTOEWIJDING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van het Licht der wereld,
God heeft de wereld de Geboorte van de Verlosser beloofd, en belooft Zijn Wedergeboorte in elke ziel die verlangt, Bruiloft te sluiten met het Licht.
Zie, ik geef U alle duisternis die ooit mijn hart heeft belaagd en heeft getracht, mijn ziel onwerkzaam te maken voor de opdracht die God in dit leven voor haar heeft voorzien.
Ik geef U alle duistere invloeden die mijn hart hebben verwond en hebben getracht, het van de zuiverheid te beroven die U zaait in elk hart dat zich aan het Licht heeft weggegeven.
Hoezeer verlangt mijn ziel naar de Verrijzenis van de Weg, de Waarheid en het Leven in haar diepste kamer. U hebt mijn hart ingericht als een haard, waarin het Vuur van Uw eigen Liefde het brandhout van mijn herinneringen en mijn wonden zal verteren tot verwelkoming van Hem Die Verlossing en Eeuwig Leven brengt.
Van U, en U alleen, wil ik zijn, o Moeder van de Christus, want mijn hart wil een levende Advent zijn, een Hemelse weg waarop de Verlosser Zijn intrede in de wereld wil voltooien. Hoezeer verlangt Hij, Zijn Rijk te vestigen in de harten, want Zijn ware Wederkomst in deze wereld is de Geboorte van de Eeuwige Liefde in elk hart dat voorgoed met de duisternis heeft gebroken en al zijn wonden heeft toevertrouwd aan Hem, Die voor tijd en eeuwigheid het Licht van Zijn Kruis heeft bereid tot beschaming van de nacht, die elke ziel bedrukt tot zij zich definitief van de wereld heeft afgewend.
Wil nu het Licht in mij baren, o stralend Tabernakel van de Godheid, en alle zaadjes die de duisternis in mij heeft willen uitstrooien, zullen worden tot gif waarmee de vorst van de nacht zichzelf zal doden.


www.maria-domina-animarum.net

1305. VERJAARDAGSGESCHENK AAN GODS MESSIAS
(Toewijding aan het Kind Jezus in de Kerstnacht)

(Myriam van Nazareth)

O Kind Jezus, pas geboren Messias van God, Belofte van Heil en Verlossing voor het verloren paradijs,
De ster van de bewustwording van mijn opdracht binnen Gods Plan van Heil voor de Schepping heeft mij naar de krib geleid, waar Maria de Goddelijke Vrucht van Haar ja-woord aan de wereld heeft toevertrouwd.
Zie, in deze nacht waarin de duisternis der wereld de zon van Gods Werken boven mijn levensweg zoekt te verbergen, kom ik naar U toe om mijzelf en mijn hele verleden, heden en toekomst aan U weg te geven, want U zult dit alles op Gods Tijd prijs geven aan het Kruis dat voor velen de zon zal doen opgaan voor alle eeuwigheid.
In U aanbid ik de Vlees geworden Liefde. Laat toch in mij de Ware Liefde geboren worden, opdat mijn hart U moge verwarmen telkens ik een medeschepsel ontmoet.
In U aanbid ik de Vlees geworden Vrede. Laat toch in mij een onverwoestbare Vrede van hart geboren worden, opdat al mijn doen en laten getuige moge zijn van Uw Tegenwoordigheid in mij.
In U aanbid ik het Vlees geworden Licht. Laat toch in mij de zon van Gods Waarheid en Wijsheid opgaan, opdat de nevelen van misleiding en verblinding nooit mijn ziel kunnen omhullen.
O Licht der wereld, Teken van de eeuwige dag na de nacht van de ziel, in deze heilige nacht wil ik elk spoor van duisternis en nevel begraven, die ooit heeft getracht, mijn hele wezen en mijn hele leven te beheersen. Wil dit alles met U meenemen op Uw weg naar het Kruis van Verlossing, en wil Uzelf in mij uitstorten, opdat ik deze weg van het Heil met U moge gaan, als bezegeling van het eeuwigdurend verbond van Liefde dat ik hier en nu met U wil sluiten.


www.maria-domina-animarum.net

1306. TOEWIJDING AAN DE MOEDER GODS
(Toewijding aan Maria in de Kerstnacht)

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Moeder van de Christus,
Voor deze nacht heeft God U de Onbevlekte Ontvangenis geschonken.
In de armzalige grot van mijn ziel geef ik mijn hele leven en mijn hele wezen aan U, opdat U mij naar Uw beeld zou omvormen tot een tabernakel dat de Christus in zich kan dragen, elke dag en nacht, tot mijn levensreis de Poort van het Eeuwig Heil zal bereiken.
Wil daartoe al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens zuiveren van elk spoor van duisternis, en de bodem van mijn zielentuin onvruchtbaar maken voor het onkruid der bekoring.
Wil het zaad van Uw onvergelijkbare heiligheid in mij laten bloeien als de bloesems van een lente zonder einde, opdat de Christus in mij moge rijpen tot een Vrucht Die alle medeschepselen langsheen mijn levensweg moge verzadigen met de ervaring van Gods nabijheid.
Leef toch in mij, o uitverkoren Behoedster van Gods Messias, opdat Uw overgave aan Gods Werken en Plannen in mij een tuin van Eeuwig Leven moge zaaien, en de vlekkeloze schoonheid van Uw Hart en ziel mijn kracht moge zijn op de kruisweg van mijn leven, die ik nu door Uw handen aan God wil toevertrouwen tot alles volbracht zal zijn.
O Moeder Gods, moge de oneindige macht van Uw tussenkomst bij de Wieg van de kleine Messias mij bekleden met Uw vruchtbaarheid, opdat ik slechts Werken van Licht en Liefde zou voortbrengen, want daartoe ben ik in de wereld gezonden. Wil mij vormen tot een spiegel van Uw Goddelijk Kind, opdat de wereld moge zien dat U mijn Moeder bent.
Daartoe geef ik mijn hele wezen en mijn hele leven aan U, opdat ik in deze nacht van mijn ziel uit U herboren moge worden voor het Ware Leven.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed is de vrucht van smekingen tot de Heilige Maagd ten bate van zielen die zich niet weten te bevrijden van de beklemmende invloeden van duisternis die zij hebben ondergaan of nog steeds ondergaan, of van zielen die steeds weer vervallen in duistere neigingen. De Meesteres van alle zielen inspireerde dit gebed met de nadrukkelijke aanbeveling dat zielen zich in de strijd tegen de duisternis in hun leven aan Haar zouden overleveren en toewijden, en daadwerkelijk hun leven in alle omstandigheden met Haar in het hart zouden leiden, opdat Zij de kans moge krijgen, in hen te leven als een Schild tegen alle duisternis.

1307. SMEEKGEBED TOT DE SCHRIK DER DUIVELEN OM BEVRIJDING
UIT DE GREEP VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde in de volheid van Gods Genade, Onbevlekte Ontvangenis en Moeder van de Christus.
Op grond van Uw leven zonder enige smet van zonde, Uw onbegrensde macht over alle duisternis en Uw Goddelijke uitverkiezing tot Leidster van de Hemelse machten en de mensenzielen in de strijd van het Licht tegen de duisternis, werp ik mij aan Uw voeten neer met een hart dat smeekt om bevrijding uit de beklemmende greep van alle bekoring en alle bedreiging.
Zoals elke ziel ben ik van God uitgegaan, en zoals elke ziel ben ik geroepen om Zijn Werken te doen en Zijn Licht te verspreiden. Hoe vaak echter, word ik door duisternis belemmerd om de Christus in mij te dragen en Hem naar mijn medeschepselen te brengen.
Ik belijd voor U mijn zwakheid om te volharden in de beleving van de ware deugd en de Ware Liefde, en mijn gebrek aan verzet tegen elke influistering om niet Gods Werken te doen en niet de belangen en het welzijn van mijn medeschepselen voorrang te geven op mijn eigen verlangens.
Tot U kom ik, smekend om de geborgenheid en kracht van Uw Tegenwoordigheid, Uw begeleiding, Uw bescherming, en de uitoefening van Uw volmaakte heerschappij over al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, opdat mijn hele wezen bevrijd moge worden van elk spoor van duisternis, en geen werk of geen plan van de satan ooit nog in mij wortel moge kunnen schieten.
Wil nu de gesteldheden van Uw hoogheilig Hart in mij uitstorten, en de vreeswekkende macht van Uw Tegenwoordigheid voelbaar maken voor elke duistere kracht, want door Uw mond en in de almachtige Tegenwoordigheid van de Drie-Ene God zeg ik nu tot alle duivelen:

In de Naam van de Eeuwige Vader, de Verlosser Jezus Christus en de Heilige Geest, en door de mond van de Allerheiligste Maagd Maria, Schrik der duivelen, voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren en alle werken van duisternis te vernederen door de kracht van de Verlossingswerken van de Christus, lever ik alle werken van duisternis die mij ooit hebben bedreigd en nog zullen bedreigen, uit aan de macht van de Koningin van Hemel en aarde, om door Haar te worden verpletterd en van al hun uitwerkingen te worden beroofd.
Door Haar mond beveel ik alle duivelen, de onbegrensde macht van Maria over hen te prijzen en op grond van de heerschappij die Zij bij Goddelijke volmacht over mijn ziel uitoefent, voorgoed van mij te vluchten.
Ik belijd Maria als de Meesteres van mijn ziel, de totale overgave van mijn vrije wil aan Haar, en mijn verlangen dat elke poging van de duisternis om mij op welke wijze dan ook te schaden of mijn ziel van God weg te leiden, tegen de duisternis moge worden gebruikt tot vernietiging van al haar werken.

In dit verlangen, o Maria, geef ik U mijn hele leven en mijn hele wezen in handen, en smeek ik om Uw levenslange Tegenwoordigheid op de troon in mijn ziel, opdat al mijn wegen voortaan naar het Licht mogen leiden.


www.maria-domina-animarum.net

1308. OPDRACHT VAN MIJN HART AAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O mijn Jezus,
Wil toch mijn hart betreden, want niet slechts in de wereld doch in mijn hart wil ik U omhelzen.
Mijn hart is de schatkamer waarin mijn Schepper het zaad van de Ware Liefde heeft gezaaid. In Uw Tegenwoordigheid en in het Vuur van onze Liefde, o Jezus, zal het zaad er bloeien, opdat zijn bloemen mogen getuigen van Gods Werken.
Zie, U zult er de Koningin der Hemelse Bloemen vinden, de Tuinierster aan Wie macht is gegeven om elke woestijn te veranderen in een paradijs.
Geen bloem bloeit er, die niet door Haar is gekust en begoten.
Geen bries streelt er de bloemen, die niet met Haar adem is vermengd.
Geen regendruppel valt er, die niet in Haar Hart voor mij is bereid.
Kom dan, o Jezus, want van U heeft mijn hart zijn Leven ontvangen, aan U wil het de vruchten van dat Leven teruggeven, tot vreugde van zijn Tuinierster en tot bezegeling van het verbond dat zijn bloemen onverwelkbaar wil maken onder de stralen der Eeuwige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1309. SMEEKGEBED OM ONTSLUITING VAN DE WARE LENTE IN HET HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verheven Meesteres van mijn ziel door Goddelijke Volmacht,
God heeft mijn ziel geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.
Ik smeek U, wil op Uw woord mijn hart ontsluiten voor de pogingen van Gods Geest om uit mijn hart het onkruid te verwijderen dat de wereld erin heeft gezaaid, opdat de tarwe van de heiliging in mij tot rijping moge komen.
Ontsluit mijn hart voor de noden van al mijn medeschepselen, opdat de zon van de Ware Liefde uit mijn hart de wolken van alle ellende uit mijn leefwereld moge verdrijven.
Ontsluit mijn hart voor een volkomen begrip van mijn ware plaats, mijn ware rol, mijn ware opdracht en mijn ware roeping binnen Gods Plan van Heil voor de hele Schepping, opdat ik Vuur moge brengen waar koude heerst, en mijn ziel een bloempje moge zijn dat de lente aankondigt waar de winter niet meer leek te wijken.
Ontsluit mijn hart voor een oprecht besef van mijn ware innerlijk leven, opdat mijn wil de hand moge worden, die alle onkruid van onvruchtbaarheid voor mijzelf en leed voor mijn omgeving uit mij ontwortelt, want ik verlang ernaar, een tuin van geborgenheid, Vrede en vreugde voor mijn medeschepselen te zijn, en een spiegelbeeld van het Paradijs voor Gods Geest.
Kom dan, o Meesteres van alle deugden, en beadem mijn hart, opdat alle ijs in de ondergrond van mijn ziel moge worden tot water van Goddelijk Leven, want ook ik ben geroepen om een bloesem te zijn, waaruit de vruchten der heiligheid zullen ontspringen.


www.maria-domina-animarum.net

1310. SMEEKGEBED OM DE ONONDERBROKEN REGEN
VAN HET LICHT DER VERLOSSING

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Moeder van de Christus en Medeverlosseres van de mensheid,
Moge door Uw allerheiligste bemiddeling en tot het einde der tijden, elke dag op het stervensuur van onze Verlosser Jezus Christus een straal van Goddelijk Licht over de hele Schepping neerkomen, die elk spoor van duisternis in al het levende ontwortelt en alle werken van duisternis onwerkzaam maakt.
Moge door deze aanhoudende regen van het Licht der Verlossing de verwoestende kracht der duisternis voorgoed worden gebroken en de hele Schepping verrijzen voor een wedergeboorte als Gods Rijk op aarde.
(maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

1311. SMEEKGEBED OM VERGEVING VAN VERGETEN ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Licht van Goddelijke Barmhartigheid,
In mijn hart verlangt het zaad van Uw Passie te rijpen tot bloemen van Verlossing.
In diepe Liefde tot U vraag ik om vergeving van elke overtreding van mijn hele leven, waardoor ik bewust of onbewust heb gezondigd tegen de Wet van Uw Eeuwige Liefde.
Zovele malen ben ik op mijn levensweg gestruikeld over de stenen van de meest uiteenlopende bekoringen en misleidingen.
Zovele malen kan ik mij schuldig hebben gemaakt aan fouten, nalatigheden, ondeugden en zonden, waarvan ik de ware diepgang niet heb begrepen.
Talloos kunnen de overtredingen zijn, die ik niet bewust kan goedmaken omdat zij uit mijn herinnering zijn verdwenen.
O Jezus, mijn ziel kan niet de rust der heiligen vinden zolang mijn hart niet zijn vergeten zonden heeft toevertrouwd aan de Vuuroven van Uw Hart.
Daarom verlang ik niets vuriger dan U te omhelzen met elke vezel van mijn wezen, en geef ik U de schaduwrijkste, mij onbekende kamers van mijn ziel, opdat U deze duisternis moge vervullen met het Licht van de Zon der Eeuwige Liefde.
Lieve Jezus, ook ik heb Uw Passie noodzakelijk gemaakt. Ook mijn overtredingen hebben U ter dood veroordeeld. Alle ballast van mijn ziel die Uw Kruis heeft verzwaard en blijft verzwaren, besprenkel ik thans met de druppels van mijn tranen van rouwmoedigheid, opdat de Wonden die ik U heb toegebracht, mogen genezen onder de balsem van mijn Liefde, die zo armzalig is, doch zal verrijzen in het Vuur van Uw volmaakte vergeving om het zaad uit te strooien, waaruit ooit Uw Rijk op aarde zal bloeien.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed is vooral geschikt na ontvangst van de H. Communie.

1312. SMEEKGEBED OM DE GODDELIJKE INTELLIGENTIE
VOOR MIJN HELE WEZEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Goddelijke Wonderdoener,
Heel mijn wezen dankt U om de genade, U in mij te mogen opnemen.
Zoals voedsel in mijn lichaam overgaat om elke cel te voeden, zo mag ik Uw Lichaam, Uw ziel, Uw Geest, Uw Hart en Uw Wil in mij opnemen om elke kamer van mijn ziel te voeden en te herbouwen.
Moge Uw Tegenwoordigheid in mij, mijn hele wezen voeden met de Goddelijke Intelligentie, die mijn ziel en mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn wil opnieuw in overeenstemming zal brengen met de Goddelijke Orde, die mijn Schepper ook in mijn hele wezen tot stand heeft willen brengen.
Zie, mijn Jezus, zo vaak reeds heeft de wereld mij verziekt naar ziel en lichaam, en de heiligheid van mijn hart bedreigd. Daarom verlang ik zozeer naar een blijvende eenheid met U, opdat Gods Wet van groei en bloei mij moge kunnen genezen tot een tuin waarin de Heilige Geest Zijn Rijkdommen van Ware Liefde en deugd zal zaaien tot verdelging van alle onkruid, waarmee de duisternis mij voor zich tracht te winnen.
Treed toch binnen in de diepste kamers van mijn ziel, o Jezus, en wil mij maken tot een Licht en een Vuur van Ware Liefde, waaruit God Zijn Werken kan voltooien.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed werd geïnspireerd op Barmhartigheidszondag 2016, vóór de H. Mis.

1313. SMEEKGEBED TOT DE BARMHARTIGE JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, barmhartige God, Hoop van alle gevangenen van de erfzonde en van de manipulaties der duisternis,
In Tegenwoordigheid van Maria, onze Medeverlosseres en Moeder van Barmhartigheid, smeek ik U om vergeving van al mijn overtredingen tegen de Ware Liefde, van al mijn nalatigheden, van al mijn dwalingen, en van alles waardoor ik in mijn hele leven Gods Werken en Plannen kan hebben geschaad, tegengewerkt, afgeremd, of deze op welke wijze dan ook niet heb gediend.
Wil mij toch, zoals Lazarus, uit het graf van mijn duisternis naar buiten roepen, opdat ik in het zonlicht van de Eeuwige Liefde opnieuw geboren moge worden en de ogen van mijn ziel de poort van het Koninkrijk open mogen vinden.
O Koning der Barmhartigheid, Belichaming der Eeuwige Liefde, moge het Vuur uit Uw Goddelijk Hart de ketenen doorbranden, die mij in de kerker van de vijand van Gods Wet hebben geboeid, want reeds in de nacht van mijn fouten heeft mijn hart de dageraad van de Eeuwige Vrijheid gekust.
Om deze genade smeek ik U door de grenzeloze macht van de vlekkeloze Lelie der zondeloosheid, Die mijn Eeuwige Moeder en Meesteres is, en Die mij voor eeuwig één wil weten met Uw Hart, dat heeft gewacht op mijn berouw, mijn Liefde en mijn verlangen naar de Bruiloft met U in het Koninkrijk der eeuwigdurende Gelukzaligheid.
Moge de almacht van Uw Barmhartigheid elke duistere invloed breken, die mij naar hart en ziel tracht te schaden of mij op welke wijze ook van de Eeuwige Liefde zou verwijderen. (maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

1314. SMEEKGEBED OM DE GEEST VAN VRUCHTBAARHEID

(Myriam van Nazareth)

O mijn God van onvergankelijke Liefde,
Hoe kil, troosteloos en onherbergzaam is deze wereld geworden.
Hoe snel toch verwelken de bloemen in de zandgronden van vele zielentuinen, die niet langer de zachte druppels van Gods Voorzienigheid in zich opnemen. De zielen stoten het Leven af, dat hun God van Liefde in hen heeft uitgestrooid.
O zend toch de Geest der Waarheid over alle levenswegen, opdat de tuinen in zich de schoonheden mogen ontsluiten, die de bries van het Ware Leven zo overvloedig in hen wil uitstorten.
Leer hen, de bloemen van Leven en Liefde meer lief te hebben dan de stenen van hun wereldse gehechtheden, opdat zij opnieuw mogen getuigen van het Hart waaruit hun zaad is ontsproten.
Zie, reeds waart de Geest van alle Leven over de bodem van Zijn Rijk, maar de bloemen hebben Hem niet herkend.
Reeds vallen de regens der Wedergeboorte op de paden naar de Poort van het Eeuwig Heil, maar zij hebben niet gevoeld dat de druppels zijn bereid uit de Tranen van hun God.
Reeds zoeken de stralen van de ochtendzon van een nieuw Rijk hun weg naar de bodems, die het duister van de nacht in zich hebben opgedronken.
Kom dan, o Vuur dat alle onkruid verschroeit, ontruk toch de gronden van Uw Rijk aan de heerschappij van de nacht, want hun vruchten dragen niet meer het Leven dat hun Schepper voor hen heeft voorzien. Wek in hen de Liefde voor de verrukkingen der Eeuwige Lente.


www.maria-domina-animarum.net

1315. TOEWIJDING AAN DE EEUWIGE VADER

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Uit de Bronnen der Eeuwige Liefde in Uw Hart ben ik voortgekomen, in diezelfde Bronnen ligt ook mijn bestemming.
Om één reden en voor één doel hebt U mij geschapen: om een leven te leiden in dienst van de vervulling van Uw Heilsplan voor de hele Schepping, de grondvesting van Uw Rijk van Vrede en Liefde op aarde, de voltooiing van de harmonie die U tussen al Uw schepselen hebt verlangd sedert het begin der tijd.
Daarom geef ik mij nu één en onverdeeld aan U door het volmaakt vlekkeloos Hart van Maria, de Dochter van Uw welbehagen, door U verheven tot Koningin over al het geschapene wegens Haar volmaakte vruchtbaarheid in de dienst aan Uw Plannen en Werken.
Zie, ik geef U mijn hele wezen, alles wat ik ben en alles wat ik heb, opdat ik naar al mijn medeschepselen toe een levend teken moge zijn voor Uw Tegenwoordigheid, Uw volmaakte Liefde en de onoverwinnelijkheid van Uw Licht in elke ziel die de duisternis in haar hart heeft gekruisigd uit Liefde tot U, Uw Plannen en Uw Werken.
Ik geef U elk ogenblik van mijn leven, al mijn dagen en nachten en al mijn innerlijke gesteldheden vanaf het uur van mijn ontvangenis tot en met het uur waarop Uw Wijsheid mij tot U terug zal roepen, opdat ik korenvelden van Hemels voedsel van Liefde aan mijn medeschepselen kan nalaten, opdat zij in mij de Belofte van Uw Tegenwoordigheid en van Uw Plannen en Werken bevestigd mogen zien.
Met Uw kracht, o Vader van het Verbond der Eeuwige Liefde, verzaak ik van harte aan alle kwaad en elke neiging die de duisternis in staat zou stellen, via mij haar werken tot vrucht te brengen. Wil daarom in mij de kracht ontsluiten van de kiem van heiligheid die U ook in mijn ziel hebt gelegd, opdat ik in al mijn doen en laten, in alle gesteldheden van mijn hart en in al mijn bestrevingen elk ogenblik van mijn leven U, en U alleen, moge toebehoren, en mijn hele leven voor U een positief verschil moge maken.
Ik stort in de Vuuroven van Uw liefhebbend Hart tevens elk ogenblik van mijn verleden waarop ik Uw Plannen op welke wijze dan ook niet volkomen heb gediend, opdat alle duisternis waaraan ik deel heb gehad, nu nog ontkracht zou worden, en mijn hele leven een getuigenis moge zijn van de definitieve overwinning van Uw Licht en Liefde over elke kracht die niet met U verenigbaar is.
Op kracht van dit heilig verbond smeek ik U om de voltooiing van mijn Verlossing door de volmaakte eenwording van mijn wil met de Uwe, opdat ik voor niets anders meer zou leven dan voor de vervulling van het Plan dat U met mijn leven op aarde hebt gekoesterd.
In deze geest leg ik mij voor altijd neer aan de voeten van de Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen door Uw uitverkiezing, om door en in Haar voor eeuwig van U te zijn, en in het uur van mijn overgang uit dit leven door U te worden opgenomen in het Paradijs.
Moge dit heilig verbond van toewijding worden bekrachtigd in al mijn innerlijke gesteldheden, elk ogenblik van mijn leven, in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1316. OCHTENDTOEWIJDING AAN DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
VOOR EEN BETERE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Maria, hoog verheven Meesteres van alle zielen, nu God mij deze nieuwe dag heeft geschonken, vernieuw ik het heilig verbond van toewijding dat ik met U heb gesloten. Tot invulling van dit verbond geef ik U vandaag de offerande van mijzelf en mijn levensweg, opdat U op grond van deze onvoorwaardelijke zelfofferande aan U stralen van Licht in de duisternis van deze wereld zou sturen.
Ik leg mijn ziel voor U neer, opdat ik vandaag het inzicht, de kracht en de Liefde moge kunnen opbrengen om op geen enkele bekoring in te gaan, die mij ertoe zou brengen om duisternis over mijn omgeving te brengen.
Ik leg mijn lichaam voor U neer, opdat vandaag elke mensenziel en elk dier op deze wereld voldoende te eten moge hebben en alle lijden van elk schepsel moge bijdragen tot de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik leg mijn geest voor U neer, opdat vandaag elke mensenziel op deze wereld moge ingaan op de inspiraties vanwege Gods Voorzienigheid en de H. Geest om een teken van Licht, van Hoop en van Gods nabijheid te zijn voor elk medeschepsel dat zij op haar weg aantreft.
Ik leg mijn hart voor U neer, opdat in mij een Liefdesvuur moge ontbranden dat ondanks beproevingen en tegenslagen nooit meer dooft, en dat mij laat branden van verlangen om mij in al mijn doen en laten te offeren voor het welzijn van al mijn medeschepselen.
O machtige Koningin van de Schepping, moge de totale gave van mijzelf aan Uw voeten de uitwerkingen van Uw macht over alle duisternis vergroten, opdat deze wereld waarlijk de voortuin van het Eeuwig Paradijs moge worden, waarin slechts de God van Liefde heerst. Wil daartoe totaal, onvoorwaardelijk en levenslang over mijn hele wezen en mijn hele levensweg heersen, opdat ik mijn leven lang slechts Gods Werken moge doen.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed werd door de Heilige Maagd geïnspireerd voor zielen die zich door duistere gesteldheden en levenssituaties beklemd voelen:

1317. SMEEKGEBED TOT MARIA, VOLLE MAAN IN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Maria, Middernachtzon Die straalt doorheen mijn donkerste nachten,
Tot U kom ik met alle sporen van duisternis die in mijn ziel, mijn hart, mijn geest en mijn lichaam wortel hebben geschoten.
Ik geef U alle tegenslagen, beproevingen, negatieve ervaringen en trauma’s die mijn hart in die mate hebben ontwricht dat mijn wil met al zijn bestrevingen tot slaaf van de duisternis is geworden.
Ik geef U alle ontevredenheid en de uitwerkingen van alle behoeften en schijnbehoeften die nooit bevredigd werden, niet slechts in mij doch in alle mensenzielen, en die zoveel Licht en Liefde in deze wereld hebben vervangen door duisternis en kilte van hart.
O vlekkeloze Maan in de nacht, U bent de Spiegel van Gods nimmer wijkende Tegenwoordigheid, het Grote Teken van Zijn Licht voor harten waarin de zon lijkt ondergegaan. Daarom smeek ik U, wil restloos bezit van mij nemen, opdat in mijn ziel, hart, geest, lichaam en wil opnieuw de zon moge opgaan en mijn diepste gesteldheden niet langer dienaressen van de duisternis zouden blijven.
Wek toch in mij de wil om tot in de kern van mijn ziel te worden doordrongen van het Licht dat U nooit hebt opgehouden, vanuit Gods Hart naar mij toe te leiden.
Prent Uw aanblik in mijn hart, o Volle Maan aan het firmament boven mijn levensweg, opdat ik opnieuw moge weten dat de Zon nooit dooft, en ik moge geloven dat aan de horizont de dageraad op mij wacht zodra ik er resoluut voor kies, Uw Licht in mijn hart vruchtbaar te maken.
Straal dan, o Maan uit Gods Hart, en toon Uw macht over de duisternis in mij, want nooit heeft Gods Schepping gezien dat de nacht niet werd gevolgd door de dag, en nooit is het gezien dat de duisternis niet heeft geknield wanneer de Koningin van de nacht zich vóór haar van Haar troon verhief.


www.maria-domina-animarum.net

1318. TOEWIJDING VOOR KRUISVERHEFFING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Koningin van het Kruis, Moeder van Smarten en Medeverlosseres van alle zielen, vandaag word ik uitgenodigd om op te kijken naar het Kruis van mijn Verlossing en van de Weg, de Waarheid en het Leven.
Op grond van de oneindige verdiensten van de Verlossingswerken van de Christus smeek ik om Uw machtige Voorspraak en bemiddeling bij de gekruisigde en de verrezen Goddelijke Verlosser.
Ik wijd U alle elementen en sporen van duisternis toe, die dag na dag trachten door te dringen tot alle aspecten van mijn leven, en alle elementen en sporen van duisternis die mijn levensweg in het verleden op mijn ziel, mijn hart, mijn geest en mijn lichaam heeft geladen en die schaduwen hebben geworpen tussen mijn ziel en de Bron van alle Licht.
Ik wijd U tevens alle bronnen van deze duisternis toe, alsook alle kanalen doorheen dewelke deze duisternis haar weg naar de kern van mijn hele wezen heeft gezocht.
Door deze toewijding smeek ik om Gods almachtige zegen over mijn hele levensweg, opdat al mijn beproevingen mij de poort tot het Eeuwig Heil mogen helpen ontsluiten, en smeek ik dat elke bron en elk kanaal van duisternis in mijn leven doordrongen moge worden van het Licht van de gekruisigde Christus, als een almachtig Teken tegen de vijanden van het Kruis en van de Verlossing, opdat hun werken in de wereld en in mijn ziel ontkracht mogen worden.
Om deze genaden smeek ik U op grond van Uw macht als onbevlekte Draagster van de stralen van het Goddelijk Licht uit het Hart van de Gekruisigde Christus, opdat dit Licht mijn hele wezen moge ontsluiten en alle kruisen van mijn levensweg mij tot Bron van Eeuwig Heil mogen worden.
Moge in mij de volheid van de Ware Liefde bloeien, die mijn hart voorgoed zal verbinden met het Kruis van Verlossing, en ook mijn ziel zal verheffen door haar eenheid met de Goddelijke Verlosser.


www.maria-domina-animarum.net

1319. AVONDGEBED TOT MARIA, MOEDER VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van het Licht,
Nu het deken der nacht valt over deze dag, mij door God gegeven, begraaf ik in de hoogheilige bodem van Uw vlekkeloos Hart alles wat mijn ziel vandaag op haar weg heeft ontmoet. Wil het louteren in het Vuur van Uw volmaakte Liefde, opdat het als een waardige offerande aan de voet van het Kruis van mijn Verlossing kan worden neergelegd als een teken tegen de duisternis.
O machtige Middelares, Brug tussen Hemel en aarde, Gouden Poort naar het Paradijs, mag ik mij restloos aan U geven met al mijn zwakheid, opdat mijn onwaardigheid in U haar aanvulling moge vinden, want God heeft mij zoals elke ziel geroepen om Zijn Werken van Liefde te helpen voltooien.
O Poort van Gods Genade, wil mijn Voorspreekster zijn bij de Troon der Eeuwige Wijsheid, opdat mij morgen een nieuwe dag moge worden vergund om op mijn weg de Liefde te zaaien, die ik vandaag niet heb uitgestrooid.
Wees daarom mijn Gids doorheen de nacht, opdat mijn ziel de dageraad moge begroeten vanuit een hart dat uit niets anders bestaat dan uit Licht, en dat voor niets anders nog wil leven en sterven dan voor het Licht, want door de Eeuwige Liefde ben ik mijn levensreis begonnen, en in de volheid van de Liefde wil ik haar voltooien in de Graanschuur der Genaden, waar de oogst van elk leven wordt verzameld.


www.maria-domina-animarum.net

1320. SMEEKGEBED TOT BEVRUCHTING VAN DE VRIJE WIL

(Myriam van Nazareth)

Geprezen en verheerlijkt zei Gods Wil, de Bron van alle Heil.
Wil van God, Bron van mijn Leven, bevrucht toch mijn eigen wil, opdat hij mij moge aansporen om mijn levensweg te tekenen volgens het Plan dat God met mij heeft.
Wil van God, Bron van mijn Verlossing, bevrucht toch mijn eigen wil, opdat hij de Werken van de Lijdende Christus in mij tot bloei moge brengen.
Wil van God, Bron van mijn heiliging, bevrucht toch mijn eigen wil, opdat hij in mij slechts handelingen, gedachten, gevoelens en bestrevingen moge baren, die de grondvesting van Gods Rijk op aarde helpen bespoedigen.
Beminde Heilige Geest, Hart van het Goddelijk Leven, strooi in mij en in alle zielen het zaad van Gods Wil, opdat uit alle zielen slechts vruchten zouden voortkomen die Gods Werken naar hun voltooiing helpen voeren.
O Geest van Goddelijk Leven, hoezeer verlangt mijn hele wezen naar de voltooiing van het Plan dat mijn Schepper in mij heeft gelegd toen Zijn Wijsheid mijn levensweg ontwierp. Ontsluit toch in mij het vermogen om te leven naar Zijn beeld en gelijkenis, want ik ben slechts op aarde om bouwsteen te zijn van Zijn Eeuwig Rijk.
Moge daartoe in mijn wil alles sterven wat de duisternis dient en de Wil van mijn God verloochent, want in de eenheid van mijn wil met Gods Wil ligt mijn Eeuwig Heil, en bloeit het zaad voor de bestendiging van Gods Liefde in Zijn Schepping.
Daarom leg ik mijn vrije wil neer aan de voeten van Maria, de Koningin van Hemel en aarde, opdat Zij de enige Meesteres van mijn wil moge zijn en ik in Haar Hart één moge worden en blijven met de Wil van Hem Die de Fontein der Eeuwige Gelukzaligheid is.


www.maria-domina-animarum.net

1321. TOEWIJDING AAN MARIA OP KERSTMIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Verlosser,
God had mij geschapen om in navolging van het Licht der wereld een lichtpuntje voor de hele Schepping te zijn.
Zo vaak ben ik verdwaald op de weg naar mijn medeschepselen, zodat ik hun zielengrot niet heb verwarmd.
Zo vaak heb ik de ster van Gods Tegenwoordigheid in mijn ziel laten doven, zodat in mij duisternis werd geboren.
Zo vaak heb ik de koude van de wereld in de grot van mijn ziel toegelaten, en heeft mijn hart de Liefde geweigerd, Die aan zijn deur klopte om in mij haar intrek te nemen.
Zo vaak heb ik nagelaten, de krib van de kleine Jezus in mij te voorzien van het stro uit een warm hart, zodat mijn God in mij geen geborgenheid kon vinden.
Zo vaak heb ik U niet als mijn Moeder herkend, zodat Uw Goddelijk Kind niet waarlijk mijn Broeder kon zijn.
Zie, ik geef mij aan U in het uur waarin God mij in de wereld heeft gezonden, opdat U nu nog dat uur zou beheersen, en in mij alles kan worden hersteld waardoor mijn leven voor mijn medeschepselen geen bron van Licht en warmte is geweest.
Moge de Christus vandaag waarlijk in mij geboren worden, opdat in de nacht van mijn ziel Zijn ster van de Ware Hoop moge stralen, de grot van mijn hart een oord van warmte en geborgenheid voor God en mijn medeschepselen moge worden, en in mijn ziel de winter moge wijken voor een lente van volkomen vruchtbaarheid voor het Plan dat God met mijn leven had.


www.maria-domina-animarum.net

1322. TOEWIJDING AAN MARIA OP NIEUWJAARSDAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De God van Barmhartigheid heeft mij geschapen als klein element van Zijn Heilsplan voor de hele Schepping.
Ook op mij heeft Hij Zijn hoop gesteld voor de grondvesting van Zijn Rijk van Liefde en Vrede op deze wereld. Ook van mij verwacht Hij in deze winter der zielen de voorbereiding van een nieuwe oogst.
Zie toch hoe kaal de akker van mijn ziel is geworden onder het wolkendek der wereld dat zo vaak de zon der Ware Liefde heeft verhinderd om mijn bodem te bestralen. In Uw Moederschoot, die het Licht der wereld heeft gedragen, leeft voor mij reeds het zaad van een komende, eeuwige Lente.
Zie, uit U werd de nieuwe en altijddurende Hoop geboren om de voltooiing van Gods Heilsplan te beginnen. In Zijn navolging kan ook ik uit U herboren worden voor een nieuw Leven. Wil mij in U opnemen en mij voeden met Uw heilige eigenschappen, opdat ik uit U opnieuw geboren moge worden als een bloem voor Gods Rijk.
O voed mij toch met het Bloed dat de kleine Jezus heeft gevoed voor Zijn Leven op aarde. Wil alles wat God mij geeft, bevruchten met Uw heiligheid, opdat de kracht van Uw volmaaktheid in de Liefde, het Geloof en de Hoop voortaan in mij een rijke oogst moge bereiden.
Daartoe begraaf ik vandaag in de hoogheilige grond van Uw Hart mijn hele verleden vanaf de dag van mijn geboorte, en spreid ik de bodem van mijn ziel in volkomen overgave voor Uw voeten uit, opdat zijn ondergrond van alle duisternis bevrijd moge worden en mijn zielentuin een paradijs moge worden, waarin Gods Geest Zijn Werken kan voltooien.


www.maria-domina-animarum.net

1323. TOEWIJDING AAN MARIA OP DRIEKONINGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zoals de Wijzen uit het Morgenland de schijngeborgenheid van hun paleizen verlieten om door winterse duisternis het Licht der wereld te vinden, heb ik mijn levensweg aanvaard als een verre reis naar het Ware Licht, over de bergen en doorheen de koude en duisternis van alle invloeden der wereld.
Hoezeer toch smeek ik U om de volhardende wil, het Licht te blijven zoeken in elk detail van mijn leven en in al mijn medeschepselen, opdat ik Gods Werken erin kan aanbidden.
Laat mij toch ontwaken voor elke oppervlakkigheid, opdat ik actief en met volharding het goede moge nastreven in alle omstandigheden van mijn leven, want slechts de vrijwillig, constant en volhardend nagestreefde ware aanraking met de Christus in het diepste van mijn ziel kan mijn wedergeboorte uit U voltooien, daar Uw Moederschoot het volmaakt heilig Tabernakel is waarin de Christus, het zaad van mijn Eeuwig Heil, werd gezaaid.
O laat mij toch in alles Gods Licht met zekerheid herkennen en er steeds naar verlangen.
Help mij toch, in Uw onderrichtingen de ster te herkennen, die mij de weg naar het Licht der wereld wil tonen.
Wil mij leren, mij niet langer koning(in) te voelen over mijn leven, doch mij van harte ondergeschikt te maken aan de dienst aan en de aanbidding van God met heel mijn wezen en op elk ogenblik van mijn leven.
O Moeder van Diegene die voor alle tijden alle duisternis heeft beschaamd, mijn reis naar de ene Ware Koning leidt mij ook naar Uw voeten, want zo heeft God het gewild. Daarom geef ik mijn hele levensreis vandaag over aan Uw macht, opdat ik onwankelbaar de wenken van de ster moge volgen, en ik mijn weg moge kunnen voltooien in het Rijk van de eenvoud, waar slechts de Ware Liefde heerst en waar geen duisternis de wieg van de geboorte voor het Eeuwig Leven kan bevlekken.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed werd door de Heilige Maagd geïnspireerd voor zielen die zich bewust zijn geworden van hun overtredingen tegen Gods Wet van de Liefde en van hun wereldse gehechtheden. Het kan o.a. worden gebruikt tot voorbereiding van een grondige Biecht en tot bezegeling van een oprecht verlangen tot omkeer:

1324. SMEEKGEBED TOT MARIA, TUINIERSTER VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Tuinierster van mijn ziel,
God heeft mijn ziel geschapen als een tuin, en heeft mij het leven geschonken opdat ik deze tuin zou maken tot een klein paradijs binnen Zijn Rijk op aarde.
Door Uw machtige tussenkomst smeek ik God om vergiffenis voor alle stof, zand en stenen die ik in mijn tuin heb laten liggen en die ik niet tijdig heb opgeruimd, doordat ik heb vastgehouden aan wereldse invloeden en onzuiverheden.
Ik smeek om vergiffenis voor al het onkruid dat ik niet tijdig uit mijn tuin heb verwijderd, door elke bekoring waaraan ik heb toegegeven, zodat deze zich kon uitzaaien en mijn zielengrond kon uitputten.
Ik smeek om vergiffenis voor de keren dat ik de zon niet tot mijn bodem heb toegelaten, door de Liefde niet in mij op te nemen, deze niet in mij te laten werken, en een medeschepsel of God geen Ware Liefde te geven.
Ik smeek om vergiffenis voor de keren dat ik heb geprotesteerd tegen de regen op mijn grond, door al mijn verzet tegen de beproevingen van het leven.
Ik smeek om vergiffenis voor de keren dat ik mijn eigen bloemperken heb omgewoeld, door in gedachten te blijven terugkeren naar het verleden, door bitterheid, door onverzoenlijkheid, en door elk onvermogen om los te laten.
O allerzuiverste Hoedster van mijn zielentuin, ontsteek in mij een onblusbaar verlangen om mijn zielentuin onbegrensd en onvoorwaardelijk onder Uw macht te stellen, opdat ik hem vrijwillig tot de bloei en de vruchtbaarheid moge brengen, waartoe God hem had bestemd. Wil mij daarom vergeving bekomen voor elke verwaarlozing waaraan ik hem langsheen mijn levensweg heb uitgeleverd, en leer mij, voortaan een rijke voedingsbodem te zijn voor het Goddelijk zaad dat in mij bezig was, te vergaan.


www.maria-domina-animarum.net

De volgende toewijding werd door de Heilige Maagd geïnspireerd voor de gedenkdag van Haar Verloving met de Heilige Jozef op 23 januari. Zij kan eveneens op andere dagen worden verricht, wanneer de ziel de vaste bedoeling koestert om een heilig verbond van dienstbaarheid aan Gods Werken in alle details van haar leven gestalte te geven.

1325. TOEWIJDING OP DE GEDENKDAG VAN MARIA’S VERLOVING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, lieve Heilige Jozef,
Mijn Schepper heeft de bodem van mijn ziel bezaaid met Zijn zaad voor vruchten van Eeuwig Heil.
Hoezeer brandt in mijn hart het verlangen naar een rijke oogst, tot verrijking van al mijn medeschepselen en tot verwezenlijking van Gods Plan van Heil voor de hele Schepping.
Daarom wil ik vandaag met U als heilige Getuigen, voor Gods ogen de onherroepelijke verloving met Zijn Plannen en Werken van ware, onvoorwaardelijke Liefde aangaan.
O beziel mij met Uw heilige trouw, opdat ik deze verloving nooit moge verloochenen.
Beziel mij met Uw vurige, vlekkeloze, allerzuiverste Liefde, opdat het Vuur van mijn hart levenslang één moge zijn met het Vuur van Gods Hart, dat geen bekoring tot onverschilligheid of tot enige duistere gesteldheid meer mogelijk maakt.
Beziel mij met Uw eigen betrachting van de hoogste vruchtbaarheid voor Gods Rijk, opdat de bewegingen van mijn hart en mijn geest niet langer verwelken onder het gif van enige zelfzucht en zelfverheffing, want het altaar van het Eeuwig Huwelijk met Gods Hart kan slechts worden opgericht op de heilige bodem van de zelfverloochening en de oprechte nederigheid.
O allerzuiverste Verloofden Die ooit Gods aarde hebben bewoond, stort toch in mij het bruidsboeket van de bloemen der deugden uit Uw beider Harten, want voor de Eeuwige Bruiloft met God ben ik geboren, en onder de bezegeling van deze Eeuwige Bruiloft verlang ik te sterven.


www.maria-domina-animarum.net

1326. TOEWIJDING AAN MARIA OP LICHTMIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Alvorens met de kleine Jezus naar Egypte te vluchten om Hem tegen de dreigende duisternis van de kindermoord te beschermen, wijdde U Hem in de Tempel aan God toe.
Opdat U mijn ziel levenslang zou kunnen beschermen tegen de zelfdoding door elke gelegenheid waarbij ik heb toegegeven, en nog geneigd zou zijn om toe te geven, aan de duisternis, leg ik nu mijzelf totaal in Uw handen. Moge deze gave van mijzelf aan U, U in staat stellen om elk ogenblik van mijn leven op te dragen aan de dienst aan Gods Werken.
In de Tempel werd U op inspiratie van Gods Geest het Zwaard der Smarten voorspeld. Hoe pijnlijk heb ik door mijn fouten en nalatigheden de wonde in Uw Hart gemaakt, doch de Liefde in mij wil voortaan alle kruisen op mijn levensweg liefhebben opdat zij Uw Hart zouden zalven, want slechts de kruisen die ik van harte aanvaard, brengen in mijn ziel de heilige bloem der Verlossing tot bloei.
Moge het Zwaard der Smarten, dat door Uw volmaakte Liefde is geheiligd, mijn innerlijke zwakheden en wereldse gehechtheden ter dood brengen en in mij de heiligheid laten verrijzen, opdat ik Uw heilige Liefde waardig moge zijn.
Zie, o Toevlucht, mij door Gods Liefde gegeven voor mijn Eeuwig Heil, toen U Jezus in de Tempel opdroeg, herkende Simeon Hem als de Messias, het Licht der wereld, het Teken van tegenspraak, want de Christus zou de gesteldheid der harten openbaar maken. In navolging van de Christus moet ook ik een leven leiden van Licht en Liefde, dat alle duisternis beschaamt en de slangen van haar werken en plannen zichtbaar maakt opdat zij onder Uw voeten getemd mogen worden. O bekleed mijn vrije wil met het alles beheersend verlangen om de bekoorder te vernederen, die reeds een leven lang Gods Werken in mij wil verwoesten.
In deze geest wil ik U volmaakt toebehoren, opdat ik vanuit Uw Hart aan God moge worden aangeboden als een offerande tot bezegeling van de almacht van het Kruis over alle duisternis, want als een offerkaars had mijn Schepper mij bedoeld, en in het Vuur van Uw Liefde wil ik nu restloos wegsmelten, opdat de vorst der duisternis moge vluchten voor het Licht dat de Christus doorheen Uw Hart in mij heeft ontstoken.
Kom nu, o Moeder van het Eeuwig Licht, wil met mij de reis voltooien naar het Jeruzalem van mijn bevrijding uit de slavernij van alle duisternis, want daar, in de Tempel van Uw Bruiloft met de God van Licht en Liefde, moet Hij mijn vrije wil ontvangen als het zegel van mijn ja-woord aan U, waartoe Hij mij geroepen had.


www.maria-domina-animarum.net

De volgende toewijding is ontstaan tijdens een diepe vereniging met de Meesteres van alle zielen op Lichtmis 2017. Ooit openbaarde Zij dat Zij op Lichtmis in de Hemel speciaal wordt vereerd als de Moeder van het Licht. Daarom liet Zij deze woorden nu optekenen als een toewijding die hoofdzakelijk geschikt is op deze feestdag.

1327. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van het Licht,
Wil totaal bezit van mij nemen, opdat de oneindige macht van Uw woorden bij Gods Troon alle schaduwen boven mijn levensweg, mijn ziel, mijn hart, mijn wil en mijn lichaam moge verjagen, en alle duisternis die ooit in mijn leven is binnengedrongen, moge worden doorstraald met het alles beheersend Licht van de Eeuwige Liefde.
In U is de herscheppende macht van Gods Geest. Al Uw woorden worden geboren aan de bron van het water der Goddelijke Genaden, en Uw stem verspreidt het parfum van de bloemen van Eeuwig Leven. Uw heerschappij in een hart grondvest de troon van het Ware Leven in de ziel.
Daarom verneder ik nu mijn hele wezen en al mijn onwaardigheid aan Uw voeten, opdat mijn vrije wil bevrijd moge worden van alle sporen van het gif van de duisternis, en alles wat ooit mijn ziel heeft verziekt, moge wegvloeien in de bodem waarop God Uw troon heeft opgericht, want onder Uw voeten kan geen onkruid overleven.
O vlekkeloos Teken van God dat alle duisternis beschaamt, straal nu in de volheid van Uw Glorie in de donkere kloven van mijn verzuim om waarlijk een kind van het Licht te zijn, opdat alle slangen uit mij mogen wegvluchten, want in U zullen zij het zaad zien van de Christus, de Zoon van de levende God, Die alle melaatsheid verandert in bloemen van Goddelijk Leven.
In dit verlangen sluit ik nu met U het verbond van ware, levenslange dienstbaarheid aan de Werken van het Eeuwig Licht, die de duisternis in deze wereld zullen onttronen, want zo heeft de Eeuwige Liefde het beschikt. Moge dit heilig verbond mijn levensopdracht voorgoed bezegelen, want God heeft mij in de wereld gezonden om een levend getuigenis van het Licht te zijn.


www.maria-domina-animarum.net

Na Zijn Doopsel in de Jordaan trok Jezus Zich veertig dagen lang in de woestijn terug. De volgende toewijding is daarom bedoeld om te worden verricht op een dag naar keuze tijdens de periode die volgt na de gedenkdag van het Doopsel van Jezus (dus na de zondag volgend op Driekoningen).

1328. TOEWIJDING AAN JEZUS IN DE WOESTIJN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
De ziel kan haar levensopdracht in de dienst aan Gods Werken slechts met vrucht vervullen door zich in haar hart van de invloeden van al het wereldse los te maken. Daarom stelde U een teken door U vóór Uw Openbaar Leven terug te trekken in de woestijn.
Hoezeer fluistert in mij de stem van de Eeuwige Liefde het verlangen om door de diepst mogelijke onthechting over te gaan naar het Ware Leven, opdat alle beproevingen van mijn levensweg waarlijk Gods Werken mogen dienen en zaad mogen leveren tot schepping van oasen van Gods Rijk op aarde.
Hoe onvruchtbaar, hoe dor heb ik de grond van mijn ziel laten worden door elk ogenblik dat ik niet van harte en onverdeeld aan God heb gegeven, doch aan de vervulling van mijn eigen voorstellingen heb besteed, want ik heb in mijn leven niet steeds toegepast wat God van mij verwachtte.
U bent mij voorgegaan als onfeilbaar Teken voor de macht van een ziel van goede wil over elke bekoring.
Toen U honger kreeg, daagde de satan U uit om stenen in brood te veranderen, doch een kind van God leeft niet van brood alleen, doch van elk woord dat uit de mond van God komt. O help mij, mijn hart eerder te hechten aan Gods Werken dan aan de bevrediging van mijn wereldse behoeften.
De satan voerde U mee naar het hoogste punt van de tempel en daagde U uit om naar beneden te springen, doch een kind van God stelt God niet op de proef. O help mij, van God geen tekenen van Zijn Liefde voor mij te verlangen, doch blind in de volmaaktheid van Zijn Liefde en de onfeilbaarheid van Zijn Beschikkingen voor mijn Heil te geloven.
De satan beloofde U alle koninkrijken der aarde indien U in aanbidding voor hem zou neervallen, doch een kind van God aanbidt slechts God alleen. O help mij, niet langer de satan te aanbidden door vast te houden aan duistere gesteldheden of door te verlangen naar macht, roem of aanzien die niets anders zijn dan wereldse paleizen, die in het uur van het levensoordeel voor Gods Troon op de ziel instorten om haar te bedelven voor een duisternis die eeuwigdurend is.
O Goddelijke Verlosser, ik geef U het woestijnzand van mijn ziel, zo dor en onvruchtbaar door mijn onvoldoende openheid voor het water der Genade.
Ik geef U de slangen van al mijn toegevingen aan bekoring, waardoor mijn ziel het gif der duisternis in zich heeft toegelaten.
Ik geef U de schorpioenen van alle wereldse misleidingen die mij van God hebben weggetrokken doordat ik Gods Wijsheid heb verloochend voor de leugens en valse beloften der duisternis.
Moge door mijn verlangen naar ware eenheid met God, Uw Barmhartigheid mijn vrije wil veranderen in een oase van nieuwe vruchtbaarheid en nieuw Leven voor mijn ziel, opdat mijn verdere levensdagen de bodem van vele woestijnen mogen helpen bevruchten, en in mij alle zand voorgoed moge veranderen in een tapijt van bloemen van Ware Liefde en dienstbaarheid.


www.maria-domina-animarum.net

1329. TOEWIJDING AAN MARIA, MOEDER VAN TRANEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Tranen,
Na de erfzonde heeft de God van Barmhartigheid de mensenziel de kans gegeven om zich opnieuw met Zijn volmaakt liefhebbend Hart te verzoenen door een leven van aanvaard en liefdevol gedragen beproevingen.
Uw Zoon Jezus Christus de Verlosser heeft ons de weg van het Kruis voorgeleefd als een heiligend bad van tranen, want het Vuur van de Ware Liefde in het hart laat elke traan verdampen tot een regenboog van eeuwige Hoop voor de ziel.
Zie, o Moeder, wenend onder het Kruis van Jezus en nog steeds wenend om elk niet van harte gedragen kruis in dit tranendal, ik leg in de Vuuroven van Uw Hart alle tranen die ik in mijn leven heb geweend, alsook alle tranen die mijn hart hebben verwond omdat mijn ogen ze niet konden of mochten wenen. Wil hen nu nog herscheppen tot regenbogen, opdat zij wier hart onder de last der droefheid is bezweken voor de bekoring der ontmoediging, mogen geloven dat de God van Liefde en Erbarmen over hen waakt.
Leer mij, niet te wenen om mijn beproevingen, want God heeft hen voor mij bereid als sleutels tot de hemelpoort en als bloemen voor mijn Goddelijke Broeder, Die mij door Zijn Beproevingen de weg naar de hemelpoort heeft ontsloten. Leer mij veeleer wenen om mijn overtredingen tegen de Wet van de Liefde, want zij zijn het, die ik door mijn oprechte en uit Ware Liefde en berouw geboren tranen van het aanschijn van mijn ziel moet wegwassen.
O Moeder van Tranen, Uw tranenvloed kan slechts worden beëindigd naarmate de mensenzielen bereid zijn om hun leven bewust en onverdeeld in dienst van Gods Werken te stellen. Daarom leg ik mijn levensweg, al mijn hartenpijnen en alle tranen die ooit op deze wereld zijn geweend, voor U neer, opdat zij als Hemelse rivieren de aarde mogen zuiveren van alle slijk der duisternis en van het puin van de zonde.


www.maria-domina-animarum.net

De bruiloft te Kana heeft geen vaste gedenkdag. De Meesteres van alle zielen nodigt de zielen ertoe uit, deze gebeurtenis ongeveer zes weken na de feestdag van het Doopsel van Jezus te gedenken, omdat Jezus Zich na Zijn Doopsel veertig dagen lang terugtrok in de woestijn, en Hij weinige dagen na Zijn terugkomst aanwezig was op de bruiloft te Kana.

1330. TOEWIJDING AAN MARIA BIJ DE BRUILOFT TE KANA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God heeft mij dit ene leven geschonken om de Eeuwige Bruiloft met Hem in de Hemel voor te bereiden. Omdat Gods Geest aan U reeds tijdens Uw leven op aarde de eeuwigdurende Bruiloft heeft voltrokken, smeek ik U:
Wil de offerande van mijn hele wezen aan U aanvaarden, opdat ik in innige eenheid met U mijn hele leven zou kunnen maken tot een bruiloftsmaal dat de verwezenlijking van Gods Heilsplan kan helpen voeden, want dat is de ware zin van elk mensenleven.
De volmaaktheid van Uw Liefde en heiligheid spoorde Jezus ertoe aan, Zijn Wonderwerken te vervroegen, waardoor Hij een teken stelde voor de onbegrensde macht van Uw Voorspraak en Bemiddeling. Met Uw hulp wil ook ik alles doen wat Hij mij zeggen zal, want U kunt in mijn leven slechts wonderen bekomen in de mate waarin ik Jezus in alles volg.
O machtige Middelares van Genaden, elke ziel wordt er door God toe uitgenodigd, de kruiken van haar leven te vullen met het water van Goddelijk Leven door de Genade der beproevingen te benutten tot haar heiliging. O wil toch in mijn hart de Ware Liefde ontsluiten die mij de Eeuwige Bruiloft met God waardig zal maken, want slechts door de beleving van de Ware Liefde zullen de tranen van mijn leven worden veranderd in de wijn van de heiligheid, die mijn ziel zal drinken tijdens de eeuwigdurende Bruiloft met mijn Schepper in de Hemel.
Daarom kniel ik nu neer voor het altaar van Uw Hart met het bruidsboeket van mijn verlangen om te delen in het Paradijs van Uw eigen deugden, opdat de Bruidegom mij op Zijn Tijd klaar moge vinden voor de eeuwige vereniging.


www.maria-domina-animarum.net

1331. TOEWIJDING AAN MARIA BIJ HET BEGIN VAN DE VASTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van alle versterving in dienst van Gods Heilsplan,
Mijn Verlosser nodigt mij uit om Hem te volgen op de weg van de verlossende beproevingen, opdat ik met Hem zou kunnen verrijzen voor een waarlijk heilig leven.
Daarom werp ik mij voor U neer, opdat mijn oude 'ik' kleiner zou worden dan het stof vóór Uw voeten, want slechts in de mate van Uw heerschappij over mij zullen mijn kruisen waarlijk mijn Verlossing ontsluiten.
Zie, ik wil mij totaal van mijzelf onthechten. Moge het Vuur van Uw Liefde zo diep bezit van mij nemen, dat mijn hart alle negatieve gesteldheden die in mij te veel voedsel hebben gekregen, restloos moge uithongeren.
Gods Genade wil mij de ogen van mijn ziel openen, opdat ik de boom van de Ware Liefde in mijn zielentuin moge zien zoals hij werkelijk is, want bepaalde takken zijn ondervoed geraakt en ziek geworden. Hun verontreinigde vruchten konden mijn medeschepselen niet voeden, doch hebben menig hart helpen vergiftigen.
Hoe smekend toch roept de lijdende Christus in mijn hart, want mijn zwakheden hebben de spijkers gesmeed die Hem zouden kruisigen, omdat Zijn Liefde voor mij onvoorwaardelijk was.
Daarom wil ik nu de rouwmoedigheid verheffen tot koningin van mijn hart. Moge zij in mij zo machtig worden dat elk spoor van neiging tot zelfzucht, ontevredenheid, wrok, jaloersheid en elke andere negatieve gesteldheid restloos uit het rijk van mijn hart verbannen zou worden.
Moge deze koningin de bodem van mijn zielentuin helpen genezen van de giften die hem van zoveel vruchtbaarheid hebben beroofd, opdat in mij de ware lente moge verrijzen.
Mag ik mij volledig aan U weggeven, U Die ik tot Meesteres van mijn leven heb aangenomen, opdat de weg naar het Pasen van mijn wedergeboorte moge worden bezaaid met de bloemen die het paradijs van Uw ziel hebben gesierd vanaf het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis, en die in de volheid van hun Hemelse pracht hebben gebloeid op de berg waarop de Christus ook mijn zielenbodem heeft ontsloten voor zijn ware vruchtbaarheid.


www.maria-domina-animarum.net

1332. TOEWIJDING AAN DE HEILIGE JOZEF

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Jozef,
God heeft mij de oneindige verdiensten van de Werken van de Christus in de ziel gelegd als een Erfenis van Eeuwig Heil.
O Voedstervader van de God-Mens, Behoeder van het Licht der wereld, ik bereid U vandaag een levenslange plaats in mijn hart en ziel, opdat U de Nalatenschap van de Christus en het zaad van Zijn Goddelijke Liefde in mij moge beschermen tegen alle invloeden van duisternis, kwaadwilligheid en liefdeloosheid.
God heeft U een buitengewone macht over alle duisternis verleend. Ik smeek U, wees in mijn leven een onuitblusbaar Vuur van bescherming tegen elke invloed waardoor de duisternis mij naar lichaam en ziel tracht te schaden en mijn roeping in dienst van Gods Werken onwerkzaam tracht te maken, en tegen de werken en gesteldheden van elke medemens die zich ertoe leent om in mijn leven kanaal van duisternis te zijn.
U hebt jarenlang het leven van de Eeuwige Liefde op aarde gedeeld. Ik smeek U om bescherming en begeleiding in al mijn dagelijkse aangelegenheden. Wil mijn hart bevruchten met Uw grenzeloos vermogen om de Werken van de Christus in mijn eigen leven en in mijn diepste gesteldheden hun volle uitwerking te vergunnen, opdat ik in Uw navolging Hem de kans moge geven om Gods Werken van Verlossing en heiliging in mij onbeperkt te voltooien. Ik vertrouw U tevens de bescherming toe over al mijn stoffelijke bezittingen en over alles wat door God onder mijn hoede is gesteld, opdat ik dit alles vrij moge kunnen gebruiken tot voltooiing van mijn levenswerken.
U beschermde de allerheiligste roeping van de Messias op aarde door Hem te onttrekken aan de boosaardigheid van Herodes, die de Christus naar het leven stond. Wil ook mij in veiligheid brengen telkens de duisternis mij, mijn leven, mijn roeping in dienst van Gods Werken en mijn geliefden tracht te schaden.
God heeft U jarenlang de zorg over de Moeder van de Messias toevertrouwd. Ik smeek U om bescherming en begeleiding in mijn totale toewijding aan Maria.
U bent de patroonheilige van de stervenden. Ik smeek U om bescherming en begeleiding van mijn hele wezen in mijn stervensuur. Wil in dat uur mijn ziel zalven met Uw Tegenwoordigheid en haar beschermen tegen de ultieme pogingen van de duisternis om haar van Gods welbehagen te verwijderen.
O heilige Jozef, wees mijn Gids en Begeleider op al mijn wegen, opdat ik moge delen in Uw gesteldheden, die zoveel Heil over de Schepping hebben gebracht.


www.maria-domina-animarum.net

1333. TOEWIJDING AAN MARIA OP DE FEESTDAG VAN
DE MENSWORDING VAN CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Uitverkoren Moeder van de Mens geworden Godheid,
God wil mijn nietigheid nodig hebben om Zijn Heilsplan te helpen verwezenlijken. Elke dag opnieuw wacht Hij op mijn toelating om de kiem van de Christus in mij te leggen, opdat Hij Zijn Verlossingswerken in mij moge kunnen voltooien.
In Uw navolging geef ik vandaag via U mijn ja-woord voor een definitieve en levenslange bruiloft met God, voor een leven in volkomen en onvoorwaardelijke dienst aan Zijn Werken en Plannen voor de bloei van de Ware Liefde onder alle schepselen, en voor het breken van alle duisternis die Gods Schepping overschaduwt.
O volmaakte Dienares van de Eeuwige Liefde, mag ik één zijn en blijven met Uw Hart dat het ja-woord aan God een leven lang is blijven herhalen, opdat Gods Geest alle wolken van mijn leven moge bestralen, want zij dragen de regen der vruchtbaarheid die Gods Liefde voor mij heeft voorzien. Op Uw woord zal Hij ook mijn ziel inrichten tot een tabernakel van waaruit het Licht der wereld elke schaduw van mijn gemoed zal verjagen. Wil mij daarom bewust maken van elke bekoring die mij ertoe wil brengen, mijn eigen verlangens boven deze van God te stellen en mijzelf belangrijker te achten dan enig medeschepsel.
Op deze dag mocht de Heilige Aartsengel Gabriël Uw vrije Wil met zich naar de Hemel dragen om hem voor eeuwig in Gods Wil te begraven. Ik geef U daarom vandaag totaal en onvoorwaardelijk de beschikking over mijn vrije wil, opdat hij voortaan volmaakt één moge zijn met de Wil van God, die het zaad van Gods Rijk van Ware Liefde en Vrede op aarde in zich draagt.
Moge mij vanaf vandaag onverdeeld geschieden naar Uw woord, o Koningin van Hemel en aarde, want Uw stem spreekt in mijn hart de Goddelijke Wet die het Ware Geluk wil zaaien in alle schepselen. Aanvaard mijn totale overgave aan U, opdat in eenheid met Uw Hart mijn hele wezen en mijn hele leven een werktuig moge zijn voor de voltooiing van Gods Heilsplan.
Moge de dagelijkse toepassing van mijn onvoorwaardelijk ja-woord de vruchtbaarheid van mijn leven voor Gods Plannen en Werken voltooien, want voor het zaaien van Gods Ware Liefde in de harten van al mijn medeschepselen ben ik geboren. In U wil de graankorrel van mijn eigen wil sterven, opdat de oogst van mijn leven voedsel van Waar Geluk moge nalaten voor velen.


www.maria-domina-animarum.net

1334. TOEWIJDING AAN MARIA OP HALFVASTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hemelse Gids op mijn tocht doorheen de beproevingen van het leven op aarde,
Jaar na jaar schenkt God mij de Vastentijd als een zuiverende wandeling doorheen de tuin van mijn ziel, opdat ik deze moge voorbereiden op zijn verrijzenis voor een Eeuwige Lente.
Als kind van het Licht heeft Hij mij geschapen, o Tuinierster van mijn ziel, doch hoeveel schaduwen heb ik aan de hemel boven mijn bloemen toegelaten, en met hoeveel onkruid heeft de wereld mijn zielenbodem trachten te ondergraven.
Hoeveel zuivering heeft mijn zielentuin nodig. Hoeveel wortels voeden al datgene wat mij doorheen de jaren van het Licht heeft trachten te verwijderen.
Zie, op deze dag leg ik mijn hart volkomen voor U open, want zijn verborgen schaduwen beklemmen mij. Wil het zo totaal voor mijn zelfkennis ontsluiten dat ik moge zien wie ik werkelijk ben, welk onkruid in mijn tuin sluimert, en wat mijn bodem uitput opdat in hem nooit de Ware Lente tot bloei zou komen.
God heeft de bestemming van mijn zielentuin aan het hart van zijn bloemen toevertrouwd, en ook de weg naar een Hemelse bloei is door de Eeuwige Wijsheid in hun zaad gegrift.
Hoezeer verlangt mijn zielentuin ernaar, een verkwikkende oase te zijn voor alle medezielen die zich door de wereld hebben laten veranderen in woestijnen van dorheid en troosteloosheid. Dan zullen de olijfbomen van de Ware Vrede en de palmbomen van de zelfoverwinning mijn bodem sieren.
O Behoedster van mijn reizende ziel, Hemelse Gids op de weg naar mijn definitieve opstanding voor het Ware Licht, spoedig zal de Christus opnieuw Zijn Kruis voor mij opnemen. Wil mij ondersteunen in de vastberadenheid om ook mijn eigen kruisen met onwankelbaar vertrouwen te trotseren, want de slangen en schorpioenen uit de woestijn der wereldse beproevingen sterven met zekerheid in een hart dat de Ware Liefde heeft omhelsd als het zaad van de Boom der Verrijzenis.


www.maria-domina-animarum.net

1335. TOEWIJDING AAN MARIA OP PALMZONDAG

(Myriam van Nazareth)

O Moeder Maria, Hemelse Moeder van Smarten,
Op deze dag geef ik mij levenslang aan U als de Wachter van de poort naar het Jeruzalem van mijn ziel. Door U zal de Koning van de Godsstad Zijn intocht houden om in mij Zijn Rijk te ontsluiten, want reeds roept de berg van de zonden der wereld tot Hem, Die gezonden is om het rijk der duisternis met Hem te laten kruisigen.
O laat toch Uw Hart in mij kloppen, opdat mijn hart voortaan moge leven van het Onbevlekt Bloed dat reeds de kleine Jezus mocht voeden vóór Zijn heilige Missie op deze wereld begon. In Uw hartenklop zingt het ware hosanna van de overwinning van de ziel over zichzelf op de weg naar de heiliging, die is bezaaid met de palmtakken van de ware verheerlijking aan de Verlosser.
Hoe talrijk wuiven de palmen onder de hemel van de Godsstad, doch hoe spoedig zullen zij verwelken in de zielen die de Christus niet liefhebben tot op de top van Zijn Calvarie, want zij zullen Hem blijven kruisigen met de spijkers van hun eigenliefde.
O Poort van mijn ziel, ik ben niet waardig om mijn Verlosser te begroeten op de verduisterde wegen van mijn innerlijke stad, want ik heb zo vaak niet Zijn Werken, doch mijn werken gedaan. Daarom wil ik U volmaakt toebehoren, opdat U de palmtak moge wijden waarmee ik de smartvolle strijd tegen alle onvruchtbare gesteldheden van mijn hart en geest wil bekronen, opdat ik Hem Die komt in de Naam des Heren moge toejuichen met de palm van mijn ware wedergeboorte uit de Bruid van Zijn Geest.
Zie, in en door U wil ik de Messias in mijn hart sluiten, want slechts mijn zelfverloochenende Liefde kan Hem dragen wanneer Hij straks Zijn weg naar de berg van mijn Verlossing zal betreden, beladen met de last van mijn onverschilligheid jegens de Wet van mijn Eeuwig Heil, het kruishout dat ikzelf niet van harte wilde dragen.
Voor U werp ik mij ter aarde neder, o Poort van mijn ziel, opdat ik het waardig moge worden dat door U de Blijde Intocht van de Koning van het Eeuwig Rijk zich in mij moge voltrekken, want slechts wanneer ik nu mijn eigen wil laat sterven in het Licht van Zijn Aanschijn en U ten volle in mij laat leven, zal de Bruiloft met de Ware Liefde op Golgotha in mij de Palm van het Eeuwig Leven planten.

