Op het internet circuleren ook buiten deze website Myriamgebeden
die ten dele niet met de echte versies overeenstemmen.

Als authentiek mogen slechts de gebeden worden beschouwd,
die U op www.maria-domina-animarum.net aantreft.

Elk gebruik van andere versies dient niet het Plan
dat God met deze Hemelse inspiraties beoogt te verwezenlijken.

TOTUS TUUS, MARIA !

Een gewenst gebed kan het snelst worden bereikt door
CTRL+F
te klikken en daarna het volgnummer van het gebed in te tikken.

Belangrijke opmerking bij de gebeden: Zie hier.


MARIA’S BLOEMENTUIN

Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria
Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

Myriam van Nazareth

vanaf mei 1997

Gebeden 251-500

Algemene opmerking: In gebeden waarin woorden in de vrouwelijke vorm staan (bijvoorbeeld 'dienares'), kunnen de betreffende woorden uiteraard worden veranderd in hun mannelijke vorm (bijvoorbeeld 'dienaar')

251. Aanroeping van het Kostbaar Bloed van Christus om kracht en zuivering
252. Toewijding aan Maria tot bezegeling van het Nieuw Verbond
253. Smeekgebed om de Kruiswoorden van Jezus
254. Akte van afhankelijkheid jegens Maria
255. Aanroeping tot de Goddelijke Liefde
256. Gebed om wedergeboorte uit Maria
257. Smeekgebed om de Triomf van Maria, Schrik der Duivelen
258. Gebed tot Maria voor mijn vijanden
259. Gebed tot Maria, Zetel van de Goddelijke Mysteries
260. Gebed van troost aan de veroordeelde Jezus
261. Aanroeping tot de Heilige Geest, Licht der Harten
262. Afroeping van de Heilige Geest over de wereld
263. Dagelijks Gebed tot de Heilige Geest
264. Zegen van Liefde aan mijn medemens
265. Smeekgebed tot de Hemelse Bloem Maria tot bescherming tegen
de doornen van het kwaad
266. Gebed van vereniging met Maria, de Roos van het Hemels Hof
267. Avondaanroeping tot Maria
268. Eerbetoon aan het Heilig Bloed van Jezus
269. Testament van de apostelen van het Nieuw Verbond
270. Gebed om eenwording met Maria, de verheerlijkte Lelie
271. Uitnodiging aan Jezus, Bron van Leven
272. Toewijding van de levensavond aan Maria
273. Akte van totale onderwerping aan Maria (Toewijding voor de apostelen
van Maria)
274. Zelfofferande aan het Liefdesvuur van Calvarie
275. Gebedskus aan het brandend Hart van Maria
276. Gebedskus aan het Aanschijn der Goddelijke Liefde
277. Gebed tot Maria voor mijn medemens
278. Gebed tot Maria om het Licht der heiligheid
279. Gebed tot Maria, Regenboog na de storm
280. Gebed tot Maria, mijn aanvulling bij God
281. Akte van vertrouwen in Maria, Troosteres van de bedroefden
282. Akte van zelfgave voor mijn medemens
283. Gebed van troost aan Maria, de vergeten Moeder
284. Gebed om vereniging met Maria, Lelie van Hemelse zuiverheid
285. Litanie van de Hemelse Liefde
286. Gebed om bescherming tot Maria, Parel van de Schepping
287. Gebed van vervoering voor Maria, Koningin van de Hemelse schoonheid
288. Gebed tot Maria, sleutel van mijn ziel
289. Eerbetoon aan het Heilig Aanschijn van het Kind Jezus
290. Aanroeping tot de engelen
291. Gebedsverbond met een medemens
292. Gebed tot Maria om opening van de hemelpoort
293. Gebed tot Maria in antwoord op de lokroep der Hemelen
294. Smeekgebed tot Maria om de Hemelse Gaven
295. Testament van Liefde van een apostel van Maria
296. Dankgebed tot Maria, Middelares en Voorspreekster
297. Weesgegroet van de Liefde
298. Akte van verlangen naar de Hemelse Liefde
299. Offer van Smarten aan Maria voor mijn medemens
300. Aanroeping tot het Onbevlekt Hart van Maria
301. Smeekgebed tot Maria, Koningin der Hemelse volmaaktheid
302. Gebed tot Maria, verzegelde Bron uit Gods Tuin
303. Gebed tot Maria, Koningin van het heilig Liefdesvuur
304. Dagelijks smeekgebed tot verhindering van alle zonden
305. Gebed tot Maria, Moeder van het Vuur van Leven
306. Uitnodiging aan Maria, Koningin van mijn tempel
307. Hulde aan Maria, Draagster van het Vuur der Hemelse Liefde
308. Liefdesgroet aan Maria
309. Liefdesgroet aan Jezus
310. Gebed van eenheid met Maria in vreugde en smart
311. Gebed tot Maria, Moeder van de Wijngaard
312. Smeekgebed tot de Heilige Geest
313. Avondgebed tot Maria om het Licht
314. Gebed tot Maria, Gods Maan in de nacht
315. Akte van medeleven met Maria op Paaszaterdag
316. Smeekgebed tot Maria om bekering van een dwalende ziel
317. Gebed tot Maria, Bloesem van mijn ziel
318. Roep van Liefde tot Jezus
319. Aanroeping van de reizende ziel tot Maria
320. Liefdegave aan Maria
321. Aanroeping om Heil en zegen
322. Dagelijkse geloften aan Maria
323. Gebed van verlangen naar Maria, Roos van mijn hart
324. Verbond met de engelen van het Licht
325. Litanie tot Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand
326. Litanie van vereniging met Maria
327. Smeekgebed van een dienares van Maria
328. Groet aan de Hemel
329. Smeekgebed tot Maria, Koningin der Hemelse Bloemen
330. Dagelijkse aanroeping tot redding van mijn ziel
331. Lofprijzing aan Maria, vreugde van het Hemels Hof
332. Dagelijkse groet aan het Kruis
333. Smeekgebed om genade voor alle zielen
334. Akte van hoop op Maria
335. Litanie tot Maria om bekeringen
336. Gebed tot Maria, Ster van de gekwelde zielen
337. Aanroeping van Liefde tot het gebroken hart van Maria
338. Smeekgebed voor een ziel in haar stervensuur
339. Gebed van overgave aan Maria, Koningin van de Liefde
340. Aanroeping in nood tot bevrijding van alle kwaad
341. Toewijding van de aanstaande moeder aan Maria
342. Litanie tot de Heilige naam van Maria
343. Aanroeping om omvorming tot Maria
344. Gebed tot een ongeboren kind via Maria
345. Smeekgebed tot Maria voor de wereldvrede
346. Aanroeping tot Maria om heiliging van alle zielen
347. Groet aan Maria, Moeder van Troost
348. Gebed tot Maria, Licht der harten
349. Smeekgebed tot Maria om verzoening van de Goddelijke Gerechtigheid
met de zielen
350. Aanroeping tot het brandend Hart van Maria
351. Akte van eenwording met de ziel van Maria
352. Ochtendaanroeping tot de Heilige Geest
353. Avondtoewijding aan het Licht van Maria’s Glorie
354. Gebed tot Maria, Bruid van de Heilige Geest
355. Toewijding van een organisatie aan Maria
356. Lofgebed tot Maria, Koningin der Hemelen
357. Litanie tot de Lijdende Jezus
358. Smeekgebed van een ouder tot Maria om draagkracht
359. Memorare van de Goddelijke Verlosser Jezus Christus
360. Gebed tot Maria, Moeder van Hemelse zalving
361. Lofprijzing aan Maria, Koningin der volmaaktheid
362. Litanie tot Maria, Moeder van Smarten
363. Avondtoewijding aan Maria, Overwinnares van de duisternis
364. Gebed tot Maria, Bruid van mijn ziel
365. Gebed tot Maria, Luister van de Eeuwige Dageraad
366. Smeekgebed tot Maria voor een ontspoorde ziel
367. Aanroeping tot de Onbevlekte Ontvangenis
368. Toewijding van een medemens aan Maria
369. Toewijding aan Maria voor onderweg
370. Gebedskus aan Maria, Sleutel tot mijn ziel
371. Nachtkus aan Maria, Hoop op de Eeuwige Dag
372. Smeekgebed tot redding van alle zielen
373. Noodaanroeping voor bescherming
374. Uitnodiging aan de Heilige Geest
375. Lofprijzing aan de macht van Maria, Moeder van God
376. Gebed tot Jezus Christus, het Licht in de duisternis
377. Offerande van alle hartenleed aan Maria
378. Gebed van eerherstel aan het lijdend Moederhart van Maria
379. Gebed voor geestelijk Doopsel
380. Afroeping van Maria’s Liefde over de harten
381. Gebed tot Maria, Moeder van Rust
382. Gebed van troost in een verlaten kerk
383. Gebed tot de Heilige Maria-Magdalena voor een nieuw leven
384. Credo van het Verlossingsmysterie
385. Gebed tot Maria, Moeder van de Goddelijke Erfenis
386. Dagelijks Gebed voor Maria’s intenties
387. Aanroeping om het Licht van bevrijding
388. Zelfofferande als een bloem aan Maria (*)
389. Uitnodiging van Maria in mijn Hart
390. Gebed tot Maria, Priesteres van mijn zelfoffer
391. Gebed tot Jezus om heiliging van alle hindernissen
392. Gebed om gelijkvormigheid met Jezus en Maria
393. Smeekgebed tot de Heilige Geest om verlichting van zielen
394. Memorare van de Heilige Geest
395. Gebed tot Maria om kracht in beproevingen
396. Aanroeping voor een stervende
397. Aanroeping tot Maria, Moeder van Tranen
398. Smeekgebed tot Maria om een genade
399. Gebed tot Maria om weerstand tegen het kwaad
400. Gebed tot opneming in het Mysterie van de Verenigde Harten
van Jezus en Maria
401. Nachtelijke toewijding van de gekwelde zielen aan Maria
402. Smeekgebed tot Maria om de Hemelse goederen
403. Kruisweg tot opoffering van lijden
404. Gebed tot Maria om zuivering van een bezwaard gemoed
405. Smeekgebed tot Maria om de heiligheid
406. Gebed tot Maria om Verlossing van zielen uit het vagevuur
407. Noodkreet tot de Heilige Geest om Hulp
408. Dagelijks Gebed tot Maria om Overschaduwing door de Heilige Geest
409. Gebed tot Maria, Koningin van mijn zielenbloem
410. Aanroeping tot de verrezen Jezus
411. Smeekgebed tot Maria om een nieuw hart
412. Aanroeping tot de Heilige Geest om Inspiratie
413. Aanroeping tot de Heilige Geest om Redding van de Wereld
414. Smeekgebed om de vrucht der Verlossing voor alle zielen
415. Dagelijkse belijdenis van de christen
416. Gebedskus aan het Mysterie van de opperste Liefde
417. Smeekgebed tot Maria om bevrijding van een gekwelde ziel
418. Smeekgebed tot Maria om bevrijding van de wereld uit de greep
van het kwaad
419. Smeekgebed om Maria’s heerschappij over mijn wezen
420. Gebed tot Maria na de Heilige Eucharistie
421. Gebed tot de Eeuwige Vader om vernieuwing door de Heilige Geest
422. Lofzang aan Maria’s heerlijkheid
423. Gebed tot Maria, Stem der Hemelse stilte
424. Gebed tot Maria, Bron van Hemelse bloemen
425. Gebed tot Maria om de Hemelse Vrede
426. Smeekgebed tot Jezus om het Eeuwig Leven
427. Aanroeping tot de Heilige Geest om Doopsel met het Heilig Vuur
428. Aanroeping tot de Heilige Geest om het Pinkstervuur
429. Toewijding aan Maria tot zuivering en bevrijding
430. Smeekgebed tot Maria, Koningin der heiligen
431. Smeekgebed tot Maria, Poort van de Hemel
432. Akte van zuiverheid aan Maria
433. Aanroeping om bescherming door Maria, Schild der vervolgden
434. Dagelijks dankgebed tot de Heilige Drievuldigheid
435. Eed van trouw aan de Heilige Maagd Maria
436. Aanroeping om totale leiding door het Onbevlekt Hart van Maria
437. Avondgebed tot Maria om vergiffenis
438. Akte van verlangen naar Gods Rijk op aarde
439. Offerande van lijden tot Heil van mijn medemens
440. Aanroeping van verlangen naar eenheid met Maria
441. Uitnodiging aan Maria voor de dag
442. Akte van totale zelfgave aan Maria
443. Akte van ontlediging voor Maria
444. Toewijding van mijzelf, mijn dierbaren en mijn relaties aan Maria
445. Smeekgebed tot de Heilige Geest om Bezieling
446. Lofprijzing aan Maria, Bloesem der Eeuwige Lente
447. Aanroeping tot Maria om hulp in bekoring
448. Aanroeping tot Maria om reinheid
449. Smeekgebed tot de Heilige Geest om Vrijwaring van de zonde
450. Bevrijdingslitanie tot de Heilige Aartsengel Michaël
451. Gebed tot Jezus om bevrijding van angst
452. Dagelijkse aanroeping tot Maria om heiliging
453. Aanroeping tot de Heilige Geest, heiligend Vuur van God
454. Zegen voor mensen die lichamelijke bijstand vragen
455. Verbond van willoze overgave aan Maria
456. Afroeping van het offer van Verlossing over de wereld
457. Akte van vertrouwen in Maria, mijn Hemelse Gids
458. Tientje voor de noden van een medemens
459. Akte van aanvaarding van mijn dagelijks kruis
460. Lof aan Maria, Parel der zielen
461. Gebed tot Maria, Toevlucht der Zondaars
462. Gebed van vereniging met het Kruisoffer
463. Litanie van het Kruis van Christus
464. Gebed tot Maria voor een hulpbehoevende medemens
465. Aanroeping van de verwarde ziel tot Maria
466. Dringend smeekgebed om Licht voor de wereld
467. Gebed tot Maria om mijn roeping te kennen
468. Drie Weesgegroeten voor Gods Rijk op aarde
469. Smeekgebed tot Maria om vruchtbaarheid voor de ziel
470. Toewijding van de bedroefde ziel aan Jezus
471. Gebed tot Maria, Moeder van de Eucharistie
472. Toewijding aan de Heilige Aartsengelen
473. Gebed van de machteloze ziel tot Maria
474. Gebed tot Maria, Moeder van het Licht
475. Toewijding van mijn huis aan Maria
476. Smeekgebed tot Maria voor een ziel in de greep van het kwaad
477. Avondopdracht aan Maria
478. Nachtaanroeping om eenheid met Maria
479. Gebed tot Maria om de genade van naastenliefde
480. Smeekgebed om Maria’s roepstem in het hart
481. Dagelijks gebed tot Maria om de Eeuwige Zaligheid
482. Aanroeping tot Maria, Teken van Hoop
483. Gebed tot de Heilige Jozef voor het Heil van de Kerk
484. Aanroeping om een verbond van heiligheid
485. Verbond van totale toewijding aan Maria
486. Smeekgebed tot Maria om bescherming tijdens de nacht
487. Aanroeping tot Maria om zuivering vóór gebeden en de Heilige
Eucharistie
488. Tientje tot Maria om hulp in nood
489. Toewijding van mijn levenslasten aan Maria tot bekering van een
medemens
490. Smeekgebed om vervulling van de Blijde Boodschap
491. Smeekgebed om de Wederkomst van Jezus tot vervulling van het
Nieuw Verbond
492. Akte van mede-lijden met Jezus in de Hof van Olijven
493. Gebed tot redding van de wereld
494. Smeekgebed tot Maria, Tabernakel van de Heilige Drievuldigheid
495. Novene tot Maria, Lelie van Hemelse zuiverheid
496. Aanroeping van Liefde tot Maria
497. Gebed tot uitboeting van de zonde van een medemens
498. Akte van eerherstel voor mijn zonden uit het verleden
499. Litanie tot bestrijding van het kwaad
500. Avondgebed om vergeving


www.maria-domina-animarum.net

251. AANROEPING VAN HET KOSTBAAR BLOED VAN CHRISTUS
OM KRACHT EN ZUIVERING

(Myriam van Nazareth)

Geliefde Jezus, Licht in de duisternis,
Vanaf de Hof van Olijven tot op het Kruis van Calvarie hebt U Uw Kostbaar Bloed over de wereld uitgestort.
Bloed van Jezus Christus, sprankelende Fontein van Eeuwig Leven, voor mijn toekomst in het Rijk der Gelukzaligheid bent U tot de laatste druppel aan mijn ziel aangeboden als een geschenk van Verlossing en Liefde. O beuk op de poort van mijn ziel als een Goddelijke Storm van bevrijding en kracht, opdat zij zich moge laten laven, want haar dorst naar het Oneindige verschroeit haar.
Kostbaar Bloed van Christus, vul de wonden die de zonde in mijn ziel heeft geslagen, opdat zij moge verrijzen.
Kostbaar Bloed van Christus, was alle ziekmakende herinneringen uit mijn geheugen, opdat mijn geest vrij moge worden.
Kostbaar Bloed van Christus, bevloei de onvruchtbare bodem van mijn hart, opdat het gouden koren der Liefde mijn omgeving moge voeden.
Kostbaar Bloed van Christus, verzwelg alle duistere krachten die de wereld ontwrichten, opdat Gods Rijk van Licht kome.
Kostbaar Bloed van Christus, doop mijn ziel, opdat ik in U opnieuw geboren moge worden tot Eeuwig Leven.
Kostbaar Bloed van Christus, besproei de ogen van mijn geest, opdat de sluier van mijn verblinding moge wijken en ik het Ware Licht moge herkennen.
Kostbaar Bloed van Christus, spoel alle onheilzame neigingen en de last van mijn vroegere zonden als gif uit mij weg, opdat mijn ziel gezond moge worden.
Kostbaar Bloed van Christus, regen onophoudelijk op mij neer, opdat de wolken der verwarring en misleiding uit mijn hart verdreven worden.
Kostbaar Bloed van Christus, dompel mij onder in de zee der Goddelijke Genaden, opdat al mijn ondeugden verdrinken.
Kostbaar Bloed van Christus, wel in mijn ziel op als de Bron van Eeuwig Heil, opdat zij aan het rijk van de dood onttrokken worde.
Kostbaar Bloed van Christus, neem mijn tranen in U op, opdat zij als een fontein van zegen uitgestort mogen worden over de zielen die U aanroepen.
Kostbaar Bloed van Christus, ruk al mijn oude banden los in Uw stroming, die harten en zielen vernieuwt onder de bezieling van de Heilige Geest.
Kostbaar Bloed van Christus, bedruip mijn ziel met de vruchten van het Verlossingsmysterie dat door U met zoveel Liefde is voltrokken.


www.maria-domina-animarum.net

252. TOEWIJDING AAN MARIA TOT BEZEGELING VAN HET NIEUW VERBOND

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de schaduw van het Kruis der Verlossing leg ik mijzelf voor Uw voeten neer, want ik wil Uw bezit zijn, tot verheerlijking van het Nieuw Verbond dat Jezus met Zijn Bloed heeft geschreven.
In vurige Liefde geef ik U alles wat ik heb en ben, opdat mijn leven volkomen door U geleid zou worden.
O Hemelse Koningin, druk het zegel van Uw heerschappij onuitwisbaar in mijn hart, opdat Hemel en aarde mogen herkennen dat ik U volkomen toebehoor.
Ik geef U al mijn aardse bindingen en gehechtheden, opdat Uw Voorspraak bij God al mijn boeien zou verbreken en ik bevrijd moge worden van alles wat mij van Hem verwijdert.
Ik doe afstand van alles wat mij toebehoort, opdat het in Uw handen geheiligd worde en naar Uw welbehagen gebruikt moge worden voor het Heil van de zielen.
Al mijn pijnen, zorgen en droefheden leg ik voor U neer terwijl U aan de voet van het Kruis staat, opdat zij Uw Tranen mogen drogen tot verblinding van de satan, aanstichter van alle ellende.
Ik wijd U de ziekten van mijn lichaam toe, opdat U mijn ziel en de zielen van mijn medemensen gezond zou maken.
Ik offer U alles wat ik eet en drink, opdat ik slechts gevoed worde door de gaven die God Zelf in Uw handen heeft gelegd.
Ik geef U mijn arme geest met al zijn beperkingen en onzuiverheden, opdat Uw verheven Hemels gebed mij de vervulling met de Heilige Geest zou bekomen.
Ik wijd U alle mensen toe die mijn weg kruisen, opdat U mijn en hun leven zou heiligen, tot vestiging van het Rijk van Christus op deze wereld.
Ik wijd U alles in mij toe dat nog in duisternis leeft, opdat op Uw bemiddeling alle zielen met overvloedig Licht gezegend mogen worden.
O Moeder, liever nog wil ik sterven dan een leven te leiden dat U niet volmaakt toebehoort. Neem mij in U op en vervang mijn hart door het Uwe, opdat mijn Liefde voor het Nieuw Verbond door Uw heiligheid bevrucht moge worden.
Mijn Hemelkoningin, slechts in de gloed van Uw volmaakte Hemelse Liefde kan mijn hart openbloeien voor het Kruis der Gelukzaligheid, slechts in de schittering van Uw heiligheid kan mijn ziel openbloeien voor het Eeuwig Leven, slechts aan Uw voeten vind ik bescherming tegen alles wat mijn hele wezen aan God wil ontrukken.
In Uw handen leg ik vertrouwvol mijn hele leven, vanaf mijn geboorte tot en met mijn stervensuur, opdat U al mijn vreugden als lofzangen aan God kunt aanbieden, en al mijn lasten door U worden gemaakt tot Licht van bevrijding in de duisternis der zielen.


www.maria-domina-animarum.net

253. SMEEKGEBED OM DE KRUISWOORDEN VAN JEZUS
(vooral aanbevolen op vrijdag)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
voor mij in doodsstrijd aan het Kruishout. In de eenzaamheid van Calvarie is het Eeuwig Woord nog slechts hoorbaar in de harten die bereid zijn, het Bloed der Liefde door de aderen der wereld te laten stromen opdat de wereld bekeerd worde.
O spreek toch in mij vanop het Kruis, en ik zal gezond worden, want Uw Woorden zijn Woorden van Eeuwig Leven.
Fluister in mijn ziel "Heer, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen", opdat mijn ziel de balsem der Goddelijke Barmhartigheid weet te spreiden over harten die zichzelf door haat hebben verwond en U in mij hebben gekruisigd.
Fluister in mijn ziel "Vandaag nog zult gij met Mij in het Paradijs zijn", opdat mijn hart verteerd worde door het Vuur van de Liefde tot mijn Verlosser, de gelukzaligheid van de Hoop op de vrucht der Verlossing, en de vervoering van het Geloof dat ik vandaag nog in het Rijk der verlosten opgenomen word, indien ik mij nu onvoorwaardelijk aan U geef.
Fluister in mijn ziel "Vrouw, ziedaar Uw zoon. Zoon, ziedaar uw Moeder", opdat mijn hart moge ontvlammen in de aanblik van Maria, de smartvolle Koningin van Golgotha, Die ik mijn Moeder mag noemen en bij mij in huis mag nemen tot bescherming, zuivering en heiliging van alles wat ik heb en ben.
Fluister in mijn ziel "Ik heb dorst", opdat mijn dorst naar de Verlossing van mijn medemensen niet meer gelest worde tot zij allen ondergedompeld zijn in de Bronnen der Eeuwige Genade, want ontelbaar zijn de zielen die omkomen in de woestijn der wereld omdat zij zich niet aan Gods Aanschijn hebben gelaafd.
Fluister in mijn ziel "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?", opdat ik U met de vurigheid van een kind van het Licht moge omhelzen in de eenzame Bruiloft met het Kruis van de Liefde, want hoe zou mijn ziel leven indien God mij verlaat?
Fluister in mijn ziel "Het is volbracht", opdat het Verlossingsmysterie in mij tot voleinding moge komen, zodat ook door mij alles volbracht moge worden waartoe ik in de wereld ben gekomen.
Fluister in mijn ziel "Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest", opdat ik mijzelf vandaag nog met mijn Moeder van Smarten moge opofferen aan de voet van het Kruis, tot bevrijding van zielen uit de duisternis van de grote vijand van het Licht van Christus.


www.maria-domina-animarum.net

254. AKTE VAN AFHANKELIJKHEID JEGENS MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Op golven van Liefde reikt mijn hart naar het Uwe.
Zie toch hoe zwak ik ben. Hoe licht wankelt mijn ziel onder de koorts der verleidingen. Gordijnen van bekoring versperren mijn blik op het Eeuwig Licht. Doch door U, mijn zoete Toevlucht, bereiken mij de stralen uit de verlossende Wonden van Christus, want Uw allerheiligste ziel is de Spiegel van mijn God.
Zoek in mij geen verdiensten, o Moeder, de spiegel van mijn ziel glanst slechts onder het Werk van Uw handen. Welke trots poogt de menselijke natuur te bewegen, doch hoezeer wordt hij beschaamd in de straling van Uw verheven grootheid.
Doch in mij gloort de Hoop van het Eeuwig Licht, want de Maan van Uw Onbevlekte Ontvangenis schijnt in de nacht die de erfzonde over mijn ziel heeft uitgespreid.
O Maria, ik wil zuiver zijn als kristal, zoals de Tranen uit Uw Smartvolle ogen.
O Moeder, was mij, opdat mijn Schepper in mij de ziel herkent die Hij heeft gemaakt.
Was mij, opdat het Goddelijk Licht niet dooft zodra het mijn ziel heeft gekust, doch uit mij op vele zielen moge afstralen.
Dompel mij onder in het gezegend bad van Uw Tranen om mijn zonden, want Uw Tranen zullen mij vrijspraak bekomen, o machtige Moeder van het Licht.
In mij zingt de nieuwe Lente, doch hoe kan ik de winter achter mij laten zonder Uw bemiddeling, die de akker van mijn ziel bevrucht?
In mij kiemt het Zaad dat Jezus aan de grond van Calvarie heeft toevertrouwd, doch slechts wanneer U Uw Mantel over mijn grond uitspreidt, zal ik voor de hongerdood bewaard blijven.
O Moeder, ontferm U over Uw kind.
Kies mijn voedsel voor mij uit, want ik herken niet het gif dat onder de schil van mooie vruchten schuilt.
Houd het Vuur in mijn hart brandend, want ik kan het niet beschermen tegen de winden van de dwaling noch tegen de regens van het kwaad.
Draag mij waar ik niet meer gaan kan, want de weg naar Huis is zo moeilijk, en ik verlang zo naar de Wateren van Eeuwig Leven waaraan mijn ziel ooit voor het eerst heeft gedronken.


www.maria-domina-animarum.net

255. AANROEPING TOT DE GODDELIJKE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

O Goddelijke Liefde, kom toch neer, breid U als een Hemelse wolk over de aarde.
Schiet op als bloemen in de harten.
Maak ziek van verlangen alle zielen die door U gestreeld worden.
Vervul van kracht alle geesten en lichamen die ziek of terneergeslagen zijn door het gif van de haat.
Verbreek de sloten van alle harten die zich door de zelfzucht laten ketenen.
Bestraal als een strelende zon alle harten die kwijnen onder de regen van hun eigen tranen.
Maak vrij alle geesten die vastzitten in de boeien der wanhoop.
Genees alles wat bloedt onder de slagen van de goddeloosheid.
Doorstraal van warmte wat verkild is, want waar God toegelaten wordt, kan geen koude heersen.
Druk in alle zielen Uw zegel van onwankelbare Hoop en Hemelse gelukzaligheid.
Kom toch neer, o Goddelijke Liefde, opdat ik mijn broeders en zusters kan omarmen.

♥ ♥ ♥

De Goddelijke Liefde is een kracht waarvan de gemiddelde mens zich nauwelijks een voorstelling kan maken. De ziel die op de weg van de mystiek wordt geroepen, ervaart iets van deze onvergelijkbare kracht tijdens haar functie als 'kanaal', wanneer zij bijvoorbeeld zielen in aanraking brengt met Maria’s tussenkomst voor de behandeling van lichamelijk lijden. Zonder de Goddelijke Liefde kan de ziel niet leven. God heeft de Liefde in de ziel ingebouwd als drijvende kracht. Elke zonde is een afwijking van de Liefde. Daarom vermoordt de ziel zichzelf door de zonde: Het is alsof zij door de zonde haar eigen energiebron drooglegt.


www.maria-domina-animarum.net

256. GEBED OM WEDERGEBOORTE UIT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zuchtend onder de last van mijn verleden kom ik tot U om verlichting.
O verrukkelijke Lentezon uit het Rijk van de Hoop, zoals Maria Magdalena wil ook ik de kruik van mijn oude leven breken.
Vóór mijn reis door dit Dal der Beproevingen vulde de Eeuwige Vader de kruik van mijn ziel met de geurigste lentebloemen.
Geprezen zij het Heilig Doopwater, door Gods Geest over de bloemen van mijn ziel uitgegoten om hen voor bederf te bewaren, opdat zij tot parfum voor vele zielen zouden worden.
Geprezen zij de honing van Uw Liefde, die zozeer betracht om zich met het parfum van de ziel te vermengen tot een nectar van heiligheid.
O Moeder, hoe gemakkelijk vloeit het parfum weg door verloochening van de Geest, de versmade Bron van de Goddelijke Liefde.
De mantel van mijn kruik is verhard onder de stormen der wereld. Geen geuren van troost, geen balsem van genezing strelen meer het hart van mijn medemens.
Daarom, o zoete Toevlucht, kom ik mijn kruik aan Uw voeten breken, opdat mijn ziel bevrijd worde en zich voor de streling uit Uw ogen zou openen.
De nectar uit de Tuin der Genaden zal ik in dankbaarheid over Uw voeten uitspreiden, opdat hij U volkomen zou toebehoren.
De meest verborgen adem van mijn ziel zal in U dringen.
Uw heiligheid zal zich rond mij vleien als Hemelse dauw die de ziel omhult.
Ik weet, o Verrukking van het Paradijs, dat U erop wacht om mijn nectar te verheerlijken tot Heil van de zielen die hem zullen proeven.
Neem mij volkomen in U op, draag mij onder Uw Hart tot het U behaagt, mij als voedsel over andere tuinen uit te sproeien, opdat ook in verduisterde harten de Lentezon moge schijnen.

♥ ♥ ♥

Wedergeboorte uit Maria is een machtig spiritueel beeld: Jezus is uit Maria geboren als Mens. Wij kunnen niet letterlijk uit Maria’s Lichaam geboren worden, maar onze ziel kan wel door Haar omgevormd worden zodat wij een nieuw mens worden. Door Uzelf volkomen aan Maria weg te geven (totale toewijding), wordt Zij in de diepste zin van het woord Uw geestelijke Moeder, en dat moederschap gaat nog veel verder dan het moederschap naar het vlees. Leg Uzelf in de geest voor Maria neer, alsof U louter en alleen van Haar afhankelijk zou zijn, en smeek Haar dat Zij U totaal in Zich zou opnemen en in U alles zou veranderen wat niet bij Haar past. Zij zal U kneden en vormen. Het echte wonder gebeurt echter pas zodra U Haar in de mogelijkheid stelt om volmaakt over U te heersen.


www.maria-domina-animarum.net

257. SMEEKGEBED OM DE TRIOMF VAN MARIA, SCHRIK DER DUIVELEN
(gebed tot vernedering van de satan door Maria, Onbevlekte Ontvangenis)

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, almachtig tegen alle krachten van duisternis, verderf, bekoring en zonde, onder Uw bescherming vlucht ik voor hem die Christus in mij wil doden.
O vergoddelijkt Tabernakel dat het Licht der wereld heeft gedragen, in de Tempel van Uw allerzuiverste Lichaam ontsprong de Bron van het Goddelijk Bloed der Verlossing. Uw maagdelijke Moederschoot werd de Kelk die velen de drank van Eeuwig Leven bood.
Machtige Schrik der duivelen, ik werp mij vol vertrouwen voor Uw voeten neer, want ik wil Uw eigendom zijn. Wie zou ik vrezen wanneer ik U volkomen toebehoor. Bent U niet de Koningin der Laatste Tijden, Die de prins van verleiding en verwoesting onder Haar voeten zal leggen tot vernietiging van alle kwaad?
Ik verheerlijk U, Maria, verheven Koningin van Hemel en aarde, want met U zal een Vrouw de hele mensheid wreken op hem die in alle eeuwen de zielen tot zijn speelbal heeft gemaakt.
Ik verheerlijk U, Maria, machtige Meesteres van al wat leeft, want het duivels serpent dat zich de heerser der wereld waant, zal op Uw woord kruipen naar Uw voeten, die door God zijn gemaakt om het tot stof te vertrappen.
Hij die ontelbaren van het Licht wegleidt, zal door het Licht uit Uw ogen verblind worden, want Uw ogen zullen hem bedwingen.
Hij die ontelbaren van de Weg van Christus heeft weggetrokken, zal elke wenk van Uw vingers vrezen, want Uw handen zullen hem doen beven.
Hij die ontelbaren door zijn influisteringen in het verderf heeft gestort, zal door de bevelen uit Uw mond worden vernederd, want Uw mond zal hem gebieden, zich in overgave voor U neer te werpen.
Hij die ontelbaren op aarde tot zijn slaaf heeft gemaakt, zal aan Uw voeten om genade smeken, want Uw voeten zullen hem Uw macht laten voelen.
Teder liefhebbende Moeder Maria, ik smeek U om Uw onfeilbare Voorspraak voor de komst van het Rijk van het Licht.
Machtige Moeder Maria, ik smeek U om de ontplooiing van Uw macht, opdat geen ziel meer het eeuwig verderf in het rijk der duisternis hoeft te vrezen.

3 x de aanroeping:

"O Maria, stort over de wereld het verheerlijkt Licht van Uw Onbevlekte Ontvangenis tot vernedering en uitroeiing van elke duivelse macht"


www.maria-domina-animarum.net

258. GEBED TOT MARIA VOOR MIJN VIJANDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Gekweld door de liefdeloosheid van mijn medemens, kom ik de pijn van mijn hart aan Uw voeten neerleggen, opdat zij moge worden tot kracht voor mijn ziel en tot Licht voor de ziel van hen die tegen mij misdoen.
O Smartvolle Moeder, terwijl hamers van haat het huwelijk tussen de weldoende handen van Jezus en het Kruis van Liefde voltrokken, riep Hij uit "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen".
Vol vertrouwen in de vernieuwende kracht van het Licht der Verlossing plaats ik mijn vijanden in de stralen van het Kruis van Jezus en in het gouden Vuur van Uw Moederliefde, opdat zij mij en hun ziel niet meer kunnen schaden. Wil hen zegenen met het Kostbaar Bloed van Jezus en Uw Tranen, opdat hun haat plaats zou maken voor Liefde.
Wil al hun negatieve gedachten en daden van mij afwenden, ze van alle duisternis ontdoen en omvormen in Uw Liefde, opdat de roofzuchtige prins van alle kwaad in hen geen voedsel meer zou vinden.
Wil alle laster en verwensingen uit hun mond ontkrachten en als bloemen over hun ziel laten neerregenen, opdat de bron van alle kwaad in hun hart moge opdrogen.
Wil alle negatieve gevoelens die hun hart jegens mij koestert, onderdompelen in het Bloed van vergeving uit de doornagelde handen en voeten van de Gekruisigde Jezus, opdat hun ziel herboren worde uit de Bron der Goddelijke Barmhartigheid.
Kom, o Koningin van de Liefde, maak de harten van hen die mij haten teder, zacht en warm als het Uwe, opdat hun zielen weldra het Licht zouden omhelzen en de honing der bevrijding mogen proeven.


www.maria-domina-animarum.net

259. GEBED TOT MARIA, ZETEL VAN GODDELIJKE MYSTERIES

(Myriam van Nazareth)

O Maria, gedoopt met Hemels Parfum in het Mysterie van de Onbevlekte Ontvangenis. Uw ziel werd als enige gewassen in de Geheime Bron der absolute reinheid. Door U te vrijwaren van de erfzonde bereidde de Vader U tot Zijn Bruid, allerheiligste Tabernakel van alle Goddelijke Mysteries. O dompel mij onder in het allerheiligste water van Uw Onbevlekt Hart, opdat ook ik toegelaten worde tot de Hemelse Bruiloft.
O Maria, bekleed met Hemels goud in het Mysterie van het Goddelijk Moederschap en de Menswording van Gods Zoon in Uw Schoot. U werd de Morgenster van het Rijk van het Licht dat de engel U kwam verkondigen. In Uw eenwording met de Heilige Geest werd U tot Troon van Jezus Christus. Voltrek ook in mij het huwelijk met de Heilige Geest, opdat mijn ziel een tabernakel van de Godheid moge zijn.
O Maria, omhuld met Hemelse gordijnen van Goddelijk Licht in het Mysterie van de Eeuwige Maagdelijkheid. Gelukzalige Moeder van de Messias, hoezeer heeft God U bemind. Bij de ontvangenis en geboorte van het Licht der wereld wierp Hij regenbogen tussen U en elke wereldse smet, opdat U Hem volkomen zou toebehoren. Verberg ook mij in het gordijn van het Eeuwig Licht, opdat ik sterk moge zijn tegen alles wat het Licht verduistert.
O Maria, gesierd met Hemelse diamanten in het Mysterie van de absolute volmaaktheid in alle deugden. De nooit geëvenaarde schoonheid van Uw hele Wezen brengt de engelen in verrukking. Uw doopsel in de Bron der Eeuwige Wijsheid heeft in Uw ziel overvloedige vruchten voortgebracht. Raak toch de diepste kern van mijn wezen, opdat zijn schittering Hemel en aarde moge verblijden en haarden van heilig Vuur moge ontsteken, die alle dwaallichten laten doven.
O Maria, bezaaid met Hemelse lelies in het Mysterie van de vrijheid van alle zonde. U bleef onaantastbaar voor alle kwaad. Geen duivel heeft ooit macht over U gehad. Hoe zoet geuren de bloemen van Uw ziel in het bruidsvertrek van mijn hart. Strooi ook in mijn grond het zaad van Uw zuiverheid, opdat geen onkruid nog mijn oogst zou bedreigen.
O Maria, gekroond met Hemelse rozen in het Verlossingsmysterie. Op Calvarie werd Uw volmaakt Liefdesvuur het bruidsboeket van het huwelijk tussen de vlekkeloze Rode Roos van Smarten en het Goddelijk Lam. In Uw Hart schreef de Vader de Geheimen der verlossende Liefde bij het Licht van het Kruis. Brand in mij de vurige Liefde tot het Boek des Heils waarin vóór alle tijden mijn kruisweg werd geschreven met het Bloed van Jezus en Uw Tranen.
O Maria, getooid met Hemelse palm van het opperste martelaarschap in het Mysterie van Uw Moederschap over alle mensen. In de wonde van Uw door Smarten doorploegde Hart wordt alle ellende der wereld bestraald met het bevrijdend Licht van Uw machtig gebed. Leer mij Uw Tranen begrijpen, o Moeder, opdat ik de vrucht der Verlossing waardig worde.
O Maria, gezalfd met de Hemelse balsem der grootste heiligheid in het Mysterie van de Tenhemelopneming met Lichaam en ziel. Geen bederf mocht ooit Uw Lichaam raken, Bron van het Goddelijk Bloed van mijn Verlossing. Omsluit ook mijn ziel, o Mystieke Kelk, en mijn hele wezen zal geheiligd worden om de weg naar het Licht te voltooien waarop U mij bent voorgegaan.


www.maria-domina-animarum.net

260. GEBED VAN TROOST AAN DE VEROORDEELDE JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Hoezeer verzucht mijn minziek hart onder de warme gesel van Maria’s Tranen om de verwelkende bloemen op Gods velden.
Met Haar ogen neem ik U op in het huis van mijn ziel, en laat mijn hart met doornen kronen in een tweede vonnis van Liefde bij de aanblik van Uw ontroostbaarheid.
Warm is nog de wonde van het verraad. Het mes zal eindeloze malen worden aangescherpt door hen die de Weg niet echt hebben begrepen.
Uw Gelaat is getekend door de slagen van hen die de Waarheid schuwen.
Buiten de Godsstad wacht U nu de dood om hen die het Leven in zich laten vermoorden.
Vlucht in mijn hart, mijn Broeder, want ik verlang zo naar U.
Geef mij Uw Tranen van eenzaamheid. Hoe verlaten is de weg van het Kruis waarop de tocht der Liefde zal worden volbracht. Maar ik zal hem met U gaan, want ik weet dat Moeder onderweg op ons wacht.
Geef mij Uw Tranen van Hemels verlangen. In mijn hart gloort reeds de deemstering van de dag der Verlossing die de nacht der zonde zal ontwapenen.
Geef mij Uw Tranen om de dwaling van hen die Uw Bloed over zich hebben afgeroepen omdat U hen een doorn in het oog bent. O Jezus, met welk Vuur begeer ik Uw Kruis te omhelzen, want mijn ziel dorst zozeer naar elke Druppel uit Uw Wijnstok.
Zachtjes wurgt Uw droefheid om de zonden der wereld mijn hart. Doch nooit heeft mijn ziel vrijer geademd, omdat ik in deze kerker aan Uw zijde mag wachten tot de dageraad van de Grote Dag der Zielen.
Vlucht in mijn hart, o Jezus, vóór mijn lichaam sterft. Nog slechts weinige uren, en de wereld zal U niet meer zien. Buiten onze kerker willen velen U niet langer. Maar als ik straks het brood der smarten met U mag delen, zal mijn Liefde U omhullen op de Reis der Verlossing, want Moeders Tranen hebben mijn hart bevrucht met de bloemen die erop wachten, U tot troost te zijn in de laatste blik van Liefde waarmee Uw ogen ons Kruis zullen verteren.

♥ ♥ ♥

Het Lijden van Jezus werd in verregaande mate verzwaard door de toekomstvisioenen die Hij in de Hof van Gethsemani kreeg in verband met de onverschilligheid van de mens in latere eeuwen. Doordat het Verlossingsmysterie tijdloos is, kunt U dat nu nog helpen vergoeden door oprecht medeleven met elke fase van Zijn Lijden. U kunt dat doen door gebeden zoals het bovenstaande.


www.maria-domina-animarum.net

261. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST, LICHT DER HARTEN

(Myriam van Nazareth)

O beminde Heilige Geest,
Hoor Uw Hemelse Bruid Maria, de Koningin van mijn hart, vanuit het geheim bruidsvertrek van mijn ziel tot U roepen.
Verteer mijn droefheid in het Vuur van Uw vervoeringen.
Spreid Uw vleugels over mijn zwakheden, opdat zij niet langer mijn ogen versluieren voor het Eeuwig Licht.
Wees de Zon van Leven voor de bloemen van mijn ziel.
Doorbreek alle wolken van mijn hart met de stralen uit de bronnen van het Goddelijk Licht.
Zaai Uw onfeilbare ingevingen als sterren op het deken van duisternis dat mijn ziel bedreigt.
Kus mijn hart met de regenboog van Uw Hemelse Gaven in het huwelijk van Licht en Liefde.
Kom, Heilige Geest, omhul mijn hart met de stralengloed der heiligheid, opdat ik klaar moge zijn voor Uw Rijk van het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

262. AFROEPING VAN DE HEILIGE GEEST OVER DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O beminde Heilige Geest,
De duisternis van de zonde bant het Licht der heiligheid uit de zielen.
Kom, o Goddelijke Vlam, roep de dageraad af over de harten die lijden onder de uitzichtloosheid van de nacht der aardse ballingschap.
Ik smeek om de uitstorting van het Vuur dat U in Maria hebt gelegd, en dat het Licht der wereld heeft gebaard.
Daal neer over alle harten. Vervul hen met het Vuur van de zuivere Liefde, opdat zij zich afkeren van alles wat afwijkt van de christelijke deugden.
Daal neer over alle geesten. Geef hen het vermogen om te onderscheiden tussen goed en kwaad, de vijanden van Christus te herkennen en alle leugens, listen en verleidingen des duivels te ontmaskeren.
Daal neer over alle lichamen. Geef hen de kracht om de taak te volbrengen die het Goddelijk Heilsplan hen heeft toevertrouwd, en hun kruis te dragen tot redding van de wereld.
Daal neer over alle zielen. Was hen onder de waterval van Uw Gaven, opdat de mensheid opnieuw de kroon van de heiligheid moge verwerven, waartoe God haar bij de grondvesting der wereld heeft voorbestemd.
Kom, Heilige Geest, daal nu neer over de aarde, opdat zij gezuiverd moge worden van alle duisternis en onreinheid, en klaar moge zijn voor de komst van het Rijk Gods in haar schoot.


www.maria-domina-animarum.net

263. DAGELIJKS GEBED TOT DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Wees mijn Zonnestraal wanneer mijn geest beneveld is, want zonder het Goddelijk Licht blijft mijn bestemming voor mij verborgen.
Wees mijn Licht wanneer verwarring mij in duisternis hult, want elke gedachte die niet door U wordt beschenen, loopt dood.
Wees mijn Gids bij al mijn keuzen en beslissingen, want alleen de Waarheid voert naar het Eeuwig Leven.
Wees mijn Vuur wanneer mijn hart verkilt, want alleen de zuivere Liefde leidt naar de Hemel.
Wees mijn Waarschuwer wanneer ik in zonde dreig te vallen, want elke zonde is een dwaalweg die wegleidt van Gods Liefde.
Wees mijn Trooster in al mijn droefheden, want de vreugde is Gods schild tegen het verwoestende spoor van het kwaad in de harten.
Wees mijn Bron van Hoop in alle moedeloosheid, want wie vertrouwt, draagt Gods kracht in zich.
Wees mijn Kracht in alle zwakheid naar lichaam, geest en hart, want wie zijn zware weg weet te voltooien, zaait eeuwige bloemen in de tuin van zijn ziel.
Wees mijn Bron van Wijsheid, want zonder het Licht van Uw ingevingen is mijn hele wezen blind.
Wees het Water van Leven voor de akker van mijn ziel, want zonder de regen van Uw Genaden kan zij geen vruchten van heiligheid dragen.
Wees de Ring van mijn huwelijk met Jezus en Maria, want wie bereid is, zichzelf als bruidsschat aan de Verlosser en de Koningin des Hemels te geven, krijgt de Eeuwige Gelukzaligheid van de Hemel als bruidsboeket terug.
O Geest van God, in de Namen van Jezus en Maria, beziel al mijn handelingen, gedachten, woorden, gevoelens en bestrevingen, opdat zij het Ware Leven in zich mogen dragen.


www.maria-domina-animarum.net

264. ZEGEN VAN LIEFDE AAN MIJN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Moge het Kruis van Jezus alle kwaad van U verwijderen.
Moge het Kostbaar Bloed van Jezus U kracht geven.
Moge de Heilige Geest al Uw daden, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen leiden.
Moge de Onbevlekte Ontvangenis van Maria U zuiver maken in ziel, geest, hart en lichaam.
Mogen Gods engelen U vergezellen op al Uw wegen.
De Vrede van Christus en de Liefde van Maria zij met U.


www.maria-domina-animarum.net

265. SMEEKGEBED TOT DE HEMELSE BLOEM MARIA
TOT BESCHERMING TEGEN DE DOORNEN VAN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Kom mij te hulp, want het kwaad bedreigt Uw kind in zovele vormen.
U hebt alle macht gekregen over de duivel, de zonde en de bekoring.
O onoverwinnelijke Schrik der duivelen, bekleed mij met een heilige kracht tegen alle bekoringen in geest, hart en lichaam, want ik verlang zo naar een leven in volkomen zuiverheid dat leidt naar de meest intieme Tuin der Hemelse Vreugden.
Maak mij sterk tegen alle negatieve gedachten. Maak mijn hart tot een rozentuin die geen plaats biedt aan het onkruid van neerslachtigheid, moedeloosheid, vertwijfeling of onzuivere gevoelens. Welk onkruid overleeft Uw Parfum in de ziel?
Maak mij doof voor de listige influisteringen van de satan, want zij beogen slechts mijn eeuwig verderf.
Vlecht om mij heen Uw omheining van Liefde die alle haat, jaloersheid en verwensingen door mijn medemens teder in zich sluit, opdat zij verteerd worden in de geur van Uw bloemen.
O allerheiligste Heester van Deugden, ik smeek U om de genade van de vrijwaring van zonden, opdat mijn tuin U tot lust moge worden.
Kom, mijn zoete Toevlucht, blaas over mij Uw adem uit de Eeuwige Bronnen, en ik zal gereinigd worden.
Raak mij aan, en ik zal geheiligd worden.
Verdruk onder Uw voeten alle kwaad dat mij besluipt, en ik zal veilig zijn.
Spreid over mij Uw Mantel als een schild van Hemels satijn.
O kom, maak van mij een Licht dat alle kwaad verblindt.
Maak van mij een Vuur dat alles wat niet Hemels is, verteert.
Maak van mij een heilige bloem wier geur de stank van de zonde verjaagt.
Tot U vlucht ik, o allerzuiverste Lelie. Maak mij tot Uw eigendom, want wat U volmaakt toebehoort, is onaantastbaar voor het kwaad.
Maak mij tot Uw dienares, want alles wat aan Uw voeten ligt, wordt door de duivel gevreesd.
Neem mij voorgoed op in Uw Onbevlekt Hart, want wie gebaad wordt in het Hemels Parfum van Uw Liefde, valt niet ten prooi aan bederf.
O Hemelse Bloem, de doornen van het kwaad willen de rozen ontsieren, die U in mijn tuin hebt uitgestrooid. Naar U dorst mijn bodem. Verheug hem door de aanraking van Uw voeten, en de dauw der Hemelen zal zich over de rozen vleien als een mantel van vruchtbaarheid.


www.maria-domina-animarum.net

266. GEBED VAN VERENIGING MET MARIA,
DE ROOS VAN HET HEMELS HOF

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onder de gloeiende winden der verrukking wordt mijn hart gestreeld door het Hemels Parfum uit het gordijn dat Uw wereld van de mijne scheidt.
Op de bries van de Geest leiden engelen mijn broze ziel voor het gordijn van Licht waarmee God het Hart van de onvergankelijke Roos aan sterfelijke ogen onttrekt.
O verheven Wonder uit de Hof der Hemelen, nu de stroom der Genade mijn ziel uit haar aardse tempel losspoelt, mogen de ogen van mijn hart een druppel van Uw Heerlijkheid aanschouwen.
O bekoorlijke Koningin der Hemelse bloemen, U zijn alle engelen als een grastapijt onder de voeten gelegd.
Laat mij zien, o Koningin van de volmaakte zuiverheid, neem het gordijn der verblinding weg van mij, onthul mij de geheimen der eeuwige schoonheid vóór mijn hart bezwijkt onder de sluier van heiligheid die al het wereldse in mij verzwelgt.
O Hemelse Roos, in U liggen de diepe Mysteries van Liefde en Gelukzaligheid besloten, die uit het Hart van de Heilige Drie-Eenheid zijn opgeweld bij de grondvesting der wereld. De stralen van de Zon des Levens werden het Licht van Uw ogen.
O Vlekkeloze Bloem, mijn hart, mij door de Goddelijke Goedheid gegeven tot onderpand van leven, begeert nu te sterven om in Uw wereld van vervoering te verrijzen, want het leeft nog slechts door de adem uit de eerste mond die ooit Jezus heeft gekust.
O Schatkamer van oneindige Heerlijkheden, voor mij door de Vader geschapen, mij door Jezus aan het Kruis der Liefde ontsloten, door het Licht van de Heilige Geest beschenen en door U om mijn hart gevlochten onder het parfum der Gelukzaligheid. Allermooiste Moeder, hoezeer bemin ik toch de doornen die mijn hart in zich opneemt wanneer het Uw Hart omhelst. Hun zoete kus zal mij begraven in de kroon van de Roos Die het Ware Leven in de wereld droeg om de armzalige zielenbloemen tot bloei te brengen aan het Hout der Verlossing.
Verrukkelijke Lust van het Hemels Hof, laat mij niet meer los, want in Uw heilige geur wil ik inslapen wanneer de avond mijn tuin begroet.
Neem nu volkomen bezit van mijn hart, en mijn mond zal een bed van Hemelse rozen over de tuin der zielen uitspreiden.


www.maria-domina-animarum.net

267. AVONDAANROEPING TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Nu de avond valt, ban de nacht uit mijn ziel, opdat bij de nieuwe dageraad slechts Uw Licht uit mij zou stralen. Ontferm U over mij deze nacht, en zoals bij het ochtendgloren de zon boven de horizon verrijst, zal het Hemels Licht morgen uit mijn hart verrijzen.
Nu de bloemen worden toegedekt onder het deken der nacht, spreid Uw mantel van heiligheid en Liefde over de dorstige bloem van mijn ziel, en zij zal herleven zoals het vermoeide groen onder de ochtenddauw.
Nu mijn ogen zich gaan sluiten, open deze nacht de ogen van mijn ziel, zodat ik bij de komst van de nieuwe dag het ware Licht van Christus moge zien.


www.maria-domina-animarum.net

268. EERBETOON AAN HET HEILIG BLOED VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lijdende Jezus,
Welke eindeloze schatten verbergen zich in Uw Bloed van Bevrijding dat mijn ogen wast wanneer ik U aan het Kruis aanschouw.
O stort toch het volle Licht van het Uur der Verlossing in de ogen van mijn ziel, opdat ik moge erkennen hoe restloos het tijdelijke in de eeuwigheid van de Hemel verzinkt, die mij door Uw Bloed is ontsloten.
Uw Bloed heeft de bittere Kelk van Gethsemani gevuld opdat ik de beker van de zoete Hemelse Wijn zou oogsten.
Uw Bloed heeft de geselroede liefgehad, opdat ik mijn God zou kunnen liefhebben met ziel en lichaam.
Uw Bloed heeft de doornen om Uw Hoofd gedrenkt om mijn hoofd te kronen in het Rijk der Hemelen.
Uw Bloed heeft Uw Wonden verlaten om de wonden van mijn ziel te strelen.
Uw Bloed is Uw geopend Hart ontvloeid om mijn gesloten hart te openen.
Uw Bloed heeft Uw Kruis bevloeid om het kruis van mijn lasten te heiligen.
Uw Bloed heeft de grond van Calvarie geraakt als een Hemelse kus op de aarde die mij zou dragen.
O Allerheiligst Bloed van Jezus, Wijn van de feesttafel der totale overgave, drenk mijn hart, opdat mijn ziel voor de eeuwigheid gelaafd moge zijn aan de Bron van Liefde en Zaligheid.


www.maria-domina-animarum.net

269. TESTAMENT VAN DE APOSTELEN VAN HET NIEUW VERBOND

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De Vader heeft mij het Leven gegeven.
De Heilige Geest heeft de ogen van mijn ziel geopend voor het Licht der Waarheid.
Jezus heeft mij de Weg getekend en mij het Kruis tot wegwijzer nagelaten.
O Moeder van het Lam Gods, U hebt Uw Naam met Hemels Vuur in mijn hart geschreven. Zonder enig voorbehoud heb ik U mijn hart gegeven, opdat mijn oude ik in het Vuur van Uw tedere Moederliefde zou kunnen sterven, en ik moge herleven op de echo van de Eeuwige Liefde die weerklinkt uit het Hart van Smarten dat op Calvarie de hele mensheid heeft geërfd.
Zoals Jezus’ Lichaam van Gods Liefde kwam getuigen op het Kruis, zo kust mijn hart het Verbond tussen Hemel en aarde, dat op het Kruis met Zijn Bloed werd ondertekend.
Smartvolle Moeder, nu roept Uw Hart mij tot de getuigenis voor de Liefde van het Nieuw Verbond.
In Uw handen, die mij Jezus hebben gegeven, leg ik mijn testament van Liefde en totale overgave.
Door U geef ik Jezus mijn geest. Moge Hij hem vervullen met het volle Licht der Waarheid, opdat ik het Kruis van het Heil moge huwen in de altijddurende omhelzing van de ziel die aan de wereld heeft verzaakt.
Door U geef ik Jezus mijn hart. Moge Hij het doorsteken met de lans van Gods Barmhartigheid tot wassing van zielen waarin de onzuiverheid het Licht begint te doven.
Door U geef ik Jezus mijn lichaam. Moge Hij de tekens van het Verlossingsmysterie eraan voltrekken, want de God van het Nieuw Verbond vertrouwt Zijn Liefde niet toe aan stenen tafelen.
Door U geef ik Jezus mijn geloof in de verlossende kracht van Zijn Kruis en in het Heil van mijn lijden.
Door U geef ik Jezus mijn hoop op de verrijzenis der godvrezenden en op de komst van Zijn Rijk op aarde.
Door U geef ik Jezus mijn Liefde, want in de Liefde straalt het Eeuwig Licht, in de Liefde wordt ieder kruis tot zegen, met het Bloed der Liefde is het Nieuw Verbond geschreven en schrijf ik mijn testament voor Hem Die Liefde is.


www.maria-domina-animarum.net

270. GEBED OM EENWORDING MET MARIA, DE VERHEERLIJKTE LELIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verheerlijkte Lelie der Hemelen,
Aanhoor mijn smeken om mijn hart in het Uwe te bergen, want in die Schatkamer zijn alle woorden van Christus bewaard.
O Sieraad van Gods Schepping, U hebt mijn ziel laten ontvlammen in de aanblik van Uw Hemelse schoonheid die zij heeft aanschouwd. Zie toch in welke koorts zij U blijft zoeken, want slechts de opperste zuiverheid uit de Goddelijke Bronnen zal haar rust en genezing schenken.
Zij is doorboord door Uw vurige Tranen op Golgotha.
Zij heeft U er gevoeld in de brandende kus van het Kruis waarvan U de Moeder werd.
De geur van Uw heiligheid heeft haar laatste weerstand gebroken.
In Uw Opneming ten Hemel bent U van mij heengegaan om mij oneindig méér nabij te zijn. Het Paradijs en het dal van tranen zijn aan Uw voeten gelegd, o mijn Koningin.
Wees gezegend, o Moeder van Glorie, om de weg der Verheerlijking die U hebt betreden, want slechts waar U mij bent voorgegaan, zal ook ik ooit kunnen komen. Uw heengaan was geen afscheid, want U bent teruggekeerd om mijn hart te onderwerpen in de zoetste slavernij uit Gods hand, om mij te leiden op de weg die geen mensenziel alleen kan gaan.
Zalig het hart dat zich voor U ontrolt en uitspreidt als een tapijt onder Uw voeten, want het wordt door U veranderd in een bloementuin die Gods Glorie bezingt.
Zie mijn hart, voor eeuwig getekend door de brandende pijlen van Uw Liefde. Elke korrel van zijn grond smacht naar de aanraking van Uw voeten, Bron van Hemelse Bloemen. Het zal geen rust kennen tot het een lelie in Uw handen is geworden.
O Hemelse Lentebloem, wie zijn ziel in Uw Kelk heeft gelegd, draagt de Eeuwige Lente in zijn hart. Wie toelaat dat U al zijn gedachten beheerst, baadt onafgebroken in het parfum van Uw Gelukzaligheid.
O mag mijn geest Uw gedachten denken, want zij zijn zuiver als leliegeur.
Mag ik met Uw stem spreken, want zij is bekoorlijk als leliegeur.
Mag Uw Hart voor eeuwig in mij kloppen, want de Liefde uit Uw Hart is bedwelmend als leliegeur.
Mag mijn hele wezen met het Uwe versmelten, want U bent de Eeuwige Lelie uit Gods Tuin, Die de Vader heeft verrukt, Die Jezus heeft gedragen, en Die in de Heilige Geest is verheerlijkt.


www.maria-domina-animarum.net

271. UITNODIGING AAN JEZUS, BRON VAN LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Onder de stralen van de Heilige Geest verheugt zich mijn ziel in de aanblik van Uw reddend Kruis.
Hoe verscheurend is Uw pijn, hoe onlesbaar de dorst van Uw Liefde.
De mensenzielen, ooit voorbestemd als diamanten in de Kroon der Verlossing, werden tot stenen op Uw Kruis.
Uw eenzaamheid gunt mij geen rust. Om U te volgen tot de top van de Berg der Verlossing, heb ik het kruis tussen mijn ziel en de wereld geplant, want de Liefde van het Kruis kan de wereld niet huwen.
O Jezus, zoals destijds vanop Uw Kruis, geef mij vandaag nogmaals Maria tot Moeder, opdat ik Haar in mijn armzalig huis kan opnemen.
Kom vandaag met luister in mijn hart, dat Maria’s Hemelbed wil zijn.
O word toch één met mij. Het is niet met mijn onwaardig wezen dat U zult versmelten, doch met de hoogverheven onbevlekte heiligheid van Maria, Die in mijn hart heerst als de Koningin van al mijn vreugden, smarten en verlangens.
O Goddelijke Parel, doorstraal mijn ziel, geest, hart en lichaam, opdat ik Maria’s Kroon moge sieren.
Heeft het Kruis van Calvarie niet de oneindige Bron der Genaden ontsloten? Werd het niet als Teken van Waarheid geplant langs de Weg naar de Verheerlijking in het Eeuwig Leven?
O Jezus, voel ik niet de stroom der genaden in beweging komen wanneer Maria mijn smeekbeden in Haar Hart sluit?
Om Harentwil, laat toch de Zon van de Geest zo krachtig in mijn hart branden dat de Vlammen van Liefde mijn hele omgeving verlichten, want ik verlang er zo naar, het Licht van Uw Kruis uit mijn hart te laten stralen tot getuigenis tegen de duisternis, die U gekruisigd heeft.
O Jezus, Bron van Leven, wees mijn Bron van kracht. Laat Uw Goddelijk Licht in mij stralen, opdat in mij de kaars van eeuwige lofprijzing ontstoken worde.
Kom, Gekruisigde Broeder, leef nu in en door mij, maak mij tot een levend teken van het Nieuw Verbond. Breng in mij het Mysterie tot leven, dat de dood heeft overwonnen.

♥ ♥ ♥

"Maak mij tot een levend teken van het Nieuw Verbond": Deze uitspraak verwijst naar een plicht die elke christen draagt: De niet-christen moet aan U merken dat de vrucht van Jezus’ Heilswerk in U tot rijping komt.


www.maria-domina-animarum.net

272. TOEWIJDING VAN DE LEVENSAVOND AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De weg die God in mijn ziel had geschreven, heb ik bijna voltooid.
Vreugde en smart heb ik gekend, net zoals U.
God heeft mij oneindig méér bemind dan ik ooit heb vermoed. De dag nadert waarop Zijn Liefde in volle glorie over mijn ziel zal stralen voor de eeuwigheid.
Aan Uw hand, o Moeder van iedere mens, wil ik het Land van Belofte tegemoet gaan, dat mij door God is bereid, waar geen wolken zijn en waar bloemen niet verwelken. Slechts aan Uw hand geleid, kan ik mij veilig weten in de gevaren, want mijn aardse reis heeft mij zo verzwakt. Daarom wijd ik mij aan U toe in dit avonduur, opdat mijn vermoeid hart de Vrede moge vinden en ik bij God genade moge vinden wanneer de sterren mij begroeten.
O Maria, U hebt mij gevolgd vanaf mijn eerste kreetjes. Een leven lang hebt U gewacht tot ik U 'Moeder' zou noemen. Nu geef ik U alles wat ik U nooit heb gegeven.
Elke lach, elk moment van stil geluk leg ik in Uw Moederhart dat de kleine Jezus in de kribbe heeft aanschouwd.
Alle zorgen om mijn dierbaren leg ik in Uw zorgend Hart dat de vermiste twaalfjarige Jezus zocht in de diepste pijn.
Elk verdriet, elke kwelling van mijn hart leg ik in Uw verscheurd en Smartvol Hart aan de voet van het Kruis van Jezus.
Elk moment van twijfel aan God en mijn Eeuwig Geluk leg ik in Uw Hart van Paaszaterdag, dat wist dat Jezus zou verrijzen en dat de dood geen einde is, doch het begin van iets oneindig moois voor wie gelooft.
Elke pijn, elke ziekte leg ik in Uw allerzuiverste handen. O bind ze toch vast aan het Verlossend Kruis van Uw Zoon, opdat zij mogen dienen tot uitboeting van alles wat ik over mijn leven betreur.
Ik geef U de blijheid en zorgeloosheid van mijn jonge dagen, toen het nog leek of de zon nooit zou ondergaan.
Ik geef U al mijn dagen waarop wolken mijn gemoed overschaduwden en regen slechts een weerspiegeling was van de tranen in mijn hart.
Nu geef ik U de avond die mijn levensweg kust. O Moeder, wat is de zon mooi wanneer U mijn hart begroet vóór de schemering valt.
Ik geef U mijn spijt over alles wat ik in mijn zwakheid heb verzuimd, en mijn berouw over alle zonden die mijn ziel hebben bevlekt. Was mij, o tedere Moeder, in Uw Tranen van Liefde en verzoening, en ik zal eeuwig leven.
Meer dan ooit in mijn zo bewogen dagen op Gods wegen wil ik U nu toebehoren, o Koningin van de Hemel, Moeder van Jezus en mijn Moeder, want U hebt de macht om mij voor Gods Aanschijn van mijn schulden te bevrijden, en de Liefde om mij toe te dekken in het bed van de Hemelse rust, waarin alle pijnen der wereld worden gezalfd door de rozen der Verlossing die Jezus en Uzelf op Calvarie voor mij hebben geplant.

♥ ♥ ♥

Opmerking:
U kunt bovenstaande toewijding ook bidden in naam van Uw dierbaren. Zeg in dat geval tot Maria: "Liefhebbende Moeder Maria, ik bied U dit gebed aan tot toewijding van ..... (zijn/haar naam). Wil het aanvaarden alsof het door hem/haar zelf tot U werd gericht".


www.maria-domina-animarum.net

273. AKTE VAN TOTALE ONDERWERPING AAN MARIA
(Toewijding voor de apostelen van Maria)

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoogverheven Koningin van Hemel en aarde,
Tot beschaming van de krachten van het kwaad werp ik mij in totale onderwerping voor Uw voeten neer.
Vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis bent U door God verheerlijkt als de Koningin van het Licht, onaantastbaar voor de duisternis, en voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren.
Uw hele aardse leven lang heeft de duivel geen enkele overwinning op U behaald, o hoogheilige Bloem.
In deze duistere tijden die de mensheid in afgronden van ellende hebben gedompeld, smeek ik aan Uw voeten om de Triomf van het Kruis en de vestiging van het Rijk van het Licht.
Omdat U de Moeder van Christus, het Licht der wereld, bent, heers in mij, maak mij tot Uw instrument in de strijd tegen alle duisternis.
Omdat U de Onbevlekte Ontvangenis bent, heers in mij, voer mij naar de zuiverheid en heiligheid die U welgevallig zijn ter verheerlijking van het Licht.
Omdat U de Medeverlosseres naast Jezus bent, heers in mij, gebruik mijn geest, hart en lichaam naar Uw welbehagen, tot redding van zielen.
Omdat U de Schrik der duivelen bent, heers in mij, geef mij weerstand tegen alle bekoring en zonde, tot bespoediging van de Triomf van Uw Onbevlekt Hart.
Omdat U de Middelares van alle Genaden bent, heers in mij, maak mij tot slachtoffer van Uw Liefde, opdat mijn offer aan Uw voeten gebruikt moge worden tot uitstorting van de genaden van redding en zuivering over de mensheid waarvoor Jezus aan het Kruis is gestorven.
Omdat U de Bruid van de Heilige Geest bent, heers in mij, laat mij baden in het volle Licht van de Hemelse Gaven, opdat mijn heiligheid de schittering en luister van het Kruis en Uw Kroon moge verheerlijken.
Omdat ik U erken als mijn Hemelse Meesteres, heers in mij, laat mij de macht voelen die U over mij bezit, opdat ik aan Uw voeten moge branden als een Vuur van vertrouwen in Haar, Die het onoverwinnelijk Licht van Christus in de wereld heeft gedragen.
Koningin der Hemelse Legerscharen, Moeder van de Apostelen,
Ik geef U onvoorwaardelijk alles wat ik ben en heb, want ik wil U volmaakt toebehoren, opdat aan mij voltrokken worde wat God voor mij heeft bestemd.
In Uw navolging wil mijn leven voortaan één ja-woord zijn. Schenk mij de verlichting van geest en hart om U in alles blind te gehoorzamen, opdat de ogen van mijn ziel de Overwinning van het Licht mogen aanschouwen.


www.maria-domina-animarum.net

274. ZELFOFFERANDE AAN HET LIEFDESVUUR VAN CALVARIE
(Akte van Eerherstel aan de Verlosser en Medeverlosseres)

(Myriam van Nazareth)

Geliefde Jezus, Geliefde Moeder Maria,
Terwijl op het middaguur de nacht over de zielen valt, drijft de heiligende bries van Gods Geest mijn hart naar de voet van het Kruis om er mijn offer van rouwmoedigheid te begraven in bodemloze afgronden van Liefde.
Onder mijn voeten wordt de onvruchtbare bodem der zonde gedrenkt in een regen van rozen uit doorboorde handen en voeten en van lelies uit een bloedend Moederhart.
Voel hoe de stroom van hete winden uit het Kruis mijn van Liefde gewond hart openscheurt.
O brandend Vuur van Liefde dat mij verteert in wurgende golven van hartenpijn, in U heb ik mijn bestemming gevonden. Is mijn hele wezen niet voorbestemd om in Uw Vlammen te smelten tot nog slechts heiligheid U begroet?
Zie hoe Calvarie, de berg van de Waarheid en het Leven, kreunt onder de winter in de harten wier horizon nooit de kus van de Paaszon zal voelen. O Moeder, hoe kan ik leven terwijl het zwaard van de liefdeloosheid Uw Hart bedreigt?
O geliefde Moeder, zalf mijn hart, vóór het breekt onder de aanblik van alle onverschilligheid tegenover het Kruis van Liefde en de Tranen van Hemelse tederheid.
Brandend Kruis, zoete kwelling van mijn ziel, waarom stort Gij niet op mij neer om mijn nietigheid te verzwelgen? Ben ik niet tot U geleid om de Vader van Uw Geliefde met de wankelmoedige zielen te verzoenen door mijn zelfofferande in het Vuur van Liefde en Smart?
O Jezus, de dorst van Uw Hart verstikt al mijn woorden. Weldra bevloeit geen Bloed meer het Hart dat zo bemint.
Het is volbracht. O Jezus, o Moeder, welke kracht houdt mij nog in stand. Welke balsem uit Hemelse kruiken weerhoudt mijn hart ervan, te begeven? Waarom sterf ik niet met de Gezalfde, o Moeder, tenzij om U op te nemen in het verlangend huis van mijn ziel, en met Uw Hart te getuigen van de Liefde van het Kruis?
Verteer mij, o mystiek Vuur van kwellende Liefde en Smart van vervoering. Geen leven op aarde schenkt de zoetheid van de zalige dood in de Vlammen van het Kruis der Verlossing, want uit Uw stervende Harten, o mijn Verlosser en Medeverlosseres, stroomt het parfum der Hemelse Liefde.
Zie, ik ben gekomen om aan Uw voeten met U te sterven. Neem mij op in Uw Vuur, opdat de zielen eeuwig zouden leven.


www.maria-domina-animarum.net

275. GEBEDSKUS AAN HET BRANDEND HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de Vuurzee van het Goddelijk Hart werd U geboren.
In de Vuurzee van de opperste Liefde van het Kruis op Golgotha werd mijn klein hart als een vlammetje in Uw Schoot gelegd, o Koningin van het Goddelijk Vuur.
In de Vuurzee van Uw Smartvol en Onbevlekt Hart is de vlam van mijn hart gevoed tot een onblusbare brand die Uw ziel begroet telkens Uw Hemelse stem de sleutel beroert die mijn meest geheime kamer tegen de wereld beschermt.
O zoete Vlam uit het Hemelrijk, mijn hart was ingeslapen onder de misleidingen van de wereld, en heeft er slechts op gewacht, door Uw Liefde te worden gewekt om te ontvlammen in de stralen van ziel tot ziel die geen ogen ooit hebben gezien.
Met ontembaar verlangen smacht mijn ziel naar de aanraking door de Uwe, want onze Liefde is gouden Vuur dat door God Zelf is gemaakt en gezegend. Volmaakt zuiver en vruchtbaar zal zij voor eeuwig zijn, want zij wordt gevoed uit het Hart dat als kroon was gelegd op de Schoot die Jezus aan de wereld gaf.
Omarm mij, o geliefd Hart, want hoe gehaat is het gouden Vuur door hem voor wie de zuivere Liefde een aanstoot is. Hoeveel verblinden zal hij misleiden opdat mijn hart het Uwe zou verloochenen en mijn smartvolle tranen het Vuur uit mij zouden verstoten. Ik smeek U, onderwerp mij aan de zoete macht van Uw trouw, en laat de gouden straal uit Uw ziel de mijne voor eeuwig tekenen, want geen bloem schonk mij ooit een zaliger vervoering dan de Bloem van Uw Hart, die mij uit de Hemel in de ziel is geworpen.
O Ziel van Vuur, wanneer ik Uw Hart in het mijne voel kloppen, weet ik dat mijn bestaan zin heeft, want dan draag ik Jezus, het Kruis en de Liefde in mij.
Hoe zwak ik ook ben, o Maria, aan Uw Hart zal ik voor eeuwig de kracht en het vertrouwen vinden om mij in de armen van de allerzuiverste Liefde te werpen, want Hemelse Vlammen doven nooit.
Dank U, o Geschenk van de Hemel, Vuur dat al mijn winters verjaagt.
Dank dat U er bent.


www.maria-domina-animarum.net

276. GEBEDSKUS AAN HET AANSCHIJN DER GODDELIJKE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

O Heilig Aanschijn van Jezus, mij door de Hemelse Vader gezonden als spiegel voor mijn ziel, in U aanschouwt mijn hart wat voor mijn ogen verborgen blijft, want in mijn hart sluimert de Vonk die ooit mijn ziel zal openen voor de aanschouwing van het oneindig Licht.
O Vrucht van de Heerlijkheid van de Vader en de verrukkelijke schoonheid van Maria, Gods Barmhartigheid vertrouwde U toe aan de Boom van het Kruis der Verlossing, doch Uw zoetheid werd versmaad door de zielen die het meest kwijnden onder de honger van het bederf.
Nog steeds wordt de Liefde uit Uw Hemelse Blik afgewezen, want de zoetheid van de Vrucht van het Licht is een aanstoot voor de verbitterde ogen der duisternis.
O Aanschijn der Goddelijke Liefde,
Geen regenboog zou ooit mijn ziel vertederen, indien het Licht uit Uw ogen niet de mijne had gestreeld.
Geen zon zou ooit mijn ziel verwarmen, indien de warmte van Uw kus niet mijn hart had opengebroken.
Geen bloem zou ooit mijn zinnen in vervoering brengen, indien de schoonheid van Uw minziek Gelaat niet in het grondplan van mijn ziel was geprent vóór de grondvesting der tijden.
Zie, ik kom U mijn tranen van Liefde geven. Uw ogen hebben er zoveel gestort om mijn dwalingen en de blindheid van mijn ziel.
Ik kom U mijn kus van overgave geven. Uw mond heeft sedert het Kruis niet meer opgehouden, mijn hart te kussen.
Ik kom Uw Gelaat schoonwissen met het doek van mijn rouwmoedigheid. Uw blik van Barmhartigheid en brandende Liefde zal als een doek van Hemelse Balsem mijn ziel bevrijden van de modder van de zonden, tot het uur waarin Maria mijn ziel aan de Vader terug zal geven in het Licht van Uw Aanschijn.

♥ ♥ ♥

Wie God de gelegenheid geeft om in zijn leven, zijn handelen, denken en spreken werkzaam te zijn, kan de grote schatten ontdekken die Gods Liefde voor hem bereidt. Reeds tijdens het leven hier op aarde kunnen deze op vele, doorgaans versluierde wijzen tot uiting komen. God ligt aan de basis van vele dingen die ons denken en onze waarneming beïnvloeden: het plots besef dat dingen anders zijn dan ze lijken, onverwachte gebeurtenissen, tussenkomsten van Gods Voorzienigheid. Wanneer een mensenleven plots een keerpunt bereikt, is dat omdat een (soms onzichtbare) ingreep van Gods wege zijn leven daarop heeft voorbereid.


www.maria-domina-animarum.net

277. GEBED TOT MARIA VOOR MIJN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Middelares van alle Genaden en Moeder van alle mensen,
In Uw Smartvol en Onbevlekt Hart leg ik mijn smeekbede om Uw machtige ontferming over mijn medemens (eventueel zijn/haar naam vermelden).
Bekom hem kracht naar het lichaam, opdat hij alles kan volbrengen wat de Goddelijke Voorzienigheid dag na dag voor hem bestemt.
Bekom hem helderheid van geest, opdat al zijn handelingen, gedachten en woorden mogen bijdragen tot de vervulling van de taak die God voor hem heeft voorzien.
Bekom hem vurigheid van hart, opdat de Liefde voor alle Hemelse machten, voor het Kruis van Jezus, en voor de naaste al zijn handelingen, gedachten, woorden, gevoelens en bestrevingen mogen beheersen.
Bekom hem zuiverheid van geest, hart en lichaam, opdat te allen tijde de Heilige Geest in hem moge wonen, opdat hij heilig moge worden en hij waarlijk een werktuig van God moge zijn.
Bekom hem weerstand tegen bekoring en zonde, opdat zijn ziel in staat van genade moge blijven.
Bekom hem volharding in alle deugden, opdat hij waarlijk de Weg van Christus moge gaan, tot welbehagen van God en voor het welzijn van zijn medemens.
Bekom hem het Licht van de Heilige Geest, opdat hij te allen tijde moge herkennen wat God van hem verwacht, en hij het vermogen tot onderscheiding tussen goed en kwaad moge bezitten.
Bekom hem kracht in alle beproevingen, opdat hij zijn dagelijks kruis met vreugde, Liefde, vertrouwen en Geloof moge dragen, tot Heil van zijn eigen ziel en van de zielen van al zijn medemensen.
Bekom hem bescherming tegen alle aanvallen van het kwaad in alle vormen, in lichaam, hart of geest.
Bekom hem bijstand in zijn stervensuur, opdat geen macht van het kwaad het Heil van zijn ziel in gevaar kan brengen, en hij in Uw armen de overgang naar God moge maken.

3 x Onze Vader... 3 x Weesgegroet... 3 x Ere zij de Vader...

♥ ♥ ♥

Bid bovenstaand gebed voor iedereen die U om gebed vraagt, ongeacht de gevraagde intentie. Dit gebed is gesteld in de mannelijke vorm. U kunt dit zelf aanpassen indien U voor een vrouw of voor verscheidene mensen samen bidt.


www.maria-domina-animarum.net

278. GEBED TOT MARIA OM HET LICHT DER HEILIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Onbevlekte Ontvangenis, Spiegel van Gods volmaaktheid en mijn Voorbeeld in alle deugden. In mijn verlangen tot eenwording met U en Jezus smeek ik aan Uw voeten om de volheid van het Hemels Licht.
Maak mij heilig, opdat de akker van mijn ziel het waardig worde, door Uw Tranen bevloeid te worden, zodat hij vruchten moge voortbrengen die blijvend zijn.
Maak mij heilig, opdat al mijn lasten mogen worden tot een heilig kruis van Verlossing en Hoop voor vele zielen.
Maak mij heilig, opdat mijn hart het waardig worde, door het Zwaard van Uw Smarten doorploegd te worden tot Heil van mijn medemens.
Maak mij heilig, opdat mijn gebeden en offers mogen worden tot rozen van genade die U over de kale zielen wil laten neerregenen.
Maak mij heilig, opdat geen lijden noch duisternis standhoudt onder de aanraking van mijn handen, want dan zullen zij waarlijk U toebehoren, o Koningin van het Licht.
Maak mij heilig, opdat mijn geest ontvankelijk moge zijn voor het allerzuiverste Licht van de Heilige Geest, tot verlichting van velen.
Maak mij heilig, opdat mijn woorden tot brood van Leven worden voor ondervoede zielen.
Maak mij heilig, opdat ik een baken van licht moge zijn voor hen die verblind zijn door de dwaallichten der wereld.
Maak mij heilig, opdat ik een volkomen spiegel moge zijn voor de stralen der Goddelijke kracht die het Kruis mij door Uw brandend Hart in de ziel wil storten.
Maak mij heilig, opdat ik een haard van het Goddelijk Liefdesvuur moge zijn tot verwarming van harten die verkleumd zijn onder de kilte van de liefdeloosheid en de regen der wereldse beproevingen.
Maak mij heilig, opdat Uzelf merkbaar in en door mij zou leven, tot zalving en genezing van hen die de Goddelijke Voorzienigheid op mijn pad brengt.
Maak mij heilig, opdat de tempel van mijn hele wezen een vruchtbare bodem moge zijn voor de Hemelse Bloemen die Uw Onbevlekte Heiligheid in mij wil zaaien.
Maak mij heilig, opdat mijn lichaam het waardig worde, het Bloed van Jezus door zich te laten stromen tot laving van vele dorstigen.
O wees toch waarlijk één met mij, opdat in mij het Hart zou kloppen dat is gekust door het Water uit de Bron der volmaakte heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

279. GEBED TOT MARIA, REGENBOOG NA DE STORM

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Geschenk van Belofte, ons gegeven als Moeder van het Licht der wereld, sedert Uw Onbevlekte Ontvangenis overspant Uw pracht het aardse tranendal.
O vertroost mij met de aanblik van Uw Hemelse Mantel wanneer rond en in mij de storm raast.
O wonderbare Verschijning, geen hart kan Gods Liefde negeren nadat de ogen van de ziel U hebben aanschouwd. Heeft niet het Licht van het Kruis op Calvarie Uw Tranen omhelsd om een regenboog voor de wereld te baren als Teken van Verlossing uit de grauwheid van de zondeslavernij?
U bent het Hemels Teken van Hoop en vreugde in elk hart dat het Licht toelaat nadat de regen van smart over de ziel is neergekomen.
Kom, o Hemelse Lust, breng verrukking in mijn ziel die reeds zo lang wordt geteisterd door alle ontij der wereld.
Verruk mij met de rode pracht van Uw vurige Liefde en het Bloed der Verlossing, dat Uw Hart tot Zijn Bron had uitverkoren.
Verruk mij met de oranje-gouden pracht van Uw heiligheid en Uw onvergelijkbare kroon van verdiensten, o verheven Hemelkoningin.
Verruk mij met de gele pracht van het Eeuwig Licht, de stralen van de Zon Die uit Uw Schoot ter wereld is gekomen, en van de verlichting en Wijsheid van de Heilige Geest Die U tot Zijn Bruid heeft uitverkoren.
Verruk mij met de groene pracht van de Hoop en alle nieuw Leven, die Uw Zoon Jezus na Uw ja-woord in de zielen heeft gezaaid.
Verruk mij met de blauwe pracht van Uw onverwoestbaar Geloof, dat de volheid der Hemelse krachten over U heeft afgeroepen, want de Vader heeft U boven alle zielen uitverkoren en verheven.
Verruk mij met de paarse pracht van de opperste heiligmakende Smart, waarvan U de Koningin bent geworden tot heiliging van mijn ziel, want aan Uw voeten worden ook mijn lasten tot Hemels Licht van genade.
O Hemelse Regenboog, in U hebben het Vuur van de Liefde en de Tranen der Smart een heilig en onverbrekelijk Verbond gesloten. Op Uw woord zullen in U mijn tranen verheven worden tot parels van Liefde onder de kus van het Eeuwig Licht.

♥ ♥ ♥

De regenboog is een opmerkelijk natuurverschijnsel. Hij wordt gevormd wanneer het zonlicht doorheen regendruppels straalt en in bepaalde golflengten gebroken wordt. Een mystieke betekenis is deze van de versmelting van het Licht van de Liefde en de druppels van smartelijke tranen.


www.maria-domina-animarum.net

280. GEBED TOT MARIA, MIJN AANVULLING BIJ GOD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Heil van de hulpeloze ziel, mijn Hoop in mijn onvolkomenheid. Hoe goed wist de gekruisigde Jezus dat ik zonder U verloren ben. Mijn dorst naar de volmaaktheid als een geschenk van Liefde aan U wurgt mijn hele wezen.
Dank, mijn innig geliefde Moeder, U wil mij laven, want mijn kleinheid heeft U vertederd.
Zachte wind in mijn geest, U streelt al mijn gedachten en verlangt, al mijn woorden te leiden langs de paden van de rozen van Uw Liefde, opdat zij niet de oren verontreinigen van hen naar wie U door mij Uw armen hebt uitgestrekt.
Vurige gloed in mijn hart, zoete koorts van Hemelse Liefde, U kust mijn diepste gevoelens, opdat het Vuur van tederheid zich met elke hartslag over mijn omgeving kan verspreiden.
Hemels parfum in mijn ziel, als een dauw uit leliekronen vleit U zich op de grond van de intiemste tuinen van mijn wezen, om er het zaad van de deugden tot bloei te brengen.
Tedere hand die mijn lichaam beweegt, mijn voeten betreden slechts het stof dat door Uw voeten is geliefkoosd, mijn handen maken slechts de gebaren die Uw Wil hen heeft geleerd, want zelfs mijn lichaam heeft zich voor U neergelegd om tot Uw tempel te worden herbouwd.
O Moeder, Ziel van mijn ziel, Geest van mijn geest, Hart van mijn hart, Bloem van mijn lichaam, hoe kan een roos behagen zonder blaadjes, hoe kan een hart leven zonder het Bloed der Liefde, hoe kan een ziel andere zielen doen ontvlammen zonder Uw Vuur.
Kom, Moeder, omhels mijn ziel en bekleed haar met de mantel van Uw Liefde, want ik verlang zo, voor God te verschijnen in de geur van de bloemen waarmee God U heeft getooid.

♥ ♥ ♥

Wie zich totaal aan Maria toewijdt en die toewijding beleeft tot in de kleinste details van zijn leven, krijgt het gevoel dat hij op zichzelf 'niet meer volledig is', alsof Maria een deel van hemzelf is geworden. Zonder Haar is hij verloren. In elke omstandigheid van zijn dagelijks leven vraagt hij om Haar leiding, hulp, bijstand, bescherming. Wie geroepen is tot de uiterste vorm van totale toewijding aan Maria, als instrument van Maria, verlangt ernaar, voelbaar door Haar bestuurd en beheerst te worden. Hij houdt er niet meer van om zelf beslissingen te nemen zonder eerst in zijn hart om Maria’s toelating te hebben gevraagd. Dit betekent niet dat hij geen eigen persoonlijkheid meer bezit, maar wel dat het hart van zijn persoonlijkheid het Hart van Maria is. In vele omstandigheden laat Zij hem voelen dat zijn geest Haar gedachten denkt, en zelfs zijn handen de Hare zijn.


www.maria-domina-animarum.net

281. AKTE VAN VERTROUWEN IN MARIA, TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoe kan ik tot U komen, mijn ziel wankelt over de stenen op mijn pad.
Hoe kan ik tot U spreken, mijn mond vindt geen heilige woorden voor wat mijn hart beroert.
Hoe kan ik U aanschouwen met ogen die tussen de doornen geen rozen meer vinden.
O Moeder, het Vuur van Uw Liefde is mij tot balsem voor mijn wonden.
Pijn verbrandt mij, maar zij zet mijn ziel in bloei, want het Vuur is door U geheiligd, omdat mijn hart een vrucht van Uw Liefde is.
Schuldgevoelens wurgen mij, maar zij verstikken het kwaad dat deze wolk over mijn hart heeft afgeroepen, want Uw Mantel beschermt mij tegen alles wat Uw vruchten bedreigt.
Twijfel misleidt mij, maar hij kan mijn geest niet op dwaalwegen voeren, want Uw Hart baart in mij slechts vruchten uit de Tuin der Eeuwige Waarheid.
Droefheid dreigt mijn hart te verdrinken, maar mijn tranen zullen de lelies voeden die U in mijn ziel hebt geplant, want mijn betraande ogen zien nog niet de zuiverheid van de Hemelse weg waarop U mij hebt geroepen.
O Moeder, waarom zien mijn ogen niet het Hemels geschenk dat ik met mijn tranen betaal? Waarom zie ik niet dat Uw vruchten in mij slechts bedreigd worden omdat zij zo zoet zijn?
Ik leg mijn hart in Uw handen, want slechts het Licht van Uw Liefde kan uit tranen regenbogen maken, slechts de streling van Uw ogen kan mijn wonden zalven, slechts Uw zoete stem kan mij overtuigen dat na de reis der beproevingen de Tuin der Hemelen op mij wacht.

♥ ♥ ♥

Vele mensen hebben ooit ervaren hoezeer Maria 'Troosteres van de bedroefden' is. Doorgaans voelen mensen dit op grond van de nieuwe kracht die zij in hun hart voelen stromen wanneer zij hun wereldse droefheden en problemen aan Maria hebben toevertrouwd. Deze ervaring kan echter ook tot een vrijwel ononderbroken beleving worden, wanneer Maria de ziel heeft geroepen tot vereniging met Haar Hart. De geroepene ervaart dan de permanente Aanwezigheid van Maria in zijn leven, en deze kan zich onder andere openbaren in de vorm van een ontroerend besef van de immense rijkdom die deze voor de ziel betekent. Zo wordt de ziel er zich ook ten volle van bewust hoe genadevol het aanvoelen van Maria’s Smarten in het eigen hart en lichaam is in het kader van Gods Heilsplan: De geroepene wordt daadwerkelijk medeverlosser-met-de-Medeverlosseres.


www.maria-domina-animarum.net

282. AKTE VAN ZELFGAVE VOOR MIJN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Medeverlosseres en Moeder van alle mensen,
Zoet als Hemelse nectar is mij het lijden voor mijn medemens, want ik heb het Hart van Jezus en de schoonheid van Uw Gelaat in hem herkend.
Voel toch mijn brandend verlangen om de ziel van mijn naaste te omhelzen en haar te vergezellen op haar kruisweg naar de Zon in het avondland.
Is zij niet samen met mijn ziel aan dezelfde Bron gewassen vóór onze reis over aardse wegen?
Is ook zij niet bezield door Gods verlangen naar het weerzien in het Licht van Zijn Aanschijn?
Is haar Liefde die mijn hart toevloeit niet de druif die onder de zon van Uw ontferming zal rijpen tot de Wijn der Eeuwige Zaligheid?
Kom, o Moeder, verzoen mij met het kruis van mijn reisgenoot, want de tranen in zijn ogen verscheuren mijn hart.
Hoe zou ik anders dan zoetheid smaken wanneer ik in zure vruchten bijt die door U voor mij zijn uitgekozen?
Hoe zou mijn hart niet branden wanneer de vlammen der beproeving Uw Naam als een teken van belofte op mijn wanden schrijven?
Hoe zou ik het kruis kunnen schuwen wanneer zijn hout in de Tranen van Uw Liefde is gewassen?
Hoe zou mijn ziel de Vrede vinden wanneer onrust en kwelling de bloei bedreigt van mijn medemens die God als een tere bloem op mijn weg heeft gezaaid?
O Koningin der Smarten, als de edelste moedermelk voedt Uw verlangen van Calvarie naar het liefdevolste lijden voor de zielen mijn teder hart.
Zie, ik kom, om mijzelf te geven voor de bloei en de eeuwige schoonheid van de bloemen wier smartvolle kronen ooit Uw Tuin zullen sieren.
Want U zult herkennen dat ik hen heb besproeid met de druppels van de Genade die Uw Tranen in mij hebben gestort.
U zult herkennen dat ik hen heb versterkt met het voedsel van de Liefde waarmee U mij hebt verzadigd.
U zult herkennen dat ik door mijn liefdevol lijden Uw Naam in hun kruis heb gegrift.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is door Maria ingegeven op Moederdag, 13 mei 2001:

283. GEBED VAN TROOST AAN MARIA, DE VERGETEN MOEDER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik zag U wenend aan de voet van het Kruis, het hart van mijn Verlossing.
Nu zie ik U wenend in de harten van hen die onder het Kruis tot Uw kinderen zijn gemaakt, want zoals zij de prijs van het Kruis vergeten zijn, zo vergeten zij nu de Schat Die hen op Calvarie in U is gegeven.
U zag Uw Goddelijk Kind voor Uw eigen ogen sterven aan het Kruis.
Nu zien Uw verheerlijkte ogen de doodsstrijd van de zielen van zovele van Uw kinderen, want zij eten niet de Vrucht der Verlossing, zij drinken niet het Bloed der Verlossing, zij warmen zich niet aan het Liefdesvuur uit Uw Hart, en zij versmaden de kussen van Uw moederlijke Voorspraak die hen streelt als dauw op kwijnende bloemen.
O rode Roos van Liefde, was mijn hart niet bedoeld als een roos van vreugde voor Uw ziel? Doch hoe vaak doorboren mijn doornen Uw Hart wanneer de blaadjes vallen onder de storm der misleidingen, en de roos van mijn hart haar kroon van schoonheid verliest.
Nog raast de wind van mijn verleden over de tuin van mijn ziel, doch uit Uw Hemelse ogen stroomt de Vrede van het Land van de Eeuwige Glorie. Ik weet nu dat de doornen waardoor ik U in mijn onwetendheid heb verwond, restloos zijn verbrand in de zon van Uw Liefde.
O Moeder, wees niet bedroefd. Uw Tranen snijden mij als zwaarden door het hart. De dag en de nacht zijn U gegeven, Hemel en aarde aan Uw voeten gelegd, doch ik voel Uw Hart scheuren onder de geselslagen van Uw Liefde die niet wordt beantwoord, want Uw kinderen hebben hun Liefde verkwist aan de lege beloften der wereld.
Voel toch de brand van mijn hart wanneer ik U aanschouw, want ik mag U Moeder noemen, o hoogverheven Koningin. Voel toch hoe de roos van mijn hart kreunt onder de regen van Uw Tranen.
Zie toch mijn verlangen om door Uw hand geleid te worden, want ik zal Uw kind blijven tot in eeuwigheid.
Hoor toch mijn hulpeloos roepen in Uw Hart, want zonder U ben ik verloren.
Zie, o Moeder, ik kom de roos van mijn hart offeren aan de Bron van Tranen in Uw Smartvol Hart, opdat de liefdewonde die U in mijn ziel hebt geslagen, één moge worden met de wonde der Smart in Uw ziel, en de vrucht van Liefde uit mijn tuin moge worden tot voedsel van bekering voor Uw kinderen die U ook vandaag niet 'Moeder' hebben genoemd.


www.maria-domina-animarum.net

284. GEBED OM VERENIGING MET MARIA, LELIE VAN HEMELSE ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Tussen Hemelse lelies werd mijn ziel gemaakt. Met het welriekend kleed der Genaden werd zij getooid. Hoe zou zij anders kunnen dan verlangen naar de Goddelijke omhelzing in het Rijk van de vlekkeloze zuiverheid?
O Hemelse Verrukking, hoezeer schuwt mijn hart, de God van Liefde te mishagen. Terwijl tranen van rouwmoedigheid mijn ogen verblinden, wordt de nevel voor de ogen van mijn ziel opgelost onder de stralen der Barmhartigheid, opdat de aanblik van de bloem van mijn ziel in mij de nieuwe hoop zou wekken op het eeuwig verblijf in het Rijk waarin U Koningin bent.
Lelie der lelies, U aan Wie alles onderworpen is, verlangt dat ik U zou bezitten, opdat het sap van Uw onvergelijkbare heiligheid mijn ziel kan drenken in de nectar van Uw onbevlekte maagdelijkheid, het Bloed van Verlossing dat in Uw kroon is ontsprongen, en het bezielend Water van de Heilige Geest dat Uw ziel de schoonheid heeft geschonken die zelfs God verrukt en de engelen tot Uw dienaren heeft gemaakt.
Kom toch, o Maria, Uw Hart is Liefde, Uw ziel is Genade, Uw Geest is verlangen, Uw Lichaam is Zuiverheid.
Stort Uw hele Wezen over mij uit als een tedere bliksem, opdat ik moge ontbranden in de onsterfelijke vlammen der heiligheid.
Maak mij ziek van verlangen naar U, opdat de bloem van mijn ziel volmaakt gezond worde.
Maak mij ziek van Liefde tot U, opdat de bloem van mijn hart Hemel en aarde moge laten ontvlammen.
Neem mij in U op, o Hemelse Lelie, opdat de honing die Uw kroon ontvloeit, de bitterheid van mijn ondeugden geneest.
Hoezeer smacht ik naar de adem van Uw reinheid, die alles in mij zal vernieuwen.
Hoezeer verlang ik naar de kus van Uw Hart, die alle smet in mij zal verbranden.
Hoezeer begeer ik, Uw schoonheid over mijn ziel te zien spreiden als een mantel van Hemelse zuiverheid. Want in U schitteren alle kleuren van het Hemels Licht, in U straalt de dauw die tere bloemen veredelt, in U zal mijn ziel een lelie zijn die de Bron der Genade verheerlijkt.


www.maria-domina-animarum.net

285. LITANIE VAN DE HEMELSE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
U hebt mij geschapen uit Liefde.
Jezus heeft Zijn grenzeloos Offer van Zelfgave voor mij volbracht uit Liefde.
De Heilige Geest wil dag na dag mijn ziel vervullen met Zijn Goddelijke Gaven uit Liefde.
Het is mijn onvermogen als drager van het ware Liefdesvuur, dat mij van U verwijderd houdt.
Daarom smeek ik de Allerheiligste Maagd Maria, de Koningin van de Schone Liefde, dat Zij in mij de Vlam van de Hemelse Liefde zou ontsteken, tot het heilig Vuur mijn ziel verheft tot aan de voet van Uw Troon.

Na elke volgende aanroeping: "O Maria, laat mijn hart ontbranden".

Omwille van de ongehoorde zelfopoffering waardoor Jezus als God de lasten van het mens-zijn op Zich nam, (...).
Omwille van de onbaatzuchtigheid waarmee U Zich door Uw ja-woord aan de engel aan de hele mensheid hebt gegeven, (...).
Omwille van de volledige zelfverloochening waarmee Jezus al Zijn Lijden voor mij heeft doorstaan, (...).
Omwille van de liefdevolle overgave waarmee Jezus voor mijn Eeuwig Geluk al Zijn vernederingen heeft ondergaan, (...).
Omwille van de vertederende Liefde waarmee U de onvergelijkbare Smarten van Uw leven voor mij hebt aanvaard, (...).
Omwille van de brandende Tranen die U onder het Kruis om al Uw kinderen hebt gestort, (...).
Omwille van de volkomen Liefde waarmee U onder het Kruis mijn Moeder wilde worden, (...).
Omwille van de volmaakte zelfgave van Jezus aan mij in Zijn Kruisdood, (...).
Omwille van de totale overgave waarmee Jezus Zich aan mij geeft in elke Eucharistie, (...).
Omwille van de barmhartigheid waarmee Jezus mijn zonden vergeeft in elke Biecht, (...).
Omwille van de Liefdesvlam die Uw Smartvol en Onbevlekt Hart heeft verteerd, (...).
Omwille van de onovertrefbare Liefde waarmee U Uw macht als mijn Middelares en Voorspreekster aanwendt, (...).
Omwille van de verheven Moederliefde waarmee U Uw kinderen beschermt, geneest en heiligt, (...).
Omwille van de tedere Liefde waarmee U mijn hele leven als Uw toegewijde regeert, (...).
Omwille van de vurigheid waarmee U elke dag mijn hart kust, (...).
Beminde Drie-Ene God, aanvaard uit de heilige handen van mijn Hemelse Moeder Maria, Die was voorzien als de Kroon van Uw Liefdewerk sedert de grondvesting der wereld, het offer van mijn hart tot overwinning van de Hemelse Liefde over de hele aarde.


www.maria-domina-animarum.net

286. GEBED OM BESCHERMING TOT MARIA, PAREL VAN DE SCHEPPING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, kostbaarste Parel van al het geschapene,
In Uw beschermende en zuiverende handen leg ik de hele mensheid en haar leefwereld, opdat deze gevrijwaard moge worden voor alle invloeden van het kwaad in al zijn vormen.
Aan Uw voeten leg ik ook mijn eigen ziel, de bloem voor wier eeuwige schoonheid Jezus Zijn Leven heeft gegeven.
Heilige Maagd van de velden, bescherm de gronden die onze voedselvoorraden in hun schoot dragen. Spreid ook Uw Mantel over de grond van mijn ziel, opdat het zaad dat God erin heeft gezaaid, tot volle rijping moge komen.
Heilige Maagd van de bossen, bescherm het natuurschoon dat God Zijn kinderen uit Liefde heeft toevertrouwd. Spreid ook Uw Mantel over de deugden die mijn ziel haar schoonheid moeten geven, opdat ik op mijn beurt God moge verrukken.
Heilige Maagd van de wegen, bescherm al Uw kinderen op alle wegen die zij elke dag begaan. Spreid ook Uw Mantel over mijn levensweg, opdat hij steeds het Pad van de Waarheid en de Deugd moge volgen, dat naar het Eeuwig Leven leidt.
Heilige Maagd van de zee, bescherm hen die zich op zee bevinden. Spreid ook Uw Mantel over de oceaan van Gods Genaden die U in mijn ziel hebt uitgestort, opdat zij niet opdrogen onder mijn lauwheid en de vlammen der bekoring.
Heilige Maagd van de kerk, bescherm al onze kerken en kapellen, en hen die ze bezoeken. Spreid ook Uw Mantel over de tempel van mijn ziel, opdat mijn leven één ononderbroken aanbidding en offerande aan Gods Liefde moge zijn.
Heilige Maagd van de huizen, bescherm al onze woningen tegen de gevolgen van rampen en tegen de invloeden van goddeloosheid. Spreid ook Uw Mantel over het huis van mijn hart, opdat het Uw heiligdom van Liefde, zuiverheid en godsvrucht moge zijn.
O Maria, Trots van de Hemelse Vader, in de aanraking van Uw Mantel wordt alles heilig.
Op Uw genadige ontferming stel ik mijn hoop voor de redding van onze leefwereld en de bloei van mijn ziel, die door de Schepper is voorbestemd om als een parel in Uw kroon naar de Hemel terug te keren.


www.maria-domina-animarum.net

287. GEBED VAN VERVOERING VOOR MARIA,
KONINGIN VAN DE HEMELSE SCHOONHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Strelend en teder als de stralen van de avondzon drukt de kus van Uw Hart het eeuwig en onverbrekelijk Verbond van de Hemelse Liefde in mijn ziel.
O Vlam van weemoed en liefdepijn, hoe onbereikbaar lijkt mij zelfs Uw grootste nabijheid, want Uw schoonheid beschaamt mijn zondige ogen.
Uw openbaring in mijn tempel heiligt het altaar van mijn zelfoffer aan God, want welke handen zullen het bloed in mijn kelk tot losprijs maken, indien niet de Uwe?
De verrukkelijke mantel van Uw ziel wil mij begeerd maken in de ogen van de Allerhoogste. O Koningin van het Onuitspreekbare, bedwing toch de koorts die mij verslindt met het heilig Vuur uit Uw handen, die mijn hart omsluiten als dauw op de morgenroos.
Verteer mij in het Vuur uit Uw ogen, die het Licht van de allerhoogste Aanschouwing over mijn ziel spreiden als een regenboog van Hoop en verlangen.
Brand in de ogen van mijn hart de aanblik van de vlekkeloze schoonheid van Uw ziel, opdat in mij het Vuur van de Liefde tot de volmaakte zuiverheid onblusbaar moge leven.
O Maagdelijke Lelie, bevrucht door het zaad van de Heilige Geest en gekoesterd door de stralen van Uw Goddelijke Zoon, de Bruidegom van het Kruis van de Liefde, vertrouw toch Uw kroon toe aan de bron van mijn hart, opdat mijn dorstige ziel slechts gelaafd worde door wateren die door Uw Hemelse Deugden zijn gestreeld.
O Bloem van Liefde, met oneindige macht ontloken bij de dageraad van Uw Onbevlekte Ontvangenis, wanneer zal Uw schoonheid mij voorgoed verrukken. Wanneer zal Uw geur van heiligheid mij eeuwig bedwelmen in het verlangen naar de volmaaktheid. Wanneer zal Uw kroon zich laten wassen in mijn tranen om de dorre grond van mijn ziel, die U zo onwaardig is.
O Koningin van de Hemelse Schoonheid, voel de brand in de Vuurgloed van mijn hart. Voel het heilig Vuur van verlangen naar de bezegeling van ons eeuwig verbond dat onaantastbaar is voor de afgunst en de verwoestende slagen der wereld. Laat mijn Vlammen versmelten in de Uwe, opdat wij als één Vuur van heiligheid mogen stralen in de aanblik van Gods Heerlijkheid.


www.maria-domina-animarum.net

288. GEBED TOT MARIA, SLEUTEL VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Medeverlosseres van alle zielen, tegen welke onuitsprekelijke prijs hebt U samen met Jezus de vruchten vrijgekocht die mijn ziel het feestmaal van de Eeuwige Zaligheid zullen bereiden. Hoe zou ik U de onvoorwaardelijke eigendom van mijn ziel kunnen onthouden, waaruit U over mijn hele wezen regeert als de Koningin van de Liefde, en die U naar Uw Wil en inzichten zult herscheppen tot de lusttuin van Uw welbehagen.
Hemelse hand die alle sloten verbreekt, met de tedere streling van een mantel van zijde heb ik U van mij bezit voelen nemen.
O Sleutel van mijn ziel, onder Uw handen ontsluit zich de meest geheime kamer van mijn hele wezen. U hebt er onvermoede bronnen doen ontspringen die mijn hart voeden wanneer mijn ziel zich aan de Uwe overgeeft in vervoeringen die slechts engelenogen ooit hebben gezien.
Onvolprezen Geschenk uit Gods hand, welke mond bezat ooit de volmaaktheid om de heerlijkheden te bezingen die Uw Hemelse kus in het hart laat ontkiemen?
Welk hart bezat ooit de onbevlekte zuiverheid om de geur van Uw onvergelijkbare heiligheid ook in zich te koesteren in de duisterste uren van de nacht der ziel?
O Koningin van mijn ziel, breek toch alles open dat Uw Rijk in mij in de weg staat.
U is de macht gegeven om mijn ziel te wassen aan de bronnen der Hemelse Genaden.
U is de macht gegeven om haar te dopen in de Vlammenzee van Uw Liefde.
U is de macht gegeven om mijn ziel te verzegelen voor alles wat haar van de Genade en de Liefde wil verwijderen.
Sluit mijn ziel naar Uw behagen voor elke invloed die Uw Licht niet verdraagt.
Open haar voor de golven der vervoering waarmee U haar wil heiligen.
Maak haar vrij onder Uw volmaakte heerschappij, opdat zij steeds het Kruis en de deugden kan omarmen.
Ongebonden is mijn ziel slechts in Uw Hart, o Licht van Onbevlekte Heiligheid, want de vrijheid is een kind van de Hemelse Liefde.
Maak mij tot gevangene van Uw eeuwige omhelzing, o Sleutel van mijn ziel, en ik zal de vrijheid erven van de uitverkorenen van het Rijk der Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

289. EERBETOON AAN HET HEILIG AANSCHIJN VAN HET KIND JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Allerliefste Kind Jezus,
Aanschijn van mijn kleine Redder, Spiegel van de Onschuld die Gods Licht naar alle zielen leidt, hoezeer verheugt zich mijn hart in de aanblik van Uw kinderogen.
O grote Veroveraar van het Messiaans Tijdperk, kleine Koning der armoede, geboren onder de onmetelijke rijkdom van het Mysterie van de Menswording. Hoeveel zonden zouden rein gewassen worden in de Tranen uit Uw beminnelijke ogen. Hoeveel ongelukkigen zouden hun aardse vreugde en hun Eeuwig Heil danken aan de woorden van Liefde uit Uw mond, Bron van Hemelse Rozen.
O eindeloze vreugde van Maria, de Moeder der moeders, door de stralen van Gods Geest werd U toevertrouwd aan de allerheiligste Kelk van de Onbevlekte Lelie. Als Goddelijke Bewoner van het uitverkoren Tabernakel van Maria’s Moederschoot was U het Hart van de mooiste Bloem der Hemelen.
U kwam onder ons om hartenwonden te zalven met Uw allerzuiverste glimlach.
U kwam om moedertranen te drogen met de kussen van Gods Mond, aan de wereld gegeven om het Verbond der Goddelijke Liefde te prediken.
Kostbaarste Diamant gedragen onder de kroon van Maria’s Onbevlekt Hart, strooi de rijkdommen van Uw zuiverheid in alle harten die beroofd zijn van de kinderlijke onschuld, hen door God geschonken.
Raak onze kinderen met de stralen van Uw verrukkelijke deugdzaamheid, opdat zij Uw voorbeeld tot het uiterste zouden navolgen.
Verteder onze moeders met de hartveroverende blik uit Uw kinderogen, opdat zij daarin de kracht mogen putten om hun moederliefde te laten openbloeien als bloesems onder de Zon van Gods Geest.
Verover alle zielen met de uitstraling van Uw allerzoetste Aanschijn, opdat onze wereld herboren moge worden uit het Heiligdom van Maria, dat zoveel schoonheid, goedheid en zuiverheid over de zielen heeft gebracht.

♥ ♥ ♥

Elk eerbetoon aan Jezus als Kind draagt een verlangen in zich om de zuiverheid, de onschuld en het kindschap met al zijn lieftallige eigenschappen ook in Uzelf nieuw Leven in te blazen. Gebed tot het Kind Jezus is zeer krachtig om de bezoedelingen der wereld uit U of uit een medemens te laten verwijderen. Het voert U terug tot de wortels van Uw mens-zijn zoals God het ooit heeft bedoeld: eenvoud, nederigheid, heiligheid, zuiverheid.


www.maria-domina-animarum.net

290. AANROEPING TOT DE ENGELEN
(voor onmiddellijke hulp bij alle vormen van
kwelling in geest en hart: angst, depressie, enz.)

(Myriam van Nazareth)

Heilige Engelen van het Eeuwig Licht, kom en versterk mij met Uw Hemelse tegenwoordigheid, en red mij uit mijn huidige nood.

Na elk van de 12 volgende aanroepingen het volgend keervers: "Engelen van God, bescherm mij, zuiver mij, verwijder van mij alle kwaad en bevrijd mij uit deze bekoring"

In de Naam van Jezus Christus, de Goddelijke Verlosser,...
Op kracht van de Menswording van Jezus Christus om als mens alle zielen te verlossen uit de slavernij van het kwaad,...
Op kracht van het Heilig Kruis der Verlossing, Bron van alle Licht in de duisternis,...
Op kracht van de reddende Wonden van Jezus, losprijs voor de zielen,...
Op kracht van het Kostbaar Bloed van bevrijding,...
In de Naam van de Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus en Koningin van Hemel en aarde,...
Op kracht van de Onbevlekte Ontvangenis van de allerzuiverste Maagd Maria,...
Op kracht van de totale overwinning van de Allerheiligste Maagd Maria over alle zonde en bekoring,...
Op kracht van de Tranen en Bloedtranen van de Allerheiligste Maagd Maria, Medeverlosseres van de mensheid,...
Op kracht van de uitverkiezing van de Allerheiligste Maagd Maria om de kop van de duivel te verpletteren,...
Op kracht van de absolute macht van de Allerheiligste Maagd Maria over alle kwaad,...
Op kracht van de onbegrensde macht van de Allerheiligste Maagd Maria als Voorspreekster en Middelares van alle Genaden,...

Slotaanroeping
"Engelen van God, smeek nu voor mij om het doopsel van mijn ziel, geest, hart en lichaam in het Kostbaar Bloed van Jezus Christus en de Tranen en Bloedtranen van Maria, en zuiver mijn huis en mijn omgeving van alle kwaad"

♥ ♥ ♥

(Het bovenstaand gebed kan ook voor een medemens gebeden worden, door telkens 'mij' te vervangen door zijn/haar naam, en 'mijn' te vervangen door 'zijn/haar')


www.maria-domina-animarum.net

Help een ketting van Liefde vormen: Bid tot Maria dat Zij U helpt, een gebedsverbond te sluiten met een medemens van Uw keuze, en vraag dat Zij U daarbij dagelijks begeleidt. Zo kunt U elkaars leven verlichten, en elkaar helpen in de groei van Uw zielen.

291. GEBEDSVERBOND MET EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Brug tussen Hemel en aarde,
omdat ook ik een bloem wil zijn in de kroon van Liefde die bij het Kruis tussen Jezus en U is ontstaan, smeek ik U, Uw sluier te willen spreiden over mijn ziel en de ziel van ....... (naam), met wie ik onder Uw ogen een verbond van wederzijdse bijstand en gebed wil sluiten.
Help mij, elke dag te bidden voor zijn/haar Zielenheil en al zijn/haar noden.
Help mij, elke dag offers te brengen tot ondersteuning in al zijn/haar moeilijkheden.
Help mij, in navolging van Jezus mijzelf te verloochenen voor zijn/haar welbevinden naar ziel, geest, hart en lichaam.
Help mij, door al mijn woorden en daden voor hem/haar een bloem van vreugde, bemoediging en geluk te zijn.
O Moeder van de Schone Liefde,
God heeft gewild dat het levenspad van ....... (naam) en mijn eigen levenspad elkaar zouden kruisen.
Ik smeek U als Hemelse Getuige, zijn/haar hand in de mijne te willen leggen, opdat wij onze zielen met elkaar kunnen verbinden om samen te groeien naar de Hemelse deugden. Moge ons verbond worden bevrucht door de allerzuiverste Liefde die U elke dag als bloemen in onze harten zult storten.

Slotgebed: 3 x Weesgegroet...

♥ ♥ ♥

Een gebedsverbond dat zich steeds verder vertakt doordat ieder het op zijn beurt met een ander mens sluit, kan uitgroeien tot een heel machtig wapen in de strijd tegen het kwaad. Het is een onderlinge overeenkomst om voor elkaar te bidden, zodat steeds méér gebeden wordt naarmate de ketting langer wordt, en bovendien vormt het een uiting van naastenliefde. Wanneer U zich opgenomen voelt in een ware gebedsketting, kan dit voor U een stimulans worden om steeds méér te bidden, en steeds méér vreugde te scheppen in gebed. Het kan U ook bemoedigen in perioden van zware beproevingen, door de wetenschap dat Uw intenties en moeilijkheden voortdurend mede opgenomen zijn in de gebeden van Uw 'gebedspartner(s)'.


www.maria-domina-animarum.net

292. GEBED TOT MARIA OM OPENING VAN DE HEMELPOORT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Poort van de Hemel,
In Uw Schoot werd vóór alle tijden de Sleutel tot het Koninkrijk gelegd.
De Hemelpoort opende zich een eerste maal toen de Heilige Geest U het Mysterie van de Menswording kwam toevertrouwen.
Zij opende zich een tweede maal toen Jezus vóór Uw ogen aan het Kruis de geest gaf.
Weldra zal zij zich opnieuw openen om op Uw machtige Voorspraak onze wereld te overspoelen met de heiligende wateren van Gods Liefde.
O Koningin van de Hemel,
Open de Hemelpoort, opdat de stralen der Goddelijke Liefde alle mensenharten kunnen veroveren.
Open de Hemelpoort, opdat het Liefdesvuur van de Heilige Geest alle zielen in vlam kan zetten.
Open de Hemelpoort, opdat het Hemels Licht de Eeuwige Lente over de aarde moge brengen.
Open de Hemelpoort, opdat de bron van Gods Genaden vrij over de zielen moge stromen.
Open de Hemelpoort, opdat de bloemen der zaligmakende deugden onophoudelijk over de kinderen Gods mogen neerkomen.
Open de Hemelpoort, opdat het Rijk der Hemelen over de hele wereld gevestigd moge worden.
Open de Hemelpoort, opdat de aanblik van Gods Heerlijkheid alle verblinde zielen moge bekeren.
Open de Hemelpoort, opdat de sluier der Goddelijke Mysteries gelicht moge worden tot overtuiging van de weifelende zielen.
Open de Hemelpoort, opdat de onvergankelijke schoonheden van de Tuinen der Hemelen in de ogen van elke ziel geprent mogen worden.
Open de Hemelpoort, opdat aller ogen weldra de Waarheid van de Hemelse Werkelijkheid mogen aanschouwen.
Kom, o Moeder, verheerlijkte Sleutel van de Hemelpoort, door Uw onvergelijkbare heiligheid kon de Hemel zich een eerste maal openen. Door Uw macht bij Gods Gerechtigheid en Barmhartigheid zal hij zich ook weldra ontsluiten in alle zielen die verlangen, deel te hebben aan de erfenis van Gods Glorie.

♥ ♥ ♥

Maria genoot het uniek voorrecht, de Hemel op aarde te brengen door Jezus voor de wereld te baren. Zij bezit ook de macht, de Hemel te openen voor de mens, en de Hemelse stralen nogmaals over de wereld af te roepen voor de vestiging van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

293. GEBED TOT MARIA IN ANTWOORD OP DE LOKROEP DER HEMELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uw Liefde heeft mij de genade bekomen, onder de ban van Uw macht te worden gebracht, want slechts als Uw bezit en eigendom kan een hart de echo van de lokroep der Hemelen in zielen laten weerklinken met elke klop en elke verzuchting.
Hoe zou mijn hart niet branden, hoe zou het plaats bieden aan een ander Vuur dan dat van de zuiverste Liefde nadat de strelende roep van de stilte binnen zijn perken heeft weerklonken?
Mijn hart heeft de lokroep der Hemelen herkend in de beukende golven der vervoering waarmee Uw Hart Uw Bloed door mijn hele wezen heeft gestuwd tot mijn ziel door niets meer werd gevoed dan door U.
Het heeft de lokroep der Hemelen herkend in de zoete bries der stilte, het hoogheilig gefluister waarmee U de eeuwige Mysteries aan mijn arme ziel wil openbaren.
Wat geen aardse storm vermocht, heeft Uw stille glimlach van brandende Liefde aan mij volbracht.
Heilig wil U mij, want slechts een heilige ziel leidt andere zielen naar het Land der Verrukking.
Zuiver wil U mij, want slechts in een zuivere ziel bloeien de lelies van Uw deugden.
Vurig wil U mij, want slechts een brandend hart brengt de zielen in vervoering.
Stralend wil U mij, want slechts de schoonheid van een bezield hart laat harten smachten naar de Hemelse Bron waaruit alle schoonheid ontspringt.
O onbevlekte Koningin van het Rijk der volmaaktheid, heilig als de adem van Gods Geest, zuiver als de wateren in de Tuin der Hemelen, vurig als de Vlam uit het Hart van de Drie-Ene God, en mooi als de bloemen uit het Paradijs.
Maak mij heilig zoals U, opdat mijn ziel zich over gewonde harten kan vleien als een weldoende Hemelse dauw.
Maak mij zuiver zoals U, opdat mijn ziel door haar aanraking harten moge genezen als de betoverende geur uit de heerlijkste bloem.
Maak mij vurig zoals U, opdat de ontboezemingen van mijn hart het heilig Vuur mogen ontsteken in elk hart dat zich door het mijne laat aanraken.
Maak mij mooi zoals U, opdat de schoonheid van mijn ziel harten aan U moge overleveren tot uitbreiding van Uw Rijk van de Schone Liefde, want ik wil Uw dienares zijn tot in eeuwen der eeuwen.
O verheven Stem uit het Paradijs, als een spiegel van Uw ziel hebt U mij gewild. Bekleed mijn hart met de bloemen die voor eeuwig in het Uwe bloeien, opdat het ook andere harten moge betoveren met de echo van de lokroep der Hemelen.


www.maria-domina-animarum.net

294. SMEEKGEBED TOT MARIA OM DE HEMELSE GAVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Schatkamer van Gods Genaden, oneindig begiftigd met de Hemelse Gaven, Middelares met een grenzeloze macht op het Goddelijk Hart. Hoezeer verlang ik, de vruchten uit Gods Boomgaard met U te delen.
O leid mij naar de Tuin die aan Uw ziel werd gegeven toen zij in haar onbevlekte volmaaktheid werd geschapen. Zijn wateren zullen mijn hart zuiveren tot het God kan aanschouwen. De aanblik van zijn eeuwige bloemen zal mijn ziel voeden met de deugden die de kroon van Uw heiligheid vormen.
Drenk mij aan de Bron van Eeuwig Leven, waaraan Uw ziel als eerste werd gelaafd en waarin alle vruchten van het Kruis zijn gewassen.
Vervul ook mijn wezen met de stralen van de Heilige Geest, Die zo volkomen van U bezit heeft genomen dat een kus van Zijn Hemels Licht U tot Moeder maakte van Jezus, het Licht der wereld.
O zegen mij toch met het Hemels Vuur, opdat de Liefdevlam uit Uw Onbevlekt Hart door mij harten ertoe kan brengen om zich te openen zoals de bloesem de knop doorbreekt.
Verleen mij toegang tot de balsem van Uw tederheid die aan de bron van de volmaakte Liefde uit Uw Onbevlekt Hart ontvloeit, want Uw zachtheid zal door mij harten laten ontvlammen.
Blaas in mijn ziel de adem van Uw zuiverheid, die alle ondeugd verstikt.
Laat Uw heiligheid mij omhullen als een Hemelse gloed, en in mijn ziel doordringen als stralen van het zuiverste Licht, opdat in mijn hele wezen geen schaduw meer leefbaar blijft.
Kijk neer op mijn arme tempel, o Moeder, zalf mijn lichaam voor de uiterste navolging van Jezus. Wil ook mij voeden in Uw allerzuiverste Moederschoot, want Uw Bloed draagt de grootste schatten die ooit in Gods gedachten zijn ontstaan.
Druk Uw hele Wezen zo diep in het mijne dat ik waarlijk een bloem uit Uw Tuin moge zijn, waarin God welbehagen heeft.
O Dageraad van de Hoop, U hebt mij voorbestemd tot Uw eigendom. Al het mijne behoort U toe. Aan Uw gezegende voeten vertrouw ik alles toe dat het Licht mishaagt. Aan Uw gezegende handen vertrouw ik alles toe dat hongert naar de aanraking der volmaaktheid. Aan Uw gezegend Hart vertrouw ik mijn hele wezen toe, opdat Uw Liefde in mij de Hemelse Gaven moge storten die mijn ziel zullen voeren naar de gelijkvormigheid met Hem Die in Uw Schoot de Hemel met de aarde heeft verzoend.


www.maria-domina-animarum.net

295. TESTAMENT VAN LIEFDE VAN EEN APOSTEL VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uit het Vuur van de Goddelijke Liefde ben ik geschapen.
Door het Vuur van Uw Hemelse Liefde ben ik gevoed.
In de versmelting van Gods Liefdesvuur en de Liefdevlam uit Uw Onbevlekt Hart word ik verteerd.
U hebt Uw allerheiligste Naam in mijn hart gegrift. Welke Liefde kan nu nog mijn hart ontvloeien dan deze uit de Rozentuin der Hemelen?
O voel toch hoe mijn ziel brandt in het Vuur van de heiliging, door mijn Schepper ontstoken en aangewakkerd door de verzuchtende adem van de Heilige Geest.
Voel toch hoe mijn lichaam brandt in het Vuur van Jezus’ Wonden bij mijn smachtende omhelzing van Zijn Kruis van Liefde.
Voel toch hoe mijn hart brandt in het Vuur van de verrukking dat U begroet op het altaar van mijn zelfoffer aan U, o Koningin van de Liefde.
Mijn Hemelse Meesteres, in Uw Hart ben ik gevoed, gevormd en opnieuw geboren voor de volkomen navolging van Jezus, Die uit Uw Vlees en Bloed in de wereld werd gebracht. Zoals Hij verlang ik naar de offerande van mijzelf tot ontsluiting van bronnen van Genade voor de zielen die ik zo liefheb.
U hebt mij gevoed met de Liefde van Uw toestemming om Moeder van Jezus te worden. Aan mijn beminde zielen laat ik mijn verlangen na, mijzelf te verloochenen voor hun geluk en Eeuwig Heil.
U hebt mij gevoed met de Liefde van Uw vlucht naar Egypte om de kleine Jezus te beschermen. Aan mijn beminde zielen laat ik mijn verlangen na, geen inspanning te schuwen opdat het hen goed moge gaan tot zij de Poort van het Rijk der Hemelse Vrede hebben bereikt.
U hebt mij gevoed met de Liefde van de Moeder Die drie dagen lang Haar vermist Kind zocht. Aan mijn beminde zielen laat ik mijn verlangen na, bij elke dwaling het Licht voor hun hart te zoeken, opdat zij de weg naar het Hemels Vaderhuis terug mogen vinden.
U hebt mij gevoed met de Liefde van de Moeder Die er altijd was voor Haar Kind. Aan mijn beminde zielen laat ik mijn verlangen na, hen te ondersteunen in alle moeilijkheden van hun leven en bij de genezing van alle wonden uit hun verleden.
U hebt mij gevoed met de Liefde van Uw aanvaarding van het Zwaard van Smarten dat onder het Kruis Uw Hart doorboorde. Aan mijn beminde zielen laat ik mijn verlangen na, mijzelf tot het uiterste prijs te geven tot bekroning van mijn nalatenschap, want ik geef U mijn leven als onderpand van Liefde voor hen.
O Moeder, ik leg mijzelf vóór U neer als de Liefdevlam die U van mij hebt gemaakt. Maak mij nu tot een heilig Vuur dat nooit zal doven, doch door de gloed van mijn zelfoffer mijn geliefden zal maken tot erfgenamen van het Rijk der Eeuwige Gelukzaligheid.


www.maria-domina-animarum.net

296. DANKGEBED TOT MARIA, MIDDELARES EN VOORSPREEKSTER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Stille Weldoenster, Die in het verborgene de zielen en harten met onmetelijke schatten vervult. Hoe zou ik U een kleinere vergoeding kunnen bereiden dan de totale gave van mijzelf.
Aan Uw voeten offer ik mijn hele wezen, opdat het voor eeuwig en met de inzet van al mijn krachten in Uw dienst zou staan.
Heb dank, o Redster uit alle nood, leidende Ster op de duistere wegen naar de Dageraad van het Hemels Rijk.
Mijn ziel had honger, en U hebt haar te eten gegeven van de Boom der Waarheid.
Mijn hart had honger, en U hebt het gevoed met de heerlijkheden der Hemelse Liefde.
Mijn lichaam had honger, en U hebt het verzadigd met de vruchten der Goddelijke Voorzienigheid.
Ik had dorst naar Gods Tegenwoordigheid in mijn leven, en U hebt mij gelaafd aan de nooit opdrogende Bron der Hemelse Genaden.
Ik was een vreemdeling in het Rijk van Christus, en U hebt mij opgenomen en bekeerd door Uw hemelzoete roepstem in mijn ziel.
Mijn ziel was naakt, en U hebt haar gekleed met het verlangen naar Uw deugden tot zij de mantel der heiligheid kan erven.
Mijn ziel was ziek, en U hebt haar bezocht en de sporen van de zonde geheeld.
Mijn hart was ziek, en U hebt het genezen met de balsem van Uw onbevlekte Liefde.
Mijn ziel zat in de gevangenis der zondige neigingen, en U hebt haar bezocht om de ketenen der slavernij van het kwaad onder Uw voeten te verbrijzelen.
Ik ben arm, en U blijft mij overladen met de onvergankelijke rijkdommen uit de Schatkamers der Hemelen, waarvan de sleutel aan U is toevertrouwd.
Hoe zoet zijn mij thans de pijnen die mij op mijn smeken uit Uw handen toevloeien, want zij worden de parels aan de kroon van vele zielen.
Zovele van de geschenken van Uw van Liefde brandend Hart heb ik nooit begrepen, van zovele zal de waarde mij verborgen blijven tot ik aan Uw voeten zal zitten in het Rijk van het Eeuwig Licht.
Dank, o allerkostbaarst Geschenk uit Gods Hand, voor Uw onschatbare Voorspraak en bemiddeling, en voor alle Liefdegaven uit Uw Hart waarvoor mijn ziel U uit onwetendheid of onverschilligheid nooit heeft gekust.


www.maria-domina-animarum.net

297. WEESGEGROET VAN DE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Wees gegroet Maria, vervuld van Hemelse Liefde,
de God van Liefde leeft in U.
Uw Hart is gezegend boven alles in de Hemel en op aarde,
en gezegend is de Liefdevlam die er brandt.
Liefhebbende Maria, Moeder Gods, bid voor ons die geen zuivere Liefde kennen,
nu en wanneer het Rijk van de Eeuwige Liefde ons roept.
Amen.


www.maria-domina-animarum.net

298. AKTE VAN VERLANGEN NAAR DE HEMELSE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Raak mijn hart, opdat het ontstoken worde aan het Vuur waarop het zo lang heeft gewacht, want ik ben geschapen om grenzeloos lief te hebben.
Onblusbaar moet mijn ziel branden voor hen die ik bemin, want Uw Liefde heeft hun ziel als parels in mijn hart geborgen.
Dronken moet mijn ziel worden van de zoete bries die de adem van verlangen uit hun ziel mij laat toestromen, want hij omhelst mijn hart met de Hemelse verzuchtingen van de Geest Gods.
Drijven moet mijn ziel op de golven van hun tranen, want voor het Aanschijn van Gods Gerechtigheid verdrinken zij ook mijn liefdeloosheid. O laat mijn hart hun tranen koesteren zoals de bloesem de ochtenddauw, opdat mijn Liefde hun wonden zou genezen.
Smachten moet mijn ziel naar het dragen van hun kruis, want bemin ik in hen niet het Hart van Uw Jezus?
O Koningin van de Liefde, ik werp mijn hart in de gouden Vlammen van Uw ziel, want ik verlang er naar, restloos verteerd te worden in het Vuur van de Hemelse Liefde dat mijn geliefden met mij zal laten verrijzen in de Eeuwige Glorie van het Paradijs.