Passie-oproep vanwege de Meesteres van alle zielen
op Palmzondag 2017

"De toewijdingsgebeden die Ik je in deze Passiedagen ingeef, vormen een nadrukkelijke uitnodiging aan elke ziel om zich in haar eigen innerlijke gesteldheden te verdiepen, opdat zij moge ontdekken op welke punten zij heeft verzuimd, de Christus waarlijk en van harte na te volgen, niet slechts in haar handelingen en woorden, doch in de eerste plaats in de diepste, meest verborgen gesteldheden van haar hart.

Deze gebeden zijn daarom bedoeld als basis voor ware, oprechte, onvoorwaardelijke toewijding aan Mij, Die de Gouden Brug tussen de zielen en God ben, want Ik heb de macht ontvangen om in elke ziel van goede wil de Verlossing, die Jezus met onvoorstelbaar Lijden voor haar heeft afgekocht, op de doeltreffendste wijze te helpen ontsluiten. Ik heb daartoe haar volle, actieve, bewuste en liefdevolle inzet nodig in elk detail van haar levensweg en tot in de allerdiepste van haar hartsgesteldheden.

Ik wil een Vuur van Ware Liefde ontsteken dat nooit meer dooft, door in elke ziel de bewustwording te wekken over haar ware roeping, de ware zin van haar leven: dat zij dit leven slechts heeft gekregen om Gods Werken van Heil voor de hele Schepping tot voltooiing te helpen brengen. Zij kan deze roeping slechts vervullen door een vlekkeloze beleving van de ware, zelfverloochenende Liefde. Dit, en slechts dit, is ware navolging van Christus. Wie zijn gesteldheden van hart niet restloos één maakt met deze van de Christus, is geen christen. Weet dat jullie christen-zijn een buitengewone genade is, die jullie een Eeuwige Gelukzaligheid kan bereiden, die voor jullie nu nog onvoorstelbaar is. Word deze genade waardig, het geschenk van de Eeuwige Gelukzaligheid kunnen jullie door geen enkel kruis op deze aarde betalen.

Help daarom door een ware navolging van de Christus deze wereld uit zijn ellende en duisternis bevrijden. God heeft jullie een vrije wil gegeven opdat jullie Hem zouden kunnen bewijzen dat jullie zelf een betere wereld willen, en wel door jullie vrije wil volkomen te gebruiken in de zin van Gods Eeuwige Wet van de Ware Liefde. Het was van in den beginne Gods bedoeling dat de wereld een spiegelbeeld van Zijn Hemels Rijk zou zijn. Daarom ben Ik gezonden om de grondvesting van Gods Rijk op aarde in en door elke individuele ziel te helpen voltrekken, tot bekroning en ontsluiting van de Verlossingswerken van de Christus in elke ziel van goede wil, dit wil zeggen: in elke ziel die vast besloten is om haar vrije wil volkomen één te maken met de Wil van God.

Elke liefdevolle daad, elke liefdevolle gedachte, elk liefdevol gevoel jegens een medeschepsel en jegens God en Zijn Werken, stuurt een lichtstraal doorheen de duisternis die deze wereld overschaduwt. Hoe méér lichtstralen dagelijks bewust, gewild en actief vanuit jullie hart in de Schepping worden gestuurd, des te zwaarder wordt deze vacht van duisternis beschoten en des te méér Goddelijk Licht kan alle schepselen op deze wereld bereiken. Overweeg dit alles zorgvuldig bij het begin van elke nieuwe dag, en bij het bidden van de toewijdingsgebeden die Ik jullie dezer dagen laat toekomen. God heeft hen geladen met een enorme macht van bevrijding".


www.maria-domina-animarum.net

1336. TOEWIJDING AAN MARIA OP WITTE DONDERDAG

(Myriam van Nazareth)

Bedroefde Moeder Maria, wenende Koningin van mijn zielentuin, bij de aanblik van de ten diepste gekwelde Jezus in het Gethsemani naast de Godsstad van mijn ziel, wil ik mij restloos aan U weggeven, opdat ik het waardig moge zijn om U terug te vinden naast de kruisweg van mijn leven.
Mijn hart sterft onder de beklemming van zijn aarzeling om slechts te kloppen voor de Ware Liefde. O plant toch nu Uw Smartvol Hart in mij, dat alle liefdeloosheid van deze wereld wil toevertrouwen aan de Vuuroven van de Mens geworden Godheid, Die niet meer zal rusten tot alles is volbracht.
Zie, ik heb de duisternis der verblinding toegelaten tot de tuin van mijn ziel, want de aanblik van de Ware Liefde was een aanstoot voor hem die de wereld in elke ziel tot afgod wil verheffen.
Over de olijfbomen van mijn innerlijke Vrede is daarom het deken der nacht gevallen, dat het Aanschijn van de Eeuwige Liefde versluiert voor de ogen van mijn ziel, want ik heb de Vrede van Christus niet onverdeeld in mijn tuin laten rijpen. Door elk gebrek aan Liefde heb ik Gods Werken met duisternis helpen versluieren.
Hoezeer weent mijn hart over elke gelegenheid van mijn leven waarbij ik Jezus met de judaskus heb verraden door Hem niet totaal en onvoorwaardelijk na te volgen doch in mijn hart de Liefde tot gevangene van mijn wereldse gehechtheden te maken. Terwijl Hij over mij weende, gaf ik mijn geweten prijs aan de slaap van onverschilligheid, verblinding en zelfzucht in talloze gedaanten.
Onder de nachtelijke hemel van mijn oppervlakkigheid zweet mijn Verlosser het Bloed van het Goddelijk Leven dat ik in mijn blindheid niet heb benut, want ik heb het kruis geschuwd en het bestemd voor Hem, Die ik in mijn blindheid mijn Vriend durfde te noemen. Na deze nacht zal Hij het nogmaals voor mij omhelzen, opdat ik mijn oppervlakkigheid voorgoed zou kruisigen en mijn hart zich moge ontledigen van alles wat mij aan mijzelf heeft vastgehecht.
Met U als Getuige wil ik deze nacht alles ter dood veroordelen wat mij ooit heeft verhinderd om de kruisen van het leven te dragen met oprechte Liefde voor Hem, Die zo verlangt naar de dageraad van mijn wedergeboorte, want slechts oprecht berouw over alle tekortkomingen van mijn leven zal de zon doen opgaan die mijn ziel uit haar duisternis zal verheffen.
O Moeder van Smarten, wek toch in mij de gesteldheid van Hart van Jezus in de Hof van Olijven, opdat ik mijn God niet langer tot bron van kwelling moge zijn, en ik Zijn Verlossingswerken voortaan actief en dankbaar in mijzelf moge ontsluiten als de grootste Schat die mij ooit is gegeven. Ik geef U daarom voor alle verdere dagen van mijn leven de onverdeelde beschikking over mijzelf, opdat alle kruisen van mijn leven nu nog de wereld mogen helpen bevrijden uit zijn duisternis.


www.maria-domina-animarum.net

1337. TOEWIJDING AAN MARIA OP GOEDE VRIJDAG

(Myriam van Nazareth)

O Maria, eeuwig bloeiende Roos van Calvarie, op dit Hoogfeest van de Ware Liefde en de volmaakte zelfverloochening geef ik mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U, opdat Jezus moge weten dat Zijn Lijden niet vergeefs is geweest.
Vandaag wordt elke ziel van goede wil de sleutel tot de hemelpoort ter beschikking gesteld, want de Christus zal het rijk der duisternis met Zich laten kruisigen voor elke ziel die zich waarlijk één wil maken met Zijn Hart, Paradijs van de absolute Liefde.
Opnieuw heeft Hij Zijn Kruis omhelsd omdat ik mijn ondeugden blijf omhelzen, want de Liefde laat Hem geen rust tot Hij op de berg van alle zonden de duisternis zal hebben prijsgegeven aan de Dood die mij het Leven wil brengen.
Hoe diep aanbid ik het Bloed waarmee Hij de Beschikking tot mijn eeuwige vrijspraak in mijn ziel zal schrijven volgens de maat van mijn oprechte, zelfverloochenende Liefde jegens al mijn medeschepselen en jegens mijn God en al Zijn Werken.
Opdat ik de kruisen van mijn leven zou liefhebben als de grootste schatten die Gods Voorzienigheid mij kan bereiden, zal het Lichaam van de Verlosser nogmaals het Kruis kussen, waarop Hij de eeuwigdurende Bruiloft met mijn ziel verlangt te sluiten.
Door Uw Hart wil ik voortaan in al mijn handelingen, woorden en innerlijke gesteldheden de Christus danken voor het Lijden waardoor Hij de Verlossing heeft afgekocht, want op een onovertrefbare wijze heeft Hij de zondelast van de hele mensheid gecompenseerd door alle oprechte uitboeting van zielen te heiligen.
O Moeder van Smarten, U bent de volmaakte Medeverlosseres naast Jezus, want Uw hele leven was een onvergelijkbaar offer van de smartvolste Liefde. God heeft in mijn ziel de kiem gelegd van het vurigste verlangen om op mijn beurt de Christus volmaakt na te volgen in Zijn diepste gesteldheden en Zijn volmaakte Liefde voor het eeuwig welzijn van alle zielen en voor de grondvesting van het Rijk van de volmaakte Vrede.
Vandaag wordt mijn Verlosser gehoond, gegeseld, met doornen gekroond en gekruisigd, nadat Hij de uitwerkingen van de zonde in Zijn Lichaam en Zijn Hart heeft getrokken om deze te verschroeien in het Vuur van de Goddelijke Liefde. In Hem wordt het doodvonnis gekruisigd dat op mijn ziel rustte door de ongehoorzaamheid van de mensenziel aan Gods Wet van de volmaakte Liefde. Opdat ik het Offer der offers waardig moge worden, bied ik daarom via Uw vlekkeloos, zondeloos Hart aan God de offerande van alle offers die ik op mijn levensweg heb gevonden en nog kan vinden. Moge ik door deze offerande het vermogen oogsten om God Ware Liefde terug te geven, want slechts mijn concrete Liefde zal de Verlossingswerken van Jezus in mij waarlijk voltooien.
Wil daarom mijn hart beheersen en mij helpen, het restloos te bevrijden van elke neiging die mijn ziel van God verwijdert, want mijn hele wezen kreunt onder het Lijden dat Jezus ook om mij moet doorstaan. O help mij, in mij van harte alles te kruisigen dat het Kruis van de Messias heeft verzwaard en dat in mijn ziel de bloei heeft belemmerd van de bloem, die in mij was gezaaid om mij op God te doen gelijken, opdat Goede Vrijdag voor mij waarlijk het feest van de verheerlijking van de Ware Liefde moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1338. TOEWIJDING AAN MARIA OP PAASZATERDAG

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van Smarten, het Hart van Jezus heeft de volheid van Gods Liefde vanaf het Kruis over de wereld uitgestort. Vandaag moet Uw volkomen eenheid van Hart met de Christus de effecten van de Verlossingswerken bekronen voor elke ziel die waarlijk in Hem gelooft.
Zie, Ik wil vandaag oprecht met U wenen over de gevolgen van de zonde, die de Kruisdood noodzakelijk heeft gemaakt, want zoveel zielen hebben de Messias niet herkend en hebben Hem zonder meer gedood, want de wereld spiegelde hen het Licht voor als duisternis. Nog steeds wordt Hij gekruisigd in talloze zielen, die niet meer in Gods Liefde geloven.
Hoezeer trachtte de duisternis U na de Kruisdood van mijn Verlosser te beroven van het geloof in Zijn Verrijzenis, doch de bloem van het Geloof kan niet verwelken in een ziel die God en Zijn Heilsplan tot Weg en Doel van haar leven heeft gemaakt.
Ook van mij vraagt God vandaag de oprechte keuze voor de inwendige stem van Zijn Geest, Die in mij de Verlossingswerken vruchtbaar wil maken, en de definitieve begrafenis van alle twijfel, die mij wil prijsgeven aan de schijnwereld waardoor de duisternis mij van het Ware Geloof tracht weg te leiden.
Ik smeek U, moge door Uw tussenkomst de Heilige Geest mij tot inzicht brengen in de ware staat van mijn geloof in Gods Liefde en in Zijn almacht over de dood, want slechts naar de maat van mijn Geloof kan de Verlossing in mij worden voltooid en kan de Verrijzenis van de Christus in mijn ziel worden bespoedigd.
Zoals U op de dag na Jezus’ Kruisdood, wil ook ik geloven dat het Licht uiteindelijk steeds alle duisternis overwint, zelfs al lijkt de werkelijkheid van het leven dit tegen te spreken. Ik weet, o Moeder van de Verlosser, dat in mij een volmaakt Geloof en vertrouwen alles moet voltooien wat God mijn ziel in de Werken van Jezus heeft willen bieden.
Ik draag U vandaag alle tranen, alle hartenpijn en alle momenten van onzekerheid van mijn hele leven op, opdat dit alles in eenheid met Uw Smarten de sporen en uitwerkingen van elke fout en elke tekortkoming van mijn hele leven moge wegwassen. Slechts in de oprechte offerande van alle kwellingen van mijn hele leven aan de Messias via U en door mijn overgave aan U, zal Zijn Kruisdood voor mij niet vergeefs zijn geweest en zal ik met Hem verrijzen wanneer mijn reis doorheen dit dal van tranen ten einde loopt.
Mogen hierdoor de kruisen van mijn leven in mij slechts alles doden wat mij ooit van God heeft trachten te verwijderen, en zo waarlijk tot zaad voor mijn Verrijzenis worden.


www.maria-domina-animarum.net

1339. TOEWIJDING AAN MARIA OP PASEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van de Verlossing, nooit verwelkende Roos in Wie de Verrijzenis van de ziel reeds was belichaamd nog vóór Uw Hart het ja-woord aan Gods Hart toevertrouwde,
In het stralend Licht van de Opstanding van de Christus kom ik tot U in diepe rouwmoedigheid over alles wat mijn leven de Messias heeft aangedaan. O aanvaard mijn hart als onderpand voor de genade dat alle sporen van duisternis van mijn hele leven in mij ter dood mogen worden gebracht en mogen worden begraven, opdat al mijn ongerechtigheden plaats mogen maken voor de opstanding van het Goddelijk Leven in mij.
O machtige Middelares en Voorspreekster, hoe diep verlangt alles in mij ernaar, vandaag alle kruisen en pijnen van mijn hele leven te omhullen met alle Liefde van mijn hart en deze alomvattende offergave toe te vertrouwen aan het allerheiligste Graf van Uw Hart, want Uw Hart is het Graf waarin de Verlossingswerken van de Christus wachten om in mijn ziel te verrijzen voor de ontsluiting van het Ware Leven. Moge mijn offergave bij de Eeuwige Rechter gelden als een bevrijdende Passie die alle duisternis van mijn leven doodt om plaats te maken voor de opstanding van het Licht der voltooiing van mijn ziel.
Zacht vloeien uit Uw Hart de Tranen van het verlangen dat mijn ziel Uw Jezus moge navolgen doorheen Zijn zelfverloochenend Lijden tot in Zijn Verrijzenis. Op dit hoogheilig feest van de Eeuwige Lente, de absoluut voltooide Hoop die zelfs de dood verandert in Leven, wil ik alle kruisen van mijn leven bekleden met de volkomen zelfverloochenende Liefde, want slechts de Liefde kan mij voorgoed tot het Ware Leven brengen. Wil mijn hart beschermen voor alle bederf, want slechts uit een volkomen zuiver hart kan het Licht opstaan dat op Gods Tijd alle duisternis onwerkzaam maakt. Heeft Jezus mij niet in Zijn Verrijzenis getoond dat een leven in Ware Liefde en zuiverheid voert naar de Opstanding in Glorie?
O allerheiligste Paasbloem, elke ziel draagt in zich de kiem van het Ware Leven. In Uw navolging wil ik een heilig leven betrachten, opdat de kiem van het Ware Leven in mijn ziel tot bloem moge ontluiken in het uur waarin God mij uit de wereld tot Zich zal roepen. Moge ik alle duisternis in mij van harte kruisigen, opdat het uur van mijn levensoordeel bij de troon der Eeuwige Liefde het uur van mijn Verrijzenis voor het Ware Leven zou zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1340. TOEWIJDING AAN MARIA BIJ DE
TERUGVINDING VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van de Messias,
Als twaalfjarige bleef Jezus na het Paasfeest buiten Uw weten te Jeruzalem om er in de tempel het Werk van Zijn Vader te doen.
Hij wil ook in de tempel van mijn ziel blijven onderrichten, en deze zo inrichten dat ik mijn heiliging kan voltooien, doch hoe vaak wacht Hij daar vergeefs op mij terwijl ik Hem niet zoek. Ware schatten heeft Hij in mijn tempel verborgen, doch zonder de volheid van mijn inzet kan Zijn Nalatenschap in mij niet worden ontsloten.
Hoe vaak toch hou ik niet mijn ogen gevestigd op Jezus en op de Werken die God van mij verlangt. Hoe vaak verlies ik Jezus door ondeugd, door ongeloof of door onverschilligheid tegenover mijn ware roeping als christen: een kanaal van Ware Liefde te zijn voor al mijn medeschepselen. Ik merk niet steeds meteen dat ik Jezus verloren ben, doch hoe kan Hij mij tot het Ware Leven wekken wanneer ik niet ononderbroken actief en verlangend naar Hem zoek?
Met een beklemd Hart zoekt U telkens weer of U Jezus in het Jeruzalem van mijn ziel kunt vinden. O leer mij, in de innigste eenheid met Uw Hart steeds dieper in mijn hart te kijken en te luisteren, want Jezus tracht er ononderbroken Gods Wijsheid te zaaien. Hoe onweerstaanbaar zal mijn zielentempel voor Hem worden nadat ik er het paasfeest van mijn wedergeboorte voor het Ware Leven zal hebben gevierd.
Hoe kan ik met Hem één worden wanneer mijn blik op de wereld is gericht en ik geen moeite doe om mijn eigen hart, mijn eigen innerlijk leven te leren kennen? Slechts met U in mijn hart, o zoekende Moeder, zal ik boven alles verlangen om in het middelpunt van mijn zielentempel te leven, waar God de Geheimen van het Goddelijk Leven voor mij heeft neergelegd.
O help mij, de tempel van mijn ziel te reinigen van elk spoor van werelds denken, voelen en handelen, want Jezus kan niet leven, niet onderrichten en niet de Werken van de Vader voltooien in een verontreinigde tempel.
O allerheiligste Moeder Gods, nooit is Uw ziel één enkel ogenblik van Jezus verwijderd geweest. Laat mij toch zien wanneer ik Gods wegen verlaat, opdat ik meteen moge terugkeren naar het Jeruzalem van mijn ziel om de verloren Jezus in mij terug te vinden, want zonder Hem kan ik niet naar het Huis der Hemelen terugkeren in het uur waarin de Vader mij tot Zich terug zal roepen.


www.maria-domina-animarum.net

1341. TOEWIJDING AAN MARIA OP BARMHARTIGHEIDSZONDAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Goddelijke Verlosser,
Door de Menswording en het Verlossend Lijden van de Messias heeft God met de zielen het Nieuw Verbond gesloten, dat de grondvesting van Zijn Rijk van Barmhartigheid op aarde moest bezegelen en de effecten van de erfzonde teniet zou doen voor elke ziel die van harte en onvoorwaardelijk Zijn Werken doet.
Hoe zwak ben ik, en hoe hevig beuken de rukwinden van bekoring en misleiding uit duistere kloven langs mijn levensweg om mij de geschenken van Gods opperste Liefde onwaardig te maken, opdat ik hen niet in mij zou kunnen ontsluiten.
O Moeder van Barmhartigheid, Gods Barmhartigheid jegens mijn zwakke ziel is geen recht dat ik door verdienste heb verworven, doch een genade die uit Zijn grenzeloze Liefde in mij wordt uitgestort, wachtend op het Vuur van mijn Liefde tot Zijn Werken en Plannen en tot alle kruisen die Hij mij heeft bereid opdat ik de weg der Liefde van mijn Verlosser moge verheerlijken in de schoonheid van mijn hart.
Zie, ik geef mijn hele wezen en elke meter van mijn levensweg aan U, opdat ik Gods Barmhartigheid moge eren in alles wat ik ben.
Ik vertrouw mijn wil toe aan het heilig Vuur van Uw volmaakte Liefde, opdat ik slechts de verwezenlijking van Gods intenties moge nastreven door alle beproevingen van mijn leven te beschouwen als het Gewaad van de Christus dat mij wil omhullen met Zijn genezende en Leven brengende Liefde.
Ik wil God en al mijn medeschepselen oneindig méér liefhebben dan mijzelf en mijn eigen voorstellingen van het leven, want door elke liefdeloosheid, onverschilligheid, zelfzucht, en elke neiging om te kwetsen, te schaden of te verwoesten, verraad en verloochen ik de Barmhartigheid die ten koste van onvoorstelbaar leed voor mij is bereid als de wieg voor mijn wedergeboorte tot het Ware Leven.
Ik wil mij voorgoed afkeren van elke negatieve gesteldheid waardoor ik ooit de duisternis de macht heb gegeven om Gods Liefde voor de ogen van mijn medeschepselen te verbergen.
In de heilige grond van Golgotha, de Berg der Barmhartigheid, wil ik alle ontevredenheid, onvrede en wrok begraven, want slechts in de mate waarin ik Gods Voorzienigheid zal omhelzen als Gods Gezante op mijn levensweg en ik van harte vergeef wat mij in mijn blindheid vijandig leek, kan Gods Barmhartigheid mij de Eeuwige Gelukzaligheid binnenleiden.
O Moeder van de Schone Liefde, als dank aan de barmhartige God wil ik mijn leven aan U opdragen als een alomvattend teken van mijn wederliefde voor alle zaad dat Hij op mijn wegen strooit om in mij te bloeien als spiegel van de schoonheid van Zijn volmaakte Liefde, want ik verlang zozeer, een vruchtbare bodem te worden voor de bloei van Zijn Rijk van Barmhartigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1342. SMEEKGEBED NA DE H. COMMUNIE
TOT REINIGING EN GENEZING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Verlosser van mijn ziel, Bestemming van mijn levensweg,
Door de Voorspraak en bemiddeling van Uw en mijn allerzuiverste Moeder Maria smeek ik U,
Moge Uw Lichaam, dat de volheid van de Godheid in zich draagt, mij volkomen reiniging en genezing brengen in mijn ziel, mijn lichaam, mijn hart, mijn geest en mijn wil.
Moge het mij restloos genezen van de sporen der wereld, die mijn ziel met melaatsheid bedreigt, mijn gedachten en gevoelens van U zoekt te verwijderen, in mijn lichaam Gods Wet van groei en bloei onwerkzaam zoekt te maken, en mijn wil zoekt te verzieken met het dodelijk gif van de zelfzucht.
O Goddelijke Schat van reddende Barmhartigheid, wil mij reinigen, want elk gebrek aan zelfverloochening heeft mijn ziel besmet met melaatsheid, die haar verteert.
O Messias van God, wil mij genezen, want duisternis heeft mijn hart, mijn geest en mijn lichaam vergiftigd en tracht Gods Licht in mij te doven.
O Verlosser en Licht der wereld, wil mij opwekken uit de dood, want mijn vrije wil heeft mij van het Ware Leven beroofd door niet Uw Werken doch mijn eigen voorstellingen te dienen.
O gekruisigd en verrezen Lam Gods, wil mij voorgoed bekleden met Uzelf, opdat Uw Bloed de kiem der heiligheid in mij moge voeden tot elk spoor van het onkruid der wereld in mij is ontworteld.
Om deze gunst smeek ik U tot verheerlijking van het Eeuwig Licht en tot mijn opstanding voor het Ware Leven, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed is vooral bedoeld als toewijding op 26 april, de feestdag van Maria als Moeder van Goede Raad.

1343. TOEWIJDING AAN MARIA ALS MOEDER VAN GOEDE RAAD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Zetel van Wijsheid en Gids op mijn levensreis,
Mijn Schepper heeft mij in deze wereld gezonden als klein werktuig voor de voltooiing van Zijn Plan van Heil voor de hele Schepping. Zaadjes van Licht moet ik uitstrooien langsheen de weg naar mijn Hemelse Bestemming, doch de talloze tegenstrijdigheden der wereld zaaien duisternis in mijn bodem.
Ik smeek U, was toch de ogen van mijn hart, opdat zij het Licht van Christus mogen zien bij elk kruispunt op mijn weg, want vele wegen leiden naar de woestijn, en U is de weg der Hemelse Bloemen bekend.
Slechts diep in mijn hart spreekt de Geest van inzicht. Zijn Wetten staan gegrift in de Troon die U in mijn hart verlangt te bestijgen, want de ziel die zich waarlijk aan U heeft weggegeven, herkent de geuren der misleiding die haar uit de verleidelijke paden der wereld toewaaien.
O Moeder van Goede Raad, U wil ik volmaakt toebehoren, want het parfum uit Uw Hart heeft in mijn tuin de bloemen besprenkeld die zijn gebloeid uit mijn verlangen om niet mijn wil, doch Gods Wil te doen, want mijn bodem heeft de Tranen gedronken, die Jezus in Gethsemani voor de vruchtbaarheid van mijn ziel heeft gestort. De eenheid van onze harten zal mij de weg wijzen uit het doolhof van mijn wereldse verwarring. Zou de God der volmaakte Liefde een ziel die waarlijk naar Hem verlangt, op wegen sturen die niet naar Hem voeren?
O vlekkeloze Hoop van mijn ziel, U zijn de weg en de Bestemming bekend. Wil mijn hart ontsluiten voor Gods Wet en de Wijsheid om Zijn Wet volmaakt te vervullen, want slechts in de volmaakte dienst aan mijn Schepper, Verlosser en Heiligmaker ligt de wieg van mijn ware innerlijke Vrede geborgen. Geen verwarring, geen chaos en geen misleiding houden stand waar Uw adem de bodem van de ziel heeft beroerd, want U was het Tabernakel waaruit het Licht der wereld Zijn tocht naar het Kruis der Verlossing is begonnen.
O Stem uit het Paradijs van de Eeuwige Wijsheid, toon mij toch de weg uit de woestijn van alle verblinding, want ik dorst zo naar het water van Uw eigen zelfverloochening, de bloem die de schoonheid van het Kruis heeft geheiligd. Moge het al mijn beslissingen, al mijn stappen besproeien, opdat zij mogen worden tot zaad voor bloemen die slechts Gods Werken en Plannen dienen, want mijn Bestemming ligt niet in mijzelf, doch in de vervulling van Zijn Liefde in de Schepping.


www.maria-domina-animarum.net

1344. OCHTENDTOEWIJDING AAN MARIA
VOOR EEN DAG IN VOLKOMEN ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik leg deze morgen de tuin van mijn ziel voor U open, opdat U hem vandaag vrij en ongehinderd zou kunnen bewerken en omvormen naar Uw eigen beeld, want Uw ziel is het voltooid Paradijs van Gods Wonderwerken.
Ik stel mijn vrije wil onder Uw beheer, en leg mijn hart in Uw handen, opdat al mijn verlangens zouden zijn als bloemen van heiligheid die bloeien op de bodem van Uw Hart, de onuitputtelijke Akker van alle deugden.
Ik smeek U met al mijn krachten, dat mijn hart deze dag volkomen onvruchtbaar moge zijn voor elke bekoring, elke misleiding, elke dwaling en alles waardoor ik in de verleiding kan worden gebracht om Gods Wetten en verwachtingen niet volmaakt te vervullen.
Onder Uw voeten leg ik elke herinnering en elke indruk waarin duisternis wortels heeft geschoten die mijn zielentuin en mijn hart kunnen vergiftigen, want ik leef slechts om de Eeuwige Lente te erven, die Jezus aan het Kruis voor mij heeft afgekocht.
Van U wil ik zijn met mijn hele wezen en al mijn innerlijke gesteldheden, opdat de mantel van Uw bescherming en leiding zich over mijn zielentuin moge uitspreiden als de blauwe hemel van de volmaakte innerlijke Vrede, en de stralen van de zon der Ware Liefde en Wijsheid uit Gods Hart elke vezel van mijn zielenbodem moge kunnen beschijnen, want voor U vlucht elke wolk van liefdeloosheid, onverschilligheid, wrok, wrevel en ongevoeligheid jegens mijn medeschepselen en jegens God en Zijn Werken en Plannen.
Moge ik vandaag geen vruchten voortbrengen die slangen van duisternis uitnodigen in de tuin die God mij met zoveel Liefde heeft bereid en die U met zoveel Liefde onder Uw hoede hebt genomen, want U wil ik dienen met heel mijn wezen en in alle situaties van deze dag, om door Uw leiding een vruchtbaar werktuig te zijn voor de voltooiing van Gods Heilsplan.
Moge mijn zielentuin vandaag een stukje paradijs zijn voor elk schepsel dat Gods Voorzienigheid op mijn weg brengt.


www.maria-domina-animarum.net

1345. TOEWIJDING AAN DE HEMELSE LELIE VÓÓR DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, onverwelkbare Lelie uit het Hemels Paradijs, hoogst verheven Wonderwerk van volmaakte zuiverheid uit het Hart van de Eeuwige Liefde,
Ik kom tot U met een ziel beladen met schuld jegens God, met een hart beklemd door duisternis, en met een geest vervuld van de verwarring uit wereldse indrukken die mij hebben verontreinigd.
Vol vertrouwen in de oneindige macht van Uw Voorspraak bij Gods Troon open ik nu voor U zonder enige belemmering of terughoudendheid de besloten tuin van mijn innerlijk leven, en smeek ik U in de diepste zelfvernedering:
Wil door de onovertroffen macht van Uw Liefde de diepten van mijn ziel ontsluiten voor mijn innerlijk oog, opdat ik waarlijk moge zien, beseffen en in volle oprechtheid aan mijzelf moge toegeven waar en hoe ik schuld jegens Gods Wet op mij heb geladen. Laat mij toch mijzelf zien zoals God mij ziet, opdat ik moge beseffen wat ik mijzelf en de Schepping aandoe door veeleer mijzelf en mijn eigen verwachtingen te dienen dan God.
U bent de Koningin van de Ware Hoop, want de gekruisigde Jezus heeft U op het hoogtepunt van Zijn Verlossingswerken aan mij gegeven tot Brug naar de ontsluiting van de Verlossing in mij.
Wil nu bezit nemen van mijn ziel, mijn geest, mijn hart en mijn mond, opdat ik in het Sacrament van de Biecht in alle oprechtheid de volheid van mijn schuld moge onthullen, en zonder enig menselijk opzicht jegens God moge bekennen dat ik in doen en laten, in gevoelens, gedachten en verlangens ben afgeweken van de zelfverloochenende Liefde die Hij onder zoveel vormen van elke ziel verwacht.
Ook ik ben geroepen om mij tot in mijn diepste innerlijke gesteldheden in dienst te stellen van Gods Werken en Plannen, door zelfverloochening in mijn doen en laten, in mijn gevoelens, gedachten en verlangens, want slechts de beleving van de Ware Liefde kan in de ziel de neiging om te zondigen onwerkzaam maken.
Moge door Gods Genade en Uw machtige heerschappij in mijn hart, in mij vanaf vandaag slechts de wil leven om Liefde, Vrede en vreugde te brengen over al mijn medeschepselen, opdat mijn ziel gezuiverd moge worden van alle onkruid en ik mijn schuld jegens Gods Wet waarlijk moge kunnen afbetalen.


www.maria-domina-animarum.net

1346. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND MEI

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, bloeiend Paradijs uit de Eeuwige Bron van alle verrukkingen,
Voor U open ik mijn zielentuin, zozeer bedreigd door stormen die hem van zijn vruchtbaarheid willen beroven.
Uit U straalt de pracht van de Eeuwige Lente van de ziel die de onvruchtbaarheid van de winter voor altijd heeft afgelegd, want de zaadjes der volmaakte heiligheid vonden in U de bodem van een vrije wil waarin Gods Genade ongeremd kon bloeien en elke bekoring tot zelfzucht genadeloos werd ontworteld.
Wil toch mijn tuin betreden, o Koningin van de Ware Hoop, Paradijs van Hemelse Bloesems, want in U is de belofte van de volheid van het Heil uitgerijpt, en uit U is de Goddelijke Boomgaard van de Vruchten der Verlossing opgestaan om de Eeuwige Zomer voor mij te ontsluiten in de mate waarin ik de regens der Voorzienigheid met vreugde zou opdrinken.
Zoveel zaad heeft mijn Schepper in mij gestrooid, en hoezeer verlangt Hij de ongeremde bloei van Zijn Nalatenschap in mijn tuin.
Hoe kaal blijven toch de bomen van mijn ziel zolang Uw voeten niet haar bodem hebben gekust. O Bron van het parfum der volmaakte heiligheid, in U ligt de genezing van alle sporen van mijn winterse dorheid.
Met U wil ik de omheiningen van de zelfzucht prijsgeven aan het Vuur van de ware zelfverloochening, want zij beletten de zonnestralen der Ware Liefde alle toegang tot mijn zielentuin.
Met U wil ik het onkruid van alle negatieve gevoelens, gedachten en verlangens prijsgeven aan het Vuur van de dienst aan God tot verwezenlijking van de Eeuwige Zomer der Belofte in mijn tuin, want slechts daartoe werd mijn zielentuin geschapen.
Met U in mijn hart wil ik ontwaken uit de winterslaap van mijn onverschilligheden jegens Gods Wet, Zijn Werken en Plannen van Liefde, want de zoete bries van de Heilige Geest heeft mijn ontluikende bloesems gestreeld met de verwachting van de zomervruchten in het Paradijs der duizend schoonheden.
Kom dan, o Koningin van de Eeuwige Lente, en wek mijn geloof in de dood van de winter in mijn zielenbodem, want onder Uw voeten zal ook mijn hart worden tot een tuin van verrukkingen voor mijn medeschepselen, en voor mijn God.

Op 29 april 2017 sprak de Meesteres van alle zielen tot Myriam over 'de drie Mariamaanden'. Nu de maand mei is aangebroken, staat Zij toe, deze woorden te publiceren als stof voor meditatie:

"Drie maanden zijn speciaal aan Mij gewijd: mei, augustus en oktober. Zie de spirituele diepgang van hun symboliek:
De maand MEI is de lentemaand. In deze maand wil God de zielen herinneren aan de Koningsdochter als symbool voor de Eeuwige Lente in de ziel, de Gouden Brug naar de zomer van de volmaakte heiligheid, de volheid van de vruchtbaarheid van het zielenleven. Ik noem daarom mei de maand van de Ware Hoop.
De maand AUGUSTUS is de oogstmaand. Het is de maand van Mijn grote verheerlijking in Mijn Opneming ten Hemel en Mijn Kroning tot Koningin van Hemel en aarde en tot Meesteres van alle zielen. In deze maand herinnert God de zielen aan Maria als de voltooiing van Zijn Werken in de mensenziel, de zomer die nooit meer voorbijgaat, de Eeuwige Gelukzaligheid voor de ziel bij Haar Schepper. Ik noem daarom augustus de maand van het Ware Geloof.
De maand OKTOBER is de rozenmaand. Ik ben de Hemelse Roos. De roos is de koningin der bloemen, het symbool van de Liefde. In deze maand herinnert God de zielen aan Maria als de Belichaming van de Ware Liefde en daardoor als de Overwinnares van alle zonde en bekoring, Zij die alle duisternis heeft overwonnen, want waar de ware zelfverloochenende Liefde heerst, kunnen duisternis, zonde en bekoring niet in leven blijven. Ik noem daarom oktober de maand van de Ware Liefde.
Zie toch het symbool: God houdt Maria aan de zielen voor als het Symbool voor de vlekkeloze volmaaktheid in de Hoop, het Geloof en de Liefde, en daarom als de voltooiing van de mensenziel als beeld en gelijkenis van God".


www.maria-domina-animarum.net

De Meesteres van alle zielen inspireert het volgend gebed als een uitnodiging aan elke ziel om zich te bezinnen over haar omgang met het Goddelijk zaad dat de voorbije Passietijd in haar heeft gezaaid.

1347. AKTE VAN BEROUW TOT DE LIJDENDE JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Geliefde Jezus, in elke lichaamsvezel verscheurd en met een Hart dat leegbloedt uit de Wonde van zoveel Liefde die nooit door mensenharten werd beantwoord,
Gekweld door berouw om elk ogenblik van mijn leven waarin ik Uw Liefde niet heb begrepen noch haar heb herkend als het grootste geschenk dat mij ooit is bereid, open ik nu voor U de tempel van mijn ziel, want de muren van de onverschilligheid die ik om hem heen heb opgetrokken, hebben de zon van Gods Dageraad voor mijn ogen verborgen.
Zie, mijn Jezus, ik heb Uw prediking versmaad, want ik had genoeg aan mijn dwaasheid.
Ik liet U dag na dag door het Israël van mijn zielenland trekken om mijn melaatsheid te komen genezen, doch ik geloofde niet dat Uw Liefde mijn Liefde nodig heeft opdat mijn ziel gezond zou worden.
Met brandend verlangen naar mijn omhelzing wilde U mij uit de doden opwekken, doch ik kwam niet uit mijn graf naar buiten.
Terwijl U bittere Tranen weende om mij, kwam ik U verraden door de kus van de schijnliefde waardoor ik mijzelf, mijn medeschepselen en U, mijn God, zocht te misleiden.
Hoewel U Uw leven voor mij wilde geven, verloochende ik U vele malen, en toen de haan van mijn geweten kraaide, werd hij door mijn zelfzucht gedood.
Terwijl Uw Barmhartigheid Uw Gerechtigheid in Uw Hart begroef, veroordeelde ik U, want ik zag schuld in Uw eindeloze pogingen om mij van mijn eigen verwachtingen en voorstellingen van het leven te genezen.
Omdat de verleidingen der wereld mij zo heilig waren, liet U Uw stoffelijk Lichaam onherkenbaar geselen.
Omdat ik mijzelf en mijn eigen verlangens zo belangrijk vond, liet U Zich met een doornenkroon bespotten.
Omdat ik vasthield aan eigen wegen vol ondeugd, droeg U het loodzwaar kruis van al mijn ongerechtigheden vanuit het Jeruzalem van mijn ziel naar de top van de hoge berg van mijn schulden jegens God en mijn medeschepselen.
Om mij van de eeuwige dood te redden, stierf U voor mij op het kruis dat mijn eigen zonden U hadden bereid, en waaraan de spijkers van mijn talloze gehechtheden en mijn verstarring U hadden vastgemaakt.
Zie, de duisternis die mijn ziel bedreigt, heeft mij de ogen geopend voor het Licht van de grenzeloze Liefde waarmee U reeds een leven lang de paradijsvreugden van de ware innerlijke Vrede in mij wil zaaien. U Die voor mij hebt willen sterven, kom toch voor altijd in mij leven, want ik wist niet wat ik deed, doch vanaf nu wil ik U voor eeuwig warmen aan het Vuur van mijn berouw, waarin ik de dwaasheid van mijn liefdeloosheid wil verbranden.


www.maria-domina-animarum.net

1348. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN DER HEMELSE BLOEMEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, eeuwig bloeiend Paradijs van heiligheid,
De Schepper heeft in mijn ziel het zaad van Zijn evenbeeld verborgen, opdat ik moge openbloeien tot een siertuin die Zijn Rijk op aarde vorm moet helpen geven.
Hoezeer wordt de bodem van mijn ziel bedreigd met onvruchtbaarheid. Duisternis tracht haar in een woestijn te veranderen, waarin geen medeschepsel Vrede en rust kan vinden en waarin Gods Werken verdorren.
Zie hoe de bries van de Heilige Geest mijn bodem streelt, opdat het zaad opnieuw tot Leven moge worden gewekt, want mijn ziel verlangt vurig naar de aanblik der bloemen die God voor haar had voorzien.
Hoe weinig heeft mijn zielentuin opgenomen van de regen der genade, die hem tot volle bloei kon brengen. Hoe weinig heeft hij het Licht van de zon der Goddelijke Liefde in zich opgedronken, die uit zijn zaad het Goddelijk Leven moest oprichten als bloemen van heiligheid.
U geef ik mijn zielentuin in bewaring, o Tuinierster der eeuwige koninklijke Tuinen, want Uw handen kunnen in hem het wonder van de wederopstanding bewerken, Uw voeten kunnen zijn bodem beroeren als door kussen uit het Paradijs, en Uw Hart kan voor altijd het Ware Leven in hem doen kloppen.
O Koningin der Hemelse Bloemen, in U zijn alle deugden van de Levensboom tot volle bloei gekomen. Onverwelkbaar bent U vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis, want noch de zon van de koorts der zondigheid noch de hete woestijnwind van ziekmakende bekoringen kon ooit Uw Wil overwinnen om nooit iets anders te doen dan Gods Werken van zelfverloochenende Liefde.
O Koningin, zo oneindig machtig door de wil om klein te zijn, wil vanaf nu volmaakt in mij heersen, opdat de dagen van mijn onvruchtbaarheid voor Gods Rijk mogen sterven onder de bries van het Ware Leven, die God door Uw Tegenwoordigheid over mijn zielenbloemen zal ademen.
Hoezeer verlang ik ernaar, volmaakt op U te lijken, want U was in alle eeuwen de Hemelse Oase in de woestijn van talloze gekwelde zielen, de Hemelse Bries Die het vuur der hel in vele harten heeft gedoofd.
Moge mijn ziel wortel schieten in de bodem van Uw Hart, opdat zij slechts gevoed zou worden uit de volheid der genade en slechts zou drinken van het water van Goddelijk Leven, want in U heeft God Zelf het Aards Paradijs voor eeuwig doen verrijzen.


www.maria-domina-animarum.net

1349. TOEWIJDING AAN MARIA, HULP DER CHRISTENEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakt bekleed met de Heilige Geest, en door Uw Onbevlekte Ontvangenis bereid tot vlekkeloos Tabernakel voor de Christus,
Aan U geef ik mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn vrije wil, opdat in U mijn hele wezen moge veranderen in een ark waarin de Christus Zijn Werken van Licht en Liefde jegens de hele Schepping kan voltrekken.
U Die volmaakt één was met de Christus, U smeek ik om de gunst, dat ik deel moge krijgen aan de diepste gesteldheden van Uw Hart, dat volmaakt door het Bloed van Christus werd bevloeid en doordrongen was van het Goddelijk Leven.
Zie, mijn hele wezen smacht naar Uw aanrakingen, die het Ware Leven in mij zullen opwekken, want hoe zou ik leven zonder de Tegenwoordigheid en leiding van Haar, Die elk ogenblik van Haar leven heeft geleid in de geest van Christus.
Hoezeer verlangt mijn hart, een spiegel van de Eeuwige Liefde te zijn, een akker waarop het Goddelijk Graan kan rijpen, om op Gods Tijd voedsel voor mijn medeschepselen te zijn.
Ben ik niet geroepen om de Nalatenschap van Christus met mijn leven te bewaken?
Ben ik niet, zoals Hij, geroepen tot de onvoorwaardelijke bruiloft met het Kruis om in elke levenssituatie kinderen van het Licht en de Verlossing te baren?
Ben ik niet geroepen om in mijn hele zijn en in al mijn doen en laten te getuigen van de door Hem onderrichte Waarheid?
O wil nooit nalaten, mij te ondersteunen, te versterken, mij te genezen van alle wonden die de duisternis mijn hart toebrengt, en mij te onderrichten, opdat mijn leven moge zijn als een boek dat op elke bladzijde getuigt van de vruchten der vervulling van Gods Wet.
Wil mij ononderbroken herinneren aan de enige zin van mijn leven: dat ik de Christus en Zijn Werken moge uitzaaien in elk medeschepsel dat door Gods Voorzienigheid op mijn weg wordt gebracht.
Machtige Hulp der Christenen, wees mijn Brug over de kolkende rivieren van elke situatie die mijn roeping als werktuig van de Christus in gevaar brengt, want in Uw Tegenwoordigheid kan geen werk van de antichrist mijn hart onwerkzaam maken voor de Werken van het Licht der wereld. Moge mijn hart de zuiverheid bewaren om Uw Hemelse ondersteuning waardig te zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1350. TOEWIJDING AAN MARIA OP HEMELVAART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de verheerlijkte Christus,
Jezus heeft door Zijn Hemelvaart Zijn aardse reis als de God-Mens voltooid, en heeft de Bestemming getoond die God heeft bereid voor elke ziel die zich van harte geeft in de navolging van de Christus op Zijn weg tot en met het Kruis van de Glorie.
O Moeder, Jezus heeft ons vanop het Kruis van mijn Verlossing aan elkaar gegeven. U wil ik vlekkeloos dienen, opdat U de wereld in mij zo klein moge maken dat niets nog mijn vlucht naar de Hemel kan belemmeren. Wil in mij het besef levend houden, dat mijn levensreis geen doel op zich is, doch het middel om naar het Paleis van mijn God toe te gaan.
U geef ik alle ballast waarmee de wereld mijn ziel wil bezwaren, want ik verlang er zozeer naar, de top van mijn Calvarie te kunnen bereiken met een hart dat slechts de bries uit het Eeuwig Rijk in zich draagt.
U geef ik mijn geloof in Gods Werken van Waar Geluk en Liefde op mijn levensweg, en in Zijn Belofte van het Eeuwig Rijk, opdat U mijn hart moge zuiveren tot een bron van kracht die mij in alles drijft om deze Belofte in mijn leven waarlijk te ontsluiten.
Reeds opent zich de poort van mijn hart voor de Heilige Geest Die de verrezen Christus mij heeft beloofd, en Die mij op de vleugels van Zijn Wijsheid zal bevrijden uit de ketenen van alle werelds denken, voelen en verlangen, want duisternis tracht mijn hart te verhinderen om nu reeds de Tuinen van mijn God te betreden.
O Hemelse Gids op mijn aardse reis, wil toch in mijn hart de troon bestijgen die God Zelf er voor U heeft bereid, opdat ik moge weten dat elke stap op mijn levensweg een stap naar de Olijfberg moet zijn, waar God mijn reis naar de Hemel zal bekronen.
De weg is mij bekend. Jezus Zelf heeft hem doorheen Uw Hart getrokken.
In U kan ik het Ware Leven beginnen, dat de Eeuwige Gelukzaligheid tot bestemming heeft. In U zullen mijn geloof in de Grote Belofte, de kruisweg van mijn leven en de verlangende navolging van het Hart van Christus worden tot de krachten die voor mij de Hemel zullen openen.
O Moeder, de Hemelvaart van mijn Verlosser is geen afscheid, zij is de bekroning van Zijn eenheid met mijn hart in de mate waarin ik mijn vrije wil één maak met de Wil die de hele Schepping bevrucht met het Ware Leven. Mogen mijn hele doen en laten, en alle bewegingen van mijn hart, de Belofte voor mij doen bloeien als een boomgaard in het Rijk van de Eeuwige Lente.


www.maria-domina-animarum.net

1351. TOEWIJDING AAN JEZUS CHRISTUS, DE GOD-MENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Zoon van God, Mens geworden tot Verlossing van elke ziel die bereid zou zijn om haar wil volmaakt één te maken met de Wil van God. Aan U geef ik mijn hele wezen, opdat het moge worden bekleed met het Uwe, en in mij alles moge worden gezuiverd wat het Goddelijk Licht in mij tracht te verbergen of onwerkzaam tracht te maken.
Ik wijd mij toe aan Uw Goddelijke Natuur, die mensen genas van hun blindheid. Moge ik worden genezen van alle verblinding voor mijn ware gesteldheden, de leegheid van de wereld en de ware bedoelingen van Gods Werken in de wereld en in mijn leven.
Ik wijd mij toe aan Uw Goddelijke Natuur, die mensen genas van hun doofheid. Moge ik worden genezen van alles wat mij verhindert om de leiding van Gods Geest te horen in mijn hart en in de woorden van medemensen van goede wil.
Ik wijd mij toe aan Uw Goddelijke Natuur, die mensen genas van hun verlamming. Moge ik worden genezen van alles wat mij hindert om in mijn leven uitsluitend Gods wegen te gaan, en wat mij vasthoudt in verstarring in mijn eigen gesteldheden en mij verhindert om te doen en te bestreven wat God van mij verwacht.
Ik wijd mij toe aan Uw Goddelijke Natuur, die mensen genas van hun melaatsheid. Moge ik worden genezen van alle doen en laten en alle diepe gesteldheden die mijn ziel doen aftakelen en haar beroven van de schoonheid die God haar had geschonken.
Ik wijd mij toe aan Uw Goddelijke Natuur, die duivels uitdreef. Moge in mij de oprechte wil bloeien om vrij te worden van elk spoor van duisternis in al mijn innerlijke gesteldheden en neigingen, en van elke ontvankelijkheid voor duistere inspiraties.
Ik wijd mij toe aan Uw Goddelijke Natuur, die het brood en de vissen vermenigvuldigde. Moge in mij de oprechte wil bloeien om mijn ziel uitsluitend te voeden met het brood van alle genaden en inspiraties die Gods Voorzienigheid op mijn levensweg brengt, en met de vissen van de ware vrijheid van de ziel die haar vrije wil losmaakt van elke duistere neiging.
Ik wijd mij toe aan Uw menselijke Natuur, die zichzelf grenzeloos en onvoorwaardelijk opofferde voor het Heil van de hele Schepping. Moge ook ik worden beheerst door het verlangen om mijzelf onbelangrijk te achten en mijn behoeften achter deze van al mijn medeschepselen te stellen.
Ik wijd mij toe aan Uw menselijke Natuur, die zonder enig protest en onvoorwaardelijk het Kruis aanvaardde. Moge ook ik de kruisen van mijn levensweg omhelzen uit Liefde voor God en voor al mijn medeschepselen.
Ik wijd mij toe aan Uw menselijke Natuur, die met Vuur getuigde van Gods Waarheid, Gods Wet en Gods Liefde. Moge ook ik een leven leiden dat getuigt van Gods Liefde en van de volmaaktheid en de schoonheid van Zijn Wijsheid en Zijn Beschikkingen.
O Messias van God, wil mij bekleden met Uzelf, opdat ik moge worden gedreven door Uw Hart, dat geen ander verlangen kende dan dit, dat Gods Werken en Plannen van Heil en Liefde voltooid zouden worden.


www.maria-domina-animarum.net

1352. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN DE APOSTELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Goddelijke Rabbi van Nazareth,
Zoals elke ziel die is geroepen om de Christus na te volgen, wil ook ik Zijn apostel zijn om jegens de hele Schepping met mijn leven en mijn diepste gesteldheden van hart en ziel te getuigen van Gods Liefde en van de oneindige macht van de zelfofferande tegen de duisternis.
Geen ziel was ooit inniger en volmaakter met de Christus versmolten dan U. U was de grote Bron van Steun en Wijsheid en de grote Spiegel van heiligheid voor de apostelen van Jezus nadat Hij uit deze wereld was heengegaan.
O Hemelse Moeder, ook ik ben als christen door God geroepen om mijn leven uitsluitend in dienst te stellen van de verwezenlijking van Gods Heilsplan voor de hele Schepping, want daartoe heeft de Christus ons Zijn Nalatenschap in het hart gestort.
Zie, ik heb mij volledig aan U gegeven, om uit Uw Hart het water te putten dat mij kan laven met het Goddelijk Leven, en mij te voeden met het Bloed dat één is geweest met het Goddelijk Bloed van de Messias, Bron van Verlossing en almachtig schild tegen de uitwerkingen der duisternis op het Eeuwig Heil van mijn ziel.
O Bruid van de Heilige Geest, door mijn eenheid van hart met U zal het Vuur van Gods Liefde en Wijsheid ook mij bekleden voor een leven als spiegel van het ware christen-zijn in dienst van Gods Rijk, want dat is de roeping die ik erken en belijd als de enige zin van mijn leven op aarde.
Wil nu Uw geest en Uw Hart in mij laten overvloeien, opdat al mijn gesteldheden mogen getuigen van de volheid van Gods Waarheid, en ik de geest van Christus moge laten stralen in alles wat ik ben en in alles wat ik nog verlang te worden.
Moge door dit heilig verbond met U, o Koningin van de apostelen, mijn Schepper mij in het uur van mijn levensoordeel herkennen als een ziel die Hij aan Zijn Christus had gegeven, en die Hem in hart en ziel trouw is gebleven, want voortaan wil ik een waardig behoeder zijn van de schatten die God door Zijn Zoon aan de mensheid heeft toevertrouwd.


www.maria-domina-animarum.net

1353. TOEWIJDING AAN MARIA BIJ HAAR BEZOEK AAN ELISABETH

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van het Heil der zielen,
In Uw bezoek aan Uw nicht Elisabeth verkondigde U reeds de Missie van de Verlosser in Uw Schoot, Die Liefde, Licht en vreugde zou brengen naar de zielen die zich voor Hem ontvankelijk maken.
Om Elisabeth te bereiken, schuwde U niet de moeilijkheden van een lange reis doorheen het bergland van Judea. Zie, ik spreid nu het onherbergzaam landschap van mijn ziel voor U open, met al haar menselijke zwakheden, twijfels en ontvankelijkheid voor de talloze bekoringen.
Zo vaak heb ik mij onbereikbaar gemaakt voor Gods Liefde, doch Uw ware heiligheid verteert Uw Hart in het verlangen om de Christus naar mij toe te brengen, want U hebt Uzelf totaal verloochend om Gods Werken te kunnen ontsluiten in de zielen van elk geslacht.
U kunt mij vervullen met de Goddelijke Liefde, want U draagt de Verlosser in Uw Schoot, en de Heilige Geest zal mij laten zien dat U de Moeder van de God van de Eeuwige Liefde bent, en zal in mij getuigen van de grootheid van Uw roeping als het Tabernakel van de Goddelijke Heiland.
U kunt mij vervullen met de ware vreugde, want zodra Uw Tegenwoordigheid mijn hart beademt, zal in mij de kiem van de heiligheid opspringen van vreugde om zijn naderende bloei.
U kunt mij vervullen met het Goddelijk Licht, want ik zal U herkennen als de Draagster van het Licht der wereld, Die gekomen is om ook in mijn zielenland de bergen te slechten, die het zonlicht uit Gods Hart voor mij hebben verborgen.
U kunt de volheid van Gods Genade in mijn zielenhuis brengen, want de Christus is in U, overal waarheen U gaat. Daarom kus ik de grond die door Uw voeten wordt betreden, want daar zullen de bloemen der heiliging tot bloei komen in de mate van mijn oprecht verlangen naar God en naar de dienst aan Zijn Werken.
O Moeder, Aankondigster van de komst van mijn God in het diepste van mijn ziel, telkens U aanklopt aan de deur van mijn ziel, word ik eraan herinnerd dat ook ik ben geboren om door mijn eenheid met U Gods Tegenwoordigheid kenbaar te maken aan de hele Schepping, want de vervulling van Zijn Belofte zal de Eeuwige Lente wekken in Zijn Rijk, dat nu nog slaapt onder stormen van duisternis.
Zoals U wil ik zijn: een Licht van zelfverloochening en stille Vrede, een ziel die niet meer zelf leeft, doch die door God Zelf wordt bewogen om de warmte en de Hoop te brengen, die aan de voltooiing van de Verlossing voorafgaan.
Daarom geef ik mij nu onverdeeld aan U, en verlang ik ernaar, de bergen van mijn onwil om God waarlijk en volledig toe te behoren, te effenen onder de macht van een oprecht verlangen om mijn wil één te maken met deze van mijn God, opdat mijn deur geopend moge blijven voor Hem, zonder Wie de vruchten van mijn schoot niet de komst van Gods Rijk kunnen verkondigen.


www.maria-domina-animarum.net

1354. TOEWIJDING AAN MARIA OP PINKSTEREN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Bruid van het Hemels Vuur,
God heeft mij dit leven geschonken opdat ik Zijn Heilsplan voor de hele Schepping zou helpen voltooien. Daartoe schenk ik U vandaag de sleutel tot de tuin van mijn ziel, opdat zijn bodem en alles wat hij aan talenten en innerlijke gesteldheden in zich draagt, zich door de onverdeelde offerande van mijzelf aan U volkomen moge openstellen voor de Zaaier van het Vuur der heiliging.
In U, o allerheiligste Tabernakel van de Eeuwige Liefde en de Eeuwige Wijsheid, sluit ik een levenslang heilig verbond met de Geest van God, opdat Zijn Pinkstervuur mijn eigen wil zo totaal moge verteren dat in mij niets anders overblijft dan een levend teken voor de volheid van Gods Licht en Gods Waarheid, een Vlam van Liefde die elke schaduw uit het leven van mijn medeschepselen helpt verdrijven.
Zie, elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen is een verbond dat ik met mijn God sluit. Hoe zouden mijn verbonden vruchtbaar worden zonder het zaad uit Gods Hart, dat door mijn verlangen naar het opperste geluk van al mijn medeschepselen ontbloeit als bloemen wier parfum Gods aarde kan bedekken met sluiers van Liefde en geborgenheid.
O kom toch, Geest van God, Bruidegom van de Koningin der Hemelse Schoonheid onder Wier voeten ik mijn zielentuin heb uitgespreid, en stort op grond van Haar Tegenwoordigheid Uw Vuur in mij uit, opdat alle onkruid van duisternis en eigenliefde tot in zijn wortels moge verbranden.
O Bruid van de Eeuwige Wijsheid, besprenkel mijn zielenbodem met het betoverend parfum van Uw Hemelse Liefde, opdat de Goddelijke Heiligmaker mij moge vinden als een tuin waarin alle werelds denken en voelen is begraven onder een alles verterend verlangen naar een volkomen wedergeboorte als spiegel van Gods Hart en Gods Wil.
Hoezeer toch verlang ik ernaar dat mijn menselijke werken Hemelse Werken zouden worden, die Heil en zegen brengen over de tuinen van al mijn medeschepselen, opdat in hen de bloemen van de Ware Vrede mogen ontbloeien en hun harten het parfum mogen verspreiden van het Geluk, hun God nabij te weten omdat zij Zijn Vuur hebben gevoeld. Ik smeek U daarom, wil het Vuur van de Voltooier over mij afroepen, opdat in de diepste regionen van mijn hart, geest en ziel alle zelfzucht, alle onvrede, alle onverschilligheid en elk gebrek aan verlangen om mijn medeschepselen te omhullen met het Vuur van mijn zelfverloochening, moge verschroeien tot getuigenis tegen de duisternis, die in mij zoveel Liefde heeft willen doden.
Heers toch in mijn allerdiepste gesteldheden, o Koningin van de vlekkeloze heiligheid, Brug van het Vuur dat het Ware Leven brengt, opdat de Heilige Geest vandaag in mij het verlangen moge vinden om niets anders meer te doen dan Gods Werken, en Hij aan mij het hoogste verbond moge voltrekken, waardoor in mij de Werken en Plannen van de Christus blijvende vruchten mogen baren. Moge Hij aan mij alles voltooien wat de Christus ooit door Zijn Zelfofferande van Liefde voor mij is begonnen.
Moge ik voortaan slechts leven om alle onkruid in mijn ziel te zien sterven in het Vuur van de Ware Liefde, dat ik dag na dag wil voeden met het brandhout van elke neiging om mijn eigen wil te stellen boven deze van mijn God, want mijn zielentuin kan slechts de Eeuwige Lente zien nadat hij zich heeft ontdaan van alle duisternis waardoor hij de winter in zich blijft uitnodigen.


www.maria-domina-animarum.net

1355. TOEWIJDING AAN MARIA, BRUG VAN HET PINKSTERVUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, bekleed met de volheid van de Heilige Geest,
In de leegheid van mijn menselijkheid breng ik U de offerande van mijn hele wezen en mijn hele levensweg, opdat in mijn onverdeelde dienst aan U de ware zin van mijn leven vervuld moge worden.
Ik smeek U om het Vuur van de Eeuwige Liefde, opdat in mij alles verbrand moge worden wat mij ontvankelijk maakt voor alle bekoring tot overtreding van Gods Wet. Moge in mij voortaan slechts het Vuur branden van het alles beheersend verlangen om in de geest van totale zelfverloochening mijn medeschepselen lief te hebben en hun welzijn te bevorderen, opdat mijn roeping als spiegel van Gods Hart vervuld moge worden.
Ik smeek U om het Vuur van de Eeuwige Wijsheid, opdat in mij alles verbrand moge worden wat mij hindert om mijn wil ondergeschikt te maken aan de Wil van God. Moge in mij voortaan slechts het Vuur branden van het alles beheersend verlangen om mijn eigen voorstellingen, verlangens en verwachtingen ten aanzien van mijn leven volkomen ondergeschikt te maken aan datgene wat God van mij verwacht, want mijn eigen wil stuurt mij niet steeds op wegen die naar de Hemelpoort leiden.
Ik smeek U om het Vuur van de Eeuwige Waarheid, opdat in mij alles verbrand moge worden wat mij verblindt voor het inzicht in de diepten van mijn eigen wezen en in Gods Werken, Plannen en bedoelingen. Moge in mij voortaan slechts het Vuur branden van het inzicht dat ik onbelangrijk ben en dat de zin van mijn leven uitsluitend ligt in de rol die Gods Voorzienigheid mij dag na dag laat vervullen tot verwezenlijking van Zijn Heilsplan voor de hele Schepping. Moge dit Vuur mij genezen van mijn blindheid voor Gods Waarheid, die ik slechts zal zien in de mate waarin ik mij volkomen ten dienste stel voor de vervulling van Zijn noden.
O Koningin van de Wijsheid, zie toch mijn verlangen om één te worden en te blijven met de Geest van God, Die in mij het zaad tot rijping zal brengen waaruit mijn leven vruchten voor het Rijk Gods moet bereiden.
O Brug van het Pinkstervuur, wil toch in mij het Vuur uit Gods Hart ontsteken, dat zo vaak is geblust door de stormen der bekoringen waaraan ik heb toegegeven, door de winden van mijn wereldse hartstochten, en door de regen der genaden die ik nooit heb benut. Aan dit Goddelijk Vuur wil ik al mijn negatieve gesteldheden van hart toevertrouwen, alle wrok, wraakzucht, jaloersheid, haat, nijd, verzet tegen Gods Beschikkingen voor mijn leven, al mijn verblinding voor mijn eigen gesteldheden en voor de uitwerkingen ervan op mijn medeschepselen, en elke onwil om mijn leven in dienst van Gods Plannen en Werken te stellen.
Moge de verbranding van alles wat mij van God heeft verwijderd, mijn ziel veranderen in een levend Vuur van Liefde, Wijsheid en getuigenis van de Eeuwige Waarheid, opdat mijn leven moge worden tot een Hemels Werk dat alle duisternis op mijn weg onwerkzaam maakt en al mijn medeschepselen moge vervullen met de ervaring van Gods Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1356. TOEWIJDING AAN MARIA, ZETEL VAN WIJSHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, door de Heilige Geest overschaduwd om de Goddelijke Verlosser te kunnen baren voor het Heil van elke ziel van goede wil,
Met Uw Hart verbindt zich mijn hele wezen, want in Uw Tegenwoordigheid wordt mijn ziel gedrenkt in de Bronnen van het Goddelijk Leven.
O Troon vanaf dewelke Gods Geest mij onfeilbaar kan besturen, open toch de ogen van mijn ziel, opdat zij U moge herkennen als het Tabernakel van de Goddelijke Wijsheid, de Goddelijke Liefde en het Goddelijk Licht, het Paleis waarin de Drie-Ene Godheid Haar Wonderwerken heeft gegrondvest tot beschaming van alles wat het Ware Leven bedreigt.
Wie U herkent, heeft de volmaakte schoonheid geschouwd die God had voorzien voor elke mensenziel die bereid is om de Werken en Plannen van het Licht méér te beminnen dan haar eigen leven.
Uit Uw hele Wezen en uit het voorbeeld van Uw leven stroomt de adem van Gods Geest als een Hemelse zomerbries, draagster van hoop op de vervulling van Gods Belofte voor de ziel die Hem onvoorwaardelijk wil toebehoren in alles wat zij doet, denkt, voelt en verlangt op elk ogenblik van haar reis doorheen de tijd naar de Poorten van het Rijk der Eeuwigheid.
O Zetel van Wijsheid, hoezeer verlangt mijn hele wezen ernaar, het Plan te vervullen dat mijn Schepper met mijn leven koesterde vóór Hij mij in deze wereld zond. U hebt de macht ontvangen om mij in Zijn Hart binnen te leiden en mijn hart te ontsluiten voor Zijn Wijsheid, die al mijn doen en laten en mijn diepste innerlijke gesteldheden zo zal richten, dat ik de zin van Zijn Heilsplan en van mijn eigen leven en beproevingen zal begrijpen, en Zijn Wetten in mijn bodem zullen bloeien als Bloemen van Belofte voor mijn Heil en het welzijn van mijn medeschepselen.
Bekleed toch mijn zielenbodem met de dauw van de Eeuwige Dageraad die in U was gegrondvest vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis, want uit U is de Middagzon der Verlossing opgegaan.
Open mijn hart, o Troon van de Heilige Geest, opdat Hij Zijn Wijsheid in mij tot bloei moge brengen als de bekroning van mijn verlangen naar een leven in uitsluitende dienst aan de Wil van God, want in de ziel die waarlijk gelooft in de Belofte van het Heil en die met deze Belofte bruiloft sluit door het bruidsboeket van een zelfverloochenende Liefde, zal de Wijsheid de koningin van haar levensweg zijn.
In dit vertrouwen, o Bruid van de Heilige Geest en Moeder van de Mens geworden Wijsheid, geef ik mij nu onvoorwaardelijk aan U, want U is het gegeven, Gods Wet van groei en bloei in mij tot volle vrucht te helpen komen. Moge ik zien wie ik werkelijk ben, en hoe God mij had bedoeld, en mogen de nevelen van mijn blindheid oplossen onder de zon van de Ware Liefde die in mij zal stralen omdat ik boven alles heb verlangd, te leven zoals God het in Zijn onfeilbare Wijsheid van mij verwacht.


www.maria-domina-animarum.net

1357. HEILIG VERBOND MET DE GODHEID

(Myriam van Nazareth)

Beminde, hoog verheven Drie-Ene God, Schepper, Verlosser en Heiligmaker, enige Bron en Bestemming van mijn bestaan en van alles wat is, wat ooit is geweest en wat ooit nog zal zijn,
Niets van alles wat bestaat, kan uit een andere Bron ontspringen dan uit deze van Uw Hart, onblusbare Vuuroven van de Eeuwige Liefde waaruit alle Leven ontspringt. Zelfs wat de mens maakt, is niets anders dan een bewerking van datgene wat hij uit Uw scheppende hand heeft ontvangen.
U hebt de aarde geschapen als een Paradijs, want het heeft U behaagd, een Schepping tot stand te brengen om Uw eigen Gelukzaligheid weerspiegeld te zien in schepselen uit Uw Hart, de enige Bron van de onvoorwaardelijke, grenzeloze Liefde die alle Leven schept en in stand houdt.
Uw Schepping zou daardoor een Rijk van volmaakte Liefde en Vrede zijn. Absoluut volmaakt bent U, mijn God, want U belichaamt de volmaakte Ware Liefde. Volmaakt zijn daarom al Uw Plannen en Werken, zolang zij niet door enige kracht buiten U worden aangetast.
Mijn hart treurt, want de erfzonde en alle overtredingen tegen Uw Wet van de volmaakte Liefde hebben duisternis en ellende in de Schepping gebracht, die ongeremd zijn blijven groeien, want elke dag gebruiken talloze zielen hun vrije wil voor dienst aan de duisternis in plaats van aan Uw Werken en Plannen. Uit volmaakte Liefde hebt U daarom Uw Heilsplan ontworpen, dat moest leiden tot de Eeuwige Gelukzaligheid van elke ziel die haar wil één zou maken met de Uwe, en tot de uiteindelijke wedergeboorte van Uw heilig Rijk op aarde.
O mijn God, voor niets anders ben ik in de wereld dan om bij te dragen tot de verwezenlijking van Uw Heilsplan door in al mijn doen en laten en in de diepste gesteldheden van mijn hart een vlekkeloze, onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde te beleven, opdat ook ik een kanaal moge zijn door hetwelk U de Schepping met nieuw Leven kunt bevruchten.
Zie, van nu af tot in het uur van mijn ontmoeting met U sluit ik met U een heilig verbond, dat ik wil vervullen door de bruiloft van Uw genade en leiding met mijn verlangen naar de hoogst mogelijke vruchtbaarheid van mijn leven voor de verwezenlijking van Uw Heilsplan. Ik belijd daarom mijn alles beheersend verlangen naar de vervulling van de volgende voornemens:

 1. Ik wil mijn hart, geest en ziel wapenen tegen elke invloed van duisternis, door al mijn innerlijke gesteldheden uitsluitend te oriënteren op de behoeften van Uw Hart. Daartoe wil ik een ware, onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde beleven jegens al mijn medeschepselen, jegens Uw Schepping, alle Werken van Uw Voorzienigheid en alle inspiraties van Uw onfeilbare Wijsheid.
 2. Ik wil mij afwenden van elke bekoring om mijzelf en mijn verlangens voorrang te geven op het welzijn van mijn medeschepselen en op de vervulling van datgene wat U van mijn leven verwacht: mijn bijdrage tot de verwezenlijking van Uw Heilsplan.
 3. Ik wil elke beproeving, elk kruis op mijn levensweg begroeten als een kans om de vruchtbaarheid van mijn leven voor Uw Heilsplan te vergroten, want uit de beproevingen en kruisen die ik protestloos, met overgave en met Ware Liefde draag, bereidt U Licht dat de duisternis in deze wereld kan verzwakken.
 4. Ik wil elke neiging uitroeien om te leven alsof U niet eens zou bestaan, in onverschilligheid jegens Uw noden en Uw Werken en door misleiding van mijzelf en mijn medemens over mijn ware wezen, mijn ware aard, al mijn doen en laten, mijn oppervlakkigheid in de beleving van de Liefde, en mijn ware levensroeping.
 5. Ik wil voor al mijn medeschepselen in alle omstandigheden een bron van Liefde, Licht, Hoop, bemoediging, geborgenheid en ondersteuning zijn, en slechts leven voor de bloei van hun Waar Geluk. Zo wil ik op elk ogenblik een spiegel zijn van Uw Tegenwoordigheid en een kanaal van Uw volmaakte Liefde die Leven brengt waar duisternis, angst en moedeloosheid schepselen van U dreigen te verwijderen.