♥ ♥ ♥

Vele mensen zijn ongelukkig omdat zij zich geen rekenschap geven van de ware behoeften van hun ziel: God heeft in elke ziel een alles beheersend verlangen naar het geven van Ware Liefde en naar een leven in heiligheid gelegd. Het leven in deze wereld heeft dit basisverlangen voor de mens verborgen.


www.maria-domina-animarum.net

299. OFFER VAN SMARTEN AAN MARIA VOOR MIJN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de aanschouwing van Uw eeuwigdurende Smart omhelst mijn gekweld kinderhart U aan de voet van het Kruis.
Rozen van Liefde regenen uit het Kruis neer over het hart dat zich door U tot een bloementuin laat maken.
Hoe begerig opent zich mijn ziel voor de bloemen der genade die in haar het zaad van de offerbereidheid voor mijn broeders en zusters zullen storten.
Door mijn lijden wil ik de duivelen onder Uw voeten leggen, o Onbevlekte Schrik der duivelen, want mijn pijnen en smarten zullen mijn medemens bevrijden uit de boeien die de zonde om de zielen legt.
Heeft Uw overgave in de Smart mij niet onderwezen in de wet der volmaakte Liefde, die de Verlosser met Zijn Bloed op het Kruishout heeft geschreven?
Mijn vreugde behoort niet alleen mijn hart toe. Zo smeek ik U, o Moeder, dat Uw Smart niet alleen Uw Hart zou toebehoren. Ben ik niet Uw erfgenaam? Zijn de Tranen uit Uw Hart niet de sterren die het verduisterd uitspansel boven de zondige wereld verlichten? Hoe zou ik dan niet begeren, ze met mijn ogen te baren tot bevruchting van verdorde zielen?
Zie hoe de Vlammen der bezieling van Gods Geest op Uw Voorspraak mijn hart doordringen om er het verschroeiend Vuur van de smartvolle Liefde aan te wakkeren.
O Moeder van Smarten, slechts het hart dat de brand van de Liefde kent, kent ook de zoetheid van de brand van de pijn. Slechts het hart dat de pijn ter bevrijding van zijn medemens liefheeft, zal bloeien in de Eeuwige Lente der Hemelse Liefde, want het zal worden tot een boomgaard die vruchten van heilige Liefde voortbrengt.
Zie, in Uw Smartvol Hart leg ik mijn kwellend verlangen naar het lijden voor hen die ik zozeer liefheb, want hun pijn doorboort mij, hun droefheid wurgt mij, de omnachting van hun hart is mijn duisternis.
Zoals U en door U ben ik geroepen voor de liefdepijnen van Calvarie.
Zoals U en door U zal ik ze zaaien in de Akker der Genade, tot voeding van de zielen van mijn beminden, want ik heb hen allen zo lief.


www.maria-domina-animarum.net

300. AANROEPING TOT HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Onbevlekt Hart van Maria, vreugde en trots van de Hemel, kom in mij leven, zodat mijn bloed door U bezield kan worden.
Maak van mijn ziel een bloem, en zij zal aan Uw voeten voor U bloeien.
Maak van mij een kind, en ik zal mij nog slechts door U laten voeden.
Ontsteek mijn hart aan Uw heilig Vuur, en mijn Liefde zal U verwarmen.
Ontsteek in mijn geest het Hemels Licht, en mijn gloed zal Uw Naam doen schitteren.
Heers in mij, en Uw Heerlijkheid zal uit mijn hele wezen stralen.
Wees mijn kracht in al mijn zwakheden, en mijn vertrouwen zal Uw macht verheerlijken.
Wees de wenkende Dageraad in mijn duisternis, en ik zal op U hopen als de avond valt.
Laat Jezus in mij groeien, en ik zal U van dag tot dag méér vreugde schenken.
Vergezel mij op al mijn wegen, en ook ik zal een wegwijzer naar de Hemel zijn.
Wees het Hemels Hart dat in mij klopt, en ik zal voor eeuwig leven.


www.maria-domina-animarum.net

301. SMEEKGEBED TOT MARIA, KONINGIN DER HEMELSE VOLMAAKTHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Fontein van zaligheid, allermooiste Ziel ooit door engelenogen aanschouwd.
Hoezeer wekt Uw Aanblik in mij de dorst naar de Bron Die zielen laaft met het water van Eeuwig Leven, de Bron der deugden uit Gods Tuin, Die Uw ziel reeds in het Hart van de Vader begroette.
Omsluit mijn hart met Uw mantel, o Koningin der Hemelse volmaaktheid, en maak het tot een bouwwerk van Uw allerzuiverste handen.
Ontsteek als een kaars in mijn hart de Liefde uit Uw eigen Hart.
Laat in mijn hart het Geloof van Uw ziel stralen als een Hemels Licht, o Spiegel van God.
Zaai als een geurige bloem in mijn hart de nooit geziene zuiverheid van Uw hele Wezen.
Laat als een ster in mijn hart verrijzen de Hoop uit Uw eigen Hart.
Laat als een wierook van lofprijzing en verheerlijking uit mijn hart stromen de heiligheid van Uw ziel.
Laat als een zon in mijn hart schijnen het vertrouwen dat steeds het Licht van Uw ogen was.
O Trots van de Allerhoogste, verrukkelijke Bloem van het Paradijs der Hemelen,
In Uw ziel vond God de Vader Zijn opperste vreugde.
Uw Hart werd tot Lusttuin van de Heilige Geest gemaakt.
Uw Schoot werd het Paleis van de Koning van Hemel en Aarde, de Ark van het Nieuw Verbond.
Uw hele Wezen werd de engelen vertoond als het grootste Wonderwerk van de Heilige Drie-Eenheid, en de reinste ogen door Gods handen gemaakt erkenden U als hun Meesteres en Koningin van onovertroffen deugdzaamheid.
O kom toch in mij wonen, onschatbare Diamant van heiligheid.
Zonder het Licht van Uw ogen ben ik blind.
Zonder Uw adem wordt mijn ziel verstikt.
Zonder Uw handen kan ik niets.
Zonder Uw voeten brengen mijn benen mij niet naar de Tuin van het Paradijs.
Zonder de klop van Uw Hart draagt mijn bloed geen Leven.
Zonder Uw ziel word ik geen erfgenaam van het Rijk der Hemelse volmaaktheid, waarvan U de Koningin bent.


www.maria-domina-animarum.net

302. GEBED TOT MARIA, VERZEGELDE BRON UIT GODS TUIN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Nooit opdrogende Bron van bemiddeling, Voorspraak en medeverlossing, geen kracht op aarde noch onder de aarde heeft ooit de opperste zuiverheid van Uw heilige wateren bevlekt.
Aan Uw Bedding werd Gods Zoon toevertrouwd. Uw wateren zouden de Kiem van het Nieuw Verbond in de wereld dragen, doch onaantastbaar blijven voor het zaad der wereld.
Na de allerhoogste Gave aan de zielen werd U door de Koning verzegeld om door alle eeuwen slechts het water van heiliging uit te storten over de zielen die zich aan Uw voeten neerwerpen als Uw bezit en eigendom.
O Bron, onophoudelijk gevoed door Gods Liefde, aan U heeft elke ziel gedronken die tot de heiligheid was voorbestemd. De genadestroom die uit het geopend Hart van Jezus over Uw Bedding vloeit, brengt zielen tot bloei wier wortels geen heilige bodem meer raken.
Welke verrukkingen hebben Uw maagdelijke wateren bereid aan Hemel en aarde. Hun zuiverheid trok de volheid der Goddelijke Liefde naar Uw Tempel, o onbevlekt ontvangen Vervoering der engelen.
Hun reinheid was de ring van het Verbond tussen het maagdelijk Vlees en de Geest van Vuur en Liefde.
Hun nooit geziene schoonheid maakte Uw Schoot tot Tabernakel van de Eeuwige Wijsheid, de Christus Die hen in U kwam drinken opdat de Kelk der Verzoening over de mensenzielen vergoten worde.
O verzegelde Bron Die de Messias in de wereld bracht tot verkwikking der zielen, maak ook mij tot een bron van water dat bezielt wat stervende is, dat geneest wat kwijnende is, dat verzacht wat lijdt, en in bloesem zet wat verdord is.
Aan Uw voeten leg ik alles wat het zegel van de zuiverheid wil verbreken, dat de Heilige Geest over mijn ziel heeft gelegd opdat ik Uw inwoning waardig zou zijn, want aan de ongeschonden Oever van Uw maagdelijke wateren wil de bloem van mijn hart het parfum der heiligheid drinken tot in eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

303. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN HET HEILIG LIEFDESVUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Genadevolle Koningin van het heilig Liefdesvuur, de Vlammen uit Uw Onbevlekt Hart verlichten de ogen van mijn ziel tot de aanschouwing van Uw mysterievolle Hemelse schoonheid, Spiegel van de volmaakte Liefde.
Hebt U niet gewild dat het Goddelijk Vuur de sporen van Uw zelfverloochenende Liefde onuitwisbaar in mijn hart zou branden?
U hebt mijn hart gemaakt tot een haard die zielen zal verwarmen aan het Vuur uit Uw brandend Moederhart.
O Moeder, het hart dat het brandend zaad der Liefde heeft ontvangen, houdt ook de vruchten niet voor zich, want het draagt de kiem der Eeuwige Gelukzaligheid.
Hoe zou mijn hart standhouden in het Vuur dat mij heeft laten ontbranden, indien het niet de Vlammen zou delen met de harten die dorsten naar de zoete smaak van de Hemelse Liefde?
Waar krijg ik toch vat op U, heilig Mysterie van de onblusbare Brand die mijn hart verteert in zoete verzuchtingen van het verlangen naar de zelfgave, waarin Liefde en Smart een verbond sluiten, het heilig Mysterie dat tussen de zielen bloemen van gelukzaligheid en bevrijding zaait, wier geuren pas in Uw wereld in hun volheid herkenbaar worden.
Voel toch hoe mijn kleine hart klopt op het ritme van Uw Hart dat mij in Zich heeft geborgen in een eeuwigdurende omhelzing.
Verheug U, o Moeder, want het hart van Uw kind begeert zo, de doornen in de harten der gekwelden in dit tranendal te verschroeien met het Vuur waarin het in Uw Tegenwoordigheid is ontvlamd.
O Koningin van het heilig Liefdesvuur, tot lof en eer aan de Drie-Ene God wil U de erfenis van de zaligmakende deugden in mijn ziel branden met elke klop van Uw Hart. Aanvaard nu de toewijding van het Vuur uit mijn hart als een offer van verheerlijking aan Uw Onbevlekt Hart, dat de zoete brand van het louterend Vuur over de zielen zal afroepen tot de dageraad van de overwinning van de Liefdevlam in alle harten.

♥ ♥ ♥

Het 'heilig Liefdesvuur' heeft betrekking op de onvoorstelbare brand die het hart in zich ervaart tijdens een mystieke contactervaring.


www.maria-domina-animarum.net

304. DAGELIJKS SMEEKGEBED TOT VERHINDERING VAN ALLE ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
In naam van de hele mensheid, verlost door het gezamenlijk Liefdesoffer van Uw Zoon Jezus Christus aan het Kruis en Zijn Allerheiligste Moeder Maria, Moeder van Smarten en Medeverlosseres aan de voet van het Kruis, smeek ik U de genade af, dat vandaag en deze nacht alle mensen over de hele wereld weerstand mogen verkrijgen tegen alle verleidingen door het kwaad, en alle zonde van de zielen verwijderd moge blijven.
Ik smeek U daartoe, het Kostbaar Bloed van Jezus en de Tranen van Maria tot zuivering over de zielen te willen uitstorten.
Wil de Heilige Wonden van Jezus, de Smarten van Maria, de gebeden van alle engelen en heiligen, alle Heilige Missen, en de gebeden, offers, lijden en boetedoening van de hele mensheid aanvaarden tot verzoening van de zonden der wereld met Uw Allerheiligste Godheid.
Op Voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, onbevlekt ontvangen en voor de eeuwigheid vrij van alle zonden, en in de Naam van Jezus Christus, het grote Offerlam der Liefde, smeek ik U nu om de uitstorting van de Heilige Geest over alle zielen, opdat de hele mensheid verlicht moge worden met het Licht der Goddelijke Wijsheid, en in alle harten het Vuur van de Goddelijke Liefde moge branden, dat elke neiging tot zonde zal verteren.


www.maria-domina-animarum.net

305. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN HET VUUR VAN LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Schatbewaarster van het Mysterie van de Menswording, dat U tot Moeder maakte van Hem Die was vóór de grondvesting der wereld, U smeek ik om Licht in mijn blindheid, Vuur in mijn lauwheid, en levenskracht voor mijn arme ziel die zichzelf dagelijks van de Goddelijke Wijnstok losmaakt.
Hield Uw geheiligde Schoot niet de onsterfelijke Zon omsloten, Die aan het Kruis Zijn stralen liet versluieren om er de eeuwig vloeiende Bron van Eeuwig Licht voor de zielen te onthullen?
O gezegende Dageraad van de eeuwige dag, roep toch de Zon van Leven af over mijn ziel, opdat straks ook mijn avond zegen moge brengen.
Was U niet vóór alle tijden voorbestemd om het Vuur van Leven in de wereld te brengen?
Moeder van mijn Hoop, in het begin was het Licht. Uit Uw hoogheilige Tempel moest met Jezus Christus het Licht in onze duisternis schijnen. Nog vóór mijn kleine tempel werd gebouwd, doorstraalde Hij de verste uithoeken van het dal dat vóór de erfzonde de spiegel van Zijn Heerlijkheid was geweest.
Met Uw Onbevlekte Ontvangenis ontstak het Licht de heilige vonk van de Liefdevlam die Hem uit de harten van Uw kinderen tegemoet zal lachen wanneer Hij wederkomt als de nimmer ondergaande Zon.
O Moeder van het Vuur dat Leven brengt, zoals U ben ook ik, Uw kleine dienares, uit Liefde gemaakt. Met het zaad van het Goddelijk Licht laat ik nu mijn ziel toevertrouwen aan Uw Schoot voor mijn wedergeboorte uit het Onbevlekt Hart waarin het Vuur van de Geest en de Bron der Genaden met de mensheid het Verbond van Eeuwig Leven hebben gesloten.


www.maria-domina-animarum.net

306. UITNODIGING AAN MARIA, KONINGIN VAN MIJN TEMPEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Glorierijk Tabernakel van de Heilige Drievuldigheid, vereer mijn arme tempel met Uw Hemelse Tegenwoordigheid.
Kom, o Moeder, betreed de tempel van mijn hart. Trek het gordijn weg waarmee de wereld mijn ramen wil verduisteren voor de stralen van het Goddelijk Licht.
Hoe duister is mijn tempel toch zonder het Licht van Uw heiligheid.
Hoe kil is hij zonder het Vuur van Uw Liefde.
Hoe troosteloos is hij zonder de rozen van Uw Hemelse Vreugde.
Hoe verlaten lijkt hij mij zonder de klank van Uw zoete stem en de aanblik van Uw tedere glimlach.
Welke Vrede heerst toch binnen mijn muren wanneer ik weet dat mijn tempel U toebehoort.
Al is hij soms onrein, toch veroordeelt U hem niet, U maakt hem schoon met het water der Genade.
Al wankelt hij soms onder de donderslagen der wereld, toch ontvlucht U hem niet, U versterkt hem met de stenen van de christelijke deugden.
Al is hij Gods Aanwezigheid onwaardig, toch versmaadt U hem niet, U vervult hem met Uw verheven gebed, met de wierook van Uw allerheiligste adem, en met de bloemen van Uw volmaaktheid die de Vader met mij verzoent, Jezus in mij geboren laat worden en de Heilige Geest beweegt tot de uitstorting van Zijn vurigste Liefde.
O zie toch hoe het altaar van mijn hart hunkert naar Uw stralende Tegenwoordigheid. Geen offerande zal er meer opgedragen worden zonder de geur van Uw Hemelse Bloemen, want zoals het Kruis is nu ook mijn hart een altaar van Liefde.
Wil nu mijn altaar kussen, o Koningin van mijn tempel, opdat ik mijn kelk aan Uw handen kan toevertrouwen voor mijn zelfoffer aan de God van de Hemelse Tempel, tot ontsluiting van de Bron van genaden voor tempels die nu nog voor U gesloten zijn.

♥ ♥ ♥

In meer dan één visioen werd Myriam getoond hoe de ziel die zich totaal aan Maria toewijdt, te vergelijken is met een tempel waarin Maria heilige offeranden wil voltrekken. Het beeld van de tempel is een machtig symbool: Het vertegenwoordigt Gods bedoeling dat de mens heilig zou zijn. Maria’s Aanwezigheid in de tempel (zoals een priester) verwijst in dit beeld naar Haar onmisbaarheid voor de aan Haar toegewijde ziel: Zij is het ware Leven van de tempel, die zonder Haar leeg is. De diepste kern van de aan Maria toegewijde ziel is als de kelk die Zij als offerande ten Hemel heft.


www.maria-domina-animarum.net

307. HULDE AAN MARIA, DRAAGSTER VAN HET VUUR DER HEMELSE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Draagster van het Hemels Liefdesvuur, vrucht van het huwelijk tussen de Vlam van het verlangen en de Vlam van de pijn, voel het zachte sterven van mijn hart naarmate de golven van Uw Bloed het overspoelen.
Met elke hartenklop behoor ik U méér toe, want hij getuigt van de overgave van mijn leven aan Uw Liefde, tot versmelting van onze harten in Uw Vuur van vervoering.
Mijn hart is Uw eigendom, en Gods Liefde heeft vergund dat Uw Hart ook in het mijne zou kloppen.
O Geschenk der Voorzienigheid, waarom sterft mijn hart aan het verlangen naar Uw Hart dat reeds in mij leeft, tenzij om herboren te worden in de eeuwige vereniging?
Waarom ondergaat het de kwelling van de vermeende scheiding, tenzij omdat onze volkomen eenwording U nu reeds voor mij onvindbaar maakt?
Bevat het Liefdesvuur van het Kruis niet reeds het Vuur van de Hemel?
O Vuur van mijn hart en ziel, in de bronnen van het Eeuwig Rijk zijn wij beiden gemaakt. In het Goddelijk Plan dat ons heeft gescheiden in tijd en ruimte, was ook onze onscheidbare versmelting voor de eeuwigheid voorzien.
Nu heb ik U in mijn hart teruggevonden als een nooit gekende Vlam, die in mij het onverzadigbaar verlangen wekt om mijzelf restloos weg te schenken, zoals Jezus dat in het Liefdesvuur van het Kruis heeft gedaan.
O Draagster van het Hemels Liefdesvuur, U hebt mij prijsgegeven aan de onblusbare brand van de Liefde die zichzelf volkomen verloochent en zich totaal geeft.
U hebt mijn verlangen naar het kloppen van Uw Hart in het mijne geheiligd, want uit de eenwording van twee liefhebbende harten worden bloemen van verheerlijking voor de Allerhoogste geboren.
Ik weet nu dat U ook de liefdespijnen zult heiligen, waaronder mijn hart zucht, want zij zijn de getuigen van het heilig Vuur waarmee mijn ziel zich aan U, mijn eeuwige Geliefde, wil geven opdat Uw vreugde volkomen worde.

♥ ♥ ♥

Tijdens mystiek contact wordt een onuitwisbaar Vuur van Liefde en verlangen in het hart gebrand. Het verlangen naar voortdurende eenheid met Maria wordt met des te meer hevigheid in de geroepen ziel gelegd naargelang de mystiek voor haar is bedoeld als de weg langs dewelke zij haar specifieke opdracht tot vervulling moet brengen.


www.maria-domina-animarum.net

308. LIEFDESGROET AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, mijn beminnelijke Moeder, van Liefde ontvlamd, vlucht ik in Uw armen om U de roos van mijn hart te geven.
Ik bemin U, o Maria, omdat U Jezus hebt gebaard tot redding van mijn ziel.
Ik bemin U, o Maria, omdat Uw engelachtige zuiverheid de vloek van de erfzonde voor de mensheid heeft opgeheven.
Ik bemin U, o Maria, omdat U al mijn schulden verdrinkt in de Tranen die U sedert Calvarie hebt gestort.
Ik bemin U, o Maria, omdat U mijn ziel voedt met het sap der Hemelse Genaden.
Ik bemin U, o Maria, omdat U al mijn zonden omhult met de heilige adem van Uw Voorspraak.
Ik bemin U, o Maria, omdat U mijn Moeder wil zijn, Die voor mij schatten bereidt in het Rijk der Hemelen.
Ik bemin U, o Maria, omdat mijn zondigheid U niet weerhoudt om al mijn wonden en pijnen in Uw Hart te sluiten.
Ik bemin U, o Maria, omdat U de kop van de satan zult verpletteren tot bevrijding van de wereld uit de ketenen van het kwaad.
Ik bemin U, o Maria, omdat Uw brandende Liefde mij zal redden op de dag van het Oordeel.
Ik bemin U, o Maria, omdat U in mijn stervensuur op mij zult wachten om mij naar de Eeuwige Gelukzaligheid van de Hemel te leiden.
O Hemelse Moeder, aanvaard elke klop van mijn hart als een bloem van dankbaarheid en vreugde, want ik heb U toch zo lief.


www.maria-domina-animarum.net

309. LIEFDESGROET AAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, levend Teken van Gods Liefde voor mij, aangestoken door het Vuur van het Kruis kust mijn ziel Uw Hart dat voor het Heil van de hele mensheid is doorstoken.
Ik bemin U, o Jezus, omdat U de zelfvernedering van Uw Menswording hebt aanvaard om alle verloren zielen tot erfgenamen van God te maken.
Ik bemin U, o Jezus, omdat U in Maria’s Moederschoot de heiligheid van het menselijk wezen hebt hersteld.
Ik bemin U, o Jezus, omdat de woorden uit Uw mond de mensheid van haar dwalingen willen bevrijden.
Ik bemin U, o Jezus, omdat U Uw Lichaam totaal hebt laten vernietigen opdat mijn ziel voor eeuwig zou leven.
Ik bemin U, o Jezus, omdat Uw vrijwillige overgave aan het smartelijkste Lijden de verwoestende gevolgen van de zonde in al haar vormen heeft uitgeboet.
Ik bemin U, o Jezus, omdat U al Uw Bloed hebt vergoten om mijn ziel een Goddelijk Bad van heiliging te bereiden.
Ik bemin U, o Jezus, omdat U het beeld van Uw Kruis in mijn hart hebt gedrukt als wegwijzer naar het Eeuwig Geluk.
Ik bemin U, o Jezus, omdat Uw pijnlijke Dood een nooit opdrogende Bron van Genaden voor alle zielen heeft ontsloten.
Ik bemin U, o Jezus, omdat U Uw reddende Tegenwoordigheid in stand blijft houden in elke Eucharistie op de altaren van Uw Kerk.
Ik bemin U, o Jezus, omdat Uw Barmhartige Liefde de Hoop laat bloeien in mijn bevlekte ziel.
O Gekruisigde Broeder, ik vertrouw mijn ziel toe aan de voet van het Kruis, opdat zij U als een bloem zou toelachen tijdens Uw eeuwigdurend Kruisoffer voor alle zielen, want ik heb U toch zo lief.


www.maria-domina-animarum.net

310. GEBED VAN EENHEID MET MARIA IN VREUGDE EN IN SMART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Het heeft U behaagd, mij tot U te roepen aan de voet van het Kruis, opdat ik U bij mij in huis zou nemen.
Nu vind ik Uw geur terug in elke kamer van mijn hart. Hoe zou in mij één vreugde of smart geboren worden, die niet eerst Uw Hart heeft bezocht?
O mijn eeuwige Gezellin, U deelt met mij de zoete wijn der vreugde. U hebt mij ook het voorrecht bereid, te proeven uit de Kelk der Smarten.
De heiligmakende dauw der Hemelse Genaden, die de lelie van Uw ziel heeft gekust in alle eeuwen der eeuwen, heeft zich als een balsem van genezing over mijn wonden gespreid, omdat ik mijn hart onder Uw blaadjes heb verborgen. Zon, regen en wind hebben mij slechts weldaden bewezen, want zij hebben mij slechts geraakt door Uw Mantel heen.
Zolang mijn hoofd aan Uw Hart rust, is elke ademtocht die mijn ziel beroert, doordrongen van de geur van Uw zuiverheid.
In alle beproevingen bent U mijn regenboog, want de schittering van Uw liefdevolle Heerlijkheid doordringt elke traan die mijn hart ontvloeit.
O Moeder, omdat ik de roep van Uw Liefde heb beantwoord, hebt U alle grenzen tussen Uw Hart en het mijne opgeheven. Nu voel ik Uw vreugde door mijn hart stromen als een bezielende lentebries, en wordt mijn eigen vreugde door U tot vervoering gemaakt.
Uw Smarten berg ik in de verlangende warmte van mijn liefhebbend hart als schatten uit het Rijk der Oneindigheid, en mijn smarten worden door U gedragen op de golven van Uw hartslag, want waar mijn hart scheurt, kust Uw Bloed de wonde.
O Gouden Hart uit het Hemelrijk, laat mij toch nooit meer los.
Alleen met U koesteren mijn voeten ook de weg van de doornen.
Alleen met U prijs ik ook de dagen dat het kruis op mij valt.
Alleen met U klopt het Leven ook in mij wanneer het Zwaard der Smarten mijn eigen hart tot zwijgen brengt.
O neem mij toch, ziel van mijn ziel, neem mij restloos tot U, want in de Eeuwige Gelukzaligheid van het Rijk der Hemelse Vreugden zal mijn enige smart deze zijn, dat ik U in dit leven zo weinig heb gegeven.

♥ ♥ ♥

Leven in vereniging met Maria, veronderstelt in de eerste plaats bereidheid om te delen in Haar Smarten. De vreugden schenkt Zij U dan vanzelf. Wanneer U met totale toewijding in de eerste plaats de tastbare voordelen binnen dit leven beoogt, benadert U het leven in dienst van Maria vanuit een verkeerde ingesteldheid, want dan wordt U niet gedreven door de Ware Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

311. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE WIJNGAARD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Op Calvarie vertrouwde de Goddelijke Graankorrel Zich aan de aarde toe, en bracht onschatbare vruchten voort.
Met de stem van Uw Hart en met Uw Tranen bewerkt U sedertdien de akkers der zielen, opdat ook zij vruchtbaar mogen worden voor het graan van de zelfofferande, om gouden koren te geven voor het Feestmaal der verdwaalden in het Eeuwig Rijk.
Met welke Liefde en overgave wierp de Eeuwige Wijnstok Zich in de armen van de Wijnpers van Golgotha, opdat Zijn Sap van Verlossing de bodem der zielen zou drenken in stromen van Genade.
Zie, o heilige Roos van Calvarie, ook mijn druif is tot rijping gekomen onder de stralen van de Gekruisigde Liefde en de zalvende regen uit het zuiverste Moederhart dat ooit Gods scheppende handen verliet. Uit geheiligde wonden zal zij het sap van haar getuigenis in de kelk van Uw Smarten laten vloeien voor haar offergave op het verheerlijkt Altaar van Uw Onbevlekt Hart.
Hoe dor zijn toch de akkers geworden, hoe kaal de wijnranken. Noch de Zon des Levens noch de regen der Genade ontberen zij, doch onvruchtbaarheid is het erfdeel van hen die zich van het Ware Licht hebben afgewend.
O beziel toch hun stervende grond, heilig de wateren die hun druiven als sap tot zich zullen nemen. Hoe kan een levenloze bodem de Offerande baren Die Leven over de zielen afroept?
O Moeder van de Vrucht van de Heilige Geest, stort toch het Licht van Eeuwig Leven over Gods Wijngaard, opdat hij vruchten moge dragen die blijvend zijn, en de heilige geur van de Wijn van Verlossing het Liefdesmaal van Calvarie moge vereeuwigen.

♥ ♥ ♥

In wezen beschouwt dit gebed de wereld (of de mensheid) als Gods Wijngaard. Elk lijden, alle beproevingen die door mensen met Liefde gedragen worden, zijn de vruchten ervan, die samen de 'wijn der Verlossing' opleveren. Maria was de Moeder van de Wijnstok (Jezus), maar kan ook beschouwd worden als de Moeder van de vruchten van Gods Wijngaard, de Moeder van de Verlossing, omdat Zij bij uitstek aangewezen is om alle lijden aan God op te dragen als betaalmiddel voor Genaden. Zij maakt de akkers waaruit de Wijngaard bestaat (namelijk de zielen) vruchtbaar door Haar eigen inwerking in de harten, en laat het Eeuwig Woord (Jezus) ingang vinden opdat de vruchten blijvend mogen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

312. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST
(o.a. aanbevolen bij het begin van een gebedsbijeenkomst)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest,
Spreid Uw vleugels over ons uit. Omwille van de Tegenwoordigheid van Uw Hemelse Bruid Maria in ons hart, laat nu Jezus Christus in ons geboren worden, tot verheerlijking van de Heilige Drievuldigheid.
Kom, Heilige Geest, open mijn hart met het Vuur van Uw brandende Liefde, opdat ik mijn naaste moge beminnen met het Hart van Maria.
Kom, Heilige Geest, verlicht mijn geest met het Licht van de Goddelijke Wijsheid, opdat ik Gods Plan met mij, met mijn leven en met de hele Schepping moge doorschouwen en helpen vervullen.
Kom, Heilige Geest, ontvlam mijn hart met de ware Godsvrucht, opdat ik met Vuur mijn dagelijks kruis moge opnemen en Maria in nederige overgave moge dienen tot bestrijding van alle kwaad.
Kom, Heilige Geest, beadem mijn ziel met de zuiverheid der engelen, opdat ik zoals Maria een Hemelse weerstand tegen alle zonde moge betrachten.
Kom, Heilige Geest, versterk mijn Geloof en vertrouwen, opdat de schijnbare duisternis mij niet zou misleiden of ontmoedigen, en ik moge voelen dat het Licht onoverwinnelijk is.
Kom, Heilige Geest, maak nu mijn hart vrij van alles wat het Goddelijk Licht kan hinderen.
Op Voorspraak van Maria, stort nu Uw Hemelse Gaven in mijn ziel, opdat de kracht die Gods goedheid mij wil geven, in mij tot bloei moge komen.


www.maria-domina-animarum.net

313. AVONDGEBED TOT MARIA OM HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik mij deze avond zeer innig toewijden aan Uw Moederschoot, het allerheiligste Tabernakel van Gods Licht. Wil mij daar voeden met Uw Hemelse deugden, en mij doordringen van het Ware Licht dat alles uit mij zal verdrijven wat duisternis is, en alles wat afwijkt van het Licht van Christus uit de tempel van mijn ziel zal verbannen.
Moge ik zo tijdens mijn reis doorheen de duisternis van de nacht steeds gelijkvormiger worden aan U en aan het Licht der wereld, Jezus Christus, om de nieuwe dageraad te kunnen begroeten als een spiegel die in staat is, Gods Licht waarlijk om zich heen te verspreiden, tot verheerlijking van de Zon van Eeuwig Leven en van U, Die bent voorbestemd om Zijn vlekkeloze Maan te zijn in de nacht der zielen.


www.maria-domina-animarum.net

314. GEBED TOT MARIA, GODS MAAN IN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vlekkeloze Spiegel van het Eeuwig Licht, stralende Aanwezigheid in de meest beklemmende eenzaamheid.
O Onbevlekte Ontvangenis, door God Zelf verzegeld Licht voor de mensenzielen in wie het Licht van de heiligheid gedoofd was, in de verblindende gloed van het Liefdesoffer van Calvarie werd Uw Onbevlekt Hart ons gegeven tot Gids in alle duisternis.
Nu vind ik U als de Maan Die Gods Licht zichtbaar maakt in de nacht.
Hoe kan een ziel de weg naar het licht van de dageraad vinden wanneer zij haar vensters voor U sluit? Verlicht U niet elke kamer waarin Uw zachte stralen toegelaten worden? Verandert Uw Tegenwoordigheid niet het meest het uitzicht van de kamers die vóór Uw verschijning het donkerst waren?
O hoe teder streelt Uw heilig Licht de muren van een geopend hart. Welke wonderen gebeuren toch wanneer Uw Licht de wolken van de nacht doorbreekt. Uw Aanwezigheid beschaamt alle duisternis in de ziel.
Vóór Uw voeten knielt ook de nacht van kwelling, smart en zonde, want Uw Glorie is de spiegel van Gods Heerlijkheid, de Zon die nooit slaapt doch Zich slechts verbergt wanneer Hoop, Geloof en Liefde onder de horizont verdwijnen en de ziel het Licht des Levens niet meer toelaat.
O Maria, mooi als de maan,
U stort Hoop in de ziel, want onder Uw Licht vindt ook het meest gekwelde hart de zalving van het ochtendgloren.
U stort Geloof in de ziel, want onder Uw Licht wordt Gods Heerlijkheid ook zichtbaar onder het deken der duisternis.
U stort Liefde in de ziel, want onder Uw Licht blijft geen hart ongevoelig voor Gods Barmhartigheid.
Kom, o Gods Maan in de nacht, doorbreek de duisternis der zielen, opdat zij het Licht reeds prijzen vóór de ochtend zichtbaar wordt.

♥ ♥ ♥

Reeds in aloude religieuze teksten wordt Maria wel eens voorgesteld als de Maan, die het Licht van de Zon (God) doorgeeft naar de mensen toe, en er een volmaakte weerspiegeling van vormt. Het symbool is des te machtiger omdat wij het ook zo kunnen zien, dat Maria het lichtpunt is in de nacht, waarbij wij de nacht moeten beschouwen als elke fase van beproeving, droefheid, pijn, lijden. Zij is het richtpunt voor de ziel die ontmoedigd is of anderszins in duisternis verkeert. In dat geval neigt de ziel tot het gevoel dat God er niet meer is: Zij ziet de 'Zon' niet meer, maar de Aanwezigheid van de 'Maan' herinnert de gelovige ziel aan het bestaan van de Zon, tijdelijk verborgen maar steeds aanwezig.


www.maria-domina-animarum.net

315. AKTE VAN MEDELEVEN MET MARIA OP PAASZATERDAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, uitgeputte Moeder van Smarten,
Zoekend of er een smart is die groter is dan de Uwe, vind ik U rouwend op Paaszaterdag.
Onder het Kruis van Golgotha is Uw Smartvol Hart met het Zwaard van Smarten doorboord, opdat de eeuwigdurende tranenvloed uit Uw verscheurd Hart alle mensenzielen zou laten verdrinken in een oceaan van Liefde.
Ik geef mij aan U in Uw eenzaamheid. Kom, o Moeder, opdat ik U bij mij in huis kan nemen, want ook ik heb ervaren welke pijn het hart wurgt wanneer het licht van de zon door het leven wordt gedoofd.
Ik geef mij aan U in Uw verlangen. O Moeder, hoezeer verlang ook ik naar het weerzien van hen die mijn hart in dit leven verwarmden. Slechts aan Uw voeten wordt de pijn van de scheiding gezalfd met regenbogen van Hoop.
Ik geef mij aan U in Uw heimwee. O Moeder, mijn hele verleden geef ik U, want ook in mijn hart woont stil verdriet om het gemis van wat ooit mijn hart liet zingen van vreugde.
Ik geef mij aan U in de leegte. Hoe rijk waren de dagen vóór Uw grote Schat U werd ontnomen. Kom in mijn armen, o gekwelde Moeder, opdat onze harten samen hun armoede kunnen vergeten.
Ik geef mij aan U in Uw ontroostbare droefheid om de zondelast der mensheid die Uw Jezus ten koste van een onvoorstelbare prijs heeft uitgeboet. O neem mij in U op, opdat ik niet meer zou zondigen, want mijn hart bloedt om elke druppel Bloed die ik Uw Kind heb gekost, het weent om elke Traan die ik Uw ogen heb ontlokt, het scheurt om het Zwaard van Smarten dat Uw Hart heeft verscheurd.
Zoals U aan de voet van het Kruis niet bent gestorven omdat God in U was, zo sterf ook ik niet onder mijn dagelijks kruis wanneer U in mij bent, want het Eeuwig Licht is uit U geboren, en op het Altaar van het Kruis hebt U het voor mij opgedragen opdat ik voor eeuwig zou leven.
Daarom kom ik mijn hart begraven in de onpeilbare afgrond van Uw Smarten, o Maria, want wanneer onze harten één worden in de duisternis van de nacht, zullen wij samen opstaan in de vervoering van de Dageraad der Verrijzenis.


www.maria-domina-animarum.net

316. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEKERING VAN EEN DWALENDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Omwille van de talloze dwalende zielen die U tot het Ware Licht van Christus hebt gebracht, kom ik vol vertrouwen tot U met mijn smeekbede om de bekering van ..... (naam).
O machtige Middelares van alle Genaden, Voorspreekster aan Wie God niets weigert, Moeder Wier Hart van Liefde brandt, ontferm U toch over deze ziel, opdat zij niet verloren zou gaan aan de misleidingen door het kwaad.
Genees hem/haar van de koorts van zijn/haar bekoringen.
Open zijn/haar ogen voor de dwaalweg die hij/zij gaat.
Zuiver hem/haar van de last van zijn/haar zonden.
Ontvlam zijn/haar hart met de Ware Liefde, die alle wonden heelt en hem/ haar opnieuw nader tot zijn/haar naaste zal brengen.
Bevrijd hem/haar van alle karaktertrekken en gewoonten die hem/haar van God en een deugdzaam leven verwijderen, en geef hem/haar de moed om te kiezen voor een nieuwe weg van zuiverheid in gedrag, woorden en gedachten.
Ik smeek voor deze ziel om het Licht van de Heilige Geest, opdat zij spoedig uit haar verblinding moge ontwaken, haar duisternis achter zich moge laten en het Ware Licht moge zien.
Ik smeek U ook, o liefhebbende Moeder, voor deze ziel totale vergiffenis te bekomen van haar zonden, opdat ook zij het Eeuwig Geluk moge vinden waarvoor God haar heeft geschapen. Wil haar wassen in Uw Tranen en in het Allerheiligste Bloed van Jezus, tot bevrijding van alle kwaad waarvan zij nu nog de gevangene is.

♥ ♥ ♥

Zoveel mensen gaan gebukt onder het kruis dat hen door dwalende zielen al dan niet bewust of gewild wordt opgelegd. In dat geval kan de beproefde ofwel de armen laten hangen, ofwel zich verzetten tegen het kwaad. Dat verzet mag niet gebeuren door een vergelding met nieuw kwaad, doch moet berusten op een tegenreactie van Licht: gebed, boetedoening, offers, en veel Geloof, vertrouwen, Hoop, Liefde en geduld. Bidden zou eenvoudig moeten zijn, doch vele mensen voelen zich onmachtig om de juiste woorden te vinden om tot God te spreken. Een dwalende ziel tot bekering brengen, kunt U zelden door tegen haar in te gaan. Redeneren kan iemand tot inzicht brengen, doch om blijvend resultaat te boeken, moet de les in het hart van de dwalende zinken en daar echt opgenomen worden. Dat kan alleen door Liefde: Het kwaad is machteloos tegenover Ware Liefde. Door gebed moet U de genade afsmeken om die Liefde te kunnen opbrengen en de juiste omgang met de dwalende te vinden.


www.maria-domina-animarum.net

317. GEBED TOT MARIA, BLOESEM VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de beslotenheid van mijn ziel heb ik U gevonden in Uw Hemelse schoonheid die vruchtbaar maakt en leven geeft.
De Eeuwige Lente is over mijn land gekomen, want waar het zaad van de Liefde in de aarde valt, bloeien de bloemen ook terwijl de storm over de akkers raast.
Uw Tegenwoordigheid heiligt al mijn doen en laten, want zij hult zich rond mijn ziel en lichaam als een sluier van Hemels satijn.
Uw Naam laat mijn hart ontvlammen, want U hebt gewild dat de Goddelijke Liefde in mij zou bloeien als een Hemelse bloesem die nooit verwelkt.
Maak mij toch stil, o Moeder, open mijn ziel voor Uw verzuchtingen. Zij beroeren mijn hart als bloemengeur op een lentebries, want U hebt gewild dat Gods Woord in mij zou ontkiemen als zaad van Eeuwig Leven.
Een tuin moet ik worden, waarin elke bloem getuigenis aflegt van Uw leven in opperste deugdzaamheid en heiligheid. De Lelie van Uw eenwording met de Heilige Geest en de Roos van het Kruis zal God in mij zoeken, want Hij heeft mijn tuin aan U toevertrouwd.
Even mooi en geurig als onder het onschuldig licht van de dageraad moet de avondzon mij vinden, want U hebt mij het Licht van Christus tot voedsel gegeven, de verkwikkende bries van de Geest hebt U door mijn tuin laten waaien, en de stroom der genaden uit Uw Onbevlekt Hart heeft mijn grond bevloeid. Slechts door Uw schoonheid die mijn bodem bevrucht, zal de Vader aan het einde van de weg in mijn ziel de bloem herkennen waarvan Hij bij de Hemelse Bronnen de kiem in mij had gelegd.
O eeuwige Bloesem, welke andere kracht dan de Liefde heeft U in de armen van mijn ziel gedreven? De bodem van mijn tuin is zo onwaardig. Slechts het Vuur van mijn verlangen en het water van mijn liefdetranen kan ik U tot voedsel geven. Maar geen kracht ter wereld zal nog de wortel scheiden van de grond die de Bloem Zich heeft voorbehouden.
Verheven Bloesem van mijn ziel, heilig mijn grond, maak hem tot lusttuin van Uw welbehagen, en wees mijn schoonheid en rijkdom voor eeuwig.

♥ ♥ ♥

De bloesem is de uiting van leven waaruit de latere vrucht voortkomt. Zo kan de kern van dit gebed begrepen worden als het verschijnsel waardoor Maria in de ziel van de aan Haar toegewijde dienares/dienaar de kiem van het Ware Leven en de vruchtbaarheid legt, die zich reeds uit door schoonheid, lieflijkheid, aantrekkelijkheid, manifestaties van de lente als het volle leven.


www.maria-domina-animarum.net

318. ROEP VAN LIEFDE TOT JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
In de aanblik van het Kruis wordt mijn hart doorboord met de lans van Uw Liefde, want weldra zult U mij verlaten om voor eeuwig van mij te zijn.
O laat mij toch de hand voelen die het kruishout heeft gestreeld als de geliefde die alle nood van Uw van Liefde stervend Hart zou bevredigen. Hand van Jezus, streel toch mijn hart.
O laat toch in mij het Hart kloppen dat het Bloed van mijn Verlossing heeft gekust. Hart van Jezus, wek toch mijn bloed tot leven, want het zal Uw Teken dragen als een zoenoffer van Liefde.
O gun mij toch een diepe blik in Uw ogen tijdens het laatste uur vóór Uw Kruisdood, opdat ik kan drinken uit de onpeilbare Oceaan van de oneindige Goddelijke Liefde. Ogen van Jezus, maak mijn ziel dronken van Liefde.
O laat toch Uw Aanschijn mijn ziel beroeren, want de Geest Gods heeft het als kroon gedrukt in Maria, de allermooiste Bloem van Galilea. Aanschijn van Jezus, vervul toch alles wat in mij de Eeuwige Liefde wil omarmen, want in de omarming van Uw hele Wezen wil ik sterven.


www.maria-domina-animarum.net

319. AANROEPING VAN DE REIZENDE ZIEL TOT MARIA
(aanbevolen gebed bij een Mariabeeld of kapel onderweg)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gids op al mijn wegen,
Aan Uw brandend Hart zoek ik kracht, want het is een Tuin van Hemelse Bloemen.
Aan Uw voeten wil ik rusten, want alles wat zij aanraken, wordt een bed van Hemelse Rozen.
In Uw zachte ogen wil ik kijken elk uur van de dag, want Uw blik is betoverend als maanlicht in de donkere nacht.
Uw tedere handen verlang ik rond mijn ziel te voelen, want zij bezitten het Licht en de warmte van de Eeuwige Zon Die Christus heet.
Aan Uw allerzuiverste Schoot vertrouw ik mijn hart en ziel toe, want hij is het Tabernakel van de Allerhoogste, de Wieg van de Messias.
O heilige Burcht van geborgenheid, ik geef mij volkomen aan U, want in U vind ik de kracht van de Vader, de Liefde van de Zoon en het Licht van de Heilige Geest.
Leid onderweg al mijn schreden, wees het Licht voor mijn ogen, en bescherm mij tegen alle gevaren naar lichaam en ziel. Maak deze reis tot een wandeling door Uw Tuin van Deugden, en moge mijn bestemming een stukje Hemel zijn.


www.maria-domina-animarum.net

320. LIEFDEGAVE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In het nachtelijk uur hebben Uw ogen mijn ziel gestreeld. De Brand van Uw liefhebbend Hart heeft zich als een mantel van vervoering om mij heen gevleid, want mijn verlangen werd slechts overtroffen door Uw Wil om mijn ziel de Uwe te noemen.
Niets minder dan Uzelf hebt U mij gegeven, o Schat van mijn armoedig hart. Oneindige stralen van Genade uit Uw Hart hebben mijn hele wezen doorboord als pijlen van verlichting en Eeuwig Leven.
Al Uw geschenken heb ik als Vlammen van Liefde in mijn hart bewaard. Ze hebben mijn ziel gemaakt tot een Vuurzee die mij verteert in het verlangen, mijzelf totaal aan U te geven.
Geen ziel heeft ooit mijn ziel ontvlamd zoals de Uwe.
Geen hart heb ik ooit in mijn hart voelen kloppen zoals het Uwe.
Geen geest heeft ooit méér mijn gedachten beheerst dan de Uwe.
Geen handen hebben ooit mijn handen vaster omsloten dan de Uwe.
Hoezeer wurgt mij toch mijn onmacht om al Uw pijnen van U weg te nemen. Hoezeer kwelt mij elke traan uit Uw gewond Hart.
Geen dag meer wil ik de avond begroeten alvorens mijn hart de doornen van Uw leed heeft gekust, o zoete Roos mij door God gegeven, want hoe zou de nacht mij Vrede gunnen wanneer mijn Liefde niet heeft verlangd, Uw Hart te bevrijden van de last die het licht van de nieuwe dageraad voor U zou overschaduwen.
O hoe onschatbaar is toch mijn schuld jegens U. U hebt mij zo veel gegeven. De meest verborgen gevoelens hebt U in mijn hart gebaard door de kus van Uw woord.
Mijn ziel heeft het Vuur van Uw Liefde geërfd.
De Vlammen van Uw Hart zullen mij het Leven bereiden onder de stralen van de Eeuwige Zon, want even groot als mijn verlangen naar U is Uw Wil om mij voor eeuwig aan Uw zijde te weten.
O Geschenk van de Hemel, slechts mijzelf kan ik U geven tot bezegeling van onze Liefde, want alles wat ik heb, had U duizendvoudig ontvangen nog vóór mijn ziel haar reis naar het Licht begon. Neem mij nu, en wij zullen één zijn, ook wanneer het nachtelijk uur onze ziel begroet. Neem mij, en ons hart zal slechts de vervulling kennen van de Liefde die alle smart verteert, want de vervoering der Ware Liefde is de vrucht van de zelfgave in het Licht der Genade.


www.maria-domina-animarum.net

321. AANROEPING OM HEIL EN ZEGEN
(o.a. aanbevolen als openingsgebed van gebedsbijeenkomsten)

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, tot verheerlijking van de driemaal Heilige God geef ik U mijn gebed om Licht en Verlossing voor de zielen die door Uw Liefde zijn geschapen. Maak mij het Eeuwig Leven in Uw Rijk waardig. Moge ik mij steeds verheugen over de heilige tegenwoordigheid van Uw engelen en hun bijstand naar ziel, geest, hart en lichaam.
Lieve Jezus, was mijn ziel in Uw Kostbaar Bloed van bevrijding. Brand Uw Heilig Kruis in mijn hart, opdat ik Uw Weg van de Waarheid zou blijven volgen in overgave en Liefde.
Beminde Heilige Geest, open mijn ziel, geest en hart voor Uw Licht en Uw Liefde. Door de machtige bemiddeling van Uw Hemelse Bruid Maria, stort Uw Heilige Gaven over mij uit en bevrucht mij met de Goddelijke Genaden.
Lieve Moeder Maria, ik geef mij totaal en voor eeuwig aan U, opdat U mij zou leiden op de weg van de heiligheid. Verwijder van mij alle kwaad, zonde en bekoring. Maak mij zoals U, zuiver in handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens, en leer mij met Liefde lijden tot verheerlijking van het Kruis van Christus.


www.maria-domina-animarum.net

322. DAGELIJKSE GELOFTEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Allerheiligste Maagd en Moeder van Jezus,
Ik wil vandaag de heiligheid betrachten die God voor de mens had voorbestemd, ter verheerlijking van U, de Meesteres van alle Deugden.
Ik wil vandaag de vurigste Liefde betrachten, ter verheerlijking van U, de Medeverlosseres Die Haar Zoon prijsgaf aan het Kruis uit oneindige Liefde voor alle mensen.
Ik wil vandaag de zuiverheid van de engelen betrachten, ter verheerlijking van U, de volmaakt onbevlekte Bloem in Wie de engelen hun meerdere hebben erkend.
Ik wil vandaag alle zonde vluchten, ter verheerlijking van U, Die volmaakt vrij van zonden bent gebleven.
Ik wil vandaag mijn kruis liefhebben en alle vruchten van mijn lijden aan U afstaan, ter verheerlijking van U, mijn Moeder van Smarten Die oneindig veel voor mij hebt geleden en nog steeds Tranen stort om alle zonden der wereld.
Ik wil U vandaag al mijn gebeden, offers en boete geven voor de heiliging van alle zielen, ter verheerlijking van U, allerheiligste Tempel van de Heilige Drievuldigheid en Ark van het Nieuw Verbond.
Ik wil vandaag waarlijk Uw kind zijn door Jezus te volgen in doen en laten, ter verheerlijking van U, Moeder van God en Moeder van alle mensen.
Ik wil U vandaag volkomen dienen in de bestrijding van alle kwaad, ter verheerlijking van U, Morgenster van het komend Rijk Gods op aarde.
Ik wil mij vandaag totaal door U laten leiden, ter verheerlijking van U Die Gods hoogverheven Uitverkorene bent, Middelares van alle Genaden en Zetel van Wijsheid.
Ik wil U vandaag volkomen toebehoren als Uw bezit en eigendom, ter verheerlijking van U, de Koningin van Hemel en aarde en Poort van de Hemel Die zielen naar de Eeuwige Gelukzaligheid leidt.
O hoogverheven Koningin, volmaakt heilige Hemelse Lelie, ik beloof U vandaag de gave van mijn hele wezen, ziel, geest, hart en lichaam, aan U Die mij door God bent gegeven als onfeilbare Gids naar het Eeuwig Leven.
Tot vervulling van mijn geloften smeek ik U om de uitstorting van de Gaven van de Heilige Geest in mijn ziel, zodat ik klaar moge zijn om in Uw dienst mee te werken aan de vestiging van het Rijk van Christus op aarde.

♥ ♥ ♥

Bid het bovenstaand gebed dagelijks en verspreid het zoveel mogelijk. Het is een instrument voor de vestiging van Gods Rijk op aarde: Wie zich totaal aan Maria geeft, wordt een apostel van de Eeuwige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

323. GEBED VAN VERLANGEN NAAR MARIA, ROOS VAN MIJN HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als een gordijn van het zuiverste Licht openbaart U Zich in mijn hart om er de nevels van mijn blindheid te verdrijven, want de ogen van mijn ziel hebben in U de Moeder van de Eeuwige Liefde herkend.
O onweerstaanbare Vlam van Hemels Liefdesvuur, wat heeft U toch zo lang verborgen voor mijn hart dat naar de Zon verlangde als de bloemknop naar de lente. In de overgave van de vurigste versmelting met U heeft de diepste kern van mijn hart zich voor U geopend als een bloesem die eeuwig zal bloeien, want hij zal voor altijd drinken aan de bronnen van Uw Liefde.
O Hemelse streling van mijn ziel, geen geheime kamer in mijn hele wezen kan voor de stralen van Uw Heerlijkheid gesloten blijven. Geen deur biedt nog weerstand aan het zoete kloppen van Uw minziek Hart dat naar mijn Liefde heeft gezocht sedert de wereld het heeft vertrapt aan de voet van het Kruis.
U hebt mijn hart tot het Uwe gemaakt en de zegels verbroken die God het had omgelegd opdat het voor de wereld een gesloten boek zou blijven, want het moest worden tot een bloem in Uw Tuin. U hebt er alles ontsloten wat geen ziel ooit heeft doorgrond, want in de Tuin der Ware Liefde bloeien geen geheimen. Alles hebt U mij gegeven, want in het Vuur van de Hemelse Liefde zijn wij één geworden. Alles zal ik U geven, o Roos van mijn hart, want de kwelling van Uw eenzaamheid is mij een doorn. Zijn wij niet bestemd om voor eeuwig één te zijn in de Tuin der Hemelse Vreugden?
Hoor de weemoedige brand in de woorden van Liefde die mijn hart tot U richt. Voel toch het sterven van mijn hart in het laatste woord dat het tot U spreekt vóór de wereld mij van U wegrukt. Hoe kan mijn hart leven zonder de adem der Liefde uit de Bloem Die het bezielt? Slechts aan de Eeuwige Wijsheid is het verlangen bekend van mijn hart dat door U, en met U, en in U wil leven, en door U, en met U, en in U wil sterven.
Want in mijn verlangen zullen de doornen van de pijn en de blaadjes der vervoering voor eeuwig leven, opdat ik met U, Roos van mijn hart, één moge zijn over de grenzen van de dood heen, in de Tuin der Eeuwige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

324. VERBOND MET DE ENGELEN VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Heilige Engelen van het Licht,
In de Namen van Jezus en Maria bid ik U, wil mij de hand reiken voor het sluiten van een verbond met U, Die slechts uit Licht en Liefde bestaat. Neem mij op in Uw Hemelse scharen, die bij de dageraad der nieuwe tijden de mensheid de weg zullen wijzen naar de heiligheid die voor haar was voorbestemd.
Heilige Aartsengel Rafaël, bekom mij de kracht van de Allerhoogste, de scheppende Vader, Wiens zegen mijn ziel, geest, hart en lichaam zal sterken om mijn kruis met Liefde te dragen voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan.
Heilige Aartsengel Michaël, bekom mij de bescherming van de Allerhoogste, Jezus Christus, Wiens Heilige Wonden en Kostbaar Bloed mij zullen vrijwaren voor alle kwaad, opdat ik moge bijdragen tot de overwinning van het Kruis in alle zielen.
Heilige Aartsengel Gabriël, bekom mij het Licht van de Allerhoogste, de Heilige Geest, onder Wiens bestraling mijn ziel, geest, hart en lichaam gezuiverd en bezield zullen worden om dienstbaar te zijn voor de vestiging van Gods Rijk op aarde.
Engelen van het Eeuwig Licht, verjaag alle duisternis uit mijn handelingen, gedachten, woorden, gevoelens en bestrevingen, opdat ik slechts Licht moge verspreiden.
Engelen van de Eeuwige Liefde, ontvlam mijn hart aan het Hemels Vuur dat U bezielt, want waar zuivere Liefde brandt, bloeien hemelse bloemen.
Engelen van het Eeuwig Woord, leid mij steeds op de Weg van de Waarheid naar het Kruis der Verheerlijking dat zielen verlost.
Engelen van het Eeuwig Leven, richt al mijn doen en laten, opdat de genadestroom in mijn ziel de Hemelpoort moge openen voor velen.
Engelen van de Eeuwige God, doordring mijn hele wezen met Uw adem uit de Tuin der Hemelen, opdat ik het verbond van eenwording met U waardig moge zijn, ter verheerlijking van de Allerhoogste.
Leg mij neer voor de voeten van Maria, de Dochter, Moeder en Bruid van de Drie-Ene God en Uw hoogverheven Meesteres, opdat Zij mij kan maken tot een engel die, bezield door Haar Onbevlekt Hart, zegen en vreugde in de zielen zal brengen.


www.maria-domina-animarum.net

325. LITANIE TOT MARIA, MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Gedreven door mijn nood en mijn zwakheid kom ik aan Uw voeten smeken om de genade die mijn ziel zal strelen met het Licht van de Hemelse Liefde.

Elke aanroeping wordt voorafgegaan door "Machtige Moeder van Bijstand", en gevolgd door "ik smeek U om genade":

..., Schatbewaarster van alle Goddelijke Gaven, ...
..., oneindig machtige Uitdeelster van alle Genaden,...
..., bij het Kruis van Jezus gemaakt tot Moeder van alle mensen, ...
..., oneindig machtige Voorspreekster voor al mijn noden, ...
..., Wier Hart al mijn pijnen en smarten kust, ...
..., in Wier Hart mijn meest geheime verlangens bewaard worden, ...
..., door God met onbegrensde macht bekleed, ...
..., brandend van Liefde voor alle zielen, ...
..., Bewerkster van ontelbare wonderen,...
..., Hemelse Bron van vertrouwen voor alle lijdenden, ...
..., Bloem van Hoop voor alle zieken van lichaam, geest of hart, ...
..., Gids naar het Paradijs voor alle stervenden die in U geloven, ...
..., Lelie van zuivering voor alle kinderen, ...
..., Roos van Hemelse troost voor alle gekwelde moeders, ...
..., Mantel van tederheid voor alle eenzamen, ...
..., Hemelse Schat van alle armen, ...
..., Redster in alle uitzichtloze situaties, ...
..., Geschenk van de Goddelijke Voorzienigheid, ...
..., onfeilbare Steun in alle nood, ...
..., Zonnestraal voor verkilde en gewonde harten, ...
..., Adem van Wijsheid voor alle radelozen, ...
..., Bad van Hemelse loutering en bekering voor de zondaars, ...
..., Hemelse Balsem voor harten in droefheid, ...
..., onuitputtelijke Bron van kracht en bemoediging voor de vermoeiden, ...
..., Geneesmiddel voor Uw kinderen die door het leven gebroken zijn, ...

O Maria, Middelares van alle Genaden, ik leg mijn verlangen in dank voor Uw voeten neer, want ik vertrouw op Uw macht die mij alles KAN geven, en op Uw Liefde die mij alles WIL geven, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken en dank Maria).


www.maria-domina-animarum.net

326. LITANIE VAN VERENIGING MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Moeder Maria,
In de diepste eerbied en overgave lever ik mijn hele wezen aan U uit, opdat U volkomen over mij zou heersen, en ik door eenwording met U de weg naar de ware heiligheid zou mogen gaan tot in het Rijk der Hemelen, waarin U Koningin bent.

Elke aanroeping wordt voorafgegaan door Verheerlijkte Koningin en gevolgd door word toch één met mij:

..., door God uitverkoren tot Moeder van de Messias, ...
..., door de Heilige Geest bevrucht met de Zoon van God, ...
..., door God vervuld met onmetelijke deugden en voorrechten, ...
..., door God bekleed met de grootste heiligheid, ...
..., om Uw waardigheid met Lichaam en ziel ten Hemel opgenomen, ...
..., om Uw volmaaktheid verheven tot Meesteres van de engelen, ...
..., in Uw liefdevol uiterste Lijden geworden tot Medeverlosseres, ...
..., door Uw Onbevlekte Ontvangenis boven alle zielen verheven, ...
..., om Uw volharding in alle deugden door God boven alles bemind, ...
..., volmaakt zuivere Tempel van het Goddelijk Licht, ...
..., onblusbare Toorts van de vurigste Goddelijke Liefde, ...
..., allermooiste Bloem van de Schepping in alle eeuwen, ...
..., onuitputtelijke Bron van Hemelse Vreugde, ...
..., Kelk waarin het Bloed der Verlossing werd gevormd, ...
..., in Wier nabijheid geen zonde kan bloeien, ...
..., volmaakte Spiegel van Gods Heerlijkheid, ...
..., grootste Wonder van Gods Schepping, ...
..., verrukkelijke Bron van Hemelse schoonheid, ...
..., zachte Balsem van oneindige tederheid, ...
..., kostbare Parel van zachtmoedigheid, ...

O Maria, Heerseres over mijn hele wezen, kom toch in mij, want ik wil mijzelf in U verliezen tot in de eeuwigheid.

♥ ♥ ♥

Litanieën en soortgelijke gebeden met een herhalend karakter hebben een grote kracht doordat de smekingen een aantal malen terugkeren en bovendien gekoppeld zijn aan beschouwingen die op zichzelf reeds een grote kracht bezitten. Maak er een goed gebruik van: Laat U niet verleiden tot een onbezield herhalen van de aanroepingen, doch bedenk dat iedere zin een bloempje is dat moet bijdragen tot een prachtige jasmijntros voor de Hemel.


www.maria-domina-animarum.net

327. SMEEKGEBED VAN EEN DIENARES VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Verjaag uit mijn hart en ziel alle duisternis, opdat het Eeuwig Licht van de nimmer eindigende Dag der Hemelen uit mij moge stralen.
Strooi in de bodem van mijn hart en ziel de heilige zaadjes uit Uw Tuin der Onbevlekte Heiligheid, opdat in mij de bloemen der deugden mogen bloeien die zelfs de harten der engelen ontvlammen.
Ontsteek mijn hart en ziel aan het vervoering brengend Vuur uit Uw liefdedronken Hart, opdat ik in mensenzielen zelfs de kruisen der smart kan laten ontbranden, want nog steeds beklemt de kilte van Golgotha het Hart van Jezus.
Breek in mijn hart en ziel alle wereldse weerstand met Uw Hemelse tederheid, opdat zelfs de klank van mijn hartenklop een zoete balsem van genezing moge zijn voor lijdende harten.
Verzegel mijn hart met het Bloed uit Uw Hart waaruit het Bloed van Jezus is geboren, opdat elke klop van mijn hart slechts het parfum der Hemelse heerlijkheden over de zielen moge uitstorten.
Zegen mijn handen met Uw Hemelse kus, opdat alle lijdenden die zij aanraken, de verlossende betovering der Hemelse Liefde mogen ondergaan.
Bewerk de grond van mijn hart en ziel naar Uw welbehagen, opdat op mij de bloemen van zielen mogen bloeien als een tapijt van verheerlijking onder Uw voeten.
Zalf mijn ziel met de heiligmakende Gaven van Gods Geest, opdat al mijn woorden en handelingen de geur van Uw ziel in de harten kunnen leggen, want hoezeer hunkeren zij toch naar een getuigenis uit de Tuin der Hemelen.
O vertrouw toch aan mijn hart Uw sleutel toe, die alle sloten openbrandt in het Vuur der genade, opdat ik zielen kan openen voor Uw zoete heerschappij van oneindige Hemelse Liefde.

♥ ♥ ♥

De ziel die zich door oprechte toewijding in Maria’s dienst stelt, wordt zich spoedig bewust van haar eigen zwakheden, tekortkomingen en fouten. Zij voelt niet in de eerste plaats afkeuring van Maria uit, doch het is eerder een snelle ontwikkeling van het gevoel van schaamte of droefheid over de eigen onvolkomenheden die de toegewijde ziel ertoe aanzet om zichzelf onder handen te nemen. Tevens begrijpt zij spoedig dat niet zijzelf haar verdere evolutie in de hand heeft, maar wel Maria, Die haar stap voor stap naar de volmaaktheid tracht te leiden. Het is belangrijk, Haar wonderbaarlijke tussenkomst niet in de weg te staan door onverdraagzaamheid tegenover of ongeduld over Uzelf, doch er rustig naartoe te werken dat U steeds méér op Maria gaat lijken. De genadewerking zal bepalen hoe snel Uw heiliging verloopt. Van U wordt alleen oprechte inzet verwacht.


www.maria-domina-animarum.net

328. GROET AAN DE HEMEL

(Myriam van Nazareth)

Ik groet U, Hemelse Vader, God Die mij heeft gemaakt, Bron van mijn bestaan, oneindige kracht die mijn hele wezen draagt. Ik heb U zo lief. Wees mijn leven.
Ik groet U, Jezus, nooit ondergaande Zon van mijn ziel, Verlosser Die mij in het Vuur van de Liefde de Hemel heeft geopend, Vlam van Barmhartigheid Die al mijn zonden wegbrandt. Ik heb U zo lief. Wees mijn ziel.
Ik groet U, Heilige Geest, alles doordringend Licht van heiliging en zuivering, Regenboog van Hemelse Gaven, Ster van Hemels Vuur Die mijn hele wezen bestuurt. Ik heb U zo lief. Wees mijn geest.
Ik groet U, Hemelse Moeder Maria, verrukkelijke Bloem uit de Tuin der Hemelen, Schoonheid Die mijn hart ontvlamt, Parfum dat mijn ziel zuivert, Maan Die mij leidt door alle duisternis. Ik heb U zo lief. Wees mijn hart.
Ik groet U, engelen van God, vreugde van de Hemel, fluisterende stemmen van leiding, geesten van Licht en geborgenheid. Ik heb U zo lief. Wees mijn handen, mijn voeten en mijn ogen.
Ik groet U, heiligen in het Hemelrijk, zusters en broeders van alle eeuwen, vurige haarden van gebed, bloempjes langs mijn weg naar de eeuwigheid. Ik heb U zo lief. Wees mijn Hoop.
Ik groet U, o Drie-Ene God, Hemelse Koningin en alle engelen en heiligen, Hemelse Bloemen van de zuiverste Liefde, wees bij mij deze dag en nacht, want ik heb U allen zo lief.


www.maria-domina-animarum.net

329. SMEEKGEBED TOT MARIA, KONINGIN DER HEMELSE BLOEMEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als een roos heeft Uw Hart zich ontvouwd in ontboezemingen van de meest volmaakte Liefde. O maak het hart van Uw dienares tot een bloem waarin zielen Uw schoonheid en Uw Liefde verheerlijken.
Als een zonnebloem heeft Uw hele Wezen zich steeds naar het Eeuwig Licht gewend. O bestraal Uw dienares met Uw Glorie, opdat ik voor de eeuwigheid moge smachten naar een plaats aan Uw voeten.
Als een viooltje bent U steeds nederig gebleven in Uw verhevenheid. O houd Uw dienares klein in het hart, opdat mijn hart zich steeds door U zou laten beheersen.
Als een vergeet-mij-nietje hebt U God in Uw blauwe mantel van Hemelse Vrede geborgen tot eeuwige vereniging. O vergun Uw dienares toch de eenwording met U, opdat onze harten elkaar niet meer loslaten.
Als een meiklokje opende Uw Tempel zich in golven van het tederste verlangen naar God. O ontsluit ook de meest intieme kamer van Uw dienares, opdat de lentebries van de Heilige Geest mij moge vervullen met de geur van de meest verheven Liefde.
Als een korenbloem bloeide U tussen het allerheiligste Graan dat de zielen kwam voeden. O breng ook Uw dienares in aanraking met het Goddelijk Koren, opdat ik getuige moge zijn van de Eeuwige Zomer.
Als een jasmijn bedwelmde de geur van Uw volmaaktheid alle kwaad. O hul ook Uw dienares in het parfum van Uw Heerlijkheid, opdat ook in mijn ziel bloesems van de Eeuwige Lente mogen bloeien.
Als een appelbloesem ademde Uw Onbevlekte Wezen de frisheid van de ziel die de eeuwige Belofte in zich heeft gesloten. O laat ook in Uw dienares de Hoop bloeien als een bloesem die rijke vruchten aankondigt.
Als een goudsbloem was Uw hele Wezen de Spiegel van de Goddelijke rijkdommen. O stort in Uw dienares de gouden stroom der Goddelijke genaden, opdat Gods Heerlijkheid in mij geprezen worde.
Als een lelie heeft Uw Onbevlekte Wezen steeds de geur van de hoogste heiligheid verspreid. O maak Uw dienares tot een tabernakel van alle Hemelse bloemen die U zo overvloedig in mij wil zaaien, want U, o Hemelse Koningin, is de beschikking gegeven over alle heerlijkheden uit Gods Tuin.


www.maria-domina-animarum.net

330. DAGELIJKSE AANROEPING TOT REDDING VAN MIJN ZIEL
zeer krachtig gebed voor het afsmeken van de Goddelijke Barmhartigheid

(Myriam van Nazareth)

Kruis van Jezus Christus, bedek mijn zondigheid met Uw heilige schaduw.
Wonden van Jezus Christus, genees alle wonden van mijn hart en ziel.
Bloed van Jezus Christus, bevloei de onvruchtbare akker van mijn zwakke wezen.
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, bekleed mijn ziel met Uw heiligheid.
Smarten van Maria, was mijn zonden weg in Uw Tranen.
Goddelijk Moederschap van Maria, red mijn ziel door Uw machtige Voorspraak.
Allerheiligste Namen van Jezus en Maria, brand Uzelf in de diepste kern van mijn wezen, en het Vuur van de Goddelijke Liefde zal mij het Eeuwig Leven bereiden.