Van U was ik bij mijn schepping, o mijn God. Van U wil ik getuigen doorheen mijn hele doen en laten en in mijn allerdiepste gesteldheden, opdat ik ook bij het einde van mijn levensreis ten volle van U moge zijn, want U hebt mij niet gemaakt om verloren te gaan, noch om eigen wegen te gaan die mij nergens heen leiden, doch uitsluitend om door mijn hele wezen en mijn hele leven te getuigen van Uw Liefde. Van U heb ik het Leven ontvangen, aan U wil ik het teruggeven door te sterven aan alle duisternis, die zich zo vaak tussen Uw Licht en mijn ziel heeft geschoven.
Door de vervulling van dit heilig verbond wil ik U alles geven wat ik ben en heb, want in U wil ik opgaan voor alle eeuwigheid. Daartoe leg ik mijn ziel, mijn geest, mijn hart, mijn lichaam en mijn wil nu onverdeeld, onvoorwaardelijk en onherroepelijk in de handen van Maria, de Koningin van de Schepping, want Zij heeft de macht ontvangen om elk verbond met U te helpen bekronen met de volheid van Uw Genade voor alles wat ooit van U is uitgegaan. Moge de vervulling van dit verbond mij waarlijk één met U maken, opdat het tevens de enige zin van mijn leven en Uw verlangen naar mijn Eeuwig Heil moge vervullen.


www.maria-domina-animarum.net

1358. TOEWIJDING AAN MARIA OP SACRAMENTSDAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van het levend Brood dat voor de zielen uit de Hemel is neergedaald,
Als graankorrels zaait de Schepper elke mensenziel in de akker van Zijn Schepping, opdat zij mogen uitgroeien tot graanhalmen die de vorming van Zijn Rijk op aarde helpen voeden. Aan U geef ik vandaag mijn hele wezen en mijn levensweg, opdat U mijn graanhalm tot volle vruchtbaarheid zou helpen brengen.
Zie, hoezeer verlangt het koren van mijn ziel naar eenheid met het Hemels Koren uit het Hart van de Goddelijke Verlosser, want slechts de ziel die eet van het Goddelijk Koren en drinkt van het Goddelijk Bloed, wordt gevoed voor het Eeuwig Leven. Hoezeer put het schijnvoedsel der wereld mijn ziel uit, want slechts alles wat van God komt, is haar tot voedsel en drank bestemd.
Ik smeek om de gunst van Uw oppermachtig woord bij de Troon van de Goddelijke Wonderdoener, want Hij Die het brood vermenigvuldigde, kan ook de graanoogst in mijn ziel overvloedig maken en het ongedierte en het onkruid der duisternis van mijn akker verdrijven in de mate waarin ik mijn akker slechts voor Zijn vruchten bestem.
O machtige Moeder van de Christus, de Goddelijke Graanhalm moest op de akker der wereld worden gemaaid, opdat de Schepper het Eeuwig Rijk van Liefde en Vrede op aarde zou kunnen oogsten. Daarom smeek ook ik om de kracht om de akker van mijn ziel in onvoorwaardelijke Liefde en volmaakte overgave aan de kruisen des levens over te leveren, want ik begeer niets anders dan voedsel te zijn voor al mijn medeschepselen, en voor het Hart van mijn God.
Ook in de overgave aan het Kruis wil ik elke dag de Messias gedenken, want ook voor mij laat Hij dag na dag Zijn verlossend Kruisoffer vernieuwen.
O Moeder van de Kerk, de erfzonde had een eind gesteld aan het vermogen van de mensenziel om haar God spontaan waar te nemen. Door het Nieuw Verbond heeft God de Belofte gedaan, Zijn Tegenwoordigheid te vernieuwen in elke ziel die oprecht naar Hem zou verlangen. Door Zijn Sacramenten en door het verlangen van mijn eigen hart kan ik mijn God Zelf eten en drinken, opdat mijn ziel sterk moge zijn voor de ontmoeting met Hem in het Paradijs der volmaakte vreugden.
O Moeder van het Lam Gods, U bent mij door de Verlosser gegeven toen Hij het Nieuw Verbond bekrachtigde op het Kruis. Vandaag gedenk ik Gods Belofte van Zijn eeuwigdurende Tegenwoordigheid bij elke ziel van goede wil, en de Belofte van de zich dagelijks herhalende vermenigvuldiging van het voedsel en de drank van Zijn Lichaam en Bloed op sacramentele wijze. Wil mijn voelbare kracht zijn in de onophoudelijke gave van mijzelf voor mijn medeschepselen, opdat ook mijn hele wezen een klein kanaal van voedsel moge zijn voor vele harten, tot getuigenis voor de Eeuwige Bron van het Goddelijk Voedsel dat zich in alle zielen wil uitstorten tot het einde der tijden.
Moge de offerande van mijzelf en mijn leven aan de Verlosser door Uw handen, de genade wekken dat vele zielen vrijwillig mogen kiezen voor de eenheid met het Goddelijk Koren in hun hele doen en laten en in de diepste gesteldheden van hun hart, opdat in Gods uur hun koren niet voor niets zou worden geoogst.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd door de Heilige Maagd Maria geïnspireerd in antwoord op een smeking tijdens stil gebed. De Koningin des Hemels sprak daarbij:
"Ik geef je een gouden brug naar het hart van het Hoofd der strijdende engelen. Met deze woorden kan elke ziel met de Heilige Aartsengel Michaël een verbond van strijd tegen de legioenen der duisternis sluiten, via hetwelk zij zelf actief aan deze strijd deelneemt. De actieve deelname van de ziel aan deze strijd is absoluut noodzakelijk. Het is de Heilige Aartsengel krachtens een Goddelijke Wet slechts toegestaan, zielen van duisternis te bevrijden indien zij daar volkomen vrijwillig aan meewerken op grond van een hartsgesteldheid die een onverdeelde inzet voor Gods Werken aantoont".

1359. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL
VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Michaël, Vorst van de strijdende engelen,
Ik roep tot U vanuit het dal van zonde en liefdeloosheid, waarin de duisternis talloze zielen heeft vastgeketend in de kerker van hun eigen vrije wil die niet onverdeeld voor God heeft gekozen.
U die ooit Lucifer en zijn gevolg uit de Hemel hebt verdreven door het zwaard van de vurigste Liefde tot God, wil alle verduisterde mensenharten ontsteken aan Uw eigen Liefdesvuur, opdat zij uit eigen vrije wil alle duisternis uit zich mogen verbannen en deze wereld een vruchtbare bodem voor de grondvesting van Gods Rijk moge worden.
O Kroonprins van Gods engelen, wil op grond van de eeuwigdurende verdiensten van de gekruisigde en verrezen Christus en van Maria, de Moeder van Smarten en Medeverlosseres met het Lam Gods, voor alle dwalende en verblinde zielen de genade afsmeken van een blijvend besef van de almacht van de Ware Liefde over hun verleidbaarheid en al hun ellende, opdat zij door een volhardende en totale bekering tot het Ware Licht hun eigen bevrijding uit de slavernij jegens de duisternis mogen bewerken.
Moge door Uw machtige tussenkomst elke mensenziel haar vrije wil volledig en definitief in dienst van Gods Werken en Plannen stellen.
Moge elke ziel van goede wil daartoe door U worden bekleed met een schild van Vuur dat uit haar alles wegbrandt wat ooit door de duisternis in beslag was genomen.
Ik smeek U hierom op grond van de totale toewijding van mijn hele wezen aan de Allerheiligste Maagd Maria, de Koningin van Hemel en aarde en Overwinnares van alle duisternis en zonde, en in de naam van de enige ware Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest (maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

1360. GEBED OM DE BEVRIJDENDE MACHT VAN HET LIJDEN VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Beminde Jezus, voor alle tijden ondergedompeld in Lijden en Smarten die bevrijding en heiliging zouden brengen voor elke ziel die haar wil één zou maken met deze van God, ik smeek U om de ontsluiting van de bevrijdende macht van Uw Passie voor de talloze mensenzielen die zich van Gods wegen hebben verwijderd.
Op grond van Uw Lijden in de Hof van Olijven smeek ik U om inzicht en bekering voor zielen die op welke wijze dan ook niet de Ware Liefde beleven in alle omstandigheden van het leven. Mogen zij voortaan slechts leven voor het welzijn van al hun medeschepselen en de vervulling van Gods verlangen naar een wereld van vlekkeloze Liefde en Vrede.
Op grond van Uw Gevangenneming smeek ik U om inzicht en bekering voor zielen die zich tot gevangene laten maken van duistere gedachten, gevoelens, verlangens en bekoringen waartegen zij geen weerstand bieden. Mogen zij zich voortaan slechts gewillig overleveren aan alle Beschikkingen van Gods Voorzienigheid voor hun leven, en zich met volharding vrij maken van elke neiging om automatisch gevolg te geven aan duistere inspiraties.
Op grond van Uw Veroordeling smeek ik U om inzicht en bekering voor zielen die door onwetendheid hun medemens verkeerd beoordelen en hem op grond van hun verkeerde voorstelling belasteren of in de ogen van anderen verdacht maken. Mogen zij voortaan geen oordelen meer vellen, doch in hun medemens slechts het goede leren zien.
Op grond van Uw Geseling smeek ik U om inzicht en bekering voor zielen die hun medemens op welke wijze dan ook geselen in ziel, hart of geest. Mogen zij hun medemens niet langer verwoesten, doch diens wonden helpen genezen.
Op grond van Uw Doornenkroning smeek ik U om inzicht en bekering voor zielen die zichzelf verheffen door hoogmoed of trots. Mogen zij leren, hun ware plaats en rol binnen het geheel van de Schepping en van Gods Heilsplan te zien, opdat zij mogen beseffen dat een mens niet door eigen verdienste belangrijk is, en zijn waarde in Gods ogen slechts wordt bepaald door de mate waarin hij met Liefde en overgave vervult wat God voor hem heeft voorzien.
Op grond van Uw Kruisdraging smeek ik U om inzicht en bekering voor zielen die de kruisen en beproevingen van het leven niet van harte aanvaarden, of die door gebrek aan Liefde, door kwaadwilligheid of door onverschilligheid hun medeschepselen kruisen opleggen. Mogen zij voortaan in alles slechts betrachten, het leven van al hun medeschepselen te verlichten en voor al hun medeschepselen een bron van Licht, warmte en vreugde te zijn.
Op grond van Uw Kruisiging smeek ik U om inzicht en bekering voor zielen die op welke wijze dan ook trachten te verhinderen dat medemensen hun ware roeping nakomen, of die de roeping en de oprechtheid van medemensen openbaar in twijfel trekken. Moge in hen respect worden gewekt voor de levensopdracht van elk medemens, en mogen zij leren aanvaarden dat God op elk ogenblik in elke ziel werkt op een wijze die niet steeds door mensen kan worden doorgrond.
O lijdende Verlosser, ik smeek U om de uitstorting van stromen van genaden uit Uw Verlossend Lijden over alle zielen die gevolg geven aan misleidende inspiraties der duisternis. Mogen zij door oprechte en volkomen bekering de volle verpletterende macht van Uw Lijden tegenover de duisternis helpen ontsluiten.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd als voorbereiding op het stervensuur. Omdat de mens geen kennis heeft van de dag en het uur waarop God hem tot Zich terug zal roepen, verdient het aanbeveling dat elke ziel dit gebed zou verrichten zodra zij het in bezit krijgt. Na de inspiratie van deze machtige belijdenis sprak de Koningin des Hemels de volgende woorden:

"Het is zeer nuttig dat de ziel, alvorens dit gebed in Mijn Hart te leggen, zich formeel aan Mij zou toewijden. Zij kan dit bijvoorbeeld doen door gebruikmaking van gebedsbloem 764 (Akte van totale Toewijding aan Maria als mijn Hemelse Meesteres). Daarbij is van essentieel belang dat zij deze toewijding ook daadwerkelijk beleeft in alle situaties van haar verder leven, daar slechts de wijze waarop de ziel met alle situaties van haar leven omgaat, bepaalt in welke mate zij inderdaad aan Mij is toegewijd.
Deze belijdenis heb Ik je geïnspireerd door Goddelijke Genade. Om de voor haar bedoelde waarde te ontplooien, moet zij worden verricht met een oprecht berouw en een oprecht verlangen om elke tekortkoming jegens God en de Schepping goed te maken. Ik benadruk, dat God elke ziel in de eerste plaats oordeelt op basis van haar hartsgesteldheden. Wanneer de ziel die deze belijdenis vol vertrouwen op Mijn macht bij Gods Troon, aan Mijn voeten heeft neergelegd, daarna de haar nog resterende levenstijd volkomen volgens de zin van deze gebedswoorden en in volhardende dienst aan Mij zoekt door te brengen, zal zij in het uur van het oordeel na haar aardse dood in Mij een machtige Spreekbuis vinden, Die deze belijdenis in haar volle kracht voor haar zal ontsluiten. Verkondig dit in de Naam van Mijn Goddelijke Zoon en in Mijn Naam".

Na deze woorden werd aan de Hemelse Koningin gevraagd of deze Belijdenis ook kan worden gebeden voor een medemens die in levensgevaar verkeert doch die wegens ziekte, verzwakking, narcose of door welke oorzaak ook, niet in staat is om deze zelf te verrichten. Haar antwoordt luidt:

"Ook het bidden van deze Belijdenis voor een medemens kan voor deze ziel genaden vrijmaken. Deze genaden zijn echter secundair, dit wil zeggen: Het zijn genaden die niet door eigen inzet worden verworven. Niettemin zullen deze genaden voor deze ziel waardevol zijn in de mate waarin deze ziel in een hartsgesteldheid van zuivere Liefde verkeert. Deze gesteldheid, in combinatie met de mate van oprechte naastenliefde vanwege de ziel(en) die de Belijdenis in naam van deze ziel verricht(en), zal bepalend zijn voor de daadwerkelijke genade die deze ziel uit dit gebed kan putten. Uiteindelijk is dit alles strikt een zaak tussen de betreffende ziel en God".

1361. BELIJDENIS VAN GOEDMAKING JEGENS DE GODDELIJKE RECHTER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Middelares en Voorspreekster, Gids op mijn aardse reis en Meesteres van mijn levensweg,
Vol vertrouwen op Uw ontferming over mijn eeuwig lot smeek ik U om de ontplooiing van Uw grenzeloze macht voor Gods Troon in het uur waarin de Goddelijke Rechter het oordeel over mijn leven zal spreken.
In Uw handen leg ik mijn diepste hartenpijn over elke overtreding en verzuim van mijn leven jegens Gods Wet, en smeek U onderdanig dat Uw volmaakte Liefde moge aanvullen wat aan mijn Liefde ontbreekt om de onfeilbare verwachtingen van mijn Schepper te vervullen.
Wil dit alles in Uw brandend Hart bewaren tot in het uur van mijn dood, om vóór de Troon van mijn Rechter alle duisternis uit mijn arme ziel te verbranden in het Vuur van Uw volmaakte Liefde en van mijn pijn en berouw over:

 1. elke handeling, elk verzuim of elk woord waardoor ik ooit een medeschepsel pijn heb gedaan, heb gekwetst, leed of op enige wijze schade heb berokkend, zelfs indien ik mij daarvan niet bewust ben geweest;
 2. elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen of elke onzuivere hartsgesteldheid waardoor ik ooit een medeschepsel op enige wijze schade heb berokkend, zelfs indien ik mij daarvan niet bewust ben geweest, of waardoor ik ooit een medeschepsel kwaad of ongeluk heb toegewenst;
 3. elk ogenblik waarin ik ooit niet heb geleefd voor de bevordering van het welzijn, het geluk en de vreugde van mijn medeschepselen, doch eerder aan de bevrediging van eigen vermeende behoeften heb gedacht;
 4. elk ogenblik waarin ik ooit jegens een medeschepsel geen bron van Licht, warmte, Vrede en geborgenheid ben geweest, doch eerder een bron van duisternis, kilte en onrust, of ik het leven van een medeschepsel heb verzwaard;
 5. elk ogenblik waarin ik ooit een medeschepsel heb beroofd van moed, Hoop of levenslust, of op enige wijze een medeschepsel door negatieve gedachten, gesteldheden of woorden heb belast, in zijn bloei heb geremd of zijn geloof in Gods Liefde en zorg heb ondermijnd;
 6. elk ogenblik waarin ik ooit onverschillig ben geweest jegens het lot, de toestand, de behoeften of het welzijn van een medeschepsel, en ik geen berouw heb gehad over de gevolgen van mijn doen en laten en al mijn duistere innerlijke gesteldheden;
 7. elk ogenblik waarin ik ooit eigen materieel voordeel belangrijker heb gevonden dan de bloei van mijn ziel, ik wereldse belangen heb nagestreefd, of ik mijzelf niet van harte heb verloochend ten bate van een medeschepsel;
 8. elk ogenblik waarin ik ooit mijzelf belangrijk heb gevonden, hoogmoedig of trots ben geweest, mijzelf heb verheven, macht of aanzien heb gezocht, of een bepaalde wereldse positie, rol, gave of talent heb misbruikt om een medeschepsel te vernederen of te manipuleren;
 9. elk ogenblik waarin ik ooit een gave of talent heb gebruikt voor eigen voordeel in plaats van voor de vervulling van mijn levensopdracht als werktuig voor de vervulling van Gods Werken en Plannen van Liefde;
 10. elk ogenblik waarin ik ooit tegen een beproeving, een kruis of een tegenslag heb geprotesteerd, of op enige wijze een medeschepsel tot slachtoffer van mijn eigen beproeving, kruis of tegenslag heb gemaakt, in plaats van de beproeving, het kruis of de tegenslag in dankbaarheid te aanvaarden als een kans die God mij gaf om Zijn Schepping te helpen vrijkopen uit haar ellende en om de Eeuwige Gelukzaligheid te verdienen;
 11. elk ogenblik waarin ik ooit niet zorgzaam of niet zachtmoedig ben omgegaan met een medeschepsel of met Gods natuur, en heb miskend dat op deze wereld alles slechts God toebehoort en ik slechts door Zijn Genade met bepaalde dingen en schepselen op mijn levensweg mag omgaan;
 12. elke situatie waarin ik ooit mijn eigen zin heb gedaan in plaats van te leven zoals God dit van elke ziel verwacht, of waarin ik Gods Wetten van Liefde tot God en Zijn Werken en Plannen, naastenliefde en zelfverloochening heb genegeerd.

Machtige Behoedster van mijn ziel, ik begraaf deze belijdenis in de Vuuroven van Uw Hart tot eerbetoon aan het Lijden dat Jezus Christus voor mij heeft doorstaan en als een begin van goedmaking voor elk spoor van duisternis die ik tijdens mijn leven over de Schepping, over mijn omgeving en over mijn eigen ziel heb gebracht. Moge deze belijdenis door Uw hoogheilige mond in het Hart van mijn God worden gestort als een teken tegen de duisternis die zo vaak heeft getracht, mij van Hem te verwijderen. Ik bezegel deze woorden als een heilig verbond in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1362. TOEWIJDING AAN HET HEILIG HART VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Goddelijke Verlosser Jezus Christus, onvergankelijk Teken van Gods eeuwigdurende Tegenwoordigheid bij elke ziel,
U hebt als God-Mens op aarde geleefd om door Uw Lijden, Uw Wonderwerken en Uw Voorbeeld de menselijke natuur opnieuw vruchtbaar te maken voor het koren van de Ware Liefde.
Tijdens de voltooiing van Uw Kruisoffer hebt U mij Uw Moeder gegeven als volmaakte Brug tussen Uw Hart en het mijne. Door Haar machtige ondersteuning sluit ik nu met U een heilig verbond van navolging, want mijn koren is nog niet tot de rijpheid gekomen om door God te worden opgenomen in de Graanschuur waaruit Hij Zijn Genaden verlangt te bereiden. O Jezus, Brood van Eeuwig Leven bent U, doch hoe zelden heeft mijn hart U waarlijk gegeten.
Ik stort mijn hart en al mijn diepste gesteldheden, mijn hele gevoelsleven en de meest verborgen en onbewuste kwellingen van mijn gemoed uit in Uw Hart, Bron van de Goddelijke Liefde, opdat in mij alles moge sterven wat mijn ontvankelijkheid voor het Ware Leven belemmert, want hoe zou ik U in alles navolgen zolang in mijn hart niet alle bloemen bloeien, die de Schepper erin heeft gezaaid?
Ik verlang zozeer naar een ware eenheid van hart met Uw diepe gesteldheden, want deze zijn het, die de zielen hebben verlost. Zij zijn het, die Uw Lijden tot Verlossend Lijden hebben gemaakt en die daarom het Goddelijk Leven in mij tot volle bloei kunnen brengen, want zij maken elk spoor van duisternis onwerkzaam in een hart dat oprecht voor God alleen wil slaan.
Daarom geef ik U in diep verlangen en in diepe rouwmoedigheid elke verontreiniging van mijn hart die mij verhindert om waarlijk één te worden met Gods Wil, in volkomen overeenstemming met de Goddelijke Wetten te leven en mijzelf totaal te verloochenen.
O Jezus, hoe kan Uw Hart, de Motor van alle Leven, in mij kloppen zolang ik Uw gesteldheden van onvoorwaardelijke Liefde niet van harte eet en Uw vurige Wil tot volkomen zelfverloochening voor alles wat leeft niet van harte drink?
Open dan, o Hart van God, Vuuroven die alles verteert wat niet Ware Liefde is, en neem mij restloos in U op, opdat mijn hele wezen in U moge smelten tot voedsel van Leven voor zielen die het Vuur van de Ware Liefde hebben verloochend voor de koorts der bekoring, die alle Leven doodt. Wil daartoe beschikken over mijn hele wezen, want uit Gods Hart ben ik geschapen, en in Zijn Hart wil ik voor eeuwig worden begraven om niet meer zelf te leven, doch voorbij de horizont van mijn levensweg voor altijd met Hem één te zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1363. TOEWIJDING AAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gods verheerlijkt Getuigenis voor de volmaakte heiligheid van de mensenziel die elk ogenblik van Haar leven onverdeeld één met de Eeuwige Liefde heeft willen zijn,
Tot U kom ik vanuit de beklemming van mijn verleidbaarheid voor de vele vermomde inspiraties der duisternis die als stormen op mijn hart inbeuken, want God heeft mij dit ene leven gegeven opdat ik zaad van Heil zou uitstrooien over alle velden doorheen dewelke Hij mijn levensweg heeft willen leiden.
O laaiend Vuur uit Gods Hart, Vlam waaraan geen enkel werk van duisternis ooit weerstand kon bieden, geen hart was ooit in staat om Gods volmaakte Liefde, Draagster van alle Leven en Heil, zo vlekkeloos en onveranderd doorheen de Schepping te helpen leiden als het Uwe. Nooit stroomde Uw maagdelijk Bloed door een andere kracht dan door de hartenklop van God Zelf. Uw handelingen werden niet beademd door de winden der hartstochten, doch door de zachte bries van de Eeuwige Wijsheid.
Geen ziel werd ooit op elk ogenblik van haar aardse dagen en nachten zo totaal gedreven door Gods verlangens en de gesteldheden van Zijn absolute, genezende en zalvende Liefde dan de Uwe. Geen hart werd zo volmaakt gedreven door het verlangen om aan Gods verwachtingen te voldoen als het Uwe.
O Hart dat onbevlekt is gebleven door de onverzettelijke Wil om volmaakt vrij te blijven van elke besmetting door elk spoor van duisternis, en dat begreep hoezeer elke afwijking van Gods verlangens slechts ellende over de wereld brengt, in U stort ik mijn eigen hart uit, dat zo zwaar wordt bedreigd door de talloze manipulaties van hem die alle Werken van Liefde zoekt te verwoesten. Hoeveel schaduwen werpt hij op de door God beschenen bodem van mijn hart, opdat de bloemen van mijn Liefde niet zouden ontluiken.
In Uw navolging wil mijn hart zich ongeremd openen voor het zaad van de Ware Liefde, dat zo vaak ongemerkt in mij wordt uitgestrooid, en zich slechts sluiten voor elk spoor van haat, nijd, jaloersheid, wrevel, wrok, onvrede, onverdraagzaamheid, protest tegen de Beschikkingen van Gods Voorzienigheid, en elke uiting van de geest der wereld die slechts innerlijke onrust zaait en mij verdrinkt in de illusie dat God Zich van mij heeft afgekeerd.
In Uw navolging wil ik elke indruk uit mijn omgeving de kans ontnemen om de diepste gesteldheden van mijn gevoelsleven te ondermijnen, want ik ben niet in de wereld gezonden om de werken der wereld te dienen en de plannen der duisternis tot bloei te brengen, die in de velden van Gods Schepping talloze bloemen van Liefde hebben vervangen door onkruid dat harten verstikt en de bodem van zielen afsluit voor de stralen van Gods Licht.
O machtige Burcht van Liefde, innerlijke Vrede en rust, zachtmoedigheid en gelijkmoedigheid, in U is mij de gouden weg naar de volkomen bloei van mijn ziel geschonken, een gouden sleutel op de Poort van het Rijk der Eeuwige Gelukzaligheid en het geheim van de grootste vruchtbaarheid voor mijn leven in dienst van de grondvesting van Gods Rijk van de Ware Liefde.
O Hart dat zelfs de Bron van alle Wonderen heeft betoverd, open toch de ogen van mijn ziel, opdat ik de verrukkingen moge zien die God heeft verborgen in de eenwording van mijn wil met de Plannen van de Eeuwige Liefde, want deze eenwording is het, die U heeft gemaakt tot de enige Bloem Die nooit door de wereld werd aangetast, omdat in Haar alles één wilde zijn en blijven met het Hart van Haar Schepper.

Woorden van de Meesteres van alle zielen, door Haar vrijgegeven voor publicatie:

"Zielen verwarren vaak de begrippen 'Onbevlekte Ontvangenis' en 'Onbevlekt Hart'.
Mijn Onbevlekte Ontvangenis was het voorrecht, door God slechts één maal geschonken, waardoor Mijn ziel, in tegenstelling tot alle andere geschapen mensenzielen, bij haar ontvangenis niet werd gemerkt met het teken van de erfzonde. Hierdoor was Mijn ziel vrij van de smet die door de erfzonde op elke mensenziel rust op het ogenblik waarop zij wordt ontvangen. Het merkteken in elke ziel getuigt van de eerste maal dat de menselijke natuur de voor haar bedoelde heiligheid verloochende door de Goddelijke Wet te overtreden en daardoor niet Gods verlangen te volgen doch gevolg te geven aan een inspiratie van de duisternis. Door de erfzonde toonde de mensenziel voor het eerst aan dat zij in staat is om, ondanks Gods onverholen tekenen van Liefde voor haar, niet automatisch voor God te kiezen. Hierdoor werd als het ware een voor – een greppel – getrokken in de bodem van de ziel, waardoor het door God aan de ziel geschonken water van Goddelijk Leven voortaan gemakkelijk doorheen deze voor zou worden afgeleid in plaats van de hele ziel te bevruchten. De ziel kan de effecten van deze 'voor' tegengaan door met volharding en Liefde haar vrije wil in alles in te zetten voor Gods Plannen en Werken, waardoor het Goddelijk Leven waarlijk de ziel kan bevruchten.
Het ontbreken van dit merkteken, deze 'voor' in Mijn ziel, betekent niet dat Ik immuun was voor bekoring. Ook Ik bleef meesteres over Mijn eigen vrije Wil, en kon zondigen indien Ik dit had gewild. De Onbevlekte Ontvangenis was daarom geen automatische vrijgeleide naar volmaakte heiligheid, Ik moest dit voorrecht bekrachtigen door Mijn vrijwillige wijze van omgaan met alle situaties van het dagelijks leven. Dit brengt Mij tot het tweede begrip:
Er is sprake van Mijn Onbevlekt Hart omdat Ik Mijn gevoelsleven volkomen vrij van elke invloed vanwege de duisternis heb bewaard. Je kunt het zo beschouwen, dat Mijn Onbevlekt Hart de bekrachtiging vormde van Mijn Onbevlekte Ontvangenis. De Onbevlekte Ontvangenis is Mij door God geschonken omdat Ik een vlekkeloos Tabernakel moest zijn, dat de God-Mens in de wereld moest kunnen dragen. Indien Ik had willen zondigen, dit wil zeggen: Indien Ik Gods Wet van de Ware Liefde had willen overtreden door enige besmetting van Mijn diepste gesteldheden door toe te geven aan duistere gevoelens zoals wrok, jaloersheid, onvrede over de loop van Mijn leven met zijn tegenslagen, pijnen en zorgen, of enige andere negatieve neiging, dan had Ik daardoor het gouden kleed van Mijn Onbevlekte Ontvangenis uit eigen vrije wil gescheurd, en had Ik de unieke effecten van dit voorrecht Zelf teniet gedaan. Ik zou daardoor ondanks Mijn Onbevlekte Ontvangenis ongeschikt zijn geworden om de Moeder van de Goddelijke Messias te zijn. Moeder van de Zoon Gods kon Ik slechts zijn door Mijn Hart, Mijn diepste gevoelsleven, volkomen vrij te houden van elke smet.
Concreet gesproken, was Mijn Onbevlekte Ontvangenis de eerste en absolute voorwaarde die moest worden vervuld opdat Ik de Moeder van de Messias zou kunnen worden, doch het was God Zelf die deze voorwaarde vervulde. Beslissend echter, was Mijn Onbevlekt Hart, want Mijn Hart bleef zonder smet doordat Ikzelf totaal, onvoorwaardelijk en in alle mogelijke omstandigheden van het leven een vlekkeloze eenheid tussen Mijn eigen vrije Wil en de Wil van God in stand hield. Dit was de tweede voorwaarde, die Ikzelf door eigen ononderbroken oriëntatie op het Hart van God en Zijn verlangens moest vervullen, en heb vervuld. De vervulling van deze beide voorwaarden was als de bezegeling van een bruiloft tussen de Godheid en de menselijke natuur. Je zou het zo kunnen beschouwen, dat God in Mijn Onbevlekte Ontvangenis het Aards Paradijs, dat door de erfzonde teloor was gegaan, in Mijn ziel herschiep, doch dat Ikzelf dit Paradijs in stand moest houden door Mijn innerlijke gesteldheden volmaakt één te houden met de Goddelijke Wet. Deze eenheid wordt belichaamd door Mijn Onbevlekt Hart.

Onbevlekte Ontvangenis + Onbevlekt Hart =
Maria als wedergeboren Aards Paradijs,
Teken van het voltooid vermogen van de mensenziel
om de volmaakte heiligheid terug te winnen".


www.maria-domina-animarum.net

1364. TOEWIJDING AAN MARIA, MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, door God gezonden houvast op mijn weg naar het Hart van de Christus,
Ik belijd voor U mijn zwakheid bij de betrachting, mijn levensopdracht als zuiver kanaaltje van Gods Liefde te vervullen. U bent de volmaakt en onbevlekt heilige Koningin des Hemels. U zijn de bedreigingen op de weg bekend, die God tussen de beproevingen van het aardse leven en de poort van het Rijk der Eeuwige Glorie heeft aangelegd.
O Moeder, bekleed met een ongeëvenaarde macht als Gids op mijn levensweg, Brug tussen Hemel en aarde, aan U wil ik mij geven in een verbond van dienst aan de Werken die God onder Uw hoede heeft gesteld, want slechts de ziel die zich voluit aan U heeft weggegeven, kan zich op de eenmalige reis doorheen het tranendal onverdeeld door U gedragen weten.
Hoezeer heb ik Uw volmaakte Liefde nodig, want zij is mijn enige schild tegen de duisternis die de schoonheid van Gods Plannen en Werken voor mij tracht te verbergen.
Hoezeer heb ik Uw volmaakte Wijsheid nodig, want zij is een vlekkeloos Licht in het hart dat de schijnlichten der wereld wil begraven om nog slechts het Ware Licht van Gods Wet te zien, want het Ware Licht is mijn enige Bestemming en de enige zin van mijn reis.
Hoezeer heb ik Uw altijddurende Tegenwoordigheid in mijn ziel nodig, want zij blijft mij voeden met de zekerheid dat het Rijk Gods in mijn eigen hart geboren moet worden, en met de kracht om in mijn ziel een paleis voor Hem te bouwen met de stenen van alle tegenslagen op mijn levensweg.
U bent mij gegeven om mij het Hart van God binnen te leiden, want de reis naar de Bron van alle Leven is de enige zin van al mijn werken.
U bent mij gegeven als Hulp om het Geschenk van Goddelijk Leven uit te pakken, dat Jezus voor mij in Zijn Kruisdood heeft bereid, want ik ben te blind om het te herkennen en te wankelmoedig om zijn waarde hoger te schatten dan deze van mijn vermeende behoeften, zo leeg en toch zo machtig.
O Moeder van Altijddurende Bijstand, van U wil ik zijn, want slechts het oprecht verlangen om mijn leven onder Uw hoede te stellen, kan onze harten waarlijk één maken. Zo vaak was mijn hart een blad dat zonder richting dwarrelde op de winden der wereld. Voortaan wil ik slechts gehoorzamen aan de bries uit Uw Hart, die mijn gesteldheden slechts in de richting van de Gouden Poort zoekt te bewegen, want U bent mijn Hemelse aanvulling in elke zwakheid.
Daarom vertrouw ik mijn hele wezen tot in zijn diepste gesteldheden toe aan U Die mijn kracht, mijn genezing en mijn bijstand zult zijn tot ook de laatste storm van mijn leven zal zwijgen vóór de eerste rozen van het Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

1365. TOEWIJDING AAN DE KELK VAN HET
KOSTBAAR BLOED VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de lijdende Christus,
Uw Hart is de allerheiligste Kelk waarin het Bloed van de Goddelijke Verlosser reeds vóór Zijn geboorte als de God-Mens werd verzameld en waaruit het gedurende Zijn Verlossingswerken in een mantel uit het Vuur van intense Smarten en gebed voor mij en alle zielen aan de Eeuwige Vader werd opgedragen. Daarom bied ik U vandaag de bodem van mijn zielenakker aan, opdat hij door Uw machtige tussenkomst moge worden besproeid met druppels van het Bloed dat op Golgotha de dood heeft beroofd van zijn almacht over de zielen.
Het Kostbaar Bloed van de Verlosser werd met de aarde vermengd opdat het in de zielen die het van harte zouden liefhebben, alle sporen van al het wereldse zou ontkrachten en het in deze zielen de kiem van de heiligheid zou begieten opdat deze waarlijk moge bloeien.
O Kelk van het Kostbaar Bloed, moge het Goddelijk Bloed mijn hele wezen doorstromen, opdat in mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn wil elk spoor van duisternis moge worden veranderd in Licht. Moge het op Uw machtige Bemiddeling in het bijzonder over mijn hart worden uitgestort wanneer ik word bedreigd door bekoring of door duistere gesteldheden, want het Bloed van Christus is vergoten opdat de uitwerkingen der zonde mogen verdrinken in elke ziel die het Nieuw Verbond van harte ondertekent door de restloze overgave van haar wil aan de wegen van de zelfverloochenende Liefde.
O Moeder, de zonde schiet slechts wortel in een zielenbodem die Gods Beschikkingen voor de levensweg niet van harte in zich heeft opgenomen. Hoe zou ik dan hongeren naar het onkruid terwijl het Graan in mij wacht om Brood van Leven te worden zodra ik het Bloed omhels dat mijn ziel verlangt te voeden voor de eeuwigheid.
Uit Liefde voor mij heeft de Messias Zijn Lichaam en Hart in de diepste pijnen ontledigd van het Bloed dat de volheid van het Goddelijk Leven droeg. Hij liet Zich voor mij kruisigen, ik echter kruisig mijn eigen ziel met de spijkers van mijn vrije wil, die Gods Belofte niet onverdeeld heeft liefgehad. Daarom wil ik mij eens en voor altijd door U laten dopen in het Bloed van de Eeuwige Liefde.
Moge mijn verlangen naar eenheid met het Bloed van Christus de wonden van mijn zielenbodem genezen, die zo zwaar heeft geleden onder de ploeg van elke toegeving aan de stem der duisternis. Moge het alle onkruid van beslissingen die mij van het Goddelijk Leven hebben verwijderd, tot verwelken brengen onder het machtig Vuur van een oprechte en volledige bekering tot een leven in dienst van de ontsluiting der Verlossing voor velen, want talloze zielen lijden dorst omdat zij het Bloed der Eeuwige Liefde uit hun bodem hebben verbannen.
Ik belijd daarom een levenslange Liefde tot het Bloed van de Christus als Drager van het Ware Leven. Moge mijn overgave aan de uitwerkingen van het Kostbaar Bloed van Jezus in mijn hart en ziel, de uitstorting van de volheid van de macht der bevrijding uit de zonde over de wereld bespoedigen, opdat het Graan der Verlossing in vele zielen moge rijpen tot een rijke oogst aan Ware Liefde, die het onkruid van talloze zonden onder de funderingen van Gods Rijk op aarde zal verdelgen.


www.maria-domina-animarum.net

1366. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM INZICHTEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Bron van het Goddelijk Licht dat alle duisternis en alle verblinding verdrijft,
De gekruisigde en verrezen Christus beloofde Zijn apostelen dat U over hen zou neerkomen. Ook ik verlang er boven alles naar, in Christus verworteld te leven. Daarom neem ik mijn toevlucht tot U, in het vertrouwen dat U op grond van de Goddelijke Belofte en van mijn heilige toewijding aan Maria, Uw vlekkeloze Bruid, mijn hart zult doorstralen met het Licht dat al mijn blindheid zal verjagen en mij de weg zal tonen uit de gevangenis van mijn onwetendheid.
O Geest van de God van de Ware Liefde en de Ware Vrede, ik smeek U om inzicht en doorzicht in de moeilijkheden en hindernissen die ik deze dag op mijn levensweg heb gevonden.
U die de oorzaak, de reden, de aard en de oplossing van deze moeilijkheden kent, wil mijn hart en mijn geest ontsluiten voor de wegen die mij naar hun oplossing zullen leiden.
Wil mij openen voor de les die God in deze moeilijkheden voor mijn ziel heeft verborgen, opdat zij mijn ziel dichter bij Hem mogen brengen, want in Zijn Hart ligt mijn Eeuwige Bestemming.
Wil mij bevrijden van elke invloed van werelds denken dat mijn hart en geest sluit voor Uw Licht.
Wil mij bevrijden van alle dwaalgedachten die de stem van God in mij onhoorbaar maken.
Wil mij bevrijden van elke misleiding en van elke kortzichtigheid die mij afsluiten van de volheid van de Waarheid en voor alles wat God in mij zoekt te openbaren.
Kom, Heilige Geest, tot vervulling van de Belofte van de Christus en uit Liefde voor Uw Hemelse Bruid, opdat ik doorheen de moeilijkheden van deze dag moge komen tot de vervulling van alle verbonden die ik op mijn levensweg met God heb gesloten. Wil in mijn hart de bloemen ontsluiten die mij de Eeuwige Bestemming waardig maken.


www.maria-domina-animarum.net

1367. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Koningin des Hemels,
God heeft U verheven tot Koningin en Meesteres van Zijn engelen.
Omdat elke mensenziel ertoe geroepen is, met de engelen Gods Heilsplan te helpen voltooien, geef ik mij zonder enig voorbehoud aan U, opdat ook ik onder Uw leiding de eindoverwinning van het Licht over de duisternis moge helpen afkopen.
O Koningin van de engelen der volmaakte Liefde, wil in mij het Vuur ontsteken van een nooit meer dovend verlangen om Uw Ware Liefde te beleven op elke meter van mijn levensweg, want de Ware Liefde is het almachtig wapen dat de Schepping zal bevrijden uit alle duisternis.
O Koningin van de engelen der volmaakte zuiverheid, zoals de engelen wil ook ik een afstraling zijn van Gods Hart. Wil in mijn hart het zaad van de zuiverheid bestralen met het schitterend Licht waarvan U de volmaakte Spiegel bent, want een zuiver hart is een burcht waartoe geen duisternis nog toegang vindt.
O Koningin van de engelen der volmaakte vergeestelijking, wil de behoeften van mijn lichaam onderwerpen aan Uw macht, opdat zij geen bruggen mogen zijn voor de bezetter der zielen.
O Aanvoerster van de legers der engelen in de strijd tegen de duisternis, wil ook mijn wil voeden met het Vuur dat mijn hart zal maken tot een brandende pijl en mijn lichaam tot een brandende kaars, tot verheerlijking van Uw macht als Meesteres van de strijdende zielen en tot vertering van alles wat mij onvruchtbaar maakt voor Gods Rijk.
O Maria, machtige Koningin van de Hemelse machten, wil mij aannemen, vormen en smeden tot een wapen in Uw hand, opdat ik een werktuig moge zijn voor de werken waarmee Gods engelen onder Uw bevel de werken der duivelen in dit dal van duisternis voorgoed zullen ondermijnen.


www.maria-domina-animarum.net

1368. TOEWIJDING AAN MARIA TER SNEEUW

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, aan Wie de macht is gegeven om elke ziel van goede wil te vernieuwen, aan U geef ik mijn hele wezen prijs, opdat ik door mijn grenzeloze en onvoorwaardelijke dienst aan U herboren moge worden voor een leven als een zielentuin naar Gods welbehagen.
Door Uw tussenkomst werd een grond in volle zomer met sneeuw bedekt. Daarom smeek ik om een teken van Uw reinigende macht over mij, want vanuit de kiem van mijn verlangen om onvoorwaardelijk van God alleen te zijn, kunt U ook het aanschijn van mijn zielentuin veranderen in een paradijs van maagdelijke reinheid.
Wil de genaden van Uw eigen zuiverheid over mijn hart, mijn geest en mijn lichaam laten neersneeuwen, opdat de aanblik van mijn fouten en nalatigheden mij niet langer moge verlammen voor mijn dienst aan God, want zij trachten de dreiging van de winter over mijn hart af te roepen.
Zie, in de zielentuin die zich van harte aan U weggeeft, wordt de bodem met een vacht van nieuwe zuiverheid bekleed. O laat toch de stralen van Uw Liefde mijn bodem strelen, opdat zijn nieuwe vacht het water van een oprecht berouw moge bereiden dat in mij de vruchtbaarheid van de nieuwe Lente van de ziel zal wekken.
O Koningin des Hemels, moge door Uw tussenkomst het uitzicht van mijn zielentuin totaal worden vernieuwd onder de sneeuw van een Hemelse zuivering, want onder de mantel van Uw bescherming, Uw leiding en Uw heerschappij over mijn leven zullen in mijn bodem de verrukkingen van een eeuwigdurende zomer worden bereid.
Voor U wil ik leven, voor U wil mijn hart kloppen als een teken tegen alle duisternis. Mag ik daarom uit U herboren worden, want slechts in een tuin die zich voor Uw voeten heeft uitgespreid, bloeien de bloesems van Uw eigen Hart nadat de bodem de sneeuw van de Hemelse zuivering uit Uw hand in zich heeft opgedronken.


www.maria-domina-animarum.net

1369. SMEEKGEBED BIJ DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

O Allerheiligste Drie-Ene God,
Moge deze vrucht van het graan der aarde worden bekleed met het Goddelijk Koren, de Christus, Messias en Verlosser, opdat zij mijn ziel, mijn geest, mijn hart, mijn lichaam en mijn wil moge voeden, versterken en genezen, en mijn hele wezen in overeenstemming moge brengen met Gods Wet en Zijn bedoelingen.
Moge deze versmelting mijn zielenbodem vruchtbaar maken voor het zaad dat U dag na dag in hem wil uitstrooien, opdat ik waarlijk Uw Werken moge kunnen doen.


www.maria-domina-animarum.net

1370. TOEWIJDING AAN MARIA, TOEVLUCHT DER ZONDAARS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Lichtpunt in de nacht van mijn gemoed,
U bent de levende Hoop voor de ziel die op de weg van de heiliging struikelt over de stenen van haar eigen verstarring in alles wat niet onverdeeld drager is van Goddelijk Licht.
Hoezeer verafschuw ik al mijn zwakheden en elk ogenblik van mijn leven waarin ik heb toegegeven aan een impuls die mij niet door de Ware Liefde was ingegeven.
Vanuit de diepten van mijn hart smeek ik U, help mij volharden in de keuze voor de Ware Liefde tot God en al mijn medeschepselen, opdat ik mij voortaan spontaan en van harte moge afwenden van elke neiging om nog tekort te schieten in de verloochening van mijzelf ten voordele van een medeschepsel en van de verwezenlijking van Gods Werken.
Wil toch in mij Uw paleis van Hemelse Liefde grondvesten, waarin ik kan vluchten wanneer de slagregens en stormwinden van het leven mij teisteren tijdens mijn reis op weg naar de Poort van het Rijk der zondeloosheid.
In U heerst het Ware Leven. U bent de Tuin van alle verrukkingen van de ziel die de volmaakte Vrede heeft gevonden in de eenheid van Hart met de God van alles wat Liefde is en naar Liefde verlangt. O open mij toch voor de zonnestralen uit Zijn Hart, die in mij alles zullen verdrinken wat duisternis draagt en de werken der duisternis heeft gevoed.
Ik geef mij geheel en onverdeeld aan U, opdat U alle misstappen en tekortkomingen van mijn leven moge bekleden met Uw volmaakte Liefde die de effecten van alle zonde en ondeugd verbrandt. Wil mij toch warmen en voeden op de ruwe weg naar de ware staat van genade, want in Uw Liefde heb ik het Ware Vuur gevoeld, en mijn hart dorst naar de aanblik van de bloemen die U op mijn weg tracht uit te strooien.
O Toevlucht der zondaars, heb erbarmen met mijn onwaardigheid en open toch het heiligdom van Uw Onbevlekt Hart, het Tabernakel waarin de Christus Zijn welbehagen had. O laat mij in Uw Hart de ware zin en bestemming van mijn leven terugvinden, opdat ik mij er vrijwillig moge ontledigen van alles wat mijn God bedroeft. In Uw heiligdom stort ik thans alle tranen van mijn leven, want door mijn verlangen naar ware en blijvende eenheid met U zullen zij worden tot zaad, dat de woestenij van mijn schuldig hart zal veranderen tot een akker van graan voor de Schuren, waaruit God Zijn Genaden stort over de zielen die Zijn Wet van Liefde waarlijk hebben omarmd.


www.maria-domina-animarum.net

1371. TOEWIJDING AAN MARIA BIJ HAAR OPNEMING TEN HEMEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakt ongeschonden Paleis en koninklijke Tuin, waaruit sedert Uw Onbevlekte Ontvangenis voor alle tijden het parfum van God Zelf over de Schepping stroomde,
In Uw Tenhemelopneming met Lichaam en Ziel heeft God aangetoond dat Hij na het aardse leven voltooit wat de ziel op aarde heeft nagestreefd.
U was een volmaakt Meer van Gods Liefde, die volkomen onbelemmerd in en door U kon stromen tot bevruchting van Zijn Schepping voor alle tijden.
Al Uw gedachten, gevoelens, bestrevingen en innerlijke gesteldheden waren volmaakte spiegels van deze van God Zelf. O wek toch in mij het bewustzijn van mijn onbelangrijkheid, opdat ook mijn hele wezen en alles wat erin leeft, onbelemmerd in God kan overvloeien.
Door Uw volmaakte eenheid met Gods Wil kon Uw Hart met het Zijne versmelten en werd Uw hele Wezen onvergankelijk. In U zijn het beeld en de gelijkenis met de Schepper volmaakt geworden, want Hij heeft U met Zichzelf bekleed, en Uw Wil heeft niet toegestaan dat het Goddelijk Gewaad door enige zelfzucht of enig gebrek in de Ware Liefde en zuiverheid werd geschonden.
O allerheiligste Tabernakel van de Christus, nooit zou zelfs Uw stoffelijke Natuur de paden der zonde betreden. Daarom kon U met een volmaakt onbevlekte ziel de aarde verlaten. In Uw navolging verlangt ook mijn stoffelijkheid ernaar, geen spoor van duisternis nog in haar bodem wortel te laten schieten, want ook ik wil een tabernakel zijn, waarin God Zijn welbehagen vindt.
Moge Uw voorbeeld en de bestemming die God U heeft voorbehouden, mij sterken in de wil om elke bekoring te overwinnen, alle behoeften van mijn lichaam te beheersen en mij te onthechten van alles wat niet de vervulling van Gods Wil kan bevorderen.
Uw restloze zelfgave aan Gods Plannen en Werken heeft de vruchtbaarheid van Uw hele Wezen als Tuin van Gods Rijk voltooid. O neem nu volmaakt bezit van mij, opdat ook ik mijzelf en al mijn verlangens van harte moge offeren voor de definitieve overwinning van Gods Wil in de hele Schepping en in mij, want ook in mijn hele wezen is niets geboren voor de dood, doch voor het Eeuwig Leven, en in Hem zal ook voor mij de zon nooit meer ondergaan.
Wil daarom in mijn hart de weg tekenen die U bent gegaan, opdat ook mijn weg moge eindigen in het Rijk van het tijdloze Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1372. GEBED OM MARIA’S TUSSENKOMST VOOR
DE PERMANENTE INWONING VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoog verheven Moeder en Tabernakel van de Christus,
Aan U vertrouw ik mijn verlangen toe dat Jezus in mij moge wonen en ik deze inwoning levenslang waardig moge zijn.
Ik geef U daarom de tempel van mijn hele wezen, en smeek U om Uw onbegrensde heerschappij over al zijn kamers en binnentuinen, opdat het parfum van Uw vlekkeloze heiligheid mijn hele wezen moge doordringen als de geur van verrukkelijke bloesems in een beloftevolle lente.
Hoezeer verlang ik ernaar, met U mijn hele tempel te zuiveren van alles wat mijn herinneringen, mijn gedachten, gevoelens en bestrevingen verontreinigt.
Hoezeer verlang ik ernaar, in mijn tempel elke steen die ik door onverschilligheid of zorgeloosheid heb geschonden, onder Uw leiding te herstellen door liefdevolle, zelfverloochenende goedmaking jegens God en jegens alle medeschepselen die door de gebreken van mijn tempel schade hebben geleden of er geen geborgenheid hebben gevonden.
Hoezeer verlang ik ernaar, mijn tempel onder Uw leiding te herbouwen op elke plaats die niet in overeenstemming is met Gods voorschriften en bedoelingen, opdat mijn God Zich er moge kunnen warmen en er beschut moge blijven tegen de invloeden van alle stormen die mijn tempel teisteren.
O Heerseres van mijn zielentempel, slechts door Uw Tegenwoordigheid en heerschappij in al mijn kamers kan ik mijn tempel zuiveren en hem rein houden.
Slechts door Uw onbegrensde leiding over mijn hele wezen kan ik in mijn tempel alle schade herstellen die ik hem heb toegebracht en waarvan mijn medeschepselen slachtoffer zijn geworden.
Slechts onder Uw heerschappij kan ik mijn tempel zo herbouwen dat alles wat erin leeft, voortaan volmaakt in overeenstemming is met Gods Wet.
Zie mij smekend aan Uw voeten, opdat U mijn tempel wil regeren en hij klaar moge worden om de ware zin van mijn leven te vervullen: dat Jezus in mij moge leven tot in het uur waarin mijn tempel zal worden ingelijfd in het Paleis van de Koning van alles wat is.


www.maria-domina-animarum.net

Woorden/oproep vanwege de Moeder Gods,
door Haar vrijgegeven in augustus 2017:

"Dagelijks worden over de hele wereld miljarden overtredingen tegen de Ware Liefde begaan, die samen de vacht van duisternis over de hele Schepping steeds dikker maken en het zielen moeilijker maken om Gods Licht en Liefde waar te nemen en erin te geloven.
Met het volgend gebed geef Ik je een buitengewoon machtig wapen om de verwoestende effecten van deze overtredingen te helpen omkeren en deze tegen de duisternis te keren. De ziel kan vragen om Mijn tussenkomst opdat het gebruik van dit wapen ertoe moge leiden dat de duisternis van haar macht over de mensheid wordt beroofd doordat al haar inspiraties worden omgezet in Licht en Liefde voor de hele Schepping. Hoe méér mensenzielen dit gebed van harte, oprecht en met vertrouwen tot Mij zullen richten, des te méér zal de macht van de duisternis worden verzwakt.
Ik inspireer je zeven categorieën van zware overtredingen tegen de Liefde. Deze categorieën kunnen niet steeds strikt worden gescheiden, zij vloeien ten dele in elkaar over. Samen omvatten zij echter alle bronnen van ellende waarvan deze wereld getuige is.
Beschouw dit gebed als Goddelijk Water dat de hele Schepping helpt reinigen van alle ellende en van alle uitwerkingen en sporen ervan. Dit gebed is bedoeld als een concrete bijdrage tot de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Het is Mijn verlangen dat de woorden van dit gebed tevens aanleiding mogen geven tot diepe bezinning".

1373. SMEEKGEBED TOT MARIA, SCHRIK DER DUIVELEN,
TOT ONTKRACHTING VAN ALLE DUISTERNIS

dit gebed maakt deel uit van de uiterst belangrijke oproep
Maria nodigt uit > Ontkrachting van duisternis

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Schrik der duivelen,
Tot verheerlijking van de almacht van Jezus Christus, van Zijn Kruis van Verlossing en van de Goddelijke Liefde wijd ik U alle handelingen en gesteldheden van mensenzielen toe, waardoor duisternis over de Schepping is en wordt gebracht.
Alle inspiraties van duisternis waaraan mensenzielen hebben toegegeven, en elke gelegenheid die zielen ertoe kan verleiden om werken van duisternis te doen, vertrouw ik toe aan Uw onbegrensde macht op Gods Hart, opdat dit alles moge worden omgezet in Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde, die de werken der duisternis ontkrachten en de effecten ervan uit de Schepping kunnen verdrijven. Ik smeek om de ontplooiing van Uw Hemelse macht over:

 1. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van mishandeling, sadisme, misbruik of foltering heeft gesteld tegen een medeschepsel.
 2. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van geestelijke of morele kwelling of vernedering heeft gesteld tegen een medeschepsel, of een medeschepsel van zijn waardigheid heeft beroofd.
 3. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens heeft gekozen voor materiële belangen en jacht op materieel voordeel boven het welzijn van een medeschepsel of ten koste van het welzijn of evenwicht van Gods natuur, of ten koste van het eigen Zielenheil of het Zielenheil van medemensen.
 4. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens gesteldheden van zelfzucht, genotzucht, hoogmoed, geldingsdrang, onverschilligheid of onvrede heeft gekoesterd ten nadele van een medeschepsel, en op grond van deze gesteldheden schade heeft toegebracht of zich heeft overgegeven aan misdaad in welke vorm dan ook.
 5. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens vervloekingen of verwensingen tegen een medeschepsel heeft gericht of daden of gesteldheden van gerichte vernietiging van het leven of de levenskracht van een medeschepsel in het hart heeft toegelaten.
 6. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zichzelf tot heer over leven en dood van een medeschepsel heeft gemaakt.
 7. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zich op welke wijze dan ook boven God heeft verheven, God uit de Schepping heeft verbannen, in een medemens het geloof in Gods Werken of in Zijn Liefde heeft ondermijnd of eerbetoon aan God heeft bemoeilijkt.

O Koningin van Hemel en aarde, machtige Middelares van alle Genaden en Schrik der duivelen, wil de macht van deze toewijding vermenigvuldigen met de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde en met de verschroeiende macht van:

 1. elke pijn van oprecht berouw van alle mensenzielen ter wereld.
 2. elke handeling en gesteldheid van oprechte zelfverloochening van alle mensenzielen ter wereld.
 3. elke handeling en gesteldheid van oprechte vergeving van alle mensenzielen ter wereld.
 4. elke oprechte en liefdevolle aanvaarding van dagelijkse kruisen en beproevingen van alle mensenzielen ter wereld, en alle leed van alle schepselen over de hele wereld.
 5. elke daad, elk woord en elke gesteldheid van oprechte Liefde jegens een medeschepsel, jegens God en jegens de Schepping vanwege alle mensenzielen ter wereld.

Tot bezegeling van deze smeking geef ik U de beschikking over mijn dagelijkse levensweg. Geprezen zij de Allerheiligste Drie-Eenheid en Haar Eeuwige Wet van de Ware Liefde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Meesteres van alle zielen wijst erop, dat God in Haar kroning tot Koningin van Hemel en aarde een teken heeft willen stellen voor Zijn bedoeling, dat elke mensenziel door een volhardende toepassing van de ware, zelfverloochenende Liefde zou kunnen worden gekroond met de kroon van de hoogste heiligheid, wat de uiteindelijke bedoeling en enige zin is van elk mensenleven. De ziel ontvangt deze kroon niet zomaar passief, zij verwerft deze door een actieve wil om haar leven op aarde waarlijk te besluiten in een gesteldheid van hart die haar maakt tot beeld en gelijkenis van God.
De ware, diepe zin van het feest van 22 augustus is deze van een uitnodiging aan elke ziel om in elk detail van het leven zodanig de volheid van de zelfverloochenende Liefde en de eenheid van de eigen wil met Gods Wil in toepassing te brengen dat de eigen ziel bij haar levensoordeel in Gods ogen gekroond kan worden.

1374. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN HEMEL EN AARDE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, grootste Wonderwerk van God onder alle geschapen zielen, Uw wil om een vlekkeloze afstraling van de Eeuwige Liefde te zijn, heeft U verheven tot de hoogste trede van de trap naar de troon van de volmaakte heiligheid.
Aan U geef ik daarom mijn hele wezen in al zijn kleinheid, zijn verleidbaarheid voor duistere invloeden, en elke bron van zijn onvruchtbaarheid voor Gods Heilswerken. Ik verlang naar de volmaakte overvloeiing van mijn wil in de Uwe, die U heeft geopend voor de volheid der Genade.
O Morgenster boven de Tuin van het Paleis van de Eeuwige Koning, Kroon van Zijn Werken van volmaakte Liefde, uit U is het Licht der wereld geboren.
U Die Gods antwoord op de erfzonde bent, uit U straalt de zon van de Eeuwige Liefde die mijn duisternis wil genezen, want Uw volmaakte heiligheid heeft de duisternis getoond dat de zichzelf verloochenende mensenziel een Werk van God is.
In U kroonde God de wil om waarlijk spiegel van Zijn Hart te zijn. O Diamant vervuld van Zijn Licht, bestijg toch de troon in mijn ziel, opdat zelfs in de verste hoeken van mijn tempel geen duistere gesteldheden zich nog kunnen verschuilen.
Wil ook in mijn zielentempel Gods Groot Teken zijn, de Vrouw met de voet op de slang, opdat mijn stoffelijke behoeften, mijn wil en elke duistere neiging waarlijk in Uw macht kunnen zijn, en de Eeuwige Liefde ook in mij het ware Koninkrijk moge kunnen grondvesten. Dan zal ook voor mij de God-Mens niet vruchteloos hebben geleden, want Hij is slechts gestorven opdat het Koninkrijk in mij moge leven.
O stralende Koningin van het Licht dat nooit dooft, in U heeft God het Teken gesteld voor de vervulling van Zijn Belofte van de definitieve verwoesting van alle werken der duisternis. Aan U geef ik mij onverdeeld, opdat de kiem van heiligheid ook in mijn eigen ziel moge worden gekroond.
De Allerhoogste heeft Uw Troon gegrondvest op de fundering waarop Zijn Rijk op aarde zal bloeien. Als de Eeuwige Koningin had Hij U voorzien, en Uw wil om Zijn Grondwet van Liefde in alles te vervullen, heeft U verheven tot de hoogste volmaaktheid die door een geschapen ziel kan worden bereikt. U hebt de macht gekregen om ook mijn wil te helpen verbouwen tot een paleis van waaruit de Koning de Wet van onvergankelijke Liefde over de Schepping kan laten weerklinken.
O machtige Koningin van al het geschapene, wil ook in mij de Wet van het Hemelrijk tot leven wekken, met dewelke U voor tijd en eeuwigheid één wilde zijn. Daarom leg ik mijn hele wezen voor Uw Troon van volmaakte heiligheid neer, opdat ook ik, zoals U, voor niets meer moge leven dan voor de vervulling van Gods verlangen dat ook mijn ziel een belichaming moge zijn van de Wet van de Eeuwige Liefde door dewelke Hij Zijn Rijk op aarde wil bouwen.


www.maria-domina-animarum.net

In elk leven zijn vroeg of laat invloeden van duisternis werkzaam, die de vruchtbaarheid van het leven van de ziel en van haar levensroeping in dienst van Gods Werken in gevaar kunnen brengen. Het volgend gebed werd door de Koningin des Hemels geïnspireerd als toewijding van deze invloeden, opdat de ziel en haar leefwereld gezuiverd mogen worden.

1375. TOEWIJDING AAN MARIA TOT ZUIVERING VAN MIJN LEVENSBOOM

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Meesteres van mijn hele wezen en van mijn levensweg,
Op kracht van de oneindige en almachtige verdiensten van het Leven en Lijden van de God-Mens, Uw Zoon Jezus Christus, leg ik mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan Uw voeten neer en smeek ik U uit de diepte van mijn ziel:
Wil Uw grenzeloze macht over mij ontplooien, en van de boom van mijn leven elke wortel losmaken, die niet door Gods Voorzienigheid voor mijn Heil en voor mijn levensopdracht was bestemd.
Wil de boom van mijn leven zuiveren van elke tak die niet door God was voorzien, en die de vruchtbaarheid van mijn boom aantast of mijn bodem uitput.
In Uw handen leg ik:

 • de boom van mijn leven, zijn verdere groei en zijn zuivering in overeenstemming met het Plan dat God met mijn leven had,
 • de bodem waaruit hij zijn voedsel put, opdat ik vanaf nu moge bloeien volgens de Wetten die God in mij heeft gezaaid, en
 • zijn hele omgeving, opdat zijn groei en bloei niet langer moge worden bedreigd of belemmerd, want ik wil U dienen met een volmaakte zuiverheid en vruchtbaarheid.

Wil daartoe alle duisternis in mijn omgeving, in mijn zielenbodem en in mijn levensboom voorgoed onwerkzaam maken.


www.maria-domina-animarum.net

1376. OCHTENDTOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN DE HOOP

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Hoop,
Terwijl Gods Licht de nieuwe dag tot leven wekt, schenk ik U elk uur van duisternis van mijn hele leven, opdat Uw heerschappij erover elke wonde moge genezen die het leven in mij heeft geslagen.
O Boodschapster van de rijzende Zon, wil na het duister van de nacht in de kern van mijn wezen binnentreden, opdat ik vandaag met U in mij de poorten der hel kan bestormen, want voor U vlucht alle duisternis. Wie Uw Tegenwoordigheid heeft gevoeld, weet dat de Middagzon spoedig de Schepping zal bekleden.
O Hemelse Spiegel van de dageraad, laat Uw Hart in mij kloppen, opdat ik deze dag kan benutten als een nieuwe kans om mijn levensreis dichter bij de bestemming te brengen, die de Schepper in het Boek des Levens voor mij heeft opgetekend.
O Draagster van het Licht der wereld dat de kerker der duisternis zou doorstralen in elke ziel die zich waarlijk voor de Ware Liefde zou openen, U bent de Draagster van nieuw Leven wanneer de zon van de Hoop lijkt te zijn gestorven. Neem ook vandaag bezit van mijn ziel en mijn zintuigen, opdat ik moge zien en voelen welke schatten Gods Voorzienigheid in deze nieuwe dag voor mij heeft verborgen.
Moge de streling uit Uw brandend Hart mij laten begrijpen hoezeer God mij liefheeft, nu Hij mij ook deze dag heeft gegeven als een diamant voor mijn ziel. Dag na dag wil ik met de edelstenen van Zijn Barmhartigheid jegens mijn armzaligheid bouwen aan een kroon ter verheerlijking van de Eeuwige Liefde in het uur waarin ik de Poort van het Paradijs van de Hoop zal vinden aan de horizont van mijn levensweg.
Onderwerp vandaag al mijn noden aan Uw noden, want zij zijn de noden van God Zelf, en naarmate ik slechts voor hun bevrediging leef, zal de zon van de Ware Hoop mijn levensweg bestralen.
Wil alle kruisen van deze dag heiligen en mij de weg wijzen naar het Vuur dat ikzelf in mijn blindheid heb verwaarloosd, opdat ik het moge wekken door mijn oprechte aanvaarding zodra ik U heb toegestaan om de stormwinden in mijn hart te luwen, want ik wil niet langer zelf de opgaande zon boven mijn weg verduisteren door de wolken van mijn zelfzucht.
Neem mij dan in U op, o Koningin Die de Eeuwige Hoop hebt gebaard, en wek ook op mijn dagelijkse reis de bloemen tot leven, opdat ik de kracht moge vinden om mijzelf restloos te geven voor de voltooiing van de werken die God mij heeft toevertrouwd.


www.maria-domina-animarum.net

1377. TOEWIJDING AAN MARIA, MIDDELARES VAN ALLE GENADEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Middelares van alle Genaden,
Aan U vertrouw ik mijn hele wezen, mijn hele leven en de begeleiding van mijn ziel toe, want bij de bruiloft te Kana hebt U getoond dat U de macht bezit om de voltrekking van Gods Plannen te vervroegen, en ook mijn leven maakt deel uit van Zijn Heilsplan.
God heeft mij het leven geschonken om Zijn Werken te helpen volbrengen. Als een magneet trekt Zijn Hart mijn ziel naar Zich toe. Wil in mij de wil voeden om met volharding alles te bedwingen dat de vlucht van mijn ziel naar Hem kan belemmeren.
Heers toch zo totaal in mij dat ik vrijwillig zodanig moge leven dat mijn ziel elk ogenblik klaar is voor de bruiloft met haar Schepper, want in die bruiloft ligt de enige bestemming van haar levensreis.
Als Hemelse bloemen moeten Gods Genaden in mij tot bloei worden gebracht, opdat ik op elk ogenblik van de dag en de nacht en in alle omstandigheden van het leven een instrument moge zijn voor het volbrengen van de Werken van Zijn onvoorwaardelijke Liefde, want uit Zijn Liefde zijn de Tuinen van het Eeuwig Paradijs ontstaan, en Hij wil ook mijn zelfverloochenende Liefde kunnen uitstrooien als zaad voor de tuinen van Zijn Rijk op aarde.
U hebt de macht om in mij de bloeikracht van alle gaven, talenten en inspiraties van Gods Geest en Zijn Voorzienigheid te helpen ontsluiten. Daarom smeek ik U, o Koningin van de Schatkamer van Gods Genaden:
Kus toch in mijn ziel de ontluikende bloesem van zelfkennis en van inzicht in datgene wat God waarlijk van mij verlangt. Uw heerschappij in mij zal over de tuin van mijn ziel de Ware Lente afroepen, waardoor hij van dag tot dag méér zal lijken op het volmaakt Paradijs van Uw eigen zielentuin. Op Uw woord kan in mijn tuin alles sterven wat mij belemmert om spontaan elke afwijking van de Ware Liefde te verafschuwen.
Wil toch het poortje van mijn zielentuin openen voor de heilzame bries uit Gods Hart, die mijn tuin wil zuiveren met een volkomen vergeving voor alle invloeden van onvruchtbaarheid die ik tot mijn tuin heb toegelaten. Wil deze Hemelse bries leiden naar reiniging van elk spoor van zonde, fouten, zwakheden, nalatigheden, ziekmakende herinneringen en uitingen van ondeugd uit mijn hele leven, opdat God in mij de verrukkingen van Uw schoonheid moge terugvinden.
O Middelares van Gods Genaden voor elke ziel van goede wil, wil door Uw machtige tussenkomst bij de Goddelijke Wonderdoener de poort openen voor de verandering van het water van mijn menselijke gebreken in de wijn van een ware heiliging, want door Uw heerschappij over mijn hele wezen kan ik mijn ziel voorbereiden op de eeuwige bruiloft waartoe zij is geroepen.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed is door de Heilige Maagd Maria geïnspireerd in twee versies. De eerste versie is bestemd om te worden gebeden voor een specifieke stervende of overleden medemens:

1378. OFFERGEBED AAN MARIA
VOOR EEN STERVENDE OF EEN OVERLEDENE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, door God uitgekozen Brug tussen God en de zielen,
Wil de ziel van ........ (naam) opnemen in Uw onbevlekte Moederschoot, en haar door Uw machtige Voorspraak bij Gods Troon opnieuw baren voor het Eeuwig Leven.
Moge het alomvattend Vuur van Uw volmaakte Liefde elk spoor van duisternis verbranden, die deze ziel uit haar aardse leven kan hebben meegenomen naar de Poort van het Paradijs.
Wil al het leed dat deze ziel gedurende haar leven op aarde heeft doorstaan, in verbinding met de volmaakte vrucht van de Verlossingswerken van de Christus aan God aanbieden, opdat in deze ziel de Verlossing waarlijk voltooid moge zijn.

Tweede versie: kan worden gebeden voor alle medemensen die op de dag zelf stervende of overleden zijn.

1378bis. OFFERGEBED AAN MARIA
VOOR DE STERVENDEN OF OVERLEDENEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, door God uitgekozen Brug tussen God en de zielen,
Wil de zielen van alle mensen die vandaag stervende of overleden zijn, opnemen in Uw onbevlekte Moederschoot, en hen door Uw machtige Voorspraak bij Gods Troon opnieuw baren voor het Eeuwig Leven.
Moge het alomvattend Vuur van Uw volmaakte Liefde elk spoor van duisternis verbranden, die deze zielen uit hun aardse leven kunnen hebben meegenomen naar de Poort van het Paradijs.
Wil al het leed dat deze zielen gedurende hun leven op aarde hebben doorstaan, in verbinding met de volmaakte vrucht van de Verlossingswerken van de Christus aan God aanbieden, opdat in deze zielen de Verlossing waarlijk voltooid moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1379. SMEEKGEBED OM GENEZING VAN MIJN BLINDHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Bruid van de Heilige Geest en Meesteres van de ogen van mijn ziel,
Hoezeer verlangt mijn hele wezen ernaar, te worden ontstoken aan het Vuur van de Ware Liefde, want slechts het Licht van dit Hemels Vuur kan de schaduwen en nevelen verjagen, die de volheid van Gods Waarheid voor mij trachten te versluieren.
U aan Wie ik de ogen van mijn ziel in bewaring heb gegeven, tot U smeek ik: Mag ik afdalen in de Jordaan van Uw Onbevlekt Hart, de Stroom van Goddelijk Leven die God doorheen Uw volmaakt zuiver Wezen heeft geleid, opdat U mij zou onderdompelen in het reinigend water van Uw volmaakte heiligheid en mijn blik gereinigd moge worden.
Wil daar de Heilige Geest over mij afroepen, opdat ik daarna het Lam Gods moge volgen, zowel doorheen de woestijn der beproevingen als op alle wegen van mijn leven.
U Die bent bekleed met de volheid van het Licht, heb erbarmen met mijn zielentuin, want wolken verbergen voor hem het Licht dat hem de volle vruchtbaarheid moet brengen. Op Uw woord kan de bries van de Heilige Geest alles verjagen dat zich tussen de Eeuwige Zon en de ogen van mijn ziel heeft geschoven.
Gods Geest heeft U de grootste Schat uit Gods Rijkdom toevertrouwd: de Christus, Die de armoede van elke ziel van goede wil kwam aanvullen. Daarom smeek ik om één woord uit Uw gezegende mond, opdat de Heilige Geest op kracht van de verdiensten van de Verlosser, Uw Goddelijke Zoon, mij moge begenadigen:

 • met kennis van de geheimen van het zielenleven;
 • met zelfkennis, kennis van mijn zwakheden en verleidbaarheden, dus met kennis van alles wat in mij kan dienen als voedingsbodem voor duisternis, en
 • met kennis van elk spoor van duisternis in mijn handelingen, gedachten, gevoelens en gewoonten, en van mijn diepste verborgen gesteldheden.

Moge de Geest der Waarheid op Uw machtige tussenkomst de ogen van mijn ziel zalven voor de aanschouwing van alles wat de duisternis voor mij tracht te verbergen, want slechts ogen die de wegen der dwaling herkennen en de schijnlichten der wereld onderscheiden van het Licht uit Gods Hart, zullen ooit Zijn Heerlijkheid zien.


www.maria-domina-animarum.net

1380. TOEWIJDING AAN MARIA OP DE DAG VAN HAAR GEBOORTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, onbevlekte Onschuld geboren uit de Bron van alle heiligheid,
In U heeft God een ziel geschapen in Wie Hij alle volmaaktheden uit Zijn scheppende Werken kon verenigen tot het hoogste Meesterwerk van Zijn almacht, want in Uw vrije Wil ontmoette Hij het absoluut spiegelbeeld van Zijn eigen Wil, de Bron van alle Heil.
O Tempel van Licht zonder schaduwen, zelfs in Uw stoffelijk Lichaam, geschapen om het ware Tabernakel van de God-Mens te zijn. Groot Teken van God tegen de duisternis die de mensenzielen ertoe had gebracht, de Eeuwige Liefde ontrouw te worden, in U liggen schatten van genezing verborgen, want het gif van de slang heeft nooit Uw ziel bereikt.
Uw Onbevlekte Ontvangenis brak de vacht der nacht boven de Schepping open, Uw Geboorte was de Ochtendzon die de Belofte van de Middagzon Jezus Christus verkondigde aan de zielen in ballingschap.
O hoog verheven Teken van volmaakte Hoop, in U heeft de geschapen mensenziel bewezen dat zij volmaakt heilig en beeld en gelijkenis van God kan zijn, en dat zij macht kan hebben over elke bekoring en elk werk van duisternis. Daarom smeek ik, mij in het Tabernakel van Uw allerheiligste Moederschoot te willen opnemen en uit U opnieuw geboren te mogen worden voor het Ware Leven in eenvormigheid met de diepste gesteldheden van Uw ziel, Hart, geest en Wil.
Ik leg mijn hele wezen en alle ogenblikken van mijn leven voor U neer, opdat Uw volmaakte Liefde dit alles moge bekleden met de genezende effecten van de Grote Belofte die God door Uw Geboorte in het Vlees heeft ondertekend, want uit U moest Hij geboren worden, Die voor mij het vermogen zou vrijkopen om op Gods Tijd de onverwelkbare bloemen van het Paradijs te kussen.
U bent geboren om het Rijk van de Middagzon voor te bereiden. Mij, zoals elke mensenziel, heeft God het levenslicht bereid om dit Rijk te helpen bevruchten. Daarom smeek ik U, wil mij aanvaarden als Uw onverdeeld bezit en eigendom, opdat mijn leven moge getuigen van de oneindige Goddelijke Liefde, die U heeft uitgekozen voor een leven als Moeder van de grootste Schat Die ooit de bodem der aarde heeft aangeraakt.


www.maria-domina-animarum.net

1381. SMEEKGEBED OM BESCHERMING DOOR DE NAAM 'MARIA'

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Schatkist van Wonderwerken uit de Bron der Eeuwige Liefde,
Tot U kom ik in mijn kleinheid, mijn zwakheid, mijn verleidbaarheid en mijn onvermogen om God elk ogenblik in volmaakte zelfverloochening te dienen.
U bent de Gouden Poort naar Gods Hart. Uw volmaakte heiligheid is een Vuur dat alles verbrandt wat niet ontspringt uit de Bron van alle Heil.
Daarom smeek ik U, wil mijn hele wezen verzegelen met Uw heilige Naam, die door God is bekleed met een onbegrensde macht over alle duisternis.
O Maria, Hemelse Oceaan van macht, volmaakte Vrede, Liefde, rijkdom en Glorie, Uw Naam is een eeuwigdurende lofzang op de grootheid van onze God.
O Maria, heilig Vuur dat alle werken van duisternis verteert, Uw Naam is als een bliksem die elke spanning in de ziel kan ontladen en nieuwe vruchtbaarheid brengt.
O Maria, Uw Naam kan mijn verduisterd gemoed bevrijden en alles verlammen wat mij van God wil verwijderen. Spreek toch Uw Naam in mijn hart, en elke bekoring zal wijken, want in U is de volheid van de Christus, het Licht der wereld.
Moge voor elke keer dat ik tijdens mijn leven Uw Naam met Liefde en eerbied heb uitgesproken, nu nog een machtige straal van Liefdesvuur doorheen mijn ziel worden gestuurd, opdat haar bodem moge worden gezuiverd van elk spoor van verontreiniging.
Moge telkens ik Uw Naam nog met Liefde en eerbied zal uitspreken, de zon van Gods Liefde boven mijn zielentuin oprijzen, opdat hij sterk moge worden en blijven tegen alles wat zijn bloei bedreigt.
Moge telkens Uw Naam in mijn hart weerklinkt, de Schatkist van Gods Genaden voor mijn levensweg worden ontsloten, opdat alles in mij naar niets anders zou verlangen dan Zijn Tegenwoordigheid, want Hij heeft Uw Naam in mijn ziel geplant als een onfeilbare wegwijzer naar het Paradijs van de onverwelkbare Liefde, waar geen duisternis kan leven.
Mogen telkens ik Uw Naam uitspreek, zijn hoogheilige klanken zich over mijn ziel spreiden als een kruis van Vuur, een zegel dat door geen kracht ter wereld kan worden gebroken.
O Maria, onoverwinnelijke Koningin der Hemelse machten, beadem mijn hele wezen met Uw heilige Naam, opdat in mijn hart en ziel de rozen der volmaakte Liefde mogen bloeien, en alles wat Gods beeld in mij wil schaden, van mij weg moge vluchten in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en in de machtige Naam van Maria.


www.maria-domina-animarum.net

1382. SMEEKGEBED VOOR KRUISVERHEFFING

(Myriam van Nazareth)

O gekruisigde Christus, Belichaming van Gods onvoorwaardelijke en grenzeloze Liefde voor mij en alle schepselen,
Vanop de berg van mijn onvolkomenheden en nalatigheden jegens Gods Wet van de Liefde kijk ik op naar U, Die in volmaakte zelfverloochening sterft opdat ik eeuwig moge leven.
U bent van de aarde verheven opdat ik Uw Liefde tot mij moge zien. Ik verlang ernaar, klein te zijn en te blijven, opdat mijn Liefde tot U de kruisen waardig moge zijn, die Gods Voorzienigheid mij uit Liefde bereidt. Ontneem mij toch nooit de verrukking, mij klein te weten in de Tegenwoordigheid van mijn God, want op Zijn Tijd zal Hij mij tot Zich roepen doorheen de nauwe poort naar Zijn Hart, Vuurzee van eindeloze verrukkingen.
Vanop het Kruis hebt U de macht van de duisternis gebroken voor elke ziel die het heilig verbond van Liefde tot God zou ondertekenen met het Vuur van de kruisen die zij uit Liefde tot God van harte zou omhelzen. Moge in mijn hart Uw Kruis schitteren als een Hemels Vuur dat geen duisternis meer toestaat, op te wellen uit de afgronden van alle bekoringen die ooit op mijn levensweg in mijn ziel zijn gezaaid, want in U, mijn gekruisigde Verlosser, wil ik worden tot een zuil van Licht dat mijn hele wezen zal opnemen in Gods Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

1383. SMEEKGEBED OM EENHEID MET DE MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van Smarten en Koningin van de volmaakte, vlekkeloze, zelfverloochenende Liefde, Die op Golgotha het Bloed van Eeuwig Leven uit het Lichaam van de stervende Christus hebt verzameld in de Kelk van Uw brandend Moederhart,
Mag ik U aanschouwen in Uw Hemelse Glorie, o Toorts van Liefdesvuur waarvoor alle slangen van bekoring, ondeugd en zonde vluchten.
O heilige Waterval van Tranen van Vuur, hoeveel wereldse tranen verdampen in het vuur van de bekoringen van wrok, wraakzucht, jaloersheid, haat en liefdeloosheid in haar talloze gedaanten. Zalig alle tranen van beproevingen die in Liefde voor God en de Schepping en in restloze zelfvernedering worden gedragen, want zij vloeien over Uw voeten naar de voet van het Kruis om er de bodem van Gods Rijk te drenken, waaruit de vruchten van de Eeuwige Zomer zullen rijpen voor elke ziel die bereid zal zijn om voor de Liefde te leven en te sterven, want zo heeft de God van de volmaakte Liefde het in Zijn Testament van Calvarie beschikt.
Wees toch de Meesteres van al mijn hartenpijnen, want elke droefheid die mag overvloeien in Uw vlekkeloze Liefde, wordt tot een heilige offerande aan het Kruis van Christus.
Zie, alle pijnen van mijn hele leven trek ik nu naar de diepste kamer van mijn hart, dat U zo vurig tracht om te vormen tot een rijk van Verlossing door onvoorwaardelijke Liefde. Mag mijn hart nu overvloeien in het Uwe, dat zo zwaar heeft geleden om alle zonden der wereld die de Passie van Jezus noodzakelijk hebben gemaakt, want mijn diepste smart zal het zijn, dat ook mijn nalatigheden en gebreken het Lichaam van de Christus en Uw Hart hebben verwond.


www.maria-domina-animarum.net

1384. SMEEKGEBED OM ONTKRACHTING VAN BEKORINGEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Overwinnares van alle duisternis,
God heeft mij dit leven gegeven om Zijn Werken van Licht en Liefde te helpen voltooien. Op ontelbare wijzen tracht de duisternis mijn ziel op dwaalwegen te sturen, die voor God onvruchtbaar zijn en mijzelf van het pad naar de hemelpoort verwijderen.
U hebt de vlammen van alle bekoringen van de menselijke natuur geblust en daardoor Uw Hart gevrijwaard voor de verbranding door de zonde.
O Toevlucht in mijn zwakheid, ik leef slechts om het Eeuwig Leven bij God te verwerven. Alles wat mij van Gods Wet wegleidt, stuurt mijn ziel op dwaalwegen die niet eindigen in het Paradijs. Hoezeer verlangt mijn Schepper naar het huwelijk tussen mijn voeten en de weg die Zijn Voorzienigheid voor mij heeft ontworpen. Ongenadig beuken echter de winden uit wereldse afgronden op mijn hart, en trachten wolken van duisternis mijn levensweg te overschaduwen. Elke bekoring doet een bloem in mijn zielentuin verwelken.
Daarom smeekt alles in mij tot U, o machtig Schild mij door God bereid: Moge alles in mijn hart wat niet Gods Werken en Plannen kan helpen bevruchten, worden verbrand in het Vuur van de Liefde die God op mijn weg zoekt neer te stralen als de zon uit Zijn Beschikkingen voor mijn Eeuwig Heil.
Elk spoor van onvrede en van ontvankelijkheid voor de bloei van giftig zaad dat niet door God in mijn bodem is uitgeworpen, werp ik in het Vuur van de volmaakte Goddelijke Liefde, die alle ellende in elk schepsel verbrandt.
Wek toch in mijn hart de grenzeloze, onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde van de lijdende Christus, want aan een zielenboom die groeit op de bodem van de Ware Liefde, kan geen enkele vrucht worden aangetast door het gif der bekoring.


www.maria-domina-animarum.net

1385. HERFSTTOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van alle schepselen,
Nu de natuur in navolging van Gods Wet tot rust zoekt te komen, wil ook mijn ziel de roepstem van Gods Geest volgen, die haar uitnodigt tot inkeer en bezinning. Aan U geef ik mij over in het vertrouwen dat Uw heerschappij over mijn hele wezen mijn ziel naar een herstel van haar harmonie met God en met al mijn medeschepselen moge leiden.
Zoals de natuur haar zomervruchten tot rijping heeft gebracht door de stralen van de zon in zich op te drinken, wil ook mijn ziel de stralen van Gods Liefde in zich inbouwen om te veranderen in een vrucht tot voedsel voor hen die Hem zoeken met een oprecht hart. O Koningin van de innerlijke rust en Vrede, toon mij toch de staat van mijn zielenleven, mijn plaats en opdracht binnen Gods Heilsplan. Ontsluit toch voor mij de lessen uit mijn verleden, opdat ik de schatten die Gods Voorzienigheid mij in bewaring heeft gegeven, tot ware Hemelse rijkdom moge kunnen brengen.
Zie, zoals de bladeren zich verkleuren, zal ook mijn ziel haar ware schoonheid tonen in de mate van haar bereidheid om zich grondig te reinigen.
Zoals de bomen hun bladeren afschudden en de bodem zullen bevruchten, wil ook mijn ziel zich losmaken van alle gehechtheden en invloeden der wereld en deze voor U neerleggen, opdat de geest van ware toewijding mijn zielenbodem moge bevruchten. Wil mij helpen, aan mijzelf te sterven, opdat mijn ziel zich moge kunnen voorbereiden op haar nieuwe Lente.
O Koningin van de herfst, ik geef U de heerschappij over mijn levensweg, opdat de herfstregens der beproevingen zijn bodem mogen reinigen.
Ik geef U de heerschappij over de lucht boven mijn weg, opdat de herfstwinden de adem van de Heilige Geest in mijn ziel mogen brengen.
Vestig toch voor altijd Uw troon in de kamer waarin mijn ziel de vruchten van mijn leven bewaart, en wil er mijn oogst bekleden met de mantel van Uw heiligheid, opdat de winter mij niet de dood van enige deugd, doch de ware hoop op een nieuw Leven moge brengen.


www.maria-domina-animarum.net

Woorden van de Hemelse Meesteres onmiddellijk vóór de inspiratie van het volgend gebed:
"Ik wil je een gebed inspireren, dat uitdrukking geeft aan de zeven grootste ware behoeften die God in elke mensenziel heeft gelegd. De ziel kan slechts waarlijk leven – in de zin van het Goddelijk Leven – in de mate waarin zij deze zeven behoeften bewust en gewild zoekt te bevredigen:
 1. beoefening van de ware, zelfverloochenende Liefde
 2. eenmaking van haar vrije wil met de Wil van God
 3. inzicht in de volheid van de Waarheid
 4. offerbereidheid, aanvaarding van alle beproevingen en kruisen
 5. volkomen Vrede van hart en innerlijke rust
 6. grenzeloze dienstvaardigheid
 7. ware kleinheid en zelfvernedering".

1386. TOEWIJDING VAN DE UITNODIGING TOT VOLMAAKTHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakt zondeloos Tabernakel van de Allerheiligste Drie-Eenheid, in U is Gods beeld en gelijkenis in voltooide vorm aan de Schepping toevertrouwd, opdat uit U de Goddelijke Verlosser geboren zou worden.
Daarom vertrouw ik mijn hele wezen toe aan Uw innerlijke leiding, opdat mijn verlangen naar de volmaaktheid die God voor mijn ziel heeft voorzien, zich nu moge verwezenlijken.
Mijn ziel kan slechts het Ware Leven bezitten naarmate ik van harte en spontaan de ware zelfverloochenende Liefde beoefen, want ik ben geroepen om een waar verschil te maken voor het welzijn van al mijn medeschepselen, opdat zij mogen voelen dat God waarlijk leeft.
Mijn ziel kan slechts het Ware Leven bezitten naarmate mijn vrije wil waarlijk in overeenstemming is met de Wil van God, want ik ben geroepen om mijn hele leven te leiden als werktuig tot verwezenlijking van Zijn Heilsplan voor de hele Schepping.
Mijn ziel kan slechts het Ware Leven bezitten naarmate ik mij openstel voor de ontsluiting van het ware inzicht in de volheid van Gods Waarheid, want ik ben geroepen om aan geen enkele verblinding vanwege de duisternis ten prooi te vallen.
Mijn ziel kan slechts het Ware Leven bezitten naarmate ik alle kruisen en beproevingen op mijn levensweg van harte aanvaard, want ik ben geroepen om in alles de Verlossingswerken van de Christus voor deze wereld te helpen bekronen door een grenzeloze offerbereidheid.
Mijn ziel kan slechts het Ware Leven bezitten naarmate mijn hart de volkomen Vrede vindt, want ik ben geroepen om elke stormdreiging in mijn gemoed te overwinnen door de vaste wil om één te worden met het Hart van God.
Mijn ziel kan slechts het Ware Leven bezitten naarmate ik jegens al mijn medeschepselen een grenzeloze dienstvaardigheid wil beoefenen, want ik ben geroepen tot een leven in uitsluitende dienst aan Gods Werken van volmaakte Liefde.
Mijn ziel kan slechts het Ware Leven bezitten naarmate ik verlang naar de ware kleinheid en zelfvernedering, want ik ben geroepen om mijzelf en al mijn behoeften als onbelangrijk te beschouwen tegenover de verheven noden van mijn God.
O Koningin der volmaaktheid, dit alles leg ik in diep verlangen aan Uw voeten neer, want zonder Uw tussenkomst in al mijn doen en laten en Uw onbegrensde heerschappij over al mijn innerlijke gesteldheden kunnen de ware behoeften van mijn ziel niet worden bevredigd. Ik leef toch slechts om het verlangen van Jezus waar te maken, dat ik volmaakt zou zijn zoals mijn Vader in de Hemel volmaakt is, want mijn roeping als kind van God kan slechts worden voltooid in de mate waarin ik waarlijk verlang om te leven en te sterven als Zijn beeld en gelijkenis.
Wil daartoe mijn Gids zijn, want in U is de eenheid met Gods Hart volmaakt geworden.


www.maria-domina-animarum.net

1387. TOEWIJDING AAN MARIA, VRIJKOOP DER SLAVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Overwinnares van alle duisternis,
God heeft mijn ziel ontworpen als een spiegel om het Licht van Zijn stralende Liefde doorheen de hele Schepping verder te leiden. Hoe vaak heb ik de spiegel van mijn ziel verontreinigd en zelfs gebroken door de draak van alle ellende en verwoesting in mijn tempel uit te nodigen. Daarom geef ik mij nu aan U, want de duisternis benut elk onvermogen en elke onwil om Gods Licht in mij op te nemen, om mijn ziel, mijn hart en mijn geest tot slaven voor haar werken en plannen van verwoesting te maken.
O Moeder van het Licht der wereld, alles wat zich heeft verpand aan de Ware Liefde, wordt door de duisternis vervolgd. Geen ziel wordt echter slavin van duistere gesteldheden indien zij waarlijk God wil toebehoren, want de weg van de heiliging is een weg naar de volheid van de vrijheid en van de Vrede van het hart dat de kerker van duistere gesteldheden heeft omgebouwd tot de tempel van Licht die God voor de ziel had voorzien.
Ik geef U de boeien en ketenen van mijn verleidbaarheden, zwakheden, en van elke neiging om te vallen voor de valse beloften van dwaalwegen en van de schijnbaar mooie bloemen van wereldse invloeden die giftig worden zodra de ziel hen aanraakt en hun parfum ademt.
Ik geef U de kerker die mijn vrije wil voor mijn ziel bouwt zodra hij Gods Wet van Liefde verloochent. O mag ik drinken van Uw Wil, die niets anders heeft verlangd dan Gods Werken te doen, want geen water kan de wonden van mijn ziel wassen dan het water uit de heilige Bron die God Zelf in Uw Hart heeft doen ontspringen en waaruit de Christus in de wereld moest worden gedragen.
Onder Uw ogen verscheur ik elke akte waardoor mijn vrije wil zich ooit aan de duisternis heeft weggegeven, opdat zij op mij geen aanspraak meer kan maken, en ik door de macht van Uw tussenkomst en Uw heerschappij over mijn hele wezen moge worden vrijgekocht uit de kettingen die ik zo vaak mijzelf heb omgelegd.
In U, o Koningin van de zondeloosheid, zal mijn ziel verliefd worden op de hogere doelstellingen die God via haar tracht te volbrengen. Slechts aan Uw voeten zal mijn ziel het testament van de ware vrijheid ondertekenen, dat Jezus op het Kruis met Zijn Verlossend Bloed voor mij heeft geschreven en dat sedert Zijn Kruisdood wacht op de handtekening van mijn vrije wil om levenslang vrij te worden van elke duistere neiging.


www.maria-domina-animarum.net

1388. NOODGEBED TOT MARIA OM BESCHERMING TEGEN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde en volmaakte Spiegel van Gods Wil, ik geef mijn hele wezen en alles wat mij dierbaar is in Uw handen, en smeek om Uw onoverwinnelijke bescherming tegen alle duisternis.
In Uw Tegenwoordigheid en voor het Aanschijn van God omhul ik elke duistere kracht die mij en elk element en aspect van mijn leefwereld bedreigt:

 • met het machtig Vuur van de Goddelijke Liefde van de Eeuwige Vader, Die alles heeft geschapen en heeft bekleed met Zijn Eeuwige Wet van volmaakte harmonie;
 • met het machtig Vuur van de Goddelijke Liefde van Jezus Christus, Die Zichzelf totaal heeft verloochend voor de Verlossing van elke ziel van goede wil;
 • met het machtig Vuur van de Goddelijke Liefde van de Heilige Geest, Die de hele Schepping doorstraalt met het Licht van de volheid van Gods Waarheid;
 • met het machtig Vuur van Uw Onbevlekte Ontvangenis, Uw eeuwige zondeloosheid, Uw Kroning tot Koningin over al het geschapene, en Uw Voorspraak bij de Troon van de enige Rechter;
 • met het machtig Vuur van de Liefde van alle zielen van alle tijden in elke overwinning op bekoringen en in elke beproeving en elk kruis die ooit op deze wereld met Liefde voor God en Zijn Werken zijn gedragen.

Wil dit alles omvattend Vuur van Gods Liefde en Licht bekleden met het zegel van het Kruis, in de almachtige Namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Woorden vanwege de Heilige Maagd Maria
op 24 september 2017, gedenkdag van Maria als Vrijkoop der slaven:

"Het is Mijn wens dat het gebed dat Ik je thans inspireer, zou worden gebruikt in combinatie met gebed 1373. Deze beide gebeden vormen samen een machtig offensief tegen alle duisternis en ellende in de wereld.
Ik wijs er de zielen met klem op, dat alle ellende die in een nooit eerder geziene mate het aanschijn der wereld beheerst, uitdrukking geeft aan een zware ontwrichting van het door God ingesteld evenwicht in de Schepping. Deze ontwrichting vloeit voort uit de intense woekering van zonde en ondeugd waardoor Gods Wet van de Ware Liefde dagelijks miljarden malen wordt overtreden. In waarheid zeg Ik je, dat het evenwicht in de Schepping uitsluitend kan worden hersteld door een intens gebedsoffensief op het fundament van een drastische heroriëntering van de zielen naar het Hart van God, door een doorgedreven toepassing van de ware zelfverloochenende Liefde van de mensenzielen jegens alle medeschepselen die de Goddelijke Voorzienigheid op hun levensweg brengt.
De ellende op deze wereld is een gevolg van de zonde, en kan slechts van het aardoppervlak verdwijnen door een totale vernieuwing van de innerlijke gesteldheden der zielen. Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede kan slechts op aarde worden gegrondvest in de mate waarin Jezus Christus waarlijk in de harten kan leven. Zijn Wederkomst is geen gebeurtenis van buitenaf, zij kan zich slechts voltrekken in de individuele harten. Daar is het, dat Gods Rijk op aarde wortel moet schieten.
Ik inspireer je thans, in gebedsvorm, de tien grootste bronnen van alle ellende in de wereld, en geef je deze inspiratie in Mijn hoedanigheid als de Vrijkoop der slaven. Het is Mijn verlangen dat zielen dit gebed tevens zouden benutten als een handleiding voor diep en oprecht zelfonderzoek, want de verwijdering van alle ellende uit de wereld moet beginnen in elk individueel hart, daar elke ziel door God is bedoeld als een werktuig voor de voltooiing van Zijn Heilsplan, dat in wezen een Plan van beleving van absoluut volmaakte Liefde is. Slechts de volmaakte, zelfverloochenende Liefde maakt een ziel tot Gods beeld en gelijkenis".

1389. TOEWIJDING TOT BESTRIJDING VAN ALLE ELLENDE DER WERELD
dit gebed maakt deel uit van de uiterst belangrijke oproep
Maria nodigt uit > Ontkrachting van duisternis

(Myriam van Nazareth)

Maria, Brug tussen Hemel en aarde, vervuld van Gods Licht en Liefde door Uw volharding in de opperste zuiverheid, tot U roept mijn hart om Uw machtige tussenkomst voor de zuivering van deze wereld van alle ellende.
O Moeder van alle mensen, dag na dag lijdt Gods Schepping onder miljarden overtredingen op Gods Wet van Liefde doordat mensenzielen hun vrije wil inzetten voor werken, gedachten, gevoelens en verlangens van duisternis in plaats van voor de verwezenlijking van Gods ideaal van Ware Liefde en Vrede tussen alle schepselen. Daarom draag ik nu alle bronnen van ellende op deze wereld aan U op:

 1. Ik geef U alle materialisme, hebzucht, genotzucht, jacht naar bezit, jacht naar winst en naar materiële rijkdom.
 2. Ik geef U alle zelfzucht, alle onverschilligheid voor het welzijn en de behoeften van medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 3. Ik geef U alle gevoelloosheid, liefdeloosheid en gebrek aan respect in de omgang met medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 4. Ik geef U alle zelfverheffing, hoogmoed, geldingsdrang en elk moment waarop ergens ter wereld een mens belangrijk en groot wil lijken.
 5. Ik geef U alle verblinding voor Gods Wet van Liefde, voor alle zonde en bekoring, en voor de duisternis van handelingen die niet worden afgekeurd door menselijke wetten doch wel door Gods Wet.
 6. Ik geef U elke vorm van ontevredenheid met al haar gevolgen van wrok, wraakzucht, agressie, mishandeling en criminaliteit.
 7. Ik geef U alle jaloersheid en negatieve gevoelens jegens medeschepselen.
 8. Ik geef U alle heiligschennissen, godslasteringen, alle ontwaarding van Kerk, Sacramenten en liturgie, want dit alles tart Gods Gerechtigheid.
 9. Ik geef U alle nooit oprecht en berouwvol gebiechte zonden, die als een niet afgeloste schuld op de hele Schepping drukken.
 10. Ik geef U alle ongebreidelde ontwrichting van het evenwicht in de natuur, alle schade door mensen toegebracht aan dieren- en plantenwereld en milieu.

O Koningin van Hemel en aarde, vanuit het diepste van mijn hart bied ik U al deze bronnen van ellende aan, en smeek ik U, wil:

 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten die ooit door alle schepselen op deze wereld zijn geleden;
 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten van mijn eigen leven;
 • op grond van de oneindige macht van het Verlossend Lijden van Jezus Christus;
 • op grond van Uw absoluut volmaakte Liefde en Uw volmaakte Wil om levenslang geen enkele zonde of ondeugd te bedrijven, en
 • op grond van alle Heilige Missen die ooit op aarde zijn opgedragen en van alle met eerbied ontvangen Heilige Sacramenten,

alle ellende die ooit op deze wereld is geleden en nog dagelijks wordt geleden, als een alles verterend Liefdesvuur tegen de duisternis keren, opdat deze wereld volledig moge worden gezuiverd van alle ellende en Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede spoedig in elk mensenhart gegrondvest moge worden.

Ik smeek U hierom door de verlossende almacht van het Kruis, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1390. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR MIJN ZIELENTEMPEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, uitverkoren Dochter van de Allerhoogste,
Ik smeek om Uw oppermachtige tussenkomst bij de Schepper van alle zielen, opdat Hij Zich ondanks mijn grote onwaardigheid moge gewaardigen, tot mijn levenseinde Zijn intrek te nemen in de tempel van mijn ziel.
Moge de Drie-Ene God vanuit mijn zielentempel het Licht en het Vuur van Zijn Liefde doorheen de Schepping verspreiden.
Mogen in mijn tempeltuin geen andere vruchten rijpen dan deze van Werken die God in en door mij tot stand wil brengen.
Moge mijn tempeltuin baden in het parfum van de bloemen der Hemelse deugden die Uzelf uit Uw Hart in mij zult zaaien, en moge de bries van de Heilige Geest Zelf deze heilige bloemen uitzaaien in elke bodem die God ervoor heeft beschikt.
Onder Uw voeten, o Tuinierster van de tempels van Gods Werken, zal mijn bodem klaar zijn voor een vruchtbare bruiloft met de Christus, het Goddelijk Koren dat zich in mijn tempeltuin wil vermenigvuldigen tot bekrachtiging van het Testament dat Hij met Zijn Bloed heeft ondertekend.
Daarom, o eeuwig bloeiend Paradijs uit Gods Hart, geef ik U mijn zielentempel in bezit, opdat hij onder Uw handen moge worden veranderd in een paleis voor de Eeuwige Liefde.
Ik geef U daartoe de volle beschikking over mijn wil, opdat U hem moge maken tot een evenbeeld van de Wil van de Allerhoogste tot getuigenis van mijn verlangen, dat Hij mijn tempel niet vergeefs moge hebben gebouwd, want als Zijn verblijf wil ik leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net

1391. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN DE ROZENKRANS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Rozenkrans,
U bent door God geroepen om de vorst der duisternis, de zaaier van alle onkruid in Gods Rijk, te overwinnen.
Daartoe wijd ik U alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van Liefde die ooit op deze wereld het licht hebben gezien, toe als rozen. Wil hen samen vlechten tot een krans waarmee U de effecten van alle werken van duisternis waarvan deze wereld ooit getuige is geweest, moge wurgen.
Ik geef U mijn hele wezen en mijn hele leven. Heers over dit alles, opdat mijn ziel moge worden tot een rozentuin. Wil de ondergrond van mijn diepste innerlijke gesteldheden bewerken met Uw Hemelse onderrichtingen, en de rozen van Uw eigen volmaakte Liefde aan hem toevertrouwen, opdat ik spoedig moge bloeien als een teken tegen de vijand van het Goddelijk Leven.
Daartoe geef ik U de beschikking over mijn wil, want slechts in de mate waarin mijn wil is gericht op het volbrengen van Gods Werken, zullen mijn rozen bloeien.
Ik geef U elke neiging in mijn hart of geest waardoor de rozen van Uw volmaakte deugden in mijn zielentuin zouden verwelken.
Ik geef U de doornen van elke ondeugd of elk gebrek aan Liefde waardoor ik ooit een medeschepsel kan hebben verwond. Wil in mij het Vuur van de boetvaardigheid aanwakkeren, waarin deze doornen kunnen worden verbrand, opdat zelfs uit elke oude duisternis het Licht en de warmte van de Ware Liefde en de goedmaking mogen oplaaien, want de rozen uit Uw Hart verdragen geen duisternis en geen koude.
O neem mij in U op, mijn Hemelse Koningin, want mijn leven heeft slechts zin wanneer Uw handen mijn ziel kunnen kneden tot een tuin van rozen van Liefde, en mijn wil voor U moge worden tot een bron van handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens die voor elk medeschepsel veranderen in onverwelkbare rozen van vreugde. Al deze rozen leg ik voor U neer, opdat U in mijn laatste uur mijn hele leven aan God terug zou geven als een rozenkrans van Goddelijk Leven, een aanhoudend gebed voor de uitstorting van zaad voor de definitieve grondvesting van Zijn Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1392. GEBED OM BIJDRAGE TOT DE ONTSLUITING DER VERLOSSING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Verlosser van de zielen in ballingschap,
Door Uw Lijden en Dood aan het Kruis werd de Bron van Leven geopend voor elke ziel van goede wil. God heeft mij dit leven geschonken opdat ik er met mijn hele wezen moge toe bijdragen dat het Water van Goddelijk Leven uit deze Bron over de hele Schepping blijft stromen.
In het verlangen om U waarlijk na te volgen, bied ik U mijn vast voornemen en de inzet van mijn hele wezen om in mij alles ter dood te brengen dat mijn bijdrage tot de ontsluiting van Uw Werken in de zielen onvruchtbaar maakt.
Ik geef U daarom, door de handen van Maria, de rode Roos van Calvarie en Overwinnares van alle duisternis, de versterving aan alle innerlijke duisternis die mijn hart en ziel kan bedreigen en mijn leven voor God onvruchtbaar kan maken.
Wil alles wat mij van Gods beeld en gelijkenis heeft verwijderd, in mij helpen kruisigen, opdat ik de bedoeling die mijn Schepper met mijn leven had, moge verwezenlijken, want in ware eenheid van hart met U wil ik leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net

1393. SMEKING OM VOORTDURENDE BESTORMING VAN DE WERELD
MET LIEFDESVUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Hemels Liefdesvuur,
Ter verheerlijking van de volmaakte Liefde van de Christus in Zijn Lijden en Kruisdood, en van Uw levenslange volmaakte zondeloosheid, geef ik U mijn hart, door Gods Werken vervuld van het Vuur van verlangen naar een wereld vol zelfverloochenende Liefde.
Moge dit Vuur door Uw machtige tussenkomst een bron van brandende pijlen zijn, die elke seconde van de dag en de nacht ergens ter wereld in een mensenziel het voornemen verbranden om jegens een medeschepsel een handeling van liefdeloosheid te stellen.
Moge door deze aanhoudende bestorming met Liefdesvuur Gods Schepping waarlijk veranderen in Zijn Rijk van volmaakte Liefde, en de macht der duisternis over de zielen worden verteerd in de Hemelse Vlammen die elke ziel van goede wil zullen bevruchten met de macht van een ware wedergeboorte in dienst van een onvergankelijk Rijk van Goddelijk Leven.
Wees daarom de ware Heerseres van mijn hart, o Koningin van de Schepping, opdat mijn Liefdesvuur, vermenigvuldigd met de onbegrensde macht van Uw koninklijke tussenkomst als Brug van Gods herscheppende Liefde, ononderbroken over deze wereld moge stromen om elke seconde een werk van duisternis te ontkrachten, in de Goddelijke en almachtige Namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1394. GEBED TOT MARIA OM ZELFKENNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Zetel van Wijsheid en Gids op mijn reis naar Gods Hart,
God bereidt elke mensenziel het leven op aarde om Zijn Licht en Zijn Liefde te zaaien langsheen hun wegen naar de poort van het Eeuwig Heil.
Hoe onbekend is mij toch de bagage die mijn eigen ziel sedert het uur van mijn ontvangenis met zich meedraagt, en hoe blind ben ik vaak geweest voor de bagage die ik onderweg heb verloren of die ik zelf volgens mijn schijnbehoeften onherkenbaar heb gewijzigd.
Hoe vaak toch ben ik in mijn blindheid dienstbode voor de zaaier van onkruid geweest, en heb ik het zaad van Gods Tarwe prijsgegeven aan de roofdieren uit de afgrond naast mijn weg.
Kom toch, o onfeilbare Gids van hen die oprecht zoeken naar wegen die smachten naar het zaad van Goddelijk Leven, en wil mij ontsluiten voor diepe inzichten in mijn ware ik.
Help mij zien wat in mijn ziel, mijn hart, mijn geest en mijn wil afwijkt van Gods verwachtingen.
Help mij mijn ware positie in de Schepping en binnen Gods Heilsplan herkennen, begrijpen en aanvaarden, en vastberaden kiezen voor de wegen die God voor mij voorziet.
Help mij mijn ware levensopdracht herkennen, want in haar is de weg getekend die God voor mij heeft voorzien als de weg naar de hoogst mogelijke vruchtbaarheid.
Help mij toch zien en herkennen wie ik werkelijk ben en wat ik voor God en voor al mijn medeschepselen waarlijk kan betekenen, opdat ik de verwachting die God in mijn ziel heeft begraven, moge ontsluiten en ik op alle verdere stappen van mijn levensreis de geschenken die mijn Schepper mij voor de weg doorheen mijn leven heeft meegegeven, eindelijk moge benutten om de boomgaarden van Zijn Rijk op aarde tot bloei te helpen brengen.
O vlekkeloze Spiegel van Gods Hart, wil Uzelf in mijn hart branden en mij het beeld tonen van mijzelf zoals God dit ziet, opdat ik moge weten welke reis mij nog wacht om de Bestemming in Zijn Hart te bereiken.


www.maria-domina-animarum.net

1395. SMEEKGEBED TOT MARIA OM HET ZEGEL VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Gouden Brug naar Gods Hart, Middelares van Gods Genaden, ik stel mijzelf en mijn hele leven onder Uw allerheiligste leiding.
Op grond van mijn totale en onvoorwaardelijke zelfgave aan U smeek ik U om het zegel van God op mijn hele wezen – ziel, hart, geest, lichaam en wil – als bron van kracht en bescherming tegen alle duisternis en alle kwaad.
Wil dit zegel op mij aanbrengen als Uw handtekening op mij, opdat mijn hele wezen U volmaakt moge toebehoren, als het teken dat ik volledig Uw bezit en eigendom ben en als een Vuur dat ondoordringbaar is voor alles wat het Heil van mijn ziel en de zuiverheid van mijn hele wezen bedreigt.
Ik laat mijn vrije wil restloos overvloeien in Uw Wil, die volmaakt één is met de Wil van God, Bron van alle Leven en alle Heil, opdat geen enkele innerlijke gesteldheid in mij nog ooit dit Goddelijk Zegel moge verbreken, en geen enkele invloed van duisternis nog ooit mijn hart moge bereiken zonder te worden verschroeid in het Vuur dat dit Zegel er in stand zal houden.
Om deze verzegeling vraag ik U in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken), opdat mijn leven een vlekkeloos werktuig in dienst van de Werken en Plannen van de Drie-Ene God moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

De Heilige Maagd Maria wijst er bij de inspiratie van het volgend gebed op, dat dagelijks op deze wereld miljarden handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van mensenzielen geladen zijn met duisternis waarmee zij medeschepselen (vaak niet onmiddellijk of niet rechtstreeks merkbaar) schaden. Deze kogels van duisternis hullen Gods Schepping in nevelen. Gods Genade voorziet echter een tegengewicht in gebeden zoals nr. 1396, dat is geladen met een Hemelse kracht die kan bijdragen tot de ontkrachting van dergelijke duisternis en hierdoor Gods Tegenwoordigheid in deze wereld opnieuw meer voelbaar kan helpen maken. Indien dit gebed op grote schaal wordt verricht, kan het worden tot een machtig wapen in de strijd van het Licht tegen de duisternis, de strijd die bij uitstek deze Laatste Tijden tekent.

Belangrijk: De Heilige Maagd wijst op het volgende: "Begrijp dit wel. De ontkrachting van duisternis via dit gebed berust op een tussenkomst van Gods Barmhartigheid, die wordt afgekocht door het Liefdesvuur van oprecht biddende zielen. Deze tussenkomst brengt geen vrijspraak van schuld voor zielen die medeschepselen in duisternis hullen".

1396. STORMGEBED TOT OMKERING VAN DUISTERNIS
dit gebed maakt deel uit van de uiterst belangrijke oproep
Maria nodigt uit > Ontkrachting van duisternis

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Moeder van de Christus en Middelares van alle Genaden,
Met mijn hele leven en mijn hele wezen als onderpand smeek ik Uw onbegrensde beschikking over alle duisternis op deze wereld af.
Moge op kracht van de Verlossingswerken van de Christus en door Uw tussenkomst bij de almachtige Eeuwige Liefde, elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen waardoor overal ter wereld mensenzielen medeschepselen in duisternis hullen, als pijlen van Liefdesvuur terugkeren naar de zielen van wie zij zijn uitgegaan, om daar inzicht, berouw en volledige bekering op te wekken.
Moge deze ononderbroken regen van pijlen van Liefdesvuur deze wereld doen baden in zeeën van Licht die alle duisternis onwerkzaam maken, en moge elke bekoring in zielen worden gedood door de macht van oprechte, zelfverloochenende Liefde, want slechts de Ware Liefde baart Gods Rijk in de ziel.


www.maria-domina-animarum.net

1397. TOEWIJDING AAN MARIA OP ALLERHEILIGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin der heiligen,
Vandaag leg ik mijn ziel, mijn hele wezen en mijn levensweg vanaf de dag van mijn geboorte tot in dit uur, in Uw handen.
Mijn Schepper heeft mij dit leven gegeven opdat ik werktuig zou zijn voor de verwezenlijking van Zijn Heilsplan, om met al mijn doen en laten en al mijn innerlijke gesteldheden bij te dragen tot de Werken waarmee Hij Zijn Rijk van Liefde op aarde voorbereidt.
In de bagage die ik voor mijn levensreis heb meegekregen, draag ik de schatkist van Gods zaad om uit te strooien op alle akkers langsheen mijn weg, opdat Zijn vruchtbaarheid moge bloeien in alles wat Hij Zich gewaardigt, op mijn pad te brengen. Hij heeft in mijn ziel het zaad voor een bloementuin gezaaid, dat wacht op mijn oprechte wil om één met Hem te worden, opdat het zou veranderen in bloemen die het verrukkelijk parfum van Zijn Liefde uitademen.
O heiligste van alle geschapen zielen Wier voeten ooit de bodem van dit tranendal hebben gekust, uit Liefde tot mijn God verlang ik naar de rijkste bloei van mijn zaad, want de wereld heeft nood aan de geur van Zijn blijvende Tegenwoordigheid.
U Die de volmaakte heiligheid belichaamt, nog steeds bloeien op deze aarde Uw bloesems, zij zijn de vreugde van mijn tempeltuin wanneer de regens en winden der beproeving mijn zielentempel teisteren. Alles in mij zoekt datgene te doden, dat hun onverwelkbaarheid in mijn hart te schande wil maken.
Nog steeds eet mijn onvolmaaktheid de vruchten van Uw volmaakte deugdzaamheid. Welke zin kan mijn armzalig leven hebben dan deze, dat de levensopdracht die mijn God voor mij heeft bereid, tot vervulling wordt gebracht door mijn wil om ooit deze aarde te verlaten als Zijn beeld en gelijkenis?
O kom mij toch te hulp in al mijn zwakheden, want mijn hart kan niet leven zonder de vreugde, de schoonheid van Uw ziel te tonen aan elk schepsel dat mijn levensweg kruist. Wil mij voeden met de melk van Uw onschuld, want de reiszak van mijn onverschilligheden, ondankbaarheden en zelfzucht heeft mijn tocht naar de horizon van de Eeuwige Hoop zwaar gemaakt.
O volmaakte Koningin van alle heiligen, wil mij tekenen met het Kruis van de alomvattende heiligheid, dat alle duisternis beschaamt, opdat mijn wil het moge omhelzen met het Vuur van Zijn Liefde en het nooit meer zou verloochenen, want het Teken van de Christus zal bij de Troon van de Rechter de oorkonde zijn, die mijn vruchtbaarheid voor het Eeuwig Rijk moet betuigen.
In dit verlangen, o Licht van onbevlekte heiligheid, wil ik samen met U op de enige weg blijven die God voor mij heeft voorzien, want langs de weg van Zijn keuze bloeien de enige bloemen waarmee Hij de kroon van mijn heiliging kan bereiden.


www.maria-domina-animarum.net

1398. TOEWIJDING AAN MARIA OP ALLERZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Voorspreekster voor de zielen in het uur van het oordeel over hun leven,
God heeft mijn ziel gemaakt uit het Vuur van de Eeuwige Liefde, opdat ik een leven zou leiden met handelingen, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen van Hemels Vuur, die warmte en Licht in dit aardrijk helpen verspreiden en het rijk van de duisternis helpen verbranden.
Zie toch neer op mijn onvolmaaktheden, mijn zwakheden en alles waardoor ik het verbond van verspreiding van Gods Liefde niet heb vervuld, en wil dit alles opnemen in het kristalzuiver Vuur van Uw volmaakt vlekkeloos Hart, want ik erken mijn tekortkomingen en verlang met al mijn krachten dat de wonden die zij mijn God hebben toegebracht, mogen worden gekust door de vervulling van het verbond van overgave aan de Koningin van het Eeuwig Rijk, dat ik nu tot Zijn verheerlijking sluit.
O machtige Stroom van Voorspraak, Die Liefde stort waar deze ooit door menselijke nalatigheid, onverschilligheid of zelfzucht werd versmaad, aan U geef ik mijn hele wezen tot afbetaling van de schulden waarmee ik mijn ziel op haar levensweg heb beladen. Uit mijn totale overgave aan U zal ik de kracht putten om nu nog van harte door oprechte Liefde in mij te verbranden wat na het uur van de Waarheid slechts door het Vuur der loutering zou kunnen worden verbrand. O Vuur van mijn Hoop, ik wil niet wachten tot ik mijn God van aangezicht tot Aangezicht zal hebben gezien, om Hem het Vuur te tonen dat Hij nu nodig heeft.
Zo vaak heb ik Gods wegen, Zijn Wil en Zijn Wet vervangen door eigen wegen, mijn eigen wil en mijn eigen wet. Ik weet echter, dat niet de vlammen van het vagevuur mijn God voldoening kunnen brengen, doch slechts de Vlammen van mijn Liefde, mijn berouw en mijn omarming van het kruis zolang mijn ziel naar Hem onderweg is.
Vanuit het Vuur van mijn rouwmoedig hart en van de ware geboorte van mijn Liefde tot al mijn medeschepselen en tot mijn God, bied ik U in de diepste zelfvernedering het uur van mijn levensoordeel aan, en smeek ik U om Uw machtige Tegenwoordigheid bij de ontmoeting van mijn ziel met haar God, want in de ongeëvenaarde macht van Uw Liefde ligt haar redding.
Als aandeel in mijn betaling van deze onbetaalbare gunst geef ik U mijn hele levensweg en een verbond van levenslange onderwerping aan Uw leiding over mijn innerlijk leven. Wil daartoe mijn hart aansteken aan het onblusbaar Vuur van Uw Hemelse Liefde, opdat ik bij Gods Troon de merktekenen moge dragen van Uw heerschappij over mijn hele wezen, want U bent de Poort naar Gods Hart en naar het Paradijs der voltooiing.
Moge de vervulling van dit verbond tevens bijdragen tot de bespoediging van de loutering van zielen in het vagevuur, opdat ook zij mogen belijden dat U de Koningin van de Hoop en van de bevrijdende Liefde bent, en de duisternis moge zien dat alle schuld sterft waar de ziel haar eigen wil begraaft in de Wil van God, en het vuur van haar bekoringen voorgoed prijsgeeft aan het Vuur van de Ware Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

Woorden van de Meesteres van alle zielen tot Myriam, onmiddellijk vóór Zij het navolgend gebed inspireerde:

"Dankbaarheid is een bloem die bloeit op de bodem van de ziel die zich klein en onbelangrijk weet en beseft dat zij zonder Gods ononderbroken ondersteuning verloren is".

1399. GEBED VAN DANK VOOR MIJN LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Brug tussen God en mijn ziel,
In het besef van mijn kleinheid als één van talloze beekjes via dewelke God Zijn water van Leven tussen al Zijn schepselen wil laten vloeien, smeek ik om Uw machtige tussenkomst voor de offerande die mijn hart voor Gods Troon begeert neer te leggen.
O Tuinierster van mijn ziel, hoezeer verlangt mijn zielentuin naar de offerande van één van zijn bloemen die ik zo vaak heb verwaarloosd, want uit het zaad van het besef van mijn onbelangrijkheid is in mijn tuin de bloem van de dankbaarheid ontloken.
Hemelse Gids op mijn levensweg, zonder Gods ononderbroken ondersteuning en genadegaven ben ik verloren. Geen zaadje kan ik op mijn weg uitstrooien indien Hij het mij niet eerst in handen geeft. Geen zaadje kan openbloeien tot een bloem voor Zijn Rijk indien U mij niet eerst de tijd en de plaats voor zijn grootste vruchtbaarheid hebt getoond. Geen van de bloemen op mijn weg kan bloeien zonder de instroming van het Leven en de Liefde uit Zijn Hart.
Meesteres van mijn zielentuin en van mijn levensweg, via Uw gouden Mond breng ik God mijn dank voor mijn hele leven, opdat de bloem van mijn dankbaarheid Zijn Hart moge omhullen met Hemels parfum.
Dank U, mijn God, voor elke nieuwe dag die mij wordt gegeven om mijn reis naar mijn ware Bestemming in Uw Paradijs te voltooien.
Dank U, mijn God, voor elke kans die ik na een gemaakte fout krijg om het hart te kussen van elk medeschepsel dat ik kan hebben geschaad, en om Uw genezende Liefde te planten waar ik duisternis kan hebben gezaaid.
Dank U, mijn God, voor Uw vergeving telkens ik een overtreding tegen de Ware Liefde heb prijsgegeven aan het Vuur van mijn oprecht verlangen om het graf van elke innerlijke duisternis te verlaten en de zon van het Goddelijk Leven te omhelzen, want U hebt mij gemaakt om slechts van en voor de Liefde te leven.
Dank U, mijn God, voor elk medeschepsel dat U ooit op mijn pad hebt gebracht als kanaal van Heil en Liefde, en dat mij de kans heeft gegeven om mij te ontledigen van alle Liefde die ik van U had ontvangen.
Dank U, mijn God, voor elke steen waaraan ik mij op mijn levensweg heb verwond, want hoe kan mijn ziel Uw Licht helpen verspreiden wanneer zij niet heeft gedronken uit de Kelk van de Christus? Dank U, mijn God, voor alle inspiraties en inzichten die mij dichter bij Uw bedoelingen brengen en mij mijn zielenleven en mijn innerlijke gesteldheden leren doorgronden.
Dank U, mijn God, voor alle geschenken en verborgen genaden waarvoor ik nooit heb gedankt of die ik ooit heb beantwoord met wrok, ontevredenheid of enige andere negatieve gesteldheid omdat ik hun waarde voor mijn ziel, voor mijn leven en voor Uw Plannen en Werken niet heb begrepen of omdat ik mijn leven niet van harte in Uw dienst heb gesteld.
In diepe overgave aan Uw Beschikkingen voor mijn leven bekleed ik mijn ziel met oprechte dankbaarheid, want zij is een schild dat ondoordringbaar is voor de giftige pijlen der duisternis, en een open deur voor de instroming van Uw Barmhartigheid.
Deze woorden, mijn God, wil ik met Uw ondersteuning bekrachtigen door de voltooiing van mijn levensweg als een zaadje van Ware Liefde dat bereid is, zich op de bries van Uw Geest te laten verwaaien naar de levensweg van elk medeschepsel dat bereid is om de tekenen van Uw Tegenwoordigheid en Uw Werken in zich op te nemen.


www.maria-domina-animarum.net

1400. TOEWIJDING AAN CHRISTUS KONING

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Zoon van de Schepper van het Eeuwig Rijk,
Als Belichaming van de Godheid in mensengedaante sloot U de bruiloft met het Kruis als Vaandel van het Rijk der Eeuwige Liefde, dat voortaan zou worden geopend voor elke ziel die van harte het verbond met de vorst der duisternis zou verscheuren.
Ik geef mijn hele wezen aan U. Wil het inlijven bij Uw leger als een ridder van het Liefdesvuur.
Ik geef mijn hele levensweg aan U. Wil hem inlijven bij het grondgebied van het Hemels Rijk waarvan U de Koning bent.
Alles wat ik ben, heb, doe, denk, voel, verlang en nastreef, stel ik in Uw dienst, opdat U mij zou opnemen in Uw machtige bescherming tegen de vorst der duisternis en zijn aanvallen tegen de bodem en de tempel van mijn ziel.
Ik belijd mijn verlangen, dat elk ogenblik van mijn leven een graankorrel moge zijn tot voeding voor de definitieve grondvesting van Uw Rijk van Ware Liefde en Vrede tot in de meest ontoegankelijke ravijnen van de zielen die door de duisternis zijn ontrukt aan de effecten van de Werken van Heil die U op Golgotha, de berg der overwonnen zonden en verloste zielen, hebt ontsloten.
Als oorlogsbuit van mijn levenslange strijd tegen Uw vijand geef ik U voorgoed de beschikking over de koninkrijken der aarde die hij mij zo vaak heeft beloofd in ruil voor mijn aanbidding van alle slechte gewoonten, wereldse gehechtheden, en alle verlangens die ik ooit heb gekoesterd en die niet in overeenstemming waren met Gods Wet en Zijn Plannen voor mijn leven en voor mijn rol binnen Zijn Rijk.
Ik belijd mijn levenslange trouw aan de Grondwet van Uw Rijk: de Ware Liefde jegens God, Zijn Werken en Plannen, en al mijn medeschepselen.
Als pand voor deze levenslange overgave van mijzelf aan U geef ik U mijn hart. Moge het worden ingelijfd bij Uw Paleis als een kleine kamer van geborgenheid, want ik wil het bekleden met de tapijten van mijn restloze aanvaarding van alles wat U voor mij beschikt opdat ik Uw Verlossingswerken in mij van harte moge helpen ontsluiten.
O Koning van Gods Rijk, U wil ik navolgen in al mijn doen en laten, in al mijn denken, voelen en verlangen, opdat niet slechts mijn mond U zou belijden als mijn koning, doch de heiligheid van mijn hele leven U tot troon van verheerlijking moge zijn.
In het verlangen naar de voltooiing van deze overgave wil ik leven en sterven, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1401. BELIJDENIS VAN NAVOLGING VAN CHRISTUS VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Jezus en Hulp der christenen,
God heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden opdat elke ziel die Gods Wet oprecht zou liefhebben en door haar hele leven op aarde Zijn Wet van de Ware Liefde zou vervullen, Eeuwig Leven zou hebben en op kracht van haar Verlossing een werktuig zou worden voor de grondvesting van Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde.
Door Zijn Lijden, Zijn Kruisdood en Zijn Verrijzenis heeft Jezus ook voor mij de bron ontsloten, waaruit ik een leven lang kan putten om elke bekoring te overwinnen en steeds méér een spiegel van de Eeuwige Liefde te zijn.
Ter verheerlijking van Zijn Werken van Verlossing en Liefde belijd ik mijn voornemen, in al mijn doen en laten en in al mijn innerlijke gesteldheden de Christus na te volgen. Wil daarom de volgende woorden van de Messias voorgoed in mijn hart branden als het programma voor mijn leven, opdat ik mijn leven moge leiden vanuit Zijn Hart.

 1. "Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God komt". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, niet het stoffelijke tot middelpunt van mijn leven te maken, doch mijn hart helemaal te openen voor Gods leiding en Voorzienigheid, opdat ik kan leven voor de vervulling van Zijn Werken.

 2. "De Heer uw God zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, niet slaaf van de duisternis te zijn door in te gaan op wereldse bekoringen, doch mij in alles ten dienste te stellen van de Werken van Licht en Liefde die God ook door mij wil vervullen.

 3. "Gij zult de Heer Uw God niet op de proef stellen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mij geen vragen te stellen over Gods werkingen, doch er blind op te vertrouwen dat God in elke gebeurtenis van mijn leven een sleutel tot de voltooiing van mijn ware levensdoel verbergt, waarmee Hij mijn Eeuwige Gelukzaligheid beoogt.

 4. "Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk Gods zeker niet binnengaan". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mijn hart door onschuldige, spontane Liefde te zuiveren van elke besmetting door werelds denken en voelen.

 5. "Ga, en zondig voortaan niet meer". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, voortaan elke zonde en elke ondeugd te vermijden, want ik wil niet langer de duisternis helpen om schade toe te brengen aan Gods Schepping en het Licht van Gods Werken te doven.

 6. "Wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, veeleer datgene na te streven wat mijn leven vruchtbaar maakt voor God dan datgene wat mijn eigen wereldse verlangens zou bevredigen, want dit leven is slechts een voorbereiding die het Ware Leven na mijn heengaan bepaalt.

 7. "Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, nooit rechter te zijn over enig medeschepsel, want elk leven is slechts een zaak tussen het schepsel zelf en God, en mijn rol bestaat slechts hierin, Licht, warmte en Ware Vrede in dat leven te helpen brengen.

 8. "Wees waakzaam, want gij kent dag noch uur". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, elk ogenblik van elke dag en nacht zo te leven, dat ik klaar ben om in ware zuiverheid en met een rijke oogst aan vruchten van Liefde mijn Schepper te ontmoeten voor het oordeel over mijn leven.

 9. "Beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, Licht, Vrede, Liefde en warmte over de Schepping te helpen brengen zonder de bedoeling dat mijn medemens mij als weldoener zou herkennen.

 10. "Zelfs als zij dodelijk vergif drinken, zal het hen geen kwaad doen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, het Goddelijk Leven van Liefde en Geloof in mijn hele wezen zo sterk te helpen maken dat het vergif van wereldse invloeden mijn ziel niet van haar zuiverheid en haar kracht voor Gods Werken kan beroven.

 11. "Laat de doden hun doden begraven". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mij los te maken uit de macht van wereldse doelstellingen, belangen en drijfveren, opdat al mijn doen en laten waarlijk Leven in de Schepping moge helpen brengen.

 12. "Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mij in alles te laten leiden door Gods bedoelingen, en de situaties van mijn leven niet te beoordelen zoals de wereld deze beschouwt.

 13. "Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, menselijke wijsheid en kennis niet tot richtlijn van mijn leven te laten worden, doch in alles de Wijsheid van God Zelf te zoeken en Zijn Wet te volgen als een volle maan in de nacht.

 14. "Wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, geen enkel duister gevoel of verlangen in mijn hart te laten woekeren, want een onzuiver hart is de bron van alle zonde en bederf in de ziel.

 15. "Mij haat de wereld, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, steeds te streven naar de moed en de zelfverloochening om slechts te leven volgens Gods Wet, ook wanneer de wereld dit niet begrijpt of mij daarom veracht.

 16. "Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, God niet slechts te verheerlijken met woorden, doch met een waarlijk heilig leven, want elk woord dat ik God aanbied doch niet naleef, is de overtreding van een verbond dat ik in woorden met Hem heb gesloten.

 17. "Geen groter Liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, zo volmaakt te worden in de zelfverloochening dat mijn hele leven moge worden tot een schat waaruit zielen het verlangen kunnen putten om zich af te wenden van hun zelfzucht.

 18. "Gaat iemand ’s nachts, dan stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, geen duistere gesteldheden vast te houden, die aanleiding geven tot overtredingen van Gods Wet en de macht van de duisternis over deze wereld vergroten.

 19. "Nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, de moeilijkheden van mijn leven bewust op te dragen voor de overwinning op mijn eigen innerlijke duisternis en op alle duisternis die de wereld in mij tracht binnen te brengen.

 20. "Lazarus, kom naar buiten". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, het graf te verlaten dat ik door wereldse gehechtheden, gewoonten, herinneringen en werelds denken voor mijzelf heb bereid, en naar het zonlicht van het Ware Leven met God te gaan.

 21. "Ween niet over Mij, maar over Uzelf en Uw kinderen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mij steeds méér bewust te worden van het feit dat ook mijn eigen innerlijke duisternis bijdraagt tot de ellende waaraan de wereld en mijn medeschepselen ten prooi zijn.

 22. "Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, de kruisen van mijn leven vruchtbaar te maken door hen via Uw handen aan God op te dragen, opdat zij mogen bijdragen tot de bevrijding van de wereld uit de greep van het kwaad, want elke ziel is geroepen om medeverlosseres met Jezus te zijn.

 23. "Vrede zij met U". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, de ware innerlijke Vrede te vinden door het vast Geloof dat alles in mijn leven een diepe zin heeft, die Gods Heilsplan zal helpen vervullen in de mate waarin ik aanvaard dat God mij voor mijn eigen welzijn niet alles kan geven dat ik verlang.

 24. "Ging het dan uw krachten te boven, één uur met Mij te waken?". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, nauwgezet te waken over de zuiverheid van mijn ziel en de vruchtbaarheid van al mijn gesteldheden en mijn hele doen en laten voor God, opdat ik niet moge inslapen voor de dreigingen der vele bekoringen en misleidingen.

 25. "Heb elkaar lief zoals Ik U heb liefgehad". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, al mijn medeschepselen tot het uiterste lief te hebben, opdat de handtekening die de Christus op mijn ziel heeft gedrukt, uit mij moge stralen als een zon die zielentuinen tot bloei helpt komen.

 26. "Niet mijn wil geschiede, maar de Uwe". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mijn eigen verlangens volledig ondergeschikt te maken aan Gods Wil, die de Bron is van alle Leven, Verlossing, heiliging, genezing, Liefde en Vrede.

 27. "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, door vergevingsgezindheid en zin voor verzoening alle kwaadwilligheid in mijn medemens te helpen breken en hem tot bekering te helpen brengen.

 28. "Vandaag nog zult gij met Mij in het Paradijs zijn". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, door diepe rouwmoedigheid over elke liefdeloosheid en elke fout van mijn leven Gods Liefde te verheerlijken, Wiens Barmhartigheid mij slechts het Paradijs kan ontsluiten volgens de mate van mijn oprecht inzicht en mijn oprechte Liefde.

 29. "Vrouw, ziedaar Uw zoon. Zoon, ziedaar uw Moeder". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, Jezus’ Nalatenschap ten volle te eren door mij totaal aan U toe te wijden en dit heilig verbond waarlijk te beleven in elk detail van mijn leven.

 30. "Ik heb dorst". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, zo te leven dat mijn voorbeeld en mijn Liefde mogen zijn zoals water dat het vuur van bekoringen in medezielen blust, opdat zij waarlijk dorst mogen krijgen naar een leven in Ware Liefde tot God en tot alle schepselen.

 31. "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, uitboeting te brengen voor elk moment waarin ik in een medeschepsel het gevoel heb gewekt of versterkt, dat God niet bestaat, of ik in een medeschepsel het gevoel heb vergroot dat het eenzaam, verlaten en niet geliefd was.

 32. "Het is volbracht". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, zo te leven dat ik op Gods Tijd kan heengaan met het gevoel dat ik alles waartoe ik dit leven had gekregen, zo goed mogelijk en met de grootst mogelijke Liefde heb volbracht.

 33. "Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, nu, op dit ogenblik, mijn hele levensweg in verleden, heden en toekomst via Uw Hart aan God te geven, opdat de waarde ervan volledig ontsloten en door U bevrucht moge worden, en God erover moge beschikken voor Zijn Werken, want van Hem ben ik uitgegaan, en in Zijn Hart ligt mijn eindbestemming.