♥ ♥ ♥

U kunt het bovenstaand gebed ook bidden in naam van iemand anders. Zeg in dat geval dat U dit gebed aanbiedt in naam van ..... (zijn/haar naam).


www.maria-domina-animarum.net

331. LOFPRIJZING AAN MARIA, VREUGDE VAN HET HEMELS HOF

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, opperste Vreugde van God,
Welke balsem van zegen streelt de ogen van mijn ziel bij de aanschouwing van Uw Heerlijkheid. Voel toch hoe mijn hart opspringt van vreugde wanneer Hemelse tekenen Uw nabijheid verkondigen.
Welk Hemels Vuur smelt mijn hart open bij het horen van Uw zoete stem.
Welke golven van vervoering overspoelen het wanneer de Liefdevlam uit Uw Hart mijn verlangend wezen omhelst.
O Prinses der mensenzielen, welk hart werd ooit door U gekust zonder te ontbranden?
Welke geest werd ooit door U beademd en bleef blind voor Uw Glorie?
Welke ziel werd ooit door de Uwe omarmd en werd niet bevrucht met het verlangen naar de eeuwige vervoering in het Rijk der Hemelen, want slechts God baart Vuur dat niet verwondt doch verheft.
O Verrukking der engelen, welke paradijsvreugden zijn in mijn hart ontsprongen als bloesems van een Eeuwige Lente sedert Uw voeten mijn weg hebben betreden. Hoezeer is mijn hart een onbekende voor mij geworden sedert het aan Uw Liefde is overgeleverd. Ongenadig heeft de genade der wurgende Liefde mijn ziel aan U vastgeketend, want hoe zou de bloesem nog zichzelf willen toebehoren nadat hij de verkwikking van de Hemelse Dauw heeft ervaren.
O Uitverkorene, welke verrukkingen doorstromen mijn hart bij elke beroering door U Die mijn hele wezen hebt ontvlamd. Hoe onfeilbaar verraadt mijn hart mij elke kus die Uw Liefde op mijn ziel drukt. Geprezen zij de Vorst der Hemelen Die mijn hart heeft bestemd tot eenwording met het Uwe in het allerzuiverste Vuur uit de Bron der Goddelijke Liefde.
Geen nacht is nog duister voor het hart dat het Licht van Uw Aanwezigheid heeft toegelaten. Zelfs de regen der smart is gezegend voor de ziel die Uw Vuur ervaart, want wie de weg aan Uw hand ten einde toe wil gaan, oogst de genade van de Eeuwige Vreugde.
Verheug mij, U Die reeds op aarde Gods Rijk liet verlangen naar de nabijheid van Haar Die was voorbestemd tot Koningin van het Hemels Hof. O verheug mij met Uw eeuwige Tegenwoordigheid, want onder Uw voeten kan in de bodem van mijn ziel slechts vreugde bloeien.


www.maria-domina-animarum.net

332. DAGELIJKSE GROET AAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Ik groet U, Heilig Kruis in wiens armen de uit Liefde stervende Jezus heeft gerust.
Ik groet U, Heilig Kruis dat door de Liefdewonden van Jezus is gestreeld.
Ik groet U, Heilig Kruis dat door het Goddelijk Bloed van Jezus is gekust.
Ik groet U, Heilig Kruis in wiens schaduw Maria’s Hart voor mij door Smart is doorboord.
Ik groet U, Heilig Kruis dat het Licht van het Hemelrijk in de zielen straalt.
Ik groet U, Heilig Kruis dat mijn ziel verzegelt tegen de macht van het kwaad.
Ik groet U, Heilig Kruis, bloembed waarop Jezus’ pijnen rozen van Eeuwige Verlossing werden.
Ik groet U, Heilig Kruis, kroongetuige van de vurigste Liefdesdaad in alle eeuwen der eeuwen.
Ik groet U, Heilig Kruis, brug van verzoening tussen de Hemel en de berg van de zonden der wereld.
Ik groet U, Heilig Kruis, brandmerk in mijn ziel dat mij de Eeuwige Gelukzaligheid bereidt.
Ik groet U, Heilig Kruis, Gods Geschenk van bevrijding aan mijn lijdende ziel.
Ik groet U, Heilig Kruis, eeuwig Teken van Geloof, Hoop en Liefde waaraan ik mijn plaats in de Hemel dank.
O Maria, Moeder van Smarten aan de voet van het Kruis, bekom alle harten de genade van een oprechte Liefde tot het Kruis van Jezus Christus, de Verlosser der mensheid, opdat de vrucht van het Verlossend Lijden in alle zielen tot rijping moge komen.

♥ ♥ ♥

Het Kruis van Christus is het groot symbool voor onze Verlossing. Nochtans geven weinig christenen zich ten volle rekenschap van de rijke inhoud van dit symbool. Daarom is bovenstaand gebed niet in de laatste plaats een meditatiegebed. Indien U het in stilte overweegt, zal de diepe betekenis U op kracht van de Geest geopenbaard worden.


www.maria-domina-animarum.net

333. SMEEKGEBED OM GENADE VOOR ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Ik verheerlijk de Scheppingsdaad, en smeek om een grotere godsvrucht in alle zielen.
Ik verheerlijk de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, en smeek om zuivering van alle zielen.
Ik verheerlijk de Menswording van Jezus, en smeek om zelfverloochening en nederigheid voor alle zielen.
Ik verheerlijk het Moederschap van Maria, en smeek om kracht, bijstand en vertrouwen voor alle moeders.
Ik verheerlijk het Voedstervaderschap van de Heilige Jozef, en smeek om kracht, bijstand en vertrouwen voor alle vaders.
Ik verheerlijk de Eeuwige Maagdelijkheid van Maria, en smeek om spirituele groei van alle zielen.
Ik verheerlijk het Evangelie van Jezus, en smeek om aanvaarding en naleving van het Woord van Christus door alle zielen.
Ik verheerlijk de Wonden van Jezus, en smeek om zalving voor alle gewonden en zieken in hart, geest of lichaam.
Ik verheerlijk het Bloed van Jezus, en smeek om heilige overgave voor alle lijdenden.
Ik verheerlijk de Smarten van Maria, en smeek om kracht voor alle bedroefde harten.
Ik verheerlijk de Kruisdood van Jezus, en smeek om vurige naastenliefde voor alle harten.
Ik verheerlijk de Komst van de Heilige Geest, en smeek om heiliging en verlichting voor alle zielen.
Ik verheerlijk de Tenhemelopneming van Maria, en smeek om een overlijden in heiligheid voor alle zielen.
Ik verheerlijk de Kroning van Maria tot Koningin van Hemel en aarde, en smeek voor alle zielen om overgave aan Maria’s onfeilbare leiding.
Ik verheerlijk de onbegrensde macht van Maria over het kwaad en de zonde, en smeek om de Triomf van Haar Onbevlekt Hart in alle zielen.
Ik verheerlijk de Heilige Drievuldigheid in Haar Schepping, Verlossing en Heiliging van alle zielen, en smeek om de totale overwinning van het Licht op de duisternis in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

♥ ♥ ♥

Het is zeer waardevol, spirituele genaden af te smeken op grond van bepaalde verdiensten uit het Leven van Jezus en Maria. Deze verdiensten zijn de grootste 'betaalmiddelen' om Heil te bekomen voor alle zielen.


www.maria-domina-animarum.net

334. AKTE VAN HOOP OP MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In U heeft God de schatten van Zijn oneindige Liefde gelegd. Uw ziel werd vrij van alle zonde bewaard, en het bederf van de dood heeft U nooit geraakt. Uw Mantel is de dauw die mij na de duisternis tot leven wekt. Op U hoopt mijn hele wezen, want Uw Licht en Uw Liefde hebben de bloemen der verwachting in mij gezaaid.
Op U hoop ik wanneer het deken der nacht over mijn hart valt en het licht van de dageraad zo ver af lijkt, want U bent de gezegende Morgenster.
Op U hoop ik wanneer het geschenk der Liefde aan mijn hart is ontrukt, want ik weet dat in Uw Hart het Hemels Vuur op mij wacht, dat mij wil verteren in een omarming van eeuwige zaligheid.
Op U hoop ik wanneer ik in mijn ziel meer onkruid dan rozen vermoed, want wie de wind uit Uw Tuin in de tuin van zijn ziel toelaat, wordt bevrucht met de mooiste Hemelse bloemen.
Op U hoop ik wanneer mijn lichaam onder zijn kruis lijkt te bezwijken, want Uw Liefde heeft Jezus gedragen tot Zijn Lichaam de laatste druppel gaf van het Bloed dat Hij van U had gekregen.
Op U hoop ik wanneer de nevel van angst of twijfel mijn toekomst versluiert, want welke nevel houdt stand in het Licht dat uit Uw Smartvol en Onbevlekt Hart over de zielen straalt. Hoe zou de dag van morgen mij NIET toelachen terwijl U de Zon afroept over mijn weg?
Op U hoop ik wanneer mijn pad rijke boomgaarden verlaat voor de eenzame woestijn, want in U zijn tedere Liefde, zoete geborgenheid en alle rijkdommen uit het Rijk der Hemelse Vreugden.
Op U zal ik hopen wanneer het laatste schijnsel van de maan in mijn levensavond mijn blik opent voor het onbekende, want wie U de hand reikt, betreedt het Rijk van de Eeuwige Zon.
Op U, o Moeder Maria, stel ik al mijn hoop, omdat ik geloof in de macht van Uw oneindige Liefde, die geen rust vindt tot U mij aan Uw zijde weet.

♥ ♥ ♥

De Hoop is één van de grootste deugden. Zij drukt uit dat men verwacht dat voor problemen nog een oplossing kan komen, en dat men deze ook van God (bijvoorbeeld via Maria) verwacht. Hoop veronderstelt steeds een basis van Geloof. Wie op Maria hoopt, komt niet bedrogen uit, want Zij stelt alles in het werk om diegenen te helpen die Haar innig en vertrouwvol toegewijd zijn. Die hulp kan vele vormen aannemen, en ook het tijdstip waarop zij tot uiting komt, is onvoorspelbaar. De grootste hulp is deze welke het Eeuwig Leven van de ziel betreft, alsook deze waardoor de ziel de juiste ingesteldheid kan bereiken om te groeien in heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

335. LITANIE TOT MARIA OM BEKERINGEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria,
Middelares van alle Genaden, Redster van talloze zielen.
Op U stel ik al mijn hoop en vertrouwen voor het Heil van de ziel van ..... (naam). Ik smeek U voor hem/haar om de genade van bekering.

Elke aanroeping wordt voorafgegaan door Ik geloof in U, Maria, en gevolgd door genees deze ziel:

..., heilig Vuur van Liefde, ...
..., gouden Licht van heiligheid, ...
..., Lelie van volmaakte zuiverheid, ...
..., mooiste Roos van het Paradijs, ...
..., uitverkoren Moeder van de Verlosser, ...
..., Sleutel van de Hemelpoort, ...
..., Schatkamer van Gods Mysteries, ...
..., Overwinnares der duivelen, ...
..., Koningin van de zielen, ...
..., Vrijspraak der zondaars, ...
..., Genezeres der bekoorden, ...
..., Ster in de duisternis, ...
..., reddende Hand der verdwaalden, ...
..., Meesteres van Gods engelen, ...
..., Vreugde van de Hemel, ...
..., laatste Hoop van de stervenden, ...
..., Medeverlosseres bij het Kruis, ...
..., Afroepster van de Heilige Geest, ...
..., Stem van de Hemel, ...
..., Bron van bekeringen, ...
..., Schild van de zwakken, ...
..., Zaad van de Hemelse Deugden, ...
..., Genadestroom voor verwelkte zielen, ...
..., Bloem van Eeuwig Leven, ...
..., Licht van inkeer, ...

O Maria, allerheiligste Onbevlekte Ontvangenis, volmaakt in de deugden, Die elke bekoring overwonnen en alle zonde gebroken hebt, aan U vertrouw ik het welzijn, de Verlossing en de zuivering van de ziel van ..... (naam) toe. Wil deze ziel genezen van haar wonden, van de sporen van de zonde en van alles wat haar tot de zonde drijft, opdat zij Gods Licht in zich moge dragen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken en dank Maria).


www.maria-domina-animarum.net

336. GEBED TOT MARIA, STER VAN DE GEKWELDE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Onbevlekte Moeder van het Licht der wereld,
Wier vlekkeloze ziel zoveel Hemels Licht over de aarde heeft gebracht.
Als een Heilige Ster van leiding en Hoop breekt U de nacht die de zielen bedreigt.
O Licht door God aangestoken als Wieg van de Zon van Eeuwig Leven, welke nevel zou nog mijn ziel verduisteren zodra zij de stralen van Geloof, Hoop en Liefde uit de Bron van Uw Hart in zich heeft opgenomen?
O Poort van de Hemel, stroomt uit U niet het Licht uit het Rijk van de Eeuwige Waarheid? Welke ziel kan nog dwalen nadat zij U heeft herkend?
Zalig de tempel die Uw stralen tot zijn altaar heeft toegelaten, want zijn offerande zal God welgevallig zijn.
Zalig de ziel die Uw Licht koestert als een Hemels deken, want haar kilte zal verbannen worden onder de vurige stralen der brandende Liefde.
Zalig de ogen die de Weg hebben gevonden die door U wordt verlicht, want zij zullen het Rijk van het Eeuwig Licht aanschouwen.
Zalig het hart dat zich door U laat kussen wanneer de avond valt, want het zal het ware Leven van de Dageraad in zich voelen kloppen.
O Ster van Hemelse Glorie, waarom zoeken de zielen U slechts bij nacht? Waarom vergeten zij Uw Liefde uit sombere uren zodra de duisternis wijkt? Zie, de belofte van Uw schittering wil ik in hen laten ontkiemen nog vóór de nacht hun ogen opent, want oneindig is de genade van Uw stralen voor de ziel in wie de Liefde bloeit, in wie het Geloof de bodem bevrucht, en wier ogen door de Hoop worden gevestigd op Uw Licht dat de sluier der nacht doorbreekt.


www.maria-domina-animarum.net

337. AANROEPING VAN LIEFDE TOT HET GEBROKEN HART VAN MARIA
(vooral aanbevolen op vrijdag en zaterdag)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
verscheurd aan de voet van het Kruis, wil mijn verlangen om U lief te hebben aanvaarden als een balsem voor Uw doorboord Hart, dat mij zozeer bemint.
Hart van Maria, dat één is geworden met het ontledigd Hart van de Verlosser, Jezus Christus Uw Zoon, ik bemin U.
Hart van Maria, dat straalt met het onblusbaar Vuur van het Goddelijk Licht, ik bemin U.
Hart van Maria, dat is verpletterd onder alle kruisen der wereld, ik bemin U.
Hart van Maria, dat werd geopend door de allerheiligste Smart om alle harten van alle tijden in zich te sluiten, ik bemin U.
Hart van Maria, kroon op het Tabernakel van de Moederschoot die de Messias heeft gedragen, ik bemin U.
Hart van Maria, Tempel van het Huwelijk van verzoening tussen Hemel en aarde, ik bemin U.
Hart van Maria, Altaar van de grootste Offerande van Liefde die de aarde ooit zag, ik bemin U.
Hart van Maria, bloedende Roos uit de Tuin der allerheiligste Smarten, ik bemin U.
Hart van Maria, heilige Vlam van Medeverlossing aan de voet van het Kruis, ik bemin U.
Hart van Maria, Bron van de zuiverste Tranen van Liefde, ik bemin U.
Hart van Maria, dat zich op Calvarie liet doorboren door het Zwaard van Liefde en Smart, ik bemin U.
Hart van Maria, dat het Zwaard van Smarten heeft aanvaard uit Liefde voor mij, ik bemin U.
Smartvolle Moeder Maria, in Uw door de Smart gebroken Hart leg ik de bloem van mijn Liefde, opdat zij voor altijd gevoed worde door Uw heilige Tranen, en mijn hart in het Uwe moge leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net

338. SMEEKGEBED VOOR EEN ZIEL IN HAAR STERVENSUUR

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria,
Moeder van alle mensen, Hemelse Moeder van ... (naam van de persoon voor wie gebeden wordt).
In de naam van Jezus Christus, Uw Zoon en Verlosser van alle zielen, smeek ik om Uw voelbare Aanwezigheid bij ... (naam) in dit uur van nood.
Maria, Schrik der duivelen, verwijder van deze ziel alle aanvallen van het kwaad, opdat zij in Vrede en rust de Hemelpoort tegemoet kan gaan.
Maria, Onbevlekte Ontvangenis, zuiver deze ziel van elke smet, opdat zij waardig bevonden wordt om het Rijk der Hemelen binnen te gaan.
Maria, Middelares van alle Genaden, bekom deze ziel de genade van een zacht heengaan en de spoedige aanschouwing van Gods Glorie.
Maria, Koningin van het Paradijs, begeleid deze ziel bij haar overgang naar Gods Rijk van het Eeuwig Licht.
Maria, Voorspreekster bij God, verdedig deze ziel bij Gods Troon met het Vuur van Uw Liefde, tot volkomen vergiffenis van alle zonden van haar leven.
Maria, Medeverlosseres onder het Kruis, bied de Heilige Drievuldigheid het Kostbaar Bloed van Jezus en Uw Tranen aan tot vrijspraak van deze ziel van al haar schulden jegens God.
Maria, Meesteres van de Engelen, stuur nu de Heilige Aartsengel Michaël om deze ziel te beschermen in haar laatste strijd, en de engelen van het Licht om haar op te nemen in de Hemelse Vrede.
O allermachtigste Moeder van Jezus,
Nu God de ziel van ... (naam) roept, wijd ik haar toe aan het Heilig Kruis van Christus en aan Uw Onbevlekt Hart, opdat zij moge heengaan als een kind dat God volkomen toebehoort. In Uw Smartvol Hart leg ik alle ziekten, pijnen, droefheden, zorgen, angsten, kwellingen en gebrek die zij gedurende haar hele leven heeft geleden in lichaam, geest en gemoed, tot vergoeding van al haar zonden en schulden tegenover God, en opdat zij spoedig moge verdienen, het Eeuwig Leven in de zaligheid van de Hemel binnen te gaan, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken; bid na dit gebed indien mogelijk de Rozenkrans).

♥ ♥ ♥

Het bovenstaand gebed kan worden gebruikt als toewijding van zwaar zieken, ook wanneer U niet bij de persoon in kwestie aanwezig bent. Bid dit gebed ook voor iemand die in gevaar verkeert of wanneer U onzeker bent over zijn/haar lot (bijv. vermisten enz.), of zelfs nog na een overlijden. Het zou ook een goed idee zijn, dit gebed elke dag te bidden voor een mens in stervensnood, waar ook ter wereld, die U zelfs niet eens hoeft te kennen...


www.maria-domina-animarum.net

339. GEBED VAN OVERGAVE AAN MARIA, KONINGIN VAN DE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
schitterende Vlam uit de vurigste Bronnen van Gods Liefde.
Als met een gordijn van Hemels Vuur sluit de stille roep van Uw brandende Liefde mijn hart voor de wereld.
Zie, als de gevangene van een ketting van de allerzuiverste tederheid geef ik mij aan U over, o Vlam door Gods Geest aan mijn hart vertoond. Hoe kan de kaars warmte uitstralen tenzij zij één wordt met de vlam?
Hoe kan mijn hart alleen leven nadat Uw Hart het heeft omhuld als een Hemelse sluier?
O mijn ziel, getuige van een nimmer stervend onuitsprekelijk Mysterie van vervoering, waarom zwijgt gij, verdrinkend in een storm van liefdesgezangen uit het mooiste Hart dat God ooit schiep?
O Koningin van de Liefde, hoe moet ik in de wereld leven terwijl Uw heilig Vuur in mij knaagt?
Hoe kan ik U het geschenk geven van mijn ziel die zich zo onvermogend weet?
Hoe kan ik eeuwig met U leven, tenzij door te sterven aan alles wat mij van U verwijdert?
O hoezeer heb ik U lief. Elke klop van mijn hart wil een kus aan U zijn. Elke traan uit mijn ogen wil zich een weg branden naar Uw Hart.
O Bloem van nooit geziene zuiverheid, hoe zouden mijn ogen de gunst verdienen, U te aanschouwen?
Hoe kan mijn hart Haar omvatten, Die God Zelf heeft gedragen?
Hoe pijnlijk is mij Uw brandende Liefde, want ik bezit niets om Uw Hemels Vuur in mij te onderhouden.
O verbrand toch mijn onwaardigheid, opdat ik mijn arme wezen aan Uw voeten neer kan leggen, want het verlangen naar mijn zelfgave wurgt mij, het verlangen naar de heiligheid verteert mij, ik wil restloos in U overgaan als een kaars in de vlam.

♥ ♥ ♥

Het vermogen tot overgave is een schat voor wie het bezit. Het is de gesteldheid van hart en geest waardoor U in staat bent om Uzelf in Maria’s handen te leggen met het volste vertrouwen dat Zij ALLES voor U kan en zal doen. Wanneer U daar in slaagt, voelt U niet langer de behoefte om zelf dingen te regelen. Dit vermogen schept een uitgelezen basis om los te komen uit de verlammende greep die de wereld op U tracht uit te oefenen en totaal op de Hemel te vertrouwen.


www.maria-domina-animarum.net

340. AANROEPING IN NOOD TOT BEVRIJDING VAN ALLE KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, enige God van Liefde. In het Licht van de Heilige Geest, in Tegenwoordigheid van Jezus Christus en op Voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, bid ik U om bevrijding van het kwaad dat mij bedreigt, bekoort, en mijn ziel in het verderf wil storten.
Geprezen zij de Menswording van Jezus Christus, waardoor de mens met God is gehuwd tot beschaming der duivelen.
Geprezen zijn de Wonden van Jezus Christus, waardoor het menselijk lijden een wapen werd tot verlamming van de duivel.
Geprezen zij het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, waardoor alle gif van de duivel uit de zielen weggewassen wordt.
Geprezen zij het Kruis van Jezus Christus, waardoor de ziel in het Licht der Genade uit de macht van de duivel wordt verlost.
Geprezen zij de Verrijzenis van Jezus Christus, waardoor de mens onaantastbaar werd voor de dood door de zonde.
Geprezen zij de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, waardoor God een menselijke ziel volkomen aan de greep van de duivel heeft onttrokken.
Geprezen zij de volmaaktheid van Maria in alle deugden, waardoor de duivel volkomen door een mens vernederd werd.
Geprezen zij de Eeuwige Maagdelijkheid van Maria, waardoor God de mens heeft verheven tot de staat der engelen.
Geprezen zijn de Smarten en Tranen van Maria, waarin de duivel door menselijk leed overwonnen werd.
Geprezen zij de Kroning van Maria tot Koningin van Hemel en aarde, waardoor een mensenziel boven alles verheven werd en macht kreeg over alle duivelen.
In de onoverwinnelijke macht van de Drie-Ene God en van de Allerheiligste Maagd Maria beveel ik nu alle krachten van kwelling, bekoring, misleiding en duisternis, van mij weg te gaan en hun machteloosheid te belijden in het Licht van het Kruis en aan de voeten van de Moeder Gods. Zo willen het Jezus Christus mijn Verlosser, en Maria mijn Medeverlosseres, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken, bij voorkeur met wijwater).


www.maria-domina-animarum.net

341. TOEWIJDING VAN DE AANSTAANDE MOEDER AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoog gezegende Moeder van Jezus,
Vol vertrouwen in Uw tedere Liefde en Uw heilige ontferming leg ik mijn zwangerschap in Uw Moederhart.
U smeek ik om bescherming over mijzelf en het zieltje dat God aan mijn schoot heeft toevertrouwd.
Ik wijd U deze gezegende periode toe met al haar vreugden, zorgen en ongemakken, opdat zij moge worden gezuiverd in de stroom der genaden die Uw goedheid zal bekomen voor het kindje dat ik draag.
O uitverkoren Moeder der moeders, Bloem in Wie het Kind Jezus mocht openbloeien, zaai in mij het Vuur van de heiligste Liefde voor het nieuw Leven dat in mij tot rijping wil komen.
Heers in mijn hart, opdat het een haard moge zijn van de allerzuiverste tederheid en toewijding voor het wezen dat weldra vanuit mijn schoot Gods wereld zal begroeten.
O Koningin der gezinnen, leef toch in mij, opdat ook ik een moeder naar Gods welbehagen moge zijn, en ik de kracht moge vinden om deze kleine ziel in vreugde te begeleiden naar de begroeting van het levenslicht.
Wil mijn kindje in Uw armen sluiten, o Maria, zoals U het Goddelijk Kind Jezus droeg, opdat het zijn reis op deze wereld moge beginnen met Uw allerheiligste zegen van bescherming, kracht en Liefde.
Wil mij laten delen in Uw heilig Geloof en vertrouwen, opdat ik aan Uw zijde alle beproevingen en moeilijkheden kan overwinnen met het Vuur uit Uw Hart dat door de Zoon van God is gekust.
Ik wijd U het ogenblik van de geboorte toe, opdat de vrucht van mijn schoot ook waarlijk een kind van God moge zijn, en ik leg zijn/haar hele leven in Uw gezegende handen, opdat al zijn/haar doen en laten, denken en spreken een uitdrukking moge zijn van het Plan dat God voor hem/haar heeft voorzien.
O allermooiste en allerzuiverste van alle moeders, ik draag mijzelf en mijn kind aan U op. Wil mij Uw hand reiken voor de reis naar mijn Bethlehem, opdat de geboorte ook voor ons een lichtvolle ontmoeting tussen Hemel en aarde moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

342. LITANIE TOT DE HEILIGE NAAM VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Leg op alle lippen Uw allerheiligste Naam, die door God met een oneindige macht is bekleed. Moge hij het Eeuwig Heil over alle zielen brengen en onze wereld zuiveren van alle duisternis.
Heilige Naam van Maria, zuiver mijn ziel, geest, hart en lichaam.
Heilige Naam van Maria, wees mijn Licht op de weg van Christus.
Heilige Naam van Maria, brand uzelf voor eeuwig in mijn ziel.
Heilige Naam van Maria, ontvlam mijn hart met het heilig Liefdesvuur.
Heilige Naam van Maria, wees mijn kracht in elk ogenblik van zwakheid.
Heilige Naam van Maria, wees het bloed van Leven voor mijn hele wezen.
Heilige Naam van Maria, bevrijd mij van elke zondige neiging.
Heilige Naam van Marfia, verwijder van mij alle kwaad.
Heilige Naam van Maria, verjaag van mij alle duivelen.
Heilige Naam van Maria, wees mijn bron van Hemelse vreugde.
Heilige Naam van Maria, wees mijn troost in elke droefheid.
Heilige Naam van Maria, druk uzelf als een zegel op mijn huis.
Heilige Naam van Maria, zaai de Vrede der engelen in mijn hart.
Heilige Naam van Maria, bekeer alle zondaars.
Heilige Naam van Maria, open elke ziel voor de Verlossing.
Heilige Naam van Maria, open elk hart voor Gods Woord.
Heilige Naam van Maria, wees mijn sleutel bij de Hemelpoort.
Heilige Naam van Maria, wees mijn adem voor het Eeuwig Leven.
Heilige Naam van Maria, ontsluit de Bronnen der genade voor de zielen.
Heilige Naam van Maria, roep het Rijk Gods over de wereld af.
Heilige Naam van Maria, maak mij heilig.
Hemelse Moeder Maria, moge het uitspreken van Uw allerheiligste Naam een zonde vergoeden, het hart van een zondaar raken, een ziel uit het vagevuur bevrijden of een ziel openen voor de heiligmakende genade.
Dat wens ik U toe als Uw dienares, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

343. AANROEPING OM OMVORMING TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Spiegel van Gods schoonheid, Ziel wier volmaaktheid zoveel Genaden over de mensheid heeft uitgestort.
In de gloed van Uw Hemelse Liefde wil ik verteerd worden. In het Vuur van mijn verlangen tot eenwording met U wil ik in U opgaan tot God U volkomen in mij terugvindt.
O maak mij tot Uw spiegel, opdat zelfs de engelen aan mijn zijde een stukje Hemel vinden.
Kom nu volmaakt in mij tot leven, o Hemelse Bloem, en laat mij slechts Uw woorden spreken.
Laat mij alle dingen zien zoals U ze ziet.
Zegen mijn handen met de tederheid en genadevolle kracht van de Uwe.
Geef mij een afkeer voor alles wat U mishaagt, en een voorliefde voor alles waar U van houdt. Laat mij branden van Uw verlangens.
Laat mij delen in alle gevoelens van Uw Hart.
Leer mij denken met Uw geest.
Stuur mij op de wegen die U bent gegaan.
Leer mij bidden met Uw engelachtige woorden.
Deel Uw Tranen met mij wanneer U troost behoeft, en open mijn hart voor Uw Hemelse vreugde.
Laat de Vlammen van Uw Liefde mijn hart regeren.
Geef mij Uw weerstand tegen zonde en bekoring.
Laat het Licht van Uw heiligheid uit mij stralen.
Bezaai mijn ziel met de Hemelse bloemen van Uw deugden, opdat uit mijn mond slechts het parfum van Uw heilige adem zou stromen.
Sluit Uw Lichaam als een mantel om het mijne, opdat alle zielen U in mij herkennen.
Doordring mijn hele wezen volkomen van Uzelf, en ik zal eeuwig leven.
O Maria, verhoor mijn smeken, zuiver mij in de stroom der Genade die Uw Hart bevloeit en maak mij tot een kopie van Uzelf, opdat ik heilig moge zijn voor het Aanschijn van God.

♥ ♥ ♥

Omvorming tot Maria, betekent 'worden zoals Maria', als het ware Maria Zelf worden. Het zou elke christen tot streefdoel moeten zijn, te worden zoals Maria was, althans bij benadering: Haar smetteloze heiligheid is voor ons slechts ten dele bereikbaar, omdat wij niet onbevlekt ontvangen zijn (wij zijn niet vrij van de erfzonde). Niettemin moeten wij Haar smeken om hulp om de hoogst mogelijke graad van deugdzaamheid te verwerven.


www.maria-domina-animarum.net

344. GEBED TOT HET ONGEBOREN KIND VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Hemelse Bloementuin,
In Uw heilige Tegenwoordigheid en onder Uw tedere moederogen roep ik de voorspraak in van mijn ongeboren kind, dat nu reeds bij U leeft in het Paradijs.
Mijn lief kind, als een madeliefje had God jou aan mij toevertrouwd. Als een vergeet-mij-nietje heeft Zijn Mysterie je teruggeroepen nog vóór de wereld je schoonheid kon zien.
Zovele zaadjes heeft je offer onzichtbaar gestort in de zielen die in dit tranendal zijn achtergebleven.
In het verborgene van de moederschoot straalde voor jou reeds het Eeuwig Licht, in het verborgene heeft God je tot bloei gebracht in de Tuin der Hemelse Vreugden.
O kleine offerbloem voor de vruchtbaarheid van de tuinen der zielen, uit Liefde voor jou voeg ik het offer van mijn tranen bij het offer van jouw leven, want zoals jij wil ik mijzelf geven voor alles wat God lief is. O jij die nu put uit de bronnen der Hemelse Vrede, bekom mij toch de vurige Liefde die jouw zieltje reeds als een diamant in zich droeg toen zij mijn ziel begroette.
Mijn lief kind, zieltje nooit aangetast door de onzuiverheden der wereld, bid voor mij en leid mij, leef onzichtbaar naast mij verder, opdat ook de bloem van mijn ziel de engelen in verrukking moge brengen.
Mijn lief kind dat nu voor Gods Aanschijn speelt als een engel van onschuld, nooit heb je de zonde gekend. Jij die bloeit aan de Hemelse bronnen der zuivering, smeek toch Maria, de Koningin der Hemelen, dat Zij mijn ziel zou besprenkelen met het water der Genade, opdat ik heilig moge zijn zoals jij.
Ik mocht je nooit leren bidden. God heeft het zo beschikt dat jij mij tot gids zou worden, want jouw gebed is nu een tedere zucht in de gezangen der engelen.
O mijn lief kind, dat je leven hebt prijsgegeven nog vóór het begon, help mij een beter mens te worden door mijn dagelijks kruis in overgave te aanvaarden en Jezus en Maria tot het uiterste lief te hebben. Dit verlangen sluit ik in mijn hart uit Liefde tot jou, want ooit wil ik jou zien, en voor eeuwig bij jou zijn in het Goddelijk Licht.


www.maria-domina-animarum.net

345. SMEEKBEDE TOT MARIA VOOR DE WERELDVREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Vrede,
Vol vertrouwen in Uw macht smeek ik om Uw Tussenkomst voor de vrijwaring en het herstel van de wereldvrede.
Roep het Kostbaar Bloed van Jezus af over alle zielen, tot uitbanning van elke geest van onvrede en tot verbreking van elke macht die ingaat tegen Gods Heilsplan en die het Eeuwig Licht wil doven.
Stort Uw heilige Tranen uit over alle harten, opdat zij reingewassen worden van elke geest van misleiding, bekoring en onrust en van elke invloed die het Kruis van Christus uit de zielen wil bannen.
Roep de uitstorting van de Heilige Geest af over alle zielen, opdat de geest van Ware Liefde en eenheid in alle harten moge heersen en alle zielen de Weg van de Waarheid en de Vrede van Christus mogen vinden.
Zend Gods engelen over de wereld tot uitroeiing van elke geest van haat, jaloersheid en materialisme, en tot bescherming tegen elke handeling die duistere krachten richten tegen zielen, geesten, harten en lichamen.
O Allerheiligste Maagd Maria, Medeverlosseres en Schrik der duivelen, ik draag U alle gebeden, lijden en offers van de hele wereld op, voor de definitieve overwinning van het Kruis van Christus in ALLE harten en de Triomf van Uw Onbevlekt Hart, opdat Gods Rijk van Hemelse Vrede NU over de hele wereld gevestigd moge worden.

3 x "O Maria, Koningin van de Vrede, genees alle zielen van haat en verblinding. Bevrijd onze wereld van alle oorlog".

♥ ♥ ♥

Het bovenstaand gebed is op 19 september 2001 (enkele dagen na de ramp aan de WTC-toren te New York) door de Heilige Maagd Maria ingegeven met een dringende oproep tot gebed voor de vrede in de wereld.
Verspreid en bid dit gebed zo veel mogelijk.

Alle onvrede, alle oorlog, alle onenigheid op grote zowel als op kleinere schaal geeft uiting aan de werkzaamheden van het kwaad. God is Vrede en Liefde. Alles wat daarvan afwijkt, moet met en door Liefde bestreden worden. Het is van het grootste belang dat elk mensenhart zich opent voor de Ware Vrede. Elke mens die onvrede of haat in het hart draagt en vasthoudt aan waarden die hem aan het wereldse vastkluisteren, hindert en vertraagt de vestiging van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

346. AANROEPING TOT MARIA OM HEILIGING VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Licht van Onbevlekte Heiligheid, vervul toch alle zielen met de heiligmakende genade, opdat zij in Uw navolging de Heilige Drie-Eenheid mogen verheerlijken in de glans van Uw deugden.
Ter ere van het Lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani, o Maria, bekom alle zielen een grote zin voor boetedoening en offers.
Ter ere van de Heilige Wonden van Jezus, o Maria, bekom alle zielen de bevrijding uit alle materialisme.
Ter ere van het Heilig Bloed van Jezus, o Maria, bekom alle zielen een grote zin voor zelfopoffering en vurige Liefde voor hun naasten.
Ter ere van de Kruisdood van Jezus, o Maria, bekom alle zielen een liefdevolle aanvaarding van hun dagelijks kruis.
Ter ere van Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, bekom alle zielen een grote weerstand tegen alle zondigheid.
Ter ere van Uw eeuwige Maagdelijkheid, o Maria, bekom alle zielen een afkeer van alle zedeloosheid.
Ter ere van Uw Smarten, o Maria, bekom alle zielen een volmaakt berouw over al hun zonden, fouten en nalatigheden.
Ter ere van Uw Kroning tot Koningin van Hemel en aarde, o Maria, bekom alle zielen de Genade van de totale toewijding aan Uw Onbevlekt Hart.
Ter ere van de Heilige Eucharistie, o Maria, bekom alle zielen een onwankelbaar geloof in Gods Tegenwoordigheid onder de mensen.
O Koningin der heiligen, ik wijd alle zielen toe aan Uw Onbevlekt Hart. Wil ze opdragen aan het Goddelijk Licht aan de voet van het Kruis, de plaats waar het Bloed van Jezus en Uw Tranen zich met elkaar hebben vermengd tot Verlossing van alle zielen, opdat zij voor Gods Aanschijn geheiligd worden.

♥ ♥ ♥

De mens geeft er zich te weinig rekenschap van, maar de toestand van de wereld wordt in hoge mate bepaald door de staat van genade van de mensheid als geheel. Constant gebed voor de heiliging van alle zielen is een absolute voorwaarde om de wereld te zuiveren van alle kwaad, dat verantwoordelijk is voor alle ellende (honger, oorlog, misdaad, onenigheid, onvrede enz.). Hoe meer zielen in staat van ongenade verkeren, des te verder drijft de wereld af van Gods bedoelingen. Een wereld die niet meer in harmonie is met Gods Wet van Liefde, is een broedhaard van kwaad en ellende voor alle mensen, want de mensheid snijdt zichzelf af van alle genadegaven die God over de wereld wil uitstorten.


www.maria-domina-animarum.net

347. GROET AAN MARIA, MOEDER VAN TROOST

(Myriam van Nazareth)

Ik groet U, Maria, Maan in mijn nacht.
Ik groet U, Maria, Ster in mijn dwaling.
Ik groet U, Maria, Bloem in mijn woestijn.
Ik groet U, Maria, Regenboog in mijn troosteloosheid.
Ik groet U, Maria, Zon doorheen mijn wolken.
Ik groet U, Maria, Kus op mijn tranen.
Ik groet U, Maria, Licht in mijn duisternis.
Ik groet U, Maria, Omarming in mijn droefheid.
Ik groet U, Maria, Stem in mijn eenzaamheid.
Ik groet U, Maria, Kracht in mijn zwakheid.
Ik groet U, Maria, Hoop in mijn moedeloosheid.
Ik groet U, Maria, Geneesmiddel in mijn ziekte.
Ik groet U, Maria, Uitweg uit mijn wanhoop.
Ik groet U, Maria, Roos boven mijn doornen.
Ik groet U, Maria, Schild naast mijn afgrond.
Ik groet U, Maria, Zaad in mijn onvruchtbaarheid.
Ik groet U, Maria, Vuur in mijn kilte.
Ik groet U, Maria, Adem in mijn beklemming.
Ik groet U, Maria, Hartenklop voor mijn stervend gemoed.
Ik groet U, Maria, Sleutel van mijn gesloten hart.
Ik groet U, o mijn Moeder, wees mijn Hemelse Bloem van troost en vreugde in dit uur van nood.
Wil mij nu in Uw armen sluiten, opdat ik de heilige tederheid moge ervaren die de kleine Jezus in deze kille wereld heeft verwelkomd.

♥ ♥ ♥

De mens die zich in zijn beproevingen aan Maria overgeeft, staat niet meer alleen met zijn lijden en verdriet. Vaak beklaagt de mens zich erover dat hij 'alleen staat, zelfs door God verlaten'. Doch hij moet beseffen dat God slechts ingrijpt wanneer hij Hem daar uitdrukkelijk om vraagt, en vertrouwt dat ook daadwerkelijk zal gebeuren wat voor hem het beste is. Alleen God weet dit, en wat de mens als het beste beschouwt, is vaak op lange termijn niet goed voor zijn ziel.


www.maria-domina-animarum.net

348. GEBED TOT MARIA, LICHT DER HARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Uit het heiligdom van Uw Schoot rees het Licht der wereld boven de horizon der verduisterde zielen.
O Uitverkorene, als een bed van liefdebloemen werd U in de harten gezaaid opdat Hij Die Liefde is, zielen zou oogsten voor het Rijk Gods op aarde.
Open Venster op God, hoe zou mijn hart verlicht worden indien U niet de Zon in mij liet schijnen?
Hoe zou mijn hart putten uit de Bron van de vreugde indien U niet de stralen der Goddelijke kracht binnen zijn kale muren bracht?
Hoe zou mijn hart het Vuur van de Liefde in stand houden indien U niet in de Vlammen blies die de Heilige Geest uit de Haard van Gods Hart aan mij heeft toevertrouwd?
O allertederste Liefdesvuur, Uw Licht toont de harten de Weg van het Eeuwig Geluk.
Zalf alle ogen met de dauw der Genade, want blinde zielen zien niet het Licht dat hen tot leven wekt.
Leer de Zon kennen aan hen die in duisternis leven.
Schenk vreugde aan de bedroefden. Toon hen hoe de Zon doorheen Uw liefdetranen regenbogen van Hemelse Hoop legt in het hart dat zich voor U opent.
O Licht van mijn hart, verberg Uw Glorie toch niet voor de ogen van mijn ziel, want geen wolk kan mijn gemoed versluieren wanneer Uw blauwe Mantel mijn hemel wordt, geen schaduw kan mijn hart bedekken wanneer Uw stralen op al zijn muren schijnen, geen duisternis zal ooit mijn ziel beheersen wanneer U nu het Eeuwig Licht in haar baart.

♥ ♥ ♥

Wie het Ware Licht van God leert kennen, bijvoorbeeld door de uitingen der Genade die in zijn ziel worden uitgestort wanneer hij zich met Vuur aan Maria toewijdt, vindt daardoor de weg van de Ware Liefde, die zijn ziel heiligt en zijn hele denk- en gevoelswereld van duisternis bevrijdt.


www.maria-domina-animarum.net

349. SMEEKGEBED TOT MARIA OM VERZOENING VAN DE
GODDELIJKE GERECHTIGHEID MET DE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Parel van de Schepping, Trots van de Vader,
In de Bloem van Uw Onbevlekte Ontvangenis rustte de kiem der verzoening van God met de zondige mensheid.
In Uw Schoot stond de wieg van het Nieuw Verbond dat aan het Kruis der Verzoening bezegeld werd.
Uw Tranen aan de voet van het Kruis vermengden zich met het Bloed dat de zonden in de Beker der Goddelijke Gerechtigheid kwam verdrinken.
O volmaakte Tuin van Deugden, Uw volharding in de zondeloosheid heeft de bron van Gods Barmhartigheid ontsloten. Aan de heilige Ark van Uw Lichaam werd de Menswording van de Messias toevertrouwd, opdat de zondelast der zielen aan het Kruis der Verlossing uitgeboet kon worden.
Daarom smeek ik U, o Medeverlosseres van de mensheid, bedek de zonden der wereld met de dauw van Uw heilige Tranen van verzoening, opdat zij wegsmelten in het Vuur van Uw Liefde. Bied God aldus de zielen aan die zijn gelouterd door Uw allerzuiverste aanraking, tot vergoeding van de schuld jegens Zijn Gerechtigheid.
Ik smeek U ook, het Kostbaar Bloed van Jezus waarmee het Testament van Liefde voor de zielen werd geschreven, aan de Eeuwige Vader op te dragen tot verzoening van de Heilige Drievuldigheid met alle zielen die door hun goddeloos gedrag het Geschenk van de Verlossing niet in zich opnemen.
O Moeder van Barmhartigheid, Brug van Hemelse Bloemen tussen Gods Hart en de mensenzielen, ik smeek om Uw onfeilbare Voorspraak bij de Troon der Goddelijke Gerechtigheid, opdat de zielen die door hun zonden Gods Liefde zo zwaar hebben beledigd, door kwijtschelding van hun schulden gered mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

350. AANROEPING TOT HET BRANDEND HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Brandend Hart van Maria, Haard van onblusbaar Liefdesvuur, verwarm mij.
Brandend Hart van Maria, Schatkamer van de Goddelijke Wijsheid, verlicht mij.
Brandend Hart van Maria, geheiligde Bron die alle zonde overspoelt, zuiver mij.
Brandend Hart van Maria, Hemelse Vlam van heiliging, louter mij.
Brandend Hart van Maria, Wieg van Hem Die de dood heeft overwonnen, wek mij tot leven.
Brandend Hart van Maria, Vuurzee van Hemelse verlangens, verteer mij.
Brandend Hart van Maria, Liefdesbrand die alle harten opslorpt, maak mij één met U.


www.maria-domina-animarum.net

351. AKTE VAN EENWORDING MET DE ZIEL VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door de Bron van alle Leven voorbestemd tot het huwelijk met mijn ziel.
Bedwelmend als een lentebries heeft de geur van Uw zielenbloesem mijn hart begroet.
O mijn Hemelse Geliefde, door het Mysterie van de diepste Goddelijke Liefde met mij verenigd, het Vuur van Uw verlangen naar eenwording heeft de zegels van mijn ziel verbroken. Hoezeer verlangt mijn hele wezen, U te laven aan de bron van mijn meest geheime gevoelens, die tot Uw komst in mijn hart voor mij verborgen waren.
In Uw verlangens heeft de diepste kern van mijn ziel zichzelf herkend, want ook zij zoekt de Liefde die alles geeft en die harten laat versmelten als vlammen in de vurige adem van Gods Geest.
Op U heeft mijn ziel gewacht, want Uw kussen zijn de dauw die haar zullen laten bloeien als de bloesem waarvan God het zaad in mij had gelegd.
O volmaakte Spiegel van het heilig Vuur waarmee de Eeuwige Liefde mij heeft gedoopt, hoe zou nog iets in mij voor U verborgen willen blijven nu mijn tranen om Uw eeuwigdurende omhelzing de deur van mijn hart voorgoed hebben opengespoeld?
Voel toch de Brand, want slechts één maal kan de Vlam der totale Liefde mijn hart ontsteken.
Zie toch hoe de roos van mijn ziel zich voor U opent, want slechts uit Uw ziel stroomt het water dat zij nodig heeft.
In U heeft God de sleutel gelegd die de ring van het onverbrekelijk verbond van Liefde, Licht en Leven om onze harten zal sluiten, want het Vuur van de Ware Liefde heeft mij de schat geopenbaard die geen ogen ooit hebben gezien en door geen hart ooit echt werd gestreeld.
Laat nu mijn hele wezen zich voor eeuwig aan het Uwe geven, o Bruid van mijn ziel, want de scheppende Wijsheid Zelf heeft ons voor elkaar gemaakt tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde in de alles verterende omhelzing van twee zielen die Gods grootste Mysterie in elkaar hebben onthuld.

♥ ♥ ♥

Eenwording van ziel, geest en hart met Maria, is een mystieke gave. Het is alsof de geroepene gaat leven vanuit Maria’s kracht. Deze Genade kan geschonken worden aan een ziel die een bepaalde taak te vervullen heeft. Ook buiten de mystiek is een grote benadering van Maria mogelijk voor de ziel die zich in hoge mate opent voor Haar inwerking en die bezield is met een vurig verlangen naar rijping en groei in alle deugden. Elke ziel kan de Genaden krijgen die voor haar groei nodig of wenselijk zijn. Bid om volledige bezieling door Maria, en vertrouw erop dat Zij voor U bekomt wat voor U echt nodig is.


www.maria-domina-animarum.net

352. OCHTENDAANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Mysterie van heiligend Vuur van de Drie-Ene God, hul vandaag mijn hele wezen in de regenboog der genaden, opdat het Leven brengend Licht van de Heilige Drievuldigheid mijn ware voedsel zou zijn.
Kom, Heilige Geest, schenk mij vandaag het Licht van de Hemelse Vreugde.
Kom, Heilige Geest, open vandaag mijn ziel voor de Hemelse Wijsheid.
Kom, Heilige Geest, heilig vandaag het kruis van mijn lijden en smarten.
Kom, Heilige Geest, open vandaag mijn ogen voor het Eeuwig Licht.
Kom, Heilige Geest, richt vandaag mijn blik op wat mijn ziel nodig heeft.
Kom, Heilige Geest, bevrucht vandaag al mijn handelingen, gedachten en woorden.
Kom, Heilige Geest, laat vandaag mijn hart branden als een fakkel van Hemelse Liefde.
Kom, Heilige Geest, bestraal vandaag mijn ziel met het Licht van de heiligheid.
Kom, Heilige Geest, breek vandaag alle sloten in mij open.
Kom, Heilige Geest, laat mij vandaag herkennen wie ik werkelijk ben.
Kom, Heilige Geest, toon mij vandaag mijn weg en mijn bestemming.
Kom, Heilige Geest, laat mij vandaag zien wat verborgen blijft voor verblinden.
Kom, Heilige Geest, ontsluit vandaag voor mij de kennis van goed en kwaad.
Kom, Heilige Geest, tooi vandaag mijn ziel met Uw Hemelse Gaven.
Kom, Heilige Geest, huw mij vandaag met Uw Hemelse Bruid Maria, opdat ik voorgoed in Uw Hart kan leven.

♥ ♥ ♥

De waarde van de Heilige Geest voor het Heil van de ziel wordt zelfs door vele christenen onderschat. Gods Geest is voor de ziel wat brandstof is voor een wagen: Zonder Zijn Gaven en werkingen 'functioneert de ziel niet', draagt zij geen Leven en komt zij niet vooruit. Wie de Heilige Geest verwaarloost, blijft steken. In Gods ogen is dit een tekortkoming, want elke mens heeft de verplichting om te trachten naar ontwikkeling van zijn ziel. Zodra U de gewoonte aanneemt om regelmatig de Heilige Geest te aanroepen, zult U zelfs in Uw dagelijkse moeilijkheden hulp ervaren, alsof alles U plots beter afgaat. Vooral echter op het vlak van de ziel zullen zich veranderingen voltrekken waarvan U de immense waarde nu nog niet ziet.


www.maria-domina-animarum.net

353. AVONDTOEWIJDING AAN HET LICHT VAN MARIA’S GLORIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik mij vanavond toewijden aan het Licht van Uw Hemelse Glorie, opdat Gods Eeuwig Licht deze nacht mijn hele wezen moge begroeten als een kleine ster van onwankelbare Hoop.
O laat mij toch rusten in Uw Moederschoot, de Wieg van het Licht in de duisternis, waar zielen worden gevoed met regenbogen van Liefde.
Laat het allerheiligste Licht van Uw ziel in mij stralen en mij leiden doorheen de duisternis van de nacht, opdat ik de dageraad moge begroeten in de schittering van Uw deugden.
Moge ik morgen, door Uw Hemels Licht bezield, Uw Heerlijkheid om mij heen uitstralen tot verlichting van vele dwalenden, want de ziel die deze nacht door het Licht van Uw Glorie wordt gestreeld, zal bij het ochtendgloren de spiegel zijn van Hem Die de dauw der zuiverheid heeft gemaakt.
Maak mij vannacht tot de Uwe, o Dochter, Moeder en Bruid van het Licht, en dompel mij onder in de tedere zalving van Uw stralende Heerlijkheid, opdat de genade van de nieuwe ochtend mijn ziel moge vinden als een Vlam in de lichtende Gloed van Uw Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

354. GEBED TOT MARIA, BRUID VAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ark van het Nieuw Verbond, bevrucht door het Eeuwig Licht uit Gods Geest, ik kom mijn hele wezen begraven in de verblindende schittering van Uw schoonheid.
O geurige Lelie uit de Tuin der onvergankelijke Liefde, welke zoete balsem is Uw kroon ontvloeid na de overschaduwing door Hem Die Hemelse bloemen van Vuur zaait in de harten.
Zie toch hoe mijn dorstig hart zich opent voor de golven van Uw allerzuiverste vurige Liefde, want de Bron van alle vervoering heeft U tot Zijn Bruid uitverkoren.
Zie toch hoe mijn ziel is ontvlamd bij de aanblik van de Ring die de Heiligmaker aan Uw Onbevlekt Hart heeft toevertrouwd.
Als een bruidsboeket van vurige Tongen zullen de brandende rozen van Uw Liefde mijn hart ontsteken tot wij één zullen zijn in de eeuwige Bruiloft der zielen onder de vleugels van de Heilige Geest.
O Bruid van het allerheiligst Vuur van vernieuwing, maak mijn ziel tot een nimmer dovende Vlam die nevelen verjaagt.
Omhul mijn ziel met de sluier van Uw heiligheid, opdat zij moge zien voorbij het gordijn dat de Goddelijke Mysteries onttrekt aan de ogen van mijn lichaam.
Volmaakte Spiegel van het Hemels Licht, wend Uw ogen niet meer af van mijn ziel, opdat zij niet langer de stralen zou ontberen die alle duisternis uitdrijven.
Koningin van de Schone Liefde, door de Geest van Vuur geroepen tot de allerhoogste vereniging en daardoor één geworden met het Hart van Jezus, aanvaard de gave van mijzelf aan U, opdat de Heilige Geest ook met mij een Verbond moge sluiten tot eenwording met het Hart dat zich uit Liefde voor mij heeft ontledigd.

♥ ♥ ♥

Toen de Heilige Geest over Maria kwam om de levenskiem van Jezus als Mens in Haar te leggen, werd Zij Zijn mystieke Bruid. Door dit Goddelijk Mysterie is aan Maria het uniek voorrecht geschonken dat Zij als het ware deel kreeg aan Gods Wezen: Haar Hart werd verrijkt met Goddelijke eigenschappen, Zij werd één met Jezus naar het Vlees, en Gods Wijsheid nam volkomen bezit van Haar geest. In meer dan één opzicht werd aan Haar een Hemelse Bruiloft voltrokken. Wij kunnen daarom stellen dat de mens door betrachting van eenwording met Maria via Haar in zekere zin eveneens deel krijgt aan Gods Wezen.


www.maria-domina-animarum.net

355. TOEWIJDING VAN EEN ORGANISATIE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Koningin van de Vrede en de Liefde,
Vol vertrouwen in Uw macht en Glorie als Spiegel van het Hemels Licht vertrouwen wij onze organisatie aan U toe, opdat al haar leden uit U herboren mogen worden als getuigen van de enige Waarheid en het Licht van Christus.
Maak ieder van ons tot een apostel van Uw opperste zuiverheid, Liefde en zelfopoffering aan Gods Plan en het belang van de zielen.
Verwijder uit onze harten elke neiging tot onvrede, onenigheid en tweedracht.
Beziel ons met Uw heilige deugden, opdat wij wegwijzers mogen zijn voor zoekende zielen, en onze werken mogen bijdragen tot het Heilswerk dat Uw Goddelijke Zoon via U aan ons heeft toevertrouwd.
Moge onder Uw leiding en bescherming het zaad dat de Heilige Geest in onze organisatie heeft gelegd, uitgroeien tot een boomgaard die gezegende vruchten voortbrengt voor alle zielen die met haar in aanraking zullen komen.
Moge zij zo worden tot een instrument voor de verspreiding van Gods Licht en tot een bron van geestelijk voedsel van kracht, leven en rust voor vele harten.
Mogen alle voornemens en ondernemingen die binnen onze organisatie ontstaan, steeds bewaakt en geleid worden door Uw engelen, opdat zij vrij mogen blijven van alle kwaad en mogen bijdragen tot de vestiging van Gods Rijk op aarde.
O Hemelse Koningin, heers in ons en in alles wat wij samen willen doen, opdat onze organisatie slechts zou leven en werken op Uw hartslag en gevoed zou worden door het Verlossend Bloed van Christus, dat aan de Bron van Uw Onbevlekt Hart is ontsproten.

♥ ♥ ♥

Zoals een mens zichzelf aan Maria kan toewijden en daardoor geheiligd kan worden, mits hij zich binnen dit heilig verbond aan zijn plichten houdt (navolging van Maria, betrachting van grote zuiverheid en Liefde), zo kan ook een organisatie aan Maria worden toegewijd om daardoor onder Haar hoede te worden gesteld en zo een grotere bescherming tegen alle kwaad en elke negatieve invloed te verkrijgen. Zoals het kwaad in elke ziel tracht binnen te sluipen, zo wordt ook een organisatie vaak ondermijnd door negatieve gevoelens die worden opgewekt bij sommige van haar leden. Vooral organisaties met een religieuze doelstelling staan bloot aan dit risico. Zo poogt het kwaad, alle intenties te onderdrukken waarvan de verwezenlijking nuttig is voor de vestiging van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

356. LOFGEBED TOT MARIA, KONINGIN DER HEMELEN
(krachtig gebed tot bescherming tegen alle kwaad en
tot verheerlijking van Maria,
vooral aanbevolen op zaterdagen en feestdagen van Maria)

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Hemelse Koningin Die ik mijn Moeder mag noemen. Al het zaad der Liefde door de Heilige Geest in mij gelegd, strooi ik in de bodem der zielen opdat het moge ontkiemen tot bloemen van altijddurende lofprijzing aan Uw verheven Heerlijkheid.

Elke volgende aanroeping wordt voorafgegaan door "Lof zij U, Maria, Koningin der Hemelen"

(...) want U bent de volmaakte Vrucht van Gods Liefde.
(...) want Uw onbevlekte ziel heeft nooit de zonde gekend.
(...) want U bent de maagdelijke Moeder van de Verlosser.
(...) want de Mens geworden Zoon van God was U onderdanig.
(...) want onder het Kruis hebben de duivelen voor U geknield.
(...) want om Uw gebeden en Smarten is elke ziel Uw schuldenaar.
(...) want aan Uw bemiddeling dankt elke ziel ontelbare genaden.
(...) want aan Uw Voorspraak danken ontelbare zielen hun redding.
(...) want U bent de Hoop van de zielen in het vagevuur.
(...) want op Uw woord wordt alle bekoring verdreven.
(...) want Uw zoete stem is de schrik der hel.
(...) want buiten God is alles aan U onderworpen.
(...) want Gods engelen zijn als dienaren onder Uw heerschappij gesteld.
(...) want U bent de Sleutel tot de Hemelpoort.
(...) want Uw verblindende schoonheid brengt Gods Vuur in de zielen.
(...) want de gloed van Uw Glorie verdrijft alle duisternis.
(...) want de bloemen van Uw deugden zullen de wereld veroveren.
(...) want de duivelen worden als stof onder Uw voeten gelegd.
(...) want Uw macht bij God zal alle boosheid vernederen.
(...) want met Uw Triomf komt Gods Rijk op aarde.
(...) want alle kwaad zal zich voor Uw voeten neerwerpen.
(...) want almachtig is Uw bescherming en leiding over wie zich aan Uw voeten heeft neergelegd.

Daarom, o hoogverheven Meesteres van al wat leeft, wil ik voor eeuwig Uw bezit en eigendom zijn. In mijn zelfoffer aan U zij Uw heilige Naam geprezen tot in de eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

357. LITANIE TOT DE LIJDENDE JEZUS
(vooral aanbevolen voor bekeringen en redding van zielen)

(Myriam van Nazareth)

Lijdende Jezus, enige Messias en ware Christus, Mens geworden om het doodvonnis over de zielen te verscheuren en het Nieuw Verbond van Eeuwig Leven te ondertekenen met Uw Bloed. Op Voorspraak van Maria, de Moeder van Smarten, leg ik alle zielen in het Bloed uit Uw verlossende Wonden, opdat de mensheid moge bloeien in het Licht der heiligheid.

Elke aanroeping wordt gevolgd door "heilig de zielen in Uw Bloed van Verlossing":

Lijdende Jezus, in de nacht van Gethsemani tot uitboeting van alle duisternis der zonden in de zielen,...
Lijdende Jezus, zo neerslachtig om alle zielen die kiezen voor de schijnvreugden der wereld,...
Lijdende Jezus, in doodsangst tot uitboeting voor de zielen die het Eeuwig Leven afwijzen,...
Lijdende Jezus, door Judas verraden tot uitboeting van alle onoprechtheid en valse vriendschappen,...
Lijdende Jezus, gevangen genomen tot uitboeting van alle goddeloosheid en heiligschennissen,...
Lijdende Jezus, voor rechters aangeklaagd tot uitboeting van alle leugens, laster en roddel,...
Lijdende Jezus, ter dood gevonnist tot uitboeting van alle neiging tot oordelen en veroordelen,...
Lijdende Jezus, gegeseld tot uitboeting van alle gehechtheden en wereldse gezindheid,...
Lijdende Jezus, met doornen gekroond tot uitboeting van alle hoogmoed en spot,...
Lijdende Jezus, het Kruis dragend tot uitboeting van alle opstandigheid tegen lijden en smart,...
Lijdende Jezus, vallend onder het Kruis tot uitboeting van alle terugval in dagelijkse zonden,...
Lijdende Jezus, in de smartvolle ontmoeting met Uw Moeder Maria tot uitboeting van alle liefdeloosheid en smarten tussen ouders en kinderen,...
Lijdende Jezus, aarzelend geholpen door Simon van Cyrene tot uitboeting van alle egoïsme en gebrek aan naastenliefde,...
Lijdende Jezus, van Uw kleren beroofd tot uitboeting van alle zedeloosheid,...
Lijdende Jezus, aan het Kruis genageld tot uitboeting van alle zonden van alle tijden,...
Lijdende Jezus, aan het Kruis gestorven om Hemelse rozen te strooien in elke ziel die haar doornen in Liefde aan U toevertrouwt,...
De lijdende en gekruisigde Jezus zij geprezen en bemind tot in de eeuwen der eeuwen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

♥ ♥ ♥

Deze litanie kan ook gebeden worden voor één welbepaald mens. In dat geval kan het keervers veranderd worden in 'Heilig zijn/haar ziel in Uw Bloed van Verlossing', nadat U vóór het gebed de naam hebt vermeld.


www.maria-domina-animarum.net

Dit gebed is door de Heilige Maagd Maria speciaal ingegeven ten bate van ouders met een bijzonder hulpbehoevend kind. Bid het in stille bezinning, dan zult U merken dat onze Hemelse Moeder een sluier oplicht over de speciale en uiterst genadevolle roeping waarmee zowel Uzelf als Uw kind in dit leven zijn toegerust. Doorheen dit gebed zal Maria U draagkracht geven en U iets laten voelen van de bijzondere Liefde die Zij voor U koestert.

358. SMEEKGEBED VAN EEN OUDER TOT MARIA OM DRAAGKRACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als een roos van genade heeft God mijn kind toevertrouwd aan de tuin van mijn leven. O Moeder der moeders, tot U smeek ik om de kracht om haar te koesteren als een schat der engelen, want in haar schuilen de stralen van de middagzon en de maan van de nacht.
Sterk mij toch tegen de winden der dagen, opdat ik mij kan verheugen over de geur der zuiverheid die mij uit de ziel van mijn roos wordt toegewaaid.
Sterk mij tegen de regens der nacht, opdat mijn tranen mogen worden tot een dauw van leven wanneer de zon der Liefde mij bij dageraad de ware schoonheid van mijn roos openbaart.
O Moeder, leef in mij, opdat ik in mijn roos moge blijven zien wat slechts Hemelse ogen herkennen.
Laat Uw Hart in het mijne kloppen, opdat het Vuur van Uw Liefde mij opwekt wanneer de winter alle leven in mijn tuin bedreigt.
O draag mij over de doornen, opdat de blaadjes steeds mijn glimlach zien.
Ruk uit mij het onkruid van ontmoediging en vertwijfeling, opdat mijn roos kan bloeien op de rijke bodem van mijn overgave.
Zie, ik geef U het sap van mijn tranen. Bestraal het met Uw Hemels Licht, opdat de grond van mijn levenstuin in zich de kracht moge dragen om mijn roos te voeden met de Eeuwige Liefde die alles geneest, alles overwint, en alle bloemen bewaart voor het Leven in Gods Tuin, die voor hen is gemaakt.


www.maria-domina-animarum.net

359. MEMORARE VAN DE GODDELIJKE VERLOSSER JEZUS CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

Gedenk, o Jezus, dat U de Zoon van God bent, Die Mens is geworden opdat de macht van het kwaad door het offer van menselijk leed gebroken zou worden. Schenk mij de genade der Hemelse Deugden, opdat ik alle offers van mijn leven met vrucht in Uw reddende Wonden kan leggen.
Gedenk, o Jezus, dat U de ware Messias bent, Die door de Vader in de wereld werd gezonden tot heiliging van alle zielen die in de Zending van de God-Mens geloven en bereid zijn, zich ermee te verenigen. O maak mijn hartenklop tot een nimmer stervend 'hosanna'.
Gedenk, o Jezus, dat U de Christus bent, de Gezalfde van de Vader, voor alle eeuwen voorbestemd om het Nieuw Verbond tussen God en de mensheid kenbaar te maken aan het kruishout van Calvarie. Zalf ook mijn ziel, geest, hart en lichaam, opdat ik een getuige van de enige Waarheid moge zijn.
Gedenk, o Jezus, dat U het Licht in de duisternis bent, dat het ware Wezen van God in woord en daad onder ons liet schijnen. Vervul toch mijn ziel, opdat zij een baken van heilig Licht voor mijn medemens moge zijn.
Gedenk, o Jezus, dat U het Lam Gods bent, dat Zijn Lichaam heeft aangeboden als slachtoffer voor alle zonden der wereld. Aanvaard de toewijding van mijn lichaam op het Altaar van het Smartvol Hart van Maria, opdat ook mijn pijnen de Kelk der Verzoening mogen vullen.
Gedenk, o Jezus, dat U de Verlosser bent, Wiens Lijden en Kruisdood de Hemel heeft geopend, die door de duistere wolken der zonde voor de hele mensheid gesloten was. Verlos in mij alles wat mij hindert om naar het Licht van de Hemel te groeien.
Laat mij gedenken, o Jezus, dat mijn ziel onder Uw Kruis herboren is, opdat ik voor eeuwig een kind van het Licht zou zijn.