O Maria, Gids op mijn aardse reis, aan U geef ik mij nu totaal, opdat ik in U restloos met de Weg, de Waarheid en het Leven, de uit U geboren Christus, moge versmelten. Voor deze genade wil ik leven en sterven, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1402. OFFERANDE VAN MIJN LEVEN AAN CHRISTUS VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte Brug tussen elke ziel en de Christus,
Met U als Kroongetuige belijd ik mijn verlangen dat mijn hele leven vanaf het uur van mijn ontvangenis tot in het uur van mijn levensoordeel voor Gods Troon Jezus Christus moge toebehoren.
Ik belijd mijn bewustzijn van de ernst van mijn levensopdracht, want als christen ben ik er door God toe geroepen om de Werken van de Christus doorheen mijn leven op aarde verder te helpen zetten, zowel in mijn eigen ziel als in de hele Schepping.
Ik dank mijn God, Die mij waardig heeft gekeurd om mijn hele levensweg met al zijn bloemen en distels, met zijn vruchtbare grond en zijn onvruchtbaar zand, met zijn zonneschijn en zijn regen, door Uw handen en krachtens mijn verbond van volkomen overgave aan U, toe te voegen aan het Kruis van Verlossing, Licht en Waarheid, opdat ik Zijn eeuwig rijpende oogst moge helpen ontsluiten tot verzadiging van velen.
De Goddelijke Graankorrel is in de aarde gevallen opdat de aarde zou worden bedekt met wiegende velden van Hemels Goud als getuigen van de vruchtbaarheid van alles wat uit Gods Hart komt. Daarom wil ik de bodem van mijn ziel bewerken met de ploeg van een Liefde die elke steen van ondeugd vermaalt.
Met de omhelzing van mijn eigen kruisen omhels ik ook Zijn allerheiligste Nalatenschap, die het Vuur van Verlossing en heiliging heeft bereid voor elke ziel die Zijn Werken van harte liefheeft en bereid is om het zaad van deze Werken op de akker van haar eigen leven uit te strooien tot getuigenis tegen de zaaier van alle onkruid.
Zie, o hoog uitverkoren Moeder van de Goddelijke Verlosser, ik leef slechts om het Licht van de Christus in de wereld te helpen stralen waar wolken van zelfzucht en onverschilligheid de bloei van Gods Bloesems dreigen te verstoren. Mijn hart wordt verteerd door de ijver om Gods Tegenwoordigheid voelbaar te maken in elk woord, elke handeling en elk verborgen verlangen van mijn hart, dat het Testament van Zijn heilig Verbond heeft herkend als de enige schat die God in de bodem van mijn levensweg heeft begraven.
Daarom, o Goddelijke Moeder, smeek ik U, het tabernakel van mijn ziel, en mijn levensweg als draagstoel van mijn ziel, te willen bekleden met het goud van Uw onbevlekte heiligheid, opdat het graan van mijn levensoogst moge worden veredeld tot een waardige offergave aan de Eeuwige Vader Die mijn akker heeft gemaakt, aan de Goddelijke Messias Die mijn akker heeft bezaaid en het Zaad heeft begoten met Zijn Bloed van Goddelijk Leven, en aan de Heilige Geest Die alle ongedierte en het zaad van alle onkruid dag na dag verwaait op Zijn louterende Bries uit het Paradijs.
Wil mijn ziel en mijn hele levensweg bewaren in Uw Hart, het allerheiligste Tabernakel van de Godheid, en wil hen in het uur van mijn ontmoeting met mijn Schepper voor eeuwig begraven in de schaduw van het Kruis van de Christus, want Hem alleen wil ik voor eeuwig toebehoren, voor Hem wil ik leven en sterven in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1403. BELIJDENIS VAN LIEFDE VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Die de Christus, de Belichaming van de Eeuwige Ware Liefde hebt gebaard,
In Uw machtige Tegenwoordigheid en in de zekerheid van Uw machtige ondersteuning belijd ik mijn verlangen, elk ogenblik van mijn verder leven al mijn doen en laten en al mijn innerlijke gesteldheden totaal, onvoorwaardelijk en zonder uitzondering vorm te geven volgens Gods Wet van de zelfverloochenende Liefde, zoals de Christus mij deze heeft voorgeleefd vanaf Zijn eerste Lijden in de koude van Bethlehem tot en met Zijn laatste ademtocht aan het Kruis van Golgotha.

 1. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele doen en laten en al mijn innerlijke gesteldheden de Schepping doorstralen met Licht dat ergens ter wereld een duister voornemen moge ontkrachten of een uiting van liefdeloosheid moge verhinderen.

 2. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn tegenwoordigheid en al mijn handelingen en woorden voor al mijn medeschepselen tekenen van warmte zijn, die harten helpen genezen van de kilte van de talloze overtredingen tegen de Liefde, die dagelijks op deze wereld worden begaan.

 3. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat al mijn medeschepselen bij mij de geborgenheid mogen vinden die in hen de zekerheid laat bloeien dat God hen waarlijk liefheeft.

 4. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat al mijn medeschepselen bij mij de innerlijke Vrede vinden die hen geneest van de angst en onzekerheden waarmee de liefdeloosheid van deze wereld hen beklemt.

 5. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat ik al mijn medeschepselen bij elk contact moge omhullen met vreugde door het besef dat onze ontmoeting slechts tot stand kan zijn gebracht door een Hemelse macht die elk schepsel oneindig liefheeft.

 6. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele wezen en mijn hele wijze van zijn in al mijn medeschepselen het zaad van een onverwelkbare Hoop kan uitstorten, waaruit zij de kracht putten om al hun beproevingen met méér moed te dragen.

 7. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele wezen en mijn hele wijze van zijn mogen zijn als bruggetjes die al mijn medeschepselen helpen bij het overwinnen van al hun beproevingen, opdat zij uit mijn zelfverloochenende Liefde de kracht mogen putten om zich boven de duisternis van hun leven te verheffen.

 8. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn tegenwoordigheid al mijn medeschepselen een waar vertrouwen in Gods Liefde en in de waarde van hun eigen Liefde moge inspireren.

 9. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele doen en laten en al mijn innerlijke gesteldheden al mijn medeschepselen zo diep van de wonden des levens kunnen helpen genezen dat zij zich spontaan méér kunnen openstellen voor de instroming van de ware levenskracht die God hen wil schenken door alle werkingen van Zijn Liefde.

 10. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn tegenwoordigheid op de levensweg van al mijn medeschepselen in hen de levenslust moge vergroten, door het besef dat zij door God met Leven worden bezield, en de drang om Zijn Liefde op hun beurt om te zetten in Licht en vreugde voor hun eigen leefomgeving.

 11. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele doen en laten al mijn medeschepselen versterkt in het gevoel dat hun leven zinvol is en dat hun bestaan voor mij een waarde heeft.

 12. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat al mijn medeschepselen ondanks mijn kleinheid mogen worden vervuld met het verheffend gevoel dat God zeer nabij is en dat de Ware Liefde de enige zin van alle Leven is.

O Koningin van de Hemelse Liefde, mijn hele wezen smacht naar een vlekkeloze navolging van Jezus in de Ware Liefde, want geen andere kracht heeft het Leven geschapen en verlost, en gaat tot het uiterste om zijn heiligheid te herstellen opdat de hele Schepping de volheid van Gods Vrede moge ervaren.
Ik smeek U daarom, kom mij toch tegemoet in mijn verlangen naar ontsluiting van de Liefde in mijn hart, opdat mijn hele doen en laten, al mijn woorden en mijn diepste en meest verborgen gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen stralen van Liefdesvuur in de hele Schepping mogen brengen, tot beschaming van hem die alle Liefde zoekt te verwoesten, en tot bekering van alle zielen die zijn werken van liefdeloosheid dienen.
Tot verheerlijking van de Vorst der Goddelijke Liefde en alle Werken van Liefde die Hij in alle tijden voor Zijn Schepping heeft bereid of heeft getracht, te bereiden, wil ik vanaf nu al mijn medeschepselen in onvoorwaardelijke en restloze zelfverloochening koesteren en dienen, en ieder van hen omhullen met mijn diepste verlangens naar hun Geluk en hun bloei op alle niveaus van hun wezen en in alle situaties van hun Leven.
Tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde bied ik Hem via Uw brandend Hart in diep berouw tevens elk ogenblik van mijn hele leven aan, waarin ik op welke wijze dan ook tekort ben geschoten in de beoefening van de Ware Liefde jegens God en/of jegens een medeschepsel, opdat het zaad van de onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde nu nog in mij moge bloeien en de duisternis alle effecten moge verliezen van de werken die zij ooit door mij heeft kunnen voltrekken.
In dit verlangen wil ik leven en sterven in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1404. BELIJDENIS VAN GELOOF VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God mijn Schepper heeft mij bekleed met het Geloof als innerlijk Licht dat mijn ziel bestraalt met Zijn enige Waarheid: de zekerheid van Zijn Bestaan, de zin van Zijn Werken en Zijn bedoelingen.
In Uw Tegenwoordigheid getuig ik jegens God van mijn Liefde voor dit innerlijk Licht en van mijn verlangen om het mijn leven lang in stand te houden.

 1. Ik belijd mijn Geloof in de ene Ware God, die Schepper en Bezieler is van al het levende en Bron van alle grondstof waaruit het niet-levende is gemaakt of door menselijke tussenkomst gestalte kan aannemen.

 2. Ik belijd mijn Geloof dat de Schepping uit Gods volmaakte Liefde is gemaakt als een netwerk, dat wordt bestuurd en gevoed door Gods Wet van beleving van volmaakte, zuivere, zelfverloochenende Liefde, dat deze Liefde de kracht is die draagster is van alle Leven, en dat elke overtreding tegen deze Wet het evenwicht binnen de Schepping en de harmonie tussen de schepselen verstoort en Gods Tegenwoordigheid in de Schepping minder voelbaar maakt.

 3. Ik belijd mijn Geloof dat God de mensenziel heeft geschapen tot bekroning van Zijn Schepping, dat Hij van elke mensenziel verwacht dat zij strikt volgens de Goddelijke Wet leeft, en dat de mensenziel jegens God verantwoordelijk is voor de gevolgen van elk onevenwicht binnen de Schepping.

 4. Ik belijd mijn Geloof dat Gods uiteindelijke intentie de voltooiing van Zijn Heilsplan is, dat de grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede in de hele Schepping beoogt, en dat elke mensenziel is geroepen als werktuig voor de vervulling van deze intentie via de eigen heiliging en een volhardende beleving van de zelfverloochenende Liefde voor God en voor alle medeschepselen in elk detail van haar leven op aarde.

 5. Ik belijd mijn Geloof als de kracht die mij er onophoudelijk aan herinnert dat ik van God ben uitgegaan, dat ik via een leven volgens Zijn Wet naar Hem terug kan keren voor een Eeuwig Leven in Gelukzaligheid, en dat Hij mij ononderbroken ondersteunt om elk ogenblik van dit ene leven op aarde te leiden volgens Zijn verwachtingen.

 6. Ik belijd mijn Geloof dat elke mensenziel na haar leven op aarde door God wordt geoordeeld volgens de mate waarin haar handelingen en haar innerlijke gesteldheden Gods bedoelingen hebben helpen verwezenlijken of deze hebben tegengewerkt, en dat de macht van Gods onfeilbaar oordeel berust op Zijn vermogen om op elk ogenblik van het leven van elke ziel elke handeling, elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen, elke bestreving en elke innerlijke gesteldheid van deze ziel, alsook alle gevolgen ervan voor al haar medeschepselen, restloos te kennen en te doorgronden.

 7. Ik belijd mijn Geloof in het bestaan van goed en kwaad, in het feit dat het kwaad niet voortkomt uit Gods onvermogen doch uit elke neiging van de mensenziel om haar vrije wil niet onverdeeld in te zetten voor de vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde, en in het feit dat derhalve alle duisternis in de Schepping voortkomt uit elke afwijking tussen de wil van de mensenziel en Gods Wil, en dat de vlekkeloze navolging van Gods Wet de Schepping zou maken tot Gods Rijk van Liefde en Vrede.

 8. Ik geloof in de uiteindelijke overwinning van het Licht over de duisternis, met de grondvesting van Gods Rijk op aarde, en dat het tijdstip van deze grondvesting zal worden bepaald door de mate waarin méér mensenzielen Gods Wet strikt naleven en in alles hun wil één maken met de Wil van God.

 9. Ik belijd mijn Geloof dat de werkelijkheid méér omvat dan het stoffelijke dat ik kan waarnemen, dat de bestemming en het doel van het leven op aarde niet stoffelijk zijn, en dat het stoffelijke ertoe neigt, de ziel van de ware eenheid met God weg te leiden. Ik belijd daarom mijn heilige plicht om te leven in intense verbondenheid met Gods Hart via ononderbroken beoefening en beleving van zelfverloochening, dienstbaarheid en de betrachting om jegens al mijn medeschepselen een spiegel van God te zijn.

 10. Ik belijd mijn Geloof dat Jezus Christus, de Zoon van God, als de enige Messias van God als Mens op aarde is gezonden om de mensenzielen Gods Wet in herinnering te brengen, opdat zij zich door actieve eigen inzet mogen kunnen openstellen voor de ware Verlossing, en dat Hij als het Licht der wereld op aarde heeft geleefd als de Belichaming van Gods Wet van Liefde, de absoluut volmaakte Belofte van de eindoverwinning van het Licht over de duisternis.

 11. Ik belijd mijn Geloof dat Jezus Christus het Lam Gods is, de Verlosser Die door Zijn Lijden en Kruisdood de toegang tot de Eeuwige Gelukzaligheid heeft afgekocht voor elke ziel die een leven zou leiden in strikte naleving van Gods Wet van Ware Liefde en in de oprechte bestreving om het voorbeeld van Jezus’ Leven na te volgen.

 12. Ik belijd mijn Geloof in de Kruisdood van de God-Mens Jezus Christus als de bliksem die de boeien van de slavernij jegens de duisternis verschroeit voor elke ziel die zich waarlijk uit de macht van de duisternis wil bevrijden, en in Zijn Verrijzenis als Belofte dat elke ziel die leeft voor Gods Wet nog hier op aarde kan overgaan uit de dood van haar slavernij jegens de duisternis naar het Goddelijk Leven van de eenheid van hart met God.

 13. Ik belijd mijn Geloof in de Nalatenschap van Jezus Christus in Zijn Tegenwoordigheid en Werking via de Sacramenten van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk als hulpmiddelen voor de ziel in haar betrachting om met God één van hart te worden en te blijven, en in de macht van deze Nalatenschap tot overwinning van de duisternis in de wereld in de mate waarin deze Nalatenschap door de zielen wordt benut in oprechte Liefde en zuiverheid en in Geloof in de Drie-Ene God als Bron van alle Leven.

 14. Ik belijd mijn Geloof in de Heilige Geest als de Ontsluiter van de enige Waarheid en van alle elementen van het Ware Licht in de zielen, als Wegwijzer voor de zielen naar hun Bestemming bij God, als Ontsluiter van alle inzicht van de zielen in zichzelf en in Gods Wet en in de Mysteries van het Goddelijk Leven, en als Ontsluiter van alle inzichten in zonde en deugd, in de wegen der duisternis en de wegen van het Licht.

 15. Ik belijd mijn Geloof in Gods Voorzienigheid als de uiting van Zijn Intelligentie, Wijsheid en Liefde via dewelke Hij elke ontwikkeling binnen Zijn Schepping zo tracht te leiden dat zij schepselen kan helpen, hun rol binnen Zijn Plan optimaal te vervullen en hun door God voorziene Bestemming te bereiken.

 16. Ik belijd mijn Geloof in het eenmalig Moederschap van de Heilige Maagd Maria over de Christus op basis van Haar Onbevlekte Ontvangenis, Haar eeuwige maagdelijkheid en Haar absoluut volmaakt en levenslang vrij-zijn van elke zonde en ondeugd, mijn geloof in Maria’s Opneming ten Hemel met Ziel en Lichaam als teken voor Gods beloning voor een zondeloos leven in volle overeenstemming met Zijn Wet, en in Maria’s unieke rol in de voltooiing van Gods Heilsplan en de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis.

O Maria, Rots van Geloof, volmaakt één van Hart met het Licht der wereld, aan Uw Hart vertrouw ik deze belijdenis van mijn Geloof in de God van Eeuwige Liefde toe, want zij houdt de bloeikracht van mijn ziel in stand voor alle zaad dat Hij ooit in mij heeft gestort en wil blijven storten. Moge mijn bewuste overgave aan Uw volmaaktheid aan mij de Belofte van Christus voltrekken, die het Eeuwig Leven in het vooruitzicht stelt voor elke ziel die gelooft dat God de Bron van alle Leven, Verlossing en heiliging is.
In dit Geloof wil ik leven en sterven in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1405. BELIJDENIS VAN VERLANGEN NAAR ZUIVERHEID VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verrukkelijkste Lelie uit de Tuinen van Gods Hemel,
Uw vlekkeloze Liefde tot God, tot Zijn Wil en tot Zijn Werken en Plannen bracht U ertoe, in al Uw doen en laten en al Uw innerlijke gesteldheden Gods Ideaalbeeld van de mensenziel volmaakt te verwezenlijken.
Door Uw volhardende en alles beheersende Wil om Gods volmaakte Liefde te beantwoorden met een leven in volkomen overeenstemming met de verwachtingen die Hij jegens elke mensenziel koestert, kan ik nu vervuld van Hoop tot U komen met de smeekbede, dat U met Uw eigen handen het zaad van Uw allerzuiverste ziel en Hart moge uitstrooien in mijn zielenbodem.
Zie toch het slijk dat de spiegel van mijn ziel belet om Gods Licht in zich op te nemen en het met de volheid van zijn kracht te helpen weerspiegelen op de levensweg van de medeschepselen die God met mij in aanraking wil brengen tot mijn vervolmaking en tot hun vreugde.
Wil mij beademen, want uit Uw mond stroomt het parfum van lelies zoals deze wereld er buiten U nooit één heeft gezien.
Wil mij omhelzen, want uit Uw Hart stroomt de volheid van Gods Liefde.
Wil het beeld van Uw allerzuiverste schoonheid in mij branden, want zij heeft slechts kunnen bloeien doordat geen enkel ogenblik van Uw leven ooit het Hart van de Bron der Eeuwige Liefde heeft verwond.
Uw Wil heeft nooit toegestaan dat één enkele van Uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens of bestrevingen de spiegel van Uw onbevlekt ontvangen ziel kon verontreinigen, en de Bron van alle heiligheid heeft U in ruil hiervoor de oogst van de volmaaktheid van Zijn beeld en gelijkenis geschonken.
Via U belijd ik voor onze God mijn verlangen, op mijn beurt Zijn Hart in verrukking te brengen door mijn zielentuin te reinigen voor een Lente die nooit meer voorbijgaat.
Daarom belijd ik mijn verlangen om elk verder ogenblik van mijn leven restloos te verzaken aan elke handeling, woord, gedachte, gevoel, verlangen of bestreving die niet volkomen beantwoordt aan Zijn verlangens en die de vruchtbaarheid van mijn zielentuin zou uitleveren aan het onkruid der duisternis.
Ik wil geen spoor van duisternis meer toelaten, het Licht in mijn tuin te benevelen, want God heeft ook mij geroepen om Zijn Tegenwoordigheid te weerspiegelen naar elk medeschepsel.
Ik wil mijn ziel voor niets anders meer openstellen dan voor de fluisteringen van Zijn Wil, want al te vaak heb ik haar vervuild door elke aarzeling om slechts te leven voor het welzijn van mijn medeschepselen, en om slechts vreugde te vinden in elke gelegenheid om niets anders te zijn dan een werktuig tot verheerlijking van de schoonheid van de Bron van alle Licht.
Ik wil de spiegel van mijn ziel restloos reinigen van de slijkspatten van elke negatieve gesteldheid jegens enig medeschepsel en van elk ogenblik waarin ik mijzelf en mijn vermeende behoeften en verlangens méér heb gekoesterd dan de Liefde en zelfverloochening jegens God of enig medeschepsel.
Ik wil mij voorgoed losmaken van elke onvruchtbare gewoonte, persoonlijkheidstrek, gesteldheid of gedraging die niet kan bijdragen tot de verwezenlijking van de levensopdracht van mijn ziel in dienst van de voltooiing van Gods Werken en Plannen.
O Koningin van de opperste zuiverheid, in een bodem van ware zuiverheid vindt geen enkel zaadje van duisternis nog voedsel. In een ziel die haar wortels dag en nacht reinigt met het water van een wil die slechts voor God leeft, sterft elke bekoring, elke dwaling en elk onvermogen om eigen zwakheden te overwinnen, want de ziel die slechts naar de ware zuiverheid verlangt, verlangt in wezen naar niets anders dan de ware eenheid met Gods Hart.
Uit Liefde tot God en tot al Zijn Werken belijd ik mijn verlangen dat al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens niets meer mogen voortbrengen dan Licht. Moge ik zo de ware vruchtbaarheid voor het Rijk Gods op aarde in mij tot stand brengen, want in deze gesteldheid zal ik eindelijk op mijn Goddelijke Geliefde gelijken, en zal alles wat van mij uitgaat, in volkomen overeenstemming zijn met Gods Wil en met Zijn Plannen.
Zo heeft God mij bedoeld, en zo moge het door mijn vrije keuze en inzet zijn tot het einde van mijn dagen, tot eer en glorie van Hem Die mij uit Liefde in de wereld heeft gezonden opdat ik de zuiverheid van Zijn Hart moge belijden in al mijn doen en laten en in al mijn innerlijke gesteldheden.
In dit verlangen wil ik leven en sterven, aan Uw volmaakt zuivere hand en in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1406. BELIJDENIS VAN HOOP VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Regenboog van Hoop aan de dreigende hemel boven mijn geteisterde zielentuin,
In Gods werkelijkheid heeft in Zijn Schepping het Licht van de Ware Liefde reeds voorgoed alle duisternis overwonnen. Omdat ik onvoorwaardelijk geloof in Zijn Liefde en in Zijn verlangen om mij de Eeuwige Gelukzaligheid te bereiden, weet ik dat elke beproeving die Zijn Voorzienigheid op mijn levensweg toelaat, draagster is van een sleutel tot de poort van het Paradijs.
In mijn ziel schijnt het Licht van de Hoop, want zoals wolken de zon kunnen verbergen doch haar niet kunnen doden, kunnen de beproevingen van mijn levensweg Gods Liefde slechts voor mijn ogen verbergen, doch niet voor mijn hart.
Geen steen op mijn weg kan mijn ziel verhinderen om haar reis naar God te voltooien, want mijn hart weet dat Hij mijn reisweg heeft ontworpen als weg naar het Rijk van de Eeuwige Zomer.
Daarom belijd ik in Uw Tegenwoordigheid jegens God mijn verlangen om het Licht van de Hoop in mij nooit te laten doven, want in de Ware Hoop sluit elke beproeving de Hemelse bruiloft met de verwachting dat onverwelkbare bloemen uit het zaad van de beproeving zullen bloeien.
Geen mist van wereldse misleiding zal mij op de kruispunten van mijn levensweg op dwaalwegen sturen, want mijn ziel weet dat de Zon van Uw Liefde al mijn beslissingen zal verlichten.
Geen stortregen van tegenslagen zal de oogst van de mooie dagen in mijn hart vernietigen, want ik weet dat de akker van mijn ziel nooit zonder Uw machtige beschutting zal zijn.
Geen onweer van dreigingen vanuit de wereld zal mijn gemoed en mijn vertrouwen in opschudding brengen, want ik weet dat God elke dreiging benut om de hemel boven mijn zielentuin te zuiveren volgens de mate van mijn Geloof.
Geen stormwind van afgunst of jaloersheid zal de bomen van mijn verlangen naar zelfverloochenende Liefde ontwortelen, want ik weet dat God uit alle zelfverloochening ook voor mijn eigen ziel rijk voedsel laat rijpen.
Geen duisternis van onwetendheid zal voor mij de Waarheid verbergen die God elke dag in mijn hart zaait, zoals Hij dit in elk hart tracht te doen, want ik weet dat geen nacht meesteres wordt over de ziel die waarlijk verlangt naar de Middagzon uit het Licht der wereld.
Geen tegenwind van tegenwerking of onwil vanwege medemensen zal mij belemmeren om de bestemming te bereiken naar dewelke God mij tracht te leiden, want ik weet dat Hij Zijn Hemelse bloemen in mij zaait naar de maat van mijn oprechte inspanningen voor Zijn Plannen en Werken.
Geen brandende zon van bekoringen zal mijn zielentuin verschroeien, want ik weet dat God de zachte regen van de Genade en de Vrede van hart laat neerdalen over elke zielentuin die waarlijk slechts voor Zijn belangen wil leven en sterven.
Geen vrieskoude van liefdeloosheid en onverschilligheid op mijn levensweg zal mijn zielentuin van zijn levenskracht beroven, want ik weet dat geen winter koning kan worden in een hart dat de Koning van het Rijk van de Eeuwige Zomer nooit loslaat.
Geen hagel van lijden in lichaam en hart zal de bloemen van mijn innerlijke Vrede onherstelbaar beschadigen, want ik weet dat Gods Liefde alle ijs laat dooien en alle bloemen opricht in de ziel die vast in Zijn Liefde gelooft.
O Maria, Koningin van de Hoop, Moeder van Hem Die de hopeloosheid van de erfzonde aan het Kruis van Golgotha ter dood heeft gebracht opdat de Grote Belofte zou verrijzen in de tuin van elke ziel van goede wil, aan U geef ik mij onverdeeld, want Uw Liefde kan het zaad van de Hoop in mij tot bloei helpen brengen.
Via mijn totale en levenslange zelfofferande aan U belijd ik jegens God mijn rotsvast vertrouwen in Zijn Voorzienigheid op mijn levensweg, want in de Ware Hoop op de definitieve overwinning van Zijn Werken over alle duisternis en op de definitieve bloei van de Boom van het Kruis der Verlossing wil ik leven en sterven, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1407. BELIJDENIS VAN BEROUW VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, mijn machtige Voorspreekster bij de Troon van de onfeilbare, alwetende en alles voelende Goddelijke Rechter,
Tot U roept mijn verscheurd hart, want ik heb bij herhaling het Plan beschaamd dat God met mijn leven had, en heb Zijn grenzeloze Liefde ten prooi gegeven aan de wolven van mijn zelfzucht.
Aan U en de gekruisigde Jezus bied ik de offerande van mijn hele leven met al zijn kruisen, beproevingen en smarten, als begin van goedmaking voor Uw verenigde kwellingen wegens elke overtreding die ooit over deze hele wereld door mensenzielen tegen Gods Wet van Ware Liefde is begaan.
In de diepste dankbaarheid om de ontsluiting van de donkerste hoeken van mijn zielenkerker verneder ik aan Uw voeten mijn hart, dat wordt gekweld onder verscheurende pijnen om mijn eigen onvolkomenheden in de Liefde, de dienstbaarheid en de zelfverloochening, en om elke onverschilligheid voor het welzijn en het Geluk van medeschepselen die God als geschenken tot mijn vervolmaking op mijn levensweg had geleid.
In Uw volmaakt liefhebbend Hart stort ik mijn tranen om elk verzuim, om alle fouten, tekortkomingen, vergissingen, dwalingen, ondeugden en zonden van mijn hele leven, want zij getuigen tegen de volmaakte zuiverheid waarmee mijn Schepper mijn ziel had bekleed.
Uit Liefde ben ik geschapen, voor de Liefde leef ik, en in het Rijk der volmaakte Liefde ligt mijn Bestemming. Mijn vele onvolkomenheden hebben de Bron der Eeuwige Liefde bedroefd, in mijn eigen ziel het Leven verzwakt, en medeschepselen van Licht en warmte beroofd.
Zie, aan de boom van mijn geweten is de pijnlijke vrucht van het berouw tot rijping gekomen, want mijn hart heeft de zon van de oneindige Liefde gevoeld, die God in mijn medeschepselen en in de Werken van Zijn Voorzienigheid op mijn levensweg heeft verborgen. Mag ik de wonde van mijn ontwakend hart wassen met mijn tranen, want zij bezegelt het doodvonnis van mijn slavernij jegens het kwaad.
In al mijn onvolkomenheden heb ik Gods Liefde misbruikt en Zijn Barmhartigheid beschaamd. Zie, het Licht van het Vuur van mijn berouw toont mij nu de wegen die Hij voor mij had voorzien, doch die ik in mijn blindheid en zelfzucht heb verlaten. Het toont mij ook hoe zeer mijn ziel verhongert zolang ik haar niet bewust voed met de vruchten van een diep verlangen om God, al Zijn Werken, Zijn hele Schepping en al mijn medeschepselen lief te hebben met verloochening van mijn eigen 'ik', want ik ben slechts gemaakt om door mijn hele wezen te getuigen van Zijn Licht en warmte.
In het alles verterend Vuur van mijn berouw werp ik alle overtredingen van mijn leven, opdat de duistere uitwerkingen ervan nu nog mogen worden verteerd tot verzoening van mijn ziel met haar God, en opdat alle medeschepselen die ooit door mij hebben geleden, nieuw Leven en de volheid van de Liefde mogen oogsten.
In Uw Tegenwoordigheid en in de Hoop op Uw genezende Liefde belijd ik jegens God mijn hartenpijn over alle leed dat ik over de Schepping kan hebben gebracht door elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen, elke bestreving, elk verzuim en elke innerlijke gesteldheid door dewelke ik de stroming van Gods Liefde en van het Goddelijk Leven naar medeschepselen kan hebben verstoord, verziekt of onderbroken.
Ik belijd mijn hartenpijn over alle schade die ik kan hebben toegebracht aan Werken of Plannen van God binnen Zijn Schepping, hetzij rechtstreeks hetzij via duisternis die ik in harten kan hebben gezaaid.
Ik belijd mijn hartenpijn voor elk ogenblik waarin ik jegens een medeschepsel geen kanaal van Licht, Liefde, warmte, geborgenheid of Geluk ben geweest, doch leed, pijn, verdriet, angst of verlies aan levenslust of levenskracht kan hebben gebracht.
Ik belijd mijn hartenpijn over elk ogenblik waarin ik voor een medeschepsel geen spiegel van Gods liefhebbende Tegenwoordigheid en werking ben geweest.
O vlekkeloze Toevlucht der zondaars, Gods alomvattend Model voor alles wat leeft, hoe vaak toch heb ik het netwerk van Gods Schepping en mijn eigen ziel beschadigd. Hoeveel dank ben ik schuldig voor het onverdiend geschenk van het berouw, dat de toegang tot de wonden in mijn ziel vrijmaakt voor de genezende kracht van Gods Barmhartigheid.
Alles in mij verlangt ernaar, God waarlijk Heer en U waarlijk Meesteres over al mijn spontane behoeften te weten, want slechts in de mate waarin mijn hart waarlijk aan Uw voeten ligt, zal mijn innerlijk leven geen andere motor meer hebben dan de Ware Liefde en de behoefte om, zoals U, in alles een smetteloze spiegel van Gods Licht en daardoor een vreugde en een zegen voor al mijn medeschepselen te zijn.
Moge ik de ultieme genade bekomen dat mijn berouw elk spoor van vergiftiging door eigen schuld in mijn ziel moge wegbranden, opdat ik voortaan een leven moge leiden in ware navolging van Christus, en God op de akker van mijn ziel het gouden graan moge vinden dat een leven lang heeft gewacht om te ontspringen uit het zaad van Goddelijk Leven en van herscheppende Liefde, dat Hij reeds in het uur van mijn ontvangenis in mij heeft uitgestort en dat Hij een leven lang heeft bestraald met de zon van Zijn Leiding en begoten met de regen van Zijn Voorzienigheid.
In dit berouw wil ik leven en sterven, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1408. TOEWIJDING VAN MIJN HART ALS KRIBBE VOOR DE CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, uitverkoren Draagster van het Licht der wereld,
God heeft mijn hart voorzien als tabernakel van Zijn Liefde, het parfum uit de bloemen van Zijn volmaakte heiligheid.
Ik geef U mijn hart als kribbe, en smeek U dat U de Christus erin wil baren en neerleggen, opdat mijn Liefde Hem moge voeden en verwarmen. Moge het bloed dat ononderbroken mijn hart bevloeit, worden verrijkt met de unieke kracht van Uw Onbevlekte Ontvangenis en Uw volmaakte zondeloosheid, opdat mijn hart geheiligd moge worden en levenslang draagstoel voor de Christus moge blijven.
Moge mijn hart de kribbe van de Messias zijn, een spiegel van de grote Belofte van Gods blijvende Tegenwoordigheid en Werken van Liefde jegens al mijn medeschepselen.
Moge mijn hart de kribbe van het Licht der wereld zijn, een teken van Licht in de duisternis van het leven voor al mijn medeschepselen.
Moge mijn hart de kribbe van de Verlosser zijn, een teken van Hoop voor elke medemens die zich de gevangene voelt van een beklemmende zielennacht zonder sterren.
Moge mijn hart de kribbe van het Lam Gods zijn, een Vuur van zelfverloochenende Liefde dat slechts brandt op het verlangen dat ik in al mijn medeschepselen een lente moge helpen ontbloeien, die nooit meer voorbij gaat.
U Die de Zoon Gods hebt gedragen, de Schepper heeft de Christus slechts via de Brug van Uw Moederschoot aan de wereld willen toevertrouwen. Uit Liefde voor de zielen is Hij uit het Rijk van de Eeuwige Zomer neergedaald om in de winter der zonde het ijs in vele harten te breken. Daarom verlang ik zozeer, Hem te mogen opnemen in een hart dat ononderbroken wordt verwarmd door de wil om Gods Werken van Liefde te doen in alles wat ik op mijn verdere weg moge vinden.
Alles waaraan ik steeds heb vastgehouden en dat Gods Werken niet dichter bij hun voltooiing kan helpen brengen, werp ik nu in het Vuur van Uw eeuwig brandend Hart, opdat de sporen van mijn innerlijke winter mogen veranderen in haarden van warmte voor de Christus.
Zie, zo klein is Hij nu nog in de kribbe van mijn hart, doch ik verlang er boven alles naar, dat Hij in de warmte van een oprechte Liefde in mij moge groeien om in het uur van de Vader uit mij te verrijzen als een teken dat mijn hart niet langer de dood toebehoort, doch is overgegaan naar het Rijk der Verrijzenis voor het Eeuwig Leven.
Daartoe vertrouw ik mijn hart levenslang aan U toe, opdat Uzelf zijn wanden moge kunnen bekleden met de mantel waaronder geen bekoring, geen zonde, geen ondeugd en geen onverschilligheid in leven blijven.


www.maria-domina-animarum.net

1409. TOEWIJDING AAN MARIA,
MOEDER VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Draagster, Tabernakel en Moeder van de Barmhartige Christus,
Uw Zoon Jezus Christus heeft Zich in volmaakte Liefde overgeleverd aan de Passie en de Kruisdood tot Verlossing van elke mensenziel die bereid zou zijn om een leven te leiden in dienst van Gods Werken en in overgave aan de Wil van God.
Door Zijn Kruisdood en Verrijzenis heeft Jezus de funderingen van het eeuwigdurend Rijk van Gods Barmhartigheid opgericht, het Rijk dat is voorbehouden voor de ziel die leeft voor de verwezenlijking van Gods Plannen en naar het Voorbeeld van de Christus Zelf.
Uit Liefde voor God, mijn Schepper, Verlosser en Heiligmaker, de Bron en Bestemming van mijn leven, wil ik het onvolprezen geschenk van Zijn Barmhartigheid waardig worden door een leven dat in alle details en op elk ogenblik in mijn hele doen en laten en in al mijn innerlijke gesteldheden getuigt van Zijn Licht en Zijn Liefde.
Daarom geef ik Hem in dit uur via Uw hoogheilige handen en onder het kleed van Uw medeverlossende Smarten om de ontelbare overtredingen die de mensheid ooit tegen Gods Liefde heeft begaan en nog dagelijks begaat, de offerande van mijn hele leven, in het bijzonder van al mijn beproevingen, al mijn hartenpijnen en alle moeilijke en pijnlijke uren van mijn leven.
Wil mij op grond van de offerande van dit uur de genade bekomen, uit eigen vrije wil, spontaan en onvoorwaardelijk voortaan zo te leven, dat ik de onbetaalbare schat van Gods Barmhartigheid moge verdienen vanuit het Vuur van een vlekkeloze Liefde tot Hem en tot alles wat Hij op deze wereld heeft gemaakt of heeft bedoeld.
Ik wijd U toe, mijn verlangen dat de Heilige Geest mij moge leiden naar mogelijkheden om daadwerkelijke goedmaking te leveren voor al mijn zonden, ondeugden, misstappen, alle schade of leed die ik ooit aan medeschepselen en aan Werken en Plannen van God heb toegebracht.
Ik wijd U toe, mijn verlangen om voortaan strikt te leven volgens Gods Wet van de ware zelfverloochenende Liefde jegens al mijn medeschepselen.
Ik wijd U toe, het Vuur van een berouw dat in mijn hart elk spoor van duisternis moge verbranden, opdat alle effecten van elke handeling, verzuim, gedachte, gevoel of verlangen waardoor ik ooit God kan hebben mishaagd of een Goddelijk Werk of Plan kan hebben tegengewerkt, teniet mogen worden gedaan en elk schepsel dat hierdoor schade kan hebben geleden, overvloedig moge worden vervuld van Liefde, Licht en de genade van Gods levenslange bescherming en leiding.
Ik smeek om Uw machtige tussenkomst opdat Gods Barmhartigheid mij moge vergeven volgens de maat van mijn oprecht verlangen en mijn inspanningen om voortaan een leven van Ware Liefde en als werktuig van Zijn Licht en Zijn Vrede te leiden, want slechts een hart dat leeft van en voor de Ware Liefde kan op zijn beurt Gods Barmhartigheid uitzaaien als zaden van Licht tot voltooiing van de Verlossing der wereld.
Mogen deze verlangens en deze toewijding in mij het zaad van de wedergeboorte als een waar kind van de liefhebbende God tot bloei helpen brengen, als een levend kanaal van barmhartigheid, vergeving, verzoening, dienstbaarheid, goedmaking en zelfverloochenende Liefde jegens elk schepsel dat ik nog op mijn levensweg zal vinden.
O Moeder van Barmhartigheid, de Koning der Barmhartigheid heeft met Zijn Bloed mijn naam op Zijn Kruis van Verlossing geschreven. Help mij, deze Goddelijke handtekening waardig te worden door een leven naar Zijn Beeld, opdat mijn hele doen en laten en elke klop van mijn hart één ononderbroken kus moge zijn op het Hart dat het Paradijs heeft geopend met de sleutel van Zijn Zelfgave.


www.maria-domina-animarum.net

De Meesteres van alle zielen inspireerde het volgend gebed ter ondersteuning van elke ziel die een spirituele winter ervaart, opdat zij zich in Geloof en vertrouwen samen met de Heilige Maagd moge openstellen voor een nieuwe lente in haar innerlijk leven.

1410. WINTERTOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Rots van Geloof,
Nu de natuur haar schatten heeft verborgen onder een vacht van sneeuw of vorst, kom ik de ondergrond van mijn zielenakker onder Uw hoede stellen.
Nu de zon verder van de aarde lijkt te staan en de bodem der velden de omhelzing van haar warmte ontbeert, geef ik U mijn hart, dat zich zo ver van God verwijderd voelt, en mijn zielenbodem, die zich door winden, regens en koude heeft laten verkillen. Ik heb niet gevoeld dat de Zon van Gods Liefde mijn ziel is blijven strelen.
Door mijn schuld heeft de nachtvorst van gevoelloosheid met vele gezichten zich tot koning van mijn zielenland gemaakt, zodat alle groei en bloei van mijn zaden en wortels tot stilstand lijkt te komen en elke nieuwe dag mij vindt als een land zonder Leven.
Hoe arm lijkt mijn Licht, hoe rijk mijn duisternis. In mijn zielenland lijkt de dood haar troon te hebben gevestigd. Elk teken van leven lijkt te zijn gevlucht uit het land van mijn ziel, en lijkt alle hoop op een nieuwe lente met zich te hebben meegenomen.
In mijn oppervlakkig Geloof in de God van Liefde en Leven heb ik de koude van menselijk denken en verlangen toegestaan om het Vuur van de Ware Liefde in de ondergrond van mijn ziel te laten doven. O help mij, de oppervlakte van mijn akker te laten ontdooien opdat de bodem opnieuw ontsloten kan worden voor de stralen van de Zon van het Ware Leven, dat mijn zaad zal veranderen in graan en mijn wortels zal laten ontbloeien in fruitbomen voor het Rijk der Eeuwige Zomer.
O Koningin van Gods Schepping, ik geef U de heerschappij over de winter van mijn innerlijk Leven, opdat U het opnieuw in harmonie met Gods Wet moge brengen en de kale akker van mijn ziel onder Uw voeten het wonder van zijn wedergeboorte moge baren, want in de zielenakker die zijn vrije wil voor altijd in dienst van Gods Werken heeft gesteld, blijft geen zaad de gevangene van koude, dood en onvruchtbaarheid.


www.maria-domina-animarum.net

1411. SMEKING OM DE BESCHERMENDE EN ZUIVERENDE ZEGEN VAN MARIA,
KONINGIN VAN HET GODDELIJK LICHT

(Myriam van Nazareth)

Machtige Heilige Maagd Maria, Koningin van de Schepping, in Uw Onbevlekte Ontvangenis en de vlekkeloze zuiverheid van Uw Hart bekleed met een onovertroffen macht van bemiddeling en van weerspiegeling van het Licht van de alles vermogende God, in de diepste zelfverloochening aan Uw voeten smeek ik om één verzuchting uit Uw mond, want voor Uw allerheiligste adem wijkt alle duisternis.
Wil Uw machtige, door God Zelf gezalfde handen uitstrekken naar mij, en mijn ziel, mijn lichaam, mijn hart, mijn geest en mijn vrije wil verzegelen met een kruis van Hemels Vuur, opdat mijn hele wezen en al mijn innerlijke gesteldheden onontvankelijk mogen worden voor elke invloed van duisternis, en uitsluitend mogen dienen voor de vervulling, verwezenlijking en voltooiing van Gods Werken en Plannen.
Wil Uw machtige handen uitstrekken naar alle wezens die God op mijn levensweg brengt, en ook hen verzegelen met een kruis van Hemels Vuur, opdat ieder van hen beveiligd moge worden tegen elke invloed van duisternis en het voor hen door God voorziene levensplan moge kunnen voltooien in volmaakte overeenstemming met Gods bedoelingen.
Wil Uw machtige handen uitstrekken naar elk wezen dat in het verleden op mijn levenspad is geweest doch intussen de Goddelijke Rechter heeft ontmoet. Wil het voorbije leven van ieder van hen nu nog bekleden met Gods Licht, opdat elk effect van duisternis dat dit leven kan hebben achtergelaten, alsnog ontkracht moge worden.
Wil Uw machtige handen uitstrekken naar deze wereld die zo zwaar ten prooi is aan de meest uiteenlopende werken van duisternis. Wil hem verzegelen met een kruis van Hemels Vuur, opdat elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elke intentie die duisternis in zich dragen en ergens ter wereld de werken en plannen van de satan kunnen dienen, restloos mogen worden gebroken, en deze wereld moge worden ontsloten voor de rijping van het zaad voor Gods Rijk dat door de lijdende Christus in de Schepping is uitgestrooid.
O hoog gezegende Moeder van de Verlosser, door U is de heerschappij van de duisternis gebroken voor elke ziel die de Christus, de Goddelijke Vrucht van Uw Tabernakel, vrijwillig, bewust en actief in haar hart heeft gesloten en Zijn Werken van Verlossing en heiliging wil dienen via elk detail van haar leven. U bent daarom de Gouden Brug voor de hoogste Genaden die deze wereld nodig heeft, want hij is geroepen om eeuwigdurend onverdeeld het Rijk van het Goddelijk Licht te zijn.
Machtige Koningin van het Goddelijk Licht, geen macht van duisternis kan U weerstaan. Daarom leg ik mijn hart voor U neer, vervuld van de hoop op verhoring van mijn diepste verlangen dat mijn hele wezen, mijn hele leven, al mijn medeschepselen en deze hele wereld op Uw woord mogen worden verzegeld met het Vuur waarvan God Uw hele Wezen heeft vervuld, opdat in mij en in de hele wereld geen zaad van duisternis meer tot bloei zou komen, en alles wat ooit uit God is voortgekomen of door Hem werd gewild of bedoeld, nu waarlijk moge ontbloeien tot wedergeboorte van Zijn Paradijs op aarde, en de duisternis definitief moge worden beroofd van alle bloeikracht die zij door vrijwillige menselijke tussenkomst in deze wereld reeds tot stand heeft gebracht.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed herinnert aan de heilige Drie Wijzen die kort na de Geboorte van Jezus te Bethlehem verschenen en in afwijking van het verzoek dat koning Herodes tot hen had gericht om hem over de geboorteplaats van de 'nieuwe Koning' te berichten, via een heel andere weg naar hun land terugkeerden. Bij de inspiratie van dit gebed sprak de Koningin des Hemels de volgende woorden:

"Laat het je niet verbazen dat Ik je dit gebed nu schenk, buiten de tijdsgeest van het feest van Driekoningen. Het is de heilige plicht van elke christen, de Christus en Zijn Werken in zich met de vurigste inzet te beschermen tegen elke duistere invloed. Deze opdracht geldt elke dag van het leven, niet slechts één maal per jaar".

1412. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BESCHERMING
VAN GODS WERKEN IN MIJ

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, onoverwinnelijke Schrik der duivelen,
Onophoudelijk zaait de God der volmaakte Liefde het zaad van Zijn Werken in mijn zielentuin, doch de bloei ervan wordt dag en nacht bedreigd door de duisternis, die mijn tuin zoekt te verwoesten.
Ik smeek om Uw allermachtigste tussenkomst bij de Goddelijke Voorzienigheid, die reeds de heilige Wijzen uit het Oosten de genade schonk om zich te onttrekken aan de plannen van de satan, die via Herodes de pasgeboren Messias wilde doden.
Door Gods Tussenkomst wisten zij de plannen der duisternis te herkennen en hen op doeltreffende wijze te ontlopen om de zegen van de pasgeboren Messias veilig en ongeschonden met zich mee te nemen, en hun leven van godsvrucht en dienst aan de Allerhoogste verder te zetten buiten het bereik van de werken van de satan.
Moge diezelfde Goddelijke Genade nu mij te hulp komen, Gods Werken in mij veilig bewaren en mij onttrekken aan de greep van de duisternis, die ook mij achtervolgt om de Christus, Zijn Werken en de uitwerkingen van Zijn Tegenwoordigheid in mij te vernietigen, en die mij ertoe wil brengen om de Christus aan de plannen en werken van de satan uit te leveren.
Moge ik de genade ontvangen van een ondoordringbaar schild van Goddelijke Bescherming, op grond van de verdiensten van de Christus en van U, Die Uw hele Wezen en Uw hele leven hebt gegeven voor de bevordering van Gods Werken op aarde, opdat ook ik, nadat de geboorte van het Rijk van de Christus zich aan mij heeft vertoond, op mijn verdere levensweg de vorst der duisternis en zijn werken van verwoesting moge kunnen omzeilen.
Tot onderpand voor Gods allermachtigste Bescherming tegen alle duisternis die mij, en de Werken van het Goddelijk Licht in mij, bedreigt, geef ik U:

 • mijn hart, opdat het vrij moge blijven van alle ontmoediging, twijfel, onvrede, bitterheid en alle onkruid dat de duisternis onophoudelijk tussen mijn tarwe zoekt te zaaien;
 • mijn geest, opdat hij vrij moge blijven van alle onrust, en
 • mijn hele wezen, opdat het als geheel moge worden bevrijd van de schade die het ononderbroken door duistere invloeden te lijden heeft.

Moge dit verlangen worden bezegeld met het Vuur van de God van Verlossing en Heil, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1413. VASTENTOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van de onthechting,
Uw leven lang hebt U zich in ongeëvenaarde mate van wereldse behoeften en interessen onthecht om in alles uitsluitend op Gods Hart georiënteerd te leven.
God verlangt ook van mij onverdeelde Liefde voor Hem en voor de dienst aan Zijn Werken van Liefde, via dewelke Hij Zijn Heilsplan tracht te voltooien en het evenwicht en de harmonie binnen Zijn hele Schepping en tussen al Zijn schepselen in stand tracht te houden.
In diep verlangen om met de volheid van mijn wezen en met elk detail van mijn leven een werktuig te zijn voor de voltooiing van Gods Bouwwerk van Liefde in deze zo duistere wereld, bied ik U mijn betrachting om mij te onthechten van alles wat mij onbruikbaar kan maken voor Gods Werken.
Opdat de woestijn van liefdeloosheid, zelfzucht en onverschilligheid van deze wereld moge bloeien tot een paradijs van bloemen van ware deugdzaamheid, verlang ik ernaar dat in mij alles moge verdorren wat slechts schijnleven in zich draagt.
Ik bied U mijn verlangen aan, te vasten in het lichaam. Wil mijn lichaam, al mijn lichamelijke behoeften en alle processen in mijn lichaam beheersen, opdat het zo zuiver moge worden als het Uwe, en in de ware zin van het woord een bruikbaar werktuig van uitboeting voor de duisternis der wereld moge zijn.
Ik bied U mijn verlangen aan, te vasten in de geest. Wil mijn hele denkwereld en al mijn voorstellingen beheersen, opdat ik mijn gedachten met Vuur vrij moge maken van elk spoor van onzuiverheid en van de ballast van elke illusie en eigen voorstelling die niet Gods Werken en Plannen kan dienen.
Ik bied U mijn verlangen aan, te vasten in het hart. Wil al mijn gevoelens en instellingen jegens al mijn medeschepselen en jegens God en Zijn Plannen en Werken beheersen, opdat mijn hele gevoelswereld tot een Rijk van zuivere, zelfverloochenende Liefde moge worden en ik mijn hart met Vuur moge bevrijden van elk spoor van duisternis en van gebrek aan volmaakte Liefde.
Ik bied U mijn verlangen aan, te vasten in de mond. Wil de weg tussen mijn geest, mijn hart en mijn mond beheersen, opdat ik geen enkel woord meer zou spreken dat niet God of mijn medeschepselen dient, en het woekerend onkruid van zoveel betekenisloze woorden moge verwelken alvorens het mijn mond kan verlaten.
Ik bied U mijn verlangen aan, te vasten in mijn wil. Moge ik nog slechts verlangens koesteren die rijke vruchten en rijp graan in vele zielentuinen tot bloei helpen brengen. Moge elk spoor van verlangen dat slechts mijzelf doch niet God of mijn medeschepselen kan dienen, in mij verhongeren, want mijn enige verlangen is dit, dat mijn vrije wil een rijke akker tot voeding van Gods Plannen moge zijn.
Ik bied U de versterving aan alles wat het Ware Leven in mijn ziel bedreigt, opdat mijn hele wezen voortaan nog slechts het voedsel moge begeren dat groeit uit het zaad dat God uitstrooit in elke akker die zich vrijwillig heeft ontdaan van alle onkruid.
In dit verlangen laat ik de zon ondergaan over alles wat mij ooit van God en de Ware Liefde heeft verwijderd, en smeek ik om de dageraad van een nieuw Leven als werktuig in de handen der Eeuwige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

De Koningin des Hemels inspireerde onderstaand gebed met de melding dat Zij het bedoelt als een 'aanvulling' op gebed 1389 (Toewijding van alle ellende der wereld). Om deze reden mag ook dit gebed 1414 worden beschouwd als deel uitmakend van Haar grote Oproep tot ontkrachting der duisternis.

1414. NOODGEBED VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Vrouw die volgens Gods Belofte de kop van de satan zal verpletteren om de definitieve grondvesting van Gods Rijk op aarde in te luiden, tot U roept mijn hele wezen opdat de totale ontkrachting van alle werken der duisternis op deze wereld vervroegd moge worden.
Op kracht van de Verlossingswerken van de Christus en van Uw eeuwigdurende Smarten wijd ik uitdrukkelijk alle handelingen en gesteldheden van oprechte Liefde en offerbereidheid van de hele mensheid van alle tijden aan U toe, opdat U deze aan God moge aanbieden voor een nooit geziene uitstorting van Zijn Barmhartigheid over deze wereld.
Mogen alle mensenzielen blijvend worden geraakt door een golf van Goddelijke Liefde tot uitroeiing van:

 1. alle blindheid voor de bovennatuurlijke werkelijkheid, voor Gods Werken en Plannen, en voor de ware staat van hun ziel.
  Mogen zij zo leren, zin te geven aan al hun beproevingen en moeilijkheden, afstappen van elke neiging tot louter werelds denken en verlangen, en zich afkeren van alle modernisme dat Gods ware noden ondergeschikt maakt aan wereldse ontwikkelingen en schijnbelangen.
  Ik smeek voor alle zielen om een volkomen oriëntatie op God en de dienst aan Zijn Werken en Plannen, om een alles overheersend verlangen naar Ware Wijsheid, en om verdieping van hun inzicht in Gods Waarheid, in alle manipulaties en listen der duisternis, en in de wegen naar ware heiligheid.
 2. alle materialisme, elke neiging om hun stoffelijke behoeften en verlangens centraal te stellen en slechts te leven voor wereldse doelstellingen.
  Ik smeek voor alle zielen om een hoge mate van vergeestelijking en bevrijding uit bezitsdrang en de grote verleidbaarheid jegens wereldse schijnbehoeften.

 3. alle genotzucht en elke neiging tot verzet tegen alle beproevingen en kruisen van het leven.
  Ik smeek voor alle zielen om een hoge mate van offerbereidheid en onthechting in de geest van Jezus Christus, in het besef dat de Verlossing van de wereld uit de duisternis slechts volkomen wordt in de mate waarin de zielen zich van harte één maken met het Offer van de Messias.

 4. alle zelfzucht, liefdeloosheid, gevoelloosheid en onverschilligheid jegens al hun medeschepselen en jegens de behoeften van al hun medeschepselen.
  Ik smeek voor alle zielen om een grote bloei in de ware zelfverloochenende Liefde tot al hun medeschepselen en tot Gods natuur, en om een spontaan vermogen tot inleving in al hun medeschepselen.

 5. alle hoogmoed, trots, zelfverheffing, ijdelheid, zucht naar erkenning en de neiging om zichzelf belangrijk te vinden en belangrijk te willen lijken in de ogen van anderen.
  Ik smeek voor alle zielen om een gesteldheid van oprechte nederigheid en eenvoud, en uitbanning van alle menselijk opzicht.

Tot afkoping van deze hoogste Goddelijke gunst stel ik mijzelf en mijn hele leven via totale toewijding aan U onverdeeld ten dienste van Gods Werken, en wijd ik U de talloze malen toe, waarbij de mensheid zich doorheen alle tijden ten dienste heeft gesteld van werken van duisternis.
Mogen alle werken van duisternis op deze wereld restloos worden ontkracht en Gods Rijk spoedig definitief op aarde worden gegrondvest, ter verheerlijking van de Ware Liefde en tot vervulling van Gods intentie, dat deze wereld een Rijk van volmaakte Liefde, Vrede en harmonie tussen alle schepselen moge worden (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1415. OCHTENDTOEWIJDING AAN MARIA, DE HEILIGE MORGENSTER

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Koningin van het Rijk van de Eeuwige Dageraad,
In Uw handen leg ik deze dag, opdat hij vervuld moge zijn van het Vuur dat alle duisternis verbrandt, en van het Licht dat elke schaduw beschaamt.
Moge deze dag mij de lessen leren die mijn ziel nodig heeft om haar vlucht naar de Hemelpoort te voltooien.
Moge ik vandaag elk ogenblik de wegen zien, die U met het Vuur van de Eeuwige Liefde in mijn hart zult tekenen, en moge ik hen in volmaakte overgave, volgzaamheid en zelfverloochening gaan, want zij zullen de enige wegen zijn, langs dewelke het zaad van de bekoring, de misleiding en de ondeugd niet kan ontbloeien.
Wees daartoe mijn innerlijke Gids, o Draagster van de Zon der Eeuwige Wijsheid, want Uw Licht is geboren aan de Bron van alle heiligheid.
Wil mij bekleden met de kracht van Uw eigen Wil om op geen enkel punt de Ware Liefde te beschamen, opdat de geur uit het Paradijs van Uw vurig liefhebbend Hart mij vandaag moge omgeven, en ik in al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en innerlijke gesteldheden het vertrouwen waardig moge zijn, dat God voor deze dag in mij heeft gesteld.


www.maria-domina-animarum.net

1416. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BLOEI VAN DE BOOM DES LEVENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De Bron der Eeuwige Liefde schiep Uw ziel als een nooit gezien Paradijs, want uit Uw bodem moest de Boom van het Ware Leven, de Christus, Zich voor het eerst aan de Schepping vertonen.
Zijn bladeren zouden de zielen beschutten tegen de stormen van alle werelds denken.
Zijn bloesems zouden de zielen winnen voor de betoverende schoonheid en het parfum van de heilige deugden.
Zijn vruchten zouden de zielen redden van de ondervoeding door de zonde.
Zijn sap zou de zielen dienen tot geneesmiddel tegen de melaatsheid door hun veelvuldige en lichtvaardige keuze voor de woestijn van de zelfzucht boven de boomgaard van de naastenliefde waartoe God hen heeft uitgenodigd.
Hoezeer verlangt mijn hele wezen dat de Boom des Levens wortel moge schieten in de bodem van mijn ziel. O Hoedster van het Goddelijk Leven in elke ziel die haar grond openstelt voor een oogst van Hemelse vruchten, slechts met U in mijn hart zal de Christus ook in de gesteldheden van mijn hart en geest de grondstoffen vinden waaruit Hij in mij een onvergankelijke zomer kan bereiden.
Moge Hij in mij de bloesems van de deugden kunnen ontvouwen als aankondigers van de ware zomer met zijn vruchten van heiligheid, want slechts de vruchten van de Boom des Levens kunnen de wereld genezen van zijn dodelijk verval en Gods Rijk op aarde tot een werkelijkheid maken.
O wees toch in mijn hart de Lentezon Die de bloesems laat bloeien en de vruchten voorbereidt, opdat ik waarlijk vruchten van de Christus moge voortbrengen, want de versmading van zoveel genade heeft mijn bodem zo arm gemaakt.
Hoezeer verlang ik, mijn zielenbodem dagelijks te voeden door de grootst mogelijke Liefde voor al mijn medeschepselen, opdat geen storm van wereldse invloeden en geen zinloze verleiding tot zelfzucht de Boom van het Ware Leven nog ooit in mij kunnen ontwortelen.
Wees daarom de ware Heerseres in mijn tuin, o Gods Teken van de grootste Hemelse vruchtbaarheid, opdat de Boom des Levens in mij moge bloeien tot Glorie van Hem Die mijn tuin heeft gemaakt om drager te zijn van de oogst van Zijn Eeuwige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1417. PASSIETOEWIJDING AAN DE CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Koning van de Goddelijke Liefde,
Mijn Schepper heeft mij dit ene leven op aarde vergund om Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede te helpen grondvesten door de heiliging van mijn hart tot een beek van water van Goddelijk Leven tot laving van al mijn medeschepselen.
Daarom geef ik mij aan U, o Verlosser van elke ziel die van harte en vrijwillig met U het verbond van dienst aan Gods Werken heeft gesloten.
Zie, ik geef U alle lasten van mijn leven en al mijn lichamelijke behoeften als de ezel waarop U, Zoon van David, als Overwinnaar van de wereld het Jeruzalem van mijn ziel kunt betreden. Bij Uw intocht wil ik U begroeten met de palm van mijn overwinning op elke neiging om de duisternis te dienen, die U wil kruisigen.
Ik geef U de tuin van mijn ziel als Hof van Olijven, want ik wil er met U wenen om de zonden en de verleidbaarheid van de mensheid en om elke keer dat ik U en Uw Plannen en Werken heb verraden met de kus van mijn nalatigheden om waarlijk mijzelf te verloochenen en de Liefde te dienen.
Ik geef U al mijn zwakheden als geselkolom, opdat de duisternis zichzelf in mij moge vernietigen telkens zij U wil treffen met de gesel van haar bekoringen en influisteringen.
Ik geef U elk spoor van zelfzucht en eigenwaan als doornenkroon, opdat Uw Liefde de koninkrijken der aarde in mij moge ontmaskeren als holen waarin de slang zich verbergt.
Ik geef U mijn hart als Kruis van mijn Verlossing, want ik verlang zozeer, de duisternis tot Uw gevangene te maken met de spijkers van mijn Liefde.
Wil in mij leven, in mij alles ter dood brengen dat mijn heiliging in de weg staat, en mij met U opwekken uit het graf van mijn duisternis, want voor het Licht ben ik geboren, voor het Licht wil ik sterven, en in het Licht van een eeuwigdurend Pasen wil ik met U verrijzen voor het Ware Leven waarin alle duisternis is gekruisigd.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is door de Heilige Maagd Maria geïnspireerd met de woorden:
"Ik geef je de volgende gebedswoorden als een machtig wapen in de ontplooiing van de ongeëvenaarde verlossende macht van het eeuwig geldend Kruisoffer van Jezus. Het bezit de macht om veel duisternis, die in de loop der eeuwen door mensenzielen over de Schepping is uitgespreid en waarvan een zeer groot gedeelte nooit uitdrukkelijk aan Gods Genadewerken is toegewijd, nu nog te helpen ontkrachten en daardoor aan de macht van de satan te onttrekken".
Ik verwijs hier tevens naar gebedsbloem nr. 253, Smeekgebed om de Kruiswoorden van Jezus, in dewelke de woorden van de gekruisigde Christus eveneens worden vereerd, zij het vanuit een volkomen ander perspectief.

1418. TOEWIJDING OP KRACHT VAN DE KRUISWOORDEN VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, gekruisigde Verlosser,
Als bijdrage tot Gods Werken van Licht en tot ontkrachting van vele werken van duisternis die zich ooit op deze wereld hebben voltrokken, bied ik vanuit het diepste van mijn hart aan de Allerheiligste Drie-Eenheid de machtige woorden aan, die door U zijn uitgesproken op het hoogtepunt van Uw Verlossingswerken aan het Kruis.
Op grond van Uw woord "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen", vertrouw ik toe aan Uw Kruis van Verlossing: De onmetelijke duisternis van alles wat mensen nooit hebben vergeven aan medeschepselen die hen waarlijk of vermeend schade of leed hebben berokkend.
Op grond van Uw woord "Vandaag zult gij met Mij in het Paradijs zijn", vertrouw ik toe aan Uw Kruis van Verlossing: De onmetelijke duisternis die op de Schepping rust wegens de ontelbare mensenzielen die niet de Eeuwige Gelukzaligheid hebben verdiend en hun nalatigheden en fouten jegens Gods Wet zelfs niet in het vagevuur hebben kunnen goedmaken.
Op grond van Uw woord "Vrouw, ziedaar Uw zoon", vertrouw ik toe aan Uw Kruis van Verlossing: De vele malen dat aan Maria toegewijde zielen hun heilig verbond van toewijding niet in de praktijk hebben beleefd, waardoor zeer veel beproevingen niet actief in de strijd tegen de duisternis konden worden ingeschakeld.
Op grond van Uw woord "Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?", vertrouw ik toe aan Uw Kruis van Verlossing: De duisternis uit alle leed van alle schepselen die op deze wereld ooit tijd hebben moeten doorbrengen in eenzame opsluiting of hebben moeten leven in eenzaamheid, zodat het leek alsof zelfs God hen had verlaten.
Op grond van Uw woord "Ik heb dorst", vertrouw ik toe aan Uw Kruis van Verlossing: De duisternis uit de oppervlakkigheid of onverschilligheid van talloze zielen die ooit geen dorst naar God of naar water van Goddelijk Leven hebben gevoeld, alsook het leed van alle schepselen die op deze wereld ooit dorst hebben geleden in het lichaam.
Op grond van Uw woord "Het is volbracht", vertrouw ik toe aan Uw Kruis van Verlossing: De onmetelijke duisternis die in alle tijden op deze wereld is veroorzaakt wanneer mensenzielen hebben verzuimd om in alle omstandigheden van hun leven de Werken van Liefde te volbrengen waartoe God elke mensenziel op elk ogenblik roept.
Op grond van Uw woord "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest", vertrouw ik toe aan Uw Kruis van Verlossing: De onmetelijke duisternis die over de Schepping is uitgespreid door de talloze zielen die ooit hun leven niet onverdeeld en van harte in dienst aan Gods Werken en Plannen hebben geleid en/of hun leven niet op Gods Tijd hebben voltooid.
Moge deze offerande Uw Nalatenschap van Calvarie voor de hele mensheid helpen ontsluiten en de macht van de duisternis over de mensheid voorgoed helpen breken. Daartoe geef ik U alle beproevingen en kruisen van mijn leven, en alle nooit toegewijde beproevingen en leed van alle schepselen die ooit op deze wereld hebben geleefd, of nog leven, in eenheid met de volmaakte Liefde van Maria, en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1419. TOEWIJDING AAN HET LICHT DER WERELD IN DE PAASNACHT

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Goddelijke Verlosser,
Nu Uw allerheiligste Missie tot bevrijding van de zielen is voltrokken, vertrouw ik alle duisternis der wereld toe aan het Graf dat spoedig de volheid van Uw Goddelijk Licht zal ervaren, want waar God is, kan de dood geen koning zijn.
O Lam Gods, geslacht om elk verzuim van mensenzielen om volmaakte Liefde te beleven jegens al hun medeschepselen, deze heilige nacht is Gods antwoord op de liefde van talloze zielen voor de duisternis, want reeds bereidt de Eeuwige Liefde de blijvende opstanding voor van elke ziel die voortaan het Lam meer zal liefhebben dan de wolf.
In Uw Graf leg ik alle mensenzielen, opdat Uw Licht de blindheid voor alle eigen duisternis moge genezen, want verleidbaarheid en liefde voor alles wat van de wereld is, voeden de zielen met zaad van onverschilligheid, oppervlakkigheid en zelfzucht, waarmee de vorst der duisternis hen de grafsteen bereidt die hun hart maakt tot hun eigen kerker.
In eenheid met het Smartvol Hart van Maria, de Koningin van Golgotha en Spiegel van Uw Licht, bied ik U elk zaadje van Liefde aan, dat op deze wereld nog niet verloren is gegaan, als losprijs voor elke ziel die deze nacht van harte haar duisternis wil toevertrouwen aan het Graf waarin U de ketenen der zonde met Uzelf hebt begraven.
Spoedig zal voor elke ziel van goede wil de aarde van alle wereldse gehechtheden beven, zal haar grafsteen wegrollen, en zal de duisternis worden geopend door de machtige Ochtendzon der Verrijzenis. Aan de ogen der verlangende Liefde zal zich de poort van het Paradijs vertonen in het Licht van Hem Die haar met Zijn Bloed heeft geopend.
Daarom smeek ik U in dit uur van Hoop dat de zonsopgang weldra velen moge vinden op een duurzame uittocht uit hun graf van uitzichtloosheid naar de Weg van de Christus, die leidt naar het Ware Leven.
In dit verlangen, o Licht der wereld, verzaak ik in deze hoogheilige nacht aan alle duisternis die zielen verblindt voor het gloren van de Dag die nooit meer ten einde gaat.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is geïnspireerd tot bekrachtiging van de hernieuwing der doopbeloften, zoals deze in de Paasnacht worden uitgesproken. Via dit gebed belijdt de ziel een oprecht verlangen om een leven te leiden in uitsluitende dienst aan God en Zijn Werken van Licht en Liefde.

1420. HEILIGE GELOFTE VAN AFSTAND VAN DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Christus, het Licht dat in de duisternis schijnt,
Alle duisternis die, in welke vorm dan ook, ooit mijn levensweg heeft gekruist en zaad in de tuin van mijn ziel heeft uitgestort, werp ik in dit uur in de Vuuroven van Uw Hart, Spiegel van de Goddelijke Liefde die schept, verlost, heiligt en alle werken van duisternis ontkracht.
Met alle leed en beproevingen van mijn leven als onderpand, breng ik voor de God der Eeuwige Liefde mijn verlangen om met mijn hele wezen nieuw geboren te worden voor een leven in het Licht van de Verrezen Christus.
Ik smeek U om Uw blijvende Tegenwoordigheid, leiding en bescherming op mijn weg en om de ononderbroken overvloeiing van Uw Liefde, die draagster is van de genezende macht van God Zelf, opdat alle duisternis van mijn leven, verleden, heden en toekomst, restloos moge worden omgezet in Licht.
Ik wil afstand doen van elk gevoel dat de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik leven en sterven voor niets anders dan de ware, zelfverloochenende Liefde jegens al mijn medeschepselen.
Ik wil afstand doen van elke gedachte die de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik al mijn denken en heel mijn verstand nog slechts inzetten voor de bevordering van Gods Werken.
Ik wil afstand doen van elk verlangen dat de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik niets anders meer verlangen dan het ware Geluk en welzijn van al mijn medeschepselen en de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik wil afstand doen van elk woord dat de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik nog slechts woorden spreken die Licht brengen op de levensweg van medeschepselen en die Uw Plannen van Liefde, Vrede en Heil helpen verwezenlijken.
Ik wil afstand doen van elke handeling die de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik mijn handen nog slechts gebruiken om het leven van medeschepselen te helpen verlichten en getuigen te zijn van Gods tedere, genezende Liefde.
O Onbevlekte Ontvangenis, Gods Antwoord op de erfzonde en de macht der duisternis over elke ziel die niet van harte kiest voor de beleving van de Ware Liefde in alle details van het leven, aan U geef ik mij onverdeeld voor een leven in dienst aan Haar, Die is voorbestemd om alle werken der duisternis te verbrijzelen.
Ik smeek U om de heiliging van mijn verlangen om al mijn diepste gesteldheden te veranderen in haarden van Liefdesvuur, opdat in mij geen enkele kiem van duisternis meer tot bloei moge komen, en ik met mijn hele wezen en mijn hele leven moge bijdragen tot de voltooiing van de Triomf van de Ware Liefde over alle onverschilligheid, oppervlakkigheid en liefdeloosheid op deze wereld.
Met Gods Genade en in blijvende eenheid van hart met U wil ik dit verlangen aan God aanbieden als de enige zin en doelstelling van mijn leven tot in het uur van mijn dood, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1421. STORMGEBED TOT DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Barmhartige Drie-Ene God, door het Hart van Maria, de volmaakt zondeloze Moeder van de Barmhartige Christus, bied ik U mijzelf en mijn levenslange dienstbaarheid jegens Uw Werken van Liefde aan, opdat elke mensenziel op aarde de uitstortingen van Uw Barmhartigheid moge verdienen, tot verheerlijking van de Ware Liefde in haar definitieve overwinning over alle duisternis.

Elke volgende smeking wordt gevolgd door de offerande:
"O lijdende Verlosser, gemarteld om elke dienst van een ziel aan de duisternis, ik geef U mijn hart als losprijs in ruil voor een uitstorting van Uw Barmhartigheid".

Mijn God, moge elke ziel op deze wereld volkomen zuiver van hart zijn, zodat van haar niets dan spontane, onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde uitgaat, opdat zij Uw Barmhartigheid moge verdienen.
O lijdende Verlosser (...)

Mijn God, moge elke ziel op deze wereld de bewuste wil vertonen om in eenheid met Gods Wet te leven, opdat zij Uw Barmhartigheid moge verdienen.
O lijdende Verlosser (...)

Mijn God, moge elke ziel op deze wereld volkomen en onvoorwaardelijk al Uw Beschikkingen ten aanzien van haar leven en haar rol op deze wereld aanvaarden en afstand doen van elk verzet tegen Uw Wil, teneinde de ware innerlijke Vrede te vinden, opdat zij Uw Barmhartigheid moge verdienen.
O lijdende Verlosser (...)

Mijn God, moge elke ziel op deze wereld zich bewust en vrijwillig radicaal afzetten tegen alle duisternis en elke innerlijke gesteldheid die niet Gods Werken en Plannen dient en/of die medeschepselen kan schaden, hun levensweg kan verzwaren en/of hun Eeuwig Heil in gevaar kan brengen, opdat zij Uw Barmhartigheid moge verdienen.
O lijdende Verlosser (...)

Mijn God, moge elke ziel op deze wereld geen enkel besef of geen enkele bewustmaking van een duistere gesteldheid of neiging of van een blijvende verleidbaarheid meer negeren, opdat zij Uw Barmhartigheid moge verdienen.
O lijdende Verlosser (...)

Mijn God, moge elke ziel op deze wereld leven vanuit de bestreving om van dag tot dag méér tot Uw beeld en gelijkenis te worden, opdat zij Uw Barmhartigheid moge verdienen.
O lijdende Verlosser (...)

Mijn God, moge elke ziel op deze wereld slechts Sacramenten ontvangen met een hart waarin geen duistere of boosaardige verlangens, onverzoenlijkheid, onvrede of wrok leven, opdat zij Uw Barmhartigheid moge verdienen.
O lijdende Verlosser (...)

O God der volmaakte Liefde, door deze offerande van mijzelf en mijn levenslange dienstbaarheid aan Uw Werken smeek ik om de vervulling van mijn diepste verlangen, dat alle mensenzielen zich zo spontaan en zo totaal naar Uw Hart mogen richten dat zij de genade van Uw Barmhartigheid waardig worden.
Moge de vervulling van dit verlangen de grondvesting van Uw Rijk van Liefde en Vrede op aarde bespoedigen, opdat het Bloed van het Goddelijk Lam en de Tranen van de Moeder van Smarten voorgoed Uw Schepping mogen ontsluiten voor de bloei van het Paradijs van de Eeuwige Lente op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1422. LENTETOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Hoop,
In de beschouwing van Uw ziel, het hoogst verheven Paradijs van Goddelijke levenskracht en onuitputtelijke Bron van eeuwigdurende verrukkingen, spreid ik de tuin van mijn ziel voor Uw voeten uit.
O volmaakte Voorbode van de Zon Die de duisternis te schande zou maken in elke ziel die oprecht zou verlangen naar de Eeuwige Zomer, in U vond de winter van alle zonde zijn graf, want in de schaduw van de Godheid in Uw Moederschoot konden slechts de onverwelkbare bloemen van het Ware Leven bloeien.
Al mijn dagen en nachten wil ik opofferen aan de dienst aan Uw Werken van genezende Liefde tot uitbreiding van Gods Rijk, opdat de bodem van mijn zielentuin het waardig moge worden, de verrukking van de Hemelse aanraking door Uw voeten te ervaren, want waar Uw voeten rusten, verkondigen bloesems van deugd de belofte van de komende vruchten van een Zomer van Eeuwig Heil.
Ik geef U de volle en onvoorwaardelijke beschikking over mijn hele leven en mijn hele wezen, en verlang in het bijzonder naar een levenslange slavernij van mijn wil jegens U, o volmaakte Boomgaard van de rijpste vruchten der heiligheid, want elk verlangen om eerder mijzelf dan God en mijn medeschepselen te dienen, verziekt mijn eigen vruchten.
Naar U verlangt mijn hele wezen, o Belofte van de nieuwe en blijvende Lente, want Uw Tegenwoordigheid zal het zaad van Gods Rijk in mij bevruchten in de mate waarin ik waarlijk bereid zal zijn om U in alles na te volgen.
In U zal mijn zaad de warmte van de volmaakte Liefde vinden.
In U zal mijn zaad het Licht van het Ware Geloof vinden.
In U zal mijn zaad de malse regen der Genade vinden.
In U zal mijn zaad de zoete bries van de Heilige Geest vinden.
In U zal mijn zaad de bloeikracht van de Ware Hoop vinden.
Heers toch in mij, o Koningin van de Eeuwige Lente, opdat Uw volmaakte vruchtbaarheid voor Gods Werken de bruiloft moge sluiten met mijn vrije wil, die slechts verlangt te leven en te sterven voor de grondvesting van de Eeuwige Zomer in elke ziel die haar Heil slechts zoekt in de vervulling van Gods Wil.


www.maria-domina-animarum.net

1423. STORMGEBED TOT DE HEILIGE GEEST VOOR VERBLINDE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Goddelijk Vuur van Liefde en Waarheid,
God schept elke mensenziel uit het Vuur van Zijn Hart, dat drager is van het Eeuwig Licht en volkomen onaantastbaar is voor alle duisternis.
Aan U draag ik op: de ontelbare mensenzielen die hun hart van Gods Hart hebben gescheiden en nog slechts zien en horen wat de wereld hen voorspiegelt als de waarheid en de enige werkelijkheid.
Zie toch in erbarmen neer op hun blindheid, o Vuur van God, want zij hebben de zon van de tekenen van Gods Liefde in hun hart laten versluieren door de wolken van de illusie die zijn opgerezen uit de valleien van hun ontrouw jegens hun Schepper.
O stort toch Uw machtig Vuur van Liefde en Waarheid uit in deze dalen van duisternis en nevel, opdat de Zon van het Goddelijk Leven verheerlijkt worde en vele werken van duisternis beschaamd mogen worden.
Ik smeek om stormen van Hemels Vuur in elke ziel die zich heeft overgegeven aan de duisternis van goddeloosheid en materialisme.
Ik smeek om stormen van Hemels Vuur in elke ziel die niet beantwoordt aan de roeping van elke ziel om God te vertegenwoordigen naar al haar medeschepselen toe, want God heeft elke ziel geschapen met het vermogen om de zon van Liefde, Vrede en geborgenheid te laten opgaan boven de levensweg van elk schepsel.
Ik smeek om stormen van Hemels Vuur in elke ziel die in zich het vermogen heeft uitgehongerd om zichzelf te verloochenen ten dienste van het Geluk van haar medeschepselen en om het lijden en de beproevingen van haar levensreis van harte te aanvaarden voor de voltooiing van de Werken die God door haar zoekt te voltrekken.
Ik smeek om stormen van Hemels Vuur in elke ziel die nog slechts leeft voor de bevrediging van haar wereldse behoeften en haar eigen zelfbehoud, en daardoor haar bodem vruchtbaar heeft gemaakt voor gesteldheden van jaloersheid en van verwoesting van harten, zielen en lichamen in private levens alsook via politieke en economische regimes.
Ik smeek om stormen van Hemels Vuur in elke ziel die haar vermogen heeft gedood om zich in haar medeschepselen in te leven, alsook arm is aan elk medegevoel met de gevolgen die haar eigen innerlijke duisternis via handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens in haar medeschepselen teweeg brengt.
Ik smeek om stormen van Hemels Vuur in elke ziel die niet langer de dingen vermag te zien vanuit Gods Hart, en daardoor elk inzicht in de ware zin van het leven en derhalve in de diepe zin van de beproevingen en kruisen van het leven heeft verloren, zodat in haar het zaad van onvrede, wraakzucht en agressie is gerijpt tot onoverzienbare wildernissen van onkruid.
O Geest van Goddelijk Vuur, in U is de almacht om alle duisternis onwerkzaam te maken. Ik smeek U om stormen van het Hemels Vuur van Liefde, Waarheid en inzicht voor elke ziel die leed, droefheid, pijn en duisternis over haar medeschepselen brengt, opdat deze wereld moge ontbranden in een Vuur dat alle duisternis verslindt, en de mensenziel niet langer de Bron der Liefde beschaamt, van dewelke zij is uitgegaan.


www.maria-domina-animarum.net

1424. GEBED OM ONTSLUITING VAN DE WEG NAAR MIJN HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hemelse Gids op mijn aardse reis,
In Zijn Hemelvaart heeft Jezus betuigd dat Hij Zijn levensopdracht als de God-Mens in dienst van Gods Schepping had voltooid.
Hoezeer verlangt mijn hele wezen ernaar, de missie voor dewelke God mij dit leven heeft gegeven, in volmaakte overeenstemming met Zijn verwachtingen te kunnen voltooien, opdat mijn ziel op Zijn Tijd haar laatste reis moge kunnen betalen, tot verheerlijking van de Werken die Hij in Zijn Liefde volbrengt in de tijd en in de Eeuwigheid.
U heb ik de sleutel gegeven tot mijn hart.
Mijn hart is de schatkamer waarin mijn Schepper mijn roeping en opdracht voor dit leven heeft verborgen, opdat de ontdekking van mijn roeping en de volbrenging van mijn opdracht Hem de mate moge tonen, waarin ik waarlijk verlang om Hem en al Zijn schepselen lief te hebben.
Mijn hart is ook de voorraadkamer van het zaad van Liefde dat Hij aan mij heeft toevertrouwd opdat ik het zou uitstrooien langs al mijn wegen, want hoe verrukkelijk zijn de bloemen die de hele Schepping herinneren aan Gods Hart.
O Koningin van mijn hart, hoezeer poogt de wereld, mij weg te leiden van alles wat God in mij wil uitwerken, en Zijn Tegenwoordigheid in mij te versluieren. Hoeveel wereldse wolken schuiven zich tussen mijn ogen en de deur naar mijn hart.
O maak mij sterk tegen de dreiging van alle oppervlakkige schijn, en wil de intiemste weg naar het middelpunt van mijn hart heiligen met de dauw van Uw eigen Wil, opdat ik de diep in mij verborgen Hemelse schatten moge kunnen ontsluiten met het Vuur van mijn verlangen om Hem daar te vinden en mij voor eeuwig één met Hem te weten.
Zie, ik wil U en God betrekken bij elk detail van mijn leven en bij alle gesteldheden van mijn hart. Daartoe aanvaard ik ook, te drinken uit de Kelk van het Heil wanneer de lasten van het leven mij dorstig maken, want de zure wijn der beproevingen wordt in mijn ziel tot de nectar die uit de Wonden van de Christus is gevloeid, omdat Hij mij reeds heeft liefgehad vóór ik ooit van Gods Hart ben uitgegaan.
Daarom stel ik onverdeeld mijn wil onder Uw leiding, opdat ook mijn hart met het Uwe moge versmelten, en ik de weg naar mijn hart moge koesteren als de weg naar de voorhof van het Paradijs der Eeuwige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

MARIA: "Vele zielen zijn onvoldoende voorbereid op hun overgang uit dit leven naar het uur van hun levensoordeel bij de Goddelijke Rechter. In dit gebed geef Ik hen ter overweging zeven punten die uitdrukking geven aan zeven zeer zwaar wegende bronnen van duisternis in de ziel, die zelden worden uitgezuiverd vóór de ziel tot God terug wordt geroepen en bij Zijn Rechtertroon ter verantwoording wordt geroepen voor elke overtreding of verzuim ten aanzien van de Wet van de Ware Liefde, die door God wordt gehanteerd als de grote maatstaf voor het waardeoordeel dat Hij in Zijn onfeilbare Wijsheid en in volmaakte toepassing van de Wetten der Barmhartigheid en Gerechtigheid over het voorbije leven uitspreekt.

De ziel die nog tijdens haar aardse leven deze zeven punten in een gesteldheid van oprechte Liefde en waar berouw bemediteert en voor God brengt, bij voorkeur via toewijding aan Mij, kan worden begenadigd met een diepe reiniging. Deze zeven punten kunnen tevens zeer waardevol worden in het kader van een laatste levensbiecht.

Daar geen mensenziel weet op welke dag en welk uur zij tot God terug zal worden geroepen, is het aan te bevelen dat de ziel dit gebed van harte zou verrichten zodra zij het in bezit krijgt, daar Gods Voorzienigheid Zelf de kennismaking van de ziel met dit gebed heeft beschikt. Dit gebed, alsook Mijn begeleidende woorden, geven uitdrukking aan Gods onvoorstelbare Liefde voor de zielen, die Hij uit het Vuur van Zijn Hart heeft geschapen.

Met de grootste nadruk wijs Ik erop, dat de ziel die dit gebed verricht, jegens God een heilig verbond sluit. Dit betekent dat zij de met dit gebed verbonden genaden slechts kan verwerven in de mate waarin zij aan de belijdenis van berouw daadwerkelijk gevolg geeft door een uiterste betrachting van Liefde, zuiverheid en alle deugden in alle verdere handelingen en innerlijke gesteldheden van de haar resterende levenstijd. In de mate waarin dit niet het geval is, kan God het zo beschouwen, dat zij dit gebed niet heeft verricht met de bedoeling, Hem in haar laatste levensfase beter te dienen, doch dat zij het eerder heeft gedaan in de verwachting van een gunstiger levensoordeel. In dit laatste geval betoont de ziel immers niet de wil om God beter te dienen dan ooit voordien, doch is haar inspanning bevlekt door zelfzucht. Dit gebed heeft de kracht van een zeer ernstig verbond, en de maat waarin het in de praktijk al dan niet wordt nagevolgd, kan derhalve op een bijzondere wijze doorwegen in het uur van het levensoordeel".

1425. GEBED TOT VOORBEREIDING VAN DE ZIEL
OP HAAR ONTMOETING MET GOD

(Myriam van Nazareth)

O Allerheiligste Drievuldigheid, Bron, Bestemming en enige zin van mijn leven,
Ter verheerlijking van de Eeuwige Vader, Die mij heeft geschapen voor één leven op aarde opdat ik moge bijdragen tot de verwezenlijking van Zijn Werken en Zijn Heilsplan,
Ter verheerlijking van Gods Zoon Jezus Christus, Die door Zijn Lijden, Kruisdood en Verrijzenis de toegang tot de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel voor mij heeft opengesteld, en Wiens Wonden en Bloed de reiniging van mijn ziel van alle duisternis mogelijk hebben gemaakt,
en
Ter verheerlijking van de Heilige Geest, Die door Zijn Pinkstervuur mijn vermogen heeft ontsloten om mijzelf te verloochenen in Ware Liefde voor God, voor Zijn Werken en Plannen en voor al mijn medeschepselen,

belijd ik nu voor U,

in de allerheiligste Tegenwoordigheid van Maria, Uw hoogst verheven, onbevlekt ontvangen, eeuwig zondeloze Dochter en Koningin van Hemel en aarde, en gesteund door Haar oppermachtige Bemiddeling en Voorspraak en Haar onfeilbare Bescherming tegen elke duistere kracht,

mijn diep berouw over:

 1. elk ogenblik van mijn leven waarop ik geen onverdeelde, zuivere Liefde heb verspreid naar medeschepselen toe, en daardoor Uw Godheid heb bedroefd en Uw Werken niet heb bevorderd, en elk ogenblik waarop ik een handeling heb gesteld, een woord heb gesproken, een gedachte of verlangen heb gekoesterd die niet van Ware Liefde waren vervuld;
 2. elk ogenblik van mijn leven waarop ik mijzelf heb gezocht, mijzelf belangrijk of groot heb geacht, erkenning of lof heb gezocht of mijn talenten eerder heb gebruikt voor mijn eigen eer dan om tekenen te stellen van Gods liefdevolle Tegenwoordigheid;

 3. elk ogenblik van mijn leven waarop ik een medeschepsel leed of schade heb berokkend, en elke handeling, nalatigheid, woord, gedachte, gevoel of verlangen waardoor ik het leven of het kruis van een medeschepsel heb verzwaard, met duisternis heb vervuld, heb verkort of vóór Gods Tijd heb beëindigd;

 4. elk ogenblik van mijn leven waarop mijn innerlijke gesteldheden, en daardoor datgene wat van mij uitging, geen spiegelbeeld van Uw Hart waren, en ik derhalve heb verzuimd om bij medeschepselen gevoelens van geborgenheid, Vrede en blijheid te bevorderen;

 5. elk negatief, onzuiver, respectloos of onverschillig gevoel jegens een medeschepsel, en elk misbruik dat ik daardoor van dit medeschepsel kan hebben gemaakt;

 6. elk negatief gevoel of verzet in verband met een gebeurtenis of situatie op mijn levensweg, en elk ogenblik van onvrede in mijn hart, want deze gevoelens, dit verzet en deze onvrede hebben getuigd van de onvolkomenheid van mijn wil om U te dienen en van protest tegen Uw onfeilbare Plannen;

 7. elk ogenblik van mijn leven waarop ik meer was begaan met de vervulling van mijn eigen verlangens en eigen voorstellingen dan met de noden van mijn medeschepselen en van Uw Heilsplan voor de hele Schepping, en ik daarom ook onvoldoende open stond voor de inspiraties van Uw Geest en de wenken van Uw Voorzienigheid.

Mijn God van Liefde, in dit uur wil ik mij met ziel en lichaam weggeven aan de Allerheiligste Maagd Maria, de zuiverste Spiegel van de Bron van alle heiligheid en door U bekleed met de volheid der Genade, opdat Zij mijn Gids en mijn Beschermster moge zijn bij de ontsluiting van alle gesteldheden die mijn hart klaar kunnen maken voor een volmaakte dienst aan U gedurende de tijd die mij op deze aarde nog is vergund. Moge die tijd, en de innerlijke gesteldheden vanuit dewelke ik hem zal doorbrengen, door Uw Goddelijke Majesteit kunnen worden aanvaard als een begin van goedmaking voor de vele onvolkomenheden in mijn vervulling van de dienst aan Uw Werken, waarvoor U mij dit leven hebt gegeven.
Moge ik door een vlekkeloze aanvaarding van Uw verdere Beschikkingen voor mijn resterende levensdagen uitboeting kunnen brengen voor alles waardoor ik duisternis over de Schepping heb helpen brengen, en moge ik de genade bekomen, door U te worden geleid naar gelegenheden om oprechte goedmaking te leveren jegens U, Uw Werken, en alle medeschepselen die ik kan hebben geschaad.
Moge ik door handelingen, woorden en hartsgesteldheden van goedmaking Liefde en Licht helpen brengen als tegengewicht voor de duisternis die ik ooit heb gebracht.
In deze gesteldheid en in dit verlangen, en voor alle dagen en uren die het U behaagt, mij nog verder te gebruiken als beekje in het stroomnet van Uw Liefde, sluit ik nu met U het heilig verbond van onverdeelde, onvoorwaardelijke dienst aan Uw Werken en Plannen, in de geest van totale toewijding aan Maria, de heiligste en enige zondeloze van alle mensenzielen die ooit op deze wereld hebben geleefd. Moge Uw Goddelijke Voorzienigheid mij bij de voltooiing van deze laatste opdracht begeleiden, en moge Uw almachtig Licht mij beschermen tegen elke kracht die aan U vijandig is.
Dit verbond bezegel ik in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1426. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST
OM EENHEID VAN HART MET GOD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Mijn Schepper heeft mijn ziel in de wereld gezonden als klein werktuig om Zijn Werken van Liefde te helpen voltooien, opdat Zijn Plan van Heil deze wereld moge herscheppen uit de ruïnes van het Paradijs dat door de erfzonde in verval is geraakt.
O Licht van Gods wegen, via Maria, Uw vlekkeloos heilige Bruid en Zetel van Wijsheid, richt ik mijn hele wezen op U, opdat ik ontvankelijk moge worden en blijven voor de volheid van Uw Werken van genezing van elke neiging om in hart en geest af te wijken van de bedoelingen die God met mij heeft, en van de wegen die Hij voor mijn Heil heeft ontworpen.
Betreed toch mijn zielentempel en zijn tuinen, o Geest van God, enig Licht van mijn ziel, want in U is de sleutel die mijn hart voorgoed kan ontsluiten voor de diepe zin en doelstellingen van Gods Wet, voor de diepe geheimen van Zijn volmaakte Liefde en voor de ontdekking en ontginning van de oneindige schatten die Hij in mijn tempelbodem heeft verborgen.
O Vuur uit de Bronnen der Schepping, Drager van alle Mysteries van mijn Heil, hoezeer verlangt mijn hele wezen naar het herstel van de verbinding van mijn hart met Gods Hart en met de diepe Natuur van het Goddelijk Leven.
Hoezeer verlangt alles in mij naar een wedergeboorte van alle zaad dat God mij voor mijn tuin heeft gegeven doch dat ik heb laten wegkwijnen, want in mijn blindheid herkende ik niet tijdig de stenen die mijn zaad verstikten. De nevelen van misleiding en zelfzucht versluierden voor mij de tekenen der onvruchtbaarheid die mijn tuin trachten uit te leveren aan het rijk van de dood.
O Geest Die Gods Wet in de zielen brandt met het Vuur van de Ware Liefde, kom en heers volmaakt in mijn hele wezen, en wil mijn hart één maken met het Hart van God, want Hij heeft mijn hart bedoeld als kleine voorraadkamer van Zijn Liefde en als oase van zegeningen voor elk schepsel dat de geborgenheid van Zijn Tegenwoordigheid zoekt. In mijn hart heeft hij mijn Bron en mijn Bestemming gelegd, in Uw heerschappij zullen deze versmelten in de eenwording van mijn hele wezen met Gods Wet en Zijn bedoelingen.
Wil daarom Uzelf in mij uitstorten, o Heilige Geest, opdat ik geheel en onvoorwaardelijk Gods wegen moge gaan, in volmaakte overeenstemming met Zijn Wet en Zijn Plannen, en ik de weg moge voltooien die Hij vóór mijn aardse reis in mijn ziel heeft aangelegd, want Hij heeft mij niet gemaakt voor de woestijn, doch als een tuin die aan de Schepping moet getuigen dat het zaad der wedergeboorte van Gods Paradijs op deze wereld reeds is uitgestrooid.
In dit verlangen wil ik leven en sterven, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1427. TOEWIJDING TOT NAVOLGING VAN MARIA
IN DE VRUCHTBAARHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte Siertuin van heiligheid, eeuwig bloeiend Paradijs van Goddelijk Leven,
In U schiep de God der onfeilbare Liefde een Tabernakel waarin de menselijke natuur in haar allerzuiverste staat Bruiloft zou sluiten met het Vuur van de Godheid Zelf.
Deze Bruiloft zou de God-Mens voortbrengen als Vrucht van de eenwording van Gods Wil met de Wil van de Vrouw Die met Haar hele Wezen en leven slechts zou verlangen naar de eeuwigdurende bloei en voltooiing van Gods Rijk van Ware Liefde en Vrede en de definitieve drooglegging van het moeras der zonde.
O Meesteres van alle deugden, U Die alle menselijke zwakheden en tekortkomingen hebt beheerst, in de oprechte overgave aan U kan de ziel de woestijn van haar overtredingen tegen Gods Wet laten bevloeien met het water uit de stroom van de hoogste heiligheid die God doorheen het Paradijs van Uw Hart heeft geleid.
In de mate waarin al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens uitsluitend en onvoorwaardelijk getuigen van de vaste wil om slechts te leven voor de voltooiing van de plannen die God met mijn leven heeft, zal Uw water mijn ziel bevruchten voor een lente waarvan de belofte van een zomeroogst van heiligheid U zal toelachen uit alle bloesems die Uw parfum zullen baren.
O Meesteres van mijn zielentuin, laat toch het water uit Uw volheid van Genade stromen over de bodem waaraan ik dag na dag mijn zo gebrekkige werken toevertrouw, want zij zijn als zaad dat slechts kan worden bevrucht zodra mijn wil uit geen andere Bron meer drinkt dan uit deze die ontspringt in het Hart van mijn Schepper.
Zie, de dagen van mijn ziel deinen op de bries van Gods Geest, zij dorsten naar de regen die mijn hart moet wassen van het stof der wereld, en de dageraad van mijn Hoop prijst de overwinning van Gods Wil op elke nacht van bekoring en zonde. De zomerzon zal echter slechts waarlijk mijn horizont kussen in de mate waarin mijn wil elk spoor van duisternis restloos zal hebben veracht en mijn tuin geen schemering meer toelaat, want mijn ziel verdraagt niet langer de aanblik van Jezus in de nacht van Gethsemani, waar mijn duisternis Hem de vertroosting van de olijfbomen der Ware Vrede ontroofde.
Mag mijn wil daarom bruiloft sluiten met Uw Wil, o Dochter van Hem Wiens Wil U heeft bereid tot Tabernakel van de Christus, opdat onze vereniging in de geheimste kamer van mijn verlangend hart een leven moge baren dat slechts zaadjes zal voortbrengen, die in het Vuur van de Heilige Geest mogen uitbloeien tot bloemen voor het Eeuwigdurend Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

Nadat de Meesteres van alle zielen het onderstaand gebed 1428 had geïnspireerd, sprak Zij de volgende woorden:
"God heeft in Mij een immens Teken ontwikkeld voor het vermogen van elke mensenziel om zich te bevrijden uit de slavernij jegens duistere inspiraties en bekoringen, door in alle omstandigheden van het leven van harte te kiezen voor onvoorwaardelijke en onbegrensde dienst aan God en Zijn Werken en Plannen, en zichzelf en de eigen vermeende belangen en behoeften tot het uiterste achterop te stellen bij de belangen en behoeften van haar medeschepselen en van God Zelf.
Daarom is het Mijn verlangen dat de zielen de woorden van gebed 1428 diep in hun hart overwegen en dat zij deze overwegingen zouden benutten als laatste aanzet voor een radicale keuze voor God en een radicaal afstappen van elke duistere neiging.
Het is tevens Mijn verlangen dat onder dit gebed, eveneens ter overweging de woorden bekend worden gemaakt, die Ik op 8 december 2017 privaat tot jou heb gesproken".

1428. LOFGEBED TOT MARIA, GODS TEKEN TEGEN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Koningin van Hemel en aarde, door God tot Groot Teken gesteld voor de opgang van de geschapen ziel naar Gods Hart in volkomen heiliging, oneindige Schat van heiligheid, aan de zielen gegeven tot een onovertroffen Teken van Gods Glorie in Zijn Rijk van al het geschapene,
Vanuit de diepten van mijn ziel prijs ik U als eeuwig levende Herinnering aan Gods Belofte jegens de krachten der duisternis, dat hun heerschappij over de zielen beperkt zou zijn in de tijd.
In U heeft een mensenziel de duisternis totaal overwonnen. U bent de Vrouw Die de draak onder Haar voeten had vanaf het uur van Haar Ontvangenis. God heeft U tot Teken gesteld voor datgene waartoe Hij de mensenziel had voorbestemd, doch dat door de erfzonde nooit verwezenlijkt kon worden: de volledige deelname aan het Goddelijk Leven.
Daarom bent U Gods Teken van de volmaakt in ere herstelde menselijke natuur, en derhalve een eeuwigdurende aanstoot en vernedering voor de duisternis, want vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis heeft het Licht in Zijn volheid in U gewoond, en in Gods Uur zal Uw voet elk werk van duisternis verpletteren.
U bent het wedergeboren Aards Paradijs dat door de zonde verloren was, doch in U in de volheid van het Goddelijk Leven volmaakt is hersteld tot Teken voor elke ziel die kiest voor de weg van Christus.
O Dageraad van de Ware Hoop, in U is de volrijpe vrucht van de Verlossingswerken van de Christus zichtbaar tegenwoordig gesteld aan de zielen van alle eeuwen, opdat U hen tot eeuwigdurend Voorbeeld en Aansporing zou zijn.
U hebt een leven lang Uw vrije wil slechts gebruikt voor de bespoediging van de voltooiing van Gods Heilsplan, en hebt in alle omstandigheden van het leven uitsluitend gekozen voor de Liefde en voor God. Elk Werk van Uw handen, elk woord uit Uw mond en elke gesteldheid van Uw Hart en geest vernederde de satan en ondermijnde zijn plannen, omdat U niet wilde zondigen.
U was in alles uitsluitend op Gods Hart gericht, en was daardoor een levend Spiegelbeeld van Zijn Hart, de Bron van alle Liefde en heiligheid. Daarom bent U voor alle tijden een volmaakte gesel voor de duisternis, die haar macht over de zielen in U zag breken, want U hebt aangetoond dat een geschapen ziel daadwerkelijk volmaakt beeld en gelijkenis van haar God kan worden.
Uw volmaakte eenheid van Hart met God maakte U tot een vlekkeloos Tabernakel voor de Christus, teken voor ommekeer voor elke ziel die op zichzelf en haar eigen vermeende belangen en behoeften is gericht.
Elke vezel van Uw volmaakt heilig Wezen was doordrongen van het besef dat de mensenziel slechts werktuig is tot vervulling van Gods Plannen en Werken. Daarom sloot Uw Wil de volmaakte Bruiloft met alle Beschikkingen van Gods Voorzienigheid voor Uw leven, want Gods Werken waren voor U oneindig veel belangrijker dan Uzelf.
Uw volmaakte zelfverloochenende Liefde ten dienste van Gods Werken voor alle schepselen maakte U volkomen onontvankelijk voor elke bekoring, en maakte U tot Gods Teken tegen alle zelfzucht en elke verleiding tot gedragingen en gesteldheden die de zielen tot werktuigen voor de plannen der duisternis maken.
O Maan in de nacht, afstraling van de Zon van Christus naar de zielen toe, en levend Teken van Gods Tegenwoordigheid en van Zijn volmaakte heiligende Werken, U bent de hoopgevende Spiegel van het Goddelijk Licht in deze wereld van duisternis, want U toont elke ziel van goede wil dat zij geen slavin van de duisternis hoeft te zijn.
Onder Uw voeten leg ik alle twijfels en elke neiging van zielen om in al hun innerlijke gesteldheden de macht van de duisternis over hun levensweg te verheerlijken, want in U heeft de macht van het Licht over alle inspiraties en manipulaties vanwege de duisternis de troon der onoverwinnelijkheid bestegen.
O eerstgekozen Bruid van God, Teken van de hoogste Goddelijke vruchtbaarheid, U zou de ware kinderen van God voortbrengen in een wedergeboorte naar de geest. Daarom leg ik mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan Uw voeten neer, opdat ik mijzelf helemaal moge kunnen openstellen voor de instroming van Uw heiligend Vuur, en ook mijn hart een teken tegen de duisternis moge worden, want hoe kleiner ik zal worden, des te groter zal de muur worden, die de duisternis in mij zal vinden.
Geprezen zij daarom de Drie-Ene God in U, Die Zijn absoluut Meesterwerk en de Gouden Brug naar Zijn Messias bent, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

Op 8 december 2017, het feest van Haar Onbevlekte Ontvangenis,
sprak de Immaculata tot Myriam de volgende woorden,
waarvafn Zij nu de bekendmaking verordent:

"Toen Mijn ziel onbevlekt werd ontvangen, straalde een immens Licht doorheen de hele Schepping en vanaf de Hemel tot aan de poorten der hel, als Teken dat uit Mij het Licht der wereld geboren zou worden en dat Mijn ziel door de Eeuwige Vader was voorbestemd om volmaakt Tabernakel voor Zijn Zoon en een levenslang gouden Bruidsbed voor de Heilige Geest te zijn. Dit Licht was niets anders dan een explosie van Goddelijke Liefde. De Ware Liefde is een Licht dat alle duisternis verdrijft. Zij is daardoor de kracht die de ziel maakt tot beeld en gelijkenis van God Zelf.
Het schitterend Licht van Mijn Onbevlekte Ontvangenis zou in Mij nooit meer in intensiteit verminderen, doordat Ik de Goddelijke Liefde levenslang in absoluut volmaakte mate in stand heb gehouden door elke bekoring tot zelfs de geringste overtreding tegen Gods Wet en tot zelfs de geringste onvolkomenheid in de toepassing van deze Wet, bewust en gewild onder Mijn voeten te verpletteren.
Deze vlekkeloze eenmaking van Mijn vrije wil met de Wil van God, Die Bron is van alle schepping, Verlossing, heiliging en genezing, heeft Mij tot eeuwige Spiegel van Gods Hart gemaakt, een unieke weerspiegeling van Zijn Licht, en daardoor Belichaming van de grootste vernedering die de duisternis ooit vanwege de wil van een geschapen ziel heeft ondergaan.
Begrijp dit wel: Mijn Onbevlekte Ontvangenis was een eenmalig Voorrecht, doch het Licht ervan kon slechts levenslang onverminderd blijven stralen omdat Ik Mijn vrije Wil uitsluitend heb aangewend voor de voltooiing van het Plan dat God met elke ziel heeft, en waarvoor Hij Mijn Wezen heeft willen gebruiken als Zaaibed: het onvolprezen Heilsplan, dat door de Christus zou worden ontsloten en dat door elke mensenziel in zichzelf moet worden voltooid. Het gebruik van Mijn vrije Wil in volmaakte harmonie met Gods Wil heeft aangetoond dat de mensenziel het vermogen bezit om uitsluitend en alleen te kiezen voor God, voor de Ware Liefde, voor het Licht zonder schaduwen".


www.maria-domina-animarum.net

1429. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND JUNI

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Wieg van het Allerheiligst Hart van de Eeuwige Liefde,
Uit U werd het Lichaam geboren dat het grootste Teken zou worden voor de macht van de volmaakte zelfverloochening over de duisternis.
Aan U geef ik mijn hele wezen, opdat U elk kruis dat de Eeuwige Wijsheid op mijn weg heeft toegelaten, moge kunnen omvormen tot zegels op het Nieuw Verbond, want ik verlang zozeer dat mijn leven moge zijn als een vruchtbare akker voor het Graan dat de God-Mens Jezus Christus in de Schepping heeft gezaaid.
Wil mij bezielen met de heiligende Pinksterbries uit de Bronnen van het Goddelijk Leven, opdat mijn vrije wil waarlijk verlangend Bruiloft moge sluiten met het Hart van de Verlosser in alle Sacramenten die voor mij zijn bereid in het Vuur van Gods Barmhartigheid, want ik wil niet langer de Geschenken van Gods Liefde beschamen door innerlijke leegheid.
In Uw navolging wil ik dankbaar drinken uit de Kelk van het Heil, want slechts de ziel die op haar levensweg de Kelk met de Verlosser heeft willen delen, zal drinken uit de Gouden Kelk aan de Tafel bij Gods Troon.
In Uw navolging wil ik mijn God betrekken bij elke stap op mijn levensweg en bij elke beweging van mijn gemoed, want de zomervruchten rijpen nooit in de ziel die de winter in haar bodem vasthoudt. Kan ijs in het hart tot water van Goddelijk Leven worden wanneer het niet de Zon van de Ware Liefde omhelst?
O Moeder van het Hart dat voor mij heeft geklopt opdat ook het mijne het Ware Leven zou vinden, wil mij nu baren voor de Oogst van het Rijk van het nimmer dovend Licht, opdat het Lam van Golgotha moge kunnen eten van het graan dat het veld van mijn hart voor Zijn Rijk zal bereiden.


www.maria-domina-animarum.net

1430. ZOMERTOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, stralende Koningin van het Goddelijk Liefdesvuur,
Uw Schoot was het Bed waaruit de Midzomerzon over de Schepping zou oprijzen.
In Uw handen leg ik de arme, broze bloesems die Gods Genade aan de takken van mijn zielenboom heeft laten ontspringen.
Hoe gevoelig maakt toch mijn wankelmoedigheid deze bloesems voor de dreigende vorst die zelfs de lentezon trotseert, want mijn wil heeft het Pinkstervuur telkens weer prijsgegeven aan de rijp van elke uiting van verdwaalde Liefde.
Aanschouw toch mijn velden, hoe armzalig was de Liefde waarmee zij de voorjaarsregens hebben omhelsd, die de Heer van de oogst voor hen had bereid opdat zij vruchten voor Zijn Rijk zouden baren.
Zij hebben de bries van Zijn Geest niet benut om zich te reinigen van het stof dat de wereld over de jonge tarwe heeft uitgespreid, noch om andere velden te bevruchten met het verlangen naar de vervulling van Zijn Wet van Liefde.
Zij hebben de zon niet gedronken als goud van heiliging door volmaakte zelfverloochening.
O Koningin der volgroeide Liefde, in Uw hele Wezen is de volheid van de spirituele zomer belichaamd, de volheid van de vruchten uit volmaakt heilige bloesems die de Zon der Verlossing in zich hebben opgedronken tot volkomen versmelting met Zijn Wet.
In U heeft het Goddelijk Leven het toppunt van zijn levenskracht bereikt.
Daarom spreid ik nu de landerijen van mijn ziel voor U uit, opdat U de zomer van de ware heiliging over hen zou kunnen afroepen, want in U zijn het zonlicht van het Ware Leven, de malse zomerregen der hoogste Genade en de bliksem die de hemel boven mijn bodem kan zuiveren van elke dreigende duisternis.
Wees de enige Heerseres over mijn wezen, opdat mijn hart het ongeremd moge prijsgeven aan de Belofte van de zomervruchten, want de God van de Eeuwige Boomgaarden kan hen pas oogsten zodra mijn wil de bruiloft heeft gesloten met het Vuur waarmee Zijn Liefde mijn zielenboom reeds mijn leven lang heeft omarmd.


www.maria-domina-animarum.net

1431. EED VAN TROUW AAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Drie-Ene God, Bron, Meester en Bestemming van al het geschapene,
Met geen ander doel hebt U mij in de wereld gezonden dan om Uw Werken te doen en Uw Plannen te helpen voltooien, en als een levend teken van Uw Liefde en macht als Bezieler van alles wat leeft.
U hebt Uw Wet in mijn hart gedrukt als de enige richtlijn voor al mijn gedragingen en innerlijke gesteldheden, opdat ik jegens al mijn medeschepselen getuige moge kunnen zijn van Uw Tegenwoordigheid.
Vanuit de bodem van een hart dat boven alles verlangt om voor eeuwig van U en bij U te zijn, bied ik U nu mijn plechtige eed van levenslange trouw aan.

 1. Ik wil trouw blijven aan het Kruis van Jezus Christus, teken van mijn Verlossing uit de effecten van de ontrouw van de eerste mensenzielen jegens U, en hoogste teken van Uw macht over de duisternis;
 2. Ik wil trouw blijven aan de Ware Liefde als Uw Grondwet, de enige macht die al mijn doen en laten en mijn innerlijk leven mag beheersen;

 3. Ik kies voor een getrouwe navolging van de Christus in de uiterste beleving van de aanvaarding van Gods Beschikkingen, van de volkomen vergeving en verzoening, en in de liefdevolle offerande van al mijn kruisen en beproevingen voor het Heil van de hele Schepping;

 4. Ik kies voor een grondige en diepgaande zuivering van al mijn zwakheden, tekortkomingen en alle overtredingen uit mijn leven tot in dit uur, opdat hun uitwerkingen mogen worden onttrokken aan de macht der duisternis, en ik kies voor een volhardende bestrijding van elke verdere neiging om toe te geven aan om het even welke inspiratie die mij van de dienst aan Uw Werken en Plannen kan wegleiden of mijn vruchtbaarheid in Uw dienst kan bedreigen;

 5. Ik wil mij wegschenken in de totale en levenslange toewijding aan Maria, de heiligste onder alle geschapen mensenzielen en Koningin van Hemel en aarde, voor een wedergeboorte uit Uw Heilige Geest, en Haar trouw blijven in de betrachting van een volkomen navolging van alle gesteldheden van Haar volmaakt zondeloos Hart. Via Haar hoedanigheid als de volmaakte Brug tussen de zielen en hun God bied ik U de offerande van mijn hele leven in voorbereiding op de grondvesting van Uw Rijk op aarde en als ultiem teken van mijn keuze tegen de duisternis.

Almachtige God, via het Hart van Maria bied ik U mijn alles beheersend verlangen dat vanaf heden geen kracht buiten U deze wereld moge regeren, en dat mijn hele leven voor U bruikbare grondstof moge zijn voor de oprichting van een Rijk van volmaakte Liefde en Vrede en voor de eeuwigdurende grondvesting van de Troon van Uw Godheid in alle harten.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is ontstaan uit een visioen geschonken door de Heilige Maagd Maria op 5 juli 2018, traditioneel de feestdag van de zogenaamde 'Zeven Vreugden van Maria'. In het visioen vertoonde Zij Myriam niet zeven doch negen scènes, die Zij aanduidde als 'de grootste zielenvreugden van Mijn aardse leven'.

1432. GEBED VAN DEELNAME AAN DE GROOTSTE VREUGDEN VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin der Heerlijkheid van Gods Paradijs, in U zoekt mijn hart de Bronnen uit dewelke de Messias is opgestaan voor deze wereld, want door Hem is mijn vreugde volkomen geworden, en met U wil ik haar over de Schepping uitstrooien als een teken tegen de duisternis.

 1. Ik verheug mij met U, mijn Hemelse Meesteres, bij de boodschap die de Aartsengel Gabriël U van Gods wege bracht, want door Uw aanvaarding om door een leven van volmaakte zelfverloochening de Moeder van de Christus te worden, mag ik de Zoon van God mijn Broeder noemen en Zijn wegen herkennen als de paden der ware bevrijding.
 2. Ik verheug mij met U, mijn Hemelse Meesteres, bij Uw bezoek aan Elisabeth, want nog steeds mag elke ziel die zich volledig ten dienste stelt van de grondvesting van Gods Rijk op aarde, zich verheugen in Uw bezoek in haar zielentempel, en in Uw hulp opdat zij een leven moge baren dat in de woestijn der wereld getuigt van de komst van de Christus.

 3. Ik verheug mij met U, mijn Hemelse Meesteres, bij de Geboorte van Uw Goddelijk Kind, want ook in de onherbergzame winter van mijn ziel hebt U de wieg aangeraakt, waaruit volgens Gods verwachtingen de Liefde geboren moest worden.

 4. Ik verheug mij met U, mijn Hemelse Meesteres, bij de aanbidding van de kleine Messias door de Wijzen uit het Morgenland, want ook in mijn zielengrot is het Vuur van de vreugde om mijn Verlossing en van de herkenning van Gods grootste Geschenk aan mijn onvruchtbare graanakker nu onblusbaar geworden.

 5. Ik verheug mij met U, mijn Hemelse Meesteres, bij de Opdracht van Uw Goddelijk Kind in de Tempel, want een mensenziel heeft de Messias herkend, Die uit het Tabernakel van Uw heilige Schoot is opgestaan als levende Sleutel Die het slot van de erfzonde zou openbreken.

 6. Ik verheug mij met U, mijn Hemelse Meesteres, bij de terugvinding van Uw twaalfjarige Zoon in de tempel, want ik vind U in mijn hart als onfeilbare Gids wanneer ik de Christus dreig te verliezen in de duistere schaduwen van het Jeruzalem der wereld dat Hem aan mijn ogen zoekt te onttrekken.

 7. Ik verheug mij met U, mijn Hemelse Meesteres, bij de Verrijzenis van Jezus uit het Graf nabij Zijn Calvarie, want ik weet dat U ook in mijn wedergeboorte gelooft in de mate waarin ik, in navolging van mijn Goddelijke Broeder, alles zal laten kruisigen dat mij nog in de wereld kan vasthouden.

 8. Ik verheug mij met U, mijn Hemelse Meesteres, bij de eerste Uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen in het cenakel te Jeruzalem, want voortaan zou God het Licht van Zijn onfeilbare Leiding ontsteken in elk hart dat oprecht verlangt om Zijn Wet te lezen in de donkere nacht van alle bekoring en misleiding.

 9. Ik verheug mij met U, mijn Hemelse Meesteres, bij Uw Opneming in de Hemel, want ik weet dat U in mij wegen aanlegt die mij zullen opnemen in het Rijk der Hemelse Bloemen indien ik hun wereldse doornen aan U opdraag uit Liefde tot de verzaking aan alles wat mij van de wegen van Christus kan doen afwijken.

O Moeder van de voltooide Vreugde der volmaakte heiligheid, straal toch het gouden Licht uit het Avondland doorheen de wolken van mijn gekweld gemoed, want de droefheden van dit leven kunnen de zielenbloem niet breken nadat zij de zon van Gods bedoelingen waarlijk heeft herkend.


www.maria-domina-animarum.net

1433. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND JULI

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, door God bereide Kelk van het Kostbaar Bloed van de Christus, in U prijs ik de volmaakte heiligheid van het Gouden Tabernakel waarin de Fontein van Goddelijk Leven in de wereld werd gedragen.
Ik geef U mijn verlangen naar het Ware Leven, dat uit U tot de zielen kon komen.
Wil mijn hele wezen opdragen aan het Bloed dat sedert de Bruiloft van de Eeuwige Liefde met het Kruis van Golgotha kwijnende zielen laaft met de Belofte van het Eeuwig Leven.
Ik geef U alles wat ik ben, alles wat ik heb en alles wat God in mij tot bloei zoekt te brengen, opdat U het bloed van mijn ziel moge voeden met het Goddelijk Bloed dat Verlossing brengt in elke ziel die elke duistere invloed heeft herkend als de bron van alle ellenden der wereld.
O wees toch mijn Hoop op de Eeuwige Zomer van mijn ziel, de Poort doorheen dewelke het Licht van Gods Wet en de warmte van de Eeuwige Liefde mijn weg naar de avondzon strelen.
Wie buiten U zou de stralen uit het Kostbaar Bloed van de Christus, het Licht der wereld, in hun volheid binnenleiden in de kerker waarin de zielen zichzelf hebben opgesloten door de erfzonde, door dewelke zij een verbond met de vijand van de Liefde hebben gesloten?
O U, aan Wie ik mij restloos heb weggeschonken, wil mij toch de vervulling bekomen van mijn verlangen, dat zelfs de diepste kamers van mijn ziel Bruiloft mogen sluiten met het Bloed van mijn Verlosser, dat in de bitterheden van mijn levensweg reeds de honing uit de bloemen van Gods Paradijs heeft gelegd.
Wees de ware Heerseres van mijn hart en van alle roerselen van mijn ziel, opdat mijn levensweg het waardig worde, in Gods Uur te sterven onder de kus van het Bloed dat ooit de dood heeft beroofd van zijn macht over de ziel die de Liefde heeft omarmd als de enige Wet van het Leven.


www.maria-domina-animarum.net

1434. KUS AAN DE EEUWIGE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Mag mijn hart U omhelzen als een begin van goedmaking voor de vele malen dat ik Gods Wet te weinig heb bemind.
Op grond van de oneindige verdiensten van Uw totale zelfverloochening tussen Bethlehem en Golgotha, wil ik voortaan Uw Hart verwarmen met de kus van een onophoudelijke zelfverloochenende Liefde tot U en tot al mijn medeschepselen, tot goedmaking voor de vele kussen aan tijdelijke verlangens waardoor ik U heb verraden.
Ik geef U de sleutel tot de deur van mijn hart, opdat de zon uit het Paradijs der Eeuwige Liefde ook de verste hoeken van mijn zielentempel moge bestralen, want ik wil elk spoor van duisternis in mij voorgoed prijsgeven aan de eeuwigdurende macht van het Licht van Gods Hart.
Mogen de stralen van de nooit ondergaande Zon mijn hele wezen vinden als een bloem die dorst naar het Goddelijk Leven, dat slechts bloeit in een bodem die de Eeuwige Liefde heeft gekozen tot de enige bron en bestemming van al haar vruchten.


www.maria-domina-animarum.net

Op Haar feestdag als Koningin en Meesteres van de engelen, 2 augustus 2018, sprak de Heilige Maagd Maria de volgende woorden:
"Ik wil je woorden van toewijding in het hart zaaien, die God verheerlijken door de macht en Glorie te doen stralen, met dewelke Hij Mij reeds bij Mijn Onbevlekte Ontvangenis had bekleed en die Hij bij Mijn Opneming in de Hemel heeft bekrachtigd. Deze toewijding verwijst in het bijzonder naar vijf grote feesten die in de maand augustus worden gevierd, en die mede uitdrukking geven aan de reden waarom de Allerhoogste Mij de maand augustus heeft laten aanwijzen als de maand van Mijn Grote Verheerlijking, dit alles ter ere van Zijn Grootheid en de onoverwinnelijkheid en onvergankelijkheid van Zijn Wet van de Ware Liefde".

1435. TOEWIJDING TER VERHEERLIJKING VAN MARIA IN AUGUSTUS

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige, boven alles verheven Koningin van Hemel en aarde,
In deze maand waarin de Allerhoogste U ten aanschouwen van het Hemels Hof heeft verheerlijkt, wil ik naar Zijn voorbeeld Uw volmaakte heiligheid prijzen, opdat Uw macht alle werken van duisternis op deze wereld moge verlammen.

Ik verneder mij voor U, o Koningin en Meesteres van de engelen, Aanvoerster van de Legers van God, opdat mijn hele wezen door een volkomen bezieling door de wil om het Licht te dienen, bruikbaar moge worden voor de strijd tegen de huurmoordenaars van de prins der duisternis.

Ik verneder mij voor U, o Toevlucht der zondaars, Toorts van Vuur en Licht Die nooit door enige duisternis, zonde of bekoring werd overwonnen, opdat mijn kleinheid mij in staat moge stellen om Uw heiligheid onbelemmerd in mij te laten overvloeien en mijn wil zich restloos moge richten op Uw Wil, die God en Zijn Wet van de Ware Liefde nooit heeft willen beledigen.

Ik verneder mij voor U, o volmaakt Heilige Moeder Gods, in de Hemel opgenomen met Ziel en Lichaam, opdat elk element van mijn wezen een levenslang getuige moge zijn van zijn oorsprong in het Hart van God, en Hem de hoogste Liefde moge bereiden door in Zijn Uur voor Hem te verschijnen met een hart waarin Zijn handtekening leesbaar is gebleven, als een getuigenis tegen het stof en slijk der wereld.

Ik verneder mij voor U, o eeuwig gekroonde Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, opdat Uw scepter mijn ziel, hart, geest, lichaam en wil moge maken tot het onbetwistbaar paleis van de Vrouw, Die voor eeuwig de satan onder Haar voeten heeft gehouden en hem op Gods Tijd de kop zal verpletteren tot voltooiing van de Tijd.

Ik verneder mij voor U, o Middelares van alle Genaden, Poort van de Schatkamers uit het Rijk der Hemelen, opdat ik het waardig moge worden, al mijn offers, beproevingen, gebeden, al mijn innerlijke gesteldheden en mijn hele wezen in de zuiverste vorm aan U aan te bieden om door U voor Gods Troon te worden neergelegd als grondstof waaruit de God der Eeuwige Liefde het door Hem beloofde Rijk kan bereiden.

O Oceaan van macht, Glorie en heiligheid, in U wil ik alles verdrinken dat mij ooit van God heeft verwijderd en nog kan verwijderen, opdat mijn totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan U mij moge maken tot een teken van Gods Liefde en van de voltooide vernedering van alles wat God vijandig is.


www.maria-domina-animarum.net

1436. GEBED TOT JEZUS OP HET TABOR VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
In rouwmoedigheid en in diep verlangen om over te vloeien in Gods Hart, smeek ik U: Wil mij begeleiden naar de top van het Tabor van mijn ziel.
Ik verlang zozeer, boven al mijn zwakheden, verleidbaarheden en elk spoor van duisternis uit te stijgen, opdat het kleed van mijn ziel moge stralen met het Licht dat mijn Schepper ook in mij heeft verborgen.
Moge mijn hele leven, met Gods kracht, een verheerlijking worden aan de God der Eeuwige Liefde, Die alle duisternis overwint en Die elke mensenziel verheerlijkt, die de berg van haar beproevingen van harte bestijgt om Gods Glorie te begroeten en haar leven wil leiden met als enige bestemming, Zijn Glorie te bezegelen door de overwinning op zichzelf.
Laat mij nooit vergeten, o mijn verheerlijkte God, dat ik in de wereld ben gezonden om Uw Glorie te aanbidden door de overwinning op alle duisternis in mijzelf, want slechts op de top van mijn Tabor zal mijn ziel de poort van het Paradijs aanschouwen en de stem van haar Schepper horen, Die U heeft bestemd als de Weg naar de bevrijding van de Schepping uit de duisternis, die de berg der verheerlijking heeft willen verbergen achter de berg der zonden.


www.maria-domina-animarum.net

1437. GEBED TOT OPNEMING VAN JEZUS IN HET HUIS VAN MIJN HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Wees welkom in het arme huis van mijn hart.
Mag ik U de voeten wassen met de tranen van mijn oprecht berouw, opdat zij niet langer vervuild blijven van het stof en zand van Uw dagelijkse reis doorheen de wereldse velden der zielen die zich van Gods Wet hebben afgescheurd.
Ik wil U de spijzen aanbieden die zijn gerijpt in de boomgaard van mijn hart omdat de vruchten met verlangen de Liefde uit de zon van Gods Liefde hebben gedronken.
Ik wil U de wijn geven die door de machtige tussenkomst van Uw en mijn Moeder Maria in mijn ziel is gerijpt uit mijn vrije wil naarmate ik hem in de dienst van Gods Wil heb gesteld.
Ik wil Uw Hart verwarmen met de woorden van mijn verlangen naar de vervulling van Gods Werken en Plannen van Heil voor de hele Schepping, want de Nalatenschap van Uw Kruiswoorden is uit de zielen verwaaid door de stormen der wereldse verlangens.
Kom, o Jezus, wil mijn arme tafel met mij delen, opdat de vruchten mij waarlijk mogen voeden voor het Eeuwig Leven, en de wijn mij de ware Verlossing moge brengen die voor mij is afgekocht door de Goddelijke Wijn die uit Uw Wonden is gestroomd tussen het Jeruzalem van de wereld en het Golgotha dat door Uw Liefde is geworden tot de Poort van Gods Hart.


www.maria-domina-animarum.net

1438. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND AUGUSTUS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Koningin van Hemel en aarde,
De tuin van Uw ziel heeft de volheid van de Zon der Eeuwige Liefde in zich gedronken, en heeft God de oogst van een volmaakte Eeuwige Zomer teruggegeven.
Aan U geef ik mijn eigen zielentuin in bewaring, want de Tuin van Uw ziel is de unieke Bron van een absoluut voltooid parfum uit de onvergankelijke bloesems van de Ziel Die de lente in zijn volheid heeft omhelsd.
In U heeft de Ware Liefde de zomer bereikt, die nooit meer zou buigen voor de herfst die elke boom der deugden met verval bedreigt.
O Tuinierster van het Paradijs der eeuwig bloeiende Glorie, in U zijn de grootste Werken van God tot voltooiing gekomen. In U heeft de zomer van de ziel de bloeikracht bekroond, die de Eeuwige Liefde in elk schepsel zaait. Daarom smeek ik om de genade van Uw leiding en Uw levenslange Tegenwoordigheid op de paden van mijn tuin, opdat ook de bloemen uit mijn bodem het beeld van God mogen verheerlijken als een blijvend teken tegen elke kracht die het Ware Leven wil verwoesten.
O Hoogzomer van de meest verheven heiligheid, onaantastbaar voor de stormen van bekoring en misleiding, Bron van de rijkste oogst die de Schepper ooit op aarde vond, slechts onder de mantel van Uw bescherming en de dauw van de volheid der Genade uit Uw Hart zullen mijn vruchten de rijpheid verwezenlijken, die de Schepper van alle tuinen verheerlijkt.
O Draagster van de stralen uit de zon van het Goddelijk Leven, bestraal toch alles wat in mijn tuin tot leven komt, opdat ook op mijn bodem een gouden oogst aan vruchten van Ware Liefde tot rijping moge komen, want ook ik ben geroepen om de winter van elke schending van Gods Wet te beschamen door de bloei van een zomer die nooit meer eindigt, en die mijn levensweg zal kussen tot hij onder Uw stralen mag overgaan in het Eeuwig Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

1439. SMEEKGEBED TOT DE GEKRUISIGDE VERLOSSER

(Myriam van Nazareth)

O mijn gekruisigde Verlosser Jezus Christus, wil mij helpen, in mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn wil elk spoor van duisternis te kruisigen, opdat ik in het uur waarin mijn Schepper mij roept, vóór Hem moge verschijnen als een Licht dat is ontstoken aan het Vuur van de ware, zelfverloochenende Liefde, en dat alle duisternis heeft vernederd door de wil om één van wil te zijn met de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Moge mijn ziel voor altijd in Gods Hart worden gelegd door de hoogheilige handen van Maria, de Koningin van Hemel en aarde, Die volmaakt één van Hart was met God vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis, en Wier ziel God nooit door één enkel spoor van duisternis heeft bedroefd.


www.maria-domina-animarum.net

1440. GEBED TOT VERHEERLIJKING VAN MARIA,
VLEKKELOZE MAAN IN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Maria, hoog verheven Licht van vlekkeloze heiligheid, Volle Maan door God bestemd tot absoluut volmaakte weerspiegeling van de Zon uit Zijn Hart doorheen de duistere hemel boven elke ziel die de nacht van de erfzonde heeft geërfd,
Tot U verzucht mijn hele wezen, o Groot Teken tegen alle duisternis, dat de ziel herinnert aan Gods Tegenwoordigheid en het feit dat Zijn Licht nooit dooft in de ziel die zich in alles aan Zijn Hart en Zijn Wet heeft overgeleverd.
O vlekkeloze weerspiegeling van de Weg, Paradijs van heiligheid in Wie nooit een dwaalweg werd gevonden, ik verheerlijk U als de Belichaming van de wil om Gods Hart tot enige Bestemming van de eigen levensweg te maken.
Ik geef mij aan U, opdat Uw macht over mij verheerlijkt moge worden in mijn blijvend verlangen om geen zaad dat God mij heeft geschonken, nog uit te strooien langs wegen die niet naar zijn Rijk leiden. Wees de enige Koningin van mijn HOOP.
O vlekkeloze weerspiegeling van de Waarheid, Paradijs van heiligheid in Wie geen enkel zaadje van leugen, bedrog of misleiding, noch van enige afwijking van Gods Wet tot bloei kwam, ik verheerlijk U als de Belichaming van het Eeuwig Licht dat alle duisternis onwerkzaam maakt.
Ik geef mij aan U, opdat Uw macht over mij verheerlijkt moge worden in een restloze overwinning op elke bekoring om Gods Wet te overtreden. Wees de enige Koningin van mijn GELOOF.
O vlekkeloze weerspiegeling van het Leven, Paradijs van heiligheid in Wie geen enkel gebrek aan zelfverloochenende Liefde werd gevonden, dat de weg naar de dood van de ziel kon ontsluiten, ik verheerlijk U als de Belichaming van de hoogste bloei van de Zielentuin Die de Zon van de Ware Liefde en de regen der Genade heeft omhelsd als Gods ware Schatten voor het Eeuwig Leven.
Ik geef mij aan U, opdat Uw macht over mij verheerlijkt moge worden in een restloze overgave aan de Beschikkingen van Gods Voorzienigheid, die de kiem van de dood in mij tracht te kruisigen. Wees de enige Koningin van mijn LIEFDE.
Glorie zij U, o vlekkeloos Licht aan de Hemel, Beschaming van alle effecten der erfzonde, Maan zonder smet, Die mij is gegeven als feilloze Gids op mijn levensreis, want uit U straalt Hij Die de Weg, de Waarheid en het Leven voor mij heeft ontsloten. Mag ik U dienen met heel mijn hart, opdat ik het LEVEN moge winnen door mijn WEG met niets anders meer te bezaaien dan met de WAARHEID.


www.maria-domina-animarum.net

1441. GEBED TOT JEZUS, GODDELIJKE WELDOENER

(Myriam van Nazareth)

O mijn Jezus,
Op mijn reis doorheen het Israël van mijn leefwereld stel ik mijn hoop op de grote Profeet van Gods wege, de Messias Die is gekomen om mijn zieke ziel naar het Goddelijk Leven te verheffen.
O Zoon van David, heb erbarmen, want de schijnlichten der duisternis hebben de ogen van mijn ziel blind gemaakt voor de schoonheden van het Leven in Gods Wet. O Zoon van David, heb erbarmen, want het geschreeuw der duisternis heeft de oren van mijn ziel doof gemaakt voor het liefdesgefluister van de Heilige Geest.
O Zoon van David, heb erbarmen, want het belijden van wereldse woorden heeft mijn ziel stom gemaakt om Gods enige Waarheid over de Schepping uit te spreiden als dauw op een bloem die wacht op de komst van de zomerzon.
O Zoon van David, heb erbarmen, want de eindeloze reizen op de wegen der wereld hebben mijn ziel kreupel gemaakt. Haar ontbreekt de kracht om de ware weg naar de Boomgaard op de top van mijn levensweg te voltooien.
O Zoon van David, heb erbarmen, want de duizendvoudige infectie van de bekoring heeft mijn ziel met melaatsheid geslagen en Gods handtekening in mij onherkenbaar gemaakt.
O Zoon van David, heb erbarmen, want ik heb Uw Nalatenschap van Liefde aan de duisternis gegeven, en mijn ziel heeft de verwoesting van de slavernij jegens de zelfzucht geërfd.
Wil mijn ziel aanraken en het woord spreken dat mijn kerker zal helpen ontsluiten, want in diep verlangen naar een wedergeboorte in de schaduw van Uw Eeuwige Belofte wil ik voortaan niet meer zondigen. Moge ik de genaden van het Ware Leven in mij vruchtbaar kunnen maken, en moge mijn eigen hart zaad kunnen uitstrooien dat de bloei van de onvergankelijke Lente in de Schepping moge helpen bespoedigen.


www.maria-domina-animarum.net

1442. GEBED VAN PERMANENTE AANBIDDING

(Myriam van Nazareth)

O Drie-Ene God, van Wie ik ben uitgegaan en bij Wie mijn Eeuwige Bestemming ligt, Hart van de hele Schepping,
Ik prijs Uw Schepping, de grote vrucht van Uw Liefde, die volmaakt is geschapen en slechts door de overtredingen tegen Uw Wet in onevenwicht is gebracht.
Ik prijs Uw Wet van de Ware Liefde als Bron en Bloed van alle Leven, als Grondwet van de hele Schepping en als Poort van het Paradijs der Eeuwige Gelukzaligheid.
Ik erken de volmaaktheid van Uw Beschikking over de rol die mij in het netwerk van Uw Schepping is toebedeeld.
Ik erken de volmaaktheid van Uw Voorzienigheid die mijn werken in Uw dienst volmaakt zoekt te maken omdat Uw Liefde mij de Eeuwige Gelukzaligheid wil bereiden.
Ik erken de volmaaktheid van Uw Beschikkingen over de beproevingen die U op mijn levensweg toestaat opdat ik zaad van Leven moge helpen bereiden voor de grondvesting van Uw Rijk van Liefde en Vrede op aarde.
Ik belijd mijn onvoorwaardelijke onderwerping aan de Wetten van Uw Gerechtigheid en Barmhartigheid als de onfeilbare normen voor de vruchtbaarheid van mijn leven in dienst van Uw Werken, en erken dat mijn Eeuwige Bestemming wordt bepaald door het gebruik dat ikzelf maak van de vrije wil die Uw Liefde mij heeft gegeven en die nooit door U wordt geschonden.
Ik erken Uw onfeilbaarheid en boven alles verheven grootheid, en mijn kleinheid als werktuig voor de voltooiing van Uw Werken binnen Uw Heilsplan voor de hele Schepping.
Ik sluit daarom met U een levenslang verbond van dienstbaarheid aan Uw Plannen en Werken voor de eindoverwinning van het Licht en de Liefde.
Daartoe stel ik de vrije wil die ik van U heb gekregen, volledig in dienst van de verwezenlijking van een Schepping in volmaakte harmonie tot vervulling van Uw Wil voor alles wat leeft, opdat geen andere wet nog Uw Schepping moge besturen, dan Uw Wet van de volmaakte Liefde.
Tot vervulling van dit levenslang verbond, mijn God, belijd ik U als de Heer en Meester van mijn leven, van mijn wezen, en van mijn Eeuwige Bestemming, en mijzelf als Uw dienares, die met geen ander doel in de wereld is gezonden, dan om de voltooiing van Uw Werken te helpen afbetalen met de kruisen, die ik uit Liefde tot U aanvaard.


www.maria-domina-animarum.net

1443. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND SEPTEMBER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, enige Zielentuin in dewelke de vruchten van Gods Genaden volrijp zijn geworden en onvergankelijk zijn gebleven,
Onder Uw hoede stel ik mijn eigen zielentuin, want de zomerzon heeft hem niet steeds als ontvankelijk voor de stralen van de Zon der Eeuwige Liefde aangetroffen.
O volmaakte Tuinierster, verblindend mooie Bloem uit de Bronnen van het Goddelijk Leven, Bekroning van de volmaakte scheppingskracht van de God der Eeuwige Wijsheid, wie anders dan U zal mijn vruchten beschermen tegen het bederf door het ongedierte van bekoring en misleiding.
O zachte Bries uit het Hemels Paradijs, op U heeft de Heilige Geest het zaad van de heiliging uitgespreid, opdat U het zou uitspreiden over elke bodem die smacht naar het Ware Leven en die slechts leeft om een rijke oogst voor de Graanschuren van Gods Rijk der Ware Liefde voor te bereiden.
De zomer is gegaan. In mijn bodem verlangt alles naar rust en Vrede, opdat het goud uit de Schatkamers der Eeuwige Zomer moge worden gevoed door de zachte regens die mijn bloemen zullen laven voor een nieuw innerlijk Leven. Daarom verlangt hij naar de aanraking door Uw voeten, want in U heerst de Ware Vrede van de volmaakte zondeloosheid en van de volhardende Wil om slechts te leven voor de zelfverloochenende Ware Liefde.
Streel toch de bodem van mijn hart met de dauw van Uw Wijsheid, o Troon van Gods Geest, opdat mijn ziel zich moge bezinnen over haar ware roeping en plaats binnen het Grote Plan dat de God van alle zielentuinen in Zijn volmaakte Liefde heeft ontworpen, want ook in mijn bodem rijpen bloemen die zijn bedoeld om ooit Gods Troon te sieren.
O Koningin van Gods Werken, van U wil ik zijn met heel mijn ziel, hart, geest, lichaam en wil. Leef en heers voortaan onverdeeld in mij, opdat de genaden van de zielenzomer mij nu mogen opbouwen naar Uw beeld en gelijkenis, want in U is de gouden handtekening van de Drie-Ene God onuitwisbaar gebrand als het Teken van de volheid van het Leven en van de volgroeide heiligheid.
Wil nu mijn hart openen voor een ongesluierde kennis van mijn eigen wezen, opdat de herfst van het leven mijn zielenboom moge tooien met het goud dat getuigt van de Bron van Wie hij ooit is uitgegaan.


www.maria-domina-animarum.net

Hoewel de titel van onderstaand gebed zou kunnen laten vermoeden dat het in de eerste plaats werd geïnspireerd voor zielen op gevorderde leeftijd en/of die er rekening mee houden dat hun leven mogelijk zijn einde kan naderen, wijst de Hemelse Koningin erop, dat geen enkele ziel de dag en het uur kent, waarop zij door haar Schepper zal worden teruggeroepen om de oogst van haar aardse leven voor eeuwig aan Hem af te staan. Zij wijst er tevens op, dat deze oogst wordt gevormd uit vruchten van ware, zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen en jegens Gods Plannen en Werken.
Zeer belangrijk is, dat de ziel dit gebed, via hetwelk zij haar hele leven aan Maria toewijdt, niet slechts woordelijk verricht doch dat deze gebedstekst zeer diep en ernstig wordt overwogen en waar nodig zou worden aangegrepen als aansporing om de oogst aan Ware Liefde in het hart nog in elk denkbaar opzicht te vergroten in de praktijk van elk uur dat de ziel nog is gegeven.
Het is daarom allerminst een toeval dat de Meesteres van alle zielen dit gebed laat vrijgeven aan de vooravond van oktober, de maand die Zij vroeger reeds bestempelde als 'maand van bezinning'.