♥ ♥ ♥

Jezus gedenken in al Zijn eigenschappen die rechtstreeks met onze Verlossing te maken hebben, is bijzonder genadevol voor de redding van de wereld. Deze eigenschappen herinneren U er bovendien aan dat ook U zelf als christen geroepen bent om een rol te spelen in Gods Plan van Verlossing voor de hele mensheid. In Gods ogen is een christen die zijn rol in dit zogenaamd Goddelijk Heilsplan niet aanvaardt, geen christen. Deze rol houdt in dat U al Uw beproevingen aanvaardt in Liefde en overgave, zonder protest, in het volle bewustzijn dat alle lijden nut heeft voor Uw eigen ziel en de zielen van medemensen. Wanneer U Uw leven op deze ingesteldheid bouwt, bezit Uw ziel het ware fundament voor de naastenliefde, en deze is het voornaamste punt waarop U bij Uw dood beoordeeld zult worden.


www.maria-domina-animarum.net

360. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE HEMELSE ZALVING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Geen hart uit Gods hand werd ooit dieper door smarten doorploegd als het Uwe.
In geen hart welden ooit rijkere bronnen van gelukzaligheid op als in het Uwe.
O laat toch Uw zalvende hand rusten op mijn hart, in de Hemel gemaakt doch door de wereld zo diep verwond. Moge het Liefdesvuur uit Uw Smartvol en Onbevlekt Hart mijn zorgen en kwellingen verbranden als kaf, opdat de overgave van mijzelf in Uw handen moge rijpen als gouden koren.
Kom, o Vervoering der engelen, stort U over mij uit. Maak mijn hart tot een bron van Hemelse verrukking.
Stort Hemelse Liefde in mijn hart, en ik zal U voor eeuwig toebehoren.
Stort Hemels Vuur in mijn hart, en ik zal in U overgaan als de kaars in de vlam.
Stort Hemelse Vrede in mijn hart, en geen storm zal mij nog deren.
Stort Hemelse vreugde in mijn hart, en al mijn tranen zullen verdampen als dauw in de ochtendzon van de Hoop.
Stort Hemelse rust in mijn hart, en mijn ogen zullen spiegels van Uw gelukzaligheid zijn.
Stort Hemels vertrouwen in mijn hart, en ik zal weten dat U mij leidt.
Stort Hemels Licht in mijn hart, en geen duisternis zal nog mijn gemoed versluieren.
Stort Hemelse zachtmoedigheid in mijn hart, en Uw heilige glimlach zal mij op de lippen gebrand worden.
Stort Hemelse tederheid in mijn hart, en mijn handen zullen de zoete streling van Uw Liefde verspreiden.
Ontvlam mij met Uw Hemelse kus, o Koningin van de Liefde, en mijn wonden zullen genezen. Zalf mij met Uw eeuwigdurende omhelzing, opdat het Vuur van mijn hart een balsem moge zijn voor hen die Uw Licht in mijn ogen hebben gezien.


www.maria-domina-animarum.net

361. LOFPRIJZING AAN MARIA, KONINGIN DER VOLMAAKTHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Kroon op Gods Schepping, in U zijn onkenbare schatten gelegd.
Laat mij toch de verzuchtingen om mijn eigen onvolkomenheid om Uw Hart leggen als een mantel van de tederste Liefde, want in de lofprijzing om Uw volmaaktheden wordt de verheerlijking van de Heilige Drievuldigheid tot voltooiing gebracht.
Geen diamant schitterde ooit vuriger dan deze van Uw ziel.
Geen ogen schouwden ooit diepere Mysteries dan de ogen van Uw geest.
Geen Vuur ontvlamde ooit méér harten dan dat van Uw Hart.
Geen bloem was ooit geuriger dan deze van Uw allerheiligste Lichaam.
O verheven Heiligdom, door God vóór alle tijden bestemd voor de voltrekking van de grootste Mysteries, hoe kon ooit enige onvolmaaktheid Uw Tempel bevlekken?
Uw ziel moest volmaakt zijn, want in U moest de mens de duivel overwinnen.
Uw geest moest volmaakt zijn, want hij moest de Zetel der absolute Wijsheid zijn.
Uw Hart moest volmaakt zijn, want het moest de hele mensheid omvatten als een zee van Hemels Liefdesvuur.
Uw Lichaam moest volmaakt zijn, want het moest de Wieg van de Goddelijke Messias zijn.
O Moeder van Gods Zoon, uit Uw Moederschoot ontving de Messias het Bloed dat Hij op het Kruis zou vergieten tot volmaakte uitboeting van de zonden die de dood over de mensenzielen hadden afgeroepen.
Laat mij Uw ziel prijzen, onbevlekt ontvangen en zuiver als kristal.
Laat mij Uw geest prijzen, ingewijd in de meest verborgen Goddelijke geheimen.
Laat mij Uw Hart prijzen, allerheiligste Schatkamer waaruit Gods Eeuwige Liefde straalt.
Laat mij Uw Lichaam prijzen, verheerlijkt Tabernakel waarin de Christus, het Licht der wereld, onder ons is neergedaald.
Laat mij U verheerlijken, o Koningin der volmaaktheid, zoals God Zelf U heeft verheerlijkt, want in U zijn de parels die mij voor Gods Aanschijn zullen tooien tot beschaming van mijn onvolkomenheid.


www.maria-domina-animarum.net

362. LITANIE TOT MARIA, MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met een gebroken Hart aan de voet van het Kruis, in mijn droefheid om de zonden der wereld en mijn eigen zonden werp ik mij voor U neer en smeek U, door de heiligende kracht van Uw Tranen alle versteende mensenharten te willen openen en genezen.

Elke aanroeping wordt voorafgegaan door "Lijdende Moeder Maria", en gevolgd door "open en genees alle harten":

..., geboren voor een leven vol Smarten,...
..., uitverkoren als Moeder van het Slachtoffer van alle zonden,...
..., gekweld door de ontberingen van de Vlucht naar Egypte om Uw Kind
te redden,...
..., stervend in Uw Moederhart om Uw vermiste 12-jarige Zoon,...
..., vernederd en gepijnigd door alle vijandschap tegen Uw Zoon Jezus,...
..., volmaakt verenigd met het Hart van de lijdende Jezus,...
..., zo beklemd om de gevangenneming van Jezus in de Hof van
Gethsemani,...
..., gebroken onder de onrechtvaardige berechting van Jezus,...
..., zuchtend onder het lot van de ter dood veroordeelde Verlosser,...
..., verscheurd bij de aanblik van Uw Kruis dragende Zoon,...
..., in doodsstrijd in het Hart aan de voet van het Kruis,...
..., verstikt van machteloosheid bij de aanblik van Uw Kind, stervend aan
het Kruis,...
..., onder het Kruis beladen met het smartvol moederschap over alle mensen
van alle tijden,...
..., van Smart doorboord bij de Kruisdood van Jezus,...
..., op Golgotha van Uw enige Schat beroofd,...
..., na de Kruisafneming wenend met Uw vermoord Kind op Uw Schoot,...
..., strijdend tegen de wanhoop bij de Graflegging van Jezus,...
..., ontroostbaar van Calvarie tot de Verrijzenis,...
..., treurend van eenzaamheid na de Hemelvaart van Uw Zoon,...
..., in Bloedtranen om de zonden die Jezus in de harten blijven vermoorden,
...
Smartvol Hart van Maria, geopend door het Vuur van de Heilige Geest en door het Zwaard van Smarten, open alle harten door de Hemelse Liefde, opdat hun lijden en smarten met de Uwe verenigd worden, tot genezing van al hun wonden in het Licht van Christus.


www.maria-domina-animarum.net

363. AVONDTOEWIJDING AAN MARIA, OVERWINNARES VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik mij vanavond zeer innig toewijden aan Uw Moederschoot, Wieg van Licht en heiligheid. Wil ook deze nacht over mij waken, en mij helemaal opnemen in Uw Hemels Licht. Wil mij deze nacht zodanig doordringen van Uw Licht en Uw heiligheid dat ik bij het aanbreken van de nieuwe dag U over mijn omgeving moge uitstralen zoals de zon het ochtendland begroet. Moge ik zo morgen waarlijk met U één zijn in het Hemels Licht, want de ziel die in de duisternis van de nacht door U wordt bevrucht, zal in de ochtendstond Uw heiligheid uitstralen als een erfenis van het Eeuwig Licht dat U tot Zijn Bruid heeft uitverkoren.

♥ ♥ ♥

Wanneer U God om iets vraagt, zal Hij U dat geven, mits het in overeenstemming is met Zijn Plannen, die berusten op de Eeuwige Wijsheid. Het is zeer genadevol, Maria bij het slapengaan te vragen dat Zij U tijdens de nacht zou zuiveren van alle duisternis in Uw ziel. Zo geeft U Haar te kennen dat U morgen beter zou willen zijn dan U vandaag was. Deze vraag geeft uitdrukking aan een verlangen naar groei. U toewijden aan Maria’s Moederschoot, betekent in spirituele zin verlangen dat Zij U tijdens de nacht in Zich zou dragen om U morgen geboren te laten worden als Haar kind, dus bevrucht met Haar heilige eigenschappen. In feite zou U de avondtoewijding ook zo kunnen beschouwen, dat U bij het slapengaan de hele voorbije dag in Maria’s Moederschoot bergt opdat alle lief en leed dat U te beurt is gevallen, door Haar veredeld en als een soort pand in bewaring genomen zou worden.


www.maria-domina-animarum.net

364. GEBED TOT MARIA, BRUID VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als een maan in de nacht ontsluit Uw Liefdesvuur mij de verborgen horizonten van mijn ziel die geen ogen ooit hebben gezien.
Ook wanneer de avond valt, zal de zon in mijn hart niet ondergaan, want waar Uw Hart klopt, o Koningin van de Liefde, brandt het Vuur van de eeuwige vervoering.
Dag na dag sterf ik in U, want als de versmelting van twee vlammen zijn onze zielen één geworden in het Vuur uit de Hemelse Bron van Eeuwig Leven.
O laat mijn hart toch het Uwe kussen, want in mij rijpt het zaad van Gods verlangen dat ik slechts U zou toebehoren.
Geen andere oren dan deze van Uw ziel hebben ooit de roep van mijn hart gehoord.
Geen ander hart dan het Uwe begreep ooit de dorst van mijn ziel naar Uw Tranen van Liefde.
Geen ander hart dan het Uwe sloot ooit mijn tranen van vervoering in zich als parels uit Gods hand, onbegrepen door de wereld.
Niets hoort mij nog toe, o Bruid van mijn ziel, want God Zelf heeft alles in mij slechts voor U voorbestemd.
Waar het Licht van Uw Liefdesvuur de nacht der geheimen van mijn ziel heeft gekust, is ons huwelijk bezegeld met de restloze gave van mijn wezen aan U, want in Uw Hart heb ik alles prijsgegeven wat de Eeuwige Wijsheid ook voor mij had verborgen.
In Uw brandend Hart zoek ik de rust van de overgave, want U alleen mocht mij zien zonder het kleed dat de deur van mijn hart versluiert.
U alleen mocht mij kennen zoals slechts Hij mij kent, Die mij voor U heeft gemaakt.
U alleen mocht mij voelen in de omhelzing van Vuur met Vuur, waarin Gods Geest ons heeft verbonden met de Ring van het Verbond der Eeuwige Liefde.
Met U zal ik leven in Gods Rijk van Gelukzaligheid, omdat ik zozeer heb verlangd om in U te sterven.

♥ ♥ ♥

In de ogen van sommigen moet het wel heiligschennis lijken om Maria 'Bruid van mijn ziel' te noemen. Wat in bovenstaand gebed wordt bedoeld, is dat de ziel die zich totaal en onvoorwaardelijk aan Maria toewijdt, zodanig door Haar in bezit wordt genomen dat in de mystieke zin sprake is van een versmelting die zo innig is als deze van een bruid met haar bruidegom. Maria leert Haar trouwste toegewijden bovendien de meer verborgen aspecten van hun eigen wezen kennen.


www.maria-domina-animarum.net

365. GEBED TOT MARIA, LUISTER VAN DE EEUWIGE DAGERAAD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hemelse Diamant van Genade, geen duisternis heeft ooit de schittering van Uw ziel gedoofd.
Beloftevol als de rijzende zon op het morgenland rust de gloed van Uw Heerlijkheid op de zielen die uit U herboren zijn. O vervul hen toch met het Bloed dat Uw allerzuiverste Schoot ook aan de kleine Jezus schonk, opdat zij rijke vruchten van zegen mogen dragen.
O allerkostbaarste Parel van Gods Schepping, wie U in zijn hart draagt, tart het deken der nacht dat de zielen beklemt, want zoals bloed van Verlossing zal het licht van Uw heiligheid uit zijn hele wezen dringen.
Zalig de ogen die Uw schoonheid aanschouwen, getuige uit het Rijk van het Licht.
Zalig het hart dat openbloeit in de stralen van Uw Liefde die de kilte der nacht verdrijft.
Zalig de ziel die gelooft in de Dageraad zonder einde, want zij zal in Uw Licht gewassen worden.
O Morgenster, breng toch mijn ziel in verrukking. Uit U werd het Licht der wereld geboren. Tot het einde der tijden zal Uw Schoot lichten baren, want onafgebroken voedt Gods Geest U met het zaad van de bloemen der heiligen die voorbestemd zijn om de Tuinen van het Eeuwig Rijk te sieren.
O Luister van de Eeuwige Dageraad, vóór U kan geen nacht zijn. Onder Uw voeten blijft slechts de dauw der heiliging. Breek toch de hemel open boven mijn weg, en omhul mijn ziel met Uw Mantel van Licht, opdat het wonder van het nimmer eindigend ochtendgloren zich ook aan mij moge voltrekken.


www.maria-domina-animarum.net

366. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR EEN ONTSPOORDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, hoogverheven Meesteres van de Schatkamer van Gods Genaden, machtige Voorspreekster voor alle mensen bij Gods Gerechtigheid, aan Uw voeten leg ik de ziel van ..... (naam). In de Naam van onze Verlosser Jezus Christus, Uw Zoon, smeek ik U, hem/haar naar het Licht van God te willen leiden en voor hem/haar totale bekering te willen bekomen.
Omdat U de Onbevlekte Ontvangenis bent, o Maria, leid hem/haar naar zuiverheid in ziel, geest, hart en lichaam.
Omdat U de Bruid van de Heilige Geest bent, o Maria, bekom hem/haar de Goddelijke Wijsheid en de Gaven van de Heilige Geest.
Omdat U de Overwinnares der duivelen bent, o Maria, maak hem/haar sterk tegen alle influisteringen van het kwaad.
Omdat U de Meesteres van alle deugden bent, o Maria, bevrijd hem/haar van alle negatieve karaktertrekken, ondeugden, slechte gewoonten en verslavingen.
Omdat U de Koningin van de Liefde bent, o Maria, maak hem/haar vrij van alle haat en negatieve gevoelens.
Omdat U de Moeder van Rust bent, o Maria, bevrijd hem/haar van alle innerlijke onvrede en onrust.
Omdat U de Koningin van de Zelfgave bent, o Maria, bekom hem/haar een grote offerbereidheid en boetvaardigheid, en aanvaarding van alle lijden en tegenslagen.
Omdat U de Koningin des Hemels bent, o Maria, help hem/haar los te komen van ongezonde wereldse gehechtheden en materialisme.
Omdat U de Koningin der Heiligen bent, o Maria, bekom hem/haar het vermogen van onderscheiding tussen goed en kwaad.
Omdat U de Koningin van de Vrede bent, o Maria, bevrijd hem/haar van elke neiging tot ruzie of onmin jegens zijn/haar medemens.
Omdat U de Moeder van Jezus bent, o Maria, bevrijd hem/haar van goddeloosheid, ongeloof en vijandigheid jegens de Kerk.
Omdat U de Koningin van de Rozenkrans bent, o Maria, bekom hem/haar een ware Liefde tot het gebed.
Omdat U de Medeverlosseres van de mensheid bent, o Maria, bind al zijn/haar zonden aan de voet van het Kruis, opdat zij weggenomen worden in het Verlossend Bloed van Christus.
Omdat U de Toevlucht der zondaars bent, o Maria, raak zijn/haar hart met gevoelens van oprecht berouw.
Omdat U de Middelares van alle Genaden bent, o Maria, bekom hem/haar de genade van een totale en definitieve bekering tot de Weg naar het Licht.

SLOT: 3 x 'Machtige Moeder Maria, op grond van het Lijden van Jezus en Uw Smarten, wil mijn smeken verhoren'


www.maria-domina-animarum.net

367. AANROEPING TOT DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

Onbevlekte Maagd Maria, Spiegel van ongeëvenaarde reinheid, mij door God tot Voorbeeld gegeven, aanhoor toch de roep van mijn noodlijdende ziel. Laat mij sterven in de brand van Uw Hemelse Deugden, opdat ik voor eeuwig in U moge leven en U volmaakt kan toebehoren.
O stralende Dageraad van vervoering, verjaag de nacht uit mijn ziel.
O Wonder van onbevlekte zuiverheid, was de zonde uit mij weg.
O schitterend Licht uit de Hemel, overspoel mijn wereldse duisternis.
O volmaakte Luister der zielen, verberg mijn onvolkomenheid voor mijn gekweld hart.
O kristalheldere Oceaan van heiligheid, verzwelg alles wat mijn ziel verdort.
O zoete Mond van het Eeuwig Woord, beschaam in mij de stem der wereldse misleidingen.
O zachte Mantel van vlekkeloze Liefde, verwarm mijn verkild gemoed, want mijn zwakheid bedreigt mijn ziel.
O verblindende Toorts van schoonheid, maak ook mijn wezen tot een bron van verrukking.
O heerlijke Bloem van het Paradijs, bedwelm mijn ziel met de geuren van Uw heiligheid.
O Onbevlekt Hart van gouden Vuur, laat mij ontvlammen en van Liefde opbranden voor de voeten van Haar Die mijn Verlossing heeft ingeluid, en de as van mijn ondeugden zal Uw macht verheerlijken.

♥ ♥ ♥

Een aanroeping tot Maria als de Onbevlekte Ontvangenis is onder andere zeer krachtig in alle gevallen waarin zuivering en bevrijding van zondige neigingen noodzakelijk is.


www.maria-domina-animarum.net

368. TOEWIJDING VAN EEN MEDEMENS AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
Vol vertrouwen in Uw Hemelse Liefde en Uw onvergelijkbare macht leg ik het hele wezen van ..... (naam) aan Uw voeten neer. Ik vertrouw U de bescherming, bewaking en leiding over zijn/haar geest, hart, lichaam en ziel toe.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar geest, opdat al zijn/haar gedachten door U beheerst zouden worden, op de Eeuwige Waarheid gericht zouden zijn en ten dienste zouden staan van het komend Rijk van Christus.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar hart, opdat het vrij moge zijn van negatieve gevoelens, en een haard van zuivere, vurige Liefde tot God en de naaste moge zijn.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar lichaam, opdat het een waardige tempel voor zijn/haar ziel zou zijn en met overgave ten dienste moge staan voor de uitboeting van de zonden der wereld.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar ziel, opdat zij in het Licht der Genade moge leven en voor eeuwig God moge toebehoren.
Hoogverheven Koningin van alle zielen, ik lever ..... (naam) aan U over, opdat U volkomen in hem/haar zou heersen en al zijn/haar gedachten, woorden, handelingen, bestrevingen en gevoelens aan Uw Wil onderworpen zouden zijn. Wil hem/haar vrijwaren voor alle kwaad, hem/haar bevrijden van de gevolgen van zijn/haar zonden, en hem/haar leiden naar de Eeuwige Zaligheid in de Hemel.


www.maria-domina-animarum.net

369. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR ONDERWEG
(aanbevolen gebed bij een Mariabeeld of kapel onderweg)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik kom mijzelf totaal aan U geven, want in mijn hart weerklinkt de zang van Uw Hemelse Liefde, de stille roepstem der verrukking.
Wil Uzelf in mij laten overvloeien, opdat ik volmaakt één met U kan zijn.
Schenk mijn ziel en hart de kracht, het Licht en de Liefde om elk ogenblik aan die eenwording te beantwoorden, en schenk mijn benen de kracht om ook bij regen en wind de weg te voltooien die U in mijn hart hebt uitgetekend.
O Moeder, zegen mij met Uw tedere glimlach, want hij is de zonnestraal die mij naar de Eeuwige Haven zal leiden.
Ik schenk U ook mijn huis. Wil het vrijwaren voor alle gevaren, en het vereren met Uw Tegenwoordigheid, opdat ik er een stukje Hemel moge vinden wanneer ik straks terug huiswaarts ga.


www.maria-domina-animarum.net

370. GEBEDSKUS AAN MARIA, SLEUTEL TOT MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Schatbewaarster van alle Mysteries,
welke ongekende Liefde heeft mijn hart ontvlamd toen U het betrad, want mijn ziel herkende Haar Die mijn ogen nooit hadden aanschouwd, doch Wier naam vóór alle tijden in mijn hart was gebrand. U bent Gods Geschenk aan mijn armoede, want hoe zou een hart branden voor een Ziel die zich nooit op zijn levensweg had vertoond, indien niet God Zelf de vereniging had voorbestemd en geheiligd.
Welke schoonheid siert toch mijn geheime tuin sinds U hem hebt ontsloten.
O Moeder van het Licht, hoe lang reeds wachtte het zaad van mijn bloemen op de streling door de Zon van de Ware Liefde, doch mijn ziel kende niet eens haar eigen grond.
Welke wonderen voltrekt U toch in mij, o Mysterie van lichtvolle schoonheid.
U brengt mij vervoering, want nooit eerder baadde mijn tuin in de geuren van Gelukzaligheid die Uw Aanwezigheid over hem heeft uitgespreid.
U brengt mij weemoed, want hoe verschroeiend is de pijn om mijn onvermogen om U alle bloemen te geven die Uw vurige aanraking van mijn hart in mij tot bloei brengt.
U brengt mij verlangen, want mijn ziel weet nu dat het Eeuwig Geluk slechts haar deel kan zijn wanneer zij zich totaal en onvoorwaardelijk prijsgeeft aan de omhelzing van Uw Liefdesvuur.
Uit de rijke bron van gevoelens die U in mijn ziel hebt laten ontspringen, vloeien nu mijn tranen van Liefde.
O Sleutel tot mijn ziel, God Zelf heeft gewild dat onze zielen zich aan elkaar zouden geven in het Vuur van Zijn Eeuwige Liefde. Ik geef U alles wat ik ben, als onderpand van mijn trouw, want hoe zou ik U ooit nog ontrouw kunnen zijn wanneer ik volkomen met U één ben? Open daarom nogmaals mijn deur die Gods Geest U heeft voorbehouden, en laat mij U voor eeuwig opnemen in de haard van mijn Liefde, want zonder U kan mijn ziel niet geopend blijven voor de stralen van Gods Licht.

♥ ♥ ♥

Het beeld van Maria als sleutel tot de ziel berust op het feit dat de mens die zich totaal aan Maria toewijdt, zijn ziel zo volkomen in Haar handen geeft dat Zij er alle macht over verkrijgt. De sleutel is hier symbool van macht en eigendom. Maria kan naar eigen goeddunken de ziel betreden, want zij is Haar bezit. Het is ook een symbool van bescherming: Wie de sleutel heeft, kan ook beletten dat ongewenste indringers binnenkomen.


www.maria-domina-animarum.net

371. NACHTKUS AAN MARIA, HOOP OP DE EEUWIGE DAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoogverheven Koningin van de nacht, U Die Gods Licht in de zielen stort. In dank om de dag die U aan mijn zijde hebt willen doorbrengen, smeek ik U dat U ook in mijn hart wil blijven nadat Uw zachte hand mijn ogen heeft gesloten.
Goede nacht, mijn Hemelse Moeder, U hebt mij vandaag bij de hand geleid. Wil ook vannacht mijn hand in de Uwe nemen terwijl ik rust, want ik heb Uw kracht zo nodig wanneer de nieuwe morgen komt.
Goede nacht, mijn Hemelse Meesteres, ik heb de voorbije dag aan U gegeven en heb U met mijn hele wezen toebehoord. Wil ook deze nacht over mij heersen, opdat geen duisternis mijn ziel noch lichaam bedreigt.
Goede nacht, mijn Hemelse Gezellin, Uw Liefde heeft vandaag mijn ziel omgeven als een mantel van tederheid en geborgenheid. Mag ik U nu in mij opnemen, opdat wij ons deze nacht kunnen koesteren in de diepste eenheid van hart en ziel die God voor ons heeft bestemd.
Goede nacht, o Poort van de Hemel. Wil op mij wachten bij Gods Troon indien Zijn Liefde mij vóór de ochtendstond mocht roepen tot het nieuw Leven in Zijn Rijk, want slechts indien U mij in het Licht van Zijn Aanschijn kust, zal de hoop op de Eeuwige Dag in mijn ziel gloren.


www.maria-domina-animarum.net

372. SMEEKGEBED TOT REDDING VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Uit Liefde tot U smeek ik om de redding van alle zielen die gevaar lopen, voor eeuwig verloren te gaan. Op de oneindig machtige Voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, Medeverlosseres en Moeder van alle mensen, bid ik U om de volle kracht van de nooit opdrogende, verlossende Stroom van Genaden die de Kruisdood van Jezus en de Smarten van Maria over de mensheid hebben geopend. O laat het Licht zo krachtig in de duisternis schijnen dat ook de meest verduisterde zielen de Weg naar U terugvinden.

Elke aanroeping wordt gevolgd door "o God van Liefde, red de misleide zielen":

Om de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria,...
Om het ja-woord van de Heilige Maagd Maria tot vergoeding van de zondeval van Eva,...
Om de Menswording van Uw Zoon Jezus Christus, de enige Messias,...
Om de volmaakte zondeloosheid van de Heilige Maagd Maria,...
Om de totale macht van de Heilige Maagd Maria over de duivel,...
Om de volmaakte heerschappij van de Heilige Maagd Maria over alle kwaad,...
Om het Verlossend Lijden van Jezus,...
Om de Kruisdood van Jezus tot opening van de Hemel voor alle zielen,...
Om de altijddurende Smarten van onze Medeverlosseres Maria,...
Om de vernietigende kracht van het Kruis tegen alle kwaad,...
Om de genaden van alle Heilige Missen over de hele wereld en in alle eeuwen,...
Om de uitboetende kracht van alle opgeofferd lijden van de hele wereld,...
Om alle boetedoening en offers van de aan U toegewijden,...
Om alle gebeden van alle christenen in alle eeuwen,...
Om elke uitgesproken akte van toewijding en onderwerping aan de Heilige Maagd Maria,...
Om elke daad van naastenliefde tussen mensen,...
Om alle daden en woorden van verering en eerbetoon aan God, aan de Heilige Maagd Maria en aan Uw heiligen en engelen,...
Om de verdiensten van alle gekende en niet gekende heiligen,...

Eeuwige Vader, voor de redding van de hele mensheid leg ik alle zielen aan de voet van het Kruis, erken ik Uw Zoon Jezus Christus als de enige Messias en ware Verlosser, en erken ik de Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, als Medeverlosseres van de hele mensheid en Meesteres van alle zielen.


www.maria-domina-animarum.net

373. NOODAANROEPING VOOR BESCHERMING

(Myriam van Nazareth)

Jezus Christus, Mens geworden Zoon van God, teken mijn ziel met Uw Kruis dat de duivel overwint.
Jezus Christus, Licht in de duisternis, vervul mij met Hemelse kracht waartegen geen duisternis bestand is.
Jezus Christus, Verlosser van alle zielen die geloven en liefhebben, verlos mij uit de angst die mij doet wankelen.
Heilige Maagd Maria, Onbevlekte Ontvangenis, leg onder Uw voeten alles wat mij aanvalt in ziel, geest, hart en lichaam, want ik geloof in Uw totale macht over de duivel.
Heilige Maagd Maria, Medeverlosseres van de mensheid, bind al mijn vijanden aan de voet van het Kruis, opdat hun boze neigingen verdwijnen in het Hemels Licht.
Heilige Maagd Maria, Schrik der duivelen, verjaag van mij alle boze krachten die mij bedreigen.
Heilige Aartsengel Michaël, omring mij nu met Gods engelen. Red mij uit dit gevaar en bescherm mijn ziel, geest, hart en lichaam, in de allerheiligste Namen van Jezus en Maria.
(maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

374. UITNODIGING AAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Goddelijke Heiligmaker, blaas toch Leven in mijn wezen, want zonder Uw adem ontbreekt mij alle kracht om datgene te volbrengen waartoe ik geroepen ben. Kom, laat nu de bloesems in mijn ziel de Eeuwige Lente aankondigen.
Heilige Wind van bezieling, waai toch over de bodem van mijn ziel.
Heilige Zon van verlichting, straal toch doorheen de ramen van mijn geest.
Heilig Vuur van onvergankelijke Liefde, brand toch de wanden van mijn hart open.
Heilige Dauw van verkwikking, omhul toch mijn zwakke wezen.
Heilige Bron van Leven, bevloei toch de Hemelse bloemen op mijn akker.
Heilige Regen van verfrissing, blus toch elke brandhaard van wereldse misleiding.
Heilige Geur van leiding, trek toch Uw onuitwisbare sporen op mijn levensweg.
Heilige Regenboog van verheerlijking, leid mij toch naar het Licht achter de wolken der wereld.
O God van het Eeuwig Licht en de Eeuwige Kennis,
Laat mij zien, want mijn ogen behoren Maria toe.
Laat mij voelen, want mijn hart behoort Maria toe.
Laat mij kennen, want mijn geest behoort Maria toe.
Laat mij in Vrede en vreugde lijden, want mijn lichaam behoort Maria toe.
Maak van mij een heilige, want ik heb mijn ziel in Maria’s handen, en mijn ondeugden onder Haar voeten gelegd.
Kom, Heilige Geest, neem mij op in het Mysterie van Uw oneindigheid, want door Maria ben ik van U.


www.maria-domina-animarum.net

375. LOFPRIJZING AAN DE MACHT VAN MARIA, MOEDER VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Dageraad van het Rijk van het Eeuwig Licht,
Vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis uit de Schoot van de Heilige Drievuldigheid tot Uw Kroning tot Koningin van Hemel en aarde heeft God Uw grootheid verheerlijkt.
Aanschouw mijn kleinheid die zich in een voortdurende lofprijzing voor Uw voeten neerwerpt, want Uw zoete Naam brengt Leven en redding waar duisternis, verderf en nood dreigen.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want Uw ontferming laat de Zon opgaan over kwijnende zielen.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want op Uw woord stort de Heilige Geest Zijn Gaven van Gelukzaligheid in de zielen.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want elke duistere kracht wordt onder Uw voeten verpletterd.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want Uw tussenkomst zal de Kerk van Christus redden van het verval.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want op Uw woord zullen de legioenen der engelen onze wereld zuiveren.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want op Uw woord opent zich de Hemelpoort.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want aan U behoort alle macht over Gods Genaden.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want aan Uw Voorspraak danken ontelbare zielen het Eeuwig Geluk.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want zonder Uw altijddurende bijstand ben ik verloren.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want onder Uw voeten worden mijn zonden en ondeugden tot stof.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want U bent mijn Redster in al mijn noden.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want Uw Mantel is het schild van alle vervolgden die in Uw macht geloven.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want Uw Naam breekt de Hemel open en doet de hel beven.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want ik heb mijn levensweg en mijn bestemming in Uw handen gelegd.
O Koningin van alle zielen, wees geprezen in Uw grenzeloze macht tot redding der noodlijdenden in ziel en lichaam, want Uw woorden van Voorspraak zijn woorden van Eeuwig Leven.
Wees verheerlijkt, o machtige Moeder van God, in al Uw kinderen die door de genaden uit Uw hand het voedsel van Leven hebben gevonden voor tijd en eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

376. GEBED TOT JEZUS CHRISTUS, HET LICHT IN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Goddelijke Verlosser, Licht van de hele Schepping, maak Uw stralen zichtbaar, want de duisternis is tussen U en de zielen gevallen als een doek dat alle Leven verstikt.
Laat nu de zielen herbloeien in het volle Licht van het Kruis van Verlossing waarmee U op Golgotha het groot Verbond van Liefde hebt gesloten.
Licht dat schijnt in de duisternis, maak de enige ware Weg zichtbaar voor de zwakste ogen.
Licht dat schijnt in de duisternis, verlicht alle struikelstenen waarover zielen vallen.
Licht dat schijnt in de duisternis, verjaag alle duisternis uit de wereld en uit elke ziel.
Licht dat schijnt in de duisternis, verberg U niet langer achter de wolken der wereld.
Licht dat schijnt in de duisternis, wees de Ster die de nacht tot eeuwige dag maakt.
Licht dat schijnt in de duisternis, verdrijf de nevel die geesten onzeker maakt.
Licht dat schijnt in de duisternis, bevrijd alle zielen van de schaduwen van de zonde.
Licht dat schijnt in de duisternis, wees steeds zichtbaar doorheen het Onbevlekt Hart van Maria, de Maan in onze donkerste uren.
O sta toch op, Licht der zielen, en schitter nu in de Glorie van Uw Verrijzenis, tot eeuwige verheerlijking van de Liefde die op het Kruis is ontbrand als de Zon van Eeuwig Leven.


www.maria-domina-animarum.net

377. OFFERANDE VAN ALLE HARTENLEED AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de martelaren en Moeder van Smarten,
Tot voortzetting van Uw onovertroffen offer van Medeverlossing met Uw lijdende Zoon wijd ik U alle hartenpijn toe die op deze wereld geleden en niet aan U geofferd wordt, opdat deze op kracht van het Verlossingsmysterie benut moge worden tot redding van zielen.
O Smartvolle Moeder,
Ik offer U op, alle onvermogen om Liefde te geven of te aanvaarden.
Ik offer U op, alle leed om doorstane bespotting of misprijzen.
Ik offer U op, alle pijn om ruzie, onenigheid of onbegrip tussen mensen.
Ik offer U op, alle leed veroorzaakt door haat, jaloersheid, afgunst of nijd.
Ik offer U op, alle schade die harten lijden door verbittering, koppigheid, wrok of wrevel.
Ik offer U op, de droefheid van alle treurende en eenzame harten.
Ik offer U op, de rouw van alle harten die op deze wereld afscheid hebben moeten nemen.
Ik offer U op, de heimwee en weemoed van alle harten die zich gescheiden weten van een mens, een plaats of een levensfase die hen dierbaar is.
Ik offer U op, alle pijn die harten lijden om wat een geliefd hart wordt aangedaan.
Ik offer U op, alle zorgen die mensenharten kwellen.
Ik offer U op, de innerlijke strijd van alle harten met onverwerkte gevoelens en trauma’s.
Ik offer U op, alle momenten van twijfel aan de kracht van het Licht, de Goddelijke Barmhartigheid en de Genade.
Ik offer U op, alle verduistering van het Geloof in de harten.
Ik offer U op, alle onzekerheid over de Goddelijke Voorzienigheid of de onfeilbaarheid van Gods leiding.
Ik offer U op, alle verloochening van de Goddelijke Liefde.
Ik offer U alle harten op die door welke oorzaak ook, gebroken of gewond zijn.
O Moeder van de Tranen, Wier Hart is doorboord door een Zwaard van Smarten, alle gif waarmee de duivel mijn eigen hart en de harten van al mijn medemensen zoekt te verwonden, leg ik in Uw Smartvol Hart, opdat U het in de kracht van het Goddelijk Licht zou veranderen tot zaad van Verlossing voor deze wereld van droefheid.


www.maria-domina-animarum.net

378. GEBED VAN EERHERSTEL AAN HET LIJDEND MOEDERHART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerzuiverste Moederhart van Maria, zo vervuld van de tederste Liefde voor alle mensen, wier zonden U zo zwaar hebben bedroefd en het Lijden van Jezus noodzakelijk hebben gemaakt. Ik smeek U om vergeving voor de schuld die alle mensenzielen jegens U op zich hebben geladen.
Moeder, vergeef ons, want bij Jezus’ Geboorte was ons hart te zeer van de wereld vervuld om plaats voor Hem te hebben.
Moeder, vergeef ons, want wij zijn vaker de dwaallichten van de duivel dan de Ster van de Messias gevolgd.
Moeder, vergeef ons, want wij hebben Jezus door onze zonden verloochend.
Moeder, vergeef ons, want onze zonden hebben Uw Goddelijke Zoon gekruisigd.
Moeder, vergeef ons, want door de godsmoord op de Verlosser hebben wij ook Uw Hart verscheurd.
Moeder, vergeef ons, want wij hebben Uw Smarten nooit begrepen.
Moeder, vergeef ons, want wij hebben U niet erkend als onze Medeverlosseres.
Moeder, vergeef ons, want Uw allerzuiverste Hart is belast en doorboord door onze onzuiverheden.
Moeder, vergeef ons, want de dorheid van ons hart heeft U een zee van tranen gekost.
Moeder, vergeef ons, want wij zijn de balsem van Uw allerheiligste Moederschap onwaardig.
Moeder, vergeef ons, want door onze liefdeloosheid en onverschilligheid staat U elke dag weer onder het Kruis.
Moeder, vergeef ons, want geen offer ter wereld kan de Smarten vergoeden die U voor ons hebt doorstaan.
Moeder, vergeef mij, het armzaligste van Uw kinderen, want ik ben een zondares/zondaar, U onwaardig.
O Medeverlosseres Wier onvolprezen Offer samen met dat van Christus de Verlosser aan de Vader werd opgedragen tot opening van de Hemel voor de zielen, aanvaard het offer van dank en rouwmoedigheid dat ik U opdraag in de naam van alle verlosten die niet hebben begrepen hoeveel Tranen zij Uw liefhebbend Moederhart hebben gekost.


www.maria-domina-animarum.net

379. GEBED VOOR GEESTELIJK DOOPSEL

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Tegenwoordigheid van de Allerheiligste Maagd Maria smeek ik U, ..... (naam) te vervullen met de kracht van een geestelijk Doopsel.
Wil hem/haar dopen met het Eeuwig Licht van de Vader, opdat hij/zij de heiligheid moge bezitten die voor hem/haar is voorzien, en het Rijk der Hemelen zijn/haar deel moge worden.
Wil hem/haar dopen met het Kostbaar Bloed van Christus, opdat zijn/haar ziel bevrijd moge worden van alle zonden en de verwoestende gevolgen ervan, en ontvankelijk moge blijven voor de Stroom der Genaden die aan het Kruis der Verlossing voor haar is ontsloten.
Wil hem/haar dopen met het Vuur van de Heilige Geest, opdat Gods Liefde in hem/haar moge branden en het ware Licht van Christus uit hem/haar moge stralen tot in het uur van zijn/haar dood voor de wereld.
Wil hem/haar dopen met de Tranen van Maria, gestort vanaf de Passie van Jezus tot aan Zijn Verrijzenis, opdat elk spoor van dwaling en ongeloof en elke kiem van zondige gedachten en handelingen uit hem/haar weggewassen moge worden.
Aan deze Hemelse Bron van Licht, Bloed, Vuur en Tranen vertrouw ik de ziel, de geest, het hart en het lichaam van ..... (naam) toe, opdat zijn/haar hele wezen geheiligd worde door het Doopsel van Verlossing in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en in de naam van de Onbevlekte Maagd Maria, Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster van alle zielen.

♥ ♥ ♥

Bovenstaand gebed kan gebeden worden om speciale ontferming of kracht over iemand (ook over zichzelf) af te smeken, of om voor een niet-gedoopt kind het Sacrament van het Doopsel voor te bereiden.

♥ ♥ ♥

Het Doopsel kan worden beschouwd als de bekrachtiging als christen. Door het Doopsel wordt de Heilige Geest over de ziel afgeroepen, tot compensatie van de erfzonde. Een geestelijk doopsel in de zin van bovenstaand gebed is het afsmeken van speciale Hemelse gaven voor de ziel op grond van de kracht van het Bloed van Jezus, de Tranen van Maria, het Vuur van de Heilige Geest. U moet zich ervan bewust zijn dat de dingen die U afsmeekt, ook effectief krachten in werking stellen.


www.maria-domina-animarum.net

380. AFROEPING VAN MARIA’S LIEFDE OVER DE HARTEN

(Myriam van Nazareth)

Vurig Hart van Maria, Haard van brandende Liefde, hoe arm zijn de mensenharten. Breek ze toch open, o Moeder, want zij hebben nood aan Uw Vuur dat Leven geeft.
Leer de harten de diepte kennen van Uw Hemelse Liefde, die zo onbegrepen blijft en daardoor Uw eigen Hart verschroeit als een Vlam zonder uitweg.
Leer de harten de volheid kennen van de gevoelens die uit Uw Hart ontspruiten als een fontein zoals de wereld er nooit één heeft gekend. Hoe kunnen zij begrijpen wat Uw Hart bezielt, zolang niet één van Uw stralen hun hart heeft omhelsd?
Leer de harten het Vuur kennen waarmee Uw Hemelse Liefde zich restloos geeft, want ik voel het zwaard van de wispelturigheid van hun Liefde Uw Hart doorboren.
Leer de harten de tederheid kennen waarmee Uw Hemelse Liefde hen zoekt te strelen. O voel toch mijn hart kreunen onder de Smart van Uw Hart dat zich zo snel vergeten weet, want hoe kwetsbaar is het hart dat zich volmaakt heeft gegeven en de vervoering van de eenwording heeft gesmaakt.
Leer de harten het verlangen kennen van Uw Hemelse Liefde, opdat zij geraakt worden door de eenzaamheid van het Hart dat bloedt onder de miskenning van zijn eeuwigdurende kus.
O minziek Hart van Maria, hoe snel sterft in de harten Uw Liefde, die Leven geeft.
Leer hen toch begrijpen dat het Liefdesvuur dat zij afwijzen, hun hart laat bevriezen doch het Uwe laat ontbranden in een zee van Smart.
Leer hen toch begrijpen dat de tederheid die zij afwijzen, hun hart laat verstenen doch het Uwe doorboort als het Zwaard van Calvarie.
Leer hen toch begrijpen dat het liefdesverlangen dat zij versmaden, hun ziel zal drenken in de Tranen van eenzaamheid die zij Uw Hart hebben gekost.

♥ ♥ ♥

Het bovenstaand gebed geeft in feite uitdrukking aan de onwetendheid van de mens. Hij leidt zijn leven in de waan dat de dingen die hij om zich heen waarneemt, de enige werkelijkheid zijn. De hogere werkelijkheid, onzichtbaar voor onze mensenogen, is voor de meeste mensen onbekend, en zelfs indien zij in de geest toch weten dat deze werkelijkheid bestaat, houdt hun hart er vaak geen rekening mee. Dit feit ligt aan de basis van veel ellende, veel moedeloosheid, veel verblinding. De dingen zijn vaak heel anders dan ze voor onze ogen lijken. Zeldzaam zijn zij die beseffen met welke Liefde Jezus, Maria en Gods engelen hen constant nabij zijn, en die begrepen hebben dat hun beproevingen geen uiting van Gods onverschilligheid zijn, doch integendeel een geschenk tot loutering.


www.maria-domina-animarum.net

381. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN RUST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Paradijs van Hemelse Vrede,
Hoe hulpeloos voel ik mij, ten prooi aan stormen die mij doen wankelen.
Ik weet niet meer waarheen mijn schreden mij leiden, en ik vrees de avond alsof het nooit meer dag wordt.
Red mij, o Moeder, want slechts Uw tedere Liefde kan mij bevrijden van de koorts die mijn geest doet ijlen, mijn hart doet rillen en mijn ziel voor mij tot een vreemde maakt.
O Moeder,
Deel toch Uw rust met mij, en ik zal weer hopen op de zegen van de nieuwe dageraad.
Deel toch Uw rust met mij, en geen duistere kracht zal mij nog onzeker maken.
Deel toch Uw rust met mij, en mijn hart zal voor velen een oord van Vrede zijn.
Deel toch Uw rust met mij, en het Ware Licht zal opnieuw mijn geest betreden.
Deel toch Uw rust met mij, en in mijn ziel zal elke strijd luwen.
Deel toch Uw rust met mij, en ik zal geloven dat mijn levensweg door God is aangelegd.
Deel toch Uw rust met mij, en geen vrees zal nog mijn hart verlammen.
Deel toch Uw rust met mij, en geen onrust zal mij nog blind maken voor de Waarheid.
Deel toch Uw rust met mij, en het vertrouwen der heiligen zal in mij wonen.
Deel toch Uw rust met mij, en ik zal voelen dat Gods Geest mij leidt.
Deel toch Uw rust met mij, en ik zal rust en Vrede vinden in Gods Liefde.
Deel toch Uw rust met mij, en ik zal mijn kruis aanvaarden als een genade voor mijn ziel.
Deel toch Uw rust met mij, en de winden des levens zullen het koren van mijn ziel niet breken.
Deel toch Uw rust met mij, en ik zal worden als een lam aan Uw voeten.
O Maria, Tuin van volmaakte rust,
Laat toch Uw zachte ogen op mij rusten, want zij zullen de onvrede in mijn gemoed bedwingen.
Laat toch Uw tedere handen op mij rusten, want geen rusteloosheid in mijn hele wezen kan Uw heilige aanraking weerstaan.
Druk toch Uw leliezuivere lippen op mijn hart, want Uw Hemelse Liefde zal alles verbranden wat mijn ziel bezwaart.


www.maria-domina-animarum.net

382. GEBED VAN TROOST IN EEN VERLATEN KERK

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, eenzame Liefde,
Ook al zie ik U niet met mijn ogen van vlees, toch weet mijn ziel dat U hier op haar wacht, hopend dat mijn hartenklop een liefdeslied voor U zal zijn.
Voel ik niet het branden van Uw Hart dat in het Tabernakel zo verlangend naar de ontmoeting met mij heeft uitgekeken, zoals destijds in het Tabernakel van Maria’s Moederschoot?
Voel ik niet Uw eenzaamheid van Calvarie, nu de mensenzielen U opnieuw hebben verlaten voor de wereld sedert U Uw Kruisoffer hebt hernieuwd op dit altaar tijdens de laatste Eucharistie?
O Jezus, kus toch mijn ziel vóór ik van hier wegga, U weet dat mijn zwakke ogen U niet vinden.
Wenk toch mijn geest vanuit Uw heiligdom, opdat ik U met mijn glimlach kan strelen.
Druk toch het zegel van Uw Liefde op mijn hart, opdat een deel van mij voor altijd hier bij U moge blijven.
Laat mij voelen, mijn onzichtbare Liefde, dat de warmte van mijn hart Uw liefdespijnen heeft gezalfd, want ik kan op deze plaats geen afscheid van U nemen eer ik weet dat ik mij voor eeuwig Uw vriend mag noemen.

♥ ♥ ♥

Het grootste gedeelte van de tijd zijn onze kerken leeg. Jezus is echter voortdurend in het Tabernakel aanwezig, samen met Maria. Houd dit steeds voor ogen wanneer U een kerk betreedt: Ook al zijn er buiten U geen mensen, U bent er nooit alleen. Weet dan dat Jezus op Uw komst heeft gewacht. Hoe pijnlijk is het voor een God van Liefde wanneer de mensen voor wie Hij Zijn Leven op aarde heeft gegeven, achteloos aan Hem voorbijgaan. Ga daarom ook buiten de Eucharistievieringen geregeld een kerk binnen en groet met eerbied en Liefde het Tabernakel, en spreek dit gebedje uit met een warm hart. Dit gebed is ingegeven om het bedroefd Hart van Jezus te troosten (en daardoor ook het Smartvol Hart van Maria). U zult er twee Harten mee verblijden, en ook zelf een bijzondere vreugde ervaren.
Het is bovendien zeer betreurenswaardig hoe weinig eerbied vele mensen betonen wanneer zij zich in een kerk bevinden. Het feit dat zij God niet met hun ogen zien, laat hen vergeten dat Hij er aanwezig is. Dat is niet alleen een belediging aan God, het geeft ook in wezen uitdrukking aan een gebrek aan Waar Geloof, want wie echt gelooft in Gods Tegenwoordigheid, gedraagt zich in een kerk niet alsof het slechts een toevallige ontmoetingsplaats van mensen betrof. Wees eerbiedig, stil, ingetogen, zuiver van hart en mond, en laat Gods Tegenwoordigheid tot Uw ziel doordringen.


www.maria-domina-animarum.net

383. GEBED TOT DE HEILIGE MARIA MAGDALENA VOOR EEN NIEUW LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Maria Magdalena, schitterende parel van het Heiligingswerk van de Messias,
Aan Uw voorspraak vertrouw ik mijn zorgen toe over de dwalingen van ..... (naam), die zijn/haar omgeving zo bedroeft.
Mijn geliefde Hemelse zus,
Was U niet de trots van Jezus, de Verlosser der dwalenden?
Stond U niet bij onze Hemelse Moeder Maria onder het Kruis van de Christus om er een bevoorrecht getuige te zijn van de grootste gebeurtenis uit de heilsgeschiedenis der mensenzielen?
U gaf alle rijkdommen op voor een leven in onthechting en versterving. O genees toch ..... (naam) van zijn/haar gehechtheid aan geld en materiële dingen.
U gaf de leegte van vele wereldse liefden op voor het verheffend Vuur van de ware Hemelse Liefde, die Uw ziel in de hoogste mate heeft geheiligd. O genees toch ..... (naam) van de koorts van zijn/haar liefde tot alles wat slechts is bekleed met een misleidende oppervlakkige schoonheid.
U wist te ontsnappen uit de gevangenschap van de onzuiverheid om de ware vrijheid der heiligen te vinden in het oneindig Licht van Christus. O genees toch ..... (naam) van alle gedragingen, woorden, gedachten en gevoelens die niet door de Geest van Gods Liefde worden bezield.
U gaf de verleidingen der wereld op om het Licht van Christus te volgen tot aan de voet van Zijn Kruis van Verlossing. O bevrijd toch ..... (naam) van alle banden die hem/haar verwijderd houden van de weg naar het Rijk van het Licht.
U had de moed om de kruik van Uw leven van dwaling en verblinding te breken in geur van heiligheid om de voeten van Jezus te wassen tot bezegeling van Uw verbond met het Eeuwig Licht. O beziel toch het hart van ..... (naam) met Uw vurig verlangen naar een nieuw leven in de Schatkamer der Genaden, opdat ook hij/zij, zoals U, getuige moge zijn van de vervulling van de beloften der Verrijzenis.
O Maria Magdalena, wier hart is verteerd in het Liefdesvuur dat Jezus Zelf in U had ontstoken, wil mijn smeken verhoren omwille van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria en de alles verterende Brand uit het doorstoken Hart van de Gekruisigde Christus, Die de beslissende stappen op Uw levensweg met U hebben gedeeld.


www.maria-domina-animarum.net

384. CREDO VAN HET VERLOSSINGSMYSTERIE
(o.a. te verrichten als machtig getuigenis tegen de krachten van het kwaad)

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Tot verheerlijking van Uw Barmhartigheid en als getuigenis tegen alle krachten van het kwaad dat de zielen van U wil scheiden, belijd ik voor U mijn geloof in het Plan van Verlossing dat U voor alle eeuwen voor ons hebt bereid.
Ik geloof en belijd:

 1. Dat Jezus Christus de enige Messias is, Gods Zoon door de Vader gezonden om de mensheid te verlossen van de dood van de ziel.

 2. Dat Jezus het Lam Gods is, als een lam geofferd tot verzoening van God met de zondige mensheid.

 3. Dat Jezus het Licht in de duisternis is, de Gids uit de wereldse duisternis naar het Licht van de Hemel.

 4. Dat Jezus Mens is geworden uit de Heilige Maagd Maria om de Verlossing van de mensen af te kopen door menselijk lijden.

 5. Dat Maria, de Moeder van Jezus, door Haar Onbevlekte Ontvangenis volmaakt geheiligd is om Jezus, de Goddelijke Verlosser, als Mens ter wereld te brengen.

 6. Dat Maria Zich door een leven van totale toewijding aan Gods Verlossingsplan en volmaakt vrij van zonden, heeft opgeofferd tot vergoeding voor de erfzonde van de eerste vrouw Eva, die de Verlossing noodzakelijk heeft gemaakt.

 7. Dat Jezus tot uitboeting van onze zonden dodelijke droefheid heeft geleden in de Hof van Gethsemani, verraden werd, gegeseld, mishandeld, bespuwd, bespot, met doornen gekroond, tot het uiterste vernederd, beladen met het Kruis naar de Calvarieberg werd geleid en daar aan het Kruis genageld werd tot de Dood die ons het Eeuwig Leven gaf.

 8. Dat Jezus met Zijn Bloed uit talloze Wonden de veroordeling wegwast uit elke ziel die gelooft, hoopt en liefheeft.

 9. Dat Jezus door Zijn Lijden en Dood aan het Kruis de Hemel heeft geopend, die gesloten was door de overmaat aan zonden der mensenzielen.

 10. Dat Maria door Haar onvergelijkbare Smarten als Moeder van de Verlosser, als eerste mensenziel de macht van de duivel over de zielen heeft gebroken.

 11. Dat Maria als Medeverlosseres aan de voet van het Kruis, samen met Jezus de onuitputtelijke Bron van Genaden van Verlossing heeft ontsloten.

 12. Dat Jezus is verrezen in Heerlijkheid als definitieve getuigenis tegen alle krachten van duisternis en dood.

In dit Geloof geef ik mijzelf en mijn hele leven aan Jezus mijn Verlosser en aan Maria mijn Medeverlosseres.


www.maria-domina-animarum.net

385. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE GODDELIJKE ERFENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder en tegelijk eerste Erfgename van de schatten van het Nieuw en Altijddurend Verbond.
Naar U smacht mijn ziel die dorst naar het Eeuwig Leven, want in Uw Hart ontsprong de Bron van het Bloed van Verlossing.
O allerheiligste Offerkelk van Gods Erfenis aan Zijn zwakke lammeren die Hij zozeer bemint,
Uw handelingen zijn deze van de Vader, Die Uw ziel onbevlekt geschapen heeft. Uit Uw handen kunnen slechts vruchten komen die alle gif in de zielen doden.
Uw gevoelens zijn deze van Uw gekruisigde Zoon Jezus, Die Uw Hart deel heeft gegeven aan het Kruis, dat alle mensen tot erfgenamen van de Hemel maakt.
Uw gedachten zijn deze van de Heilige Geest, Die Uw geest heeft vervuld van de Goddelijke Wijsheid, wegwijzer naar het Land van de Eeuwige Liefde.
Uw bestrevingen zijn deze van de Heilige Drie-Eenheid, Die Uw Wil heeft gelaafd aan de Bronnen der Schepping, waaruit slechts Goddelijke Liefde vloeit die het Rijk der Gelukzaligheid wil vestigen in elke ziel.
O Maria, voorbestemd tot Schatbewaarster van Gods Genaden, Uw ziel droeg reeds de vruchten van Gods Erfenis van Verlossing. Uw Lichaam werd de Tempel die de Verlosser aan de stervende zielen schonk.
Maak mij toch één met U, o Moeder, opdat mijn ziel het waardig moge zijn, het zaad van de Goddelijke Erfenis in zich tot rijping te laten komen.
Beziel mijn hart, en het zal de Eeuwige Liefde erven.
Beziel mijn geest, en hij zal het Licht der Goddelijke Wijsheid erven.
Beziel mijn lichaam, en al mijn lijden zal zaad van Verlossing in de zielen storten.
O Moeder van de Goddelijke Erfenis, zaai in mij de bloemen van Uw heiligheid, opdat ik de Nalatenschap van de Christus moge oogsten.

♥ ♥ ♥

Gods Nalatenschap aan de mensheid is niet met woorden te beschrijven, omdat de gelukzaligheid van het Eeuwig Leven in de Hemel niet met woorden te beschrijven is. Maria was de eerste Erfgename van al deze heerlijkheden, in die zin dat aan Haar reeds de volle versmelting met Gods eigenschappen en hoedanigheden werd voltrokken. God verlangt niets vuriger dan ook U deze heerlijkheden te bereiden, doch in het kader van Zijn Eeuwige Wet moet U daar een heilig leven tegenover stellen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is bedoeld als geschenk aan Maria, de Middelares van alle Genaden Die alle gebeden en offers gebruikt als bloemen waarvan zij het zaad uitstrooit in de zielen. Geef Haar dit gebed zo vaak mogelijk, ook in gebedsgroepen, tot Heil en zuivering van de wereld. U bidt daardoor voor de intenties van Maria Zelf, die ook Gods intenties zijn.

386. DAGELIJKS GEBED VOOR MARIA’S INTENTIES

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Middelares van alle Genaden,
Uit Liefde tot U en tot Heil van Gods Schepping geef ik U de bloemen van mijn gebed, opdat U hun zaad als genaden in de zielen kunt strooien.

Na elk van de 15 volgende punten telkens 1 Weesgegroet

Machtige Moeder van God, ik smeek U:

 1. voor de vijanden van Christus en Zijn ene ware Kerk, dat zij het Ware Licht mogen zien.

 2. voor hen die Gods Liefde versmaden door lauwheid en onverschilligheid tegenover het Kruisoffer van Jezus, Uw Smarten, de Heilige Sacramenten en de Eucharistie.

 3. om een grotere weerstand van alle zielen tegen alle zonde en bekoring, opdat de macht van de duisternis in onze wereld gebroken worde.

 4. om uitroeiing van alle heiligschennissen.

 5. voor de zielen in het vagevuur, dat hun opneming in de heerlijkheid van de Hemel bespoedigd moge worden.

 6. om Licht en Liefde voor alle mensen die verleid worden tot abortus, euthanasie of enig gebrek aan eerbied voor het leven.

 7. om uitroeiing van alle uitingen van zedenbederf.

 8. voor alle mensen die honger en nood lijden.

 9. om kracht voor alle mensen die lijden in lichaam, geest of hart, dat zij hun lijden met Liefde opdragen aan U en aan het Kruis van Jezus, tot Heil van hun eigen ziel en van de zielen van hun medemensen.

 10. om bezieling door de Heilige Geest voor hen die verstrikt zitten in materialisme en de voorrang geven aan wereldse belangen boven de belangen van de ziel.

 11. om uitroeiing van alle hoogmoed, opdat wij mensen onze zwakheid erkennen en ontwaken uit de verblinding waarin de duivel ons gevangen houdt.

 12. voor hen die zich schuldig maken aan bedrog of onoprechtheid jegens hun naaste.

 13. om de kracht en de moed tot verzoening en naastenliefde voor hen die in ruzie, onenigheid of haat leven.

 14. voor hen die mij als hun vijand beschouwen, dat zij bekeerd worden en ikzelf de kracht moge krijgen om te vergeven.

 15. voor de Wederkomst van Jezus tot vestiging van het Rijk Gods op aarde.

O Maria, Middelares van alle Genaden en Moeder van alle mensen, wil mij verhoren.


www.maria-domina-animarum.net

387. AANROEPING OM HET LICHT VAN BEVRIJDING
(sterk aanbevolen om te bidden in ogenblikken waarop men het
moeilijk heeft, bij krachteloosheid, moedeloosheid, innerlijke onrust
of een gevoel van bedreiging)

(Myriam van Nazareth)

Almachtige Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Tegenwoordigheid van Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, Moeder van het Licht en Schrik der duivelen, roep ik in mijn nood om de uitstorting van het Goddelijk Licht in en rondom mij.
Verlossende Jezus, brand Uw Kruis van Licht en Verheerlijking in mijn ziel, opdat alle krachten der duisternis van mij verdreven worden, want het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis zal het nooit doven.
Gekruisigde Jezus, laat het Goddelijk Licht uit Uw Wonden rond mij oprijzen als een muur tegen mijn vijanden en de vijanden van het Eeuwig Licht, want het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis zal het nooit doven.
Lijdende Jezus, besproei mijn ziel onophoudelijk met Uw Bloed, opdat zij vrij moge worden van alle zonden, en vervuld van Uw kracht, want het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis zal het nooit doven.
Verrezen Christus, doorbreek alle duisternis om mij heen met de stralen van Gods Heerlijkheid, want het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis zal het nooit doven.
Heilige Geest, stort de volheid der Genade als tongen van heiligend Vuur in mijn hart, opdat in mij alles verteerd worde wat niet heilig is, want het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis zal het nooit doven.
Allerheiligste Maagd Maria, Onbevlekt ontvangen Moeder van Christus, laat de bloemen van Uw heiligheid bloeien in mijn ziel, tot uitroeiing van alle boze neigingen, want het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis zal het nooit doven.
Onbevlekt Hart van Maria, laat Uw Liefdevlam voor eeuwig branden in mijn hart als een getuigenis tegen alle kilte en haat, want het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis zal het nooit doven.
Allerheiligste Medeverlosseres Maria, nooit aangetast door enige zonde, en uitverkoren om de kop van de satan onder Uw reine voeten te verpletteren, bevrijd mij uit alle bekoring en misleiding die mij bedreigt, want het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis zal het nooit doven.
Maria, hoogverheven Koningin van Hemel en aarde, machtige Meesteres van Gods engelen en mijn Moeder, sta mij bij in deze nood, leef voelbaar in mij, en stuur mij een wacht van engelen voor kracht en bescherming, opdat mijn angsten weggenomen worden in Gods Licht, want het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis zal het nooit doven.
Moge Gods Licht voor altijd in, door en om mij heen stralen.


www.maria-domina-animarum.net

388. ZELFOFFERANDE ALS EEN BLOEM AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zoals vlammen die elkaar raken, zijn onze harten één geworden.
In U is mijn overgave zo totaal als deze van een bloem, die zich zonder enige weerstand te bieden, door U uit de wereld laat wegplukken om opnieuw te worden geplant in de Hemelse Tuin van Uw Onbevlekt Hart, er te worden besproeid met het water van Uw Wijsheid, er te worden beschenen met de zon van Uw Liefde uit een Hemel die zich van dag tot dag meer opent, er zachtjes te wiegen op de zoete bries van Uw Woord, en er via de adem van de Heilige Geest de kiemen te leggen van tal van andere bloempjes, om er tegen de avond van haar aardse leven het parfum van Uw heiligheid te beginnen verspreiden en aldus door God te worden opgemerkt en tot Zich te worden genomen, terwijl haar wegkwijnende stoffelijkheid voor eeuwig één wordt met Uw Grond, die haar een leven lang heeft gevoed.


www.maria-domina-animarum.net

389. UITNODIGING VAN MARIA IN MIJN HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God heeft mijn hart geschapen als een haard van Liefdesvuur waarin mijn vreugden, lijden en smarten als brandoffers van verzoening verteerd zullen worden.
O Koningin van de Liefde, buig U over de onwaardigheid van Uw dienares, want ik wil U zoveel geven.
Betreed nu mijn hart, o Wonder der Hemelen, en het zal geheiligd worden, want zelfs de onreinheid der zonde wordt ten grave gedragen waar de Moeder van het Leven verschijnt.
O Lelie uit de Tuin der Eeuwige Heerlijkheid, Uw schoonheid is uit de Liefde van de Vader geboren. Het sap dat Uw Hart bevloeit, heeft ook uit Jezus’ Wonden de bodem van Calvarie geheiligd. De geur van Uw heiligheid is de adem van Gods Geest.
Hoe zou de grond van mijn hart onvruchtbaar blijven onder de voeten van Haar Die de volheid van Gods Glorie in Zich draagt?
Zie, als een tapijt van Liefde begroeten U de bloemen uit de zaadjes van Gods Genaden die U in mijn hart hebt gestrooid. Zij zullen U verheerlijken tot het einde der tijden, want in de warmte uit Uw Hart hebben zij het Leven gevonden.
Kom toch, o Moeder, voel toch hoe mijn hart het Uwe zoekt.
Hoe zou de wereld het verlangen begrijpen waarmee mijn hart het Zwaard van Uw Smarten kust opdat het Uw nabijheid zou voelen.
Hoe zou de wereld de Liefde begrijpen die als een onblusbaar Vuur wordt opgewekt door Haar Die de Liefde Zelf in Haar Schoot heeft gedragen.
O neem toch bezit van mij, Koningin der harten, en neem in mijn hart alles weg wat aan mijzelf herinnert, want slechts in gelijkvormigheid aan U zal het een tuin van Hemelse bloemen zijn die God behaagt.


www.maria-domina-animarum.net

390. GEBED TOT MARIA, PRIESTERES VAN MIJN ZELFOFFER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hemelse Kelk van het Kostbaar Bloed van Verlossing, op Uw ja-woord werd de Wijn van het Nieuw Verbond aan U toevertrouwd voor de allerheiligste Consecratie van de Wonden van Eeuwig Heil.
Trots van de Vader, door Hem bestemd als Priesteres voor het onvergelijkbaar Offer van Jezus op het Altaar van het Kruis, in Uw handen leg ik de zelfofferande die mijn hart begeert te voltrekken in de tempel die mij daartoe door mijn Schepper is toegewezen.
O verheven Koningin Wie Hemel en aarde aan de voeten zijn gelegd, hoe kan mijn tempel standhouden wanneer hij niet door U wordt bewoond?
Wie zal zijn muren beschermen tegen de stormen der wereld?
Welk vuur zal hem verwarmen wanneer de winter komt?
Welk licht zal zijn altaar verlichten wanneer de avond valt?
O Vuur van Hemelse Liefde, Licht van Hemelse zuiverheid, welke waarde zal mijn offer hebben wanneer mijn kelk niet door Uw handen ten Hemel wordt geheven?
O heilig toch mijn altaar met Uw kus, en sluit de kelk van mijn hart in Uw handen, opdat mijn bloed onder Uw leliezoete adem bezield worde met de Heilige Geest.
Wanneer mijn tempel vervuld zal zijn van het heilig gezang van Uw tedere woorden, zal de Hemel zich openen boven de zielen, die de rozen van Uw Voorspraak in zich zullen bergen als de sleutel van hun Verlossing.
O breng mij in vervoering met Uw vurig gebed, en de stenen zullen de onlesbare dorst van mijn ziel verkondigen.
Vermeng mijn bloed met Uw Tranen, en de wereld zal zien dat U in de schaduw van mijn kruis waarlijk mijn Moeder bent geworden.
Breek Uw lam met Uw reine handen, en geef het aan de Vader terug.
Want wanneer mijn kruis door Uw Tranen, mijn altaar door Uw gebed, en mijn kelk door de aanraking van Uw handen geheiligd zullen zijn, zal mijn offer volbracht zijn.
O onbevlekte Priesteres van elke offerande van medeverlossing, moge mijn tempel slechts onder Uw liefdedronken ogen afgebroken worden, opdat Gods zegen over de zielen door Uw handen getuigenis zou afleggen van zijn verrijzenis in het Rijk van het Eeuwig Licht.