1444. TOEWIJDING VAN MIJN VOORBIJE LEVEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, aan Wie ik mij heb weggegeven als de Koningin van mijn levensweg, ik geef U elk ogenblik van mijn leven als de schatkist waarnaar mijn Schepper verlangt sedert het uur van mijn geboorte, en smeek om Uw machtige bijstand in het uur waarin de Eeuwige Rechter de oogst van mijn leven op de weegschaal zal leggen.
Ik geef U de heuvels en bergen van alle beproevingen, kruisen, moeilijkheden en tegenslagen van mijn levensweg. Ik geef U echter ook de bloemrijke paden van al mijn uren van stille vreugde en rust, en de geurige bloesems van al mijn momenten van warme dankbaarheid.
Ik geef U de moerassen van alle bekoringen aan dewelke ik ooit heb toegegeven, en het drijfzand van mijn verslavingen aan negatieve gewoonten en gesteldheden. Ik geef U echter ook de rijpende korenvelden van de uren waarin mijn hart vruchtbaar is geweest voor Gods Werken, en het zaad van mijn laatste verlangen naar een oogst van oprechte Liefde op de velden van mijn hart, want ik weet nu dat ik dit leven slechts heb gekregen om al mijn medeschepselen te voeden met het graan van de Ware Liefde van mijn eigen bodem.
Ik geef U de woestenijen van mijn uren van dorheid, gevoelloosheid, onverschilligheid en moedeloosheid. Ik geef U echter ook de oasen van mijn uren van gedrevenheid, met de palmen van mijn momenten van overwinning op mijzelf en op alles wat mij van God trachtte te verwijderen.
Ik geef U het steenslag van alle materialisme en wereldse belangen waaraan ik mijn hart en ziel heb verwond. Ik geef U echter ook de geneeskruiden die God op mijn levensweg heeft gezaaid via Uw handen als Tuinierster van mijn innerlijk leven en via de bries van de Heilige Geest, Die het Goddelijk Leven over mijn weg en mijn akkers heeft willen uitspreiden en mij steeds weer tot wegwijzer naar de Poort van het Heil wilde dienen.
Ik geef U de regenbuien en stormwinden die ik zo vaak heb beschouwd als hindernissen op mijn weg, doch die in werkelijkheid mijn bodem vruchtbaar wilden maken en alle stof van mijn weg wilden verwijderen. Ik geef U echter ook de zonnige uren, die ik niet steeds kon herkennen als stralen van Gods Liefde uit een Hemelpoort die wijd was geopend om mij te tonen dat slechts bij God het Ware Leven op mij wacht.
O Hemelse Gids op mijn levensreis, mij door Gods Liefde gegeven, wil deze schatkist aanvaarden als de armzalige kus van een ziel die zo vaak de winter der wereld in haar bodem heeft gekoesterd, doch die boven alles verlangt, het Rijk van de Eeuwige Zomer waardig te worden door een oogst van Heil brengend Graan van Ware Liefde, dat moge getuigen van de dankbaarheid waarmee mijn bodem een leven lang de stralen uit Gods Hart in zich heeft opgedronken.


www.maria-domina-animarum.net

1445. OPDRACHT VAN MIJN LEVENSWEG AAN DE HEILIGE AARTSENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Aartsengelen, Prinsen van Gods Eeuwig Rijk,
Aan Uw hoede vertrouw ik mijn verdere levensweg toe, opdat ik Uw machtige begeleiding en bescherming moge ervaren op mijn reis doorheen de donkere kloven van het aardrijk, dat zo zwaar door duisternis wordt bedreigd.
Heilige Aartsengel Michaël, wil mijn weg, mijn hele wezen en al mijn contacten met medeschepselen beschermen tegen invloeden van duisternis die mij van God, van mijn Heil en van mijn ware roeping kunnen verwijderen of de zuiverheid van mijn ziel kunnen bedreigen.
Heilige Aartsengel Rafaël, wil alle processen van mijn lichaam, mijn denk- en gevoelswereld in harmonie brengen met de Wetten van het Leven zoals Gods Intelligentie deze in elk levend wezen zoekt uit te werken, opdat mijn hele wezen zo moge zijn zoals God het heeft bedoeld, en Zijn Werken en Plannen moge kunnen dienen in heiligheid.
Heilige Aartsengel Gabriël, wil alle relaties en communicaties tussen mijzelf en alle medeschepselen die Gods Voorzienigheid op mijn levensweg brengt, bekleden met het Goddelijk Licht, hen volledig zuiveren en hen vervullen met de doorstroming van de Ware Liefde, opdat elk contact met een medeschepsel een positieve bijdrage moge leveren tot de voltooiing van Gods Heilsplan.
Om de gunsten van Uw blijvende tegenwoordigheid op mijn weg naar het Hart waaruit alle Leven over de Schepping stroomt, smeek ik U in Tegenwoordigheid van Maria, Uw en mijn Hemelse Meesteres en Koningin, en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed maakt deel uit van een zeer belangrijke oproep die de Meesteres van alle zielen op 30 september 2018 bekend liet maken. De oproep werd in Maria’s opdracht opgenomen in het menupunt Maria nodigt uit > De basisroeping.


1446. STORMGEBED TOT HET LICHT DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Zoon van God, Mens geworden Eeuwige Liefde,
God heeft mij in de wereld gezonden om Zijn Plan van Heil voor de hele Schepping te helpen voltooien. Als bouwsteen voor de grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede tussen alle schepselen heeft Hij mij bedoeld.
In totale en onverdeelde toewijding aan Maria, de Onbevlekte Ontvangenis en enige eeuwigdurend zondeloze onder de mensenzielen van alle tijden, geef ik mijn hele leven en mijn hele wezen restloos, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan de Drie-Ene God, opdat in mijn ziel en al mijn innerlijke gesteldheden de effecten van Uw volmaakte Verlossingswerken tot voltooiing mogen komen.
Moge door deze akt van volmaakte overgave van mijzelf aan Gods Werken voor de voltooiing van Zijn Heilsplan alle duisternis in mij worden vernederd en volkomen onwerkzaam worden gemaakt in de onoverwinnelijke macht van het Licht van de Goddelijke Liefde, het Goddelijk Leven en de Goddelijke Waarheid.
Moge mijn hele wezen hierdoor volkomen bruikbaar en vruchtbaar worden als knooppunt van Liefde en Licht binnen het netwerk van de Schepping, dat alle schepselen met elkaar en met hun Schepper verbindt, doch dat door de zonde zozeer is verzwakt.
Elke gelegenheid van mijn leven waarbij ik van deze grote roeping in dienst van Gods Heilsplan ben afgeweken, vertrouw ik thans toe aan het Vuur van mijn berouw en van het verlangen van Liefde om voortaan slechts dienares van God en al Zijn Werken van Liefde te zijn.
Moge mijn hele leven voortaan een doorlopende verheerlijking worden aan het Plan dat de Eeuwige Liefde in de Schepping tracht uit te werken sedert de grondvesting der wereld, en moge ik met Gods Genade een levend teken tegen de duisternis zijn en blijven. Deze akt van overgave leg ik via de hoogheilige handen van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en eeuwig levende Verheerlijking van de Bron van alle heiligheid, neer aan de voet van Uw Kruis dat de macht van de duisternis over Gods Schepping breekt in elke ziel die slechts leeft voor Gods Werken,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1447. AKTE VAN DANK AAN DE GOD DER EEUWIGE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Mijn God van Liefde, Bron en Bestemming van de hele Schepping,
Tot U kom ik met een hart dat door Uw genade heeft begrepen dat ik alles slechts aan U heb te danken.
O mijn Schepper, zonder U zou ik nooit hebben geleefd. Zonder U zouden mijn medeschepselen en natuurelementen die mijn leven vreugde en kleur hebben gegeven en nog geven, nooit mijn levensweg hebben verrijkt. Daarom stel ik in dit uur alles wat ik ben en heb, totaal en onverdeeld in dienst van de voltooiing van Uw Werken en Plannen van Heil, Liefde en Vrede.
O mijn Verlosser, zonder U zou de erfzonde de weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid voor altijd voor mij hebben gesloten. Dank zij U heeft alles zin, ook het pijnlijke, want Uw Kruisoffer heeft in al mijn beproevingen een gouden sleutel tot de Hemelpoort verborgen.
O mijn Heiligmaker, zonder U zou ik in de woestijn van het aardse leven geen wegwijzers vinden die mij de oasen van Uw Tegenwoordigheid tonen, waar mijn ziel het water vindt om de sporen van het zand der verontreinigingen van zich af te wassen, de vruchten om zich te voeden met het zaad van de heiliging, en de geneeskruiden om het gif van de beten van de slangen en schorpioenen van wereldse verleidingen en misleidingen te ontkrachten. Daarom wil ik voortaan op elk ogenblik de stem van Uw inspiraties en onderrichtingen en alle wenken van Uw Voorzienigheid volgen in totale zelfverloochenende Liefde jegens al mijn medeschepselen en jegens Gods Werken en Plannen, want de ziel die zichzelf méér bemint dan haar roeping in dienst van God en Zijn volmaakte Liefde, is de Eeuwige Oasen niet waardig.
O mijn God, door de handen van Maria, de Koningin van mijn levensweg, geef ik U nu mijn hele leven en mijn hele wezen als dank voor elk ogenblik van mijn leven met het voornemen, alle kansen van elke dag om het zaad van Uw Liefde in mij tot vrucht te brengen, daadwerkelijk om te zetten tot Uw dienst. Niet langer met woorden wil ik U danken, doch door een vlekkeloze beleving en verspreiding van Uw Liefde op mijn levensweg. Moge het uur van mijn levensoordeel mij vinden als een bloem die het leven van al mijn medeschepselen heeft verrijkt met kleur en geur, en die in eeuwigheid niet meer kan verwelken, omdat zij zich heeft laten vormen uit Uw zaad, de zonnestralen van Uw Liefde en de regens van de beproevingen die veel duisternis hebben verdronken, want zo had U het voor mij voorzien nog vóór mijn weg begon.


www.maria-domina-animarum.net

De Hemelse Koningin inspireerde het navolgend gebed met de stelling dat talloze zielen getraumatiseerd zijn door de meest uiteenlopende effecten van gebrek aan Liefde tussen zielen, en dat deze zielen door toewijding van hun trauma’s maar evenzeer door de vaste intentie van een radicale ommekeer en zuivering in hun eigen innerlijke gesteldheden, moeten werken aan een wedergeboorte van hun hele wezen. Deze wedergeboorte is slechts mogelijk door een actieve en vastberaden samenwerking tussen de Goddelijke Genade en de vrije wil van de ziel zelf. Dit gebed is geladen met de Hemelse kracht om dit proces te ondersteunen.


1448. AKTE VAN VERLANGEN NAAR WEDERGEBOORTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van het Leven, Belichaming van het Goddelijk Leven onder de geschapen zielen,
Aan U geef ik mij totaal, onverdeeld en voor de hele duur van mijn verdere leven, in het verlangen dat de kiem van de heiligheid die mijn Schepper in mijn ziel heeft gelegd, nu tot volle bloei moge komen door de restloze eenmaking van mijn vrije wil met de Wil van God in elk detail van mijn leven tot in het uur van mijn oordeel.
Aan U geef ik mijn geest met alle bezwarende herinneringen en alle sporen van gedachten die niet volkomen in harmonie zijn geweest met Gods bedoelingen. Wil mijn geest genezen van alle wonden door duisternis die medemensen over mij hebben gebracht alsook door duisternis die mijn eigen gedachten kunnen hebben opgewekt.
Aan U geef ik mijn hart met alle gevoelens en verlangens die ooit in mij hebben geleefd en die in strijd waren met Gods Plannen van volmaakte Liefde, en waardoor mijn doen en laten en mijn innerlijke gesteldheden niet hebben bijgedragen tot de voltooiing van Gods Werken. Ik geef U ook alle sporen van gevoelens van haat en verwensing die ooit door medemensen tegen mij zijn gericht. Wil mijn hart genezen van alle wonden die elk gebrek aan volmaakte zelfverloochening en alle uitwerkingen van negatieve gevoelens tegen mij het hebben toegebracht.
Aan U geef ik mijn ziel met alle duisternis en sporen van vergiftiging die haar uit welke bron dan ook ooit hebben aangetast.
O Koningin van de heiligheid, ik stel mijn hele wezen en mijn hele leven volledig en onverdeeld in Uw dienst tot volbrenging van Gods Werken van Licht en Liefde. Ik smeek U, aanvaard mijn diepste verlangen naar een leven in volmaakte zelfverloochenende Liefde, opdat ik in mijn concrete doen en laten en in al mijn diepste innerlijke gesteldheden onvoorwaardelijk en onherroepelijk één moge worden met Gods Wil ten aanzien van mijn eigen leven en van de hele Schepping.
Ik smeek met heel mijn hart om een ononderbroken begeleiding door de Heilige Geest, opdat ik mijzelf moge leren kennen tot in mijn diepste verborgen gesteldheden, ik door oprecht berouw en door van Ware Liefde doordrongen goedmaking jegens God en al mijn medeschepselen de vruchtbaarheid van mijn eigen zielenakker voor Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde moge helpen herstellen, en ik actief moge bijdragen tot de genezing van de ziekte die elk gebrek aan Liefde in mijn ziel heeft opgewekt.
Moge ik door een verder leven in volmaakte harmonie met Gods Wil opnieuw geboren worden in ware heiligheid, en in de ware zin van het woord mijn reis naar Gods Troon kunnen voltooien als een kind van God en een spiegel van Zijn Hart. Wil restloos beschikken over mijn oude ik, dat ik hierbij vóór Uw voeten neerleg opdat U in de ware zin van het woord mijn Meesteres zou zijn, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1449. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND OKTOBER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin met als kroon de Rozenkrans, de krans van schatkisten gevuld met de volheid der deugden,
Aan U schenk ik mijn hart in het verlangen, het door volhardende totale overgave aan U open te stellen voor volmaakte zuivering van alles wat mijn vruchtbaarheid voor Gods Werken kan belemmeren.
Zoals de bomen hun herfsttooi afschudden opdat zij de nieuwe lente kunnen voorbereiden, wil mijn ziel nu alles afschudden, wat de wedergeboorte van een nieuwe Lente van ware heiliging kan verhinderen.
Zie toch hoe mooi God mijn ziel heeft bedoeld. Niets wil Hij verloren laten gaan, want zelfs alle leed dat ik voor Uw voeten uitspreid, is drager van Zijn Genaden die de bodems van Zijn Rijk zullen bevruchten zodra U waarlijk over mijn zielenboom heerst.
Ik smeek U, wil mijn boom verzegelen tegen de aanvallen van de vorst van koude en duisternis, want mijn Liefde tot mijn Schepper en tot al mijn medeschepselen zal in mij het Vuur van de inkeer ontsteken, die mijn boom op de winden van de Heilige Geest zal zuiveren in een regen van vruchtbaarheid.
Help toch in mij de kennis van mijn diepste gesteldheden ontsluiten, opdat ik moge zien welke takken aan de boom van mijn deugden niet bestand zijn tegen de winter der beproevingen, want reeds verheugt Zich de Koning van de nieuwe Lente op het uur waarin de stralen van het Ware Leven mijn bodem mogen kussen, opdat mijn boom slechts Hem zou toebehoren.
Naar Uw beeld, o eeuwig bloeiende Roos van het Hemels Hof, verlang ik zozeer, mijn ziel door een vlekkeloze beleving van de Ware Liefde te maken tot een rozentuin waarin de boom der deugden kan drinken van het parfum waarvan de Koningin van de Liefde de bodem zal doordringen. Slechts dan, o onverwelkbare Roos, zullen zelfs mijn vallende bladeren mijn zielenbodem kunnen maken tot een verrukking voor alle Licht en een kerkhof voor alle duisternis.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed is geschreven in een diepe verrukking, door de Heilige Maagd Maria geschonken in voorbereiding op 31 oktober. Op 31 oktober viert de wereld halloween. Daarom heeft de Meesteres van alle zielen verordend dat Haar Maria Domina Animarum Werk voortaan, als antwoord op de duisternis, deze dag zal gedenken als een dag van eerbetoon aan de Moeder Gods als Koningin van het Goddelijk Licht.
Het gebed is tezelfdertijd een verheerlijking aan Maria in deze hoedanigheid, en een toewijding van de biddende ziel, die hierdoor met de Koningin van Hemel en aarde een verbond sluit om voortaan haar leven te leiden in uiterste betrachting van Licht in al haar doen en laten en in de diepste gesteldheden van haar hart.


1450. VERHEERLIJKING AAN MARIA, KONINGIN VAN HET GODDELIJK LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Koningin van het Hemels Hof en van al het geschapene, schitterende Glorie in Wie alle heerlijkheden uit de Bron van Gods scheppende Liefde verzameld zijn,
Als getuigenis tegen alle duisternis verheerlijk ik de Goddelijke Bron van Uw volmaaktheid en het onvatbaar Heil dat God sedert het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis via U over Zijn Schepping laat uitstromen.
O enige geschapen Ziel Die is bekleed met de volheid der Genaden en daardoor de onuitputtelijke Schatkamer van het Goddelijk Licht mocht worden, ik werp mij voor Uw voeten neer als voor Diegene, Die door volmaakte eenheid met Gods Wil het volmaakt Tabernakel van de Godheid kon zijn, het vlekkeloos heilig Kanaal van Gods macht over alles wat Zijn Werken en Plannen vijandig is, en het levend Teken van de volmaakt heilige geschapen ziel.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, U Die vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis zo totaal van Licht vervuld was dat in Uw ziel, Uw Hart, Uw geest en Uw Wil in eeuwigheid geen schaduw of geen vlek werden gevonden, zodat U het levend Tabernakel voor het Licht der wereld kon zijn en eeuwigdurend met Zijn gesteldheden zou versmelten.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Onbevlekte Ontvangenis, totaal onvruchtbaar voor het zaad van de erfzonde, de bron van de ontvankelijkheid van de zielen voor alle duisternis.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Wieg van de Verlossing, Die de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis zou inluiden.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Moeder van het Licht der wereld, U Die door Uw ja-woord de Christus op Gods Tijd in de wereld kon laten opstaan om de weg uit de tirannie der duisternis te openen.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, enige volmaakt vlekkeloze Ziel Wier hele doen en laten en innerlijke gesteldheden niets dan Licht en Heil over de Schepping hebben gebracht en eeuwigdurend zullen blijven brengen.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Belichaming van het Eeuwig Licht van Gods Waarheid, het enige Ware Geloof dat God, de Bron en Bestemming van alle Leven, in Zijn volheid in de zielen wortel kan doen schieten opdat zij de enige ware zin en doelstelling van hun leven zouden kunnen voltooien.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, volle Maan in de nacht, Die van de macht van Gods Licht getuigt voor elke ziel voor wie de duisternis de enige werkelijkheid lijkt te zijn.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, stralende Morgenster van de Ware Hoop, Dageraad van Gods Verbond van het Licht der Verlossing voor de zielen.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, onaantastbare Heerseres over alle duisternis, bekoring, verleiding en misleiding, in Wie de volheid van het Licht de macht der duisternis heeft ontmaskerd als het bedrog van diegene die Gods Schepping wil beroven van de zon der Eeuwige Liefde.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, absolute tegenpool van de zonde onder de geschapen zielen, U Die door volmaakte eenheid van Wil met God de macht hebt verworven om alles te bedwingen wat het Heil en het Geluk van de zielen bedreigt.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, volmaakte Spiegel van het Goddelijk Licht, aan Wie de macht is gegeven om alle duisternis te ontmaskeren en onwerkzaam te maken en daardoor de Verlossingswerken van de Christus te helpen ontsluiten in elke ziel van goede wil.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Koningin van de volmaakte Liefde, het verblindend Licht uit Gods Hart dat alle duisternis ontkracht en het zaad van de Eeuwige Gelukzaligheid bevrucht in elke ziel wier akker zich slechts openstelt om zaaigrond voor Gods Rijk op aarde te worden.
O machtige Koningin van het Goddelijk Licht, in U leeft voor eeuwig de volheid van het Heil. Daarom bent U de Schrik der duivelen, het eeuwig levend Getuigenis tegen de duisternis die alle Licht zoekt te doven in elke ziel die niet ten volle voor de toepassing van de Wet van de Ware Liefde heeft gekozen.
In U strooide Gods hand het zaad van het Kruis der Verlossing en daardoor het zaad van de definitieve overwinning van Zijn Licht over alle duisternis.
Daarom leg ik mijzelf en mijn hele leven in diepe deemoed aan Uw voeten neer, want Uw voeten zijn door God gezalfd om de kop van de satan en al zijn werken van verwoesting te verpletteren als een Teken van de voltooiing van de Liefde van de Christus in de ziel die uitsluitend, restloos en onvoorwaardelijk heeft gekozen voor de dienst aan de ene God, de Bron van het Licht van alle Liefde, Wijsheid en Waarheid.
Geprezen zij U, Die het Licht in de wereld hebt gedragen en het waardig bent gebleven om eeuwigdurend Brug van Licht te blijven tussen de zielen en de Zon van Gods Hart, waarvan alle Leven is uitgegaan en waarnaar alle Leven terug moet keren tot verheerlijking van Zijn onvolprezen Glorie.
Met U sluit ik het heilig verbond, dat elk ogenblik van mijn leven door al mijn doen en laten en door al mijn diepe innerlijke gesteldheden een ononderbroken eerbetoon moge zijn aan de volheid van het Licht dat in Uw volmaakte heiligheid is belichaamd, en daardoor aan de Bron van dewelke dit Licht is uitgegaan, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Meesteres van alle zielen inspireert de beide volgende gebeden als een tweeluik voor de bescherming van zielen die op één of andere wijze lijden onder de effecten van duistere gesteldheden van medemensen, met name vervloeking, verwensing en gerichte kwaadwilligheid.

De Koningin des Hemels definieert vervloeking als "het effect van duistere gesteldheden van hart, waardoor een mensenziel een medeschepsel, voorwerp, gebeurtenis of situatie duisternis toewenst en intens verlangt dat dit medeschepsel, voorwerp, deze gebeurtenis of situatie aan de invloedssfeer van de duisternis zou worden overgeleverd, dit alles met de bedoeling en de wens dat het vervloekte ten prooi moge vallen aan tegenslag, leed, schade, verwoesting en/of dood".

De Hemelse Koningin wijst erop dat de vervloekende ziel zichzelf door deze hartsgesteldheid vrijwillig inschakelt in de vervulling van de werken en plannen der duisternis, die als uiteindelijk doel hebben: leed, schade, verwoesting, ontwrichting, chaos en ellende te brengen in de Werken en Plannen van God. Zij besluit dat vervloeking in Gods ogen één van de laagste vormen van verwerping van Gods Liefde is, doordat de vervloekende ziel door haar gesteldheid getuigt van haar wens dat de duisternis machtiger moge zijn dan het Licht en dat haar werken en plannen deze van God mogen overwinnen, zodat de vervloekende ziel hierdoor in de ware zin van het woord een verbond met de satan sluit.

De Moeder Gods schenkt daarom de beide volgende gebeden als wapens in het kader van Haar strijd voor de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis tot voltooiing van deze Laatste Tijden.

Gebed 1451 is geïnspireerd als een middel tot bescherming tegen elke mogelijke duistere invloed met dewelke materiële voorwerpen bekleed kunnen zijn. Zij benadrukt dat dit geenszins bijgeloof is, doch een nog steeds voorkomende – weliswaar onzichtbare – realiteit.

Gebed 1452 is bedoeld tot ontkrachting van duisternis die over de eigen persoon is afgeroepen.

Vanzelfsprekend doen deze beide gebeden geenszins afbreuk aan de zuiverende wijdingen vanwege een officieel erkend priester van de Rooms-Katholieke Kerk van Jezus Christus. Het beoogt slechts, de biddende ziel zelf meer betrokken te maken bij de ontkrachting van eventuele duisternis. De Moeder Gods beklemtoont dat de macht van deze gebeden wordt bepaald door het oprecht verlangen van de biddende ziel dat haar eigen vrije wil de zuiverende kracht van Gods Liefde moge helpen ontsluiten.

De Meesteres van alle zielen laat uitdrukkelijk vermelden dat zielen die deze gebeden verrichten en op één of andere wijze onrust zouden ervaren, niets hoeven te vrezen: Deze onrust wijst op verzet vanwege de duisternis, die echter volkomen machteloos is tegen de werkingen van de Drie-Ene God en van de Koningin des Hemels, Die alle duisternis restloos overwinnen in de mate waarin de ziel zich met een oprecht verlangen en met een zuiver hart volledig voor Hen opent, en daadwerkelijk verlangt naar de overwinning van Gods Wet in zich en in haar leven.

1451. STORMGEBED TOT ONTKRACHTING VAN DUISTERNIS
IN EEN VOORWERP

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, onoverwonnen Schrik der duivelen Die vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis een totale macht hebt uitgeoefend over elke bekoring en elke duistere kracht, U Die door God bent gesteld tot Teken voor de macht van de Ware Liefde in de mensenziel over alle duisternis,
In Uw handen leg ik dit voorwerp, en smeek U, het te willen omhullen met het ondoordringbaar en louterend Vuur van de volmaakte Liefde van de gekruisigde en verrezen Jezus Christus en van U, Wier Liefdesvuur levenslang alle duisternis heeft verschroeid, opdat het moge worden ontdaan van elke eventuele invloed van duisternis die zich erop heeft kunnen uitwerken.
Moge dit voorwerp voorgoed worden verzegeld door de almacht van de Eeuwige Liefde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1452. STORMGEBED TOT ONTKRACHTING VAN VERWENSING
VAN DE EIGEN PERSOON

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, onoverwonnen Schrik der duivelen Die vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis een totale macht hebt uitgeoefend over elke bekoring en elke duistere kracht, U Die door God bent gesteld tot Teken voor de macht van de Ware Liefde in de mensenziel over alle duisternis,
Ik smeek U, moge op Uw machtig woord een zuil van Goddelijk Liefdesvuur mijn hele wezen omhullen, opdat elke vorm van duisternis die mij door een medemens is toegewenst, moge worden verbrand en als pijlen van Liefdesvuur terug moge keren naar haar bron tot bekering ervan.
Moge het Goddelijk Liefdesvuur mijn hele wezen restloos louteren van elk spoor van duisternis, opdat alle effecten van over mij afgeroepen krachten, die niet met Gods Plannen, Werken en Liefde verenigbaar zijn, volledig en definitief mogen worden ontkracht, tot vernedering van alle krachten die God vijandig zijn.
Ik stel mijzelf vanaf nu onder Uw machtige bescherming, want U bent de Vrouw Die alle werken van duisternis definitief zult verpletteren in de eeuwigdurende macht van het Kruis van Jezus Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1453. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND NOVEMBER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de hoogste vruchtbaarheid,
In deze maand van volkomen vergeving en verzoening geef ik mij onverdeeld en onvoorwaardelijk aan U, opdat U mij moge bekleden met Uw volmaakte zuiverheid van hart en ik het Ware Licht moge zien.
Ik wil van harte vergeven aan alle medeschepselen die mijn leven kunnen hebben bemoeilijkt, want zij zijn gevangenen van de duisternis geweest. Mogen ook zij het Ware Licht zien, opdat tussen ons een spontane, volledige en definitieve verzoening mogelijk moge zijn, want waar verzoening heerst, vervallen alle werken van duisternis tot ruïnes.
Hoezeer verlang ik, onder Uw Hemelse heerschappij in het reine te komen met alle fouten die ikzelf heb begaan, want zij hebben mij beroofd van vruchtbaarheid in dienst aan de verwezenlijking van Gods Heilsplan, en hebben mijn levensweg in nevelen van zelfverblinding gehuld.
Ik geef U de diepten van mijn hart in een intens verlangen dat in mijzelf en al mijn medemensen elk spoor van wrok, van onverzoenlijkheid en van negatieve gevoelens jegens medeschepselen moge wegsmelten in een oprechte en onvoorwaardelijke Liefde, want God heeft in elk schepsel een zaadje van Zijn Liefde gelegd, en ik ben geroepen om door het Vuur van mijn eigen hart rijping te helpen brengen in alle zaadjes met dewelke God mij in aanraking brengt.
Zie, niet alleen begint de winter Gods natuur te veroveren, tevens heeft de vorst der koude in de zielen zovelen tot zijn slaven gemaakt door hun harten tegen medeschepselen te keren. Uit Liefde tot U, Die de macht hebt om mij te helpen verlangen naar de zonsopgang, wil ik de ketenen van elk negatief gevoel voorgoed verbreken, opdat de prins van alle duisternis van hart moge vluchten uit het rijk van mijn hele wezen, dat is voorbestemd om door U te worden geregeerd tot voltooiing van mijn nieuwe lente.
Moge ik door dit verlangen naar Uw Rijk van volmaakte Liefde in mij, mijn ziel kunnen ontsluiten voor Gods Barmhartigheid, die ik niet kan verdienen zolang ik mijn hart te eten geef van de bittere vruchten van de bomen die ikzelf langsheen de wegen van mijn dwalingen heb geplant in uren, waarin ik niet geopend was voor de hartenklop van mijn God.
Mogen deze bomen nu alle bladeren van zich afschudden in de zuiverende winden van de Heilige Geest, opdat zij plaats mogen maken voor de ware vruchten van Gods Wet in mijn hart, dat geen winter meer in zich wil toelaten.


www.maria-domina-animarum.net

1454. TOEWIJDING AAN HET LAM GODS

(Myriam van Nazareth)

Jezus Christus, door God als Lam van Liefde, Waarheid en Verlossing in de verdorrende weide der zielen gezonden om het gras te bevruchten met de genaden uit Gods Wet,
Ik geef mij aan U met heel mijn wil, opdat ik met U in mijn hart moge veranderen in een lam dat slechts verlangt naar gras dat door U is bevrucht.
Zie, voor de weiden van Gods Rijk was ik bestemd, doch de wolf uit het rijk der duisternis wil mij roven voor zijn dorre steppe om mijn ziel te slachten voor het feestmaal dat hij ten koste van God zoekt te bereiden.
O Lam Gods, zacht en warm als Teken van Gods volmaakte Liefde. Hoezeer verlang ik, een oord van zachtheid en warmte te zijn voor al mijn medeschepselen door hun harten te omhullen met de Ware Liefde die U mij hebt voorgeleefd.
Neem toch mijn hele wezen, en kneed het naar Uw beeld en gelijkenis.
O Lam Gods, vlekkeloos wit als Teken van Gods alomvattende Waarheid en daardoor van het ene Ware Geloof in de zinvolheid van al Zijn Werken. Hoezeer verlang ik, in alle details van mijn leven en van mijn hartsgesteldheden een levend teken te zijn van de Werken die God zoekt te volbrengen in elke ziel die slechts leeft voor de belangen van Zijn Rijk op aarde.
Neem toch mijn hele wezen, en kneed het naar Uw beeld en gelijkenis.
O Lam Gods, op grond van de zondigheid der zielen door God bestemd om te worden geslacht, opdat Uw Bloed Verlossing en Eeuwige Hoop zou brengen voor hen die U zouden herkennen als Gods Sleutel tot het Paradijs van Zijn Eeuwige Zomer. Hoezeer verlang ik, door de slachting van mijn verleidbaarheid jegens de wolf der duisternis een oase te zijn die al mijn medeschepselen kan laten geloven in Gods betrachting om hen op te nemen in de paradijselijke ervaring van Zijn zorgzame Tegenwoordigheid.
Neem toch mijn hele wezen, en kneed het naar Uw beeld en gelijkenis.
O Lam Gods, mag mijn hart kloppen op het ritme van Uw Hart, opdat Uw Bloed in mijn ziel moge overvloeien, en mijn hele wezen zacht en vrij van de vlekken der duisternis moge worden, opdat ik in volkomen zelfverloochening met mijn leven moge getuigen van de Vrede die bloeit in de ziel die zichzelf helemaal heeft verloren in het Lam van Gods Liefde, Waarheid en Verlossing.


www.maria-domina-animarum.net

1455. AKTE VAN VERENIGING MET HET LAM GODS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Lam van God, de Nalatenschap van Golgotha nodigt mij uit om U met de overgave van mijn hele leven na te volgen, opdat de lammeren van het Rijk ook in deze tijden van grote dorheid der zielen groene weiden mogen vinden.
Met heel mijn hart prijs ik U, o Lam van de Goddelijke Liefde, Wiens Bloed is vergoten om de hele mensheid van alle tijden te bedekken met het Goddelijk Leven tot uitzuivering van de effecten van alle duisternis in elke ziel die zowel het Lam als de weiden der zielen oprecht liefheeft.
Ik bied U mijn verleidbaarheden aan als een roofdier dat ik met het mes van de zelfverloochenende Liefde wil slachten, opdat alle gift eruit weg moge vloeien tot verlamming van plannen en werken van de duisternis.
Zie, o Lam dat mijn hart heeft veroverd: Omdat U tot Paaslam werd opdat mijn arme ziel met U moge verrijzen, geef ik U nu mijn hele zielenbodem, opdat hij ontvankelijk moge zijn voor Uw Bloed, want in de vrijwillige eenwording van mijn bloed met het Uwe wacht de zonsopgang van mijn Eeuwig Leven en van een nieuwe Lente voor dorre weiden.


www.maria-domina-animarum.net

1456. LOFPRIJZING VOOR DE ADVENT

(Myriam van Nazareth)

Ik prijs U, o Maria, allerheiligste Dageraad van de dag van Gods Eeuwig Licht, o paradijselijke Schoonheid Die de afschuwwekkende duisternis op de knieën zult dwingen.
Reeds gloort boven de heuvelen van Judea de dag onder de stralen van Gods Liefde tot beschaming van de nacht die eeuwig duren zou.
Ik prijs U, o gouden Tabernakel van de eenmalige Onbevlekte Ontvangenis, door de Eeuwige Liefde voorbestemd tot vlekkeloze Wieg van de Messias.
Ik prijs U, o vurige Kiem van de Verlosser, brandend van verlangen om de zonde te verzengen in de Vlammenzee van de alles verterende Goddelijke Liefde.
Hoezeer verheugt zich mijn hart om de Zon Die nu spoedig boven de Schepping zal opgaan, want niet langer zal de duisternis de blik op de Poort van het Eeuwig Heil versluieren voor hen die het Licht aanbidden door de bloei van de Liefde in hun hart.
Reeds glinstert de Onbevlekte Ster boven de ontluikende Goddelijke Bloem, want het maagdelijk Hart zonder enig zondig gevoel heeft zich geopend voor de vervulling van Gods Plan van de absoluut voltooide Liefde.
O kom toch, Messias van God, opdat mijn levensweg moge baden in de stralen van de Eeuwige Hoop, want omdat U voor mij geboren wil worden, wil ik voor U opnieuw geboren worden tot lofprijzing aan de Zon Die in mijn hart is opgestaan om nooit meer onder te gaan.


www.maria-domina-animarum.net

1457. EERBETOON AAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, stralende Koningin van al het geschapene, volmaakt heilige Onbevlekte Ontvangenis, absolute Tegenpool van de erfzonde van de eerste ongehoorzaamheid jegens God,
Ik geef mijn hele wezen aan U als het ultieme Teken van de Ware Hoop en van de grenzeloze overwinning van het Licht in een mensenziel, opdat mijn onvoorwaardelijke dienst aan U in mij de volheid van de vruchtbaarheid voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde moge ontsluiten.
Uw Onbevlekte Ontvangenis werd door God geschonken aan de enige Ziel Die de absoluut volmaakte dienst aan Zijn Werken en Plannen zou verwezenlijken in elk detail van Haar leven op aarde.
Uw Onbevlekte Ontvangenis was de Belichaming van het inwendig Paradijs in een Ziel Wier Hart uitsluitend klopt op het ritme van het Hart van God Zelf. In U heeft God het verloren aards paradijs tot nieuw leven gewekt als een verpletterend teken tegen de duisternis van alle gebrek aan dienst jegens Zijn Werken van Ware Liefde.
Uw Onbevlekte Ontvangenis was het vlekkeloze, gouden Tabernakel van de Goddelijke Verlosser, want slechts Zij Wier innerlijke gesteldheden volmaakt in harmonie waren met Gods Wet, kon tot in het Lichaam worden verenigd met de God-Mens. Uw Bloed mocht zich onscheidbaar vermengen met het Bloed van de Christus, dat later de Eeuwige Gelukzaligheid toegankelijk zou maken voor elke ziel van goede wil.
Uw Onbevlekte Ontvangenis was het overvloedig zaad van alle bloemen die ooit in Gods Hart zijn ontworpen, en die in U samen zouden bloeien tot het absoluut volmaakt paradijs van Goddelijk Leven, een nooit opdrogende Bron van het Parfum van de vlekkeloze heiligheid.
Uw Onbevlekte Ontvangenis was het verblindend Licht uit het Hart van God Zelf, Die de Bron en de Bestemming is van alle Leven en van alle Werken van Liefde. U bent voor eeuwig het alomvattend Kanaal van de hoogste vruchtbaarheid voor de velden van het Eeuwig Rijk, de schitterende gouden Kroon op de Schepping, de Korenbloem tussen de Graanhalmen op de akker van mijn Verlossing.
Leef en heers in mij, o volmaakte Spiegel van het Ware Licht, opdat mijn onvolkomenheid mogen sterven in het Vuur van een oprechte ijver om nog slechts te eten en te drinken aan de Bron van het Goddelijk Leven, want U bent de Vrouw onder Wier voeten alle duisternis zal verteren in de macht van Gods Liefde.
O Maria, eeuwig maagdelijk doordat Uw Ziel nooit gemeenschap wilde hebben met de duisternis, wil mij opnemen in het Licht dat Uw hele Wezen doorstraalt, opdat de duisternis moge zien dat ook mijn leven aan niemand toebehoort dan aan God.


www.maria-domina-animarum.net

1458. EED VAN TROUW TOT ONTSLUITING VAN DE
BELOFTE VAN CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drievuldigheid, nimmer dovend Vuur als Bron der Eeuwige Liefde,
De Goddelijke Verlosser Jezus Christus heeft door Zijn Zelfofferande aan het Kruis de Erfenis veilig gesteld van hen die het kleed van de kinderen Gods zuiver willen houden.
Ik verlang zozeer, de Belofte van Christus waardig te worden door Hem volkomen en onvoorwaardelijk na te volgen.
Elk ogenblik van mijn leven wil ik de Ware Liefde jegens al mijn medeschepselen, jegens God en jegens alle Werken en Plannen van God beleven, opdat ik de Belofte van Christus waardig worde.
Elk ogenblik van mijn leven wil ik in volkomen innerlijke Vrede de kruisen dragen die U op mijn pad toelaat om de oogst van mijn leven zo groot mogelijk te maken, opdat ik de Belofte van Christus waardig worde.
Elk ogenblik van mijn leven wil ik de volheid van de Waarheid verdedigen door te strijden tegen alle misleiding en dwaling, en tegen elke poging om ondeugd te rechtvaardigen, opdat ik de Belofte van Christus waardig worde.
Elk ogenblik van mijn leven wil ik onverzettelijk strijden tegen elk spoor van duisternis in mijzelf en in de wereld, opdat ik de Belofte van Christus waardig worde.
Elk ogenblik van mijn leven wil ik mij volmaakt verzoenen met alle Beschikkingen der Voorzienigheid en met de loop van mijn levensweg, want ik wil elke beproeving tegen de duisternis keren door haar te bekleden met liefdevolle eenvoud, opdat ik de Belofte van Christus waardig worde.
Elk ogenblik van mijn leven wil ik doorbrengen in nederigheid en zelfverloochening, in het besef van mijn kleinheid binnen het netwerk van de Schepping in dienst van Gods Werken, opdat ik de Belofte van Christus waardig worde.
Ik beloof U mijn levenslange trouw aan Uw Werken en Plannen, mijn God, opdat de duisternis voorgoed gekruisigd moge worden in de wereld en in mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

1459. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND DECEMBER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, vlekkeloze, eeuwig maagdelijke Moeder van het Licht,
In deze tijd van de donkerste aller nachten ondertekent het Licht van de Ster van Bethlehem het doodsvonnis der duisternis, want mijn God heeft de Christus in de wereld gezonden, en geeft de zielen de Advent als reis naar het Licht.
Reeds weerklinkt Gods roep om het Ware Licht ook in mij geboren te laten worden door het oprecht verlangen dat Hij voortaan ten volle in mij moge kunnen leven. Daarom geef ik U mijn hart als kribbe en verlang ik ernaar, de grot van mijn ziel te verwarmen door de verbranding van alle sporen van duisternis die zich in mij hebben kunnen verschuilen.
Hoezeer verlang ik, door restloze overgave aan Uw volmaakte leiding opnieuw geboren te worden, opdat deze tijd de dageraad van een nieuw Leven in mij moge zien gloren.
O Hemelse Draagster van het Goddelijk Licht, in Uw macht over mijn hart verheerlijk ik het Ware Licht en de Belofte van de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis in elke ziel die bereid is, zichzelf te vergeten, en die van harte God alleen wil toebehoren.
In Uw Moederschap verheerlijk ik het Leven brengend Geloof in de voltooiing van Gods Heilsplan, dat wacht op mijn zelfofferande om de Ware Vrede en de volmaakte Liefde in de hele Schepping te laten bloeien als bronnen van het onvergankelijk Paradijs op aarde.
O onvolprezen Draagster van mijn Verlossing en mijn Heil, Wieg van het Licht, onbevlekte Brug tussen Gods Liefde en de zondigheid der mensenzielen, via U geef ik mij aan het Goddelijk Koren, opdat het ook mijn arme akker moge gebruiken om zich te vermenigvuldigen, want de zielen hebben honger.
Moge mijn grond, doordat hij zich heeft uitgespreid voor de voeten die eens de kop van de satan zullen verpletteren, het waardig worden om nu de wieg te helpen dragen waarin in de heilige decembernacht de Eeuwige Hoop geboren zal worden.


www.maria-domina-animarum.net

1460. KORTE AKTE TOT DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

(Myriam van Nazareth)

O mijn God, hoezeer scheurt mijn hart van berouw over de gelegenheden waarbij ik volgens Uw onfeilbaar oordeel tekort kan zijn geschoten in Liefde tot U en tot enig medeschepsel.
Mijn hart heeft duisternis in zijn tempel toegelaten, terwijl het dagelijks door zoveel Licht was gekust.
Op grond van de diepe pijn in mijn hart over deze tekortkomingen evenals over mijn onvermogen om deze ongedaan te maken, smeek ik U om de genade van een volkomen vergeving in de uitstorting van Uw oneindige Barmhartigheid.
Wil mij ook leiden naar de wegen tot goedmaking die het best in staat zijn om mij totaal met U en met mijn medeschepselen te verzoenen.
Daartoe werp ik mij neer voor de Bron van de Eeuwige Liefde om levenslang Haar trouwe slavin te zijn, door dienst aan het Heilig Kruis van mijn Verlossing en aan mijn Hemelse Meesteres, de vlekkeloos heilige Dochter van Uw welbehagen,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1461. AKTE VAN BEROUW TOT DE DRIE-ENE GOD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Drie-Ene God, ik belijd voor U mijn berouw over elke gelegenheid van mijn leven en elke innerlijke gesteldheid waardoor ik Uw Goddelijke Vriendschap heb beschaamd. Opdat mijn berouw vruchtbaar moge zijn als een ware akt van Liefde, geef ik U mijzelf tot onderpand voor de genade van totale verzoening en tot bezegeling van een heilig verbond van ware en onvoorwaardelijke dienst aan U.
Geliefde Eeuwige Vader, ik heb het geschenk van mijn schepping niet steeds volgens de Goddelijke Wetten benut, want zo vaak heb ik de rol die mij binnen het netwerk van Uw Schepping is toebedeeld, niet of onvoldoende volgens Uw verwachtingen vervuld.
Ik geef U mijzelf tot eerherstel voor elke gelegenheid waarbij ik mijzelf een rol of positie heb toegedicht die ik niet van U had ontvangen, of eigen wegen heb gekozen die U niet voor mijn leven had bedoeld.
Geliefde Goddelijke Zoon Jezus Christus, ik heb het geschenk van mijn Verlossing niet steeds tot vrucht gebracht door eigen beproevingen van harte te omhelzen opdat zij grondstof voor de bereiding van Licht voor de Schepping zouden worden.
Ik geef U mijzelf tot eerherstel voor elke onwil of aarzeling om kruisen op mijn levensweg met Liefde en overgave te dragen voor het welzijn van mijn medeschepselen en tot beschaming van alle duisternis die onnoemelijk leed over de wereld uitzaait.
Geliefde Heilige Geest, ik heb het geschenk van mijn heiliging niet steeds benut om mijn innerlijk leven en mijn hele doen en laten waarlijk vruchtbaar te maken voor Gods Werken.
Ik geef U mijzelf tot eerherstel voor elke gelegenheid waarbij ik de duisternis in staat heb gesteld om mijn leven en mijn innerlijke gesteldheden onvruchtbaar te maken voor Gods Heilsplan, en ik niet heb geluisterd naar Uw stem, die mij wilde maken tot een waar kanaal van Licht en Liefde.
Mijn God, uit Liefde tot U en opdat ik Uw Vriendschap waardig moge worden, wil ik elk ogenblik dat mij door Uw Wijsheid nog is vergund, een positief verschil maken voor elk medeschepsel dat U op mijn weg zult toelaten, opdat ieder van hen mijn tegenwoordigheid op zijn pad moge voelen als een teken van Uw volmaakte Liefde. Moge mijn berouw over elke versmade genade in mijn hart worden tot een Vuur dat elk onkruid op mijn levensweg verbrandt, want vanaf heden wil ik U elk ogenblik kunnen geven als een eeuwigdurende omhelzing.


www.maria-domina-animarum.net

In de oude Tridentijnse liturgie werden in de loop van het jaar twaalf quatertemperdagen gevierd als dagen van speciale boete: drie in elk van de vier seizoenen.

 • in de lente: woensdag, vrijdag en zaterdag na de eerste zondag van de Vastentijd;
 • in de zomer: woensdag, vrijdag en zaterdag na Pinksteren;
 • in de herfst: woensdag, vrijdag en zaterdag na Kruisverheffing (14 september);
 • in de winter: woensdag, vrijdag en zaterdag na de derde zondag van de Advent.

In een private Openbaring duidde de Meesteres van alle zielen de quatertemperdagen aan als dagen waarop het Vuur van de Liefde in de ziel zo intens behoort te branden dat het de kolen (de brokken van duisternis) die zich in de ziel hebben vastgezet, kan verbranden. Zij wil de zielen aan deze grotendeels vergeten dagen herinneren wegens het immens belang van boetedagen in het kader van de strijd tegen de duisternis in de zielen alsook in de Schepping als geheel. De gesteldheid van ware boetvaardigheid is in wezen een gesteldheid van zelfverloochenende Liefde in dienst van Gods Heilsplan tot grondvesting van Zijn Rijk op aarde via de definitieve verlamming van de effecten van alle werken der duisternis op deze wereld.
De Koningin des Hemels inspireerde voor deze dagen de volgende toewijding:

1462. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE QUATERTEMPERDAGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Op deze Quatertemperdag geef ik mij op een bijzondere wijze aan U, opdat ik door een onbelemmerde overvloeiing tussen onze harten moge kunnen delen in een drievoudig Vuur uit de Bronnen des Hemels.
Moge het Vuur van de Ware Liefde, van een diepe rouwmoedigheid en van een totale versterving aan mijn eigen behoeften en belangen, in mij alle sporen en invloeden van duisternis verbranden.
Mogen mijn ziel, mijn hart, mijn geest en mijn wil gloeien met het Licht dat mijn hele wezen zal maken tot een levend getuigenis van Gods Tegenwoordigheid en werking in mij en in de hele wereld.
Op deze dag van boetvaardigheid geef ik U de onbeperkte beschikking over al mijn beproevingen en alles wat duisternis wil brengen in mijn hart, dat ik aan Uw voeten neerleg om door U te worden gekneed tot een bal van Vuur tot getuigenis voor de Zon van Licht en warmte waaruit het is voortgekomen.
Moge deze bal van Vuur mijn blijvende eed van trouw en Geloof zijn jegens de Eeuwige Liefde, want ik verlang ernaar, als een nooit meer dovende Vlam een bode te zijn van de Goddelijke Vlammenzee die de hele Schepping zal maken tot een eeuwigdurende verheerlijking aan het Licht van de voltooide Verlossing en Heiliging.


www.maria-domina-animarum.net

1463. GEBED TOT ONTSLUITING VAN DE KERSTGENADE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoogheilige Moeder van het Mens geworden Goddelijk Licht,
Ik geef U mijn hart als wieg voor de Geboorte van de Bron van alle heiligheid in mijn ziel.
Hoeveel ontberingen en lijden, hoeveel hartenpijn en smaad heeft de Christus tussen Bethlehem en Golgotha voor mij doorstaan, want Hij schouwde reeds hoe gemakkelijk mijn vrije wil de voor mij bedoelde levensweg van Liefde, deugd en Hemelse vruchtbaarheid zou verlaten.
Daarom geef ik U mijn pijnen om elk ogenblik waarop ik niet Zijn Hart heb gekust, doch het heb verwond, alsook de pijnen om al mijn vruchteloze pogingen om het zaad van Zijn Liefde tot rijping te helpen brengen op de akkers langsheen mijn weg.
Op grond van de restloze gave van mijzelf en mijn hele leven aan U stel ik mijn hart open als een klein tabernakel waarin ik het Ware Licht moge kunnen dragen, overal waarheen mijn levensreis mij nog zal leiden, opdat mijn God Zijn volmaakte Wet in mij tot volle bloei moge kunnen brengen, want daartoe heeft Hij mij ooit dit ene leven gegeven.
Ook voor mij is Hij als Mens geboren, ook voor mij heeft Hij alle overtredingen van de Wet der Ware Liefde en elke onverschilligheid jegens deze Wet in Zijn heilig Lichaam getrokken om er mijn duisternis te laten geselen en kruisigen. Daarom wil ik nu de wieg zijn waarin Hij geboren moge worden om er te leven in de warmte van een hart dat slechts het Licht bemint en dat de duisternis verbant, omdat zij mijn Geliefde tot het uiterste heeft gekweld.
Moge mijn zelfgave aan de Eeuwige Liefde de volheid van het Licht in mij ontsluiten, want voortaan wil ik sterven aan alle duisternis om te leven voor het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

Inspiratie over de spirituele maagdelijkheid, ontvangen in meditatie:

Maagdelijkheid in de spirituele zin is eigenlijk een zich totaal en onvoorwaardelijk vrijmaken van elke invloed van de wereld, zodat de ziel als het ware 'ongerept' is en geen bevlekking toelaat uit bronnen die niet met God verenigbaar zijn. In die zin is de notie 'Maria, de Heilige Maagd' in de diepste zin van het woord te verstaan als 'Diegene die Zich zelfs in de ziel niet heeft laten aanraken door enige menselijke invloed'. Zij is maagdelijke Moeder omdat niet een mens doch God Zelf Haar het zaad van een nieuwe Mens heeft ingestort, en op gelijkaardige wijze was Zij maagdelijk ten aanzien van elke niet-Goddelijke 'bevruchting' in de ziel.

Ware navolging van Maria behelst daarom eveneens, dat de aan Haar toegewijde ziel elke invloed die niet rechtstreeks uit de Hemel tot haar tracht door te dringen, bewust afweert. Dit is in feite niets anders dan de toestand van vóór de erfzonde, want door de erfzonde sloop de eerste niet-Hemelse invloed in de ziel binnen. Daarom ook, zegt de Meesteres van alle zielen dat Zij geroepen is om elke ziel die zich ongeremd in totale overgave en onderwerping aan Haar weggeeft, terug te voeren naar de staat die de mensenziel bezat vóór de erfzonde.

1464. AKTE VAN WEDERGEBOORTE MET CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de neergedaalde Heerlijkheid van mijn God, door U werd het Licht in de wereld gedragen.
Ter verheerlijking van de nooit ondergaande Zon van de Eeuwige Liefde verlang ik zozeer, in volmaakte overgave aan U, uit U opnieuw geboren te worden met de volheid van het Licht in mijn ziel.
Wil mij baren, o Onbevlekte Ontvangenis, met een hart dat zich niet meer laat bevlekken door enige toegeving aan bekoringen tot afwijking van Gods Geboden, opdat mijn ziel de reinheid terug moge vinden die God voor de mensenziel had voorzien.
Wil mij baren, o Bruid van de Heilige Geest, opdat ik zozeer op U moge lijken dat de Eeuwige Wijsheid ook mijn ziel tot bruid moge nemen, want ik verlang zozeer naar een eeuwigdurende bruiloft met Gods Wet.
Wil mij baren, o eeuwig maagdelijke Moeder, met een ziel die maagdelijk is aan invloeden uit de wereld, want in U is geen zaad uit niet-Hemelse bronnen.
Wil mij baren, o Tabernakel van heiligheid, Draagster van de Christus, opdat ook ik het Goddelijk Licht nooit meer moge verliezen.
Wil mij baren, o Moeder van de gekruisigde Christus, opdat ook ik alle kruisen van mijn levensweg volledig en onvoorwaardelijk moge aanvaarden en ik U onophoudelijk moge kussen met de Liefde om deze kruisen vruchtbaar te maken als mijn bijdrage tot de Verlossing van het verloren aards paradijs uit de greep van de duisternis.
O volmaakt heilige Moeder, Tabernakel gebouwd uit het zaad van de Eeuwige Vader, eeuwig doorstraald met het Licht van de Christus en bekleed met het goud van de Heilige Geest, U wil ik restloos toebehoren, opdat ik uit U opnieuw geboren moge worden in eenheid met Hem Die is gekomen om het nachtelijk deken boven het aardrijk te verscheuren in het Licht van de opgaande Eeuwige Zon.


www.maria-domina-animarum.net

1465. GEBEDSREIS UIT DE DUISTERNIS NAAR HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, door God aan de wereld gegeven om het Licht te baren waar de duisternis Zijn Rijk had verontreinigd,
Ik smeek U, onuitroeibaar wortel te willen schieten in mijn innerlijk leven om mij als volmaakte Hemelse Gids te begeleiden op elke verdere stap op mijn reis naar de Poort van het Rijk van het Eeuwig Licht.
De vurige kus van Uw Hart op mijn ziel en de genaderijke aanraking van Uw voeten op haar weg doorheen dit leven hebben mij geopend voor de Goddelijke macht van het Licht. Met U in mijn hart kan geen duisternis meer de poort van het Eeuwig Heil voor mijn ogen versluieren, want ik heb mijn wil prijsgegeven aan de noden van het heilig verbond van mijn levenslange dienstbaarheid aan U tot grondvesting van het Rijk der onvergankelijke zaligheid op aarde.
Ik geef mij aan U bij Uw Onbevlekte Ontvangenis. Al mijn bedoelingen zijn de Uwe. Wil mijn ziel, hart en geest maken tot een heilig tabernakel, klaar om te allen tijde alle genadegeschenken ongeschonden in mij te dragen.
Ik geef mij aan U bij de Boodschap van Gods engel aan U. Al mijn bedoelingen zijn de Uwe. Daarom belijd ik jegens U mijn verlangen naar volmaakte dienstbaarheid aan Gods Plannen en Werken en naar een leven en een stervensuur in dienst van het Licht.
Ik geef mij aan U tijdens Uw reis naar Bethlehem. Al mijn bedoelingen zijn de Uwe. Daarom verlang ik, mijn levensweg te maken tot een constant getuigenis van inzet om het Licht overal geboren te laten worden waar de duisternis zich heeft vertoond.
Ik geef mij aan U in Uw leven als Moeder van de Christus. Al mijn bedoelingen zijn de Uwe. Samen met U verlang ik zozeer, het Licht in mijn leven te behoeden met de inzet van mijn leven, het ononderbroken te voeden en te laten delen in alles wat ik heb, en in elk opzicht te leven in ononderbroken eenheid van hart met Christus.
Ik geef mij aan U onder het Kruis van Golgotha. Al mijn bedoelingen zijn de Uwe. Daarom wil ik alle kruisen van mijn leven dragen in volkomen Liefde, in volkomen eenheid met de Christus en in volkomen aanvaarding van de Beschikkingen die de Goddelijke Voorzienigheid mij zal tonen in de zon, de regen en de wind op mijn pad naar de Hemelpoort.
Voortaan wil ik niet langer slechts wachten op de tekenen van Gods bescherming van buitenaf, doch mij vanuit Mijn eigen innerlijk leven wapenen tegen alle duisternis. Daartoe smeek ik U om de volheid van Uw Tegenwoordigheid en werking in mijn innerlijk leven, opdat het Ware Licht, de Christus, in mij Zijn permanent Paleis moge kunnen grondvesten en mijn hele verdere leven een reis uit de duisternis naar het Licht moge zijn. Slechts zo, o Moeder van het Licht der wereld, zal ik in het uur van mijn levensoordeel getuigenis kunnen afleggen voor een onvergankelijk Kerstmis in mijn zielenleven.


www.maria-domina-animarum.net

1466. TOEWIJDING AAN MARIA, STERRE DER ZEE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Sterre der zee,
Aan U vertrouw ik de zee van mijn innerlijk leven toe.
Hoe hevig beuken soms de winden van de onrust der wereld op het water der genade dat God in mij heeft uitgestort.
Onophoudelijk zoeken de stormen der duisternis mijn hart in opschudding te brengen, opdat mijn innerlijke Vrede zou vergaan en het schip van mijn ziel zijn ware reisdoel zou verliezen.
O Koningin van Hemel en aarde, in U is de zee van de volheid der Genaden. In U heerst in tijd en eeuwigheid de vredige windstilte van de volmaakte eenheid met Gods Wil. Daarom vertrouw ik U de zee van mijn zielenleven toe. Heers toch over elke wind, over alle golven, over elke beweging van het water in mijn hart.
Geen beproeving kan in mij nog een storm veroorzaken wanneer U mijn zee beheerst.
Wees de Ster die Gods Licht op mijn wateren weerspiegelt, de glinsterende Tegenwoordigheid tussen de donkere wolken boven mijn deinende golven, en de fluitende winden boven mijn baren zullen zwijgen bij de aanblik van de Meesteres van de Ware Vrede.
Wees voor altijd de Koningin van mijn innerlijke zee, opdat mijn ziel haar reis naar de Eeuwige Haven veilig moge voltooien, en zij de vracht van haar vruchten voor Gods Rijk nooit moge prijsgeven aan de stormen die elk schip uit Gods hand tot zinken zoeken te brengen.
Wil daarom mijn wateren bezegelen met het Kruis dat elke wind tot zwijgen kan brengen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De onderstaande novene begint op 25 januari. De Heilige Maagd laat wijzen op het feit dat op die dag eveneens de bekering van Saul tot Paulus wordt herdacht, en onderstreept een grote symbolische betekenis: Lichtmis is een feest van zelfgave voor een leven in dienst van Gods Werken. De bekering van Saul tot Paulus was de zelfgave van een niet-Christen aan de Werken van de Christus. 25 januari kan daardoor worden beschouwd als symbool voor het begin van de reis naar een wedergeboorte in het Ware Licht.

1467. LICHTMISNOVENE

(Myriam van Nazareth)

1e dag – 25 januari

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Licht,
U hebt in de Tempel de kleine Jezus aan God opgedragen, waar Hij werd geopenbaard als de Belichaming van het Ware Licht, de Verlosser der zielen.
Jezus zou 33 jaar later Zijn Goddelijke roeping voltooien op het Kruis, en wacht nu op mijn vrijwillige deelname aan de ontsluiting van mijn eigen Verlossing.
Wil daarom ook mij opdragen aan God in de Tempel van Uw Hart, opdat ook mijn levensopdracht geheiligd moge worden, want mijn hele wezen verlangt ernaar, in eenheid met mijn Verlosser te leven en te sterven.
Wees gegroet...

2e dag – 26 januari

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Licht,
U hebt in de Tempel twee duiven aan God geofferd. Zij staan symbool voor de innerlijke Vrede die ik zal erven zodra ik waarlijk met hart en ziel God zal toebehoren.
Wees de hoog verheven Getuige en Beschermster van de bruiloft tussen mijn vrije wil en de Wil van God, want in deze bruiloft zal mijn opdracht aan God in de Tempel van Uw Hart geheiligd en waarlijk vruchtbaar worden.
Wees gegroet...

3e dag – 27 januari

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Licht,
In de Tempel zegt de oude Simeon dat zijn ogen thans het Heil hebben aanschouwd.
Mogen ook mijn ogen het Ware Heil herkennen in de vervulling van mijn levensdoel, dat eruit bestaat, de Christus levenslang aan mijn hart te drukken en mijn Liefde tot Hem te bezegelen door een onvoorwaardelijke navolging van de wegen die Hij tussen Zijn Bethlehem en Zijn Calvarie voor mij heeft ontsloten.
Nu ik Hem waarlijk in mijn hart heb gevonden, o Moeder van Jezus, is ook voor mij de zoektocht op deze wereld ten einde.
Wees gegroet...

4e dag – 28 januari

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Licht,
In de Tempel wordt de kleine Jezus een Licht genoemd, dat voor de heidenen straalt.
O Moeder, elke ziel die zich nog niet ten volle voor Gods Waarheid heeft ontsloten, is nog draagster van een spoor van heidendom.
Laat de Christus toch in Zijn volheid mijn hart en ziel doorstralen, opdat de volheid van Gods Licht in mij alles moge begraven dat nog niet in het Licht was overgegaan tot het Ware Leven. Dan zal voortaan elke vezel van mijn wezen herkennen waarvoor hij leeft.
Wees gegroet...

5e dag – 29 januari

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Licht,
In de Tempel wordt de kleine Jezus een Teken van tegenspraak genoemd, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden.
In U, o Moeder van het Licht der wereld, heb ik mijn hele leven en mijn hele wezen onvoorwaardelijk in dienst van het Licht gesteld.
In en met U wil ik elk verder uur van mijn leven door onvoorwaardelijke navolging van het Goddelijk Teken van tegenspraak getuigen van het Licht, en geen enkel compromis meer sluiten met de duisternis.
Moge ook ik een klein teken van tegenspraak zijn, dat levenslang getuigt van een onvoorwaardelijke keuze voor God en Zijn Werken van Liefde.
Wees gegroet...

6e dag – 30 januari

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Licht,
In de Tempel voorspelde de oude Simeon dat Uw ziel door een zwaard doorboord zou worden.
Ik geef U mijn hele wezen en mijn hele leven, opdat ik moge delen in de ware Smarten: de pijnen van het hart dat getuige is gemaakt van Gods pijn over de beschaming van Zijn Ware Liefde in zielen die de diepe zin van Zijn Werken niet hebben begrepen, en de pijnen van het hart dat het waar berouw heeft gevonden over elke overtreding tegen Gods Wet van de Liefde.
Mogen alle geweende en niet geweende tranen van mijn hele leven, in eenheid met het Vuur van Uw Liefde, verharde zielenbodems openbreken en het Zwaard der Smarten helpen omsmeden tot een machtig wapen tegen alle duisternis.
Wees gegroet...

7e dag – 31 januari

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Licht,
Ik sluit met U het heilig verbond, mijn hele verdere leven te oriënteren op het Licht van Gods Werken en Plannen, van Zijn Voorzienigheid, en van de leiding die Hij mij via de Heilige Geest en U ononderbroken laat toekomen.
Moge ik door deze compromisloze overgave aan het Ware Licht, zelf veranderen in een tempel van levende lofprijzing en toewijding die vele werken van duisternis moge helpen verzwakken, tot voorbereiding op de definitieve opgang van de zon van de Ware Liefde.
Wees gegroet...

8e dag – 1 februari

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Licht,
Uw vlekkeloze heiligheid heeft U gemaakt tot een levende Tempel van God.
In Uw navolging en in vlekkeloze dienst van mijn hele wezen en mijn hele leven aan U, wil ook ik mijzelf volkomen verloochenen, opdat Gods Licht via mijn hele doen en laten, al mijn innerlijke gesteldheden en mijn hele levensweg, vele overwinningen moge behalen op de werken en plannen van duisternis, dood en vernieling die de tegenstander van de Christus in deze wereld zoekt te voltooien.
Wees gegroet...

9e dag – 2 februari

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Licht,
Net zoals de kleine Jezus, wil ik mij vandaag eens en voor altijd door Uw hoogheilige handen aan God laten geven voor een leven in onvoorwaardelijke en totale dienst aan Zijn Plannen en Werken van Liefde.
Moge door deze offerande de levenslange eenheid tussen mijn hele wezen en het Uwe definitief en onverbrekelijk worden bezegeld, en op mijn levensweg de maximale vruchtbaarheid worden ontsloten, waarvan de kiem door God in mij is gelegd.
Zo zal de ware zin van mijn leven tot vervulling worden gebracht, want in dit heilig verbond zult U mijn hele zielenleven omvormen tot een heilige tempel voor de Christus.
Wees gegroet...


www.maria-domina-animarum.net

1468. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND JANUARI

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Christus, Die Gods Licht in de duisternis liet schijnen,
In deze tijd van schijnbare dood van Gods natuur kom ik mijn oude 'ik' in Uw Hart begraven en U smeken dat U het Licht van het Ware Leven wil laten stralen op het zaad dat in mij wacht om tot nieuw Leven te worden gewekt.
Vanuit een ongrijpbare verte begroet mij de winterzon als getuige uit het Paradijs van de Eeuwige Zomer, want de duisternis heeft nooit het laatste woord.
Zie, via de restloze gave van mijzelf aan U sluit ik met God een nieuw verbond tot vernieuwing van mijn innerlijke gesteldheden, opdat mijn hart op Gods Tijd moge worden gestreeld met de verrukking over de bloesems van een nieuwe Lente.
Geen vorst in het gemoed, geen ijzige wind uit de wereld kan in mijn zielenbodem het zaad onwerkzaam maken, dat U volmaakt toebehoort.
Van U wil ik zijn met het niets dat ik ben en de stille beloften van mijn ondergrond, want door zijn kaalheid kan mijn akker zich ongehinderd laten vervullen door U, Die de Koningin van de volmaakte vruchtbaarheid bent.
Zoals U de Messias aan de wereld gaf in de eenvoudigste wieg, zo zult U Hem aan mijn innerlijke wereld willen geven in mijn hart dat ik voor U heb ontledigd, want de lente kan pas geboren worden nadat de winter heeft geleefd.
Zo geef ik U nu alles wat in mij Gods Wet kan verhinderen om Gods zaad uit zijn winterslaap te wekken, want het Licht van Zijn Waarheid en de warmte van Zijn Liefde zoeken bruiloft te sluiten met mijn zielenbodem, opdat hij vruchten moge voortbrengen die de opstanding van de boomgaard van mijn deugden mogen verzegelen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed wordt 'Week van toewijding' genoemd omdat het voor elke dag van de week een specifiek toewijdingsgebed biedt. Anders dan het geval is bij een novene, hoeft het niet noodzakelijk te worden gebeden in de volgorde waarin het hier wordt aangeboden, doch wel zo, dat elke dag zijn eigen gebed heeft.

1469. WEEK VAN TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maandag – de mond

Lieve Moeder Maria, in mijn kleinheid verschijn ik voor U, smekend dat U de Koningin en Meesteres van mijn hele wezen wil zijn, opdat ik door het heilig verbond van een levenslange totale overgave aan Uw leiding, vruchtbaar moge zijn als werktuig voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik geef U mijn mond, opdat U hem moge reinigen van de effecten van elk woord dat ik ooit heb gesproken, dat mij van God en van de vervulling van mijn levensopdracht in Zijn dienst kan hebben verwijderd.
Heers over mijn mond, opdat ik nog slechts woorden moge spreken die Licht en warmte verspreiden en de overwinning van de Liefde in alle zielen helpen bespoedigen.
Daartoe verlang ik boven alles, elk verder uur van mijn leven onverdeeld in Uw dienst te staan, opdat ik onder Uw machtige bescherming en onvoorwaardelijke leiding mijn levensreis naar de poort van het Eeuwig Rijk moge voltooien (maak het kruisteken).