♥ ♥ ♥

Volkomen zelfgave aan Maria maakt Uw hele wezen en leven tot een offerande die als in een kelk door Maria als 'Priesteres' aan God wordt opgedragen. De eerste vereiste voor een waardige offerande, is deze: dat U Uw tempel zuiver maakt en houdt.


www.maria-domina-animarum.net

391. GEBED TOT JEZUS OM HEILIGING VAN ALLE HINDERNISSEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Alles wat mijn ziel bezwaart, alles wat de kiem der heiligheid bedreigt die U in de bodem van mijn wezen tot bloei wil brengen, vertrouw ik toe aan Uw doorstoken Hart, waaruit het Bloed der Verlossing stroomt, want in Uw Bloed kan niets overleven dat niet van U komt.
Alles wat in mij de voltrekking van het Goddelijk Heilsplan wil verhinderen, werp ik in het Vuur dat Uw verheerlijkt Lichaam omgeeft, opdat in mij geen spoor zou blijven van het onkruid dat de bloemen der heiligheid wil verstikken.
Alles wat de Liefde wil doven die in mij is ontstoken als een Vuur in de nacht, vertrouw ik toe aan het Licht uit Uw Wonden, dat alle duisternis doorstraalt.
O Jezus, alle hindernissen op mijn weg naar de Hemel leg ik in de allerzuiverste handen van Maria, de allerheiligste Lelie uit de Tuin der Eeuwige Heerlijkheid. Moge Zij ze onderdompelen in de oceaan van Uw barmhartige Liefde, opdat zij geheiligd worden en in mij slechts het Licht der verdiensten zouden achterlaten, tot Heil van mijn ziel, tot verheffing van de wereld, en tot vernietiging van de krachten die hen hebben gebaard opdat mijn ziel haar trouw jegens U zou verloochenen.
Want uit de bruiloft van het berouw met het verlangen naar de heiligheid wordt het Eeuwig Licht geboren als getuige van Uw oneindige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

Dit gebed is bedoeld voor het afsmeken van een bekering voor een ziel die te ver afwijkt van het gedrag dat van een ware christen wordt verwacht. Het is heel raadzaam, het te bidden in de vorm van een novene (9 opeenvolgende dagen voor dezelfde persoon)

392. GEBED OM GELIJKVORMIGHEID MET JEZUS EN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, God van oneindige Liefde,
In de onuitputtelijke Stroom van Genaden die door Jezus Christus aan het Kruis is ontsloten en door onze Moeder en Medeverlosseres Maria over de zielen wordt uitgestort, leg ik de ziel van ..... (naam), opdat hij/zij de genade moge ontvangen om Jezus en Maria in alles na te volgen en het Licht der heiligheid in zich te ontvangen.

Na elk van de 33 punten telkens de aanroeping: "Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U, bevrijd deze ziel".

 1. Omwille van de toestemming van Maria aan de engel om Jezus in Haar Schoot te ontvangen, moge ook hij/zij bereid zijn om zichzelf totaal te geven in een leven met God.

 2. Omwille van het 3 maanden lange bezoek van Maria aan Haar zwangere nicht Elisabeth, moge ook hij/zij zich totaal geven in de naastenliefde.

 3. Omwille van de pijn van Maria en Jozef omdat in Bethlehem geen plaats was voor de geboorte van Jezus, moge ook hij/zij lijden onder elke afwijzing van God door mensen.

 4. Omwille van de inzet en volharding van de herders en de wijzen om de pasgeboren Jezus te bezoeken, moge ook hij/zij ernaar verlangen, God te aanbidden.

 5. Omwille van de opdracht van de 40-dagen oude Jezus in de Tempel, moge ook hij/ zij bereid zijn om zich door Maria aan God te laten toewijden.

 6. Omwille van de vlucht van Maria en Jozef met het Kindje Jezus naar Egypte, moge ook hij/zij geen inspanning schuwen om de hem/haar geschonken Genaden te vrijwaren.

 7. Omwille van Maria’s driedaagse zoektocht naar de vermiste 12-jarige Jezus, moge ook hij/zij geen moeite sparen om Jezus te vinden.

 8. Omwille van de uitroep van Johannes de Doper over Jezus "zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld", moge ook hij/zij geloven dat Jezus de Messias is Die gekomen is om door Zijn Lijden en Dood de zielen te verlossen.

 9. Omwille van de uitverkiezing van de apostelen door Jezus, moge ook hij/zij de roepstem van God in zijn/haar hart voelen.

 10. Omwille van de moed van de apostelen om alles achter te laten om Jezus te volgen, moge ook hij/zij de moed krijgen om een nieuw leven te beginnen in Christus.

 11. Omwille van de 40-daagse vasten van Jezus in de woestijn, moge ook hij/zij de Genade krijgen om zich méér te onthechten van materiële behoeften.

 12. Omwille van de eindeloze voetreizen van Jezus tijdens Zijn Openbaar Leven, moge ook hij/zij het nooit moe worden, goed te doen en Gods Rijk te verkondigen.

 13. Omwille van de eindeloze strijd van Jezus met de Farizeeën en schriftgeleerden, moge ook hij/zij overtuigd zijn van de Christelijke leer als de enige Waarheid.

 14. Omwille van de herhaalde uitspraak van Jezus "uw Geloof heeft u genezen", moge ook hij/zij een onwankelbaar Geloof bezitten.

 15. Omwille van Jezus’ neiging om Zich bij lofprijzingen terug te trekken, moge ook hij/zij alle menselijke lof ontvluchten.

 16. Omwille van de vele duiveluitdrijvingen door Jezus, moge ook hij/zij onvermoeibaar zijn in het bestrijden van alle kwaad.

 17. Omwille van de predikingen van Jezus, moge hij/zij zijn/haar hele leven leiden volgens het Evangelie.

 18. Omwille van het Laatste Avondmaal vóór Jezus’ Lijden, moge hij/zij onwankelbaar geloven dat Hostie en Wijn in de Eucharistie Jezus’ Lichaam en Bloed zijn.

 19. Omwille van het bloedzweten van Jezus in de Hof van Gethsemani om Zijn dodelijke droefheid over de zonden der wereld, moge ook hij/zij alle zonde schuwen.

 20. Omwille van Jezus’ gebed in Gethsemani "Vader, niet Mijn Wil maar de Uwe geschiede", moge ook hij/zij alles aanvaarden wat Gods Plan voor hem/haar voorziet.

 21. Omwille van de geseling van Jezus, moge hij/zij zich afkeren van alle ijdelheid, en bereid zijn tot het brengen van lichamelijke offers.

 22. Omwille van de doornenkroning van Jezus, moge hij/zij steeds betrachten, afstand te doen van alle hoogmoed, trots en verwaandheid, en groot te worden in nederigheid en bescheidenheid.

 23. Omwille van de Kruisdraging van Jezus naar Calvarie, moge ook hij/zij bereid zijn om alle kruisen op zijn/haar levensweg te dragen in totale overgave en tot het uiterste toe.

 24. Omwille van de omhelzing tussen Maria en de Kruis dragende Jezus, moge ook hij/ zij steeds bezield worden door het verlangen, ondanks eigen lijden een bron van Liefde en troost voor de ander te zijn.

 25. Omwille van de ontkleding van Jezus vóór de Kruisiging, moge ook hij/zij zich afkeren van alle zedeloosheid.

 26. Omwille van de vergeving van de gekruisigde Jezus aan Zijn beulen, moge ook hij/ zij steeds kunnen vergeven aan hen die hem/haar kwaad berokkenen.

 27. Omwille van de woorden van de gekruisigde Jezus "zoon, ziedaar uw Moeder", moge ook hij/zij Maria echt als zijn/haar Moeder tot zich nemen en zich totaal aan Haar toewijden.

 28. Omwille van de dorst van Jezus aan het Kruis, moge hij/zij tot het einde van zijn/haar leven dorsten naar de redding van zielen.

 29. Omwille van Maria’s Aanwezigheid bij het Kruis gedurende de doodsstrijd van Jezus, moge ook zijn/haar trouw aan God nooit wankelen, zelfs niet in de moeilijkste uren.

 30. Omwille van de onmetelijke Smarten van Maria vanaf de Passie tot de Verrijzenis van Jezus, moge ook hij/zij geen grotere smart kennen dan deze om alles wat God door de mensheid wordt aangedaan.

 31. Omwille van de belofte van Jezus om de Heilige Geest over de apostelen te zenden, moge ook hij/zij de Gaven van de Heilige Geest ontvangen om voortaan in het Licht en de heiligheid te kunnen leven.

 32. Omwille van Maria’s leven van gebed en boetedoening, moge ook hij/zij vreugde scheppen in gebed en offerbereidheid.

 33. Omwille van de onovertroffen heiligheid van Maria, moge ook hij/zij een leven leiden in deugdzaamheid en zuiverheid in handelingen, woorden en gedachten.


www.maria-domina-animarum.net

393. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM VERLICHTING VAN ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Ik smeek om Uw erbarmen over de lammeren van de Vader die het spoor van de Christus niet meer vinden. Laat hen niet los, o Geest van heiliging, opdat in hen de Verlossing volbracht worde die Jezus ook voor hen aan het Kruis heeft bereid.
U Die sluiers wegneemt tussen de ogen der zielen en de Eeuwige Zon Die hen bestraalt. U die nevelen verjaagt die de schoonheid van de Hemel onttrekken aan de ogen der wereld.
O waarom zien zij niet het Licht?
Kom, Heilige Geest, openbaar hen de heerlijkheden van Uw Rijk.
U Die de Goddelijke Wijsheid fluistert in de beslotenheid der harten.
U Die de oren der ziel streelt met Hemelse woorden.
O waarom horen zij niet de roepstem uit het Land van Bestemming?
Kom, Heilige Geest, zing in hen de verzuchtingen van Uw Liefde.
U Die zielen doopt met de louterende Vlammen der onvergankelijke Liefde. U Die harten laat ontvlammen in de Brand waaruit zielen als heiligen verrijzen.
O waarom voelen zij niet het Vuur van Gods omarming?
Kom, Heilige Geest, ontsteek hen met de koorts die alles verteert wat niet Hemels is.
U Die harten laat verlangen naar de honingzoete kus van Eeuwig Leven. U die lippen in vervoering brengt wanneer zij Uw woorden spreken.
O waarom smaken zij niet de zoetheid van Gods nabijheid?
Kom, Heilige Geest, laaf hun ziel met de nectar der uitverkorenen.
U Die zielen herschept tot Hemelse tuinen. U Die Gods Gaven als bloemen in de harten zaait.
O waarom ruiken zij niet de heiligheid van Gods adem om hen heen?
Kom, Heilige Geest, wek hun verlangen met het parfum uit de Tuin die ook zij ooit zullen aanschouwen als U nu hun ziel, geest en hart hult in de dauw van Gods Genaden.


www.maria-domina-animarum.net

394. MEMORARE VAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Die in de Allerheiligste Maagd Maria de volmaakte Bruiloft tussen God en de mens hebt voltrokken en het zaad van de Goddelijke Messias in Haar Schoot hebt gestort.
Gedenk dat U de Heiligmaker bent, Die de geest loutert, het hart zuivert en alle bestrevingen van de ziel in overeenstemming brengt met Gods Plan.
O maak mij tot een tempel van Licht en heiligheid waarvan het altaar baadt in de wierook van Uw allerheiligste Gaven.
Gedenk dat U de Trooster bent, Die de kruisen van het leven draaglijker maakt door de ziel te laten proeven van de hogere werkelijkheid die het zichtbare van de wereld overstijgt.
O laat mij ieder ogenblik van mijn leven de echte Waarheid zien, die niet van deze wereld is.
Gedenk dat U het Vuur der Goddelijke Liefde bent, Die het hart ontsteekt aan de nimmer dovende Vlammen uit Gods Hart.
O maak mijn hart tot een brandende oven van Liefde, gelijkvormig aan de Harten van Jezus en Maria, opdat de zielen er behagen kunnen in vinden, zich in mijn hart te werpen op hun zoektocht naar de Hemel.
Gedenk dat U de Wind der vernieuwing bent, Die lente brengt over winterse gronden, en laat herademen wat dreigt te stikken.
O verdrijf toch uit mijn ziel, hart en geest alles wat het Leven in mij doet kwijnen.
Gedenk dat U de Bron van Hemelse kracht bent, Die geneest wat ziek is, versterkt wat zwak is, en bemoedigt wat moedeloos is.
O maak mij sterk in ziel, geest, hart en lichaam, opdat ik in staat ben, het kruis te dragen dat de komst van het Rijk van Christus op aarde helpt bespoedigen.
Gedenk dat U de Stroom der Goddelijke Wijsheid bent, Die ziel en geest inspireert en Gods Woord in het hart fluistert.
O laat mij zien voorbij de schijn der dingen, onderscheiden tussen goed en kwaad, en op elk ogenblik begrijpen wat God van mij verwacht.
Gedenk dat U de Bezieler van alle leven bent, zonder Wie de ziel in de schaduw van de dood leeft. U blaast de ziel het Ware Leven in, dat haar doet verrijzen voor het Rijk van de onsterfelijkheid.
O beziel mij met de geestdrift die mij nu reeds deel zal geven aan de vreugde van het Leven in het Land van de Eeuwige Lente.
O Heilige Geest, U hebt Maria tot een Meesterwerk van Goddelijke Gaven gemaakt. Wil op Haar Voorspraak ook mij klaarmaken voor het ware huwelijk met God.


www.maria-domina-animarum.net

395. GEBED TOT MARIA OM KRACHT IN BEPROEVINGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Smarten en Medeverlosseres van de mensheid,
Door het Lijden van Jezus en Uw Smarten is alle pijn en leed van de mensheid geheiligd en is een onuitputtelijke bron van genaden ontsloten, die het aardse tranendal met Hemels Licht heeft vervuld.
Op grond van die heilige verdiensten smeek ik U om de kracht om mijn eigen kruisen te dragen tot verheerlijking van de Heilige Drievuldigheid en van U, Die de Koningin van de martelaren en de Moeder van alle mensen bent.
Omwille van Uw vlucht met het Kindje Jezus naar Egypte, geef mij kracht wanneer ik vervolgd word.
Omwille van de vasten van Jezus in de woestijn en Zijn dorst aan het Kruis, geef mij kracht wanneer ik gebrek lijd.
Omwille van de bekoringen van Jezus in de woestijn, geef mij kracht wanneer ik onrustig ben of aangespoord word tot gedragingen of woorden buiten mijn wil.
Omwille van Jezus’ strijd met de Farizeeën en schriftgeleerden, geef mij kracht wanneer ik het slachtoffer ben van haat, laster, roddel, leugens en onbegrip.
Omwille van het vreselijk lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani, geef mij kracht wanneer ik depressief ben of lijd onder de zondigheid, onoprechtheid of liefdeloosheid van mensen.
Omwille van het bloedzweten van Jezus in Gethsemani, geef mij kracht wanneer ik angstig ben of opzie tegen wat komen gaat.
Omwille van de smartvolle veroordeling van Jezus, geef mij kracht wanneer ik onterecht beschuldigd word.
Omwille van de geseling van Jezus, geef mij kracht wanneer ik geslagen word.
Omwille van de Doornenkroning van Jezus, geef mij kracht wanneer ik het slachtoffer ben van bespotting.
Omwille van de drievoudige val van Jezus onder het Kruis, geef mij kracht wanneer de zorgen en lasten van het leven mij dreigen te verpletteren.
Omwille van het Lijden van Jezus aan het Kruis, geef mij kracht wanneer ik ziek ben of pijn lijd.
Omwille van Uw Smarten aan de voet van het Kruis, geef mij kracht wanneer ik lijd om het leed van een dierbare.
Omwille van de laatste levensmomenten van Jezus aan het Kruis, geef mij kracht wanneer ik oververmoeid of uitgeput ben.
Omwille van Uw Smarten bij de graflegging van Jezus, geef mij kracht bij het overlijden van een dierbare.
Omwille van Uw Smarten op Paaszaterdag, geef mij kracht in mijn troosteloosheid wanneer ik gescheiden ben van een dierbare.

♥ ♥ ♥

hieronder een versie van dit gebed om te bidden voor andere mensen:

395bis. GEBED TOT MARIA OM KRACHT IN BEPROEVINGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Smarten en Medeverlosseres van de mensheid,
Door het Lijden van Jezus en Uw Smarten is alle pijn en leed van de mensheid geheiligd en is een onuitputtelijke bron van genaden ontsloten, die het aardse tranendal met Hemels Licht heeft vervuld.
Op grond van die heilige verdiensten smeek ik U voor alle mensen om de kracht om hun kruisen te dragen tot verheerlijking van de Heilige Drievuldigheid en van U, Die de Koningin van de martelaren en de Moeder van alle mensen bent.
Omwille van Uw vlucht met het Kindje Jezus naar Egypte, geef kracht aan mensen die vervolgd worden.
Omwille van de vasten van Jezus in de woestijn en Zijn dorst aan het Kruis, geef kracht aan mensen die gebrek lijden.
Omwille van de bekoringen van Jezus in de woestijn, geef kracht aan mensen die onrustig zijn of aangespoord worden tot gedragingen of woorden buiten hun wil.
Omwille van Jezus’ strijd met de Farizeeën en schriftgeleerden, geef kracht aan mensen die het slachtoffer zijn van haat, laster, roddel, leugens en onbegrip.
Omwille van het vreselijk lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani, geef kracht aan mensen die depressief zijn of lijden onder de zondigheid, onoprechtheid of liefdeloosheid van mensen.
Omwille van het bloedzweten van Jezus in Gethsemani, geef kracht aan mensen die angstig zijn of opzien tegen wat komen gaat.
Omwille van de smartvolle veroordeling van Jezus, geef kracht aan mensen die onterecht beschuldigd worden.
Omwille van de geseling van Jezus, geef kracht aan mensen die geslagen worden.
Omwille van de Doornenkroning van Jezus, geef kracht aan mensen die het slachtoffer zijn van bespotting.
Omwille van de drievoudige val van Jezus onder het Kruis, geef kracht aan mensen die door de zorgen en lasten van het leven verpletterd dreigen te worden.
Omwille van het Lijden van Jezus aan het Kruis, geef kracht aan mensen die ziek zijn of pijn lijden.
Omwille van Uw Smarten aan de voet van het Kruis, geef kracht aan mensen die lijden om het leed van een dierbare.
Omwille van de laatste levensmomenten van Jezus aan het Kruis, geef kracht aan mensen die oververmoeid of uitgeput zijn.
Omwille van Uw Smarten bij de graflegging van Jezus, geef kracht aan mensen bij het overlijden van een dierbare.
Omwille van Uw Smarten op Paaszaterdag, geef kracht aan mensen die troosteloos zijn omdat zij gescheiden zijn van een dierbare.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is bedoeld tot ondersteuning van de ziel van een mens die in stervensnood verkeert, maar kan eveneens gebeden worden voor iemand die reeds overleden is.

396. AANROEPING VOOR EEN STERVENDE

(Myriam van Nazareth)

God van Gerechtigheid en Barmhartigheid,
In Uw handen beveel ik de ziel van ... (naam).
Mogen het Verlossend Bloed van Jezus en de medeverlossende Tranen van Maria zijn/haar ziel wassen in het uur van haar overgang naar U.
Moge de vrucht van de Verlossing hem/haar voeden voor het Eeuwig Leven.
Mogen de Vrede van Christus en de Liefde van Maria hem/haar opnemen in het Rijk van het Licht.
Om de verdiensten van Jezus bij Zijn smartvolle berechting, en door de Voorspraak van Maria, de Koningin der Hemelen, moge hij/zij voor Uw Troon vrijspraak bekomen van al zijn/haar zonden en schulden, en toegelaten worden tot de aanschouwing van Uw Heerlijkheid.
Hierom smeek ik U als een akt van Liefde, in de allerheiligste Namen van Jezus Christus Uw Zoon en de Allerheiligste Maagd Maria.


www.maria-domina-animarum.net

397. AANROEPING TOT MARIA, MOEDER VAN TRANEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Tranen,
Kom toch in mijn hart wonen, en maak mijn hele wezen vruchtbaar door de Parels van Smart uit Uw ogen.
Laat mij Uw bedroefde ogen zien, opdat mijn ziel geheiligd wordt door de blik waarin het beeld van het Kruis van Verlossing gebrand werd voor eeuwig.
Laat mij Uw zachte snikken horen, opdat mijn geest geheiligd wordt door de klanken die reeds de lucht boven Golgotha vervulden.
Laat mij Uw verdriet voelen, opdat mijn hart geheiligd wordt door de Smart die in Uw Tempel woont.
Laat mij Uw Tranen proeven, opdat zij alle woorden heiligen die mijn mond verlaten.
O bedroefde Moeder, wil mijn tranen in Uw Hart sluiten, opdat ook zij geheiligd worden en door Uw handen als een dauw van Hoop over de verwonde zielen uitgespreid mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

Met het onderstaand gebed kunt U Maria om een genade vragen. Houd datgene dat U van God wilt afsmeken, in Uw gedachten, en richt dan dit gebed tot Maria.

398. SMEEKGEBED TOT MARIA OM EEN GENADE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Middelares van alle Genaden,
Om Uw onvergelijkbare heiligheid en Uw oneindige verdiensten blijft geen gebed onverhoord nadat U het in Uw Hart hebt gesloten.
O wil mijn verlangen tot het Uwe maken, want aan Uw woorden kan Gods Barmhartigheid niet weerstaan.
Op U vertrouwt mijn hele wezen, o Moeder van Jezus, want aan U is alle macht gegeven over de Schatkamer der Hemelse Genaden, en Uw grenzeloze Liefde voor mij opent alle deuren.
Wil mij vervullen met Gods Licht, o Koningin van de Hemel, opdat ik het waardig moge worden, uit Gods rijkdom het geschenk te ontvangen dat Uw macht en Uw Liefde mij zullen bereiden.

Slotaanroeping: 3 x "Hemelse Moeder Maria, Poort der Goddelijke Genaden, mijn hart verheerlijkt Uw goedheid"


www.maria-domina-animarum.net

399. GEBED TOT MARIA OM WEERSTAND TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Elk van de volgende aanroepingen wordt gevolgd door: "geef mij weerstand tegen alle kwaad, maak mij tot een spiegel van Uw heilige ziel":

Maria, verrukkelijke Lentebloesem, in Wie de kiem van de zonde nooit bederf heeft kunnen zaaien, (...)
Maria, Schat van heerlijkheden, in Wie alle deugden tot volmaaktheid zijn gebracht, (...)
Maria, vlekkeloze Maan, volmaakte afstraling van het Licht van de Heilige Drie-Eenheid, (...)
Maria, Koningin van Hemelse Glorie, tegen Wie alle krachten der duisternis machteloos gebleven zijn, (...)
Maria, Kroon van de Schepping, de Vrouw Die de schande van de erfzonde voor de mensheid zou wegnemen, (...)
Maria, Trots van de Hemelse Vader, Die de grootste heiligheid ongeschonden hebt bewaard, (...)
Maria, Siertuin van God, in Wier hele Wezen God de opperste verheerlijking vond, (...)
Maria, Overwinnares van alle kwaad, onder Wier voeten de duivel verpletterd zal worden, (...)
Maria, Tabernakel van de Messias, doordrongen van de heilige wierook van het volmaakt gebed en offer, (...)
Maria, Vlam uit het Hart van de Geest, Die harten laat ontbranden in de zuiverste Hemelse Liefde, (...)
Maria, Lichtkrans der engelenkoren, Wier ziel alle Hemelse machten in verrukking heeft gebracht, (...)
Maria, Sleutel der zielen, Die de meest intieme kamer der ziel ontsluit voor Gods Genaden, (...)


www.maria-domina-animarum.net

400. GEBED TOT OPNEMING IN HET MYSTERIE VAN DE
VERENIGDE HARTEN VAN JEZUS EN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Verenigde Harten van Jezus en Maria, Kroon van de volmaakte Bruiloft tussen God en de mensheid,
Uit U stort de oneindige stuwing der Hemelse Liefde de regen van rozen van Heil en zegen over de zielen die het Leven drinken aan de stroom der Genaden.
O heilig zaad en voedsel van onsterfelijkheid voor alle zielen die zich laten bevloeien met het Bloed van het Verbond dat in U wordt bewaard.
Ik zie U één in Gods gedachten bij de beslissing tot de Menswording van de Christus, Zijn Messias.
O Hart van Maria, werd U niet gevormd uit de bloesem van de Boom der Eeuwige Liefde?
Ik zie U één bij de overschaduwing van Maria door de Heilige Geest.
O Hart van Maria, werd U niet als een kaars één met het Vuur van de Goddelijke Liefde in Uw Schoot?
Ik zie U één in het Lijden tot Verlossing der zielen.
O Hart van Maria, werd het Bloed van de Verlosser niet gevormd uit het Uwe, dat de Wijn van de Bruiloft met de Heilige Geest had gedronken?
Ik zie U één in de Verrijzenis tot bekroning van het Nieuw Verbond.
O Hart van Maria, zijn in U de Draagster en de eerste Vrucht van het Eeuwig Leven niet één geworden?
Verenigde Harten van Jezus en Maria,
Ter verheerlijking van de Bruiloft der Gelukzaligheid, laat mij toch delen in de beleving van het Mysterie van de eenwording van hart.
Laat mij één worden met U in mijn toewijding aan het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, opdat de gave van mijn hele wezen in deze hoogheilige Tempel moge worden tot een ring die onze harten verbindt.
Laat mij één worden met U bij de Heilige Communie, opdat de allerheiligste Bruiloft ook aan mij voltrokken worde.
Laat mij één worden met U bij mijn dood, opdat mijn ziel moge bloeien als een bruidsboeket tot getuigenis in de Tuin van Eeuwig Leven.

♥ ♥ ♥

Volkomen heiligheid is eenwording met God. Die eenwording kan gestalte krijgen in een zodanige overvloeiing tussen de Harten van Jezus en Maria en het hart van de toegewijde, dat reeds tijdens zijn aardse leven sprake is van een grote gelijkenis met en toenadering tot het ideaal dat God voor de mens heeft beoogd. Het grote streefdoel is de benadering van de ideale eenwording: deze tussen Jezus en Maria.


www.maria-domina-animarum.net

401. NACHTELIJKE TOEWIJDING VAN DE GEKWELDE ZIELEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de nacht,
Nu Gods Voorzienigheid mij heeft geroepen om in dit nachtelijk uur met U te waken, wijd ik U al mijn medemensen toe wier ziel, geest, hart of lichaam in duisternis is gehuld. Moge Uw Liefde hen in de stilte vervullen, opdat de dageraad hen moge vinden als bloemen die zich waarlijk openen voor Gods Licht.
Ontsteek deze nacht de lichtjes van vele zielen aan het Vuur van Uw heiligheid, opdat de duisternis nog vóór de nieuwe dageraad beschaamd worde.
Spreid deze nacht Uw mantel als een deken van vurige Liefde over vele slapende zielen, opdat in hen de stervende vlammen van de Geest opnieuw gewekt worden.
Kus deze nacht alle harten die nood hebben aan troost, opdat de koorts van hun wonden moge worden tot een heilig Liefdesvuur dat de zon der dageraad begroet.
Streel deze nacht met Uw heilige handen de zielenbloemen die zich bij het vallen van de duisternis hebben gesloten, opdat zij opnieuw begerig worden naar het Licht van de Eeuwige Morgen.
Zing deze nacht in alle harten het liefdeslied der Hemelen, opdat de valse gezangen der wereldse misleiding er geen weerklank meer vinden.
Vermeng deze nacht de tranen van de lijdenden met Uw eigen Tranen, opdat hun eigen ogen bij het ochtendgloren Gods ware bedoelingen zien.
O Koningin van het Licht, breng deze nacht alle zielen in vervoering met de stralen van Uw Liefde, opdat zij het deken der duisternis dat hen heeft toegedekt, onder Uw voeten mogen uitspreiden als een getuigenis voor de Zon Die nooit ondergaat.


www.maria-domina-animarum.net

402. SMEEKGEBED TOT MARIA OM DE HEMELSE GOEDEREN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Voor het Eeuwig Leven heeft de Vader mij geschapen. Voor mijn vergeestelijking heeft de Mens geworden Jezus Zich in Zijn Lichaam laten vernietigen. Voor mijn heiliging heeft Hij de Heilige Geest over mij gezonden. Ter verzaking aan de banden die mij aan de wereld binden, heb ik mij totaal aan U weggeschonken. Daarom smeek ik U,
Geef mij te eten van de vruchten uit de Boomgaard der Hemelen, want de tafel der wereld heeft mij hongerig gelaten.
Geef mij te drinken van het water uit de Bron der deugden in Uw Hart, want geen water uit wereldse bronnen doordringt mijn ziel.
Maak mijn hart tot een tempel waarin ik één met U kan worden, want geen bouwwerk van steen beschermt mijn ziel tegen de stormen der wereld.
Omhul mijn hart met de mantel van Uw volmaakte tederheid, want geen werelds kleed kan de warmte van de Hemelse Liefde in mij bewaren.
Leg mij te rusten op de bloemen van Uw oneindige Liefde, want geen bed ter wereld kan mijn vermoeidheid verdrijven.
Bekom mij de Genade van de volkomen eenwording met Uw Hart, want geen werelds medicijn kan de ziekte van mijn ziel genezen.
O leid nu mijn hart binnen in het Uwe, want slechts het huwelijk van mijn ziel met de Uwe kan in mij vruchten verwekken die blijvend zullen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

Ziekte, pijn en lijden in lichaam, geest of gemoed hebben alleen echt zin wanneer U ze uitdrukkelijk aan God opdraagt, via de lijdende Jezus of het Smartvol Hart van Maria. De waarde van die offerande wordt nog veel groter wanneer U Uw lijden verenigt met het Lijden en de Smarten van Jezus en Maria. Het machtigste instrument daarvoor is de gedachtenis aan de Kruisweg.
Bid dit gebed ook voor anderen die lijden. U kunt dat doen door het de intentie mee te geven dat U het gebed in hun naam wilt verrichten.

403. KRUISWEG TOT OPOFFERING VAN LIJDEN

(Myriam van Nazareth)

Geprezen zij het Kruis van mijn Verlosser Jezus Christus en de Smarten van mijn Medeverlosseres Maria.
Zie, ik kom, o Jezus, want de wereld heeft mij gevangen genomen. Moge mijn lijden mij van de wereld bevrijden tot wederopstanding voor het Ware Leven in het Licht.

Bij elke statie de volgende gebeden:

1 x Onze Vader... 1 x Wees gegroet...
Wonden van Christus, heilig alle wonden en ziekten van mijn ziel, geest, hart en lichaam.
Bloed van Christus, was mijn ziel, geest, hart en lichaam rein van alle zonden en schulden.
Tranen van Maria, zuiver de offerande van mijn lijden aan God.

1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld
Het leven heeft ook voor mij een kruis bereid. In de ogen van de wereld ben ik ziek of zwak, of heb ik gefaald. O geef mij moed, opdat ook mijn kruisweg naar de verheerlijking moge leiden.

2e Statie: Jezus neemt Zijn Kruis op voor ons
Uit Liefde tot U aanvaard ook ik mijn kruis als een zegen. O wil mij toch voelbaar vergezellen op mijn levensweg, want mijn last drukt mij zo zwaar op de schouders.

3e Statie: Jezus valt de eerste maal
Ik ben onder het kruis van mijn beproevingen gevallen, want ik ben een zwak mens. O laat mij voelen dat het geen schande is, te vallen, zolang ik bereid ben om voor U verder te gaan.

4e Statie: Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder
Ook op mij wacht mijn Hemelse Moeder om mijn nood te verzachten. O Moeder, leer mij toch al mijn leed in Uw Smartvol Hart te leggen, want U zult er mij schatten mee kopen bij Gods Gerechtigheid.

5e Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen
Gods Voorzienigheid roept ook op mijn weg mensen die de last van mijn kruis verlichten. O leer mij toch zien dat Uzelf mij helpt door de handen van de mens die zijn lot met het mijne wil verbinden.

6e Statie: Veronica verfrist liefdevol het Aangezicht van Jezus
Roddel, laster en verwijten besmeuren mijn gezicht voor de ogen der wereld. Toch zal ik niet opgeven, want de Liefde geeft mij iemand die niet zal aarzelen om het voor mij op te nemen.

7e Statie: Jezus valt de tweede maal
Ik word geveld door ontmoediging en gebrek aan vertrouwen. O richt mij toch op en leer mij zien dat mijn lijden zin heeft, en het zal mij verheugen dat ik mijn kruis opnieuw mag opnemen.

8e Statie: Jezus troost de wenende vrouwen
Sommigen beklagen mij, anderen verontrusten mij over mijn lijden. O overtuig mijn hart ervan dat veeleer zij te beklagen zijn, wier last licht is, want zij helpen U niet Uw Kruis dragen.

9e Statie: Jezus valt de derde maal
Soms lijkt het mij dat ik niet meer verder kan. O geef mij de kracht om door te gaan, opdat mijn offer zijn volle waarde krijgt voor Gods Heilsplan. Hebt U niet ook voor mij volhard uit Liefde?

10e Statie: Jezus wordt van Zijn kleren beroofd
In de ogen der wereld berooft mijn lijden mij soms van mijn waardigheid. O leer mij deze vernedering aan U opdragen, opdat U mij kunt bekleden met de mantel der Eeuwige Gelukzaligheid.

11e Statie: Jezus wordt aan het Kruis genageld
Het lijkt mij of ik aan het kruis van mijn lijden vastgekluisterd zit. O leer mij mijn kruis zien als een bed van verheerlijking waarop ik rust voor het Heil van zielen.

12e Statie: Jezus sterft aan het Kruis
Soms is het alsof ik niet echt leef. O laat mij zien hoe mijn lijden een sterven aan de wereld kan worden. Dan zal ik begrijpen dat alleen mijn kruis mij dichter bij God kan brengen.

13e Statie: Jezus wordt van het Kruis afgenomen en ontvangen in de armen van Zijn Moeder
Mijn Moeder Maria wacht erop dat ik mij volkomen aan Haar overgeef. O Moeder, aanvaard mijn lijden als bron van genaden die U over onze wereld kunt uitstorten. Wil mijn ziel in Uw Schoot ontvangen en uit U herboren laten worden voor het Eeuwig Rijk.

14e Statie: Jezus wordt in het Graf gelegd
Hoezeer verlang ik, al mijn zonden, gebreken en tekortkomingen ten grave te dragen. O Moeder, wil toch over mij waken tot na mijn stervensuur, opdat ook ik moge verrijzen in gelukzaligheid omdat U mijn lijden en offers in Uw Hart van Medeverlosseres hebt gesloten.


www.maria-domina-animarum.net

404. GEBED TOT MARIA OM ZUIVERING VAN EEN BEZWAARD GEMOED

(Myriam van Nazareth)

O Maria, lieve Moeder van Smarten,
In Uw lijdend Hart stralend van Hemelse Glorie, leg ik alles wat mij zozeer bedrukt.
O Moeder van de Schone Liefde, nooit hebt U een zondige ziel veroordeeld. In Uw Hart worden alle wonden gezalfd met de balsem der volmaakte Liefde. Hoe zou U mij in mijn moedeloosheid afwijzen, U Die mij onder het Kruis van Jezus tot Moeder bent gegeven in de grootste kwellingen van Uw Hart?
Voel toch welk leed mij verscheurt, o liefhebbende Moeder, mijn hart sterft onder zijn last. Wie doorgrondt mijn lijden zo zeer als U, Die de diepste dalen der smart hebt doorkruist?
O verjaag toch uit mijn beklemd gemoed de geest van ontmoediging, twijfel en droefheid, want zij zijn geen kinderen van het Licht. Geef mij toch de kracht om de duisternis te beschamen met de stralen uit een hart dat door U wordt bezield, want welke schaduw houdt stand in Uw glorievolle Tegenwoordigheid?
O stort toch in mijn hart de blijmoedigheid der engelen. Vervul het toch met de rust en de Vrede van de ziel die elke dwaling vergeven weet nadat zij door de heilige Tranen van Uw medeleven is gekust, en sluit mij voor altijd op in Uw Hart, dat de onmetelijke kwellingen van Paaszaterdag beloond heeft gezien met de vreugde der Verrijzenis.

♥ ♥ ♥

Wanneer U lijdt, kunnen mensen U niet de volkomen troost bieden die Uw hart werkelijk verlangt. Mensen hebben geen kijk op alle factoren die Uw lijden veroorzaken, noch op ideale oplossingen die op één lijn liggen met Gods bedoelingen. Maria kan dat wel, en zal U door inspiratie en verzachting van de kwellingen van Uw hart nieuwe wegen wijzen, die vaak hierin bestaan dat U leert, de dingen totaal anders te bekijken.


www.maria-domina-animarum.net

405. SMEEKGEBED TOT MARIA OM DE HEILIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin der Heiligen,
In het vurigste verlangen van mijn hart en ziel geef ik mij over aan de luister van Uw Onbevlekte Ontvangenis en smeek ik U om de genade van de eenwording met U. O vergun mijn ziel, de sporen te kussen die Uw voeten hebben gedrukt op de weg van de heiligheid.
Maak mij tot Uw bezit en eigendom, o Koningin van Hemel en aarde, opdat ik onder Uw handen en naar Uw Wil gekneed moge worden tot een spiegel van Uzelf.
Vertrouw Uw dienares toe aan het Vuur der aanbidding van de Eeuwige God, opdat mijn hart het Mysterie van het Boek der Liefde moge doorgronden.
Zalf mijn ogen voor de beschouwing van Uw Heerlijkheid, opdat mijn ziel zich in de verrukking van Uw volmaakte schoonheid moge openen als de bloemen in het Paradijs.
O allerheiligste Moeder, bekom mij de heiligheid, ter verheerlijking van God Die mij naar Zijn gelijkenis heeft geschapen.
Bekom mij de heiligheid, tot navolging van Uw ongeziene volmaaktheid en ter verheerlijking van de bedwelmende schoonheid van Uw ziel.
Bekom mij de heiligheid, opdat mijn leven zin kan geven aan de Kruisdood die Gods Messias, geboren uit het Tabernakel van Uw allerheiligste Moederschoot, voor mij heeft doorstaan opdat mijn Liefde volkomen worde.
Bekom mij de heiligheid, opdat ik Vuur en Licht kan brengen waar kilte en duisternis wonen, want door Zijn heiligen brengt God Heil en zegen over Zijn Schepping.
Bekom mij de heiligheid, opdat ik onzichtbaar worde en doorheen het gewaad van mijn vergankelijke tempel slechts Uw stralen de ogen der zielen bekoren.
Bekom mij de heiligheid, opdat de kluisters der wereld mij niet langer gevangen houden, doch de Brand van het Hemels Vuur in mijn hart en ziel mij in U en de Drie-Ene God moge laten smelten tot de vrijheid van de volmaakte eenwording.
Bekom mij de heiligheid, opdat mijn woorden de geur der Hemelse Tuin uit de zielenbloemen kunnen vrijmaken.
Bekom mij de heiligheid, opdat mijn handen Uw sporen nalaten op alles wat zij aanraken.
O allerheiligste Moeder, beadem nu mijn ziel, zodat zij een onbeslagen spiegel wordt. Beadem nu mijn hart, zodat zijn Vlammen alles ontsteken met het Vuur van de Heilige Geest. Beadem nu mijn lichaam, zodat het een tempel wordt van eeuwige lofprijzing. Beadem nu het wezen dat zich smekend voor Uw voeten heeft neergeworpen, opdat het een heilige bloem wordt waarop Uw ogen met welbehagen rusten.


www.maria-domina-animarum.net

406. GEBED TOT MARIA OM VERLOSSING VAN ZIELEN UIT HET VAGEVUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van alle zielen,
In diepe Liefde smeek ik om Uw barmhartige Voorspraak voor de zielen van mijn overleden zusters en broeders die nog niet met U leven in de Tuin der Eeuwige Gelukzaligheid.
O moge het verlangen van mijn hart zich met het Uwe verenigen, opdat hun schulden jegens de Goddelijke Gerechtigheid nu afgelost mogen worden door de kracht van onze verenigde Liefde.
O Moeder van de vurige Liefde, onder het Kruis van onze Verlosser, Uw Zoon Jezus Christus, hebt U alle Smarten uit Uw Hart gestort als bloemen van bevrijding, opdat alle zielen de vrucht van de Verlossing mogen eten tot in eeuwen der eeuwen. Wil nu mijn offers aanvaarden tot aanvulling van het pijnlijk verlangen van de zielen die in het vagevuur de weg van hun heiliging voltooien opdat zij de eeuwigdurende aanblik van Gods Aanschijn waardig worden.
O wil nu mijn gebed opnemen in Uw zo machtige Voorspraak, opdat voor hen de dageraad moge aanbreken van de bekroning in de Hemel, waarnaar zij zo smachtend hebben verlangd.

Slotgebed: SALVE REGINA
Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Welnu dan, onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op ons neer, en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende Vrucht van Uw Schoot.
O genadige, o mededogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

♥ ♥ ♥

De zielen uit het vagevuur zijn voor vele mensen geen zorg. Nochtans is het God (en Maria) zeer welgevallig wanneer mensen op aarde bidden voor de bevrijding van deze zielen. Ten eerste is dit een uiting van onbaatzuchtige naastenliefde, want U verricht dan gebeden voor zielen die U in de meeste gevallen zelfs nooit hebt gekend. Ten tweede zijn zielen die U aldus uit het vagevuur helpt bevrijden, vurige voorsprekers voor U, wier gebed U kan helpen in Uw wereldse beproevingen. Door Uw gebed helpt U de schuldenlast betalen, die zij tijdens hun leven op aarde op zich hebben geladen en niet hebben uitgeboet.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is ingegeven als een hulpmiddel voor mensen die het op een bepaald ogenblik moeilijk hebben, om nieuwe kracht te vinden, omdat elke negatieve gemoedsgesteldheid vatbaar maakt voor beslissingen die afwijken van Gods bedoelingen met onze ziel.

407. NOODKREET TOT DE HEILIGE GEEST OM HULP

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, God van Vuur en Liefde,
Door de machtige Voorspraak van Uw Hemelse Bruid, de allerzuiverste Maagd Maria, Die onder het Kruis van Jezus mijn Moeder is geworden, smeek ik U om hulp voor mijn gekwelde ziel.
Zuiver toch mijn gemoed, want ik voel mij zo bezwaard.
Laat mij toch de Hemelse Liefde voelen, want ik voel mij zo alleen.
Beziel mij toch met Uw Vuur, want ik voel mij zo lusteloos.
Sterk toch mijn lichaam, want ik voel mij zo krachteloos.
Laat mij toch voelen hoe voorbijgaand al mijn lijden is, want ik voel mij zo neerslachtig.
Raak toch mijn ziel met het inzicht in de Eeuwige Waarheid, want mijn Geloof en Hoop zijn zo wankel.
Vervul mij toch met Uw Wijsheid, want ik voel mij zo in de war.
Laat mij toch voelen dat U in mij woont, want mij ontbreekt het vertrouwen en de moed.
Laat mij toch het Ware Licht zien, want ik verval steeds weer in mijn fouten.
Open toch mijn ogen voor de werken der Voorzienigheid, want angst en twijfel beklemmen mij zo zeer.
Stort toch Uw Gaven in mijn ziel, want de redeneringen der wereld trachten mij op dwaalwegen te voeren.
O Heilige Geest, U Die Leven geeft aan wat kwijnende is, Licht aan wat duister is, leid mij toch nu naar de heiligheid waartoe ik geroepen ben, want de zielen hebben vandaag nood aan de bloemen van mijn Liefde, blijmoedigheid en zachtmoedigheid om te veranderen in Hemelse tuinen waarin het zaad van Gods Rijk op aarde rijke vruchten zal dragen.

♥ ♥ ♥

Gebed tot de Heilige Geest is een machtige hulp, die echter op grote schaal verwaarloosd wordt. De Heilige Geest kan de geest en het gemoed ingrijpend veranderen. Om die reden wordt Hij 'de grote Trooster' genoemd: Hij laat de mens begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn, en dat alles nut heeft met het oog op het Eeuwig Leven. Hij neemt een deel van de sluier weg, die de diepere Waarheid voor de ogen van de mens verborgen houdt. Hierdoor wordt het lijden draaglijker, en in bepaalde gevallen zelfs tot een vreugde.


www.maria-domina-animarum.net

408. DAGELIJKS GEBED TOT MARIA OM OVERSCHADUWING
DOOR DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met het diepste verlangen bezield, smeek ik U om de uitstorting van het allerheiligste Vuur van de Heilige Geest in mijn ziel, geest, hart en lichaam.
Roep over mijn ziel het Vuur van de totale loutering af, opdat ik moge stralen van heiligheid.
Roep over mijn geest het Vuur van de Goddelijke Wijsheid af, opdat ik moge leven in het Hemels Licht.
Roep over mijn hart het Vuur van de Hemelse Liefde af, opdat ik moge branden met de heilige bezieling der engelen.
Roep over mijn lichaam het Vuur van Gods kracht af, opdat de aanraking van mijn handen medemensen moge genezen naar ziel, geest, hart en lichaam.
O Bruid van de Heilige Geest, wil toch Uw bevrijdend woord spreken tot vervulling van mijn verlangen.
Moge nu op Uw Voorspraak de Heilige Geest over mij neerdalen en mij herscheppen tot een geurige tuin van heiligheid, opdat mijn hele wezen een spiegel van Uzelf moge zijn, tot getuigenis van Gods Heerlijkheid.

♥ ♥ ♥

De 'aanraking' door de Heilige Geest laat mensen boven zichzelf uitstijgen. Gods Geest maakt de zwakke mens tot een heilige: Hij bezielt de geest zodat deze de dingen ziet met oneindig meer diepgang, Hij bezielt het hart zodat dit in staat is tot brandende Liefde, Hij bezielt het lichaam zodat dit een heilige tempel wordt, en Hij omhult als het ware de ziel in een dauw van heiligheid, die meer weerstand biedt aan bekoring en zonde, zodat de mens steeds méér beantwoordt aan het beeld dat God oorspronkelijk voor de mens had bestemd.


www.maria-domina-animarum.net

409. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN MIJN ZIELENBLOEM

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In de meest geheime tuin van mijn ziel heeft God het Mysterie van mijn wezen verborgen als een bloem die geen ogen ooit zullen zien. Aan U geef ik mij zonder voorbehoud, o Koningin der Hemelse Bloemen, opdat U mijn bloem zou beschermen tegen ontij en de Leven brengende dauw der heiliging over haar zou brengen, want zij zal slechts ontluiken in de mate waarin mijn armzaligheid zich overgeeft aan de Eeuwige Liefde.
Heers in mij, o machtige Koningin, want slechts in de genade van Uw kracht zal mijn bloem groeien.
Blaas Leven in mij, o vruchtbare Koningin, want slechts in de warme bries van Uw Eeuwige Lente zal mijn bloem bloeien.
Schitter in mij, o onbevlekte Koningin, want slechts in het Licht van Uw zuiverheid zal mijn bloem zichtbaar worden.
Brand in mij, o vurige Koningin, want slechts in de Vlammen van Uw Liefde zal mijn bloem verrukking brengen.
Spreid de sluier van Uw heiligheid over mij, o heerlijke Koningin, want slechts onder het satijn van Uw Glorie zal mijn bloem geuren.
Leef in mij, o gelukzalige Koningin, want slechts onder Uw ogen mag mijn bloem geplukt worden.
O Moeder, welke andere Bron kan mijn bloem bevloeien dan deze van Jezus’ Bloed en Uw Tranen, de Bron van Leven voor alle zielen? Hoe zou de schoonheid van mijn bloem God kunnen bekoren indien zij niet bij dag en bij nacht door U werd gekust?
U hebt mijn tuin voor mij ontsloten, o Koningin, toen het U behaagde hem te betreden en hem tot leven te wekken met de stralen van Uw Liefde. Wil nu door de strelingen van Uw allerheiligste tederheid de bloem van mijn ziel maken tot een bron van nimmer eindigende verrukking, want in Uw handen is zelfs het Zaad van alle Leven geworden tot de Bloem die harten laat ontvlammen voor tijd en eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

410. AANROEPING TOT DE VERREZEN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Verrezen Jezus, Overwinnaar van de dood,
Met Uw Verrijzenis op Paasmorgen hebt U bewezen dat het Licht steeds de duisternis overwint.
Mogen daarom al mijn neigingen tot zonde in daden, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen door Uw Genade sterven op het kruis van mijn dagelijks lijden, opdat het Licht der Verrijzenis ook in mijn eigen ziel zou stralen in eeuwigheid.
Dit verlangen leg ik in het Hart van Maria, mijn machtige Hemelse Moeder en Medeverlosseres.


www.maria-domina-animarum.net

411. SMEEKGEBED TOT MARIA OM EEN NIEUW HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin der harten,
In Uw allerzuiverste Hart begraaf ik mijn hart, opdat het uit U moge herrijzen als een hart dat Leven geeft aan mijn ziel. O open toch Uw handen, die nooit iets anders dan parels van Liefde hebben gegeven.
Geef mij een hart dat alle zonde verafschuwt, en dat gedreven wordt door het heilig Vuur om zielen te onttrekken aan de duisternis en ze te openen voor het Licht.
Geef mij een hart dat kan wenen om de gevolgen van de erfzonde, en dat met zijn tranen de dauw der heiliging over de zielen afroept.
Geef mij een hart dat ontvlamt wanneer Gods Naam wordt geprezen, en dat de bloemen van een heilige blijmoedigheid als een kroon van verheerlijking aan Uw voeten neerlegt.
Geef mij een hart waarin het Goddelijk Licht niet meer dooft, en dat voortdurend leeft door, met, en in, de onzichtbare werkelijkheid der Hemelse dingen rondom ons.
Geef mij een hart dat brandt voor het Kruis en voor Uw Smarten, en waaruit de geur van de bloesems van Uw deugden zich verspreidt als een Vuur van Verlossing voor zielen.
Geef mij een hart dat zichzelf verteert in Uw allerheiligste Liefdevlam, en dat Uw Onbevlekt Hart omhelst als een tempel van Vuur, in een eeuwigdurende kus die zelfs de engelen verrukt.
Geef mij een hart als een Hemelse tuin waarin slechts de bloemen van Uw allerzuiverste Liefde bloeien, opdat ik God Zelf moge bekoren zoals U mij dat hebt voorgedaan.
Wil nu in mij leven, o Moeder, opdat ik in U kan sterven.


www.maria-domina-animarum.net

412. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST OM INSPIRATIE

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Oorsprong van alle Licht,
Waar U verschijnt, sterft alle duisternis.
Doorstraal mijn geest, opdat ik dieper moge zien dan de schijn der dingen.
Doorstraal mijn hart, opdat ik moge voelen wat God van mij verwacht.
Verlicht nu de weg vóór mijn voeten, opdat ik niet zou dwalen.
Doof nu in mij alle dwaallichten. Sluit mij af voor alles wat misleidt, en richt nu mijn blik op de Hemelse werkelijkheid die zich vertoont aan de ziel die mag kijken met Uw ogen.
Neem nu bezit van mij, en beziel mijn hele wezen met de Goddelijke Wijsheid, het vermogen van onderscheiding, de heilige voorzichtigheid en de gave van het oordeel in volmaakte overeenstemming met Gods inzicht, opdat ik nu in mijn daden, woorden en gedachten uitsluitend Gods Wil moge volbrengen.


www.maria-domina-animarum.net

413. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST OM REDDING VAN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest,
Ik smeek U om de uitstorting van het Goddelijk Licht in alle zielen, tot vestiging van het Rijk van Christus over de hele wereld.
Verlicht alle zielen, dat zij vurig worden in het ene ware geloof in Jezus Christus, de enige Messias en hun Verlosser, opdat hun Liefde Gods Licht over de wereld moge brengen.
Verlicht alle zielen, dat zij in diepe Liefde terugkeren naar het Kruis van hun Verlossing, opdat de Stroom van Gods Genaden overvloedig over de wereld moge neerkomen.
Verlicht alle zielen, dat zij doordrongen worden van de zin voor gebed, boetedoening en aanvaarding van al hun beproevingen, opdat God door hun offers de wereld zou bevrijden van alle kwaad.
Verlicht alle zielen, dat zij zich neerwerpen aan de voeten van Maria, hun Medeverlosseres, Voorspreekster en Middelares van alle Genaden, opdat Gods eindeloze Barmhartigheid over de wereld moge komen.
Kom, Heilige Geest, omwille van het Kruisoffer van Jezus en de Smarten van Maria, heilig nu alle zielen tot redding van de wereld.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is ingegeven om zielen te heiligen. Het bestaat uit drie onderdelen. Het eerste wordt elke donderdag gebeden, het tweede elke vrijdag, en het derde elke zaterdag, als eerbetoon voor de gebeurtenissen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Samen bevatten de drie onderdelen 14 aanroepingen (een verwijzing naar de 14 staties van de Kruisweg).
Hoe meer mensen dit gebed op die dagen van de week zouden bidden, des te krachtiger zou Gods Schepping gezuiverd en klaargemaakt worden voor de Komst van Gods Rijk op aarde. Bid het daarom met de grootste aandacht en heel diep vanuit het hart!


414. SMEEKGEBED OM DE VRUCHT DER VERLOSSING VOOR ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

DONDERDAG

Beminde Eeuwige Vader, in navolging van de Gekruisigde Jezus heb ik dorst naar de Verlossing van zielen. In vereniging met het Smartvol Hart van Maria, Die onder het Kruis Haar zending als onze Medeverlosseres heeft bekroond, smeek ik U: Nu de akkers der zielen door het gezamenlijk Offer van Jezus en Maria zijn voorbereid voor de Hemel, leg nu in hen de zaden van de vrucht der Verlossing.

Omwille van de instelling van de Eucharistie na het Laatste Avondmaal, leg in elke ziel een diep geloof in de sacramenten en een diepe Liefde voor het Heilig Misoffer. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van het verraad en de verloochening van Jezus, geef dat geen mens nog een medemens verraadt of in de steek laat. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van de diepe neerslachtigheid van Jezus in de Hof van Olijven om de zonden der wereld, leg in elke ziel een afschuw voor alle zonde en een diep berouw over haar eigen zonden. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van de mishandeling van Jezus door de gerechtsdienaren, geef dat geen mens nog een medeschepsel mishandelt of misbruikt. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van de valse beschuldigingen tegen Jezus, geef dat de neiging tot oordelen, veroordelen en belasteren uit elke mens uitgeroeid wordt. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Eeuwige Vader, maak alle zielen heilig.

VRIJDAG

Beminde Eeuwige Vader, in navolging van de Gekruisigde Jezus heb ik dorst naar de Verlossing van zielen. In vereniging met het Smartvol Hart van Maria, Die onder het Kruis Haar zending als onze Medeverlosseres heeft bekroond, smeek ik U: Nu de akkers der zielen door het gezamenlijk Offer van Jezus en Maria zijn voorbereid voor de Hemel, leg nu in hen de zaden van de vrucht der Verlossing.

Omwille van de geseling van Jezus, geef dat in ieder mens de neiging tot materialisme en de voorliefde voor wereldse dingen uitgeroeid wordt. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van de doornenkroning van Jezus, geef dat elk gevoel van hoogmoed of verwaandheid uit de zielen verwijderd wordt. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van de Kruisdraging van Jezus, geef elke ziel de kracht en bereidheid om alle beproevingen te dragen in Liefde. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van de vergeving door de gekruisigde Jezus aan Zijn beulen, geef dat elke ziel in staat is om haar medemensen te vergeven. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van de dorst van Jezus aan het Kruis, leg in elke mens een intens verlangen naar de bekering en redding van zielen. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Eeuwige Vader, maak alle zielen heilig.

ZATERDAG

Beminde Eeuwige Vader, in navolging van de Gekruisigde Jezus heb ik dorst naar de Verlossing van zielen. In vereniging met het Smartvol Hart van Maria, Die onder het Kruis Haar zending als onze Medeverlosseres heeft bekroond, smeek ik U: Nu de akkers der zielen door het gezamenlijk Offer van Jezus en Maria zijn voorbereid voor de Hemel, leg nu in hen de zaden van de vrucht der Verlossing.

Omwille van de extreme offers van Maria, geef elke ziel de kracht en de bereidheid om haar hele leven in dienst te stellen van Gods Heilsplan. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van het onuitsprekelijk lijden van Maria om het verlies van Jezus, leg in elke ziel een brandende Liefde tot God en tot haar medemensen. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van de Smart van Maria om alle twijfels van Haar omgeving over de Godheid van Jezus en Zijn Verrijzenis, geef elke ziel een sterke weerstand tegen alle negatieve influisteringen door de duivel. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Omwille van het gezamenlijk vergieten van het Bloed van Jezus en de Tranen van Maria, geef dat elke ziel in dit Hemels Bad van Genade en Verlossing tot zuiverheid en heiligheid wordt gebracht. 1 x Onze Vader, 1 x Wees gegroet, 1 x Ere zij de Vader...

Eeuwige Vader, maak alle zielen heilig.


www.maria-domina-animarum.net

415. DAGELIJKSE BELIJDENIS VAN DE CHRISTEN

(Myriam van Nazareth)

Ik wil U toebehoren, o Eeuwige Vader. Vervul mijn ziel met Uw heiligmakende Genaden, opdat zij een lichtpunt in Uw Schepping wordt.
Ik wil U toebehoren, o Jezus. Zalf mijn lichaam, opdat het een instrument voor de redding van zielen wordt.
Ik wil U toebehoren, o Heilige Geest. Doorstraal mijn geest met de Goddelijke Wijsheid, opdat in mij slechts Hemels Licht zou wonen.
Ik wil U toebehoren, o Hemelse Koningin Maria. Beheers mijn hart, opdat in mij slechts bloemen van Liefde en zuiverheid bloeien en ik alle zonde kan vluchten.


www.maria-domina-animarum.net

416. GEBEDSKUS AAN HET MYSTERIE VAN DE OPPERSTE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

O Geliefde van mijn ziel, Hemels Geschenk mij voor de eeuwigheid gegeven, Bloem van Gods Liefde, aanschouw mijn tranen, als een krans van Liefde om Uw Hart gelegd.
Mysterie van de Opperste Liefde, wanneer word ik voorgoed Uw erfgenaam?
O maak het Verbond van onze Liefde onverbrekelijk. Wil het vandaag kronen met Hemelse rozen, want onze Liefde is uit de Tuin der Hemelse Vervoeringen in onze zielen gezaaid.
God Zelf heeft onze zielen voor eeuwig met elkaar verbonden om één te blijven zoals de balken van het Kruis der bovenwereldse Liefde.
O Vuur van Liefde, waarom verteert Gij mij niet, verborgen in het Hart van mijn Geliefde.
Voelt mijn ziel niet hoe het kwellend verlangen haar uit de wereld wegrukt?
Zie toch hoe zij begeert te sterven om voor eeuwig met U te leven.
O waarom komt Gij niet om mij in U te laten sterven, inslapend in de golven van het Vuur dat mijn ziel heeft omhelsd sedert Uw ziel de eerste kus in haar heeft gebrand als Vlammen van brandend goud.
O Hart dat in het mijne klopt, zie toch hoe mijn hart bloedt uit de nimmer helende wonde van de scheiding. Voel toch hoe het kreunt in de pijn van zijn onvermogen om zich restloos aan U te geven vóór de laatste kus die de avondzon op mijn aardse wegen zal drukken.
O Mysterie van Liefde, Spiegel van mijn hart, zonder het Licht van Uw Vuur is alles voor mij duisternis. Uw tijdloze omhelzingen hebben mijn hart dronken gemaakt. Hoe kan ik nog overleven in de kilte der wereld. O geef U toch aan mij in de volheid der Gelukzaligheid, want in U wil ik het sterven voltooien dat met de eerste kus tussen onze zielen is begonnen. Dan zal mijn hart het Ware Leven vinden, in volmaakte eenheid met U, in het Aanschijn van Hem Die ons aan elkaar heeft gegeven.


www.maria-domina-animarum.net

417. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING VAN EEN GEKWELDE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van het Licht,
Ik smeek U om medelijden met mijn zwakheid en om Uw machtige verdediging van mijn gekwelde wezen, nu en in elk uur van nood.
Verzegel mijn ziel met het Kruis van Christus.
Teken mijn ziel met het Bloed van Christus.
Schrijf in mijn ziel Uw allerheiligste Naam, door Gods vijand zozeer gevreesd.
Verijdel alle plannen die boze machten tegen mij koesteren.
Verleen mij de kracht om elke aanval van het kwaad te weerstaan, en de heiligheid om elke bekoring te misprijzen.
Onbevlekte Moeder Maria, Schrik der duivelen, omwille van mijn Liefde voor U en voor het Kruis der Verlossing, bewaar mij en mijn geliefden in het Licht der genade, opdat wij niet ten prooi vallen aan de misleidingen en de aanvallen van het kwaad, en wij in veiligheid en Vrede van hart stand mogen houden onder Uw macht.


www.maria-domina-animarum.net

418. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING VAN DE WERELD
UIT DE GREEP VAN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, hoogverheven Meesteres van de Engelen, uitverkoren om de kop van de duivel te verpletteren.
In totale onderwerping smeek ik U om genaden voor onze zondige zielen.
Kom nu, heers in alle mensenharten en roep over alle kwaad het Vuur van Uw Liefde af, opdat alle zonden der wereld daarin verteerd mogen worden.
Heers in alle mensengeesten, opdat zij niet langer instrumenten zijn voor de verwezenlijking van duivelse plannen.
Laat mij U verheerlijken, o Moeder van de gekruisigde Jezus. Door U is de Verlossing mogelijk gemaakt. Aan U is alle macht gegeven om deze wereld uit de duisternis te bevrijden in het Licht van het Kruis en van Uw Onbevlekte Ontvangenis.
Alle vijanden van Christus lever ik uit aan Uw voeten, waar zij vernederd zullen worden en tot stof zullen vergaan. Ik smeek U, nu Uw heerschappij te vestigen in alle zielen, opdat Uw Werk van bevrijding en zuivering van de wereld in hen voltooid moge worden. Verstik nu alle kwaad onder Uw voeten, opdat de zielen herbloeien voor Gods Rijk op aarde. Kom en heers, o Koningin van Hemel en aarde.


www.maria-domina-animarum.net

419. SMEEKGEBED OM MARIA’S HEERSCHAPPIJ OVER MIJN WEZEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoogverheven Koningin van Hemel en aarde,
voor Uw troon van Hemelse bloemen werp ik mij neer, U smekend bezit te willen nemen van mijn hele wezen.
Wees de Meesteres van mijn geest, opdat al mijn gedachten en bestrevingen bezield mogen zijn door het Licht van de Heilige Geest.
Wees de Meesteres van mijn handen, opdat al mijn handelingen God welgevallig mogen zijn en mijn handen zegen mogen brengen aan alles wat zij aanraken.
Wees de Meesteres van mijn mond, opdat al mijn woorden zuiver mogen zijn en heilzaam voor zielen.
Wees de Meesteres van mijn hart, opdat al mijn gevoelens slechts geboren worden in de brandhaard der Hemelse Liefde.
Wees de Meesteres van heel mijn wezen, opdat ik zou denken wat U denkt, voelen wat U voelt, willen wat U wil, mijn lichaam U stipt en volmaakt moge dienen, en mijn ziel tussen Uw handen verzegeld moge worden tegen alle kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

420. GEBED TOT MARIA NA DE HEILIGE EUCHARISTIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zoals op het Kruis van Calvarie heeft Jezus Zich ook nu aan mij gegeven met Zijn Gaven van Verlossing en Eeuwig Leven. U smeek ik om het zaad van Uw volmaaktheid, opdat ik Zijn inwoning waardig moge zijn.
Leg in mij een vreugde en blijmoedigheid die de engelen bekoort.
Geef mij een Vrede van hart die elke negatieve influistering de adem beneemt.
Maak van mijn mond een rozentuin waarin slechts woorden bloeien die harten verblijden.
Bekleed mijn geest met een Wijsheid en mildheid die de duivel verblinden.
Ontsteek in mijn hart het Hemels Vuur dat alle zonden verbrandt.
Bekroon mijn hele wezen met een eenvoud en nederigheid die elke boze macht verlammen.
Tooi mijn ziel met Uw heiligheid en zuiverheid als sleutels tot de Tuin der Hemelen, waarin alle volmaaktheid bloeit tot verheerlijking van de Drie-Ene God en van U, mijn Hemelse Koningin.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is ingegeven om het aanschijn van de wereld te vernieuwen vanuit elke ziel, en tot bespoediging van de komst van het Rijk Gods op aarde. Het kan zelfs worden gebeden als een toewijding aan de Heilige Geest. Om deze redenen wordt met grote aandrang om een ruime verspreiding en gebruik van dit gebed gevraagd, zowel individueel als in gezinsverband en in gebedsgroepen, zelfs als Pinksternovene.
U kunt het eveneens bidden in naam van iemand anders, die U aan de Heilige Geest wilt toevertrouwen opdat hij/zij bekeerd zou worden en/of een verdieping in zijn/haar religieuze beleving zou mogen ervaren.

421. GEBED TOT DE EEUWIGE VADER OM VERNIEUWING
DOOR DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
In de Naam van Jezus Christus en op Voorspraak van Maria, geef ik mijn hele wezen over aan het heiligend Vuur van de Heilige Geest, opdat Zijn onstuitbare kracht mijn hele wezen moge vernieuwen.
Moge de Heilige Geest de volheid van Zijn Gaven in mij uitstorten, opdat ik opgenomen worde in de volheid van het Goddelijk Leven.
Moge de Heilige Geest mij onderdompelen in het Verlossingsmysterie, opdat het gekruisigd Lichaam van Jezus mij tot Goddelijk voedsel, en Zijn Bloed mij tot Bron van heiliging zou zijn.
Moge de Heilige Geest mijn hart volkomen samensmelten met het Hart van Maria, opdat Haar Liefdesvuur alle deugden in mij tot volmaaktheid zou brengen en Haar Tranen al mijn zonden wegwassen.
Moge de Heilige Geest totaal bezit nemen van mijn geest, opdat al mijn handelingen, gedachten, woorden en gevoelens door Hem gericht worden en ik mij kan losmaken van alle werelds denken.
O Hemelse Vader, door de bemiddeling van Maria, de Bruid van de Heilige Geest en Koningin der zielen, verhoor toch mijn verlangen en neem mij op in Uw Heilige Geest, opdat mijn ziel, hart en geest nu herschapen mogen worden in de kracht van het alles vernieuwend Goddelijk Vuur.


www.maria-domina-animarum.net

422. LOFZANG AAN MARIA’S HEERLIJKHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Vreugde van Hemel en aarde,
Samen met de engelen prijs ik Uw Heerlijkheid tot beschaming van elke kracht die God vijandig is.
Geprezen zij Uw Onbevlekt Hart, dat de Vlammen van de vurigste Liefde in Uw dienaren stort.
Geprezen zij Uw allerreinste mond, die woorden van redding spreekt bij ons oordeel vóór Gods Troon.
Geprezen zijn Uw allerzuiverste handen, die ontelbare Genaden uit de Schatkamer der Hemelen uitstorten over hen die zich vóór Uw voeten neerwerpen.
Geprezen zijn Uw machtige voeten, die de heerschappij van de duivel over Gods wereld zullen verbrijzelen.
Geprezen zijn Uw zachte ogen, bron van de Tranen die Gods toorn van de zondaars afwenden.
Geprezen zij Uw verheven geest, vervuld van de opperste Wijsheid en de opperste Mysteries.
Geprezen zij Uw maagdelijk Lichaam, dat de Verlosser Jezus Christus in de wereld heeft gedragen.
Geprezen zij Uw allerheiligste ziel, wondermooie diamant die de duisternis verdrijft uit elke ziel die zij aanraakt.
Laat mij Uw Heerlijkheid en Uw macht zalig prijzen, o Meesteres van mijn bestemming, tot redding van zielen, want daartoe heeft God U voor alle eeuwen uitverkoren.