Dinsdag – de handen

Lieve Moeder Maria, in mijn kleinheid verschijn ik voor U, smekend dat U de Koningin en Meesteres van mijn hele wezen wil zijn, opdat ik door het heilig verbond van een levenslange totale overgave aan Uw leiding, vruchtbaar moge zijn als werktuig voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik geef U mijn handen, opdat U hen moge reinigen van de effecten van elke handeling die ik ooit heb gesteld, die mij van God en van de vervulling van mijn levensopdracht in Zijn dienst kan hebben verwijderd.
Heers over mijn handen, opdat ik nog slechts handelingen moge stellen die Licht en warmte verspreiden en de overwinning van de Liefde in alle zielen helpen bespoedigen.
Daartoe verlang ik boven alles, elk verder uur van mijn leven onverdeeld in Uw dienst te staan, opdat ik onder Uw machtige bescherming en onvoorwaardelijke leiding mijn levensreis naar de poort van het Eeuwig Rijk moge voltooien (maak het kruisteken).

Woensdag – de wil

Lieve Moeder Maria, in mijn kleinheid verschijn ik voor U, smekend dat U de Koningin en Meesteres van mijn hele wezen wil zijn, opdat ik door het heilig verbond van een levenslange totale overgave aan Uw leiding, vruchtbaar moge zijn als werktuig voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik geef U mijn wil, opdat U hem moge reinigen van de effecten van elk verlangen dat ik ooit heb gekoesterd, dat mij van God en van de vervulling van mijn levensopdracht in Zijn dienst kan hebben verwijderd.
Heers over mijn wil, opdat ik nog slechts verlangens moge koesteren die Licht en warmte verspreiden en de overwinning van de Liefde in alle zielen helpen bespoedigen.
Daartoe verlang ik boven alles, elk verder uur van mijn leven onverdeeld in Uw dienst te staan, opdat ik onder Uw machtige bescherming en onvoorwaardelijke leiding mijn levensreis naar de poort van het Eeuwig Rijk moge voltooien (maak het kruisteken).

Donderdag – de geest

Lieve Moeder Maria, in mijn kleinheid verschijn ik voor U, smekend dat U de Koningin en Meesteres van mijn hele wezen wil zijn, opdat ik door het heilig verbond van een levenslange totale overgave aan Uw leiding, vruchtbaar moge zijn als werktuig voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik geef U mijn geest, opdat U hem moge reinigen van de effecten van elke gedachte die ooit in mij is opgekomen, die mij van God en van de vervulling van mijn levensopdracht in Zijn dienst kan hebben verwijderd.
Heers over mijn geest, opdat ik nog slechts gedachten moge koesteren die Licht en warmte verspreiden en de overwinning van de Liefde in alle zielen helpen bespoedigen.
Daartoe verlang ik boven alles, elk verder uur van mijn leven onverdeeld in Uw dienst te staan, opdat ik onder Uw machtige bescherming en onvoorwaardelijke leiding mijn levensreis naar de poort van het Eeuwig Rijk moge voltooien (maak het kruisteken).

Vrijdag – het lichaam

Lieve Moeder Maria, in mijn kleinheid verschijn ik voor U, smekend dat U de Koningin en Meesteres van mijn hele wezen wil zijn, opdat ik door het heilig verbond van een levenslange totale overgave aan Uw leiding, vruchtbaar moge zijn als werktuig voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik geef U mijn lichaam, opdat U het moge reinigen van de effecten van elke lichamelijke behoefte die ooit in mij heeft geleefd, die mij van God en van de vervulling van mijn levensopdracht in Zijn dienst kan hebben verwijderd.
Heers over mijn lichaam, opdat het nog slechts behoeften moge toelaten die Licht en warmte verspreiden en de overwinning van de Liefde in alle zielen helpen bespoedigen.
Daartoe verlang ik boven alles, elk verder uur van mijn leven onverdeeld in Uw dienst te staan, opdat ik onder Uw machtige bescherming en onvoorwaardelijke leiding mijn levensreis naar de poort van het Eeuwig Rijk moge voltooien (maak het kruisteken).

Zaterdag – het hart

Lieve Moeder Maria, in mijn kleinheid verschijn ik voor U, smekend dat U de Koningin en Meesteres van mijn hele wezen wil zijn, opdat ik door het heilig verbond van een levenslange totale overgave aan Uw leiding, vruchtbaar moge zijn als werktuig voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik geef U mijn hart, opdat U het moge reinigen van de effecten van elk gevoel dat ooit in mij is opgekomen, dat mij van God en van de vervulling van mijn levensopdracht in Zijn dienst kan hebben verwijderd.
Heers over mijn hart, opdat ik nog slechts gevoelens moge koesteren die Licht en warmte verspreiden en de overwinning van de Liefde in alle zielen helpen bespoedigen.
Daartoe verlang ik boven alles, elk verder uur van mijn leven onverdeeld in Uw dienst te staan, opdat ik onder Uw machtige bescherming en onvoorwaardelijke leiding mijn levensreis naar de poort van het Eeuwig Rijk moge voltooien (maak het kruisteken).

Zondag – het zielenleven

Lieve Moeder Maria, in mijn kleinheid verschijn ik voor U, smekend dat U de Koningin en Meesteres van mijn hele wezen wil zijn, opdat ik door het heilig verbond van een levenslange totale overgave aan Uw leiding, vruchtbaar moge zijn als werktuig voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik geef U mijn zielenleven, opdat U het moge reinigen van de effecten van elke gesteldheid die ooit in mij heeft geleefd, zelfs heel kortstondig, die mij van God en van de vervulling van mijn levensopdracht in Zijn dienst kan hebben verwijderd.
Heers over mijn zielenleven, opdat ik nog slechts gesteldheden moge toelaten die Licht en warmte verspreiden en de overwinning van de Liefde in alle zielen helpen bespoedigen.
Daartoe verlang ik boven alles, elk verder uur van mijn leven onverdeeld in Uw dienst te staan, opdat ik onder Uw machtige bescherming en onvoorwaardelijke leiding mijn levensreis naar de poort van het Eeuwig Rijk moge voltooien (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1470. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND FEBRUARI

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de nederigheid en de eenvoud,
In U kon God Zich totaal en ongeremd uitwerken, want in U vond Hij geen enkele begrenzing voor de Werken van Zijn Wil, Zijn macht, Zijn Liefde, Zijn Wijsheid en Zijn Genade.
In mij lijkt alles onvruchtbaar, doch welke wonderen bedekken de bodem van het hart dat zich volkomen aan U heeft weggegeven, want in U is het zaad van het Ware Leven.
Daarom, o Meesteres van mijn zielentuin, open ik in diep verlangen voor U de deur tot mijn hart, want de tijd voor mijn reiniging is gekomen, opdat U de eerste stralen van de lente in mijn ziel moge kunnen binnen leiden, en mijn ondergrond vrij moge worden van de stenen van mijn eigen voorstellingen en intenties.
Voor U wil ik mijn oude kleed afleggen, opdat ik met U alleen moge worden bekleed. In Uw navolging wil ik mij ontdoen van alles wat Gods bedoelingen met mij en mijn leven in de weg heeft gestaan, opdat Hij aan mij alles moge kunnen voltrekken dat mijn bodem klaar kan maken voor Zijn vruchten.
Op U wil ik lijken, want in Uw Hart straalt de volheid van de Middagzon, in U bloeien alle bloemen van het Paradijs der volmaakte heiligheid, en in U bezegelt het parfum van de Heilige Geest het Wonderwerk van Zijn Eeuwige Lente.
Vestig toch Uw troon in mijn ziel, o Schatkist van Goddelijk Leven, opdat ook ik met hart en ziel, met geest en wil gericht moge blijven op de Bron waarvan ik ben uitgegaan, en op de Bestemming van mijn weg doorheen de velden die slechts onder Uw voeten dragers zullen zijn van de Korenaar Die mijn Verlossing zal aankondigen onder de schaduw van het Kruis.


www.maria-domina-animarum.net

De Koningin des Hemels inspireerde het onderstaand gebed met de bedoeling dat het aan de zielen zou worden aangeboden in het kader van een oproep die Zij de naam Quinquagesima-oproep geeft. Quinquagesima-zondag is de laatste zondag van de Voorvastenperiode, de zondag voorafgaand aan Aswoensdag, tevens de zondag waarop in de wereld carnaval wordt gevierd. Op quinquagesima-zondag werd in de oude liturgie het Evangelie van de Lijdensvoorspelling van Jezus gelezen (Marcus 10, 33-34: "Wij gaan nu naar Jeruzalem waar de Mensenzoon aan de hogepriesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Zij zullen Hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren. Dezen zullen Hem bespotten en bespuwen, zij zullen Hem geselen en doden, maar drie dagen later zal Hij verrijzen").

De Meesteres van alle zielen wijst erop dat het grote Lijden van Jezus noodzakelijk was om de zielen van goede wil te verlossen uit de greep van de zonde, en biedt daarom op deze dag een buitengewoon krachtig gebed waarin Zij vijftien elementen aanhaalt die Zij aanduidt als: "de elementen van de zwaarste duisternis uit de geschiedenis van de mensheid". Maria wijst er met nadruk op, dat de in dit gebed aangehaalde elementen van duisternis niet de enige uitingen van zonde vormen, doch wel mogen gelden als de uitingen die in de loop der geschiedenis de zwaarste duisternis over de Schepping hebben gebracht. Zij wijst er tevens op, dat deze elementen in het gebed niet worden gepresenteerd in een volgorde van belangrijkheid.

De Heilige Maagd geeft dit gebed voor Quinquagesima-zondag, doch het kan vanzelfsprekend worden gebeden op elk ogenblik van het jaar. De Moeder Gods bestempelt het gebed als "buitengewoon krachtig, met bijzondere genaden geladen, en een machtig wapen tegen de effecten van de talloze werken van duisternis die in de loop der eeuwen in de wereld zijn uitgewerkt. Het gebed geldt daarom als een buitengewoon offensief tegen de duisternis, dat helemaal past binnen de strijd van het Licht tegen de duisternis in deze Laatste Tijden in voorbereiding op de grondvesting van Gods Rijk op aarde" (woorden van de Meesteres van alle zielen tot Myriam, februari 2019).

Bij het gebed hoort een onderrichting, die van de Meesteres van alle zielen de titel Wolken boven Gods Paradijs heeft gekregen. In deze onderrichting, die spoedig zal worden gepubliceerd, worden de vijftien elementen uit het gebed nader toegelicht tegen hun diepe spirituele achtergrond.

1471. STORMGEBED TOT EERHERSTEL VOOR
DE ZWAARSTE DUISTERNIS
UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Almachtige Allerheiligste Goddelijke Drie-Eenheid,
door de aanvaarding van alle beproevingen van mijn leven als mijn bijdragen tot de grondvesting van Uw Rijk op aarde,
door de betrachting van ware, zelfverloochenende Liefde tot U, tot al Uw Werken en Plannen en tot al mijn medeschepselen in alle situaties en op alle ogenblikken van de dag en de nacht,
tot ontkrachting van de effecten van alle werken der duisternis doorheen de geschiedenis van de mensheid, en
in volkomen overgave aan de innerlijke leiding en begeleiding door Maria, de Koningin van de legers van Uw Licht en Uw Waarheid,
breng ik eerherstel voor de onoverzienbare duisternis die in de loop der eeuwen over Uw Schepping is gebracht:

 1. voor alle oorlogen, wapenproductie en wapenhandel doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.
 2. voor alle goddeloze politieke regimes en denksystemen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 3. voor alle duisternis uit het kolonialisme,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 4. voor alle duisternis in verband met slavernij,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 5. voor alle uitingen van racisme en vervolging doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 6. voor alle uitingen van volkerenmoord,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 7. voor alle uitingen van systematische mishandeling van medeschepselen doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 8. voor alle uitingen van duisternis voortvloeiend uit materialistisch denken,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 9. voor elke voorkeur voor menselijk denken en menselijke belangen boven de Goddelijke Intelligentie en Gods belangen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 10. voor elke overgave aan misdadig gedrag doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 11. voor alle gelegenheden waarbij de mens zich ooit tot heer over leven en dood heeft gemaakt,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 12. voor alle heiligschennissen en ontwijdingen van Sacramenten en Heilige Missen doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 13. voor alle uitroeiing van diersoorten doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 14. voor alle verontreiniging en ontwrichting van ecosystemen in de hele wereld doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 15. voor alle negatieve en duistere reacties van mensen ten aanzien van gebeurtenissen, situaties, omstandigheden, ontwikkelingen en medeschepselen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

O ene ware God van Schepping, Verlossing en Heiliging, U hebt de grondvesting van Uw Rijk van Ware Liefde en Vrede voor de hele Schepping beloofd, de eindoverwinning van het Licht over alle duisternis. Met mijn hele wezen en mijn hele leven als onderpand smeek ik daarom:

 1. dat deze hele duisternis moge worden bekleed met de volmaakte macht van het Lijden, de Kruisdood en de Verrijzenis van de Christus;
 2. dat alle effecten van deze werken van duisternis restloos teniet gedaan en ontworteld mogen worden;

 3. dat de satan moge worden beroofd van elke schijnoverwinning uit bekoringen waaraan door mensenzielen gevolg is gegeven en die aanleiding hebben gegeven tot werken van duisternis die door de schuldigen nooit zijn gebiecht;

 4. dat de voet van De Vrouw, het Grote Teken aan de Hemel, nu spoedig de kop van de vijand van alle Licht moge verpletteren, de Christus moge verrijzen in alle mensenharten, en het zaad van de Ware Liefde definitief moge bloeien in alle harten als doodvonnis voor alle duisternis, alle ellende, alle chaos, alle leed en alle ongerechtigheid op deze wereld.

Opdat Uw Rijk spoedig op aarde gegrondvest moge worden, lever ik alle door alle mensenzielen van alle tijden opgewekte duisternis over aan de almacht van het Kruis van Jezus Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1472. OCHTENDSMEKING VOOR ELKE DAG VAN DE VASTENTIJD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakt heilige Draagster van de Verlossing,
Op deze dag, die God mij vergunt om mijn ziel te herbouwen tot een spiegel van Zijn Wezen, stel ik mij volkomen open voor Uw innerlijke leiding.
Alles wat ik vandaag op mijn pad zal vinden, geef ik U als grondstoffen voor mijn volledige reiniging en wederopbouw.
Ik smeek U om het Vuur van Uw Hart, het meest volmaakte Paradijs van Liefde en alle deugden. Moge dit Vuur in mij alles verteren, wat niet hoort bij het Plan dat God met mij heeft.
Moge de uitstraling van Uw volmaakte heiligheid mij beschermen tegen alle duisternis en tegen elke poging van de wereld om mij te verwijderen van mijn voornemen om voortaan te leven in volkomen harmonie met Gods bedoelingen.
Wees mijn onfeilbare Gids op al mijn wegen, en wil mij behandelen als Uw eigendom, opdat ik onvoorwaardelijk en totaal van God moge zijn, en uitsluitend voor Hem moge leven en sterven.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1473. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND MAART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de innerlijke reinheid,
Tot U kom ik met alle lasten die mijn ziel, mijn hart en mijn geest bedrukken, want zij hebben vele dingen gegeten en gedronken, die niet door God voor mij waren voorzien.
Zoveel ballast heeft mijn reis doorheen dit leven verzwaard, zoveel invloeden hebben gediend als wegwijzers naar wegen die niet naar mijn enige bestemming bij God leiden.
Dit alles kom ik voor U neerleggen, want aan Uw voeten bloeien de Hemelse bloemen van de volmaakte en alomvattende zuiverheid van de Ziel Die reeds op aarde de Tuinen van het Paradijs tot leven wekte voor alle ogen der wereld.
O Koningin van de zuiverheid, om mij heen woeden de woestijnstormen van alle invloeden der wereld. U bent echter Gods Wegwijzer naar de Eeuwige Boomgaarden.
In mij trachten de schijnlichten der duisternis het onkruid tot bloei te brengen, dat het zaad van Gods Genaden wil verstikken. O richt toch de spiegel van Uw volmaakt liefhebbend Hart naar mijn kwijnende tuin, opdat hij moge herbloeien onder het Vuur van de Liefde die het Ware Leven brengt.
Wandel toch over mijn bodem, o Koningin van de Eeuwige Lente, opdat alle sporen van de winter in mijn zielentuin onder Uw voeten mogen smelten, want voortaan wil ik elke dag versterven aan alles wat zo lang heeft getracht om mij te verwijderen van mijn God, Die mij heeft willen koesteren als de schat die uit Zijn Liefde is voortgekomen.


www.maria-domina-animarum.net

1474. SMEEKGEBED OM DE SCHADUW VAN HET KRUIS VOOR DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, enige Bron van de volmaakte Liefde,
Wil Uw hele Schepping bedekken met de dauw van Uw heiligheid die alles geneest wat oprecht van U wil zijn.
Moge elke mensenziel die haar hart waarlijk wil maken tot spiegel van de Christus en die in al haar doen en laten en in alle gesteldheden van haar hart Uw Wet van de ware zelfverloochenende Liefde vervult, alle duisternis overwinnen die haar levensweg bedreigt, tot verheerlijking van Uw Wet.
Wil alle zaad dat de duisternis reeds in zielen heeft uitgestort, bedekken onder de schaduw van het Kruis der Verlossing, opdat het onkruid van alle bekoring zijn bloeikracht moge verliezen.
O God van de Ware Liefde, Bron waaruit alle Leven ontspringt als stralen van Licht voor de hele Schepping, wil de effecten van het Kruis van de Christus vermenigvuldigen in elke ziel die waarlijk wil leven voor de vervulling van Uw Werken van Liefde, want waar het Kruis zijn schaduw mag werpen, bloeit de almacht van het Licht.
Moge Uw Geest waarlijk verrijzen uit het graf van de verduisterde mensheid, opdat de zon van Uw volmaakte Liefde de Schepping moge maken tot een paradijs van Eeuwige Lente.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed werd door de Koningin des Hemels geïnspireerd met verwijzing naar de vrijdag voorafgaand aan Palmzondag. Op deze vrijdag werd in de oude liturgie de Moeder van Smarten op een bijzondere wijze vereerd.

1475. STORMGEBED TOT DE MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder van Smarten, lijdend om alle duisternis die doorheen de eeuwen het Kruis van Uw Goddelijke Zoon heeft verzwaard, in diepe rouwmoedigheid om mijn aandeel in Zijn onvoorstelbaar Lijden smeek ik U:
Mogen de kwellingen die Uw Hart verscheuren, op deze wereld vele werken van duisternis verscheuren en vele plannen van duisternis wurgen alvorens zij ten uitvoer kunnen worden gebracht.
Mogen de Tranen uit Uw ogen op deze wereld vele bekoringen verdrinken in de oceaan van Gods Liefde die Uw Hart bevloeit.
Moge het Zwaard van Smarten dat Uw Hart heeft doorboord, in mijn hart elke neiging doden, die de vervulling van Gods Werken en Plannen zou kunnen hinderen.
Aan Uw voeten leg ik mijn hart en alle beproevingen van mijn hele levensweg vanaf het uur van mijn geboorte, opdat de eenzaamheid van mijn lijdende Verlosser en deze van Uw gekweld Hart mogen worden bekleed met de mantel van mijn verlangen om in diepe Liefde levenslang één te zijn met de Harten die slechts hebben geklopt om voor mij de Poort tot het Eeuwig Leven te openen.


www.maria-domina-animarum.net

Kort vóór Halfvasten 2019 beloofde de Meesteres van alle zielen aan Myriam de inspiratie van een vijfluik van Passiegebeden voor zielen die zich van harte één verlangen te maken met de lijdende Christus teneinde vanuit de vruchtbaarst mogelijke gesteldheden actief te kunnen bijdragen tot de voltooiing van de effecten van de Verlossingswerken.
De door Jezus afgekochte Verlossing moet immers in elke individuele ziel in de praktijk van het leven worden ontsloten door vrijwillige beleving van de zelfverloochenende Liefde, een onvoorwaardelijk Geloof in Gods Werken en Plannen, en een oprechte Hoop op de voltooiing van Gods Heilsplan in de Schepping en in elke ziel die van harte nastreeft om haar leven te leiden als beeld en gelijkenis van haar Drie-Ene God – Schepper, Verlosser en Heiligmaker.
De Moeder van Smarten laat het door Haar aangekondigde vijfluik aanbieden als de hierna volgende gebedsbloemen 1476 tot en met 1480, en nodigt de zielen ertoe uit, deze gebeden hoofdzakelijk op de dagen van de Grote Passie aan de lijdende Verlosser aan te bieden.

De Koningin des Hemels openbaarde onmiddellijk na het schrijven van deze vijf gebeden aan Myriam:

"Ik wijs er met nadruk op:

 • dat de Verlossingswerken van Christus een geweldig offensief van Gods Licht vormden tegen de macht die de duisternis zich op grond van de erfzonde had toegeëigend;
 • dat Gods Wet van elke mensenziel een levenslange vrijwillige en liefdevolle medewerking aan de individuele ontsluiting van de effecten van de Verlossingswerken van Christus in zichzelf verlangt;
 • dat onderhavig Vijfluik van Passiegebeden precies door Mij is geïnspireerd met de bedoeling, in elke ziel die deze gebeden van harte, oprecht en met Liefde verricht, een uniek machtig Licht te ontwikkelen, dat in het kader van de eeuwig geldende uitwerkingen van de Verlossingswerken van Christus met deze Werken zal versmelten en daardoor de grondvesting van Gods Rijk op aarde kan bespoedigen".

1476. VERSMELTING VAN HART MET JEZUS IN DE HOF VAN GETHSEMANI

(Myriam van Nazareth)

O lijdende Jezus, Messias van God,
Mag mijn hart overvloeien in het Uwe in de Hof van Gethsemani, want ik verlang zozeer om U te verwarmen met de mantel van mijn Liefde en mijn diepe rouwmoedigheid.
Met de inzet van mijn hele leven wil ik bijdragen tot de verwezenlijking van Uw droom tot grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde.
Met U verlang ik vurig:

 • dat geen enkele mensenziel op aarde meer moge kiezen voor een leven van duisternis in doen en laten en in het hart, doch oprecht moge verlangen naar de eindoverwinning van het Licht, zoals U getuige was van de volle maan in de duisternis van de Hof van het verraad;
 • dat elke mensenziel op aarde in alle omstandigheden van haar leven haar vrije wil moge gebruiken voor een onvoorwaardelijke dienst aan God in plaats van de bitterheid van Uw kelk te blijven vergroten door een leven van zelfzucht;
 • dat elke mensenziel op aarde te allen tijde waakzaam moge zijn teneinde alle bekoring te herkennen en te waken over de zuiverheid van de diamant die God in elke ziel legt bij haar ontvangenis;
 • dat geen enkele mensenziel op aarde, zoals Judas, God en de Ware Liefde jegens haar medeschepselen moge verraden voor geld of enig ander materieel voordeel;
 • dat geen enkele mensenziel meer de leiding vanwege de Heilige Geest moge versmaden en daardoor blind blijven voor haar eigen ware gesteldheid, haar zondige gewoonten en ondeugden, en voor het leed dat zij medeschepselen berokkent.

O lijdende Messias van God, ik geef onverdeeld, onvoorwaardelijk en levenslang mijn hart aan Maria, Uw en mijn Smartvolle Moeder en de Meesteres van mijn weg naar het Hart van mijn God. Moge Haar volmaakte versmelting met Uw Hart mij helpen openen voor een levenslange Bruiloft met de Bron van de Eeuwige Liefde, die in de hoogdagen van de Verlossing uit U over de Schepping is uitgestort.


www.maria-domina-animarum.net

1477. VERSMELTING VAN HART MET JEZUS BIJ DE GESELING

(Myriam van Nazareth)

O lijdende Jezus, Zoon van God,
Mag mijn hart overvloeien in het Uwe tijdens de geseling, want ik verlang zozeer om U te verwarmen met de mantel van mijn Liefde en mijn diepe rouwmoedigheid.
Met de inzet van mijn hele leven wil ik bijdragen tot de verwezenlijking van Uw droom tot grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde.
Met U verlang ik vurig:

 • dat op deze wereld geen enkel schepsel nog een medeschepsel pijn of leed moge berokkenen, want mijn God Zelf voelt elk leed dat elk schepsel wordt aangedaan;
 • dat elke mensenziel op deze wereld moge beseffen hoezeer de zonde en het leven voor wereldse belangen de ziel aan flarden rijt;
 • dat geen mensenziel op deze wereld nog haar lichaam en de behoeften van het lichaam de voornaamste plaats in haar leven moge geven, want slechts de bloei van het zielenleven bepaalt het Eeuwig Leven na de dood van het lichaam;
 • dat geen enkele mensenziel op deze wereld zich moge laten leiden door afschuw voor elk lichamelijk ongemak, want precies de liefdevolle toewijding van lichamelijk leed zal Gods Rijk op aarde grondvesten;
 • dat geen mensenziel meer zou toegeven aan genotzucht, verslavingen die het lichaam tot meester van het hele wezen maken, en onmatigheid in voedsel en drank terwijl vele schepselen honger en ontbering lijden.

O lijdende Zoon van God, ik geef onverdeeld, onvoorwaardelijk en levenslang mijn lichaam aan Maria, Uw en mijn Smartvolle Moeder en de Meesteres van mijn weg naar het Hart van mijn God. Moge Haar volmaakte versmelting met Uw Hart mij helpen openen voor een levenslange Bruiloft met de Bron van de Eeuwige Liefde, die in de hoogdagen van de Verlossing uit U over de Schepping is uitgestort.


www.maria-domina-animarum.net

1478. VERSMELTING VAN HART MET JEZUS BIJ DE DOORNENKRONING

(Myriam van Nazareth)

O lijdende Jezus, Koning van de Schepping,
Mag mijn hart overvloeien in het Uwe tijdens de doornenkroning, want ik verlang zozeer om U te verwarmen met de mantel van mijn Liefde en mijn diepe rouwmoedigheid.
Met de inzet van mijn hele leven wil ik bijdragen tot de verwezenlijking van Uw droom tot grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde.
Met U verlang ik vurig:

 • dat geen enkele mensenziel zich nog groter moge wanen dan een medeschepsel, in plaats van te beseffen dat zij, evenals elk schepsel, één punt binnen het groot netwerk van de Schepping is;
 • dat geen enkele mensenziel nog een wereld van haar eigen voorstellingen en verwachtingen zou bouwen als een koninkrijk dat wordt geregeerd door eigen wetten in plaats van door Gods Wet;
 • dat geen enkele mensenziel zich nog zou laten verleiden door de vergankelijke koninkrijken der aarde in de vorm van macht, aanzien of verheffing in de ogen van medemensen, in plaats van haar leven te leiden in uitsluitende dienst aan de grondvesting van Gods Rijk op aarde;
 • dat Gods Wet van de Ware Liefde in alle mensenzielen gekroond moge worden tot Grondwet van al hun doen en laten en al hun innerlijke gesteldheden;
 • dat elke mensenziel op deze wereld ten volle moge beseffen hoezeer zij het koningschap van God bespot door elke verslaving aan duistere neigingen.

O lijdende Koning van de Schepping, ik geef onverdeeld, onvoorwaardelijk en levenslang mijn geest aan Maria, Uw en mijn Smartvolle Moeder en de Meesteres van mijn weg naar het Hart van mijn God. Moge Haar volmaakte versmelting met Uw Hart mij helpen openen voor een levenslange Bruiloft met de Bron van de Eeuwige Liefde, die in de hoogdagen van de Verlossing uit U over de Schepping is uitgestort.


www.maria-domina-animarum.net

1479. VERSMELTING VAN HART MET DE KRUIS DRAGENDE JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O lijdende Jezus, Lam Gods,
Mag mijn hart overvloeien in het Uwe tijdens de kruisdraging, want ik verlang zozeer om U te verwarmen met de mantel van mijn Liefde en mijn diepe rouwmoedigheid.
Met de inzet van mijn hele leven wil ik bijdragen tot de verwezenlijking van Uw droom tot grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde.
Met U verlang ik vurig:

 • dat geen mensenziel op deze wereld nog medemensen zou oordelen of veroordelen, noch op enige wijze de kruisweg van het leven van een medeschepsel zou verzwaren;
 • dat elke mensenziel alle kruisen van haar leven van harte moge dragen en opofferen met de intentie dat haar leed het welzijn van al haar medeschepselen moge vergroten en de zondelast der wereld moge helpen uitboeten;
 • dat elke mensenziel die struikelt op haar levensweg, of wier Liefde, Geloof en Hoop wankelt onder de kruisen en lasten van het leven, kracht, vertrouwen en bemoediging moge ervaren door oprechte en blijvende eenheid van hart met U en Maria in de uren van de Passie;
 • dat elke mensenziel op deze wereld van harte de wegen moge aanvaarden die God voorziet voor haar als werktuig voor de bestrijding van de duisternis in de wereld, ook indien deze wegen de kruisen van haar eigen leven soms verzwaren;
 • dat elke mensenziel op deze wereld de volle verantwoordelijkheid voor een zuivere levensweg moge dragen, en geen ziel nog achteloos zou blijven zondigen in de verwachting dat Gods Barmhartigheid de last van haar eigen duisternis automatisch van haar zal wegnemen.

O lijdend Lam Gods, ik geef onverdeeld, onvoorwaardelijk en levenslang mijn vrije wil aan Maria, Uw en mijn Smartvolle Moeder en de Meesteres van mijn weg naar het Hart van mijn God. Moge Haar volmaakte versmelting met Uw Hart mij helpen openen voor een levenslange Bruiloft met de Bron van de Eeuwige Liefde, die in de hoogdagen van de Verlossing uit U over de Schepping is uitgestort.


www.maria-domina-animarum.net

1480. VERSMELTING VAN HART MET JEZUS OP GOLGOTHA

(Myriam van Nazareth)

O lijdende Jezus, Goddelijke Verlosser,
Mag mijn hart overvloeien in het Uwe aan het Kruis op Golgotha, want ik verlang zozeer om U te verwarmen met de mantel van mijn Liefde en mijn diepe rouwmoedigheid.
Met de inzet van mijn hele leven wil ik bijdragen tot de verwezenlijking van Uw droom tot grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde.
Met U verlang ik vurig:

 • dat elke mensenziel de geest van werelds denken en verlangen in zich moge kruisigen en overtuigd moge zijn van de Verrijzenis van het Ware Licht in de wereld;
 • dat elke mensenziel vrijwillig en van harte elke gewoonte en elke hartsgesteldheid moge kruisigen, die duisternis kan brengen in haar eigen leven en in de levens van medeschepselen;
 • dat elke mensenziel zich vastberaden moge laten leegbloeden aan alles wat duisternis in de ziel vasthoudt en werkzaam kan worden als bron van zonde;
 • dat elke mensenziel moge beseffen dat zij de door U afgekochte Verlossing zal ontsluiten in de mate waarin zij alle duisternis in haar handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en neigingen vrijwillig en van harte ter dood brengt op het Calvarie van haar volhardende inzet voor de beleving van de zelfverloochenende Liefde jegens al haar medeschepselen;
 • dat elke mensenziel haar hart oprecht moge vastnagelen aan het Hart van God Zelf, opdat zij elk ogenblik van haar leven uitsluitend Uw inspiraties moge volgen en slechts moge verlangen naar de verwezenlijking van Uw Werken van Liefde voor de hele Schepping.

O lijdende Goddelijke Verlosser, ik geef onverdeeld, onvoorwaardelijk en levenslang mijn ziel aan Maria, Uw en mijn Smartvolle Moeder en de Meesteres van mijn weg naar het Hart van mijn God. Moge Haar volmaakte versmelting met Uw Hart mij helpen openen voor een levenslange Bruiloft met de Bron van de Eeuwige Liefde, die in de hoogdagen van de Verlossing uit U over de Schepping is uitgestort.

Hier eindigt het Vijfluik van Passiegebeden (de Bloemen 1476 tot en met 1480)


www.maria-domina-animarum.net

1481. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE MAAND APRIL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte Bloesem uit het Paradijs van Gods Eeuwig Rijk,
Hoezeer verlangt de tuin van mijn hart naar Uw zaden, want zij dragen de Belofte van het Eeuwig Heil.
In U rijpte het parfum van de volmaakte Liefde voor God, voor Zijn Werken en Plannen en voor al Uw medeschepselen.
Uit U werd de Vrucht geboren, Die voor alle eeuwen tot voedsel zou worden voor elke ziel die alles slechts van God verwacht.
O Bloesem van eeuwigdurende alomvattende verrukking voor de ziel, in U bemin ik de Zon waaruit U dag en nacht het Goddelijk Leven hebt gedronken, want in Uw Hart boog de zelfverloochenende Liefde geen ogenblik voor de valse beloften der duisternis.
Zie, o volmaakt heilige schoonheid in Wie de verrukkelijke beeltenis van mijn God is afgedrukt, aan U geef ik mij onverdeeld, want uit U stroomt de belofte van de eeuwige vruchtbaarheid naar mijn hart, dat onder de aanblik van Uw bekoorlijke bloei neerknielt in aanbidding voor Gods Wet van de Ware Liefde.
O Hemelse, paradijselijke, onverwelkbare Bloesem, mijn hart verlangt zozeer naar Uw eeuwigdurende Tegenwoordigheid in zijn tuin, dat elke hartenklop mijn ziel laat verrijzen uit de leegheid van alle vergankelijke beloften waarin zij ooit haar bestemming zocht.
Aan U geef ik mij onverdeeld, onvoorwaardelijk en tot in de eeuwigheid, opdat de wortels van mijn ziel mogen eten en drinken uit de bodem, waaruit Uw verrukkelijke schoonheid geboren werd om de Vrucht te baren, Die de Eeuwige Zomer zou zaaien in elke tuin die slechts deel wil worden van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1482. RESTLOZE OVERDRACHT VAN MIJN EEUWIG LOT
AAN DE GODDELIJKE VERLOSSER

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Zoon van God,
Opdat ik voor eeuwig moge toebehoren aan de ene ware God, mijn Schepper, Verlosser en Heiligmaker, leg ik nu mijn eeuwig lot in Uw handen.
Ik belijd mijn onwankelbaar Geloof in de eeuwigdurende en alomvattende uitwerking van Uw Verlossingswerken tot ontkrachting van de sporen van de erfzonde in elke ziel die oprecht verlangt te leven en te sterven met een hart vervuld van Licht en Liefde.
Ik belijd mijn rotsvaste Hoop op de voltooiing van de Verlossing in elke ziel die U waarlijk van harte wil navolgen in de zelfverloochenende Liefde.
Ik belijd mijn onvoorwaardelijke Liefde voor alle Beschikkingen van mijn God voor mijn levensweg, want doordat U het Kruis van harte hebt omhelsd, kan de macht van het Licht over alle duisternis ook in mijn ziel worden ontsloten.
Ik heb Uw Hart herkend als de Bron waaruit op Calvarie een Vlammenzee van Goddelijke Liefde opwelde, die de effecten van de erfzonde zou verslinden in elke ziel die haar hart oprecht één maakt met het Uwe.
In de Vuuroven van Uw Hart werp ik nu:

 • elke bekoring waarop ik ooit ben ingegaan;
 • elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen van mijn leven waardoor ik niet heb bijgedragen tot de verwezenlijking van Gods Werken en Plannen voor de Schepping, of waardoor ik deze Werken en Plannen kan hebben geschaad, verontreinigd of vertraagd;
 • elke innerlijke gesteldheid waardoor ik in de loop van mijn leven in zonde of ondeugd ben vervallen en aldus heb bijgedragen tot de vreselijke Passie die U hebt moeten doorstaan opdat ik mijzelf niet automatisch door elke zonde zou verdoemen.

O Jezus, elk detail van mijn levensweg en alle reacties van mijn hart op alle situaties, gebeurtenissen en medeschepselen die Gods Voorzienigheid ooit op deze weg heeft gebracht, geef ik thans onvoorwaardelijk aan Maria, Gods Model van de ziel naar Gods beeld en gelijkenis. Moge Zij mijn hart zo volkomen helpen zuiveren, dat ik in mijn laatste levensuur als een waardig offer moge overvloeien in de Schatkamer der Verlossing, want in mij leeft nog slechts het verlangen, dat mijn leven een positief verschil moge hebben gemaakt voor de vervulling van Gods Werken en voor het Geluk van vele medeschepselen.
Wil mijn hele wezen voor eeuwig aanvaarden, mijn Verlosser, in het uur waarin de onbevlekte Gids op mijn levensreis het aan U zal geven, gehuld in de mantel van Haar absoluut volmaakte Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1483. SMEEKGEBED OM MARIA’S ONDERSTEUNING
IN DE ZUIVERING VAN EEN BEZWAARD HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, door God bekleed met een ongeëvenaarde macht tot zuivering van alles dat door duisternis is bezwaard of door duisternis wordt bedreigd,
Aan U geef ik mijn hart met alle onverteerbare indrukken, beelden en ervaringen die de gebeurtenissen op mijn levensweg erin hebben achtergelaten, want zij zijn stenen die de stroming van Gods Liefde in mij kunnen belemmeren en mijn levenskracht verlammen.
Hoezeer verlang ik, Uw Hart te voelen kloppen in de kern van mijn ziel, opdat een intense en ononderbroken stroom van Goddelijke Liefde uit mij alles moge wegwassen dat de duisternis in mijn gemoed en mijn gedachten kan voeden.
Heers toch volkomen in mij, o Paradijs van volmaakte zuiverheid, vervuld van het Goddelijk Licht, opdat de tuin van mijn hart moge terugkeren naar de staat waarin mijn Schepper hem heeft gemaakt opdat hij niets zou voortbrengen dan de vruchten van Zijn Liefde, Vrede en Licht.
Daartoe sluit ik met U een verbond van eenheid en dienstbaarheid, dat ik samen met U wil ondertekenen en wil heiligen door een leven als Uw uitsluitend bezit in uitvoering van de Werken van Licht waarover God U de leiding heeft toevertrouwd, in de naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1484. VERENIGING VAN MIJN VRIJE WIL MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakt heilig door de absolute eenheid van Uw Wil met de Wil van God, in U werd God verheerlijkt door de eeuwige bloei van de Ziel Die de volmaakte Tegenpool werd van het verzet van Lucifer.
De God der volmaakte Liefde zendt elke mensenziel in de wereld om Zijn Rijk van Liefde en Vrede op aarde te helpen grondvesten.
Daartoe heb ik een hart gekregen om met elke klop het kristalzuiver water van Zijn zelfverloochenende Liefde naar al mijn medeschepselen te helpen stromen, en een vrije wil als beek om dit water doorheen het netwerk van Zijn Schepping te helpen leiden.
O volmaakt stromende Rivier van Goddelijk Leven, ik geef U het bestuur over mijn vrije wil, opdat alles wat uit mij vertrekt, naar God en al mijn medeschepselen moge stromen als Liefde en Licht, want een hart dat de Liefde voor zichzelf wil houden, wordt een draaikolk van zelfzucht die de eigen ziel verdrinkt.
De bewuste eenmaking van Uw Wil met Gods Wil maakte U tot een burcht van macht in Gods Werken van Licht tot verlamming van alle duisternis. Mag ik daarom mijn eigen wil zonder enige beperking laten overvloeien in Uw Wil, en mijn hart volmaakt openstellen voor de instroming van Uw verlangens, opdat mijn ononderbroken keuze voor het Licht en de Liefde alle duisternis op mijn levensweg op de knieën moge dwingen.
U bent Gods volmaakte Wegwijzer die zielen van goede wil wegleidt van elke dwaalweg en elke zelfverblinding. Daarom smeek ik U: Wil de onbetwiste Meesteres van mijn wil zijn, opdat ik op elk kruispunt van mijn levensweg van harte moge kiezen voor de enige weg die leidt naar de Poort waaruit het Licht van de Eeuwige Zon straalt.


www.maria-domina-animarum.net

1485. TOEWIJDING AAN MARIA TOT ONTSLUITING
VAN GODS BARMHARTIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Barmhartigheid, machtige Sleutel tot het Hart van de Eeuwige Liefde,
Ik geef U elke kamer van mijn zielentempel, met inbegrip van elk aspect van mijn innerlijk leven dat ook voor mijzelf verborgen is of dat ik in mijn zelfverblinding nooit wilde herkennen.
Ik smeek U om Uw machtige heerschappij en begeleiding in al mijn zielsgesteldheden, opdat ik in innige eenheid van hart met U zo moge leven dat ik Gods Barmhartigheid waardig moge worden, op mijn hele verdere levensweg doch vooral in het uur van mijn levensoordeel.
Wil mij ondersteunen in de spontane, actieve, bewuste, onvoorwaardelijke en levenslange praktische beleving van de ware, zelfverloochenende Liefde jegens God, Zijn Wet, Zijn Werken en Plannen en jegens al mijn medeschepselen.
Opdat ik Gods Barmhartigheid moge verdienen, wil ik in eenheid met U totaal, levenslang en onvoorwaardelijk afstand doen van elke gesteldheid van hart die de duisternis in mij kan voeden of in stand kan houden, en die mij geschikt zou maken als werktuig om werken van duisternis te doen of te helpen voltooien.
Laat toch Uw volmaakt heilig Hart in mij kloppen, o Waterval in de stroom van de Goddelijke Liefde, want Uw Hart is het enige dat ooit rechtstreeks werd bevloeid door het Bloed van de Christus. Moge Uw Hart mij tot Motor van het Ware Leven worden, en moge het in mij de gesteldheid van totale, zelfverloochenende dienstbaarheid jegens God en Zijn Werken en Plannen voorgoed laten verrijzen, want de dienst aan God is de ware levensopdracht van elke mensenziel.
O volmaakte Moeder van Barmhartigheid, paradijselijke Bloesem aan de Boom der Ware Liefde, mag ik voortaan leven vanuit Uw Hart, opdat ik in het uur van mijn levensoordeel door Uw handen aan de Barmhartige Rechter moge worden aangeboden als een getuigenis voor de waarheid van Zijn Paasmysterie, de eeuwigdurende opstanding van de ziel die slechts het verlangen heeft gekoesterd, te leven en te sterven als beeld en gelijkenis van Hem Die haar heeft gemaakt.


www.maria-domina-animarum.net

1486. STORMGEBED TOT MARIA TOT BESTRIJDING
VAN ALLE LIEFDELOOSHEID IN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de volmaakte Liefde, Overwinnares van alle bekoring, tot U roept mijn hart, zo zeer gekweld onder de vele uitingen van duisternis op deze wereld.
Ik wijd U toe, alle mensenzielen die hun leven laten leiden door eigenliefde, zelfzucht, egocentrisme en de bevrediging van eigen vermeende behoeften en verlangens boven de dienst aan het welzijn van hun medeschepselen.
Vanuit mijn alles beheersend verlangen naar de eindoverwinning van het Licht van Gods Wet van de Ware Liefde in deze wereld geef ik U de beschikking over alle beproevingen en kruisen van mijn leven, want slechts in Liefde en onvoorwaardelijke aanvaarding gedragen leed kan het verblindend Licht uit het Hart van de Goddelijke Verlosser helpen ontsluiten in de meest verborgen hoeken van duisternis der wereld.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg ik alle onverschilligheid van alle mensenzielen ten aanzien van het lot of het welzijn van medeschepselen van welke soort ook.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg ik alle onvrede en agressie onder de schepselen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg ik alle verwaarlozing vanwege mensenzielen ten nadele van medeschepselen jegens dewelke zij in Gods ogen een verbond van zorgzaamheid en Liefde hebben gesloten.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg ik alle jaloersheid vanwege mensenzielen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg ik alle wrok en wraakzucht van mensenzielen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg ik elke vernietigingsdrang vanwege mensenzielen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg ik elke mishandeling vanwege mensenzielen jegens medeschepselen van welke soort ook, en elke neiging om medeschepselen pijn of leed te berokkenen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg ik elke neiging van mensenzielen om zichzelf te verheffen en medeschepselen te vernederen of van hun waardigheid te beroven.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg ik elke situatie waarin mensenzielen medeschepselen gevoelens van onveiligheid brengen of hen van elk gevoel van geborgenheid beroven.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

O Onbevlekte Ontvangenis, boven alles verheven Schrik der duivelen in Wier Tegenwoordigheid geen duisternis, geen zonde en geen bekoring stand kunnen houden, deze smeking leg ik in de diepste deemoed voor Uw voeten neer, want U bent Gods Wonderwerk van heiligheid, de vruchtbaarste Bodem voor een oogst van volmaakte Liefde en daardoor een ongeëvenaarde Bron van macht bij de Troon van de God van Verlossing van zielen uit de kerker van hun slavernij jegens alle bekoring. Wil daarom alle verduisterde mensenzielen raken met het Vuur uit Uw Hart, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

In de oude Latijnse liturgie hadden de kruisdagen een vaste plaats. De kruisdagen zijn de maandag, dinsdag en woensdag voorafgaand aan het hoogfeest van de Hemelvaart van Jezus. Zij zijn ontstaan als boetedagen voor het afwenden van rampen en om Gods zegen af te smeken over de vruchten der aarde. De Koningin des Hemels inspireert voor de drie kruisdagen de volgende toewijding met een speciale verwijzing naar de processen in het zielenleven.

1487. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR DE KRUISDAGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gouden Brug naar het Hart van de Barmhartige God en Gouden Schild tegen de giftige en verwoestende pijlen der duisternis,
In Uw handen leg ik mijn ziel en mijn hele leefomgeving opdat U erover zou heersen, Gods almacht erover zou afroepen en zowel mijn ziel als mijn leefomgeving zou bekleden met de ondoordringbare beschermende mantel van Uw heiligheid.
Wil mijn leefomgeving beschermen tegen oncontroleerbare ziekten, op kracht van de volmaakte Liefde van de genezende Christus.
Moge ik door Uw machtige heerschappij in mijn ziel en al mijn innerlijke processen genezen van elke neiging die mijn hele wezen ooit heeft weggeleid van een volmaakte naleving van Gods Wet.
Wil mijn leefomgeving beschermen tegen vuur door brandstichting en door droogte, op kracht van het Vuur van de Heilige Geest dat niet verbrandt, doch Licht en Liefde brengt.
Moge ik door Uw machtige heerschappij in mijn ziel en al mijn innerlijke processen een grote weerstand tegen alle bekoring ontwikkelen, en de vaste wil om het vuur van alle bekoring uit mij te verbannen en plaats te maken voor het Ware Pinkstervuur van het Goddelijk Leven.
Wil mijn leefomgeving beschermen tegen elke vorm van noodweer, op kracht van het Kruis van de Goddelijke Verlosser Jezus Christus, dat de razernij van de duisternis overal overwint, waar God oprecht tot Middelpunt van het leven wordt.
Moge ik door Uw machtige heerschappij in mijn ziel en al mijn innerlijke processen een bloeiende innerlijke Vrede ontwikkelen, die alle stormen in mijn hart en geest tot bedaren brengt.
Wil mijn leefomgeving beschermen tegen alle criminaliteit, op kracht van Gods Wet die ooit de volmaakte harmonie in de Schepping had ingesteld.
Moge ik door Uw machtige heerschappij in mijn ziel en al mijn innerlijke processen worden beschermd tegen elke duistere invloed die via medemensen tegen mijn hele wezen zou worden gericht, en tegen elke neiging die ooit in mij kan ontstaan om medeschepselen te benadelen of te schaden.
Wil mijn leefomgeving beschermen tegen oorlog, op kracht van de door God geschonken Belofte dat de machten van het Licht de ononderbroken oorlog tegen de duisternis zullen winnen en Gods Rijk op aarde zullen grondvesten.
Moge ik door Uw machtige heerschappij in mijn ziel en al mijn innerlijke processen de vaste wil en de kracht ontwikkelen om elk ogenblik van mijn leven met volharding uitsluitend te strijden voor het Licht en tegen de duisternis in de wereld en in mijzelf.
O hoog verheven Moeder van het Goddelijk Licht en Koningin van Hemel en aarde, met de inzet van mijn hele leven en al mijn innerlijke gesteldheden smeek ik door Uw oppermachtige tussenkomst om Gods rijke zegen over de vruchten van de aarde en over de vruchten van mijn eigen zielenleven, opdat zowel de aarde als mijn eigen wezen en leven de macht van Gods Liefde mogen verheerlijken en blijvende bescherming mogen genieten tegen alle effecten van de werken der duisternis.


www.maria-domina-animarum.net

1488. KORTE SMEKING TOT DE TEN HEMEL OPGESTEGEN CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

O verrezen Zoon van God, Gezalfde Verlosser, voor U open ik de volheid van mijn wezen, en smeek tot U op de alles overheersende kracht van de zelfverloochenende Liefde die U op het Kruis voor mij hebt ontsloten:
Wil vanuit de Hemel de genezende en heiligende dauw van Uw absoluut volmaakte Verlossingswerken uitspreiden over de hele Schepping, opdat de effecten van Gods Wet van de Ware Liefde in en tussen alle schepselen totaal en onvoorwaardelijk hersteld mogen worden.
Moge elke mensenziel op grond van Uw Hemelvaart de weg naar haar Bestemming in het Eeuwig Rijk terugvinden, en bewust, actief en volhardend zo leven dat zij deze weg kan voltooien in een hartsgesteldheid die jegens God zal aantonen dat zij, in Uw navolging, slechts voor Zijn Werken heeft willen leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net

1489. TOEWIJDING VAN DE NATUUR AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Schepping, allerzuiverste onder de geschapen zielen van alle tijden,
Via de gave van mijzelf en mijn leven aan U smeek ik om Uw machtige tussenkomst ten bate van de hele Schepping.
Ik geef U alle dieren ter wereld, opdat zij onder Uw bescherming zo mogen kunnen leven dat zij de door God voor hen voorziene rol binnen het Heilsplan voor de hele Schepping en als beekjes voor de bevloeiing van mensenzielen met water van reiniging voor hun innerlijk leven volkomen mogen kunnen vervullen.
Ik geef U alle planten, bomen, bloemen en heesters ter wereld, opdat zij mogen groeien en bloeien in volmaakte overeenstemming met Gods bedoelingen en in volkomen uitwerking van Zijn Wetten, tot Glorie van de Bron van alle Leven en als kanalen voor de stroming van Zijn volmaakte Liefde.
Ik geef U alle weersomstandigheden ter wereld, opdat zij zich mogen voltrekken in volle overeenstemming met de Goddelijke Wetten en geen schade mogen toebrengen aan mensen of dieren noch aan Gods natuur.
O Koningin van het volmaakte Leven, moge door Uw machtige tussenkomst alle leven op aarde worden gezuiverd van de duistere invloeden van de zonden der mensenzielen, opdat de hele Schepping uitsluitend en volmaakt moge worden geregeerd door de Wet van de Ware Liefde, die God ononderbroken doorheen het hele netwerk van Zijn Schepping stuurt doch die door de zonden der mensenzielen zo veelvuldig wordt ontkracht en verontreinigd.
Mogen door Uw machtige tussenkomst en de herstellende macht van Uw absoluut volmaakte Liefde al het levende en alle ontwikkelingen en gebeurtenissen in de natuur door de volle uitwerking van Gods Wet genezen van hun ontsporingen, ziekten en alle zichtbare en onzichtbare werkingen van duisternis, opdat de hele Schepping moge terugkeren naar de staat van zuiverheid en gezondheid van de Wonderwerken die God in haar heeft voltrokken.
Deze toewijding schenk ik U als een heilig verbond van zelfgave tot voorbereiding van de grondvesting van het Messiaans Tijdperk op aarde, waarin de Boom van het Verlossingsmysterie de volheid van zijn vruchten zal brengen en alle schepselen getuigen zullen worden van de volheid van Gods Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1490. GEBED TOT MARIA OM UITSTORTING
VAN DE HEILIGE GEEST IN MIJN ZIELENTUIN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoog verheven Bruid van de Heilige Geest,
In het verlangen naar een leven in dienst aan de verwezenlijking van Gods Werken en Plannen stel ik de tuin van mijn ziel onder Uw onverdeelde hoede en beheer.
Op grond van Uw volmaakte eenheid van Hart en bestrevingen met de Heilige Geest smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de Bron van de Eeuwige Wijsheid.
Moge de Heilige Geest Zijn Pinkstervuur in mijn zielentuin uitstorten, opdat mijn hart moge worden doorstraald met de warmte van de ware zelfverloochenende Liefde en het Licht van een onverstoorbare innerlijke Vrede.
Moge de Heilige Geest het water van Goddelijk Leven in mijn zielentuin uitstorten, opdat de bloemen van alle deugden en de fruitbomen van al mijn werken slechts mogen drinken uit de Bronnen der heiliging.
Moge de Heilige Geest de herscheppende en genezende bries uit het Paradijs van de Eeuwige Zomer doorheen mijn zielentuin blazen, opdat alle afgevallen bladeren en alle stof van de ondeugden en overtredingen die ik gedurende mijn hele leven tegen Gods Wet heb begaan, van mijn zielenbodem verwijderd mogen worden.
Wees de ware Heerseres van de tuin van mijn ziel tot in het uur van mijn ontmoeting met mijn Schepper, Verlosser en Heiligmaker, opdat de Heilige Geest er vanaf dit uur niets anders moge vinden dan de sieraden van Zijn allerzuiverste Bruid, en ook mij moge bekleden met de schatten uit het Hemels Rijk tot voorbereiding van de bruiloft in het Paleis van de Koning der Eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1491. TOEWIJDING AAN MARIA OM BLIJVENDE LEIDING
DOOR DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, levend Tabernakel van de Heilige Geest,
Ik geef mijzelf, mijn hele wezen en alle details van mijn levensweg in Uw handen, opdat Uw alles beheersende Tegenwoordigheid op mijn levensweg mij de blijvende leiding van de Heilige Geest moge bekomen, Die Zijn zaad zoekt uit te storten waar Hij de volheid van Zijn vlekkeloze Bruid aantreft.
Ik open mij totaal voor het Vuur van de Heilige Geest, opdat de Ware Liefde in mij de vlammen van alle bekoring moge verdringen.
Ik open mij totaal voor het Licht van de Heilige Geest, opdat de volheid van Gods enige Waarheid in mij de schijnlichten van alle verblinding, dwaling en misleiding moge doven.
Ik open mij totaal voor het water van Goddelijk Leven, opdat de tuin van mijn ziel in oprechte dankbaarheid ontvankelijk moge zijn voor de genaden die Gods Voorzienigheid hem in de regen van elke beproeving laat toevloeien, en mijn bodem niet zou verworden tot een moeras door de onbenutte regens die bruiloft willen sluiten met het slijk van wereldse invloeden.
Ik open mij totaal voor de Leven schenkende bries van de Heilige Geest, opdat mijn ziel de Hemelse Lucht moge ademen, die haar zal redden van de verstikking door alle verstarring en elke verslaving aan zichzelf, eigen voorstellingen en verwachtingen en de dreiging van elke behoefte aan verheffing en aanzien.
O Gids op mijn aardse reis, in U werkt de Geest van God in de volheid van Zijn Glorie, Zijn macht en Zijn verlangen naar vernieuwing van alles wat zichzelf verloochent om Zijn Werken te dienen. Daarom leg ik in zelfverloochening en overgave mijn hele wezen voor U neer, opdat mijn hart een onverdeeld werktuig moge zijn van Uw Goddelijke Bruidegom, Die slechts de volheid van het Leven kan geven aan de ziel die zich onvoorwaardelijk bereid toont om aan zichzelf te sterven.


www.maria-domina-animarum.net

1492. OCHTENDGROET AAN MIJN SCHEPPER

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, ik dank U met heel mijn hart voor deze nieuwe dag, die U mij geeft als een nieuwe kans om Uw Liefde te laten stromen naar alle medeschepselen die U vandaag op mijn levensweg zult leiden opdat mijn contact met hen mijn ziel moge helpen vormen naar Uw beeld.
Moge de Goddelijke Genade mij deze dag helpen, mijn hart, mijn geest en mijn wil onverdeeld op U te oriënteren, opdat al mijn werken en alles wat zich in mij voltrekt, mijn levensopdracht in dienst van de grondvesting van Uw Rijk op aarde dichter bij haar vervulling mogen brengen.
Moge het stukje levensweg dat ik deze dag mag afleggen, door een rijke bloei van de bloemen van alle deugden Uw volmaakte Liefde verheerlijken, opdat ik deze avond waarlijk dichter tot Uw Hart moge zijn genaderd dan ik deze ochtend ben.


www.maria-domina-animarum.net

1493. STORMGEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE LAATSTE TIJDEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin van de Laatste Tijden, hoogste Trede op de trap naar de Troon van de Allerheiligste Drievuldigheid,
Gods Groot Teken voor de opstanding van het Licht in de wereld,
Onbevlekte Vrouw door God geroepen om alle werken van duisternis en hun effecten in de wereld onder Uw voet te verpletteren,
Vlekkeloos heilig Portaal van Gods Rijk op aarde,
Ik smeek om Uw allermachtigste tussenkomst voor de bespoediging van de definitieve overwinning van God en Zijn Werken van Liefde, Licht en Vrede over alle duisternis in deze wereld.
Wees daartoe de onfeilbare innerlijke Gids in de harten, voor een grondige zuivering van alles wat de volle bloei van Gods Wet in de wereld verhindert.


www.maria-domina-animarum.net

1494. AVONDGROET AAN MIJN SCHEPPER

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, ik dank U met heel mijn hart voor de voorbije dag, voor Uw zo vaak door mij niet waargenomen of niet besefte bescherming, begeleiding en genaden, en voor het voorrecht dat ik ook vandaag een werktuig mocht zijn binnen het netwerk van Uw Schepping.
Ik vraag vergiffenis voor de fouten die ik vandaag in Uw ogen kan hebben gemaakt, en om de inspiratie en kracht om ze niet meer te begaan, opdat de boom van mijn ziel waarlijk moge bloeien en zijn eeuwig blijvende vruchten moge bereiden.
Ik begraaf de voorbije dag in de hoogheilige grond van het Hart van Maria, de Dochter en Belichaming van Uw grootste welbehagen, opdat Zij al mijn werken en al mijn innerlijke gesteldheden van deze dag in het heiligste Vuur van Haar volmaakte Liefde moge louteren en hen voor eeuwig moge onderdompelen in de Bron waaruit U de genaden van het Goddelijk Leven bereidt.
Moge de komende nacht voor U een bron van verrukking en verheerlijking zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1495. GEBED VAN DIEPE OVERGAVE AAN MARIA, GODS WONDERWERK

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, Schatkamer van absoluut voltooide heiligheid,
Voor U werp ik mij neer met heel mijn wezen, want U bent Gods uitverkoren Dochter, door Hem voorzien als de Wieg voor de Messias Die Gods Heilsplan voor de hele Schepping zou ontsluiten.
Voor U werp ik mij neer, want U bent het Gouden Tabernakel van Gods Zoon, de Vrouw Wier Bloed volmaakt één is geweest met het Bloed dat de Verlossing heeft afgekocht voor de zielen van goede wil.
Voor U werp ik mij neer, want U bent de hoog verheven Bruidskamer van de Heilige Geest, Troon van de Eeuwige Wijsheid, Waterval van het water uit de Bronnen van het Goddelijk Leven voor elke ziel die bereid is van harte te drinken uit Uw Hart, Gods Wonderwerk van Liefde, Licht en heiligheid.
Voor U werp ik mij neer, want U bent de opperste Belichaming van Gods almacht jegens het Hemels Paradijs, de hele Schepping en de regionen der duisternis. Wat zou ik vrezen wanneer ik U volmaakt toebehoor?
Voor U werp ik mij neer, want U bent de vlekkeloze, schitterende Spiegel van Gods Tegenwoordigheid, de Draagster van de stralen van Zijn herscheppende macht.
Voor U werp ik mij neer, want U bent de Vrouw door God voorbestemd om de vijand der zielen en de effecten van zijn werken van duisternis onder Uw voeten te verpletteren.
Voor U werp ik mij neer, want U bent mij door God Zelf gegeven als Meesteres van mijn hele wezen en van mijn levensweg, als onoverwinnelijk Schild voor mijn ziel en als oppermachtige Vernedering van elke duistere kracht die mijn levensreis zoekt te overschaduwen.
Voor Uw voeten leg ik mij neer met alles wat ik ben en heb, met de volheid van mijn berouw over alle fouten van mijn leven en met de volheid van mijn hoop op de Eeuwige Zomer voor mijn ziel, want de ziel die waarlijk en van harte aan Uw voeten ligt, wordt door U gekneed tot een boomgaard voor Gods Rijk.
Daarom sluit ik met U het heilig verbond van Liefde en van onvoorwaardelijke totale overgave in een leven in Uw dienst. Wil mij tekenen met Uw handtekening als mijn levenslange Meesteres, en mij verzegelen met Uw Zegel als onbetwiste Koningin van de Schepping en met het Licht van het Kruis, opdat de Verlossingswerken van de Christus verheerlijkt mogen worden in mijn vrijwillige uitbanning van elke duistere neiging en van elk effect van duisternis uit mijn hart, geest en ziel.
Van U wil ik zijn, o hoogste Wonderwerk van God, om in U helemaal God toe te behoren.


www.maria-domina-animarum.net

1496. MIDDAGGEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoogheilig Tabernakel van het Licht der wereld,
Uit U is de Middagzon Jezus Christus geboren om de nacht te verdrijven uit elke ziel die zich van harte richt op de overwinning van het Licht en de verbanning van de duisternis in zichzelf.
Ik smeek om de genade van Uw voelbare dagelijkse leiding en heerschappij in mijn hele wezen, opdat de Middagzon in mij nooit moge ondergaan noch verduisterd moge raken, en Zijn Licht en Liefde de ware motor van al mijn doen en laten en van alle gesteldheden van mijn hart mogen zijn.
Wees op elk ogenblik van de dag en de nacht de onaantastbaar machtige Draagster van het Goddelijk Licht op mijn levensweg, opdat ik mij grenzeloos en onvoorwaardelijk moge openen voor de volheid van Gods Liefde, en ik voor al mijn medeschepselen een spiegel en kanaal van Zijn Licht moge zijn, tot mijn weg de poort van het Rijk van het Eeuwig Licht zal bereiken.


www.maria-domina-animarum.net

1497. TOEWIJDING VAN HET UUR VAN MIJN LEVENSOORDEEL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Hoop en machtige Voorspreekster voor elke mensenziel die waarlijk voor God en Zijn Werken verlangt te leven en te sterven,
Tot U kom ik met een hart dat smeekt om het zegel van Uw volmaakte Liefde voor mijn ziel, opdat ik in het uur van mijn levensoordeel bij God elk spoor van duisternis in mijn ziel moge zien verteren in de versmolten Vlammen van Uw Liefde en het berouw dat mijn hart verschroeit, want ik heb zoveel kansen verzuimd om mijn leefwereld onder te dompelen in de stralen van Gods Liefde.
Ik geef U mijn diep berouw en pijn om de duisternis die ik in de hele loop van mijn leven kan hebben gediend door mijn doen en laten, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, en om elk ogenblik van mijn leven waarin ik heb verzuimd om een kanaal van Licht en warmte te zijn voor medeschepselen.
Wil tot het uur van mijn levensoordeel in Uw Hart bewaren, mijn diepe pijn over:

 • alle schade, pijn, leed en verdriet die ik in mijn hele leven heb berokkend aan medeschepselen – medemensen en dieren – door daden, verzuim, woorden, gedachten, gevoelens of verlangens;
 • elk verbond van Liefde en zorgzaamheid dat ik voor God jegens medemensen of dieren heb gesloten doch heb verbroken of ontheiligd door gebrek aan oprechte Liefde, zorgzaamheid, dienstbaarheid, hulpvaardigheid en zelfverloochening;
 • elke situatie, gebeurtenis of contact met medeschepselen, tijdens dewelke ik niet of onvoldoende heb geleefd vanuit een gesteldheid van ware zelfverloochenende Liefde of in de eerste plaats mijn eigen vermeende behoeften heb willen bevredigen;
 • elke situatie van mijn leven waarin ik Gods Werken onvoldoende heb gediend of deze zelfs heb tegengewerkt door elk gebrek aan Ware Liefde in mijn hart;
 • elke gebeurtenis, situatie of beproeving in mijn leven die ik niet heb aanvaard en tijdens dewelke ik gevoelens van ontevredenheid in mij heb toegelaten, die duisternis in mijn hart konden zaaien en die ik bovendien soms op medeschepselen heb uitgewerkt.

O Koningin van de zondeloosheid, ik geef mij onverdeeld aan U, opdat U het zaad van de volmaakte zuiverheid in mij tot bloei moge helpen brengen en ik voorbij de horizont van mijn levensweg voor mijn Schepper moge kunnen verschijnen als een spiegel van Uw Hart, in hetwelk door Hem alle paradijsvreugden zijn verzameld, want als een bloem heeft Hij mij gedacht, en als een onverwelkbare bloem verlang ik voor eeuwig bij Hem te kunnen leven.


www.maria-domina-animarum.net

1498. GEBED OM LEIDING DOOR DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Michaël, ik smeek om Uw bescherming tegen alle duisternis en elke bedreiging van mijn ziel, mijn lichaam, mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn gemoedgesteldheden en mijn relaties.
Heilige Aartsengel Gabriël, ik smeek om Uw hulp bij het openen van mijn hart voor de stem van God.
Heilige Aartsengel Rafaël, ik smeek om Uw bewaking van alle processen van mijn innerlijk leven in ziel en lichaam, opdat zij in harmonie mogen blijven of komen met Gods Levenswetten.
Mijn heilige engelbewaarder, ik smeek om Uw innigste begeleiding van alle aspecten van mijn dagelijks leven, opdat ik de Werken en Plannen van onze God volmaakt moge kunnen dienen.


www.maria-domina-animarum.net

1499. GEBED OM EENHEID MET HET WONDERWERK VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Maria, Hemelse Korenbloem in de velden van Gods Graan, wees de Bron van al mijn doen en laten, opdat mijn hele wezen vruchtbare grond voor de Werken van de Christus moge zijn.
Maria, Bloem der bloemen, wees de Bron van al mijn gevoelens, opdat ik slechts zou leven van, door en voor de ware zelfverloochenende Liefde.
Maria, Roos uit de eeuwig onverwelkbare Siertuinen, wees de Bron van al mijn gedachten, opdat in mijn geest slechts parfum van Goddelijke Wijsheid moge worden bereid.
Maria, Lentebries uit het Hemels Paradijs, wees de Bron van al mijn woorden, opdat zij al mijn medeschepselen slechts Licht, warmte en genezing mogen brengen.
Maria, Boomgaard van Goddelijke Genaden, wees de Bron van alle gesteldheden van mijn ziel, opdat mijn leven een rijke oogst aan vruchten voor Gods Plannen en Werken en voor al mijn medeschepselen moge opbrengen.


www.maria-domina-animarum.net

1500. GEBED TOT VERHEERLIJKING VAN DE
KONINGIN DER HEMELSE SCHOONHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven onbevlekte Koningin van het Hemels Paradijs,
Voor U knielt mijn hele wezen, want in U heeft God de grootste vruchten van Zijn scheppende almacht verzameld.
Tot U roept mijn hart in het besef van mijn kleinheid, mijn zwakheid en mijn verleidbaarheid om wegen te gaan die mijn ziel niet naar de Boomgaard leiden, doch naar de woestijn.
Hoezeer verlangt mijn hele wezen naar de genezende aanblik van Uw volmaakte schoonheid, want in U vond nooit enig zaad van het onkruid van bekoring tot ondeugd, zonde of duistere gesteldheden voedsel om te overleven en de volmaakte pracht van Uw ziel te schenden.
Naar U verlangt mijn hart als een bloem naar de zon die haar Licht en Leven brengt.
Naar U verlangt mijn geest als een bloem naar de zachte nachtelijke regen die het verstikkende stof van alle wereldse indrukken uit hem zal wegwassen, opdat de ochtendzon hem vervuld moge vinden van geen andere beelden dan deze van de Drie-Ene God en van Uzelf, o Wonderwerk van eindeloze verrukkingen.
U wil ik dienen in volmaakte zuiverheid, o vlekkeloze Heerseres over alle duisternis, over elke nevel en elke wolk.
U wil ik toebehoren, o volmaakt heilige Meesteres van mijn hele wezen en van mijn levensweg, opdat U het brandmerk van Gods Wet in mij moge prenten, en de Glorie van het Kruis van de Christus, Uw Goddelijke Zoon, mijn hele wezen moge verzegelen tegen elke wind die nog ooit de wonden van mijn leven zou trachten te infecteren met het stof uit de woestijn van alle bekoring.
Wees geprezen, o verrukkelijke Koningin van de Hemelse schoonheid, opdat de lofprijzingen uit mijn hart mijn ziel mogen vervullen met het parfum van Uw onbevlekte heiligheid, en ik mij nooit meer moge openen voor enig verlangen dat niet eindigt in Gods Rijk.