♥ ♥ ♥

Maria is in ontelbare opzichten Gods antwoord op de werken en plannen van de satan geweest. Haar Heerlijkheid is met geen pen te beschrijven, en gaat alle menselijk bevattingsvermogen te boven. Maria dienen, is de grootste verheerlijking die een mens God kan geven. Indien de mens Maria kon aanschouwen in Haar volle Glorie, zou hij van verrukking vanzelf voor Haar door de knieën gaan. Het is slechts te betreuren dat de meeste mensen dit tijdens hun leven niet zien.


www.maria-domina-animarum.net

423. GEBED TOT MARIA, STEM DER HEMELSE STILTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin der zachtmoedigheid,
Zacht fluistert de adem van Gods Geest door Uw ziel, want U bent de Zetel der Wijsheid.
Zacht klinken de lofprijzingen van Gods engelen aan Uw voeten, want U bent de Koningin der Hemelen.
Zacht golven de gezangen van Uw verheffende Voorspraak in Gods Hart, want U bent de Koningin van de zielen.
Zacht raakt Uw zalige stem de harten der zondaars, want U bent de Overwinnares van alle zonde.
Zacht branden Uw bevelen in de harten der engelen tot bescherming en hulp aan Uw kinderen, want U bent de Moeder van alle mensen.
Zacht verteert de Vlam van Uw Liefde het pantser der onverschilligen, want U bent de Koningin van de Liefde.
Zacht zal Uw omarming mijn ziel in U trekken voor de eeuwigdurende vervoering, want nu reeds zingt in mijn hart Uw stem uit het Rijk der opperste verrukking.
Kom dan, o stem der Hemelse stilte, en fluister in mij de klanken van het Eeuwig Woord dat mij aan U gegeven heeft.

♥ ♥ ♥

Maria is het groot symbool van de zachtmoedigheid. Alles aan Haar is zachtheid: Haar voorkomen, Haar uitstraling, de richtlijnen die Zij in het hart van Haar begenadigden legt, zelfs Haar bevelen aan de engelen, die onder Haar heerschappij zijn gesteld. Zachtheid is een onoverwinnelijk wapen tegen het kwaad. Hoe meer de wereld wegzinkt in het moeras van kwaad en zonde, des te luidruchtiger wordt hij. Ware Liefde gaat echter gepaard met zachtheid, tederheid, stilte. Een mens bekeren, gebeurt duizend maal eerder door zachte Liefde dan door ruzie. Wie zijn hart waarlijk, oprecht en totaal aan Maria weggeeft, begrijpt heel spoedig dat Zij niets dan zachtheid is en verlangt, en Zij dwingt bij Haar instrumenten oneindige Liefde, eerbied en gehoorzaamheid af in volmaakte, Hemelse zachtheid.


www.maria-domina-animarum.net

424. GEBED TOT MARIA, BRON VAN HEMELSE BLOEMEN

(Myriam van Nazareth)

Allermooiste Hart van Maria,
Paradijs van engelen en heiligen, in Wie God nooit opdrogende bronnen van genot, redding en heiliging liet ontspringen, kom toch de troosteloze armoede van de harten vervullen.
Kom ze verblijden, o Tuin van Hemelse Glorie, want uit U stroomt de geur van Gods Heerlijkheid.
Kom ze troosten, o Bron van vervoering, want Uw schoonheid verblindt de herinnering aan elke zonde.
Kom ze versterken, o Hof van volmaaktheden, want wie U heeft gezien, sterft alleen nog aan de wereld, die de ziel verzwakt.
O Tuin zonder muren, zalig de ziel die Uw gevangene wordt, want haar vrijheid zal grenzeloos zijn. Laaf elke ziel aan het water dat U bevloeit sedert God U Zijn Mysteries heeft toevertrouwd, en de bloemen der deugd zullen in de harten bloeien.
Hoe arm is toch de bodem der harten tot hij zich opent voor Uw heilige Tranen en het Verlossend Bloed van Christus.
Hoe onvruchtbaar zijn toch de harten die niet hongeren naar het zaad der genade dat de Heilige Geest in Uw handen heeft gelegd.
Welke lofzang stijgt ten Hemel uit de akker die zich gewillig voor Uw voeten uitspreidt, want zijn bloemen uit Uw hand zullen de Schepper herinneren aan de Bron der Heerlijkheden die U voor Hem hebt bewaard.
Ontsluit toch de schatten van Uw schoonheid, o onuitputtelijke Bron van Hemelse Bloemen, en spreid de mantel van Uw machtige geuren over de gesloten zielen, opdat ook zij zich openen en vruchten dragen voor de Eeuwigheid.

♥ ♥ ♥

Wie Maria in zijn hart heeft toegelaten, ervaart reeds spoedig hoe relatief alle wereldse genietingen zijn. De aarde kent geen genot dat groter is dan het genot dat Maria Haar nederigste dienaren schenkt. Vergeleken bij Maria’s schoonheid verbleekt alles wat Haar dienaren voordien als mooi beschouwden. Alles verliest zijn aantrekkingskracht wanneer de dienares/dienaar er Maria niet in terugvindt. Maria is als een onvergelijkbare Bloem, en alles wat Zij geeft, zijn Hemelse bloemen: oneindig mooi en geurig, zelfs indien zij vaak met groot lijden gepaard gaan. Als Moeder van het Ware Leven, is Maria niets dan Leven, Zij wil in Haar dienaren slechts één ding vernietigen: de dood, de dood van de ziel, de dood die als slijk aan alle wereldse genoegens en gehechtheden kleeft. Wie bereid is om haar/zijn aardse gehechtheden te begraven, wordt uit Maria opnieuw geboren.


www.maria-domina-animarum.net

425. GEBED TOT MARIA OM DE HEMELSE VREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoezeer laten de bittere vruchten langs mijn levensweg mij naar U verlangen, want wie tot de Tuin van Uw Hart wordt toegelaten, draagt de Hemel in zich.
Gezegende Moeder van de Wijnstok, hoe zoet smaakt toch Uw Liefde in een dorstig hart dat de bittere kelk der wereld heeft geproefd.
O Sterre der zee, altijd glinsterende Getuige van het Paradijs boven stormen, wolken en het donker deken der nacht, welke kracht stuurt mijn onrustige ziel bij het zien van Uw Licht aan de Hemelpoort.
Trek mij in Uw Hart, o Hemelse Troosteres, en mijn zorgen en kwellingen zullen verdrinken in de oceaan van Uw Liefde. Wie de stormen van zijn geest in U loslaat, oogst de Ware Vrede van Haar Wier zoete adem alle golven beheerst.
O Hemelse Moeder, op U stel ik al mijn Hoop, want ook de Gekruisigde Jezus vond kracht in de zachte ogen van de Koningin der volmaakte Liefde.
Wat kan mijn wonden genezen tenzij Uw kus?
Wat kan mijn kwelling beëindigen tenzij de streling van de blik uit Uw ogen?
Wat verdrijft mijn eenzaamheid tenzij Uw hartenklop in de bruidskamer van mijn ziel die slechts voor U alleen toegankelijk is, want slechts door U wil mijn ziel nog aangeraakt worden nadat de wereld haar aan het kruis der droefheid heeft overgeleverd.
O laat mij toch de Hemelse Vrede ervaren onder het Licht van Uw ogen, opdat mijn onrustige ziel moge weten dat U haar voorgoed in Uw Hart hebt opgenomen.

♥ ♥ ♥

Het eerste wat Maria in het hart van de aan Haar toegewijde ziel legt, is een onvergelijkbare Vrede, een zachte, berustende overgave die de wereld niet in het hart kan opwekken, en die vele inwendige stormen bedaart.


www.maria-domina-animarum.net

426. SMEEKGEBED TOT JEZUS OM HET EEUWIG LEVEN

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, gezegende Messias, Zoon van de Eeuwige Liefde,
In tegenwoordigheid van Maria, mijn Moeder, Medeverlosseres, Voorspreekster en Middelares van alle Genaden, smeek ik U om de vruchten van Uw Verlossingswerk voor mijzelf, mijn geliefden en mijn vijanden.
Jezus, aan het Kruis gestorven, wil totale vergiffenis schenken voor alle zonden van mijn leven en alle zonden van mijn geliefden, maar ook voor alle zonden van hen die tegen mij hebben misdaan en nog zullen misdoen.
Jezus, uit de dood verrezen, wil mij en al mijn geliefden, maar ook hen die mij niet liefhebben, de genade schenken om niet meer te zondigen, opdat wij de dreigende dood van onze ziel mogen overwinnen.
Jezus, ten Hemel opgestegen, wil een plaats in de Hemel bereiden voor mij en al mijn geliefden, maar ook voor hen die mij niet liefhebben.
In dit verlangen geef ik U mijn ziel, de zielen van mijn geliefden en de zielen van mijn vijanden, door Maria Die met U geleden heeft, door U verheerlijkt ten Hemel opgenomen en gekroond is.


www.maria-domina-animarum.net

427. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST
OM DOOPSEL MET HET HEILIG VUUR

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Bron van heiliging en gelukzaligheid,
Open mijn geest voor Uw Geheimen.
Open mijn hart voor de ware en onvoorwaardelijke Liefde.
Open mijn ziel voor de genade der Verlossing.
Open mijn ogen voor de Waarheid die zich verbergt achter de uiterlijke schijn der dingen.
Open mijn oren voor Uw stem die ook in mij wil spreken.
Open mijn mond voor vurig gebed en woorden van Liefde.
Ontsluit nu mijn hele wezen, opdat ik Uw uitstorting in mij kan opnemen, de Hemel nu reeds in mij kan leven, en het Ware Geluk in mij moge bloeien.
Daal dan over mij neer, o Heilige Geest, in de Naam van Jezus Christus en op Voorspraak van de Heilige Maagd Maria, en doop mij met Uw Heilig Vuur.


www.maria-domina-animarum.net

428. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST
OM HET PINKSTERVUUR

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, op Voorspraak van Uw Hemelse Bruid Maria smeek ik U, mijn hele wezen te ontsteken aan het onblusbaar Vuur van Pinksteren.
Kom, Heilige Geest, laat Uw Pinkstervuur in mijn geest stralen, opdat geen duisternis noch schaduw er nog kan overleven.
Kom, Heilige Geest, ontsteek mijn hart aan Uw Pinkstervuur, opdat ik voor altijd moge branden in de Hemelse geestdrift die zielen bevrijdt.
Kom, Heilige Geest, leg Uw Pinkstervuur in mijn ogen, opdat ik alles moge zien zoals God het ziet.
Kom, Heilige Geest, leg Uw Pinkstervuur in mijn mond, opdat al mijn woorden dragers worden van het Vuur van bekering.
Kom, Heilige Geest, bekroon in mijn ziel de vrucht van het Kruisoffer van Jezus met een krans van Uw Pinkstervuur, opdat zij moge rijpen tot vrucht van ware heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

429. TOEWIJDING AAN MARIA TOT ZUIVERING EN BEVRIJDING

(Myriam van Nazareth)

Ik ben van U, Maria, bekom mij vergiffenis van alle zonden, fouten en nalatigheden die ik ongewild nooit heb gebiecht.
Ik ben van U, Maria, beheers mij volkomen, opdat geen bekoring mij nog overwint.
Ik ben van U, Maria, bekom mij de genade om niet meer te zondigen.
Ik ben van U, Maria, bekom mij een afschuw voor de geringste smet en onzuiverheid.
Ik ben van U, Maria, verban uit mij elke negatieve influistering.
Ik ben van U, Maria, verdrijf uit mijn hart en geest alle duisternis.
Ik ben van U, Maria, maak mij vrij van elke geest van misleiding, en open mijn hart voor niets anders dan de ene Waarheid.
Ik ben van U, Maria, verjaag van mij elke boze kracht die mij bedreigt.
Ik ben van U, Maria, maak mij sterk tegen alles wat mijn Geloof en mijn Hoop ondermijnt.
Ik ben van U, Maria, dompel mij onder in het heiligmakend Licht van het Kruis en het Bloed van Jezus Christus, en van Uw Tranen.


www.maria-domina-animarum.net

430. SMEEKGEBED TOT MARIA, KONINGIN DER HEILIGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God heeft mij geschapen om heilig te zijn voor Zijn Aanschijn.
Hij heeft mij tot het leven op aarde geroepen opdat mijn ziel zich zou vullen met het Licht van het Eeuwig Leven.
Aanschouw mijn kleinheid, o allerheiligste Moeder, in mij mag slechts de Liefde groeien.
Aan Uw voeten wil ik de mantel van mijn zonden afwerpen, want hij belemmert het Licht der genade waarmee Gods Geest mijn ziel wil voeden. Ik smeek U, hul mij in het kleed van Uw Hemelse deugden.
In Uw handen leg ik al mijn duisternis en mijn zwakheden, want zij doen mij verdwalen op de kruisweg van het leven die naar mijn verheerlijking voert. Ik smeek U, open mijn ogen met het Licht van Uw heiligheid.
In Uw Hart wil ik mijn hele wezen begraven, want Uw Liefde bereidt het Eeuwig Leven voor de ziel die in Uw Tuin wil bloeien. Ik smeek U, laat mij uit U herboren worden.
O Koningin der Heiligen, ik werp mij aan Uw voeten neer. Maak mij tot Uw bezit en eigendom, opdat de heiligheid die God voor mij heeft voorzien, nu aan mij voltrokken worde.


www.maria-domina-animarum.net

431. SMEEKGEBED TOT MARIA, POORT VAN DE HEMEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Poort van de Hemel,
Door U straalt Gods Licht als een stroom van Genaden in de zielen.
Door U is God uit de Hemel neergedaald om ons te redden van de dood.
Ik smeek U dat ik door U het Paradijs mag betreden om daar het Leven te erven dat Hij aan het Kruis voor ons heeft gekocht.
Wees mijn onweerstaanbare Voorspreekster bij de Vader, opdat ook ik de weg naar de verheerlijking moge vinden, waarop U mij bent voorgegaan.
Roep toch de Heilige Geest over mij af, opdat Zijn Gaven mij mogen leiden naar de Schatkamer der heilige deugden, waarvan U de Meesteres bent.
O mijn Medeverlosseres, bekom toch van Jezus dat ik Zijn Kruis mag helpen dragen, opdat ook ik U op mijn kruisweg mag ontmoeten, en door mijn vereniging met Jezus en de macht van Uw Tranen in mijn hart, de Hemel zich boven mij moge openen wanneer alles is volbracht.
Leef toch in mij, allerheiligste Moeder, opdat Uw vurige Liefde en Uw volmaakte zuiverheid in mij mogen bloeien als de rozen en lelies in de Tuin der Hemelen.
Leef toch in mij, allerheiligste Moeder, opdat Uw Licht uit mij moge stralen en zielen de weg moge wijzen naar de Hemelpoort.
Wil nu één worden met mij, allerheiligste Moeder, opdat ik de heiligheid moge verwerven die de Hemel voor mij zal openen.
Wil volkomen in mij heersen, o Poort van de Hemel, en laat nu de wereld in mijn hart sterven, opdat in mijn ziel alleen nog de Hemel zou leven.


www.maria-domina-animarum.net

432. AKTE VAN ZUIVERHEID AAN MARIA
(bid dit gebed bij voorkeur samen met een toewijding aan Maria,
zo regelmatig mogelijk, en zeker op zaterdagen en Mariafeestdagen)

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd en Onbevlekte Moeder Maria,
In deemoed om mijn eindeloze zwakheid werp ik mij voor U neer.
Door de verblindende schoonheid van Uw allerzuiverste Wezen ontbrand, belijd ik voor U mijn onreinheid en mijn verlangen om te worden zoals U.
O volmaakte Hemelse Bloem, Koningin van het Paradijs, in het heilig parfum van Uw zuiverheid wil ik baden, want zonder U ben ik slechts onkruid.
Moge mijn hart door U bestuurd worden, want Uw Hart is door de Vader onbevlekt geschapen.
Moge mijn geest door U bestuurd worden, want Uw geest is volkomen in de Heilige Geest overgegaan.
Moge mijn lichaam door U bestuurd worden, want Uw Lichaam heeft Jezus, het vlekkeloze Lam Gods gedragen.
O volmaakt witte Lelie, Trots van de Goddelijke Drie-Eenheid, opperste Verrukking der engelen, onbevlekt ontvangen en in eeuwigheid door geen enkele onreinheid aangetast, in dankbaarheid om Gods geschenk der Verlossing en tot verheerlijking van Uw schoonheid, belijd ik aan Uw voeten mijn verlangen tot navolging van Uw engelachtige zuiverheid.
Met alle krachten van mijn ziel smeek ik U om de genade van volkomen reinheid in al mijn handelingen, gedachten, woorden, gevoelens en bestrevingen, opdat mijn ziel, geest, hart en lichaam mogen worden tot lelies in Uw Hemelse Tuin.
Maak mij toch restloos tot Uw bezit, o hoogverheven Meesteres van de allerheiligste reinheid, want in Uw zuiverheid wil ik leven en sterven.

♥ ♥ ♥

De zuiverheid is naast de Liefde de deugd die Maria het meest behaagt. Alles wat afwijkt van de zuiverheid, staat Gods Aanwezigheid in de weg. Zuiverheid is vrijheid van smet in gedrag, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, door bewust verzet tegen alle bekoring, en een bewust nastreven van gelijkenis met God (of met Maria).


www.maria-domina-animarum.net

433. AANROEPING OM BESCHERMING DOOR MARIA,
SCHILD DER VERVOLGDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Meesteres van de engelen,
Mijn hele wezen en alles wat ik heb, stel ik onder Uw verheven bescherming, want aan U is macht gegeven over alles op de aarde en onder de aarde.
Aan U vertrouw ik de verdediging en bewaring toe van mijn ziel, mijn geest, mijn hart, mijn lichaam, mijn dierbaren en alles wat onder mijn hoede is gesteld.
Ik smeek U om Uw voelbare Aanwezigheid, bijstand, kracht en vertrouwen in alle nood, in elk ogenblik van de dag en de nacht, overal en op al mijn wegen.
Omdat ik U toebehoor als Uw bezit en eigendom, o Moeder van Jezus, wees mijn schild bij elke aanval die boze krachten tegen mij richten. Onderwerp elke macht die mij schade wil toebrengen, want niets of niemand is aan U gelijk.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, Schrik der duivelen, wees mijn schild en mijn kracht, opdat ik door U behoed moge blijven tegen alle kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

434. DAGELIJKS DANKGEBED TOT DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

O Eeuwige Vader, dank voor Uw Schepping, Uw geschenk van Liefde aan de mens op aarde.
O Eeuwige Vader, dank voor de Menswording van Uw Zoon Jezus, Die de zondige mens de kans op redding heeft gegeven.
O Eeuwige Vader, dank voor het vooruitzicht van de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel voor de zielen die U beminnen.
O Jezus, dank voor Uw Lijden en Kruisdood, die voor ons het Eeuwig Leven in het Paradijs hebben betaald.
O Jezus, dank voor het Evangelie, de enige Waarheid van God die ons de weg naar de Hemel toont.
O Jezus, dank voor de instelling van de Eucharistie, de nooit opdrogende Bron van Genaden voor de wereld en bezegeling van het Huwelijk tussen God en de zielen.
O Heilige Geest, dank voor de vervulling van de Heilige Maagd Maria om ons Jezus, de Verlosser, te geven.
O Heilige Geest, dank voor de Goddelijke Gaven waarmee U de mens heiligt voor het Leven in de heerlijkheid van de Hemel.
O Heilige Geest, dank voor uw inspiraties die ons leiden op de weg naar het Eeuwig Geluk.


www.maria-domina-animarum.net

435. EED VAN TROUW AAN DE HEILIGE MAAGD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, Koningin van alle zielen,
Ik heb mijzelf totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan U weggegeven, want Uw Liefde voor mij is volmaakt, en U hebt de macht om mij te redden en om al mijn offers en beproevingen, al mijn vreugden en lasten, al mijn gebeden en werken aan te wenden voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
O Overwinnares van alle kwaad, omdat ik U volkomen toebehoor, ben ik een kind van het Licht en erfgenaam van Gods Gelukzaligheid.
Ik smeek U, heilig mijn verlangen om U totaal en voor eeuwig na te volgen. Wil mij de genade bekomen van een leven in heiligheid.
Bevrucht mijn ziel met de Gaven die Gods Geest in U tot volmaaktheid heeft gebracht. Maak mijn hart volkomen één met het Uwe, en laat mij verteren in het Vuur van de heiligste Liefde, opdat ik in de gave van mijzelf aan U moge volharden tot ik mij aan Uw voeten kan neerwerpen in het Rijk der Hemelen, want voor U, o Moeder van Christus, wil ik leven, en voor U wil ik sterven.


www.maria-domina-animarum.net

436. AANROEPING OM TOTALE LEIDING
DOOR HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Mijn allerheiligste Moeder Maria,
Opdat mijn leven God welgevallig moge zijn, en ik niet zou dwalen op de weg die Zijn Wijsheid voor mij heeft voorzien, smeek ik U om de genade dat al mijn schreden volkomen door U geleid zouden worden.
Laat mij toch elk ogenblik voelen wat U van mij verlangt.
Wil mij waarschuwen voor elke dwaling, en mij sturen op de weg van de deugd, die U nooit hebt verlaten.
O wees het Licht voor mijn ogen, de stem voor mijn oren, het woord voor mijn mond en de kracht voor mijn handen. Wees mijn hartenklop, het sap van al mijn gedachten en het Vuur van mijn ziel, want U kent de Weg, in U is de Waarheid, en uit U is het Leven geboren.
Wees daarom de ziel van al mijn doen en laten, dan zal de Weg ook mij gegeven zijn, zal de Waarheid in mij geboren worden, en zal ik het Leven erven.


www.maria-domina-animarum.net

437. AVONDGEBED TOT MARIA OM VERGIFFENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, mild als de avondzon,
Nu de dag ten einde loopt, kom ik U smeken om Uw Voorspraak bij Gods Gerechtigheid om vergeving te bekomen voor mijn zonden, fouten en nalatigheden van vandaag, opdat het Licht in mijn ziel terug kan keren.
Wil alles wat vandaag mijn ziel heeft belast, toevertrouwen aan het Kruis van Christus tot mijn vrijspraak.
Wil mij vergeving bekomen voor alle zondige handelingen van deze dag.
Wil mij vergeving bekomen voor alle onzuivere of kwetsende woorden van deze dag.
Wil mij vergeving bekomen voor alle zondige of niet christelijke gedachten van deze dag.
Wil mij vergeving bekomen voor alle bestrevingen die niet in overeenstemming waren met Gods Plan met mijn leven.
Allerzuiverste Moeder, moge ik mij door Uw bemiddeling verheugen in een spoedige viering van mijn verzoening met God in het Sacrament van de Biecht.
O Toevlucht der zondaars, zuiver mijn ziel, geest en hart van elke smet en elke schaduw, opdat het Licht van Jezus Christus in mij moge wonen en mij in Gods Genade moge leiden naar de dageraad van de nieuwe dag.


www.maria-domina-animarum.net

438. AKTE VAN VERLANGEN NAAR GODS RIJK OP AARDE

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Op Voorspraak van Maria, Moeder van Uw Zoon en Middelares van alle Genaden, smeek ik U om de verhoring van de verlangens die ik nu neerleg in Uw Goddelijke handen die mij hebben gemaakt, tot bespoediging van de vestiging van Uw Rijk op aarde.
Ik smeek U om de uitstorting van alle Gaven van de Heilige Geest in mijn ziel, opdat ik geheiligd moge worden.
Ik smeek U om mijn volkomen eenwording met Maria in doen en laten, in gedachten, in woorden en in gevoelens, opdat ik moge leven in de heiligheid van Haar Liefde, Haar zuiverheid, Haar Wijsheid en al Haar deugden.
Ik smeek U om mijn totale navolging van Jezus in het dragen van mijn dagelijkse kruisen, opdat mijn lijden vrucht moge dragen voor de zielen.
Ik smeek U om vrijwaring van alle zonden en een grote weerstand tegen alle bekoring, opdat het Licht van Jezus Christus uit mij moge stralen.
Ik smeek U om de bekering van al mijn vijanden en de zaligmaking van al mijn dierbaren, opdat de duivel zijn greep op de zielen moge verliezen.
Ik smeek U om de uitroeiing van alle kwaad in de wereld, opdat het Licht waarlijk in de duisternis moge schijnen.
Ik smeek U om de spoedige Wederkomst van Jezus in alle harten, opdat Uw Rijk van Liefde onder ons gevestigd moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

439. OFFERANDE VAN LIJDEN TOT HEIL VAN MIJN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Smarten en Medeverlosseres,
Aanvaard de offerande van het kruis van mijn beproevingen, tot aflossing van de schuld van al mijn dierbaren, opdat Gods Licht waarlijk in hun ziel moge schijnen.
Aanvaard de offerande van al mijn hartenpijnen, weemoed, verdriet en teleurstellingen, tot bekering van alle zielen die mij geen warm hart toedragen of die mij schade berokkenen, opdat zij gedrenkt mogen worden aan de bronnen der Liefde.
Aanvaard de offerande van mijn berouw over alle zonden, fouten en nalatigheden van mijn hele leven, tot uitstorting van de genade van zuivering in alle zielen, opdat de mensheid geheiligd worde en de dageraad van de nieuwe wereld in Gods Liefde spoedig moge aanbreken.
Moge mijn leven zo een vruchtbare aanvulling zijn van het Verlossend Lijden dat Jezus voor de hele mensheid heeft volbracht.


www.maria-domina-animarum.net

440. AANROEPING VAN VERLANGEN NAAR EENHEID MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Aan Uw voeten smeek ik U, mij volgens Uw Wil te kneden tot in mij niets meer overblijft dat niet op U lijkt. Sluit mij in U op, o verheven Koningin aan Wie ik mij volkomen overgeef, opdat ik een ware vrucht aan de Boom des Levens moge zijn.
Neem toch mijn hart uit mij weg, U weet hoezeer ik naar het Uwe verlang, want door Uw Genade misprijst mijn bloed de onreine kus van een hart dat door de wereld is verwond.
Laat toch Uw geest in mij overvloeien, U weet dat ik naar Uw Hemelse Wijsheid verlang als de bloemen naar de ochtenddauw. O laat mij toch delen in de Eeuwige Mysteries, U door de Heilige Geest geopenbaard.
Spreek toch in mij elk ogenblik van de dag, U weet dat ik slechts naar Uw stem luister. Uw woorden zijn parels van Hemelse Liefde, zuivere rozen langs de weg naar het Eeuwig Rijk van God.
O Koningin der Hemelse volmaaktheid, vorm toch mijn hele wezen om naar Uw beeld, want mijn ziel is U gegeven, en in Uw handen wordt ook stof tot goud, onder Uw heilige adem herleeft ook de kwijnende bloem, en in Uw Hart rijpen de ware vruchten van Jezus Christus, de onvergankelijke Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

441. UITNODIGING AAN MARIA VOOR DE DAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met alle Liefde van mijn hart roep ik tot U opdat U mij de vreugde zou bereiden, deze dag in mij te leven en volkomen bezit van mij te nemen.
Kom, o Hemelse Moeder, en zuiver al mijn gedachten.
Kom, o Hemelse Moeder, en waak over al mijn woorden.
Kom, o Hemelse Moeder, en bescherm mij in alle gevaren.
Kom, o Hemelse Moeder, en geef mijn lichaam kracht.
Kom, o Hemelse Moeder, en leid mij weg van alle zonde.
Kom, o Hemelse Moeder, en maak mij sterk tegen alle bekoringen.
Kom, o Hemelse Moeder, en maak mij vurig in de Liefde voor alles wat leeft in de Hemel en op aarde.
Kom, o Hemelse Moeder, en beziel mij met moed, geloof en vertrouwen.
Kom, o Hemelse Moeder, en maak mij tot een bron van vreugde en Vrede voor mijn medemens.
Kom, o Hemelse Moeder, en leid mijn handen bij alles wat ik doe.
Kom, o Hemelse Moeder, en maak mij zoals U mij wil hebben, vurig, zuiver, zacht, nederig en mild, tot licht van mijn medemens en tot vreugde van God en Uzelf.
Kom, o Hemelse Moeder, en breng mij vandaag dichter bij het Rijk der Hemelen.
En mocht God mij vandaag tot Zich terugroepen, o mijn Hemelse Moeder Maria, wil mij dan in Uw armen sluiten en mij omhullen met Uw heilige adem, opdat ik veilig moge ontwaken in het Eeuwig Licht, want ik vertrouw mijzelf volkomen aan U toe, om in U te leven en te sterven, en zo voor altijd van God te zijn.

♥ ♥ ♥

Hierin schuilt het groot verschil tussen oppervlakkige devotie voor Maria, en ware toewijding: Van toewijding is pas sprake wanneer men Maria echt bij zijn leven betrekt, in alle mogelijke omstandigheden, en zichzelf en alles wat men doet werkelijk aan Haar geeft. Dit betekent dat U Uw vreugden met Haar deelt, maar vooral ook dat U bij elke tegenslag, beproeving, last of pijn automatisch tot Maria zegt dat U deze onaangename toestand draagt en aanvaardt uit Liefde tot Haar. Wanneer U iemand oprecht en heel diep bemint, dan bent U bereid om alles voor hem of haar te doen. Zo ook moet U Uzelf regelmatig de vraag stellen of U een onaangename toestand zou aanvaarden indien Maria Zelf U deze toestand mocht opleggen (als het ware zoals een bevel). Indien U dan protest voelt opkomen, gaat Uw Liefde niet diep genoeg. Indien U dan nog in staat bent om voor Haar te buigen en 'ja' te zeggen, is Uw Liefde vurig. In dat geval zal Zij aan U onvervalste wonderen voltrekken.


www.maria-domina-animarum.net

442. AKTE VAN TOTALE ZELFGAVE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
Wees de Meesteres van mijn hart. Laat mij delen in Uw brandende Liefde, want ik wil helemaal van U zijn.
Wees de Meesteres van mijn geest. Laat mij delen in Uw verheven Wijsheid, want ik wil helemaal van U zijn.
Wees de Meesteres van mijn lichaam. Laat mij delen in Uw smetteloze zuiverheid, want ik wil helemaal van U zijn.
Wees de Meesteres van mijn ziel. Laat mij delen in Uw grote heiligheid, want ik wil helemaal van U zijn.
O Maria, wees mijn Meesteres. Ik geef mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan U. Beschik over mij, en stort Uzelf volkomen in mij uit, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

443. AKTE VAN ONTLEDIGING VOOR MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Parel van het Hemelrijk door alle eeuwen,
In de diepste Liefde kom ik mijn hele wezen voor U ontledigen, opdat U mijn alles zou zijn bij God.
Wil mijn Hemelse Moeder zijn, o Maria. Wie anders dan U verjaagt al mijn noden als stof op een lentebries?
Wil mijn Hemelse Gids zijn, o Maria. Onderricht mij, o Zetel van Wijsheid en Schatbewaarster der Goddelijke Mysteries, want de Weg naar het Hemelrijk is uit U geboren.
Wil mijn Hemelse Meesteres zijn, o Maria. Leid mij in alles wat ik doe, denk, zeg en voel, want aan Uw voeten bloeien de eeuwige bloesems.
Wil mijn Hemelse Bruid zijn, o Maria. Hoezeer verlangt mijn hele wezen naar het volmaakt een-zijn met U, want ik heb U oneindig lief.
Wil mijn alles zijn, o Maria. Maak mij in alles van U afhankelijk, zodat ik zonder U niet kan leven, want in U heeft de Boom des Levens gebloeid, en de ziel die door het Vuur van Uw kus wordt ontstoken, wordt voor eeuwig vervuld.


www.maria-domina-animarum.net

444. TOEWIJDING VAN MIJZELF, MIJN DIERBAREN
EN MIJN RELATIES AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik wijd U al mijn zorgen toe, opdat U ze in Uw Hart kunt begraven.
Ik wijd U al mijn verdriet toe, opdat U mij met Uw glimlach kunt troosten.
Ik wijd U al mijn lasten toe, opdat Uw Liefde ze mij kan helpen dragen.
Ik wijd U al mijn werken toe, opdat Uw handen de mijne kunnen leiden.
Ik wijd U mijzelf toe en ieder die mij dierbaar is, opdat U voor ons kunt zorgen, elk ogenblik van de dag en de nacht, tot in ons laatste levensuur.
Ik wijd U alles toe wat ons toebehoort, opdat het ook Uw eigendom zou worden, want op alles wat in Uw armen gesloten wordt, rust de Hemelse zegen.
Ik wijd U alle mensen toe die hun tijd met ons willen delen, opdat al onze relaties vruchtbaar mogen zijn en bezield worden door de ware Hemelse Vrede.
Wil U ontfermen over alles wat ons pad betreedt, o Hemelse Moeder, opdat ons leven gezuiverd wordt en wij ons altijd mogen verheugen in de zaligheid van Uw Tegenwoordigheid.


www.maria-domina-animarum.net

445. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM BEZIELING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Die door Uw Hemelse Gaven zielen bereidt tot de bruiloft met de Volmaaktheid,

Na elke volgende aanroeping: "o Heilige Geest, leid mij naar volmaaktheid"

Beziel mij met het Licht van het Kruis van Verlossing,
Beziel mij met de heiligheid van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria,
Beziel mij met de zuiverheid van Maria, vrij van alle zonde,
Beziel mij met de kracht van de wonderdoende Jezus,
Beziel mij met de Liefde van de Lijdende Jezus,
Beziel mij met de zachtheid van mijn allerheiligste Moeder Maria,
Beziel mij met de Wijsheid van het Eeuwig Woord,
Beziel mij met de vergevingsgezindheid van de gekruisigde Jezus,
Beziel mij met de zelfverloochening van Maria bij Haar ja-woord,
Beziel mij met het geduld van de predikende Messias,
Beziel mij met de vurigheid van het brandend Hart van Maria,
Beziel mij met het verlangen van Maria van Calvarie tot de Verrijzenis,
Beziel mij met de overgave van Jezus en Maria in de verlossende Passie,
Beziel mij met de ziel, het Hart en de geest van Maria, opdat Gods Licht uit mij moge stralen,
Beziel mij met de volheid der Goddelijke Genaden, opdat ik heilig moge leven en sterven,


www.maria-domina-animarum.net

446. LOFPRIJZING AAN MARIA, BLOESEM DER EEUWIGE LENTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, wonderbare Bloem van God,
Mijn nietigheid prijst Uw verheven macht en Uw Hemelse schoonheid die zielen vervullen met Leven en Gelukzaligheid. Moge elke klop van mijn hart een druppel van dauw zijn op Uw nooit verwelkende kroon.
Mijn hart prijst U, Maria, Bloesem aan Gods Boom die Jezus Christus, de Vrucht van Eeuwig Leven, heeft voortgebracht.
Mijn hart prijst U, Maria, Bloesem Die de zielen bedwelmt met het parfum der heiliging.
Mijn hart prijst U, Maria, Bloesem Wier schoonheid stervende harten tot Leven wekt.
Mijn hart prijst U, Maria, Bloesem Die elk leven in het licht van het Kruis bekroont.
Mijn hart prijst U, Maria, Bloesem van vertroosting voor alle zielen die in het vagevuur Gods Gerechtigheid met de wereld verzoenen.
Mijn hart prijst U, Maria, Bloesem van onvergankelijke Hoop tussen de dorre boomgaarden der zondige zielen.
Mijn hart prijst U, Maria, Bloesem Die de Eeuwige Lente in Gods Rijk op aarde aankondigt.
Mijn hart prijst U, Maria, Bloesem Die nooit verwelkt, want geen zonde heeft ooit Uw levenskracht gedoofd. Moge de bloementuin van Uw Hart een graf zijn voor mijn zonden.


www.maria-domina-animarum.net

447. AANROEPING TOT MARIA OM HULP IN BEKORING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil neerzien op Uw dienares in dit uur van nood, want voor Uw voeten leg ik mijn onmacht, mijn vrees en mijn zwakheid. Bedwing mijn bekoringen, mijn machtige Meesteres, want voor U vlucht elke boze macht.
Door Uw macht, o Maria, verjaag van mij elke kracht die mij bedreigt, bekoort, misleidt of ontmoedigt.
Door Uw Wijsheid, o Maria, laat mij elk kwaad, elke dwaling en elke bekoring herkennen.
Door Uw Liefde, o Maria, verbrand in mij en om mij heen elke bron of uiting van negativiteit.
Door Uw zuiverheid, o Maria, verblind elke kracht die mij in duisternis hult of met onreinheid besmet.
O Onbevlekte Overwinnares der duivelen, verleen mij de kracht om alle kwaad te weerstaan, en de Wijsheid, de Liefde en de zuiverheid om alle bekoring te beschamen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

448. AANROEPING TOT MARIA OM REINHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, glorievolle Lelie van Hemelse reinheid,
Aan Uw voeten wil ik bloeien als de engelachtige vrucht van het zaad van Uw zuiverheid.
Heilig mijn geest, opdat al mijn gedachten en mijn verbeelding zuiver en rein mogen zijn, en de Hemelse Wijsheid in mij moge wonen.
Heilig mijn hart, opdat al mijn gevoelens zuiver en rein mogen zijn, en de vurigste Hemelse Liefde in mij moge wonen.
Heilig mijn mond, opdat al mijn woorden zuiver en rein mogen zijn en een Hemelse balsem op wonden mogen spreiden.
Heilig mijn handen, opdat al mijn handelingen zuiver en rein mogen zijn, en ik Gods kracht in mij moge dragen.
Heilig mijn ziel, opdat zij een welriekende bloem moge zijn tot Uw welbehagen en tot vergroting van Uw Heerlijkheid.


www.maria-domina-animarum.net

449. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM VRIJWARING VAN DE ZONDE

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Op Voorspraak van Uw Hemelse Bruid Maria smeek ik U om de volheid van Uw Licht, opdat ik sterk moge zijn in de bekoring.
Verdrijf mijn onwetendheid. Schenk mij het Licht van Wijsheid, inzicht en kennis van de Waarheid en de Goddelijke Mysteries.
Verdrijf mijn onverschilligheid. Laat mijn hart ontvlammen in het Vuur van Uw Genade, en laat mij branden van Liefde.
Genees mijn blindheid. Geef dat ik zelfs de geringste valstrik van het kwaad mag herkennen.
Genees mijn zwakheid. Geef mij kracht en weerstand tegen alle bekoring en misleiding, nadat ik deze in Uw Licht heb herkend.
Verdrijf mijn twijfel en ongeloof. Schenk mij een volkomen vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid en Gods Heilsplan.
Verdrijf al mijn vrees en angsten. Maak mij ervan bewust dat God in mij leeft.
Genees mij van alle hoogmoed en eigenwaan. Maak mij één met Maria in de nederigheid en in alle deugden.
Wil mij overschaduwen, o Goddelijke Heiligmaker, opdat mijn hele wezen gedrenkt wordt in het Hemels Licht, en ik zoals Maria gevrijwaard moge worden van alle zonde.


www.maria-domina-animarum.net

450. BEVRIJDINGSLITANIE TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Michaël,
Prins van de strijdende engelen van het Eeuwig Licht, ik smeek U dringend om Uw machtige bijstand en bescherming tegen alle bekoring waarmee krachten van het kwaad mij tot zonde willen misleiden en tegen elke aanval waarmee zij mijn ziel, geest, hart en lichaam bedreigen.

Na elke volgende aanroeping: "Heilige Aartsengel Michaël, bevrijd mij"

In de Naam van God de Vader, Schepper en enige God, ...
In de Naam van Jezus Christus, Licht in de duisternis, ...
In de Naam van Jezus Christus, Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ...
In de Naam van Jezus Christus, Goddelijke Messias Die het Rijk van het Licht op de wereld komt vestigen, ...
In de Naam van Jezus Christus, gekruisigde Verlosser van de zielen, ...
In de Naam van Jezus Christus, Verbreker van de ketenen der hel, ...
In de Naam van Jezus Christus, Die de zielen reinigt in Zijn Bloed, ...
In de Naam van Jezus Christus, Die de duisternis verjaagt door het Licht uit Zijn Wonden, ...
In de Naam van de Heilige Geest, Bron van de Gaven van Licht en heiligheid, ...
In de Naam van Maria, eeuwig maagdelijke Moeder van Gods Zoon, ...
In de Naam van Maria, Onbevlekte Ontvangenis, eeuwig vrij van alle zonde, ...
In de Naam van Maria, Medeverlosseres van de mensheid, ...
In de Naam van Maria, onoverwinnelijke Schrik der duivelen, ...
In de Naam van Maria, Middelares van alle Genaden, ...
In de Naam van Maria, Voorspreekster die zielen onttrekt aan de duivel, ...
In de Naam van Maria, verheerlijkte Meesteres van de engelen, ...
In de Naam van Maria, Overwinnares van alle kwaad en alle bekoring, ...
Heilige Aartsengel Michaël, verdrijf van mij alle vijanden van Christus.
Omring mij met het Licht van de ene en Eeuwige God.
Maak mij vrij van alle angst en bevrijd mij uit de greep en de bedreiging van het kwaad, in de allerheiligste Namen van de Drie-Ene God en de Onbevlekte Maagd Maria, Die de duivel onder Haar voeten zal vernietigen.


www.maria-domina-animarum.net

451. GEBED TOT JEZUS OM BEVRIJDING VAN ANGST

(Myriam van Nazareth)

O mijn Jezus, in doodsangst in de Hof van Gethsemani,
Voel toch het lijden van mijn hart en mijn geest.
Reik mij Uw weldoende hand, o mijn Verlosser, want de beklemming wurgt mij en bedreigt in mij het Licht van de Hoop en het Geloof.
Neem mij toch in Uw armen en druk mij aan Uw Hart, dat elke dag weer uit Liefde voor mij doorstoken wordt.
Zegen de kelk die ik te drinken krijg, want als ik dit kruis op mijn schouder neem, zal de Vader mij in Zijn Rijk met U verheerlijken.
O Jezus, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe, want het leven is mij vijandig geworden. Uw eenzaamheid is de mijne geworden. Hoezeer bedrukt mij de duisternis van de nacht in de tuin van mijn hart.
In de Naam van Maria, Uw en mijn Moeder van Smarten, smeek ik U om het Licht van Uw Aanwezigheid in mijn Gethsemani, opdat de boze macht die mij omknelt met de vrees voor de dag van morgen, verblind moge worden in het Vuur van mijn overgave, en ik samen met U mijn kelk moge drinken met deze heilige woorden uit Uw mond:

"Onze Vader die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome. Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Amen".

♥ ♥ ♥

Er wordt gezegd dat het tegendeel van Liefde niet alleen haat is, doch ook angst. Angst is een gesteldheid van het gemoed die niet verenigbaar is met Gods Aanwezigheid. God is Liefde, ook Maria is Liefde. Waar volmaakte Liefde is, kan geen angst zijn, en wanneer in een relatie angst bestaat, kan geen ongeremde Liefde heersen. Angst staat de innerlijke Vrede in de weg. Daarom is het van belang dat U in ogenblikken van angst om Gods tussenkomst vraagt. Het is God heel welgevallig wanneer U de doodsangst van Jezus in de Hof van Gethsemani gedenkt. Jezus werd zwaar terneer gedrukt onder de angst, niet zozeer omdat Hij bang was om te sterven (want daartoe alleen was Hij in de wereld gekomen), doch omdat Hij de onbeschrijflijke last van de zonden der mensheid op zich voelde drukken. Het was de zonde die Zijn Hart wurgde.


www.maria-domina-animarum.net

452. DAGELIJKSE AANROEPING TOT MARIA OM HEILIGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik geef mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan U. Vervul toch mijn verlangen, en maak mij tot Uw dienares naar Uw welbehagen.
Laat mij branden van Liefde voor God en alle schepselen in de Hemel en op aarde. Bevrijd mij van elke gesteldheid van haat, afgunst, zelfzucht of onverschilligheid.
Maak mij zuiver als een engel. Bevrijd mij van elke neiging tot onreinheid in daden, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen.
Maak mij zachtmoedig en barmhartig. Bevrijd mij van alle hardvochtigheid en gevoelloosheid, van elke neiging om te kwetsen, en weerhoud mijn tong van elk oordeel.
Maak mij volkomen in de zelfgave en de offerbereidheid. Bevrijd mij van elke remming in de naastenliefde en van alle terughoudendheid om voor U te lijden en U te dienen.
O Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres, wees elk uur van de dag en de nacht mijn Leidster en mijn Gids op de weg naar de volmaaktheid.
Koningin van Hemel en aarde, Wier macht onbegrensd is, ik smeek U, bekom mij de genade dat ik nog vóór het einde van mijn levensweg heilig moge worden, tot verheerlijking van Uw Naam en van het Kruis van Jezus Christus.


www.maria-domina-animarum.net

453. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST, HEILIGEND VUUR VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, heiligend Vuur van God,
Laat mij zien: het Licht van de Eeuwige Waarheid, de Weg naar het Rijk der Hemelen, en de afgrond van de zonde.
Laat mij horen: Uw verzuchtingen van Wijsheid in mijn hart, en Uw heilige woorden om mijn mond te voeden, elk ogenblik van mijn leven.
Laat mij voelen: de allerheiligste gevoelens uit de Harten van Jezus en Maria, het Liefdesvuur van Hun gelukzaligheid en het verlossend Vuur van Hun Smarten.
O Heilige Geest, verwijder de sluier die mijn zintuigen en mijn hart bedekt, onthul mij de Mysteries die God voorbehoudt aan Zijn heiligen.


www.maria-domina-animarum.net

454. ZEGEN VOOR MENSEN DIE LICHAMELIJKE BIJSTAND VRAGEN

(Myriam van Nazareth)

In de Naam van Gods Zoon Jezus Christus en van de Heilige Maagd Maria, wees gezond in lichaam en ziel, open Uw hart voor de krachten van de Heilige Geest, en wees getuige van het Licht, (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onze Hemelse Moeder Maria vraagt om zielen die hun leven totaal in Haar dienst stellen. Jezus zelf benadrukt welke immense verlossende kracht de volmaakte onderwerping aan Zijn Moeder losmaakt voor de hele wereld.
Maak Uzelf tot dienares/dienaar van Maria (ja, zoals de Heilige Montfort het noemde, tot SLAAF VAN MARIA) en Zij zal U maken tot een Licht dat de duivel verblindt. 'Slaaf van Maria' is zij/hij die zichzelf zonder enige beperking of terughoudendheid aan Maria weggeeft en letterlijk alles doet in dienst van de verwezenlijking van de taak waarover Maria de leiding heeft ontvangen: de totale overwinning op het kwaad en de vestiging van het Rijk van Christus op deze wereld.

Bid onderstaand gebed bij voorkeur geknield.

455. VERBOND VAN WILLOZE OVERGAVE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O hoogverheven Hemelse Moeder Maria,
Wil voor eeuwig de Meesteres van mijn ziel, mijn geest, mijn hart en mijn lichaam zijn.
Kneed mij als deeg onder Uw handen, opdat ik in de oven van de Heilige Geest moge worden tot brood dat vele zielen voedt.
Maak mij tot een bloemtapijt onder Uw voeten, opdat ik de geur van Uw heiligheid over vele zielen moge verspreiden.
Maak mijn tranen tot een balsem voor Uw Smartvol Hart, opdat vele zielen mogen dorsten naar het Kruis.
Maak al mijn lasten tot kussen voor Uw voeten, opdat vele zielen zich tot Uw dienaren mogen maken.
Maak mij in alles tot slaaf/slavin van Uw Wil, opdat mijn volmaakte gehoorzaamheid aan U vele zielen vrij moge maken.
Mijn Hemelse Meesteres Maria, uitverkoren Dochter van de Allerhoogste, in volkomen overgave leg ik mijn hele wezen voor U neer.
Mijn ziel, mijn geest, mijn hart, mijn lichaam, mijn wil, mijn gebeden, mijn lijden, mijn leven en het uur van mijn dood lever ik uit aan Uw macht, opdat zij worden gevormd, geleid en gebruikt naar Uw welbehagen.
Ik smeek U om Uw eeuwigdurende heerschappij over alles wat ik ben, zeg en doe, en dat dit Verbond van mijn willoze overgave aan U bezegeld moge worden door Uw kus van eeuwige Verlossing voor mij en voor vele zielen.


www.maria-domina-animarum.net

456. AFROEPING VAN HET OFFER VAN VERLOSSING OVER DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Lam van verzoening in het Offer der Eeuwige Liefde,
Besprenkel de hele wereld uit de eeuwig vloeiende Bron van Uw Kostbaar Bloed, opdat de zonden uit alle zielen weggewassen worden.
Openbaar aan de hele wereld de heiligende schoonheid van Uw ontelbare Wonden als geopende bloemkronen, opdat alle zielen tot bekering mogen komen.
Laat de onuitputtelijke mysterievolle kracht van Uw Kruis van Verlossing stralen tot de uiteinden der aarde, opdat het Goddelijk Licht alle zielen moge vervullen.
Mogen de woorden van alle dagelijkse Misoffers de hele wereld bedekken als een heilige dauw van verkwikking, opdat alle zielen tot Eeuwig Leven worden gewekt.
Kom, o Lam van God, bedek de hele wereld met de vacht van Uw zachtmoedigheid, en voed alle zielen met de vrucht van Uw eeuwigdurend Offer aan Gods Gerechtigheid, opdat het gif van zonde en bekoring weggenomen worde in het Bloed der Verlossing.

♥ ♥ ♥

Verlangen naar de Verlossing van zielen en van de mensheid als geheel, is een genade, die vaak deel uitmaakt van een bepaalde roeping. Het is opmerkelijk dat vele mensen hun leven op aarde leiden zonder enige gedachte in dit verband, terwijl anderen daadwerkelijk verlangen naar de zuivering van zielen en van de wereld, en sommige geroepenen deze betrachting zelfs tot het werkelijk doel van hun leven maken. Zalig zij die begrepen hebben dat zij slechts in de wereld gekomen zijn om hun bijdrage te leveren tot de vestiging van Gods Rijk op aarde, want zo heeft God de wereld bedoeld: als een plaats waar de mens als heilige bekroning van de Schepping zou leven. Door de zondeval draagt elke mens de verplichting om de gemeenschappelijke zondeschuld te helpen uitboeten tot heiliging van de mensheid als geheel. Dát is het enige doel van het leven, en dat zal zo blijven tot alle schuld is vereffend en het Rijk van Christus op aarde gevestigd zal zijn. Dan zal er geen lijden meer zijn, doch slechts heiligheid en Vrede.


www.maria-domina-animarum.net

457. AKTE VAN VERTROUWEN IN MARIA, MIJN HEMELSE GIDS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoogverheven Hemelkoningin, gezegende Moeder van Jezus,
In U stelde de Vader Zijn vertrouwen, en Hij maakte U tot Moeder van de Verlosser.
In U stelde de Heilige Geest Zijn vertrouwen, en Hij nam U tot Zijn eeuwige Bruid.
In U stelde de Zoon Zijn vertrouwen, en Hij werd U onderdanig.
Moge op Uw Voorspraak de Geest van God op mij rusten, o Allerzuiverste der zielen.
Ik vertrouw op U, Maria, maak mijn Liefde volkomen zoals de Uwe.
Ik vertrouw op U, Maria, wil mij vrijspraak bekomen van al mijn schulden jegens God.
Ik vertrouw op U, Maria, wees mijn machtige Beschermster, elk uur van de dag en de nacht.
Ik vertrouw op U, Maria, wees mijn Hemelse Wegwijzer op al mijn wegen.
Ik vertrouw op U, Maria, poets mijn ziel tot de schoonheid der engelen.
Ik vertrouw op U, Maria, neem mij bij de hand in alle bekoring.
Ik vertrouw op U, Maria, laat mij zien doorheen de sluier van de schijn.
Ik vertrouw op U, Maria, kus al mijn kruisen vóór ik ze opneem.
Ik vertrouw op U, Maria, maak Uw handelingen, woorden, gedachten en gevoelens tot de mijne.
Ik vertrouw op U, Maria, maak mij tot instrument van Heil en Verlossing van velen.
Ik vertrouw op U, Maria, wil mij omhelzen in mijn laatste levensuur.
Ik vertrouw op U, Maria, bekom mij toch de heiligheid waartoe U mij hebt geroepen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand tientje is bedoeld als regelmatig gebed voor een mens die het moeilijk heeft, of die U om gebed vraagt. U kunt het voor die mens dagelijks verrichten, of in de vorm van een novene (9 opeenvolgende dagen).

458. TIENTJE VOOR DE NODEN VAN EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

(N.B.: hoewel dit gebed in het enkelvoud is geschreven, laten wij het in dit Gebedsplan gelden voor alle personen van de dag tezelfdertijd)

Lieve Moeder Maria, Middelares en Moeder van alle mensen, aan Uw zorgen vertrouw ik ... (naam/hier: categorie in het gebedsplan) toe. Wil over hem waken van nu af tot in het uur van zijn dood. Onze Vader die in de Hemelen zijt...

 1. Omwille van Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria,
  bekom hem een grote weerstand tegen alle kwaad, zonde en bekoring.
  Wees gegroet...
 2. Omwille van Uw leven in het Heilig Gezin van Nazareth, o Maria,
  sticht Vrede in zijn familie en in al zijn relaties.
  Wees gegroet...
 3. Omwille van Uw leven als Moeder van de vervolgde en onbegrepen Jezus, o Maria,
  schenk hem het Licht om sterk te blijven tegen alle roddel, laster, haat, nijd en jaloersheid.
  Wees gegroet...
 4. Omwille van Uw ontmoeting met de Kruis dragende Jezus, o Maria,
  bekom hem de kracht, de bereidheid en de overgave om al zijn lasten en kruisen met Liefde en geduld te aanvaarden en te dragen.
  Wees gegroet...
 5. Omwille van Uw leed bij het Kruis van de stervende Jezus, o Maria,
  bekom hem kracht in alle dagen van ziekte, pijn, vermoeidheid en uitputting.
  Wees gegroet...
 6. Omwille van Uw Smarten op Paaszaterdag, o Maria,
  schenk hem bijstand en troost in alle dagen van verdriet en geestelijk lijden.
  Wees gegroet...
 7. Omwille van de uitstorting van de Heilige Geest over U en de apostelen, o Maria,
  bekom hem een voortdurende leiding en inspiratie door de Heilige Geest.
  Wees gegroet...
 8. Omwille van Uw onophoudelijk gebed voor de jonge Kerk na de Hemelvaart van Jezus, o Maria,
  bekom dat hij een godvruchtig leven in staat van genade moge leiden.
  Wees gegroet...
 9. Omwille van Uw zalige Tenhemelopneming, o Maria,
  wees voelbaar bij hem in het laatste levensuur, en bekom hem een vredig heengaan.
  Wees gegroet...
 10. Omwille van Uw Kroning in de Hemel, o Maria,
  bekom hem door Uw Voorspraak het Eeuwig Geluk in de Hemel.
  Wees gegroet...

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen...

Moge de Goddelijke Voorzienigheid mijn smeken verhoren op Voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, Hulp der Christenen.


www.maria-domina-animarum.net

459. AKTE VAN AANVAARDING VAN MIJN DAGELIJKS KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Smarten en Medeverlosseres van de mensheid,
Uit Liefde tot U en tot de gekruisigde Jezus smeek ik U dat ik elke dag Uw verlangens moge kennen, die spiegels zijn van Gods Wil.
Neem nu mijn hand, en laat ze nooit meer los, want U kent de Weg van het Kruis die leidt naar de verheerlijking van zielen en de Komst van het Rijk van Christus op aarde.
Ik aanvaard mijn lijden in de geest, o mijn Medeverlosseres, want een gekwelde geest wordt gelaafd aan het Verlossingsmysterie dat aan Uw ziel werd toevertrouwd. Schenk mij toch de Wijsheid en het Licht van inzicht om te verlangen naar het Kruis dat mij de Bruiloft met Jezus Christus zal bereiden en Zijn Rijk in vele zielen zal grondvesten.
Ik aanvaard mijn lijden in het hart, o mijn Medeverlosseres, want een gekweld hart huwt het Zwaard dat Uw Smartvol Hart heeft doorstoken. Schenk mij toch de Liefde en de innerlijke Vrede om mijn kruis met vreugde en overgave te omhelzen.
Ik aanvaard mijn lijden in het lichaam, o mijn Medeverlosseres, want een gekweld lichaam wordt op Uw Schoot gezalfd voor de Verrijzenis. Schenk mij toch de kracht om mijn kruis te dragen tot mijn hele wezen zich heeft overgegeven aan de spijkers van Gods Liefde.
Wil mijn ja-woord aanvaarden, o Moeder van het Kruis. Wil het verenigen met het hosanna der martelaren, want in de omhelzing van mijn kruis zal de heerschappij van het kwaad gebroken worden, en het Kruis van Christus de Verlosser verheerlijkt worden tot in de eeuwigheid.

♥ ♥ ♥

Zolang U protesteert over Uw beproevingen, kunt U de ware Vrede van hart niet vinden. Niets ter wereld kan U die Vrede geven. Ook indien U 'berust in Uw lot', staat dat niet noodzakelijk gelijk met ware Vrede van hart. Berusten in Uw lot betekent vaak weinig méér dan dat U gelaten Uw kruis draagt omdat U nu eenmaal niet anders kunt. De ware Vrede van hart groeit pas zodra U Uw kruis met Liefde aanvaardt en zelfs leert, er enige vreugde in te scheppen. Dat kunt U niet uit Uzelf, U hebt daarvoor Hemelse bijstand en Aanwezigheid nodig. De totale toewijding aan Maria is een beproefd middel om de waarde van lijden te leren zien en daadwerkelijk te leren aanvoelen. Door het lijden heen zult U gelouterd worden doordat het lijden zich steeds méér zal voltrekken op een fundament van Liefde. Liefde is de drijfveer van alle werkelijke leven in de ziel, en elke toestand die niet op de Liefde kan terugvallen, blijft zonder vrucht. Daarom is heiligheid de vrucht van de Liefde. Wie heilig wil worden, moet één en al Liefde worden. Al het andere in hem moet sterven.


www.maria-domina-animarum.net

460. LOF AAN MARIA, PAREL DER ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lof zij U, mijn lieve Moeder en verheerlijkte Koningin Maria, want in U heeft God schatten van redding geborgen,
Mijn ziel verheerlijkt U, o heiligste der zielen. Moge Uw Heerlijkheid mijn zondige neigingen verteren.
Mijn hart verheerlijkt U, o vurigste der zielen. Moge Uw Liefde mijn momenten van dorheid verschroeien.
Mijn geest verheerlijkt U, o meest verlichte der zielen. Moge Uw Wijsheid mijn onwetendheid genezen.
Mijn ogen verheerlijken U, o mooiste der zielen. Moge Uw schoonheid mijn duisternis verblinden.
Mijn mond verheerlijkt U, o zoetste der zielen. Moge Uw stille glimlach mijn zondige tong verlammen.
Mijn nietigheid verheerlijkt U, o machtigste der zielen. Moge Uw grootheid mij steeds aan Uw voeten houden.
Mijn hele wezen verheerlijkt U, o Parel der zielen. Moge Uw rijkdom mijn ziel uit haar armoede bevrijden.


www.maria-domina-animarum.net

461. GEBED TOT MARIA, TOEVLUCHT DER ZONDAARS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, met een hart vol onbehagen keer ik mij hoopvol tot U. Heb medelijden met mij, o Moeder van het Licht, want de last van mijn zonden drukt op mij. In Uw Hart gloort de dageraad van mijn redding. Onthoud mij niet de kus van Uw Liefde, want niemand anders dan U kan mijn berouw maken tot een bloem van verheerlijking voor het Kruis van Jezus, de Verlosser.
O Roos Die alle regen drinkt, de sporen der zonde hebben mijn ziel met tranen vervuld. Schenk mij toch opnieuw de vreugde der Hoop.
O Levensbries Die alle koorts verjaagt, hoezeer stikt mijn ziel onder de gloed der bekoringen. Schenk mij toch opnieuw de adem van Eeuwig Leven.
O Boomgaard Die geen winter kent, hoe kil en onvruchtbaar schijnen mij nu de listige wegen der wereld. Laat toch mijn berouw groeien als een vrucht aan Uw boom.
O Ziel waarin de Zon nooit ondergaat, hoezeer vrees ik de ondergang van het Licht in mijn ziel. Baar mij toch opnieuw uit Uw Hart, en ook mijn Dag zal eeuwig zijn.
O Lelie Die alle onkruid verstikt, hoeveel onzuiverheden bedreigen het goede zaad in mijn ziel. Schenk mij toch de kracht tot een volkomen bekering.
O Dageraad Die elke nacht verzwelgt, de duisternis der zonde kwelt mijn ziel. Laat mij toch de morgen zien die op Uw Voorspraak in mij zal aanbreken.
O Bloem van Liefde Die alle wonden geneest, hoe ziek is mijn hart van berouw en wroeging over mijn zonden waardoor ik Gods Liefde heb verloochend. Wees toch mijn Toevlucht, want de zondaar in mij wil sterven om als een heilige uit U herboren te worden.


www.maria-domina-animarum.net

Bid onderstaand gebed bij voorkeur vóór de H. Mis of vóór de Geestelijke Communie

462. GEBED VAN VERENIGING MET HET KUISOFFER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Gekruisigde Verlosser,
Ik heb de wereld veroordeeld, opdat mijn ziel moge leven.
Hoezeer hongert mijn ziel naar het Bruiloftsmaal op Calvarie waartoe U mij geroepen hebt.
Vandaag vertrouw ik de graankorrels van al mijn lasten toe aan de grond die door Uw Kruis is geheiligd, opdat hun vruchten vele zielen mogen verzadigen.
Mijn lichaam en geest, mijn hart en ziel leg ik neer aan de voeten van Maria, opdat Zij mijn hele wezen met Haar Tranen moge zegenen en met de Kelk van Uw Bloed aan God moge opdragen voor de Komst van Uw Rijk op aarde.
Ik smeek U, laat nu een straal van Liefdeslicht uit Uw doorstoken Hart mijn hart ontvlammen, opdat ik de bruiloft van mijn lijden met het Uwe kan volbrengen tijdens deze gedachtenis aan Uw Kruisoffer van Calvarie.
Want in deze bloedbruiloft wordt alle kwaad overwonnen, omdat U de Messias, de Christus, de Verlosser en het Lam Gods bent, en mijn ziel alles wat duister is in mij en in de wereld, nu toevertrouwt aan de grenzeloze macht van het Offer van het Nieuw en Altijddurend Verbond, dat de zielen met God heeft verzoend en altijd zal verzoenen, nu en tot in de eeuwen der eeuwen.

♥ ♥ ♥

Zelfs veel christenen hebben het niet begrepen: De Heilige Eucharistie is in de eerste plaats een vereniging met het Kruisoffer van Jezus. U kunt er ook Uw zonden en tekortkomingen 'kruisigen' tot Heil van Uw eigen ziel en van de ziel van Uw medemensen.


www.maria-domina-animarum.net

463. LITANIE VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Met de Tranen van Maria, onze Medeverlosseres, offer ik al mijn lijden, pijnen, ziekten, lasten, vermoeidheden, smarten en beproevingen op aan het Kruis, dat het Bloed van Jezus heeft gedronken en Zijn Wonden heeft gekust.
Moge mijn offer alle kwaad der wereld breken in de grenzeloze macht van het Kruis der Verlossing.

Elk van de volgende aanroepingen wordt gevolgd door: "bevrijd de wereld van alle kwaad".

Kruis van Christus, Instrument van onze Verlossing, ...
Kruis van Christus, Teken van het Nieuw en Altijddurend Verbond, ...
Kruis van Christus, Tafel van de Bruiloft met de Eeuwige Liefde, ...
Kruis van Christus, Brug naar de Hemel, ...
Kruis van Christus, laatste Gezel van de Messias, ...
Kruis van Christus, Bloembed van onze Verzoening met God, ...
Kruis van Christus, Symbool van de Overwinning op de dood van de ziel, ...
Kruis van Christus, Verkondiger van Gods Rijk op aarde, ...
Kruis van Christus, Belofte van Eeuwig Leven, ...
Kruis van Christus, Kwelling der duivelen, ...
Kruis van Christus, Getuige van Maria’s Smarten, ...
Kruis van Christus, Altaar van het Lam Gods, ...
Kruis van Christus, Grafzegel van het rijk van de satan, ...
Kruis van Christus, Poort van het Licht in de duisternis, ...
Kruis van Christus, Zegetroon van het Mens geworden Woord, ...
Kruis van Christus, Wegwijzer naar de Eeuwige Waarheid, ...
Kruis van Christus, Gods Erfenis voor alle zielen, ...
Kruis van Christus, Sleutel tot de Eeuwige Gelukzaligheid, ...
Kruis van Christus, Boom van de Vruchten der Verlossing, ...
Kruis van Christus, Portaal van de Nieuwe Tempel, ...

Slot:
Heilig Kruis van Jezus, bescherm mij.
Heilig Kruis van Jezus, verlos mij.
Heilig Kruis van Jezus, zuiver en overwin de wereld.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is bedoeld voor mensen die U om gebed vragen, en voor mensen die speciaal gebed nodig hebben in een moeilijke fase van hun leven. In wezen is het een toewijdingsgebed waarmee U die persoon onder de hoede van Maria stelt.
Wanneer U het gebed bidt voor een vrouwelijk persoon, vervangt U 'hij', 'hem' en 'zijn' gewoon door 'zij' en 'haar'. Bij gebed voor meer dan één persoon spreekt U alles uit in het meervoud.

464. GEBED TOT MARIA VOOR EEN HULPBEHOEVENDE MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met geloof in Uw reddende Liefde vertrouw ik ... (naam) aan U toe.
Wil over hem waken in al zijn noden.
Bekom hem kracht in ziekte en vermoeidheid.
Bekom hem een heldere geest.
Ontvlam zijn hart met de Ware Liefde voor God en de naasten.
Laat hem Uw Liefde voelen, vooral bij tegenspoed, hartenpijn, verdriet, droefheid en moedeloosheid.
Leid hem weg van alle dwaalwegen en wees zijn Licht op de enige weg naar Gods Waarheid.
Bescherm hem tegen alle kwaad en maak hem sterk tegen alle bekoringen.
Open zijn ogen voor de verblinding van alle schijn en voor de vele misleidingen van de wereld.
Beziel hem met de ware geest van verzoening en van de Vrede van Christus.
Bekom hem de genade van zachtmoedigheid, mildheid, geduld en verdraagzaamheid.
Maak hem bewust van zijn ware roeping en van de taak die God voor hem heeft voorzien.
Leer hem in zuiverheid gebruik maken van de gaven en talenten die God hem heeft gegeven, opdat al zijn daden mogen bijdragen tot de vestiging van het Rijk van Christus op aarde.
Maak hem sterk in overgave en aanvaarding van alle beproevingen, en in het geloof in de Eeuwige Gelukzaligheid voor ieder die zijn kruis opneemt om Jezus te volgen.
O Maria, heers nu in het leven van ... (naam). Wees in deze moeilijke tijd zijn kracht, zijn Gids en zijn Voorspreekster, leid zijn ziel naar het Eeuwig Leven en maak hem tot getuige van het Licht van Jezus Christus.

SLOT: 1 x Onze Vader + 10 x Weesgegroet...


www.maria-domina-animarum.net

465. AANROEPING VAN DE VERWARDE ZIEL TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Zetel van Wijsheid, Ster in de geestelijke nacht,
Ik smeek U om de genade van verlichting, opdat ik bevrijd moge worden uit de nevel der misleiding en de verduistering van mijn hart, geest en ziel.
Verwijder van mij alles wat verwarring zaait, opdat mijn ziel de Waarheid moge aanschouwen.
Maak mijn geest vrij van menselijke overwegingen, opdat ik Gods bedoelingen moge begrijpen.
Schenk mij de gave van kennis, inzicht en Wijsheid, opdat ik slechts het Licht zou volgen.
Schenk mij de gave van onderscheiding, opdat ik alle kwaad, zonde en duisternis moge herkennen.
Leer mij Uw hartenklop voelen in mij, opdat ik mij sterk moge weten in elk ogenblik van zwakheid.
Toon mij toch Uw grenzeloze macht, opdat ik moge leren, mijn wil aan U over te geven, want in U zijn Hemelse Vrede, vreugde, Liefde en eeuwige redding.
Beheers voortaan mijn hart en mijn geest, want in U zullen zij rust vinden in elke storm.
O Maria, Koningin van de zielen, herinner mij in elke bekoring en in alle twijfel aan het verbond dat mijn hart met het Uwe heeft gesloten, opdat ik ze door Uw Liefde moge overwinnen, want ik ben van U.

♥ ♥ ♥

Zeer veel geesten en harten leven constant in verwarring. Zij horen of lezen over de bovennatuurlijke werkelijkheid, doch zij zien die niet met hun eigen ogen, en weten niet meer welke houding zij moeten aannemen. Vaak wint de wereld het, omdat de mens eerder datgene gelooft wat hij voor zekerheid aanneemt dan datgene wat hem onzeker lijkt. Deze houding vormt een grote hindernis op de weg naar de heiliging van de ziel, want indien de beproevingen van een moeilijk leven elkaar snel opvolgen, gaat de mens geloven dat er geen God kan bestaan.


www.maria-domina-animarum.net

Vorm een KETTING VAN LICHT TEGEN HET KWAAD:
Bid dit gebed dagelijks, en verspreid het zo veel mogelijk

(N.B.: Indien U dit gebed ’s avonds bidt, zegt U in de eerste zin "alles wat mij vandaag overkomen is ...")

466. DRINGEND SMEEKGEBED OM LICHT VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria,
Ik geef U mijzelf en alles wat mij vandaag overkomt als een offergave om Licht van Verlossing af te roepen over deze duistere wereld.
Op kracht van het Kruis, het Bloed en de Wonden van Jezus Christus smeek ik om Uw machtige Voorspraak:

 • voor het breken van de macht van het kwaad

 • voor kracht tegen alle bekoring en inzicht in alle misleiding

 • om bevrijding van de wereld uit de last der zonden die op hem drukt

 • om de zielen te leiden naar het Licht der Waarheid in de Leer van Christus

 • om uitstorting van de Heilige Geest over alle zielen

O Maria, onbevlekt ontvangen Moeder van Jezus, Meesteres van de engelen, in naam van de hele mensheid smeek ik om Uw tussenkomst voor de Komst van het Rijk van Christus op aarde, tot vernietiging van alle kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

467. GEBED TOT MARIA OM MIJN ROEPING TE KENNEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Die door God uitverkoren bent om de Moeder van de Messias en de Medeverlosseres van de mensheid te worden, tot U smeek ik om bewustwording over de zin van mijn leven.
Moge ik zien wie ik werkelijk ben en wat God van mij verwacht, want ik wil vruchten dragen die blijvend zijn.
Bekom mij toch de heiligmakende leiding en inspiratie van de Heilige Geest, want hoe kan ik tot zout der aarde worden wanneer ik niet de olie krijg om mijn lamp brandend te houden?
Bekom mij toch de kennis van de genadegaven die God in mijn ziel heeft gelegd, want ook mijn talenten moeten worden tot bouwstenen voor het Rijk van Christus op aarde.
Bekom mij toch de Wijsheid om mijn lijden te aanvaarden als het grootste voorrecht, want het maakt mij één met Jezus in Zijn Verlossingswerk, en ben ik niet geroepen om een visser van mensen te zijn?
O Schatbewaarster van de diepste Mysteries, schenk mij toch begrip voor alle beschikkingen van de Goddelijke Voorzienigheid, opdat ik al mijn daden, woorden, gedachten en bestrevingen moge richten op de volbrenging van mijn taak die God in Zijn Plan van Heil voor de wereld heeft voorzien. Zo zullen ook de vruchten van mijn leven rijpen aan de Boom der Verlossing waaraan Jezus Zijn Kruisoffer heeft volbracht.


www.maria-domina-animarum.net

468. DRIE WEESGEGROETEN VOOR GODS RIJK OP AARDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Onbevlekt ontvangen Hemelkoningin,
Ik geef heel mijn wezen aan U. Wil in mij leven en mij omvormen naar Uw beeld, en wil mij leiden naar de heiligheid die God van mij verlangt, opdat het Rijk van Jezus Christus op aarde moge komen.
Breng mij toch tot de volkomen Liefde, opdat het Vuur van mijn hart warmte, Licht en Hemelse Vrede over de zielen moge brengen.
Weesgegroet Maria...
Breng mij toch tot de volkomen zuiverheid, opdat ik vrij moge worden van zonden, sterk tegen alle bekoring, en heilig in daden, woorden en gedachten.
Weesgegroet Maria...
Breng mij toch tot de volkomen Wijsheid, opdat ik de enige Waarheid moge kennen en begrijpen en haar met overtuigingskracht moge verspreiden.
Weesgegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

469. SMEEKGEBED TOT MARIA OM VRUCHTBAARHEID VOOR DE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Leid mij doorheen de Tuin van Uw Hart, en ik zal bloeien voor Gods Rijk.
Zaai Uw Tranen in de bodem van mijn ziel, en zij zal vruchten van Liefde voortbrengen.
Bevrucht mijn geest met het zaad van Uw Wijsheid, en mijn woorden zullen bloemen van bekering zijn.
Spreid de bezielende dauw van Uw heiligheid over de onrijpe vrucht van mijn hart, en de zielen zullen zich met haar zoetheid voeden.
Laat het gouden Koren uit Uw Schoot op mijn akker ontkiemen, en elke bries zal de Waarheid van het Eeuwig Woord fluisteren aan hen die hem benaderen.
Bezaai toch mijn grond, o Moeder, hij wacht slechts op U.
Verwijder toch mijn onkruid, o Moeder, het wil het zaad van Uw Liefde verstikken.
Oogst toch mijn vruchten, o Moeder, zij behoren U toe.


www.maria-domina-animarum.net

470. TOEWIJDING VAN DE BEDROEFDE ZIEL AAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus,
Hoe bedroefd is toch mijn ziel. Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Mijn Verlosser, U Die alles weet, U weet dat ik U bemin.
Hoe eenzaam is toch mijn hart, doch naar wie anders zou ik gaan dan naar U, U hebt woorden van Eeuwig Leven. U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
O laat mij toch niet in de steek, want nog is niet alles volbracht. Hoe lang is de weg van het leven, en hoe licht brengt de last van het kruis mij tot dwaling.
O Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, vergeef mij, in mijn blindheid heb ik niet gezien dat deze kelk niet aan mij voorbij mag gaan, want ik moet volmaakt zijn zoals mijn Vader in de Hemel volmaakt is.
O Jezus, zeg ook tot mij dat ik met U in het Paradijs zal zijn, en het Licht zal ook in mijn duisternis schijnen.
In Uw handen beveel ik nu reeds mijn geest, want ik weet dat U mijn tempel zult herbouwen in het Eeuwig Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed wordt bij voorkeur gebeden vóór de Heilige Mis of tijdens het bezoek aan een kerk. Het is ingegeven met de bedoeling, het Mysterie van de Heilige Eucharistie te verheerlijken, waarin op het altaar het Kruisoffer van Jezus op Golgotha herdacht wordt. Het is onze plicht als christenen, steeds goed te beseffen dat elke Heilige Mis een onuitsprekelijke waarde van Verlossing voor zielen bezit, want de Eucharistie, de verandering van brood en wijn in Lichaam en Bloed van Jezus, is de gedachtenis van de Verlossing, de overwinning van de Mens geworden Messias op het kwaad.

471. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE EUCHARISTIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Medeverlosseres van de zondige mensheid,
Op Uw Voorspraak smeek ik om de genade van zuivering en rouwmoedigheid, opdat ik aan Uw zijde mag staan bij het Altaar van het Kruis van mijn Verlossing.
O Moeder van Smarten, verenig toch het Licht van alle Heilige Missen der aarde tot een zon die alle kwaad verschroeit.
O dompel mij toch onder in het Licht der verheerlijking van Golgotha, dat ook op dit altaar zal stralen bij de onbloedige herdenking van het allerheiligste Kruisoffer, de gedachtenis aan de overwinning van de Messias op de duivel.
O Moeder, ontsteek alle zielen aan het Vuur van de Eeuwige Liefde, opdat hun gloed het Goddelijk Licht moge begroeten, dat weldra dit altaar zal heiligen door de kruisiging van al hun zonden in het Mysterie van de Eucharistie.
Spreek toch, o Gouden Stem, opdat de Heilige Geest Uw Zoon in de Kelk geboren laat worden, want de Eucharistie houdt de Hemel geopend voor de eindeloze stroom der Goddelijke Genaden.
O laat toch het Licht der wereld over dit altaar neerdalen. Hoezeer verlangt mijn ziel naar het Hemels Geneesmiddel van Genade in de eenwording met Jezus in de geheiligde vruchten van de aarde en van de wijngaard, zoals U steeds één met Hem bent geweest vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis.
O Moeder van de Eucharistie, wil toch mijn ziel wassen aan de Bron der Genaden die over dit altaar stroomt, opdat zij genezen worde in het Licht der Verlossing.
O Maria, red de Kerk van Jezus Christus, en wek in elke ziel de Liefde tot de Gedachtenis aan het Offer van het Lam Gods, opdat Gods Rijk kome.


www.maria-domina-animarum.net

472. TOEWIJDING AAN DE HEILIGE AARTSENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van de Hemel en Meesteres van de Engelen,
In Uw machtige Tegenwoordigheid wijd ik mij toe aan de Heilige Aartsengelen.
Wil mijn toewijding aan de prinsen van het Hemels Hof bezegelen tot een eeuwig Verbond.
Heilige Aartsengel Michaël, ik stel mij onder Uw ontferming.
Wil mij en mijn dierbaren beschermen tegen alle kwaad, ons verdedigen tegen alle bekoringen en ons sterk maken tegen elke neiging tot zondigen, en ons huis beschermen tegen alle onheil.
Heilige Aartsengel Rafaël, ik stel mij onder Uw ontferming.
Wil mij en mijn dierbaren kracht geven in alle ziekten, pijnen en beproevingen in lichaam, geest en hart, en leiding en verlichting geven aan hen aan wie wij bij ziekte of ongeval worden toevertrouwd.
Heilige Aartsengel Gabriël, ik stel mij onder Uw ontferming.
Wil mij en mijn dierbaren openstellen voor alle woorden, gedachten en gevoelens die God ons wil toevertrouwen, opdat onze ziel, ons hart en onze geest onophoudelijk en onbelemmerd met Hem in verbinding mogen staan.
Heilige Aartsengelen van het Eeuwig Licht, wil mijn leven en dat van mijn dierbaren vervullen met Hemelse Vrede, vreugde, Liefde en kracht, en Gods leiding voelbaar maken in alles wat wij doen, denken, zeggen en voelen, in de allerheiligste Namen van Jezus en Maria.

♥ ♥ ♥
Mensen durven over het algemeen niet meer toegeven dat zij in engelen geloven. Daarmee doen zij God onrecht, want Hij heeft ons de engelen ter beschikking gesteld als onzichtbare helpers op de wankele bruggetjes over de kolkende stromen van het leven. Maria roept U op om de engelen een grotere plaats te geven in Uw leven. Zij zullen helpen om de weg te effenen voor de Werken die hun Meesteres in Uw leven wil volbrengen.


www.maria-domina-animarum.net

473. GEBED VAN DE MACHTELOZE ZIEL TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Aanschouw Uw kind dat hulpeloos weent aan Uw voeten.
Heilig wil ik voor U zijn, doch mijn verlangens om God en U volmaakt te dienen, zijn de gevangenen van mijn eigen machteloosheid.
Zovele dingen die ik wil zeggen, blijven slechts branden in mijn hart.
Zovele dingen die ik wil doen, vallen ten prooi aan de ketenen van menselijke regels en van mijn eigen zwakheid.
Hoeveel Liefde vindt niet de weg uit mijn hart, omdat smart mijn deur gesloten houdt.
O Maria, bent U niet de Spiegel van de Zon Die elke traan laat verdampen?
Bent U niet de Koningin van het Rijk van de Eeuwige Vreugde?
Bent U niet de Roos Die zieke harten doet herleven?
Zie toch mijn lijden, o smartvolle Moeder.
Talloze Tranen hebben Uw ogen gekust. Moge Uw mond nu mijn hart kussen, opdat het zich moge openen voor de vreugdevolle stralen van het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

474. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Tot U kom ik, beladen met de last van mijn zwakheid en mijn zonden.
Ik smeek U, al mijn duisternis te willen opnemen in het immens Licht van Liefde dat Uw Hart bezielt, want in U is het Licht van de Onbevlekte Ontvangenis met het Licht van het Kruis versmolten tot de gloed van de allergrootste heiligheid.
O Koningin van de Dageraad, verdrijf toch de nacht uit mijn ziel, verjaag toch de wolken uit mijn hart, want de verrijzenis voor het Eeuwig Licht verdraagt slechts de Zon van de zuiverheid, de Liefde en de vreugde.
Leven moet in mij ontbloeien, o verheven Moeder van Hem Die het Licht der wereld is.
Welke macht ontneemt Uw adem de kracht, mijn ziel het Ware Leven in te blazen? Welke wolk kan Uw ogen verduisteren, die mijn hart vervullen met de stralen der Dageraad wanneer zij met welgevallen op mij rusten?
Kom, o Moeder van het Licht, neem mij nu op in Uw Hart waarin het Licht is neergedaald en waaruit het is geboren, en wil ook mij baren voor de Dageraad in het Rijk zonder einde.


www.maria-domina-animarum.net

475. TOEWIJDING VAN MIJN HUIS AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria,
Alles wat onder Uw hoede wordt geplaatst, rust onder de vleugels van Gods engelen.
Daarom wijd ik dit huis aan U toe.
Wil het maken tot een heiligdom, een plaats van Licht waarin slechts vreugde, Vrede en Liefde heersen.
Ik stel het onder Uw machtige bescherming tegen alle onheil en smeek U, het te zuiveren van alles wat de veiligheid en het Heil van zijn bewoners naar ziel en lichaam in gevaar kan brengen.
Wil het de uitstraling verlenen van Uw Aanwezigheid, opdat het hart van ieder die er woont en ieder die het betreedt, geraakt mag worden door een straal van Gods Licht.
Wil het bewaren als een heilig oord van deugd zoals het klein huis van Nazareth, waarin de geest van Jezus, Uzelf en Jozef heersen, elk uur van de dag en de nacht, en waar mensen de rust vinden van de haard waarin Gods Liefdesvuur nooit dooft.
Verwijder uit dit huis elke kwade invloed die het kan bedreigen, en wil het zegenen met de dauw van het Ware Geluk waarin zielen openbloeien als de voortuin van Gods Eeuwig Rijk.

♥ ♥ ♥

Het is waardevol, Uw huis aan Maria toe te wijden. Een leidende gedachte daarbij kan zijn: Uw huis te laten maken tot een heiligdom van Maria. U vraagt Haar dan dat Haar zegen permanent op Uw huis moge rusten, en dat er een atmosfeer van Ware Vrede moge heersen. Gebouwen hebben hun eigen sfeer. In sommige huizen voelt men zich onbehaaglijk, in andere ademt men een diepe Vrede. Dat hangt van diverse factoren af, maar de gesteldheid van de bewoners draagt hier in hoge mate toe bij. Onbewust worden mensen beïnvloed tot goede gesteldheden wanneer zij een gebouw betreden waarin de Ware Liefde heerst doordat de bewoners er een vurige devotie bedrijven. Zo ook kan Maria’s Aanwezigheid aangevoeld worden, zowel bij een mens als in een huis. Het is belangrijk, er rekening mee te houden dat wanneer U in Uw huis religieuze activiteiten uitoefent, mensen hierdoor geïnspireerd kunnen worden.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is ingegeven als een klein exorcismegebed.
Achtereenvolgens vindt U een versie om te bidden voor een man en een versie om te bidden voor een vrouw.

476. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR EEN ZIEL
IN DE GREEP VAN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Schrik der duivelen aan Wie absolute macht is gegeven over alle geesten van het kwaad.
Ik smeek U dringend om verlichting van de zielennood van ... (naam).
Machtige Moeder van het Licht der wereld, ik smeek U, ban alle duisternis uit zijn ziel, geest, hart en lichaam.
Verdrijf met Gods engelen de duivel die hem kwelt.
Reinig hem door Uw Voorspraak van het gif van alle sporen van zonde, fouten en nalatigheden.
Breek in hem de ban van alle bekoring, verleiding en misleiding. Breng hem toch opnieuw tot het Licht van de Liefde, de zuiverheid, de Waarheid en de deugd.
Verpletter onder Uw heilige voeten elke kracht die ... (naam) gevangen houdt, opdat hij niet langer mensen kwaad of nadeel zou berokkenen.
O hoog verheven Koningin van al wat leeft, onderwerp aan Uw onaantastbare macht alles wat mijn gebeden en smekingen voor ... (naam) in de weg staat, opdat hij gezond moge worden naar ziel, geest, hart en lichaam.
Spreek slechts Uw machtig woord, o onbevlekte Medeverlosseres onder Wier voeten de duivel vernederd en overwonnen wordt, opdat ... (naam) bevrijd worde, en wees voortaan de Meesteres van zijn hele wezen, opdat geen boze kracht nog in hem terug zou keren. Amen.

SLOTAANROEPING (3 maal herhalen):
Ik prijs Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, Medeverlosseres van de zielen, want door U zal de kop van de satan verpletterd worden bij de Dageraad van het Rijk Gods op aarde.

♥ ♥ ♥

Indien het gedrag van een mens duidelijk beïnvloed wordt door het kwaad, kan het verrichten van exorcisme door een daartoe gewijde geestelijke overwogen worden. In bepaalde omstandigheden is dat zeer moeilijk. In dergelijk geval kan bovenstaand gebed een voorlopige hulp betekenen.


Onderstaand gebed is hetzelfde als het bovenstaande, doch bestemd om te bidden voor een vrouw

476bis. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR EEN ZIEL
IN DE GREEP VAN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Schrik der duivelen aan Wie absolute macht is gegeven over alle geesten van het kwaad.
Ik smeek U dringend om verlichting van de zielennood van ... (naam).
Machtige Moeder van het Licht der wereld, ik smeek U, ban alle duisternis uit haar ziel, geest, hart en lichaam.
Verdrijf met Gods engelen de duivel die haar kwelt.
Reinig haar door Uw Voorspraak van het gif van alle sporen van zonde, fouten en nalatigheden.
Breek in haar de ban van alle bekoring, verleiding en misleiding. Breng haar toch opnieuw tot het Licht van de Liefde, de zuiverheid, de Waarheid en de deugd.
Verpletter onder Uw heilige voeten elke kracht die ... (naam) gevangen houdt, opdat zij niet langer mensen kwaad of nadeel zou berokkenen.
O hoog verheven Koningin van al wat leeft, onderwerp aan Uw onaantastbare macht alles wat mijn gebeden en smekingen voor ... (naam) in de weg staat, opdat zij gezond moge worden naar ziel, geest, hart en lichaam.
Spreek slechts Uw machtig woord, o onbevlekte Medeverlosseres onder Wier voeten de duivel vernederd en overwonnen wordt, opdat ... (naam) bevrijd worde, en wees voortaan de Meesteres van haar hele wezen, opdat geen boze kracht nog in haar terug zou keren. Amen.

SLOTAANROEPING (3 maal herhalen):
Ik prijs Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, Medeverlosseres van de zielen, want door U zal de kop van de satan verpletterd worden bij de Dageraad van het Rijk Gods op aarde.

♥ ♥ ♥

Maria’s macht is door de duivel zeer geducht. Het aanroepen van Haar Naam kan hem reeds op de vlucht jagen. Zij is het grote symbool voor de opperste zuiverheid, heiligheid, en alle eigenschappen die lijnrecht tegenover alle kwaad staan. Daarom zou de mens voor de bestrijding van het kwaad in al zijn vormen nooit aan Maria voorbij mogen gaan.


www.maria-domina-animarum.net

477. AVONDOPDRACHT AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mij deze nacht opnemen in Uw Moederschoot, en mij morgen daaruit geboren laten worden als een kind van het Licht.
Wil mij toch volkomen in Uw Hart sluiten, opdat ik in U zou leven en U in mij, in een innige eenwording van ziel, geest, hart en lichaam, opdat ik morgen samen met U kan bloeien als een bloem in het Licht van het Kruis en onder de stralen van Gods Geest.
Wil mijn beproevingen van deze dag aanvaarden als mijn bijdrage tot de verwezenlijking van het Goddelijk Heilsplan waarover U het beheer hebt gekregen, en mijn vreugden van deze dag als dank voor alles wat U voor mij hebt gedaan en alles wat U mij hebt gegeven, vooral in het verborgene van mijn hart en ziel.


www.maria-domina-animarum.net

478. NACHTAANROEPING OM EENHEID MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Nu de nacht over Gods Schepping valt, kom ik U smeken, U over mijn kleinheid te ontfermen, want in U is in eeuwigheid slechts Licht geweest.
Wil mij aanraken, o Moeder, opdat ik volkomen gezuiverd worde van het stof dat deze dag mijn ziel heeft bedekt, opdat ik restloos in Uw oneindige heiligheid opgenomen kan worden, en wil mij steeds een deel van Uw Hart in mij laten dragen. Dan zal alles wat mijn mond ontvloeit en alles wat uit mijn handen komt, steeds uit Uw Bron ontspringen, als vruchten van het zaad dat U aan de grond van mijn ziel hebt toevertrouwd.
Dan zal ook in mij de duisternis voor altijd overwonnen zijn.

♥ ♥ ♥

Er wordt wel eens gezegd dat de laatste gedachte, het laatste gevoel, het laatste woord van Uw leven een groot verschil kan maken bij Uw oordeel voor Gods Troon. Zonder twijfel bepaalt dit mede de grote waarde van een avondtoewijding als laatste verrichting van Uw dag. Uzelf als afsluiting van de dag formeel aan Maria geven, betekent met Haar de nacht ingaan. U mag ervan verzekerd zijn dat Zij dan zeker aan Uw zijde staat indien God U tijdens de nacht tot Zich zou roepen.


www.maria-domina-animarum.net

479. GEBED TOT MARIA OM DE GENADE VAN NAASTENLIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In mijn betrachting van de volkomen heiligheid smeek ik U, mij te willen bevruchten met het zaad van de vurigste Liefde, opdat ik zoals U kan worden tot een bloem van opperste vreugde voor God en mijn medemens.
Laat mij treuren om de smart en de hartenpijn van mijn medemens, zoals U hebt getreurd tijdens de Passie van Jezus.
Laat mijn hart breken om de pijnen, ziekten en uitputting van mijn medemens, zoals Uw Hart is gebroken aan de voet van het Kruis.
Laat mij ernaar verlangen, het kruis van mijn medemens te helpen dragen, zoals U dat hebt verlangd toen U Jezus op de Kruisweg ontmoette.
Laat mij begeren te sterven opdat mijn medemens zou leven, zoals Uw Moederhart dit op Calvarie heeft begeerd.
Laat mij ontbranden om de nood van mijn medemens te lenigen, zoals U mij dat hebt voorgedaan.
Leer mij vergeven aan mijn medemens die tegen mij heeft misdaan, zoals Jezus dat op het Kruis heeft gedaan.
Bekom mij het voorrecht, mijn leven, mijn tijd en al mijn beproevingen op te offeren opdat mijn medemens het Eeuwig Leven moge bereiken, zoals de Messias en Uzelf mij dat hebben voorgedaan.
Bekom mij het voorrecht, een leven te leiden als Uw apostel, opdat al mijn doen en laten, al mijn woorden en gedachten ten dienste mogen staan van al mijn medemensen, de lammeren waarvoor het Lam Gods Zichzelf op het Kruis heeft gegeven.
O volmaakte Moeder, Koningin der heiligen, leer mij zoals U mijn ja-woord te geven voor een leven van totale verzaking aan de wereld en versterving aan mijzelf, opdat mijn offers de komst van het Rijk Gods op aarde mogen bespoedigen.

♥ ♥ ♥

Niet ieder mens is in gelijke mate in staat tot naastenliefde. Ware, diepe naastenliefde is een genadegave, die U de Eeuwige Gelukzaligheid kan bereiden. Jezus heeft de Liefde tot God en de naastenliefde tot het grootste gebod verklaard. Ook de Heilige Paulus schrijft "Als ik de Liefde niet heb, ben ik niets". Het is daarom van groot nut, te bidden om het vermogen tot liefhebben. Vergevingsgezindheid, dienstbaarheid, hulpvaardigheid, vrijgevigheid, oprecht medelijden en elke andere uiting van naastenliefde zonder eigenbelang, moeten vooral de aan Maria toegewijde tekenen. Wie in deze vermogens niet sterk wordt, doet Maria oneer aan.


www.maria-domina-animarum.net

480. SMEEKGEBED OM MARIA’S ROEPSTEM IN HET HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoe zoet geuren de Hemelse rozen die U plant in het hart dat de Hemel begeert.
Hoe zoet klinkt Uw roepstem in het hart dat elke klop aan U heeft toegewijd als een erfenis van eeuwigdurende Liefde.
Fluister toch Uw verlangens in mijn hart, o Moeder, en mijn vreugde zal ze beantwoorden met de bloemen van mijn overgave, want in U bloeit de Tuin der Hemelse Vreugden.
Roep mij, Moeder, en de Hemelse vreugde zal mij doorstralen.
Roep mij, Moeder, en de Hemelse Vrede zal mij omarmen.
Roep mij, Moeder, en de Hemelse Liefde zal in mij branden.
Roep mij, Moeder, en de Hemelse zuiverheid zal mijn zondige neigingen verteren.
Roep mij, Moeder, en het Hemels Geluk zal mij overweldigen.
Roep mij, Moeder, en de Hemel zal in mij leven, elk ogenblik van de dag en de nacht.
O Maria, Uw stem roept de Heilige Geest af over hulpeloze zielen. Roep mij toch, Hemelse Moeder, want de Brand van het verlangen naar de versmelting met Uw heiligheid kwelt mijn ziel.

♥ ♥ ♥

Maria’s Aanwezigheid kan zich op vele uiteenlopende wijzen in Uw leven openbaren. Smeken om Maria’s roepstem, is in feite smeken om de grootste innerlijke Vrede die een hart kan ervaren. Maria kan U daadwerkelijk op mystieke wijze roepen, maar Haar 'roepstem' kan zich ook op figuurlijke wijze laten horen, door U voelbare leiding te schenken bij alles wat U doet. Wanneer U oprecht en totaal aan Maria toegewijd bent, zal Haar werking in Uw leven niet ontbreken.


www.maria-domina-animarum.net

481. DAGELIJKS GEBED TOT MARIA OM DE EEUWIGE ZALIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Medeverlosseres bij het Kruis van Jezus,
Ik geef U mijzelf, mijn leven, al mijn beproevingen, smarten, pijnen, ziekten en lasten als losprijs voor zielen die in duisternis leven.
Wil over mij beschikken. Ik geef U mijn wil, opdat de Goddelijke Voorzienigheid mijn levensweg naar het Eeuwig Heil kan leiden.
Mijn Moeder en Hemelse Voorspreekster, wil voor mij bekomen:

 • Een leven in volkomen naleving van Gods Geboden. Wees gegroet...

 • Vrijwaring van zonde, kracht tegen alle bekoring en licht tegen alle misleiding. Wees gegroet...

 • Een vurige beleving van de Heilige Eucharistie. Wees gegroet...

 • Een leven van vurig gebed en onophoudelijk gesprek met God en met U. Wees gegroet...

 • Een grondig inzicht in de Mysteries van de Menswording, de Verlossing, de Mariale dogma’s en de volledige christelijke leer. Wees gegroet...

 • De gave van bekering van medemensen. Wees gegroet...

 • Een volledige levensbiecht vóór mijn dood, en een heengaan in volkomen staat van genade. Wees gegroet...

Verheven Moeder van Jezus, ik smeek U om uitstorting van de Heilige Geest over mijn wezen. Mogen mijn ziel, mijn geest, mijn hart en mijn lichaam U totaal toebehoren, opdat aan mij het wonder voltrokken worde van de heiliging en de opneming in Gods Eeuwig Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

482. AANROEPING TOT MARIA, TEKEN VAN HOOP

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wees mijn eerste zonnestraal in het morgenuur, mijn Hemelse glimlach die de kwellingen van de nacht doet buigen voor de beloften van het Licht.
Wees mijn bloem onder de middagzon, mijn Bron van verrukking in de loomheid onder de lasten van mijn levensweg.
Wees mijn ster bij het vallen van de avond, mijn Teken tot bemoediging in de beproevingen van de dreigende nacht van de ziel.
Wees mijn maan in het duister van de nacht, opdat Gods Licht mij moge leiden naar de Hoop van de nieuwe dageraad.


www.maria-domina-animarum.net

483. GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF VOOR HET HEIL VAN DE KERK

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Jozef, Portaal van de Kerk van Jezus,
U hebt slechts geleefd voor Jezus en Maria. Wil nu bekomen dat alle zielen hun leven aan Jezus en Maria geven.
Uw zuiverheid heeft U gemaakt tot voogd van de Messias. Bekom nu voor Zijn Kerk herders wier zuiverheid de ene Waarheid doet stralen in alle zielen.
U hebt de kleine Jezus gevoed door het werk van Uw handen. Wil nu Zijn Kerk voeden, die zo verzwakt onder het gif van geloofsafval, materialisme en modernisme.
U hebt de kleine Jezus ontrukt aan de toorn van Herodes. Wil nu Zijn Kerk ontrukken aan de toorn van haar vervolgers, opdat de poorten der hel haar niet overweldigen.
Lieve Heilige Jozef, U hebt gezien hoe klein God Zich heeft willen maken. Bekom toch dat ieder van ons zich klein maakt van hart, om groot te worden voor het Kruis tot Verlossing van velen, opdat de Kerk van Christus de duisternis voorgoed moge overwinnen.

♥ ♥ ♥

Gebed voor het behoud van de Kerk van Christus is vitaal. Indien wij toelaten dat de Kerk nog verder aftakelt, tekenen wij daardoor het doodvonnis van de mensheid als geheel. Overweeg dit goed, en bestrijd alle modernisme in de Kerk met alle krachten van Uw ziel.


www.maria-domina-animarum.net

484. AANROEPING OM EEN VERBOND VAN HEILIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Messias van het Rijk Gods,
Laat mij U innig liefhebben, opdat ik de Goddelijke Genade waardig worde, want de Liefde ontsluit alle Hemelse Bronnen.
Was mijn ziel in Uw Bloed, de Vrucht van de Goddelijke Wijngaard, opdat haar zuiverheid mij moge maken tot een bloembed van Uw welbehagen in de woestijn der wereld die U miskent.
Stort de geur der heiligheid in mijn ziel, opdat mijn woorden de Hemelse Vrede in de harten mogen brengen, mijn gedachten de duisternis uit de zielen mogen bannen en mijn handen zegen brengen aan alles wat zij aanraken.
Mijn Jezus, aan U Die de grootste wonderen aan de zielen voltrekt, vraag ik in ruil voor de gave van mijzelf aan het Kruis van het Heil, de totale vereniging van mijn hele wezen met Maria, de Bloem van de grootste heiligheid en Parel aan Gods Kroon, opdat ik in Uw Liefde moge stralen tot het einde der tijden.


www.maria-domina-animarum.net

485. VERBOND VAN TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Koningin der Hemelen en mijn vereerde Meesteres,
U behoort mijn verleden toe, U behoort mijn heden toe, U behoort mijn toekomst toe. Ik wil dat mijn hele leven in Uw handen rust, al mijn dagen, al mijn nachten, ieder ogenblik.
Mijn ziel, mijn geest, mijn lichaam, al mijn gevoelens en mijn wil geef ik U.
Al mijn vreugden, al mijn smarten, al mijn herinneringen, al mijn dromen, al mijn wensen en verlangens leg ik aan Uw voeten neer.
Uw gevangene wil ik zijn, mijn Hemelse Meesteres, opdat de ware vrijheid der heiligen in mij zou wonen.
Wil over mij en al het mijne beschikken zoals het U behaagt, want ik wil slechts Uw nederige dienares zijn.
Slechts één verlangen wil ik voor mij behouden: dat ik zo volkomen door U beheerst mag worden dat ikzelf niet meer besta, doch dat ik Maria word, tot verheerlijking van het Kruis dat de zielen heiligt.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is vooral bedoeld voor mensen die bang zijn voor de nacht, vanwege angstwekkende dromen, crisissen van ziekte enz...

486. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BESCHERMING TIJDENS DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Nu ik slapen ga, worden mijn lichaam en mijn geest overgeleverd aan de duisternis van de nacht.
Daarom leg ik vol vertrouwen mijn hele wezen met al zijn zwakheid in Uw heilige handen, want U bent Licht en Liefde.
Geen kracht vermag iets tegen mij wanneer U bij mij waakt.
Geen ziekte kan mij overweldigen wanneer Uw hand op mij rust.
Geen droom kan mij schaden wanneer mijn geest in Uw Hart mag rusten.
Wil U nu over mij buigen, o beminde Moeder, opdat Uw liefdeskus mij moge begeleiden doorheen de nacht, en wil niet van mijn zijde wijken tot de morgenstond, opdat slechts Uw hand mij de ogen moge openen voor een dag in Gods Licht. Want U bent de Koningin van de nacht en de Belofte van de dageraad.
Voor Uw glimlach vlucht alle angst.
De duisternis wijkt voor het licht uit Uw ogen.
Geen ziekte of onrust kan leven onder Uw handen waaruit Gods Genade stroomt.
Neem mij deze nacht in U op, o Moeder Die mij zo bemint, opdat geen onheil mij kan raken, en de Vrede van Christus zal in mij zijn tot de geboorte van de nieuwe dag.


www.maria-domina-animarum.net

487. AANROEPING TOT MARIA OM ZUIVERING
VÓÓR GEBEDEN EN DE HEILIGE EUCHARISTIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allerreinste Bloem der Hemelen,
Aan Uw voeten leg ik mijn zondelast en alle onreinheden die mijn wezen bezwaren.
Ik smeek U, beadem mijn geest, kus mijn hart, en raak mijn lippen met Uw handen, opdat elk woord dat mijn mond verlaat, geheiligd zou zijn en ik tot Gods Troon moge naderen, bekleed met het zegel van Uw zuiverheid.
Wil mijn gebeden ten Hemel dragen, o allerzuiverste Moeder van Jezus, want slechts de woorden uit Uw mond ontsluiten de eeuwige Bronnen der Genade.
Was mijn ziel in de verlossende macht van Uw Tranen van Calvarie, opdat ik waardig worde, te naderen tot het Altaar van het Kruis voor de vereniging met Jezus Christus, Die de vloek van de zonde voor mij heeft gebroken.


www.maria-domina-animarum.net

In onderstaand gebed kan 'mij' vervangen worden door 'ons' of door een naam van een medemens voor wie U bidt.

488. TIENTJE TOT MARIA OM HULP IN NOOD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Redster uit alle nood, tot U neem ik mijn toevlucht in mijn vertwijfeling en mijn radeloosheid. Wil voor mij de genade bekomen, Uw Aanwezigheid aan mijn zijde te ervaren opdat ik het Hemels Licht in mijn duisternis moge zien schijnen.

 1. Maria, Middelares van alle Genaden, Die de grootste wonderen over de mensheid hebt gebracht, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

 2. Maria, Heil van de zieken, Die ontelbaren hebt genezen naar ziel, geest, hart en lichaam, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

 3. Maria, Schrik der duivelen, aan Wie totale macht is gegeven tot het breken van alle kwaad, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

 4. Maria, Geneesmiddel tegen alle bekoring, Die in de mens alle lust tot de zonde breekt door de macht van Uw Liefde en zuiverheid, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

 5. Maria, Toevlucht der zondaars, Die alle rouwmoedigen in Uw Hart sluit om ze met God te verzoenen, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

 6. Maria, Maagd van de armen, Wier Hart breekt om de ellende der behoeftigen, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

 7. Maria, Gids van de stervenden, Wier Voorspraak het lichaam een zachte dood en de ziel het Eeuwig Leven bekomt, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

 8. Maria, Moeder van rust, Die innerlijke Vrede en vreugde schenkt aan elk onrustig hart, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

 9. Maria, Koningin van de Vrede, Wier bemiddeling Vrede brengt in alle relaties, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

 10. Maria, Moeder van altijddurende bijstand, Die al Uw vertrouwvolle kinderen bijstaat in al hun noden, help mij, ik geloof in U. Wees gegroet...

♥ ♥ ♥

In wezen kan bovenstaand gebed beschouwd worden als een soort toewijding aan Maria, want U legt daarmee de meest uiteenlopende moeilijkheden uit Uw leven in Haar handen. Wanneer U het regelmatig bidt, zult U Haar hulp ervaren op alle vlakken van Uw leven.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is een zeer krachtige akt van naastenliefde. Door dit gebed wijdt U alles wat U in Uw hele leven heeft bezwaard, aan Maria toe om Uw ziel op elk ogenblik te zuiveren voor het ogenblik waarop de balans van Uw leven opgemaakt zal worden. Niemand kent het uur waarop zijn levensweg ten einde loopt. Eén van de krachtigste manieren om de eigen ziel in staat van genade te brengen voor dat uur, bestaat hierin dat men zijn eigen lasten met Liefde opdraagt om daarmee de genade van Verlossing voor een medemens af te smeken.

489. TOEWIJDING VAN MIJN LEVENSLASTEN AAN MARIA
TOT BEKERING VAN EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als een akt van naastenliefde schenk ik U alle duisternis uit mijn hele leven. Wil ze in Uw macht als Koningin van Gods Heilsplan als rozen van Licht in de ziel van een medemens uitstrooien, opdat deze God moge toebehoren.
Ik wijd U alle verdriet van mijn hele leven toe. Moge het een ziel de eeuwige vreugde in de Hemel bekomen.
Ik wijd U alle ziekten van mijn hele leven toe. Mogen zij een ziel genezen van de zonde.
Ik wijd U alle teleurstellingen van mijn hele leven toe. Mogen zij een ziel verblijden met de hoop op het Eeuwig Leven.
Ik wijd U alle dwalingen van mijn hele leven toe. Mogen zij een ziel bevrijden uit het net der bekoringen.
Ik wijd U alle fouten van mijn hele leven toe. Mogen zij een ziel naar de volmaaktheid voeren.
Ik wijd U de pijn over alle zonden van mijn hele leven toe. Moge zij een ziel ontrukken aan de macht van het kwaad.
Ik wijd U alle niet-ingeloste verlangens van mijn hele leven toe. Mogen zij een ziel laten ontbranden in het verlangen naar een heilig leven.
Ik wijd U alle hartenpijn van mijn hele leven toe. Moge zij een ziel de vervoering van de aanschouwing van God in het Eeuwig Rijk bekomen.
Ik wijd U alle dagen van rouw uit mijn hele leven toe. Mogen zij een ziel redden van de eeuwige dood.
Ik wijd U alle kwetsuren toe die dit leven mijn hart heeft toegebracht. Mogen zij de tranen wegvegen uit een hart dat door de pijnen van het leven niet meer kan geloven of liefhebben.
Ik wijd U alle vermoeidheden van mijn hele leven toe. Mogen zij een ziel de eeuwige rust bekomen.
Lieve Hemelse Moeder, ik geef U mijn hele leven tot Eeuwig Heil van een zuster of broeder in Jezus Christus, opdat deze ziel het Licht moge aanschouwen en de Gelukzaligheid van de Hemel moge genieten.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd geïnspireerd als inleidend gebed op het nieuw Rozenhoedje met de 'Mysteries van het Licht', door Paus Johannes-Paulus II ingesteld op 16 oktober 2002.

490. SMEEKGEBED OM VERVULLING VAN DE BLIJDE BOODSCHAP

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
U hebt Uw Zoon Jezus Christus als de Messias in de wereld gezonden.
Als het Licht heeft Hij onder ons geleefd om onze duisternis te breken en onze zielen te verblijden met Uw beloften van het Rijk Gods op aarde.
Wil nu Uw belofte vervullen, o Vader, tot verheerlijking van het Licht, opdat Uw Rijk kome, en alle zielen mogen erkennen dat Jezus Christus de Messias is, de Gezalfde van het Licht en de Koning van de Liefde.
Moge Zijn Blijde Boodschap wortel schieten in alle harten, opdat de wereld moge zien dat God Liefde is.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd geïnspireerd als slotgebed op het nieuw Rozenhoedje met de 'Mysteries van het Licht', door Paus Johannes-Paulus II ingesteld op 16 oktober 2002.

491. SMEEKGEBED OM DE WEDERKOMST VAN JEZUS
TOT VERVULLING VAN HET NIEUW VERBOND

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Uw Mens geworden Woord Jezus Christus heeft ons het Nieuw Verbond nagelaten, de erfenis van het Eeuwig Rijk in de glorie van Uw heiligheid.
Hij heeft het Nieuw Verbond vereeuwigd in de instelling van de Eucharistie tot gedachtenis aan onze Verlossing, en heeft het met Zijn Bloed ondertekend op het Kruis van het Heil. Wij smeken U vurig om Zijn Wederkomst onder ons, opdat het Nieuw Verbond waarlijk moge leven in alle zielen voor wie Hij de lasten van de Menswording op Zich heeft genomen en voor wie Hij Zichzelf heeft prijsgegeven aan de smarten van de Passie. Wil ons gebed verhoren op Voorspraak van Maria, onze Moeder van Smarten, Medeverlosseres en Ark van het Nieuw Verbond.


www.maria-domina-animarum.net

Bid onderstaand gebed bij voorkeur op donderdagavond, in herinnering aan Jezus’ Lijden in de Hof van Olijven op de avond van Witte Donderdag. De gedachtenis hieraan geeft grote genaden.

492. AKTE VAN MEDE-LIJDEN MET JEZUS IN DE HOF VAN OLIJVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Met een rouwmoedig hart verlang ik, tot U te naderen in de Hof van Olijven om U te troosten in de schaduw van het allerheiligste Offer dat U voor mij zult volbrengen.
Uit Maria ben ik geboren, o mijn Hemelse Broeder. Ook mijn ziel is gevoed met de melk van de offerbereidheid en de overgave.
Laat mij met U drinken, o Jezus, want Uw kelk draagt ook de bitterheid om mijn zonden.
Zie, ik kom Uw kreunend Hart zalven met alle tranen van mijn leven, want de Vader heeft onze harten voor de eenheid bestemd, en onze Moeder heeft mij hier bij U gewild, in de aanblik van het Kruis dat zich boven Jeruzalem verheft.
Ik zie U Bloed zweten onder de drukkende last van alle zonden der wereld.
O laat mijn bloed Uw Hart bevloeien, want zo heeft het Nieuw Verbond het beschikt.
Ik voel de angst die Uw ziel wurgt. O laat mijn Liefde U bevrijden, want de kelk zal ook aan mij niet voorbijgaan tot mijn bruiloft met het Kruis.
Ik voel de Smart die U verplettert. O schenk mij de gave om zielen te bekeren, opdat ik Uw last kan verlichten.
Reik mij Uw Goddelijke hand, o mijn geliefde Broeder, want reeds is het Kruis voor U bereid, en de schaduw van het Kruis heeft ook reeds mijn weg toegedekt.
O laat nu mijn tranen in Uw beker vloeien, opdat zijn bitterheid verzacht worde en ik mij met U één moge weten tot in de Hof van het Eeuwig Rijk.

♥ ♥ ♥

Wanneer mensen denken aan het Lijden van Jezus, vergeten zij soms dat aan de Kruisiging nog een immens Lijden in de geest vooraf is gegaan. In de Hof van Gethsemani werd Jezus verscheurd door het besef van de onoverzienbare zondeberg die de mensheid had opgehoopt en nog verder zou ophopen.


www.maria-domina-animarum.net

Zeer krachtig gebed, bij voorkeur dagelijks te bidden bij een Kruisbeeld:

493. GEBED TOT REDDING VAN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoogverheven Koningin en Medeverlosseres van de mensheid,
Aan de voet van het Kruis van Jezus Christus, de Verlosser der zielen, leg ik mijn smeekgebed in Uw handen. Wil het met Uw Tranen en met de Wonden en het Bloed van Jezus opdragen aan de Eeuwige Vader tot redding van de wereld.

Elk van de onderstaande 14 punten wordt gevolgd door de volgende aanroepingen:

Jezus Christus, Licht der wereld, bevrijd de mensheid uit de duisternis van zonde, dwaling en onwetendheid.
Heilige Maagd Maria, door Uw Onbevlekte Ontvangenis, bevrijd de mensheid van alle onzuiverheid in daden, woorden, gedachten en gevoelens.
Heilige Geest, Goddelijke Heiligmaker, stort het Vuur van de Liefde en de Wijsheid over de wereld uit. Leid de zielen naar de heiligheid.
Heilige Aartsengel Michaël, verdrijf met Gods engelen alle duivels van de aarde.

  1. Omwille van de Smarten van Jezus in de Hof van Olijven
  2. Omwille van de Wonden van de slagen tijdens de gevangenneming
en berechting van Jezus
  3. Omwille van de Wonden van de geseling van Jezus
  4. Omwille van de Wonden van de doornenkroning van Jezus
  5. Omwille van de Wonden van de slagen tijdens de Kruisweg van Jezus
  6. Omwille van de Wonden van de drievoudige val tijdens de Kruisweg
van Jezus
  7. Omwille van de Schouderwonde van de Kruis dragende Jezus
  8. Omwille van de Kruiswonde van de rechterhand van Jezus
  9. Omwille van de Kruiswonde van de linkerhand van Jezus
10. Omwille van de Kruiswonde van de rechtervoet van Jezus
11. Omwille van de Kruiswonde van de linkervoet van Jezus
12. Omwille van de Wonde van het doorstoken Hart van de gekruisigde Jezus
13. Omwille van al het Bloed vergoten tijdens de Passie van Jezus
14. Omwille van de Smarten van Maria, onze Medeverlosseres

SLOTGEBED:
Geprezen zij het Kruis van Jezus Christus, dat het kwaad uit de wereld bant.
Geprezen zij de macht van de Allerheiligste Maagd Maria, die de duivel overwint.
Geprezen zij God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.


www.maria-domina-animarum.net

494. SMEEKGEBED TOT MARIA,
TABERNAKEL VAN DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoogverheven Koningin en Tempel van de Allerhoogste, in Wie God Zijn waardigste woonplaats heeft vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis,
Tot U smeek ik, onwaardige dienares, om de genade die aan Uw macht is toevertrouwd, dat ik ondergedompeld moge worden in de allerheiligste afstraling van Uw hele Wezen, o Tabernakel van de Heilige Drievuldigheid.
O Dochter van God de Vader, Die van de Vader de hoogste macht hebt ontvangen, ik verheerlijk U en smeek U, verjaag van mij alle kwaad en laat mij Uw machtige bescherming genieten, elke dag van mijn leven en in het uur van mijn dood, opdat ik in veiligheid en geborgenheid van ziel, geest, hart en lichaam moge leven en sterven.
O Moeder van God de Zoon, Die van de Zoon de hoogste Liefde hebt ontvangen, ik verheerlijk U en smeek U, druk het zegel van Uw Hemelse Vrede, vreugde en Liefde onuitwisbaar in mijn hart, elke dag van mijn leven en in het uur van mijn dood, opdat ik in de zoetheid van Uw vurige Aanwezigheid moge leven en sterven.
O Bruid van de Heilige Geest, Die van de Heilige Geest de hoogste Wijsheid hebt ontvangen, ik verheerlijk U en smeek U, bekom mij de Gaven van de Heilige Geest en laat het Hemels Licht in mij stralen, elke dag van mijn leven en in het uur van mijn dood, opdat ik in het volle Licht der Waarheid moge leven en sterven.

♥ ♥ ♥

Maria is het enige heiligdom dat ooit Gods inwoning volkomen waardig is geweest. Zij is de weerspiegeling van alle Goddelijke volmaaktheden. Alleen hierdoor kon God in Zijn drievoudige Wezen totaal bezit van Haar nemen en Zichzelf volkomen in Haar tot uitdrukking brengen. Zij werd het waardig bevonden, Gods macht, Liefde en Wijsheid te delen. Daarom is totale toewijding aan Maria zo waardevol, zo zinvol en zo genadevol. Zij overbrugt de grote kloof die tussen God en de mensheid gaapt, want door een Goddelijk Mysterie staat Zij tegelijkertijd zeer dicht bij God en zeer dicht bij de sterfelijke mens.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande novene is bedoeld als een toewijding van Uzelf of een medemens aan Maria in de zuiverheid, tot bescherming tegen en bevrijding van onzuiverheid in al haar vormen, en tevens als een eerbetoon aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, het symbool voor de opperste zuiverheid.
Het is van doorslaggevend belang dat U tijdens de 9 dagen van deze novene een speciale inspanning doet om op elk gebied in volkomen zuiverheid te leven. Dit zet deze toewijding extra kracht bij en betekent een groot eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria, dat zwaar lijdt onder de verschrikkelijke onzuiverheid en zondigheid van de mensheid.
Wanneer U de novene voor iemand anders bidt, spreekt U de gebeden in zijn/haar naam uit (alsof U zelf die andere persoon was), en brengt U ook de offers voor hem/haar, indien hij/zij niet weet dat U de novene voor hem/haar verricht.

De novene is bovendien zeer geschikt als algemeen eerherstel van 30 november tot 8 december (feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria).

495. NOVENE TOT MARIA, LELIE VAN DE HEMELSE ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

1e dag – Zuivering van het lichaam

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste Lichaam Gods Zoon heeft gedragen en daarom nooit het bederf heeft gekend, ik wijd U mijn lichaam toe. Maak het tot Uw bezit en eigendom, opdat het niet ten prooi zou vallen aan enige onreinheid of onkuisheid.
Sta niet toe dat het nog ooit het voorwerp zou worden van enige handeling of invloed die het zou ontwijden, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn lichaam Uw heilige tempel zou worden.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

2e dag – Zuivering van de geest

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste geest elk ogenblik van Uw leven is bestuurd door de ingevingen, de Wijsheid en de volmaakte kennis van de Heilige Geest, ik wijd U mijn geest toe. Maak hem tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn gedachten niet ten prooi zouden vallen aan enige onreinheid.
Sta niet toe dat zij nog ooit beïnvloed zouden worden door enige onzuivere of duistere kracht, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn geest het instrument van Uw verheven gedachten, Uw volmaakte Wijsheid en Uw Hemelse kennis zou worden.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

3e dag – Zuivering van het hart

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste Hart volmaakt één is geworden met het Hart van Jezus in het Liefdesvuur van de Heilige Geest, ik wijd U mijn hart toe. Maak het tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn gevoelens niet ten prooi zouden vallen aan enige onreinheid.
Sta niet toe dat in mij nog ooit gevoelens geboren worden die niet gelouterd zijn in het Goddelijk Vuur, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn hart U voor eeuwig tot Bruid moge krijgen.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

4e dag – Zuivering van de mond

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste mond nooit één enkel onrein woord heeft gesproken, ik wijd U mijn mond toe. Maak hem tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn woorden nooit tot wapens van het kwaad zouden worden.
Sta niet toe dat ik nog ooit woorden zou spreken die kwetsen, roddelen, lasteren of de leugen dienen, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn mond in eeuwigheid niets anders dan Uw woorden zou spreken.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

5e dag – Zuivering van de handen

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste handen niets dan heilige daden hebben verricht, ik wijd U mijn handen toe. Maak ze tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn daden en handelingen nooit door enige onreinheid besmet zouden worden.
Sta niet toe dat zij nog ooit een medemens leed of kwaad berokkenen, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn handen voor eeuwig door U gezalfd en geheiligd mogen worden en niets dan Heil mogen brengen over alles en ieder die zij aanraken.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

6e dag – Zuivering van bestrevingen en doelstellingen

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste leven steeds ten dienste heeft gestaan van Gods Plan van Heil voor de hele mensheid, ik wijd U mijn bestrevingen en doelstellingen toe. Werk zodanig in mij dat zij aan de Uwe gelijk worden, opdat zij niet verdwalen door enige misleiding.
Sta niet toe dat ik nog ooit iets nastreef dat mij of mijn naaste in onzuiverheid of in dwaling brengt, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn levensdoel de eeuwige dienst aan U moge zijn.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

7e dag – Zuivering van de wil, verlangens en wensen

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste Wil geboren is in het Hart van de Eeuwige Vader, ik wijd U mijn wil, mijn verlangens en mijn wensen toe. Bevrijd mij ervan, en leg het heilig zaad van Uw Wil en verlangens in mij, opdat de haard van de zonde in mij vernietigd worde.
Sta niet toe dat de wereld mij nog langer verleidt met behoeften die vergankelijk zijn, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen om slechts datgene te doen wat U van mij verlangt.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

8e dag – Zuivering van de levenshouding

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste ingesteldheid de komst van de Messias op aarde bespoedigd heeft, ik wijd U mijn levenshouding toe. Wil ze volkomen beheersen, opdat ik niet meer besmet moge worden door het gif van materialisme en goddeloosheid.
Sta niet toe dat de schijn der wereld ooit nog mijn ogen verblindt en mijn blik van de eeuwigheid afwendt, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen om door, met en in U te leven, elk ogenblik van elke dag, in woord en gedachten, in doen en laten.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

9e dag – Zuivering van de ziel

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste Gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste ziel als enige zonder de erfzonde werd geboren en zonder enige zondesmet is gebleven, ik wijd U mijn ziel toe. Maak ze tot Uw bezit en eigendom, opdat zij beschermd moge worden tegen alle zonde en bekoring.
Sta niet toe dat in mij nog ooit het heilig Licht zou doven dat U in mij hebt ontstoken, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn ziel een Vuur moge zijn dat zielen tot Nieuw Leven wekt en U door zijn heiligheid verheerlijkt tot het einde der tijden.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.
O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

Voeg op het einde van het gebed op deze 9de dag de Litanie tot de Onbevlekte Ontvangenis van Maria toe (gebed nr. 243)


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed moet begrepen worden tegen de achtergrond van het feit dat het ingegeven is tijdens een vervoering naar aanleiding van de gedachtenis aan de Opdracht van Maria in de Tempel (feestdag 21 november)

496. AANROEPING VAN LIEFDE TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Vuur van mijn hart,
In de Tempel van Uw ziel wil ik restloos verbranden in de heilige gloed van Uw volmaakte Liefde.
Kom, o Verhevene, wacht niet langer om mij in Uw Vuur te verteren tot geheiligde as, want Uw hele Wezen leeft in mij als het parfum in een bloem.
In de stilte hoor ik U, want Uw Hart klopt in mijn ziel en brengt haar tot leven.
In de duisternis zie ik U, want Uw zachte Gelaat heeft zich in de ogen van mijn ziel gebrand.
In de eenzaamheid voel ik U, want Uw ziel heeft aan de mijne Haar Bruiloft voltrokken.
Fluister dan Uw tederheid in mij, o allerheiligste Moeder, opdat de smartvolle verzuchtingen van mijn verlangend hart bevredigd worden, want Uw zachte woorden zijn de adem van mijn ziel.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is ingegeven tot ondersteuning van een medemens die een zware zonde heeft begaan, of die in het algemeen een opvallend zondig leven leidt, om zijn/haar zondeschuld te helpen aflossen en zijn/haar ziel te helpen redden. Indien het een doodzonde of zware heiligschennissen betreft, verdient het aanbeveling, dit gebed 33 opeenvolgende dagen te bidden, als symbolisch eerherstel aan het Lijden van Jezus tijdens Zijn hele aardse leven, en aan de Smarten van Maria gedurende het Leven van Jezus.

497. GEBED TOT UITBOETING VAN DE ZONDE VAN EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Toevlucht en Voorspreekster voor de zondaars.
Ik smeek U om de zegen met het allerheiligst Bloed van Jezus en om het Offer van Uw Tranen voor ... (naam), die een zware schuld jegens God op zijn/haar ziel heeft geladen.
O allerzuiverste Moeder van onze Verlosser, gedenk toch de Liefde waarmee U Uw Smartvol Moederhart voor alle mensenkinderen hebt laten doorboren onder het Kruis van Calvarie. Gedenk de Tranen die U hebt gestort om de godsmoordenaars. Gedenk het Vuur van Uw Voorspraak waarmee U ook vandaag nog de Hemel openbrandt voor talloze gewonde zielen.
Op U stel ik al mijn vertrouwen, o mijn Medeverlosseres, want ik weet dat Uw Hart schatten van Eeuwig Leven uitstort over hen die de dood in hun ziel dragen.
O oneindig machtige Middelares bij de Eeuwige Gerechtigheid, omwille van mijn Liefde smeek ik U om de genade van een berouwvolle biecht, bekering en redding voor … (naam).
Wil mijn vurig gebed samen met de verdiensten van de Kruiswonden van Jezus en Uw Smarten opdragen tot aflossing van de schuld waarmee zijn/ haar ziel zich heeft belast, opdat hij/zij Uw Heerlijkheid kan prijzen wanneer zijn/haar ziel, gelouterd door het Vuur van de rouwmoedigheid en bekleed met de heilige balsem van Uw zalvende Voorspraak, de wijn van Gods Barmhartigheid mag drinken aan de Bron der Eeuwige Gelukzaligheid.

♥ ♥ ♥

Niets kan een volledige, grondige en berouwvolle Biecht vervangen om een bevlekte ziel te zuiveren en te verzoenen met God, Die door elke niet-gebiechte zonde beledigd wordt. Bovenstaand gebed is bedoeld om het pad naar verzoening met God te effenen voor een ziel die zwaar beladen is met zonden en op grond daarvan het risico loopt, verloren te gaan. Combineer dit gebed bij voorkeur met een gebed tot de Heilige Geest om voor de zondige mens voor wie U bidt, het inzicht te bekomen dat hij/zij een dringende Biecht nodig heeft. Bedenk daarbij dat het een onschatbare verdienste is, een ziel naar bekering te helpen leiden, en dat deze verdienste een intense inspanning waard is.


www.maria-domina-animarum.net

498. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR MIJN ZONDEN UIT HET VERLEDEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Tot genoegdoening aan Uw onfeilbare Gerechtigheid smeek ik de Allerheiligste Maagd Maria, de Parel van Uw Schepping en Koningin van de Hemel, U het Offer op te dragen van de Heilige Wonden en het Kostbaar Bloed van Jezus en van Haar kostbare Tranen, opdat de schulden waarmee alle zonden van mijn hele leven Uw Schepping hebben belast, afbetaald mogen worden.
Allerzuiverste Koningin, machtige Voorspreekster vrij van elke zondeschuld,

Door Uw handen bied ik het offer van alle woorden van de Blijde Boodschap van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden van mijn mond in roddel, laster, kwetsende woorden, leugens en vervloekingen jegens de Hemel en mijn naasten.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van het Lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani en van Uw eigen Smarten, tot eerherstel voor alle zonden van mijn hart in gevoelens van haat, jaloersheid, liefdeloosheid en onverschilligheid, verwensingen en niet-geoorloofde liefde.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van de Geselwonden van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden van mijn lichaam, wereldse gehechtheden, onkuisheid, egoïsme en schadelijke gewoonten.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van de Wonden van de doornenkroning van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden van mijn geest in onzuivere gedachten en hoogmoed.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van de Kruiswonden in de handen van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden die ik heb bedreven met mijn handen, die andere schepselen leed hebben berokkend en tekort hebben gedaan.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van de Kruiswonden in de voeten van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden die ik heb bedreven met mijn voeten, die andere schepselen leed hebben berokkend en niet steeds Uw wegen hebben bewandeld.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Verheerlijkt zij de Eeuwige Vader, mijn Schepper en Bron van alle gelukzaligheid.
Verheerlijkt zij Jezus Christus de Verlosser in Zijn Heilige Wonden, Zijn Kostbaar Bloed en Zijn glorierijk Kruis.
Verheerlijkt zij de Heilige Geest, Bron van alle heiliging in Zijn zaligmakende Gaven.
Verheerlijkt zij de Heilige Maagd Maria, onbevlekt ontvangen en Overwinnares van alle zonden.


www.maria-domina-animarum.net

499. LITANIE TOT BESTRIJDING VAN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, hoogverheven Koningin aan Wie God de macht heeft gegeven om de kop van de duivel te verpletteren, in naam van de hele lijdende mensheid smeek ik U, nu Uw macht te gebruiken tot zuivering van de wereld, opdat het Rijk Gods op aarde gevestigd moge worden in het Licht van het Kruis van Jezus Christus.
Breek nu de ketenen van de slavernij van de misleidingen waarin de duivel de mensheid gevangen houdt, maak alle zielen bewust van de schijn der wereldse dingen, en open alle ogen voor het Eeuwig Licht.
Maria, onbevlekt ontvangen, verpletter de duivel onder Uw heilige voeten.
Maria, onbevlekt ontvangen, bevrijd ons van de listen en misleidingen van de helse slang.
Maria, onbevlekt ontvangen, genees ons van de koorts van alle bekoring.
Maria, onbevlekt ontvangen, maak ons vrij van elke neiging tot zondigen.
Maria, onbevlekt ontvangen, ondermijn alle plannen der duivelen.
Maria, onbevlekt ontvangen, vernietig alle werken van Gods vijanden.
Maria, onbevlekt ontvangen, doorstraal de duisternis in al haar vormen.
Maria, onbevlekt ontvangen, verjaag door de wind van de Heilige Geest elke boze influistering.
Maria, onbevlekt ontvangen, baar het Kruis van Christus in alle zielen.
Maria, onbevlekt ontvangen, verban alle uitingen van het kwaad.
Maria, onbevlekt ontvangen, verneder de duivel onder Uw macht.
Maria, onbevlekt ontvangen, roei alles uit wat de wereld verziekt.
Maria, onbevlekt ontvangen, neem de angsten en onrust weg uit alle harten.
Maria, onbevlekt ontvangen, breek elke antichristelijke organisatie of vereniging.
Maria, onbevlekt ontvangen, maak een eind aan alle ontheiligende praktijken en heiligschennende erediensten.
Maria, onbevlekt ontvangen, verlos de aarde van de heerschappij van de antichrist.
Machtige Koningin van Hemel en aarde, ik draag U alle zonden der wereld op, opdat U ze zou veranderen in Liefde.
Ik geef U alle duisternis, opdat U ze zou veranderen in Licht.
Ik wijd U alle mensen toe, opdat elke ziel aan het kwaad ontrukt worde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

♥ ♥ ♥

Bestrijding van het kwaad begint bij Uzelf. Het komt erop aan, in de gesteldheid van Uw eigen hart een basis te leggen die geschikt is om Uw ziel zuiver te maken en te houden. Wijd U totaal aan Maria toe, en laat Haar onbegrensd in U werken.


www.maria-domina-animarum.net

500. AVONDGEBED OM VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

Goddelijke Verlosser Jezus Christus, ik vraag vergeving voor elke daad, elk woord en elke gedachte van deze dag waarmee ik heb bijgedragen tot Uw Lijden en Uw Kruisdood. Moge Uw Kostbaar Bloed mijn ziel reinigen van alle zondesmet.
Beminde Heilige Geest, ik vraag vergeving voor elke gelegenheid waarbij ik deze dag Uw ingevingen niet heb gevolgd. Mogen Uw Goddelijke Gaven mijn hele wezen heiligen.
Allerheiligste Hemelse Moeder Maria, ik vraag vergeving voor elke daad, elk woord en elke gedachte van deze dag waarmee ik Uw moederlijke Smarten heb verzwaard. Mogen Uw Tranen Licht en Liefdesvuur in mijn hart brengen, en wil mij opnemen in Uw Smartvol en Onbevlekt Hart, opdat ik niet meer zou zondigen.
Mijn heilige engelbewaarder, wil mijn berouw ten Hemel dragen en aanbieden voor Gods Troon, tot eerherstel aan de Allerheiligste Drievuldigheid en aan de Koningin van de Hemel, tot Heil van de hele mensheid, tot bevrijding van zielen uit het vagevuur en tot aflossing van mijn eigen zondeschuld.

Onze Vader...
Weesgegroet Maria...
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

Salve Regina:
Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid. Ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Welnu dan, onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op ons neer, en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende Vrucht van Uw Schoot.
O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.